Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky. aktivity týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické. informatice První revize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky. aktivity týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické. informatice První revize"

Transkript

1 Original Article cs1 Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice První revize J. Mantas; E. Ammenwerth; G. Demiris; A. Hasman; R. Haux; W. Hersh; E. Hovenga; K. C. Lun; H. Marin; F. Martin-Sanchez; G. Wright (IMIA pracovní skupina zaměřená za doporučení týkající se vzdělávání) Copyright c IMIA Abstrakt Cíl: Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) se dohodla na revizi stávajících mezinárodních doporučení týkajících se vzdělávání ve zdravotnické informatice/medicínské informatice. Tato doporučení by měla pomoci ustavit kurzy, zkušební okruhy nebo dokonce kompletní programy v této oblasti, dále rozvinout existující vzdělávací aktivity v různých státech a podpořit mezinárodní aktivity týkající se vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice (BMZI), zejména mezinárodní aktivity ve vzdělávání odborníků v BMZI a měla by pomoci sdílet výukový software. Metoda: Pracovní skupina IMIA, která byla navržena v roce 2006, pracovala na aktualizaci první verze Doporučení. Tyto aktualizace byly široce diskutovány a vylepšeny členy národních společností IMIA, členy akademických institucí IMIA a členy pracovní skupiny IMIA zaměřené na vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice. Výsledky a závěry: Doporučení IMIA se soustřeďují na vzdělávací potřeby odborníků ve zdravotnictví, aby získali znalosti a dovednosti ve zpracovávání informací a v informačních a komunikačních technologiích. Vzdělávací potřeby jsou popsány v třídimenzionálním rámci. Dimenze jsou: 1) odborníci v oblasti zdravotnické péče (např. lékaři, zdravotní sestry, odborníci v BMZI), 2) druh specializace v BMZI (IT uživatelé, specialisté na BMZI) a 3) stupeň profesního postupu (bakalářský, magisterský, doktorský). Výsledky učení jsou definovány na základě znalostí a praktických dovedností pro zdravotnické odborníky v jejich rolích a) jako IT uživatelů a b) jako specialistů na BMZI. Doporučení jsou uvedena pro kurzy/cykly přednášek v BMZI jako součást vzdělávacích programů v medicíně, ošetřovatelství, managementu zdravotní péče, zubním lékařství, farmacii, veřejném zdravotnictví, administraci zdravotních záznamů a informatiky/počítačové vědy, stejně tak jako pro specializované programy v BMZI (s bakalářským, magisterským nebo doktorským stupněm). Na podporu vzdělávání v BMZI nabízí IMIA udělení certifikátu pro vysoce kvalitní vzdělávání v BMZI. Podporuje výměnu informací o programech a kurzech v BMZI prostřednictvím své pracovní skupiny pro vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice. Klíčová slova medicínská informatika, zdravotnická informatika, biomedicínská informatika, vzdělávání, doporučení, Mezinárodní asociace medicínské informatiky, IMIA Kontakt: John Mantas Health Informatics Lab, University of Athens Adresa: 123, Papadiamantopoulou Street, Athens, Greece E mail: EJBI 2011; 7(2):cs1 cs16 1 Úvod První verze Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) týkající se vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice [1] byla široce využívána. Díky ohromnému rozvoji a vývoji na poli zdravotnické a medicínské informatiky nebyl již obsah těchto doporučení aktuální. Jelikož existuje neustálá potřeba takovýchto doporučení, revize byla nutná. Aktualizovaná verze, která je zde prezentována, je založena na původních doporučeních a na zásadní práci, která na tato doporučení navazovala ([1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] a Tabulka 1 v části 1.2). Existuje stále více důkazů, že zdravotnická informační technologie (ZIT) zlepšuje zdraví, zdravotní péči, veřejné c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

2 cs2 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) zdravotnictví a biomedicínský výzkum. Řada nedávných systematických průzkumů zdokumentovala důkazy ve prospěch klinické podpory rozhodování [10], intervencí informační a komunikační technologie (IT) [11] a telemedicíny [12]. To vedlo k rozsáhlému přijetí ZIT po celém světě [13]. Kromě rostoucího rozsahu výzkumu a aplikačních oblastí v biomedicínské a zdravotnické informatice (BMZI) [14, 15], došlo také k vývoji v souvisejících oblastech BMZI, jako je informatika klinického výzkumu [16, 17, 18] a bioinformatika [19]. Rozvoj ZIT vedl také k uznání potřeby vzdělávacích programů, které by připravily odborníky pro rozvoj, implementaci a evaluaci těchto systémů. I přes to, že byla tato potřeba celosvětově uznána [20], se až na několik výrazných výjimek, [21, 22], ukázalo pouze malé mezinárodních úsilí. 1.1 Proč potřebujeme vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice? I přes dokázané výhody, existují v klinickém prostředí stále bariéry v ZIT, včetně nesouladu návratnosti investic mezi těmi, kteří platí a těmi, kdo z toho těží, výzvy ke zlepšení pracovních postupů v klinickém prostředí, nedostatek standardů a interoperability a obav o soukromí a důvěrnosti [23, 24, 25]. Další překážkou, méně studovanou a kvantifikovanou, ale stále více uznávanou, je nedostatek charakterizace pracovní síly a jejího školení, která je potřebná k nejefektivnější implementaci ZIT systémů [26, 27]. Další výzvou je, že existují různé definice oboru BMZI [26, 28, 29]. Kromě toho, tento obor má potíže dohodnout se na přídavném jméně před slovem informatika (např. medicínská, biomedicínská a/nebo zdravotnická) a také zda by měl být praktický lékař nazývám informatics nebo informatician (v tomto článku se používá druhá varianta). Také nevíme, kde končí čisté IT a začíná informatika. Například, jedinec, který instaluje aplikace do počítačů v nemocnici pravděpodobně nepotřebuje formální školeni v informatice, i když hlavní informatik a jeho nebo její vedoucí projektů ho určitě potřebují. To vedlo k výzvám, aby se BMZI stala vědním oborem [30] a získala atributy profese, jako je dobře definovaný soubor kompetencí, oprávnění vhodnosti pro praxi, sdílenou profesionální identitu, celoživotní závazek a etický kodex [31]. V plném proudu byla a je řada snah ustanovit formální kvalifikaci. Například v Německu jsou pro studenty medicíny kurzy medicínské informatiky povinné od 70. let 20. století [32]. V USA je ošetřovatelská informatika uznávaná více než deset let [33]. Později Americká asociace medicínské informatiky (AMIA) navrhla plán na podspecializaci lékařské komory, která by následovala pro další nelékařsky doktorandsky připravované jedince [34, 35]. Navzdory těmto snahám považovala řada organizací kvalifikaci v BMZI za důležitou. Kvalifikace v této oblasti se vyvíjely pro několik oborů v rámci BMZI. Tabulka 1 vyjmenovává několik významných publikací o vývoji takových kompetencí. 1.2 Doporučení IMIA pro vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice Celosvětově existuje mnoho příležitostí pro získání vzdělání v této oblasti. V některých zemích mají rozsáhlé vzdělávací komponenty v BMZI na různých úrovních vzdělání a pro různé odborníky ve zdravotnictví. Existují stále více specializované programy BMZI (např. organizované, strukturované skupiny nabídek kurzů cílených na přípravu účastníků na specifické kariérní cesty, které vrcholí dosažením titulu v BMZI, diplomu nebo certifikátu). Mnoho dalších zemí zatím takové příležitosti neustanovilo a nebo ne dostatečně, se všemi důsledky týkajícími se kvality a efektivity zdravotní péče. Seznam vzdělávacích programů je k dispozici na mnoha webových stránkách, např.: programy BMZI ve světě [73] (Univerzita ve Freiburgu, Německo), programy BMZI v [74] a mimo [75] Severní Ameriku (AMIA). V roce 2007 IMIA, Mezinárodní asociace medicínské informatiky [76], schválila a zveřejnila svůj strategický plán Směrem k IMIA 2015 [77, 78, 79, 80]. Vzdělávání v BMZI bylo v seznamu mezi jejími šesti stěžejními sektory. Při zjištění, že původní verze IMIA doporučení byla zastaralá, byla v roce 2006 pod záštitou IMIA pracovní skupiny zaměřené na vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice založena operační skupina, která měla zvážit a provést nezbytnou práci k aktualizaci IMIA doporučení týkajících se vzdělávání ve zdravotnické a medicínské informatice [81]. Tato doporučení budou pokračovat ve stimulaci dalšího rozvoje existujících vzdělávacích aktivit u různých národů a podporovat mezinárodní iniciativy týkající se vzdělávání v BMZI. Jelikož na celém světě existuje mnoho vzdělávacích a zdravotnických systémů, mohou se programy, kurzy a série kurzů v různých zemích lišit. I přes tuto variabilitu můžeme identifikovat a použít základní podobnosti ve vzdělávání BMZI jako rámec pro tato doporučení. Taková doporučení jsou také nezbytná k umožnění mezinárodní výměny studentů a učitelů a pro založení mezinárodních programů. IMIA doporučení, která jsou zde prezentována, by měla být považována za rámec pro národní iniciativy ve výuce BMZI a pro ustanovení mezinárodních programů a výměny studentů a učitelů v této oblasti. Měla by také povzbuzovat a podporovat sdílení výukových materiálů. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

3 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs3 Tabulka 1: Některé významné publikace o kompetencích v biomedicínské a zdravotnické informatice. Organizace (Odkaz) Rok Vědní obor Program medicínské informatiky na univerzitě v Heidelbergu a na Univerzitě 1972 specializované programy BMZI aplikovaných věd v Heilbronnu [36, 37] Německá asociace pro medicínskou informatiku, biometrii a epidemiologii (gmds) 1973 BMZI a informatika a Německá společnost pro informatiku (konference v Reisensburgu) [38, 39] Asociace pro výpočtové stroje [40] 1978 BMZI a informatika Asociace medicínských fakult [41] 1984 BMZI a medicína gmds [42] 1992 obecná BMZI Koordinované činnosti výuky a školení zdravotnické informatiky (EDUCTRA) 1992 BMZI pro zdravotnické odborníky [43] Rada ministrů Evropské komise [44] 1995 BMZI pro zdravotnické odborníky Projekt NIGHTINGALE [45, 46] 1996 informatika pro ošetřovatelství Projekt IT-EDUCTRA [43] 1996 BMZI pro zdravotnické odborníky Anglická národní rada pro ošetřovatelství, porodnictví a pečovatelství [47] 1996 BMZI pro sestry, porodní asistentky a pečovatele Národní poradní rada výuky a výcviku ošetřovatelství [48] 1996 informatika pro ošetřovatelství Asociace amerických medicínských fakult [49] 1999 BMZI a medicína Mezinárodní asociace medicínské informatiky [1] 1999 obecná BMZI Schleyer [50] 1999 dentální informatika Národní zdravotnické služby Velké Británie [51] 2001 obecná BMZI Staggers a kol. [52] 2001 informatika pro ošetřovatelství Covvey a kol. [53] 2001 obecná BMZI Mantas a Hasman [54] 2001 informatika pro ošetřovatelství O Caroll a kol. [55] 2002 BMZI pro odborníky ve veřejném zdraví Curran [56] 2003 informatika pro ošetřovatelství Americká univerzita medicínské informatiky [57] 2004 bioinformatika Americká asociace managementu zdravotnické informace (AHIMA) [58] 2004 management zdravotnické informace Hovenga a Mantas [20] 2004 obecná BMZI Hovenga a Garde [59] 2006 zdravotnická informatika Ivanitskaya a kol. [60] 2006 gramotnost zdravotnické informace AHIMA [61] 2007 management zdravotnické informace Kanadská asociace zdravotnické informatiky [62] 2007 zdravotnická informatika Asociace lékařské knihovny [63] 2007 knihovníci zdravotní vědy Pigott a kol. [64] 2007 zdravotnická informatika Huang [65] 2008 obecná BMZI AMIA a AHIMA [66] 2008 kliničtí uživatelé EZZ Gassert [67] 2008 informatika pro ošetřovatelství Karras a kol. [68] 2008 informatika veřejného zdraví AMIA [69] 2009 klinická informatika Kurz AMIA-OHSU 10 x 10 [70] 2009 obecná BMZI Informatika pro ošetřovatelství TIGER [71] 2009 informatika pro ošetřovatelství Kancelář národní koordinace zdravotnické IT [72] 2009 přijetí EZZ 2 Obecné úvahy 2.1 Klíčové principy IMIA doporučení Abychom dosáhli dobré kvality zdravotní péče, je nezbytné vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické medicínské informatice: H pro různé zdravotnické (Health) profese, E pro různé způsoby vzdělávání (Education) A s různými, alternativními (Alternate) druhy specializace v BMZI a L na různých stupních (Levels) vzdělávání, které odpovídají příslušným úsekům v kariérním postupu. Musí existovat T kvalifikovaní učitelé (Teachers), kteří budou obstarávat kurzy, což povede k H uznávaným kvalifikacím pro biomedicínské a zdravotnické (Health) informatické pozice. Detailněji HEALTH (zdraví) znamená: H Prakticky všichni odborníci ve zdravotnictví by se měli během studií setkat s výukou BMZI: např. lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti, zubní lékaři, manažeři zdravotnické péče, administrátoři zdravotních záznamů a také zdravotničtí a medicínští informatici, kteří jsou absolventi specializovaných programů v BMZI. Počítačoví vědečtí pracovníci/informatici a další vědečtí pracovníci (např. inženýři), kteří mají v úmyslu pracovat v oblasti medicíny a zdravotnictví, potřebují také vzdělání v BMZI. c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

4 cs4 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) Obrázek 1: Strukturovaný přehled IMIA doporučení týkajících se na vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice (BMZI): znalosti a dovednosti potřebné v BMZI pro studenty ve zdravotnictví, aby získali specializaci v BMZI a aby dosáhli profesního postupu v programech. které musí být transformovány do vzdělávacích složek s příslušnou hloubkou a šířkou. E Různé vzdělávací metodologie jsou nezbytné pro zajišťování teoretických znalostí, praktických dovedností a vyspělých postojů, které jsou vyžadovány. Navíc kromě tradiční výuky ve třídě existuje mnoho různých modelů pro podporu flexibilního, dálkového a otevřeného vzdělávání, které se musí vzít v úvahu. Prudce stoupající nárůst internetu, videokonferencí, sdílení dokumentů a sociálních sítí a aplikací má velký dopad na vzdělávací metodologie a zvláště na flexibilní dálkové vzdělávání zahrnující synchronní a asynchronní komunikaci mezi instruktory a studenty. Meziuniverzitní spolupráce může také usnadnit volbu učebního plánu. A Alternativní cesty k různým typům specializace BMZI budou záviset na volbě povolání. Většina pracovníků ve zdravotnictví (např. lékaři, zdravotní sestry) potřebuje vědět, jak efektivně a odpovědně využívat informační a komunikační technologii, ale pouze několik z nich si vybere akreditovanou specializaci v tomto oboru. Nicméně, měli by být schopni získat dodatečnou specializovanou kvalifikaci ve zdravotnické a lékařské informatice jako součást jejich profesního rozvoje. BMZI specializace mohou vyhovovat různým typům pracovníků ve zdravotnictví. Nakonec by také mělo být možné získat specializované kvalifikace v BMZI přes specializované programy BMZI, které vedou k akreditaci na různých rovinách např. magistr nebo Ph.D. L Každá profese ve zdravotnictví, dokonce i v raných stadiích, potřebuje některé základní znalosti BMZI. Různé stupně vzdělávání, stadia profesního postupu (bakalář, magistr a doktor) mají různé potřeby týkající se vzdělávání v BMZI, a to podle zkušeností, profesní role a odpovědnosti. Mladší pracovník používá informace jinak ve srovnání se starším pracovníkem. Existují specializované univerzitní programy, ale BMZI pokyny by mohly být také sjednoceny v dalších odborných vzdělávacích programech (medicína, ošetřovatelství, informatika/počítačová věda atd.). Tak se budou výukové části lišit v hloubce a šířce, aby vyhovovaly specifickým skupinám studentů. Následné vzdělávací programy v BMZI musí být také k dispozici. T Obsah a provedení kurzů a programů BMZI musí být na dobré úrovni. Vyučující v kurzech BMZI musí mít adekvátní a specifické kvalifikace v této oblasti. H Pro pozice v této oblasti musí existovat uznávané kvalifikace v BMZI. Je vyžadována akreditace vzdělávacího obsahu a kvalifikace v BMZI, aby byla nakonec uznána na mezinárodní úrovni. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

5 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs5 Obrázek 2: Biomedicínská a zdravotnická informatika a příbuzné obory. Přesahující oblasti: A medicínská informatika, B medicínská chemoinformatika, C klinická informatika, D medicínská (translační) bioinformatika, E informatika veřejného zdravotnictví, F medicínská nanoinformatika, G medicínské zobrazování a přístroje. 2.2 Strukturovaný přehled IMIA doporučení IMIA doporučení se soustřeďují na vzdělávací potřeby pro odborníky ve zdravotnictví, které potřebují k získání znalostí a dovedností ve zpracovávání informací a informační a komunikační technologie, které jsou potřebné a používané v medicíně a ve zdravotnictví. Vzdělávací potřeby jsou popsané jako trojrozměrný rámec s dimenzemi odborníci ve zdravotnictví, typ specializace v BMZI a stupeň profesního postupu (Obr. 1). Obrázek 1 ukazuje, že jestliže člověk studuje určitý obor (např. medicínu k získání bakalářského titulu), potom IMIA doporučení navrhují, aby v jejich studiích všichni tito studenti získali minimální vzdělání v BMZI, aby byli schopni efektivně používat informační a komunikační technologii (uživatelé IT). Na druhou stranu se uchazeči mohou chtít připravit na kariéru specialistů na BMZI. Studium BMZI pro tyto odborníky je poněkud odlišné. Tady musíme interpretovat Obrázek 1 v tom smyslu, že výstupy pro výuku (také poskytnuty v Tabulce 2 a dále vysvětleny v sekci 4 a 5) jsou definované k získání bakalářského, magisterského nebo doktorského titulu v BMZI. Podle definice, toto předem definuje specialistu BMZI. Samozřejmě, že existují odlišné způsoby, jak se stát kvalifikovaným specialistou BMZI. 3 Doporučení pro výsledky výuky biomedicínské a zdravotnické informatiky Existují zajímavé rozdíly uvnitř jednotlivých zemí i mezi zeměmi a programy vzhledem k strukturám osnov a očekávaným výsledkům výuky. V posledních letech bylo spuštěno několik iniciativ, které definovaly některé standardizované obsahy osnov BMZI, jejichž cílem je vytvoření ukázkových informatických osnov. Trend v sestavování osnov je integrací oborů, které jsou těsně spojeny se základním oborem BMZI, jako je biomedicínské inženýrství, medicínské informatické vědy, molekulární biologie nebo nanovědy. Tyto obory sdílejí znalosti, metody a nástroje s BMZI. Obrázek 2 zdůrazňuje a popisuje nejdůležitější příbuzné obory. Další diskuzi k tomuto tématu můžete najít např. také v [82, 83, 84]. c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

6 cs6 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) Výsledky výuky, které jsou prezentovány v Sekci 3, spojí tyto přesahující oblasti jako nepovinné elementy, v závislosti na zaměření příslušného programu. To zajistí, že absolventi BMZI programů znají alespoň základy těchto příbuzných oborů a dá to různým programům flexibilitu zaměřit se na tyto přesahující oblasti v závislosti na kulturním, vědeckém a technickém kontextu instituce. Tabulka 2: Doporučené a volitelné výukové výstupy ve vztahu k úrovni znalostí a dovedností pro odborníky ve zdravotnictví, ať už v roli uživatelů IT nebo jako specialistů na BMZI. Další doporučení, specifická pro daný vzdělávací program, budou doplněna v sekcích 4 a 5. Doporučená úroveň znalostí a dovedností: + = úvodní. ++ = středně pokročilý. +++ = pokročilý. Znalosti /dovednosti obor (1) Stěžejní znalosti a dovednosti biomedicínské a zdravotnické informatiky Úroveň znalostí IT uživatel Specialista na BMZI 1.1 Vývoj informatiky jako vědního oboru a profese Potřeba systematického zpracování informací ve zdravotnictví, přínosy a omezení informační technologie ve zdravotnictví 1.3 Efektivní a zodpovědné využití nástrojů na zpracování informací, podpora praxe a rozhodování odborníků ve zdravotnictví 1.4 Využití softwarových personálních aplikací pro dokumentaci, personální komunikaci, včetně přístupu na internet, pro publikování a základní statistiky 1.5 Informatická gramotnost: knihovnická klasifikace a systematické terminologie vztahující se ke zdravotnictví a jejich kódování, metody vyhledávání literatury, výzkumné metody a výzkumná paradigmata 1.6 Charakteristiky, funkčnosti a příklady informačních systémů ve zdravotnictví (např. klinické informační systémy, informační systémy primární péče, atd.) 1.7 Architektury informačních systémů ve zdravotnictví; přístupy a standardy pro komunikaci ++ a spolupráci a pro integraci komponent, architektonických paradigmat (např. architektury orientované na služby) 1.8 Management informačních systémů ve zdravotnictví (management zdravotnických informací, management IT služeb, právní a regulační otázky) 1.9 Charakteristiky, funkcionality a příklady informačních systémů pro podporu pacientů a veřejnosti + ++ (např. architektury informačních systémů a aplikací orientovaných na pacienta, osobní zdravotní záznamy, informační systémy obohacené o senzory) 1.10 Metody a přístupy k oblastnímu vytváření sítí a sdílené péči (ezdraví, aplikace zdravotnické + ++ telematiky a výměna informací mezi organizacemi) 1.11 Vhodná dokumentace a principy řízení zdravotnických dat včetně schopnosti používat zdravotnické a medicínské kódovací systémy, budování zdravotnických a medicínských kódovacích systémů 1.12 Struktura, design a principy analýzy zdravotního záznamu včetně pojmů jako je kvalita dat, minimální datové soubory, architektura a obecné aplikace elektronického záznamu o pacientovi/elektronického zdravotnického záznamu 1.13 Socio-organizační a socio-technické otázky, včetně pracovních postupů/procesového modelování + ++ a reorganizace 1.14 Principy reprezentace dat a analýzy dat využívající primární a sekundární datové zdroje, + ++ principy dolování dat, datová úložiště a management znalostí 1.15 Biomedicínské modelování a simulace Etické a bezpečností otázky včetně zodpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče, managerů + ++ a odborníků na BMZI a důvěrnost, diskrétnost a bezpečnosti pacientových dat 1.17 Nomenklatury, slovníky, terminologie, ontologie a taxonomie v BMZI Informatické metody a nástroje k podpoře vzdělávání (včetně flexibilního a dálkového vzdělávání), + využití relevantních vzdělávacích technologií, včetně internetu a webových stránek 1.19 Evaluace a hodnocení informačních systémů, včetně designu studie, výběru a triangulačních (kvantitativních a kvalitativních) metod, hodnocení výstupů a dopadů, ekonomická evaluace, nezáměrné důsledky, systematické recenze a metaanlýzy, zdravotnická informatika založená na důkazech ++ (2) Medicína, zdraví, biovědy, organizace zdravotnického systému 2.1 Základy lidského fungování a biovědy (anatomie, fyziologie, mikrobiologie, genomika a klinické + + obory jako je interní medicína, chirurgie, atd.) 2.2 Základy co tvoří zdraví z fyziologických, sociologických, psychologických, výživových, emočních, + + environmentálních, kulturních, duševních perspektiv a jeho zjišťování 2.3 Principy klinického/medicínského rozhodování a diagnostické a léčebné strategie Organizace zdravotnických institucí a celkový zdravotnický systém, meziorganizační aspekty, sdílená péče 2.5 Politika a regulační systémy zákonů pro nakládání s informacemi ve zdravotnictví Principy praxe založené na důkazech (medicína založená na důkazech, ošetřovatelství založené + + na důkazech,... ) pokračuje na další stránce EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

7 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs7 pokračování z předchozí stránky Znalosti /dovednosti obor 2.7 Zdravotnická administrace, zdravotnická ekonomika, management kvality zdraví a management zdrojů, iniciativy pacientovi bezpečnosti, služby veřejného zdravotnictví a měření výsledků (3) Informatika/počítačová věda, matematika, biometrie (pokračování) Úroveň znalostí IT uživatel Specialista na BMZI Základní informatická terminologie jako data, informace, znalosti, hardware, software, počítač, sítě, informační systémy, management informačních systémů 3.2 Schopnost používat osobní počítače, textové editory, tabulkový software, jednoduché databázové systémy 3.3 Schopnost komunikovat elektronicky, včetně výměny elektronických dat s dalšími odborníky ve zdravotnictví, používání internetu/intranetu 3.4 Metody praktické informatiky/počítačové vědy, zejména na programovací jazyky, softwarové +++ inženýrství, datové struktury, systémy databázového řízení, informační a systémové modelovací nástroje, teorii a praxi informačních systémů, znalostní inženýrství, (konceptovou) reprezentaci a získávání, softwarové architektury 3.5 Metody teoretické informatiky/počítačové vědy, např. teorie komplexnosti, šifrování/bezpečnost Metody technické informatiky/počítačové vědy, např. architektura sítí a topologie, telekomunikace, ++ bezdrátové technologie, virtuální realita, multimedia 3.7 Metody vzájemného propojení a integrace komponent informačních systémů ve zdravotnictví, ++ standardy vzájemného propojení, práce s násobnými identifikátory pacienta 3.8 Ovládání životního cyklu informačního systému: analýza, specifikace požadavku, implementace a/nebo výběr informačních systémů, řízení rizik, školení uživatelů 3.9 Metody projektového řízení a řízení změn (tj. projektové plánování, řízení zdrojů, týmové řízení, řízení konfliktů, spolupráce a motivace, teorie změn, strategie změn) 3.10 Matematika: algebra, analýza, logika, numerická matematika, teorie pravděpodobnosti a statistika, ++ kódování 3.11 Biometrie, epidemiologie a metody výzkumu ve zdravotnictví, včetně designu studie Metody podpory rozhodování a jejich aplikace směrem k řízení pacientů, získávání, reprezentace a inženýrství medicínských znalostí, budování a využití klinických cest a doporučení 3.13 Základní koncepty a aplikace všudypřítomného programování (např. vše prostupující, všudypřítomné + technologie založené na senzorech, zdraví umožňující technologie, všudypřítomné zdravotnické systémy a asistované bydlení) 3.14 Upotřebitelné inženýrství, interakce člověk-počítač, evaluace využitelnosti, kognitivní aspekty zpracování informací ++ (4) Volitelné moduly v BMZI a z příbuzných oborů 4.1 Biomedicínské zobrazování a zpracování signálů Klinická/medicínská bioinformatika a počítačová biologie Zdraví umožňující technologie, všudypřítomné zdravotnické systémy a asistované bydlení Vědy zdravotnických informací Medicínská chemoinformatika Medicínská nanoinformatika Medicínská robotika Informatika veřejného zdraví Pro vzdělávání v BMZI můžeme určit dva druhy hlavních výukových výsledků. Specifikují: 1. Výsledky výuky pro všechny odborníky ve zdravotnictví v jejich roli IT uživatele: umožňují odborníkům ve zdravotnictví efektivně a odpovědně používat metodologii zpracování informací a znalostí a informační a komunikační technologii. Je potřeba zahrnout tyto výukové výsledky do všech vysokoškolských osnov, které vedou ke zdravotnické odborné kvalifikaci. Na druhou stranu existují: 2. Výsledky výuky pro specialisty BMZI: připravují vysokoškoláky pro povolání v BMZI v akademických, zdravotnických (např. v nemocnici, primární péči), vládních nebo průmyslových prostředích. Tyto výukové výsledky by měly být zahrnuty ve všech osnovách vedoucích ke kvalifikaci specialistů v BMZI. Je zřejmé, že existují různé úrovně týkající se hloubky a šíře výukových výsledků mezi specializací odborníka ve zdravotnictví jako IT uživatele a odborníka ve zdravotnictví jako odborníka na BMZI. Některé programy se mohou soustředit buď na odborníky ve zdravotnictví nebo na specialisty zdravotnické informatiky. Další programy se mohou soustředit na prostřední úroveň, kde se studenti učí komunikovat s lékaři a sestrami jako IT uživatelé na jedné straně a jako specialisté na zdravotnickou informatiku na druhé straně. Výsledky výuky definují úrovně znalostí a dovedností, které jsou potřeba. Požadované výsledky určují výukové složky, ať už v kurzech/přednáškových směrech BMZI, c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

8 cs8 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) které jsou částí vzdělávacích programů nebo ve specializovaných programech BMZI. Tabulka 2 zahrnuje seznam výukových výsledků, které IMIA doporučuje. Úroveň znalostí a dovedností je rozčleněna do doménových oblastí: 1. stěžejní znalosti a dovednosti BMZI, 2. medicína, zdravotní vědy a biovědy, organizace zdravotního systému, 3. informatika/počítačová věda, matematika, biometrie, 4. nepovinné moduly BMZI a příbuzných oborů. Aby bylo dosaženo výše zmíněných výukových výsledků, měly by se vzít v úvahu vzdělávací komponenty, které by měly být zařazeny do příslušných vzdělávacích programů. Znalosti a dovednosti, které jsou popsány v části 4, jsou volitelné a jsou doporučené, např. jestli výzkumný profil univerzity/školy nabízející program zahrnuje tyto oblasti a jestli dobře padnou do programu. Všichni zdravotničtí odborní absolventi by měli ve své roli IT uživatelů mít úrovně znalostí a dovedností, které jsou zmíněny pro IT uživatele. Obdobně, ti odborníci ve zdravotnictví, kteří budou odborníky v BMZI, by měli mít úrovně znalostí a dovedností, které jsou pro ně přesně stanovené. Výše zmíněné úrovně znalostí a dovedností mohou zvlášť dobře fungovat pro rozvinuté, vyspělé země, s vysokou úrovní přístupu a využíváním informačních technologií, a které mají vysoce vyvinuté infrastruktury zdravotní péče. Země v ekonomickém přechodu mohou mít na začátku potřebu přizpůsobit je s ohledem na úroveň jejich technologie. Zásady BMZI však mohou být stále vyučovány, vyvíjeny a používány i bez vysoké úrovně informačních a komunikačních technologií. Doporučení, jak specifická pro určité kurzy BMZI, které jsou částí vzdělávacích programů, tak specifická pro specializované vzdělávací programy BMZI, jsou zmíněna v Sekci 4 a 5. 4 Doporučení pro kurzy biomedicínské a zdravotnické informatiky, které jsou částí vzdělávacích programů 4.1 Obecné poznámky Části vzdělávacího kurzu BMZI by měly být přizpůsobeny studentově pokroku, a kde je to možné, by měly být relevantní a použitelné k podpoře daného stupně studentova pokroku. Například výuka o pacientově záznamu studentům medicíny by měla být uvedena poté, co student získal nějakou klinickou praxi, ale ne moc pozdě, tak aby studenti těchto znalostí mohli využít v pozdějších stádiích svého klinického výcviku. Kvůli již zmíněné pestrosti existují různé perspektivy pro vzdělávání v BMZI. Speciálně pro odborníky BMZI můžeme rozlišit mezi přístupy více založenými na informatice a přístupy více založenými na výuce BMZI, spolu s mnoha jejich kombinacemi. Je důležité uznat potřebu týmové práce, protože všechny projekty zdravotnické informatiky vyžadují přispění více než jedné osoby s jejími jedinečnými dovednostmi, tak aby se byl tým jako celek schopen vypořádat se všemi aspekty projektu a to soudržným a koordinovaným způsobem. Cílem informatického přístupu k BMZI je soustředění se na strojové zpracovávání dat, informace a znalosti ve zdravotnictví a medicínu se silným důrazem na potřebu pokročilých znalostí a dovedností BMZI, pracovních postupů, lidí a organizačních aspektů, s důrazem na matematiku, teoretickou, praktickou a technickou informatiku/počítačovou vědu, zejména na sémantickou interoperabilitu, softwarové inženýrství založené na ontologii a jeho vztah s účinnými a bezpečnými daty, na zpracování a reprezentaci informací a dat. Nicméně, zdravotnické problémy mohou být řešeny ve spolupráci lékařů s dalšími zdravotnickými odborníky. V takovém přístupu k výuce BMZI převažují znalosti a dovednosti informatiky/počítačové vědy, ale musí být aplikovány s rozumnou znalostí, jak jsou zdravotnické služby poskytovány. Cílem přístupu založeného na zdravotnické péči pro BMZI je opět soustředění se na strojové zpracovávání dat, informací a znalostí ve zdravotnictví a medicíně, vyžadujících kromě znalostí BMZI také znalosti medicíny nebo dalších zdravotnických věd a to v takovém rozsahu, který může být poskytnut v rámci lékařského vzdělání nebo vzdělání v některé zdravotnické vědě. V takovémto přístupu k BMZI vzdělávání převládají klinické znalosti a dovednosti, ale musí být aplikovány do kontextu BMZI. Doporučení, která jsou poskytnuta v sekci 4.2 a 4.3 pro specialisty BMZI, jsou doporučení pro přístup založený na zdravotnické péči pro BMZI. Doporučení v sekci 4.4 a 5.2 jsou orientována směrem k přístupu založeném na informatice. Vzhledem ke vzdělávací posloupnosti, zejména pro bakalářské, magisterské a doktorské tituly, by měla být zvažována obecná rozdělení co do hloubky tak i šířky, tak jak se o tom pojednává v sekci 5. Pro specifikaci studentovi náplně práce je používán European Credit Transfer and Accumulation System (ECST) [85]. Celý akademický rok studentovi náplně práce odpovídá V ECST 60 kreditům. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

9 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs9 4.2 Doporučení pro kurzy biomedicínské a zdravotnické informatiky, které jsou částí programů oborů medicína, ošetřovatelství, zdravotnický management, zubní lékařství, farmacie a veřejné zdravotnictví Kurzy/cykly přednášek pro IT uživatele Aby bylo dosaženo úrovní znalostí a dovedností v BMZI pro uživatele IT, tak jak je doporučeno v sekci 3, měl by celkový studentský učební plán pro vzdělávací složky v BMZI obsahovat alespoň čtyři kredity ECTS. Čtyři kredity mohou odpovídat, např. přibližně 40 hodinám přednášek, cvičení a praktické výuce na univerzitách. Kurz za čtyři kredity ECTS se může, např. skládat z 3hodinové přednášky jednou týdně během jednoho semestru, který má 14 týdnů výuky. Měly by být využity specifické příklady z práce příslušných zdravotnických odborníků. Důraz by měl být kladen především na praktickou a simulovanou výuku. Doplňková doporučení této sekce 4 mohou být použita také v programech jiných odborníků ve zdravotnictví, jako jsou lékařští laboratorní technici, lékařští knihovníci, radiologoví technici, dietologové, zaměstnanečtí terapeuti atd. nebo pro programy spojené se zdravotnickými/klinickými výzkumnými studiemi. Tito lidé také potřebují vědět o možnostech a nebezpečích zpracovávání informací ve zdravotnictví a měli by být schopni efektivně používat metody a nástroje pro zpracovávání informací a informační a komunikační technologie Kurzy/cykly přednášek pro specialisty BMZI Aby byly dosaženy úrovně znalostí a dovedností v BMZI pro specialisty tak, jak byly doporučené v sekci 3, měl by studentský učební plán spojený s těmito výukovými částmi v BMZI mít alespoň 60 kreditů, tj. jeden rok denního studia. Je to podobné jako specializované magisterské programy v BMZI. Kromě základních znalostí a dovedností získaných v každém programu, by relativní množství studentského učebního plánu pro tři oblasti znalostí a dovedností uvnitř kurzu zdravotnické/ medicínské informatiky mělo být přibližně takové, jako je ukázáno v Tabulce 3. Všechny zdravotnické odborné oblasti (2) by se měly soustředit na zdravotnický systém organizace, oblast (3) by se měla zaměřit na praktickou informatiku a řízení projektů. Zdravotním sestrám by měla být umožněna specializace, která může být zahrnuta v postgraduálních ošetřovatelských osnovách. Pro zdravotnické manažery by znalost a praktické dovednosti v architekturách informačních systémů, včetně vlastností, které jsou vyžadovány, aby bylo dosaženo sémantické interoperability a v řízení informačních systémů/sítě, měly obzvláště zahrnovat práci a tok informací, které podporují podnikové funkce pro administrativu, kontrolu, kvalitu managementu a výkonné rozhodování. 4.3 Doporučení pro kurzy BMZI, které jsou částí programů administrace zdravotních záznamů V posledním desetiletí obor administrativy zdravotního záznamu (často označovaný jako management zdravotnických informací) zvýšil svůj rozsah od spravování dokumentu po řízení zdravotnických informací. Také rozsah upotřebení se podstatně změnil. Pro vzdělávání administrátorů zdravotních záznamů jsou doporučovány dva různé stupně vzdělávání: První stupeň by měl pokrýt úvodní pojmy a principy a předpokládá základní úroveň dovedností. Studenti na této úrovni podstoupí například 2-3letý kurz studia na úrovni vysoké školy, jehož výsledkem (např. v USA) je asistentský titul. Tito studenti by měli být zaměřeni na data, meta-data, kódovací pravidla, klasifikační systémy a jejich vztahy k zdravotnické informatice. Ve druhém stupni je předpokládáno hlubší pochopení znalostí a více pokročilé terminologické dovednosti, řešení problémů a hlubší kritické myšlení. Studenti na této úrovni např. navštěvují tří nebo čtyřletý kurz, jehož výsledkem je bakalářský titul, kde dovednosti v managementu zdravotnických informací a znalostí jsou integrovány s pokročilejšími informatickými znalostmi a dovednostmi. Další studia mohou následovat. Tabulka 3: Doporučený studentský učební plán v kreditech ECTS pro tři znalostní a dovednostní oblasti kurzů zdravotnické/medicínské informatiky uvnitř medicínských programů a dalších věd o zdraví. Oblast znalostí/dovedností Program Medicína, ošetřovatelství, zdravotnický management, stomatologie, farmacie, veřejné zdravotnictví (1) Stěžejní znalosti a dovednosti 40 v BMZI (2) Medicína, vědy o zdraví a biovědy, 5 organizace zdravotnic- kého systému (3) Informatika/počítačová věda, 15 matematika, biometrie Kurzy/cykly přednášek pro IT uživatele Studenti administrativy zdravotních záznamů, jak již bylo zmíněno v prvním stupni, mohou být považováni za c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

10 cs10 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) uživatele IT. Doporučení na úrovni znalostí a dovedností jsou stejná jako pro uživatele IT, zmíněná v sekci 4.2. Zvláštní důraz by měl být kladen na informační gramotnost, zdravotnickou terminologii, kódovací a klasifikační systémy, elektronický zdravotní záznam a hodnotící metodologii. Měla by zde být předběžná znalost a dovednosti na poli lékařství, zdravotních a biologických věd, organizaci zdravotnických systémů Kurzy/cykly přednášek pro specialisty na biomedicínskou a zdravotnickou informatiku Studenti programů administrativy zdravotních záznamů, respektive programů řízení zdravotnických informací, které vedou k bakalářským a magisterským titulům, by měli mít znalosti a dovednosti specialistů BMZI, tak jak bylo zmíněno v sekci 4.2. Opět, zvláštní důraz by měl být kladen na informační gramotnost, meta-data, zdravotnickou terminologii, kódovací a klasifikační systémy, elektronický zdravotní záznam a hodnotící metodologii a vztah mezi těmito koncepty a použitím různých informačních technologií. Tabulka 4: Doporučený studentský učební plán v kreditech ECTS pro tři znalostní a dovednostní oblasti kurzů zdravotnické/medicínské informatiky uvnitř programů informatiky/počítačové vědy. Oblast znalostí/dovedností (1) Stěžejní znalosti a dovednosti v BMZI (2) Medicína, vědy o zdraví a biovědy, organizace zdravotnického systému (3) Informatika/počítačová věda, matematika, biometrie Program Informatika/počítačová věda Doporučení pro kurzy biomedicínské a zdravotnické informatiky, které jsou částí programů informatiky/počítačové vědy Kurzy/cykly přednášek pro specialisty na biomedicínskou a zdravotnickou informatiku Aby specialisté dosáhli stupně znalostí a dovedností v BMZI, tak jak byly doporučeny v sekci 3, měla by délka studia pro vzdělávací části v BMZI být alespoň 60 kreditů ECTS, tzn. jeden rok denního studia. Navíc k základním znalostem a dovednostem v informatice/počítačové vědě, by mělo být relativní množství studentova učebního plánu pro tři oblasti znalostí a dovedností v rámci kurzů BMZI v takovém rozsahu jako je ukázáno v Tabulce Studentův učební plán v (3) obsahuje znalosti a dovednosti v biometrii, sémantické interoperabilitě a hodnotících metodách. Měly by být zdůrazněny použité metody a nástroje informatiky ve zdravotnických institucích a pro konkrétní problémy v diagnózách, terapii, ošetřovatelství a zdravotnickém managementu. Je nezbytné zahrnout softwarové inženýrství založené na ontologii a potřebu oddělit znalosti od systémové konfigurace, jelikož tyto koncepty jsou základem k dosažení sémantické interoperability a bezpečných klinických systémů pro podporu rozhodování. To pomůže studentovi informatiky nebo počítačové vědy získat více znalostí o zdravotnickém prostředí. Management zdravotnických informačních systémů by měl zahrnovat rozvoj a implementaci softwarových a hardwarových komponent zdravotnických informačních systémů. Měly by být obzvláště zvažovány technické a informační aspekty při zpracovávání lékařských signálů a obrazů. 5 Doporučení pro specializované výukové programy v biomedicínské a zdravotnické informatice Cílem všech specializovaných programů v BMZI je připravit absolventy pro povolání v akademickém/výzkumném prostředí, zdravotnických zařízeních nebo organizacích, vládních nebo mezinárodních subjektech veřejného zdraví nebo v průmyslovém prostředí. 5.1 Doporučení pro bakalářské programy v biomedicínské a zdravotnické informatice Osnovy programu vedoucího k bakalářskému titulu v BMZI by měly připravit studenty na profesionální kariéru v této oblasti. Navíc by měly poskytnou pozadí a teoretický základ nezbytný pro pokročilejší univerzitní studium na tomto nebo příbuzném poli. Cílem tohoto pregraduálního vzdělávání je vybavit studenty specializovanými znalostmi na poli BMZI, stejně tak jako dovednostmi, jak využívat získané znalosti v různých praktických situacích. Záměrem je poskytnout hluboké pochopení tohoto oboru a schopnost přenést odbornou znalost, získanou v této oblasti, do praktické aplikace nástrojů a konceptů. Ve srovnání s komplexními formálními metodologickými základy magisterského programu převládá u pregraduálních osnov aplikace orientovaná na praxi. Když vezmeme v úvahu rozmanitost tohoto oboru, studenti bakalářského programu potřebují porozumět šířce této oblasti a dobře se obeznámit se spektrem BMZI (zachytit všechny sub-domény jako je bioinformatika, klinická informatika, informatika veřejného zdravotnictví, atd.). Výzvou je poskytnout znalosti a dovednosti, které mohou studenti použít v praxi, zatímco rozpoznají, EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

11 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs11 že oblast zájmu by mohla být dále hlouběji prozkoumávána na magisterské úrovni. Aby bylo dosaženo úrovní znalostí a dovedností tak jak je doporučeno v sekci 3, a aby byla dosažena velká hloubka a šířka všech vzdělávacích komponent, by délka studia pro vzdělávací složku bakalářského programu v BMZI měla být nejméně tři roky. To odpovídá studentskému učebnímu plánu 180 kreditů ECTS. Pro přístup založený na informatice a vztahující se k BMZI by relativní množství studijního plánu pro čtyři okruhy znalostí a dovedností u bakalářského programu mělo dosáhnout takového rozsahu, jako je znázorněno v Tabulce 5. Tato skladba může být rozmanitá, od velice silného technického osvojení IT dovedností až po slabší osvojení IT a silnější soustředění na zdravotnickou aplikaci a to v závislosti na požadovaných výsledcích výuky. Tabulka 5: Doporučený studentský učební plán v kreditech ECTS pro znalostní a dovednostní oblasti kurzů zdravotnické/medicínské informatiky uvnitř bakalářských programů biomedicínské a zdravotnické informatiky. Oblast znalostí/dovedností Program BMZI (bakalář) (1) Stěžejní znalosti a dovednosti 50 v BMZI (2) Medicína, vědy o zdraví a biovědy, 20 organizace zdravotnic- kého systému (3) Informatika/počítačová věda, 110 matematika, biometrie Doporučení pro magisterské a doktorské programy v biomedicínské a zdravotnické informatice U programů vedoucích k magisterskému nebo doktorskému titulu převládá ve vzdělávací části programu komplexní formální metodologický základ pro BMZI. Cílem je poskytnout vědecké vzdělání, které zachytí teoretické základy tohoto oboru, poskytne speciální znalosti a vybaví studenty jak praktickými schopnostmi, tak analytickými přístupy, které jim umožní prosazovat znalostní bázi oboru. Absolventi budou schopni zvládnout jak praktické metody a nástroje, tak vedení nezávislého výzkumu. Na rozdíl od bakalářských programů tyto magisterské a postgraduální programy zdůrazňují formální proniknutí do znalostí a základů tohoto oboru a prosazují metodologickou odbornost a nezávislou analýzu. Od absolventů se očekává, že budou přispívat tomuto oboru a povedou jeho vědecký pokrok. Aby bylo dosaženo úrovně znalostí a dovedností v BMZI, tak jak je doporučeno v sekci 3 a aby bylo dosaženo požadované hloubky a šířky vzdělávacích komponent, měla by být délka studia pro magisterský titul alespoň jeden rok denního studia, což odpovídá nejméně 60 kreditům ECTS. Dva roky studia, které odpovídají 120 kreditům ECTS, by se měly preferovat u Ph.D. studia nebo by Ph.D. práce měla obyčejně trvat tři až čtyři roky. Relativní množství studentova studijního plánu pro tři znalostní a dovednostní oblasti magisterského programu by mělo přibližně odpovídat rozsahu, který je uveden v Tabulce 6. Tabulka 6: Doporučený studentský učební plán v kreditech ECTS pro znalostní a dovednostní oblasti kurzů zdravotnické/medicínské informatiky uvnitř dvouletých (jednoročních) magisterských programů biomedicínské a zdravotnické informatiky. Oblast znalostí/dovedností Program BMZI (magistr) (1) Stěžejní znalosti a dovednosti 80 (40) v BMZI (2) Medicína, vědy o zdraví a biovědy, 20 (10) organizace zdravotnic- kého systému (3) Informatika/počítačová věda, 20 (10) matematika, biometrie 180 (60) Očekává se, že magisterští studenti úspěšně ukončili buď a) bakalářský program v BMZI, b) bakalářský nebo magisterský program medicíny, biologie, veřejného zdravotnictví, zdravotnické administrativy nebo jiné zdravotnické vědy nebo c) počítačové vědy/informatiky. V případě b) a c) by měly být nabídnuty doplňkové alternativní kurzy (pro b) v informatice/počítačové vědě a pro c) ve zdravotnických vědách a biovědách, zdravotních systémech). U programů, které vedou k doktorskému titulu, by měl student vést komplexní výzkum jako přídavek k výukovým požadavkům, které již byly zmíněny. Znalosti a dovednosti by také měly mít přidanou hloubku a šířku a studenti si mohou vybrat, že získají další proniknutí do volitelných oblastí, které jsou základem jejich výzkumu. 6 Doporučení pro navazující vzdělávání 6.1 Navazující vzdělávání v biomedicínské a zdravotnické informatice Certifikát zdravotnické informatiky, medicínské informatiky a/nebo biomedicínské informatiky by měl být poskytnut za dostatečnou znalost BMZI z akademického, vzdělávacího a/nebo praktického hlediska ve vztahu k určitým úkolům nebo rolím v rámci zdravotnického průmyslu. Kromě toho, lékařům, kteří obvykle mají velmi dobře zavedeny formy dalšího vzdělávání, by měla být nabídnuta možnost získat, kromě jejich lékařského titulu, také doplňkovou kvalifikaci zdravotnické informatiky, medicínské informatiky a/nebo biomedicínské informatiky. Tato dodatečná kvalifikace může být vydána c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

12 cs12 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) kteroukoli národní lékařskou asociací, zdravotní odbornou asociací nebo univerzitou. To samé platí pro zdravotní sestry, pro které jsou různé formy dalšího vzdělávání v mnoha zemích jsou dobře zavedeny. Aby mohly být nabídnuty kurzy BMZI pro pokračující vzdělání, je doporučeno, aby byly založeny speciální instituce, které by tyto kurzy provozovaly. Tyto instituce mohou být uvnitř univerzit nebo by to mohly být např. akademie zdravotnické/lékařské informatiky založené asociacemi BMZI nebo by to mohly být soukromé instituce a to pod podmínkou, že ve všech případech by lidé, kteří by byli zodpovědní za osnovy, obsah a výuku, byli přiměřeně kvalifikovaní (viz také [89]). 6.2 Celoživotní vzdělávání Práce v oblasti BMZI a dokonce i využívání informačních a komunikačních technologií vyžaduje celoživotní vzdělávání. Proto by příležitosti pokračujícího vzdělávání měly být nabízeny odborníkům BMZI i uživatelům IT různých zdravotnických oborů. Schopnost učení se učit se tak stane obzvláště důležitou. Tabulka 7: Kategorie informatické praxe, převzato z [53]. Úroveň Typ práce Příklad názvu praxe funkcí Akademická Osoba, která dělá Profesor; Vědec, výzkumník výzkum a/nebo učí v akademickém centru Aplikovaná Osoba, která většinu Hlavní programátor; svého pracovního času hlavní medicínský pracuje v provozním nebo ošetřovatelský informatickém programátor; pro- prostředí jektový manažer; vývojář; instruktor Klinická Kliničtí a další pracovníci, kteří používají informatiku při své práci 7 Další doporučení 7.1 Jak zahájit výuku BMZI lékař; sestra; zdravotnický administrátor BMZI ovlivňuje všechny odborníky ve zdravotnictví. Aby mohlo dojít k zahájení vzdělávání na tomto poli, doporučuje IMIA, aby byly vzaty v úvahu všechny druhy zdravotnických odborníků, včetně různých druhů specializace a stupně vzdělání. Prvním krokem je uvážit úroveň praxe daného jedince. Jak bylo zmíněno v Tabulce 7, práce v informatice záleží na tom, zda má někdo technické/informatické nebo klinické základy. V rámci informatiky může mít někdo zkušenost více na aplikační úrovni nebo může být více akademik, který vyučuje a/nebo provádí výzkum. Pro země bez formálních vzdělávacích programů informatiky jsou nezbytné další kroky. V tomto případě musí dojít nejprve ke vzdělání učitelů ( učit učitele ) nebo by, např. fakulta BMZI ve vyspělých zemích mohla poskytovat tuto službu. Dále, musí být připraven (nebo přizpůsoben) studijní plán a v rámci univerzit musí být založeny instituce zdravotnické nebo medicínské informatiky, většinou uvnitř lékařských fakult nebo fakult zdravotních věd. 7.2 Způsoby vzdělávání Další úvahou pro vzdělávací programy informatiky musí být způsob(y) vzdělávání, které musí být vybrány s ohledem na specifický profil a možnosti příslušných univerzit. Kromě přednášek je důležité, aby byly nabídnuty praktické zkušenosti ze zdravotnických institucí (např. nemocnic). Kromě tradičních přednášek a cvičení v rámci univerzit by měly být také aktivně uskutečňovány různé flexibilní, distanční a otevřené druhy. Učení orientované na problémy by mělo obzvláště podporovat významnost BMZI, tak jak si to vyžaduje integrace informatiky a dalších oborů [86]. 7.3 Kvalifikovaní učitelé Kurzy a programy BMZI musí být vysoce kvalitní. Učitelé kurzů BMZI musí mít v tomto oboru adekvátní a přesně stanovenou kvalifikaci. Tyto kvalifikace pro přednášení BMZI musí být možné získat na univerzitách nebo na jiných institucích vyššího vzdělávání. 7.4 Uznávané kvalifikace Vzdělávání studentů v BMZI, které přesahuje úvodní kurzy v používání informačních a komunikačních technologií, má smysl pouze tehdy, jestliže jsou pro tyto absolventy vytvořené pozice. Kvalifikace těchto absolventů BMZI musí být uznávány a my doporučujeme, aby si zdravotnické organizace uvědomily potřebu pozic specialistů BMZI. 8 Podpora IMIA pro programy a kurzy BMZI 8.1 Certifikace IMIA K podpoře vzdělávání vysoké kvality na poli BMZI nabízí IMIA pomoc poskytováním odborných rad osobám a institucím tohoto oboru, dokud to zdroje IMIA dovolují. To může být hlavně potřeba při zahajování vzdělávacích aktivit a když ještě nejsou založené národní instituce, které by toto zařizovaly. IMIA také v současné době zakládá služby pro akreditaci takovýchto vzdělávacích programů. Kurzy BMZI uvnitř programů a specializovaných programů toho oboru mohou požádat o přidání k popisu jejich kurzu nebo programu frázi podpořený Mezinárodní asociací medicínské informatiky a mohou používat v tomto kontextu logo IMIA. Je podmínečné, aby IMIA doporu- EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

13 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs13 čení byla splněna a kvalita programu, zahrnující organizační integritu a zdroje, byla hodnocena vybranými experty IMIA. To se netýká jednotlivých kurzů, ale pouze souborů kurzů nebo programů. Splnění doporučení a hodnocení kvality programu bude zkoumáno výborem, který se většinou skládá ze 4 členů IMIA První pracovní skupiny zabývající se vzděláváním v oblasti zdravotnické a medicínské informatiky nebo dalšími osobami, které jsou zkušené ve vzdělávání v BMZI a kteří budou schváleni prezidentem a předsedou IMIA pracovní skupiny zabývající se vzděláváním. Po schválení bude dané organizaci předán písemný certifikát, podepsaný prezidentem IMIA a předsedou IMIA pracovní skupiny zabývající se vzděláváním ve zdravotnické a lékařské informatice a členy výboru. Žádosti by měly být předány výkonnému řediteli IMIA. 8.2 Mezinárodní programy, mezinárodní výměny studentů a učitelů IMIA povzbuzuje a doporučuje mezinárodní aktivity ve vzdělávání specialistů BMZI. IMIA také doporučuje mezinárodní výměnu studentů a učitelů v tomto oboru. To povzbuzuje založení mezinárodních programů, které to budou podporovat a vyměňovat si výukové materiály. Programy by měly být sestaveny modulárním způsobem a mezinárodní kreditní přestupní systém, jako je European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS [85]), by měl být používán ve zmíněných národních programech, aby byly podpořeny tyto mezinárodní perspektivy. 9 Výměna informací o programech a kurzech BMZI podporovaných IMIA Pracovní skupina IMIA zabývající se vzděláváním ve zdravotnické a lékařské informatice je skupina věnující se vzdělávání v BMZI. Její aktivity zahrnují šíření a výměnu informací o programech a kurzech BMZI, podporou BMZI kurzů a výměnu studentů a učitelů. Pracovní skupina chce zlepšovat znalosti 1) jak jsou zdravotničtí odborníci vyučováni různě po světě, 2) jak je BMZI vysvětlována zejména studentům počítačové vědy/informatiky a 3) jak je vyučována v rámci specializovaných osnov BMZI. Členové pracovní skupiny přispívají do různých webových katalogů programů BMZI, včetně těch, které byly zmíněny v sekci 1.2. Navíc, pracovní skupina IMIA zabývající se vzděláváním v oblasti zdravotnické a medicínské informatiky spravuje adresář, který usnadňuje komunikaci mezi všemi osobami na světě, které mají zájem o výuku BMZI. Abyste byli zapsáni, následujte instrukce na webových stránkách této pracovní skupiny. IMIA podporuje vývoj a sdílení výukových materiálů vysoké kvality pro kurzy BMZI. To pomůže vypsat další kurzy v této oblasti. To také stimuluje využití webových stránek IMIA pracovní skupiny zabývající se vzděláváním a adresáře pro diseminaci informací o takovýchto výukových materiálech. 10 Závěrečné poznámky Tato doporučení poskytují rámec pro individuální rozvoj osnov. Jednotlivé země si mohou přát vyvinout detailnější nebo lépe definované osnovy, které by odpovídaly jejich specifickým potřebám a vzdělávacímu systému. To by mohlo zahrnovat minimální stupeň kompetentnosti požadovaný pro jednotlivý stupeň a úroveň znalostí/dovedností. Musí být oficiálně přijata nová profesní aktivita a to ve formě dobře zavedeného názvu, spojená s konkrétní platovou stupnicí. Toto uznání se jeví jako přirozený doplněk k univerzitnímu titulu. Například v Belgii ministerské nařízení stanovilo v roce 2001 kritéria kvalifikace lékařských odborníků v managementu zdravotních dat. Toto oficiální uznání jedním z členských států Evropské Unie otevírá způsob rovnocennosti této konkrétní kvalifikace ve všech členských státech pro obsah vzdělávacích programů, stejně tak jako pro podmínky zaměstnání [87]. Navíc, Velká Británie udělala hodně práce na profesionalismu a kvalifikacích, které jsou publikovány zejména jako UK Council for Health Informatics Professions [88, 89]. Očekává se, že takovéto národní snahy ovlivní další revize těchto doporučení. IMIA, která chápe svoji roli jako vůdce ve vědeckém pokroku rozvíjející se oblasti BMZI, také vyvíjí, jako část svého strategického plánu [77], znalostní bázi [90], která může být opravdu důležitá pro pedagogy na tomto poli, stejně tak jako pro odborníky ve zdravotnictví. IMIA pracovní skupina zabývající se výukou zdravotnické a medicínské informatiky může v blízké budoucnosti vyvinout výuková doporučující kritéria, která by mohla sloužit jako průvodce pro učitele, kteří si přejí se zúčastnit výuky BMZI. Poděkování Tato aktualizovaná doporučení jsou výsledkem týmu, který založila IMIA pracovní skupina zabývající se výukou zdravotnické a medicínské informatiky v roce 2006 [81]. Koncept dokumentu byl komunikován a diskutován členy této pracovní skupiny během její pracovní konference v roce 2008 v Buenos Aires. Doporučení byla nakonec schválena valným shromáždění IMIA 25. října 2009 v Hirošimě v Japonsku. Na těchto doporučeních se významně podíleli Elske Ammenwerth (Rakousko), Georgie Demiris (USA), Arie Hasman (Nizozemí), Reinhold Haux (Německo), William Hersh (USA), Evelyn Hovenga (Austrálie), K. C. Lun (Singapur), John Mantas (Řecko), Heimar Marin (Brazílie), Fernando Martin-Sanchez (Španělsko), Graham Wright (Velká Británie). Team by rád poděkoval profesoru Dr. Reinholdu Hauxovi, prezidentovi MIA, za jeho c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

14 cs14 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) nepřetržitou podporu ve vývoji aktualizované verze vzdělávacích doporučení. Také děkujeme Dr. Peterovi Murrayemu, výkonnému řediteli IMIA, za kontrolování a podporování snah tohoto týmu. Chtěli bychom poděkovat všem přispěvatelům původních doporučení za jejich pionýrskou práci, tak jak bylo zmíněno v [1]. Doporučení byla editována Johnem Mantasem (spolupředsedou IMIA pracovní skupiny zabývající se výukou zdravotnické a medicínské informatiky), který předsedal pracovnímu týmu. Do českého jazyka přeložila Petra Přečková s podporou projektu 1M06014 MŠMT ČR. Reference [1] Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on education in health and medical informatics. Methods Inf Med 2000; 39: Last access: August 29, [2] IMIA Yearbooks of Medical Informatics. and /index.php?id=imia. Last access: August 29, [3] Haux R, Swinkels W, Ball MJ, Knaup P, Lun KC, editors. Special Issue on health and medical informatics education: transformation of healthcare through innovative use of information technology. Proceedings of the 1997 IMIA Working Group on Education Meeting. Int J Med Inform 1998; 50: [4] Hersh WR, Gorman P, editors. Teach Globally, Learn Locally. Proceedings of the 2003 IMIA Working Group on Education Meeting. Int J Med Inform 2004; 73: [5] Mantas J, editor. Health and medical informatics education. Proceedings of the 2005 IMIA Working Group on Education Meeting. Methods Inf Med 2007; 46: [6] Hersh WR, Otero P, Bernaldo de Quirós FG, editors. Building Worldwide Capacity for the Health Informatics Workforce. Proceedings of the 2008 IMIA Working Group on Education Meeting. Methods Inf Med (to appear). [7] Hasman A, Albert A, Wainwright P, Klar R, Sosa M, editors. Education and training in health informatics in Europe. Amsterdam: IOS Press; [8] Mantas J. Health and nursing informatics education. Stud Health Technol Inform 1998; 56: [9] Mantas J. Future trends in health informatics theoretical and practical. Stud Health Technol Inform 2004; 109: [10] Garg AX, Adhikari NK, McDonald H, Rosas- Arellano MP, Devereaux PJ, Beyene J, Sam J, Haynes RB. Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance and patient outcomes: a systematic review. JAMA 2005; 293: [11] Chaudhry B, Wang J, Wu S, Maglione M, Mojica W, Roth E, Morton SC, Shekelle PG. Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care. Ann Intern Med 2006; 144: [12] Hersh WR, Hickam DH, Severance SM, Dana TL, Pyle Krages K, Helfand M. Diagnosis, access and outcomes: Update of a systematic review of telemedicine services. J Telemed Telecare 2006; 12 Suppl 2: S3 31. [13] Lorenzi NM. E-health strategies worldwide. In: Haux R, Kulikowski C, editors. IMIA Yearbook of Medical Informatics Stuttgart: Schattauer; pp [14] Hasman A, Haux R. Modeling in biomedical informatics an exploratory analysis (part 1). Methods Inf Med 2006; 45: [15] Hasman A, Haux R. Modeling in biomedical informatics: an exploratory analysis (part 2). Int J Med Inform 2007; 76: [16] Kuhn KA, Knoll A, Mewes HW, Schwaiger M, Bode A, et al. Informatics and medicine from mole - cules to populations. Methods Inf Med 2008; 47: [17] Payne PR, Johnson SB, Starren JB, Tilson HH, Dowdy D. Breaking the translational barriers: the value of integrating biomedical informatics and translational research. J Investig Med 2005; 53: [18] Zerhouni EA. Translational research: moving discovery to practice. Clin Pharmacol Ther 2007; 81: [19] Baxevanis AD, Ouellette BFF. Bioinformatics: a practical guide to the analysis of genes and proteins. Third Edition. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience; [20] Hovenga EJS, Mantas J. Global Health Informatics Education. Amsterdam: IOS Press; [21] Jaspers MW, Gardner RM, Gatewood LC, Haux R, Schmidt D, Wetter T. The International Partnership for Health Informatics Education: lessons learned from six years of experience. Methods Inf Med 2005; 44: [22] Otero P, Hersh W, et al. Translation, implementation and evaluation of a medical informatics distance learning course for Latin America. MEDINFO 2007 Proceedings of the Twelfth World Congress on Health (Medical) Informatics. Brisbane, Australia: IOS Press; CD-ROM P421. [23] Ball MJ, Silva JS, Bierstock S, Douglas JV, Norcio AF, Chakraborty J, Srini J. Failure to provide clinicians useful IT systems: opportunities to leapfrog current technologies. Methods Inf Med 2008; 47: 4 7. [24] Hersh W. Health care information technology: progress and barriers. JAMA 2004; 292: [25] Poon EG, Blumenthal D, Jaggi T, Honour MM, Bates DW, Kaushal R. Overcoming barriers to adopting and implementing computerized physician order entry systems in U.S. hospitals. Health Aff (Millwood) 2004; 23: [26] Hersh W. Who are the informaticians? What we know and should know. J Am Med Inform Assoc 2006; 13: [27] Hersh W. Health and biomedical informatics: opportunities and challenges for a twenty-first century profession and its education. Yearb Med Inform pp [28] Hersh W. A stimulus to define informatics and health information technology. BMC Med Inform Decis Mak 2009; 9: 24. [29] Schuemie MJ, Talmon JL, Moorman PW, Kors JA. Mapping the domain of medical informatics. Methods Inf Med 2009; 48: [30] Roberts J. Developing health informatics as a recognised professional domain supporting clinical and health management activity. World Hosp Health Serv 2006; 42: [31] Joyub R. The professionalisation of health informatics in the United Kingdom. UK Health Informatics Today 2004; 42 (Spring): 1 4. [32] Klar R. Official catalogue of subject matters in medical informatics for German medical students. In: [7], pp EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

15 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) cs15 [33] Scope and Standards of Nursing Informatics Practice. Washington, DC: American Nurses Association; [34] Detmer DE, Lumpkin JR, Williamson JJ. Defining the medical subspecialty of clinical informatics. J Am Med Inform Assoc 2009; 16: [35] Safran C, Shabot MM, Munger BS, Holmes JH, Steen EB, Lumpkin JR, et al. Program requirements for fellowship education in the subspecialty of clinical informatics. J Am Med Inform Assoc 2009; 16: Erratum in: J Am Med Inform Assoc 2009; 16: 605. [36] Leven FJ, Curriculum for medical informatics at the University of Heidelberg/School of Technology Heilbronn. Methods Inf Med 1994; 33: [37] Knaup P, Haag M, Leven FJ, Dickhaus H. Challenges in the evolution of the medical informatics program at Heidelberg/Heilbronn (Germany). Methods Inf Med 2009; 48: [38] Moehr JR. English Translation of the Minutes of the Invitational Workshop Goals, Contents and Methods for Education in Medical Informatics. Haux R, Kulikowski C, editors. IMIA Yearbook of Medical Informatics Stuttgart: Schattauer; pp [39] Moehr JR. The Quest for Identity of Health Informatics and for Guidance to Education in it The German Reisensburg Conference of 1973 Revisited. Haux R, Kulikowski C, editors. IMIA Yearbook of Medical Informatics Stuttgart: Schattauer; pp [40] Duncan KA Austing RH, Katz S, Pengov RE, Pogue RE, Wasserman AIl. Health Computing: Curriculum for an emerging profession report of the ACM curriculum committee on health computing education. Proceedings of the 1978 ACM Annual Conference/Annual Meeting. Washington, DC:ACM Press; pp cfm?id=804112&type=pdf&coll=guide&dl=guide &CFID= &CFTOKEN= Last access: August 29, [41] Physicians for the twenty-first century (The GPEP Report). Washington: Association of the American Medical Colleges; [42] Haux R, Dudeck J, Gaus W, Leven FJ, Kunath H, Michaelis J et al. Recommendations of the German Association for Medical Informatics, Biometry and Epidemiology for education and training in medical informatics. Methods Inf Med 1992; 31: [43] Hasman A, Albert A. Education and training in health informatics: guidelines for European curricula. Int J Med Inform 1997; 45: [44] Council of Europe Committee of Ministers (1995): Recommendations No. R (90) 21 of the Committee of Ministers to Member States on training strategies for health information systems. In: [7], pp 3 6. [45] Mantas J. Developing curriculum in nursing informatics in Europe. Int J Med Inform 1998; 50: [46] Mantas J. NIGHTINGALE a new perspective in nursing informatics education in Europe. Stud Health Technol Inform 1998; 51: [47] Enabling People Programme English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting. Information for caring: integrating informatics into learning programmes for nurses, midwives and health visitors. Birmingham: Institute of Health and Care Development; [48] National Advisory Council on Nurse Education and Practice (NACNEP): A national informatics agenda for nursing education and practice. Washington DC: US Department of Health and Human Services, Division of Nursing: /content_storage_01/ b/80/16/d3/da.pdf. Last access: August 29, [49] Medical School Objectives Project. Medical Informatics Objectives. Washington, DC: Association of American Medical Colleges; Last access: August 29, [50] Schleyer T. Competencies for Dental Informatics V 1.0. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Center for Dental Informatics: /competencies.php. Last access: August 29, [51] Health Informatics Competency Profiles for the NHS. London: National Health Service Information Authority; [52] Staggers N, Gassert CA, Curran C. A Delphi study to determine informatics competencies at four levels of practice. Nursing Res 2002; 51: [53] Covvey HD, Zitner D, Bernstein R. Pointing the way: competencies and curricula in health informatics. Waterloo, Ontario: University of Waterloo; /CurriculaMASTERDocumentVersion1Final.zip. Last access: August 29, [54] Mantas J Hasman A, editors. Textbook in health informatics a nursing perspective. Amsterdam: IOS Press; [55] O Carroll PW; Public Health Informatics Competencies Working Group. Informatics competencies for public health professionals., Seattle, Wa:Northwest Center for Public Health Practice; _print.pdf. Last access: August 29, [56] Curran CR. Informatics competencies for nurse practitioners. AACN Clin Issues 2003; 14: [57] Friedman CP, Altman RB, Kohane IS, McCormick KA, Miller PL, Ozbolt JG, et al.; American College of Medical Informatics. Training the next generation of informaticians: the impact of BISTI and bioinformatics a report from the American College of Medical Informatics. J Am Med Inform Assoc 2004; 11: [58] HIM Baccalaureate Degree Entry-Level Competencies. Chicago, IL: American Health Information Management Association; /public/documents/ahima/bok1_ pdf. Last access: October 2, [59] Garde S, Hovenga E. Australian health informatics educational framework. Brunswick East, Australia: Australian College of Health Informatics; /default/files/health_informatics_educational_framework _ pdf. Last access: October 2, [60] Ivanitskaya L, O Boyle I, Casey AM. Health information literacy and competencies of information age students: results from the interactive online Research Readiness Self- Assessment (RRSA). J Med Internet Res 2006; 8: e6. [61] VISION 2016: A Blueprint for quality education in health information management. Chicago, Il: American Health Information Management Association (AHIMA); /Vision2016BlueprintforEduc.pdf. Last access: August 29, c 2011 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 7 (2011), Issue 2

16 cs16 Mantas a kol. Doporučení Mezinárodní asociace medicínské informatiky (IMIA) [62] Health informatics professional core competencies. Toronto, Ontario: Canadian Health Informatics Association (COACH); https://secure.coachorg.com/opendoc.asp?docid=1062 Last access: August 29, [63] Health information science knowledge and skills. Chicago, IL: Medical Library Association; /education/platform/skills.html. Last access: August 29, [64] Pigott K, de Lusignan S, Rapley A, Robinson J, Pritchard- Copley A. An informatics benchmarking statement. Methods Inf Med 2007; 46: [65] Huang Q. Competencies for graduate curricula in health, medical and biomedical informatics: a framework. Health Informatics Journal 2007; 13: [66] Joint Workforce Task Force. Health information management and informatics core competencies for individuals working with electronic health records. Chicago, IL, and Bethesda, MD: American Health Information Management Association and American Medical Informatics Association: workforce_2008.pdf. Last access: August 29, [67] Gassert C. Technology and informatics competencies. Nursing Clinics of North America 2008: 43: [68] Karras BT, Davies J, Koo D; Working Group on Competencies for Public Health Informatics Competencies. Competencies for public health informaticians, Public Health Informatics Competencies. 2007, Seattle, WA: Center for Public Health Informatics; edu/competencies. Last access: August 29, [69] Gardner RM, Overhage JM, Steen EB, Munger BS, Holmes JH, Williamson JJ, et al.; AMIA Board of Directors. Core content for the subspecialty of clinical informatics. J Am Med Inform Assoc 2009; 16: [70] Hersh W. AMIA-OHSU Program Logistics, Accessing Demo, Detailed Curriculum, Learning Objectives, and Additional Information. Portland, OR, Oregon Health Science University, Last access: November 25, [71] Gugerty B, Delaney C. TIGER Informatics Competencies Collaborative (TICC) Final Report, Technology Informatics Guiding Educational Reform (TIGER) Initiative, Last access: November 25, [72] HIT Workforce Competencies by Role. Washington, DC, Office of the National Coordinator for Health IT, healthit.hhs.gov/portal/server.pt?open=18&objid= &parentname=communitypage&parentid=15&mode=2&in _hi_userid=11113&cached=true. Last access: November 25, [73] Last access: August 29, [74] /index.asp. Last access: August 29, [75] /international.asp. Last access: August 29, [76] Last access: August 29, [77] The IMIA strategic plan: towards IMIA Last access: August 29, [78] Lorenzi NM. Towards IMIA 2015 the IMIA strategic plan. Yearb Med Inform pp 1 5. [79] Murray P, et al. Let a thousand flowers bloom: transition towards implementation of the IMIA strategic plan. Methods Inf Med 2007; 46: [80] Murray PJ. The IMIA strategic plan towards IMIA Yearb Med Inform pp [81] Minutes of the IMIA General Assembly, August 2007, Brisbane, Australia. Report of the Vice-President for Working Groups. [82] Knaup P, Dickhaus H. Perspectives of medical informatics: advancing health care requires interdisciplinarity and interoperability. Methods Inf Med 2009; 48: 1 3. [83] Kulikowski CA. The micro-macro spectrum of medical informatics challenges: from molecular medicine to transforming health care in a globalizing society. Methods Inf Med 2002; 41: [84] van Bemmel JH. Medical informatics is interdisciplinary avant la lettre. Methods Inf Med 2008; 47: [85] European Credit Transfer and Accumulation System: /doc48_en.htm. Last access: August 29, 2009 [86] Hasman A, Boshuizen HP. Medical informatics and problembased learning. Methods Inf Med 2001; 40: [87] Moniteur Belge du : Arreté Ministériel du 15 octobre 2001 fixant les criteres d agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé N ; C-2001/22760; pp [88] Roberts J. Developing the Health Informatics Professional. In: Hayes, G, Barnett D, editors. UK Health Computing: Recollections and reflections. BCS, May [89] UK Council for Health Informatics Professions, Last access: November 25, [90] Wright G, et al. IMIA knowledge base. Report submitted to IMIA, June EJBI Volume 7 (2011), Issue 2 c 2011 EuroMISE s.r.o.

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Řešitelé:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Zoltán Szabó, Jan Münz

Zoltán Szabó, Jan Münz PŘÍPRAVA ROZŠÍŘENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA O OBOR BIOMEDICÍNCKÁ INFORMATIKA Zoltán Szabó, Jan Münz Anotace V současné době na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem L I B O R S E I D L, K A R E L H Á N A 1. L F U K 1 7. D U B N A 2 0 1 3 L É K A Ř

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Elektronická zdravotní dokumentace

Elektronická zdravotní dokumentace Elektronická zdravotní dokumentace Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. vedoucí Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR v.v.i., ředitelka EuroMISE centra UK a AV ČR Elektronická zdravotní

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více