Bulletin Trojúhelníků Č. 165 Září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin Trojúhelníků Č. 165 Září 2008"

Transkript

1 Bulletin Trojúhelníků Č. 165 Září 2008 Finální text Strana 1: Nadhled pokory Ne každý si vždy spojí pokoru s vlastností nadhledu. Výrazy pokory mohou někdy vyvolávat podřízenost, projevy nedostatečnosti a sebepodceňování. Taková vyjádření působí falešně, slouží vlastnímu prospěchu a jako pokus vyvolat soucit. Jinými slovy, není to elegantní způsob, jak přijmout chválu nebo díky za dobře vykonanou práci. Pravdivý výraz nadhledu by měl zprostředkovat přirozenou eleganci, krásu a postoj-jako ladná linka a pohyb cvičeného baletního tanečníka, nebo jak lze vidět u některých, kdo jdou lehkým, vyváženým krokem. To je elegance, která prochází osobou přirozeně bez jakékoliv vnější afektovanosti, bez přidané falše. Pravdivá pokora přichází zevnitř; je to jednou z ctností vyjádřených skrz nezištné srdce; je to kvalita duše. K tomu, aby byla patrná tato kvalita nadhledu, musí osobní ego nebo sebe-důležitost stát stranou. Opravdu pokorná osoba nebude mluvit se sebepodceňováním nebo s falešnou skromností, nebo aby vyjádřila pocit podřízenosti. Jestli je opravdu pokorná, bude mlčet o svých úspěších, vědouce, že práce provedená dostatečně bude mluvit sama za sebe. Pravdivá pokora je projevovaná jako půvabná ctnost nezištné duše. Podobný nadhled prochází sítí Trojúhelníků. Služba Trojúhelníků je cestou vedoucí k rozvíjení výrazu skupinové pokory. Jednou z vlastností potřebných pro rozvíjení pokory je " přizpůsobený smysl správného poměru". Tím, že někdo vizualizuje svůj trojúhelník v široké celosvětové síti trojúhelníků, by měl dosáhnout vyváženého porozumění svého přispění v kontextu celku. V této síti každý pracuje anonymně, spokojený v realizaci, že individuální já je jen ochotným kanálem pro božské energie; jedinec je ochotný stát stranou pro dobro většího celku. Toto je nadhled pokory ve svém projevu. Pravdivá pokora je ta trvalá, klidná síla, která je patrná, když je jedinec ochotný stát v rozpoznaném místě celku. Specifická kvalita krásy vyvstává, když, řekněme, všichni členové skupiny mohou takto pracovat; když všichni jsou odpoutáni od svých malých příspěvků; když všichni mohou ztratit sebe sama ve službě celku, bez uznání. Pak nově přístupná energie začíná vyzařovat a všichni jsou pozvednuti a je uskutečněn vnitřní záměr a účel skupinové práce. To je skupinová pokora, vzácná kvalita, která není v současnosti často viděna. Není tam nic falešného-žádný přehnaný požadavek - vynořujíce se ze skupiny; je viděný jen vlastní zamýšlený účel. Jako u sítě Trojúhelníků, časem budou vidět jen božské kvality duše světla a lásky a dobré vůle, transformujíce lidské vědomí od sobectví do nezištnosti. Přirozený nadhled lidské duše pak ve světě bude kráčet v duševní rovnováze a kráse.

2 Strana 2: Úvahy o pokoře Buď skromný a rozvážný. Pohlížej mlčky na to, co buď nemůže být vyvráceno, nebo pochopeno, a buď pokorný před Nejvyšším, který sám zná pravdu. Jean Jacques Rousseau [Emile] Pokora pochází z vnitřního poznání vzniklého v pravdivém Světle, že bytost, život, znalost, moudrost a síla mají opravdové kořeny v Bohu, ne ve vytvořeném světě. Theologia Germanica To je má pokora, která dává Bohu jeho božství a důkazem toho je toto. Boží osobitou vlastností je dávání. Ale Bůh nemůže dát, jestliže nemá nikoho, kdo by přijal jeho dary. Od té doby, co jsem se stal přístupný jeho darům mou pokorou, tak já mou pokorou dělám z Boha dárce a protože dávání je Boží vlastní osobitou vlastností, já mojí pokorou dávám Bohu jeho charakter. Meister Eckhart [Sermons] Bůh kráčí s pokorou; odhaluje sebe těm nízko postaveným; dává porozumění malým; odkrývá svůj význam čistým myslím, ale skrývá svůj půvab před zvědavým a pyšným. Thomas À Kempis [ The Imitation of Christ] Spravedlnost Ho vždy následuje, a je tím, kdo trestá ty, kdo nedosáhnou božského zákona. Toho zákona, kterého by on byl šťastný, že se může pevně držet, a následuje ho v pokoře a vedení. Plato [Laws] Každá spekulace vztahující se k mystériím Boha je velmi nebezpečná věc, kterou může být snaživý duch uvězněn. Dokud snaživý duch následuje Ducha Boha, má síly ve své odevzdané pokoře vidět všechny zázraky Boha. Jacob Boehme [The Way to Christ] Mně se vždy jevilo jako nejlepší sklonit se se srdečnou pokorou k nevyzpytatelným, ale neomylným konzultacím Nebes, a pamatovat si, že můžeme v tomto životě vidět jen malou část lidské existence, a proto si nemůžeme vytvořit žádné mínění o celku. Wilhelm Von Humboldt [Letters] Měl bys cvičit pokoru nejprve směrem k člověku, a jen poté směrem k Bohu. Ten, kdo pohrdá člověkem, nemá žádnou úctu k Bohu. Paracelsus [Works] Pýcha nás dělá umělými a pokora nás dělá skutečnými. Thomas Merton Obdiv k Věčnému vede lidi k tomu, aby byli moudří. A být pokorný je cesta k uznání. Přísloví 15:33 Pokora, to nízké, sladké jádro, z kterého všechny nebeské ctnosti vystřelují. Thomas More Hlas pokory je Boží hudba a ticho pokory je Boží rétorika. Francis Quarles [Emblems]

3 Pokora nesklíčila jednotlivce, zvedla ho. Tak jako ho zavázala respektovat přítomnost Boha v jiných, tak ho zavázala respektovat přítomnost Boha v něm samotném, stát se poslem Boha nebo cestou vedenou Bohem. Antoine De Saint-Exupéry [Flight to Arras] Vzdávat hold Bohu každým vnějším a vnitřním aktem, to je počáteční a nejupřímnější úsilí pokory, nejmorálnější mezi těmi působícími v charitě, a nejvhodnější mezi těmi působícími ve spravedlnosti. Jan Van Ruysbroeck [ The Adornment of the Spiritual Marriage] Tak mluví ušlechtilý a vznešený Ten, kdo obydluje věčnost, jehož jméno je Svatý: "Já pobývám na dalekém a svatém místě, a také s tím, kdo je kajícího se a pokorného ducha, abych vzkřísil ducha pokory, a oživil kajícné srdce." Isaiah 57:15

4 Strana 3: Planetární síť Planetární síť světla, lásky a služby transformuje duševní klima planety, přeorientovává lidstvo k duchovním postojům a hodnotám. Skupiny a aktivity komentované v Bulletinu odrážejí různé aspekty sítě. Institut pro globální etiku Institut pro globální etiku (the Institute for Global Ethics (IGE)) byl založený v 1990 v Maine, USA, a jeho mise je podporovat etické chování jedinců, v institucích, a národech skrze výzkum, veřejné projevy, a praktickou akci. Uvědomujíce si svoji kompetenci, IGE píše: "[náš] výzkum vyjevil, že, kdekoliv na světě jste a ptáte se: Jaké jsou nejdůležitější morální hodnoty pro vás a vaši budoucnost?, s největší pravděpodobností uslyšíte stejných pět odpovědí: soucit, slušnost, poctivost, respekt, a zodpovědnost". IGE pomáhá jedincům a organizacím k tomu, aby uvedly tyto hodnoty do praxe skrz různé Programy a Služby Institutu: Korporace: posílit etickou kulturu společností zdůrazněním klientských korporačních hodnot, identifikací osobních hodnot zaměstnanců, a spojením těchto dvou skupin dohromady. IGE může pak pomáhat společnosti použít tyto hodnoty v praktickém rámci rozhodování pro lidi všech úrovní; Vzdělání: nabízet kritickou podporu pedagogům, studentům, a školní komunitě, která hledá zlepšení etického klima. V rámci studentských učebních plánů od mateřské školy k vysoké škole přes semináře pro širší společenství má Institut řadu nástrojů k tomu, aby pomáhal přivést etiku do praxe; Neziskovky: poskytovat zákaznicky přizpůsobené služby pro nevýdělečná organizace, které poznají hodnotu integrování etika do jejich každodenní kultury na všech úrovních; Jedinci: nabízet nástroje, které mohou pomáhat jedincům vypořádat se s etickými problémy, kterým denně čelí v práci, doma, a všude jinde; Nadace: pomáhat dosahovat potřeb nadací; Institut nabízí trénink, semináře, motivační mluvčí, a speciálně připravované produkty; Vláda: pracovat s vládou jak na spolkové, tak na státní úrovni. Institut má kanceláře v USA, Velké Británii a Kanadě. Institute for Global Ethics, 91 Camden Street, Suite 403, Rockland, ME 04841, USA Tel: ; (U.S. only) Fax: Web:

5 Institut světové kultury Cílem Institutu světové kultury (Institute of World Culture (IWC)) je podporovat univerzální bratrství a pěstovat lidské přátelství mezi všemi rasami, národy a kulturami. IWC nabízí příjemné prostředí pro úvahy a těšení se z bohatého dědictví lidské kultury. Institut představuje řadu seminářů a kulturních událostí kladoucích důraz na klasická a současná témata. Také sponzoruje diskusní skupiny přírodních věd a filozofií, etické a psychologické perspektivy a umění a řemesla minulosti a současnosti lidstva. IWC sestavil Deklaraci vzájemné závislosti, která obsahuje deset cílů. Některé z těchto cílů jsou: - prozkoumat klasickou a renesanční tradici Východu a Západu a jejich pokračující významnost pro nově vznikající styly a vzory způsobu života; - prozkoumat nápadité použití duchovních, duševních a materiálních zdrojů zeměkoule ve službě univerzální prosperity; - pomáhat při objevení se mužů a žen univerzální kultury, schopných nepřetržitého růstu nenásilné mysli, velkorysosti srdce a harmonie duše. Zajímavé je, že pečeť Institutu obsahuje symbol trojúhelníku znamenající "trojitý vztah koncepce, rozvoj a obnovení v člověku a přírodě". Institute of World Culture, Concord House 1407 Chapala Street, Santa Barbara, California , USA Tel: / Web:

6 Strana 4: Trojúhelníky: Manipulace/tvarování energie do požadovaného myšlenkového vzoru Vynikající americký filozof, Ralf Waldo Emerson, jednou napsal že "myšlenky vládnou světu". Další velcí myslitelé a vynikající osobnosti se odnepaměti také hlásili k této pravdě. Vskutku, náš přítomný svět je opravdu odrazem vlivu názorů na lidské myšlení skrz věky a jejich ukotvení ve fyzické úrovni. Ve stejné míře bude osud budoucích generací určený naší citlivostí k vyšším dojmům vyvolaných dneškem. Celosvětový systém vzdělání; snadný přístup k obrovským databázím znalostí, jako například internet; a nebývalé možnosti k cestování a výměně myšlenek, to vše přispělo k rychlému vývoji mysli. Myšlenkový život lidstva si plně uvědomuje obrovské možnosti vědomostí obíhajících éterem a to probouzí sotva patrné reakce vycházející z osvětlených sfér. Odpovědí na tyto reakce je objevení se nové pokrokové epochy, postavené na starých baštách. V minulém století, Alice Bailey, esoterická filozofka, prohlásila, že "myšlenky jsou jednoduše kanály pro nové a chtěné/vytoužené božské energie". Jisté hluboké myšlenky o lidské prosperitě, ztělesňující velké archetypy energetických vzorů, se pomalu objevují v lidských záležitostech. Zatímco nové formy vyjadřujíce toto objevující se duchovní pravidlo jsou embryonální, vnímavé lidské mysli nicméně odpovídají a dále nesou tyto myšlenky do praktické implementace ve vnějším světě. Aktuální globální neklid a nepokoj je jen odrazem vzájemného působení nových duchovních ideálů a starých otřepaných ideologií řešících se na světovém jevišti. Dokonce pro příležitostného pozorovatele musí být zjevné, že směr lidského myšlení se pomalu přesouvá z čistě oddělovacího a nacionalistického pohledu k širší a vyváženější perspektivě. Jako hloubavci rozpoznáváme, že všechno je, v podstatě, energie ve stálé souhře, ve vzájemném souladu, vztahu a cyklické aktivitě, zformovaná a režírovaná myšlenkou. Práce se specifickými druhy energie světla a dobré vůle a jejich řízení skrz sílu soustředěné myšlenky leží v srdci Trojúhelníků. Vždy, když praktikujeme naši práci, pomáháme přitáhnout tyto magnetické, vizionářské myšlenky blíže k oblasti lidského myšlení, odhalujíce objevující se krásu, pravidlo a syntézu vystupujícího božského vzoru. Manipulace/tvarování energie do požadovaného myšlenkového vzoru je v plném proudu, a vpravdě "nic nemůže zastavit objevení se očekávaných výsledků díky věčnému zákonu, který je v platnosti". Trojúhelníky jsou světovou aktivitou služby, ve které jsou lidé spojeni myšlenkou do skupin po třech, aby vytvořili planetární síť trojúhelníků světla a dobré vůle. Používáním světové modlitby, Velké Invokace, invokují světlo a lásku jako službu lidstvu. Další informace jsou k dispozici na požádání viz kontakty níže. Bulletin Trojúhelníků je pro muže a ženy dobré vůle a vychází čtyřikrát za rok v češtině, dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, němčině, řečtině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině, španělštině a švédština. Trojúhelníky jsou aktivita společnosti Lucis Trust, neziskové vzdělávací charity, která existuje, aby podporovala pravé mezilidské vztahy. Pro další informace a literaturu kontaktujte Triangles: Suite 54 Case Postale Wall Street 3 Whitehall Court 1 rue de Varembé (3e) 24th Floor London SW1A 2EF 1211 Geneva 20 New York NY UK SWITZERLAND USA

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Robert STOJANOV Olomouc

Více

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ OSOBNOST UČITELE

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Autor: Zuzana Polívková

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všemi smysly, rozumem a srdcem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě Sv. Augustina 1 Identifikační

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Vliv organizovaných činností (skauting) ve volném čase na rozvoj zájmů mládeže (regionální výzkum)

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Obsah 1 Základní informace o CISP... 3 2 Charakteristika CISP... 4 2.1 Vzdělávací

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

JEŽÍŠ KRISTUS, NOSITEL ŽIVÉ VODY

JEŽÍŠ KRISTUS, NOSITEL ŽIVÉ VODY PAPEŽSKÁ RADA PRO KULTURU PAPEŽSKÁ RADA PRO MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG JEŽÍŠ KRISTUS, NOSITEL ŽIVÉ VODY Křesťanské zamyšlení nad New Age VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2003 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1

Více

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity.

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity. I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM www.iamuniversity.org 1/183 O B S A H Číslo kapitoly Název kapitoly Strana Titulný list 1 0. OBSAH 2 1. I AM Univerzita v kostce 4 2. Uvedení do I AM Univerzity Archandělem

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Dokonalá společnost. Josef Fric. Volvox Globator

Dokonalá společnost. Josef Fric. Volvox Globator Dokonalá společnost Josef Fric Volvox Globator Úvod Podle chování uctívaného člověka se přirozeně chovají ostatní lidé. Lidé ve světě budou následovat ten příklad, jaký jim svým chováním ukáže, Bhagavadgíta

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I. JOSEF JÜNGER OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více