Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014"

Transkript

1 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě je pravidelně prováděna aktualizace čtvrtletních dat elektronicky na domovské adrese (zpravidla v termínech leden, květen, červenec a říjen). In addition to printed version of the Bulletin in annual periodicity updating of quarterly data is available in the electronic form at the Institute home page (usually in January, May, July and October). VÚPSV, v.v.i. Praha Květen May 2015

2 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) doc. Ing. Olga Poláková, CSc. (Metropolitní univerzita Praha) Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Karlovo náměstí 1 Vyšlo v roce 2015, 1. vydání, počet stran 75 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Zdroje dat: Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů Sources: Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations Připravili: Prepared by: S. Höhne A. Šťastná, M. Šlapák

4

5 OBSAH - CONTENTS Strana/page Souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů 7 Summary table of main economic indicators I. Vybrané ekonomické výsledky 11 Main economic results A. Výroba, produktivita 11 Production, productivity B. Zaměstnanost, nezaměstnanost 12 Employment, unemployment C. Ceny a mzdy 16 Prices and wages D. Zahraniční obchod, platební bilance 18 Foreign trade, balance of payments II. Vybrané sociální ukazatele 19 Selected social data III. Daně a pojistné 25 Taxes and insurance Poznámky Notes 26 Grafy Graphs 31 Přílohy Annexes Sociálně zdravotní systém, pojistné a daně 39 Social and health system, insurance and taxes A. Výdaje na základní složky sociálně zdravotního systému Social and health system expenditure B. Částky životního minima Living minimum levels C. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění Social, state employment policy and health insurance D. Daň z příjmu fyzických osob Income tax of physical persons Grafy Graphs 48

6 2. Demografické ukazatele Demographic indicators Odvětvová struktura zaměstnanosti Employment by industry Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů týkajících se života mladých lidí v zemích EU 67 International comparison of selected indicators of young people s life in EU member countries

7 Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku)*) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0. 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2269,7 2448,6 index (stejné obd.m.r.=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2. 107,9 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2550,1 2629,1 index (stejné obd.m.r.=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3. 103,1 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 107,4 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 110,4 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 528,8 541,9 index (stejné obd.m.r.=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 102,5 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 Míra nezaměstnanosti registrov. %, průměr za rok 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 - dle VŠPS (met. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 Průměrná měsíční nominální Kč mzda (na fyz.os.) ****) index (stejné obd.m.r.=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,4 108,5 Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,4 103,6 Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku)*) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 100,8 100,4 100,2. 100,1 100,0 100,2 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 4086,3 4266,1 index (stejné obd.m.r.=100) 104,9 104,7 109,0 106,4 107,6 109,2 105,1 97,7 100,8 100,9 100,6. 104,4 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 2685,6 2786,8 2919,0 3116,1 3334,8 3526,1 3635,3 3471,5 3557,2 3621,9 3584,9 3970,6 4049,7 index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,5 102,5 101,8 99,0. 102,0 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 104,9 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 103,0 109,3 108,8 105,2 106,0 107,1 100,0 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 104,3 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 101,0 94,6 97,8 99,8 99,9 98,9 100,6 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 553,6 577,0 610,7 647,4 686,7 713,1 728,1 735,3 770,6 786,2 767,2 859,1 870,9 index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 104,2 105,8 106,1 106,0 103,8 102,1 101,0 104,8 102,0 99,1. 101,4 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 82,6 143,4 113,6 96,0 99,3 111,9 99,5 Míra nezaměstnanosti registrov. %, průměr za rok 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 +) - dle VŠPS (met. ILO) 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 Průměrná měsíční nominální Kč x x x x x mzda (na fyz.os.) ****) index (stejné obd.m.r.=100) 107,8 106,2 106,7 105,0 106,6 107,3 108,5 103,5 x x x x x Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 105,9 106,1 103,8 103,0 104,0 104,4 102,1 102,5 x x x x x *) roky 1991, 2001 a 2011 opraveny podle výsledků Sčítání lidu **) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2010 (v roce 2009 změna metodiky, revize časových řad od roku 2001, srovnatelný index 2001/2000 na bázi dřívějších časových řad = 109,6) ***) revize časových řad ČSÚ; údaje ve srovnatelných cenách do r v cenách 1995, v letech v cenách 2000, v letech v cenách 2005, od r v cenách 2010 (srovnatelný index HDP 1995/1994 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 116,8, u srovnatelných cen = 105,9; srovnatelný index HDP 2000/1999 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 105,2, u srovnatelných cen = 103,6; srovnatelný index HDP 2013/2012 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 101,0, u srovnatelných cen = 99,1; srovnatelný index zaměstnanosti 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad = 99,8; srovnatelný index produktivity 1995/1994 na bázi dřívějších časových řad = 103,3, 2000/1999 = 103,8 a 213/2012 = 100,2) ****) z důvodů srovnatelnosti dlouhodobé časové řady nezahrnuty mzdy zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,6 a u reálné mzdy = 102,6), od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy, tuto mzdu ČSÚ již nepublikuje, rok 2009 odhad +) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 nahrazena míra registrované nezaměstnanosti podílem nezaměstnaných osob (15-64 let) k obyvatelstvu v daném věku a) indexy v letech na bázi hodnoty průmyslové produkce ve stálých cenách, v letech na bázi výrobkové metody a od roku 2001 převážně na bázi tržeb za vlastní průmyslovou činnost ve stálých cenách, v roce 2009 změna metodiky (revize časových řad od roku 2001) b) vč. vedlejších pracovních poměrů; bez ozbrojených složek, žen na mateřské dovolené a učňů; roky 2005 až 2014 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví 7

8 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 index (stejné obd.m.r.=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 Dovoz mld Kč, b.c ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 index (stejné obd.m.r.=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c ,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,6-5,1 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 1,9 2,0 Přímé zahraniční investice mld USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7 saldo v % HDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,0-2,8 výdaje v % HDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 27,9 28,3 Vládní deficit ***) mld Kč ,4-55,2-68,2-99,5-77,1-82,3-136,8 v % HDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,6-5,6 Vládní dluh ***) mld Kč ,6 210,1 237,2 298,5 340,1 403,9 583,8 v % HDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,3 17,8 23,8 Devizový kurz CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 index (stejné obd.m.r.=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,1 19,0 - složená d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 32,9 32,9 Sociální kvóta e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,7 18,7 19,0 18,8 18,9 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c. 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2532,8 2878,7 3072,6 3174,7 3617,6 index (stejné obd.m.r.=100) 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,6 99,8 86,5 118,4 113,7 106,7 103,3 114,0 Dovoz mld Kč, b.c. 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2391,3 2406,5 1989,0 2411,6 2687,6 2766,9 2823,5 3176,6 index (stejné obd.m.r.=100) 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,6 100,6 82,7 121,2 111,4 103,0 102,0 112,5 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c. -70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 191,1 305,7 351,2 441,0 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP -5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-1,3-0,5 0,6 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP 8,2-0,1 0,5 4,3 1,3-0,3 1,0 2,8 1,6-0,8 1,9 3,2 2,5 Přímé zahraniční investice ++) mld USD 8,5 2,0 5,0 11,6 5,5 10,6 6,6 2,9 6,1 2,2 8,0 3,6 5,9 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. -45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3-77,8 saldo v % HDP -1,8-4,1-3,2-1,8-2,9-1,8-0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,0-1,8 výdaje v % HDP 29,2 30,1 29,5 29,6 30,4 29,8 28,2 31,0 30,5 30,2 30,0 28,7 28,4 Vládní deficit ***) mld Kč -167,7-179,3-82,9-101,4-79,1-26,6-84,6-216,2-174,5-108,9-157,9-47,2-84,6 v % HDP -6,5-6,7-2,8-3,3-2,4-0,7-2,2-5,8-4,6-2,8-4,1-1,2-2,0 Vládní dluh ***) mld Kč 693,4 788,5 870,0 912,8 978,9 1065,5 1150,7 1335,7 1508,5 1604,0 1803,6 1839,7 1816,1 v % HDP 27,0 29,3 29,7 29,3 29,2 29,1 29,9 35,5 39,8 42,0 46,9 45,0 42,6 Devizový kurz CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 27,53 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 89,8 106,0 95,6 97,2 102,3 103,3 106,0 CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 20,75 index (stejné obd.m.r.=100) 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 83,9 111,9 100,3 92,6 110,7 99,9 106,0 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % 19,1 19,2 18,9 20,2 19,2 19,7 19,5 17,7 18,4 18,6 19,0 18,6 18,5 - složená d) ***) % 33,2 33,4 33,1 34,4 33,3 34,0 33,6 31,2 32,0 32,6 33,1 32,0 31,7 Sociální kvóta e) ***) % 19,5 19,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,3 20,2 20,1 20,1 20,4 19,3 19,1 ***) revize časových řad HDP dle ČSÚ, resp. údajů platební bilance ČNB (změna metodiky od roku 2013) ++) změna metodiky od roku 2013 (PZI uváděny na "hrubé" bázi: aktiva a pasiva; místo dřívějšího principu "podle směru investice"); srovnatelný index na bázi dřívějších časových řad 2013/2012 = 46,1 c) podíl daní a poplatků na HDP d) podíl daní a poplatků, sociálního a zdravotního pojištění na HDP e) podíl výdajů na sociálně-zdravotní systém na HDP f) vč. kapitálového a finančního účtu 8

9 Basic Indicators of Economic Development of the CR - Summary Table Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (same period of prev. year=100) 100,0. 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. Gross Domestic Product ***) bill. CZK, current prices 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2269,7 2448,6 index (same period of prev. year=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2. 107,9 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, constant prices 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2550,1 2629,1 index (same period of prev. year=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3. 103,1 Industrial production a) index (same period of prev. year=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 107,4 Production of construction (gross) **) index (same period of prev. year=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 110,4 Employment b) ***) thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 Productivity per worker ***) th. CZK, constant prices 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 528,8 541,9 index (same period of prev. year=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 102,5 Registered unemployment thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 Unemployment rate - registered %, average of year 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 - LFS (meth. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 Consumer prices (ann. average) index (same period of prev. year=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 Average monthly earnings ****) CZK (per indiv.) index (same period of prev. year=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,4 108,5 Real wages index (same period of prev. year=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,4 103,6 Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (same period of prev. year=100) 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 100,8 100,4 100,2. 100,1 100,0 100,2 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, current prices 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 4086,3 4266,1 index (same period of prev. year=100) 104,9 104,7 109,0 106,4 107,6 109,2 105,1 97,7 100,8 100,9 100,6. 104,4 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, constant prices 2685,6 2786,8 2919,0 3116,1 3334,8 3526,1 3635,3 3471,5 3557,2 3621,9 3584,9 3970,6 4049,7 index (same period of prev. year=100) 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,5 102,5 101,8 99,0. 102,0 Industrial production a) index (same period of prev. year=100) 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 104,9 Production of construction (gross) **) index (same period of prev. year=100) 103,0 109,3 108,8 105,2 106,0 107,1 100,0 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 104,3 Employment b) ***) thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 101,0 94,6 97,8 99,8 99,9 98,9 100,6 Productivity per worker ***) th. CZK, constant prices 553,6 577,0 610,7 647,4 686,7 713,1 728,1 735,3 770,6 786,2 767,2 859,1 870,9 index (same period of prev. year=100) 102,1 104,2 105,8 106,1 106,0 103,8 102,1 101,0 104,8 102,0 99,1. 101,4 Registered unemployment thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 82,6 143,4 113,6 96,0 99,3 111,9 99,5 Unemployment rate - registered %, average of year 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 +) - LFS (meth. ILO) 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 Consumer prices (ann. average) index (same period of prev. year=100) 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 Average monthly earnings ****) CZK x x x x x (per indiv.) index (same period of prev. year=100) 107,8 106,2 106,7 105,0 106,6 107,3 108,5 103,5 x x x x x Real wages index (same period of prev. year=100) 105,9 106,1 103,8 103,0 104,0 104,4 102,1 102,5 x x x x x *) data in 1991, 2001 and 2011 is corrected according to Population census **) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2010 (in 2009 change in calculation methodology, revision of time series since 2001, comparable index 2001/2000 based on previous time-series = 109,6) ***) revision of time-series by CZSO; data in constant prices till 1994 in prices 1995, since 1995 till 1999 in prices 2000, since 2000 till 2012 in prices 2005, since 2013 in prices 2010 (comparable index of GDP 1995/1994 in current prices based on previous time-series = 116,8, in constant prices = 105,9; comparable index of GDP 2000/1999 in current prices based on previous time-series = 105,2, in constant prices = 103,6; comparable index of GDP 2013/2012 in current prices based on previous time-series = 101,0, in constant prices = 99,1; comparable index of employment 2000/1999 based on previous time-series = 99,8; comparable index of productivity 1995/1994 based on previous time-series = 103,3, 2000/1999 = 103,8 and 213/2012 = 100,2) ****) for comparability of time-series wages of employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior are excluded, revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous time-series = 106,6 and of real wages = 102,6), since 2009 change of methodology and publishing of average earnings, this earning is not published any more, 2009 estimate +) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register, since 2013 unemployment rate based on job applicants register was replaced with share of unemployed persons (aged years) in the population of the same age a) indices in based on industrial production in constant prices, in based on selected products and since 2001 based on sales of own production activities in constant prices, in 2009 change in calculation methodology (revision of time series since 2001) b) incl. second jobs; excl. armed forces, women on maternity leave and apprentices; for comparability reasons data for 2005 till 2014 is calculated by employment index from quarterly surveys 9

10 Indicator Unit of measurement Export bill. CZK, current prices ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 index (same period of prev. year=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 Import bill. CZK, current prices ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 index (same period of prev. year=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 Trade balance (surplus, deficit) bill. CZK, current prices... -4,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7 Balance of payments current mill.usd, current prices account (surplus, deficit) ***) in % GDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,6-5,1 Balance of payments total f) mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % GDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 1,9 2,0 Direct foreign investment bill. USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 index (same period of prev. year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, c.p. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7 surplus, deficit in % GDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,0-2,8 expenditure in % GDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 27,9 28,3 General government deficit ***) bill. CZK ,4-55,2-68,2-99,5-77,1-82,3-136,8 in % GDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,6-5,6 General government gross debt bill. CZK ,6 210,1 237,2 298,5 340,1 403,9 583,8 ***) in % GDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,3 17,8 23,8 Exchange rate CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 (mean, average of year) index (same period of prev. year=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 index (same period of prev. year=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 Tax share - single c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,1 19,0 - composed d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 32,9 32,9 Social share e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,7 18,7 19,0 18,8 18,9 Indicator Unit of measurement Export bill. CZK, current prices 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2532,8 2878,7 3072,6 3174,7 3617,6 index (same period of prev. year=100) 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,6 99,8 86,5 118,4 113,7 106,7 103,3 114,0 Import bill. CZK, current prices 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2391,3 2406,5 1989,0 2411,6 2687,6 2766,9 2823,5 3176,6 index (same period of prev. year=100) 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,6 100,6 82,7 121,2 111,4 103,0 102,0 112,5 Trade balance (surplus, deficit) bill. CZK, current prices -70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 191,1 305,7 351,2 441,0 Balance of payments current mill.usd, current prices account (surplus, deficit) ***) in % GDP -5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-1,3-0,5 0,6 Balance of payments total f) mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % GDP 8,2-0,1 0,5 4,3 1,3-0,3 1,0 2,8 1,6-0,8 1,9 3,2 2,5 Direct foreign investment ++) bill. USD 8,5 2,0 5,0 11,6 5,5 10,6 6,6 2,9 6,1 2,2 8,0 3,6 5,9 index (same period of prev. year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, c.p. -45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3-77,8 surplus, deficit in % GDP -1,8-4,1-3,2-1,8-2,9-1,8-0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,0-1,8 expenditure in % GDP 29,2 30,1 29,5 29,6 30,4 29,8 28,2 31,0 30,5 30,2 30,0 28,7 28,4 General government deficit bill. CZK -167,7-179,3-82,9-101,4-79,1-26,6-84,6-216,2-174,5-108,9-157,9-47,2-84,6 ***) in % GDP -6,5-6,7-2,8-3,3-2,4-0,7-2,2-5,8-4,6-2,8-4,1-1,2-2,0 General government gross debt bill. CZK 693,4 788,5 870,0 912,8 978,9 1065,5 1150,7 1335,7 1508,5 1604,0 1803,6 1839,7 1816,1 ***) in % GDP 27,0 29,3 29,7 29,3 29,2 29,1 29,9 35,5 39,8 42,0 46,9 45,0 42,6 Exchange rate CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 27,53 (mean, average of year) index (same period of prev. year=100) 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 89,8 106,0 95,6 97,2 102,3 103,3 106,0 CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 20,75 index (same period of prev. year=100) 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 83,9 111,9 100,3 92,6 110,7 99,9 106,0 Tax share - single c) ***) % 19,1 19,2 18,9 20,2 19,2 19,7 19,5 17,7 18,4 18,6 19,0 18,6 18,5 - composed d) ***) % 33,2 33,4 33,1 34,4 33,3 34,0 33,6 31,2 32,0 32,6 33,1 32,0 31,7 Social share e) ***) % 19,5 19,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,3 20,2 20,1 20,1 20,4 19,3 19,1 ***) revision of GDP time-series by CZSO, res. Balance of payments data by CNB (change of methodology since 2013) ++) change of methodology since 2013 (FDI is published in "brutto" terms: assets and liabilities; instead of previously used "directional principle of investment"), comparable index based on previous time-series 2013/2012 = 46,1 c) share of taxes and related payments in % of GDP d) share of taxes, related payments and social insurance in % of GDP e) social and health system expenditures in % of GDP f) incl. capital and financial accounts 10

11 A. VÝROBA, PRODUKTIVITA PRODUCTION, PRODUCTIVITY I. VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SELECTED ECONOMIC RESULTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Hrubý domácí produkt **) mld Kč, srovnatelné ceny ,4 Gross domestic product **) do r s.c ,1-11, s.c ,5-0, s.c ,3 0,1 od r s.c ,6 2,2 bill.kč, constant prices ,7. till 1994 c.p ,6 4, c.p ,1-0, c.p ,2-0,8 since 2013 c.p ,1 1, , ,1 3, ,6 2, ,8 3, ,0 4, ,1 6, ,8 7, ,1 5, ,3 3, ,5-4, ,2 2, ,9 1, ,9-1, , ,7 2,0 Průmyslová produkce 2) % 1990 x -3,5 Industrial production 2) % 1991 x -21, x -7, x -5, x 2, x 9, x 2, x 4, x 1, x -3, x 1, x 7, x 2, x 3, x 10, x 3, x 8, x 10, x -1, x -13, x 8, x 5, x -0, x -0, x 4,9 Stavební produkce *) % 1990 x -5,8 Production of construction % 1991 x -27,5 (gross) *) 1992 x 19, x -7, x 7, x 8, x 5, x -3, x -7, x -6, x 5, x 10, x 3, x 9, x 8, x 5, x 6, x 7, x 0, x -0, x -7, x -3, x -7, x -6, x 4,3 *) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2010 (v roce 2009 změna metodiky, revize časových řad od roku 2001, srovnatelný index 2001/2000 na bázi dřívějších časových řad = 109,6) *) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2010 (in 2009 change in calculation methodology, revision of time series since 2001, comparable index 2001/2000 based on previous time-series = 109,6) **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných čas. řad HDP = 105,9, u produktivity = 103,3, srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 103,6; srovnatelný index 2013/2012 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 99,1, u produktivity = 100,2); revize čas. řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3, comparable index 2000/1999 based on previous time-series in case of GDP = 103,6; comparable index 2013/2012 base on previous time-series in case of GDP = 99,1, in case of productivity = 100,2); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8) 11

12 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Produktivita práce tis. Kč, srovnatelné ceny ,9 (HDP na pracovníka) **) do r s.c ,2-6,5 Productivity of labour s.c ,7 2,2 (GDP per person empl.) **) s.c ,1 1,7 od r s.c ,9 1,4 th.kč, constant prices ,8. till 1994 c.p ,4 3, c.p ,5 1, c.p ,8 0,5 since 2013 c.p ,7 3, , ,9 2, ,6 2, ,0 4, ,7 5, ,4 6, ,7 6, ,1 3, ,1 2, ,3 1, ,6 3, ,2 1, ,2-0, , ,9 1,4 **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných čas. řad HDP = 105,9, u produktivity = 103,3, srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 103,6; srovnatelný index 2013/2012 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 99,1, u produktivity = 100,2); revize čas. řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3, comparable index 2000/1999 based on previous time-series in case of GDP = 103,6; comparable index 2013/2012 base on previous time-series in case of GDP = 99,1, in case of productivity = 100,2); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8) B. ZAMĚSTNANOST, NEZAMĚSTNANOST EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Počet pracovníků (prům.stav) 3) *) tis. osob ,9 Employed (yearly average) 3) *) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Volná pracovní místa (prům.stav) tis Vacancies (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 *) revize časových řad od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších nerevidovaných časových řad = 99,8); roky 2005 až 2014 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví *) revision of time-series of employed since 2000 (comparable index 2000/1999 based on previous non-revised time-series = 99,8); for comparability reasons data for 2005 till 2014 is calculated by employment index from quarterly surveys 12

13 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Registrovaní uchazeči o práci tis. osob Registered ů job applicants (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 13

14 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Nezaměstnaní (podle výběrových soupisů tis. osob pracovních sil - prům.stav) *) ,5 Unemployed (based on labour force thousands ,9 sample survey - average) *) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS *) since 2002 partial change of methodology in LFS 14

15 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Míra nezaměstnanosti (prům.stav) *) % ,8. Unemployment rate (average) *) % , ,1. (ve sl.1 na základě registru uchazečů o práci, ,0 4,3 ve sl.2 na základě výběrových šetření ,3 4,3 pracovních sil) ,0 4,0 (in col.1 based on job applicants register, ,1 3,9 in col.2 based on labour force sample survey) ,4 4, ,0 6, ,5 8, ,0 8, ,5 8, ,2 7, ,9 7, ,2 8, ,0 7, ,1 7, ,6 5, ,4 4, ,0 6, ,0 7, ,6 6, ,6 7, ,7 7, ,7 6,1 v tom: muži % of which: male % , , ,4 3, ,6 3, ,3 3, ,4 3, ,3 3, ,8 5, ,3 7, ,9 7, ,5 6, ,1 5, ,7 6, ,0 7, ,6 6, ,8 5, ,4 4, ,4 3, ,0 5, ,1 6, ,6 5, ,5 6, ,7 5, ,6 5,1 ženy % female % , , ,5 5, ,1 5, ,8 4, ,8 4, ,5 5, ,6 8, ,1 10, ,4 10, ,9 9, ,5 9, ,4 9, ,8 9, ,7 9, ,8 8, ,2 6, ,9 5, ,3 7, ,3 8, ,9 7, ,0 8, ,6 8, ,8 7,4 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 nahrazena míra registrované nezaměstnanosti podílem nezaměstnaných osob (15-64 let) k obyvatelstvu v daném věku *) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register, since 2013 unemployment rate based on job applicants register was replaced with share of unemployed persons (aged years) in the population of the same age 15

16 C. CENY A MZDY PRICES AND WAGES Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Spotřebitelské ceny % 1990 x 9,7 Consumer prices % 1991 x 56, x 11, x 20, x 10, x 9, x 8, x 8, x 10, x 2, x 3, x 4, x 1, x 0, x 2, x 1, x 2, x 2, x 6, x 1, x 1, x 1, x 3, x 1, x 0,4 Průměrné měsíční nominální mzdy *) Kč ,7 v národním hospodářství ,4 Average monthly earnings *) Kč ,5 in the national economy , ,6 - na fyzické osoby, bez podlimitních ,3 ekonomických subjektů ,9 - per individual, excl. subjects under threshold , , , , , , , , , , , ,5 - na fyzické osoby, vč. podlimitních Kč ekonomických subjektů ,4 - per individual, incl. subjects under threshold Kč , , , , , , , , , , , , ,4 - na přepočtené počty Kč full-time equivalent Kč , , , , , , , , , , , , , ,4 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje včetně zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %), revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,4 a u reálné mzdy = 102,4); od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy (zpětně jen od roku 2000, na fyzické osoby vč. podlimitních ekonomických subjektů a na přepočtené počty) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %), revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous timeseries = 106,4 and of real wages = 102,4); since 2009 change of methodology and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only, per individual incl. subjects under threshold and per full-time equivalent) 16

17 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Reálné mzdy *) % 1990 x -5,5 Real wages *) % 1991 x -26, x 10,3 - na fyzické osoby, bez podlimitních 1993 x. ekonomických subjektů 1994 x 7,8 - per individual, excl. subjects under threshold 1995 x 8, x 8, x 1, x -1, x 6, x 2, x 3, x 6, x 6, x 3, x 3, x 3, x 4, x 2, x 2,5 - na fyzické osoby, vč. podlimitních % 2000 x. ekonomických subjektů 2001 x 3,5 - per individual, incl. subjects under threshold % 2002 x 5, x 5, x 3, x 3, x 3, x 4, x 1, x 2, x 0, x 0, x -0, x -1, x 2,0 - na přepočtené počty % 2000 x. - full-time equivalent % 2001 x 3, x 6, x 5, x 3, x 3, x 4, x 4, x 1, x 2, x 0, x 0, x -0, x -1, x 2,0 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje včetně zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %), revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,4 a u reálné mzdy = 102,4); od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy (zpětně jen od roku 2000, na fyzické osoby vč. podlimitních ekonomických subjektů a na přepočtené počty) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %), revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous timeseries = 106,4 and of real wages = 102,4); since 2009 change of methodology and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only, per individual incl. subjects under threshold and per full-time equivalent) 17

18 D. ZAHRANIČNÍ OBCHOD*, PLATEBNÍ BILANCE FOREIGN TRADE*, BALANCE OF PAYMENTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Vývoz mld Kč, b.c ,7. Export bill.kč, curr.pr ,8 8, ,2 23, ,7 6, ,3 17, ,2 17, ,8 8, ,1 23, ,6 13, ,9-1, ,9 9, ,7 25, ,6 8, ,6 14, ,2 15, ,7-0, ,6-13, ,8 18, ,7 13, ,6 6, ,7 3, ,6 14,0 Dovoz mld Kč, b.c ,0. Import bill.kč, curr.pr ,4 17, ,7 33, ,7 13, ,7 13, ,5 6, ,2 6, ,9 27, ,3 11, ,7-4, ,7 8, ,1 21, ,0 4, ,8 15, ,3 13, ,5 0, ,0-17, ,6 21, ,6 11, ,9 3, ,5 2, ,6 12,5 Obchodní bilance mld Kč, b.c ,3. Trade balance bill.kč, curr.pr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 26 Platební bilance (běžný účet celkem) **) mil. USD Balance of payments (current account total) **) mill. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , *) přeshraniční pojetí *) cross-border concept **) změna metodiky výpočtu platební bilance, srovnatelný index na bázi dřívějších časových řad 2013/2012 = 112,0 **) change of methodology of balance of payment, comparable index based on previous time-series 2013/2012 = 112,0 18

19 II. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ UKAZATELE SELECTED SOCIAL INDICATORS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Minimální mzda (měsíční) Kč 1990 x x - stav koncem období x Minimum wages (monthly) Kč ,0 - end of period , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,2 Minimální starobní důchod (měs.) 4) Kč ,0 - jednotlivec, stav koncem období ,3 Minimum pensions (monthly) 4) Kč ,0 - of individuals, end of period , , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,9 - dvojice Kč ,1 - of couples Kč , , , , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,9 Počet vyplacených starobních důchodů tis ,4 (vč. poměrných) ,3 No. of persons with pension benefit thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * ,6 Důchodový věk 5) - muži roky věku x Retirement age 5) - males years of age x x - ženy x - females x x x x * odhad * estimate 19

20 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Průměrný vyplácený starobní důchod (měsíčně) Kč ,3 Average pensions (monthly) Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) ,0 Podíl minimální mzdy v % prům. hrubé mzdy *) 1990 x x Minimum wages ratio in % of gross av. earnings *) ,7 x ,4 x ,8 x ,9 x ,9 x ,8 x ,4 x ,7 x ,4 x ,4 x ,2 x ,2 x ,0 x ,5 x ,3 x ,8 x ,3 x ,4 x ,2 x Podíl minimální mzdy v % prům. hrubé mzdy **) ,1 x Minimum wages ratio in % of gross av. earnings **) ,9 x ,0 x ,0 x ,6 x ,5 x ,1 x ,4 x ,6 x ,4 x ,6 x ,9 x ,0 x ,9 x ,2 x Podíl min. důchodu jednotlivce v % prům. mzdy *) ,6 40,8 Minimum pensions ratio (of individuals) in % of av. earnings *) ,4 47, ,0 42,6 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ,0 37,1 ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,7 35,7 (in col.1 in % of net earnings, ,6 33,3 in col.2 in % of gross earnings) ,6 18, ,3 19, ,8 17, ,0 16, ,7 15, ,1 14, ,9 13, ,9 12, ,9 11, ,8 11, ,5 11, ,8 10, ,5 12, ,7 12,2 Podíl min. důchodu jednotlivce v % prům. mzdy **) ,9 16,2 Minimum pensions ratio (of individuals) in % of av. earnings **) ,3 14, ,0 13,9 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ,1 13,1 ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,1 12,3 (in col.1 in % of net earnings, ,1 12,2 in col.2 in % of gross earnings) ,3 11, ,0 11, ,6 13, ,7 13, ,4 12, ,4 12, ,2 12, ,5 12, ,2 12,5 +) odhad - estimate *) z důvodu srovnatelnosti dlouhodobé časové řady počítáno z průměrných mezd bez zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - for comparability of time-series calculated by average wages of employees without Ministry of Defence and Ministry of the Interior **) z důvodu změny metodiky (od roku 2009) a publikování průměrné mzdy (zpětně od roku 2000) počítáno z průměrných mezd v národním hospodářství, na fyzické osoby - due to the change of methodology (since 2009) and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only) calculated by average earnings in the national economy, per individual 20

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním VÚPSV,

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Martin Holub Milan Šlapák

Martin Holub Milan Šlapák Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Martin Holub Milan

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT

DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT Jana Vrtalová, Lucie Bartůňková Klíčová slova: Sportovec, OSVČ, zaměstnanec, Švarcsystém, nezávislé povolání,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Pravidla financování středních škol PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Brno 2010/2011

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více