Environmentální výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova"

Transkript

1 Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém kouři Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/

2 Teorie Vzduch- jedna ze základních abiotických podmínek života. Kvalita vzduchu má velký vliv na pohodu a zdraví člověka. Statistická sledování ukazují, že to je někdy až 90% času, který člověk stráví v uzavřených prostorách. Jaké je složení vzduchu, jaký je význam CO 2, jak vnímá člověk změny ve složení vzduchu? Tabák- cigareta- životní styl? Jaké je složení cigaretového kouře? Jak se v zakouřeném prostředí změní množství oxidu uhličitého a kyslíku? Vyženeme v ČR kuřáky z restaurací? Rozsah: 2 x 45 minut Složení vzduchu: Úkol č.1: Doplňte do následující tabulky hodnoty složení vzduchu Tabulka č.1: hodnoty složení vzduchu látka vzorec % objemově ppm objemově kyslík Vzácné plyny 1 Ppm hmotnostně N ,036-0, CO 2 : Oxid uhličitý je přirozenou součástí zemské atmosféry. Koncentrace CO2 v přírodě je okolo 0.04 %, tj. 400ppm ( ppm- miliontina objemově). Vyšší koncentrace CO2 nad tuto hodnotu ve venkovním prostředí se vyskytují v okolí dopravních tepen s vysokým provozem, v okolí průmyslových zón, spaloven apod. Procesem dýchání dochází ke změně vdechnutého kyslíku na oxid uhličitý. Jeden nádech člověka představuje cca 0,5 l vzduchu, vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo až ppm CO2 (cca 100x vyšší koncentrace CO2 než je ve venkovním vzduchu). Bez odpovídající ventilace dochází v uzavřených prostorách k nárůstu jeho koncentrace. Množství CO2 ve vzduchu je tedy možné považovat za důležitý ukazatel kvality vzduchu v uzavřených prostorách

3 Příklady koncentrace CO 2 : ppm - čerstvý vzduch v přírodě ppm - doporučená úroveň CO 2 ve vnitřních prostorách 1000 ppm - nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace 5000 ppm - maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik ppm - vydechovaný vzduch dospělého člověka Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň zřejmá, protože pak dochází k únavě. Je to způsobeno tím, že s rostoucí koncentrací CO2 ve vzduchu roste koncentrace dalších znečišťujících látek, jako jsou různé bakterie a zápachy. Dostavují se nepříjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchem. Zvýšená koncentrace CO2 je tedy hlavně indikátorem snížené kvality vzduchu, nikoliv přímou příčinou nepříjemných pocitů spojených s vydýchaným vzduchem. Zejména v prostorách s větším množstvím lidí, jako jsou na příklad kanceláře, školy, divadla, zdravotnická zařízení, je negativní dopad zvýšené koncentrace CO2 ve vzduchu velmi patrný. Úkol č.2: Vypočítejte - Zahrada o ploše 1 ha vyprodukuje za 1 rok 25 t kyslíku. Člověk spotřebuje za rok k dýchání 255,5 kg kyslíku. Vypočítejte plochu zahrady, která toto množství kyslíku za 1 rok vytvoří. Úkol č.3: Jaká bude hmotnost vzduchu ve třídě, která má rozměry 10m x 10m x 3m. Kolik kyslíku a kolik dusíku tento vzduch obsahuje? Hustota vzduchu je 1,2 kg/m3 při teplotě 20 C

4 Úkol č.3: Za jeden den projde plícemi člověka litrů vzduchu, tj. 12 kg vzduchu. Tento vzduch obsahuje 2,8 kg kyslíku. Z tohoto množství využije člověk ¼. Na kolik dní by člověku vystačil kyslík ze vzduchu ve třídě? Úkol č.4: K příkladům koncentrace ppm CO2 (viz výše) doplňte procenta. Úkol č.5: Práce s textem: Složení cigaretového kouře Hořením cigarety vznikají různé zplodiny, které nejsou vhodné pro lidské zdraví. V tabákovém kouři bylo až dosud identifikováno více než 4000 různých chemických látek, které se podílejí na škodlivých účincích na zdraví člověka. Obecně lze hrubě rozdělit zplodiny hořícího tabáku na několik skupin, jsou to toxické plyny, aromatické uhlovodíky, alkaloidy, těžké kovy a pevné částice. Nejdůležitějším alkaloidem, který obsahuje tabákový dým, je nikotin, obsah je okolo 1 až 4 mg v jedné cigaretě. Po vdechnutí cigaretového dýmu se během několika sekund dostává přes krevní řečiště do mozku. Jedná se o látku vyvolávající silnou závislost. Při hoření tabáku vzniká celá řada toxických plynů, z nichž toxikologicky nejvýznamnějším je oxid uhelnatý - CO. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu s vysokou schopností se vázat na hemoglobin (více než 200 krát vyšší schopnost než u kyslíku) a je značně jedovatý. Zabraňuje přenosu kyslíku krví z plic do těla a vyvolává tak dušení. Dalším významným toxickým plynem je z hlediska negativního vlivu na člověka oxid dusičitý NO2. Velmi snadno proniká z plic do krve a může způsobovat obtíže hlavně dětem a citlivým jedincům, například trpícím astmatem. Oxid dusičitý dráždí sliznice, způsobuje pálení očí, dýchací potíže, bolesti hlavy. Dalším toxickým plynem tabákového dýmu je formaldehyd, bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, který je karcinogenní, způsobuje podráždění sliznic a dýchací problémy, vyvolává bolesti hlavy. Z aromatických uhlovodíků je zastoupen např. naftalen, který způsobuje např. chudokrevnost a bolesti hlavy. V tabákovém dýmu se ve stopovém množství vyskytují i těžké kovy. Z těch nebezpečných pro zdraví jsou to zejména nikl, kadmium a arzen

5 Tabákový dým, který se line z hořící cigarety, se skládá z drobných pevných částic, které se označují jako dehtové částice. Ty jsou při vdechování tabákového dýmu zanášeny do plic a až do plicních sklípků, kde se usazují a tvoří černý povlak na plicní tkáni kuřáka. Do tabulky na základě textu doplňte příklady a jejich účinky. Tabulka č.2: příklady a účinky Skupiny zplodin Alkaloidy Aromatické uhlovodíky Těžké kovy Toxické plyny Pevné částice Příklady zplodin Účinky (např.) Víte, že spotřeba cigaret v ČR je 2070 kusů na osobu za rok? do státní pokladny ze spotřební daně plyne 42 mld Kč, což jsou 4% všech příjmů? spotřební daň je cca 80% ceny cigaret? množství cigaret na jednoho občana ČR klesá? ještě v 70 a 80 letech 20. století byla cigareta jako součást životního stylu prezentována např. v hraných filmech? Jste pro přísný protikuřácký zákon? Podpořili byste úplný zákaz kouření v restauracích? Obrázek č.1: zákaz kouření 1 Prodiskutujte ekonomické a jiné dopady zákazu kouření u provozovatelů nekuřáckých restaurací

6 Praktická část V laboratorních podmínkách zjistíme produkci oxidu uhličitého z cigaretového dýmu a změnu ve složení vzduchu. Zároveň hledáme důkaz přítomnosti dehtu v cigaretovém dýmu. Pomůcky: 2 plastové láhve o obsahu min. 1,5 l, vatu k utěsnění a držák na cigaretu- do hrdla láhve, zapalovač, senzor na měření CO 2 Postup: Vybereme 2 plastové láhve, které jsou elastické a snadno se po zmáčknutí vrátí do původního stavu, např. nádoby na prací prostředky. Vhodné je použít na pokus plast průhledný. Odstraníme z láhví obaly. Do hrdla láhve upevníme držák na cigaretu a dobře utěsníme, např. vatou. Jako držák cigarety v lahvi může posloužit např. dávkovač některých čisticích prostředků nebo ochucených vod. Cigaretu vložíme do držáku. Filtr směřuje ke dnu láhve. (obr. 2). Nad cigaretu umístíme dnem vzhůru druhou plastovou nádobu (obr. 3) a zmáčknutím spodní láhve a zapálením cigarety začneme kouřit do láhve (obr. 4). Dým z hořící cigarety putuje do horní nádoby. Vzhledem k tomu, že 1 nadechnutí člověka je cca 0,5 l vzduchu, tak přibližně v první třetině kouřící cigarety pokus zastavíme. Cigaretu vyjmeme, rychle uhasíme a obě nádoby uzavřeme a utěsníme (obr. 5). Do nádoby vložíme senzor na měření CO 2 a zahájíme měření (obr. 6). Obrázek č.2: upevnění filtru Obrázek č.3: nádoba nad cigaretou - 6 -

7 Obrázek č.4: kouření do lahve Obrázek č.5: utěsnění lahve Obrázek č.6: zahájení měření pomocí senzoru CO 2 Na obrázku č. 7 je senzor použitý k měření množství CO 2 a obrázek č. 8 je důkazem přítomnosti. Jedná se o těsnění hrdla láhve, které vyjmeme po ukončení pokusu

8 Obrázek č.7: použitý senzor Obrázek č.8: Závěr: Formulujte závěr získaný z měření množství oxidu uhličitého v uzavřené láhvi. Zhodnoťte změnu ve složení vzduchu

9 Zdroje: 1. Čidla. Čidla kvality vzduchu [online] [cit ]. Dostupné z: 2. ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Marie VASILESKÁ. Ekologie v chemických příkladech: pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1993, 63 s. ISBN Kuřákova plíce. Nekuřácké restaurace [online] [cit ]. Dostupné z:

Kouření dětí a mladistvých

Kouření dětí a mladistvých Kouření dětí a mladistvých Kouření je považováno za jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob ve světě a škodlivé účinky kouření již prokázaly mnohé vědecké pokusy a studie. Dnešní svět čelí tabákové

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Mikroklima ve veřejných budovách jako důvod instalace rekuperace

Mikroklima ve veřejných budovách jako důvod instalace rekuperace Mikroklima ve veřejných budovách jako důvod instalace rekuperace Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí II. ročník(obor DP- SV) Jiří Suchý 1 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek životního prostředí Brno, listopad 2011 Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Více

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:...

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:... Obsah Úvod:... 2 1. Voda... 3 Úkol č. 1... 4 Měření ph vody z různých zdrojů... 4 Úkol č. 2... 6 Odkyselování vody aerací (provzdušňováním)... 6 Úkol č. 3... 10 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Školní rok: 2004/2005, letní semestr Ročník: I. (obor TŘD kombinované studium Praha), Příjmení, jméno: Filadelfiová Radka Datum: 26.04.2004 Název práce:

Více

OVZDUŠÍ 02/2011. Úvodník

OVZDUŠÍ 02/2011. Úvodník ZELENÉ ZPRÁVY 02/2011 GREEN REPORT GRÜNER BERICHT OVZDUŠÍ Úvodník Vzduch, atmosféra, znečištění ovzduší, skleníkové plyny, Kjótský protokol, globální změna klimatu, ozonová díra, emise, imise, kvalita

Více

Znečišťující látky v ovzduší

Znečišťující látky v ovzduší Znečišťující látky v ovzduší Ovzduší zejména v obydlených oblastech je kontaminováno znečišťujícími látkami, které se do něj dostávají mimo jiné i díky lidské činnosti. Tyto látky mají nepříznivé účinky

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Výchova dětí v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova dětí v oblasti požární ochrany Příručka pro učitele základních a speciálních škol Praha 2003 Název: Výchova dětí v oblasti

Více

Chceme-li příznivější podmínky pro naše budoucí životní ovzduší, musíme začít jednat.

Chceme-li příznivější podmínky pro naše budoucí životní ovzduší, musíme začít jednat. Studenti Slezského gymnázia V OPAVĚ představují Chceme-li příznivější podmínky pro naše budoucí životní ovzduší, musíme začít jednat. Tato brožura vám poskytne základní informace o emisích a imisích. Emise

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

Kouření a jeho vliv na kůži. Kristýna Drbohlavová

Kouření a jeho vliv na kůži. Kristýna Drbohlavová Kouření a jeho vliv na kůži Kristýna Drbohlavová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je orientována na problematiku kouření a jeho vlivu na lidský organismus. V úvodu práce jsou zmíněna

Více

Proč děti základních škol začínají kouřit?

Proč děti základních škol začínají kouřit? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra porodní asistence Proč děti základních škol začínají kouřit? Bakalářská práce Autor: Markéta Grundmannová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Blanka Trojanová

Více

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva 17. 05. 2004 Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE POROVNÁNÍ VODNÍ DÝMKY, ELEKTRONICKÝCH CIGARET

Více

Formaldehyd. Základní charakteristika

Formaldehyd. Základní charakteristika Formaldehyd další názvy methanal, methylaldehyd, methylenoxid, formalín (vodný roztok), oxymethylin, methylaldehyd, oxomethan, lysoform, morbicid, paraform číslo CAS 50-00-0 chemický vzorec ohlašovací

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více