Otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, XI. a XII. semestr všeobecného směru, ak. r. 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, XI. a XII. semestr všeobecného směru, ak. r. 2013/2014"

Transkript

1 Otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, XI. a XII. semestr všeobecného směru, ak. r. 2013/2014 I. Kardiologie 1. Vyšetřovací metody v kardiologii 2. Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace 3. Kardiogenní šok 4. Levostranná srdeční nedostatečnost (dg, dělení, léčba) 5. Pravostranná srdeční nedostatečnost (dg, dělení, léčba) 6. Indikace ke kardiostimulaci (způsoby stimulace) 7. Sick sinus syndrom; syndrom dráždivé karotidy 8. Atrioventrikulární blokáda 9. Supraventrikulární tachykardie 10. Komorová arytmie 11. Esenciální hypertenze 12. Sekundární hypertenze 13. Léčba arteriální hypertenze 14. Ateroskleróza (rizikové faktory, prevence, terapie) 15. Ischemická choroba srdeční (etiologie, patogeneze a klasifikace) 16. Chronické formy ischemické choroby srdeční (klinický obraz a léčba) 17. Angina pectoris 18. Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace 19. Léčba infarktu myokardu 20. Vrozené srdeční vady v dospělosti 21. Mitrální stenóza a mitrální insuficience 22. Aortální stenóza a aortální insuficience 23. Endokarditidy 24. Myokarditidy 25. Kardiomyopatie 26. Záněty osrdečníku 27. Plicní embolie a tromboembolická nemoc 28. Plicní hypertenze (primární, sekundární a cor pulmonale chronicum) 29. Onemocnění aorty 30. Chronická ischemická choroba končetin II. Pneumologie 31. Vyšetřovací metody v pneumologii 32. Záněty dolních dýchacích cest (laryngitida, tracheitida, bronchitida, bronchiolitida) 33. Bronchiektazie (vrozené a získané) 34. Komunitní pneumonie (etiologie, rozdělení, léčba) 35. Nosokomiální pneumonie (etiologie, rozdělení, léčba) 36. Plicní absces (diagnostika a léčba) 37. Hemoptýza (definice, etiologie, diagnostika, zásady léčby) 38. Onemocnění průdušnice (stenóza trachey, tracheomalácie, tracheoezofageální píštěl) 39. Pneumonie u imunokompromitovaných jedinců 40. Neinfekční pneumonie (pneumonitidy) 41. Tuberkulóza plic 42. Chronická obstrukční plicní nemoc 43. Asthma bronchiale 44. Respirační nedostatečnost a hypoventilační syndromy

2 45. Sarkoidóza 46. Fibrotizující plicní procesy (kryptogenní fibrotizující alveolitida, sekundární plicní fibrózy a profesionální pneumokoniózy) 47. Pneumotorax 48. Choroby pohrudnice (fluidothorax, hrudní empyém, nádory) 49. Karcinom plic 50. Nádory a záněty mediastina 51. Benigní nádory plic a průdušek 52. Výšková (vysokohorská) nemoc a zdravotní rizika letecké dopravy 53. Legionelová pneumonie, pontiacká horečka a legionářská nemoc 54. Chřipka (influenza) 55. Choroby související s kouřením (diagnostika a léčba závislosti na tabáku ) III. Gastroenterologie 56. Vyšetřovací metody chorob trávicí trubice 57. Nemoci spojené s obstrukcí jícnu (benigní a maligní nádory jícnu) 58. Motorické poruchy jícnu, divertikly a záněty jícnu, hiátové hernie 59. Žaludeční dyspepsie, akutní i chronická gastritida a gastropatie 60. Peptický vřed žaludku a duodena 61. Nádory žaludku 62. Krvácení do horní a dolní části trávícího traktu 63. Malabsorpční syndrom 64. Idiopatická proktokolitida, Crohnova nemoc a méně obvyklé kolitidy 65. Dráždivý tračník, divertikulóza tlustého střeva a megakolon 66. Nádory tlustého střeva a konečníku 67. Akutní pankreatitida 68. Chronická pankreatitida 69. Nádory slinivky břišní 70. Vyšetřovací metody u chorob jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní 71. Patogeneza ikteru a jeho klinické typy 72. Portální hypertenze a ascites 73. Jaterní selhání (hepatální encefalopatie a hepatorenální syndrom) 74. Chronické hepatitidy a jaterní granulomatózní procesy 75. Jaterní cirhóza včetně primární biliární cirhózy 76. Alkoholické postižení jater (alkoholická steatóza, hepatitida a alkoholická cirhóza) 77. Postižení jater toxické a polékové, u hemochromatózy, Wilsonovy choroby, porfyrie a v těhotenství (včetně HELLP syndromu) 78. Nádory jater, žlučníku a žlučových cest 79. Cholecystolitiáza a choledocholitiáza, cholecystitida a cholangitida 80. Postcholecystektomický syndrom, stenóza Vaterovy papily a dyskinéza žlučových cest 81. Otrava kyselinami, louhy a kovy (rtuť,olovo, arzén) 82. Otrava organofosfáty 83. Alimentární otravy bakteriálního původu, yersiniózy a salmonelózy 84. Akutní virové hepatitidy (typy A-E a ostatní virové infekce) 85. Bacilární úplavice (shigellosis), botulizmus 86. Parazitární střevní infekce, protozoární infekce 87. Leptospirové infekce

3 IV. Poruchy metabolismu a výživy 88. Poruchy acidobazické rovnováhy a jejich léčba 89. Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství a jejich léčba 90. Metabolické kostní nemoci 91. Porfyrie 92. Porucha metabolizmu purinů 93. Malnutrice a umělá výživa 94. Poruchy z nedostatku vitaminů a stopových prvků 95. Obezita 96. Ateroskleróza a hyperlipoproteinémie (diagnostika, klasifikace a léčba) 97. Diabetes mellitus (patofyziologie, diagnostika a klasifikace) 98. Léčba diabetes mellitus 99. Akutní komplikace diabetes mellitus (diagnostika a léčba) 100. Chronické komplikace diabetes mellitus 101. Amyloidóza (primární AL a reaktivní AA) V. Revmatologie a imunologie 102. Vyšetřovací metody v revmatologii 103. Revmatoidní artritida a juvenilní chronická artritida 104. Systémový lupus erytematodes 105. Systémová sklerodermie a Sjögrenův syndrom 106. Polymyozitida a dermatomyozitida 107. Vaskulitidy 108. Spondylartritidy (ankylozující spondylartritida, reaktivní artritida, psoriatická a enteropatické spondylartritidy) 109. Osteoartróza 110. Infekční artritidy, paraneoplastické syndromy a artropatie při endokrinních onemocněních 111. Mimokloubní revmatizmus 112. Revmatická horečka 113. Primární a sekundární imunodeficience 114. Lymeská borrelióza a klíšťové encefalitidy 115. AIDS VI. Hematologie 116. Vyšetřovací metody v hematologii, hematoonkologii a koagulaci 117. Anémie chronických chorob 118. Anémie z nedostatku železa a akutní posthemorhagická anemie 119. Anémie z nedostatku vit. B12 a kyseliny listové 120. Anémie hemolytické (dědičné a získané hemolytické anémie) 121. Ph negativní chronické myeloproliferace (PV, ET, PMF) a sekundární polycytemie 122. Akutní leukemie a myelodysplastický syndrom 123. Transplantace krvetvorných buněk (autologní a alogenní) 124. Monoklonální gamapatie včetně mnohotného myelomu 125. Chronická myeloidní leukémie 126. Chronická lymfatická leukémie a vlasatobuněčná leukémie

4 127. Hodgkinův lymfom 128. Nehodgkinské lymfomy 129. Trombofilní stavy (vrozené a získané) 130. Zásady antikoagulační léčby a otrava antikoagulancii 131. Krvácivé stavy z destičkových příčin: ITP, diseminová intravaskulární koagulace a jiné mikroangiopatické HA (TTP, HUS, HELLP sy) 132. Krvácivé stavy z nedostatku plazmatických faktorů (vrozené a získané koagulopatie) 133. Febrilní neutropenie a podpůrná léčba v hematoonkologii 134. Organizace nemocniční transfuzní služby, aferézy, léčba krevními deriváty 135. Zásady účelné hemoterapie, nepříznivé účinky krevních převodů 136. Infekční mononukleóza, toxoplazmóza VII. Nefrologie 137. Vyšetřovací metody v nefrologii 138. Dědičná onemocnění ledvin (polycystická choroba autozomálně dominantního typu, nemoci kolagenu IV typu, renální tubulární acidóza) 139. Nefrotický syndrom 140. Akutní glomerulonefritida a rychle progredující glomerulonefritidy 141. Chronické glomerulonefritidy 142. Sekundární glomerulopatie (diabetická nefropatie, amyloidóza ledvin, postižení ledvin u systémových chorob pojiva) 143. Infekce močových cest a akutní intersticiální nefritida (akutní pyelonefritida) 144. Chronické tubulointersticiální nefritidy a nemoci tubulů 145. Urolitiáza a obstrukční uropatie 146. Nádory ledvin a vývodných močových cest 147. Ledviny a hypertenze, cévní onemocnění ledvin 148. Akutní selhání ledvin 149. Chronické selhání ledvin a uremický syndrom 150. Metody očisťování krve (extrakorporání hemodialýza, peritoneální dialýza, kontinuální metody, hemoperfuze a plasmaferéza) 151. Transplantace ledviny 152. Otrava léky (analgetiky, hypnotiky a sedativy, analgetiky morfinového typu a návykovými látkami) 153. Akutní otravy způsobené houbami, rostlinami a hadím uštknutím 154. Otrava organickými rozpouštědly (uhlovodíky, rozpouštědla rafinovaná z ropy, alkoholy, glykoly). VIII. Endokrinologie 155. Vyšetřovací metody v endokrinologii 156. Diabetes insipidus 157. Hypopituitarismus 158. Hyperfunkční nádory hypofýzy 159. Hypertyreóza 160. Hypotyreóza 161. Struma a záněty štítné žlázy 162. Nádory štítné žlázy 163. Choroby příštitných tělísek 164. Hyperfunkční syndromy kůry nadledvin 165. Hypofunkční syndromy kůry nadledvin 166. Choroby dřeně nadledvin

5 167. Endokrinně aktivní tumory GIT IX. Diferenciální diagnostika 168. Dif. dg bolestí na hrudi 169. Dif. dg dušnosti a kašle 170. Dif. dg poruchy vědomí 171. Dif. dg edémových stavů 172. Dif. dg proteinurie 173. Dif. dg hematurie 174. Dif. dg uzlinového syndromu 175. Dif. dg hepatomegálie 176. Dif. dg splenomegálie 177. Dif. dg ikteru 178. Dif. dg průjmu 179. Dif. dg obstipace 180. Dif. dg vysoké hodnoty sedimentace erytrocytů a CRP 181. Dif. dg horečnatých stavů 182. Dif. dg bolestí a otoků kloubů 183. Dif. dg bolestí břicha 184. Dif. dg bolestí zad a bederní krajiny 185. Dif. dg kožních a slizničních změn u interních chorob 186. Dif. dg očních změn u interních chorob 187. Obecné zásady terapie akutních otrav včetně zásad první pomoci

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku.

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku. Obor: Dětské lékařství 1. Charakteristika novorozeneckého období, ošetření a výživa novorozence. Infekce močových cest, akutní a chronická pyelonefritida. Alergická kožní onemocnění, atopický ekzém. 2.

Více

Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství

Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1. Renovaskulární hypertense 2. Bronchiektasie ( vrozené, získané, u jiných onemocnění) 3. Akutní stav zmatenosti dif.dg., terapie

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II. pro 3. ročník středních zdravotnických škol. Třetí, doplněné vydání

MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II. pro 3. ročník středních zdravotnických škol. Třetí, doplněné vydání MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II pro 3. ročník středních zdravotnických škol Třetí, doplněné vydání PRAHA 2003 OBSAH 1 Choroby dýchacího systému.................................... 13

Více

Příl. Seznam prioritních nemocí

Příl. Seznam prioritních nemocí Příl. Seznam prioritních nemocí -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Kód Název hlavní diagnózy Název členění diagnózy

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Rejstřík. Vnitřní lékařství. ročníku 2010; 56(1 12)

Rejstřík. Vnitřní lékařství. ročníku 2010; 56(1 12) Vnitřní lékařství Rejstřík ročníku 2010; 56(1 12) Stranový rozsah jednotlivých čísel: 1: 1 90 2: 91 168 3: 169 262 4: 263 362 5: 363 480 6: 481 630 7: 631 780 8: 781 894 9: 895 1012 10: 1013 1106 11: 1107

Více

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html LITERATURA Otto Hrodek, JanVavřinec a kol. Pediatrie Galén, 2002 R. E.Behrman, et al. Nelson

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 463/1990 Strana 1683 čebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě též v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní 15 ). (2) Postup při zabezpečování a poskytování lázeňské

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Obsah (věcný rejstřík)

Obsah (věcný rejstřík) vyhledat text Obsah (věcný rejstřík) V indexu jsou klíčová slova odlišena tučným písmem. Číslo před stranovým odkazem před lomítkem odkazuje na příslušný sešit; P na tomto místě na přílohu čísla 9, S pak

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 1. ČERVENCE 2009 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství...........................

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1986. Uverejnené: 28.11.1986 Účinnosť od: 01.01.1987

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1986. Uverejnené: 28.11.1986 Účinnosť od: 01.01.1987 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1986 Uverejnené: 28.11.1986 Účinnosť od: 01.01.1987 75 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE.

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE. Vzhledem k tomu, že v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2014 je právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více