Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství"

Transkript

1 Otázky k atestaci v oboru vnitřní lékařství 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1. Renovaskulární hypertense 2. Bronchiektasie ( vrozené, získané, u jiných onemocnění) 3. Akutní stav zmatenosti dif.dg., terapie 1. Léčba arteriální hypertense 2. Postižení plic u systémových onemocnění 3. Alergické reakce základní rozdělení, terapie 1. Chronické srdeční selhání 2. Chronická lymfadenosa základy diagnostiky a terapie 3. Nejzávažnější infekce u imunokompromitovaných nemocných 1. Plicní hypertense 2. Sjogrenův syndrom 3. Nejčastější průjmová onemocnění 1. Mitrální vady 2. Chronická myelosa základy diagnostiky a terapie 3. Nejčastější virová respirační onemocnění 1. Aortální vady 2. Transplantace plic indikace 3. Sepse 1. Plicní embolie 2. Nádory CNS 3. Infekční záněty plic 1. Akutní perikarditidy 2. Nádorové markery a jejich využití 3. Infekční endokarditida 1. Akutní koronární syndromy 2. Dermatomyositida/polymyositida 3. Nejčastější příčiny pádů seniorů, možnosti prevence 10) 1. Přehled a využití diagnostických metod v kardiologii 2. Sarkoidosa a jiné plicní granulomatosy 3. Infekce přenášené hmyzem

2 11) 1. Komplikace IM 2. Dřeňový útlum 3. Příčiny a důsledky polypragmasie seniorů 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 1. Supraventrikulární tachyarytmie 2. Význam laboratorních vyšetření u nemocných v kritickém stavu, stratifikace prognosy 3. Kožní projevy infekčních onemocnění 1. Poruchy AV převodu 2. Neinfekční záněty plic ( aspirační, inhalační, pneumonitidy) 3. Příčiny a důsledky změn farmakokinetiky léků u seniorů 1. Komorové arytmie 2. Megaloblastové anémie 3. Epidemie, pandemie vymezení pojmů, nejčastější příčiny 1. Antiarytmika přehled, indikace akutního a chronického podávání 2. Idiopatická plicní fibrosa 3. Malárie 1. Kardiomyopatie 2. Indikace oxygenoterapie u spontánně ventilujícího pacienta, rizika,indikace DDOT 3. Lymeská boreliosa 1. Hypertense diagnosa, základní vyšetření, nefarmakologická léčba 2. Epilepsie 3. Streptokokové infekce 1. Hypertensní emergence a urgence 2. Exogenní poškození plic 3. Specifické aspekty posuzování operačního rizika seniorů 1. Dissekce aneurysmatu aorty 2. Míšní léze nejčastější příčiny, klinický obraz 3. Hypotermie a hypertermie 1. Žilní trombosa klinický obraz, dg., terapie 2. ARDS 3. Možnosti ovlivnění kognitivních poruch seniorů farmakologické i nefarmakologické 1. Akutní levostranná srdeční insuficience 2. Vyšetřovací metody v neurologii 3. Virové hepatitidy

3 22) 1. Katetrizační a chirurgická revaskularizace myokardu možnosti, indikace 2. Exogenní poškození plic 3. Virové encefalitidy 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 1. Zevní dočasná a trvalá kardiostimulace- princip, indikace 2. Chronická respirační insuficience nejčastější příčiny, léčba 3. Nozokomiální infekce 1. ICHDK diagnostika, terapie 2. Onemocnění pleury ( kromě pneumothoraxu) 3. Meningitidy 1. Kardiogenní šok 2. Sclerosis multiplex 3. Mykotické infekce 1. Vrozené srdeční vady 2. Trombofilní stavy 3. Úskalí léčby hypertense seniorů výběr antihypertensiv, cílové hodnoty 1. Rizikové faktory aterosklerosy 2. Polyneuropatie 3. Osteoporosa, osteomalacie příčiny, diagnostika, základy terapie 1. Viscerální ischemie 2. Sideropenické anémie 3. Antimikrobiální léčba indikace, zásady 1. Syndrom horní hrudní apertury 2. Šok rozdělení, diagnostika 3. Intoxikace psychofarmaky a psychotropními látkami 1. Raynaudův fenomén a vasoneurosy 2. Nutrice u nemocných v kritickém stavu 3. Dif.dg. bolestí na hrudi 1. Onemocnění renálních tepen 2. Degenerativní onemocnění CNS ( kromě demencí) 3. Dif.dg. perikardiálního výpotku 1. Lymfedém 2. Cholangoitidy 3. Synkopy dif.dg., možnosti léčby

4 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 1. Diabetická ketoacidosa 2. Demence 3. Vysokohorská nemoc. Dekompresní postižení 1. Insuficience hypofysy 2. Asthma bronchiale diagnostika, základy terapie 3. Diuretika účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky 1. Hormonálně aktivní tumory 2. Ischemické CMP 3. Zoonosy 1. Pozdní komplikace diabetu mellitu 2. PKJ a sekundární metastatické postižení jater diagnostika, možnosti terapie 3. Infekce kůže a měkkých tkání ( kromě erysipelu) 1. Diabetes insipidus 2. Hemoragické CMP 3. Poruchy výživy ve stáří 1. Hypotyreosa 2. Vyšetřovací metody v pneumologii 3. Porfyrie 1. Hyperaldosteronismus 2. DIC 3. Intoxikace zplodinami hoření 1. Insuficience kůry nadledvin 2. Myeloproliferativní choroby 3. Obezita 1. Diabetes mellitus I.typu- klinický obraz, diagnostika, základy terapie 2. Kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí 3. Multiresistentní mikroorganismy vysvětlení pojmu, klinický dopad 1. Hypertyreosa 2. Autoimunní zánětlivá onemocnění v neurologii zejména Guillain-Barrého sy. 3. Dif.dg. otoků DK 1. Feochromocytom 2. Dif.dg. trombocytopenie 3. Chřipková onemocnění

5 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 1. Hyperosmolální diabetické koma 2. Choroby lymforetikulárního systému / hodgkinský a nonhodgkinský lymfom/ 3. Dif.dg. bezvědomí 1. Diabetes mellitus II. typu diagnostika, základy terapie 2. Polycytémie 3. Antikoagulační léčba seniorů nejčastější indikace, specifická rizika 1. Záněty štítné žlázy 2. Myasthenia gravis 3. Metabolická acidosa 1. Hyperparatyreosa 2. Kraniocerebrální trauma diagnostika, možnosti léčby 3. Intoxikace hepatotoxickými noxami 1. Polyglandulární syndromy 2. CHOPN 3. Léčba bolesti u seniorů nejčastější indikace, specifická rizika 1. Onemocnění ženských pohlavních žláz 2. Plicní tbc diagnostika, základy terapie 3. Dif.dg. dušnosti 1. Onemocnění mužských pohlavních žláz 2. Principy protinádorové léčby 3. Poruchy metabolismu kalia 1. Obstrukce žlučových cest- diagnostika, terapie 2. Perniciosní anémie 3. ACEI účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky 1. Vyšetřovací metody v hepatologii 2. Akutní hemoblastosy základy dg. a terapie 3. Metabolická alkalosa 1. Chronické hepatitidy 2. Nejčastější krvácivé stavy 3. Syndrom horní duté žíly dif.dg. 1. Vředová choroba gastroduodenální 2. Mimoplicní tbc- diagnostika, základy terapie 3. Respirační acidosa a alkalosa

6 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 1. Endoskopické metody v gastroenterologii diagnostické a léčebné využití 2. Multiorgánové selhání diagnostika, terapie 3. Dif.dg. proteinurie 1. Cholecystolitiáza, akutní cholecystitida 2. Akutní stavy v onkologii 3. Dif.dg. hypotense 1. Chronická pankreatitida 2. Antifosfolipidový syndrom 3. Dekubity predispozice, prevence, komplikace 1. Akutní pankreatitida 2. Psoriatická artritida 3. Nejčastější příčiny poruch mobility seniorů 1. Toxické poškození jater 2. Infekční artritidy 3. Dif.dg. bolestí hlavy 1. Nespecifické střevní záněty 2. Hemolytické anémie 3. Betablokátory účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky 1. Onemocnění jícnu 2. Nádory močového ústrojí 3. Dif.dg. ikteru 1. Akutní krvácení z horní etáže GIT 2. Hyperurikémie a dna 3. Blokátory Ca kanálů účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky 1. Selhání jater 2. Reaktivní artritidy 3. Dif.dg. hematurie 1. Jaterní cirhosa 2. Enteropatické artritidy 3. Dif.dg. pleurálního výpotku 1. Onemocnění tenkého střeva ( kromě Crohnovy nemoci) 2. Systémová sklerodermie 3. Radiační poškození

7 66) 67) 68) 1. Portální hypertense 2. Krevní deriváty rozdělení, indikace 3. Dif.dg. bolestí kloubů 1. Metabolická onemocnění jater 2. Plasmocytom 3. Dif.dg. zácpy 1. Divertikulární choroba 2. Revmatoidní artritida 3. Intoxikace houbami 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 1. Akutní selhání ledvin z renálních příčin 2. Nádory plic diagnostika, možnosti léčby 3. Malnutrice diagnostika, terapie 1. Infekce močových cest 2. Umělá plicní ventilace princip, indikace 3. Teploty nejasného původu 1. Akutní selhání ledvin z prerenálních příčin 2. Pneumothorax 3. Dif.dg. uzlinového syndromu 1. Chronická renální insuficience 2. Sarkoidosa 3. Dif.dg. ascitu 1. Tubulointersticiální choroby ledvin 2. Kolorektální ca 3. Rizika hospitalizace seniorů nejčastější příčiny iatrogenního poškození, prevence 1. Toxické poškození ledvin 2. Amyloidosa 3. Očkování možnosti, indikace, rizika 1. Chronické glomerulonefritidy 2. Akutní respirační insuficience 3. Nejčastější příčiny anémie u seniorů 1. Nefrotický syndrom 2. Vyšetřovací metody v revmatologii 3. Kortikoidy účinky, terapeutické využití, nežádoucí účinky

8 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 1. Akutní selhání ledvin z postrenálních příčin 2. Paraneoplastické kloubní syndromy 3. Toxické účinky alkoholu akutní, chronické 1. Možnosti náhrady funkce ledvin- princip, indikace 2. Idiopatické zánětlivé myopatie 3. Dif.dg. splenomegalie 1. Vyšetřovací metody v nefrologii 2. Syndrom spánkové apnoe a hypoventilace 3. Dif.dg. průjmu 1. Akutní glomerulonefritidy 2. Karcinom pankreatu a žlučových cest 3. Statiny princip účinku, využití v terapii, nežádoucí účinky 1. Obstrukce močových cest 2. SLE 3. Poruchy osmolality séra 1. Vrozená onemocnění ledvin a močových cest 2. Karcinom jícnu a žaludku 3. Poruchy funkce ledvin u seniorů specifické příčiny 1. Urolitiáza 2. Záněty mediastina 3. Hodnocení operačního rizika, předoperační vyšetření a příprava polymorbidních nemocných 1. Nádory ledvin 2. Degenerativní onemocnění kloubů a páteře 3. Dif.dg. bolestí břicha 1. Nemoci ledvin v těhotenství ( včetně eklampsie) 2. Systémové vaskulitidy 3. Dif.dg. vahového úbytku 86) 87) 1. Transplantace jater indikace 2. Artropatie indukované krystaly 3. Náhlé příhody břišní 1. Onemocnění gastrointestinálního traktu vyvolaná konzumací alkoholu 2. M. Bechtěrev 3. Možnosti řešení poruch perorálního příjmu seniorů ( NJS, PEG)

9 88) 89) 90) 1. Onemocnění Vaterské papily 2. Mimokloubní revmatismus 3. Hypohydratace u seniorů příčiny,důsledky 1. Cholangoitidy 2. Kloubní syndromy při endokrinopatiích 3. Dif.dg. bolestí v zádech 1. Obezita 2. Revmatická polymyalgie, temporální arteriitida 3. Amyloidosa

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html LITERATURA Otto Hrodek, JanVavřinec a kol. Pediatrie Galén, 2002 R. E.Behrman, et al. Nelson

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Obsah (věcný rejstřík)

Obsah (věcný rejstřík) vyhledat text Obsah (věcný rejstřík) V indexu jsou klíčová slova odlišena tučným písmem. Číslo před stranovým odkazem před lomítkem odkazuje na příslušný sešit; P na tomto místě na přílohu čísla 9, S pak

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

Kosatíková Z. Zadražil J.

Kosatíková Z. Zadražil J. Kosatíková Z. Zadražil J. III. interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc NOVINKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II. pro 3. ročník středních zdravotnických škol. Třetí, doplněné vydání

MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II. pro 3. ročník středních zdravotnických škol. Třetí, doplněné vydání MUDr. VLADIMÍR VOLF MUDr. HANA VOLFOVÁ PEDIATRIE II pro 3. ročník středních zdravotnických škol Třetí, doplněné vydání PRAHA 2003 OBSAH 1 Choroby dýchacího systému.................................... 13

Více

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENDOXAN 200 mg ENDOXAN 500 mg ENDOXAN 1 g Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum

Více

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E :

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T r a u m a t o l o g i e : 1. Polytrauma a sdružené poranění 2. Algodystrofický syndrom 3. Zlomeniny pánve 4. Zlomeniny, luxace a poranění měkkých struktur

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie Předseda: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 e-mail: jaroslav.zivny@lf1.cuni.cz Členové: Prof.

Více

Léčebně rehabilitační péče

Léčebně rehabilitační péče 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE.

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE. Vzhledem k tomu, že v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2014 je právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň

Více