Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014"

Transkript

1 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě je pravidelně prováděna aktualizace čtvrtletních dat elektronicky na domovské adrese (zpravidla v termínech leden, květen, červenec a říjen). In addition to printed version of the Bulletin in annual periodicity updating of quarterly data is available in the electronic form at the Institute home page (usually in January, May, July and October). VÚPSV, v.v.i. Praha Květen May 2015

2 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) doc. Ing. Olga Poláková, CSc. (Metropolitní univerzita Praha) Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Karlovo náměstí 1 Vyšlo v roce 2015, 1. vydání, počet stran 75 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Zdroje dat: Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů Sources: Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations Připravili: Prepared by: S. Höhne A. Šťastná, M. Šlapák

4

5 OBSAH - CONTENTS Strana/page Souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů 7 Summary table of main economic indicators I. Vybrané ekonomické výsledky 11 Main economic results A. Výroba, produktivita 11 Production, productivity B. Zaměstnanost, nezaměstnanost 12 Employment, unemployment C. Ceny a mzdy 16 Prices and wages D. Zahraniční obchod, platební bilance 18 Foreign trade, balance of payments II. Vybrané sociální ukazatele 19 Selected social data III. Daně a pojistné 25 Taxes and insurance Poznámky Notes 26 Grafy Graphs 31 Přílohy Annexes Sociálně zdravotní systém, pojistné a daně 39 Social and health system, insurance and taxes A. Výdaje na základní složky sociálně zdravotního systému Social and health system expenditure B. Částky životního minima Living minimum levels C. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění Social, state employment policy and health insurance D. Daň z příjmu fyzických osob Income tax of physical persons Grafy Graphs 48

6 2. Demografické ukazatele Demographic indicators Odvětvová struktura zaměstnanosti Employment by industry Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů týkajících se života mladých lidí v zemích EU 67 International comparison of selected indicators of young people s life in EU member countries

7 Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku)*) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0. 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2269,7 2448,6 index (stejné obd.m.r.=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2. 107,9 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2550,1 2629,1 index (stejné obd.m.r.=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3. 103,1 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 107,4 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 110,4 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 528,8 541,9 index (stejné obd.m.r.=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 102,5 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 Míra nezaměstnanosti registrov. %, průměr za rok 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 - dle VŠPS (met. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 Průměrná měsíční nominální Kč mzda (na fyz.os.) ****) index (stejné obd.m.r.=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,4 108,5 Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,4 103,6 Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku)*) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 100,8 100,4 100,2. 100,1 100,0 100,2 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 4086,3 4266,1 index (stejné obd.m.r.=100) 104,9 104,7 109,0 106,4 107,6 109,2 105,1 97,7 100,8 100,9 100,6. 104,4 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 2685,6 2786,8 2919,0 3116,1 3334,8 3526,1 3635,3 3471,5 3557,2 3621,9 3584,9 3970,6 4049,7 index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,5 102,5 101,8 99,0. 102,0 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 104,9 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 103,0 109,3 108,8 105,2 106,0 107,1 100,0 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 104,3 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 101,0 94,6 97,8 99,8 99,9 98,9 100,6 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 553,6 577,0 610,7 647,4 686,7 713,1 728,1 735,3 770,6 786,2 767,2 859,1 870,9 index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 104,2 105,8 106,1 106,0 103,8 102,1 101,0 104,8 102,0 99,1. 101,4 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 82,6 143,4 113,6 96,0 99,3 111,9 99,5 Míra nezaměstnanosti registrov. %, průměr za rok 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 +) - dle VŠPS (met. ILO) 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 Průměrná měsíční nominální Kč x x x x x mzda (na fyz.os.) ****) index (stejné obd.m.r.=100) 107,8 106,2 106,7 105,0 106,6 107,3 108,5 103,5 x x x x x Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 105,9 106,1 103,8 103,0 104,0 104,4 102,1 102,5 x x x x x *) roky 1991, 2001 a 2011 opraveny podle výsledků Sčítání lidu **) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2010 (v roce 2009 změna metodiky, revize časových řad od roku 2001, srovnatelný index 2001/2000 na bázi dřívějších časových řad = 109,6) ***) revize časových řad ČSÚ; údaje ve srovnatelných cenách do r v cenách 1995, v letech v cenách 2000, v letech v cenách 2005, od r v cenách 2010 (srovnatelný index HDP 1995/1994 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 116,8, u srovnatelných cen = 105,9; srovnatelný index HDP 2000/1999 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 105,2, u srovnatelných cen = 103,6; srovnatelný index HDP 2013/2012 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 101,0, u srovnatelných cen = 99,1; srovnatelný index zaměstnanosti 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad = 99,8; srovnatelný index produktivity 1995/1994 na bázi dřívějších časových řad = 103,3, 2000/1999 = 103,8 a 213/2012 = 100,2) ****) z důvodů srovnatelnosti dlouhodobé časové řady nezahrnuty mzdy zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,6 a u reálné mzdy = 102,6), od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy, tuto mzdu ČSÚ již nepublikuje, rok 2009 odhad +) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 nahrazena míra registrované nezaměstnanosti podílem nezaměstnaných osob (15-64 let) k obyvatelstvu v daném věku a) indexy v letech na bázi hodnoty průmyslové produkce ve stálých cenách, v letech na bázi výrobkové metody a od roku 2001 převážně na bázi tržeb za vlastní průmyslovou činnost ve stálých cenách, v roce 2009 změna metodiky (revize časových řad od roku 2001) b) vč. vedlejších pracovních poměrů; bez ozbrojených složek, žen na mateřské dovolené a učňů; roky 2005 až 2014 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví 7

8 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 index (stejné obd.m.r.=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 Dovoz mld Kč, b.c ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 index (stejné obd.m.r.=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c ,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,6-5,1 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 1,9 2,0 Přímé zahraniční investice mld USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7 saldo v % HDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,0-2,8 výdaje v % HDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 27,9 28,3 Vládní deficit ***) mld Kč ,4-55,2-68,2-99,5-77,1-82,3-136,8 v % HDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,6-5,6 Vládní dluh ***) mld Kč ,6 210,1 237,2 298,5 340,1 403,9 583,8 v % HDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,3 17,8 23,8 Devizový kurz CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 index (stejné obd.m.r.=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,1 19,0 - složená d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 32,9 32,9 Sociální kvóta e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,7 18,7 19,0 18,8 18,9 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c. 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2532,8 2878,7 3072,6 3174,7 3617,6 index (stejné obd.m.r.=100) 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,6 99,8 86,5 118,4 113,7 106,7 103,3 114,0 Dovoz mld Kč, b.c. 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2391,3 2406,5 1989,0 2411,6 2687,6 2766,9 2823,5 3176,6 index (stejné obd.m.r.=100) 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,6 100,6 82,7 121,2 111,4 103,0 102,0 112,5 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c. -70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 191,1 305,7 351,2 441,0 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP -5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-1,3-0,5 0,6 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP 8,2-0,1 0,5 4,3 1,3-0,3 1,0 2,8 1,6-0,8 1,9 3,2 2,5 Přímé zahraniční investice ++) mld USD 8,5 2,0 5,0 11,6 5,5 10,6 6,6 2,9 6,1 2,2 8,0 3,6 5,9 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. -45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3-77,8 saldo v % HDP -1,8-4,1-3,2-1,8-2,9-1,8-0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,0-1,8 výdaje v % HDP 29,2 30,1 29,5 29,6 30,4 29,8 28,2 31,0 30,5 30,2 30,0 28,7 28,4 Vládní deficit ***) mld Kč -167,7-179,3-82,9-101,4-79,1-26,6-84,6-216,2-174,5-108,9-157,9-47,2-84,6 v % HDP -6,5-6,7-2,8-3,3-2,4-0,7-2,2-5,8-4,6-2,8-4,1-1,2-2,0 Vládní dluh ***) mld Kč 693,4 788,5 870,0 912,8 978,9 1065,5 1150,7 1335,7 1508,5 1604,0 1803,6 1839,7 1816,1 v % HDP 27,0 29,3 29,7 29,3 29,2 29,1 29,9 35,5 39,8 42,0 46,9 45,0 42,6 Devizový kurz CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 27,53 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 89,8 106,0 95,6 97,2 102,3 103,3 106,0 CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 20,75 index (stejné obd.m.r.=100) 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 83,9 111,9 100,3 92,6 110,7 99,9 106,0 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % 19,1 19,2 18,9 20,2 19,2 19,7 19,5 17,7 18,4 18,6 19,0 18,6 18,5 - složená d) ***) % 33,2 33,4 33,1 34,4 33,3 34,0 33,6 31,2 32,0 32,6 33,1 32,0 31,7 Sociální kvóta e) ***) % 19,5 19,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,3 20,2 20,1 20,1 20,4 19,3 19,1 ***) revize časových řad HDP dle ČSÚ, resp. údajů platební bilance ČNB (změna metodiky od roku 2013) ++) změna metodiky od roku 2013 (PZI uváděny na "hrubé" bázi: aktiva a pasiva; místo dřívějšího principu "podle směru investice"); srovnatelný index na bázi dřívějších časových řad 2013/2012 = 46,1 c) podíl daní a poplatků na HDP d) podíl daní a poplatků, sociálního a zdravotního pojištění na HDP e) podíl výdajů na sociálně-zdravotní systém na HDP f) vč. kapitálového a finančního účtu 8

9 Basic Indicators of Economic Development of the CR - Summary Table Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (same period of prev. year=100) 100,0. 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. Gross Domestic Product ***) bill. CZK, current prices 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2269,7 2448,6 index (same period of prev. year=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2. 107,9 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, constant prices 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2550,1 2629,1 index (same period of prev. year=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3. 103,1 Industrial production a) index (same period of prev. year=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 107,4 Production of construction (gross) **) index (same period of prev. year=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 110,4 Employment b) ***) thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 Productivity per worker ***) th. CZK, constant prices 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 528,8 541,9 index (same period of prev. year=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 102,5 Registered unemployment thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 Unemployment rate - registered %, average of year 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 - LFS (meth. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 Consumer prices (ann. average) index (same period of prev. year=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 Average monthly earnings ****) CZK (per indiv.) index (same period of prev. year=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,4 108,5 Real wages index (same period of prev. year=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,4 103,6 Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (same period of prev. year=100) 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 100,8 100,4 100,2. 100,1 100,0 100,2 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, current prices 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 4086,3 4266,1 index (same period of prev. year=100) 104,9 104,7 109,0 106,4 107,6 109,2 105,1 97,7 100,8 100,9 100,6. 104,4 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, constant prices 2685,6 2786,8 2919,0 3116,1 3334,8 3526,1 3635,3 3471,5 3557,2 3621,9 3584,9 3970,6 4049,7 index (same period of prev. year=100) 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,5 102,5 101,8 99,0. 102,0 Industrial production a) index (same period of prev. year=100) 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 104,9 Production of construction (gross) **) index (same period of prev. year=100) 103,0 109,3 108,8 105,2 106,0 107,1 100,0 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 104,3 Employment b) ***) thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 101,0 94,6 97,8 99,8 99,9 98,9 100,6 Productivity per worker ***) th. CZK, constant prices 553,6 577,0 610,7 647,4 686,7 713,1 728,1 735,3 770,6 786,2 767,2 859,1 870,9 index (same period of prev. year=100) 102,1 104,2 105,8 106,1 106,0 103,8 102,1 101,0 104,8 102,0 99,1. 101,4 Registered unemployment thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 82,6 143,4 113,6 96,0 99,3 111,9 99,5 Unemployment rate - registered %, average of year 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 +) - LFS (meth. ILO) 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 Consumer prices (ann. average) index (same period of prev. year=100) 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 Average monthly earnings ****) CZK x x x x x (per indiv.) index (same period of prev. year=100) 107,8 106,2 106,7 105,0 106,6 107,3 108,5 103,5 x x x x x Real wages index (same period of prev. year=100) 105,9 106,1 103,8 103,0 104,0 104,4 102,1 102,5 x x x x x *) data in 1991, 2001 and 2011 is corrected according to Population census **) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2010 (in 2009 change in calculation methodology, revision of time series since 2001, comparable index 2001/2000 based on previous time-series = 109,6) ***) revision of time-series by CZSO; data in constant prices till 1994 in prices 1995, since 1995 till 1999 in prices 2000, since 2000 till 2012 in prices 2005, since 2013 in prices 2010 (comparable index of GDP 1995/1994 in current prices based on previous time-series = 116,8, in constant prices = 105,9; comparable index of GDP 2000/1999 in current prices based on previous time-series = 105,2, in constant prices = 103,6; comparable index of GDP 2013/2012 in current prices based on previous time-series = 101,0, in constant prices = 99,1; comparable index of employment 2000/1999 based on previous time-series = 99,8; comparable index of productivity 1995/1994 based on previous time-series = 103,3, 2000/1999 = 103,8 and 213/2012 = 100,2) ****) for comparability of time-series wages of employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior are excluded, revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous time-series = 106,6 and of real wages = 102,6), since 2009 change of methodology and publishing of average earnings, this earning is not published any more, 2009 estimate +) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register, since 2013 unemployment rate based on job applicants register was replaced with share of unemployed persons (aged years) in the population of the same age a) indices in based on industrial production in constant prices, in based on selected products and since 2001 based on sales of own production activities in constant prices, in 2009 change in calculation methodology (revision of time series since 2001) b) incl. second jobs; excl. armed forces, women on maternity leave and apprentices; for comparability reasons data for 2005 till 2014 is calculated by employment index from quarterly surveys 9

10 Indicator Unit of measurement Export bill. CZK, current prices ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 index (same period of prev. year=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 Import bill. CZK, current prices ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 index (same period of prev. year=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 Trade balance (surplus, deficit) bill. CZK, current prices... -4,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7 Balance of payments current mill.usd, current prices account (surplus, deficit) ***) in % GDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,6-5,1 Balance of payments total f) mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % GDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 1,9 2,0 Direct foreign investment bill. USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 index (same period of prev. year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, c.p. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7 surplus, deficit in % GDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,0-2,8 expenditure in % GDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 27,9 28,3 General government deficit ***) bill. CZK ,4-55,2-68,2-99,5-77,1-82,3-136,8 in % GDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,6-5,6 General government gross debt bill. CZK ,6 210,1 237,2 298,5 340,1 403,9 583,8 ***) in % GDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,3 17,8 23,8 Exchange rate CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 (mean, average of year) index (same period of prev. year=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 index (same period of prev. year=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 Tax share - single c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,1 19,0 - composed d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 32,9 32,9 Social share e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,7 18,7 19,0 18,8 18,9 Indicator Unit of measurement Export bill. CZK, current prices 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2532,8 2878,7 3072,6 3174,7 3617,6 index (same period of prev. year=100) 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,6 99,8 86,5 118,4 113,7 106,7 103,3 114,0 Import bill. CZK, current prices 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2391,3 2406,5 1989,0 2411,6 2687,6 2766,9 2823,5 3176,6 index (same period of prev. year=100) 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,6 100,6 82,7 121,2 111,4 103,0 102,0 112,5 Trade balance (surplus, deficit) bill. CZK, current prices -70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 191,1 305,7 351,2 441,0 Balance of payments current mill.usd, current prices account (surplus, deficit) ***) in % GDP -5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-1,3-0,5 0,6 Balance of payments total f) mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % GDP 8,2-0,1 0,5 4,3 1,3-0,3 1,0 2,8 1,6-0,8 1,9 3,2 2,5 Direct foreign investment ++) bill. USD 8,5 2,0 5,0 11,6 5,5 10,6 6,6 2,9 6,1 2,2 8,0 3,6 5,9 index (same period of prev. year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, c.p. -45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3-77,8 surplus, deficit in % GDP -1,8-4,1-3,2-1,8-2,9-1,8-0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,0-1,8 expenditure in % GDP 29,2 30,1 29,5 29,6 30,4 29,8 28,2 31,0 30,5 30,2 30,0 28,7 28,4 General government deficit bill. CZK -167,7-179,3-82,9-101,4-79,1-26,6-84,6-216,2-174,5-108,9-157,9-47,2-84,6 ***) in % GDP -6,5-6,7-2,8-3,3-2,4-0,7-2,2-5,8-4,6-2,8-4,1-1,2-2,0 General government gross debt bill. CZK 693,4 788,5 870,0 912,8 978,9 1065,5 1150,7 1335,7 1508,5 1604,0 1803,6 1839,7 1816,1 ***) in % GDP 27,0 29,3 29,7 29,3 29,2 29,1 29,9 35,5 39,8 42,0 46,9 45,0 42,6 Exchange rate CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 27,53 (mean, average of year) index (same period of prev. year=100) 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 89,8 106,0 95,6 97,2 102,3 103,3 106,0 CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 20,75 index (same period of prev. year=100) 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 83,9 111,9 100,3 92,6 110,7 99,9 106,0 Tax share - single c) ***) % 19,1 19,2 18,9 20,2 19,2 19,7 19,5 17,7 18,4 18,6 19,0 18,6 18,5 - composed d) ***) % 33,2 33,4 33,1 34,4 33,3 34,0 33,6 31,2 32,0 32,6 33,1 32,0 31,7 Social share e) ***) % 19,5 19,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,3 20,2 20,1 20,1 20,4 19,3 19,1 ***) revision of GDP time-series by CZSO, res. Balance of payments data by CNB (change of methodology since 2013) ++) change of methodology since 2013 (FDI is published in "brutto" terms: assets and liabilities; instead of previously used "directional principle of investment"), comparable index based on previous time-series 2013/2012 = 46,1 c) share of taxes and related payments in % of GDP d) share of taxes, related payments and social insurance in % of GDP e) social and health system expenditures in % of GDP f) incl. capital and financial accounts 10

11 A. VÝROBA, PRODUKTIVITA PRODUCTION, PRODUCTIVITY I. VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SELECTED ECONOMIC RESULTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Hrubý domácí produkt **) mld Kč, srovnatelné ceny ,4 Gross domestic product **) do r s.c ,1-11, s.c ,5-0, s.c ,3 0,1 od r s.c ,6 2,2 bill.kč, constant prices ,7. till 1994 c.p ,6 4, c.p ,1-0, c.p ,2-0,8 since 2013 c.p ,1 1, , ,1 3, ,6 2, ,8 3, ,0 4, ,1 6, ,8 7, ,1 5, ,3 3, ,5-4, ,2 2, ,9 1, ,9-1, , ,7 2,0 Průmyslová produkce 2) % 1990 x -3,5 Industrial production 2) % 1991 x -21, x -7, x -5, x 2, x 9, x 2, x 4, x 1, x -3, x 1, x 7, x 2, x 3, x 10, x 3, x 8, x 10, x -1, x -13, x 8, x 5, x -0, x -0, x 4,9 Stavební produkce *) % 1990 x -5,8 Production of construction % 1991 x -27,5 (gross) *) 1992 x 19, x -7, x 7, x 8, x 5, x -3, x -7, x -6, x 5, x 10, x 3, x 9, x 8, x 5, x 6, x 7, x 0, x -0, x -7, x -3, x -7, x -6, x 4,3 *) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2010 (v roce 2009 změna metodiky, revize časových řad od roku 2001, srovnatelný index 2001/2000 na bázi dřívějších časových řad = 109,6) *) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2010 (in 2009 change in calculation methodology, revision of time series since 2001, comparable index 2001/2000 based on previous time-series = 109,6) **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných čas. řad HDP = 105,9, u produktivity = 103,3, srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 103,6; srovnatelný index 2013/2012 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 99,1, u produktivity = 100,2); revize čas. řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3, comparable index 2000/1999 based on previous time-series in case of GDP = 103,6; comparable index 2013/2012 base on previous time-series in case of GDP = 99,1, in case of productivity = 100,2); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8) 11

12 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Produktivita práce tis. Kč, srovnatelné ceny ,9 (HDP na pracovníka) **) do r s.c ,2-6,5 Productivity of labour s.c ,7 2,2 (GDP per person empl.) **) s.c ,1 1,7 od r s.c ,9 1,4 th.kč, constant prices ,8. till 1994 c.p ,4 3, c.p ,5 1, c.p ,8 0,5 since 2013 c.p ,7 3, , ,9 2, ,6 2, ,0 4, ,7 5, ,4 6, ,7 6, ,1 3, ,1 2, ,3 1, ,6 3, ,2 1, ,2-0, , ,9 1,4 **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných čas. řad HDP = 105,9, u produktivity = 103,3, srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 103,6; srovnatelný index 2013/2012 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 99,1, u produktivity = 100,2); revize čas. řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3, comparable index 2000/1999 based on previous time-series in case of GDP = 103,6; comparable index 2013/2012 base on previous time-series in case of GDP = 99,1, in case of productivity = 100,2); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8) B. ZAMĚSTNANOST, NEZAMĚSTNANOST EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Počet pracovníků (prům.stav) 3) *) tis. osob ,9 Employed (yearly average) 3) *) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Volná pracovní místa (prům.stav) tis Vacancies (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 *) revize časových řad od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších nerevidovaných časových řad = 99,8); roky 2005 až 2014 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví *) revision of time-series of employed since 2000 (comparable index 2000/1999 based on previous non-revised time-series = 99,8); for comparability reasons data for 2005 till 2014 is calculated by employment index from quarterly surveys 12

13 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Registrovaní uchazeči o práci tis. osob Registered ů job applicants (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 13

14 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Nezaměstnaní (podle výběrových soupisů tis. osob pracovních sil - prům.stav) *) ,5 Unemployed (based on labour force thousands ,9 sample survey - average) *) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS *) since 2002 partial change of methodology in LFS 14

15 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Míra nezaměstnanosti (prům.stav) *) % ,8. Unemployment rate (average) *) % , ,1. (ve sl.1 na základě registru uchazečů o práci, ,0 4,3 ve sl.2 na základě výběrových šetření ,3 4,3 pracovních sil) ,0 4,0 (in col.1 based on job applicants register, ,1 3,9 in col.2 based on labour force sample survey) ,4 4, ,0 6, ,5 8, ,0 8, ,5 8, ,2 7, ,9 7, ,2 8, ,0 7, ,1 7, ,6 5, ,4 4, ,0 6, ,0 7, ,6 6, ,6 7, ,7 7, ,7 6,1 v tom: muži % of which: male % , , ,4 3, ,6 3, ,3 3, ,4 3, ,3 3, ,8 5, ,3 7, ,9 7, ,5 6, ,1 5, ,7 6, ,0 7, ,6 6, ,8 5, ,4 4, ,4 3, ,0 5, ,1 6, ,6 5, ,5 6, ,7 5, ,6 5,1 ženy % female % , , ,5 5, ,1 5, ,8 4, ,8 4, ,5 5, ,6 8, ,1 10, ,4 10, ,9 9, ,5 9, ,4 9, ,8 9, ,7 9, ,8 8, ,2 6, ,9 5, ,3 7, ,3 8, ,9 7, ,0 8, ,6 8, ,8 7,4 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 nahrazena míra registrované nezaměstnanosti podílem nezaměstnaných osob (15-64 let) k obyvatelstvu v daném věku *) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register, since 2013 unemployment rate based on job applicants register was replaced with share of unemployed persons (aged years) in the population of the same age 15

16 C. CENY A MZDY PRICES AND WAGES Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Spotřebitelské ceny % 1990 x 9,7 Consumer prices % 1991 x 56, x 11, x 20, x 10, x 9, x 8, x 8, x 10, x 2, x 3, x 4, x 1, x 0, x 2, x 1, x 2, x 2, x 6, x 1, x 1, x 1, x 3, x 1, x 0,4 Průměrné měsíční nominální mzdy *) Kč ,7 v národním hospodářství ,4 Average monthly earnings *) Kč ,5 in the national economy , ,6 - na fyzické osoby, bez podlimitních ,3 ekonomických subjektů ,9 - per individual, excl. subjects under threshold , , , , , , , , , , , ,5 - na fyzické osoby, vč. podlimitních Kč ekonomických subjektů ,4 - per individual, incl. subjects under threshold Kč , , , , , , , , , , , , ,4 - na přepočtené počty Kč full-time equivalent Kč , , , , , , , , , , , , , ,4 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje včetně zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %), revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,4 a u reálné mzdy = 102,4); od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy (zpětně jen od roku 2000, na fyzické osoby vč. podlimitních ekonomických subjektů a na přepočtené počty) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %), revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous timeseries = 106,4 and of real wages = 102,4); since 2009 change of methodology and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only, per individual incl. subjects under threshold and per full-time equivalent) 16

17 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Reálné mzdy *) % 1990 x -5,5 Real wages *) % 1991 x -26, x 10,3 - na fyzické osoby, bez podlimitních 1993 x. ekonomických subjektů 1994 x 7,8 - per individual, excl. subjects under threshold 1995 x 8, x 8, x 1, x -1, x 6, x 2, x 3, x 6, x 6, x 3, x 3, x 3, x 4, x 2, x 2,5 - na fyzické osoby, vč. podlimitních % 2000 x. ekonomických subjektů 2001 x 3,5 - per individual, incl. subjects under threshold % 2002 x 5, x 5, x 3, x 3, x 3, x 4, x 1, x 2, x 0, x 0, x -0, x -1, x 2,0 - na přepočtené počty % 2000 x. - full-time equivalent % 2001 x 3, x 6, x 5, x 3, x 3, x 4, x 4, x 1, x 2, x 0, x 0, x -0, x -1, x 2,0 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje včetně zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %), revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,4 a u reálné mzdy = 102,4); od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy (zpětně jen od roku 2000, na fyzické osoby vč. podlimitních ekonomických subjektů a na přepočtené počty) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %), revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous timeseries = 106,4 and of real wages = 102,4); since 2009 change of methodology and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only, per individual incl. subjects under threshold and per full-time equivalent) 17

18 D. ZAHRANIČNÍ OBCHOD*, PLATEBNÍ BILANCE FOREIGN TRADE*, BALANCE OF PAYMENTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Vývoz mld Kč, b.c ,7. Export bill.kč, curr.pr ,8 8, ,2 23, ,7 6, ,3 17, ,2 17, ,8 8, ,1 23, ,6 13, ,9-1, ,9 9, ,7 25, ,6 8, ,6 14, ,2 15, ,7-0, ,6-13, ,8 18, ,7 13, ,6 6, ,7 3, ,6 14,0 Dovoz mld Kč, b.c ,0. Import bill.kč, curr.pr ,4 17, ,7 33, ,7 13, ,7 13, ,5 6, ,2 6, ,9 27, ,3 11, ,7-4, ,7 8, ,1 21, ,0 4, ,8 15, ,3 13, ,5 0, ,0-17, ,6 21, ,6 11, ,9 3, ,5 2, ,6 12,5 Obchodní bilance mld Kč, b.c ,3. Trade balance bill.kč, curr.pr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 26 Platební bilance (běžný účet celkem) **) mil. USD Balance of payments (current account total) **) mill. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , *) přeshraniční pojetí *) cross-border concept **) změna metodiky výpočtu platební bilance, srovnatelný index na bázi dřívějších časových řad 2013/2012 = 112,0 **) change of methodology of balance of payment, comparable index based on previous time-series 2013/2012 = 112,0 18

19 II. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ UKAZATELE SELECTED SOCIAL INDICATORS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Minimální mzda (měsíční) Kč 1990 x x - stav koncem období x Minimum wages (monthly) Kč ,0 - end of period , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,2 Minimální starobní důchod (měs.) 4) Kč ,0 - jednotlivec, stav koncem období ,3 Minimum pensions (monthly) 4) Kč ,0 - of individuals, end of period , , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,9 - dvojice Kč ,1 - of couples Kč , , , , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,9 Počet vyplacených starobních důchodů tis ,4 (vč. poměrných) ,3 No. of persons with pension benefit thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * ,6 Důchodový věk 5) - muži roky věku x Retirement age 5) - males years of age x x - ženy x - females x x x x * odhad * estimate 19

20 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Průměrný vyplácený starobní důchod (měsíčně) Kč ,3 Average pensions (monthly) Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) ,0 Podíl minimální mzdy v % prům. hrubé mzdy *) 1990 x x Minimum wages ratio in % of gross av. earnings *) ,7 x ,4 x ,8 x ,9 x ,9 x ,8 x ,4 x ,7 x ,4 x ,4 x ,2 x ,2 x ,0 x ,5 x ,3 x ,8 x ,3 x ,4 x ,2 x Podíl minimální mzdy v % prům. hrubé mzdy **) ,1 x Minimum wages ratio in % of gross av. earnings **) ,9 x ,0 x ,0 x ,6 x ,5 x ,1 x ,4 x ,6 x ,4 x ,6 x ,9 x ,0 x ,9 x ,2 x Podíl min. důchodu jednotlivce v % prům. mzdy *) ,6 40,8 Minimum pensions ratio (of individuals) in % of av. earnings *) ,4 47, ,0 42,6 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ,0 37,1 ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,7 35,7 (in col.1 in % of net earnings, ,6 33,3 in col.2 in % of gross earnings) ,6 18, ,3 19, ,8 17, ,0 16, ,7 15, ,1 14, ,9 13, ,9 12, ,9 11, ,8 11, ,5 11, ,8 10, ,5 12, ,7 12,2 Podíl min. důchodu jednotlivce v % prům. mzdy **) ,9 16,2 Minimum pensions ratio (of individuals) in % of av. earnings **) ,3 14, ,0 13,9 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ,1 13,1 ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,1 12,3 (in col.1 in % of net earnings, ,1 12,2 in col.2 in % of gross earnings) ,3 11, ,0 11, ,6 13, ,7 13, ,4 12, ,4 12, ,2 12, ,5 12, ,2 12,5 +) odhad - estimate *) z důvodu srovnatelnosti dlouhodobé časové řady počítáno z průměrných mezd bez zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - for comparability of time-series calculated by average wages of employees without Ministry of Defence and Ministry of the Interior **) z důvodu změny metodiky (od roku 2009) a publikování průměrné mzdy (zpětně od roku 2000) počítáno z průměrných mezd v národním hospodářství, na fyzické osoby - due to the change of methodology (since 2009) and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only) calculated by average earnings in the national economy, per individual 20

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Research Institute for Labour and Social Affairs Bulletin No 23 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007 Main Economic

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2010 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003 Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Jakub Fischer, Petr Mazouch, Savina Finardi Abstrakt V současné době

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Celkové uznatelné osobní náklady

Celkové uznatelné osobní náklady (SP Spolupráce, Kapacity) 7. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁSTUPCŮ VŠ 30. března 2010, Praha Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR OBSAH Definice zaměstnance

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 33 Číslo 6, 2010 ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU M.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2010

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2010 LIDÉ A SPOLEČNOST PEOPLE AND SOCIETY Ročník / Volume 2011 Životní úroveň V Praze dne 23. června 2011 Living standard Prague, 23 June 2011 Č.j. / Ref. no: 539/2011-62 Kód publikace / Publication code: 3001-11

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST?

ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST? TEAM Skupinové pojištění zaměstnanců Group life insurance for employees JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST? Věděli jste, že: Invalidní důchod 3. stupně znamená pokles příjmu zaměstnance o polovinu, 2.

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR

SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR 4 48 SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR Ing. Jaroslava Burianová Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomických teorií e-mail: Burianova@pef.czu.cz ABSTRAKT V referátu

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

SE5000 UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER - TACHOGRAPH/SYSTEMS

SE5000 UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER - TACHOGRAPH/SYSTEMS SE5000 UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER - TACHOGRAPH/SYSTEMS SE5000 rev7.5 - Scope Improved quality on the non-security part: zvýšená kvalita v nezabezpečené (nekodované) části Our aim is that

Více