Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1"

Transkript

1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007

2 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, náklad 27 výtisků, počet stran 29 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Anotace Roční monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie v oblastech úplných nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají roku 2000, běžného a předchozího roku. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální (leden 2007) a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD a Statní závěrečný účet ČR. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV, v.v.i.. Roční zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ. Klíčová slova náklady práce, jednotkové náklady práce, zdanění mezd sociální a zdravotní zabezpečení Summary The annual monitoring of labour cost summarizes discrepancies in data of EU countries in areas of total labour costs, income taxation in connection to social and health security financing and unit labour costs. For capturing the trends the data refers to year 2000, common and last year. With regard to methodological discrepancies, Eurostat s labour force statistics, national accounts, OECD and state financial statement of the Czech Republic data are used. Data specification and completion draw from prestigious institutions practices abroad and RILSA. The annual delay results from the processing deadlines of entry data by Eurostat and ČSÚ. Keywords Labour Costs, Unit Labour Costs, Income Taxation, Social and Health Security

4 Obsah Úvod... 5 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty... 6 Metodické poznámky... 7 Úplné náklady práce v ČR Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu Náklady práce v EU Měsíční náklady práce v EU Hodinové náklady práce v EU Placené hodiny za měsíc v EU Struktura nákladů práce států EU v % Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení Sazby pojistného v ČR Struktura zdanění mezd v % Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti Systém veřejného zdravotního pojištění B. Jednotkové náklady práce Metodické poznámky Jednotkové náklady práce v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly (EU-25) v EU Relace jednotkových nákladů práce k průměru EU-25 v % Relace HDP na pracovníka k průměru EU-25 v % Relace průměrných náhrad zaměstnancům k průměru EU-25 v % Faktory změny JNP v ČR Faktory změny jednotkových nákladů práce v ČR Vybrané charakteristiky a faktory pohybu jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly

5 Úvod S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se výrazně zužuje okruh mezinárodně srovnatelných zdrojů. Za ČR poskytuje seriózní informace o ÚNP a národních účtech Český statistický úřad a o financování sociálního a zdravotního systému Ministerstvo financí (dále jen MF ) ve státním závěrečném účtu. Metodika používaná ČSÚ vychází ze standardů Eurostatu. Precizace či doplnění některých údajů se může opřít o specifické metody výpočtu a analýzy českých nebo zahraničních renomovaných institucí. Monitoring vychází v roční periodicitě s daty za roky 2000, běžný a předchozí rok. Struktura monitoringu se dá rozdělit do samostatných částí: 1. úplné náklady práce (ÚNP), zdanění, veřejné rozpočty 2. jednotkové náklady práce (JNP) Monitoring nákladů práce a jejich místa v národohospodářských proporcích musí vycházet z termínů publikace relevantních dat statistickými službami EU a ČR. státní závěrečný účet akce zdroj publikace dat Ministerstvo financí Poslanecká sněmovna n + zhruba 5 měsíců n + zhruba 7 měsíců výsledky výběrového šetření o úplných nákladech práce ČSÚ n + 11 měsíců náklady práce v EU Eurostat n + 11 měsíců zdanění mezd OECD n + 6 měsíců předběžné výstupy národních účtů a propočet HDP v paritě kupní síly a národní cenové hladině členských a kandidátských zemí EU za běžný rok konečné výstupy národních účtů a propočet HDP v národní cenové hladině a v paritě kupní síly členských a kandidátských zemí za předminulý rok analýza vývoje nákladů práce, příjmů a výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení a mezinárodní srovnání - předběžné výsledky jednotkových nákladů práce za hodnocený rok mezinárodní srovnání jednotkových nákladů práce - konečné výsledky za hodnocený rok Poznámka: n = běžný rok Eurostat Eurostat VÚPSV, v.v.i. VÚPSV, v.v.i. n + 11 měsíců n + 23 měsíců konec zpracování ve VÚPSV, v.v.i roku n roku n + 3 5

6 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty

7 Metodické poznámky V oddílu úplných nákladů práce se pro precizaci mezinárodního srovnání porovnávají výstupy pravidelného ročního šetření ČSÚ s daty statistiky práce Eurostatu získanými metodou Labour Cost Index (LCI) na základě celoevropského šetření roku 2000 (v době zpracování monitoringu nebyla k dispozici data za celoevropské šetření Labour Costs Survey 2004). Monitoring přináší data za měsíční a hodinové úplné náklady práce a stejně tak i strukturu úplných nákladů. Z důvodu srovnatelnosti je zde i vypočtena struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu (OKEČ C-O), neboť právě Eurostat sleduje náklady práce (Labour Costs) bez těchto odvětví. Další oddíl tabulek vychází ze struktury úplných nákladů práce a zdanění mezd s veřejnými rozpočty, které financují sociální a zdravotní zabezpečení. Strukturu nákladů práce na bázi průměrné výše daně z příjmu průmyslového dělníka a normativních právních přepisů o sociálním a zdravotním pojištění ročně sleduje OECD za své členské státy a zveřejňuje v ročně vydávaných statistických přehledech Taxing Wages. Základní údaje o finanční situaci sociálního a zdravotního systému dokumentují rozsah a potřebu zdanění mezd, tj. oblasti sazeb pojistného a příspěvku na politiku zaměstnanosti v ČR. 7

8 Úplné náklady práce v ČR 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) ,9 41,5 7,4 7,2 6,4 nepřímé náklady celkem: ,6 42,7 7,9 7,4 5,2 sociální požitky ,5 73,2 10,2 11,6 17,4 sociální výdaje ,0 39,4 7,8 6,9 3,3 personální náklady ,0 73,1 8,4 11,6 25,4 daně a dotace ,5 57,9 17,3 9,6-16,7 úplné náklady práce celkem ,7 41,9 7,5 7,2 6,1 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 2. Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 přímé náklady (mzdy a náhrady) 91,4 128,3 136,5 40,3 49,4 8,8 8,4 6,5 nepřímé náklady celkem: 37,7 54,0 56,8 43,2 50,8 9,4 8,6 5,3 sociální požitky 2,2 3,5 4,1 56,1 83,3 11,8 12,9 17,4 sociální výdaje 34,0 48,5 50,1 42,5 47,2 9,3 8,0 3,3 personální náklady 1,6 2,3 2,9 45,6 83,1 9,9 12,9 25,8 daně a dotace -0,1-0,3-0,2 92,3 61,5 17,8 10,1-16,0 úplné náklady práce celkem 129,1 182,3 193,4 41,2 49,8 9,0 8,4 6,1 odpracovaná doba v hod./měs. 153,0 145,0 145,0-5,2-5,2-1,3-1,1 0,0 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2001, 2005 a 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O Od zákon č. 155/2000 Sb., zákoník práce, do pracovní doby nezapočítává přestávku na jídlo 8

9 3. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,79 70,37 70,61-0,42-0,18-0,11-0,04 0,24 nepřímé náklady celkem: 29,21 29,63 29,39 0,42 0,18 0,11 0,04-0,24 sociální požitky 1,71 1,89 2,09 0,18 0,38 0,05 0,08 0,20 sociální výdaje 26,36 26,60 25,89 0,24-0,46 0,06-0,09-0,70 personální náklady 1,24 1,28 1,51 0,04 0,27 0,01 0,05 0,23 daně a dotace -0,10-0,14-0,11-0,04-0,01-0,01 0,00 0,03 úplné náklady práce celkem 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ A - O 4. Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,8 70,4 70,6-0,4-0,2-0,1 0,0 0,2 nepřímé náklady celkem: 29,2 29,6 29,4 0,4 0,2 0,1 0,0-0,2 sociální výdaje a náklady zákonné 25,5 25,6 24,7 0,1-0,8 0,0-0,2-0,9 sociální výdaje a náklady ostatní 0,9 1,0 1,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 úplné náklady práce celkem 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2005), ČSÚ 2006, výpočty VÚPSV. v.v.i. Poznámka: odvětví OKEČ C - O (bez zemědělství a rybolovu, OKEČ A - B) 9

10 5. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,3 72,2 72,7-0,1 0,4 0,0 0,1 0,5 nepřímé náklady celkem: 27,7 27,9 27,3 0,2-0,4 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,5 26,7 26,0 0,2-0,5 0,0-0,1-0,7 ostatní 1,2 1,2 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 úplné náklady práce celkem 100,0 100,1 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Structure of labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (bez zemědělství a rybolovu, NACE A - B); součet za rok 2004 je větší než 100% z důvodu zaokrouhlování 10

11 Náklady práce v EU 1. Měsíční náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 2 802, , ,0 9,3 12,0 2,2 2,3 2,5 EU (15) 3 238, Belgie 3 504, , ,4 10,8 12,4 2,6 2,4 1,5 Dánsko 2 944, ,3-42,2-9,2 - - Finsko 3 047, , ,0 12,6 17,3 3,0 3,2 4,2 Francie 3 730, , ,2 11,9 15,2 2,8 2,9 2,9 Německo 3 468, , ,0 8,0 9,2 1,9 1,8 1,1 Nizozemí 3 155, , ,0 24,9 26,0 5,7 4,7 0,8 Portugalsko 1 189, , ,9 25,6 30,9 5,9 5,5 4,3 Rakousko 3 339, Řecko 1 658, Španělsko 2 030, , ,7 2,5 5,1 0,6 1,0 2,5 Švédsko 4 047, Velká Británie 3 676, , ,4 4,7 10,7 1,1 2,1 5,8 Bulharsko 179,0 213,5 229,1 19,3 28,0 4,5 5,1 7,3 Česká republika 582,3 841,6 954,0 44,5 63,8 9,6 10,4 13,4 Estonsko 429,1 650,3 713,4 51,5 66,3 11,0 10,7 9,7 Kypr 3, ,6-51,6 71,8 4,9 - - Litva 391,9 508,3 555,8 29,7 41,8 6,7 7,2 9,3 Lotyšsko 343,0 388,7 432,6 13,3 26,1 3,2 4,8 11,3 Maďarsko 539,9 838,2 944,3 55,3 74,9 11,6 11,8 12,7 Malta , , ,3 Polsko 672,4 699,2 818,2 4,0 21,7 1,0 4,0 17,0 Rumunsko 218,1 271,8 358,2 24,6 64,2 5,7 10,4 31,8 Slovensko 444,5 636,0 700,5 43,1 57,6 9,4 9,5 10,1 Slovinsko 1 282, , ,5 18,6 25,1 4,4 4,6 5,5 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 11

12 2. Hodinové náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 19,2 21,1 21,2 10,0 10,3 2,4 2,0 0,2 EU (15) 21,8 24,0-9,9-2,4 - - Belgie 26,6 30,3 30,7 13,8 15,5 3,3 2,9 1,5 Dánsko 26,5 30,7-15,7-3,7 - - Finsko 22,1 25,3 26,4 14,7 19,4 3,5 3,6 4,1 Francie 24,8 28,5 29,3 14,6 17,9 3,5 3,4 2,9 Itálie 19,0 21,4-12,6-3,0 - - Lucembursko 24,5 28,3-15,7-3,7 - - Německo 24,3 26,2 26,4 7,6 8,6 1,8 1,7 1,0 Nizozemsko 22,3 27,2 27,4 22,1 22,9 5,1 4,2 0,7 Portugalsko 8,1 10,2 10,6 25,5 30,4 5,8 5,4 3,9 Rakousko 22,9 25,3-10,6-2,6 - - Řecko 11, Španělsko 14,2 14,8 15,2 3,8 7,0 0,9 1,4 3,1 Švédsko 28, Velká Británie 23,7 24,7 24,5 4,2 3,2 1,0 0,6-1,0 Bulharsko 1,2 1,5 1,6 17,9 26,0 4,2 4,7 6,9 Česká republika 3,9 5,9 6,6 51,6 71,8 11,0 11,4 13,3 Estonsko 2,9 4,2 4,7 48,8 63,9 10,4 10,4 10,1 Kypr 9,1 11,1-22,0-5,1 - - Litva 2,6 3,2 3,6 22,4 35,4 5,2 6,2 10,6 Lotyšsko 2,2 2,5 2,8 13,5 24,8 3,2 4,5 9,9 Maďarsko 3,6 5,5 6,1 52,6 69,1 11,1 11,1 10,8 Malta - 7,8 8, ,5 Polsko 4,5 4,7 5,6 5,8 23,9 1,4 4,4 17,1 Rumunsko 1,4 1,8 2,3 24,8 65,2 5,7 10,6 32,4 Slovensko 3,1 4,4 4,8 43,6 56,4 9,5 9,4 8,8 Slovinsko 9,0 10,4 10,8 15,9 19,8 3,8 3,7 3,4 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Hourly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko 12

13 3. Placené hodiny za měsíc v EU země hodiny/měsíc přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2004 EU (25) 145,9 144,8 148,3-0,7 1,6-0,2 0,3 2,4 EU (15) 148, Belgie 131,7 128,1 128,2-2,7-2,7-0,7-0,5 0,0 Dánsko 111,0 136,4-22,9-5,3 - - Finsko 137,9 135,4 135,4-1,8-1,8-0,5-0,4 0,0 Francie 150,2 146,7 146,7-2,3-2,3-0,6-0,5 0,0 Německo 142,5 143,1 143,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 Nizozemí 141,4 144,8 145,0 2,4 2,5 0,6 0,5 0,1 Portugalsko 146,3 146,4 146,9 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 Rakousko 146, Řecko 151, Španělsko 142,8 141,0 140,3-1,2-1,8-0,3-0,4-0,6 Švédsko 141, Velká Británie 155,1 155,8 166,4 0,4 7,3 0,1 1,4 6,8 Bulharsko 145,5 147,2 147,8 1,2 1,6 0,3 0,3 0,4 Česká republika 150,9 143,9 143,9-4,6-4,6-1,2-0,9 0,0 Estonsko 150,6 153,4 152,8 1,9 1,5 0,5 0,3-0,4 Kypr 172,7 171,4 - -0,8 - -0,2 - - Litva 149,0 157,9 156,1 5,9 4,8 1,5 0,9-1,1 Lotyšsko 154,5 154,2 156,2-0,2 1,1 0,0 0,2 1,2 Maďarsko 148,7 151,3 153,8 1,7 3,4 0,4 0,7 1,6 Malta - 161,8 166, ,6 Polsko 150,1 147,5 147,4-1,7-1,8-0,4-0,4-0,1 Rumunsko 154,7 154,4 153,7-0,2-0,6 0,0-0,1-0,5 Slovensko 144,8 144,2 145,9-0,4 0,8-0,1 0,2 1,2 Slovinsko 142,8 146,1 149,1 2,3 4,4 0,6 0,9 2,1 Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Monthly labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země,které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Lucembursko 13

14 4. Struktura nákladů práce států EU v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Nizozemsko Portugalsko Španělsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 68,1 68,4 69,2 0,3 1,1 0,1 0,2 0,8 nepřímé náklady celkem: 32,1 31,6 30,8-0,5-1,3-0,1-0,3-0,8 sociální výdaje 30,8 31,1 30,3 0,3-0,5 0,1-0,1-0,8 ostatní 1,2 0,5 0,5-0,8-0,8-0,2-0,2 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 89,3 87,0 - -2,3 - -0,6 - - nepřímé náklady celkem: 10,7 13,0-2,3-0,6 - - sociální výdaje 8,1 10,2-2,1-0,5 - - ostatní 2,6 2,8-0,2-0,1 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,1 77,8 78,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 22,9 22,2 21,9-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 21,3 21,0 20,6-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 1,6 1,2 1,2-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,5 67,0 67,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 33,5 33,0 33,0-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 28,9 28,7 28,7-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 ostatní 4,7 4,4 4,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,9 77,6 77,9 0,7 1,0 0,2 0,2 0,3 nepřímé náklady celkem: 23,1 73,3 93,2 50,2 70,1 12,6 14,0 19,9 sociální výdaje 22,4 21,7 21,4-0,7-1,0-0,2-0,2-0,3 ostatní 0,7 51,6 71,8 50,9 71,1 12,7 14,2 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 78,0 76,5 76,9-1,5-1,1-0,4-0,2 0,4 nepřímé náklady celkem: 22,0 23,5 23,1 1,5 1,1 0,4 0,2-0,4 sociální výdaje 20,4 21,4 21,0 1,0 0,6 0,3 0,1-0,4 ostatní 1,6 2,1 2,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 79,9 77,5 77,5-2,4-2,4-0,6-0,5 0,0 nepřímé náklady celkem: 20,1 22,5 22,5 2,4 2,4 0,6 0,5 0,0 sociální výdaje 19,4 21,2 21,2 1,9 1,9 0,5 0,4 0,0 ostatní 0,7 1,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 74,7 73,4 73,4-1,3-1,3-0,3-0,3-0,1 nepřímé náklady celkem: 25,3 26,6 26,6 1,3 1,3 0,3 0,3 0,1 sociální výdaje 24,5 24,9 24,9 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 ostatní 0,9 1,7 1,7 0,8 0,9 0,2 0,2 0,0 14

15 země Velká Británie Bulharsko Česká republika Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,9 80,0 79,2-1,9-2,7-0,5-0,5-0,8 nepřímé náklady celkem: 18,1 20,0 20,8 1,9 2,7 0,5 0,5 0,8 sociální výdaje 15,7 18,1 18,4 2,4 2,7 0,6 0,5 0,3 ostatní 2,5 2,0 2,5-0,5 0,0-0,1 0,0 0,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) - 72,5 75, ,6 nepřímé náklady celkem: - 27,5 24, ,6 sociální výdaje - 25,2 24, ,1 ostatní - 2,3 0, ,5 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,9 72,5-0,1 0,5 0,0 0,1 0,6 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,1 27,5 0,1-0,5 0,0-0,1-0,6 sociální výdaje 26,6 26,9 26,2 0,3-0,4 0,1-0,1-0,7 ostatní 1,4 1,2 1,3-0,2-0,1-0,1 0,0 0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,1 73,3 73,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 nepřímé náklady celkem: 26,9 26,7 26,6-0,2-0,3-0,1-0,1-0,1 sociální výdaje 25,5 25,3 25,3-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 ostatní 1,4 1,4 1,3 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 přímé náklady (mzdy a náhrady) 86,6 84,5 - -2,1 - -0,5 - - nepřímé náklady celkem: 13,5 15,5-2,1-0,5 - - sociální výdaje 13,5 15,5-2,1-0,5 - - ostatní 0,0 0,0-0,0-0,0 - - přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,0 71,5 71,5-0,5-0,5-0,1-0,1 0,0 nepřímé náklady celkem: 28,0 28,5 28,4 0,5 0,4 0,1 0,1-0,1 sociální výdaje 27,6 28,2 28,1 0,6 0,5 0,1 0,1-0,1 ostatní 0,4 0,3 0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,3 78,6 78,5 1,3 1,2 0,3 0,2-0,1 nepřímé náklady celkem: 22,7 21,3 21,5-1,4-1,2-0,4-0,2 0,2 sociální výdaje 22,4 20,5 20,7-1,9-1,7-0,5-0,3 0,2 ostatní 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 67,1 69,4 69,9 2,3 2,8 0,6 0,6 0,5 nepřímé náklady celkem: 32,9 30,6 30,1-2,3-2,8-0,6-0,6-0,5 sociální výdaje 30,3 27,8 27,3-2,5-3,0-0,6-0,6-0,5 ostatní 2,6 2,8 2,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 15

16 země Malta Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b přímé náklady (mzdy a náhrady) - 92,1 92, ,1 nepřímé náklady celkem: - 7,9 8, ,1 sociální výdaje - 7,9 8, ,1 ostatní - 0,0 0, ,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,2 80,2 80,2 3,9 3,9 1,0 0,8 0,0 nepřímé náklady celkem: 23,8 19,8 19,8-3,9-3,9-1,0-0,8 0,0 sociální výdaje 16,2 16,6 16,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 ostatní 7,6 3,3 3,3-4,4-4,4-1,1-0,9 0,0 přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,7 74,0 73,5 7,3 6,8 1,8 1,4-0,5 nepřímé náklady celkem: 33,3 74,7 96,8 41,4 63,5 10,4 12,7 22,1 sociální výdaje 29,9 23,1 25,0-6,8-4,9-1,7-1,0 1,9 ostatní 3,4 51,6 71,8 48,2 68,4 12,0 13,7 20,2 přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,6 73,7 75,3 1,1 2,8 0,3 0,6 1,7 nepřímé náklady celkem: 27,4 26,3 24,7-1,1-2,8-0,3-0,6-1,7 sociální výdaje 26,2 25,1 23,7-1,0-2,4-0,3-0,5-1,4 ostatní 1,3 1,2 0,9-0,1-0,4 0,0-0,1-0,3 přímé náklady (mzdy a náhrady) 81,4 82,5 82,2 1,1 0,8 0,3 0,2-0,2 nepřímé náklady celkem: 18,5 17,5 17,8-1,0-0,7-0,2-0,1 0,2 sociální výdaje 14,1 13,0 13,2-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 ostatní 4,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: odvětví NACE C - K (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy v členění EU-15 a nové země, které přistoupily a ; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii, Lucembursko, Rakousko, Řecko a Švédsko 16

17 Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení 1. Sazby pojistného v ČR pojistné zaměstnanců placené: ukazatel měrná jednotka rok nemocenské pojištění důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zdravotní pojištění zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 19,5 3,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 26,0 3,6 13,5 47,5 zaměstnancem % z dosažené mzdy (platu) 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd (prostředků na platy) ,3 21,5 1,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy (platu) 4,4 28,0 1,6 13,5 47,5 Pramen: Bulletin No 21, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR Poznámka: Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí celkové pojistné (47,5 % z vyměřovacího základu) celkem 17

18 2. Struktura zdanění mezd v % země Belgie Dánsko Finsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Německo položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 11,0 10,7 10,7-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 23,0 23,3-2,0-1,7-0,5-0,3 0,3 daň z příjmu 21,0 20,5 21,4-0,5 0,4-0,1 0,1 0,9 celkem 56,0 54,2 55,4-1,8-0,6-0,4-0,1 1,2 zaměstnanec 12,0 10,5 10,6-1,5-1,4-0,4-0,3 0,1 zaměstnavatel 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 daň z příjmu 32,0 30,4 30,2-1,6-1,8-0,4-0,4-0,2 celkem 44,0 41,5 41,4-2,5-2,6-0,6-0,5-0,1 zaměstnanec 6,0 4,9 5,1-1,1-0,9-0,3-0,2 0,2 zaměstnavatel 21,0 19,4 19,4-1,6-1,6-0,4-0,3 0,0 daň z příjmu 21,0 19,5 20,1-1,5-0,9-0,4-0,2 0,6 celkem 47,0 43,8 44,6-3,2-2,4-0,8-0,5 0,8 zaměstnanec 9,0 9,8 9,6 0,8 0,6 0,2 0,1-0,2 zaměstnavatel 29,0 28,2 29,7-0,8 0,7-0,2 0,1 1,5 daň z příjmu 9,0 9,4 10,8 0,4 1,8 0,1 0,4 1,4 celkem 48,0 47,7 50,1-0,3 2,1-0,1 0,4 2,4 zaměstnanec 5,0 4,5 4,7-0,5-0,3-0,1-0,1 0,2 zaměstnavatel 11,0 9,7 9,7-1,3-1,3-0,3-0,3 0,0 daň z příjmu 14,0 9,6 11,4-4,4-2,6-1,1-0,5 1,8 celkem 29,0 23,8 25,7-5,2 1,9-1,3 0,4 1,9 zaměstnanec 7,0 6,9 6,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,9 24,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 14,0 14,0 13,6 0,0-0,4 0,0-0,1-0,4 celkem 47,0 45,7 45,4-1,3-1,6-0,3-0,3-0,3 zaměstnanec 12,0 12,1 12,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 zaměstnavatel 12,0 11,9 11,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 11,0 7,9 11,1-3,1 0,1-0,8 0,0 3,2 celkem 35,0 31,9 35,3-3,1 0,3-0,8 0,1 3,4 zaměstnanec 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 17,0 17,3 17,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 daň z příjmu 18,0 16,2 17,3-1,8-0,7-1,8-0,1 1,1 celkem 52,0 50,7 51,8-1,3-0,2-1,3 0,0 1,1 18

19 země Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Španělsko Švédsko Velká Británie Česká republika položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 25,0 22,2 19,7-2,8-5,3-2,8-1,1-2,5 zaměstnavatel 14,0 14,0 9,5 0,0-4,5 0,0-0,9-4,5 daň z příjmu 7,0 7,3 9,5 0,3 2,5 0,3 0,5 2,2 celkem 45,0 43,6 38,6-1,4-6,4-1,4-1,3-5,0 zaměstnanec 9,0 8,9 8,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 19,0 19,2 19,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 4,5 8,1-0,5 3,1-0,5 0,6 3,6 celkem 34,0 32,6 36,2-1,4 2,2-1,4 0,4 3,6 zaměstnanec 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaměstnavatel 24,0 22,5 22,6-1,5-1,4-1,5-0,3 0,1 daň z příjmu 7,0 8,4 10,9 1,4 3,9 1,4 0,8 2,5 celkem 45,0 44,9 47,4-0,1 2,4-0,1 0,5 2,5 zaměstnanec 12,0 12,5 12,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 zaměstnavatel 22,0 21,9 21,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 2,0 0,5 4,3-1,5 2,3-1,5 0,5 3,8 celkem 36,0 34,9 38,8-1,1 2,8-1,1 0,6 3,9 zaměstnanec 5,0 4,9 4,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 zaměstnavatel 23,0 23,4 23,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 daň z příjmu 9,0 9,7 10,7 0,7 1,7 0,7 0,3 1,0 celkem 38,0 38,0 39,0 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 zaměstnanec 5,0 5,3 5,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 25,0 24,6 24,5-0,4-0,5-0,4-0,1-0,1 daň z příjmu 19,0 18,1 18,1-0,9-0,9-0,9-0,2 0,0 celkem 50,0 48,0 47,9-2,0-2,1-2,0-0,4-0,1 zaměstnanec 7,0 7,8 8,2 0,8 1,2 0,8 0,2 0,4 zaměstnavatel 9,0 9,0 9,6 0,0 0,6 0,0 0,1 0,6 daň z příjmu 14,0 14,5 15,7 0,5 1,7 0,5 0,3 1,2 celkem 30,0 31,2 33,5 1,2 3,5 1,2 0,7 2,3 zaměstnanec 9,0 9,3 9,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 zaměstnavatel 26,0 25,9 25,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 daň z příjmu 8,0 8,4 8,6 0,4 0,6 0,4 0,1 0,2 celkem 43,0 43,6 43,8 0,6 0,8 0,6 0,2 0,2 19

20 země Maďarsko Polsko Slovensko položka podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b zaměstnanec 9,0 9,9 10,0 0,9 1,0 0,9 0,2 0,1 zaměstnavatel 29,0 26,9 26,3-2,1-2,7-2,1-0,5-0,6 daň z příjmu 14,0 9,0 14,3-5,0 0,3-5,0 0,1 5,3 celkem 52,0 45,8 50,5-6,2-1,5-6,2-0,3 4,7 zaměstnanec 21,0 21,1 21,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 zaměstnavatel 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z příjmu 5,0 5,1 5,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 celkem 43,0 43,1 43,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 zaměstnanec 9,0 9,9 10,6 0,9 1,6 0,9 0,3 0,7 zaměstnavatel 28,0 26,3 20,8-1,7-7,2-1,7-1,4-5,5 daň z příjmu 5,0 5,8 6,9 0,8 1,9 0,8 0,4 1,1 celkem 42,0 42,0 38,3 0,0-3,7 0,0-0,7-3,7 Pramen: OECD: Taxing wages , , , výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: 1náklady práce se rovnají hrubé mzdě, daní z příjmu, sazbě zákonného sociálního a zdravotního pojištění svobodného a bezdětného dělníka v průmyslu; země EU, které jsou členy OECD jsou seřazeny dle české abecedy 3. Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 222,2 293,3 311,2 32,0 40,1 7,0 7,2 6,1 sociální dávky 255,1 313, ,8 27,8 6,2 5,3 4,1 saldo pojistného SZ a výdajů na sociální dávky -32,9-20,0-14,8-39,2-55,0-0,3-6,6-26,0 pojistné na důchodové pojištění 170,5 243,3 258,3 42,7 51,5 7,1 9,3 6,2 z toho výdaje na důchody a správu 190,1 234,9 251,8 23,6 32,5 6,5 5,4 7,2 důchody: saldo důchodů -19,6 8,4 6,5-142,9-133,2 0,5 9,4-22,6 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 20

21 4. Systém veřejného zdravotního pojištění položka mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2004 příjmy systému zdravotního pojištění 118,0 157,0 168,9 33,1 43,1 7,4 7,4 7,6 výdaje v systému zdravotního pojištění 116,1 156,8 168,4 35,1 45,0 7,8 7,7 7,4 saldo příjmů a výdajů 1,9 0,2 0,5-89,5-73,7-43,0-23,4 150,0 saldo závazků po lhůtě splatnosti a pohledávek ZP vůči ZZ k ,0 8,3 9,0-7,8 0,0-2,0 0,0 8,4 Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000, 2004 a 2005, MF 2001, 2005 a 2006 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 21

22 B. Jednotkové náklady práce

23 Metodické poznámky Jednotkové náklady práce jako náklady práce (náhrady zaměstnancům) na jednotku produktu (HDP) se opírají o údaje z národních účtů zemí EU. Úrovňový ukazatel JNP je podílem náhrad zaměstnancům na osobu a produktivity práce na pracovníka. JNP se sledují jak v národní cenové hladině, tak i v paritě kupní síly k EU-25. NZ JNP = zam (1) HDP prac kde: NZ - náhrady zaměstnancům v běžných cenách (statistika národních účtů) zam - průměrný počet zaměstnanci v daném období (statistika národních účtů) prac - průměrný počet pracovníků v daném období (statistika národních účtů) Analýza faktorů pohybu JNP vychází ze vztahu: ijnp PPS = ijnp NCH. ipk, (2) kdy: ijnp NCH = i NZ. i1/pp NCH (3) ipk = 1/ERDI, (4) kde: ijnp PPS index jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly HDP (PPS) ijnp NCH index jednotkových nákladů práce v EUR v národní cenové hladině ipk index změny míry podhodnocení směnného kurzu Kč/EUR inz index průměrné náhrady zaměstnancům (náhrady zaměstnancům/zaměstnanec) v EUR po přepočtu směnným kurzem PP NCH ERDI produktivita práce na pracovníka (HDP/pracovník) v EUR v národní cenové hladině po přepočtu směnným kurzem Exchange Rate Deviation Index (směnný kurz/parita kupní síly) 23

24 Jednotkové náklady práce v EU 1. Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU země JNP změna v %. roční změna v % / / / / /2004 EU (25) 59,8 58,7 58,4-1,9-2,5-0,5-0,5-0,6 EU (15) 59,6 58,6 58,4-1,7-2,1-0,4-0,4-0,4 Belgie 60,3 59,6 59,7-1,2-0,9-0,3-0,2 0,3 Dánsko 56,4 57,6 56,4 2,1 0,0 0,5 0,0-2,0 Finsko 53,6 54,4 55,5 1,5 3,5 0,4 0,7 2,0 Francie 57,1 57,2 57,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 Irsko 49,2 48,8 49,1-0,8-0,2-0,2 0,0 0,6 Itálie 54,8 53,6 53,7-2,2-2,0-0,5-0,4 0,2 Lucembursko 73,4 82,4 82,2 12,2 11,9 2,9 2,3-0,3 Německo 59,5 58,0 57,0-2,7-4,3-0,7-0,9-1,7 Nizozemsko 59,1 59,4 58,2 0,5-1,5 0,1-0,3-2,0 Portugalsko 67,3 62,7 62,6-6,9-7,1-1,8-1,5-0,3 Rakousko - 56,9 56, ,2 Řecko , Španělsko 58,9 56,1 55,1-4,7-6,4-1,2-1,3-1,7 Švédsko 58,5 58,7 58,4 0,4-0,2 0,1 0,0-0,6 Velká Británie 64,1 63,9 65,4-0,3 2,0-0,1 0,4 2,3 Bulharsko 3,9 52,0 52,8 51,6 71,8-1,0-0,5 1,7 Česká republika 52,2 55,2 54,8 5,7 5,0 1,4 1,0-0,6 Estonsko 49,8 51,1 49,1 2,5-1,4 0,6-0,3-3,8 Kypr 54,9 57,8 57,1 5,2 4,1 1,3 0,8-1,1 Litva 49,4 48,9 47,8-1,0-3,3-0,3-0,7-2,3 Lotyšsko 48,6 45,5 44,1-6,4-9,3-1,6-1,9-3,1 Maďarsko 50,7 53,5 53,6 5,4 5,5 1,3 1,1 0,2 Malta 49,6 53,5 52,6 7,9 6,2 1,9 1,2-1,7 Polsko 56,9 50,8 50,0-10,6-12,0-2,8-2,5-1,6 Rumunsko 76,4 70,7 74,8-7,5-2,0-1,9-0,4 5,9 Slovensko 43,3 41,2 40,1-4,9-7,3-1,2-1,5-2,5 Slovinsko 64,5 62,7 62,8-2,8-2,7-0,7-0,5 0,1 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, leden 2007, výpočty VÚPSV, v.v.i. Tříděno dle české abecedy v členění EU- 15 a nové země, které přistoupily a

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 Jan Vlach Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i., Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2014

KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2014 KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2014 Vzor citace: Kolektiv CES VŠEM, VŠEM: Konkurenční schopnost České republiky 2013 2014. Praha: Odborné nakladatelství VŠEM, 2015. 108 s. ISBN 978-80-87839-50-8

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) Ivo Baštýř VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Minimální mzda v ČR a EU

Minimální mzda v ČR a EU Srpen 2013 Speciální analýzy Minimální mzda v ČR a EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech)

Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) Jan Vlach, Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i., Praha 2010 Publikace

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců

Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců Iva Chvátalová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 UP/EURES-ĆESKÁ REPUBLIKA Monitoruje trh práce v zahraničí i na celém území ČR, podle právních předpisů Evropské unie upravujících volný pohyb osob v rámci EU, v případech

Více