Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky. aktivity týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické. informatice První revize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky. aktivity týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické. informatice První revize"

Transkript

1 Original Article cs1 Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice První revize J. Mantas; E. Ammenwerth; G. Demiris; A. Hasman; R. Haux; W. Hersh; E. Hovenga; K. C. Lun; H. Marin; F. Martin-Sanchez; G. Wright (IMIA pracovní skupina zaměřená za doporučení týkající se vzdělávání) Copyright c IMIA Abstrakt Cíl: Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) se dohodla na revizi stávajících mezinárodních doporučení týkajících se vzdělávání ve zdravotnické informatice/medicínské informatice. Tato doporučení by měla pomoci ustavit kurzy, zkušební okruhy nebo dokonce kompletní programy v této oblasti, dále rozvinout existující vzdělávací aktivity v různých státech a podpořit mezinárodní aktivity týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice (BMZI), zejména mezinárodní aktivity ve vzdělávání odborníků v BMZI a měla by pomoci sdílet výukový software. Metoda: Pracovní skupina IMIA, která byla navržena v roce 2006, pracovala na aktualizaci první verze Doporučení. Tyto aktualizace byly široce diskutovány a vylepšeny členy národních společností IMIA, členy akademických institucí IMIA a členy pracovní skupiny IMIA zaměřené na vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice. Výsledky a závěry: Doporučení IMIA se soustřeďují na vzdělávací potřeby odborníků ve zdravotnictví, aby získali znalosti a dovednosti ve zpracovávání informací a v informačních a komunikačních technologiích. Vzdělávací potřeby jsou popsány v třídimenzionálním rámci. Dimenze jsou: 1) odborníci v oblasti zdravotnické péče (např. lékaři, zdravotní sestry, odborníci v BMZI), 2) druh specializace v BMZI (IT uživatelé, specialisté na BMZI) a 3) stupeň profesního postupu (bakalářský, magisterský, doktorský). Výsledky učení jsou definovány na základě znalostí a praktických dovedností pro zdravotnické odborníky v jejich rolích a) jako IT uživatelů a b) jako specialistů na BMZI. Doporučení jsou uvedena pro kurzy/cykly přednášek v BMZI jako součást vzdělávacích programů v medicíně, ošetřovatelství, managementu zdravotní péče, zubním lékařství, farmacii, veřejném zdravotnictví, administraci zdravotních záznamů a informatiky/počítačové vědy, stejně tak jako pro specializované programy v BMZI (s bakalářským, magisterským nebo doktorským stupněm). Na podporu vzdělávání v BMZI nabízí IMIA udělení certifikátu pro vysoce kvalitní vzdělávání v BMZI. Podporuje výměnu informací o programech a kurzech v BMZI prostřednictvím své pracovní skupiny pro vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice. Klíčová slova medicínská informatika, zdravotnická informatika, biomedicínská informatika, vzdělávání, doporučení, Mezinárodní asociace medicínské informatiky, IMIA Kontakt: John Mantas Health Informatics Lab, University of Athens Adresa: 123, Papadiamantopoulou Street, Athens, Greece E mail: EJBI 2011; 7(2):cs1 cs16 1 Úvod První verze Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) týkající se vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice [1] byla široce využívána. Díky ohromnému rozvoji a vývoji na poli zdravotnické a medicínské informatiky nebyl již obsah těchto doporučení aktuální. Jelikož existuje neustálá potřeba takovýchto doporučení, revize byla nutná. Aktualizovaná verze, která je zde prezentována, je založena na původních doporučeních a na zásadní práci, která na tato doporučení navazovala ([1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] a Tabulka 1 v části 1.2). Existuje stále více důkazů, že zdravotnická informační technologie (ZIT) zlepšuje zdraví, zdravotní péči, veřejné c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

2 cs2 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) zdravotnictví a biomedicínský výzkum. Řada nedávných systematických průzkumů zdokumentovala důkazy ve prospěch klinické podpory rozhodování [10], intervencí informační a komunikační technologie (IT) [11] a telemedicíny [12]. To vedlo k rozsáhlému přijetí ZIT po celém světě [13]. Kromě rostoucího rozsahu výzkumu a aplikačních oblastí v biomedicínské a zdravotnické informatice (BMZI) [14, 15], došlo také k vývoji v souvisejících oblastech BMZI, jako je informatika klinického výzkumu [16, 17, 18] a bioinformatika [19]. Rozvoj ZIT vedl také k uznání potřeby vzdělávacích programů, které by připravily odborníky pro rozvoj, implementaci a evaluaci těchto systémů. I přes to, že byla tato potřeba celosvětově uznána [20], se až na několik výrazných výjimek, [21, 22], ukázalo pouze malé mezinárodních úsilí. 1.1 Proč potřebujeme vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice? I přes dokázané výhody, existují v klinickém prostředí stále bariéry v ZIT, včetně nesouladu návratnosti investic mezi těmi, kteří platí a těmi, kdo z toho těží, výzvy ke zlepšení pracovních postupů v klinickém prostředí, nedostatek standardů a interoperability a obav o soukromí a důvěrnosti [23, 24, 25]. Další překážkou, méně studovanou a kvantifikovanou, ale stále více uznávanou, je nedostatek charakterizace pracovní síly a jejího školení, která je potřebná k nejefektivnější implementaci ZIT systémů [26, 27]. Další výzvou je, že existují různé definice oboru BMZI [26, 28, 29]. Kromě toho, tento obor má potíže dohodnout se na přídavném jméně před slovem informatika (např. medicínská, biomedicínská a/nebo zdravotnická) a také zda by měl být praktický lékař nazývám informatics nebo informatician (v tomto článku se používá druhá varianta). Také nevíme, kde končí čisté IT a začíná informatika. Například, jedinec, který instaluje aplikace do počítačů v nemocnici pravděpodobně nepotřebuje formální školeni v informatice, i když hlavní informatik a jeho nebo její vedoucí projektů ho určitě potřebují. To vedlo k výzvám, aby se BMZI stala vědním oborem [30] a získala atributy profese, jako je dobře definovaný soubor kompetencí, oprávnění vhodnosti pro praxi, sdílenou profesionální identitu, celoživotní závazek a etický kodex [31]. V plném proudu byla a je řada snah ustanovit formální kvalifikaci. Například v Německu jsou pro studenty medicíny kurzy medicínské informatiky povinné od 70. let 20. století [32]. V USA je ošetřovatelská informatika uznávaná více než deset let [33]. Později Americká asociace medicínské informatiky (AMIA) navrhla plán na podspecializaci lékařské komory, která by následovala pro další nelékařsky doktorandsky připravované jedince [34, 35]. Navzdory těmto snahám považovala řada organizací kvalifikaci v BMZI za důležitou. Kvalifikace v této oblasti se vyvíjely pro několik oborů v rámci BMZI. Tabulka 1 vyjmenovává několik významných publikací o vývoji takových kompetencí. 1.2 Doporučení IMIA pro vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice Celosvětově existuje mnoho příležitostí pro získání vzdělání v této oblasti. V některých zemích mají rozsáhlé vzdělávací komponenty v BMZI na různých úrovních vzdělání a pro různé odborníky ve zdravotnictví. Existují stále více specializované programy BMZI (např. organizované, strukturované skupiny nabídek kurzů cílených na přípravu účastníků na specifické kariérní cesty, které vrcholí dosažením titulu v BMZI, diplomu nebo certifikátu). Mnoho dalších zemí zatím takové příležitosti neustanovilo a nebo ne dostatečně, se všemi důsledky týkajícími se kvality a efektivity zdravotní péče. Seznam vzdělávacích programů je k dispozici na mnoha webových stránkách, např.: programy BMZI ve světě [73] (Univerzita ve Freiburgu, Německo), programy BMZI v [74] a mimo [75] Severní Ameriku (AMIA). V roce 2007 IMIA, Mezinárodní asociace medicínské informatiky [76], schválila a zveřejnila svůj strategický plán Směrem k IMIA 2015 [77, 78, 79, 80]. Vzdělávání v BMZI bylo v seznamu mezi jejími šesti stěžejními sektory. Při zjištění, že původní verze IMIA doporučení byla zastaralá, byla v roce 2006 pod záštitou IMIA pracovní skupiny zaměřené na vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice založena operační skupina, která měla zvážit a provést nezbytnou práci k aktualizaci IMIA doporučení týkajících se vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice [81]. Tato doporučení budou pokračovat ve stimulaci dalšího rozvoje existujících vzdělávacích aktivit u různých národů a podporovat mezinárodní iniciativy týkající se vzdělávání v BMZI. Jelikož na celém světě existuje mnoho vzdělávacích a zdravotnických systémů, mohou se programy, kurzy a série kurzů v různých zemích lišit. I přes tuto variabilitu můžeme identifikovat a použít základní podobnosti ve vzdělávání BMZI jako rámec pro tato doporučení. Taková doporučení jsou také nezbytná k umožnění mezinárodní výměny studentů a učitelů a pro založení mezinárodních programů. IMIA doporučení, která jsou zde prezentována, by měla být považována za rámec pro národní iniciativy ve výuce BMZI a pro ustanovení mezinárodních programů a výměny studentů a učitelů v této oblasti. Měla by také povzbuzovat a podporovat sdílení výukových materiálů. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

3 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs3 Tabulka 1: Některé významné publikace o kompetencích v biomedicínské a zdravotnické informatice. Organizace (Odkaz) Rok Vědní obor Program medicínské informatiky na univerzitě v Heidelbergu a na Univerzitě 1972 specializované programy BMZI aplikovaných věd v Heilbronnu [36, 37] Německá asociace pro medicínskou informatiku, biometrii a epidemiologii (gmds) 1973 BMZI a informatika a Německá společnost pro informatiku (konference v Reisensburgu) [38, 39] Asociace pro výpočtové stroje [40] 1978 BMZI a informatika Asociace medicínských fakult [41] 1984 BMZI a medicína gmds [42] 1992 obecná BMZI Koordinované činnosti výuky a školení zdravotnické informatiky (EDUCTRA) 1992 BMZI pro zdravotnické odborníky [43] Rada ministrů Evropské komise [44] 1995 BMZI pro zdravotnické odborníky Projekt NIGHTINGALE [45, 46] 1996 informatika pro ošetřovatelství Projekt IT-EDUCTRA [43] 1996 BMZI pro zdravotnické odborníky Anglická národní rada pro ošetřovatelství, porodnictví a pečovatelství [47] 1996 BMZI pro sestry, porodní asistentky a pečovatele Národní poradní rada výuky a výcviku ošetřovatelství [48] 1996 informatika pro ošetřovatelství Asociace amerických medicínských fakult [49] 1999 BMZI a medicína Mezinárodní asociace medicínské informatiky [1] 1999 obecná BMZI Schleyer [50] 1999 dentální informatika Národní zdravotnické služby Velké Británie [51] 2001 obecná BMZI Staggers a kol. [52] 2001 informatika pro ošetřovatelství Covvey a kol. [53] 2001 obecná BMZI Mantas a Hasman [54] 2001 informatika pro ošetřovatelství O Caroll a kol. [55] 2002 BMZI pro odborníky ve veřejném zdraví Curran [56] 2003 informatika pro ošetřovatelství Americká univerzita medicínské informatiky [57] 2004 bioinformatika Americká asociace managementu zdravotnické informace (AHIMA) [58] 2004 management zdravotnické informace Hovenga a Mantas [20] 2004 obecná BMZI Hovenga a Garde [59] 2006 zdravotnická informatika Ivanitskaya a kol. [60] 2006 gramotnost zdravotnické informace AHIMA [61] 2007 management zdravotnické informace Kanadská asociace zdravotnické informatiky [62] 2007 zdravotnická informatika Asociace lékařské knihovny [63] 2007 knihovníci zdravotní vědy Pigott a kol. [64] 2007 zdravotnická informatika Huang [65] 2008 obecná BMZI AMIA a AHIMA [66] 2008 kliničtí uživatelé EZZ Gassert [67] 2008 informatika pro ošetřovatelství Karras a kol. [68] 2008 informatika veřejného zdraví AMIA [69] 2009 klinická informatika Kurz AMIA-OHSU 10 x 10 [70] 2009 obecná BMZI Informatika pro ošetřovatelství TIGER [71] 2009 informatika pro ošetřovatelství Kancelář národní koordinace zdravotnické IT [72] 2009 přijetí EZZ 2 Obecné úvahy 2.1 Klíčové principy IMIA doporučení Abychom dosáhli dobré kvality zdravotní péče, je nezbytné vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické medicínské informatice: H pro různé zdravotnické (Health) profese, E pro různé způsoby vzdělávání (Education) A s různými, alternativními (Alternate) druhy specializace v BMZI a L na různých stupních (Levels) vzdělávání, které odpovídají příslušným úsekům v kariérním postupu. Musí existovat T kvalifikovaní učitelé (Teachers), kteří budou obstarávat kurzy, což povede k H uznávaným kvalifikacím pro biomedicínské a zdravotnické (Health) informatické pozice. Detailněji HEALTH (zdraví) znamená: H Prakticky všichni odborníci ve zdravotnictví by se měli během studií setkat s výukou BMZI: např. lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti, zubní lékaři, manažeři zdravotnické péče, administrátoři zdravotních záznamů a také zdravotničtí a medicínští informatici, kteří jsou absolventi specializovaných programů v BMZI. Počítačoví vědečtí pracovníci/informatici a další vědečtí pracovníci (např. inženýři), kteří mají v úmyslu pracovat v oblasti medicíny a zdravotnictví, potřebují také vzdělání v BMZI. c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

4 cs4 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) Obrázek 1: Strukturovaný přehled IMIA doporučení týkajících se na vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice (BMZI): znalosti a dovednosti potřebné v BMZI pro studenty ve zdravotnictví, aby získali specializaci v BMZI a aby dosáhli profesního postupu v programech. které musí být transformovány do vzdělávacích složek s příslušnou hloubkou a šířkou. E Různé vzdělávací metodologie jsou nezbytné pro zajišťování teoretických znalostí, praktických dovedností a vyspělých postojů, které jsou vyžadovány. Navíc kromě tradiční výuky ve třídě existuje mnoho různých modelů pro podporu flexibilního, dálkového a otevřeného vzdělávání, které se musí vzít v úvahu. Prudce stoupající nárůst internetu, videokonferencí, sdílení dokumentů a sociálních sítí a aplikací má velký dopad na vzdělávací metodologie a zvláště na flexibilní dálkové vzdělávání zahrnující synchronní a asynchronní komunikaci mezi instruktory a studenty. Meziuniverzitní spolupráce může také usnadnit volbu učebního plánu. A Alternativní cesty k různým typům specializace BMZI budou záviset na volbě povolání. Většina pracovníků ve zdravotnictví (např. lékaři, zdravotní sestry) potřebuje vědět, jak efektivně a odpovědně využívat informační a komunikační technologii, ale pouze několik z nich si vybere akreditovanou specializaci v tomto oboru. Nicméně, měli by být schopni získat dodatečnou specializovanou kvalifikaci ve zdravotnické a lékařské informatice jako součást jejich profesního rozvoje. BMZI specializace mohou vyhovovat různým typům pracovníků ve zdravotnictví. Nakonec by také mělo být možné získat specializované kvalifikace v BMZI přes specializované programy BMZI, které vedou k akreditaci na různých rovinách např. magistr nebo Ph.D. L Každá profese ve zdravotnictví, dokonce i v raných stadiích, potřebuje některé základní znalosti BMZI. Různé stupně vzdělávání, stadia profesního postupu (bakalář, magistr a doktor) mají různé potřeby týkající se vzdělávání v BMZI, a to podle zkušeností, profesní role a odpovědnosti. Mladší pracovník používá informace jinak ve srovnání se starším pracovníkem. Existují specializované univerzitní programy, ale BMZI pokyny by mohly být také sjednoceny v dalších odborných vzdělávacích programech (medicína, ošetřovatelství, informatika/počítačová věda atd.). Tak se budou výukové části lišit v hloubce a šířce, aby vyhovovaly specifickým skupinám studentů. Následné vzdělávací programy v BMZI musí být také k dispozici. T Obsah a provedení kurzů a programů BMZI musí být na dobré úrovni. Vyučující v kurzech BMZI musí mít adekvátní a specifické kvalifikace v této oblasti. H Pro pozice v této oblasti musí existovat uznávané kvalifikace v BMZI. Je vyžadována akreditace vzdělávacího obsahu a kvalifikace v BMZI, aby byla nakonec uznána na mezinárodní úrovni. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

5 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs5 Obrázek 2: Biomedicínská a zdravotnická informatika a příbuzné obory. Přesahující oblasti: A medicínská informatika, B medicínská chemoinformatika, C klinická informatika, D medicínská (translační) bioinformatika, E informatika veřejného zdravotnictví, F medicínská nanoinformatika, G medicínské zobrazování a přístroje. 2.2 Strukturovaný přehled IMIA doporučení IMIA doporučení se soustřeďují na vzdělávací potřeby pro odborníky ve zdravotnictví, které potřebují k získání znalostí a dovedností ve zpracovávání informací a informační a komunikační technologie, které jsou potřebné a používané v medicíně a ve zdravotnictví. Vzdělávací potřeby jsou popsané jako trojrozměrný rámec s dimenzemi odborníci ve zdravotnictví, typ specializace v BMZI a stupeň profesního postupu (Obr. 1). Obrázek 1 ukazuje, že jestliže člověk studuje určitý obor (např. medicínu k získání bakalářského titulu), potom IMIA doporučení navrhují, aby v jejich studiích všichni tito studenti získali minimální vzdělání v BMZI, aby byli schopni efektivně používat informační a komunikační technologii (uživatelé IT). Na druhou stranu se uchazeči mohou chtít připravit na kariéru specialistů na BMZI. Studium BMZI pro tyto odborníky je poněkud odlišné. Tady musíme interpretovat Obrázek 1 v tom smyslu, že výstupy pro výuku (také poskytnuty v Tabulce 2 a dále vysvětleny v sekci 4 a 5) jsou definované k získání bakalářského, magisterského nebo doktorského titulu v BMZI. Podle definice, toto předem definuje specialistu BMZI. Samozřejmě, že existují odlišné způsoby, jak se stát kvalifikovaným specialistou BMZI. 3 Doporučení pro výsledky výuky biomedicínské a zdravotnické informatiky Existují zajímavé rozdíly uvnitř jednotlivých zemí i mezi zeměmi a programy vzhledem k strukturám osnov a očekávaným výsledkům výuky. V posledních letech bylo spuštěno několik iniciativ, které definovaly některé standardizované obsahy osnov BMZI, jejichž cílem je vytvoření ukázkových informatických osnov. Trend v sestavování osnov je integrací oborů, které jsou těsně spojeny se základním oborem BMZI, jako je biomedicínské inženýrství, medicínské informatické vědy, molekulární biologie nebo nanovědy. Tyto obory sdílejí znalosti, metody a nástroje s BMZI. Obrázek 2 zdůrazňuje a popisuje nejdůležitější příbuzné obory. Další diskuzi k tomuto tématu můžete najít např. také v [82, 83, 84]. c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

6 cs6 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) Výsledky výuky, které jsou prezentovány v Sekci 3, spojí tyto přesahující oblasti jako nepovinné elementy, v závislosti na zaměření příslušného programu. To zajistí, že absolventi BMZI programů znají alespoň základy těchto příbuzných oborů a dá to různým programům flexibilitu zaměřit se na tyto přesahující oblasti v závislosti na kulturním, vědeckém a technickém kontextu instituce. Tabulka 2: Doporučené a volitelné výukové výstupy ve vztahu k úrovni znalostí a dovedností pro odborníky ve zdravotnictví, ať už v roli uživatelů IT nebo jako specialistů na BMZI. Další doporučení, specifická pro daný vzdělávací program, budou doplněna v sekcích 4 a 5. Doporučená úroveň znalostí a dovedností: + = úvodní. ++ = středně pokročilý. +++ = pokročilý. Znalosti /dovednosti obor (1) Stěžejní znalosti a dovednosti biomedicínské a zdravotnické informatiky Úroveň znalostí IT uživatel Specialista na BMZI 1.1 Vývoj informatiky jako vědního oboru a profese Potřeba systematického zpracování informací ve zdravotnictví, přínosy a omezení informační technologie ve zdravotnictví 1.3 Efektivní a zodpovědné využití nástrojů na zpracování informací, podpora praxe a rozhodování odborníků ve zdravotnictví 1.4 Využití softwarových personálních aplikací pro dokumentaci, personální komunikaci, včetně přístupu na internet, pro publikování a základní statistiky 1.5 Informatická gramotnost: knihovnická klasifikace a systematické terminologie vztahující se ke zdravotnictví a jejich kódování, metody vyhledávání literatury, výzkumné metody a výzkumná paradigmata 1.6 Charakteristiky, funkčnosti a příklady informačních systémů ve zdravotnictví (např. klinické informační systémy, informační systémy primární péče, atd.) 1.7 Architektury informačních systémů ve zdravotnictví; přístupy a standardy pro komunikaci ++ a spolupráci a pro integraci komponent, architektonických paradigmat (např. architektury orientované na služby) 1.8 Management informačních systémů ve zdravotnictví (management zdravotnických informací, management IT služeb, právní a regulační otázky) 1.9 Charakteristiky, funkcionality a příklady informačních systémů pro podporu pacientů a veřejnosti + ++ (např. architektury informačních systémů a aplikací orientovaných na pacienta, osobní zdravotní záznamy, informační systémy obohacené o senzory) 1.10 Metody a přístupy k oblastnímu vytváření sítí a sdílené péči (ezdraví, aplikace zdravotnické + ++ telematiky a výměna informací mezi organizacemi) 1.11 Vhodná dokumentace a principy řízení zdravotnických dat včetně schopnosti používat zdravotnické a medicínské kódovací systémy, budování zdravotnických a medicínských kódovacích systémů 1.12 Struktura, design a principy analýzy zdravotního záznamu včetně pojmů jako je kvalita dat, minimální datové soubory, architektura a obecné aplikace elektronického záznamu o pacientovi/elektronického zdravotnického záznamu 1.13 Socio-organizační a socio-technické otázky, včetně pracovních postupů/procesového modelování + ++ a reorganizace 1.14 Principy reprezentace dat a analýzy dat využívající primární a sekundární datové zdroje, + ++ principy dolování dat, datová úložiště a management znalostí 1.15 Biomedicínské modelování a simulace Etické a bezpečností otázky včetně zodpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče, managerů + ++ a odborníků na BMZI a důvěrnost, diskrétnost a bezpečnosti pacientových dat 1.17 Nomenklatury, slovníky, terminologie, ontologie a taxonomie v BMZI Informatické metody a nástroje k podpoře vzdělávání (včetně flexibilního a dálkového vzdělávání), + využití relevantních vzdělávacích technologií, včetně internetu a webových stránek 1.19 Evaluace a hodnocení informačních systémů, včetně designu studie, výběru a triangulačních (kvantitativních a kvalitativních) metod, hodnocení výstupů a dopadů, ekonomická evaluace, nezáměrné důsledky, systematické recenze a metaanlýzy, zdravotnická informatika založená na důkazech ++ (2) Medicína, zdraví, biovědy, organizace zdravotnického systému 2.1 Základy lidského fungování a biovědy (anatomie, fyziologie, mikrobiologie, genomika a klinické + + obory jako je interní medicína, chirurgie, atd.) 2.2 Základy co tvoří zdraví z fyziologických, sociologických, psychologických, výživových, emočních, + + environmentálních, kulturních, duševních perspektiv a jeho zjišťování 2.3 Principy klinického/medicínského rozhodování a diagnostické a léčebné strategie Organizace zdravotnických institucí a celkový zdravotnický systém, meziorganizační aspekty, sdílená péče 2.5 Politika a regulační systémy zákonů pro nakládání s informacemi ve zdravotnictví Principy praxe založené na důkazech (medicína založená na důkazech, ošetřovatelství založené + + na důkazech,... ) pokračuje na další stránce EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

7 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs7 pokračování z předchozí stránky Znalosti /dovednosti obor 2.7 Zdravotnická administrace, zdravotnická ekonomika, management kvality zdraví a management zdrojů, iniciativy pacientovi bezpečnosti, služby veřejného zdravotnictví a měření výsledků (3) Informatika/počítačová věda, matematika, biometrie (pokračování) Úroveň znalostí IT uživatel Specialista na BMZI Základní informatická terminologie jako data, informace, znalosti, hardware, software, počítač, sítě, informační systémy, management informačních systémů 3.2 Schopnost používat osobní počítače, textové editory, tabulkový software, jednoduché databázové systémy 3.3 Schopnost komunikovat elektronicky, včetně výměny elektronických dat s dalšími odborníky ve zdravotnictví, používání internetu/intranetu 3.4 Metody praktické informatiky/počítačové vědy, zejména na programovací jazyky, softwarové +++ inženýrství, datové struktury, systémy databázového řízení, informační a systémové modelovací nástroje, teorii a praxi informačních systémů, znalostní inženýrství, (konceptovou) reprezentaci a získávání, softwarové architektury 3.5 Metody teoretické informatiky/počítačové vědy, např. teorie komplexnosti, šifrování/bezpečnost Metody technické informatiky/počítačové vědy, např. architektura sítí a topologie, telekomunikace, ++ bezdrátové technologie, virtuální realita, multimedia 3.7 Metody vzájemného propojení a integrace komponent informačních systémů ve zdravotnictví, ++ standardy vzájemného propojení, práce s násobnými identifikátory pacienta 3.8 Ovládání životního cyklu informačního systému: analýza, specifikace požadavku, implementace a/nebo výběr informačních systémů, řízení rizik, školení uživatelů 3.9 Metody projektového řízení a řízení změn (tj. projektové plánování, řízení zdrojů, týmové řízení, řízení konfliktů, spolupráce a motivace, teorie změn, strategie změn) 3.10 Matematika: algebra, analýza, logika, numerická matematika, teorie pravděpodobnosti a statistika, ++ kódování 3.11 Biometrie, epidemiologie a metody výzkumu ve zdravotnictví, včetně designu studie Metody podpory rozhodování a jejich aplikace směrem k řízení pacientů, získávání, reprezentace a inženýrství medicínských znalostí, budování a využití klinických cest a doporučení 3.13 Základní koncepty a aplikace všudypřítomného programování (např. vše prostupující, všudypřítomné + technologie založené na senzorech, zdraví umožňující technologie, všudypřítomné zdravotnické systémy a asistované bydlení) 3.14 Upotřebitelné inženýrství, interakce člověk-počítač, evaluace využitelnosti, kognitivní aspekty zpracování informací ++ (4) Volitelné moduly v BMZI a z příbuzných oborů 4.1 Biomedicínské zobrazování a zpracování signálů Klinická/medicínská bioinformatika a počítačová biologie Zdraví umožňující technologie, všudypřítomné zdravotnické systémy a asistované bydlení Vědy zdravotnických informací Medicínská chemoinformatika Medicínská nanoinformatika Medicínská robotika Informatika veřejného zdraví Pro vzdělávání v BMZI můžeme určit dva druhy hlavních výukových výsledků. Specifikují: 1. Výsledky výuky pro všechny odborníky ve zdravotnictví v jejich roli IT uživatele: umožňují odborníkům ve zdravotnictví efektivně a odpovědně používat metodologii zpracování informací a znalostí a informační a komunikační technologii. Je potřeba zahrnout tyto výukové výsledky do všech vysokoškolských osnov, které vedou ke zdravotnické odborné kvalifikaci. Na druhou stranu existují: 2. Výsledky výuky pro specialisty BMZI: připravují vysokoškoláky pro povolání v BMZI v akademických, zdravotnických (např. v nemocnici, primární péči), vládních nebo průmyslových prostředích. Tyto výukové výsledky by měly být zahrnuty ve všech osnovách vedoucích ke kvalifikaci specialistů v BMZI. Je zřejmé, že existují různé úrovně týkající se hloubky a šíře výukových výsledků mezi specializací odborníka ve zdravotnictví jako IT uživatele a odborníka ve zdravotnictví jako odborníka na BMZI. Některé programy se mohou soustředit buď na odborníky ve zdravotnictví nebo na specialisty zdravotnické informatiky. Další programy se mohou soustředit na prostřední úroveň, kde se studenti učí komunikovat s lékaři a sestrami jako IT uživatelé na jedné straně a jako specialisté na zdravotnickou informatiku na druhé straně. Výsledky výuky definují úrovně znalostí a dovedností, které jsou potřeba. Požadované výsledky určují výukové složky, ať už v kurzech/přednáškových směrech BMZI, c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

8 cs8 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) které jsou částí vzdělávacích programů nebo ve specializovaných programech BMZI. Tabulka 2 zahrnuje seznam výukových výsledků, které IMIA doporučuje. Úroveň znalostí a dovedností je rozčleněna do doménových oblastí: 1. stěžejní znalosti a dovednosti BMZI, 2. medicína, zdravotní vědy a biovědy, organizace zdravotního systému, 3. informatika/počítačová věda, matematika, biometrie, 4. nepovinné moduly BMZI a příbuzných oborů. Aby bylo dosaženo výše zmíněných výukových výsledků, měly by se vzít v úvahu vzdělávací komponenty, které by měly být zařazeny do příslušných vzdělávacích programů. Znalosti a dovednosti, které jsou popsány v části 4, jsou volitelné a jsou doporučené, např. jestli výzkumný profil univerzity/školy nabízející program zahrnuje tyto oblasti a jestli dobře padnou do programu. Všichni zdravotničtí odborní absolventi by měli ve své roli IT uživatelů mít úrovně znalostí a dovedností, které jsou zmíněny pro IT uživatele. Obdobně, ti odborníci ve zdravotnictví, kteří budou odborníky v BMZI, by měli mít úrovně znalostí a dovedností, které jsou pro ně přesně stanovené. Výše zmíněné úrovně znalostí a dovedností mohou zvlášť dobře fungovat pro rozvinuté, vyspělé země, s vysokou úrovní přístupu a využíváním informačních technologií, a které mají vysoce vyvinuté infrastruktury zdravotní péče. Země v ekonomickém přechodu mohou mít na začátku potřebu přizpůsobit je s ohledem na úroveň jejich technologie. Zásady BMZI však mohou být stále vyučovány, vyvíjeny a používány i bez vysoké úrovně informačních a komunikačních technologií. Doporučení, jak specifická pro určité kurzy BMZI, které jsou částí vzdělávacích programů, tak specifická pro specializované vzdělávací programy BMZI, jsou zmíněna v Sekci 4 a 5. 4 Doporučení pro kurzy biomedicínské a zdravotnické informatiky, které jsou částí vzdělávacích programů 4.1 Obecné poznámky Části vzdělávacího kurzu BMZI by měly být přizpůsobeny studentově pokroku, a kde je to možné, by měly být relevantní a použitelné k podpoře daného stupně studentova pokroku. Například výuka o pacientově záznamu studentům medicíny by měla být uvedena poté, co student získal nějakou klinickou praxi, ale ne moc pozdě, tak aby studenti těchto znalostí mohli využít v pozdějších stádiích svého klinického výcviku. Kvůli již zmíněné pestrosti existují různé perspektivy pro vzdělávání v BMZI. Speciálně pro odborníky BMZI můžeme rozlišit mezi přístupy více založenými na informatice a přístupy více založenými na výuce BMZI, spolu s mnoha jejich kombinacemi. Je důležité uznat potřebu týmové práce, protože všechny projekty zdravotnické informatiky vyžadují přispění více než jedné osoby s jejími jedinečnými dovednostmi, tak aby se byl tým jako celek schopen vypořádat se všemi aspekty projektu a to soudržným a koordinovaným způsobem. Cílem informatického přístupu k BMZI je soustředění se na strojové zpracovávání dat, informace a znalosti ve zdravotnictví a medicínu se silným důrazem na potřebu pokročilých znalostí a dovedností BMZI, pracovních postupů, lidí a organizačních aspektů, s důrazem na matematiku, teoretickou, praktickou a technickou informatiku/počítačovou vědu, zejména na sémantickou interoperabilitu, softwarové inženýrství založené na ontologii a jeho vztah s účinnými a bezpečnými daty, na zpracování a reprezentaci informací a dat. Nicméně, zdravotnické problémy mohou být řešeny ve spolupráci lékařů s dalšími zdravotnickými odborníky. V takovém přístupu k výuce BMZI převažují znalosti a dovednosti informatiky/počítačové vědy, ale musí být aplikovány s rozumnou znalostí, jak jsou zdravotnické služby poskytovány. Cílem přístupu založeného na zdravotnické péči pro BMZI je opět soustředění se na strojové zpracovávání dat, informací a znalostí ve zdravotnictví a medicíně, vyžadujících kromě znalostí BMZI také znalosti medicíny nebo dalších zdravotnických věd a to v takovém rozsahu, který může být poskytnut v rámci lékařského vzdělání nebo vzdělání v některé zdravotnické vědě. V takovémto přístupu k BMZI vzdělávání převládají klinické znalosti a dovednosti, ale musí být aplikovány do kontextu BMZI. Doporučení, která jsou poskytnuta v sekci 4.2 a 4.3 pro specialisty BMZI, jsou doporučení pro přístup založený na zdravotnické péči pro BMZI. Doporučení v sekci 4.4 a 5.2 jsou orientována směrem k přístupu založeném na informatice. Vzhledem ke vzdělávací posloupnosti, zejména pro bakalářské, magisterské a doktorské tituly, by měla být zvažována obecná rozdělení co do hloubky tak i šířky, tak jak se o tom pojednává v sekci 5. Pro specifikaci studentovi náplně práce je používán European Credit Transfer and Accumulation System (ECST) [85]. Celý akademický rok studentovi náplně práce odpovídá V ECST 60 kreditům. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku

Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku Analytická zpráva Analytická zpráva Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku 1 Analytická zpráva 2 Obsah Obsah Obsah Úvod 4 1. Východisko pro analýzu Vzdělávací systém v ČR 5 2. Popis typů škol v oblasti

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů Příprava kurzů Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Gabriela Marková 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Memorandum o celoživotním učení

Memorandum o celoživotním učení Memorandum o celoživotním učení Pracovní materiál Evropské komise 1 Obsah 1. Úvod 2. Celoživotní učení čas jednat 3. Evropa občanů díky celoživotnímu učení 3.1. Znalostní společnosti: úkoly, které přináší

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.

Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC. Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.TT: Pedagogické a andragogické kompetence učitelů a lektorů v odborném vzdělávání

Více

Pokyny pro uchazeče. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie. Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008.

Pokyny pro uchazeče. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie. Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie Pokyny pro uchazeče Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008. V angličtině lze stáhnout aktuální verzi na http://www.europsy-efpa.eu/regulations Definice

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru) Zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání se zvláštním zřetelem k odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Více

Co je to INGOT. Kapitola 1. 1.1 O projektu. 1.2 Filozofie a vize

Co je to INGOT. Kapitola 1. 1.1 O projektu. 1.2 Filozofie a vize Kapitola 1 Co je to INGOT 1.1 O projektu The Learning Machine Ltd (dále jen TLM) je orgán udílející certifikáty, akreditovaný OFQUAL, DELLS a CCEA, řídícími orgány pro kvalifikaci v Anglii, Walesu a Severním

Více

ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva

ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení Evropská zpráva Pracovní verze, není určena k dalšímu šíření Zpětná vazba od partnerských organizací projektu ROM-ACT je

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více