školní rok Strana 1 (celkem 34)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2011-2012 Strana 1 (celkem 34)"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok Strana 1 (celkem 34)

2 Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou vysokou věží v historickém jádru města. Mezi největší lákadla patří hlavně gotický hrad a renesanční zámek a rybník Vajgar, řada církevních památek, světoznámá úzkokolejka a v neposlední řadě bezesporu také malebná krajina Jindřichohradecka. Nyní má Jindřichův Hradec téměř obyvatel, jeho rozloha je 74,27 km čtverečních a leží v 478 metrech nad mořem. Rokem 1950 bylo vyhlášeno historické jádro města městskou památkovou rezervací. V roce 1991 zde byla otevřena vysoká škola, původně pod patronátem Jihočeské univerzity, později fakultu převzala Vysoká škola ekonomická. Jindřichův Hradec je tedy zčásti i studentským městem. Město Jindřichův Hradec nabízí svým návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historického města. K vidění jsou zde galerie, řada památek, koncerty (mimo jiné také například pravidelné operní představení v objektu místního zámku). Pro náruživé sportovce jsou zde k dispozici tenisové a volejbalové kurty, plovárna, krytý venkovní i vnitřní vodní ráj, upravené cyklotrasy. Turistickou atraktivitu místa podtrhuje krásná příroda města i okolí. Strana 2 (celkem 34)

3 Kde nás najdete Strana 3 (celkem 34)

4 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1) NÁZEV ZAŘÍZENÍ, ADRESA, KONTAKTY. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Gymnazijní 118/II, Jindřichův Hradec zřizovatel: MŠMT ČR forma hospodaření: příspěvková organizace identifikátor zařízení: IČO: zařazení do sítě škol: č. j /99-21 ze dne telefonní spojení: ústředna fax e mail dálkový přístup: 2) ÚDAJE O VEDENÍ ZAŘÍZENÍ ředitel Mgr. Pavel Vítkovský zástupce ředitele pro školu zástupce ředitele pro výchovu hospodářka, vedoucí ekonomického úseku vedoucí školní jídelny ) SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ výchovný ústav kapacita 36 lůžek IZO: střední škola 24 žáků IZO: praktická škola 24 žáků školní jídelna 100 jídel I ZO: ) CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je zřizován a přímo řízen MŠMT ČR. V čele zařízení stojí ředitel organizace. Koncepce ústavu začala vznikat již v roce 1993, o oficiálním statutu zařízení s léčebným režimem rozhodlo MŠMT ČR k 1. únoru Ve školním roce došlo k realizaci druhé části koncepčního záměr. V prosinci 2007 byla ukončena rekonstrukce staré části zařízení a vznikly zde dvě specializované výchovné skupiny. Od počátku roku 2008 se tak výchovný úsek dělí na dvě výchovná oddělení. I. oddělení se 4 VS pro dívky vyžadují výchovně léčebný režim a na II. oddělení EPCHO a OV. Zde jsou přijímány dívky s uloženou ochrannou výchovou (VS OV) a dívky s extrémními poruchami chování (VS EPCHO) Koncepce zařízení se postupně dotvářela s ohledem na měnící se strukturu dětí, které byly do zařízení přijímány. Záměrem je přijímat široké spektrum dívek ve věku 15 18, popř. 19 let s nařízenou ústavní výchovou, které neobstojí v běžném typu zařízení a vyžadují zvýšenou individuální péči. Vedle dívek s psychickou poruchou to jsou děti, které vyžadují malý kolektiv a posílení sociálního statutu, dívky se zdravotními problémy (epilepsie, m. anorexie, diabetes apod.) a také dívky, které jsou blízké dovršení zletilosti a nejsou motivovány pro učební obor ani pro práci v pracovním poměru. V posledních letech sledujeme narůstající trend umísťování dívek se závažnými psychickými poruchami, které v dětském věku dlouhodobě a opakovaně pobývají v psychiatrických léčebnách a které nejsou pedagogicky ovlivňovány, především však dívek, které Strana 4 (celkem 34)

5 jsou umísťovány v PL pro své agresivní chování, kdy výchovné problémy jsou dominantní. Pro tyto dívky právě vznikla výchovná skupiny EPCHO. Došlo také k naplnění záměru MŠMT a byla vybudována výchovná skupina pro dívky s uloženou ochrannou výchovou, které dle litery zákona jsou ubytovány odděleně od ostatních dívek. 5) VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚSTAVU úsek ředitele poskytuje komplexní odborný servis pro pedagogické pracovníky. Tvoří jej psycholog. ekonomický úsek je řízen hospodářkou sociální pracovníci, účetní, uklízečka, údržbář (topič) a školní jídelna úsek školy v čele úseku stojí zástupce ředitele pro školu. Pro výuku dívek je zřízena střední škola - praktická škola jednoletá a dvouletá. výchovný úsek v čele úseku stojí zástupce ředitele pro výchovný úsek, metodické řízení výchovy zajišťuje etoped zařízení. Tento úsek se dále dělí na dvě oddělení I. výchovně léčebné, v čele stojí vedoucí vychovatel a II. oddělení EPCHO a OV přímo řízené zást. ředitele pro výchovu. 6) MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Střední škola je v samostatném patře staré budovy. Výuka probíhá ve třech učebnách, praktická výuka probíhá v odborných učebnách: šicí dílna, cvičná kuchyňka (modernizace 8/2009). ODBORNÉ DÍLNY A UČEBNÍ PROSTORY Odborné učebny, moderně vybavené pro teoretickou výuku. Praktická výuka probíhá ve cvičné dílně. Dílna je dostatečně vybavena strojním zařízením, stříhací a žehlící technikou a učebními pomůckami. Dívky se připravují na profesionálních šicích strojích. Šicí dílna je v areálu zařízení. Strana 5 (celkem 34)

6 Ústav má vlastní školní jídelnu, její rekonstrukce byla dokončena v roce V roce 2005 byla dokončena přístavba ubytovací části pro I. oddělení VLÚ. Přístavba je čtyřpodlažní. V suterénu budovy je posilovna, PC klubovna s pevným internetovým připojením a 7 PC, prádelna, sušárny a botárna. V 1. a 2. nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné buňky pro dívky. Každá buňka má charakter bytu a skládá se z haly, tří ložnic po dvou lůžkách, šatny se samostatně uzavíratelnými skříněmi pro každou dívku, kuchyňského koutu, obývacího pokoje, úklidové komory, skládku a hygienickým zařízením v nadstandardním provedení. V podkroví jsou odborné pracovny etopeda, psychologa, zdravotnice a zástupce ředitele pro výchovný úsek, šatny vychovatelů a konferenční místnosti s vlastní kuchyňkou. Ve II. NP je moderně vybavený zdravotní pokoj s vlastním hygienickým zařízením. V prosinci 2007 byla dána do užívání rekonstruovaná část budovy pro II. oddělení. Ve VS EPCHO jsou 4 pokoje s možností v případě potřeby ubytovat dívky samostatně. Maximální důraz při rekonstrukci byl kladen na bezpečnost dívek a ochranu. Okenní výplně, výplně dveří a přepážka noční služby jsou osazeny bezpečnostním sklem Conex. Sociální zařízení centrální je v provedení nerez, postele dívek kovové, zpevněné proti poškození, nábytek na ložnicích ukotven k nosným konstrukcím, osvětlení v bezpečnostním provedení el. zásuvky na ložnicích kovové, odolné proti poškození, kovové kryty topení na ložnicích zesílené, okna zajištěná proti otevření, větrací okénko v horní části rozměrově konstruované proti průlezu. Šatna a sociální zařízení dívek jsou osvětleny denním světlem pomocí světlovodů. Vstupní dveře na ložnice jsou kovové s průzorem z bezpečnostního skla Conex. Veškeré elektrické rozvody jsou řízeny centrálně z ústředny, na skupině nejsou umístěny vypínače, všechny prostory jsou zabezpečeny nouzovým osvětlením samostatně napájeným akumulátory, centrálně ovládané. 2. VS je zřízena odděleně pro ubytování dívek s uloženou ochrannou výchovou v souladu se zák. 109/2002 Sb. Kapacita VS je 6 lůžek ve třech ložnicích. Pro dívky je zřízena čajová kuchyňka. Byly použity zabezpečovací prvky proti útěkům dívek (bezpečností skla Conex). Pro oddělené vzdělávání dívek obou skupin byla zřízena třída vybavená výpočetní technikou. Pro zájmovou činnost jsou připraveny sportovní potřeby lyže, kola, stůl pro stolní tenis a posilovací a relaxační stroje v posilovně. Ve všech VS je televizní okruh, rozvody počítačové sítě, v oddělení I. i do obývacích pokojů dívek. 7) ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Školská rada pracovala v tříčlenném složení v původní sestavě od října 2009 ve složení: PhDr. Alena Janů zást. pdg. pracovníků ústavu, předseda MUDr. Hana Vlnasová jmenována MŠMT Mgr. Pavlína Čermáková zástupce zletilých žáků a zák. zástupců nezl. žáků Strana 6 (celkem 34)

7 Rada schválila výroční zprávu školy 2011/2012 Rada se průběhu roku sešla na dvou jednáních. Hodnotila připravenost nového učebního oboru - Provozní služby, hodnotila systém hodnocení dětí a vzdělávání žáků střední školy. B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA (SŠ) V čele úseku stojí zástupce ředitele pro školu. Pro výuku dívek je zřízena Praktická škola. Charakteristika školy, učebních oborů a přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva. PRAKTICKÁ ŠKOLA PRŠ JEDNOLETÁ připravuje žáky s ukončenou povinnou školní docházkou v jednoleté přípravě na výkon jednoduchých činností. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. PRŠ DVOULETÁ připravuje žáky s ukončenou povinnou školní docházkou v dvouleté přípravě na výkon jednoduchých činností praktického života. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. PRAKTICKÁ ŠKOLA S JEDNOLETOU PŘÍPRAVOU (PRAKTICKÁ PROFESNÍ PŘÍPRAVA) C/001: Výuku schválilo MŠMT ČR pod č. j / NÁPLŇ UČEBNÍHO OBORU Cílem je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech se zaměřením na běžné domácí práce, rozšířené o základy šití prádla, pěstitelství a přípravy jídel. PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ C/002: Výuku schválilo MŠMT ČR pod č. j / NÁPLŇ UČEBNÍHO OBORU Cílem je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech se zaměřením na běžné domácí práce, rozšířené o základy šití prádla, pěstitelství a přípravy jídel. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 21. PROVOZNÍ SLUŽBY E/01 Výuku schválilo MŠMT ČR pod č. j /2010- NÁPLŇ UČEBNÍHO OBORU DLE ŠVP UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA Strana 7 (celkem 34)

8 Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Také se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků. C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Na základě pokynu MŠMT bylo přistoupeno s účinností od 1. února 2012 ke snížení počtu pracovníků. opatření snížení počtu učitelů SŠ snížení počtu kuchařek snížení počtu vychovatelů na EP- CHO + OV snížení počtu vychovatelů na výchovně léčebném oddělení snížení celkem počet pracovníků zmírnění dopadu sloučení teoretické výuky, zařazení úvazku ředitel, etoped, psycholog na školu zvýšení frekvence samostatné přípravy jídel dívkami na VS, změna pracovní náplně vedoucí ŠJ Diverzifikace služeb, část přímé VP nahrazena dozorem v rámci nepřímé VP, o dívky nezařazené do výuky pečuje AP Diverzifikace služeb, část přímé VP nahrazena dozorem v rámci nepřímé VP 6 = 10,7% zaměstnanců stav k stav k (od ) ředitel 1 ředitel 1 zástupce řed. 2 zástupce řed. 1 sociální pracovnice 2 sociální pracovnice 2 psycholog 1 psycholog 1 vedoucí vychovatel/etoped 1 vedoucí vychovatel/etoped 1 hospodářka 1 hospodářka 1 účetní 1 účetní 1 šk. jídelna 4 šk. jídelna 3 údržbář 1 údržbář 1 topič 0,35 topič 0,35 uklízečka 1 uklízečka 1 učitelé 3 učitelé 3 vychovatelé 24 vychovatelé 20 asistenti pedagoga 14 asistenti pedagoga 14 celkem 56,35 celkem 50,35 Strana 8 (celkem 34)

9 údaje o pracovnících, jejich vzdělání a praxi k ) NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI zařazení vzdělání zařazení vzdělání hospodářka VŠE vedoucí ŠJ SOU účetní SEŠ kuchařka OU SD soc. pracovnice VŠ kuchařka OU SSD soc. pracovník SOŠ kuchařka OU SD údržbář ÚSO uklízečka OU 2) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (ASISTENTI PEDAGOGA) zařazení vzdělání praxe (r) studium AP AP SO 4 ANO AP SO 4 ANO AP Gymnázium 6 ANO AP ÚSO 5 NE AP Gymnázium, ÚSO 11 ANO AP ÚSO 17 ANO AP ÚSO 4 ANO AP ZŠ 19 ANO AP SPgŠ 6 ANO AP ÚSO 7 ANO AP ÚSO 10 ANO AP VŠ pedagog. 5 AP SO 24 ANO AP ÚSO 5 ANO Strana 9 (celkem 34)

10 3) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (VYCHOVATELÉ, ETOPED A PSYCHOLOG) zařazení vzdělání praxe ve VÚ (r) studium SPP ředitel VŠ SPP 29 ANO zást. ředitele VVŠ+DPS 17 ANO Etoped VŠ SPP 19 ANO Psycholog VŠ 20 Vychovatel SpgŠ 8 ANO Vychovatel ÚSO+ DPS 6 ANO Vychovatel ÚSO 5 ANO Vychovatel VŠ pedagog. 3 ANO Vychovatel ÚSO 5 zahájil Vychovatel VŠ pedagog. 3 ANO Vychovatel gymnázium + DPS 24 ANO Vychovatel ÚSO 6 NE Vychovatel ÚSO+ DPS 7 ANO Vychovatel SPgŠ 13 ANO Vychovatel VOŠ + Bc. SPP 5 ANO Vychovatel VŠ 7 zahájil Vychovatel VŠ SPP 5 ANO Vychovatel gymnázium + DPS 14 ANO Vychovatel VŠ pedagog. 5 ANO Vychovatel SPgŠ 7 ANO Vychovatel ÚSO 5 NE Vychovatel ÚSO 1 NE Vychovatel SPgŠ 3 ANO Vychovatel VŠ SPP 6 ANO Strana 10 (celkem 34)

11 4) STŘEDNÍ ŠKOLA zást. ředitele pro školu učitel všeobecně vzdělávacích předmětů kvalifikace VŠ FTVS praxe ve VÚ 2 roky učitelka OU - učitelka odborné odborného výcviku, TU kvalifikace SŠ odborné, pdg. studium + SPP praxe 20 let učitelka PrŠ - učitelka odborné odborného výcviku, TU kvalifikace SŠ odborné, pdg. studium + SPP praxe 11 let D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ žáci byli přijímání na základě výsledků dosažených v ZŠ SŠ přihlášeno přijato přijato celkem 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo /skutečnost PrŠ jednoletá /9 PrŠ dvouletá /2 OU /11 Do SŠ byli žáci přijímáni dle aktuální potřeby VÚ a DÚM průběžně. E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet tříd a žáků C/001 PrŠ jednoletá 1.r. 9 žáků C/002 PrŠ dvouletá 2.r. 2 žáků celkem PrŠ 11 žáků E/01 Provozní služby 1.r. 11 žáků celkem SŠ 22 žáků Strana 11 (celkem 34)

12 výsledky vzdělávání žáků obor - ročník prospěch absence celková /na žáka 1. pololetí 2. pololetí omluvené neomluvené 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí PS 2,28 2, /96, / /115, /170,27 PrŠ 1 2,72 2,67 254/28,22 150/16, /125, /269,44 PrŠ 2 2,23 2,15 22/11 197/98,5 83/41,5 560/280 PS 1. ročník ukončilo 11 žákyň opravné zkoušky 0 opakování ročníku na žádost rodičů 0 ukončení studia pro absenci a neprospěch 4 přestup z jiné školy 2 1. PrŠ ukončilo 9 žákyň opravné zkoušky 0 opakování ročníku na žádost rodičů 0 ukončení studia pro absenci a neprospěch 8 přestup z jiné školy 7 2. PrŠ ukončilo 2 žákyně opravné zkoušky 0 opakování ročníku na žádost rodičů 0 ukončení studia pro absenci a neprospěch 1 přestup z jiné školy 1 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 1. PrŠ počet žáků v ročníku 9 k ZZ přihlášeno 1 opakování ročníku 0 neúčast na ZZ 0 prospělo 1 z toho s vyznamenáním 0 2. PrŠ počet žáků v ročníku 2 k ZZ přihlášeno 1 opakování ročníku 0 neúčast na ZZ 0 prospělo 1 z toho s vyznamenáním 1 Strana 12 (celkem 34)

13 F) HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍVEK NEZAŘAZENÝCH DO ŠKOL- NÍ VÝUKY Ve VÚ jsou zřízeny pro dopolední vzdělávání dvě skupiny dívek, které nenavštěvují žádnou školu a jejichž pobyt ve VÚ je krátko či střednědobý. První skupina dívek je zřízena pro oddělení s vých. léčebným režimem, druhá skupina pro oddělení EPCHO. Ve školním roce 2011/2012 byly stanoveny pro první skupinu pracující v I. oddělení hlavní a vedlejší cíle výchovy a na jejich základě sestavován konkrétní obsahový plán činností. Konkrétní obsah činností byl ověřován v předchozím šk. roce v praxi a byl vytýčen stěžejní výchovný a vzdělávací cíl a obsah činností. Dívky pracují ve vzdělávacích modulech. Jejich osou jsou matematické aplikace, příprava pokrmů a výtvarné techniky, především ruční šití, šití na stroji, pletení a háčkování, zpracované dle požadavků RVP. Celý obsah učiva je zpracován jako terapeutický a s přihlédnutím k využití v praktickém životě. Jsou propojovány jednotlivé moduly. Např. matematické aplikace při přípravě pokrmů, (znalost jednotek hmotnosti a objemu) a při výtvarných technikách (znalost jednotek míry, používání základních rýsovacích pomůcek a znalost konstrukce pravého úhlu). V roce 2011/12 byla do plánu skupiny začleněna finanční gramotnost, výpočet zlomků a procent a zavedena výuka výpočtu hrubé a čisté mzdy, základní povědomí o daních přímých a nepřímých a sestavování rodinného rozpočtu, a to vše při používání počítačové techniky a základních početních operací v programu Excel. Během roku 2011/12 byla zpracována základní osnova výuky literatury ve spojení s výukou dějepisu a zeměpisu, která byla vyučována dle konkrétních významných státních svátků a významných mezinárodních dnů. Ke zkvalitnění výuky přispělo nebývalou měrou vybudování stálé učebny pro skupinu A-D. Ve školním roce 2011/12 je bylo hlavním cílem ověřovat v praxi obsah výuky literatuře a připravit osnovu výchovy ke zdraví. Druhá skupina dívek byla vyučována podle osnov PrŠ, které byly upraveny na krátkodobý pobyt dívek. Při výuce bylo přihlédnuto k individuálním zvláštnostem dívek. Dívkám je při odchodu ze zařízení vydáváno osvědčení o absolvování výuky. Strana 13 (celkem 34)

14 G) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V zařízení je zřízena funkce preventisty sociálně-patologických jevů, kterou vykonává ústavní psycholog. Jeho úkolem je ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky dbát na: osobnostní rozvoj dívek: zvyšováním odolnosti vůči sociálně patologickým jevům, upevňováním zásad zdravého životního stylu (program proti kouření), podporou přiměřeného sebevědomí a sebehodnocení dětí, pěstováním seberegulačních vlastností, zdokonalováním schopností vyrovnávat se se zátěžovými situacemi. osvětovou a informační činnost: na výchovných skupinách i ve škole tematické nástěnky, besedy s odborníky pro děti i výchovné pracovníky (PhDr. Kožnar, Mgr. Týmal), doplňováním a aktualizací ústavní odborné knihovny pro výchovné pracovníky. Škola: začlenění tématu do výuky zejména občanské výchovy, těl. výchovy apod. Výchovný úsek: S dívkami se pracuje individuálně i skupinově, u již závislých se snažíme motivovat je k vhodné formě odvykací léčby. Hlavní důraz v programu protidrogové prevence je kladen na rozšiřování a zkvalitnění volnočasových aktivit dívek nabídkou sportovních akcí (sportovní kroužky, účast na olympiádách), pěstováním turistiky (programy na poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí ústavu), podporou umělecké hudební a výtvarné činnosti (ruční práce, pořádání kulturních akcí jako jarmark, hudební zahradní slavnost apod., účastí na festivalu zájmové umělecké činnosti. Pravidelná organizace dne, týdne jasná struktura plnění povinností, blok odpočinku a zábavy. Pěstování mediální gramotnosti nebezpečí internetu, výběr kvalitní TV a video produkce Problémy přesahující rámec VS využívání schránky důvěry Specifické působení zátěžové pobyty s psychorelaxačním působením Strana 14 (celkem 34)

15 H) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Sociální pedagogika VŠ pedagogická 4 pedagogové zařízení Speciální pedagogika PF UK Praha 1 pedagog zařízení OV a ZSV pro 2 stupeň ZŠ a SŠ PF UK Praha 1 pedagog zařízení Pedagogika PF České Budějovice 1 pedagog zařízení Psychopatologie PdF UP Olomouc, 4 pedagogové zařízení Supervizní výcvik rozsah dlouhodobý výcvik (120 hod.) pořadatel IPPP účast 1 pedagog zařízení Klinické dny rozsah dle nabídky pořadatel českomoravská psychologická společnost účast psycholog zařízení Program Alternativa rozsah dlouhodobý (2 ročník) pořadatel DÚM Praha Hodkovičky účast 4 pedagogové zařízení rozsah dlouhodobý ((1. ročník)) pořadatel DÚM Praha Hodkovičky účast 4 pedagogů zařízení Účast na vzdělávacích akcích dle nabídky agentur Kurzy dovedností ve volnočasových aktivitách Strana 15 (celkem 34)

16 I) PREZENTACE ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI zařízení provozuje vlastní webové stránky: účast na veřejných soutěžích a výstavách ve městě výstavy prací dívek pro veřejnost tradiční jarmark ukázka prací dívek pro veřejnost 4. ročník koncert hudebních skupin v areálu VÚ turnaj ve fotbale dívek 3. ročník účast na sportovních turnajích pořádaných ostatními zařízeními (Černovice, V. Meziříčí) spolupráce s odbornými školami Zařízení je klinickým pracovištěm JČU Poskytujeme praxi studentům Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice Smlouva o spolupráci a poskytování praxe s Vyšší odbornou školou Strana 16 (celkem 34)

17 J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI dubna 2012 Veřejnoprávní kontrola za období 2011 do data kontroly Státní kontrola za období 2011 ostatní faktory ovlivňující činnost školy PEDAGOGICKÁ RADA Pravidelné čtvrtletní zasedání projednány kázeňské přestupky (řešeno ve spolupráci s rodiči, OPD a výchovným úsekem). TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ 2 x ve školním roce, rodiče jsou průběžně písemně informování o prospěchu a chování žáka. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Zpracován plán kontrolní a hospitační činnosti jako neveřejná příloha plánu práce, pravidelně vyhodnocován. Akce školy: Exkurze do výrobních podniků a na výstavy Strana 17 (celkem 34)

18 K) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ FKSP Ukazatel Hodnocení závazných ukazatelů v tis. Kč **Zdroj krytí při překročení Rozpočet Skutečnost závazných ukaz. schválený po změnách slovně v Kč a Běžné náklady celkem z toho: mzdové prostředky v tom: platy OON zákonné odvody z mezd a ostatní běžné náklady vlastní výnosy rezervní fond 041, Vlastní výnosy ,10 * Limit počtu zaměstnanců 56,3 1 56,31 57,02 Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti ,00 - z jiné činnosti 0,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,00 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků 0,00 - úhrada ztráty z minulých let celkem 0 - další: 0 Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,00 Tvorba a použití peněžních fondů Předchozí Hodnocený v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu stav k stav k Tvorba Čerpání Stav k Změna stavu za rok = 5-2 Fond odměn , ,25 0,00 0, ,25 0,00 FKSP , , , , , ,13 Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů , ,49 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 FRM , , ,00 0, , ,00 CELKEM , , , , , ,77 Strana 18 (celkem 34)

19 L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁROD- NÍCH PROGRAMŮ Škola není zapojena M) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOSTNÍ UČENÍ Škola není zapojena N) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PRO- JEKTECH FINANCOVÁNÍ Z CIZÍCH ZDROJŮ Ve fázi žádosti O) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Škola úzce spolupracuje se vzdělávacími organicemi Zapojení do projektu Expresivní terapeutické metody v rámci ESF organizovaný UP Olomouc Strana 19 (celkem 34)

20 VÝCHOVNÝ ÚSTAV JINDŘICHŮV HRADEC 1) CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ VÚ je členěn na dva úseky: I. VLÚ výchovně léčebné oddělení II. EPCHO a OV I. VLÚ má celorepublikovou působnost a jako jediný v rámci ČR pečuje o dívky ve věku (19) let, které pro své zdravotní, tělesné a psychické onemocnění nemohou být umístěny v běžném výchovném ústavu. Pro tuto potřebu jsou zřízeny dva léčebné oddíly pro dívky docházející do školy a jeden oddíl léčebně diagnostický pro dívky před zařazením do školy a zařazené do pracovní terapie, popř. procházející diagnostikou. Do ústavu se zařazuje mládež odpovídající ustanovením příslušných předpisů, zejm. Zák. 109/02 Sb., po ukončení povinné školní docházky. V čele úseku stojí zástupce ředitele pro výchovný úsek, který řídí dvě oddělení, I. VLÚM a II. EP- CHO a ÚV. Ï. oddělení VLÚM - řídí vedoucí vychovatel - metodické řízení výchovy zajišťuje etoped zařízení. Dívky jsou ubytovány ve čtyřech výchovných skupinách (VS) 1 4. VS je umístěna v nové přístavbě Kapacita je 4 x 6 lůžek, celkem 24. V čele každé VS je vychovatel, který je pověřen řídit práci skupiny. Členění ve dvou vrstvách. Pro dívky s uloženou ochrannou výchovou a extrémními poruchami chování je II. oddělení skupina. Celková kapacita zařízení je 36 lůžek - 6 dívek v každé skupině. Počty dívek u skupin 1 3 a 5 6 lze aktuálně snižovat dle náročnosti výchovné práce a míry postižení dívek. 1. a 2. skupina slouží pro ubytování dívek v prvním měsíci střednědobého a pro krátkodobý pobyt. Obsahově se práce obou skupiny neliší. Členění na dvě skupiny vyplývá z dlouhodobé zkušenosti a slouží k možnosti odděleného ubytování dívek, jejichž projevy by se vzájemně negativně ovlivňovaly. Metoda práce je smíšená individuální i skupinová, míra uplatňování obou metod reflektuje potřeby dívek. Cílem je stanovení základních postupů a metod práce s dívkou, kompenzace, vypracování prognózy. 3. skupina pro ubytování dívek na dlouhodobém pobytu, které vyžadují zvýšenou individuální péči. Dominantní je individuální přístup. Cílem je dlouhodobá kompenzace, posilování pozitivních prvků chování. 4. skupina pro ubytování dívek na dlouhodobém pobytu, které navštěvují školy při zařízení, popř. školy ve městě a které vyžadují standardní individuální péči. Hlavními výchovnými postupy jsou skupinové metody práce sloužící k posílení sociálního statutu dívek, jejich samostatnosti a zlepšení orientace v běžném životě skupina pro ubytování dívek s nařízenou ochrannou výchovou, popř. dívek vykazující extrémní poruchy chování. 2) PŘIJÍMÁNÍ DÍVEK VÚ přijímá dívky pouze prostřednictvím diagnostického ústavu (DÚM Praha Hodkovičky). Dívky jsou přijímány na pobyty dlouhodobé, krátkodobé a střednědobé. Pro dlouhodobý pobyt jsou přijímány dívky s psychickými poruchami jednoznačně indikované pro výchovně léčebný pobyt. Strana 20 (celkem 34)

21 střednědobý a krátkodobý pobyt: Pro střednědobý a krátkodobý pobyt jsou umísťovány dívky, které vyžadují stabilizaci a jsou již zařazeny do zařízení pro výkon ÚV OV, popř. DÚ. Zařízení, které eviduje dívku zpracuje psychologickou (popř. etopedickou) zprávu a požádá DÚM Praha Hodkovičky o souhlas s umístěním dívky. Pro přijetí do VÚ zpracuje kontrakt, který zejména stanovuje požadavek na specifickou péči a předpokládanou délku pobytu. Do jednoho měsíce od přijetí vypracuje VÚ individuální plán převýchovy se stanovením priorit, postupů a předpokládanou délkou realizace, který předloží kmenovému zařízení, příslušnému orgánu péče o děti a osobám odpovědným za výchovu. Za střednědobý pobyt se považuje pobyt v rozpětí tři až šest měsíců. Krátkodobý pobyt je ukončen zpracováním doporučení do jednoho měsíce od přijetí dívky. 3) CHARAKTERISTIKA PŘIJÍMANÝCH DÍVEK Do zařízení jsou přijímány dívky ve věku 15 18, resp. 19 let s nařízenou ústavní výchovou po ukončení povinné školní docházky. Pro přijetí dívek je rozhodující priorita poškození dle následujících kritérií: dívky s psychickými poruchami, které nevyžadují dlouhodobou péči specializovaných zdravotnických zařízení (PL) dívky se zdravotními problémy vyžadujícími zvýšenou péči dívky vyžadující zvýšený individuální přístup, indikované pro menší kolektiv, vyžadující posílení sociálního statutu dívky s problémy v oblasti experimentování s návykovými látkami motivované pro abstinenci popř. s prognózou nástupu léčby. vnitřní dynamika 4) PROSTUPNOST ÚSTAVU Dívky jsou po přijetí do ústavu zařazovány do výchovných skupin podle předpokládané délky pobytu a míry adjustace. Dívky, u nichž na základě dostupných informací lze předpokládat dlouhodobý pobyt jsou zařazovány přímo do 3. a 4. skupiny dle jednotlivých charakteristik skupin. Dívky, které jsou do ústavu přijímány na časově omezený pobyt jsou zařazovány do 1. a 2. skupiny minimálně na dobu jednoho měsíce. Po této době rozhoduje porada vých. úseku o dalším umístění dívky. Dívka s předpokládaným střednědobým pobytem, která vyžaduje zvýšený ind. přístup je zařazována do 3. skupiny, dívka se střednědobým pobytem indikovaná pro skupinovou práci je zařazována do 4. skupiny. Prostupnost mezi 1. a 2. skupinou je dána možností vzájemné interakce dívek, prostupnost mezi 3. a 4. skupinou předpokládá míru adjustace. vnější dynamika Vnější prostupnost ústavu je dána plněním kontraktu, který je nabídnut kmenovému zařízení. K hodnocení míry úspěšnosti plnění stanovených úkolů slouží Škálový dotazník chování T-184. Dotazník zpracovávají měsíčně příslušní vychovatelé výchovných skupin u všech dívek v zařízení ve spolupráci s psychologem zařízení a etopedem. Výsledky jsou schvalovány poradou vých. úseku, jsou zakládány do spisové dokumentace dívek vedené vých. úsekem a slouží k upřesnění postupů a metod práce. Dívka, která nevyžaduje další péči VÚ odchází zpět do svého původního zařízení. Strana 21 (celkem 34)

22 hodnocení 5) ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÉ PRINCIPY V zařízení je používán bodový systém hodnocení. Hodnocení se provádí průběžně každý den na večerním kruhu, sumárně týdně v rámci skupinového sezení. Dívka se k hodnocení vyjadřuje, má právo na informace o svém hodnocení, je seznámena s obdrženými výhodami a sama navrhuje v případě obdržených vycházek, popř. dovolenek jejich čerpání. Měsíčně je dívka hodnocena za účasti svého učitele, pokud navštěvuje školu při zařízení. Pro průběžnou orientaci projevů dívky jsou založeny individuální léčebné deníky, kam se zapisují veškeré projevy dívky vč. stručného hodnocení a získaného bodového hodnocení. Pro stanovení metod a postupů výchovné práce zpracovávají vychovatelé vých. skupin ind. plány převýchovy (slouží pro stanovení a upřesnění kontraktu s kmenovým zařízením dívky), které měsíčně vyhodnocují. Součástí hodnocení je škálový dotazník. 6) VÝCHOVNÁ ČINNOST Základním principem výchovné práce v zařízení je individuální práce s dívkou realizovaná v rámci skupiny skupinovým vychovatelem, dále psychologem, etopedem, příp. externími odborníky. Ind. práce se řídí ind. plánem převýchovy. Tento individuální plán má 3 fáze: 1. fáze adaptační - orientace a adaptace dívky v novém prostředí. Prvním krokem bude diagnostický nebo vstupní rozhovor zaměřený na informace o pobytu, na emoce, zvládání maladaptačních projevů a na tvorbu krátkodobého kontraktu. Poté následuje specifický adaptační program, limitovaný časově i normativně. Tato fáze bude zaměřena na otevřenou komunikaci a hledání. 2. fáze vytváření individuálního programu rozvoje osobnosti - stanovení cílů, strategie, intervence, diagnostické hypotézy. Tento program bude specificky zaměřen na individuální potřeby dívky. Je nutné počítat s vývojem postojů dívky jak vůči instituci, tak i vůči skupině dívek. V této fázi se proto bude jednat o vnější přijetí a následné potvrzení rozhodnutí dívky což se projeví v jejím vlastním konání. 3. fáze výstupní příprava na návrat do kmenového zařízení. V této fázi půjde o zvnitřnění norem a podporu nezávislosti dívky. Konečným cílem je sociální rehabilitace. Výchovné skupiny pracují samostatně. Pro zvýšení skupinové koheze si vytvářejí vlastní rituály. Práce skupiny se řídí týdenním plánem skupiny, zpracovávaným ve spolupráci s dívkami při týdenním hodnocení. Využívána je vlastní posilovna, pronájem tělocvičny v sousedním gymnasiu a počítačová klubovna s internetovým připojením. K dispozici je sportovní areál v sousedství zařízení, sportovní a kulturní zařízení ve městě. Dívkám jsou přístupné zájmové aktivity Domu dětí a mládeže, základní umělecké školy apod. Poloha zařízení na okraji centrální zástavby a v sousedství městského parku umožňuje relativně otevřenou činnost. Četná rekreační zařízení regionu umožňují pobytové aktivity sloužící k zvýšení koheze skupin. V zařízení pracuje psycholog a etoped, který provádí ind. vyšetření a terapii dívek, superviduje práci výchovných skupin a spolupracuje s vychovateli při stanovování vhodných výchovných postupů. Lékařská peče standardní je zajištěna praktickými pediatry ve městě. Odborná a akutní péče lékaři nemocnice s poliklinikou ve městě. Zdravotnickou péči zajišťuje zdravotní sestra. Strana 22 (celkem 34)

školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40)

školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40) Výroční zpráva školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Pečovatelské služby Obor vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ Výroční zpráva o činnosti školy Za školní rok 2009-2010 Vypracoval:Mgr.vářka Roman Slovo úvodem: Letošní školní rok byl pro naši školu rokem hodnocení, úspěchů a

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Programem není trest ale pomoc! Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna Hradec Králové 1 Obsah 1 Obsah... 2 2

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více