Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetřovatelská péče v interních oborech 2"

Transkript

1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014

2 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech, specifikovat ošetřovatelský proces v interních oborech. Studenti umí definovat základní interní terminologii. Studenti umí vysvětlit patologii, patofyziologii, diagnostiku, kliniku i léčbu interních onemocnění v kardiologii, pneumologii, nefrologii, hematologii a gastroenterologii. Studenti umí vytvořit ošetřovatelský proces u konkrétní kazuistiky pacienta interních onemocnění v kardiologii, pneumologii, nefrologii, hematologii a gastroenterologii. Obsah předmětu Předmět ošetřovatelská péče v interních oborech 2 obsahuje problematiku interních onemocnění v kardiologii, pneumologii, nefrologii, hematologii a gastroenterologii. Název přednášky: 01 - Arytmie definovat pojmy tachyarytmie a bradyarytmie vysvětlit pojem flutter síní a fibrilace komor popsat terapii arytmií popsat holterovské EKG vysvěltit pojem bicyklová ergometrie Definice arytmií a jejich základní dělení. Bradyarytmie, příznaky, diagnostika, terapie. Tachyarytmie, dělení, příznaky, terapie. Ablace katetrizační a chirurgická. Arytmie, EKG, kardiostimulátor, flutter síní, fibrilace komor, sick sinus syndrom Symptomatické bradyarytmie lze vyřešit pomocí trvalé kardiostimulace (diagnóza založena na EKG průkazu - stanardní, ambulantní, záznamníky). Symptomatické SV tachyarytmie (s výjimkou fibrilace síní a multifokální síňové tachykardie) lze vyléčit pomocí katetrizační ablace. U fibrilace síní je primárně indikována medikamenózní profylaktická léčba, ale při jejím selhání lze uvažovat o nefarmakologických postupech. Symptomatické idiopatické komorové tachykardie lze vyléčit pomocí katetrizační ablace. U komorových tachykardií při strukturním postižení srdce závisí výběr terapie na základní diagnóze, klinické prezentaci a stupni dysfunkce levé komory (ICD, katetrizační ablace, chirurgická ablace, kombinace obojího)

3 Popište, co znamená Holterovské monitorování EKG. Co je kardiostimulátor a k čemu slouží? Popište rozdíl mezi tachyarytmií a bradyarytmií. 1. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, ISBN X. 2. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, ISBN ČEŠKA, R. A KOL. Interna. Praha: Triton, ISBN KAŠÁK, Viktor. Asthma bronchiale. Praha: Maxdorf, ISBN VOJÁČEK, J., KETTNER, J. Klinická kardiologie. Hradec Králové: Nucleus, ISBN

4 Název přednášky: 02 Nádory srdce popsat základní rozdělení nádorových onemocnění srdce. popsat klinické symptomy nejčastěji provázející nádorová onemocnění srdce. vysvětlit základní principy vyšetření u nádorových onemocnění srdce. vyjmenovat jednotlivé druhy nádorových onemocnění srdce. Základní etiologie a incidence srdečních nádorových onemocnění Rozdělení nádorových onemocnění srdce na benigní a maligní Klinické příznaky a vyšetřovací metody Srdeční myxom a srdeční angiom Nádory srdce, maligní, benigní, srdeční myxom, angiosarkom srdce Jsou relativně vzácné, dělíme je na primární a sekundární (metastatické). Většina primárních nádorů srdce je benigních (75-80 %), vznikají častěji v levostranných oddílech a metastatické nádory srdce provázejí generalizované maligní onemocnění. Popište rozdělení nádorových onemocnění srdce. Popište klinické symptomy nejčastěji provázející nádorová onemocnění srdce. Popište základní principy vyšetření u nádorových onemocnění srdce. Vyjmenujte jednotlivé druhy nádorových onemocnění srdce 1. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, ISBN X. 2. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, ISBN ČEŠKA, R. A KOL. Interna. Praha: Triton, ISBN

5 Název přednášky: 03 Srdeční selhání. definovat srdeční selhání. popsat rozdíl mezi pravostranným a levostranným srdečním selháním. popsat prognózu srdečního selhání. popsat NYHA klasifikaci. popsat klinické příznaky a vyšetřovací metody u pravostranného a levostranného srdečního selhání. Definice srdečního selhání. Příčiny srdečního selhání. Prognóza srdečního selhání. Moderní léčba: medikamentózní, nefarmakologická. Srdeční transplantace. Srdeční selhání, akutní, chronické, srdeční výdej. Chronické srdeční selhání je stav, u kterého přes dostatečné plnění komor klesá minutový srdeční výdej a srdce není schopno plnit metabolické potřeby tkání. K srdečnímu selhání může dojít při nepřiměřeném vzestupu plícního tlaku komor. Vyjmenujte příznaky pravostranného srdečního selhání. Vyjmenujte příznaky levostranného srdečního selhání. Popište léčbu u srdečního selhání. Co znamená pojem nekrvavá venepunkce. 1. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, ISBN X. 2. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, ISBN ČEŠKA, R. A KOL. Interna. Praha: Triton, ISBN

6 Název přednášky: 04 Nefrologie I. nemoci ledvin popsat anatomii a funkce ledvin. popsat klinické příznaky onemocnění ledvin a močových cest. popsat vyjmenovat a popsat jednotlivé diagnostické metody u onemocnění ledvin a močových cest. vysvětlit principy terapie u onemocnění ledvin a močových cest. Anatomie a funkce ledvin Onemocnění glomerulů glomerulopatie a glomerulonefritidy, léčba glomerulonefritid. Diabetická nefropatie prevence a léčba. Nemoci ledvinného intersticia. Cévní onemocnění ledvin. Vrozené a dědičné onemocnění ledvin. Těhotenství a ledviny. Urolitiáza. Infekce močových cest. Ledviny, pyelonefritis, glomerulonefritis, nefropatie, intersticium, glomerulopatie. Onemocnění ledvin a močových cest jsou jedny z nejčastějších onemocnění na interním oddělení, hned po onemocnění dýchacích cest. Tato onemocnění bychom neměli přehlížet, protože mohou vést k trvalému postižení ledvin. Připomeneme jednotlivá základní onemocnění a jejich léčbu. Co je to diabetická nefropatie? Popište laboratorní nález moči u glomerulonefritid. Popište zásady odběrů moči? Co vše můžeme zjistit z vyšetření moč a sediment? 1. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, ISBN X. 2. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, ISBN ČEŠKA, R. A KOL. Interna. Praha: Triton, ISBN KAŠÁK, Viktor. Asthma bronchiale. Praha: Maxdorf, ISBN

7 7. VOJÁČEK, J., KETTNER, J. Klinická kardiologie. Hradec Králové: Nucleus, ISBN

8 Název přednášky: 05 Nefrologie II. Akutní selhání ledvin, porucha vnitřního prostředí, intoxikace popsat akutní a chronické ledvinné selhání. popsat uremické příznaky. popsat diagnostické metody využívané u onemocnění ledvin. popsat hemodialyzační a transplantační program. popsat přípravu pacienta na transplantaci ledviny. vysvětlit pojem akutní intoxikace a její nejčastější příčiny umí popsat metody pro urychlení eliminace škodlivé látky z organismu vyjmenovat poruchy vnitřního prostředí Akutní selhání ledvin. Poruchy vnitřního prostředí. Intoxikace. Akutní selhání ledvin, poruchy vnitřního prostředí, intoxikace. Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při systémovém onemocnění organismu. K takovému poškození dochází často dlouhodobě bez zjevných symptomů, které by nemocnému působily závažné obtíže. Intoxikace neboli otravy jsou akutní stavy, provázené znepokojivými příznaky, které se objevují náhle nebo se v krátkém časovém období postupně rozvíjejí. Mohou zanechat trvalé zdravotní následky a nezřídka ohrozit život. Popište akutní selhání ledvin? Co je to hemodialýza? 1. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, ISBN X. 2. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, ISBN ČEŠKA, R. A KOL. Interna. Praha: Triton, ISBN KAŠÁK, Viktor. Asthma bronchiale. Praha: Maxdorf, ISBN

9 Název přednášky: 06 Onemocnění endo- a perikardu. vysvětlit základy problematiky chorob endokardu a epikardu. definovat choroby endokardu a perikardu. vyjmenovat etiologii chorob endokardu a epikardu. popsat klinický obraz chorob endokardu a epikardu. popsat léčbu chorob endokardu a epikardu Onemocnění perikardu. Akutní perikarditid. Rekurentní perikarditid. Perikardiální výpotek. Srdeční tamponáda. Chronický výpotek. Konstriktivní perikarditid. Perikarditida, srdeční tamponáda, výpotek, revmatická horečka. Endokardity, záněty srdeční nitroblány neboli endokardu, nejčastěji postihují chlopně, ale je možnost i vzniku zánětu nástěnného endokardu. Další problematikou probíranou jsou perikarditidy neboli záněty osrdečníku. Popište problematiku endokarditid včetně léčebných postupů. Popište problematiku perikarditid včetně léčebných postupů. 1. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, ISBN X. 2. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, ISBN ČEŠKA, R. A KOL. Interna. Praha: Triton, ISBN KAŠÁK, Viktor. Asthma bronchiale. Praha: Maxdorf, ISBN VOJÁČEK, J., KETTNER, J. Klinická kardiologie.hradec Králové: Nucleus, ISBN

10 Název cvičení: 01 Úvod do ošetřovatelské péče u onemocnění trávicího ústrojí popsat přípravu u jednotlivých vyšetření u trávicího traktu. popsat povinnosti sestry při přípravě pacienta na jednotlivá vyšetření u trávicího traktu. popsat ošetřovatelské intervence u onemocnění trávicího traktu vyjmenovat ošetřovatelské diagnózy dle NANDA. Vyšetřovací metody GIT. Příprava před vyšetřením a povinnosti sestry. Ošetřovatelské problémy a intervence při ošetřovatelském procesu u pacienta s onemocněním GIT. Vyšetřovací metody, příprava k vyšetření, intervence, ošetřovatelský problém. V kapitole úvod do ošetřovatelské péče u onemocnění trávicího traktu bude věnována pozornost jednotlivým vyšetřením specifickým pro tuto orgánovou soustavu a intervencím při ošetřovatelském procesu o pacienta s onemocněním trávicího traktu. Popište přípravu pacienta na gastroskopii. Popište přípravu pacienta na kolposkopii. Popište přípravu pacienta na ERCP. 1. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, 2010.

11 Název cvičení: 02 - Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním jater definovat jednotlivá onemocnění jater a stručně charakterizovat klinické příznaky a léčbu. popsat jednotlivé etapy terapie u onemocnění jater v kontextu s ošetřovatelskou péčí. popsat nejčastější ošetřovatelské problémy v souvislosti s onemocněním jater. popsat ošetřovatelské intervence. vyjmenovat ošetřovatelské diagnózy dle NANDA. Definice a formy cirhózy jater. Definice a formy jaterního selhání. Klinické projevy a diagnostika onemocnění jater. Léčba onemocnění jater. Ošetřovatelské diagnózy dle NANDA, ošetřovatelské intervence u onemocnění jater, edukace pacienta jaterním onemocněním. Cirhóza jater a jaterní selhání. Onemocnění jater patří mezi častá onemocnění především v rozvojových zemích a mezi některými sociálně specifickými skupinami obyvatel. Nejčastěji jsou játra postižena infekčními onemocněními, především virovými hepatitidami. Cílem ošetřovatelské péče u onemocnění jater je snížení dyspeptických obtíží, poučit pacienta o nutnosti dodržování správné životosprávy. Jaká znáte režimová opatření u srdečního selhání. Jaká jsou specifika diety u onemocnění jater. Popište přípravu a péči o pacienta po břišní punkci. 1. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, 2010.

12 Název cvičení: 03 - Ošetřovatelská péče u pacientů s vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku definovat vředovou chorobu žaludku a duodena, stručně charakterizovat klinické příznaky a léčbu. popsat jednotlivé druhy terapie u vředové choroby žaludku a duodena v kontextu s ošetřovatelskou péčí. popsat nejčastější ošetřovatelské problémy v souvislosti s vředovou chorobou žaludku a duodena. popsat ošetřovatelské intervence. vyjmenovat ošetřovatelské diagnózy dle NANDA. Vředová choroba žaludku a duodena. Klinické projevy. Léčba. Ošetřovatelské diagnózy dle NANDA, ošetřovatelské intervence u vředové choroby žaludku a duodena, edukace pacienta s vředovou chorobou žaludku a duodena. vředová choroba žaludku a duodena. Vředová choroba gastroduodenální, jak již vyplývá z názvu, je choroba žaludku (gaster) a dvanáctníku (duodena). V dnešní době, je to velice časté onemocnění. Mnohdy má dlouhodobý průběh a nemocného může obtěžovat po dlouhé roky nebo i po celý život. Trpí jí více muži (zvláště v produktivním věku), než ženy. Cílem ošetřovatelské péče je ulevit pacientovi od bolesti, minimalizovat dyspeptické potíže, zachovat fyziologický příjem výživy. Jaká znáte režimová opatření u vředové choroby žaludku a duodena. Vyjmenujte jednotlivé ošetřovatelské diagnózy, které byste využili v ošetřovatelském procesu u arteriální hypertenze. 1. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, 2010.

13 Název cvičení: 04 - Ošetřovatelská péče u onemocnění tenkého a tlustého střeva definovat onemocnění tenkého a tlustého střeva a stručně charakterizovat klinické příznaky a léčbu. popsat nejčastější ošetřovatelské problémy v souvislosti s onemocněními tenkého a tlustého střeva. popsat ošetřovatelské intervence. vyjmenovat ošetřovatelské diagnózy dle NANDA. Definice M. Crohn, ulcerózní colitis, enteritis. Klinické projevy a diagnostika u onemocnění střev. Ošetřovatelské diagnózy dle NANDA, ošetřovatelské intervence u onemocnění tenkého a tlustého střeva, u onemocnění tenkého a tlustého střeva. M. Crohn, ulcerózní colitis, enteritis. Tenké střevo je pro člověka nepostradatelným orgánem, k jeho hlavním funkcím patří motilita, trávení, vstřebávání a sekrece. Právě porucha některé z těchto funkcí je podstatou jeho nejvýznamnějších onemocnění. Samostatnou kapitolou jsou nespecifické střevní záněty, pro něž je charakteristická tendence k chronickému průběhu s opakovanými relapsy. Cílem ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním tenkého tlustého střeva je minimalizace dyspeptických obtíží a zajištění fyziologické výživy. Popište šetřící dietu. Popište přípravu na kolposkopii. Popište přípravu na rektoskopii. 1. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, 2010.

14 Název cvičení: 05 Ošetřovatelská péče u pacienta s chorobami slinivky břišní definovat choroby slinivky břišní a stručně charakterizovat klinické příznaky a léčbu. popsat terapii u chorob slinivky břišní v kontextu s ošetřovatelskou péčí. popsat nejčastější ošetřovatelské problémy v souvislosti s chorobami slinivky břišní. popsat ošetřovatelské intervence. vyjmenovat ošetřovatelské diagnózy dle NANDA. Definice chorob slinivky břišní. Klinické projevy a diagnostika chorob slinivky břišní Léčba chorob slinivky břišní Ošetřovatelské diagnózy dle NANDA, ošetřovatelské intervence u chorob slinivky břišní, edukace pacienta s chorobami slinivky břišní. Slinivka břišní, akutní pankreatitida, chronická pankreatitida, pankreatická dieta. Zánět slinivky břišní (pankreatitida) je nemoc zahrnující dvě základní skupiny onemocnění tryptickou pankreatitis (zánět, který je pro pankreas charakteristický, způsobený předčasným aktivováním trypsinu a spadající mezi akutní onemocnění) a skupinu pojmenovanou jako ostatní záněty (podobné zánětům v jiných orgánech). V obou skupinách můžeme najít akutní, chronické a recidivující (navracející se) formy. Cílem ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním slinivky břišní je ulevit pacientovi od bolesti a minimalizovat dyspeptické obtíže. Popište realimentační dietu u pankreatitidy. Jaké změny budou v KO, biochemickém vyšetření krve a moče? 1. ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. dotisk, Praha: Grada, ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. dotisk, Praha: Grada, 2010.

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

CHIRURGICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ KLINICKÁ PRAXE

CHIRURGICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ KLINICKÁ PRAXE Název studijního předmětu GERONTOLOGIE A GERIATRIE KLINICKÁ PRAXE 1, 2 Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2./ZS, 2./LS Rozsah studijního předmětu 2./ZS 0/18 2./LS 0/16 hod. za týden kreditů 1

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Gastroenterologie Autoři: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Petr Dítě,

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE.

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE. Vzhledem k tomu, že v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2014 je právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více