Výroční zpráva č. j. 2012/2322 ze dne Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011-2012. č. j. 2012/2322 ze dne 3. 10. 2012. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva č. j. 2012/2322 ze dne Výroční zpráva školní rok 2011/2012

2 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity ve školním roce 2011/ Charakteristika školního roku 2011/ Zahájení školního roku Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2011/ Agropodnikání M/ Ekonomika a podnikání M/ Ekologie a životní prostředí M/ Zemědělec farmář H/ Přehled pracovníků školy Provoz školy zajišťovalo Školní statek Vestec Externí pracovníci Údaje o přijímacím řízení Střední škola zemědělská Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Maturity Třída 4. A Třída 4. B Třída 4. C Přehled prospěchu třídy 4. A Přehled prospěchu třídy 4. B Přehled prospěchu třídy 4. C Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky inspekční činnosti Informační a komunikační technologie Sportovní aktivity Atletická soutěž Corny Pohár Josefa Masopusta Přespolní běh Plavecké závody Lyžařský výcvik

3 Volejbalový turnaj Hokejbal proti drogám Turistický kurz Kulturní akce Maturitní ples Lidice Festival Jeden svět na školách Divadelní představení Školní časopis - Klas Vzdělávací a odborné soutěže Celostátní soutěž žáků středních zemědělských škol v oboru Agropodnikání Olympiáda v německém jazyce školní kolo Soutěž v anglickém jazyce Biologická olympiáda Regionální matematická soutěž Ekologická olympiáda Středoškolská odborná činnost Olympiáda v Českém jazyce školní kolo Terénní cvičení Lánov Vrchlabí Terénní cvičení z biomonitoringu Soutěž SAPERE vědět, jak žít Zpráva o činnosti prevence sociálněpatologických jevů GO kurz Odborné besedy Ostatní akce školy Výstavy Pišqworky Světlušky Biojarmark Den Země Ukliďme svět Odborné exkurze Koně v akci TECHAGRO Exkurze na výstavu The Human Body spojená s návštěvou Vyšehradu Úřad práce

4 Zahraniční spolupráce Výměnný pobyt studentů v holandském Barneveldu Návštěva holandských studentů Holandští zemědělci v Chrudimi Leonardo da Vinci - Mobility VETPRO Comenius - Partnerství škol, česko - turecký projekt Comenius Regio, česko italský projekt (COM-REG ) Projekty a kurzy Nové studijní manuály pro oblast environmentálního vzdělávání EU peníze školám Projekt UNIV 2 KRAJE Projekt dalšího vzdělávání v oblasti EVVO Spolupráce s odbornou veřejností Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, o. s Agrovenkov spolupráce se školou Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou Praha Spolupráce se společností Cerea, a. s Prezentace školy Odborná praxe Střední škola Vyšší odborná škola Výuka a výcvik ŘMV Vyšší odborná škola Školní rok Absolutoria Údaje o přijímacím řízení VOŠ: Externí pedagogičtí pracovníci: Materiálně - technické podmínky vzdělávání Akce VOŠ Navázání nové spolupráce Webové stránky VOŠ Renovace prostor VOŠ Odborné exkurze tříd denního studia VOŠ The Human Body Školní jídelna Domov mládeže Mimoškolní činnost výchova mimo vyučování v DM

5 Prostory DM Přehled pedagogických pracovníků DM Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS Zájmová činnost a akce v rámci DM Domovní rada Výchovná opatření v DM Jiná činnost DM Zlepšení prostředí DM Další záměry Školní statek Rostlinná výroba Technologie pěstování Závěr Chov zvířat Chov prasat Chov ovcí ČINNOST SPORTOVNÍHO JEZDECKÉHO KLUBU Přehled závodů a hobby soutěží: VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Výnosy školy tvořily /v tis. Kč/ Výnosy celkem Náklady školy tvořily /v tis. Kč/ Náklady celkem Hospodářský výsledek /v tis. Kč/ Čerpání rozpočtu neinvestičních a provozních prostředků a dotací /v tis. Kč/ Investiční rozvoj /v tis. Kč/ Rezervní fond /v tis. Kč/ Fond odměn /v tis. Kč/: Sociální fond - FKSP /v tis. Kč/

6 Základní údaje o škole Název Sídlo Zřizovatel Internetová adresa Kontaktní Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim IV Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Vedení školy Ředitel Ing. Stanislav Valášek Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Zdeněk Janošík Ing. Anna Pochobradská Vedoucí učitel VOŠ Ing. Gabriela Votavová (do ) Výchovný poradce Vedoucí domova mládeže Vedoucí ekonomického úseku Školská rada Školská rada pro vyšší odbornou školu Ing. Renata Zoubková Bc. Radomíra Neumanová Alena Štěpánová Ing. Ludmila Kabelová (předsedkyně) Ing. Václav Kroutil Marek Markovič Radka Cimburková V1. A (předsedkyně) prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Markéta Herzánová 6

7 Charakteristika školy VÝVOJ Zemědělská škola v Chrudimi je svým založením v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou školou v Čechách a na Moravě. Původně i jako hospodářská škola dvouletá, později čtyřletá, vytvořila nepřetržitou vzdělávací činností bohatou tradici zemědělského školství. Vrcholné období rozvoje školy spadá mezi roky , kdy byly zastoupeny: Vyšší hospodářská škola Vyšší hospodyňská škola Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů. Změny ve společnosti v roce 1989 a hlavně zásadní změny v našem zemědělství zapříčinily přeměnu chrudimské školy: Střední zemědělská škola - změnila původní studijní obor pěstitelství a chovatelství na nový obor Agropodnikání (1993), který odráží změny v současném hospodaření a umožňuje velký výběr ve volbě vyučovacích předmětů. Rodinná škola vznikla v r s představou navázat na tradici hospodyňských škol v Chrudimi (jedné z nejstarších v Evropě založena v roce 1887). Rozhodnutím ministra školství bylo utlumeno maturitní studium na státních školách, a k byla škola vyřazena ze sítě. Vyšší odborná škola navazuje na historický vývoj chrudimské školy a na její vrcholné období mezi dvěma světovými válkami. Schválený projekt vyššího odborného studia (jediné v okrese) umožnil od otevřít ekologický studijní obor Správa ochrany životního prostředí. Výsledkem dalších koncepčních změn bylo zavedení nových studijních oborů, které spadají do shluku oborů 5 z hlediska programu optimalizace sítě škol, tj.: Ekonomika zemědělství a výživy Ekologie a ochrana krajiny Rostlinolékařství. Poslední koncepční změnou bylo rozšíření nabídky vzdělávání o SOU zemědělské s učebním oborem Zemědělec, farmář. V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol: 1. Vyšší odborná škola 2. Střední škola zemědělská 3. Střední odborné učiliště Celý vzdělávací proces na škole je ryze zemědělského a ekologického charakteru. Výše uvedenou kombinací dochází k plnému využití technického vybavení a personálního zázemí školy. Nedochází k tříštění zájmů studentů ani výuky, struktura studijních oborů se jeví pro regiony Chrudim a Pardubice jako optimální. Jedním z klíčových problémů je vyrovnanost vzdělávací nabídky a poptávky a využití kapacity zemědělských škol a jejich sladění na požadovanou kvalifikační strukturu. Již v současné době se jeví, že na každý VÚSC budou v závislosti na intenzitě zemědělské produkce připadat 1 2 klasické zemědělské školy. Ideální situace podle některých odborníků předpokládá soustředění všech úrovní zemědělského vzdělávání v rámci celého regionu do jednoho místa (současný stav školy 7

8 v regionu ČR). Tato varianta bude potom zaručovat nejen maximální využití kapacity školy, ale i optimální ekonomické využití školního hospodářství. Předpokládat však musíme školní hospodářství přiměřeně velké, ekonomicky stabilizované, umístěné ve státních objektech a hospodařících na státních pozemcích s minimálním pronájmem nestátní půdy. SOUČASNOST Střední zemědělská škola obdržela zřizovací listinu MŠMT ČR l. ledna Další zřizovací listinou (č. j /93-270) se změnil název na Střední zemědělskou a rodinnou školu v Chrudimi. Dodatkem ke zřizovací listině (č. j /94-60) byla změna z rozpočtové na příspěvkovou organizaci s platností od l. l Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině (č. j /95-60) se stává nedílnou součástí školy domov mládeže a školní jídelna. Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině (č. j /96-60) byl rozšířen název školy na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola, sídlo: Poděbradova 842, Chrudim, s platností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne byla s účinností od l zařazena do sítě škol. Dalším rozhodnutím (č. j /97-21) ze dne došlo ke změně zařazení do sítě škol s účinností od Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k další změně zařazení do sítě škol s účinností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, identifikátor zařízení: Pod č. j /99-21 ze dne jsme obdrželi změnu zřizovací listiny - dodatek č. 4 s účinností od , jímž se upravuje název organizace na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, ve zkratce SZemŠ, RŠ a VOŠ Chrudim. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne byl změněn název školy na Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Na základě 2 odst. 1 zák. č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j / ze dne vydaného podle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci VOŠ, SZeŠ a SOU Chrudim s účinností od na Pardubický kraj. 8

9 MŠMT podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od Podle ust. 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo Pardubického kraje tuto zřizovací listinu schválenou usnesením ze dne Zřizovací listina byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne a dodatkem č. 2 ze dne Zřizovací listina č. j.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/11 ze dne mění název školy na Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy a školního statku Vestec, a tudíž ke vzniku nového subjektu, dle zřizovací listiny č. j.: KrÚ 12332/2006 OŠMS ze dne s nabytím účinnosti dnem , s novým názvem Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Po rozhodnutí o splynutí školy a školního statku vyhlásil zřizovatel, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., konkurzní řízení na funkci ředitele. Konkurz se konal dne Po schválení Radou Pardubického kraje byl do funkce ředitele školy jmenován hejtmanem Pardubického kraje dne Ing. Stanislav Valášek, s platností od Škola sdružuje vlastní SŠZ, VOŠ, SOU, domov mládeže, školní jídelnu a školní statek. Celý komplex je řízen jedním ředitelstvím školy. Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol Škola má povoleny v síti škol tyto studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání (tučně - realizovány ve školním roce 2011/2012 Vyšší odborná škola 1. l6-01-n/01 Správa ochrany životního prostředí dálkové studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od N/01 Správa ochrany životního prostředí denní studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od Střední zemědělská škola l M/004 Ekologie a ochrana krajiny denní studium, délka studia - 4 roky vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /99-23 ze dne s platností od l , č. j /99-23 ze dne s platností od a č. j /98-23 ze dne s platností od M/001 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /

10 ze dne s účinností od l , č. j /00-23 ze dne s platností od M/001 Agropodnikání dálkové studium pětileté M/01 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/ M/01 Agropodnikání dálkové studium pětileté M/01 Ekonomika a podnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/ M/01 Ekologie a životní prostředí denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/2009 Střední odborné učiliště H/01 Zemědělec, farmář denní studium tříleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/2009 Kapacity ve školním roce 2011/12 Škola sdružuje: schválená IZO kapacita VOŠ 270 žáků SŠZ 600 žáků SOU 90 žáků Domov mládeže 120 lůžek Školní jídelna 700 jídel

11 Charakteristika školního roku 2011/2012 Ve školním roce 2011/12 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem ve l3 třídách denního studia (z toho 6 tříd agropodnikání, 2 třídy ekonomiky a podnikání (neúplné třídy spojené s třídami agropodnikání), 2 třídy ekologie a ochrany krajiny, 2 třídy ekologie a životní prostředí, 1 třída učebního oboru zemědělec, farmář a 3 studijní skupiny denního studia VOŠ a ve 3 studijních skupinách dálkového studia VOŠ. V 13 třídách studovalo podle výkazu k na VOŠ a na SŠ celkem 395 žáků a studentů. Na VOŠ 125 studentů, z toho 68 dívek. Na SŠ 270 žáků, z toho 163 dívek. Naše škola je státní školou poskytující čtyřleté odborné vzdělání a tříleté vyšší odborné vzdělání. Cílem studia je nejen dosažení náležité úrovně znalostí, ale rovněž rozvoj osobní zkušenosti žáka. Při výchově a vzdělávání: podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich sebevědomí a vůli vedeme žáky k osobní odpovědnosti za dosažené výsledky a k samostatnému myšlení aktivizujeme jejich tvůrčí schopnosti snažíme se o komunikativní způsob vyučování, vstřícné a partnerské vystupování a jednání zajišťujeme rozvoj jazykové výuky s řadou možností mezinárodních kontaktů poskytujeme možnost odborné profilace a specializace studentů s výběrem volitelných předmětů Všichni žáci a studenti mají příležitost předvést, co je v jejich možnostech, zlepšovat se a získat spravedlivé ocenění a uznání. Stavy žáků k , třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd a studijních skupin: třída počet třídní učitel(ka) 1. A 29 Mgr. Petra Krpatová 1. C 18 Mgr. Marie Viková 1. F 12 Ing. Bohumil Kudyn 2. A 17 Ing. Karel Vondra 2. B 21 Ing. Romana Zaňková 2. C 30 Mgr. Kateřina Pilná 2. D 12 Ing. Romana Zaňková 3. A 27 Ing. Michaela Vachunová (do ) Ing. Josef Novák od ( ) 3. B 23 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 3. C 27 Ing. Tomáš Kachlík 11

12 třída počet třídní učitel(ka) 3. D 6 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 4. A 18 Mgr. Ivana Hrubá 4. B 20 Ing. Ludmila Kabelová 4. C 28 Mgr. Jana Dolničková V1A 27 Ing. Markéta Herzánová V1D 17 Ing. Josef Beneš V2A 26 Ing. Gabriela Votavová V2D 13 Ing. Renata Zoubková V3A 23 Mgr. Josef Vozanka V3D 19 Ing. Hana Prokopová Obory, zaměření a orientace podle jednotlivých tříd a studijních skupin: 1. A Agropodnikání - podnikání a služby 2. A Agropodnikání - podnikání a služby 2. B Agropodnikání - podnikání a služby 3. A Agropodnikání - podnikání a služby 3. B Agropodnikání - podnikání a služby 4. A Agropodnikání - podnikání a služby 2. D Ekonomika podnikání 3. D Ekonomika podnikání 1. C Ekologie a životní prostředí 2. C Ekologie a životní prostředí 3. C Ekologie a ochrana krajiny 4. C Ekologie a ochrana krajiny 1. F Zemědělec, farmář V1A V2A V3A V1D V2D V3D Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Zahájení školního roku Školní rok zahájil z rozhlasu ministr školství. Ve školním roce 2011/12 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 31 stálých pedagogických pracovníků a 13 externích učitelů vyučujících odborné předměty na vyšší 12

13 odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Univerzita Pardubice, OHS Chrudim, PORS Chrudim, ČSOP Chrudim. Střední škola zemědělská Výuka byla zahájena a ukončena Žáci ročníků ukončili výuku Žáci 1. a 2. ročníků tříd A a B náhradou vykonávali podle harmonogramu praxi na Školním statku Vestec, žáci 1. C a 2. C na CHKO Železné hory v Nasavrkách a na Dostihovém závodišti v Pardubicích v měsících červenci a srpnu. 1. D a 2. D konala prázdninovou praxi na ekonomickém úseku naší školy. Třída 1. F konala prázdninovou praxi ve společnosti SELGEN Úhřetice a na školním statku Vestec. 3. ročníky vykonávají prázdninovou praxi v oblastech zemědělství, administrativy a ekologie ve smluvních organizacích. Další pracoviště, na nichž žáci vykonávali praxi během roku: ŠS Vestec ČSOP Chrudim SELGEN Úhřetice CHKO Železné hory Dostihový spolek Pardubice Ekomonitor Chrudim Ekocentrum Paleta Pardubice 13

14 Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2011/2012 Agropodnikání M/01 Motivační název Podnikání v zemědělství, platnost od č. j. 117/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2010/2011 probíhala v 1., 2. a 3. ročníku. Ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk Anglický nebo německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Zdravotní příprava Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Psaní na stroji Obchodní korespondence Aplikovaná biologie Odborné předměty Ekonomika Účetnictví Základy mechanizace Pěstování rostlin Chov zvířat Rozvoj venkova Mechanizace zemědělské výroby Zpracování zemědělských výrobků Praxe učební Motorová vozidla Volitelné předměty Zahradnictví a ovocnářství Veterinářství a plemenářství Celkem

15 Ekonomika a podnikání M/01 Motivační název Ekonomika zemědělství, platnost od č. j. 117/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2011/2012 probíhala v 2. a 3. ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty Ročník Český jazyk Cizí jazyk I (Anglický jazyk) Cizí jazyk II (Německý jazyk) Základy společenských věd Dějepis Tělesná výchova Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Zdravotní příprava Základy biologie Základy chemie Psaní na stroji Odborné předměty Ekonomika Účetnictví Praxe učební Obchodní korespondence Marketing a management Daně Statistika Pěstování rostlin Chov zvířat Psychologie Právní příprava Celkem

16 Ekologie a životní prostředí M/01 Motivační název Ekologie a ochrana krajiny, platnost od č. j. 100/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2011/2012 probíhala v 1. a 2. ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty Ročník Český jazyk a literatura Anglický nebo německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Fyzika Biologie Matematika Zdravotní příprava Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Psaní na stroji Odborné předměty Chemie Ekonomika životního prostředí Aplikovaná biologie Aplikovaná chemie Ekologie Meteorologie a hydrologie Geografie Ochrana životního prostředí Krajina a životní prostředí Odpady Právo v životním prostředí Hygiena a toxikologie Biotechnologie Monitoring životního prostředí Praxe Celkem hodin týdně

17 Zemědělec farmář H/01 Platnost od č. j. 100/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2011/2012 probíhala v 1. ročníku. Ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk Anglický nebo německý jazyk Občanská nauka Fyzika Biologie a ekologie Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Odborné předměty Ekonomika Pěstování rostlin Chov zvířat Základy mechanizace Motorová vozidla Zahradnictví Stroje a zařízení Odborný výcvik Celkem N/01 Správa ochrany životního prostředí - denní a dálkové studium č. j. 3064/ ze dne s účinností od M/004 Ekologie a ochrana krajiny č. j /99-23 ze dne s účinností od l. 9. l999. č. j /99-23 ze dne s účinností od Vyučuje se třetí a čtvrtý ročník M/01 Ekonomika a podnikání Vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/ M/001 Agropodnikání Č. j /00-23 ze dne Vyučuje se ve čtvrtém ročníku M/01 Agropodnikání Vyučuje se od dle ŠVP č. j. 107/2009. Vyučuje se v prvním až třetím ročníku. 17

18 Přehled pracovníků školy Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Praxe Celkem/ped. Ing. Stanislav Valášek VŠZ Ano EKO Ředitel 31/18 Mgr. Zdeněk Janošík UP Ano MAT Zástupce řed. 25/25 Ing. Gabriela Votavová ČVUT Ano FYZ Učitel 13/9 Ing. Anna Pochobradská VŠZ Ano AGRO Ved. praxe 32/12 Bc. Radomíra Neumanová ČZU Ano Ved. vychovatel 28/28 Ing. Josef Beneš VŠZ Ano AGRO Učitel 33/17 PhDr. Iva Bergmanová UJEP Ano NEJ Učitel 26/21 Mgr. Jana Dolníčková PF Ano TEV,ZEM Učitel 31/31 Eva Havlová PF Ano DEJ Učitel 32/23 Ing. Markéta Herzánová ČZU Ano AGRO Učitel 13/13 Ing. Pavel Hrubý VŠZ Ano ZOO Učitel 32/20 Mgr. Ivana Hrubá PF Ano TEV,BIO Učitel 26/19 Mgr. Marie Chaloupecká PF Ano ČEJ,NEJ Učitel 31/31 Ing. Ludmila Kabelová VŠZ Ano AGRO Učitel 28/18 Ing. Tomáš Kachlík VŠZ Ano AGRO Učitel 21/21 Mgr. Petra Krpatová PF Ano MAT,FYZ Učitel 20/20 Ing. Bohumír Kudyn VŠZ Ano MECH Učitel 40/20 Ing. Hana Lednová, Ph. D. VŠCHT Ano CHE Učitel 14/13 RNDr. Roman Linhart UP Ano EKOL Učitel 13/9 Ing. Josef Novák VŠZ Ano ZOO Učitel 35/17 Libor Pešek SZTŠ Ano ŘMV Učitel 44/20 Mgr. Kateřina Pilná PF Ano ANJ Učitel 19/16 Ing. Hana Prokopová VŠZ Ano EKO Učitel 29/11 Bc. Jiří Soukup ČZU Ano ŘMV Učitel 32/12 Ing. Vladimír Vacek ČVUT Ano IKT Učitel 24/8 Ing. Michaela Vachunová VŠZ Ano PRO Učitel 28/12 18

19 Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Praxe Celkem/ped. Mgr. Marie Viková PF Ano ČJL Učitel 24/24 Ing. Karel Vondra VŠZ Ano MECH Učitel 31/26 Ing. Romana Zaňková VŠE Ano EKO Učitel 21/14 Ing. Renata Zoubková VŠZ Ano AGRO Učitel 20/16 Alena Štěpánová SŠ Hospodářka 36 Anna Jelínková SŠ Vedoucí ŠJ 26 Monika Hrdinová SEŠ Adm. prac. 26 Jitka Blažková SEŠ Účetní 36 Věra Loučková SZeŠ Účetní 29 Zuzana Valášková SOU PIC 25 Jiřina Dvořáčková Gymn. Ano Vychovatel 33/28 Marie Vašíčková SPŠS Ano Vychovatel 41/11 Katuše Vajová Gymn. Ano Vychovatel 30/28 Václav Vrubel USO Ano Vychovatel 19/9 Ing. Michaela Vachunová ukončila pracovní poměr k Její úvazek převzali: Ing. Adriána Nepivodová ANJ Ing. Tomáš Nepivoda ANJ Ing. Lenka Sedláková odborné předměty, PRO, OCR Provoz školy zajišťovalo 8 pracovníků kuchyně: 9 provozních pracovníků: Motyčková Ilona Poláčková Vladimíra Vrabcová Hana Adámková Jitka Krpálková Marie Stojková Marta Švadlenková Jaroslava Svobodová Eva Hanousková Jana Paulusová Jaroslava Proroková Iveta Pravdová Eva Poláček Zdeněk Školní statek Vestec Hejduk Milan Pravda Miroslav Ing. Bouček František Bilík Petr 19

20 Mikuláš Robert Scholl Norbert Straka František Žoudlíková Olga Externí pracovníci Jméno a příjmení Ing. Valská Táňa Mgr. Kouba Jan JUDr. Mikanová Hana Ing. Odvárka Zdeněk Ing. Petrok Julek MUDr. Říha Jaroslav Ing. Vykydal Ivo MUDr. Hron Vladimír Mgr. Peřina Vlastimil Ing. Diewoková Marie Ing. Filipová Zuzana MUDr. Říhová Eliška Ing. Poláková Milada Ing. Rusňák Josef Vyučovaný předmět Ekonomika ŽP, Evropská integrace, Hospodářská politika a geografie Psychologie a sociologie Základy práva, Právo v ŽP Lesnictví Informační a komunikační technologie Hygiena a toxikologie Informační a komunikační technologie Hygiena a toxikologie Management chráněných území Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Management chráněných území 20

21 Údaje o přijímacím řízení Uchazeči na maturitní obory byli přijímáni na základě přijímacích zkoušek organizovaných společností SCIO, s. r. o. Střední škola zemědělská I. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář II. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář III. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář IV. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář V. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář

22 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli Prospěli Neprospěli Neklasifikov Prospěli Prospěli Neprospěli Neklasifikováni áni s vyzn. 1.A 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 1.C 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 1.F 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % V1.A 5.88 % % % 5.88 % 0.00 % % % 0.00 % V1.D 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku 1.13 % % % 1.13 % 0.00 % % % 0.00 % 2.A 7.14 % % % 0.00 % 7.14 % % 7.14 % 0.00 % 2.B 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 2.C 0.00 % % % 0.00 % 6.66 % % 3.33 % 0.00 % 2.D 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % V2.A 4.00 % % 4.00 % 0.00 % 4.00 % % 0.00 % 4.00 % V2.D % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku 7.07 % % % 0.00 % 9.09 % % 5.05 % 1.01 % 3.A 0.00 % % % 3.70 % 0.00 % % % 0.00 % 3.B 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 3.C 7.40 % % % 0.00 % 7.40 % % % 0.00 % 3.D 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 100.0% 0.00 % 0.00 % 0 V3.A 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.69 % % 0.00 % 0.00 % V3.D 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku 1.70 % % % 0.85 % 3.41 % % 7.69 % 0.00 % 4.A 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 4.B % % % 0.00 % 5.00 % % % 0.00 % 4.C 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % Celkem v 4. ročníku 3.03 % % % 0.00 % 1.51 % % % 0.00 % 22

23 Maturity Třída 4. A Praktická zkouška proběhla od 22. a na školním statku ve Vestci. Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 24. a Společná část maturitní zkoušky proběhla až Komise zasedala ve složení: Předseda: Ing. Jan Račanský (Střední zemědělská škola Lanškroun) Místopředsedkyně: Ing. Markéta Herzánová Třídní učitelka: Mgr. Ivana Hrubá Ústní část společné maturitní zkoušky Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Hodnotitelé PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková Ing. Renata Zoubková, Mgr. Kateřina Pilná PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marie Chaloupecká Profilová část společné maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Zemědělské předměty Ing. Pavel Hrubý Ing. Markéta Herzánová Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková Ing. Hana Prokopová Praktická zkouška Ing. Pavel Hrubý Ing. Markéta Herzánová Třída 4. B Praktická zkouška proběhla od 24. a na školním statku ve Vestci. Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 22. a Společná část maturitní zkoušky proběhla až Komise zasedala ve složení: Předseda: Ing. Jiří Hřebíček (Střední zemědělská škola Lanškroun) Místopředseda: Ing. Josef Novák Třídní učitelka: Ing. Ludmila Kabelová Ústní část společné maturitní zkoušky Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Hodnotitelé PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková Mgr. Kateřina Pilná, Ing. Renata Zoubková PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marie Chaloupecká Profilová část společné maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Zemědělské předměty Ing. Josef Novák Ing. Ludmila Kabelová Ekonomické předměty Ing. Hana Prokopová Ing. Romana Zaňková Praktická zkouška Ing. Pavel Hrubý Ing. Ludmila Kabelová Ing. Anna Pochobradská (24. 5.) Ing. Stanislav Valášek (25. 5.) 23

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Hradec Králové říjen 2012 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 Hradec Králové říjen 2013 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín

září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín 1. Charakteristika školy 1.1. Úvod Zemědělské školství v Novém Jičíně - Žilině má dlouholetou tradici. Školu se podařilo otevřít na základě

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2009 / 2010 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH REDIZO 600018067, IČ 00409014 tel. 583 411 310,

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva školy 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Schváleno školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více