Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1"

Transkript

1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007

2 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, náklad 27 výtisků, počet stran 29 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Anotace Roční monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie v oblastech úplných nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají roku 2000, běžného a předchozího roku. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální (leden 2007) a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD a Statní závěrečný účet ČR. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV, v.v.i.. Roční zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ. Klíčová slova náklady práce, jednotkové náklady práce, zdanění mezd sociální a zdravotní zabezpečení Summary The annual monitoring of labour cost summarizes discrepancies in data of EU countries in areas of total labour costs, income taxation in connection to social and health security financing and unit labour costs. For capturing the trends the data refers to year 2000, common and last year. With regard to methodological discrepancies, Eurostat s labour force statistics, national accounts, OECD and state financial statement of the Czech Republic data are used. Data specification and completion draw from prestigious institutions practices abroad and RILSA. The annual delay results from the processing deadlines of entry data by Eurostat and ČSÚ. Keywords Labour Costs, Unit Labour Costs, Income Taxation, Social and Health Security

4 Obsah Úvod... 5 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty... 6 Metodické poznámky... 7 Úplné náklady práce v ČR Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu Náklady práce v EU Měsíční náklady práce v EU Hodinové náklady práce v EU Placené hodiny za měsíc v EU Struktura nákladů práce států EU v % Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení Sazby pojistného v ČR Struktura zdanění mezd v % Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti Systém veřejného zdravotního pojištění B. Jednotkové náklady práce Metodické poznámky Jednotkové náklady práce v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly (EU-25) v EU Relace jednotkových nákladů práce k průměru EU-25 v % Relace HDP na pracovníka k průměru EU-25 v % Relace průměrných náhrad zaměstnancům k průměru EU-25 v % Faktory změny JNP v ČR Faktory změny jednotkových nákladů práce v ČR Vybrané charakteristiky a faktory pohybu jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly

5 Úvod S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se výrazně zužuje okruh mezinárodně srovnatelných zdrojů. Za ČR poskytuje seriózní informace o ÚNP a národních účtech Český statistický úřad a o financování sociálního a zdravotního systému Ministerstvo financí (dále jen MF ) ve státním závěrečném účtu. Metodika používaná ČSÚ vychází ze standardů Eurostatu. Precizace či doplnění některých údajů se může opřít o specifické metody výpočtu a analýzy českých nebo zahraničních renomovaných institucí. Monitoring vychází v roční periodicitě s daty za roky 2000, běžný a předchozí rok. Struktura monitoringu se dá rozdělit do samostatných částí: 1. úplné náklady práce (ÚNP), zdanění, veřejné rozpočty 2. jednotkové náklady práce (JNP) Monitoring nákladů práce a jejich místa v národohospodářských proporcích musí vycházet z termínů publikace relevantních dat statistickými službami EU a ČR. státní závěrečný účet akce zdroj publikace dat Ministerstvo financí Poslanecká sněmovna n + zhruba 5 měsíců n + zhruba 7 měsíců výsledky výběrového šetření o úplných nákladech práce ČSÚ n + 11 měsíců náklady práce v EU Eurostat n + 11 měsíců zdanění mezd OECD n + 6 měsíců předběžné výstupy národních účtů a propočet HDP v paritě kupní síly a národní cenové hladině členských a kandidátských zemí EU za běžný rok konečné výstupy národních účtů a propočet HDP v národní cenové hladině a v paritě kupní síly členských a kandidátských zemí za předminulý rok analýza vývoje nákladů práce, příjmů a výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení a mezinárodní srovnání - předběžné výsledky jednotkových nákladů práce za hodnocený rok mezinárodní srovnání jednotkových nákladů práce - konečné výsledky za hodnocený rok Poznámka: n = běžný rok Eurostat Eurostat VÚPSV, v.v.i. VÚPSV, v.v.i. n + 11 měsíců n + 23 měsíců konec zpracování ve VÚPSV, v.v.i roku n roku n + 3 5

6 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty

7 Metodické poznámky V oddílu úplných nákladů práce se pro precizaci mezinárodního srovnání porovnávají výstupy pravidelného ročního šetření ČSÚ s daty statistiky práce Eurostatu získanými metodou Labour Cost Index (LCI) na základě celoevropského šetření roku 2000 (v době zpracování monitoringu nebyla k dispozici data za celoevropské šetření Labour Costs Survey 2004). Monitoring přináší data za měsíční a hodinové úplné náklady práce a stejně tak i strukturu úplných nákladů. Z důvodu srovnatelnosti je zde i vypočtena struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu (OKEČ C-O), neboť právě Eurostat sleduje náklady práce (Labour Costs) bez těchto odvětví. Další oddíl tabulek vychází ze struktury úplných nákladů práce a zdanění mezd s veřejnými rozpočty, které financují sociální a zdravotní zabezpečení. Strukturu nákladů práce na bázi průměrné výše daně z příjmu průmyslového dělníka a normativních právních přepisů o sociálním a zdravotním pojištění ročně sleduje OECD za své členské státy a zveřejňuje v ročně vydávaných statistických přehledech Taxing Wages. Základní údaje o finanční situaci sociálního a zdravotního systému dokumentují rozsah a potřebu zdanění mezd, tj. oblasti sazeb pojistného a příspěvku na politiku zaměstnanosti v ČR. 7

8 Úplné náklady práce v ČR 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) ,9 41,5 7,4 7,2 6,4 nepřímé náklady celkem: ,6 42,7 7,9 7,4 5,2 sociální požitky ,5 73,2 10,2 11,6 17,4 sociální výdaje ,0 39,4 7,8 6,9 3,3 personální náklady ,0 73,1 8,4 11,6 25,4 daně a dotace ,5 57,9 17,3 9,6-16,7 úplné náklady práce celkem ,7 41,9 7,5 7,2 6,1 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 2. Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) 91,4 128,3 136,5 40,3 49,4 8,8 8,4 6,5 nepřímé náklady celkem: 37,7 54,0 56,8 43,2 50,8 9,4 8,6 5,3 sociální požitky 2,2 3,5 4,1 56,1 83,3 11,8 12,9 17,4 sociální výdaje 34,0 48,5 50,1 42,5 47,2 9,3 8,0 3,3 personální náklady 1,6 2,3 2,9 45,6 83,1 9,9 12,9 25,8 daně a dotace -0,1-0,3-0,2 92,3 61,5 17,8 10,1-16,0 úplné náklady práce celkem 129,1 182,3 193,4 41,2 49,8 9,0 8,4 6,1 odpracovaná doba v hod./měs. 153,0 145,0 145,0-5,2-5,2-1,3-1,1 0,0 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O Od zákon č. 155/2000 Sb., zákoník práce, do pracovní doby nezapočítává přestávku na jídlo 8

9 3. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,79 70,37 70,61-0,42-0,18-0,11-0,04 0,24 nepřímé náklady celkem: 29,21 29,63 29,39 0,42 0,18 0,11 0,04-0,24 sociální požitky 1,71 1,89 2,09 0,18 0,38 0,05 0,08 0,20 sociální výdaje 26,36 26,60 25,89 0,24-0,46 0,06-0,09-0,70 personální náklady 1,24 1,28 1,51 0,04 0,27 0,01 0,05 0,23 daně a dotace -0,10-0,14-0,11-0,04-0,01-0,01 0,00 0,03 úplné náklady práce celkem 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 4. Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,8 70,4 70,6-0,4-0,2-0,1 0,0 0,2 nepřímé náklady celkem: 29,2 29,6 29,4 0,4 0,2 0,1 0,0-0,2 sociální výdaje a náklady zákonné 25,5 25,6 24,7 0,1-0,8 0,0-0,2-0,9 sociální výdaje a náklady ostatní 0,9 1,0 1,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 úplné náklady práce celkem 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV. v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ C - O (bez zemědělství a rybolovu, OKEČ A - B) 9

10 5. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,3 72,2 72,7-0,1 0,4 0,0 0,1 0,5 nepřímé náklady celkem: 27,7 27,9 27,3 0,2-0,4 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,5 26,7 26,0 0,2-0,5 0,0-0,1-0,7 ostatní 1,2 1,2 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 úplné náklady práce celkem 100,0 100,1 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Structure of labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (bez zemědělství a rybolovu, NACE A - B); součet za rok 2004 je větší než 100% z důvodu zaokrouhlování 10

11 Náklady práce v EU 1. Měsíční náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 2 802, , ,0 9,3 12,0 2,2 2,3 2,5 EU (15) 3 238, Belgie 3 504, , ,4 10,8 12,4 2,6 2,4 1,5 Dánsko 2 944, ,3-42,2-9,2 - - Finsko 3 047, , ,0 12,6 17,3 3,0 3,2 4,2 Francie 3 730, , ,2 11,9 15,2 2,8 2,9 2,9 Německo 3 468, , ,0 8,0 9,2 1,9 1,8 1,1 Nizozemí 3 155, , ,0 24,9 26,0 5,7 4,7 0,8 Portugalsko 1 189, , ,9 25,6 30,9 5,9 5,5 4,3 Rakousko 3 339, Řecko 1 658, Španělsko 2 030, , ,7 2,5 5,1 0,6 1,0 2,5 Švédsko 4 047, Velká Británie 3 676, , ,4 4,7 10,7 1,1 2,1 5,8 Bulharsko 179,0 213,5 229,1 19,3 28,0 4,5 5,1 7,3 Česká republika 582,3 841,6 954,0 44,5 63,8 9,6 10,4 13,4 Estonsko 429,1 650,3 713,4 51,5 66,3 11,0 10,7 9,7 Kypr 3, ,6-51,6 71,8 4,9 - - Litva 391,9 508,3 555,8 29,7 41,8 6,7 7,2 9,3 Lotyšsko 343,0 388,7 432,6 13,3 26,1 3,2 4,8 11,3 Maďarsko 539,9 838,2 944,3 55,3 74,9 11,6 11,8 12,7 Malta , , ,3 Polsko 672,4 699,2 818,2 4,0 21,7 1,0 4,0 17,0 Rumunsko 218,1 271,8 358,2 24,6 64,2 5,7 10,4 31,8 Slovensko 444,5 636,0 700,5 43,1 57,6 9,4 9,5 10,1 Slovinsko 1 282, , ,5 18,6 25,1 4,4 4,6 5,5 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 11

12 2. Hodinové náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 19,2 21,1 21,2 10,0 10,3 2,4 2,0 0,2 EU (15) 21,8 24,0-9,9-2,4 - - Belgie 26,6 30,3 30,7 13,8 15,5 3,3 2,9 1,5 Dánsko 26,5 30,7-15,7-3,7 - - Finsko 22,1 25,3 26,4 14,7 19,4 3,5 3,6 4,1 Francie 24,8 28,5 29,3 14,6 17,9 3,5 3,4 2,9 Itálie 19,0 21,4-12,6-3,0 - - Lucembursko 24,5 28,3-15,7-3,7 - - Německo 24,3 26,2 26,4 7,6 8,6 1,8 1,7 1,0 Nizozemsko 22,3 27,2 27,4 22,1 22,9 5,1 4,2 0,7 Portugalsko 8,1 10,2 10,6 25,5 30,4 5,8 5,4 3,9 Rakousko 22,9 25,3-10,6-2,6 - - Řecko 11, Španělsko 14,2 14,8 15,2 3,8 7,0 0,9 1,4 3,1 Švédsko 28, Velká Británie 23,7 24,7 24,5 4,2 3,2 1,0 0,6-1,0 Bulharsko 1,2 1,5 1,6 17,9 26,0 4,2 4,7 6,9 Česká republika 3,9 5,9 6,6 51,6 71,8 11,0 11,4 13,3 Estonsko 2,9 4,2 4,7 48,8 63,9 10,4 10,4 10,1 Kypr 9,1 11,1-22,0-5,1 - - Litva 2,6 3,2 3,6 22,4 35,4 5,2 6,2 10,6 Lotyšsko 2,2 2,5 2,8 13,5 24,8 3,2 4,5 9,9 Maďarsko 3,6 5,5 6,1 52,6 69,1 11,1 11,1 10,8 Malta - 7,8 8, ,5 Polsko 4,5 4,7 5,6 5,8 23,9 1,4 4,4 17,1 Rumunsko 1,4 1,8 2,3 24,8 65,2 5,7 10,6 32,4 Slovensko 3,1 4,4 4,8 43,6 56,4 9,5 9,4 8,8 Slovinsko 9,0 10,4 10,8 15,9 19,8 3,8 3,7 3,4 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Hourly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko 12

13 3. Placené hodiny za měsíc v EU země hodiny/měsíc přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 145,9 144,8 148,3-0,7 1,6-0,2 0,3 2,4 EU (15) 148, Belgie 131,7 128,1 128,2-2,7-2,7-0,7-0,5 0,0 Dánsko 111,0 136,4-22,9-5,3 - - Finsko 137,9 135,4 135,4-1,8-1,8-0,5-0,4 0,0 Francie 150,2 146,7 146,7-2,3-2,3-0,6-0,5 0,0 Německo 142,5 143,1 143,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 Nizozemí 141,4 144,8 145,0 2,4 2,5 0,6 0,5 0,1 Portugalsko 146,3 146,4 146,9 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 Rakousko 146, Řecko 151, Španělsko 142,8 141,0 140,3-1,2-1,8-0,3-0,4-0,6 Švédsko 141, Velká Británie 155,1 155,8 166,4 0,4 7,3 0,1 1,4 6,8 Bulharsko 145,5 147,2 147,8 1,2 1,6 0,3 0,3 0,4 Česká republika 150,9 143,9 143,9-4,6-4,6-1,2-0,9 0,0 Estonsko 150,6 153,4 152,8 1,9 1,5 0,5 0,3-0,4 Kypr 172,7 171,4 - -0,8 - -0,2 - - Litva 149,0 157,9 156,1 5,9 4,8 1,5 0,9-1,1 Lotyšsko 154,5 154,2 156,2-0,2 1,1 0,0 0,2 1,2 Maďarsko 148,7 151,3 153,8 1,7 3,4 0,4 0,7 1,6 Malta - 161,8 166, ,6 Polsko 150,1 147,5 147,4-1,7-1,8-0,4-0,4-0,1 Rumunsko 154,7 154,4 153,7-0,2-0,6 0,0-0,1-0,5 Slovensko 144,8 144,2 145,9-0,4 0,8-0,1 0,2 1,2 Slovinsko 142,8 146,1 149,1 2,3 4,4 0,6 0,9 2,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země,které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 13

14 4. Struktura nákladů práce států EU v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Nizozemsko Portugalsko Španělsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 68,1 68,4 69,2 0,3 1,1 0,1 0,2 0,8 nepřímé náklady celkem: 32,1 31,6 30,8-0,5-1,3-0,1-0,3-0,8 sociální výdaje 30,8 31,1 30,3 0,3-0,5 0,1-0,1-0,8 ostatní 1,2 0,5 0,5-0,8-0,8-0,2-0,2 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 89,3 87,0 - -2,3 - -0,6 - - nepřímé náklady celkem: 10,7 13,0-2,3-0,6 - - sociální výdaje 8,1 10,2-2,1-0,5 - - ostatní 2,6 2,8-0,2-0,1 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,1 77,8 78,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 22,9 22,2 21,9-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 21,3 21,0 20,6-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 1,6 1,2 1,2-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,5 67,0 67,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 33,5 33,0 33,0-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 28,9 28,7 28,7-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 4,7 4,4 4,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,9 77,6 77,9 0,7 1,0 0,2 0,2 0,3 nepřímé náklady celkem: 23,1 73,3 93,2 50,2 70,1 12,6 14,0 19,9 sociální výdaje 22,4 21,7 21,4-0,7-1,0-0,2-0,2-0,3 ostatní 0,7 51,6 71,8 50,9 71,1 12,7 14,2 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 78,0 76,5 76,9-1,5-1,1-0,4-0,2 0,4 nepřímé náklady celkem: 22,0 23,5 23,1 1,5 1,1 0,4 0,2-0,4 sociální výdaje 20,4 21,4 21,0 1,0 0,6 0,3 0,1-0,4 ostatní 1,6 2,1 2,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 79,9 77,5 77,5-2,4-2,4-0,6-0,5 0,0 nepřímé náklady celkem: 20,1 22,5 22,5 2,4 2,4 0,6 0,5 0,0 sociální výdaje 19,4 21,2 21,2 1,9 1,9 0,5 0,4 0,0 ostatní 0,7 1,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 74,7 73,4 73,4-1,3-1,3-0,3-0,3-0,1 nepřímé náklady celkem: 25,3 26,6 26,6 1,3 1,3 0,3 0,3 0,1 sociální výdaje 24,5 24,9 24,9 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 ostatní 0,9 1,7 1,7 0,8 0,9 0,2 0,2 0,0 14

15 země Velká Británie Bulharsko Česká republika Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,9 80,0 79,2-1,9-2,7-0,5-0,5-0,8 nepřímé náklady celkem: 18,1 20,0 20,8 1,9 2,7 0,5 0,5 0,8 sociální výdaje 15,7 18,1 18,4 2,4 2,7 0,6 0,5 0,3 ostatní 2,5 2,0 2,5-0,5 0,0-0,1 0,0 0,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) - 72,5 75, ,6 nepřímé náklady celkem: - 27,5 24, ,6 sociální výdaje - 25,2 24, ,1 ostatní - 2,3 0, ,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,9 72,5-0,1 0,5 0,0 0,1 0,6 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,1 27,5 0,1-0,5 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,6 26,9 26,2 0,3-0,4 0,1-0,1-0,7 ostatní 1,4 1,2 1,3-0,2-0,1-0,1 0,0 0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,1 73,3 73,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 26,9 26,7 26,6-0,2-0,3-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 25,5 25,3 25,3-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 ostatní 1,4 1,4 1,3 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 86,6 84,5 - -2,1 - -0,5 - - nepřímé náklady celkem: 13,5 15,5-2,1-0,5 - - sociální výdaje 13,5 15,5-2,1-0,5 - - ostatní 0,0 0,0-0,0-0,0 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,5 71,5-0,5-0,5-0,1-0,1 0,0 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,5 28,4 0,5 0,4 0,1 0,1-0,1 sociální výdaje 27,6 28,2 28,1 0,6 0,5 0,1 0,1-0,1 ostatní 0,4 0,3 0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,3 78,6 78,5 1,3 1,2 0,3 0,2-0,1 nepřímé náklady celkem: 22,7 21,3 21,5-1,4-1,2-0,4-0,2 0,2 sociální výdaje 22,4 20,5 20,7-1,9-1,7-0,5-0,3 0,2 ostatní 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 67,1 69,4 69,9 2,3 2,8 0,6 0,6 0,5 nepřímé náklady celkem: 32,9 30,6 30,1-2,3-2,8-0,6-0,6-0,5 sociální výdaje 30,3 27,8 27,3-2,5-3,0-0,6-0,6-0,5 ostatní 2,6 2,8 2,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 15

16 země Malta Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) - 92,1 92, ,1 nepřímé náklady celkem: - 7,9 8, ,1 sociální výdaje - 7,9 8, ,1 ostatní - 0,0 0, ,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,2 80,2 80,2 3,9 3,9 1,0 0,8 0,0 nepřímé náklady celkem: 23,8 19,8 19,8-3,9-3,9-1,0-0,8 0,0 sociální výdaje 16,2 16,6 16,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 ostatní 7,6 3,3 3,3-4,4-4,4-1,1-0,9 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,7 74,0 73,5 7,3 6,8 1,8 1,4-0,5 nepřímé náklady celkem: 33,3 74,7 96,8 41,4 63,5 10,4 12,7 22,1 sociální výdaje 29,9 23,1 25,0-6,8-4,9-1,7-1,0 1,9 ostatní 3,4 51,6 71,8 48,2 68,4 12,0 13,7 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,6 73,7 75,3 1,1 2,8 0,3 0,6 1,7 nepřímé náklady celkem: 27,4 26,3 24,7-1,1-2,8-0,3-0,6-1,7 sociální výdaje 26,2 25,1 23,7-1,0-2,4-0,3-0,5-1,4 ostatní 1,3 1,2 0,9-0,1-0,4 0,0-0,1-0,3 přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,4 82,5 82,2 1,1 0,8 0,3 0,2-0,2 nepřímé náklady celkem: 18,5 17,5 17,8-1,0-0,7-0,2-0,1 0,2 sociální výdaje 14,1 13,0 13,2-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 ostatní 4,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii, Lucembursko, Rakousko, Řecko a Švédsko 16

17 Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení 1. Sazby pojistného v ČR pojistné zaměstnanců placené: ukazatel měrná jednotka rok nemocenské pojištění důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zdravotní pojištění zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 19,5 3,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 26,0 3,6 13,5 47,5 zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 21,5 1,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 28,0 1,6 13,5 47,5 Pramen: Bulletin No 21, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR Poznámka: Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí celkové pojistné (47,5 % z vyměřovacího základu) celkem 17

18 2. Struktura zdanění mezd v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Německo položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 11,0 10,7 10,7-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 23,0 23,3-2,0-1,7-0,5-0,3 0,3 daň z příjmu 21,0 20,5 21,4-0,5 0,4-0,1 0,1 0,9 celkem 56,0 54,2 55,4-1,8-0,6-0,4-0,1 1,2 zaměstnanec 12,0 10,5 10,6-1,5-1,4-0,4-0,3 0,1 zaměstnavatel 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 daň z příjmu 32,0 30,4 30,2-1,6-1,8-0,4-0,4-0,2 celkem 44,0 41,5 41,4-2,5-2,6-0,6-0,5-0,1 zaměstnanec 6,0 4,9 5,1-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 zaměstnavatel 21,0 19,4 19,4-1,6-1,6-0,4-0,3 0,0 daň z příjmu 21,0 19,5 20,1-1,5-0,9-0,4-0,2 0,6 celkem 47,0 43,8 44,6-3,2-2,4-0,8-0,5 0,8 zaměstnanec 9,0 9,8 9,6 0,8 0,6 0,2 0,1-0,2 zaměstnavatel 29,0 28,2 29,7-0,8 0,7-0,2 0,1 1,5 daň z příjmu 9,0 9,4 10,8 0,4 1,8 0,1 0,4 1,4 celkem 48,0 47,7 50,1-0,3 2,1-0,1 0,4 2,4 zaměstnanec 5,0 4,5 4,7-0,5-0,3-0,1-0,1 0,2 zaměstnavatel 11,0 9,7 9,7-1,3-1,3-0,3-0,3 0,0 daň z příjmu 14,0 9,6 11,4-4,4-2,6-1,1-0,5 1,8 celkem 29,0 23,8 25,7-5,2 1,9-1,3 0,4 1,9 zaměstnanec 7,0 6,9 6,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,9 24,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 14,0 14,0 13,6 0,0-0,4 0,0-0,1-0,4 celkem 47,0 45,7 45,4-1,3-1,6-0,3-0,3-0,3 zaměstnanec 12,0 12,1 12,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 zaměstnavatel 12,0 11,9 11,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 11,0 7,9 11,1-3,1 0,1-0,8 0,0 3,2 celkem 35,0 31,9 35,3-3,1 0,3-0,8 0,1 3,4 zaměstnanec 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 daň z příjmu 18,0 16,2 17,3-1,8-0,7-1,8-0,1 1,1 celkem 52,0 50,7 51,8-1,3-0,2-1,3 0,0 1,1 18

19 země Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Španělsko Švédsko Velká Británie Česká republika položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 25,0 22,2 19,7-2,8-5,3-2,8-1,1-2,5 zaměstnavatel 14,0 14,0 9,5 0,0-4,5 0,0-0,9-4,5 daň z příjmu 7,0 7,3 9,5 0,3 2,5 0,3 0,5 2,2 celkem 45,0 43,6 38,6-1,4-6,4-1,4-1,3-5,0 zaměstnanec 9,0 8,9 8,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 19,0 19,2 19,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 4,5 8,1-0,5 3,1-0,5 0,6 3,6 celkem 34,0 32,6 36,2-1,4 2,2-1,4 0,4 3,6 zaměstnanec 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 24,0 22,5 22,6-1,5-1,4-1,5-0,3 0,1 daň z příjmu 7,0 8,4 10,9 1,4 3,9 1,4 0,8 2,5 celkem 45,0 44,9 47,4-0,1 2,4-0,1 0,5 2,5 zaměstnanec 12,0 12,5 12,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 zaměstnavatel 22,0 21,9 21,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 2,0 0,5 4,3-1,5 2,3-1,5 0,5 3,8 celkem 36,0 34,9 38,8-1,1 2,8-1,1 0,6 3,9 zaměstnanec 5,0 4,9 4,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 23,0 23,4 23,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 daň z příjmu 9,0 9,7 10,7 0,7 1,7 0,7 0,3 1,0 celkem 38,0 38,0 39,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 zaměstnanec 5,0 5,3 5,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,6 24,5-0,4-0,5-0,4-0,1-0,1 daň z příjmu 19,0 18,1 18,1-0,9-0,9-0,9-0,2 0,0 celkem 50,0 48,0 47,9-2,0-2,1-2,0-0,4-0,1 zaměstnanec 7,0 7,8 8,2 0,8 1,2 0,8 0,2 0,4 zaměstnavatel 9,0 9,0 9,6 0,0 0,6 0,0 0,1 0,6 daň z příjmu 14,0 14,5 15,7 0,5 1,7 0,5 0,3 1,2 celkem 30,0 31,2 33,5 1,2 3,5 1,2 0,7 2,3 zaměstnanec 9,0 9,3 9,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 26,0 25,9 25,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 8,0 8,4 8,6 0,4 0,6 0,4 0,1 0,2 celkem 43,0 43,6 43,8 0,6 0,8 0,6 0,2 0,2 19

20 země Maďarsko Polsko Slovensko položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 9,0 9,9 10,0 0,9 1,0 0,9 0,2 0,1 zaměstnavatel 29,0 26,9 26,3-2,1-2,7-2,1-0,5-0,6 daň z příjmu 14,0 9,0 14,3-5,0 0,3-5,0 0,1 5,3 celkem 52,0 45,8 50,5-6,2-1,5-6,2-0,3 4,7 zaměstnanec 21,0 21,1 21,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 zaměstnavatel 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 5,1 5,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 celkem 43,0 43,1 43,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 zaměstnanec 9,0 9,9 10,6 0,9 1,6 0,9 0,3 0,7 zaměstnavatel 28,0 26,3 20,8-1,7-7,2-1,7-1,4-5,5 daň z příjmu 5,0 5,8 6,9 0,8 1,9 0,8 0,4 1,1 celkem 42,0 42,0 38,3 0,0-3,7 0,0-0,7-3,7 Pramen: OECD: Taxing wages , , , výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: 1náklady práce se rovnají hrubé mzdě, daní z příjmu, sazbě zákonného sociálního a zdravotního pojištění svobodného a bezdětného dělníka v průmyslu; země EU, které jsou členy OECD jsou seřazeny dle české abecedy 3. Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 222,2 293,3 311,2 32,0 40,1 7,0 7,2 6,1 sociální dávky 255,1 313, ,8 27,8 6,2 5,3 4,1 saldo pojistného SZ a výdajů na sociální dávky -32,9-20,0-14,8-39,2-55,0-0,3-6,6-26,0 pojistné na důchodové pojištění 170,5 243,3 258,3 42,7 51,5 7,1 9,3 6,2 z toho výdaje na důchody a správu 190,1 234,9 251,8 23,6 32,5 6,5 5,4 7,2 důchody: saldo důchodů -19,6 8,4 6,5-142,9-133,2 0,5 9,4-22,6 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 20

21 4. Systém veřejného zdravotního pojištění položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 příjmy systému zdravotního pojištění 118,0 157,0 168,9 33,1 43,1 7,4 7,4 7,6 výdaje v systému zdravotního pojištění 116,1 156,8 168,4 35,1 45,0 7,8 7,7 7,4 saldo příjmů a výdajů 1,9 0,2 0,5-89,5-73,7-43,0-23,4 150,0 saldo závazků po lhůtě splatnosti a pohledávek ZP vůči ZZ k ,0 8,3 9,0-7,8 0,0-2,0 0,0 8,4 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 21

22 B. Jednotkové náklady práce

23 Metodické poznámky Jednotkové náklady práce jako náklady práce (náhrady zaměstnancům) na jednotku produktu (HDP) se opírají o údaje z národních účtů zemí EU. Úrovňový ukazatel JNP je podílem náhrad zaměstnancům na osobu a produktivity práce na pracovníka. JNP se sledují jak v národní cenové hladině, tak i v paritě kupní síly k EU-25. NZ JNP = zam (1) HDP prac kde: NZ - náhrady zaměstnancům v běžných cenách (statistika národních účtů) zam - průměrný počet zaměstnanci v daném období (statistika národních účtů) prac - průměrný počet pracovníků v daném období (statistika národních účtů) Analýza faktorů pohybu JNP vychází ze vztahu: ijnp PPS = ijnp NCH. ipk, (2) kdy: ijnp NCH = i NZ. i1/pp NCH (3) ipk = 1/ERDI, (4) kde: ijnp PPS index jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly HDP (PPS) ijnp NCH index jednotkových nákladů práce v EUR v národní cenové hladině ipk index změny míry podhodnocení směnného kurzu Kč/EUR inz index průměrné náhrady zaměstnancům (náhrady zaměstnancům/zaměstnanec) v EUR po přepočtu směnným kurzem PP NCH ERDI produktivita práce na pracovníka (HDP/pracovník) v EUR v národní cenové hladině po přepočtu směnným kurzem Exchange Rate Deviation Index (směnný kurz/parita kupní síly) 23

24 Jednotkové náklady práce v EU 1. Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU země JNP změna v %. roční změna v % / / / / /2004 EU (25) 59,8 58,7 58,4-1,9-2,5-0,5-0,5-0,6 EU (15) 59,6 58,6 58,4-1,7-2,1-0,4-0,4-0,4 Belgie 60,3 59,6 59,7-1,2-0,9-0,3-0,2 0,3 Dánsko 56,4 57,6 56,4 2,1 0,0 0,5 0,0-2,0 Finsko 53,6 54,4 55,5 1,5 3,5 0,4 0,7 2,0 Francie 57,1 57,2 57,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 Irsko 49,2 48,8 49,1-0,8-0,2-0,2 0,0 0,6 Itálie 54,8 53,6 53,7-2,2-2,0-0,5-0,4 0,2 Lucembursko 73,4 82,4 82,2 12,2 11,9 2,9 2,3-0,3 Německo 59,5 58,0 57,0-2,7-4,3-0,7-0,9-1,7 Nizozemsko 59,1 59,4 58,2 0,5-1,5 0,1-0,3-2,0 Portugalsko 67,3 62,7 62,6-6,9-7,1-1,8-1,5-0,3 Rakousko - 56,9 56, ,2 Řecko , Španělsko 58,9 56,1 55,1-4,7-6,4-1,2-1,3-1,7 Švédsko 58,5 58,7 58,4 0,4-0,2 0,1 0,0-0,6 Velká Británie 64,1 63,9 65,4-0,3 2,0-0,1 0,4 2,3 Bulharsko 3,9 52,0 52,8 51,6 71,8-1,0-0,5 1,7 Česká republika 52,2 55,2 54,8 5,7 5,0 1,4 1,0-0,6 Estonsko 49,8 51,1 49,1 2,5-1,4 0,6-0,3-3,8 Kypr 54,9 57,8 57,1 5,2 4,1 1,3 0,8-1,1 Litva 49,4 48,9 47,8-1,0-3,3-0,3-0,7-2,3 Lotyšsko 48,6 45,5 44,1-6,4-9,3-1,6-1,9-3,1 Maďarsko 50,7 53,5 53,6 5,4 5,5 1,3 1,1 0,2 Malta 49,6 53,5 52,6 7,9 6,2 1,9 1,2-1,7 Polsko 56,9 50,8 50,0-10,6-12,0-2,8-2,5-1,6 Rumunsko 76,4 70,7 74,8-7,5-2,0-1,9-0,4 5,9 Slovensko 43,3 41,2 40,1-4,9-7,3-1,2-1,5-2,5 Slovinsko 64,5 62,7 62,8-2,8-2,7-0,7-0,5 0,1 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Tříděno dle české abecedy v členění EU- 15 a nové země, které přistoupily a

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2002-2007 Bulletin No 3 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach

Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Bulletin No. 7 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 7 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 7 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006-2011 Jan Vlach Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012

Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 Vlastimil Beran Július Szabo VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Bulletin No. 9 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 9 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 9 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008-2013 Vlastimil Beran Lenka Říhová VÚPSV, v.v.i. Praha 2015 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR

NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 3 2006 NÁKLADY PRÁCE V ČR Tomáš Kozelský, Jan Vlach Úvod Oblast utváření nákladů práce v ČR během transformačního období nepatřila mezi klíčové problémy. Výzkumné instituce se jí

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Bulletin No. 10 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 10 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 10 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009-2014 Vlastimil Beran VÚPSV, v. v. i. Praha 2016 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 Růžena Vintrová, Centrum ekonomických studií VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz www.cesvsem.cz Seminář odboru FP MF ČR Smilovice, 6. června 2007 OBSAH I. Ekonomický

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ 1 Obecné charakteristiky 2 Hrubý domácí produkt 3 Hrubý fixní kapitál 4 Stavebnictví 5 Byty a bydlení Poznámka: Údaje uvedené v tabulkách této kapitoly mají sloužit především ke

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 Jan Vlach Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i., Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Kontaktní osoba: Lukáš Kropík Pozice: PR manažer Tel: +420 246 042 488 Mob: +420 775 013 139 Email: lkropik@deloittece.com Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Praha, 24. února 2014

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

MATERIÁL K DISKUSI v PT1 Důchodové komise dne ZDAŇOVÁNÍ DŮCHODŮ V ČR.

MATERIÁL K DISKUSI v PT1 Důchodové komise dne ZDAŇOVÁNÍ DŮCHODŮ V ČR. MATERIÁL K DISKUSI v PT1 Důchodové komise dne 12. 1. 2017 ZDAŇOVÁNÍ DŮCHODŮ V ČR. 1 ČESKÁ REPUBLIKA, jako jediná v EU (snad i na světě) zdaňuje prostředky poskytované zaměstnanci a zaměstnavateli z vyplacených

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více