Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014"

Transkript

1 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě je pravidelně prováděna aktualizace čtvrtletních dat elektronicky na domovské adrese (zpravidla v termínech leden, květen, červenec a říjen). In addition to printed version of the Bulletin in annual periodicity updating of quarterly data is available in the electronic form at the Institute home page (usually in January, May, July and October). VÚPSV, v.v.i. Praha Květen May 2015

2 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) doc. Ing. Olga Poláková, CSc. (Metropolitní univerzita Praha) Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Karlovo náměstí 1 Vyšlo v roce 2015, 1. vydání, počet stran 75 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Zdroje dat: Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů Sources: Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations Připravili: Prepared by: S. Höhne A. Šťastná, M. Šlapák

4

5 OBSAH - CONTENTS Strana/page Souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů 7 Summary table of main economic indicators I. Vybrané ekonomické výsledky 11 Main economic results A. Výroba, produktivita 11 Production, productivity B. Zaměstnanost, nezaměstnanost 12 Employment, unemployment C. Ceny a mzdy 16 Prices and wages D. Zahraniční obchod, platební bilance 18 Foreign trade, balance of payments II. Vybrané sociální ukazatele 19 Selected social data III. Daně a pojistné 25 Taxes and insurance Poznámky Notes 26 Grafy Graphs 31 Přílohy Annexes Sociálně zdravotní systém, pojistné a daně 39 Social and health system, insurance and taxes A. Výdaje na základní složky sociálně zdravotního systému Social and health system expenditure B. Částky životního minima Living minimum levels C. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění Social, state employment policy and health insurance D. Daň z příjmu fyzických osob Income tax of physical persons Grafy Graphs 48

6 2. Demografické ukazatele Demographic indicators Odvětvová struktura zaměstnanosti Employment by industry Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů týkajících se života mladých lidí v zemích EU 67 International comparison of selected indicators of young people s life in EU member countries

7 Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku)*) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0. 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2269,7 2448,6 index (stejné obd.m.r.=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2. 107,9 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2550,1 2629,1 index (stejné obd.m.r.=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3. 103,1 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 107,4 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 110,4 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 528,8 541,9 index (stejné obd.m.r.=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 102,5 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 Míra nezaměstnanosti registrov. %, průměr za rok 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 - dle VŠPS (met. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 Průměrná měsíční nominální Kč mzda (na fyz.os.) ****) index (stejné obd.m.r.=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,4 108,5 Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,4 103,6 Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku)*) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 100,8 100,4 100,2. 100,1 100,0 100,2 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 4086,3 4266,1 index (stejné obd.m.r.=100) 104,9 104,7 109,0 106,4 107,6 109,2 105,1 97,7 100,8 100,9 100,6. 104,4 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 2685,6 2786,8 2919,0 3116,1 3334,8 3526,1 3635,3 3471,5 3557,2 3621,9 3584,9 3970,6 4049,7 index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,5 102,5 101,8 99,0. 102,0 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 104,9 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 103,0 109,3 108,8 105,2 106,0 107,1 100,0 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 104,3 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 101,0 94,6 97,8 99,8 99,9 98,9 100,6 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 553,6 577,0 610,7 647,4 686,7 713,1 728,1 735,3 770,6 786,2 767,2 859,1 870,9 index (stejné obd.m.r.=100) 102,1 104,2 105,8 106,1 106,0 103,8 102,1 101,0 104,8 102,0 99,1. 101,4 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 82,6 143,4 113,6 96,0 99,3 111,9 99,5 Míra nezaměstnanosti registrov. %, průměr za rok 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 +) - dle VŠPS (met. ILO) 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 Průměrná měsíční nominální Kč x x x x x mzda (na fyz.os.) ****) index (stejné obd.m.r.=100) 107,8 106,2 106,7 105,0 106,6 107,3 108,5 103,5 x x x x x Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 105,9 106,1 103,8 103,0 104,0 104,4 102,1 102,5 x x x x x *) roky 1991, 2001 a 2011 opraveny podle výsledků Sčítání lidu **) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2010 (v roce 2009 změna metodiky, revize časových řad od roku 2001, srovnatelný index 2001/2000 na bázi dřívějších časových řad = 109,6) ***) revize časových řad ČSÚ; údaje ve srovnatelných cenách do r v cenách 1995, v letech v cenách 2000, v letech v cenách 2005, od r v cenách 2010 (srovnatelný index HDP 1995/1994 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 116,8, u srovnatelných cen = 105,9; srovnatelný index HDP 2000/1999 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 105,2, u srovnatelných cen = 103,6; srovnatelný index HDP 2013/2012 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 101,0, u srovnatelných cen = 99,1; srovnatelný index zaměstnanosti 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad = 99,8; srovnatelný index produktivity 1995/1994 na bázi dřívějších časových řad = 103,3, 2000/1999 = 103,8 a 213/2012 = 100,2) ****) z důvodů srovnatelnosti dlouhodobé časové řady nezahrnuty mzdy zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,6 a u reálné mzdy = 102,6), od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy, tuto mzdu ČSÚ již nepublikuje, rok 2009 odhad +) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 nahrazena míra registrované nezaměstnanosti podílem nezaměstnaných osob (15-64 let) k obyvatelstvu v daném věku a) indexy v letech na bázi hodnoty průmyslové produkce ve stálých cenách, v letech na bázi výrobkové metody a od roku 2001 převážně na bázi tržeb za vlastní průmyslovou činnost ve stálých cenách, v roce 2009 změna metodiky (revize časových řad od roku 2001) b) vč. vedlejších pracovních poměrů; bez ozbrojených složek, žen na mateřské dovolené a učňů; roky 2005 až 2014 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví 7

8 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 index (stejné obd.m.r.=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 Dovoz mld Kč, b.c ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 index (stejné obd.m.r.=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c ,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,6-5,1 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 1,9 2,0 Přímé zahraniční investice mld USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7 saldo v % HDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,0-2,8 výdaje v % HDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 27,9 28,3 Vládní deficit ***) mld Kč ,4-55,2-68,2-99,5-77,1-82,3-136,8 v % HDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,6-5,6 Vládní dluh ***) mld Kč ,6 210,1 237,2 298,5 340,1 403,9 583,8 v % HDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,3 17,8 23,8 Devizový kurz CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 index (stejné obd.m.r.=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,1 19,0 - složená d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 32,9 32,9 Sociální kvóta e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,7 18,7 19,0 18,8 18,9 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c. 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2532,8 2878,7 3072,6 3174,7 3617,6 index (stejné obd.m.r.=100) 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,6 99,8 86,5 118,4 113,7 106,7 103,3 114,0 Dovoz mld Kč, b.c. 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2391,3 2406,5 1989,0 2411,6 2687,6 2766,9 2823,5 3176,6 index (stejné obd.m.r.=100) 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,6 100,6 82,7 121,2 111,4 103,0 102,0 112,5 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c. -70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 191,1 305,7 351,2 441,0 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP -5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-1,3-0,5 0,6 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP 8,2-0,1 0,5 4,3 1,3-0,3 1,0 2,8 1,6-0,8 1,9 3,2 2,5 Přímé zahraniční investice ++) mld USD 8,5 2,0 5,0 11,6 5,5 10,6 6,6 2,9 6,1 2,2 8,0 3,6 5,9 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. -45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3-77,8 saldo v % HDP -1,8-4,1-3,2-1,8-2,9-1,8-0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,0-1,8 výdaje v % HDP 29,2 30,1 29,5 29,6 30,4 29,8 28,2 31,0 30,5 30,2 30,0 28,7 28,4 Vládní deficit ***) mld Kč -167,7-179,3-82,9-101,4-79,1-26,6-84,6-216,2-174,5-108,9-157,9-47,2-84,6 v % HDP -6,5-6,7-2,8-3,3-2,4-0,7-2,2-5,8-4,6-2,8-4,1-1,2-2,0 Vládní dluh ***) mld Kč 693,4 788,5 870,0 912,8 978,9 1065,5 1150,7 1335,7 1508,5 1604,0 1803,6 1839,7 1816,1 v % HDP 27,0 29,3 29,7 29,3 29,2 29,1 29,9 35,5 39,8 42,0 46,9 45,0 42,6 Devizový kurz CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 27,53 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 89,8 106,0 95,6 97,2 102,3 103,3 106,0 CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 20,75 index (stejné obd.m.r.=100) 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 83,9 111,9 100,3 92,6 110,7 99,9 106,0 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % 19,1 19,2 18,9 20,2 19,2 19,7 19,5 17,7 18,4 18,6 19,0 18,6 18,5 - složená d) ***) % 33,2 33,4 33,1 34,4 33,3 34,0 33,6 31,2 32,0 32,6 33,1 32,0 31,7 Sociální kvóta e) ***) % 19,5 19,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,3 20,2 20,1 20,1 20,4 19,3 19,1 ***) revize časových řad HDP dle ČSÚ, resp. údajů platební bilance ČNB (změna metodiky od roku 2013) ++) změna metodiky od roku 2013 (PZI uváděny na "hrubé" bázi: aktiva a pasiva; místo dřívějšího principu "podle směru investice"); srovnatelný index na bázi dřívějších časových řad 2013/2012 = 46,1 c) podíl daní a poplatků na HDP d) podíl daní a poplatků, sociálního a zdravotního pojištění na HDP e) podíl výdajů na sociálně-zdravotní systém na HDP f) vč. kapitálového a finančního účtu 8

9 Basic Indicators of Economic Development of the CR - Summary Table Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (same period of prev. year=100) 100,0. 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. Gross Domestic Product ***) bill. CZK, current prices 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2269,7 2448,6 index (same period of prev. year=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2. 107,9 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, constant prices 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2550,1 2629,1 index (same period of prev. year=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3. 103,1 Industrial production a) index (same period of prev. year=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 107,4 Production of construction (gross) **) index (same period of prev. year=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 110,4 Employment b) ***) thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 Productivity per worker ***) th. CZK, constant prices 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 528,8 541,9 index (same period of prev. year=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 102,5 Registered unemployment thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 Unemployment rate - registered %, average of year 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 - LFS (meth. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 Consumer prices (ann. average) index (same period of prev. year=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 Average monthly earnings ****) CZK (per indiv.) index (same period of prev. year=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,4 108,5 Real wages index (same period of prev. year=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,4 103,6 Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (same period of prev. year=100) 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 100,8 100,4 100,2. 100,1 100,0 100,2 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, current prices 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 4086,3 4266,1 index (same period of prev. year=100) 104,9 104,7 109,0 106,4 107,6 109,2 105,1 97,7 100,8 100,9 100,6. 104,4 Gross Domestic Product ***) bill. CZK, constant prices 2685,6 2786,8 2919,0 3116,1 3334,8 3526,1 3635,3 3471,5 3557,2 3621,9 3584,9 3970,6 4049,7 index (same period of prev. year=100) 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,5 102,5 101,8 99,0. 102,0 Industrial production a) index (same period of prev. year=100) 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 104,9 Production of construction (gross) **) index (same period of prev. year=100) 103,0 109,3 108,8 105,2 106,0 107,1 100,0 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 104,3 Employment b) ***) thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 101,0 94,6 97,8 99,8 99,9 98,9 100,6 Productivity per worker ***) th. CZK, constant prices 553,6 577,0 610,7 647,4 686,7 713,1 728,1 735,3 770,6 786,2 767,2 859,1 870,9 index (same period of prev. year=100) 102,1 104,2 105,8 106,1 106,0 103,8 102,1 101,0 104,8 102,0 99,1. 101,4 Registered unemployment thousands, average of year index (same period of prev. year=100) 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 82,6 143,4 113,6 96,0 99,3 111,9 99,5 Unemployment rate - registered %, average of year 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 +) - LFS (meth. ILO) 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 Consumer prices (ann. average) index (same period of prev. year=100) 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 Average monthly earnings ****) CZK x x x x x (per indiv.) index (same period of prev. year=100) 107,8 106,2 106,7 105,0 106,6 107,3 108,5 103,5 x x x x x Real wages index (same period of prev. year=100) 105,9 106,1 103,8 103,0 104,0 104,4 102,1 102,5 x x x x x *) data in 1991, 2001 and 2011 is corrected according to Population census **) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2010 (in 2009 change in calculation methodology, revision of time series since 2001, comparable index 2001/2000 based on previous time-series = 109,6) ***) revision of time-series by CZSO; data in constant prices till 1994 in prices 1995, since 1995 till 1999 in prices 2000, since 2000 till 2012 in prices 2005, since 2013 in prices 2010 (comparable index of GDP 1995/1994 in current prices based on previous time-series = 116,8, in constant prices = 105,9; comparable index of GDP 2000/1999 in current prices based on previous time-series = 105,2, in constant prices = 103,6; comparable index of GDP 2013/2012 in current prices based on previous time-series = 101,0, in constant prices = 99,1; comparable index of employment 2000/1999 based on previous time-series = 99,8; comparable index of productivity 1995/1994 based on previous time-series = 103,3, 2000/1999 = 103,8 and 213/2012 = 100,2) ****) for comparability of time-series wages of employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior are excluded, revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous time-series = 106,6 and of real wages = 102,6), since 2009 change of methodology and publishing of average earnings, this earning is not published any more, 2009 estimate +) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register, since 2013 unemployment rate based on job applicants register was replaced with share of unemployed persons (aged years) in the population of the same age a) indices in based on industrial production in constant prices, in based on selected products and since 2001 based on sales of own production activities in constant prices, in 2009 change in calculation methodology (revision of time series since 2001) b) incl. second jobs; excl. armed forces, women on maternity leave and apprentices; for comparability reasons data for 2005 till 2014 is calculated by employment index from quarterly surveys 9

10 Indicator Unit of measurement Export bill. CZK, current prices ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 index (same period of prev. year=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 Import bill. CZK, current prices ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 index (same period of prev. year=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 Trade balance (surplus, deficit) bill. CZK, current prices... -4,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7 Balance of payments current mill.usd, current prices account (surplus, deficit) ***) in % GDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,6-5,1 Balance of payments total f) mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % GDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 1,9 2,0 Direct foreign investment bill. USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 index (same period of prev. year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, c.p. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7 surplus, deficit in % GDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,0-2,8 expenditure in % GDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 27,9 28,3 General government deficit ***) bill. CZK ,4-55,2-68,2-99,5-77,1-82,3-136,8 in % GDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,6-5,6 General government gross debt bill. CZK ,6 210,1 237,2 298,5 340,1 403,9 583,8 ***) in % GDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,3 17,8 23,8 Exchange rate CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 (mean, average of year) index (same period of prev. year=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 index (same period of prev. year=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 Tax share - single c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,1 19,0 - composed d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 32,9 32,9 Social share e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,7 18,7 19,0 18,8 18,9 Indicator Unit of measurement Export bill. CZK, current prices 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2138,6 2532,8 2878,7 3072,6 3174,7 3617,6 index (same period of prev. year=100) 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,6 99,8 86,5 118,4 113,7 106,7 103,3 114,0 Import bill. CZK, current prices 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2391,3 2406,5 1989,0 2411,6 2687,6 2766,9 2823,5 3176,6 index (same period of prev. year=100) 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,6 100,6 82,7 121,2 111,4 103,0 102,0 112,5 Trade balance (surplus, deficit) bill. CZK, current prices -70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 191,1 305,7 351,2 441,0 Balance of payments current mill.usd, current prices account (surplus, deficit) ***) in % GDP -5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-1,3-0,5 0,6 Balance of payments total f) mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % GDP 8,2-0,1 0,5 4,3 1,3-0,3 1,0 2,8 1,6-0,8 1,9 3,2 2,5 Direct foreign investment ++) bill. USD 8,5 2,0 5,0 11,6 5,5 10,6 6,6 2,9 6,1 2,2 8,0 3,6 5,9 index (same period of prev. year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, c.p. -45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3-77,8 surplus, deficit in % GDP -1,8-4,1-3,2-1,8-2,9-1,8-0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,0-1,8 expenditure in % GDP 29,2 30,1 29,5 29,6 30,4 29,8 28,2 31,0 30,5 30,2 30,0 28,7 28,4 General government deficit bill. CZK -167,7-179,3-82,9-101,4-79,1-26,6-84,6-216,2-174,5-108,9-157,9-47,2-84,6 ***) in % GDP -6,5-6,7-2,8-3,3-2,4-0,7-2,2-5,8-4,6-2,8-4,1-1,2-2,0 General government gross debt bill. CZK 693,4 788,5 870,0 912,8 978,9 1065,5 1150,7 1335,7 1508,5 1604,0 1803,6 1839,7 1816,1 ***) in % GDP 27,0 29,3 29,7 29,3 29,2 29,1 29,9 35,5 39,8 42,0 46,9 45,0 42,6 Exchange rate CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,97 27,53 (mean, average of year) index (same period of prev. year=100) 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 89,8 106,0 95,6 97,2 102,3 103,3 106,0 CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58 19,57 20,75 index (same period of prev. year=100) 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 83,9 111,9 100,3 92,6 110,7 99,9 106,0 Tax share - single c) ***) % 19,1 19,2 18,9 20,2 19,2 19,7 19,5 17,7 18,4 18,6 19,0 18,6 18,5 - composed d) ***) % 33,2 33,4 33,1 34,4 33,3 34,0 33,6 31,2 32,0 32,6 33,1 32,0 31,7 Social share e) ***) % 19,5 19,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,3 20,2 20,1 20,1 20,4 19,3 19,1 ***) revision of GDP time-series by CZSO, res. Balance of payments data by CNB (change of methodology since 2013) ++) change of methodology since 2013 (FDI is published in "brutto" terms: assets and liabilities; instead of previously used "directional principle of investment"), comparable index based on previous time-series 2013/2012 = 46,1 c) share of taxes and related payments in % of GDP d) share of taxes, related payments and social insurance in % of GDP e) social and health system expenditures in % of GDP f) incl. capital and financial accounts 10

11 A. VÝROBA, PRODUKTIVITA PRODUCTION, PRODUCTIVITY I. VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SELECTED ECONOMIC RESULTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Hrubý domácí produkt **) mld Kč, srovnatelné ceny ,4 Gross domestic product **) do r s.c ,1-11, s.c ,5-0, s.c ,3 0,1 od r s.c ,6 2,2 bill.kč, constant prices ,7. till 1994 c.p ,6 4, c.p ,1-0, c.p ,2-0,8 since 2013 c.p ,1 1, , ,1 3, ,6 2, ,8 3, ,0 4, ,1 6, ,8 7, ,1 5, ,3 3, ,5-4, ,2 2, ,9 1, ,9-1, , ,7 2,0 Průmyslová produkce 2) % 1990 x -3,5 Industrial production 2) % 1991 x -21, x -7, x -5, x 2, x 9, x 2, x 4, x 1, x -3, x 1, x 7, x 2, x 3, x 10, x 3, x 8, x 10, x -1, x -13, x 8, x 5, x -0, x -0, x 4,9 Stavební produkce *) % 1990 x -5,8 Production of construction % 1991 x -27,5 (gross) *) 1992 x 19, x -7, x 7, x 8, x 5, x -3, x -7, x -6, x 5, x 10, x 3, x 9, x 8, x 5, x 6, x 7, x 0, x -0, x -7, x -3, x -7, x -6, x 4,3 *) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2010 (v roce 2009 změna metodiky, revize časových řad od roku 2001, srovnatelný index 2001/2000 na bázi dřívějších časových řad = 109,6) *) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2010 (in 2009 change in calculation methodology, revision of time series since 2001, comparable index 2001/2000 based on previous time-series = 109,6) **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných čas. řad HDP = 105,9, u produktivity = 103,3, srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 103,6; srovnatelný index 2013/2012 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 99,1, u produktivity = 100,2); revize čas. řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3, comparable index 2000/1999 based on previous time-series in case of GDP = 103,6; comparable index 2013/2012 base on previous time-series in case of GDP = 99,1, in case of productivity = 100,2); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8) 11

12 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Produktivita práce tis. Kč, srovnatelné ceny ,9 (HDP na pracovníka) **) do r s.c ,2-6,5 Productivity of labour s.c ,7 2,2 (GDP per person empl.) **) s.c ,1 1,7 od r s.c ,9 1,4 th.kč, constant prices ,8. till 1994 c.p ,4 3, c.p ,5 1, c.p ,8 0,5 since 2013 c.p ,7 3, , ,9 2, ,6 2, ,0 4, ,7 5, ,4 6, ,7 6, ,1 3, ,1 2, ,3 1, ,6 3, ,2 1, ,2-0, , ,9 1,4 **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných čas. řad HDP = 105,9, u produktivity = 103,3, srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 103,6; srovnatelný index 2013/2012 na bázi dřívějších časových řad u HDP = 99,1, u produktivity = 100,2); revize čas. řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3, comparable index 2000/1999 based on previous time-series in case of GDP = 103,6; comparable index 2013/2012 base on previous time-series in case of GDP = 99,1, in case of productivity = 100,2); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8) B. ZAMĚSTNANOST, NEZAMĚSTNANOST EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Počet pracovníků (prům.stav) 3) *) tis. osob ,9 Employed (yearly average) 3) *) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Volná pracovní místa (prům.stav) tis Vacancies (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 *) revize časových řad od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších nerevidovaných časových řad = 99,8); roky 2005 až 2014 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví *) revision of time-series of employed since 2000 (comparable index 2000/1999 based on previous non-revised time-series = 99,8); for comparability reasons data for 2005 till 2014 is calculated by employment index from quarterly surveys 12

13 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Registrovaní uchazeči o práci tis. osob Registered ů job applicants (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 13

14 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Nezaměstnaní (podle výběrových soupisů tis. osob pracovních sil - prům.stav) *) ,5 Unemployed (based on labour force thousands ,9 sample survey - average) *) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS *) since 2002 partial change of methodology in LFS 14

15 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Míra nezaměstnanosti (prům.stav) *) % ,8. Unemployment rate (average) *) % , ,1. (ve sl.1 na základě registru uchazečů o práci, ,0 4,3 ve sl.2 na základě výběrových šetření ,3 4,3 pracovních sil) ,0 4,0 (in col.1 based on job applicants register, ,1 3,9 in col.2 based on labour force sample survey) ,4 4, ,0 6, ,5 8, ,0 8, ,5 8, ,2 7, ,9 7, ,2 8, ,0 7, ,1 7, ,6 5, ,4 4, ,0 6, ,0 7, ,6 6, ,6 7, ,7 7, ,7 6,1 v tom: muži % of which: male % , , ,4 3, ,6 3, ,3 3, ,4 3, ,3 3, ,8 5, ,3 7, ,9 7, ,5 6, ,1 5, ,7 6, ,0 7, ,6 6, ,8 5, ,4 4, ,4 3, ,0 5, ,1 6, ,6 5, ,5 6, ,7 5, ,6 5,1 ženy % female % , , ,5 5, ,1 5, ,8 4, ,8 4, ,5 5, ,6 8, ,1 10, ,4 10, ,9 9, ,5 9, ,4 9, ,8 9, ,7 9, ,8 8, ,2 6, ,9 5, ,3 7, ,3 8, ,9 7, ,0 8, ,6 8, ,8 7,4 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 nahrazena míra registrované nezaměstnanosti podílem nezaměstnaných osob (15-64 let) k obyvatelstvu v daném věku *) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register, since 2013 unemployment rate based on job applicants register was replaced with share of unemployed persons (aged years) in the population of the same age 15

16 C. CENY A MZDY PRICES AND WAGES Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Spotřebitelské ceny % 1990 x 9,7 Consumer prices % 1991 x 56, x 11, x 20, x 10, x 9, x 8, x 8, x 10, x 2, x 3, x 4, x 1, x 0, x 2, x 1, x 2, x 2, x 6, x 1, x 1, x 1, x 3, x 1, x 0,4 Průměrné měsíční nominální mzdy *) Kč ,7 v národním hospodářství ,4 Average monthly earnings *) Kč ,5 in the national economy , ,6 - na fyzické osoby, bez podlimitních ,3 ekonomických subjektů ,9 - per individual, excl. subjects under threshold , , , , , , , , , , , ,5 - na fyzické osoby, vč. podlimitních Kč ekonomických subjektů ,4 - per individual, incl. subjects under threshold Kč , , , , , , , , , , , , ,4 - na přepočtené počty Kč full-time equivalent Kč , , , , , , , , , , , , , ,4 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje včetně zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %), revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,4 a u reálné mzdy = 102,4); od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy (zpětně jen od roku 2000, na fyzické osoby vč. podlimitních ekonomických subjektů a na přepočtené počty) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %), revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous timeseries = 106,4 and of real wages = 102,4); since 2009 change of methodology and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only, per individual incl. subjects under threshold and per full-time equivalent) 16

17 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Reálné mzdy *) % 1990 x -5,5 Real wages *) % 1991 x -26, x 10,3 - na fyzické osoby, bez podlimitních 1993 x. ekonomických subjektů 1994 x 7,8 - per individual, excl. subjects under threshold 1995 x 8, x 8, x 1, x -1, x 6, x 2, x 3, x 6, x 6, x 3, x 3, x 3, x 4, x 2, x 2,5 - na fyzické osoby, vč. podlimitních % 2000 x. ekonomických subjektů 2001 x 3,5 - per individual, incl. subjects under threshold % 2002 x 5, x 5, x 3, x 3, x 3, x 4, x 1, x 2, x 0, x 0, x -0, x -1, x 2,0 - na přepočtené počty % 2000 x. - full-time equivalent % 2001 x 3, x 6, x 5, x 3, x 3, x 4, x 4, x 1, x 2, x 0, x 0, x -0, x -1, x 2,0 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje včetně zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %), revize časové řady dle ČSÚ od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad u nominální mzdy = 106,4 a u reálné mzdy = 102,4); od roku 2009 změna metodiky a publikování průměrné mzdy (zpětně jen od roku 2000, na fyzické osoby vč. podlimitních ekonomických subjektů a na přepočtené počty) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %), revision of time-series by CZSO since 2000 (comparable index 2000/1999 of average monthly earnings according to previous timeseries = 106,4 and of real wages = 102,4); since 2009 change of methodology and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only, per individual incl. subjects under threshold and per full-time equivalent) 17

18 D. ZAHRANIČNÍ OBCHOD*, PLATEBNÍ BILANCE FOREIGN TRADE*, BALANCE OF PAYMENTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Vývoz mld Kč, b.c ,7. Export bill.kč, curr.pr ,8 8, ,2 23, ,7 6, ,3 17, ,2 17, ,8 8, ,1 23, ,6 13, ,9-1, ,9 9, ,7 25, ,6 8, ,6 14, ,2 15, ,7-0, ,6-13, ,8 18, ,7 13, ,6 6, ,7 3, ,6 14,0 Dovoz mld Kč, b.c ,0. Import bill.kč, curr.pr ,4 17, ,7 33, ,7 13, ,7 13, ,5 6, ,2 6, ,9 27, ,3 11, ,7-4, ,7 8, ,1 21, ,0 4, ,8 15, ,3 13, ,5 0, ,0-17, ,6 21, ,6 11, ,9 3, ,5 2, ,6 12,5 Obchodní bilance mld Kč, b.c ,3. Trade balance bill.kč, curr.pr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 26 Platební bilance (běžný účet celkem) **) mil. USD Balance of payments (current account total) **) mill. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , *) přeshraniční pojetí *) cross-border concept **) změna metodiky výpočtu platební bilance, srovnatelný index na bázi dřívějších časových řad 2013/2012 = 112,0 **) change of methodology of balance of payment, comparable index based on previous time-series 2013/2012 = 112,0 18

19 II. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ UKAZATELE SELECTED SOCIAL INDICATORS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Minimální mzda (měsíční) Kč 1990 x x - stav koncem období x Minimum wages (monthly) Kč ,0 - end of period , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,2 Minimální starobní důchod (měs.) 4) Kč ,0 - jednotlivec, stav koncem období ,3 Minimum pensions (monthly) 4) Kč ,0 - of individuals, end of period , , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,9 - dvojice Kč ,1 - of couples Kč , , , , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,9 Počet vyplacených starobních důchodů tis ,4 (vč. poměrných) ,3 No. of persons with pension benefit thousands , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * ,6 Důchodový věk 5) - muži roky věku x Retirement age 5) - males years of age x x - ženy x - females x x x x * odhad * estimate 19

20 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst, pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs. fig. Increase, decrease in % 1) a b c 1 2 Průměrný vyplácený starobní důchod (měsíčně) Kč ,3 Average pensions (monthly) Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) ,0 Podíl minimální mzdy v % prům. hrubé mzdy *) 1990 x x Minimum wages ratio in % of gross av. earnings *) ,7 x ,4 x ,8 x ,9 x ,9 x ,8 x ,4 x ,7 x ,4 x ,4 x ,2 x ,2 x ,0 x ,5 x ,3 x ,8 x ,3 x ,4 x ,2 x Podíl minimální mzdy v % prům. hrubé mzdy **) ,1 x Minimum wages ratio in % of gross av. earnings **) ,9 x ,0 x ,0 x ,6 x ,5 x ,1 x ,4 x ,6 x ,4 x ,6 x ,9 x ,0 x ,9 x ,2 x Podíl min. důchodu jednotlivce v % prům. mzdy *) ,6 40,8 Minimum pensions ratio (of individuals) in % of av. earnings *) ,4 47, ,0 42,6 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ,0 37,1 ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,7 35,7 (in col.1 in % of net earnings, ,6 33,3 in col.2 in % of gross earnings) ,6 18, ,3 19, ,8 17, ,0 16, ,7 15, ,1 14, ,9 13, ,9 12, ,9 11, ,8 11, ,5 11, ,8 10, ,5 12, ,7 12,2 Podíl min. důchodu jednotlivce v % prům. mzdy **) ,9 16,2 Minimum pensions ratio (of individuals) in % of av. earnings **) ,3 14, ,0 13,9 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ,1 13,1 ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,1 12,3 (in col.1 in % of net earnings, ,1 12,2 in col.2 in % of gross earnings) ,3 11, ,0 11, ,6 13, ,7 13, ,4 12, ,4 12, ,2 12, ,5 12, ,2 12,5 +) odhad - estimate *) z důvodu srovnatelnosti dlouhodobé časové řady počítáno z průměrných mezd bez zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - for comparability of time-series calculated by average wages of employees without Ministry of Defence and Ministry of the Interior **) z důvodu změny metodiky (od roku 2009) a publikování průměrné mzdy (zpětně od roku 2000) počítáno z průměrných mezd v národním hospodářství, na fyzické osoby - due to the change of methodology (since 2009) and publishing of average earnings (retrospectively since 2000 only) calculated by average earnings in the national economy, per individual 20

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Research Institute for Labour and Social Affairs Bulletin No 23 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007 Main Economic

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic Bulletin No 25 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2009 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2009 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2003. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2003

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2003. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2003 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Research Institute for Labour and Social Affairs, Prague Bulletin No 19 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2003 Main Economic

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic Bulletin No 24 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2008 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2008 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Bulletin No 18. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky

Bulletin No 18. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Research Institute for Labour and Social Affairs Bulletin No 18 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2002 Main Economic

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Vyplatí se pracovat? Analýza pastí nezaměstnanosti a neaktivity

Vyplatí se pracovat? Analýza pastí nezaměstnanosti a neaktivity Strategie hospodářské politiky a udržitelnost veřejných financí Seminář Ministerstva financí, Smilovice, 3.5.2005 Vyplatí se pracovat? Analýza pastí nezaměstnanosti a neaktivity Kamil Galuščák, Česká národní

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011. Health service as a part of national economy 2011

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011. Health service as a part of national economy 2011 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2011 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Podpora ekonomické diplomacie

Podpora ekonomické diplomacie CZECH CHAMBER OF COMMERCE www.komora.cz Podpora ekonomické diplomacie Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora ČR Konference ekonomických radů Praha, 22. června 215 GDP, 21 215, seasonally adjusted

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Nezaměstnanost v souvislostech. Kateřina Fischerová, DiS. Ing. Jakub Fischer

Nezaměstnanost v souvislostech. Kateřina Fischerová, DiS. Ing. Jakub Fischer Nezaměstnanost v souvislostech Kateřina Fischerová, DiS. Ing. Jakub Fischer Struktura přednášky vymezení pojmu nezaměstnanosti vývoj nezaměstnanosti makroekonomické aspekty sociální aspekty nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013. Health service as a part of national economy 2013

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013. Health service as a part of national economy 2013 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2013 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2010 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009. Health service as a part of national economy 2009

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009. Health service as a part of national economy 2009 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2009 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 1 of 1 1..13 1: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Jednotlivé série v grafech jsou obarveny podle toho, která strana v daném období vládla. V roce 199 ovšem začala ČSSD až v polovině roku,

Více

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Solidarity and Cooperation Against Misusing Global Crisis Current information OS KOVO Czech Republic European Employee Network Agricultural Machinery Workshop February 24, 2010 Praha, Hotel Artemis Josef

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2002-2007 Bulletin No 3 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Udržitelný penzijní systém

Udržitelný penzijní systém Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn Země Doba během vyslání Bydlení Školné pro sourozence Platové aranžmá Belgie 3 měsíce lze připočíst a vybrat dovolenou (i zbylou z předešlého roku) y y y Dánsko max 6 měsíců plat plně zachován, zastaveny

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky Health service as a part of national economy 2006

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky Health service as a part of national economy 2006 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2006 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2006 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 16. 10. 2015 s využitím dat ČSÚ a MF pro srpen 2015 (publikovaných ke dni 16. 10. 2015) OBSAH Čtvrtletně

Více

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Vít Samek ČMKOS Praha, Evropský dům, 8. ledna 2013 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2015

Konvergenční program ČR aktualizace duben 2015 Ministerstvo financí České republiky Konvergenční program ČR aktualizace duben 2015 Tabulková příloha Poslední aktualizace: 30/4/ republiky ČR ben 2015 vá příloha Obsah: Tabulková příloha (dle Code of

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 12. 27 61 Mzdy ve zdravotnictví v roce 26 Wages in health services in 26 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví

Více