Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek"

Transkript

1 Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek 1 Charakteristika systému Systém Sledování Veřejných Zakázek (dále jen Systém nebo SVZ) je určen především ke zvýšení komfortu vyhledávaní veřejných zakázek ze strany potenciálních dodavatelů. Je věrohodným, rychlým a spolehlivým zdrojem informací o veřejných zakázkách publikovaných dle příslušných zákonných norem v Uveřejňovacím subsystému Informačního systému o veřejných zakázkách (dále jen IS VZ US, Provozovatelem Systému je rovněž jako v případě IS VZ US Česká pošta s.p. Oba systémy pracují nad stejnou databází zakázek. Mezi základní rysy Systému patří: přehledné zobrazení aktuálních zakázek IS VZ US možnost definovat a ukládat struktury zobrazovaných dat zakázek možnost definovat a ukládat dotazy pro vyhledávání zakázek možnost definovat hlídání zakázek přístup k uloženým nastavením na základě uživatelského účtu Systém pracuje se dvěma kategoriemi uživatelů: anonymní uživatelé registrovaní uživatelé Anonymní uživatelé mají k dispozici pouze podmnožinu funkcí Systému. Registrovaným uživatelem Systému se může stát libovolná osoba, která poskytne požadované registrační údaje. Oba typy uživatelů mají k dispozici funkce Systému zdarma. Pro důkladné porozumění tohoto dokumentu je vhodné obeznámit se s formuláři veřejných zakázek a jejich strukturou. Všechny potřebné informace o formulářích je možné najít na Implementace Systému byla rozdělena do několika etap. První etapa zahrnuje pouze služby dostupné anonymním uživatelům (veřejné služby). Druhá etapa zahrnuje i služby pro registrované uživatele (chráněné služby). Systém je součástí rodiny aplikací České pošty se společnou registrací. Pokud jste tedy registrováni u České pošty, máte přístup k množině aplikací, mezi které patří i SVZ.

2 2 Základní principy V současnosti Systém pracuje se čtyřmi základními množinami funkcí pro práci se zakázkami. Jsou to Aktuální zakázky, Zobrazení a třídění, Dotazy a Hlídání. Aktuální zakázky jsou zobrazovány na úvodní stránce Systému (přístupné jak pro anonymní, tak i pro registrované uživatele). Umožňují jednoduchým způsobem zobrazovat formuláře zakázek a zadávat časové omezení na datum zveřejnění formuláře v IS VZ US. Zobrazení a třídění definují položky formulářů zakázek, které si přejete zobrazit na obrazovce počítače. Dotazy definují podmínky, které si přejete zohlednit při vyhledávání zakázek. Hlídání umožňují automaticky sledovat nově zveřejněné zakázky a změny i přírůstky v existujících zakázkách Zobrazení a třídění a Dotazy, použité společně, umožní formulovat na Systém například následující požadavek: Chci vidět Název veřejné zakázky, Stručný textový popis VZ a Název zadavatele všech Oznámení o zakázce zveřejněných v IS VZ US od do , jejichž Místo plnění / realizace je Praha, a jejichž Hlavní předmět činnosti jsou Služby pro širokou veřejnost. A uspořádání takto zobrazených dat chci provést dle Termínu zveřejnění formuláře zakázky. Zobrazení a třídění a Hlídání nových zakázek, použité společně, umožní formulovat na Systém například následující požadavek: Chci, aby mi systém denně zjistil a zaslal em seznam nových zakázek Název veřejné zakázky, Stručný textový popis VZ a Název zadavatele všech Oznámení o zakázce zveřejněných v IS VZ US jejichž předmět veřejné zakázky je Stavebnictví Zobrazení a třídění Zobrazení a třídění Podmínky Dotazu A uspořádání těchto zaslaných dat chci provést dle Termínu zveřejnění formuláře zakázky. Podmínky Hlídání nových zakázek 2

3 Každý registrovaný uživatel Systému si může definovat: až 30 různých Zobrazení a třídění až 30 různých uložených Dotazů. Samozřejmě Dotazů, které uživatel nechce ukládat v Systému může být libovolný počet až 10 Hlídání nových zakázek hlídat změny až ve 20 existujících zakázkách Anonymní uživatelé Zobrazení a třídění, Dotazy a Hlídání definovat nemohou. 3

4 3 Úvodní stránka registrace, aktuální zakázky Úvodní stránka Systému je veřejná služba (přístupná všem uživatelům). Je možné se na ni dozvědět aktuální informace o Systému (aktuality, chystané novinky, atd.), zpřístupňuje základní informace o provozovateli (stránky O nás, Naše služby) a především nabízí základní verzi vyhledávání veřejných zakázek (vyhledávat lze podle typu formuláře a termínu zveřejnění). Systém sám o sobě registraci neumožňuje. SVZ je součástí rodiny aplikací, které jsou přístupné všem uživatelům registrovaným u České pošty. Registraci lze provést přímo na stránkách SVZ tedy obsahuje na úvodní stránce tlačítko Registrace, jedná se však pouze o odkaz na výše uvedenou adresu. Obrázek 1: Domovská stránka Vyhledávání. Vyberte požadovaný Formulář zakázky a omezení na Termín zveřejnění a stiskněte tlačítko Zobrazit. Kliknutím na Evidenční číslo otevřete nové okno s detailem vybraného formuláře v IS VZ US. Seznam aktualit. Kliknutím na název aktuality zobrazíte její obsah. 4

5 4 Přihlášení do Systému Do Systému se přihlásíte prostřednictvím úvodní stránky kliknutím na tlačítko Přihlášení. Pokud jste již přihlášeni do sítě České pošty, aplikace Vás bez dalších otázek vpustí dovnitř. Pokud dosud přihlášeni nejste, aplikace Vás přesměruje na stránku s přihlašovacím dialogem. Obrázek 2 - Přihlášení do sítě České pošty Na této stránce vyplníte přihlašovací údaje a přihlásíte se. V levém menu se vám zobrazí seznam vašich aplikací. Z nich si vyberete Sledování veřejných zakázek. Otevře se vám nové okno a v něm opět aplikace SVZ. Obrázek 3 - Přihlášení do sítě České pošty 5

6 Pozn. Pokud se jednou přihlásíte do sítě České pošty máte přístup k aplikaci SVZ a k dalším aplikacím, které Česká pošta registrovaným uživatelům nabízí. Po úspěšném přihlášení Systém zobrazí stránku s levým navigačním menu (Obrázek 4). Obrázek 4 - První přihlášení nového uživatele Standardně Systém zobrazuje na první stránce přihlášeného uživatele seznam uložených dotazů. Nový uživatel má tento seznam samozřejmě prázdný. Po skončení práce se ze Systému odhlásíte kliknutím na tlačítko Odhlášení z levého navigačního menu. Pozn. Odhlášením se ze Systému se neodhlašujete ze sítě České pošty. 6

7 5 Zobrazení a třídění Jako první krok potřebný pro pohodlné vyhledávání formulářů veřejných zakázek je nutné definovat Zobrazení a třídění. Zobrazení a třídění slouží k určení těch položek, které požadujete zobrazit z nalezených formulářů. Zobrazení a třídění nadefinujete kliknutím na tlačítko Zobrazení a třídění -> Nové (Obrázek 5). Zobrazí se stránka s detailem nového zobrazení a třídění. V něm dle vlastních požadavků vyplňte - Název zobrazení (libovolný, pro vás vhodný název) a - Formulář zakázky Postupným klikáním na políčka ve sloupci Zobrazit zvolíte ty položky formuláře, které si budete přát ve formulářích zobrazovat. K dispozici máte seznam nejrelevantnějších položek formuláře. Číslo položky a Název položky vždy korespondují s číslem a názvem položky v reálných formulářích. Pořadí, v jakém budete klikat na jednotlivé položky se bude zapisovat do sloupce Pořadí zobrazení. Pořadí zobrazení můžete kdykoli změnit. Dále je potřebné vybrat položku formuláře, dle které se budou formuláře řadit. K tomu slouží sloupec Třídit podle. Vaše nové zobrazení a třídění můžete jednoduše uložit kliknutím na tlačítko Uložit. Takto definované zobrazení a třídění můžete kdykoli dle potřeby modifikovat. Obrázek 5 - Příklad nového Zobrazení a třídění pro formulář Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon. Uživatel zvolil název Jednoduché, 6 položek, které si bude přát zobrazit a položku Termín zveřejnění určil jako položku, dle které budou formuláře řazeny. 7

8 Systém po prvním přihlášení vytvoří každému novému uživateli sadu předpřipravených Zobrazení a třídění. Tato Zobrazení a třídění můžete podle potřeby libovolně modifikovat, lze je i smazat. Pozn. Pokud je některé Zobrazení a třídění použito v Dotazu, není možné je smazat. 8

9 6 Dotaz Dotaz slouží, jak již bylo naznačeno, pro definování podmínek (kritérií), dle kterých si přejete zakázky vyhledat. Zároveň slouží k propojení konkrétního, už existujícího Zobrazení a třídění se zadanými podmínkami. Jinými slovy, definováním Dotazu říkáte Systému podle čeho chcete vyhledávat a zároveň určením Zobrazení a třídění říkáte, které položky nalezených formulářů chcete zobrazit. Nový dotaz nadefinujete kliknutím na tlačítko Vyhledávání -> Nové (Obrázek 6) Obrázek 6 - Příklad nového Dotazu pro formulář Koncese na stavební práce. Uživatel zvolil název Levné zdravotnické koncese, Spojení podmínek A, Zobrazení a třídění Plné a danou sadu Hledaných hodnot. Po kliknutí se zobrazí stránka, na které je potřeba zadat Název dotazu (libovolný, pro vás vhodný název) a Formulář zakázky. Dále je nutné zvolit Spojení podmínek a také Název zobrazení a třídění. Název zobrazení a třídění vybíráte z dostupných Zobrazení a třídění pro vybraný typ formuláře (pokud vytváříte dotaz pro formulář určitého typu, musíte k němu zvolit i zobrazení a třídění vytvořené pro formulář stejného typu). Pak je potřeba zadat podmínky vyhledávání. Ty zadáte vyplněním položek sloupce Hledaná hodnota. Každá zadaná Hledaná hodnota znamená, že Systém bude hledat zadanou hodnotu v dané položce formuláře (sloupec Položka). Když pro nějakou Položku nezadáte Hledanou hodnotu, tak daná položka formuláře nebude zohledněna při vyhledávání. Název Položky vždy koresponduje s číslem a názvem položky v reálných formulářích. 9

10 Takto definovaný dotaz můžete buď přímo spustit kliknutím na tlačítko Spustit dotaz, nebo ho uložit kliknutím na tlačítko Uložit. K uloženému dotazu se můžete kdykoli později vrátit, spustit ho, nebo případně modifikovat. Uložený dotaz můžete spustit taktéž přímo z přehledu dotazů (Vyhledávání -> Přehled), kliknutím na symbol. Poslední tlačítko, které se nachází na stránce je tlačítko Původní hodnoty. Chování tohoto tlačítka je závislé na stavu, ve kterém se aktuálně nacházíte. Pokud pracujete na novém dotazu (dosud neuloženém), pak stiskem tohoto tlačítka se vám vynulují všechna kritéria. Pokud editujete již uložený dotaz, pak stiskem tohoto tlačítka se vám nastaví všechna kritéria na své původní hodnoty. 6.1 Podmínky Dotazu Podmínky Dotazu definujete vyplněním položek sloupce Hledaná hodnota pro danou Položku. Obecně vzato, Systému tím říkáte, že si přejete najít ty formuláře, které v dané položce obsahují tu hodnotu, kterou jste zadali do Hledané hodnoty. Do sloupce Hledaná hodnota můžete vpisovat pro danou Položku jenom takové hodnoty, které korespondují s typem Položky. Například kdybyste zadali hodnotu do Hledané hodnoty položky Termín zveřejnění formuláře, Systém vám dotaz neumožní uložit/spustit a upozorní vás na chybu. Formáty zadávaných datumových položek musí být ve tvaru dd.mm.rrrr (den, měsíc, rok, odděleno znakem. ) a formáty zadávaných cen musí být celá čísla bez desetinné tečky. Formáty zadávaných textových hodnot mohou obsahovat jakékoli znaky mimo znaků (apostrof) a (uvozovky). Existují však speciální symboly, které jsou vysvětleny níže. Systém nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny. To znamená, že pokud třeba do hledané hodnoty pro položku Místo plnění/realizace zadáte Praha, tak Systém najde jak zakázky, které v této položce obsahují Praha, jako i zakázky, které v této položce obsahují praha, nebo PRAHA apod. Do těch položek, které jsou označeny symboly můžete vkládat hledané hodnoty s použitím daných symbolů. Význam symbolů je následující: Čárka: umožní vám zadat vícero hledaných hodnot. Příklad: Když by jste zadali hledanou hodnotu pro Evidenční číslo jako , , , tak Systém vyhledá všechny zakázky, jejichž evidenční číslo je nebo nebo Upozornění: Když chcete vyhledat např. zakázky, jejichž zadavatelem je např. ČEZ, a.s.. V případě, že zadáte vyhledávaný řetězec právě takto, systém podle vámi zadané čárky bude vyhledávat zakázky, jejichž zadavatelem je ČEZ nebo a.s. a logicky žádné takové nenajde. Namísto čárky musíte v tomto případě použít zástupný symbol, otazník, který je popsán dále, a kritérium zadat jako ČEZ? a.s.. Otazník: tento symbol v hledané hodnotě zastupuje právě jeden jakýkoli jiný znak. Příklad: Když byste zadali hledanou hodnotu pro IČ zadavatele jako 47114??3, tak Systém vyhledá všechny zakázky, kterých IČ zadavatele začíná čísly následovanými dvěma libovolnými znaky a končícími číslem 3. Tedy Systém by našel zakázky, kterých IČ zadavatele je například , nebo , nebo 47114AB3, atd. Hvězdička: tento symbol v hledané hodnotě zastupuje jakýkoli počet jiných znaků. 10

11 Příklad: Když by jste zadali hledanou hodnotu pro Název veřejné zakázky jako *rekonstrukce*, tak Systém najde všechny zakázky, které ve svém názvu obsahují řetězec rekonstrukce. Takže by třeba našel zakázky jako: Výměna oken a rekonstrukce fasády ZŠ Hostýnská nebo Rekonstrukce kuchyně MŠ Kudrnova 253/1 a apod. Upozornění: pokud zadáte v hledané hodnotě pouze symbol hvězdička, tak Systému tím říkáte, že požadujete v dané položce jakoukoli libovolnou hodnotu. Ale pozor, taková podmínka nenajde ty zakázky, ve kterých zadavatel ponechal danou položku formuláře zcela nevyplněnou. Upozornění: pokud v hledané hodnotě nepoužijete symbol otazník nebo hvězdička, Systém bude hledat přesně takou hodnotu jakou zadáte (samozřejmě bez rozlišování malých a velkých písmen, jak už bylo vysvětleno dříve). Pokud tedy např. do kritéria Název zadavatele zadáte Mladá Boleslav, Systém vyhledá formuláře, mající v tomto políčku přesně text Mladá Boleslav a ne třeba Městský úřad Mladá Boleslav. U některých položek máte možnost zadávat jako hledané hodnoty minimální, či maximální ohraničení od a do (typicky třeba u datumových položek). Můžete zadat obě ohraničení nebo pouze jedno z ohraničení. Systém vždy vyhledává i ty formuláře, jejichž daná položka je rovna buď maximálnímu nebo minimálnímu ohraničení. Konečně, interpretace podmínek Dotazu je ovlivňována nastavením Spojení podmínek. Když je zvoleno A, tak Systém najde pouze takové formuláře, které splňují všechny definované podmínky. Pokud je zvoleno Nebo, Systém najde takové formuláře, které splňují alespoň jednu z definovaných podmínek. 11

12 7 Výsledek Dotazu Po spuštění Dotazu Systém zobrazí výsledky Dotazu (formuláře zakázek, které nalezl) nebo zobrazí upozornění, že podmínkám dotazu nevyhovuje žádný formulář zakázky. V případě, že počet nalezených formulářů přesáhne definovanou hodnotu N (implicitní nastavení je 100 nebo 300 záznamů, tato hodnota ale není závazná a může se měnit), Systém zobrazí pouze prvních N záznamů a vypíše varování. Výsledky Dotazu (nalezené formuláře zakázek) jsou zobrazeny v takovém pořadí, jaké je předepsané zvoleným Zobrazením a tříděním Dotazu. A samozřejmě jednotlivé položky formulářů jsou zobrazeny ve struktuře a pořadí jež odpovídá nastavení daném Zobrazením a třídění Dotazu (Obrázek 7). Obrázek 7 - Výsledek Dotazu. Pokud si necháte zobrazit (nastavení daného Zobrazení a třídění) i evidenční číslo formuláře, Systém ho zobrazí jako odkaz na plné znění formuláře v IS VZ US. Zakázky, které si vyberete pomocí volby Zajímá mě, je možné následně uložit do Hlídání změn zakázek (více viz kapitola 8 Hlídání) Interpretaci výsledku dotazu ještě jednou sumarizuje následující obrázek (Obrázek 8). 12

13 Obrázek 8 - Výsledek Dotazu podrobněji. Položka formuláře určena v Zobrazení a třídění jako položka, podle které se formuláře mají setřídit. Formuláře nalezené dle kritérií Dotazu Položky formuláře, určené v Zobrazení a třídění, které se pro nalezené formuláře mají zobrazit. Zobrazeny v pořadí dle Zobrazení a třídění. 13

14 8 Hlídání Aby bylo možné jednoduše sledovat nově zadané zakázky a změny i přírůstky v existujících zakázkách, umožňuje vám Systém definovat Hlídání změn a Hlídání nových zakázek. Systém spouští automaticky vámi definovaná hlídání v pravidelných intervalech (zpravidla jednou denně v nočních hodinách) a informuje vás o nalezených nových zakázkách a změnách zasíláním ů s přílohou. Příloha je ve vámi definovaném formátu a obsahuje vždy nalezené nové zakázky a změny, případně informaci o tom, že žádné nové zakázky nebo změny nalezeny nebyly. Přílohy jsou dostupné ve formátech MS Excel, text a HTML. Nové zakázky a změny v existujících zakázkách jsou vždy určovány dle data zveřejnění formuláře. 8.1 Hlídání změn zakázek Hlídání změn umožňuje sledovat změny v existujících zakázkách. Změnou v zakázce se rozumí jakýkoliv nově zveřejněný opravný či nový formulář k existující zakázce. Změny sleduje Systém vždy v jednodenních intervalech a zasílá vám je em. Hlídání změn se zobrazí po kliknutí na volbu Hlídání -> Hlídání změn (Obrázek 9). Obrázek 9 - Příklad Hlídání změn zakázek. Uživatel sleduje změny u tří zakázek a nechává si zasílat změny em. Změny jsou uvedeny v příloze u jako Excel soubor a odesílané y mají Předmět u Výsledky spuštěného hlídání změn V úvodní části obrazovky si definujete, na jaký si přejete zasílat výsledky Hlídání změn, jaký má být Předmět (resp. Subject) odesílaného u, v jakém Formátu dat se mají 14

15 informace zasílat a zda si přejete zasílat pokaždé, tj. i tehdy pokud nejsou žádné změny nalezeny. Pokud tato volba není zaškrtnuta, zašle Systém pouze v případě, že nějaké změny nalezne. Takto nadefinované údaje je nutné po každé změně uložit tlačítkem Uložit. Ve spodní části obrazovky se nalézá seznam hlídaných zakázek. Maximální počet hlídaných zakázek je omezen nastavením Systému. Přidat zakázku do tohoto seznamu máte možnost dvěma způsoby: 1. Zadáním jednoho nebo více evidenčních čísel zakázek (více evidenčních čísel se odděluje čárkami) do pole Přidat zakázku ev.č. a stisknutím tlačítka Přidat na obrazovce Hlídání změn zakázek (Obrázek 9). 2. Po spuštění Dotazu na obrazovce Výsledek dotazu (Obrázek 10) máte možnost označit některé (nebo všechny) zakázky pomocí volby Zajímá mě. Takto označené zakázky následně můžete přidat do Hlídání změn stisknutím tlačítka Uložit do Hlídání změn. V obou případech po stisknutí tlačítka vám Systém oznámí formou informační zprávy nebo chybové zprávy, zda byly zadané zakázky úspěšně přidány do Hlídání změn. Obrázek 10 - Příklad výsledku Hlídání změn zakázek zaslaný em jako Excel dokument. 8.2 Hlídání nových zakázek Umožňuje sledovat nově zveřejněné zakázky podle zadaného filtru. Princip práce s Hlídáním nových zakázek je obdobný jako u Dotazu. Nadefinujete si pro vybraný formulář zakázky Výběrové kritérium, podle kterého chcete nové zakázky vyhledávat, a Zobrazení a třídění, které se použije pro zobrazení nalezených zakázek v příloze odeslaného u. Uložená aktivní (co je to aktivní viz dále) Hlídání nových zakázek pak Systém spouští ve vámi definované periodě a správcem Systému definovaném čase (zpravidla opět v nočních hodinách). Pokud jsou nalezeny pro zadané Výběrové kritérium nové zakázky, zasílá Systém , v jehož příloze je uložen výsledek Hlídání nových zakázek (stejně jako u Hlídání změn, pokud je zaškrtnuto zasílat pokaždé, zašle se i pokud je výsledek prázdný). 15

16 Zadat nové Hlídání nových zakázek je možné po stisknutí odkazu Hlídání -> Hlídání nových nové (Obrázek 11). Obrázek 11 - Příklad nového Hlídání nových zakázek pro formulář Oznámení zadávacího řízení. Uživatel zvolil Název Obecné hlídání,, Zobrazení a třídění Standardní a žádná výběrová kritéria. Po kliknutí se zobrazí stránka, na které je potřeba zvolit Název hlídání (libovolný, pro vás vhodný název), Periodu hlídání, ve které se bude dotaz spouštět, a Formulář zakázky. Dále je potřeba zvolit Název zobrazení a třídění z dostupných Zobrazení a třídění. Volba Hlídání je aktivní vám umožňuje povolit/zakázat spouštění hlídání Systémem. Dále je třeba zadat podmínky pro zasílání výsledků hlídání (libovolný, na každém hlídání může být jiný), Předmět u, Formát dat a zda zasílat pokaždé nebo pouze pokud je nalezen nějaký výsledek. Nakonec je potřeba zadat podmínky vyhledávání. Ty zadáte vyplněním položek Výběrového kritéria. Každé zadané Výběrové kritérium znamená, že Systém bude hledat zadanou hodnotu v dané položce formuláře. Když pro nějakou položku nezadáte hledanou hodnotu, tak daná položka formuláře nebude zohledněna při vyhledávání. Název Položky vždy koresponduje s číslem a názvem položky v reálných formulářích na kterých jsou údaje o zakázkách doručovány k zpracování do IS VZ US. Systém vyhledává vždy zakázky, které splňují všechny podmínky dotazu zároveň. Vytvořené Hlídání nových zakázek uložte tlačítkem Uložit. Bude spuštěno v nejbližším termínu daném nastavením Systému a vyhledá nové zakázky zveřejněné od aktuálního dne). 16

17 Na stránce se dále nachází tlačítko Původní hodnoty. Chování tohoto tlačítka je závislé na stavu, ve kterém se aktuálně nacházíte a je stejné jako v případě stejného tlačítka na stránce Vyhledávání Nové (viz kapitola 6). Obrázek 12 - Příklad výsledku Hlídání nových zakázek. Příloha u byla zaslána jako Excel dokument. Přehled svých Hlídání nových zakázek máte možnost si zobrazit pomocí volby Hlídání -> Hlídání nových přehled. 8.3 Jak pracuje Hlídání Protože Hlídání je možné různě konfigurovat a spouštět, jsou v následující sekci shrnuta některá základní pravidla: 1. Hlídání pracuje vždy s minimální periodou jednoho dne. Pamatuje si čas posledního spuštění. Vrací výsledky ode dne posledního spuštění do aktuálního dne, pokud je aktuální den vyšší, než den posledního spuštění. 2. Pokud si označíte nějaké Hlídání nových zakázek jako Neaktivní a později (po několika dnech) jej opět označíte jako Aktivní, Systém vám zašle změny od data posledního spuštění. 8.4 Tipy pro zasílané přílohy Jak zvolit formát pro zasílání dat? V případě funkce hlídání změn na zvoleném formátu příliš nezáleží, HTML i MS Excel jsou dobrou volbou. V případě funkce hlídání nových, zvláště pokud pro svá hlídání používáte zobrazení třídění s mnoha položkami, je vhodnější a přehlednější formát MS Excel. Přílohu ve formátu MS Excel si můžete jednoduše zformátovat následovně: 1. Vyberte vše to lze udělat buď stiskem Ctrl+A nebo kliknutím na levý horní roh sešitu (sheet). 2. V menu zvolte Formát -> Sloupec -> Automatický formát Pokud je v příloze, která je typu text nebo MS Excel, uvedený HTML odkaz na stránku zakázky na IS VZ US, není možné na něj přímo kliknout jako na odkaz. Je nutné jej vložit pomocí funkce Kopíruj/Vlož do WWW prohlížeče a spustit v něm. Pokud otevíráte přílohu ve formátu text pomocí textového editoru nebo internetového prohlížeče, nezapomeňte si nastavit správné kódování (windows-1250). V prohlížeči Internet Explorer lze kódování nastavit např. tak, že na text kliknete pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolíte Encoding Central European (Windows) (způsob nastavení v jiných editorech nebo prohlížečích konzultujte s nápovědou k těmto nástrojům). 17

18 9 Administrace Skupina funkcí Administrace dostupná z menu Administrace umožňuje modifikovat některá nastavení Systému (Administrace -> Nastavení systému). V Nastavení systému můžete změnit - Počet záznamů na stránku udává počet záznamů na jednu stránku, které se zobrazují v přehledech (například přehled uložených dotazů dostupný prostřednictvím Vyhledávání -> Přehled). - Počet záznamů na stránku pro výsledky dotazů určuje, kolik formulářů zakázek se zobrazí po spuštění Dotazu. 18

19 10 Ujednání Uveřejněná data na stránkách Systému Sledování veřejných zakázek jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných zakázek dle platné legislativy. Získaná data přímo z těchto stránek lze dále jen používat a šířit v bezplatném režimu. Copyright Česká pošta, s.p. Všechna práva vyhrazena. 19

20 Obsah 1 Charakteristika systému Základní principy Úvodní stránka registrace, aktuální zakázky Přihlášení do Systému Zobrazení a třídění Dotaz Podmínky Dotazu Výsledek Dotazu Hlídání Hlídání změn zakázek Hlídání nových zakázek Jak pracuje Hlídání Tipy pro zasílané přílohy Administrace Ujednání

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

MS Outlook konektor do datové schránky

MS Outlook konektor do datové schránky AutoCont CZ a.s. MS Outlook konektor do datové schránky Návod k použití 29. 1. 2010 Verze 2.0 (doplněné informace a změny v manuálu jsou zvýrazněny žlutě) 1 ÚVOD O doplňku: Doplněk MS Outlook konektor

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více