XVII. Konference mladých lékárníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVII. Konference mladých lékárníků"

Transkript

1 XVII. Konference mladých lékárníků května 2015 v Opavě Farmakoterapie respiračního traktu a ORL

2 Lékárnická akademie ČLnK XVII. Konference mladých lékárníků května 2015 v Opavě Farmakoterapie jako most mezi lékaři a lékárníky Farmakoterapie respiračního traktu a ORL Za Lékárnickou akademii a ČLnK Prezident konference PharmDr. Marie Zajícová Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba Akce je garantována ČLnK v rámci CV 15999, počet bodů 15

3 Záštitu poskytli: Ředitel Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Ladislav Václavec, MBA Předseda akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě PhDr. Petr Vojtal Podporovatelé konference: AstraZeneca, Baxter, Boehringer Ingelheim, Fagron, Novartis, sanofi-aventis, Servier Organizační tým kongresu: Marie Zajícová, Martina Settelmayerová, Lukáš Láznička, Jana Martinásková Asistentky u registrace: Vendula Zajícová a Barbora Klímová Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku 43, Opava, Registrace: pátek sobota Předsálí KD Na Rybníčku hodin Předsálí KD Na Rybníčku 8-9 hodin Registrační kartu noste s sebou opravňuje vás ke vstupu na odborný program, společenské akce a občerstvení.

4 Společenský program KD Na Rybníčku, Opava V pátek od 19 hod divadelní improvizační skupina Kapor na scéne ze Žiliny zahraje Shakespearovsko-kaprovskou komedii Hamlet. Sponzorem představení je firma Phoenix, lékárenský velkoobchod, a.s. účinkují: Mgr.art. Lukáš Tandara BcA. Jaroslava Hatiarová Mgr. Michaela Pastorková Ing. MgA. Mirek Sýkora

5 Odborný program Pátek odpoledne, moderuje Mgr. Lukáš Láznička 16,00 16,10 Marie Zajícová, PharmDr., Slezská nemocnice Opava, lékárna: Zahájení kongresu 16,10 16,30 Lucie Šupíková, MUDr., ORL SN Opava: Racionální přístup k léčbě chorob v oblasti středouší 16,30 17,00 Jaroslava Hadámková, MUDr., Ambulance alergologie a imunologie Opava: Novinky v léčbě dětského astmatu 17,00 17,30 Lenka Burgetová, Mgr.; TN Praha: Provázanost kožní atopie s bronchiálním astmatem v dětském věku 17,30 18,00 Petra Thomson, PharmDr., FN Hradec Králové: Souvislosti mezi refluxní chorobou jícnu a astmatem 19,00 20,00 Hamlet v podání souboru Kapor na scéne (ve stejném sále) 20,00 22,00 Společenské setkání s občerstvením (ve stejném sále) Sobota dopoledne, moderuje Mgr. Jana Martinásková 9,00 9,30 Marcela Heislerová, PharmDr., Ph.D.; IPVZ Praha, vedoucí katedry lékárenství: Specializační vzdělávání ve farmacii současný stav 9,30 10,00 Milan Juhás, PharmDr., FN U Sv.Anny Brno: Léčba pneumonie v ambulantní a nemocniční péči 10,00 10,30 Michaela Kudelová, Mgr, FN Brno: Návrat černého kašle 10,30 10,50 - malé občerstvení

6 10,50 11,20 Martina Novosadová, PharmDr., Ph.D., FN Hradec Králové: Off label aplikace mukolytik do tracheostomické kanyly 11,20 11,40 Miroslav Gros, Mgr., Nemocnice Prachatice: Klinický průběh a léčba laryngitidy v dětském věku 11,40 12,00 Polední koncert - Benda Quartet (W. A. Mozart Divertimento D- Dur; C. Gardel Argentinské tango) 12,00 13,00 - přestávka na oběd Sobota odpoledne, moderuje Mgr. Hana Balharová 13,00 13,30 Jana Ďuricová, PharmDr., PhD., FN Ostrava: Theofylin indikace k TDM, zkušenosti a interpretace 13,30 14,00 Jaroslav Matal, PharmDr., Ph.D., Lékárna FN Olomouc: Antihistaminika v léčbě kašle u dětí 14,30 15,00 Lukáš Láznička, Mgr., FNKV Praha: Magistraliter příprava v ORL 15,10 Diskuze a závěr konference

7 MUDr. Lucie Šupíková, ORL SN Opava Ukončení studia na 2 LF UK v Praze Od té doby pracuje na ORL odd. SN Opava. V roce 2004 složila I. atestaci z otorinolaryngologie, v roce 2013 díky další atestaci získala specializovanou způsobilost v ORL. Je členem české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Ve volném čase se věnuje rodině, ráda čte, cestuje a rekreačně sportuje. Racionální přístup v léčbě chorob středouší Tématem přednášky bude přehled patologií středouší se zaměřením na mediotitidu a její posun v léčbě po vzoru západních zemí s otázkou je to krok správným směrem? Dále rozvoj sekretorické otitidy a možnosti jejího řešení. Zmíněny budou také možnosti prevence rozvoje chronických středoušních zánětů.

8 MUDr. Jaroslava Hadámková Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně 1997 atestace pediatrie 2000 atestace alergologie a klinická imunologie dětské odd. Slezské nemocnice v Opavě Od privátní praxe v Opavě, obor alergie a imunologie a klinická imunologie, praktický lékař pro děti a dorost Novinky v léčbě dětského astmatu Astma bronchiale je nejčastější chronické onemocnění dýchacích cest v dětském věku. Díky moderním terapeutickým možnostem se jedná o dobře léčitelné onemocnění. Za předpokladu správně stanovené diagnózy, adekvátně zvolené léčby a řádného užívání léků, lze nemoc až v 95 % případů úspěšně kontrolovat. Důležitá je identifikace spouštěčů a vyvarování se kontaktu s nimi. Zvláště obtížné je diagnostikovat astma bronchiale u dětí do 5 let, poněvadž jsou omezeny vyšetřovací metody pro nespolupráci pacienta a také následný výběr farmak je pro daný věk omezen. Moderní farmakoterapie je základem léčby, optimální použití léků v dětském období může kontrolovat příznaky a redukovat rizika v budoucím vývoji onemocnění.

9 Mgr. Lenka Burgetová, TN Praha Pochází ze Zábřehu na Moravě. Studium na FaF UK v Hradci Králové ukončila v roce Svoji diplomovou práci vypracovala v rámci programu Erasmus v Tenovus Centre for Cancer Research, Welsh School of Pharmacy, Cardiff University. V letech provozovala Starou lékárnu v Zábřehu. Po škole nastoupila do soukromé lékárny ve Vysokém Mýtě a od roku 2014 pracuje v lékárně Thomayerovy nemocnice v Praze. V současnosti zpracovává rigorózní práci o možnostech využití nanotechnologie ve farmacii. Provázanost kožní atopie v dětském věku s astma bronchiale Atopický ekzém (AE) patří, zejména v dětském věku, k nejčastějším kožním onemocněním. Prevalence se v ČR odhaduje kolem 10 %, ve Skandinávii více než 20 % dětské populace. V etiopatogenezi AE se uplatňuje genetická dispozice, abnormální imunitní reakce a porušená kožní bariéra. Jedním z faktorů vzniku AE je alergie, u kojenců potravinová, s věkem stoupá význam inhalačních alergenů. Klinická manifestace AE začíná často v nejútlejším věku a následně se může rozvinout astma bronchiale (AB). Proces od prvních projevů AE k rozvoji problémů s dýcháním až AB bývá označován jako tzv. "atopický pochod", který se stal předmětem klinického výzkumu. Podle nových teorií je za rozvojem AB nutno hledat epitelovými buňkami tvořený cytokin - thymový stromální lymfopoetin (TSLP), který sehrává důležitou roli ve spouštění alergické reakce. Ukazuje se, že u dětí s genetickou dispozicí má pro rozvoj atopického pochodu významný vliv prvotní kolonizace dítěte vaginální laktoflorou při fyziologickém porodu.

10 Přerušení atopického pochodu je jedním z cílů preventivních opatření. K nefarmakologickým patří v prevenci potravinové alergie podpora kojení případně použití přípravků s hydrolyzovanou mléčnou bílkovinou, doporučována naopak nejsou dietní omezení pro kojící matku ani oddalování příkrmů a eliminace potenciálních potravinových alergenů z jídelníčku dítěte po čtvrtém měsíci života. Pro vzdušné alergeny je doporučováno vyloučit z prostředí dětí kočku, tabákový kouř a chemické znečištění. Z farmakologické prevence byly prověřovány účinky antihistaminik, ketotifenu nebo antileukotrienů. Předmětem zkoumání se stalo také preventivní podávání probiotik. I přes relativně široké téma celé kaskády od AE k AB je pro lékárenskou praxi, kromě standardní znalosti farmakologie podávaných léků, důležitá také orientace lékárníka v doporučovaných režimových opatřeních, včetně povědomí o určování senzibilizující potraviny pomocí tzv. "Diagnostické eliminační diety".

11 PharmDr. Petra Thomson, FN Hradec Králové Po ukončení studia na FaF UK v Hradci Králové roku 2004 pracovala ve veřejné lékarně a krátce také jako nemocniční lékárník v IKEM. Lékárnickou profesi si poté vyzkoušela v terénu s Lékaři bez hranic (MSF) v různých projektech v Mozambiku, v Demokratické Republice Kongo, na Srí Lance a Afghanistánu. Ve Velké Británii působila jako nemocniční lékárník a klinický farmaceut především pro pediatrii v Epsom and St. Helier NHS Foundation Trust, Great Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust a King s College Hospital NHS Foundation Trust. Od r pracuje jako nemocniční lékárník a klinický farmaceut v nemocniční lékárně FN Hradec Králové. Souvislosti mezi refluxní chorobou jícnu a astmatem Gastroesofageální reflux je onemocnění, které se často vyskytuje u pacientů s astma bronchiale. Současně je v publikované literatuře u pacientů, kteří trpí refluxní chorobou jícnu, popisovaná velká variabilita prevalence respiračních symptomů (30-90%), které jsou typické pro astma (kašel, dušnost, sípání). Z hlediska patogeneze jsou identifikovány 3 různé mechanismy, kterými GE reflux může způsobovat bronchokonstrikci a tím exacerbovat astma. Předmětem sdělení je pohled na dostupné důkazy a nejnovější poznatky, které zkoumají souvislost a dopad léčby refluxní choroby jícnu na projevy astmatu.

12 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D Farmaceutická fakulta UK Hr.Králové Interní postgraduální doktorandské studium na FaF UK, obor klinická farmacie Lékárna Thomayerova nemocnice Člen vědeckého výboru EAHP Odborný hodnotitel: MZd a SÚKL 2014 Nemocniční lékárna Motol, Praha 2014 vedoucí katedry Lékárenství IPVZ Praha Atestace: Veřejné lékárenství, Nemocniční lékárenství Specializační vzdělávání ve farmacii současný stav Vzdělávání farmaceutů pracujících v lékárnách v ČR má dlouholetou tradici. K celostátně organizovanému dalšímu vzdělávání však bylo možno přistoupit až po sjednocení zdravotní péče začátkem padesátých let. Povinnost lékárníků vzdělávat se vyplynula z vládního nařízení o lékárnících č. 44/1952 Sb. V současné době probíhá tzv. specializační vzdělávání farmaceutů dle Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Cílem sdělení je seznámení s hlavními oblastmi specializačního vzdělávání farmaceutů v ČR a upozornění na předpokládané změny v chystané novele Zákona č. 95/200S Sb.

13 Léčba pneumonie v ambulantní a nemocniční péči PharmDr. Milan Juhás, Fakultní nemocnice U Sv. Anny Brno Farmaceutická fakulta VFU Brno 2013 atestace nemocniční lékárenství 2009 FN u sv. Anny v Brně, nemocniční lékárna a klinický farmaceut na I. Interní kardioangiologické klinice Od r farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (klinická farmakologie, toxikologie) Pneumónia a respiračné infekcie dolných ciest dýchacích patria medzi časté nozokomiálne infekcie v nemocničnom prostredí. Riziko infekcie ovplyvňuje celé spektrum faktorov, mimo iné dĺžka hospitalizácie a použitie endotracheálnej intubácie. Výskyt chronických intersticiálnych pľúcnych procesov podmieňuje vyššie riziko infekcie komunitnými kmeňami. Postup liečby, voľbu antibiotika staviame na základe laboratórneho nálezu,saturačnej kapacity krvi kyslíkom, nálezu v hemokulturách a pridružených ochoreniach.

14 Mgr. Michaela Kudelová, FN Brno 2009 ukončení studia na FaF UK v Hradci Králové 2013 atestace v oboru Nemocniční lékárenství lékárna Esencia Brno Nemocniční lékárna FN Olomouc (oddělení HVLP, odd. IPLP a odd. přípravy cytostatik), od r Nemocniční lékárna FN Brno (oddělení přípravy cytostatik, klinický farmaceut na plicním oddělení, kontrola léčiv). Návrat černého kašle Černý kašel je infekční bakteriální onemocnění způsobené původcem Bordetella pertussis. Od devadesátých let stoupá v ČR incidence tohoto onemocnění a od roku 2005 jsou u nás hlášeny dokonce tři případy úmrtí. Onemocnění se šíří kapénkovou nákazou. U dospělých jedinců má atypický průběh, proto o svém onemocnění často neví a stávají se tak přenašeči, což je nebezpečné zejména v případech, kdy se v rodině vyskytuje neočkovaný novorozenec nebo kojenec. Postinfekční ani postvakcinační imunita není celoživotní. Po očkování nepřetrvává déle než 12 let. Onemocnění probíhá ve třech stádiích: katarální (pacient je nejvíce infekční), paroxysmální (konvulzivní) a rekonvalescentní. V paroxysmálním stádiu se mohou u novorozenců vyskytovat život ohrožující záchvaty apnoe. Lékem volby jsou makrolidy (u nás azitromycin a klaritromycin), alternativou pak kotrimoxazol. Účinný je i doxycyklin a chloramfenikol. Léčba antibiotiky trvá 14 dní (jinak riziko relapsu), u kojenců mladších 6 měsíců se doporučuje hospitalizace s monitorací vitálních funkcí. Současně s nemocným se doporučuje přeléčit i těsné kontakty v rodině a úzkém kolektivu. K očkování se dříve používala celobuněčná vakcína. Od jejího používání se ale upustilo kvůli častým nežádoucím reakcím. V současné době se očkuje

15 acelulární vakcínou, u dospělých s jejím redukovaným množstvím. Přeočkování je vhodné zejména u žen v době plánování gravidity (příp. ihned po porodu), u osob a zdravotnických pracovníků přicházejících do kontaktu s novorozenci a kojenci a u pacientů s chronickým plicním onemocněním (astma bronchiale a CHOPN).

16 PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D., FN Hr. Králové Studium na FaF UK v HK ukončila v roce 1993, do roku 2003 pracovala v Ústavu klinické imunologie a alergologie FN HK, pracovní zařazení na úseku vyšetřování parametrů buňkami zprostředkované imunity a práce v rámci proteomového centra VLA JEP v Hradci Králové - Studium intracelulárního parazitismu bakterií Francisella tularensis. Od roku 2003 je zaměstancem Nemocniční lékárny FN HK, od roku 2010 také v oddělení přípravy cytostatik, od roku 2013 rovněž jako klinický farmaceut pro oddělení onkologie a radioterapie FN HK. V roce 2002 ukončeno postgraduální vědecké studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, obor lékařská imunologie, atestace z farmaceutické analytiky, z farmakologie a toxikologie léčiv, od roku 2006 specializovaná způsobilost farmaceuta v oboru klinická farmacie. Je matkou jedné dcery a dvou synů, autorkou či spoluautorkou 14 původních prací, 39 přednášek či abstrakt. Off label aplikace mukolytik do tracheostomické kanyly - prezentace bude seznámením s prací klinického farmaceuta na lůžkovém oddělení Kliniky onkologie a radioterapie FN HK. Konkrétně půjde o kazuistiky pacientů s nádory v ORL oblasti, kteří podstoupili totální laryngektomii se zavedením tracheostomie. V současné době není v ČR k dispozici léčivý přípravek zaregistrovaný i k aplikaci přímo do tracheotomické kanyly, kazuistiky budou dokumentovat off-label aplikaci mukolytik přímo do tracheostomické kanyly.

17 Mgr. Miroslav Gros, Nemocnice Prachatice V letech studoval na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, po ukončení studia nastoupil do lékárny v Nemocnici s Poliklinikou v Prachaticích (hledáte-li na mapě, musíte mít velké rozlišení). Po atestaci v oboru lékárenství v roce 1999 začal ve jmenované lékárně vykonávat funkci vedoucího lékárníka a tu vykonává dodnes (pouze si rozšířil vzdělání o atestaci v oboru lékárenství II. stupně a z NsP se stala Nemocnice Prachatice, a.s.). Klinický průběh a léčba laryngitidy v dětském věku Symptomy laryngitidy a její klinický průběh dokáží rodiče dítěte pořádně zaskočit a vystresovat. A to i v případě že jsou ostřílenými zdravotníky. Přednáška podaná z pohledu otce dítěte trpícího opakovanými ataky laryngitidy má za cíl sumarizovat symptomy a způsoby zvládnutí počátků tohoto onemocnění v polních podmínkách, než se malý pacient dostane do rukou lékaře. Zaměří se i na další zvládnutí laryngitického stavu v ambulanci lékaře i na dispenzační minimum léčivých přípravků vydávaných následně v lékárně (protože většina rodičů odcházejících z pohotovosti si díky stresu rady lékaře nepamatuje).

18 PharmDr. Jana Ďuricová Ph.D., Ostrava Studium ukončila na Faf UK v Hradci Králové v roce Poté nastoupila na Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava, kde pracuje dosud. V roce 2012 ukončila doktorský studijní program v oboru lékařská farmakologie na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Od roku 2011 vyučuje na Ústavu klinické farmakologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Theofylin indikace k TDM, zkušenosti a interpretace - Jana Ďuricová, Ivana Kacířová; Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava; Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Teofylin je poměrně široce užívané léčivo k prevenci a léčbě stavů dušnosti vyvolaných bronchokonstrikcí při průduškovém astmatu a chronickém obstrukčním onemocnění dýchacích cest. U teofylinu byla pozorována korelace nejen mezi jeho sérovou koncentrací a účinkem ale i nežádoucími účinky. Nevýhodou teofylinu je jeho úzké terapeutické okno, to znamená. Mezi typické nežádoucí účinky závislé na sérové koncentraci patří: nauzea a zvracení, tachykardie, palpitace, případně až křeče. Ke zvýšení sérové hladiny teofylinu a jeho toxicitě mohou přispívat nejen podání vysoké dávky či lékové interakce ale i mnohé komorbidity. Vliv jednotlivých faktorů na vylučování teofylinu je interindividuální, to znamená, že se nemusí u všech pacientů projevit, nebo se projeví v různé míře. Doporučeno je proto provádět TDM abychom předešli vysokým hladinám teofylinu, potvrdili či vyloučili podíl teofylinu na výše uvedených potížích a objasnili pacientovu compliance.

19 PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D., FN Olomouc Narozen 1981 v Lanškrouně FaF vystudoval v Brně 2005, Doktorský studijní program, obor Lékařská farmakologie v Olomouci 2009, Rigorózní zkouška na VFU Brno 2012 a specializace Veřejné lékárenství Členství: Evropská asociace pro výzkum cytochromu P450; Česká farmaceutická společnost ČLS JEP. Antihistaminika v léčbě kašle u dětí Kašel je fyziologický obranný mechanismus určený k odstraňování sekretu a cizích těles z dýchacích cest. Centrum kašle je lokalizováno v prodloužené míše a je spojeno s mozkovou kůrou. Kašel vzniká dvěma mechanismy, jednak zvýšením citlivosti nervových zakončení a dále stimulací receptorů pro kašel (mediátory zánětu, edém sliznic aj.). Problematika terapie kašle je poměrně obsáhlá, jelikož kašel může mít mnoho příčin, od banálních až po život ohrožující. Nejčastější terapie kašle zahrnuje antitusika, expectorancia, mukolytika a antihistaminika. Léčba kašle antihistaminiky není léčbou kauzální, jejich použití je vesměs empirické. Podle výsledků některých studií jsou antihistaminika první generace účinná u kašle způsobeného tzv. zadní rýmou, tj. zánětem nosohltanu nebo vedlejších nosních dutin (post nasal drip syndrom (PNDS). Antihistaminika 2. generace nejsou u kašle účinná vůbec.

20 Mgr. Lukáš Láznička, FN KV Praha Ukončil studium na Faf UK v roce 2006, pracoval ve veřejné a nemocniční lékárně v Opavě. Od roku 2012 pracuje na oddělení přípravy léčiv v lékárně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Magistraliter příprava v ORL Magistraliter příprava v oblasti ORL může vyplnit mezery v chybějících vhodných lékových formách, ať už hlediska aplikace (např. nosní masti) nebo specifické populace děti, senioři. Dále je možné připravit léčivé přípravky z léčivých látek momentálně nedostupných ve formě HVLP (např. antimykotické ušní kapky) a v poslední době může nahradit i HVLP preparáty při jejich výpadku nebo po ukončení registrace. Prezentovány budou receptury nosních kapek a mastí, ušních kapek a přípravků pro léčbu kašle, jak s nově dostupnými surovinami, tak receptury starší či problematické s poukazem na možné inkompatibilty a jejich řešení či úplnou náhradu za novější recepturu.

21 Divadlo "Kapor na scéne" Divadlo "Kapor na scéne" je už od r srdcovou záležitosťou troch skvelých improvizátorov a zdravotných klaunov OZ Červený Nos Clowndoctors. Trojica sa pravidelne predstavuje na vlastných impro-večeroch Impro-kapro v Žiline, Čadci, Trnave a Bratislave (súbor improvizuje na divácke témy) a hráva aj komediálne úpravy tragédií W. Shakespeara: Rómeo a Júlia najtragickejšia komédia všetkých čias, Macbeth a najnovšie aj "Hamlet". V repertoári má už aj vlastné spracovanie jánošíkovskej tematiky s názvom Jánošík najhrdinskejšia komédia všetkých Slovákov. Traja divadelníci spolu okrem toho hrávajú autorské predstavenia (rozprávky) pre materské a základné školy (O psíčkovi a mačičke, O Snehulienke, Zlatovláska, Škaredé káčatko). Zoskupenie Kapor na scéne sa okrem toho aktívne zúčastňuje súťaží v divadelnej improvizácií Improliga za posledné roky si mnohokrát vybojovalo 1. miesto (Žilina, Bratislava, Trnava...) a od roku 2009 každú turistickú sezónu účinkuje so svojimi predstaveniami na hrade Strečno.

22 Mgr.art. Lukáš Tandara (1988) - vyštudoval bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave, teší sa zo svojho autorského predstavenia "Hanička bez rúk" s ktorým sporadicky brázdi Slovensko. Popri tom sa venuje scénografii a výrobe bábok. Účinkuje v niektorých predstaveniach divadla Ludus Bratislava, v divadelnom štúdiu Bibiana a v Divadle na Zastávke, hosťuje v Bábkovom divadle Žilina a samozrejme v divadle "Kapor na scéne". Od minulého roku je zdravotným klaunom pre OZ Červený nos. Tento rok sa stal členom súboru Bratislavského bábkového divadla. Mgr. Michaela Pastorková (1986) - absolvovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti sa venuje Divadlu "Kapor na scéne", príležitostne moderuje rôzne kultúrne akcie a podujatia. Siedmy rok pôsobí ako zdravotný klaun OZ Červený nos. Zvyšný čas sa vytešuje zo svojej životnej mamičkovskej úlohy (v júni 2013 sa jej narodil syn Matej). BcA. Jaroslava Hatiarová (1986) - ukončila bakalárske štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (JAMU), odbor operný spev. Tiež jej väčšinu času zaberá práca pre OZ Červený nos a Divadlo "Kapor na scéne". Spevácky sa realizuje v projektoch Garry Edwards ensemble (Praha) a kapele CVD Combo (ZA). Tento rok pripravuje aj súkromný megaprojekt - vlastnú svadbu :). Ing. MgA. Mirek Sýkora (1985) - sa stal pravidelným hosťom improvizačných večerov (od r. 2014) a tiež hercom v predstavení "Hamlet" Najprv vyštudoval odbor drevárstvo a drevostavby na Mendelovej univerzite v Brne a potom ešte herectvo na JAMU v Brne. Tento "prostý truhlař z Vysočiny" (ako sa sám nazýva) je tiež výborným improvizátorom a zdravotným klaunom (Zdravotní klaun v CZ, a Červený Nos v SR).

23 Benda Quartet je nové české smyčcové kvarteto, které v Ostravě založili mladí členové Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostravští interpreti kvartet pojmenovali po jednom ze zakladatelů, druhém houslistovi tělesa, Petru Bendovi. Koncertují spolu teprve druhým rokem a mají za sebou již celou řadu úspěchů. Za zmínku stojí například koncert z dubna 2014, který se uskutečnil v rámci komorní abonentní řady jubilejní 60. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava a sklidil u obecenstva velký ohlas. Tento koncert byl mimo jiné také zaznamenán Českým rozhlasem. Pro doplnění jeden názor po koncertě v Havířově: Byli skvělí, hráli v naší krásné ZUŠ Leoše Janáčka. Potlesk byl vestoje. Fakt senzační mladí chlapi a plní entuziasmu. Nic utahaného a samý úsměv, napsala Hana Kuchařová. Více se dočtete na jejich stránkách nebo na facebooku. Na krátkém poledním koncertě zazní Divertimento D-dur W. A. Mozarta a argentinské tango Carlose Gardela - Por una Cabezza.

24

25

26

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE Cílem specializačního vzdělávání i doplňující odborné praxe je příprava samostatně pracujícího specialisty v oboru klinická

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2015 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR diskuze II. III. IV. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie Definice

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

OBOR KLINICKÁ FARMACIE

OBOR KLINICKÁ FARMACIE OBOR KLINICKÁ FARMACIE - ZÁKLADNÍ KONCEPCE - DOPORUČENÉ POSTUPY PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Geriatrická klinika 1.LF UK Praha Mgr. Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Bulovka PharmDr. Halačová

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENST ČLNK PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz OBSAH LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z LEGISLATIVNÍHO

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Medailonky přednášejících na 31.LD v Prostějově

Medailonky přednášejících na 31.LD v Prostějově Medailonky přednášejících na 31.LD v Prostějově prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (nar. 1961) v současnosti přednáší na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze, ve studijním

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

PROGRAM 12. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ

PROGRAM 12. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ PROGRAM 12. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ Sekce nemocničních lékárníků ČFS Ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS pod záštitou ředitelky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Vladimíry

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání

Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání Odborné praxe současný stav (od r 2004) 1 ročník - Propedeutická lékárenská praxe 1 týden 2 ročník - Mimolékárenská praxe 2 týdny J Kotlářová FaF

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR J. Gregorová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU,

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015 Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky Novinky SANOFI Srpen 2015 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky Léčivá látka v tekuté formě: ibuprofenum 400 mg (ibuprofen

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie

Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie Léčebně preventivní činnost Ambulance Lékaři Ústavu imunologie poskytují

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více