Strana 1 / /2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání"

Transkript

1 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Změna: 367/2012 Sb. Vláda nařizuje podle 3 odst. 5, 58 odst. 5 a 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.: 1 Soustava oborů V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů, v nichž lze dosáhnout základního, středního, středního s výučním listem a středního s maturitní zkouškou, vyššího odborného v konzervatoři a vyššího odborného, jejich návaznost na obory podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku. 2 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání ( Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení. ( Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení. ( Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví. 3 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 2. Nařízení vlády č. 18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 3. Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. 4. Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 5. Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 6. Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 4 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna Předseda vlády: Ing. Fischer, CSc., v. r. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: PhDr. Kopicová v. r. Strana 1 / 21

2 Příloha 1 Soustava oborů KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ - VYSVĚTLIVKY: Skupina Obor Kategorie Pořadové Příklad: oborů dosaženého číslo C / Skupiny oborů : 16 Ekologie a ochrana životního prostředí 18 Informatické obory 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 Strojírenství a strojírenská výroba 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 28 Technická chemie a chemie silikátů 29 Potravinářství a potravinářská chemie 31 Textilní výroba a oděvnictví 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 Doprava a spoje 39 Speciální a interdisciplinární obory 41 Zemědělství a lesnictví 43 Veterinářství a veterinární prevence 53 Zdravotnictví 61 Filozofie, teologie 63 Ekonomika a administrativa 64 Podnikání v oborech, odvětví 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 66 Obchod 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 69 Osobní a provozní služby 72 Publicistika, knihovnictví a informatika 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 78 Obecně odborná příprava 79 Obecná příprava 82 Umění a užité umění 91 Teorie vojenského umění Přehled kategorií dosaženého : B, C Obory poskytující základní s výjimkou oborů C/01 Praktická škola jednoletá a C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední J Obory poskytující střední (bez výučního listu a maturitní zkoušky) E Dvouleté a tříleté obory poskytující střední s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného ; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání) H Obory poskytující střední s výučním listem L Obory poskytující střední s maturitní zkouškou; v případě, že pořadové číslo začíná číslicemi 0 až 4, jedná se o obory poskytující střední s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání i odborný výcvik; v případě, že pořadové číslo začíná číslicí 5, jedná se o obory nástavbového studia poskytující střední s maturitní zkouškou K, M Obory poskytující střední s maturitní zkouškou N Obory poskytující vyšší odborné P Obory poskytující vyšší odborné v konzervatoři Oddíl A Strana 2 / 21

3 Soustava oborů poskytujících základní A Obory poskytující základní Skupina Kód Obor, pro Kód nahrazovaného Nahrazovaný obor Poznámky který byl vydán oboru rámcový vzdělávací program Obecná příprava C/01 Základní kola C/001 Základní kola B/01 Základní kola B/001 Pomocná kola speciální Poznámky k tab. A1: Obor poskytující základní s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem. Obor poskytující základní s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem. Oddíl B Soustava oborů poskytujících střední B Obory poskytující střední - dobíhající soustava Skupina Kód Obor Poznámky Technická chemie a chemie silikátů J/001 Chemicko farmaceutická výroba 31 Textilní výroba a oděvnictví J/001 Textilní výroba a podnikatelství, J/001 Oděvnictví, 39 Speciální a interdisciplinární obory J/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 41 Zemědělství a lesnictví J/002 Lesní hospodářství 53 Zdravotnictví J/004 Zubní instrumentářka 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit, 78 Obecně odborná příprava J/001 Odborná kola Poznámky k tab. B1: Pouze jako studium při zaměstnání. Jen v rámci oborů PHARE. Platnost oboru byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. Platnost oboru zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. B Obory poskytující střední Skupina Kód Obor, pro který byl Kód nahrazovaného oboru Nahrazovaný obor Zdravotní Poznámky vydán rámcový vzdělávací program omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády Zdravotnictví J/01 Zubní instrumentářka J/004 Zubní instrumentářka 3,7a,8a,9a,16, 3. etapa 22,23,27 63 Ekonomika a administrativa J/01 Obchodní kola J/001 Obchodní kola etapa 75 Pedagogika, učitelství, sociální péče J/01 Pedagogika pro asistenty J/001 Pedagogika pro asistenty etapa ve kolství ve kolství J/01 Pečovatelské služby J/001 Charitativní služby 1,23 3. etapa J/003 Sociální činnost 78 Obecně odborná příprava C/01 Praktická kola jednoletá C/001 Praktická kola jednoletá 4. etapa, C/02 Praktická kola dvouletá C/002 Praktická kola dvouletá 4. etapa, 82 Umění a užité umění J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost J/001 Ladění klavíru 3,9a 3. etapa Poznámky k tab. B2: Obory poskytující střední s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem. Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující Strana 3 / 21

4 jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Oddíl C Soustava oborů poskytujících střední s výučním listem C Obory poskytující střední s výučním listem - dobíhající soustava Skupina Kód Obor Nejvyí Nejvyí Poznámky počet počet žáků na žáků na učitele učitele OV OV v 1. r. ve 2. až 3 r Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství H/002 Horník E/001 Hutnické práce E/503 Hutní výroba letý obor E/002 Formířské práce E/503 Slévárenská výroba letý obor Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie E/501 Polygrafická výroba letý obor Stavebnictví, geodézie a kartografie H/001 Izolatér E/001 Kamenické práce E/507 Dělník technických letý obor služeb Zemědělství a lesnictví E/501 Rybářská výroba letý obor Osobní a provozní služby H/003 Provoz služeb E/001 Práce v autoservisu 8 8 2letý obor Umění a užité umění H/008 Ruční krajkářka H/013 Koíkář H/014 Ruční vyívačka H/015 Obuvník scénické obuvi Poznámky k tab. C1: Platnost oboru byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. Platnost oboru zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. C Obory poskytující střední s výučním listem Skupina Kód Obor, pro který Kód nahrazovaného Nahrazovaný obor Nejvyí počet žáků Nejvyí počet žáků Zdravotní omezení Kód přísluných Název přísluných oborů Pozn. byl vydán rámcový oboru na učitele OV na učitele OV podle přílohy č. 2 k oborů nástavbového studia vzdělávací program v 1. r. ve 2. až 3. r. tomuto nařízení nástavbového studia Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství H/01 Hutník H/005 Hutník ,4,5,6,7a,8,11,19, L/51 Hutník operátor 2. etapa 20,21,22 Provozní technika L/ H/01 Modelář H/001 Modelář ,3,5,6,7a,8,11,19, L/51 Technik modelových 2. etapa 20,21,22 zařízení Provozní technika L/ H/01 Slévač H/001 Slévač ,4,5,6,7a,8,11,19, L/51 Provozní technika 2. etapa 20,21, Strojírenství a strojírenská výroba H/01 Strojní mechanik H/001 Zámečník , 3, 7a, L/51 Provozní technika 1. etapa Mechanik strojů a L/51 zařízení Mechanik seřizovač L/ H/003 Strojní mechanik - stroje a zařízení H/004 Strojní mechanik - ocelové konstrukce H/007 Mechanik opravář - stroje a zařízení H/001 Mechanik opravář E/01 Strojírenské práce H/510 Strojírenská výroba ,3,5,7a, 3. etapa 19,20,21, E/004 Zámečnické práce a údržba E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví E/501 Strojírenská výroba H/507 Obrábění kovů E/004 Obráběcí práce E/501 Obrábění kovů E/002 Kovářské práce E/002 Strojně montážní práce - montérské práce E/003 Strojně montážní práce - automontážní práce E/501 Technické služby v autoservisu H/506 Technické služby v autoservisu E/001 Nožířské práce H/01 Nástrojař H/001 Nástrojař , 3, 5, 7a, L/51 Provozní technika 1. etapa L/51 Mechanik strojů a zařízení L/51 Mechanik seřizovač H/001 Rytec kovů H/01 Klempíř H/002 Klempíř - strojírenská výroba ,4,5,7a,11, L/51 Provozní technika 2. etapa 19, H/001 Mechanik opravář H/001 Klempíř - stavební výroba H/02 Karosář H/002 Klempíř - strojírenská výroba ,4,5,7a,9a, L/51 Provozní technika 2. etapa 19,21, H/01 Obráběč kovů H/001 Obráběč kovů ,3,5,7a,9a, L/51 Provozní 2. etapa L/51 technika Mechanik seřizovač H/ H/ H/ H/ H/006 Obráběč kovů - univerzální obrábění Obráběč kovů - soustružení Obráběč kovů - frézování Obráběč kovů - brouení Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů H/01 Kovář H/001 Strojní kovář ,3,5,7a,11, L/51 Provozní technika 2. etapa 19,20,21, 22 Strana 4 / 21

5 23-61-H/01 Autolakýrník H/001 Lakýrník ,5,7a,8a,9a, L/51 Provozní technika 2. etapa H/01 Jemný mechanik H/001 Optik ,3,5,9a,19, L/51 Provozní technika 2. etapa 22 Mechanik strojů a L/51 zařízení Optik L/ H/006 Jemný mechanik H/001 Hodinář H/01 Strojník H/001 Mechanik silničních strojů , 3, 7a, L/51 Provozní technika 1. etapa Mechanik strojů a L/51 zařízení H/004 Strojník - duté sklo H/020 Strojník H/004 Seřizovač textilních strojů H/02 Lodník H/009 Strojník - lodní doprava ,9b,19,20, L/51 Provozní technika 3. etapa 22, 23,27 Mechanik strojů a L/51 zařízení H/03 Strojník , 3, 5, 7a, L/51 Provozní technika silničních 9b, 19, 20, L/51 Mechanik strojů strojů 5) 21, 22, 27 a zařízení H/01 Mechanik opravář H/001 Mechanik opravář , 3, 7a, 9a, L/51 Autotronik Provozní 1. etapa motorových vozidel L/51 technika Mechanik strojů a L/51 zařízení Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/ H/001 Automechanik H/003 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla H/01 Pukař H/001 Pukař , 7a, 19, 20, L/51 Provozní technika Technik - pukař 4. etapa L/ Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika H/01 Elektrikář H/001 Elektrikář , 19, L/51 Mechanik elektrotechnik 1. etapa Provozní elektrotechnika L/ H/002 Elektrikář-slaboproud H/02 Elektrikář - silnoproud H/003 Elektrikář - silnoproud , 19, L/51 Mechanik elektrotechnik 1. etapa Provozní elektrotechnika L/ E/01 Elektrotechnické a H/504 Elektrotechnická výroba , 9a, 19, etapa strojně montážní práce E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce E/502 Elektrotechnická výroba H/01 Elektromechanik pro H/002 Elektromechanik - stroje a , 19, L/51 Mechanik elektrotechnik 1. etapa zařízení a přístroje zařízení Provozní elektrotechnika L/ H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení H/001 Mechanik elektronických zařízení H/001 Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika H/01 Autoelektrikář H/001 Autoelektrikář ,9a, L/52 Provozní elektrotechnika 2. etapa H/01 Spojový mechanik H/001 Spojový mechanik - spojovací , L/51 Mechanik elektrotechnik 1. etapa zařízení Provozní elektrotechnika L/52 Telekomunikace L/ H/001 Spojový mechanik H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě Technická chemie a chemie silikátů H/01 Chemik H/001 Chemik laborant a,8a,9a,10, L/51 Chemik operátor 2. etapa H/007 Chemik H/001 Operátor farmaceutické výroby H/002 Laborant pro farmaceutickou výrobu H/001 Gumař plastikář-zpracování kaučuku E/01 Chemické práce E/501 Chemická výroba ,3,7a,8a,9, 3. etapa 10,19,22 2letý obor E/501 Gumárenská a plastikářská výroba E/01 Papírenská výroba E/001 Papírenské práce 8 8 1,7a,8a,9a, 2. etapa 11,19,20,21 2letý obor E/503 Zpracování papíru H/01 Výrobce a dekoratér H/007 Keramik a,9a, L/51 Sklářský a keramický 2. etapa keramiky průmysl H/003 Malíř skla a keramiky E/01 Keramická výroba E/001 Keramické práce 8 8 3,7a,8a,9,19 3. etapa E/502 Keramická výroba H/01 Sklář - výrobce a H/001 Sklář-duté a lisované sklo ,5,9a,19, L/51 Sklářský a keramický 2. etapa zulechťovatel skla průmysl H/005 Sklář H/004 Brusič technického a perkového kamene H/005 Brusič skla H/001 Malíř skla a keramiky-malba skla H/003 Malíř skla a keramiky E/01 Sklářská výroba E/001 Výroba lisovaného skla 8 8 1,3,7a,9a,19 3. etapa E/002 Výroba dutého skla E/003 Zulechťování skla H/01 Výrobce bižuterie a H/001 Výrobce bižuterie-skleněná , 9a, L/51 Sklářský a keramický 1. etapa dekorativních předmětů bižuterie průmysl H/002 Výrobce bižuterie-kovová bižuterie H/003 Výrobce ozdobných předmětů H/004 Výrobce vánočních ozdob E/01 Bižuterní výroba E/001 Výroba kovové bižuterie 8 8 3,7a,9a,19, etapa 2letý obor E/501 Bižuterní výroba E/001 Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba bižuterie E/002 Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba ozdob. předmětů Potravinářství a potravinářská chemie H/01 Výrobce potravin H/001 Mlynář a,19, L/51 Technologie potravin 2. etapa H/003 Cukrovinkář -pečivář - výroba cukrovinek H/004 Cukrovinkář -pečivář - výroba trvanlivého pečiva H/001 Mlékař H/002 Mlékař - výroba H/003 Mlékař - prodej H/002 Sladovník - pivovarník H/001 Konzervář E/01 Potravinářská výroba E/501 Potravinářská výroba 8 8 7c,8a,9a,19, 2. etapa 26 Strana 5 / 21

6 29-54-E/003 Cukrářské práce E/001 Mlékařské práce E/002 Řeznické a uzenářské práce E/02 Potravinářské práce E/501 Potravinářská výroba 8 8 7c,8a,9a,19, 2. etapa 26 2letý obor E/002 Pekařské práce E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce E/001 Konzervárenské práce H/01 Pekař H/001 Pekař , 9a, 19, L/51 Technologie potravin 1. etapa H/01 Cukrář H/001 Cukrář , 9a, 19, L/51 Technologie potravin 1. etapa H/002 Cukrář - výroba H/01 Řezník - uzenář H/001 Řezník -uzenář , 7c, 9a,19, L/51 Technologie potravin 1. etapa H/002 Řezník -uzenář - výroba H/003 Řezník -uzenář - prodej Textilní výroba a oděvnictví H/01 Výrobce textilií H/003 Plsťař ,7a,8a,9a, L/51 2. etapa H/001 Pletař H/001 Pracovník v textilním a oděvním průmyslu E/01 Textilní a oděvní výroba E/001 Přádelnické práce 8 8 2,3,8a,10,19,22 3. etapa 2letý obor E/003 Tkalcovské práce E/001 Pletařské práce E/501 Textilní výroba H/01 Krejčí H/001 Krejčí , 3, 8a, 10, 11, L/51 Oděvnictví 1. etapa 19, E/01 ití oděvů H/501 Výroba konfekce 8 8 4,9a,19,22 2. etapa E/001 ití oděvů E/503 Výroba konfekce E/02 ití prádla E/002 ití prádla 8 8 4,9a,19,22 2. etapa 2letý obor E/503 Výroba konfekce H/01 Výrobce pokrývek hlavy H/001 Kloboučník ,9a, L/51 3. etapa Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů E/01 Kožedělná výroba E/501 Výroba usní ,7a,9a,10, 3. etapa E/001 Branářské a sedlářské práce E/001 Obuvnické práce E/501 Výroba obuvi H/01 Výrobce kožedělného H/001 Branář ,7a,9a,10, 3. etapa zboží H/001 Koženík H/002 Koženík - příprava kožeinových výrobků H/003 Koženík - ití a opravy kožeinových výrobků H/001 Rukavičkář H/001 Sedlář H/01 Výrobce obuvi H/006 Obuvník ,7a,9a,10, 3. etapa Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů H/01 Mechanik hudebních H/001 Mechanik hudebních nástrojů , 5, 8a, 9a, 19, etapa nástrojů akordeony a foukací harmoniky H/002 Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje H/003 Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje H/004 Mechanik hudebních nástrojů - varhany H/02 Mechanik dechových a H/005 Mechanik dechových a bicích ,5,7a,9a, 2. etapa bicích hudebních hudebních nástrojů 19,22 nástrojů H/01 Truhlář H/001 Truhlář , 3, 5, 8a, 9a, L/51 Nábytkářská a dřevařská 1. etapa 19, 20, 22 výroba H/002 Truhlář-výroba nábytku H/003 Truhlář-dřevěné konstrukce H/001 Výrobce sportovních potřeb E/01 Truhlářská a čalounická E/001 Truhlářské práce 8 8 1, 3, 7a, 8a, 9a, 4. etapa výroba E/004 Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví E/001 Čalounické práce H/502 Čalounická výroba E/504 Čalounická výroba E/01 Dřevařská výroba H/502 Zpracování dřeva , 3, 5, 7a, 8a, 9a, 4. etapa 19, E/001 Dřevařské práce E/502 Zpracování dřeva E/01 Zpracovatel přírodních E/001 Kartáčnické a koíkářské práce , 7a, 8a, 9a 4. etapa pletiv E/001 Koíkářské práce E/503 Koíkářská výroba H/501 Zpracovatel přírodních pletiv H/01 Čalouník H/001 Čalouník , 3, 8a L/51 Nábytkářská a dřevařská 1. etapa výroba Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie H/01 Tiskař na polygrafických H/001 Tiskař na polygrafických strojích 7 7 4,7a,9a,19, L/51 Polygrafický průmysl 2. etapa strojích H/01 Reprodukční grafik H/001 Sazeč L/51 Polygrafický průmysl 3. etapa H/001 Reprodukční grafik H/01 Knihař H/001 Knihař ,7a,9a L/51 Polygrafický průmysl 2. etapa E/01 Knihařské práce E/001 Knihařské práce 8 8 3, 9a 3. etapa Stavebnictví, geodézie a kartografie E/01 Dlaždičské práce H/002 Dlaždič etapa E/002 Dlaždičské práce 8 8 2,4,5,7a H/01 Instalatér H/001 Instalatér a,9a L/51 Provozní technika 2. etapa Stavební provoz L/51 Technik plynových zařízení a tepelných L/52 soustav H/02 Mechanik plynových H/004 Mechanik plynových zařízení a,9a L/51 Provozní technika 2. etapa zařízení Stavební provoz L/51 Technik plynových zařízení a tepelných L/52 soustav H/01 Kameník H/001 Kameník ,4,5,7a,8, L/51 Stavební provoz 2. etapa Strana 6 / 21

7 36-55-E/01 Klempířské práce ve E/001 Klempířské práce ve stavebnictví 6 6 4,19,22 3. etapa stavebnictví H/01 Kominík H/001 Kominík a,9a,19, L/51 Stavební provoz 2. etapa E/01 Malířské a natěračské E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské 8 8 4,7a,9a,19 3. etapa práce práce - malířské a natěračské práce E/007 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce E/508 Malířské a natěračské práce H/01 Montér vodovodů a a,9a L/51 Stavební provoz 2. etapa kanalizací a obsluha vodárenských zařízení H/01 Podlahář H/001 Podlahář , 5, 8a, 9a, 10, L/51 Stavební provoz 1. etapa 1, 11, E/01 Podlahářské E/001 Podlahářské 8 8 1,4,5,7a,9a, 3. práce práce etapa 11, H/01 Sklenář H/001 Sklenář a 2. etapa L/51 Stavební provoz E/01 Sklenářské práce E/002 Sklenářské práce 8 8 1,4,7a,19 3. etapa E/503 Sklenářské práce H/01 tukatér H/001 tukatér ,7a,8a,9a, L/51 Stavební provoz 3. etapa H/01 Tesař H/001 Tesař , 5, 11, 19, 21, L/51 Stavební provoz 1. etapa 1, E/01 Tesařské práce E/002 Tesařské a truhlářské práce ,4,5,11,19, 3. etapa tesařské práce 21, H/01 Vodař L/51 Stavební provoz 2. etapa H/01 Montér suchých staveb H/001 Montér suchých staveb a,9a L/51 Stavební provoz 2. etapa H/01 Zedník H/001 Zedník a, 9a, L/51 Stavební provoz 1. etapa 1, 4, 11, 19, 21, H/004 Obkladač E/01 Zednické práce H/502 Stavební výroba 8 8 1,4,7a,9a,11,19,21,2 3. etapa E/001 Zednické práce E/002 Stavební práce E/001 Železobetonářské práce H/02 Kamnář H/003 Kamnář , 4, 7a L/51 Stavební provoz 4. etapa E/02 Stavební práce H/002 Silničář , 4, 7a, 9a, 11, 4. etapa 19, 21, 22 2letý obor E/503 Stavební výroba H/01 Pokrývač H/001 Pokrývač , 4, 11, 19, 21, L/51 Stavební provoz 1. etapa E/01 Pokrývačské práce E/001 Pokrývačské práce 6 6 1,4,11,19,21, 22,23 3. etapa Doprava a spoje H/01 Manipulant potovního H/001 Manipulant potovního provozu a L/51 Logistické a finanční 2. etapa provozu a přepravy přepravy služby H/01 Železničář H/001 Železničář L/51 Logistické a finanční 2. etapa služby Speciální a interdisciplinární obory H/01 Malíř a lakýrník H/001 Lakýrník ,7a,8a,9a, L/51 Provozní technika 2. etapa 10,19 Stavební provoz L/ H/001 Malíř Zemědělství a lesnictví H/01 Zemědělec - farmář H/007 Zemědělec, hospodyňka , 4, 7a, 7b, 8a, L/52 Trenérství dostihových a 1. etapa 8b, 10, 11, 19, 21, sportovních koní 27 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/ H/011 Farmář H/009 Chovatel a zpracovatel drůbeže H/011 Chovatel laboratorních a kožeinových zvířat H/02 Včelař H/013 Včelař a,9a L/51 Zahradnictví 2. etapa E/01 Zemědělské práce E/006 Farmářské práce 8 8 1,4,7a,8a, 3. etapa 10, E/501 Zemědělská výroba H/01 Zahradník H/008 Krajinář , 7a, 9a, 10, L/51 Mechanizace zemědělství 1. etapa 1, 19 a lesního hospodářství Zahradnictví L/ H/001 Zahradník E/01 Zahradnické práce E/008 Květinářské práce - květinářské a 8 8 4,7a,8a,9a,19 2. etapa aranžérské práce E/011 Zahradnické práce E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce E/02 Zahradnická výroba E/005 Sadovnické a květinářské práce 8 8 4, 7a, 8a, 9a, 10, 4. etapa 19 2letý obor E/510 Zahradnická výroba H/01 Rybář H/002 Rybář , 4, 8a, 8b, 19, L/51 Rybářství 2. etapa H/02 Jezdec a chovatel koní H/008 Jezdec a oetřovatel dostihových ,4,7a,8a,9a,10,11, L/52 Trenérství dostihových a 2. etapa koní 9,21,22 sportovních koní H/010 Chovatel koní a jezdec H/01 Podkovář a zemědělský H/002 Kovář a podkovář ,4,7a,8b, 19, L/51 Mechanizace zemědělství a 3. etapa kovář lesního hospodářství H/01 Opravář zemědělských H/003 Opravář zemědělských strojů , 3, 5, 7a, 9a, 19, L/51 Mechanizace zemědělství a 1. etapa strojů 21, 27 lesního hospodářství Provozní technika Mechanik strojů a L/51 zařízení L/ E/01 Opravářské práce E/002 Opravářské práce 8 8 4,7a,9b,19, 2. etapa H/01 Lesní mechanizátor H/001 Mechanizátor lesní výroby ,4,5,8a,9a, L/51 Mechanizace zemědělství a 2. etapa 11,19,20,22 lesního hospodářství H/02 Opravář lesnických H/001 Mechanik opravář ,3,5,7a,9b, L/51 Provozní technika 3. etapa strojů 19,21,27 Mechanik strojů a L/51 zařízení Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/ E/01 Lesnické práce E/002 Pěstební a lesnické práce ,4,5,8a,10, 3. etapa 19,27 2letý obor E/501 Lesní výroba H/01 Zpracovatel dřeva H/001 Zpracovatel dřeva ,5,9a,19,20, L/51 Nábytkářská a dřevařská 2. etapa výroba Mechanizace zemědělství a Strana 7 / 21

8 41-45-L/51 lesního hospodářství Zdravotnictví H/01 Oetřovatel H/002 Oetřovatel ,4,7a,8a,9a,11,16, L/51 Zdravotnický asistent 2. etapa 1, Gastronomie, hotelnictví a turismus H/01 Kuchař - číník H/002 Kuchař - číník pro pohostinství , 4, 9a, 19, L/51 Gastronomie 1. etapa L/51 Technologie potravin H/004 Kuchař - číník - příprava jídel H/006 Kuchař - číník - pohostinství H/007 Hostinský H/001 Kuchař H/001 Číník - servírka E/01 Stravovací a ubytovací E/001 Kuchařské práce 8 8 7c,8a,9a,19, 2. etapa služby E/02 Práce ve stravování H/501 Provoz společného stravování c,8a,9a,19, 2. etapa 26 2letý obor E/501 Provoz společného stravování Obchod H/01 Prodavač H/002 Prodavač , 4, 26, L/51 Obchodník 1. etapa H/003 Prodavač - potravinářské zboží H/004 Prodavač - smíené zboží H/005 Prodavač - elektrotechnické zboží H/006 Prodavač - drogistické zboží H/007 Prodavač - motorová vozidla H/008 Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby H/009 Prodavač - textil a oděv H/010 Prodavač - obuv a kožená galanterie H/011 Prodavač - domácí potřeby H/012 Prodavač - drobné zboží H/013 Prodavač - hodiny a klenoty H/014 Prodavač - nábytek a bytové zařízení H/015 Prodavač - textil, oděvy a obuv H/016 Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek H/017 Prodavač -průmyslové zboží H/018 Prodavač - květiny H/020 Prodavač - zbraně a střelivo H/022 Prodavač a výrobce lahůdek E/01 Prodavačské práce H/501 Obchodní provoz 8 8 1,4,7a,9a,19,22,26 2. etapa E/003 Prodavačské práce E/501 Obchodní provoz H/01 Aranžér H/001 Aranžér , L/51 Propagace 1. etapa H/01 Operátor skladování H/003 Operátor skladování ,19,22 2. etapa Osobní a provozní služby H/01 Kadeřník H/001 Kadeřník , 4, 7a, 9a, 22, L/52 Vlasová kosmetika 1. etapa H/01 Rekondiční H/001 Rekondiční a,9a,23, L/51 Masér sportovní a 2. etapa a sportovní a sportovní masér masér rekondiční E/01 Provozní služby E/502 Provoz domácnosti 8 8 4,9a,19 2. etapa 2letý obor E/002 Práce v čistírnách a prádelnách E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce Pedagogika, učitelství, sociální péče E/01 Pečovatelské služby E/005 Práce ve zdravotnických a 8 8 1,9a,23 3. etapa sociálních zařízeních - pečovatelské práce Umění a užité umění H/01 Umělecký kovář a H/001 Umělecký kovář a zámečník 7 7 3,5,7a,8a,9a, L/51 Umělecké řemeslné práce 3. etapa zámečník, pasíř H/002 Umělecký pasíř H/02 Umělecký truhlář a H/001 Rámař-pozlacovač 7 7 5, 8a, 9a, 19, L/51 Umělecké řemeslné práce 1. etapa 3, řezbář H/005 Umělecký řezbář H/006 Umělecký truhlář H/03 Zlatník a klenotník H/003 Zlatník a klenotník , 9a, L/51 Umělecké řemeslné práce 1. etapa H/04 Umělecký keramik H/009 Umělecký keramik 7 7 3,7a, 9a, L/51 Umělecké řemeslné práce 1. etapa H/05 Vlásenkář a maskér H/011 Vlásenkář a maskér 7 7 9a L/51 Umělecké řemeslné práce 2. etapa H/06 Umělecký tukatér H/004 Umělecký tukatér 7 7 7a,9a,19, L/51 Umělecké řemeslné práce 2. etapa H/07 Umělecký pozlacovač H/007 Umělecký pozlacovač 7 7 7a,9a L/51 Umělecké řemeslné práce 2. etapa H/08 Umělecký sklenář H/010 Umělecký sklenář 7 7 9a L/51 Umělecké řemeslné práce 2. etapa H/09 Umělecký rytec H/012 Umělecký rytec ,7a,9a, L/51 Umělecké řemeslné práce 3. etapa Poznámky k tab. C2: Obory poskytující střední s výučním listem s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s výučním listem s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s výučním listem s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s výučním listem s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem. 5) Obory poskytující střední s výučním listem s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem. Pokud není stanoveno jinak, jsou obory H vždy tříleté. 1 Pouze při zaměření na optické přístroje. 2 Pouze pro jemného mechanika se zaměřením na mechaniku optických přístrojů. Strana 8 / 21

9 Oddíl D Soustava oborů poskytujících střední s maturitní zkouškou D Obory poskytující střední s maturitní zkoukou - dobíhající soustava Skupina Kód Obor Nejvyí Nejvyí počet Poznámky počet žáků na žáků na učitele učitele OV OV v 1. r. ve 2. až 3 r Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie M/002 Počítačová grafika, Filozofie, teologie M/001 Teologické disciplíny Poznámky k tab. D1: Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám). Platnost oboru byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. D Obory poskytující střední s maturitní zkoukou - kategorie dosaženého K, M Skupina Kód Obor, pro Kód nahrazovaného Nahrazovaný obor Zdravotní Pozn. který byl vydán oboru omezení podle rámcový vzdělávací přílohy program č. 2 k tomuto nařízení vlády Ekologie a ochrana životního prostředí M/01 Ekologie a životní M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí etapa prostředí M/002 Ochrana přírody a prostředí M/004 Ekologie a ochrana krajiny M/005 Ochrana a obnova životního prostředí M/01 Průmyslová ekologie M/001 Průmyslová ekologie etapa 18 Informatické obory M/01 Informační M/001 Výpočetní technika etapa technologie M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů M/004 Správce informačních systémů M/006 Počítačové elektronické systémy M/040 Informatika v ekonomice 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství M/01 Geotechnika M/001 Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek 1, 4, 5, 7a, 3. etapa 8a, 11, 19, 20, 21, M/002 Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek M/003 Užitá geologie M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie M/001 Těžba a zpracování kamene M/01 Hutnictví M/001 Hutnictví 1,2,4,8a,11, 3. etapa 19,21, M/002 Řízení a kontrola výroby M/01 Strojírenská M/001 Slévárenství etapa metalurgie 23 Strojírenství a strojírenská výroba M/01 Strojírenství M/001 Strojírenství etapa M/003 Řízení jakosti ve strojírenství M/004 Strojírenství a administrativní technika s rozířeným jazykovým vyučováním M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení M/002 Strojírenství a elektrotechnika M/003 Mechatronika M/004 Elektrotechnika a strojírenství M/01 Dopravní prostředky M/004 Silniční doprava etapa M/005 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika M/01 Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika 3, 9a, etapa M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky M/004 Slaboproudá elektrotechnika M/001 Automatizační technika M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě M/002 Elektronické počítačové systémy M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení M/002 Strojírenství a elektrotechnika M/003 Mechatronika M/004 Elektrotechnika a strojírenství M/01 Telekomunikace M/004 Digitální telekomunikační technika 3, etapa L/005 Telekomunikační mechanik 28 Technická chemie a chemie silikátů M/01 Technologie celulózy M/007 Výroba celulózy a papíru 9a 3. etapa a papíru M/01 Aplikovaná chemie M/001 Aplikovaná chemie 9a 1. etapa M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance M/005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii M/007 Aplikovaná chemie - podnikový management M/008 Chemicko - farmaceutická výroba M/001 Zulechťování textilií M/01 Technologie silikátů M/001 Technologie skla 9a 3. etapa M/001 Technologie keramiky L/002 Technologie výroby keramiky a porcelánu 29 Potravinářství a potravinářská chemie M/01 Technologie potravin M/001 Technologie potravin 9a, 22, etapa M/001 Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek M/002 Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv M/003 Technologie potravin - zpracování mouky M/001 Technologie potravin - zpracování masa M/001 Technologie potravin - kvasná technologie M/002 Technologie potravin - výroba nápojů M/001 Technologie potravin - zpracování mléka M/001 Technologie potravin - technologie tuků M/001 Technologie potravin - konzervace potravin M/01 Analýza potravin M/001 Analýza potravin 3, 9a, 22, etapa 31 Textilní výroba a oděvnictví Strana 9 / 21

10 31-41-M/01 Textilnictví M/003 Modelování pletenin 4, 9a, etapa M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/007 Textilní technologie-pletařství L/008 Operátor textilní výroby M/001 Zulechťování textilií M/01 Oděvnictví M/001 Oděvnictví 4, 9a, 19, etapa M/002 Oděvnictví-technologie oděvů M/003 Oděvnictví-konstrukce oděvů M/006 Krejčová-podnikatelka 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů M/01 Zpracování usní, M/002 Zpracování usní, plastů a pryže 4, 9a, etapa plastů a pryže M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží L/001 Operátor kožedělné výroby L/001 Operátor koženické výroby M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží M/005 Technické a informační služby M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů M/01 Nábytkářská a M/001 Dřevařství 9a 1. etapa dřevařská výroba M/002 Dřevěné konstrukce M/001 Nábytkářství M/002 Čalounictví M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba M/01 Výroba hudebních M/001 Výroba hudebních nástrojů etapa nástrojů M/002 Výroba hudebních nástrojů-výroba hudebních nástrojů M/003 Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika M/004 Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie M/01 Polygrafie M/001 Polygrafie etapa M/01 Obalová technika M/001 Obalová technika 9b,19 3. etapa 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie M/01 Stavební materiály M/001 Stavební materiály etapa M/01 Technická zařízení M/002 Technická zařízení budov 7a, etapa budov M/01 Geodézie a katastr M/002 Geodézie - geodézie etapa nemovitostí M/003 Geodézie - katastr nemovitostí M/01 Stavebnictví M/001 Pozemní stavitelství etapa M/006 Dopravní stavitelství M/007 Vodohospodářské stavby M/010 Inženýrské stavitelství - vodní stavby M/011 Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství M/012 Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství M/014 Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství M/001 Stavebnictví 37 Doprava a spoje M/01 Provoz a ekonomika M/005 Provoz a ekonomika letecké dopravy etapa dopravy M/006 Provoz a ekonomika dopravy M/007 Provoz a ekonomika lodní dopravy L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy M/01 Logistické a M/001 Potovní a peněžní služby etapa finanční služby L/003 Potovní manipulant 39 Speciální a interdisciplinární obory M/01 Požární ochrana M/003 Strojník požární techniky etapa, 6) M/001 Požární ochrana 41 Zemědělství a lesnictví M/01 Rostlinolékařství M/001 Rostlinolékařství 10, etapa M/01 Agropodnikání M/001 Agropodnikání 1, 4, 9a, 1. etapa 0, L/007 Zemědělský podnikatel M/01 Vinohradnictví M/001 Vinohradnictví 4, 9a, 10, 1. etapa 19, M/01 Rybářství M/001 Rybářství 1, 4, 8a, 2. etapa 8b, 19, M/02 Chovatelství M/002 Chovatelství 1,7a,8b 3. etapa M/01 Zahradnictví M/001 Zahradnictví 4, 9a, 10, 1. etapa 19, M/01 Mechanizace a služby M/001 Mechanizace a služby 4, 9b, etapa M/01 Lesnictví M/001 Lesnictví 9a, 10, etapa M/003 Myslivecké hospodářství 43 Veterinářství a veterinární prevence M/01 Veterinářství M/001 Veterinární prevence 4, 7b, 8b, 9a, 1. etapa 11,16, Zdravotnictví M/01 Zdravotnický M/007 Zdravotnický asistent 1, 4, 7a, 2. etapa asistent 8a, 9a, 11, 16, 21, M/02 Nutriční asistent M/008 Nutriční asistent 9a, 23, 26, etapa M/01 Laboratorní asistent M/005 Laboratorní asistent 9a, 10, 22, 3. etapa 23, M/01 Ortoticko M/008 Ortoticko - protetický technik 9a, etapa protetický technik M/03 Asistent zubního M/007 Asistent zubního technika 4,5,7a,8a,9a, 2. etapa technika 16,19,22,23 63 Ekonomika a administrativa M/01 Ekonomika a M/003 Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem etapa podnikání M/006 Obchodně podnikatelská činnost M/007 Obchod a podnikání M/009 Podnikání, obchod a služby M/010 Podnikatelská činnost M/011 Podnikání a management M/013 Podnikatel M/014 Podnikatelství M/015 Podnikání a řízení firem M/016 Podnikání a obchod M/017 Specialista pro obchodní a manažerskou činnost M/018 Podnikové hospodaření M/019 Firemní a finanční management M/020 Ekonomika a management M/021 Obchodní podnikatel a manager M/022 Podnikatel pro obchod a služby M/023 Asistent podnikatele M/024 Podnikatelství pro obchod a peněžnictví M/025 Zahraniční obchod M/026 Manažer pro střední stupeň řízení M/027 Podnikání, řízení a obchod M/028 Firemní ekonom M/030 Podnikatelská administrativa M/031 Podnikatel pro obchod s rozířeným jazykovým vyučováním M/032 Ekonomika soukromého podnikání M/033 Obchodní manager M/034 Ekonomika a podnikání Strana 10 / 21

11 63-41-M/035 Asistent pro střední management M/036 Ekonom M/037 Provoz a řízení kulturních subjektů M/038 Obchodně podnikatelské činnosti M/039 Podnikatel M/041 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem M/001 Výpočetní technika a technika administrativy M/002 Zpracování ekonomických dat M/001 Bankovnictví a pojiťovnictví M/002 Bankovnictví - manager L/001 Peněžní manipulant M/001 Podnikání a služby M/002 Umělecká produkce M/001 Management v oblasti životního prostředí M/002 Management hutnictví M/003 Strojírenská technická administrativa M/007 Obchodní management ve strojírenství M/008 Výrobní management ve strojírenství M/009 Management strojírenství M/010 Technická administrativa - elektrotechnika M/011 Management v elektrotechnice M/012 Management aplikace osobních počítačů M/013 Management elektrotechniky M/014 Management výpočetní techniky M/015 Management organizační a výpočetní techniky M/016 Management sklářství M/017 Management technické chemie silikátů M/018 Řízení chemických výrob - podnikání a management M/019 Management chemických výrob a spotřební chemie M/020 Management chemických výrob a spotřební chemie M/021 Management výroby celulózy a papíru M/022 Management potravinářských výrob M/023 Management textilu M/024 Management textilu a oděvnictví M/025 Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi M/026 Management obalové techniky M/027 Management ve stavebnictví M/028 Stavební podnikatel a manažér M/029 Management v automobilové dopravě M/030 Management dopravy, pot a telekomunikací M/031 Management železniční dopravy M/032 Management v dopravě M/033 Management zemědělství a lesnictví M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů M/035 Management techniky administrativy M/036 Management obchodu M/037 Management obchodu a služeb M/038 Management drobného podnikání a obchodu M/039 Management obchodu a služeb M/041 Management v pohostinství M/042 Management administrativy a správy M/044 Manažér mezinárodní přepravy a obchodu M/045 Management užitého umění M/047 Management asistent podnikatele ve strojírenství M/048 Management a podnikání v umění a reklamě M/051 Management obchodního podnikání M/052 Management sportovních zařízení L/012 Obchodně provozní pracovník civilního letectví M/002 Ekonomika zemědělství a výživy M/003 Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby M/005 Ekonomika obchodu a služeb M/006 Ekonomika oděvnictví M/001 Obchod a marketing M/001 Knihkupectví M/005 Komerční právo M/002 Metody a technika informační práce M/004 Rodinná kola - ekonomicko-administrativní služby M/02 Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie etapa 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus M/01 Hotelnictví M/001 Provoz hotelů a společného stravování 1, 4, 9a, 19, 1. etapa M/004 Hotelnictví a turismus M/02 Cestovní ruch M/040 Management cestovního ruchu etapa M/043 Management a turismus M/007 Ekonomika a cestovní ruch M/008 Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch M/005 Management turismu a služeb M/006 Management turistických služeb M/007 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch M/008 Managering hotelů a cestovního ruchu M/009 Pracovník cestovního ruchu M/010 Služby a cestovní ruch M/011 Služby cestovního ruchu 66 Obchod M/01 Knihkupecké a M/001 Knihkupectví etapa nakladatelské činnosti M/002 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost M/01 Bezpečnostně právní M/001 Ochrana osob a majetku 23,27 2. etapa činnost, 7) M/002 Veřejnoprávní ochrana M/003 Bezpečnostně právní činnost M/01 Veřejnosprávní M/003 Právní činnost etapa činnost M/006 Právní administrativa M/001 Veřejnosprávní činnost M/002 Diplomatické služby a Public relations M/003 Veřejná správa M/004 Veřejně správní činnost M/005 Provoz diplomatických služeb M/005 Rodinná kola - veřejnosprávní služby 69 Osobní a provozní služby M/01 Oční optik M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického 3, etapa pracovníka 72 Publicistika, knihovnictví a informatika M/01 Informační služby M/001 Knihovnické a informační systémy a služby 8a 2. etapa 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče M/01 Předkolní a M/004 Pedagogika volného času 16, etapa mimokolní pedagogika M/005 Předkolní a mimokolní pedagogika M/008 Výchova dětí předkolního a mladího kolního věku M/02 Pedagogika pro M/010 Pedagogika pro asistenty ve kolství etapa asistenty ve kolství M/01 Sociální činnost M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost etapa M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost M/005 Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny M/008 Sociální činnost - sociální pečovatelství M/009 Sociální činnost - sociální vychovatelství M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit M/012 Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost M/013 Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost M/003 Rodinná kola - sociální služby 78 Obecně odborná příprava M/01 Technické lyceum M/001 Technické lyceum etapa M/02 Ekonomické lyceum M/002 Ekonomické lyceum etapa M/03 Pedagogické lyceum M/003 Pedagogické lyceum etapa M/04 Zdravotnické lyceum M/005 Zdravotnické lyceum etapa M/05 Přírodovědné lyceum M/006 Přírodovědné lyceum etapa Strana 11 / 21

12 78-42-M/06 Kombinované lyceum M/004 Waldorfské lyceum etapa 79 Obecná příprava K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium - veobecné etapa, 5) K/402 Gymnázium - matematika K/403 Gymnázium - matematika a fyzika K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty K/405 Gymnázium - programování K/407 Gymnázium - estetickovýchovné předměty K/408 Gymnázium - živé jazyky K/409 Gymnázium - klasické jazyky K/411 Gymnázium - humanitní předměty K/413 Gymnázium - tělesná výchova K/61 Gymnázium K/601 Gymnázium - veobecné etapa, 5) K/602 Gymnázium - matematika K/603 Gymnázium - matematika a fyzika K/604 Gymnázium - přírodovědné předměty K/605 Gymnázium - programování K/607 Gymnázium - estetickovýchovné předměty K/608 Gymnázium - živé jazyky K/609 Gymnázium - klasické jazyky K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce K/611 Gymnázium - humanitní předměty K/613 Gymnázium - tělesná výchova K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium - veobecné etapa, 5) K/802 Gymnázium - matematika K/803 Gymnázium - matematika a fyzika K/804 Gymnázium - přírodovědné předměty K/805 Gymnázium - programování K/807 Gymnázium - estetickovýchovné předměty K/808 Gymnázium - živé jazyky K/809 Gymnázium - klasické jazyky K/810 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce K/811 Gymnázium - humanitní předměty K/813 Gymnázium - tělesná výchova K/41 Gymnázium se K/420 Gymnázium - sportovní příprava etapa sportovní přípravou, 5) K/61 Gymnázium se K/620 Gymnázium - sportovní příprava etapa sportovní přípravou, 5) K/81 Gymnázium se K/820 Gymnázium - sportovní příprava etapa sportovní přípravou, 5) 82 Umění a užité umění M/01 Užitá malba M/001 Užitá malba 9a 3. etapa M/02 Užitá fotografie a M/002 Užitá fotografie a média 9a 2. etapa média M/001 Foto-video reportér - producent M/03 Scénická a výstavní M/003 Scénická technika 9a 3. etapa tvorba M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví M/04 Průmyslový design M/005 Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický 9a 2. etapa design obalů M/034 Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design M/05 Grafický design M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika 9a 2. etapa M/009 Propagační výtvarnictví - aranžování M/010 Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace M/032 Grafika v reklamní praxi M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin M/06 Výtvarné zpracování M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - ploné a 3, 7a, 9a, etapa kovů a drahých plastické rytí kamenů M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - brouení a rytí drahých kamenů M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání M/07 Modelářství a M/022 Modelářství a návrhářství oděvů 3, etapa návrhářství oděvů M/08 Tvorba hraček a M/023 Tvorba hraček a dekorativních předmětů 4,9a,19 3. etapa herních předmětů M/09 Modelářství a M/028 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 9a 2. etapa návrhářství obuvi a módních doplňků M/10 Řezbářství M/030 Tvarování dřeva a řezbářství 4,9a,19 2. etapa M/11 Design interiéru M/026 Konstrukce a tvorba nábytku etapa M/033 Design interiérů M/12 Výtvarné zpracování M/036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení 3,7a,9a,19 2. etapa keram iky a porcelánu M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky M/038 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství M/018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství M/13 Výtvarné zpracování M/024 Design světelných objektů 3,5,7a,9a, 2. etapa skla a světelných 19 objektů M/039 Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla M/040 Výtvarné zpracování skla - brouení a vzorování broueného skla M/041 Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla M/042 Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla M/043 Výtvarné zpracování skla - rytí skla M/044 Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek M/045 Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie M/14 Textilní M/046 Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba 4,9a,19 2. etapa výtvarnictví M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba M/048 Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba M/049 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií M/050 Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba M/051 Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyívačská tvorba M/052 Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní M/053 Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů M/15 Tvorba a vzorování M/054 Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví 4,9a,19 2. etapa bižuterie raznic M/055 Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství M/056 Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zulechťování M/057 Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů M/16 Kamenosochařství M/058 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba 4,7a,8a,19 3. etapa M/17 Multimediální M/001 Obrazová a zvuková technika - technické zaměření etapa tvorba M/002 Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření M/061 Virtuální grafika M/18 Uměleckořemeslná M/031 Uměleckořemeslná stavba varhan 3,7a,8a,9a,19 3. etapa stavba varhan M/01 Konzervátorství a M/001 Konzervátorství a restaurátorství 4,7a,8a,9a 3. etapa restaurátorství M/002 Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene M/02 Ladění klavírů a M/002 Ladění klavírů 3,9a 3. etapa příbuzných nástrojů Poznámky k tab. D2: Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem. 5) Jedná se o jeden obor - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru udává informaci o délce vzdělávání v oboru. 6) Obor lze studovat pouze na kolách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo kolách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra. 7) Obor lze studovat pouze na kolách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo kolách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra. Strana 12 / 21

13 8) Obor lze studovat pouze jako zkrácené studium a studium při zaměstnání. Dvojjazyčná (bilingvní) gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předkolním, základním, středním, vyím odborném a jiném vzdělávání (kolský zákon), budou do doby schválení rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále používat kódové označení oboru K/610.". D Obory poskytující střední s maturitní zkoukou - kategorie dosaženého L Skupina Kód Obor, pro Kód Nahrazovaný obor Nejvyí Nejvyí počet Zdravotní Pozn. který byl vydán nahrazovaného počet žáků na žáků na učitele omezení podle rámcový vzdělávací oboru učitele OV OV přílohy program v 1. r. ve 2. až 4 r. č. 2 k tomuto nařízení vlády Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství L/01 Hutník operátor L/001 Hutník operátor , 2, 4, 8a, 11, 3. etapa 19, 21, L/01 Technik modelových zařízení L/001 Technik modelářských zařízení , 3, 5, 7a, 8a, 3. etapa 11, 19, 20, 21, Strojírenství a strojírenská výroba L/01 Mechanik strojů a zařízení L/008 Mechanik přípravář pro kovovýrobu , 4, 5, 7a, 9a, etapa L/001 Mechanik strojů a zařízení L/005 Mechanik číslicově řízených strojů L/011 Mechanik - operátor sklářských strojů L/01 Mechanik seřizovač L/001 Mechanik seřizovač , 3, 7a, etapa L/003 Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracoviť L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik L/02 Letecký mechanik L/009 Letecký mechanik , 7a, 9a, 19, etapa L/01 Optik , 3 3. etapa L/01 Technik - pukař L/001 Technik - pukař , 7a, 19, 20, etapa 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika L/01 Mechanik elektrotechnik L/005 Mechanik číslicově řízených strojů , etapa L/001 Mechanik silnoproudých zařízení L/001 Mechanik elektronik L/006 Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě 28 Technická chemie a chemie silikátů L/01 Chemik operátor L/001 Operátor gumárenské a plastikářské výroby , 9a, etapa L/012 Chemik - operátor - průmyslová chemie 31 Textilní výroba a oděvnictví L/01 Oděvní technik L/003 Operátor oděvní výroby , 9a, 19, etapa L/004 Operátor oděvní výroby-oděvní výroba L/006 Operátor oděvní výroby-obchodní činnost 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů L/01 Operátor dřevařské L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a,19 3. etapa a nábytkářské výroby 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie L/01 Tiskař na polygrafických L/001 Tiskař na polygrafických strojích 7 7 4, 7a, 9a, 19, etapa strojích L/01 Reprodukční grafik pro média L/002 Reprodukční grafik pro média 7 7 9a, etapa L/01 Fotograf a 2. etapa L/01 Technik dokončovacího L/001 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 7 7 7a, 9a 2. etapa zpracování tiskovin 39 Speciální a interdisciplinární obory L/01 Autotronik L/001 Autotronik , 7a, 9a 1. etapa L/02 Mechanik instalatérských L/002 Mechanik instalatérských a etapa a elektrotechnických zařízení elektrotechnických zařízení budov L/002 Mechanik tepelných zařízení 41 Zemědělství a lesnictví L/01 Chovatel cizokrajných zvířat L/004 Chovatel cizokrajných zvířat 6 6 7a, 8b 3. etapa 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus L/01 Gastronomie M/002 Gastronomické služby , 9a, 19, etapa L/005 Číník L/006 Kuchař 66 Obchod L/01 Obchodník L/008 Obchodník etapa 69 Osobní a provozní služby L/01 Kosmetické služby L/004 Kosmetička , 4, 7a, 9a,6 1. etapa 22, L/02 Masér sportovní a rekondiční M/001 Masér sportovní a rekondiční a, 8a, 9a, 16, 23,26 2. etapa 82 Umění a užité umění L/01 Starožitník L/001 Starožitník etapa L/01 Uměleckořemeslné zpracování L/003 Uměleckořemeslné zpracování kovů , 7a, 9a, etapa kovů práce kovářské a zámečnické L/004 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké L/02 Uměleckořemeslné zpracování L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva , 8a, 9a, etapa dřeva práce truhlářské L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské L/03 Uměleckořemeslné zpracování L/011 Uměleckořemeslné zpracování textilu , 7a, 8a, 9a, 3. etapa textilu práce tkalcovské L/012 Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výivka L/029 Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské L/04 Uměleckořemeslné L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene 6 6 4, 7a, 8a, 9a, 3. etapa zpracování kamene a keramiky a keramiky - práce keramické L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské L/05 Uměleckořemeslné L/017 Uměleckořemeslné zpracování skla , 3, 5, 7a, 9a, 3. etapa zpracování skla hutní tvarování L/018 Uměleckořemeslné zpracování skla - brouení a rytí L/019 Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže L/020 Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla L/06 Uměleckořemeslná stavba L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebníche 6 6 3, 7a, 9a, etapa hudebních nástrojů nástrojů - strunné nástroj L/010 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje Strana 13 / 21

14 Poznámky k tab. D3: Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.". D Obory nástavbového studia poskytující střední s maturitní zkoukou - dobíhající soustava Skupina Kód Obor Poznámky Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství L/501 Hornictví 31 Textilní výroba a oděvnictví L/503 Textilní průmysl 5) L/504 Textilní průmysl - textilní technologie 5) L/505 Textilní výroba a podnikatelství, 5) L/502 Textilní průmysl - zulechťování textilií 5) 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů L/502 Kožedělná výroba L/502 Koženická konfekce 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů L/501 Výroba hudebních nástrojů 39 Speciální a interdisciplinární technické obory L/501 Požární ochrana, 69 Osobní a provozní služby L/502 Vlasová kosmetika 5) L/503 Pleťová kosmetika 5) 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče, Poznámky k tab. D4: Pouze jako studium při zaměstnání. Jen v rámci oborů PHARE. Obor lze studovat pouze na kolách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platnost oboru byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. 5) Platnost oboru zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.". D5 Obory nástavbového studia poskytující střední s maturitní zkoukou Skupina Kód Obor, pro Kód Nahrazovaný obor Kód oboru Název oboru Zdravotní Pozn. který byl vydán nahrazovaného poskytujícího poskytujícího omezení podle rámcový vzdělávací oboru přílohy č. 2 program s výučním s výučním k tomuto listem listem nařízení vlády Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství L/51 Hutník operátor L/504 Hutnictví H/01 Hutník 3, 8a,19 4. etapa L/51 Technik modelových H/01 Modelář 2, 3, 5, 7a, 4. etapa zařízení 19, 20, Strojírenství a strojírenská výroba L/51 Provozní technika L/506 Provozní technika H/01 Hutník etapa H/01 Modelář H/01 Slévač H/01 Strojní H/01 mechanik H/01 Nástrojař H/02 Klempíř H/01 Karosář H/01 Obráběč kovů H/01 Kovář H/001 Autolakýrník H/01 Optik H/01 Jemný H/02 mechanik H/03 Strojník Lodník H/01 Strojník silničních strojů Mechanik H/01 opravář H/01 motorových H/02 vozidel Pukař Instalatér H/01 Mechanik H/01 plynových zařízení Malíř a H/02 lakýrník Opravář zemědělských strojů Opravář lesnických strojů L/51 Mechanik strojů L/502 Strojírenská a elektrotechnická H/01 Strojní 4, 5, 4. etapa zařízení 2, 7a, a zařízení H/01 mechanik 9a, H/01 Nástrojař H/01 Jemný H/02 mechanik H/03 Strojník Lodník H/01 Strojník silničních strojů Mechanik H/01 opravář motorových vozidel H/02 Opravář zemědělských strojů Opravář lesnických strojů L/51 Mechanik seřizovač H/ H/01 Strojní 1, 3, 7a, etapa H/01 mechanik Nástrojař Obráběč kovů L/51 Optik H/001 Optik 3,19 4. etapa H/01 Jemný mechanik L/51 Technik - pukař H/01 Pukař 3, 7a, 19, 4. etapa 20, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika L/51 Mechanik elektrotechnik L/01 Mechanik elektrotechnik H/01 Elektrikář 3, etapa H/02 Elektrikář - silnoproud H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 Spojový mechanik Strana 14 / 21

15 26-41-L/501 Elektrotechnika L/502 Strojírenská a elektrotechnická zařízení L/52 Provozní elektrotechnika L/501 Elektrotechnika H/01 Elektrikář 3, etapa H/02 Elektrikář - silnoproud H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 Autoelektrikář H/01 Spojový mechanik L/506 Provozní elektrotechnika L/51 Telekomunikace M/01 Telekomunikace H/01 Spojový mechanik 3, etapa L/503 Zařízení sdělovací techniky 28 Technická chemie a chemie silikátů L/51 Chemik operátor L/501 Provozní chemie H/01 Chemik 9a, etapa L/502 Provozní chemie - chemicko-technologické procesy L/503 Provozní chemie - výroba celulózy a papíru L/505 Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů L/506 Provozní chemie - analytická chemie L/51 Sklářský a keramický L/501 Sklářský průmysl H/01 Výrobce a dekoratér 9a,19 4. etapa průmysl keramiky H/01 Sklář - výrobce a zulechťovatel skla H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů L/501 Keramický průmysl 29 Potravinářství a potravinářská chemie L/51 Technologie potravin M/01 Technologie potravin H/01 Výrobce potravin 9a, etapa H/01 Pekař H/01 Cukrář H/01 Řezník - uzenář H/01 Kuchař - číník L/501 Potravinářská technologie L/502 Potravinářský průmysl L/502 Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek L/503 Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství L/504 Potravinářská technologie - zpracování mouky L/502 Potravinářská technologie - zpracování masa L/501 Potravinářská technologie - kvasná technologie L/502 Potravinářská technologie - zpracování mléka L/501 Potravinářská technologie - konzervárenství 31 Textilní výroba a oděvnictví L/51 Textilnictví L/503 Textilní průmysl H/01 Výrobce textilií 9a H/01 Výrobce pokrývek hlavy L/504 Textilní průmysl - textilní technologie L/505 Textilní výroba a podnikatelství L/502 Textilní průmysl - zulechťování textilií L/51 Oděvnictví M/01 Oděvnictví H/01 Krejčí 3, 9a, etapa L/01 Oděvní technik L/501 Oděvnictví L/503 Krejčí-podnikatel 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů L/51 Nábytkářská a M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba H/01 Truhlář 9a 4. etapa dřevařská výroba H/01 Čalouník H/01 Zpracovatel dřeva L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie L/51 Polygrafický průmysl L/501 Polygrafický průmysl H/01 Tiskař na polygrafických etapa strojích H/01 Reprodukční grafik H/01 Knihař L/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Reprodukční grafik pro média L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin L/51 Fotograf L/01 Fotograf H/001 Fotograf 9a 4. etapa 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie L/51 Stavební provoz L/502 Silniční stavitelství H/01 Kameník etapa L/502 Stavební provoz H/01 Instalatér H/02 Mechanik plynových zařízení H/01 Kominík H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení H/01 Podlahář H/01 Sklenář H/01 tukatér H/01 Tesař H/01 Vodař H/01 Montér suchých staveb H/01 Zedník H/02 Kamnář H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník L/52 Technik plynových M/01 Technická zařízení budov H/001 Mechanik opravář etapa zařízení a tepelných H/01 Instalatér soustav H/02 Mechanik plynových zařízení L/505 Technik plynových zařízení a tepelných soustav 37 Doprava a spoje L/51 Logistické a finanční M/01 Provoz a ekonomika dopravy H/01 Manipulant potovního etapa služby provozu a přepravy H/01 Železničář L/503 Dopravní provoz M/01 Logistické a finanční služby L/501 Potovní provoz 39 Speciální a interdisciplinární obory L/51 Autotronik L/01 Autotronik H/01 Autoelektrikář 3, 7a, 9a 4. etapa H/01 Mechanik opravář motorových vozidel L/505 Autoelektronika 41 Zemědělství a lesnictví L/51 Rybářství M/01 Rybářství H/01 Rybář 1, 4, 8a, 4. etapa 19, L/504 Zemědělství - rybářství L/52 Trenérství dostihových L/507 Trenérství dostihových H/01 Zemědělec - farmář 1,4,7a,8b, 3. etapa a sportovních koní a sportovních koní H/02 Jezdec a chovatel koní 11, L/51 Zahradnictví M/01 Zahradnictví H/02 Včelař 4, 9a, 10, 4. etapa H/01 Zahradník 19, L/501 Zahradnictví L/51 Mechanizace zemědělství M/01 Mechanizace a služby H/01 Mechanik opravář 4, 9b, etapa a lesního hospodářství motorových vozidel Strana 15 / 21

16 41-51-H/01 Zemědělec - farmář H/ H/ H/01 Zahradník Podkovář a zemědělský kovář Opravář zemědělských strojů H/01 Lesní mechanizátor H/02 Opravář lesnických strojů H/01 Zpracovatel dřeva L/503 Zemědělství L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/502 Lesní hospodářství 53 Zdravotnictví L/51 Zdravotnický asistent M/01 Zdravotnický asistent H/01 Oetřovatel 1, 4, 7a, 8a, 4. etapa 9a, 11, 16, 21, Podnikání v oborech, odvětví L/51 Podnikání L/501 Ekonomika a řízení obchodních etapa a výrobních firem L/503 Podnikání, obchod a služby L/504 Podnikání a management L/505 Podnikatel L/506 Základy podnikání L/507 Podnikové hospodaření L/509 Podnikatel pro obchod a služby L/510 Podnikatelství pro obchod a peněžnictví L/511 Podnikatelství malých firem L/512 Podnikatelská administrativa L/513 Podnikatel pro obchod s rozířeným jazykovým vyučováním L/514 Obchodní manager L/515 Obchodně podnikatelské činnosti L/516 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem L/502 Technickohospodářské a správní činnosti L/524 Podnikání L/502 Vlasová kosmetika Gastronomie, hotelnictví a turismus L/51 Gastronomie L/01 Gastronomie H/01 Kuchař - číník etapa L/502 Veřejné stravování L/503 Gastronomické služby L/504 Společné stravování L/502 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch 66 Obchod L/51 Obchodník L/01 Obchodník H/01 Prodavač etapa L/501 Provoz obchodu L/501 Skladové hospodářství L/51 Propagace L/503 Propagace H/01 Aranžér 9a 4. etapa 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost L/51 Bezpečnostní služby L/501 Veřejně pořádková činnost 23, etapa L/503 Veřejnoprávní ochrana 69 Osobní a provozní služby L/51 Masér sportovní L/02 Masér sportovní a rekondiční H/01 Rekondiční a sportovní 7a, 8a, 9a, 4. etapa a rekondiční masér 23, 26 Kadeřník 4, 7a, 9a, L/52 Vlasová kosmetika L/502 Vlasová kosmetika H/01 2, 22, Pedagogika, učitelství a sociální péče L/51 Sociální činnost L/501 Vychovatelství pro ústavy 23 sociální péče 82 Umění a užité umění L/51 Umělecké řemeslné L/501 Textilní výtvarnictví H/01 Umělecký kovář a 4,7a,9a,19 3. etapa práce zámečník, pasíř H/02 Umělecký truhlář a řezbář H/03 Zlatník a klenotník H/04 Umělecký keramik H/05 Vlásenkář a maskér H/06 Umělecký tukatér H/07 Umělecký pozlacovač H/08 Umělecký sklenář H/09 Umělecký rytec L/503 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství L/501 Konzervátorství a restaurátorství L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/501 Umělecké řemeslné práce L/536 Scénická tvorba Poznámky k tab. D5: Obory nástavbového studia poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem. Obory nástavbového studia poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem. Obory nástavbového studia poskytující střední s maturitní zkoukou s platností od kolního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem. 1 Pouze při zaměření na mechanika optických přístrojů. 2 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 3 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 4 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 5 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 6 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 7 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 8 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 9 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 10 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 11 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 12 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 13 Pouze při zaměření na plynová zařízení. 14 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 15 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 16 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 17 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 18 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 19 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 20 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 21 Pro vechny absolventy tříletých oborů s výučním listem. 22 Platí pouze pro obor s odborným zaměřením na podnikání ve vlasové kosmetice. 23 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 24 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 25 Pro vechny absolventy tříletých oborů s výučním listem. 26 Platí pouze pro obor nástavbového studia. 27 Pro vechny absolventy tříletých oborů s výučním listem. 28 Platí pouze pro obor nástavbového studia. Oddíl E Soustava oborů poskytujících vyšší odborné E Obory poskytující vyí odborné - dobíhající soustava Strana 16 / 21

17 Skupina Kód Obor Kód studijních oborů Poznámky podle dřívějích předpisů Ekologie a ochrana životního prostředí N/002 Správa ochrany životního prostředí N/003 Vodní hospodářství a ekologie N/004 Monitorování životního prostředí N/001 Vodní a odpadové hospodářství Strojírenství a strojírenská výroba N/001 Optimalizace strojírenských technologií N/002 Výrobní technologie ve strojírenství N/003 Strojírenství N/004 Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku / N/005 Jakost a metrologie nebyl přidělen N/006 Stavba obráběcích strojů nebyl přidělen N/001 Automobilová diagnostika a servis N/002 Diagnostika silničních vozidel N/003 Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod N/004 Diagnostika a servis motorových vozidel nebyl přidělen N/005 Autoelektronika a opravy silničních motorových vozidel nebyl přidělen 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika N/002 Výpočetní technika N/004 Automatizace a informatika N/005 Výpočetní technika a základy programování N/006 Počítačová podpora v řízení podniku N/007 Aplikace výpočetní techniky N/011 Výpočetní systémy N/012 Systémy informační / N/013 Užití počítačů N/014 Počítačová grafika v elektrotechnice N/015 Počítačové systémy / N/016 Počítačové systémy elektronické / N/001 Silnoproudá elektrotechnika N/002 Slaboproudá elektrotechnika N/003 Lékařská elektronika N/001 Automatizační technika N/003 Automatizované systémy /11 28 Technická chemie a chemie silikátů N/001 Sklářství Potravinářství a potravinářská chemie N/001 Technologie potravinářských výrob N/002 Technologie a hygiena potravin N/003 Zpracování mléka N/004 Analýza potravin Textilní výroba a oděvnictví N/001 Textilní technologické procesy Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů N/001 Obuvnická technologie Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů N/001 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce Stavebnictví, geodézie a kartografie N/001 Stavební obnova památek N/002 Realizace pozemních staveb nebyl přidělen N/003 Stavebnictví N/005 Stavby pozemní / N/001 Železniční stavitelství N/003 Inženýrské stavitelství N/004 Stavby inženýrské / N/001 Organizace a řízení ve stavebnictví nebyl přidělen N/002 Ochrana památek a krajiny nebyl přidělen 37 Doprava a spoje N/001 Management a logistika / N/002 Celnictví a spedice / N/003 Provoz a ekonomika dopravy nebyl přidělen N/004 Mezinárodní silniční doprava a přeprava nebyl přidělen N/001 Prevence rizik a záchranářství nebyl přidělen N/001 Výrobní a řídící systémy podniku / N/002 Řídící technika N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice Zemědělství a lesnictví N/001 Obnova a rozvoj venkova N/002 Zemědělské podnikání N/003 Zemědělský manažer N/005 Zahradní a krajinná tvorba N/006 Péče o krajinu N/007 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami N/009 lechtitelství N/010 Agroturistika N/001 Lesnictví N/002 Vyí odborné lesnictví Zdravotnictví N/001 Diplomovaná veobecná sestra N/002 Diplomovaná dětská sestra N/003 Diplomovaná porodní asistentka N/004 Diplomový zdravotnický záchranář N/005 Diplomovaná sestra pro intenzivní péči N/006 Diplomovaná sestra pro psychiatrii N/007 Diplomovaná dentální hygienistka N/001 Diplomovaný ergoterapeut N/002 Diplomovaný fyzioterapeut N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/001 Diplomovaný oční technik N/002 Diplomovaný zubní technik N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického nebyl přidělen pracovníka N/002 Diplomovaná dietní sestra N/004 Diplomovaný radiologický asistent N/005 Diplomovaný asistent hygienické služby Filozofie, teologie N/004 Teologicko-pastorační činnost N/005 Teologická a pastorační činnost / N/006 Katecheticko-pastorační činnost / N/007 Misijní a teologická činnost / N/008 Teologie a pastorace nebyl přidělen 63 Ekonomika a administrativa N/001 Mezinárodní obchod N/004 Obchodní podnikání N/005 Marketing N/007 Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací N/008 Účetnictví a finanční hospodaření N/010 Účetnictví N/011 Prokurista N/012 Finance a účetnictví N/013 Finanční a ekonomické poradenství N/014 Firemní ekonomika N/015 Ekonomika podniku a management N/016 Financování a účetnictví N/017 Ekonomika a management podniku N/018 Účetnictví a daně N/019 Obchodní podnikatelství / N/020 Obchod a právo v obchodu / N/023 Ekonomika mezinárodního hospodářství / N/024 Marketing pro střední stupeň řízení / N/025 Mezinárodní obchodní styk /10 Strana 17 / 21

18 63-41-N/026 Firemní management / N/027 Ekonomika a zahraniční obchod / N/029 Podnikání a management / N/031 Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství / N/032 Prokurista firmy / N/033 Zahraniční obchod / N/035 Daně a účetnictví / N/037 Firemní obchodník nebyl přidělen N/001 Odhadcovství / N/002 Bankovnictví a pojiťovnictví / N/003 Sociální pojiťovnictví / N/004 Finanční poradenství / N/005 Bankovnictví a finance / N/006 Pojiťovnictví a management / N/007 Finance a řízení / N/008 Bankovnictví / N/009 Finanční řízení / N/010 Účetnictví a finanční řízení / N/011 Pojiťovnictví / N/013 Finance, účetnictví, finanční řízení / N/014 Finance a bankovnictví / N/015 Účetnictví a finance / N/016 Finance a daně nebyl přidělen 64 Podnikání v oborech, odvětví N/002 Strojírenský management N/003 Management elektrotechniky / N/005 Výrobní a obchodní manager textilu N/006 Logistika a management N/007 Obchodník v dopravě N/008 Management dopravy / N/009 Marketing výpočetní techniky N/011 Management technických oborů / N/012 Ekonomika strojírenství N/013 Management cestovního ruchu / N/015 Manažer a ekonom firmy / N/016 Manažer sportu / N/017 Management tělesné výchovy a sportu nebyl přidělen 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu / N/001 Cestovní ruch N/002 Řízení hotelového provozu N/003 Rozvoj a řízení regionální turistiky N/004 Řízení hotelnictví a turistických služeb N/005 Cestovní ruch / N/007 Turismus nebyl přidělen N/009 Management hotelového provozu nebyl přidělen 66 Obchod N/001 Podnikatel pro obchod a služby /40 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost N/001 Personální řízení N/003 Právo komerční / N/004 Právní činnost / N/005 Ekonomicko-právní činnost / N/006 Komerční právo / N/007 Správní činnost; 01 Veřejná správa; 02 Administrativa justice / N/010 Personální práce nebyl přidělen N/001 Prevence kriminality / N/002 Krizové řízení nebyl přidělen N/001 Informatika ve státní správě N/002 Veřejná správa (regionální) N/003 Diplomatické služby a Public relations / N/005 Veřejná správa / N/006 Územní správa a samospráva / N/007 Hospodářsko-správní činnost / N/008 Veřejná správa (územní) nebyl přidělen N/009 Regionální správa a EU nebyl přidělen 72 Publicistika, knihovnictví a informatika N/001 Informační management N/003 Informační systémy N/001 Masová komunikace N/002 Publicistika N/003 Stylistika a její tvůrčí využití /01 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče N/001 Pedagogika specifických činností ve volném čase N/002 Pedagogika volného času N/006 Pedagogika - vychovatelství / N/002 Charitní a sociální činnost N/005 Sociální pedagogika a teologie / N/007 Sociální pedagogika N/008 Sociální a humanitární práce nebyl přidělen N/001 Sociální a teologická činnost / N/002 Sociální práce N/003 Sociálně právní činnost N/007 Charitní a sociální péče /11 82 Umění a užité umění N/004 Multimediální umělecká tvorba nebyl přidělen N/005 Reklamní tvorba nebyl přidělen N/011 Užitá malba N/014 Ražená medaile a mince N/017 Tvorba uměleckého skla N/019 Textilní výtvarník N/020 Grafický design a realizace tiskovin N/021 Obalový a grafický design N/022 Oděvní návrhářství N/023 Design herních předmětů N/025 Malba a přidružené techniky Nebyl přidělen N/026 Sochařská tvorba nebyl přidělen N/027 Grafická tvorba nebyl přidělen N/028 Interaktivní grafika nebyl přidělen N/003 Konzervování a restaurování keramiky / N/004 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby / N/005 Řezbářství a restaurování dřeva N/009 Péče o památky / N/010 Restaurování kovů nebyl přidělen N/011 Konzervování a restaurování textilií nebyl přidělen N/012 Konzervování a restaurování malířských a dekor. technik nebyl přidělen N/004 Výtvarné zpracování animovaného filmu / N/008 Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě / N/009 Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby / N/001 Hudba - jazz N/004 Tvorba textu a scénáře N/005 Dramatické umění a moderování / N/006 Loutkářské umění /18 Poznámka k tab. E1: Dobíhající soustava pozbývá platnosti k E Obory poskytující vyí odborné Skupina Obor Zdravotní Poznámky Kód omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády Ekologie a ochrana životního prostředí N/.. Ekologie a životní prostředí Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Strana 18 / 21

19 21-31-N/.. Hutní a slévárenská výroba N/.. Těžba a zpracování surovin Strojírenství a strojírenská výroba N/.. Strojírenství N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika N/.. Elektrotechnika 3, N/.. Telekomunikace 3, N/.. Informační technologie 3, Technická chemie a chemie silikátů N/.. Chemie silikátů 9a N/.. Aplikovaná chemie 9a 29 Potravinářství a potravinářská chemie N/.. Potravinářství 9a 31 Textilní výroba a oděvnictví N/.. Textilnictví 9a 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů N/.. Zpracování usní, plastů a pryže 9a 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů N/.. Zpracování dřeva 9a 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie N/.. Polygrafie Stavebnictví, geodézie a kartografie N/.. Stavebnictví Doprava a spoje N/.. Doprava N/.. Potovnictví a logistika Speciální a interdisciplinární technické obory N/.. Požární ochrana a bezpečnost práce 23, N/.. Technický interdisciplinární N/.. Diplomovaný oční optik 3, 4, Zemědělství a lesnictví N/.. Zemědělství N/.. Lesnictví N/.. Zahradnictví Veterinářství a veterinární prevence N/.. Veterinářství 4, 7b, 8b, 9a, Zdravotnictví N/1. Diplomovaná veobecná sestra 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/3. Diplomovaná dentální hygienistka 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/2. Diplomovaný zdravotní laborant 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/1. Diplomovaný zubní technik 8a, 9a, 16, 23 4, 7a, N/3. Diplomovaný ortotik-protetik 8a, 9a, 16, Filozofie, teologie N/.. Teologická a pastorační činnost Ekonomika a administrativa N/.. Ekonomika a podnikání N/.. Personální řízení N/.. Finančnictví a bankovnictví Podnikání v oborech, odvětví N/.. Management Gastronomie, hotelnictví a turismus N/.. Hotelnictví N/.. Cestovní ruch Obchod N/.. Obchod Právo, právní a veřejnosprávní činnost N/.. Obecně právní činnost N/.. Bezpečnostně právní činnost 23, N/.. Veřejnosprávní činnost Publicistika, knihovnictví a informatika N/.. Informační služby a knihovnictví N/.. Publicistika Tělesná kultura, tělovýchova a sport N/.. Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti Pedagogika, učitelství a sociální péče N/.. Předkolní a mimokolní pedagogika N/.. Sociální práce a sociální pedagogika N/.. Pedagogické asistenství Umění a užité umění N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/.. Konzervátorství a restaurátorství 9a N/.. Multimediální tvorba N/.. Hudba N/.. Zpěv N/.. Tanec 8a, N/.. Dramatické umění 8a, Teorie vojenského umění N/.. Ochrana vojsk a obyvatelstva 27 Strana 19 / 21

20 Poznámky k tab. E2: Jedna, popřípadě dvě tečky za lomítkem v kódu oboru budou při udělení akreditace vzdělávacímu programu vyššího odborného vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nahrazeny číselným kódem. Obor N/.. Diplomovaný oční optik nahrazuje v plném rozsahu obor N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka. Obor poskytující vyšší odborné s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem. Oddíl F Soustava oborů poskytujících v konzervatoři F Obory poskytující v konzervatoři Skupina Kód Obor, pro který byl Kód Nahrazovaný obor Zdravotní Poznámky vydán rámcový vzdělávací nahrazovaného omezení podle program oboru přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády Umění a užité umění M/01 Hudba M/001 Hudba etapa M/01 Zpěv M/001 Zpěv etapa M/01 Tanec M/001 Tanec 4 4. etapa M/02 Současný tanec 2, 4, 6, M/01 Hudebně dramatické M/001 Hudebně etapa umění dramatické umění P/01 Hudba N/001 Hudba etapa P/01 Zpěv N/001 Zpěv etapa P/01 Tanec N/001 Tanec 4 4. etapa P/02 Současný tanec 2, 4, 6, P/01 Hudebně dramatické 28 etapa umění N/001 Hudebně dramatické umění Poznámka k tab. F1: Obory poskytující v konzervatoři s platností od kolního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem. Obory poskytující v konzervatoři s platností od kolního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem. Příloha 2 Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání Kategorizace 1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně. 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty, c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí, b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty, c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné Strana 20 / 21

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Seznam úplných profesních a profesních kvalifikací

Seznam úplných profesních a profesních kvalifikací Seznam úplných profesních a profesních kvalifikací Vysvětlivky: Skupina oborů vzdělání Úplná profesní kvalifikace Profesní kvalifikace 16 Ekologie a ochrana životního prostředí Průvodce přírodou (16-99-M/01,

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie. forma vzdělávání: Celkový možný počet získaných bodů je 100 bodů.

63-41-M/02 Obchodní akademie. forma vzdělávání: Celkový možný počet získaných bodů je 100 bodů. 63-41-M/02 Obchodní akademie 4. Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky počítaný z předmětů: český jazyk, rodinná výchova, cizí jazyk, matematika,

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLA HERFORTA, FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK... 3 PRAHA 1, JOSEFSKÁ 4... 3 DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA... 3 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 3 GYMNÁZIUM,

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie 3. Doporučení žáka k zařazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané docházky počítaný z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis,

Více

MFD-Seznam2009.xls Dotaz_pro_noviny 1

MFD-Seznam2009.xls Dotaz_pro_noviny 1 Kraj red_naz ULICE MISTO TELEFON WWW Název oboru Kód oboru Forma Zkrác.stud.Délka studiapřihlášení / Plánovaný přijatí počet Max školné přijímaných Hlavní město Praha VOŠ zdravotnická a Střední zdrav.škola

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 www.nuov.cz Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním Zpracovali: Ing. Jeny Festová Ing. Jiří Vojtěch NÚOV

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (závěrečná verze 19. dubna 2006) Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje... 1 2. Statistické vyhodnocení průzkumu... 2 2.1 Velikostní struktura organizací respondentů...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY... 8

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY... 8 (mimo gymnázií) 1. SOUKROMÁ TANEČNÍ KONZERVATOŘ V PRAZE, S.R.O.... 5 PRAHA 1, MICHALSKÁ 432/12... 5 DÍVČÍ KATOLICKÁ ŠKOLA... 5 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 5 OBCHODNÍ AKADEMIE, ŠKOLA 2000, S.R.O.... 6

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace Čl. 1 Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo ) vydává tento Metodický

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 39 2 Tábor Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Kódové označení kategorií

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Střední škola technická Most Velebudice Dělnická 21, příspěvková organizace

Střední škola technická Most Velebudice Dělnická 21, příspěvková organizace Střední škola technická Most Velebudice ělnická 21, příspěvková organizace Profil Počátky naší školy se datují již od roku 1946. V padesátých letech byly v Meziboří u Litvínova vybudovány školy, internáty,

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském

Více

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 9059/04-1000 ze dne 4.3.2004 k posuzování odborné způsobilosti

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 9059/04-1000 ze dne 4.3.2004 k posuzování odborné způsobilosti Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 9059/04-1000 ze dne 4.3.2004 k posuzování odborné způsobilosti Čl. 1 Ministerstvo zemědělství vydává tento Metodický pokyn k posuzování odborné způsobilosti

Více