Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1"

Transkript

1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007

2 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, náklad 27 výtisků, počet stran 29 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Anotace Roční monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie v oblastech úplných nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají roku 2000, běžného a předchozího roku. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální (leden 2007) a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD a Statní závěrečný účet ČR. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV, v.v.i.. Roční zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ. Klíčová slova náklady práce, jednotkové náklady práce, zdanění mezd sociální a zdravotní zabezpečení Summary The annual monitoring of labour cost summarizes discrepancies in data of EU countries in areas of total labour costs, income taxation in connection to social and health security financing and unit labour costs. For capturing the trends the data refers to year 2000, common and last year. With regard to methodological discrepancies, Eurostat s labour force statistics, national accounts, OECD and state financial statement of the Czech Republic data are used. Data specification and completion draw from prestigious institutions practices abroad and RILSA. The annual delay results from the processing deadlines of entry data by Eurostat and ČSÚ. Keywords Labour Costs, Unit Labour Costs, Income Taxation, Social and Health Security

4 Obsah Úvod... 5 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty... 6 Metodické poznámky... 7 Úplné náklady práce v ČR Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu Náklady práce v EU Měsíční náklady práce v EU Hodinové náklady práce v EU Placené hodiny za měsíc v EU Struktura nákladů práce států EU v % Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení Sazby pojistného v ČR Struktura zdanění mezd v % Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti Systém veřejného zdravotního pojištění B. Jednotkové náklady práce Metodické poznámky Jednotkové náklady práce v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly (EU-25) v EU Relace jednotkových nákladů práce k průměru EU-25 v % Relace HDP na pracovníka k průměru EU-25 v % Relace průměrných náhrad zaměstnancům k průměru EU-25 v % Faktory změny JNP v ČR Faktory změny jednotkových nákladů práce v ČR Vybrané charakteristiky a faktory pohybu jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly

5 Úvod S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se výrazně zužuje okruh mezinárodně srovnatelných zdrojů. Za ČR poskytuje seriózní informace o ÚNP a národních účtech Český statistický úřad a o financování sociálního a zdravotního systému Ministerstvo financí (dále jen MF ) ve státním závěrečném účtu. Metodika používaná ČSÚ vychází ze standardů Eurostatu. Precizace či doplnění některých údajů se může opřít o specifické metody výpočtu a analýzy českých nebo zahraničních renomovaných institucí. Monitoring vychází v roční periodicitě s daty za roky 2000, běžný a předchozí rok. Struktura monitoringu se dá rozdělit do samostatných částí: 1. úplné náklady práce (ÚNP), zdanění, veřejné rozpočty 2. jednotkové náklady práce (JNP) Monitoring nákladů práce a jejich místa v národohospodářských proporcích musí vycházet z termínů publikace relevantních dat statistickými službami EU a ČR. státní závěrečný účet akce zdroj publikace dat Ministerstvo financí Poslanecká sněmovna n + zhruba 5 měsíců n + zhruba 7 měsíců výsledky výběrového šetření o úplných nákladech práce ČSÚ n + 11 měsíců náklady práce v EU Eurostat n + 11 měsíců zdanění mezd OECD n + 6 měsíců předběžné výstupy národních účtů a propočet HDP v paritě kupní síly a národní cenové hladině členských a kandidátských zemí EU za běžný rok konečné výstupy národních účtů a propočet HDP v národní cenové hladině a v paritě kupní síly členských a kandidátských zemí za předminulý rok analýza vývoje nákladů práce, příjmů a výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení a mezinárodní srovnání - předběžné výsledky jednotkových nákladů práce za hodnocený rok mezinárodní srovnání jednotkových nákladů práce - konečné výsledky za hodnocený rok Poznámka: n = běžný rok Eurostat Eurostat VÚPSV, v.v.i. VÚPSV, v.v.i. n + 11 měsíců n + 23 měsíců konec zpracování ve VÚPSV, v.v.i roku n roku n + 3 5

6 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty

7 Metodické poznámky V oddílu úplných nákladů práce se pro precizaci mezinárodního srovnání porovnávají výstupy pravidelného ročního šetření ČSÚ s daty statistiky práce Eurostatu získanými metodou Labour Cost Index (LCI) na základě celoevropského šetření roku 2000 (v době zpracování monitoringu nebyla k dispozici data za celoevropské šetření Labour Costs Survey 2004). Monitoring přináší data za měsíční a hodinové úplné náklady práce a stejně tak i strukturu úplných nákladů. Z důvodu srovnatelnosti je zde i vypočtena struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu (OKEČ C-O), neboť právě Eurostat sleduje náklady práce (Labour Costs) bez těchto odvětví. Další oddíl tabulek vychází ze struktury úplných nákladů práce a zdanění mezd s veřejnými rozpočty, které financují sociální a zdravotní zabezpečení. Strukturu nákladů práce na bázi průměrné výše daně z příjmu průmyslového dělníka a normativních právních přepisů o sociálním a zdravotním pojištění ročně sleduje OECD za své členské státy a zveřejňuje v ročně vydávaných statistických přehledech Taxing Wages. Základní údaje o finanční situaci sociálního a zdravotního systému dokumentují rozsah a potřebu zdanění mezd, tj. oblasti sazeb pojistného a příspěvku na politiku zaměstnanosti v ČR. 7

8 Úplné náklady práce v ČR 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) ,9 41,5 7,4 7,2 6,4 nepřímé náklady celkem: ,6 42,7 7,9 7,4 5,2 sociální požitky ,5 73,2 10,2 11,6 17,4 sociální výdaje ,0 39,4 7,8 6,9 3,3 personální náklady ,0 73,1 8,4 11,6 25,4 daně a dotace ,5 57,9 17,3 9,6-16,7 úplné náklady práce celkem ,7 41,9 7,5 7,2 6,1 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 2. Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) 91,4 128,3 136,5 40,3 49,4 8,8 8,4 6,5 nepřímé náklady celkem: 37,7 54,0 56,8 43,2 50,8 9,4 8,6 5,3 sociální požitky 2,2 3,5 4,1 56,1 83,3 11,8 12,9 17,4 sociální výdaje 34,0 48,5 50,1 42,5 47,2 9,3 8,0 3,3 personální náklady 1,6 2,3 2,9 45,6 83,1 9,9 12,9 25,8 daně a dotace -0,1-0,3-0,2 92,3 61,5 17,8 10,1-16,0 úplné náklady práce celkem 129,1 182,3 193,4 41,2 49,8 9,0 8,4 6,1 odpracovaná doba v hod./měs. 153,0 145,0 145,0-5,2-5,2-1,3-1,1 0,0 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O Od zákon č. 155/2000 Sb., zákoník práce, do pracovní doby nezapočítává přestávku na jídlo 8

9 3. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,79 70,37 70,61-0,42-0,18-0,11-0,04 0,24 nepřímé náklady celkem: 29,21 29,63 29,39 0,42 0,18 0,11 0,04-0,24 sociální požitky 1,71 1,89 2,09 0,18 0,38 0,05 0,08 0,20 sociální výdaje 26,36 26,60 25,89 0,24-0,46 0,06-0,09-0,70 personální náklady 1,24 1,28 1,51 0,04 0,27 0,01 0,05 0,23 daně a dotace -0,10-0,14-0,11-0,04-0,01-0,01 0,00 0,03 úplné náklady práce celkem 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 4. Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,8 70,4 70,6-0,4-0,2-0,1 0,0 0,2 nepřímé náklady celkem: 29,2 29,6 29,4 0,4 0,2 0,1 0,0-0,2 sociální výdaje a náklady zákonné 25,5 25,6 24,7 0,1-0,8 0,0-0,2-0,9 sociální výdaje a náklady ostatní 0,9 1,0 1,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 úplné náklady práce celkem 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV. v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ C - O (bez zemědělství a rybolovu, OKEČ A - B) 9

10 5. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,3 72,2 72,7-0,1 0,4 0,0 0,1 0,5 nepřímé náklady celkem: 27,7 27,9 27,3 0,2-0,4 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,5 26,7 26,0 0,2-0,5 0,0-0,1-0,7 ostatní 1,2 1,2 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 úplné náklady práce celkem 100,0 100,1 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Structure of labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (bez zemědělství a rybolovu, NACE A - B); součet za rok 2004 je větší než 100% z důvodu zaokrouhlování 10

11 Náklady práce v EU 1. Měsíční náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 2 802, , ,0 9,3 12,0 2,2 2,3 2,5 EU (15) 3 238, Belgie 3 504, , ,4 10,8 12,4 2,6 2,4 1,5 Dánsko 2 944, ,3-42,2-9,2 - - Finsko 3 047, , ,0 12,6 17,3 3,0 3,2 4,2 Francie 3 730, , ,2 11,9 15,2 2,8 2,9 2,9 Německo 3 468, , ,0 8,0 9,2 1,9 1,8 1,1 Nizozemí 3 155, , ,0 24,9 26,0 5,7 4,7 0,8 Portugalsko 1 189, , ,9 25,6 30,9 5,9 5,5 4,3 Rakousko 3 339, Řecko 1 658, Španělsko 2 030, , ,7 2,5 5,1 0,6 1,0 2,5 Švédsko 4 047, Velká Británie 3 676, , ,4 4,7 10,7 1,1 2,1 5,8 Bulharsko 179,0 213,5 229,1 19,3 28,0 4,5 5,1 7,3 Česká republika 582,3 841,6 954,0 44,5 63,8 9,6 10,4 13,4 Estonsko 429,1 650,3 713,4 51,5 66,3 11,0 10,7 9,7 Kypr 3, ,6-51,6 71,8 4,9 - - Litva 391,9 508,3 555,8 29,7 41,8 6,7 7,2 9,3 Lotyšsko 343,0 388,7 432,6 13,3 26,1 3,2 4,8 11,3 Maďarsko 539,9 838,2 944,3 55,3 74,9 11,6 11,8 12,7 Malta , , ,3 Polsko 672,4 699,2 818,2 4,0 21,7 1,0 4,0 17,0 Rumunsko 218,1 271,8 358,2 24,6 64,2 5,7 10,4 31,8 Slovensko 444,5 636,0 700,5 43,1 57,6 9,4 9,5 10,1 Slovinsko 1 282, , ,5 18,6 25,1 4,4 4,6 5,5 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 11

12 2. Hodinové náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 19,2 21,1 21,2 10,0 10,3 2,4 2,0 0,2 EU (15) 21,8 24,0-9,9-2,4 - - Belgie 26,6 30,3 30,7 13,8 15,5 3,3 2,9 1,5 Dánsko 26,5 30,7-15,7-3,7 - - Finsko 22,1 25,3 26,4 14,7 19,4 3,5 3,6 4,1 Francie 24,8 28,5 29,3 14,6 17,9 3,5 3,4 2,9 Itálie 19,0 21,4-12,6-3,0 - - Lucembursko 24,5 28,3-15,7-3,7 - - Německo 24,3 26,2 26,4 7,6 8,6 1,8 1,7 1,0 Nizozemsko 22,3 27,2 27,4 22,1 22,9 5,1 4,2 0,7 Portugalsko 8,1 10,2 10,6 25,5 30,4 5,8 5,4 3,9 Rakousko 22,9 25,3-10,6-2,6 - - Řecko 11, Španělsko 14,2 14,8 15,2 3,8 7,0 0,9 1,4 3,1 Švédsko 28, Velká Británie 23,7 24,7 24,5 4,2 3,2 1,0 0,6-1,0 Bulharsko 1,2 1,5 1,6 17,9 26,0 4,2 4,7 6,9 Česká republika 3,9 5,9 6,6 51,6 71,8 11,0 11,4 13,3 Estonsko 2,9 4,2 4,7 48,8 63,9 10,4 10,4 10,1 Kypr 9,1 11,1-22,0-5,1 - - Litva 2,6 3,2 3,6 22,4 35,4 5,2 6,2 10,6 Lotyšsko 2,2 2,5 2,8 13,5 24,8 3,2 4,5 9,9 Maďarsko 3,6 5,5 6,1 52,6 69,1 11,1 11,1 10,8 Malta - 7,8 8, ,5 Polsko 4,5 4,7 5,6 5,8 23,9 1,4 4,4 17,1 Rumunsko 1,4 1,8 2,3 24,8 65,2 5,7 10,6 32,4 Slovensko 3,1 4,4 4,8 43,6 56,4 9,5 9,4 8,8 Slovinsko 9,0 10,4 10,8 15,9 19,8 3,8 3,7 3,4 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Hourly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko 12

13 3. Placené hodiny za měsíc v EU země hodiny/měsíc přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 145,9 144,8 148,3-0,7 1,6-0,2 0,3 2,4 EU (15) 148, Belgie 131,7 128,1 128,2-2,7-2,7-0,7-0,5 0,0 Dánsko 111,0 136,4-22,9-5,3 - - Finsko 137,9 135,4 135,4-1,8-1,8-0,5-0,4 0,0 Francie 150,2 146,7 146,7-2,3-2,3-0,6-0,5 0,0 Německo 142,5 143,1 143,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 Nizozemí 141,4 144,8 145,0 2,4 2,5 0,6 0,5 0,1 Portugalsko 146,3 146,4 146,9 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 Rakousko 146, Řecko 151, Španělsko 142,8 141,0 140,3-1,2-1,8-0,3-0,4-0,6 Švédsko 141, Velká Británie 155,1 155,8 166,4 0,4 7,3 0,1 1,4 6,8 Bulharsko 145,5 147,2 147,8 1,2 1,6 0,3 0,3 0,4 Česká republika 150,9 143,9 143,9-4,6-4,6-1,2-0,9 0,0 Estonsko 150,6 153,4 152,8 1,9 1,5 0,5 0,3-0,4 Kypr 172,7 171,4 - -0,8 - -0,2 - - Litva 149,0 157,9 156,1 5,9 4,8 1,5 0,9-1,1 Lotyšsko 154,5 154,2 156,2-0,2 1,1 0,0 0,2 1,2 Maďarsko 148,7 151,3 153,8 1,7 3,4 0,4 0,7 1,6 Malta - 161,8 166, ,6 Polsko 150,1 147,5 147,4-1,7-1,8-0,4-0,4-0,1 Rumunsko 154,7 154,4 153,7-0,2-0,6 0,0-0,1-0,5 Slovensko 144,8 144,2 145,9-0,4 0,8-0,1 0,2 1,2 Slovinsko 142,8 146,1 149,1 2,3 4,4 0,6 0,9 2,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země,které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 13

14 4. Struktura nákladů práce států EU v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Nizozemsko Portugalsko Španělsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 68,1 68,4 69,2 0,3 1,1 0,1 0,2 0,8 nepřímé náklady celkem: 32,1 31,6 30,8-0,5-1,3-0,1-0,3-0,8 sociální výdaje 30,8 31,1 30,3 0,3-0,5 0,1-0,1-0,8 ostatní 1,2 0,5 0,5-0,8-0,8-0,2-0,2 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 89,3 87,0 - -2,3 - -0,6 - - nepřímé náklady celkem: 10,7 13,0-2,3-0,6 - - sociální výdaje 8,1 10,2-2,1-0,5 - - ostatní 2,6 2,8-0,2-0,1 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,1 77,8 78,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 22,9 22,2 21,9-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 21,3 21,0 20,6-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 1,6 1,2 1,2-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,5 67,0 67,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 33,5 33,0 33,0-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 28,9 28,7 28,7-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 4,7 4,4 4,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,9 77,6 77,9 0,7 1,0 0,2 0,2 0,3 nepřímé náklady celkem: 23,1 73,3 93,2 50,2 70,1 12,6 14,0 19,9 sociální výdaje 22,4 21,7 21,4-0,7-1,0-0,2-0,2-0,3 ostatní 0,7 51,6 71,8 50,9 71,1 12,7 14,2 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 78,0 76,5 76,9-1,5-1,1-0,4-0,2 0,4 nepřímé náklady celkem: 22,0 23,5 23,1 1,5 1,1 0,4 0,2-0,4 sociální výdaje 20,4 21,4 21,0 1,0 0,6 0,3 0,1-0,4 ostatní 1,6 2,1 2,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 79,9 77,5 77,5-2,4-2,4-0,6-0,5 0,0 nepřímé náklady celkem: 20,1 22,5 22,5 2,4 2,4 0,6 0,5 0,0 sociální výdaje 19,4 21,2 21,2 1,9 1,9 0,5 0,4 0,0 ostatní 0,7 1,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 74,7 73,4 73,4-1,3-1,3-0,3-0,3-0,1 nepřímé náklady celkem: 25,3 26,6 26,6 1,3 1,3 0,3 0,3 0,1 sociální výdaje 24,5 24,9 24,9 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 ostatní 0,9 1,7 1,7 0,8 0,9 0,2 0,2 0,0 14

15 země Velká Británie Bulharsko Česká republika Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,9 80,0 79,2-1,9-2,7-0,5-0,5-0,8 nepřímé náklady celkem: 18,1 20,0 20,8 1,9 2,7 0,5 0,5 0,8 sociální výdaje 15,7 18,1 18,4 2,4 2,7 0,6 0,5 0,3 ostatní 2,5 2,0 2,5-0,5 0,0-0,1 0,0 0,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) - 72,5 75, ,6 nepřímé náklady celkem: - 27,5 24, ,6 sociální výdaje - 25,2 24, ,1 ostatní - 2,3 0, ,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,9 72,5-0,1 0,5 0,0 0,1 0,6 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,1 27,5 0,1-0,5 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,6 26,9 26,2 0,3-0,4 0,1-0,1-0,7 ostatní 1,4 1,2 1,3-0,2-0,1-0,1 0,0 0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,1 73,3 73,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 26,9 26,7 26,6-0,2-0,3-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 25,5 25,3 25,3-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 ostatní 1,4 1,4 1,3 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 86,6 84,5 - -2,1 - -0,5 - - nepřímé náklady celkem: 13,5 15,5-2,1-0,5 - - sociální výdaje 13,5 15,5-2,1-0,5 - - ostatní 0,0 0,0-0,0-0,0 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,5 71,5-0,5-0,5-0,1-0,1 0,0 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,5 28,4 0,5 0,4 0,1 0,1-0,1 sociální výdaje 27,6 28,2 28,1 0,6 0,5 0,1 0,1-0,1 ostatní 0,4 0,3 0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,3 78,6 78,5 1,3 1,2 0,3 0,2-0,1 nepřímé náklady celkem: 22,7 21,3 21,5-1,4-1,2-0,4-0,2 0,2 sociální výdaje 22,4 20,5 20,7-1,9-1,7-0,5-0,3 0,2 ostatní 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 67,1 69,4 69,9 2,3 2,8 0,6 0,6 0,5 nepřímé náklady celkem: 32,9 30,6 30,1-2,3-2,8-0,6-0,6-0,5 sociální výdaje 30,3 27,8 27,3-2,5-3,0-0,6-0,6-0,5 ostatní 2,6 2,8 2,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 15

16 země Malta Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) - 92,1 92, ,1 nepřímé náklady celkem: - 7,9 8, ,1 sociální výdaje - 7,9 8, ,1 ostatní - 0,0 0, ,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,2 80,2 80,2 3,9 3,9 1,0 0,8 0,0 nepřímé náklady celkem: 23,8 19,8 19,8-3,9-3,9-1,0-0,8 0,0 sociální výdaje 16,2 16,6 16,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 ostatní 7,6 3,3 3,3-4,4-4,4-1,1-0,9 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,7 74,0 73,5 7,3 6,8 1,8 1,4-0,5 nepřímé náklady celkem: 33,3 74,7 96,8 41,4 63,5 10,4 12,7 22,1 sociální výdaje 29,9 23,1 25,0-6,8-4,9-1,7-1,0 1,9 ostatní 3,4 51,6 71,8 48,2 68,4 12,0 13,7 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,6 73,7 75,3 1,1 2,8 0,3 0,6 1,7 nepřímé náklady celkem: 27,4 26,3 24,7-1,1-2,8-0,3-0,6-1,7 sociální výdaje 26,2 25,1 23,7-1,0-2,4-0,3-0,5-1,4 ostatní 1,3 1,2 0,9-0,1-0,4 0,0-0,1-0,3 přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,4 82,5 82,2 1,1 0,8 0,3 0,2-0,2 nepřímé náklady celkem: 18,5 17,5 17,8-1,0-0,7-0,2-0,1 0,2 sociální výdaje 14,1 13,0 13,2-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 ostatní 4,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii, Lucembursko, Rakousko, Řecko a Švédsko 16

17 Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení 1. Sazby pojistného v ČR pojistné zaměstnanců placené: ukazatel měrná jednotka rok nemocenské pojištění důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zdravotní pojištění zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 19,5 3,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 26,0 3,6 13,5 47,5 zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 21,5 1,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 28,0 1,6 13,5 47,5 Pramen: Bulletin No 21, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR Poznámka: Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí celkové pojistné (47,5 % z vyměřovacího základu) celkem 17

18 2. Struktura zdanění mezd v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Německo položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 11,0 10,7 10,7-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 23,0 23,3-2,0-1,7-0,5-0,3 0,3 daň z příjmu 21,0 20,5 21,4-0,5 0,4-0,1 0,1 0,9 celkem 56,0 54,2 55,4-1,8-0,6-0,4-0,1 1,2 zaměstnanec 12,0 10,5 10,6-1,5-1,4-0,4-0,3 0,1 zaměstnavatel 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 daň z příjmu 32,0 30,4 30,2-1,6-1,8-0,4-0,4-0,2 celkem 44,0 41,5 41,4-2,5-2,6-0,6-0,5-0,1 zaměstnanec 6,0 4,9 5,1-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 zaměstnavatel 21,0 19,4 19,4-1,6-1,6-0,4-0,3 0,0 daň z příjmu 21,0 19,5 20,1-1,5-0,9-0,4-0,2 0,6 celkem 47,0 43,8 44,6-3,2-2,4-0,8-0,5 0,8 zaměstnanec 9,0 9,8 9,6 0,8 0,6 0,2 0,1-0,2 zaměstnavatel 29,0 28,2 29,7-0,8 0,7-0,2 0,1 1,5 daň z příjmu 9,0 9,4 10,8 0,4 1,8 0,1 0,4 1,4 celkem 48,0 47,7 50,1-0,3 2,1-0,1 0,4 2,4 zaměstnanec 5,0 4,5 4,7-0,5-0,3-0,1-0,1 0,2 zaměstnavatel 11,0 9,7 9,7-1,3-1,3-0,3-0,3 0,0 daň z příjmu 14,0 9,6 11,4-4,4-2,6-1,1-0,5 1,8 celkem 29,0 23,8 25,7-5,2 1,9-1,3 0,4 1,9 zaměstnanec 7,0 6,9 6,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,9 24,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 14,0 14,0 13,6 0,0-0,4 0,0-0,1-0,4 celkem 47,0 45,7 45,4-1,3-1,6-0,3-0,3-0,3 zaměstnanec 12,0 12,1 12,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 zaměstnavatel 12,0 11,9 11,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 11,0 7,9 11,1-3,1 0,1-0,8 0,0 3,2 celkem 35,0 31,9 35,3-3,1 0,3-0,8 0,1 3,4 zaměstnanec 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 daň z příjmu 18,0 16,2 17,3-1,8-0,7-1,8-0,1 1,1 celkem 52,0 50,7 51,8-1,3-0,2-1,3 0,0 1,1 18

19 země Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Španělsko Švédsko Velká Británie Česká republika položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 25,0 22,2 19,7-2,8-5,3-2,8-1,1-2,5 zaměstnavatel 14,0 14,0 9,5 0,0-4,5 0,0-0,9-4,5 daň z příjmu 7,0 7,3 9,5 0,3 2,5 0,3 0,5 2,2 celkem 45,0 43,6 38,6-1,4-6,4-1,4-1,3-5,0 zaměstnanec 9,0 8,9 8,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 19,0 19,2 19,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 4,5 8,1-0,5 3,1-0,5 0,6 3,6 celkem 34,0 32,6 36,2-1,4 2,2-1,4 0,4 3,6 zaměstnanec 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 24,0 22,5 22,6-1,5-1,4-1,5-0,3 0,1 daň z příjmu 7,0 8,4 10,9 1,4 3,9 1,4 0,8 2,5 celkem 45,0 44,9 47,4-0,1 2,4-0,1 0,5 2,5 zaměstnanec 12,0 12,5 12,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 zaměstnavatel 22,0 21,9 21,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 2,0 0,5 4,3-1,5 2,3-1,5 0,5 3,8 celkem 36,0 34,9 38,8-1,1 2,8-1,1 0,6 3,9 zaměstnanec 5,0 4,9 4,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 23,0 23,4 23,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 daň z příjmu 9,0 9,7 10,7 0,7 1,7 0,7 0,3 1,0 celkem 38,0 38,0 39,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 zaměstnanec 5,0 5,3 5,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,6 24,5-0,4-0,5-0,4-0,1-0,1 daň z příjmu 19,0 18,1 18,1-0,9-0,9-0,9-0,2 0,0 celkem 50,0 48,0 47,9-2,0-2,1-2,0-0,4-0,1 zaměstnanec 7,0 7,8 8,2 0,8 1,2 0,8 0,2 0,4 zaměstnavatel 9,0 9,0 9,6 0,0 0,6 0,0 0,1 0,6 daň z příjmu 14,0 14,5 15,7 0,5 1,7 0,5 0,3 1,2 celkem 30,0 31,2 33,5 1,2 3,5 1,2 0,7 2,3 zaměstnanec 9,0 9,3 9,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 26,0 25,9 25,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 8,0 8,4 8,6 0,4 0,6 0,4 0,1 0,2 celkem 43,0 43,6 43,8 0,6 0,8 0,6 0,2 0,2 19

20 země Maďarsko Polsko Slovensko položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 9,0 9,9 10,0 0,9 1,0 0,9 0,2 0,1 zaměstnavatel 29,0 26,9 26,3-2,1-2,7-2,1-0,5-0,6 daň z příjmu 14,0 9,0 14,3-5,0 0,3-5,0 0,1 5,3 celkem 52,0 45,8 50,5-6,2-1,5-6,2-0,3 4,7 zaměstnanec 21,0 21,1 21,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 zaměstnavatel 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 5,1 5,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 celkem 43,0 43,1 43,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 zaměstnanec 9,0 9,9 10,6 0,9 1,6 0,9 0,3 0,7 zaměstnavatel 28,0 26,3 20,8-1,7-7,2-1,7-1,4-5,5 daň z příjmu 5,0 5,8 6,9 0,8 1,9 0,8 0,4 1,1 celkem 42,0 42,0 38,3 0,0-3,7 0,0-0,7-3,7 Pramen: OECD: Taxing wages , , , výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: 1náklady práce se rovnají hrubé mzdě, daní z příjmu, sazbě zákonného sociálního a zdravotního pojištění svobodného a bezdětného dělníka v průmyslu; země EU, které jsou členy OECD jsou seřazeny dle české abecedy 3. Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 222,2 293,3 311,2 32,0 40,1 7,0 7,2 6,1 sociální dávky 255,1 313, ,8 27,8 6,2 5,3 4,1 saldo pojistného SZ a výdajů na sociální dávky -32,9-20,0-14,8-39,2-55,0-0,3-6,6-26,0 pojistné na důchodové pojištění 170,5 243,3 258,3 42,7 51,5 7,1 9,3 6,2 z toho výdaje na důchody a správu 190,1 234,9 251,8 23,6 32,5 6,5 5,4 7,2 důchody: saldo důchodů -19,6 8,4 6,5-142,9-133,2 0,5 9,4-22,6 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 20

21 4. Systém veřejného zdravotního pojištění položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 příjmy systému zdravotního pojištění 118,0 157,0 168,9 33,1 43,1 7,4 7,4 7,6 výdaje v systému zdravotního pojištění 116,1 156,8 168,4 35,1 45,0 7,8 7,7 7,4 saldo příjmů a výdajů 1,9 0,2 0,5-89,5-73,7-43,0-23,4 150,0 saldo závazků po lhůtě splatnosti a pohledávek ZP vůči ZZ k ,0 8,3 9,0-7,8 0,0-2,0 0,0 8,4 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 21

22 B. Jednotkové náklady práce

23 Metodické poznámky Jednotkové náklady práce jako náklady práce (náhrady zaměstnancům) na jednotku produktu (HDP) se opírají o údaje z národních účtů zemí EU. Úrovňový ukazatel JNP je podílem náhrad zaměstnancům na osobu a produktivity práce na pracovníka. JNP se sledují jak v národní cenové hladině, tak i v paritě kupní síly k EU-25. NZ JNP = zam (1) HDP prac kde: NZ - náhrady zaměstnancům v běžných cenách (statistika národních účtů) zam - průměrný počet zaměstnanci v daném období (statistika národních účtů) prac - průměrný počet pracovníků v daném období (statistika národních účtů) Analýza faktorů pohybu JNP vychází ze vztahu: ijnp PPS = ijnp NCH. ipk, (2) kdy: ijnp NCH = i NZ. i1/pp NCH (3) ipk = 1/ERDI, (4) kde: ijnp PPS index jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly HDP (PPS) ijnp NCH index jednotkových nákladů práce v EUR v národní cenové hladině ipk index změny míry podhodnocení směnného kurzu Kč/EUR inz index průměrné náhrady zaměstnancům (náhrady zaměstnancům/zaměstnanec) v EUR po přepočtu směnným kurzem PP NCH ERDI produktivita práce na pracovníka (HDP/pracovník) v EUR v národní cenové hladině po přepočtu směnným kurzem Exchange Rate Deviation Index (směnný kurz/parita kupní síly) 23

24 Jednotkové náklady práce v EU 1. Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU země JNP změna v %. roční změna v % / / / / /2004 EU (25) 59,8 58,7 58,4-1,9-2,5-0,5-0,5-0,6 EU (15) 59,6 58,6 58,4-1,7-2,1-0,4-0,4-0,4 Belgie 60,3 59,6 59,7-1,2-0,9-0,3-0,2 0,3 Dánsko 56,4 57,6 56,4 2,1 0,0 0,5 0,0-2,0 Finsko 53,6 54,4 55,5 1,5 3,5 0,4 0,7 2,0 Francie 57,1 57,2 57,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 Irsko 49,2 48,8 49,1-0,8-0,2-0,2 0,0 0,6 Itálie 54,8 53,6 53,7-2,2-2,0-0,5-0,4 0,2 Lucembursko 73,4 82,4 82,2 12,2 11,9 2,9 2,3-0,3 Německo 59,5 58,0 57,0-2,7-4,3-0,7-0,9-1,7 Nizozemsko 59,1 59,4 58,2 0,5-1,5 0,1-0,3-2,0 Portugalsko 67,3 62,7 62,6-6,9-7,1-1,8-1,5-0,3 Rakousko - 56,9 56, ,2 Řecko , Španělsko 58,9 56,1 55,1-4,7-6,4-1,2-1,3-1,7 Švédsko 58,5 58,7 58,4 0,4-0,2 0,1 0,0-0,6 Velká Británie 64,1 63,9 65,4-0,3 2,0-0,1 0,4 2,3 Bulharsko 3,9 52,0 52,8 51,6 71,8-1,0-0,5 1,7 Česká republika 52,2 55,2 54,8 5,7 5,0 1,4 1,0-0,6 Estonsko 49,8 51,1 49,1 2,5-1,4 0,6-0,3-3,8 Kypr 54,9 57,8 57,1 5,2 4,1 1,3 0,8-1,1 Litva 49,4 48,9 47,8-1,0-3,3-0,3-0,7-2,3 Lotyšsko 48,6 45,5 44,1-6,4-9,3-1,6-1,9-3,1 Maďarsko 50,7 53,5 53,6 5,4 5,5 1,3 1,1 0,2 Malta 49,6 53,5 52,6 7,9 6,2 1,9 1,2-1,7 Polsko 56,9 50,8 50,0-10,6-12,0-2,8-2,5-1,6 Rumunsko 76,4 70,7 74,8-7,5-2,0-1,9-0,4 5,9 Slovensko 43,3 41,2 40,1-4,9-7,3-1,2-1,5-2,5 Slovinsko 64,5 62,7 62,8-2,8-2,7-0,7-0,5 0,1 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Tříděno dle české abecedy v členění EU- 15 a nové země, které přistoupily a

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) Ivo Baštýř VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jednotkové náklady práce - analýza vývoje a úrovně. David Prušvic Jan Vlach

Jednotkové náklady práce - analýza vývoje a úrovně. David Prušvic Jan Vlach Jednotkové náklady - analýza vývoje a úrovně David Prušvic Jan Vlach VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 27 výtisků,

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Ing. Václav Vilhelm, CSc. Ing. Alice Picková č. 97 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a

Více

MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR

MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR Michal Pícl*, Petr Richter** Úvod Minimální mzda a její nastavení není lehký úkol, který je determinován jejími funkcemi. Výše minimální mzdy neplní pouze

Více

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY

SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY WORKING PAPER č. 05/2010 SEKTOROVÁ ANALÝZA VÝVOJE ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček listopad 2010 Řada studií Working Papers Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky je vydávána s podporou

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha Vojtěch Spěváček

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích Evropské

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU THE KEY ASPECTS OF MINIMAL WAGE INSTITUTION IN THE CZECH REPUBLIC CONDITIONS WITH THE

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2013 3 Nová recese české ekonomiky 26 Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče 41 Matematický servis

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Minimální mzda v ČR a EU

Minimální mzda v ČR a EU Srpen 2013 Speciální analýzy Minimální mzda v ČR a EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224

Více

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR Úřad vlády České republiky Odbor analýz a informací Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Definice...

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více