ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK2 Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK2 Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH"

Transkript

1 PS ekonomké a moderní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkoenergetké rodnné a bytové domy energetky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RK Vytápěí a větraí bazénová jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RDH Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí tepla DUPLEX RB Větrání a vytápění rodnnýh domů a bytů vydání 0/008 Větraí jednotky, rekuperae tepla kaptola 4. Integrovaný systém zásobování teplem rodnného domu včetně hlazení K D Teplovzdušné vytápění a větrání v rodnném domě DIVIZE VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ATREA s.r.o., V Alej Jablone n. N. Česká republka Tel.: Fax: E-mal:

2 MIKROKLIMA BUDOV VÝZNAM VĚTRÁNÍ BUDOV Vntřní prostředí budov lze hodnott podle následujííh krterí: Tepelně-vlhkostní mkroklma je nejdůležtější složkou pro zajštění zdravého vntřního prostředí budov. Hygenky doporučované vyšší relatvní vlhkost vzduhu (v rozsahu 50 až 70 %), které zabraňují vysyhání slzn však pravdelně vedou ke vznku plísní (například rodu Alternara, Aspergllus,..), hlavně v hladnýh a nevětranýh rozíh místností, nadpražíh a ostěníh. Důsledkem je pak zvýšená nemonost obyvatel, časté nevolnost, alerge, záněty průdušek, aj. V současnost nabývá tento fenomén nebývalýh rozměrů př nezodpovědném utěsňování okenníh spar v elém rozsahu bez alternatvní náhrady. Naví se př vyšší relatvní vlhkost vzduhu nad 60 % zvyšuje až na dvojnásobek proento přežívajííh mkroorgansmů (např. Staphyloous, Streptoous) vůč výskytu mkroorgansmů př relatvní vlhkost 0 až 40 %. Př poklesu relatvní vlhkost se naopak výrazně snžuje počet roztočů v textlíh a výskyt následnýh alergí astma. Mez hlavní zdroje vlhkost v budováh patří především metabolsmus člověka (produke 50 až 50 g vodní páry/h/, podle druhu čnnost), koupelny (produke 700 až 600 g vodní páry/h), kuhyně (produke 600 až 500 g vodní páry/h) a sušení prádla (produke 00 až 500 g vodní páry/h/5 kg). V řadě vyspělýh zemí se proto pro dodržení optmální relatvní vlhkost vzduhu mez 5 a 45 % předepsuje nuené řízené větrání bytů, s trvalou ntenztou větrání n = 0, až 0,5 (h ). Mkrobální mkroklma je vytvářeno mkroorgansmy bakterí, vry, plísněm, sporam a pyly. Vážným problémem se v poslední době stávají alergké syndromy na spory různýh druhů plísní a pylovýh část. Dosud nejúčnnějším způsobem jak snížt mkrobální konentrae v budováh je dokonalé větrání s přívodem kvaltního venkovního vzduhu. Aerosolové mkroklma aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevnýh část (prahů) nebo kapalnýh část (mlhy). Domovní prah, zvláště částe pod mkrometr, je další hlavní příčnou postžení astmatem. Odérové mkroklma mmo běžné odéry (kouření, příprava jídel) se v nteréru dnes vyskytují styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve neznámé. Jako krterální a exaktně měřtelná hodnota se všeobeně udává konentrae 0,0 % CO (Pettenkoferovo krtérum) a pro odstranění potu vydýhaného vzduhu z produke tělesnýh - odérů pak dokone 0,07 % CO (tj. 700 ppm = 00 mg.m ). Zásadním způsobem lze kvaltu odérového mkroklmatu v budováh ovlvnt pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduhu. Základní a ve světě uznávaná hodnota ntenzty větrání se udává 5 m /hod čerstvého venkovního vzduhu na jednu osobu pro odvedení běžnýh tělesnýh odérů (pro neadaptované osoby). Toxké mkroklma je vytvářeno toxkým plyny s patologkým účnky. V nteréru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO. Ve špatně nebo rkulačně větranýh kuhyníh s neodvětraným plynovým sporáky vznká oxd dusíku NOx až 50 mkrogramů/m s prokazatelně karnogenním účnky. Formaldehyd způsobuje ve vyššíh konentraíh dráždění očí a slzn, současně je alergenem a potenálním karnogenem. SOUČASNÝ STAV Stále se zpřísňujíí požadavky na kvaltu obvodovýh konstrukí bytovýh staveb a snžování průvzdušnost všeh spár s sebou přnáší řadu problémů: výrazně klesá přrozená výměna vzduhu v nteréru až pod hodnoty n<0,05(h )naprosto nevyhovujíí z hygenkýh hledsek př neměnné produk vodníh par průměrné rodny do nteréru bytu (až 0 l/den) dohází pak k výskytu plísní se slně negatvním důsledky pro ldské zdraví kondensovaná vlhkost nepříznvě ovlvňuje vzhled žvotnost stavebníh konstrukí př mnmalza tepelnýh ztrát objektů dohází jž k problémům př zaregulování klaskýh vodníh otopnýh soustav dohází k přehřívání staveb letní solární zátěží, praktky bez možnost přrozeného odvětrání ZÁSADY NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY Nové znění ČSN (00) Tepelná ohrana budov zavádí v souladu s EU výrazně zpřísněné hodnoty součntelů prostupu tepla všeh obvodovýh konstrukí vůč předhozím požadavkům. Dále se v nové normě spefkují hygenké požadavky na výměnu vzduhu v budováh, využívání řízeného větrání s rekuperaí tepla a kontrola vzduhotěsnost (neprůvzdušnost) budov podle ČSN EN 89 (blower door test). Smyslem těhto zásadníh změn je především snížení provozní energetké náročnost staveb a dále zkvaltnění jejh vntřního mkroklmatu. Budounost určtě patří nízkoenergetké výstavbě rodnnýh a bytovýh domů u nhž přepočtená spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 5 kwh/m rok, a domům energetky pasvním, pro které lze defnovat hlavní zásady:. vhodná orentae pozemku k světovým stranám. orentae obytnýh místností k jhu pro využtí pasvníh solárníh zsků. kompaktní tvar budovy (poměr A / V) a optmální rozsah prosklení 4. vyloučení tepelnýh mostů 5. velm nízké hodnoty součntelů prostupů všeh obvodovýh konstrukí: obvodové stěny: U < 0,5 W/m K; střehy: U < 0, W/m K ; okna: U < 0,9 W/m K 6. nízká výrobní energetká náročnost stavebníh materálů (vhodnost např. dřevostaveb) 7. dokonalá vzduhotěsnost elé stavby (měřená Blower door testem dle EN 89, tj. n50 <,0 h př Δp = 50 Pa) 8. nstalae řízeného větrání s rekuperaí tepla, vhodné v kombna s pružným teplovzdušným vytápěním a s využtím vntřníh tepelnýh zsků 9. nstalae bvalentního (doplňkového) topného zdroje na bomasu (krbová vložka, kamna) 0. nstalae solárníh systémů pro podporu vytápění a ohřev TUV, s nízkoteplotní akumulaí. použtí energetky úspornýh spotřebčů SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ stará nízko- energetky parametr jednotka výstavba energetké pasvní rodnnýh domy domy domů (NED) (EPD) spotřeba tepla na vytápění a větrání * kwh/rok až až < 00 ** měrný výpočtový příkon tepla pro W/m > < 0 vytápění a větrání měrná spotřeba tepla pro ÚT vytápění kwh/m /a a VZT větrání měrná spotřeba tepla pro ohřev TUV kwh/m /a 5 < měrná spotřeba elektrké energe kwh/m /a 0 < v dománost (El) souhrnná měrná spotřeba kwh/m /a (ÚT+VZT+TUV+El) souhrnná spotřeba prmárníh palv PEZ kwh/m /a < 0 mnmální požadovaný součntel prostupu W/m /K < 0,0 < 0, tepla stěnou mnmální požadovaný součntel prostupu W/m /K <,0 < 0,85 tepla okna * průměrný rodnný dům 40 m užtné plohy ** u domů EPD kryjí vntřní zsky až 5 % elkové spotřeby tepla k vytápění, solární zsky až 0 % a zbytková spotřeba je a 5 % v středoevropském klmatu je vhodnější preferene vntřníh zsků před solárním zsky, přčemž rozsah okenníh ploh nemá převýšt 0 5 % plohy fasády

3 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA MIKROKLIMA DORUČENÉ HODNOTY MIKROKLIMATU OBYTNÝCH BUDOV topné období letní období parametr označení optmální přípustné optmální přípustné výsledná teplota t ( C) 0,8+/-0, /-0,5,0 8,0 relatvní vlhkost rh ( C) ryhlost proudění vzduhu m/s max. 0,5 max. 0,0 max. 0,5 až,0 POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ zahranční předps ntenzta výměny vzduhu množství větraího vzduhu DIN 470 0,5 h VDI 088 0,4 0,8 h NKB Publaton 0,5 h 0 m h ECE Compendum 0,5 h BSF 998:8 0,4 h -,6 m h m ČR ČSN ,5 h ASHRAEUSA 7mh os STN , h POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ, KOUPELEN, WC předps kuhyně koupelny WC (m h ) (m h ) (m h ) DIN807/ DIN 946/6 (doporučení ATREA s.r.o.) ECE Compendum BSF 998: HODNOTY PRODUKCE VODNÍ PÁRY zdroje vodní páry produke vodní páry (g/h) zdroje vodní páry produke vodní páry (g/h) koupel ve vaně 700 pokojové rostlny 5 0 se sprhou 600 provoz plynového sporáku spalování plynu 500 g na m plynu vaření teplá jídla vytírání podlahy, mokré čštění 000 vaření denní průměr 00 člověk v kldu 0 sušení prádla odstředěného pračkou lehká práe sušení prádla mokrého, kapajíího středně těžká prá0 00 pračka 00 těžká práe žehlení prádla 00 POROVNÁNÍ PARAMETRŮ TNÝCH A VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ V RODINNÉM DOMĚ teplovodní vytápění teplovzdušné vytápění klaské rkulační zajštění požadovanýh s nfltraí s těsným okny s odsáváním s řízeným větráním s řízeným větráním s řízeným větráním parametrů okny (nárazové větrání) so. zařízení a rekuperaí tepla a rekuperaí tepla tepla a zemním výměníkem tepla tepelná pohoda ƒ ƒ ƒ ƒ větrání obyt. prostor ƒ ƒ ƒ ƒ nárazové větrání (režm "party") ƒ ƒ ƒ odvětrání so. zařízení ƒ ƒ ƒ účnnost provětrání ƒ ƒ rekuperae tepla ƒ ƒ ƒ využtí nterníh a externíh zsků ƒ ƒ fltrae přváděného vzduhu ƒ ƒ ƒ noční předhlazení ƒ ƒ přímé hlazení ƒ ƒ dokonalé zajštění částečné zajštění nesplňuje PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ NEDOSTATEČNÝM VĚTRÁNÍM OBYTNÝCH PROSTOR poškození staveb vlhkostí roztoč plísně alerge plísně alerge nemonost obyvatel

4 SYSTÉM ATREA VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperaí tepla Prnp moderního a ekonomkého systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduhotehnkýh rozvodů v rodnném domě: prmární okruh zajšťuje rkulační teplovzdušné vytápění, s přívodem vzduhu podlahovým mřížkam do každé obytné místnost, případně hlazení přes zemní výměník tepla nebo hlazení strojní sekundární okruh zajšťuje zela oddělené odvětrání soálníh zařízení, kuhyní, případně šaten s rekuperaí tepla př větrání je do rkulačního vzduhu přmíháván vzduh čerstvý po rekupera tepla. Tím je zajštěn přívod větraího vzduhu do obytnýh místností Oba okruhy vzduhotehnkýh rozvodů jsou vyústěny do společné vzduhotehnké jednotky DUPLEX RB, RC, RK vyvnuté a patentované frmou ATREA s.r.o. Podle zvoleného režmu na regulátoru CP zajšťují jednotky DUPLEX eloročně požadavky na mkroklma domu: rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí teplovzdušné rkulační vytápění ( s nárazovým v ětráním) přetlakové letní větrání (hlavně noční předhlazení ) případně hlazení s přívodem vzduhu přes zemní výměník tepla rkulační hlazení přes zemní výměník tepla nebo hlazení strojní S v jednote se do rkulujíího vzduhu současně přmísí v nastavtelném poměru čerstvý vzduh, který se přvádí z fasády nebo zemním výměníkem tepla přes předfltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účnností až 90 %. odpadní vzduh ze soálníh zařízení a vodní pára z kuhyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávaím vently s regulaí a potrubním kruhovým rozvody průměru 00 až 60 mm přvádí k jednote. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropníh zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduhu a po ohlazení se odpadní vzduh odvádí menším větraím ventlátorem přes fasádní žaluze do atmosféry. odsávaí dgestoře nad sporáky se navrhují jako rkulační s uhlíkovým fltry pro zahyení pahů, s nastavtelným výkonem 50 až 450 m /h. systém VZT rozvodů umožňuje nastavení vzduhovýh a topnýh výkonů do jednotlvýh místností. zvýšení teploty v koupelnáh se řeší nstalaí topnýh žebříků s teplovodním nebo elektrkým ohřevem nebo nstalaí podlahového vytápění (např. topné fole). kompaktní jednotky DUPLEX R B, RC, RK je možno umístt do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB). LOŽNICE TECHNICKÁ MÍSTNOST WC PRACOVNA RC TZ OBYTNÝ PROSTOR KOUPELNA KUCHYNĚ RODINNÝ DŮM ZVT RK a,0 m Legenda: ZVT a 0 0 m e ZVT RK ZVT S rkulační a čerstvý vzduh do obytnýh místností venkovní vzduh přváděný zemním výměníkem tepla odpadní vzduh z WC, koupelny, kuhyně rkulační vzduh z místností do VZT jednotky výfuk odpadního vzduhu po rekupera vytápěí a větraí jednotka DUPLEX RK ntegrovaný zásobník tepla (alternatvně) zemní výměník tepla (alternatvně) solární vodní kolektory (alternatvně) venkovní kondenzační jednotka (strojní hlazení, alter. vytápění) Pro nízkoenergetké a energetky pasvní rodnné domy se zároveň doporučuje dodržet elodenní průměrnou ntenztu prostorového větrání n = 0, (h ), která př trvalém provozu zajstí komfortní kvaltu vzduhu v elé budově př dáve a 5 m /h čerstvého vzduhu na osobu (Pettenkoferovo krterum). Podlahové plohé vzduhovody se dmenzují na průtok vzduhu max. 80 m /h (př ryhlost proudění maxmálně,0 m/s). o Př teplotním spádu rkulujíího vzduhu maxmálně 45/0 C se pak přvádí do místností každým vzduhovodem topný výkon max. 600 W. Tehnké řešení a funke vzduhotehnkého systému rkulační a čerstvý vzduh do obytnýh místností se standardně rozvádí jednotlvým plohým vzduhovody z poznkovaného plehu rozměru 00 x 50 mm, uloženým v tepelně zolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky 00 x 50 mm do místnost se doporučuje umístt pod okna pro elmna hladu, a prot případnému zastavění nábytkem. Tímto systémem se vylučují akustké přeslehy mez obytným místnostm. rkulační vzduh z jednotlvýh místností se odvádí pod dveřm bez prahů do předsíně, č hodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svslýh vzduhovodů a odvádí zpět k jednote. v jednote se rkulační a čerstvý vzduh fltruje na fltru G4 s účnností až 94 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radálním pomaluběžným ventlátorem (s nastavtelným výkonem) se rozvádí přes tlumče hluku zpět do obytnýh místností. LOŽNICE PRACOVNA KOUPELNA OBYTNÝ PROSTOR KUCHYNĚ Pro návrh VZT rozvodů a šahet nutno dodržet ČSN 7087 ohrana staveb prot šíření požárů VZT zařízením. WC IS BYTOVÝ DŮM

5 SYSTÉM ATREA PROVOZNÍ REŽIMY VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ PRINCIPY BYTOVÝ DŮM DUPLEX RB; RC; RK RODINNÝ DŮM WC e e e RC e e tehnká místnost WC předsíň Rovnotlaký větraí n v = 0, 0,5 ( h ); n = 0 Celoroční období rovnotlaké větrání s nastavtelným výkonem 80 až 50 m /h, s rekuperaí nebo přes by-pass. obytný prostor + WC + e e + e + e e RC + e tehnká místnost WC předsíň obytný prostor Crkulační a větraí n v = 0, 0,5 (h ); n = 0,5,5 (h ) Topné období teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí. WC RC tehnká místnost Crkulační vytápěí s nárazovým větráním n v = 0; n = 0,5,5 (h ) Topné období základní režm rkulačního vytápění. Impulsem z WC, koupelny nebo perodky v nastavenýh ntervaleh přepíná na větraí režm, z kuhyně na režm. WC předsíň obytný prostor WC e e e e RC e e 5 tehnká místnost WC předsíň obytný prostor Přetlakový větraí hladíí n v = 0,5,0 (h ); n = 0 Letní období přetlakové větrání obytnýh prostor přívodem venkovního vzduhu (případně ze zemního výměníku tepla s hlazením). Odvod vzduhu pootevřeným okny. Výměník pro strojní hlazení je pouze v jednote DUPLEX RK, určené pouze pro rodnné domy RK 6a tehnká místnost WC předsíň obytný prostor Crkulační režm strojního hlazení n=0 v,5,5(h) Letní období Intenzvní rkulační hlazení obytnýh prostor ve spojení s venkovní kondenzační jednotkou ( strojní hlazení ). Př pobytu osob se mpulsem z koupelny a WC přpíná nárazově větraí ventlátor s nastavtelným doběhem. Impulsem z kuhyně na režm č. bez doběhu. V tomto případě není hlazení povoleno. Případně se větrání perodky spíná v nastaveném ntervalu. e vstup rkulačního vzduhu z obytnýh místností do jednotky výstup rkulačního vzduhu z jednotky do obytnýh místností vstup čerstvého venkovního vzduhu e výstup čerstvého vzduhu z jednotky do obytné místnost vstup odpadního vzduhu ze soálního zařízení do jednotky výstup odpadního vzduhu z jednotky

6 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZENŮ RODINNÉ BAZÉNY SOUČASNÉ PROBLÉMY př nevyhovujíím odvodu vlhkostní zátěže ntenzvním odparem z hladny se zvyšuje relatvní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dohází k plošné kondenza vodníh par na povrhu stavebníh konstrukí (tepelné mosty) a elém povrhu prosklenýh stěn a oken kondenzát vážně poškozuje stavební konstruke, stéká po zasklení a pro užvatele je neakeptovatelný průvodním jevem je pak výskyt plísní (např. Cladosporum, Penllum, Aspergllus versolor) v řadě případů nejsou realzované vntřní parotěsné zábrany, vlhkost pronká dovntř obvodovýh zdí, kde kondenzuje a výrazně zhoršuje jejh tepelně-tehnké vlastnost v řadě případů jsou nstalovány pouze odvlhčovaí kondenzační jednotky, jejhž dosah proudu je však nedostatečný, nepokrývá elý prostor bazénu a dohází k slné kondenza a výskytu plísní v nedostatečně provětraném prostoru. Současně se vyskytují vážné problémy z výparů hemké deznfeke vody (hlor, ozón, halogeny brom, jód, hloroform) MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY BAZÉNOVÝCH PROSTORŮ t a = 0 C teplota vzduhu t w = 8 C teplota vody rh = 60 až 65 % relatvní vlhkost vzduhu x = 7,0 g/kg měrná vlhkost vzduhu pro výpočet a dmenzování vzduhotehnkýh systémů se pak používají hodnoty: Δx e = 4 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí vntřního a vnějšího vzduhu pro zmní období Δx e = 0 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí pro přehodné období Δx e = 5 g/kg výpočtový rozdíl měrnýh vlhkostí pro letní období Pro stanovení množství odpařené vlhkost z povrhu hladny bazénu se používá emprkýh hodnot (pro běžné teploty t / t = 0/8 C): Σ X = 80 g/m /h... rodnné bazény př provozu Σ X = 55 g/m /h... kldná vodní hladna Σ X = 8 g/m /h... zakryté plohy bazénu Z těhto hodnot se vypočtou nároky na větrání podle rovne: FB x ΣX V mn = (m /h) (X - X ). ρ e a kde: F B... ploha vodní hladny (m ) ρ... hustota přváděného vzduhu (kg/m ) Pro běžné případy pak lze stanovt orentační měrné nároky na větrání (tj. přívod čerstvého vzduhu a odvod odpadního vzduhu) podle ročního období: rodnné bazény: V = m /h/m zmní období V = 6 m /h/m přehodné období V = m /h/m letní období w ZÁSADY EKONOMICKÉHO NÁVRHU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ obvodové konstruke stěn a oken řešt s nejlepším tepelnětehnkým parametry omezt zbytečné a nezdůvodntelné rozsahy zasklení (zvlášť ve střeháh bazénů) zela elmnovat tepelné mosty navrhnout dokonalé parotěsné zábrany stěn a stropů navrhnout pravoúhlé tvary bazénů pro možnost nstalae navíjeíh folovýh zákrytů, případně tepelně-zolačníh kazet z plášťovaného polyuretanu napojení na bytové prostory domu navrhnout výhradně přes těsné dveře, výhodně přes samostatně odvětraný mezprostor hodby dspozčně stuovat větraí jednotku o nejblíže prostoru bazénu s ohledem na ztráty a možnost kondenzae v potrubí ZÁSADY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ Vyhází ze zkušeností z elé řady nově realzovanýh a rekonstruovanýh bazénů v ČR v posledníh leteh: zajštění dokonalého a rovnoměrného provětrávání elého prostoru bazénu bez nevětranýh koutů a sektorů, kde hrozí kondenzae zajštění přívodu teplého suhého vzduhu s nízkou relatvní vlhkostí zásadně k proskleným stěnám a oknům s dostatečnou ryhlostí a dosahem proudu v elém rozsahu prosklení elý prostor bazénu udržovat vzduhotehnkou trvale v podtlaku (mn. 95 %) pro vyloučení rzka pronkání par do sousedníh prostor a přes hybně provedené parotěsné zábrany do konstrukí podstropní rozvody vzduhotehnky řešt v prostoru bazénu zásadně z nerez potrubí s výfukovým dýzam nebo štěrbnam, případně Al plášťovaného polyuretanu s bílou stěrkou, s výfukovým štěrbnam bez regulae (s ohledem na komplkovaný přístup) u podlahovýh rozvodů z nerez plehu zajstt jejh dokonalou vodotěsnost, vyspádování ke sběru kondenzátu, přístup pro čštění, dokonalou tepelnou zola a zamezt zatékání vody z podlahy rozvody VZT mmo prostor bazénu řešt zásadně z těsného potrubí (např. z polyuretanu) ve spádu k odvodnění kondenzátu a s tepelnou zolaí. Nkdy nenstalovat saí vyústky do podhledu střehy přes proříznutou parotěsnou zábranu! odsávaí vyústku řešt jako entrální na protlehlé straně od okenníh ploh, ve výše pod stropem prostoru pro velm malé prostory bazénů, např. s jedním oknem, nebo v suterénu lze VZT řešt pouze entrálním tryskovým přívodem (nastavtelnou vyústkou) zásadně oddělt systém vzduhotehnky bazénu od VZT systému rodnného domu, včetně saíh výfukovýh potrubí, aby nedoházelo ke zpětným přefukům /zpětné klapky nezaručují trvalou a bezhybnou funk) vzhledem k nárazovému provozu rodnnýh bazénů (např. hodny denně) je deální nstalae vzduhotehnky spojená s teplovzdušným vytápěním, které zajstí velm ryhlý náběh teploty vzduhu na požadovanou hodnotu během několka desítek mnut. Stavebně je vhodné umístění tepelnýh zolaí plnýh stěn z vntřní strany, včetně parotěsné zábrany. vzduhotehnké jednotky pro větrání bazénů navrhnout v provedení do agresvního prostředí (hlor), tzn. s rekuperačním výměníkem z plastu, odvodňovaí vany nerez, nebo speální úpravy. Pozor na realzae bazénů se slanou vodou. Nutné speální úpravy materálu VZT jednotek. jako základní otopná soustava se doporučuje nstalae podlahovýh rozvodů s napojením na nízkoteplotní zdroj tepla (TČ, solární zdroj), případně podokenníh konvektorů s dokonalou ohranou prot koroz a případnému úrazu

7 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZENŮ VĚTRACÍ A VYTÁPĚCÍ REŽIMY BÁZÉNOVÉ JEDNOTKY DUPLEX RDH e délkal Větraí rovnotlaký režm Rovnotlaké větrání s rekuperaí v automatkém režmu řízené hygrostatem v případě nastavení výkonu jednotky na 0 (na ovladač vypnuto). Max. větraí výkon do 500 m /h. RDH e +e Crkulační vytápěí a větraí režm Teplovzdušné rkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí řízené automatky hygrostatem a termostatem, s rkulačním výkonem až 800 m /h a větraím výkonem do 500 m /h. RDH + e + Crkulační vytápěí režm Používá se pro vytápění a temperování bazénů bez provozu nebo pro zvýšení teploty. Př zvýšení relatvní vlhkost přehází automatky do režmu č.. větrání. Teplota řízena prostorovým termostatem. RDH e 5 Větraí režm přetlakový Intenzvní letní přetlakové větrání plným přívodem venkovního vzduhu (případně ze zemního regstru). Odvod vzduhu pootevřeným okny. RDH e e vstup rkulačního vzduhu do jednotky výstup rkulačního vzduhu z jednotky vstup čerstvého venkovního vzduhu do jednotky e výstup čerstvého vzduhu z jednotky vstup odpadního vzduhu do jednotky výstup odpadního vzduhu z jednotky Poznámka: Bezpotrubní rozvody s tryskovým přívodem lze použít pouze pro nejmenší bazény bez prosklenýh ploh (L max = 5 m). PŘÍČNÉ SCHÉMA VĚTRÁNÍ BAZÉNOVÉHO PROSTORU Podélný přívod větraího vzduhu nad okny nebo prosklenou stěnou, rozvodné potrubí z polyuretanu s hlníkovým povrhem. Dstrbue vzduhu dýzam nad proskleným ploham, entrální odtah nerezovou mřížkou. Podélný přívod větraího vzduhu v prosklené stěně, rozvodné potrubí kruhové z nerezového plehu AISI 04, dstrbue vzduhu perforaí nebo dýzam vertkálně a škmo na prosklené plohy.

8 ENERGETICKÉ ZDROJE A SOUSTAVY ENERGETICKÉ SOUSTAVY PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY V RODINNÝCH DOMECH RB SOLÁR TUV Integrovaný zásobník tepla řady pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro přpojení solárníh kolektorů a s elektrosprálam pro topné a letní období. Zásobníky řady je možné přpojt na kotle na bomasu nebo na tepelná čerpadla. RB kondenzační kotel ZP TUV Kondenzační kotel na zemní plyn, případně elektrokotel nebo tepelné čerpadlo s vestavěným ohřevem TUV, nebo odděleným zásobníkem TUV. Standardní plynové kotle jž mají vestavěnou modula výkonu podle teploty vody, která zajšťuje plynulou změnu výkonu kotle. TUV Tepelné čerpadlo vzduh voda s bvalentním zdrojem elektro, s ntegrovaným zásobníkem tepla řady pro vytápění a ohřev TUV. RB TČ ENERGETICKÁ SOUSTAVA PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY V BAZÉNECH TUV RDH SOLÁR Integrovaný zásobník tepla řady pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro přpojení solárníh kolektorů a s elektrosprálam pro topné a letní období. Zásobník řady je možné přpojt na kotle na bomasu nebo na tepelná čerpadla. ZDROJE A SPOTŘEBIČE Možné zdroje Integrovaný zásobník tepla Spotřebče kotel na pevná palva dřevo, peletky, štěpky, fytomasa teplovzdušné vytápění (ohřívač v jednote DUPLEX) tepelné čerpadlo (vzduh voda, země voda) ohřev teplé užtkové vody (průtočně) solární kolektory topná tělesa (především koupelny) elektřna (elektrké sprály v ) podlahové vytápění (koupelny a pod.)

9 REGULACE A OVLÁDÁNÍ FUNKCE REGULÁTORU CP 07 RD Vestavěná dgtální regulae Jednotky DUPLEX R_ standardně obsahují vestavěný dgtální modul, umístěný ve vestavěné rozvodn. Tento modul je možné voltelně doplnt o řízení strojního hlazení nebo rkulačníh zemníh výměníků tepla. Systém je možné ovládat: regulátorem řady CP 05 RD (mehanký ovladač) regulátorem řady CP 07 RD (programovatelný dgtální ovladač) entrálním řídíím systémem sgnály 0 0 V Regulátor CP 07 RD umožňuje jednoduhé ovládání všeh provozníh režmů a nterérové teploty. Provoz je možný buď na základě programu, nebo manuálním nastavením. Systém umožňuje komfortní automatké sepnutí větrání mpulsy z WC, koupelny nebo kuhyně. Standardní regulae umožňuje využívání dalšíh automatkýh funkí (např. perodké provětrávání) Funke Dgtální regulační modul ve spojení s regulátorem CP zajšťuje následujíí funke: volba základního provozního režmu jednotky: ) rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla ) rkulační vytápění a větrání s rekuperaí tepla ) rkulační vytápění (větrání nárazové mpulsem z WC, koupelny a kuhyně, případně yklky v nastavenýh ntervaleh) 4) rkulační vytápění závslé na nterérové teplotě 5) větrání přetlakové letní 6) rkulační hlazení v případě realzae zemníh výměníků tepla nebo strojního hlazení nastavení režmu topení nformae provozníh stavů na dsplej nformae poruhovýh stavů automatké ovládání směšovaí a by-passové klapky volbu provozníh režmů manuálně nebo dle programu pro topné a netopné období automatké ovládání teploty vzduhu v nteréru s týdenním programem pro topné a netopné období (teplota topné vody se nastavuje směšovaím ventlem topného zdroje) protmrazová ohrana teplovodního ohřívače kaplárou nárazové spínání větrání mpulsem z WC, koupelny a kuhyně s možností volby zpoždění a doběhu (umožňuje spínání bezpečným napětím 4 V, např. bazénovým hydrostatem) ST kontakt (např. pro napojení na zabezpečovaí zařízení nebo nepovolení hodu větrání apod.) možnost přpojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního okruhu vytápění koupelny, apod.) povel pro spínání kotle (beznapěťový kontakt max. 0 V/0,5A) napájení oběhového čerpadla ÚT nastavení a bloka max. výstupní teploty vzduhu možnost změny nastavení výkonů každého ventlátoru (přepojením odboček na transformátoru) protmrazová ohrana namrzání kondenzátu výměníku výstup pro automatké ovládání klapky zemního výměníku tepla podle venkovní teploty nebo uzavíraí klapky sání (voltelně) s přídavným modulem možno ovládat vybrané typy venkovníh klmatzovanýh zařízení, s možností topení v přehodovém období PROJOVACÍ SCHEMA SYSTÉMU CP 07 RD propojení s regulátorem (není součástí dodávky) x0,5mm (stíněné) např. SYKFY xx0,5 ADS 00 ABB alt. oddělené čdlo teploty k CP 07 RD 0 V přpojenínasíť0v/50hz přes samostatné jštění 0 A, har. D (není součástí dodávky) TE (ADS ) čdlo venkovní teploty Voltelné příslušenství vz regulae propojení s čdlem teplty (není součástí dodávky) x0,5mm např. SYKFY xx0,5 DUPLEX RB DUPLEX RC DUPLEX RK DUPLEX RDH K VSTUPY A VÝSTUPY DIGITÁLNÍHO MODULU vstup/výstup doporučený kabel funke a využtí D, D, D x CYKY D x,5 vstup nárazové spínání větrání mpulsem 0 V z WC a koupelen s možností nastavení startu a doběhu D4 D CYKY D x,5 SYKFY xx0.5 vstup nárazové spínání větrání mpulsem 0 V z kuhyně (bez doběhu, s funkí tzv. ohrany prot šíření pahů) vstup nárazovéspínání větrání spínaím kontaktem (bez doběhu) - např. bazénový hygrostat STP SYKFY xx0.5 vstup spínaí kontakt - umožňuje vypnutí jednotky, popř. nepovolení hodu větrání TR SYKFY xx0.5 vstup voltelně. prostorový termostat v část vytápěné teplovodním okruhem (např. koupelna) SR CYKY D x,5 výstup ovládání klapky zemního výměníku tepla nebo uzavíraí klapky e YV CYKY C x,5 výstup 0 V / 0,5 A otevření elektroventlu na přívodu ÚT do RK K CYKY A x,5 výstup spínání kotle, alt. se zapojením s 0 V napájení oběhového čerpadla ÚT IN, IN, IN x SYKFY xx0.5 vstup ovládání standardním sgnálem 0 0 Vnadřazeným systémem (pouze bez regulátoru řady RD) OC, DA SYKFY xx0.5 výstup hlášení poruh a zanesení fltru standardním sgnály 0 0 V další vstupy a propojení vz podrobná shémata el. propojení

10 PARAMETRY SYSTÉMU ATREA VÝHODY TEPLOVZDUŠ NÉHO VYTÁPĚ NÍ A VĚ TRÁNÍ krytí potřeby tepla pro vytápění elého objektu záruka hygenky nutnýh trvalýh výměn vzduhu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení - bez otevírání oken úspora až 90 % nákladů na větrání vyloučení vznku plísní trvalou rkulaí přes účnné fltry se vntřní ovzduší domu dokonale čstí od prahu účnné letní noční předhlazení nteréru vyloučení všeh rzk rozvodů teplovodního topení společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médum (rkulační vzduh) zároveň se vzduhem větraím, případně s hlazením využtí všeh energetkýh zsků v domě z provozu dománost pro předehřev větraího vzduhu ryhlá reake na externí a nterní tepelné zsky umožňuje dokonalé využtí solární energe pro všehny místnost umožňuje využtí solárníh zsků z osluněnýh oken případně teplovzdušného krbu a okamžtý přenos do všeh ostatníh neosluněnýh místností nstalaí zemního výměníku tepla se přváděný větraí vzduh v změ předehřívá (ažo 5 C) a v létě ohlazuje (až o C) a do výkonu,5 kw nahrazuje strojní klmatzační zařízení možnost ntegrae strojního hlazení dokonalou rkulaí využívá objemu vzduhu v elém domě nebo bytě samostatné plohé vzduhotehnké rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mez místnostm, jsou jednoduše čsttelné systém hvězdového podlahového rozvodu ukončeného podlahovou výústkou, umožňuje regula množství přváděného vzduhu DENNÍ PRŮ B Ě H KONCENTRACE CO JAKO INDIKACE LIDSKÝCH ODÉRŮ Průběh CO v rodnném domě s teplovzdušným vytápěním a větráním konentrae CO (ppm) Obsazení obytnýh prostor 4 osoby C max = 56 ppm 40 ppm 0 % nespokojenýh adapt. 5 ppm 0 % nespokojenýh adapt. 000 ppm Pettenkoferovo krtérum Venkovní hladna CO 00 ppm (až 60 ppm) osoby 9 0 Infltrae osoby př produk CO8 l h osoba (6:00 :00) průměr rodny př produk CO4 l h osoba (:00 6:00) průměr rodny 4 Infltrae 5 M M V C + - C - C + x exp - p e e (t=0) x t Vp Vp Vo C= ρ 6 Hygenká třída jakost mkroklmatu C 00 ppm dle EN CR 75 CEN 7 8 osoby osoby 4 čas (hodny) Průběh CO v různýh obytnýh prostoreh konentrae CO (ppm) Venkovní hladna CO 00 ppm (až 60 ppm) Obsazení obytnýh prostor 4 osoby osoby osoby př produk CO8 l h osoba (6:00 :00) průměr rodny př produk CO4 l h osoba (:00 6:00) průměr rodny osoby osoby Nárazové větrání otevřeným okny n = 5 h Hygenká třída jakost mkroklmatu C 00 ppm dle EN CR 75 CEN 4 čas (hodny) rodnný důmsteplovzdušným rkulačním vytápěním, větrání nfltraí + nárazové větrání... V o= 406 m ; n e4= 0,5 h, okna trvale zavřena rodnný důmsteplovzdušným vytápěním, větrání pouze nfltraí... V o= 406 m ; n e4= 0,05 h, nárazové větrání okny bytová jednotka s teplovzdušným rkulačním vytápěním, větrání nfltraí + nárazové větrání...v o=88m; n e4=0,5h,oknatrvalezavřena bytová jednotka s teplovzdušným vytápěním, větrání nfltraí... V o= 88 m ; n e4= 0,048 h, nárazové větrání okny ložne s teplovodním vytápěním, větrání nfltraí (obsazení osoby)... V = 5 m ; n = 0,05 h ; okna trvale zavřena o e4

11 PŘÍSLUŠENSTVÍ, REFERENCE ZEMNÍ VÝMĚ NÍK TEPLA (ZVT) SÁNÍ PŘES TVAROVKU VE STĚNĚ př venkovní teplotě 0 5 (přehodové období regenerae země kolem zemního výměníku tepla) SÁNÍ PŘES ZEMNÍ VÝMĚNÍK TEPLA př venkovní teplotě > 5 (letní hlazení) př venkovní teplotě < 0 (zmní předehřev) mn.,0 0,8 PP,PE,PVC 00 a0 5m Tvarovka s klapkam + servopohon přepínání v závslost na teplotě venkovního vzduhu DUPLEX RK x 45 oblouky Tehnký pops Zemní výměník tepla (ZVT) slouží k přrozenému klmatzování (hlazení) objektů v letním období a pro předehřev větraího vzduhu v topném období. Zároveň hrání rekuperační výměník před namrzáním. Zemní výměník tepla se skládá z potrubí vedeného v zem v déle 0 5 m, vstupní šahty a nadzemního krytu šahty s fltrem. V změ př venkovní teplotě 5 C se přváděný vzduh ohřívá průhodem potrubím zemního regstru na + až +5 C, v létě se naopak venkovní vzduh ohlazuje z + C na +9 až + C. V přehodném období je větraí vzduh přváděn k jednote DUPLEX z venkovní žaluze na fasádě objektu přes typovou tvarovku T s klapkam a servopohonem. Přepínání mez sáním přímo z fasády a ze zemního výměníku tepla je řízeno automatky podle čdla venkovní teploty umístěného na severní straně domu. Další možnost provedení ZVT vz. samostatné podklady. Zásady návrhu zemního výměníku tepla: potrubí mm uložené mn.,8 m v zem ve spádu % k možnému odvodu kondenzátu, s obsypem zemnou v níž nesmí být písek, štěrk a další zolanty délka vedení 0 až 5 m, úsek by měl být rovný bez lomů, případný max. lom 0 s ohledem na možnost čštění materál kanalzační trubky PVC, (PP, PE) mm hladké, spojované na kroužky doporučená zemna: vlhká, jílovtá půda; nedoporučuje se písek, štěrk apod. vstupní šahta zemního regstru z polypropylenu, dop. 800 mm STROJNÍ CHLAZENÍ PS TUV S přpojením venkovní ntererové hladíí jednotky je možné hladt nterér výkonem až a 4 kw, v přehodném období pak topení výkonem a,5 kw. Blžší podklady v samostatnýh tehnkýh lsteh. K SOLÁR DUPLEX RK PŘÍKLADY REALIZACÍ SYSTÉMU ATREA

12 MAX NO 0 CP 05 RD Česká republka tel.: (+40) fax: (+40) Česká republka tel.: (+40) fax: (+40) Česká republka tel.: (+40) fax: (+40) STAVEBNICOVÝ VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA JEDNOTKY DUPLEX RB, RC, RK, RDH, REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ VÝBĚR DUPLEX RB 60 / 70 Jednotka v základním provedení obsahuje rkulační a odsávaí radální ventlátor, protproudý DUPLEX RB 60 / 440 rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, teplovodní ohřívač, DUPLEX RB 70 / 70 fltr rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4, předfltry z tahokovu, návod k obsluze a údržbě. Vhodná pro objekty s výpočtovou ztátou obytné část do, kw. DUPLEX RB 70 / 440 DUPLEX RC 400 / 70 Jednotka v základním provedení obsahuje rkulační a odsávaí radální ventlátor, protproudý DUPLEX RC 400/ 440 rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, teplovodní ohřívač, DUPLEX RC 000 / 70 fltr rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4, předfltry z tahokovu, návod k obsluze a údržbě. Vhodná pro objekty s výpočtovou ztátou obytné část do 7 kw. DUPLEX RC 000 / 440 DUPLEX RK 400 / 460 Jednotka v základním provedení obsahuje rkulační a odsávaí radální ventlátor, protproudý DUPLEX RK 400 / 550 rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, teplovodní ohřívač, fltr rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4, předfltry z tahokovu, tlumíí prostor přváděného DUPLEX RK 000 / 460 vzduhu, návod k obsluze a údržbě. Vhodná pro objekty s výpočtovou ztátou obytné část do 7 kw. DUPLEX RK 000 / 500 Možno vybavt strojním hlazením. DUPLEX RDH 500 / 500 jednotka z nerezového plehu pro bazény, v základním provedení obsahuje DUPLEX RDH 500 / 700 rkulační a odsávaí radální ventlátor, rekuperační výměník tepla, rkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, teplovodní třířadý ohřívač, fltr DUPLEX RDH 00 / 500 rkulačního vzduhu s třídou fltrae G4 a manostatem pro sgnalza znečštění, DUPLEX RDH 00 / 700 předfltry z tahokovu, návod k obsluze a údržbě Dgtální regulační modul ADS Regulátor CP 05 RD Regulátor CP 07 RD vestavěný modul dgtální regulae včetně vestavěnýh čdel teploty dgtální čdlo TE (venkovní teploty), povnná výbava jednotek s vestavěným dgtálním regulačním modulem, osazuje se na venkovní stěnu domu regulátory pro jednotky s vestavěnou dgtální regulaí; novější typ CP 07 RD včetně ntegrovaného prostorového termostatu CM 907 programovatelný týdenní prostorový termostat (Honeywell) k CP 05 RD Čdla šroký sortment hygrostatů, čdel kvalty vzduhu, termostatů apod. Fltrační textle základní typ fltru s nízkou enou, př výměně je nutno tkannu převnout FT G4 FT F7 náhradní fltrační textle se základní třídou fltrae G4 (balení po 5 ks 5 výměn) náhradní fltrační textle s vyšší třídou fltrae F7 (balení po 5 ks 5 výměn) AOYR4LCC (FUJITSU) venkovní kondenzační jednotka s nverterem FUJITSU pro strojní hlazení, v přehodovém období AOYR8LCC (FUJITSU) možnost topení (tepelné čerpadlo). Blžší pops, objednaí čísla a možnost kombnaí naleznete v katalogovýh lsteh jednotek a nebo v eníku. TEPELNÉ ZDROJE, ROZVODY, AATURY Frma ATREA s.r.o. dodává k jednotkám DUPLEX RB, RC, RDH a RK kompletní systém pro VZT rozvody energetké zásobení. Podrobné podklady vz Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodnnýh domů s rekuperaí tepla Projektový podklad, Katalog prvků ; -S; -SN ntegrované zásobníky tepla řady nerezové a oelové beztlaké nádrže s vestavěným sprálovým vložkam pro průtočný ohřev TUV, další sprální vložka pro ohřev solárním kolektory, ve spodní a střední část osazeny elektrosprály; -S se stratfkátorem RG- ; RG- rozvodne pro řízení zásobníků řada rozvodn pro řízení zahrnuje jstíí a regulační prvky, termostaty a teplotní čdla Podlahové a stěnové mřížky s regulaí šroký sortment různýh podlahovýh a stěnovýh mřížek pro vyústění vzduhovodů Rozvody vzduhu speální plohé vzduhovody pro podlahový rozvod vzduhu včetně tvarovek, přehodů, rozvodnýh komor, tvarovky, vyústky, protdešťové žaluze (vz katalog prvků) Kruhové potrubí kompletní sortment kruhového potrubí včetně tlumííh typů (vz katalog prvků) Armatury pro teplovodní okruh šroký sortment jstííh a regulačníh prvků pro přpojení energetkýh zdrojů a spotřebčů TECHNICKÉ A PROJEKČNÍ PODKLADY SYSTÉMU ATREA Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodnnýh domů s rekuperaí tepla KATALOG PRVKŮ verze č. 8 vydání..006 Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodnnýh domů s rekuperaí tepla PROJEKČNÍ PODKLAD verze č. 5 vydání..006 ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ P ŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE PRO TEPLOVZDUŽNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK a RDH ATREA s.r.o., V Alej Jablone nad Nsou ATREA s.r.o., V Alej Jablone nad Nsou ATREA s.r.o., V Alej Jablone nad Nsou Elektronstalae Katalog prvků Podrobné projekční podklady Podklady pro zemní výměník tepla CD

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RK Vytápěcí a větrací s rekuperací tepla DUPLEX RDH ekonomké a moderní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkoenergetké rodnné a bytové domy energetky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jednotka s rekuperaí

Více

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením konomké a modrní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkonrgtké rodnné a bytové domy nrgtky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jdnotka s rkupraí tpla

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o., 12.3.23 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o., 12.3.23

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 1 Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 4 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ZDROJE TEPLA TEPELNÁ ČERPADLA ATREA

ZDROJE TEPLA TEPELNÁ ČERPADLA ATREA ZDROJE TEPLA TEPELNÁ ČERPADLA ATREA CZ TEPELNÁ ČERPADLA ATREA s.r.o. PŘEDNÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNIKY NA ČESKÉM TRHU HISTORIE FIRMY Firma ATREA s.r.o. byla založena v roce 1990. Od svého vzniku se opírá

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

14.6.2011 Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov

14.6.2011 Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov 1 Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov 2 V přednášce byly použity materiály Akad.arch. Aleše Brotánka, Ing. Arch. Josefa Smoly, Ing. Arch. Mojmíra Hudce a firemní materiály firmy ATREA

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Třebíč K Sokolí 67401 Rodinný dům město Třebíč

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc 1 Regulační systém xcc Co je xcc Systém x Cascade Control (xcc) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích. ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o.

Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích. ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o. Obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o. Zdroje tepla pro energeticky pasivní objekty Solární panely SV Hydrobox Venkovní jednotka DUPLEX R_3 Topný žebřík Podlahové

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Systémové řešení v oblasti větrání a vytápění Vzduch je pro lidi životně důležitý Jeden člověk spotřebuje v závislosti na fyzické aktivitě 15 000 až 20

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 CZ HISTORIE SPOLEČNOSTI VÝROBKY SPOLEČNOSTI ATREA Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více