Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy"

Transkript

1 Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o.,

2 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o.,

3 1. Ekologické hledisko Copak se se Zemí stane, až se rozsvítí i oblasti jako je : Rusko Čína Afrika Jižní Amerika Austrálie ATREA s.r.o.,

4 1. Ekologické hledisko Cca 2 % obyvatelstva spotřebuje 8 % energetických a 9 % surovinových zdrojů V provozu budov se v současnosti spotřebovává cca 45-5 % světové spotřeby energií K další spotřebě energií dochází při výstavbě při výrobě použitých materiálů při dopravě materiálů na stavbu mnohdy na velké vzdálenosti i mezi kontinenty (Doprava = druhý největší producent C2) při ukončení cyklu životnosti stavby její likvidací Vzhledem k tomu, že patříme mezi osoby patřící mezi oněch 2 % spotřebovávající populace světa, patří mezi naše povinnosti činit taková opatření, která snižují negativní důsledky této naší spotřebovávající činnosti Každá kwhod spotřebované energie, ať formou tepelné nebo elektrické energie, se dá vyjádřit množstvím vyprodukovaného CO2 Můžeme se přít pouze o to zda 1 kwhod = ø 5,75 kg CO2, případně jaký vliv má množství vypouštěného CO2 do ovzduší na ekologickou ATREA s.r.o.,

5 1. Ekologické hledisko Vědci nám pouze ukazují, jak stoupá koncentrace CO2 v ovzduší za poslední roky. Závěr si musí udělat každý sám. ATREA s.r.o.,

6 1. Ekologické hledisko Pohled na Zemi, kde se v současné době nejvíc spotřebovává energie : ATREA s.r.o.,

7 1. Ekologické hledisko Současná architektura vytváří největší ekologickou stopu na Zemi!!! Jakákoliv úspora v oblasti provozu budov, a to nejen občanských, ale i průmyslových, je odpovědnou investicí nás, v této době, pro budoucí generace. ATREA s.r.o.,

8 2. Hledisko naše vlastní peněženka Kolik vám to žere, sousede? U aut, které si kupujeme na 5-1 let nás zajímají desetiny litru spotřeby U domů, které stavíme na 1, 2 let nás nezajímají Watty spotřeby energií a mnohdy ani kw spotřeby energií ATREA s.r.o.,

9 2. Hledisko naše vlastní peněženka Příklady nárůstu cen plynu jen v letošním roce leden 28 ATREA s.r.o.,

10 2. Hledisko naše vlastní peněženka Příklady nárůstu cen plynu jen v letošním roce duben 28 ATREA s.r.o.,

11 2. Hledisko naše vlastní peněženka Příklady nárůstu cen plynu jen v letošním roce červenec 28 ATREA s.r.o.,

12 2. Hledisko naše vlastní peněženka Pozorujeme neustálý růst cen ropy od ní se odvíjejí ceny plynu, elektřiny a dalších energií ATREA s.r.o.,

13 O to jde především snížení spotřeby energie na vytápění je možno až o 9 % Spotřeba Celková energií spotřeba na energií 1 m2 - srovnání vytápěné norem a plochy předpisů za rok hodnota energie v kwh/m2a běžná výstavba v ČR do cca 199 cca elektro energie na provoz domácnosti elektro energie na provoz vzduchotechniky ohřev teplé vody topení SNB 198 (Švédsko) WschVo 1984 (SRN) WschVo 1995 (SRN) Nízkoenergetický dům - obecně Snížení spotřeby el. energie na Pokud provoz chceme dosáhnout Úspor energie na domácnosti nízkoenergetického ohřev TUV dosáhneme a dosáhneme pasivního domu jen použitím použitím solární 9 % - energie bez úsporných provozu nebo vzduchotechniky spotřebičů a také tepelných s rekuperací použitím čerpadel to již nejde fotovoltaických slunečních panelů cca4 5 cca15 15 Energeticky pasivní dům - obecně ATREA s.r.o.,

14 Maximální hodnoty spotřeby energie na vytápění pro jednotlivé kategorie objektů Energeticky úsporné objekty Nízkoenergetické objekty Energeticky pasivní objekty - max 7 kwh/m2.a - max 5 kwh/m2.a - max 15 kwh/m2.a Co znamenají v souvislosti s energeticky pasivními domy údaje: ? max 15 kwh/m2a max 4 kwh/m2a Rozdělení objektů spotřeba energie na vytápění za rok (topnou sezónu) v přepočtu na m2 podlahové plochy spotřeba celkové energie na provoz objektu za rok v přepočtu na m2 podlahové plochy cca 15 kwh/m2a - topení cca 11 kwh/m2a - ohřev TUV cca 14 kwh/m2a - provoz domácnosti max 12 kwh/m2a primární energie - přepočet na základní energetickou surovinu (spotřeba objektu vč. přenosových ztrát - např. u elektro max 4 * 3) ATREA s.r.o.,

15 Rozdělení objektů Pasivní dům jen rodinný dům Pasivní dům = jakýkoli stavební objekt splňující kritéria spotřeby energií 15 kwhod / m2. a 4 kwhod / m2. a 12 kwhod / m2. a ATREA s.r.o.,

16 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Ucelený soubor objektů přirozeně se začleňující do okolní krajiny a zástavby ATREA s.r.o.,

17 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY První hromadně postavený soubor pasivních domů v ČR ATREA s.r.o.,

18 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Konstrukce - dřevostavba ATREA s.r.o.,

19 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Vlastní výstavba zhotovování konstrukcí probíhá na místě Díky minimální spotřebě dřeva cca 8 9 m3 na jeden objekt se snižují dopravní náklady Nepřeváží se z hlediska objemu a hmotnosti tuny materiálu ATREA s.r.o.,

20 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY ATREA s.r.o.,

21 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Kolaudace - červen až srpen 27 ATREA s.r.o.,

22 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Pestrost výstavby při tvarově shodném řešení budovy Ani jeden z domů nemá stejné provedení venkovního designu a nemá shodné vnitřní uspořádání místností ATREA s.r.o.,

23 PRINCIPY : Co je třeba pro PASIVNÍ DŮM? Dobrý architektonický návrh budovy nejen co se týče tvaru, ale i začlenění do okolí, natočení vůči světovým stranám, vnitřní dispozice místností, množství a velikosti oken a jejich stínění Kvalitní zateplení o síle cca 28-4 mm standardní izolace (např. polystyrén, minerální vlna, ale také celulóza, konopí, len, ovčí vlna, dřevovlákniny nebo sláma, atd.) U obvodového pláště =,14-,1 Wm-2K-1 Důsledné odstraňování tepelných mostů stavebních konstrukcí Kvalitní provedení těsné stavby (pokud má být větrání pod kontrolou je to nezbytné). Provádí se tzv. Bloowerdoor testem těsnosti maximální dosahované hodnoty průvzdušnosti by měly být,6 h-1 a méně Kvalitní okna s trojsklem a nejlépe i se zatepleným rámem okna. U celého okna =,71-,86 Wm-2K-1 (opatrné zacházení s velikostí prosklených ploch, které i v nejvyšší kvalitě budou vždy zdrojem nejvyššího úniku tepla) Vysoce účinné větrání s rekuperací tepla a nejlépe v jednom zařízení zároveň s teplovzdušným vytápěním ATREA s.r.o.,

24 Výpočet tepelných ztrát objektu Q = Qk + + Q i n f Q vě tr Q celkové tepelné ztráty Qk ztráty stavebními konstrukcemi stěny, podlahy, stropy, střechy, okna, dveře Qinf ztráty infiltrací netěsnosti oken a stavby Qvětr ztráty větráním ATREA s.r.o.,

25 Tepelné ztráty objektu a tepelné ztráty větráním Při zlepšujících se tepelně izolačních vlastnostech stavebních konstrukcí (stěny, okna, střešní konstrukce) je tepelná ztráta z větrání okny tj. bez rekuperace, vyšší než tepelná ztráta prostupem stavebními konstrukcemi ATREA s.r.o.,

26 Shrnutí stavební části Díky dokonalým tepelně izolačním parametrům konstrukcí a oken je na minimum potlačena ztráta prostupem. Vzduchotěsný plášť budovy a těsnost rámů oken eliminuje ztrátu infiltrací. Z hlediska stavby je problém vyřešen, maxima je dosaženo. Co ale vnitřní mikroklima? Dá se v tomto prostředí také žít? ATREA s.r.o.,

27 ZÁKLADNÍ VELIČINY, KTERÉ MUSÍ BÝT V INTERIÉRU OBJEKTU V ROVNOVÁZE : TEPLOTA V OBJEKTU : Požadavek na udržení interiérové teploty dle požadavku norem a uživatele Zde je vazba na tepelné ztráty domu čím vyšší teplota v objektu, tím vyšší tepelné ztráty a tím také vyšší spotřeba energií na vytápění RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU V OBJEKTU : (s důrazem na topné období): Doporučuje se udržet v rozsahu 4 5% (v zimním období) ODÉROVÉ MIKROKLIMA V OBJEKTU : (obsah CO2; obsah pachů, škodlivin a výparů): Přívodem čerstvého vzduchu se snažíme udržet koncentrace pachů, škodlivin a CO2 v normě, nebo tak, aby nám (uživatelům) vyhovovaly- lidově řečeno, aby nebyl nikde smrad. ATREA s.r.o.,

28 PROBLÉMY VĚTRÁNÍ Velké větrání : Vzrůstá spotřeba energií na větrání - ŠPATNĚ V zimě se vysušuje prostor relativní vlhkost je nízká - ŠPATNĚ Odéry, CO2 díky velkému větrání jsou nízké koncentrace - DOBŘE Malé větrání : Spotřeba energií je nízká - DOBŘE Vzrůstá relativní vlhkost - ŠPATNĚ Odéry, CO2 díky malému větrání se zvyšují koncentrace - ŠPATNĚ Je potřeba vyvážit větrání s produkcí škodlivin a zejména vlhkosti v budovách!!! ATREA s.r.o.,

29 Větrání x ztráta tepla Je možné větrat, aniž bychom teplo ztratili otevřeným oknem? Je možné toto teplo vrátit zpět do objektu? REKUPERACE TEPLA ATREA s.r.o.,

30 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. ATREA s.r.o.,

31 Co je to rekuperace tepla? Odsávaný vzduch a přiváděný čerstvý vzduch se za žádných okolností nemísí jsou dokonale od sebe odděleny! Pouze si předávají teplo!!! ATREA s.r.o., *

32 2 možnosti jak vytápět a větrat Při stavbě domu je možné použít tyto varianty vytápění a dokonalého větrání s rekuperací tepla : ) Řízené větrání v kombinaci s klasickou topnou soustavou (radiátory, podlahové vytápění apod.) ) Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla jako jedno společné zařízení ATREA s.r.o.,

33 Ad 1) Řízené větrání s rekuperací Vytápění objektu zajišťuje samostatná otopná soustava!!! Řízené větrání s rekuperací tepla zajišťuje centrální VZT jednotka Přívod čerstvého vzduchu do obytných místností Odtah odpadního vzduchu z WC, koupelen, kuchyně ATREA s.r.o.,

34 DUPLEX 23 / 33 / 5 EC Ad 1) Jednotky pro řízené větrání Rozměry 75 x 53 x 355 Účinnost 89% Ventilátory s EC řízením Ovládání - CP 1-14 stupňů výkonu - udržování konstantního průtoku vzduchu ATREA s.r.o.,

35 Proč ale u pasivního nebo nízkoenergetického domu realizovat dvě soustavy? Vytápěcí soustavu a větrací soustavu? úvaha Není možné zajistit vytápění a větrání objektu pomocí jednoho systému? V mnohých státech bylo vytápění a větrání realizováno pomocí rovnotlakého větracího systému, ale hovoří se o problémech s nízkou interiérovou vlhkostí. Kde je problém? Je možné i jiné řešení? ATREA s.r.o.,

36 vzduch jako nosič tepla U rovnotlakého větracího systému pro vytápění objektu musíme stále přivádět venkovní vzduch Celodenním přívodem 1 m3/h (obvyklá hodnota větrání pro čtyřčlennou rodinu při plném obsazení) a max. možným dohřevem na 5 C jsme schopni do objektu přivést topný výkon 1 1 W. Tato hodnota je však i pro pasivní domy nedostatečná!! Při zvýšení přívodu vzduchu dle požadavku tepelných ztrát objektu např. pro 2 kw trvale cca 2 m3/h - dochází v topném období k vysušování interiéru právě výměnou vnitřního (vlhkého) vzduchu za venkovní (suchý). ATREA s.r.o.,

37 řešení Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla dvouzónový systém ATREA s.r.o.,

38 Ad 2/ Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla Dvouzónový systém Systém je tvořen dvěma okruhy 1. cirkulačním okruhem 2. větracím okruhem (s rekuperací odpadního tepla). Oba okruhy jsou provozovány jednou centrální jednotkou Řízení ve vazbě na jednu centrální dvouzónovou VZT jednotku umožňuje provoz každého okruhu samostatně, popř. v kombinaci. Provozní režimy optimálně využívají vzduchotechnický systém dle celoročních požadavků uživatelů a také dle parametrů objektu ( režim topení bez větrání, při vaření, nočním předchlazení atd.). ATREA s.r.o.,

39 REŽIM č.3 (cirkulační) bez ohřevu. Režimy provozu ATREA s.r.o.,

40 Režimy provozu REŽIM č.3 - cirkulační bez požadavku na dohřev vzduchu a temperování objektu - využívá se pouze cirkulující vzduch interiéru - nasává se v nejvyšší části objektu a v největší místnosti přízemí centrální mřížkou (např. nad krbovými kamny) - průchodem vzduchotechnickou jednotkou se vzduch filtruje - vzduch se přivádí zpět do obytných místností Výhody cirkulačního okruhu : - cirkulací jsou tepelné zisky (krb, slunce) rozváděny do celého objektu - obyvatel, sedící v přízemí má k dispozici nevydýchaný vzduch z místností, které jsou prázdné, objekt slouží jako kapacitní článek, díky tomu je možné snížit celodenní intenzitu větrání = provozní úspory ATREA s.r.o.,

41 REŽIM č.3 (cirkulační) s ohřevem. Režimy provozu zimní režim ATREA s.r.o.,

42 Režimy provozu REŽIM č.3 - cirkulační s ohřevem vzduchu - teplota v interiéru je udržována pomocí prostorového termostatu, nejlépe s možností nastavení např. denní a noční teploty - cirkulací s ohřevem vzduchu ve vzduchotechnické jednotce se pokrývají tepelné ztráty objektu Výhody cirkulačního okruhu s ohřevem vzduchu : - při temperování není nutné větrat, nevysušuje se interiér. Velmi vhodné v době, kdy je rodina na zimní dovolené, delší dobu mimo objekt apod. - vhodným dimenzování VZT jednotky (ohřívače a cirkulačního ventilátoru) je možné temperovat i větší objekty, bez nutnosti přivádět jakékoliv množství vzduchu z exteriéru ATREA s.r.o.,

43 REŽIM č.1 (větrací). Režimy provozu zimní režim ATREA s.r.o.,

44 Režimy provozu REŽIM č.1 - větrací v tomto nastavení se teplovzdušné vytápění provozuje ve stejném principu, jako rovnotlaká větrací jednotka vzduch je odváděn z WC, koupelen a kuchyně, je nahrazován čerstvým venkovním vzduchem a tento je přiváděn do obytných místností ATREA s.r.o.,

45 Režimy provozu zimní režim REŽIM č.2 cirkulační + větrací ATREA s.r.o.,

46 Režimy provozu REŽIM č.2 větrací + cirkulační vytápěcí : - vzduch je samostatným okruhem odváděn z WC, koupelen - po rekuperaci je přiváděný venkovní čerstvý vzduch přimíchán do cirkulačního vzduchu a následně přiveden do obytných místností - je využito všech výhod obou režimů (cirkulačního + rovnotlakého větracího) - najednou tedy část vzduchu cirkuluje po objektu a pokrývá tepelné ztráty objektu a část vzduchu je větráno za čerstvý venkovní vzduch - oba okruhy (větrací i cirkulační) jsou dokonale odděleny, odváděný vzduch z WC, koupelen a kuchyní se nedostává do obytné části ATREA s.r.o.,

47 Režimy provozu letní režim REŽIM č.4 podtlakové větrání (odsávání WC, kuchyně, koupelen) ATREA s.r.o.,

48 Režimy provozu REŽIM č.4 podtlakové větrání : - využívá se v letním období - z WC, koupelen a kuchyní se vzduch pouze odsává ven z objektu - čerstvý venkovní vzduch se do objektu dostává již pootevřenými okny ATREA s.r.o.,

49 Zemní výměník tepla 1. generace V letním období se vzduch procházející zemním výměníkem tepla (plastová trubka uložená v zemi) ochlazuje od okolní zeminy možno použít pro ochlazování interiéru (částečná náhrada strojní klimatizace) Schéma ZVT SÁNÍ PŘES TVAROVKU VE STĚNĚ Při venkovní teplotě 2-2 C (přechodové období) tvarovka s klapkami a servopohonem SÁNÍ PŘES ZEMNÍ VÝMĚNÍK TEPLA Při venkovní teplotě > 2 C (letní chlazení) Při venkovní teplotě < 2 C (zimní předehřev) šachtu usadit min. 8 mm nad terén (tuto výšku upravit dle sněhových podmínek) V zimním období se přiváděný vzduch průchodem trubkou od okolní zeminy ohřívá energetický přínos ATREA s.r.o.,

50 Režimy provozu letní režim REŽIM č.5 přetlakové větrání (možnost využití pro noční předchlazení, ve spojení se zemním výměníkem tepla i pro chlazení interiéru) ATREA s.r.o.,

51 REŽIM č.2 cirkulační + větrací + ZVT Režimy provozu zimní režim se zem. výměníkem ATREA s.r.o.,

52 Zemní výměník tepla cirkulační 2.generace Další variantou provedení zemního výměníku je tzv. cirkulační provedení ZVTc. Díky dvoutrubkovému provedení stačí cca ½ výkopů jako u předchozí varianty ZVT. Díky tomu, že se pro letní chlazení může využít pouze interiérový vzduch, dochází i k menší kondenzaci uvnitř ZVTc. ATREA s.r.o.,

53 Režimy provozu REŽIM č.5a cirkulační chlazení ve vazbě na cirkulační zemní výměník ATREA s.r.o.,

54 Režimy provozu REŽIM č.5a+větrání cirkulační chlazení ve vazbě na cirkulační zemní výměník vč. režimu větrání (sepnuto na základě externího signálu např. z WC) ATREA s.r.o.,

55 Zemní výměník s nemrznoucí kapalinou 3.generace Všechny provozní režimy stejné jako u vzduchového ZVTc: předehřev v zimním období; předchlazení v letním přímé; cirkulační chlazení Žádná kondenzace v zemních trasách, kondenzát z výměníku odtéká do kanalizace!!! ATREA s.r.o.,

56 Zemní výměník s nemrznoucí kapalinou 3.generace REALIZACE FAST Kollektor ( ATREA s.r.o., *

57 Přívod vzduchu do obytných místností Do obytných místností je vzduch přiváděn plochým rozvodem v tl. izolace podlah, ukončených podlahovou vyústkou nejlépe u ochlazovaných stěn. (U NED domů podmínka; u EPD možno přívod realizovat i ze stropu ventily záleží na posouzení odborného projektanta) ATREA s.r.o.,

58 Příklady rozvodů do obytných místností Paprskovité rozvody k jednotlivým vyústkám ATREA s.r.o.,

59 Příklady rozvodů do obytných místností ATREA s.r.o.,

60 Příklady rozvodů do obytných místností Nasávání teplého cirkulačního vzduchu nad krbovými kamny ATREA s.r.o.,

61 Příklady rozvodů do obytných místností Nasávání cirkulačního vzduchu na chodbě Při realizaci Po dokončení ATREA s.r.o.,

62 Příklady rozvodů do obytných místností Odsávání z kuchyně větrací vzduch Cirkulační digestoř ATREA s.r.o.,

63 Příklady jednotek ATREA Duplex RDH Duplex RB Duplex RC Duplex RK2 ATREA s.r.o.,

64 Příklady zabudování jednotek ATREA s.r.o.,

65 Příklady zabudování jednotek ATREA s.r.o.,

66 Tepelné čerpadlo Napojení na zdroje tepla Pro zajištění temperování objektu potřebuje jednotka DUPLEX R_ zdroj tepla IZT Plynový kotel Elektrický kotel Elektrický ohřívač do potrubí ATREA s.r.o.,

67 IZT Integrovaný zásobník tepla IZT 615 / 915 základní ohřev solární články základní ohřev krbová vložka dřevokotel, libovolný kotel možnost připojení tepelných čerpadel pomocný ohřev elektrospirály Příprava topné vody a ohřev TUV v jednom zařízení. ATREA s.r.o.,

68 IZT Integrovaný zásobník tepla IZT 615 / 915 model 26 Výhody koncepce akumulační náplně (= topná voda systému objektu) a vnořeného výměníku pro průtočný ohřev teplé užitkové vody vyloučení vzniku bakterií LEGIONELLY (není nutné pravidelně zahřívat zásobník na vysoké teploty) odstranění usazování agresivních kalů delší životnost díky stratifikátoru dokonalejší rozvrstvení teplot po výšce zásobníku maximálně možné využití výkonu solárního systému ATREA s.r.o.,

69 IZT Integrovaný zásobník tepla příklady zapojení ATREA s.r.o.,

70 IZT Integrovaný zásobník tepla příklady zapojení ATREA s.r.o.,

71 Díky dvouzónovému teplovzdušnému vytápěcímu a větrácímu systému je i v zimě vlhkost mezi 4 5 % ATREA s.r.o.,

72 Děkujeme za pozornost Další dotazy Vám rádi odpoví naši odborní poradci ATREA s.r.o.,

73 ATREA s.r.o.,

74 ATREA s.r.o.,

75 ATREA s.r.o.,

76 Prezentaci připravili : Ing. Zdeněk Zikán Kolektiv pracovníků firmy ATREA s.r.o. V prezentaci byly použity také materiály Akad. arch. Aleše Brotánka více informací ATREA s.r.o.,

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů ATREA s.r.o. Představení divize Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů 1 pohled na zemi z kosmu - cca 20 % obyvatelstva spotřebuje 80 % energií jak dlouho - kdy se probudí Čína a

Více

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 1 Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 4 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné

Více

14.6.2011 Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov

14.6.2011 Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov 1 Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov 2 V přednášce byly použity materiály Akad.arch. Aleše Brotánka, Ing. Arch. Josefa Smoly, Ing. Arch. Mojmíra Hudce a firemní materiály firmy ATREA

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel

Více

Větrání budov s nízkou spotřebou energie

Větrání budov s nízkou spotřebou energie Větrání budov s nízkou spotřebou energie Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno 21.09.2016 Ing. Zdeněk

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY PŘÍKLAD 1 Název stavby: Rodinný dům Horoušánky Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek Zhotovitel:

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozních režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní

Více

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Větrací jednotky s cirkulací

Více

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno Segmenty

Více

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií

Pasivní domy K oberovy. Spotřeby energií Pasivní domy K oberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Rekuperace. Martin Vocásek 2S Rekuperace Martin Vocásek 2S Co je rekuperace? rekuperace = zpětné získávání tepla abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj bez vnitřního (primárního) zdroje, kterým mohou být vedle

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch.

TopTechnika. Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu. Odváděný vzduch. Venkovní vzduch. TopTechnika Vitovent 300-W Větrací systém se zpětným získáváním tepla Přívod u Přívod u Přívod u Odváděný Odváděný Venkovní Odpadní Větrací systémy Vitovent Pět dobrých důvodů pro větrací systém Vitovent

Více

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání Ing. Zdeněk Zikán, 12.10.2017 CZGBC 2017 1 ATREA s.r.o. Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA DUPLEX 170, 370, 570 EC5.RD5;.CP DUPLEX 280, 380, 580 ECV5.RD5;.CP

Více

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra Povídání o genezi problému, motivaci a inspiraci Návrh pro standard pasivního domu vznikl mezi stavebními fyziky švédem prof.adamsonem a němcem Wolfgangem Feistem

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace Radek Peška Evora CZ, s.r.o. Správné dimenzování objemu vzduchu u bytové výstavby YTONG DIALOG 2017 OSTRAVA, 10.10.2017 Požadavky na větrání obytných budov podle

Více

Zkušenosti s provozem pasivního domu - dřevostavby v České republice

Zkušenosti s provozem pasivního domu - dřevostavby v České republice Zkušenosti s provozem pasivního domu - dřevostavby v České republice Datum: 2.5.2005 Autor: Martin Jindrák Organizace: ATREA s.r.o. Tento příspěvek prezentovaný autorem na konferenci Dřevostavby 2005 ve

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Problematika nízkoenergetických budov

Problematika nízkoenergetických budov CT 52 Technika prostředí LS 2013 Problematika nízkoenergetických budov 12. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1

Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1 Větrání Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 2 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Zadání tepelných ztrát pro případy s VZT jednotkou 10. 5. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku blíže vysvětlíme na praktických příkladech, jak správně v modulu TEPELNÉ ZTRÁTY programu TZB zadat

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

1.2. Konstrukční řešení

1.2. Konstrukční řešení Dřevostavba pasivního rodinného domu v Rychnově Ing. Michal Šopík, RD Rýmařov s.r.o. ul. 8. května, 795 01 Rýmařov Tel: +420 554 252 152, Fax: +420 554 252 333, e-mail: sopikm@rdrymarov.cz Martin Jindrák,

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k dvouzónovým teplovzdušným jednotkám ATREA DUPLEX RA4, RB4, RK4, RDH ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Ing. Karel Matějíček

Ing. Karel Matějíček Možnosti MaR ve snižování spotřeby energií Ing. Karel Matějíček 10/2014 Úvod Vliv na spotřeby energií Z hlediska vlastního provozu Projektant Realizační firma Provozovatel Z hlediska vlastního zařízení

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Budova a energie ENB větrání

Budova a energie ENB větrání CT 52 Technika prostředí LS 2013 Budova a energie ENB větrání 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu "Budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť?" Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu Zdeněk Kaňa Ing. arch. David Vašíček Martin Jindrák

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

REGULÁTOR CP RD DUPLEX RB4. kompaktní větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

REGULÁTOR CP RD DUPLEX RB4. kompaktní větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění DUPLEX R4 kompaktní větrací jednotky s možnoí cirkulace vzduchu pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění REGULÁTOR CP RD grafický displej kabelové propojení slaboproudé Regulátor typu CP RD naavení

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

otočný ovladač připojovací svorkovnice, regulační modul ventilátor odpadního vzduchu (za přepážkou) protiproudý

otočný ovladač připojovací svorkovnice, regulační modul ventilátor odpadního vzduchu (za přepážkou) protiproudý DUPLEX REGULÁTOR CP 8 RD teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky s EC technologií pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy otočný ovladač display provozních stavů vestavěné čidlo teploty kabelové propojení

Více

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Pasivní dům Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Spotřeba: 400 kwh/m2.a (300 Kč/m2.a) Dům starý více

Více