Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1"

Transkript

1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007

2 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, náklad 27 výtisků, počet stran 29 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Anotace Roční monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie v oblastech úplných nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají roku 2000, běžného a předchozího roku. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální (leden 2007) a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD a Statní závěrečný účet ČR. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV, v.v.i.. Roční zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ. Klíčová slova náklady práce, jednotkové náklady práce, zdanění mezd sociální a zdravotní zabezpečení Summary The annual monitoring of labour cost summarizes discrepancies in data of EU countries in areas of total labour costs, income taxation in connection to social and health security financing and unit labour costs. For capturing the trends the data refers to year 2000, common and last year. With regard to methodological discrepancies, Eurostat s labour force statistics, national accounts, OECD and state financial statement of the Czech Republic data are used. Data specification and completion draw from prestigious institutions practices abroad and RILSA. The annual delay results from the processing deadlines of entry data by Eurostat and ČSÚ. Keywords Labour Costs, Unit Labour Costs, Income Taxation, Social and Health Security

4 Obsah Úvod... 5 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty... 6 Metodické poznámky... 7 Úplné náklady práce v ČR Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu Náklady práce v EU Měsíční náklady práce v EU Hodinové náklady práce v EU Placené hodiny za měsíc v EU Struktura nákladů práce států EU v % Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení Sazby pojistného v ČR Struktura zdanění mezd v % Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti Systém veřejného zdravotního pojištění B. Jednotkové náklady práce Metodické poznámky Jednotkové náklady práce v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly (EU-25) v EU Relace jednotkových nákladů práce k průměru EU-25 v % Relace HDP na pracovníka k průměru EU-25 v % Relace průměrných náhrad zaměstnancům k průměru EU-25 v % Faktory změny JNP v ČR Faktory změny jednotkových nákladů práce v ČR Vybrané charakteristiky a faktory pohybu jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly

5 Úvod S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se výrazně zužuje okruh mezinárodně srovnatelných zdrojů. Za ČR poskytuje seriózní informace o ÚNP a národních účtech Český statistický úřad a o financování sociálního a zdravotního systému Ministerstvo financí (dále jen MF ) ve státním závěrečném účtu. Metodika používaná ČSÚ vychází ze standardů Eurostatu. Precizace či doplnění některých údajů se může opřít o specifické metody výpočtu a analýzy českých nebo zahraničních renomovaných institucí. Monitoring vychází v roční periodicitě s daty za roky 2000, běžný a předchozí rok. Struktura monitoringu se dá rozdělit do samostatných částí: 1. úplné náklady práce (ÚNP), zdanění, veřejné rozpočty 2. jednotkové náklady práce (JNP) Monitoring nákladů práce a jejich místa v národohospodářských proporcích musí vycházet z termínů publikace relevantních dat statistickými službami EU a ČR. státní závěrečný účet akce zdroj publikace dat Ministerstvo financí Poslanecká sněmovna n + zhruba 5 měsíců n + zhruba 7 měsíců výsledky výběrového šetření o úplných nákladech práce ČSÚ n + 11 měsíců náklady práce v EU Eurostat n + 11 měsíců zdanění mezd OECD n + 6 měsíců předběžné výstupy národních účtů a propočet HDP v paritě kupní síly a národní cenové hladině členských a kandidátských zemí EU za běžný rok konečné výstupy národních účtů a propočet HDP v národní cenové hladině a v paritě kupní síly členských a kandidátských zemí za předminulý rok analýza vývoje nákladů práce, příjmů a výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení a mezinárodní srovnání - předběžné výsledky jednotkových nákladů práce za hodnocený rok mezinárodní srovnání jednotkových nákladů práce - konečné výsledky za hodnocený rok Poznámka: n = běžný rok Eurostat Eurostat VÚPSV, v.v.i. VÚPSV, v.v.i. n + 11 měsíců n + 23 měsíců konec zpracování ve VÚPSV, v.v.i roku n roku n + 3 5

6 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty

7 Metodické poznámky V oddílu úplných nákladů práce se pro precizaci mezinárodního srovnání porovnávají výstupy pravidelného ročního šetření ČSÚ s daty statistiky práce Eurostatu získanými metodou Labour Cost Index (LCI) na základě celoevropského šetření roku 2000 (v době zpracování monitoringu nebyla k dispozici data za celoevropské šetření Labour Costs Survey 2004). Monitoring přináší data za měsíční a hodinové úplné náklady práce a stejně tak i strukturu úplných nákladů. Z důvodu srovnatelnosti je zde i vypočtena struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu (OKEČ C-O), neboť právě Eurostat sleduje náklady práce (Labour Costs) bez těchto odvětví. Další oddíl tabulek vychází ze struktury úplných nákladů práce a zdanění mezd s veřejnými rozpočty, které financují sociální a zdravotní zabezpečení. Strukturu nákladů práce na bázi průměrné výše daně z příjmu průmyslového dělníka a normativních právních přepisů o sociálním a zdravotním pojištění ročně sleduje OECD za své členské státy a zveřejňuje v ročně vydávaných statistických přehledech Taxing Wages. Základní údaje o finanční situaci sociálního a zdravotního systému dokumentují rozsah a potřebu zdanění mezd, tj. oblasti sazeb pojistného a příspěvku na politiku zaměstnanosti v ČR. 7

8 Úplné náklady práce v ČR 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) ,9 41,5 7,4 7,2 6,4 nepřímé náklady celkem: ,6 42,7 7,9 7,4 5,2 sociální požitky ,5 73,2 10,2 11,6 17,4 sociální výdaje ,0 39,4 7,8 6,9 3,3 personální náklady ,0 73,1 8,4 11,6 25,4 daně a dotace ,5 57,9 17,3 9,6-16,7 úplné náklady práce celkem ,7 41,9 7,5 7,2 6,1 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 2. Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) 91,4 128,3 136,5 40,3 49,4 8,8 8,4 6,5 nepřímé náklady celkem: 37,7 54,0 56,8 43,2 50,8 9,4 8,6 5,3 sociální požitky 2,2 3,5 4,1 56,1 83,3 11,8 12,9 17,4 sociální výdaje 34,0 48,5 50,1 42,5 47,2 9,3 8,0 3,3 personální náklady 1,6 2,3 2,9 45,6 83,1 9,9 12,9 25,8 daně a dotace -0,1-0,3-0,2 92,3 61,5 17,8 10,1-16,0 úplné náklady práce celkem 129,1 182,3 193,4 41,2 49,8 9,0 8,4 6,1 odpracovaná doba v hod./měs. 153,0 145,0 145,0-5,2-5,2-1,3-1,1 0,0 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O Od zákon č. 155/2000 Sb., zákoník práce, do pracovní doby nezapočítává přestávku na jídlo 8

9 3. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,79 70,37 70,61-0,42-0,18-0,11-0,04 0,24 nepřímé náklady celkem: 29,21 29,63 29,39 0,42 0,18 0,11 0,04-0,24 sociální požitky 1,71 1,89 2,09 0,18 0,38 0,05 0,08 0,20 sociální výdaje 26,36 26,60 25,89 0,24-0,46 0,06-0,09-0,70 personální náklady 1,24 1,28 1,51 0,04 0,27 0,01 0,05 0,23 daně a dotace -0,10-0,14-0,11-0,04-0,01-0,01 0,00 0,03 úplné náklady práce celkem 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 4. Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,8 70,4 70,6-0,4-0,2-0,1 0,0 0,2 nepřímé náklady celkem: 29,2 29,6 29,4 0,4 0,2 0,1 0,0-0,2 sociální výdaje a náklady zákonné 25,5 25,6 24,7 0,1-0,8 0,0-0,2-0,9 sociální výdaje a náklady ostatní 0,9 1,0 1,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 úplné náklady práce celkem 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV. v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ C - O (bez zemědělství a rybolovu, OKEČ A - B) 9

10 5. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,3 72,2 72,7-0,1 0,4 0,0 0,1 0,5 nepřímé náklady celkem: 27,7 27,9 27,3 0,2-0,4 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,5 26,7 26,0 0,2-0,5 0,0-0,1-0,7 ostatní 1,2 1,2 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 úplné náklady práce celkem 100,0 100,1 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Structure of labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (bez zemědělství a rybolovu, NACE A - B); součet za rok 2004 je větší než 100% z důvodu zaokrouhlování 10

11 Náklady práce v EU 1. Měsíční náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 2 802, , ,0 9,3 12,0 2,2 2,3 2,5 EU (15) 3 238, Belgie 3 504, , ,4 10,8 12,4 2,6 2,4 1,5 Dánsko 2 944, ,3-42,2-9,2 - - Finsko 3 047, , ,0 12,6 17,3 3,0 3,2 4,2 Francie 3 730, , ,2 11,9 15,2 2,8 2,9 2,9 Německo 3 468, , ,0 8,0 9,2 1,9 1,8 1,1 Nizozemí 3 155, , ,0 24,9 26,0 5,7 4,7 0,8 Portugalsko 1 189, , ,9 25,6 30,9 5,9 5,5 4,3 Rakousko 3 339, Řecko 1 658, Španělsko 2 030, , ,7 2,5 5,1 0,6 1,0 2,5 Švédsko 4 047, Velká Británie 3 676, , ,4 4,7 10,7 1,1 2,1 5,8 Bulharsko 179,0 213,5 229,1 19,3 28,0 4,5 5,1 7,3 Česká republika 582,3 841,6 954,0 44,5 63,8 9,6 10,4 13,4 Estonsko 429,1 650,3 713,4 51,5 66,3 11,0 10,7 9,7 Kypr 3, ,6-51,6 71,8 4,9 - - Litva 391,9 508,3 555,8 29,7 41,8 6,7 7,2 9,3 Lotyšsko 343,0 388,7 432,6 13,3 26,1 3,2 4,8 11,3 Maďarsko 539,9 838,2 944,3 55,3 74,9 11,6 11,8 12,7 Malta , , ,3 Polsko 672,4 699,2 818,2 4,0 21,7 1,0 4,0 17,0 Rumunsko 218,1 271,8 358,2 24,6 64,2 5,7 10,4 31,8 Slovensko 444,5 636,0 700,5 43,1 57,6 9,4 9,5 10,1 Slovinsko 1 282, , ,5 18,6 25,1 4,4 4,6 5,5 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 11

12 2. Hodinové náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 19,2 21,1 21,2 10,0 10,3 2,4 2,0 0,2 EU (15) 21,8 24,0-9,9-2,4 - - Belgie 26,6 30,3 30,7 13,8 15,5 3,3 2,9 1,5 Dánsko 26,5 30,7-15,7-3,7 - - Finsko 22,1 25,3 26,4 14,7 19,4 3,5 3,6 4,1 Francie 24,8 28,5 29,3 14,6 17,9 3,5 3,4 2,9 Itálie 19,0 21,4-12,6-3,0 - - Lucembursko 24,5 28,3-15,7-3,7 - - Německo 24,3 26,2 26,4 7,6 8,6 1,8 1,7 1,0 Nizozemsko 22,3 27,2 27,4 22,1 22,9 5,1 4,2 0,7 Portugalsko 8,1 10,2 10,6 25,5 30,4 5,8 5,4 3,9 Rakousko 22,9 25,3-10,6-2,6 - - Řecko 11, Španělsko 14,2 14,8 15,2 3,8 7,0 0,9 1,4 3,1 Švédsko 28, Velká Británie 23,7 24,7 24,5 4,2 3,2 1,0 0,6-1,0 Bulharsko 1,2 1,5 1,6 17,9 26,0 4,2 4,7 6,9 Česká republika 3,9 5,9 6,6 51,6 71,8 11,0 11,4 13,3 Estonsko 2,9 4,2 4,7 48,8 63,9 10,4 10,4 10,1 Kypr 9,1 11,1-22,0-5,1 - - Litva 2,6 3,2 3,6 22,4 35,4 5,2 6,2 10,6 Lotyšsko 2,2 2,5 2,8 13,5 24,8 3,2 4,5 9,9 Maďarsko 3,6 5,5 6,1 52,6 69,1 11,1 11,1 10,8 Malta - 7,8 8, ,5 Polsko 4,5 4,7 5,6 5,8 23,9 1,4 4,4 17,1 Rumunsko 1,4 1,8 2,3 24,8 65,2 5,7 10,6 32,4 Slovensko 3,1 4,4 4,8 43,6 56,4 9,5 9,4 8,8 Slovinsko 9,0 10,4 10,8 15,9 19,8 3,8 3,7 3,4 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Hourly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko 12

13 3. Placené hodiny za měsíc v EU země hodiny/měsíc přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 145,9 144,8 148,3-0,7 1,6-0,2 0,3 2,4 EU (15) 148, Belgie 131,7 128,1 128,2-2,7-2,7-0,7-0,5 0,0 Dánsko 111,0 136,4-22,9-5,3 - - Finsko 137,9 135,4 135,4-1,8-1,8-0,5-0,4 0,0 Francie 150,2 146,7 146,7-2,3-2,3-0,6-0,5 0,0 Německo 142,5 143,1 143,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 Nizozemí 141,4 144,8 145,0 2,4 2,5 0,6 0,5 0,1 Portugalsko 146,3 146,4 146,9 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 Rakousko 146, Řecko 151, Španělsko 142,8 141,0 140,3-1,2-1,8-0,3-0,4-0,6 Švédsko 141, Velká Británie 155,1 155,8 166,4 0,4 7,3 0,1 1,4 6,8 Bulharsko 145,5 147,2 147,8 1,2 1,6 0,3 0,3 0,4 Česká republika 150,9 143,9 143,9-4,6-4,6-1,2-0,9 0,0 Estonsko 150,6 153,4 152,8 1,9 1,5 0,5 0,3-0,4 Kypr 172,7 171,4 - -0,8 - -0,2 - - Litva 149,0 157,9 156,1 5,9 4,8 1,5 0,9-1,1 Lotyšsko 154,5 154,2 156,2-0,2 1,1 0,0 0,2 1,2 Maďarsko 148,7 151,3 153,8 1,7 3,4 0,4 0,7 1,6 Malta - 161,8 166, ,6 Polsko 150,1 147,5 147,4-1,7-1,8-0,4-0,4-0,1 Rumunsko 154,7 154,4 153,7-0,2-0,6 0,0-0,1-0,5 Slovensko 144,8 144,2 145,9-0,4 0,8-0,1 0,2 1,2 Slovinsko 142,8 146,1 149,1 2,3 4,4 0,6 0,9 2,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země,které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 13

14 4. Struktura nákladů práce států EU v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Nizozemsko Portugalsko Španělsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 68,1 68,4 69,2 0,3 1,1 0,1 0,2 0,8 nepřímé náklady celkem: 32,1 31,6 30,8-0,5-1,3-0,1-0,3-0,8 sociální výdaje 30,8 31,1 30,3 0,3-0,5 0,1-0,1-0,8 ostatní 1,2 0,5 0,5-0,8-0,8-0,2-0,2 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 89,3 87,0 - -2,3 - -0,6 - - nepřímé náklady celkem: 10,7 13,0-2,3-0,6 - - sociální výdaje 8,1 10,2-2,1-0,5 - - ostatní 2,6 2,8-0,2-0,1 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,1 77,8 78,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 22,9 22,2 21,9-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 21,3 21,0 20,6-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 1,6 1,2 1,2-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,5 67,0 67,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 33,5 33,0 33,0-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 28,9 28,7 28,7-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 4,7 4,4 4,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,9 77,6 77,9 0,7 1,0 0,2 0,2 0,3 nepřímé náklady celkem: 23,1 73,3 93,2 50,2 70,1 12,6 14,0 19,9 sociální výdaje 22,4 21,7 21,4-0,7-1,0-0,2-0,2-0,3 ostatní 0,7 51,6 71,8 50,9 71,1 12,7 14,2 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 78,0 76,5 76,9-1,5-1,1-0,4-0,2 0,4 nepřímé náklady celkem: 22,0 23,5 23,1 1,5 1,1 0,4 0,2-0,4 sociální výdaje 20,4 21,4 21,0 1,0 0,6 0,3 0,1-0,4 ostatní 1,6 2,1 2,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 79,9 77,5 77,5-2,4-2,4-0,6-0,5 0,0 nepřímé náklady celkem: 20,1 22,5 22,5 2,4 2,4 0,6 0,5 0,0 sociální výdaje 19,4 21,2 21,2 1,9 1,9 0,5 0,4 0,0 ostatní 0,7 1,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 74,7 73,4 73,4-1,3-1,3-0,3-0,3-0,1 nepřímé náklady celkem: 25,3 26,6 26,6 1,3 1,3 0,3 0,3 0,1 sociální výdaje 24,5 24,9 24,9 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 ostatní 0,9 1,7 1,7 0,8 0,9 0,2 0,2 0,0 14

15 země Velká Británie Bulharsko Česká republika Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,9 80,0 79,2-1,9-2,7-0,5-0,5-0,8 nepřímé náklady celkem: 18,1 20,0 20,8 1,9 2,7 0,5 0,5 0,8 sociální výdaje 15,7 18,1 18,4 2,4 2,7 0,6 0,5 0,3 ostatní 2,5 2,0 2,5-0,5 0,0-0,1 0,0 0,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) - 72,5 75, ,6 nepřímé náklady celkem: - 27,5 24, ,6 sociální výdaje - 25,2 24, ,1 ostatní - 2,3 0, ,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,9 72,5-0,1 0,5 0,0 0,1 0,6 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,1 27,5 0,1-0,5 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,6 26,9 26,2 0,3-0,4 0,1-0,1-0,7 ostatní 1,4 1,2 1,3-0,2-0,1-0,1 0,0 0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,1 73,3 73,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 26,9 26,7 26,6-0,2-0,3-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 25,5 25,3 25,3-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 ostatní 1,4 1,4 1,3 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 86,6 84,5 - -2,1 - -0,5 - - nepřímé náklady celkem: 13,5 15,5-2,1-0,5 - - sociální výdaje 13,5 15,5-2,1-0,5 - - ostatní 0,0 0,0-0,0-0,0 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,5 71,5-0,5-0,5-0,1-0,1 0,0 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,5 28,4 0,5 0,4 0,1 0,1-0,1 sociální výdaje 27,6 28,2 28,1 0,6 0,5 0,1 0,1-0,1 ostatní 0,4 0,3 0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,3 78,6 78,5 1,3 1,2 0,3 0,2-0,1 nepřímé náklady celkem: 22,7 21,3 21,5-1,4-1,2-0,4-0,2 0,2 sociální výdaje 22,4 20,5 20,7-1,9-1,7-0,5-0,3 0,2 ostatní 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 67,1 69,4 69,9 2,3 2,8 0,6 0,6 0,5 nepřímé náklady celkem: 32,9 30,6 30,1-2,3-2,8-0,6-0,6-0,5 sociální výdaje 30,3 27,8 27,3-2,5-3,0-0,6-0,6-0,5 ostatní 2,6 2,8 2,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 15

16 země Malta Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) - 92,1 92, ,1 nepřímé náklady celkem: - 7,9 8, ,1 sociální výdaje - 7,9 8, ,1 ostatní - 0,0 0, ,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,2 80,2 80,2 3,9 3,9 1,0 0,8 0,0 nepřímé náklady celkem: 23,8 19,8 19,8-3,9-3,9-1,0-0,8 0,0 sociální výdaje 16,2 16,6 16,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 ostatní 7,6 3,3 3,3-4,4-4,4-1,1-0,9 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,7 74,0 73,5 7,3 6,8 1,8 1,4-0,5 nepřímé náklady celkem: 33,3 74,7 96,8 41,4 63,5 10,4 12,7 22,1 sociální výdaje 29,9 23,1 25,0-6,8-4,9-1,7-1,0 1,9 ostatní 3,4 51,6 71,8 48,2 68,4 12,0 13,7 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,6 73,7 75,3 1,1 2,8 0,3 0,6 1,7 nepřímé náklady celkem: 27,4 26,3 24,7-1,1-2,8-0,3-0,6-1,7 sociální výdaje 26,2 25,1 23,7-1,0-2,4-0,3-0,5-1,4 ostatní 1,3 1,2 0,9-0,1-0,4 0,0-0,1-0,3 přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,4 82,5 82,2 1,1 0,8 0,3 0,2-0,2 nepřímé náklady celkem: 18,5 17,5 17,8-1,0-0,7-0,2-0,1 0,2 sociální výdaje 14,1 13,0 13,2-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 ostatní 4,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii, Lucembursko, Rakousko, Řecko a Švédsko 16

17 Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení 1. Sazby pojistného v ČR pojistné zaměstnanců placené: ukazatel měrná jednotka rok nemocenské pojištění důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zdravotní pojištění zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 19,5 3,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 26,0 3,6 13,5 47,5 zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 21,5 1,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 28,0 1,6 13,5 47,5 Pramen: Bulletin No 21, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR Poznámka: Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí celkové pojistné (47,5 % z vyměřovacího základu) celkem 17

18 2. Struktura zdanění mezd v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Německo položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 11,0 10,7 10,7-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 23,0 23,3-2,0-1,7-0,5-0,3 0,3 daň z příjmu 21,0 20,5 21,4-0,5 0,4-0,1 0,1 0,9 celkem 56,0 54,2 55,4-1,8-0,6-0,4-0,1 1,2 zaměstnanec 12,0 10,5 10,6-1,5-1,4-0,4-0,3 0,1 zaměstnavatel 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 daň z příjmu 32,0 30,4 30,2-1,6-1,8-0,4-0,4-0,2 celkem 44,0 41,5 41,4-2,5-2,6-0,6-0,5-0,1 zaměstnanec 6,0 4,9 5,1-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 zaměstnavatel 21,0 19,4 19,4-1,6-1,6-0,4-0,3 0,0 daň z příjmu 21,0 19,5 20,1-1,5-0,9-0,4-0,2 0,6 celkem 47,0 43,8 44,6-3,2-2,4-0,8-0,5 0,8 zaměstnanec 9,0 9,8 9,6 0,8 0,6 0,2 0,1-0,2 zaměstnavatel 29,0 28,2 29,7-0,8 0,7-0,2 0,1 1,5 daň z příjmu 9,0 9,4 10,8 0,4 1,8 0,1 0,4 1,4 celkem 48,0 47,7 50,1-0,3 2,1-0,1 0,4 2,4 zaměstnanec 5,0 4,5 4,7-0,5-0,3-0,1-0,1 0,2 zaměstnavatel 11,0 9,7 9,7-1,3-1,3-0,3-0,3 0,0 daň z příjmu 14,0 9,6 11,4-4,4-2,6-1,1-0,5 1,8 celkem 29,0 23,8 25,7-5,2 1,9-1,3 0,4 1,9 zaměstnanec 7,0 6,9 6,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,9 24,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 14,0 14,0 13,6 0,0-0,4 0,0-0,1-0,4 celkem 47,0 45,7 45,4-1,3-1,6-0,3-0,3-0,3 zaměstnanec 12,0 12,1 12,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 zaměstnavatel 12,0 11,9 11,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 11,0 7,9 11,1-3,1 0,1-0,8 0,0 3,2 celkem 35,0 31,9 35,3-3,1 0,3-0,8 0,1 3,4 zaměstnanec 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 daň z příjmu 18,0 16,2 17,3-1,8-0,7-1,8-0,1 1,1 celkem 52,0 50,7 51,8-1,3-0,2-1,3 0,0 1,1 18

19 země Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Španělsko Švédsko Velká Británie Česká republika položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 25,0 22,2 19,7-2,8-5,3-2,8-1,1-2,5 zaměstnavatel 14,0 14,0 9,5 0,0-4,5 0,0-0,9-4,5 daň z příjmu 7,0 7,3 9,5 0,3 2,5 0,3 0,5 2,2 celkem 45,0 43,6 38,6-1,4-6,4-1,4-1,3-5,0 zaměstnanec 9,0 8,9 8,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 19,0 19,2 19,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 4,5 8,1-0,5 3,1-0,5 0,6 3,6 celkem 34,0 32,6 36,2-1,4 2,2-1,4 0,4 3,6 zaměstnanec 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 24,0 22,5 22,6-1,5-1,4-1,5-0,3 0,1 daň z příjmu 7,0 8,4 10,9 1,4 3,9 1,4 0,8 2,5 celkem 45,0 44,9 47,4-0,1 2,4-0,1 0,5 2,5 zaměstnanec 12,0 12,5 12,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 zaměstnavatel 22,0 21,9 21,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 2,0 0,5 4,3-1,5 2,3-1,5 0,5 3,8 celkem 36,0 34,9 38,8-1,1 2,8-1,1 0,6 3,9 zaměstnanec 5,0 4,9 4,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 23,0 23,4 23,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 daň z příjmu 9,0 9,7 10,7 0,7 1,7 0,7 0,3 1,0 celkem 38,0 38,0 39,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 zaměstnanec 5,0 5,3 5,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,6 24,5-0,4-0,5-0,4-0,1-0,1 daň z příjmu 19,0 18,1 18,1-0,9-0,9-0,9-0,2 0,0 celkem 50,0 48,0 47,9-2,0-2,1-2,0-0,4-0,1 zaměstnanec 7,0 7,8 8,2 0,8 1,2 0,8 0,2 0,4 zaměstnavatel 9,0 9,0 9,6 0,0 0,6 0,0 0,1 0,6 daň z příjmu 14,0 14,5 15,7 0,5 1,7 0,5 0,3 1,2 celkem 30,0 31,2 33,5 1,2 3,5 1,2 0,7 2,3 zaměstnanec 9,0 9,3 9,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 26,0 25,9 25,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 8,0 8,4 8,6 0,4 0,6 0,4 0,1 0,2 celkem 43,0 43,6 43,8 0,6 0,8 0,6 0,2 0,2 19

20 země Maďarsko Polsko Slovensko položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 9,0 9,9 10,0 0,9 1,0 0,9 0,2 0,1 zaměstnavatel 29,0 26,9 26,3-2,1-2,7-2,1-0,5-0,6 daň z příjmu 14,0 9,0 14,3-5,0 0,3-5,0 0,1 5,3 celkem 52,0 45,8 50,5-6,2-1,5-6,2-0,3 4,7 zaměstnanec 21,0 21,1 21,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 zaměstnavatel 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 5,1 5,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 celkem 43,0 43,1 43,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 zaměstnanec 9,0 9,9 10,6 0,9 1,6 0,9 0,3 0,7 zaměstnavatel 28,0 26,3 20,8-1,7-7,2-1,7-1,4-5,5 daň z příjmu 5,0 5,8 6,9 0,8 1,9 0,8 0,4 1,1 celkem 42,0 42,0 38,3 0,0-3,7 0,0-0,7-3,7 Pramen: OECD: Taxing wages , , , výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: 1náklady práce se rovnají hrubé mzdě, daní z příjmu, sazbě zákonného sociálního a zdravotního pojištění svobodného a bezdětného dělníka v průmyslu; země EU, které jsou členy OECD jsou seřazeny dle české abecedy 3. Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 222,2 293,3 311,2 32,0 40,1 7,0 7,2 6,1 sociální dávky 255,1 313, ,8 27,8 6,2 5,3 4,1 saldo pojistného SZ a výdajů na sociální dávky -32,9-20,0-14,8-39,2-55,0-0,3-6,6-26,0 pojistné na důchodové pojištění 170,5 243,3 258,3 42,7 51,5 7,1 9,3 6,2 z toho výdaje na důchody a správu 190,1 234,9 251,8 23,6 32,5 6,5 5,4 7,2 důchody: saldo důchodů -19,6 8,4 6,5-142,9-133,2 0,5 9,4-22,6 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 20

21 4. Systém veřejného zdravotního pojištění položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 příjmy systému zdravotního pojištění 118,0 157,0 168,9 33,1 43,1 7,4 7,4 7,6 výdaje v systému zdravotního pojištění 116,1 156,8 168,4 35,1 45,0 7,8 7,7 7,4 saldo příjmů a výdajů 1,9 0,2 0,5-89,5-73,7-43,0-23,4 150,0 saldo závazků po lhůtě splatnosti a pohledávek ZP vůči ZZ k ,0 8,3 9,0-7,8 0,0-2,0 0,0 8,4 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 21

22 B. Jednotkové náklady práce

23 Metodické poznámky Jednotkové náklady práce jako náklady práce (náhrady zaměstnancům) na jednotku produktu (HDP) se opírají o údaje z národních účtů zemí EU. Úrovňový ukazatel JNP je podílem náhrad zaměstnancům na osobu a produktivity práce na pracovníka. JNP se sledují jak v národní cenové hladině, tak i v paritě kupní síly k EU-25. NZ JNP = zam (1) HDP prac kde: NZ - náhrady zaměstnancům v běžných cenách (statistika národních účtů) zam - průměrný počet zaměstnanci v daném období (statistika národních účtů) prac - průměrný počet pracovníků v daném období (statistika národních účtů) Analýza faktorů pohybu JNP vychází ze vztahu: ijnp PPS = ijnp NCH. ipk, (2) kdy: ijnp NCH = i NZ. i1/pp NCH (3) ipk = 1/ERDI, (4) kde: ijnp PPS index jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly HDP (PPS) ijnp NCH index jednotkových nákladů práce v EUR v národní cenové hladině ipk index změny míry podhodnocení směnného kurzu Kč/EUR inz index průměrné náhrady zaměstnancům (náhrady zaměstnancům/zaměstnanec) v EUR po přepočtu směnným kurzem PP NCH ERDI produktivita práce na pracovníka (HDP/pracovník) v EUR v národní cenové hladině po přepočtu směnným kurzem Exchange Rate Deviation Index (směnný kurz/parita kupní síly) 23

24 Jednotkové náklady práce v EU 1. Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU země JNP změna v %. roční změna v % / / / / /2004 EU (25) 59,8 58,7 58,4-1,9-2,5-0,5-0,5-0,6 EU (15) 59,6 58,6 58,4-1,7-2,1-0,4-0,4-0,4 Belgie 60,3 59,6 59,7-1,2-0,9-0,3-0,2 0,3 Dánsko 56,4 57,6 56,4 2,1 0,0 0,5 0,0-2,0 Finsko 53,6 54,4 55,5 1,5 3,5 0,4 0,7 2,0 Francie 57,1 57,2 57,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 Irsko 49,2 48,8 49,1-0,8-0,2-0,2 0,0 0,6 Itálie 54,8 53,6 53,7-2,2-2,0-0,5-0,4 0,2 Lucembursko 73,4 82,4 82,2 12,2 11,9 2,9 2,3-0,3 Německo 59,5 58,0 57,0-2,7-4,3-0,7-0,9-1,7 Nizozemsko 59,1 59,4 58,2 0,5-1,5 0,1-0,3-2,0 Portugalsko 67,3 62,7 62,6-6,9-7,1-1,8-1,5-0,3 Rakousko - 56,9 56, ,2 Řecko , Španělsko 58,9 56,1 55,1-4,7-6,4-1,2-1,3-1,7 Švédsko 58,5 58,7 58,4 0,4-0,2 0,1 0,0-0,6 Velká Británie 64,1 63,9 65,4-0,3 2,0-0,1 0,4 2,3 Bulharsko 3,9 52,0 52,8 51,6 71,8-1,0-0,5 1,7 Česká republika 52,2 55,2 54,8 5,7 5,0 1,4 1,0-0,6 Estonsko 49,8 51,1 49,1 2,5-1,4 0,6-0,3-3,8 Kypr 54,9 57,8 57,1 5,2 4,1 1,3 0,8-1,1 Litva 49,4 48,9 47,8-1,0-3,3-0,3-0,7-2,3 Lotyšsko 48,6 45,5 44,1-6,4-9,3-1,6-1,9-3,1 Maďarsko 50,7 53,5 53,6 5,4 5,5 1,3 1,1 0,2 Malta 49,6 53,5 52,6 7,9 6,2 1,9 1,2-1,7 Polsko 56,9 50,8 50,0-10,6-12,0-2,8-2,5-1,6 Rumunsko 76,4 70,7 74,8-7,5-2,0-1,9-0,4 5,9 Slovensko 43,3 41,2 40,1-4,9-7,3-1,2-1,5-2,5 Slovinsko 64,5 62,7 62,8-2,8-2,7-0,7-0,5 0,1 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Tříděno dle české abecedy v členění EU- 15 a nové země, které přistoupily a

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach

Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012

Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 Vlastimil Beran Július Szabo VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 Růžena Vintrová, Centrum ekonomických studií VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz www.cesvsem.cz Seminář odboru FP MF ČR Smilovice, 6. června 2007 OBSAH I. Ekonomický

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Kontaktní osoba: Lukáš Kropík Pozice: PR manažer Tel: +420 246 042 488 Mob: +420 775 013 139 Email: lkropik@deloittece.com Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Praha, 24. února 2014

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 Jan Vlach Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i., Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU

20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU Termín

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 3 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU 2 Jan Vlach Ohrožené rodiny a děti: přehled protektivních a rizikových faktorů

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.) 1. Ekonomika a trh Mezinárodní srovnání indikátorů spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně ve své poslední aktualizaci ze září 2009 přináší přehled základních dat charakterizujících postavení

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více