Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy"

Transkript

1 Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš Josef Basl

2 Obsah prezentace Fakta o Projektu procesního modelování agend veřejné správy (PMA) Metodika PMA - přístup k modelování a atributům procesů (dekompozice agend, procesů, přístup k nákladům a k optimalizaci)

3 Cíl PMA Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční náklady a zajistit dostupnost a kvalitu služeb na standardní úrovni v rámci celé ČR

4 Předmět dodávky (dodavatel firma Accenture) Vypracování Metodiky procesního modelování agend veřejné správy. Cílem není personální audit Cílem není veřejnou správu ukreslit Komplexní analýza právních předpisů upravujících výkon veřejné správy Registrováno cca 370 agend a jednotlivých úředních rolí V rámci přeneseného výkonu státní správy jde o cca 182 agend Dodávka AIS RPP Modelovacího, vybaveného moduly řízení, editace, připomínkování a publikování procesních modelů. Dodávka rozhraní mezi AIS RPP Modelovacím a RPP Vyškolení vybraných úředníků v procesním modelování

5 Předmět dodávky Návrh institucionálních a věcných podmínek pro zřízení metodického centra procesního modelování agend. Udržení znalostí a založení dlouhodobého výhledu rozvoje systému Zpracování procesních modelů vzorku 30 agend veřejné správy. Cílem je zavedení a ověření systému pro modelování agend Nejde o vytvoření a vyhlášení standardů těchto agend

6 Agendy modelované v projektu Výkon státní správy konané na ústředních orgánech státní správy Výkon státní správy v přenesené působnosti Bude možné modelovat procesy samosprávy

7 Agendy modelované v projektu Státní správa Přenesená působnost Procesní Agendy Kompetenční Agendy A1155 A330 A424 A5 A3 A45 A47 A423 A1023 A414 A117 A118 A115 A113 A124 A121 A123 A1263 A1149 A1261 A120 A337 A1185 A343 A1097 A1282 A1153 A530 A561 A1301 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností Církve a náboženské společnosti Registrace politických stran a politických hnutí Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu Aplikace zákona o dobrovolnické službě Územní členění státu Státní občanství České republiky Matriky Občanské průkazy Cestovní doklady občanů České republiky Evidence obyvatel a rodná čísla Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy Katastr nemovitostí Živnostenské podnikání Územní identifikace Státní kontrola Řízení o přestupcích Poskytování informací Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík OPS a rejstřík společenství vlastníků jednotek O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Sociálně-právní ochrana dětí Obecní zřízení (zákon o obcích) Krajské zřízení (zákon o krajích) Volby do zastupitelstev krajů Správní řád Sociální služby Podpora regionálního rozvoje O úřednících územních samosprávných celků

8 Stav modelování agend Pilotní agendy ve fázi dokončení akceptace Evidence obyvatel a rodná čísla (A115) Registrace politických stran a hnutí (A3) Sociální služby (A530) Velmi podrobně se zabýváme agendou Živnostenského podnikání (A121) Rozpracovány jsou téměř všechny agendy Data sbíráme na vzorku OVS centrum, kraj, město, obec

9 Časový plán a organizace projektu

10 Metodika PMA - klíčový výstup Proces (popis, náklady, kvalita) - základní objekt metodiky PMA Procesní dekompozice agend procesní část Agenda Procesní oblasti evidence, kontrola, informování, řízení,.. Proces procesní diagram Kvantifikace Kvalita

11 Metodika PMA proces jako základní objekt modelování Principy přístupu k modelování agend Procesy mají svoji dobu trvání, četnost, rozptyl Procesy z hlediska popisu tvrdé x měkké Možnost přiřadit zdroje a ohodnotit nákladově + způsoby optimalizace V průběhu modelování nejprve současný stav procesů (asis model) a následně stav požadovaný (to-be model) Uplatnění modelu procesu pro centrální pohled x lokální pohled x instanční Základ trvalého zlepšování procesů - úrovně vyspělosti procesů hodnotící škála 0-4 (formalizace popisu -> měření -> trvalé zlepšování)

12 Ukázka postupu procesního modelování na příkladu agendy A115

13 Procesní dekompozice Iniciální analýza Ohlašovatel agendy Předmět regulace Cíl regulace Právní předpisy Organizace Hrubý odhad komplexity legislativní dekompozice Legislativní požadavky Organizace Procesy agendy Mapování procesů na legislativní požadavky Činnosti RPP Mapování procesů na činnosti RPP

14 Úroveň 2 Úroveň 1 Procesního dekompozice vazba na RPP Procesní model agendy Agenda Procesní mapa Procesní oblast 1 Procesní oblast 2 Procesní oblast n Proces 2.1 Proces 2.2 Proces 2.n Činnost 1 Činnost 2 Činnost n Procesní digram Aktivita Aktivita Aktivita 2.2.n Úkon 2.1 Úkon 2.2 Úkon 2.n Krok Krok Krok 2.2.n

15 Procesní popis a připomínkování

16 Procesní popis

17 Procesní popis - modelovací nástroj

18 Ukázka č. 3: Práce s daty

19 Klasifikace dat dle Metodiky PMA Druhy dat procesního modelu Kvalita Výkony Procesní popis Náklady Pracnost Zdroje dat Centrální úroveň Úroveň OVM Vedení úřadu Pracovník zodpovědný za agendu Pracovník zodpovědný za proces Pracovník zodpovědný za aktivitu

20 Sběr dat čas, četnost, náklady, FTE Z úrovně procesu z četností, délky trvání, přímo přiřaditelných nákladů (kvalifikovaný odhad) Z úrovně agendy prostřednictvím kvalifikovaného odhadu potřeby FTE Způsob provedení sběru dat informační systém, evidence, odhady

21 Četnost a pracnost

22 Nákladový a časový report

23 Ukázka č. 4: Optimalizace

24 Optimalizační hypotézy ke zvýšení výkonnosti a snížení nákladů agendy A115 Centrální optimalizace H1: Sjednotit informování o legislativních změnách H2: Zřídit centrální informační místo (help desk) H3: Vytvořit prostředí pro snadné zadávání a správu připomínek H4: Standardizovat a revidovat formuláře H5: Změnit způsob prokazování totožnosti při změně místa TP H6: Upravit oznamování změn trvalého pobytu výdejci občanského průkazu H7: Umožnit tisk předvyplněného přihlašovacího lístku k TP H8: Upravit informování vlastníků objektu o osobách přihlášených k TP H9: Zápis údajů po nabytí/pozbytí státního občanství provádět pouze na KÚ H10: Sjednotit způsob zapisování jmen cizinců H11: Zpřístupnit AISEO ohlašovnám H12: Přidat fotografii občana jako údaj do AISEO H13: Upravit registraci agendy (seznam činností a činnostních rolí) H14: Elektronizovat podání a omezit docházení na úřad H15: Umožnit OAMP MV přidělovat RČ H16: Pokračovat v umenšení významu RČ Lokální optimalizace: H17: Optimalizovat systém spisové služby využívaný úřadem H18: Registrovat městský informační systém jako AIS

25 Vybraná opatření agendy A115: Zřídit centrální informační místo (help desk) Současná situace Popis hypotézy optimalizace Očekávané výsledky Značnou část pracovní doby referentů i vedoucích na všech úrovních státní správy zabírá zodpovídání dotazů fyzických osob a pracovníků podřízených úřadů - od 1/3 do 1/2 pracovní náplně, přičemž úředníci jsou soustavně odváděni od jiných činností Úřady samostatně vypracovávají a zveřejňují informace na www stránkách a svých vývěskách Způsob, jakým jsou dotazy zodpovídány, se může lišit úřad od úřadu a občan se může dozvídat potenciálně protichůdné informace Kritéria Opodstatněnost procesu Nákladovost Využití nástrojů a postupů Neefektivita Vytvořit jeden centrální helpdesk pod ministerstvem vnitra, který bude vyřizovat dotazy fyzických osob i podřízených úřadů Dopady Úroveň dopadu: centrální Změna právních předpisů: není nutná Kvalita Koncentrace dotazů do jednoho místa a také sjednocení odpovědí na ně Možnost mapování nejčastěji kladených dotazů a publikaci odpovědí na ně na jednotném místě (webové stránky) Odhalení nejčastějších problémů a získání zpětné vazby k nastavení procesů ve státní správě Náklady Výrazné snížení zátěže referentů a vedoucích na úřadech => snížení nákladů a nárůst efektivity ostatních činností Využití potenciálu lidských zdrojů Protikorupční prostředí

26 Závěr Procesní modelování agend lze využít Součást legislativního procesu - zapojit modelování do přípravy nových právních předpisů Financování přeneseného výkonu státní správy - nikoliv příspěvek, ale 100% úhrada dle výkonu konkrétní agendy Měření kvality poskytovaných služeb občanům Kontinuální zvyšování efektivnosti (lean přístupy)

27 Děkujeme za pozornost

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Cílem projektu je prostřednictvím zavedení procesního řízení na Magistrátu města Jihlavy a u Městské policie Jihlava (dále jen MMJ+MP

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne 15.01.2014 Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

1.2.2.0. Manažerské shrnutí. V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0

1.2.2.0. Manažerské shrnutí. V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0 1.2.2.0 Manažerské shrnutí V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0 Obsah Obsah... 2 1 Manažerské shrnutí a přístup k plnění... 3 1.1 Analýza systému řízení organizace NTK vč. interních směrnic,

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě Citace: 222/2010 Sb. Částka: 76/2010 Sb. Na straně (od-do): 2642-2946

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE A DŮVĚRYHODNÉ SLUŽBY NAD ZÁKLADNÍMI REGISTRY JIHLAVA, 17. ÚNORA 2015 DIGITALIZACE + AUTENTIZACE

ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE A DŮVĚRYHODNÉ SLUŽBY NAD ZÁKLADNÍMI REGISTRY JIHLAVA, 17. ÚNORA 2015 DIGITALIZACE + AUTENTIZACE ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE A DŮVĚRYHODNÉ SLUŽBY NAD ZÁKLADNÍMI REGISTRY JIHLAVA, 17. ÚNORA 2015 DIGITALIZACE + AUTENTIZACE Ing. Michal Pešek Konec frontám na úřadech Cesta zrodu základních registrů Podstata

Více