Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek"

Transkript

1 Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek 1 Charakteristika systému Systém Sledování Veřejných Zakázek (dále jen Systém nebo SVZ) je určen především ke zvýšení komfortu vyhledávaní veřejných zakázek ze strany potenciálních dodavatelů. Je věrohodným, rychlým a spolehlivým zdrojem informací o veřejných zakázkách publikovaných dle příslušných zákonných norem v Uveřejňovacím subsystému Informačního systému o veřejných zakázkách (dále jen IS VZ US, Provozovatelem Systému je rovněž jako v případě IS VZ US Česká pošta s.p. Oba systémy pracují nad stejnou databází zakázek. Mezi základní rysy Systému patří: přehledné zobrazení aktuálních zakázek IS VZ US možnost definovat a ukládat struktury zobrazovaných dat zakázek možnost definovat a ukládat dotazy pro vyhledávání zakázek možnost definovat hlídání zakázek přístup k uloženým nastavením na základě uživatelského účtu Systém pracuje se dvěma kategoriemi uživatelů: anonymní uživatelé registrovaní uživatelé Anonymní uživatelé mají k dispozici pouze podmnožinu funkcí Systému. Registrovaným uživatelem Systému se může stát libovolná osoba, která poskytne požadované registrační údaje. Oba typy uživatelů mají k dispozici funkce Systému zdarma. Pro důkladné porozumění tohoto dokumentu je vhodné obeznámit se s formuláři veřejných zakázek a jejich strukturou. Všechny potřebné informace o formulářích je možné najít na Implementace Systému byla rozdělena do několika etap. První etapa zahrnuje pouze služby dostupné anonymním uživatelům (veřejné služby). Druhá etapa zahrnuje i služby pro registrované uživatele (chráněné služby). Systém je součástí rodiny aplikací České pošty se společnou registrací. Pokud jste tedy registrováni u České pošty, máte přístup k množině aplikací, mezi které patří i SVZ.

2 2 Základní principy V současnosti Systém pracuje se čtyřmi základními množinami funkcí pro práci se zakázkami. Jsou to Aktuální zakázky, Zobrazení a třídění, Dotazy a Hlídání. Aktuální zakázky jsou zobrazovány na úvodní stránce Systému (přístupné jak pro anonymní, tak i pro registrované uživatele). Umožňují jednoduchým způsobem zobrazovat formuláře zakázek a zadávat časové omezení na datum zveřejnění formuláře v IS VZ US. Zobrazení a třídění definují položky formulářů zakázek, které si přejete zobrazit na obrazovce počítače. Dotazy definují podmínky, které si přejete zohlednit při vyhledávání zakázek. Hlídání umožňují automaticky sledovat nově zveřejněné zakázky a změny i přírůstky v existujících zakázkách Zobrazení a třídění a Dotazy, použité společně, umožní formulovat na Systém například následující požadavek: Chci vidět Název veřejné zakázky, Stručný textový popis VZ a Název zadavatele všech Oznámení o zakázce zveřejněných v IS VZ US od do , jejichž Místo plnění / realizace je Praha, a jejichž Hlavní předmět činnosti jsou Služby pro širokou veřejnost. A uspořádání takto zobrazených dat chci provést dle Termínu zveřejnění formuláře zakázky. Zobrazení a třídění a Hlídání nových zakázek, použité společně, umožní formulovat na Systém například následující požadavek: Chci, aby mi systém denně zjistil a zaslal em seznam nových zakázek Název veřejné zakázky, Stručný textový popis VZ a Název zadavatele všech Oznámení o zakázce zveřejněných v IS VZ US jejichž předmět veřejné zakázky je Stavebnictví Zobrazení a třídění Zobrazení a třídění Podmínky Dotazu A uspořádání těchto zaslaných dat chci provést dle Termínu zveřejnění formuláře zakázky. Podmínky Hlídání nových zakázek 2

3 Každý registrovaný uživatel Systému si může definovat: až 30 různých Zobrazení a třídění až 30 různých uložených Dotazů. Samozřejmě Dotazů, které uživatel nechce ukládat v Systému může být libovolný počet až 10 Hlídání nových zakázek hlídat změny až ve 20 existujících zakázkách Anonymní uživatelé Zobrazení a třídění, Dotazy a Hlídání definovat nemohou. 3

4 3 Úvodní stránka registrace, aktuální zakázky Úvodní stránka Systému je veřejná služba (přístupná všem uživatelům). Je možné se na ni dozvědět aktuální informace o Systému (aktuality, chystané novinky, atd.), zpřístupňuje základní informace o provozovateli (stránky O nás, Naše služby) a především nabízí základní verzi vyhledávání veřejných zakázek (vyhledávat lze podle typu formuláře a termínu zveřejnění). Systém sám o sobě registraci neumožňuje. SVZ je součástí rodiny aplikací, které jsou přístupné všem uživatelům registrovaným u České pošty. Registraci lze provést přímo na stránkách SVZ tedy obsahuje na úvodní stránce tlačítko Registrace, jedná se však pouze o odkaz na výše uvedenou adresu. Obrázek 1: Domovská stránka Vyhledávání. Vyberte požadovaný Formulář zakázky a omezení na Termín zveřejnění a stiskněte tlačítko Zobrazit. Kliknutím na Evidenční číslo otevřete nové okno s detailem vybraného formuláře v IS VZ US. Seznam aktualit. Kliknutím na název aktuality zobrazíte její obsah. 4

5 4 Přihlášení do Systému Do Systému se přihlásíte prostřednictvím úvodní stránky kliknutím na tlačítko Přihlášení. Pokud jste již přihlášeni do sítě České pošty, aplikace Vás bez dalších otázek vpustí dovnitř. Pokud dosud přihlášeni nejste, aplikace Vás přesměruje na stránku s přihlašovacím dialogem. Obrázek 2 - Přihlášení do sítě České pošty Na této stránce vyplníte přihlašovací údaje a přihlásíte se. V levém menu se vám zobrazí seznam vašich aplikací. Z nich si vyberete Sledování veřejných zakázek. Otevře se vám nové okno a v něm opět aplikace SVZ. Obrázek 3 - Přihlášení do sítě České pošty 5

6 Pozn. Pokud se jednou přihlásíte do sítě České pošty máte přístup k aplikaci SVZ a k dalším aplikacím, které Česká pošta registrovaným uživatelům nabízí. Po úspěšném přihlášení Systém zobrazí stránku s levým navigačním menu (Obrázek 4). Obrázek 4 - První přihlášení nového uživatele Standardně Systém zobrazuje na první stránce přihlášeného uživatele seznam uložených dotazů. Nový uživatel má tento seznam samozřejmě prázdný. Po skončení práce se ze Systému odhlásíte kliknutím na tlačítko Odhlášení z levého navigačního menu. Pozn. Odhlášením se ze Systému se neodhlašujete ze sítě České pošty. 6

7 5 Zobrazení a třídění Jako první krok potřebný pro pohodlné vyhledávání formulářů veřejných zakázek je nutné definovat Zobrazení a třídění. Zobrazení a třídění slouží k určení těch položek, které požadujete zobrazit z nalezených formulářů. Zobrazení a třídění nadefinujete kliknutím na tlačítko Zobrazení a třídění -> Nové (Obrázek 5). Zobrazí se stránka s detailem nového zobrazení a třídění. V něm dle vlastních požadavků vyplňte - Název zobrazení (libovolný, pro vás vhodný název) a - Formulář zakázky Postupným klikáním na políčka ve sloupci Zobrazit zvolíte ty položky formuláře, které si budete přát ve formulářích zobrazovat. K dispozici máte seznam nejrelevantnějších položek formuláře. Číslo položky a Název položky vždy korespondují s číslem a názvem položky v reálných formulářích. Pořadí, v jakém budete klikat na jednotlivé položky se bude zapisovat do sloupce Pořadí zobrazení. Pořadí zobrazení můžete kdykoli změnit. Dále je potřebné vybrat položku formuláře, dle které se budou formuláře řadit. K tomu slouží sloupec Třídit podle. Vaše nové zobrazení a třídění můžete jednoduše uložit kliknutím na tlačítko Uložit. Takto definované zobrazení a třídění můžete kdykoli dle potřeby modifikovat. Obrázek 5 - Příklad nového Zobrazení a třídění pro formulář Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon. Uživatel zvolil název Jednoduché, 6 položek, které si bude přát zobrazit a položku Termín zveřejnění určil jako položku, dle které budou formuláře řazeny. 7

8 Systém po prvním přihlášení vytvoří každému novému uživateli sadu předpřipravených Zobrazení a třídění. Tato Zobrazení a třídění můžete podle potřeby libovolně modifikovat, lze je i smazat. Pozn. Pokud je některé Zobrazení a třídění použito v Dotazu, není možné je smazat. 8

9 6 Dotaz Dotaz slouží, jak již bylo naznačeno, pro definování podmínek (kritérií), dle kterých si přejete zakázky vyhledat. Zároveň slouží k propojení konkrétního, už existujícího Zobrazení a třídění se zadanými podmínkami. Jinými slovy, definováním Dotazu říkáte Systému podle čeho chcete vyhledávat a zároveň určením Zobrazení a třídění říkáte, které položky nalezených formulářů chcete zobrazit. Nový dotaz nadefinujete kliknutím na tlačítko Vyhledávání -> Nové (Obrázek 6) Obrázek 6 - Příklad nového Dotazu pro formulář Koncese na stavební práce. Uživatel zvolil název Levné zdravotnické koncese, Spojení podmínek A, Zobrazení a třídění Plné a danou sadu Hledaných hodnot. Po kliknutí se zobrazí stránka, na které je potřeba zadat Název dotazu (libovolný, pro vás vhodný název) a Formulář zakázky. Dále je nutné zvolit Spojení podmínek a také Název zobrazení a třídění. Název zobrazení a třídění vybíráte z dostupných Zobrazení a třídění pro vybraný typ formuláře (pokud vytváříte dotaz pro formulář určitého typu, musíte k němu zvolit i zobrazení a třídění vytvořené pro formulář stejného typu). Pak je potřeba zadat podmínky vyhledávání. Ty zadáte vyplněním položek sloupce Hledaná hodnota. Každá zadaná Hledaná hodnota znamená, že Systém bude hledat zadanou hodnotu v dané položce formuláře (sloupec Položka). Když pro nějakou Položku nezadáte Hledanou hodnotu, tak daná položka formuláře nebude zohledněna při vyhledávání. Název Položky vždy koresponduje s číslem a názvem položky v reálných formulářích. 9

10 Takto definovaný dotaz můžete buď přímo spustit kliknutím na tlačítko Spustit dotaz, nebo ho uložit kliknutím na tlačítko Uložit. K uloženému dotazu se můžete kdykoli později vrátit, spustit ho, nebo případně modifikovat. Uložený dotaz můžete spustit taktéž přímo z přehledu dotazů (Vyhledávání -> Přehled), kliknutím na symbol. Poslední tlačítko, které se nachází na stránce je tlačítko Původní hodnoty. Chování tohoto tlačítka je závislé na stavu, ve kterém se aktuálně nacházíte. Pokud pracujete na novém dotazu (dosud neuloženém), pak stiskem tohoto tlačítka se vám vynulují všechna kritéria. Pokud editujete již uložený dotaz, pak stiskem tohoto tlačítka se vám nastaví všechna kritéria na své původní hodnoty. 6.1 Podmínky Dotazu Podmínky Dotazu definujete vyplněním položek sloupce Hledaná hodnota pro danou Položku. Obecně vzato, Systému tím říkáte, že si přejete najít ty formuláře, které v dané položce obsahují tu hodnotu, kterou jste zadali do Hledané hodnoty. Do sloupce Hledaná hodnota můžete vpisovat pro danou Položku jenom takové hodnoty, které korespondují s typem Položky. Například kdybyste zadali hodnotu do Hledané hodnoty položky Termín zveřejnění formuláře, Systém vám dotaz neumožní uložit/spustit a upozorní vás na chybu. Formáty zadávaných datumových položek musí být ve tvaru dd.mm.rrrr (den, měsíc, rok, odděleno znakem. ) a formáty zadávaných cen musí být celá čísla bez desetinné tečky. Formáty zadávaných textových hodnot mohou obsahovat jakékoli znaky mimo znaků (apostrof) a (uvozovky). Existují však speciální symboly, které jsou vysvětleny níže. Systém nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny. To znamená, že pokud třeba do hledané hodnoty pro položku Místo plnění/realizace zadáte Praha, tak Systém najde jak zakázky, které v této položce obsahují Praha, jako i zakázky, které v této položce obsahují praha, nebo PRAHA apod. Do těch položek, které jsou označeny symboly můžete vkládat hledané hodnoty s použitím daných symbolů. Význam symbolů je následující: Čárka: umožní vám zadat vícero hledaných hodnot. Příklad: Když by jste zadali hledanou hodnotu pro Evidenční číslo jako , , , tak Systém vyhledá všechny zakázky, jejichž evidenční číslo je nebo nebo Upozornění: Když chcete vyhledat např. zakázky, jejichž zadavatelem je např. ČEZ, a.s.. V případě, že zadáte vyhledávaný řetězec právě takto, systém podle vámi zadané čárky bude vyhledávat zakázky, jejichž zadavatelem je ČEZ nebo a.s. a logicky žádné takové nenajde. Namísto čárky musíte v tomto případě použít zástupný symbol, otazník, který je popsán dále, a kritérium zadat jako ČEZ? a.s.. Otazník: tento symbol v hledané hodnotě zastupuje právě jeden jakýkoli jiný znak. Příklad: Když byste zadali hledanou hodnotu pro IČ zadavatele jako 47114??3, tak Systém vyhledá všechny zakázky, kterých IČ zadavatele začíná čísly následovanými dvěma libovolnými znaky a končícími číslem 3. Tedy Systém by našel zakázky, kterých IČ zadavatele je například , nebo , nebo 47114AB3, atd. Hvězdička: tento symbol v hledané hodnotě zastupuje jakýkoli počet jiných znaků. 10

11 Příklad: Když by jste zadali hledanou hodnotu pro Název veřejné zakázky jako *rekonstrukce*, tak Systém najde všechny zakázky, které ve svém názvu obsahují řetězec rekonstrukce. Takže by třeba našel zakázky jako: Výměna oken a rekonstrukce fasády ZŠ Hostýnská nebo Rekonstrukce kuchyně MŠ Kudrnova 253/1 a apod. Upozornění: pokud zadáte v hledané hodnotě pouze symbol hvězdička, tak Systému tím říkáte, že požadujete v dané položce jakoukoli libovolnou hodnotu. Ale pozor, taková podmínka nenajde ty zakázky, ve kterých zadavatel ponechal danou položku formuláře zcela nevyplněnou. Upozornění: pokud v hledané hodnotě nepoužijete symbol otazník nebo hvězdička, Systém bude hledat přesně takou hodnotu jakou zadáte (samozřejmě bez rozlišování malých a velkých písmen, jak už bylo vysvětleno dříve). Pokud tedy např. do kritéria Název zadavatele zadáte Mladá Boleslav, Systém vyhledá formuláře, mající v tomto políčku přesně text Mladá Boleslav a ne třeba Městský úřad Mladá Boleslav. U některých položek máte možnost zadávat jako hledané hodnoty minimální, či maximální ohraničení od a do (typicky třeba u datumových položek). Můžete zadat obě ohraničení nebo pouze jedno z ohraničení. Systém vždy vyhledává i ty formuláře, jejichž daná položka je rovna buď maximálnímu nebo minimálnímu ohraničení. Konečně, interpretace podmínek Dotazu je ovlivňována nastavením Spojení podmínek. Když je zvoleno A, tak Systém najde pouze takové formuláře, které splňují všechny definované podmínky. Pokud je zvoleno Nebo, Systém najde takové formuláře, které splňují alespoň jednu z definovaných podmínek. 11

12 7 Výsledek Dotazu Po spuštění Dotazu Systém zobrazí výsledky Dotazu (formuláře zakázek, které nalezl) nebo zobrazí upozornění, že podmínkám dotazu nevyhovuje žádný formulář zakázky. V případě, že počet nalezených formulářů přesáhne definovanou hodnotu N (implicitní nastavení je 100 nebo 300 záznamů, tato hodnota ale není závazná a může se měnit), Systém zobrazí pouze prvních N záznamů a vypíše varování. Výsledky Dotazu (nalezené formuláře zakázek) jsou zobrazeny v takovém pořadí, jaké je předepsané zvoleným Zobrazením a tříděním Dotazu. A samozřejmě jednotlivé položky formulářů jsou zobrazeny ve struktuře a pořadí jež odpovídá nastavení daném Zobrazením a třídění Dotazu (Obrázek 7). Obrázek 7 - Výsledek Dotazu. Pokud si necháte zobrazit (nastavení daného Zobrazení a třídění) i evidenční číslo formuláře, Systém ho zobrazí jako odkaz na plné znění formuláře v IS VZ US. Zakázky, které si vyberete pomocí volby Zajímá mě, je možné následně uložit do Hlídání změn zakázek (více viz kapitola 8 Hlídání) Interpretaci výsledku dotazu ještě jednou sumarizuje následující obrázek (Obrázek 8). 12

13 Obrázek 8 - Výsledek Dotazu podrobněji. Položka formuláře určena v Zobrazení a třídění jako položka, podle které se formuláře mají setřídit. Formuláře nalezené dle kritérií Dotazu Položky formuláře, určené v Zobrazení a třídění, které se pro nalezené formuláře mají zobrazit. Zobrazeny v pořadí dle Zobrazení a třídění. 13

14 8 Hlídání Aby bylo možné jednoduše sledovat nově zadané zakázky a změny i přírůstky v existujících zakázkách, umožňuje vám Systém definovat Hlídání změn a Hlídání nových zakázek. Systém spouští automaticky vámi definovaná hlídání v pravidelných intervalech (zpravidla jednou denně v nočních hodinách) a informuje vás o nalezených nových zakázkách a změnách zasíláním ů s přílohou. Příloha je ve vámi definovaném formátu a obsahuje vždy nalezené nové zakázky a změny, případně informaci o tom, že žádné nové zakázky nebo změny nalezeny nebyly. Přílohy jsou dostupné ve formátech MS Excel, text a HTML. Nové zakázky a změny v existujících zakázkách jsou vždy určovány dle data zveřejnění formuláře. 8.1 Hlídání změn zakázek Hlídání změn umožňuje sledovat změny v existujících zakázkách. Změnou v zakázce se rozumí jakýkoliv nově zveřejněný opravný či nový formulář k existující zakázce. Změny sleduje Systém vždy v jednodenních intervalech a zasílá vám je em. Hlídání změn se zobrazí po kliknutí na volbu Hlídání -> Hlídání změn (Obrázek 9). Obrázek 9 - Příklad Hlídání změn zakázek. Uživatel sleduje změny u tří zakázek a nechává si zasílat změny em. Změny jsou uvedeny v příloze u jako Excel soubor a odesílané y mají Předmět u Výsledky spuštěného hlídání změn V úvodní části obrazovky si definujete, na jaký si přejete zasílat výsledky Hlídání změn, jaký má být Předmět (resp. Subject) odesílaného u, v jakém Formátu dat se mají 14

15 informace zasílat a zda si přejete zasílat pokaždé, tj. i tehdy pokud nejsou žádné změny nalezeny. Pokud tato volba není zaškrtnuta, zašle Systém pouze v případě, že nějaké změny nalezne. Takto nadefinované údaje je nutné po každé změně uložit tlačítkem Uložit. Ve spodní části obrazovky se nalézá seznam hlídaných zakázek. Maximální počet hlídaných zakázek je omezen nastavením Systému. Přidat zakázku do tohoto seznamu máte možnost dvěma způsoby: 1. Zadáním jednoho nebo více evidenčních čísel zakázek (více evidenčních čísel se odděluje čárkami) do pole Přidat zakázku ev.č. a stisknutím tlačítka Přidat na obrazovce Hlídání změn zakázek (Obrázek 9). 2. Po spuštění Dotazu na obrazovce Výsledek dotazu (Obrázek 10) máte možnost označit některé (nebo všechny) zakázky pomocí volby Zajímá mě. Takto označené zakázky následně můžete přidat do Hlídání změn stisknutím tlačítka Uložit do Hlídání změn. V obou případech po stisknutí tlačítka vám Systém oznámí formou informační zprávy nebo chybové zprávy, zda byly zadané zakázky úspěšně přidány do Hlídání změn. Obrázek 10 - Příklad výsledku Hlídání změn zakázek zaslaný em jako Excel dokument. 8.2 Hlídání nových zakázek Umožňuje sledovat nově zveřejněné zakázky podle zadaného filtru. Princip práce s Hlídáním nových zakázek je obdobný jako u Dotazu. Nadefinujete si pro vybraný formulář zakázky Výběrové kritérium, podle kterého chcete nové zakázky vyhledávat, a Zobrazení a třídění, které se použije pro zobrazení nalezených zakázek v příloze odeslaného u. Uložená aktivní (co je to aktivní viz dále) Hlídání nových zakázek pak Systém spouští ve vámi definované periodě a správcem Systému definovaném čase (zpravidla opět v nočních hodinách). Pokud jsou nalezeny pro zadané Výběrové kritérium nové zakázky, zasílá Systém , v jehož příloze je uložen výsledek Hlídání nových zakázek (stejně jako u Hlídání změn, pokud je zaškrtnuto zasílat pokaždé, zašle se i pokud je výsledek prázdný). 15

16 Zadat nové Hlídání nových zakázek je možné po stisknutí odkazu Hlídání -> Hlídání nových nové (Obrázek 11). Obrázek 11 - Příklad nového Hlídání nových zakázek pro formulář Oznámení zadávacího řízení. Uživatel zvolil Název Obecné hlídání,, Zobrazení a třídění Standardní a žádná výběrová kritéria. Po kliknutí se zobrazí stránka, na které je potřeba zvolit Název hlídání (libovolný, pro vás vhodný název), Periodu hlídání, ve které se bude dotaz spouštět, a Formulář zakázky. Dále je potřeba zvolit Název zobrazení a třídění z dostupných Zobrazení a třídění. Volba Hlídání je aktivní vám umožňuje povolit/zakázat spouštění hlídání Systémem. Dále je třeba zadat podmínky pro zasílání výsledků hlídání (libovolný, na každém hlídání může být jiný), Předmět u, Formát dat a zda zasílat pokaždé nebo pouze pokud je nalezen nějaký výsledek. Nakonec je potřeba zadat podmínky vyhledávání. Ty zadáte vyplněním položek Výběrového kritéria. Každé zadané Výběrové kritérium znamená, že Systém bude hledat zadanou hodnotu v dané položce formuláře. Když pro nějakou položku nezadáte hledanou hodnotu, tak daná položka formuláře nebude zohledněna při vyhledávání. Název Položky vždy koresponduje s číslem a názvem položky v reálných formulářích na kterých jsou údaje o zakázkách doručovány k zpracování do IS VZ US. Systém vyhledává vždy zakázky, které splňují všechny podmínky dotazu zároveň. Vytvořené Hlídání nových zakázek uložte tlačítkem Uložit. Bude spuštěno v nejbližším termínu daném nastavením Systému a vyhledá nové zakázky zveřejněné od aktuálního dne). 16

17 Na stránce se dále nachází tlačítko Původní hodnoty. Chování tohoto tlačítka je závislé na stavu, ve kterém se aktuálně nacházíte a je stejné jako v případě stejného tlačítka na stránce Vyhledávání Nové (viz kapitola 6). Obrázek 12 - Příklad výsledku Hlídání nových zakázek. Příloha u byla zaslána jako Excel dokument. Přehled svých Hlídání nových zakázek máte možnost si zobrazit pomocí volby Hlídání -> Hlídání nových přehled. 8.3 Jak pracuje Hlídání Protože Hlídání je možné různě konfigurovat a spouštět, jsou v následující sekci shrnuta některá základní pravidla: 1. Hlídání pracuje vždy s minimální periodou jednoho dne. Pamatuje si čas posledního spuštění. Vrací výsledky ode dne posledního spuštění do aktuálního dne, pokud je aktuální den vyšší, než den posledního spuštění. 2. Pokud si označíte nějaké Hlídání nových zakázek jako Neaktivní a později (po několika dnech) jej opět označíte jako Aktivní, Systém vám zašle změny od data posledního spuštění. 8.4 Tipy pro zasílané přílohy Jak zvolit formát pro zasílání dat? V případě funkce hlídání změn na zvoleném formátu příliš nezáleží, HTML i MS Excel jsou dobrou volbou. V případě funkce hlídání nových, zvláště pokud pro svá hlídání používáte zobrazení třídění s mnoha položkami, je vhodnější a přehlednější formát MS Excel. Přílohu ve formátu MS Excel si můžete jednoduše zformátovat následovně: 1. Vyberte vše to lze udělat buď stiskem Ctrl+A nebo kliknutím na levý horní roh sešitu (sheet). 2. V menu zvolte Formát -> Sloupec -> Automatický formát Pokud je v příloze, která je typu text nebo MS Excel, uvedený HTML odkaz na stránku zakázky na IS VZ US, není možné na něj přímo kliknout jako na odkaz. Je nutné jej vložit pomocí funkce Kopíruj/Vlož do WWW prohlížeče a spustit v něm. Pokud otevíráte přílohu ve formátu text pomocí textového editoru nebo internetového prohlížeče, nezapomeňte si nastavit správné kódování (windows-1250). V prohlížeči Internet Explorer lze kódování nastavit např. tak, že na text kliknete pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolíte Encoding Central European (Windows) (způsob nastavení v jiných editorech nebo prohlížečích konzultujte s nápovědou k těmto nástrojům). 17

18 9 Administrace Skupina funkcí Administrace dostupná z menu Administrace umožňuje modifikovat některá nastavení Systému (Administrace -> Nastavení systému). V Nastavení systému můžete změnit - Počet záznamů na stránku udává počet záznamů na jednu stránku, které se zobrazují v přehledech (například přehled uložených dotazů dostupný prostřednictvím Vyhledávání -> Přehled). - Počet záznamů na stránku pro výsledky dotazů určuje, kolik formulářů zakázek se zobrazí po spuštění Dotazu. 18

19 10 Ujednání Uveřejněná data na stránkách Systému Sledování veřejných zakázek jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných zakázek dle platné legislativy. Získaná data přímo z těchto stránek lze dále jen používat a šířit v bezplatném režimu. Copyright Česká pošta, s.p. Všechna práva vyhrazena. 19

20 Obsah 1 Charakteristika systému Základní principy Úvodní stránka registrace, aktuální zakázky Přihlášení do Systému Zobrazení a třídění Dotaz Podmínky Dotazu Výsledek Dotazu Hlídání Hlídání změn zakázek Hlídání nových zakázek Jak pracuje Hlídání Tipy pro zasílané přílohy Administrace Ujednání

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k Seznamu osvědčených VHP i TZ a seznamu duplikátů II.

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele 1 Portál B2B 3.0 1.1 O portálu Cílem Portálu B2B je zprostředkovávat zaměstnancům ŠKODA AUTO a jejich obchodním partnerům (importérům, dealerům atd.) důležité informace a umožňovat

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více