XVII. Konference mladých lékárníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVII. Konference mladých lékárníků"

Transkript

1 XVII. Konference mladých lékárníků května 2015 v Opavě Farmakoterapie respiračního traktu a ORL

2 Lékárnická akademie ČLnK XVII. Konference mladých lékárníků května 2015 v Opavě Farmakoterapie jako most mezi lékaři a lékárníky Farmakoterapie respiračního traktu a ORL Za Lékárnickou akademii a ČLnK Prezident konference PharmDr. Marie Zajícová Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba Akce je garantována ČLnK v rámci CV 15999, počet bodů 15

3 Záštitu poskytli: Ředitel Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Ladislav Václavec, MBA Předseda akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě PhDr. Petr Vojtal Podporovatelé konference: AstraZeneca, Baxter, Boehringer Ingelheim, Fagron, Novartis, sanofi-aventis, Servier Organizační tým kongresu: Marie Zajícová, Martina Settelmayerová, Lukáš Láznička, Jana Martinásková Asistentky u registrace: Vendula Zajícová a Barbora Klímová Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku 43, Opava, Registrace: pátek sobota Předsálí KD Na Rybníčku hodin Předsálí KD Na Rybníčku 8-9 hodin Registrační kartu noste s sebou opravňuje vás ke vstupu na odborný program, společenské akce a občerstvení.

4 Společenský program KD Na Rybníčku, Opava V pátek od 19 hod divadelní improvizační skupina Kapor na scéne ze Žiliny zahraje Shakespearovsko-kaprovskou komedii Hamlet. Sponzorem představení je firma Phoenix, lékárenský velkoobchod, a.s. účinkují: Mgr.art. Lukáš Tandara BcA. Jaroslava Hatiarová Mgr. Michaela Pastorková Ing. MgA. Mirek Sýkora

5 Odborný program Pátek odpoledne, moderuje Mgr. Lukáš Láznička 16,00 16,10 Marie Zajícová, PharmDr., Slezská nemocnice Opava, lékárna: Zahájení kongresu 16,10 16,30 Lucie Šupíková, MUDr., ORL SN Opava: Racionální přístup k léčbě chorob v oblasti středouší 16,30 17,00 Jaroslava Hadámková, MUDr., Ambulance alergologie a imunologie Opava: Novinky v léčbě dětského astmatu 17,00 17,30 Lenka Burgetová, Mgr.; TN Praha: Provázanost kožní atopie s bronchiálním astmatem v dětském věku 17,30 18,00 Petra Thomson, PharmDr., FN Hradec Králové: Souvislosti mezi refluxní chorobou jícnu a astmatem 19,00 20,00 Hamlet v podání souboru Kapor na scéne (ve stejném sále) 20,00 22,00 Společenské setkání s občerstvením (ve stejném sále) Sobota dopoledne, moderuje Mgr. Jana Martinásková 9,00 9,30 Marcela Heislerová, PharmDr., Ph.D.; IPVZ Praha, vedoucí katedry lékárenství: Specializační vzdělávání ve farmacii současný stav 9,30 10,00 Milan Juhás, PharmDr., FN U Sv.Anny Brno: Léčba pneumonie v ambulantní a nemocniční péči 10,00 10,30 Michaela Kudelová, Mgr, FN Brno: Návrat černého kašle 10,30 10,50 - malé občerstvení

6 10,50 11,20 Martina Novosadová, PharmDr., Ph.D., FN Hradec Králové: Off label aplikace mukolytik do tracheostomické kanyly 11,20 11,40 Miroslav Gros, Mgr., Nemocnice Prachatice: Klinický průběh a léčba laryngitidy v dětském věku 11,40 12,00 Polední koncert - Benda Quartet (W. A. Mozart Divertimento D- Dur; C. Gardel Argentinské tango) 12,00 13,00 - přestávka na oběd Sobota odpoledne, moderuje Mgr. Hana Balharová 13,00 13,30 Jana Ďuricová, PharmDr., PhD., FN Ostrava: Theofylin indikace k TDM, zkušenosti a interpretace 13,30 14,00 Jaroslav Matal, PharmDr., Ph.D., Lékárna FN Olomouc: Antihistaminika v léčbě kašle u dětí 14,30 15,00 Lukáš Láznička, Mgr., FNKV Praha: Magistraliter příprava v ORL 15,10 Diskuze a závěr konference

7 MUDr. Lucie Šupíková, ORL SN Opava Ukončení studia na 2 LF UK v Praze Od té doby pracuje na ORL odd. SN Opava. V roce 2004 složila I. atestaci z otorinolaryngologie, v roce 2013 díky další atestaci získala specializovanou způsobilost v ORL. Je členem české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Ve volném čase se věnuje rodině, ráda čte, cestuje a rekreačně sportuje. Racionální přístup v léčbě chorob středouší Tématem přednášky bude přehled patologií středouší se zaměřením na mediotitidu a její posun v léčbě po vzoru západních zemí s otázkou je to krok správným směrem? Dále rozvoj sekretorické otitidy a možnosti jejího řešení. Zmíněny budou také možnosti prevence rozvoje chronických středoušních zánětů.

8 MUDr. Jaroslava Hadámková Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně 1997 atestace pediatrie 2000 atestace alergologie a klinická imunologie dětské odd. Slezské nemocnice v Opavě Od privátní praxe v Opavě, obor alergie a imunologie a klinická imunologie, praktický lékař pro děti a dorost Novinky v léčbě dětského astmatu Astma bronchiale je nejčastější chronické onemocnění dýchacích cest v dětském věku. Díky moderním terapeutickým možnostem se jedná o dobře léčitelné onemocnění. Za předpokladu správně stanovené diagnózy, adekvátně zvolené léčby a řádného užívání léků, lze nemoc až v 95 % případů úspěšně kontrolovat. Důležitá je identifikace spouštěčů a vyvarování se kontaktu s nimi. Zvláště obtížné je diagnostikovat astma bronchiale u dětí do 5 let, poněvadž jsou omezeny vyšetřovací metody pro nespolupráci pacienta a také následný výběr farmak je pro daný věk omezen. Moderní farmakoterapie je základem léčby, optimální použití léků v dětském období může kontrolovat příznaky a redukovat rizika v budoucím vývoji onemocnění.

9 Mgr. Lenka Burgetová, TN Praha Pochází ze Zábřehu na Moravě. Studium na FaF UK v Hradci Králové ukončila v roce Svoji diplomovou práci vypracovala v rámci programu Erasmus v Tenovus Centre for Cancer Research, Welsh School of Pharmacy, Cardiff University. V letech provozovala Starou lékárnu v Zábřehu. Po škole nastoupila do soukromé lékárny ve Vysokém Mýtě a od roku 2014 pracuje v lékárně Thomayerovy nemocnice v Praze. V současnosti zpracovává rigorózní práci o možnostech využití nanotechnologie ve farmacii. Provázanost kožní atopie v dětském věku s astma bronchiale Atopický ekzém (AE) patří, zejména v dětském věku, k nejčastějším kožním onemocněním. Prevalence se v ČR odhaduje kolem 10 %, ve Skandinávii více než 20 % dětské populace. V etiopatogenezi AE se uplatňuje genetická dispozice, abnormální imunitní reakce a porušená kožní bariéra. Jedním z faktorů vzniku AE je alergie, u kojenců potravinová, s věkem stoupá význam inhalačních alergenů. Klinická manifestace AE začíná často v nejútlejším věku a následně se může rozvinout astma bronchiale (AB). Proces od prvních projevů AE k rozvoji problémů s dýcháním až AB bývá označován jako tzv. "atopický pochod", který se stal předmětem klinického výzkumu. Podle nových teorií je za rozvojem AB nutno hledat epitelovými buňkami tvořený cytokin - thymový stromální lymfopoetin (TSLP), který sehrává důležitou roli ve spouštění alergické reakce. Ukazuje se, že u dětí s genetickou dispozicí má pro rozvoj atopického pochodu významný vliv prvotní kolonizace dítěte vaginální laktoflorou při fyziologickém porodu.

10 Přerušení atopického pochodu je jedním z cílů preventivních opatření. K nefarmakologickým patří v prevenci potravinové alergie podpora kojení případně použití přípravků s hydrolyzovanou mléčnou bílkovinou, doporučována naopak nejsou dietní omezení pro kojící matku ani oddalování příkrmů a eliminace potenciálních potravinových alergenů z jídelníčku dítěte po čtvrtém měsíci života. Pro vzdušné alergeny je doporučováno vyloučit z prostředí dětí kočku, tabákový kouř a chemické znečištění. Z farmakologické prevence byly prověřovány účinky antihistaminik, ketotifenu nebo antileukotrienů. Předmětem zkoumání se stalo také preventivní podávání probiotik. I přes relativně široké téma celé kaskády od AE k AB je pro lékárenskou praxi, kromě standardní znalosti farmakologie podávaných léků, důležitá také orientace lékárníka v doporučovaných režimových opatřeních, včetně povědomí o určování senzibilizující potraviny pomocí tzv. "Diagnostické eliminační diety".

11 PharmDr. Petra Thomson, FN Hradec Králové Po ukončení studia na FaF UK v Hradci Králové roku 2004 pracovala ve veřejné lékarně a krátce také jako nemocniční lékárník v IKEM. Lékárnickou profesi si poté vyzkoušela v terénu s Lékaři bez hranic (MSF) v různých projektech v Mozambiku, v Demokratické Republice Kongo, na Srí Lance a Afghanistánu. Ve Velké Británii působila jako nemocniční lékárník a klinický farmaceut především pro pediatrii v Epsom and St. Helier NHS Foundation Trust, Great Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust a King s College Hospital NHS Foundation Trust. Od r pracuje jako nemocniční lékárník a klinický farmaceut v nemocniční lékárně FN Hradec Králové. Souvislosti mezi refluxní chorobou jícnu a astmatem Gastroesofageální reflux je onemocnění, které se často vyskytuje u pacientů s astma bronchiale. Současně je v publikované literatuře u pacientů, kteří trpí refluxní chorobou jícnu, popisovaná velká variabilita prevalence respiračních symptomů (30-90%), které jsou typické pro astma (kašel, dušnost, sípání). Z hlediska patogeneze jsou identifikovány 3 různé mechanismy, kterými GE reflux může způsobovat bronchokonstrikci a tím exacerbovat astma. Předmětem sdělení je pohled na dostupné důkazy a nejnovější poznatky, které zkoumají souvislost a dopad léčby refluxní choroby jícnu na projevy astmatu.

12 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D Farmaceutická fakulta UK Hr.Králové Interní postgraduální doktorandské studium na FaF UK, obor klinická farmacie Lékárna Thomayerova nemocnice Člen vědeckého výboru EAHP Odborný hodnotitel: MZd a SÚKL 2014 Nemocniční lékárna Motol, Praha 2014 vedoucí katedry Lékárenství IPVZ Praha Atestace: Veřejné lékárenství, Nemocniční lékárenství Specializační vzdělávání ve farmacii současný stav Vzdělávání farmaceutů pracujících v lékárnách v ČR má dlouholetou tradici. K celostátně organizovanému dalšímu vzdělávání však bylo možno přistoupit až po sjednocení zdravotní péče začátkem padesátých let. Povinnost lékárníků vzdělávat se vyplynula z vládního nařízení o lékárnících č. 44/1952 Sb. V současné době probíhá tzv. specializační vzdělávání farmaceutů dle Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Cílem sdělení je seznámení s hlavními oblastmi specializačního vzdělávání farmaceutů v ČR a upozornění na předpokládané změny v chystané novele Zákona č. 95/200S Sb.

13 Léčba pneumonie v ambulantní a nemocniční péči PharmDr. Milan Juhás, Fakultní nemocnice U Sv. Anny Brno Farmaceutická fakulta VFU Brno 2013 atestace nemocniční lékárenství 2009 FN u sv. Anny v Brně, nemocniční lékárna a klinický farmaceut na I. Interní kardioangiologické klinice Od r farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (klinická farmakologie, toxikologie) Pneumónia a respiračné infekcie dolných ciest dýchacích patria medzi časté nozokomiálne infekcie v nemocničnom prostredí. Riziko infekcie ovplyvňuje celé spektrum faktorov, mimo iné dĺžka hospitalizácie a použitie endotracheálnej intubácie. Výskyt chronických intersticiálnych pľúcnych procesov podmieňuje vyššie riziko infekcie komunitnými kmeňami. Postup liečby, voľbu antibiotika staviame na základe laboratórneho nálezu,saturačnej kapacity krvi kyslíkom, nálezu v hemokulturách a pridružených ochoreniach.

14 Mgr. Michaela Kudelová, FN Brno 2009 ukončení studia na FaF UK v Hradci Králové 2013 atestace v oboru Nemocniční lékárenství lékárna Esencia Brno Nemocniční lékárna FN Olomouc (oddělení HVLP, odd. IPLP a odd. přípravy cytostatik), od r Nemocniční lékárna FN Brno (oddělení přípravy cytostatik, klinický farmaceut na plicním oddělení, kontrola léčiv). Návrat černého kašle Černý kašel je infekční bakteriální onemocnění způsobené původcem Bordetella pertussis. Od devadesátých let stoupá v ČR incidence tohoto onemocnění a od roku 2005 jsou u nás hlášeny dokonce tři případy úmrtí. Onemocnění se šíří kapénkovou nákazou. U dospělých jedinců má atypický průběh, proto o svém onemocnění často neví a stávají se tak přenašeči, což je nebezpečné zejména v případech, kdy se v rodině vyskytuje neočkovaný novorozenec nebo kojenec. Postinfekční ani postvakcinační imunita není celoživotní. Po očkování nepřetrvává déle než 12 let. Onemocnění probíhá ve třech stádiích: katarální (pacient je nejvíce infekční), paroxysmální (konvulzivní) a rekonvalescentní. V paroxysmálním stádiu se mohou u novorozenců vyskytovat život ohrožující záchvaty apnoe. Lékem volby jsou makrolidy (u nás azitromycin a klaritromycin), alternativou pak kotrimoxazol. Účinný je i doxycyklin a chloramfenikol. Léčba antibiotiky trvá 14 dní (jinak riziko relapsu), u kojenců mladších 6 měsíců se doporučuje hospitalizace s monitorací vitálních funkcí. Současně s nemocným se doporučuje přeléčit i těsné kontakty v rodině a úzkém kolektivu. K očkování se dříve používala celobuněčná vakcína. Od jejího používání se ale upustilo kvůli častým nežádoucím reakcím. V současné době se očkuje

15 acelulární vakcínou, u dospělých s jejím redukovaným množstvím. Přeočkování je vhodné zejména u žen v době plánování gravidity (příp. ihned po porodu), u osob a zdravotnických pracovníků přicházejících do kontaktu s novorozenci a kojenci a u pacientů s chronickým plicním onemocněním (astma bronchiale a CHOPN).

16 PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D., FN Hr. Králové Studium na FaF UK v HK ukončila v roce 1993, do roku 2003 pracovala v Ústavu klinické imunologie a alergologie FN HK, pracovní zařazení na úseku vyšetřování parametrů buňkami zprostředkované imunity a práce v rámci proteomového centra VLA JEP v Hradci Králové - Studium intracelulárního parazitismu bakterií Francisella tularensis. Od roku 2003 je zaměstancem Nemocniční lékárny FN HK, od roku 2010 také v oddělení přípravy cytostatik, od roku 2013 rovněž jako klinický farmaceut pro oddělení onkologie a radioterapie FN HK. V roce 2002 ukončeno postgraduální vědecké studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, obor lékařská imunologie, atestace z farmaceutické analytiky, z farmakologie a toxikologie léčiv, od roku 2006 specializovaná způsobilost farmaceuta v oboru klinická farmacie. Je matkou jedné dcery a dvou synů, autorkou či spoluautorkou 14 původních prací, 39 přednášek či abstrakt. Off label aplikace mukolytik do tracheostomické kanyly - prezentace bude seznámením s prací klinického farmaceuta na lůžkovém oddělení Kliniky onkologie a radioterapie FN HK. Konkrétně půjde o kazuistiky pacientů s nádory v ORL oblasti, kteří podstoupili totální laryngektomii se zavedením tracheostomie. V současné době není v ČR k dispozici léčivý přípravek zaregistrovaný i k aplikaci přímo do tracheotomické kanyly, kazuistiky budou dokumentovat off-label aplikaci mukolytik přímo do tracheostomické kanyly.

17 Mgr. Miroslav Gros, Nemocnice Prachatice V letech studoval na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, po ukončení studia nastoupil do lékárny v Nemocnici s Poliklinikou v Prachaticích (hledáte-li na mapě, musíte mít velké rozlišení). Po atestaci v oboru lékárenství v roce 1999 začal ve jmenované lékárně vykonávat funkci vedoucího lékárníka a tu vykonává dodnes (pouze si rozšířil vzdělání o atestaci v oboru lékárenství II. stupně a z NsP se stala Nemocnice Prachatice, a.s.). Klinický průběh a léčba laryngitidy v dětském věku Symptomy laryngitidy a její klinický průběh dokáží rodiče dítěte pořádně zaskočit a vystresovat. A to i v případě že jsou ostřílenými zdravotníky. Přednáška podaná z pohledu otce dítěte trpícího opakovanými ataky laryngitidy má za cíl sumarizovat symptomy a způsoby zvládnutí počátků tohoto onemocnění v polních podmínkách, než se malý pacient dostane do rukou lékaře. Zaměří se i na další zvládnutí laryngitického stavu v ambulanci lékaře i na dispenzační minimum léčivých přípravků vydávaných následně v lékárně (protože většina rodičů odcházejících z pohotovosti si díky stresu rady lékaře nepamatuje).

18 PharmDr. Jana Ďuricová Ph.D., Ostrava Studium ukončila na Faf UK v Hradci Králové v roce Poté nastoupila na Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava, kde pracuje dosud. V roce 2012 ukončila doktorský studijní program v oboru lékařská farmakologie na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Od roku 2011 vyučuje na Ústavu klinické farmakologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Theofylin indikace k TDM, zkušenosti a interpretace - Jana Ďuricová, Ivana Kacířová; Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava; Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Teofylin je poměrně široce užívané léčivo k prevenci a léčbě stavů dušnosti vyvolaných bronchokonstrikcí při průduškovém astmatu a chronickém obstrukčním onemocnění dýchacích cest. U teofylinu byla pozorována korelace nejen mezi jeho sérovou koncentrací a účinkem ale i nežádoucími účinky. Nevýhodou teofylinu je jeho úzké terapeutické okno, to znamená. Mezi typické nežádoucí účinky závislé na sérové koncentraci patří: nauzea a zvracení, tachykardie, palpitace, případně až křeče. Ke zvýšení sérové hladiny teofylinu a jeho toxicitě mohou přispívat nejen podání vysoké dávky či lékové interakce ale i mnohé komorbidity. Vliv jednotlivých faktorů na vylučování teofylinu je interindividuální, to znamená, že se nemusí u všech pacientů projevit, nebo se projeví v různé míře. Doporučeno je proto provádět TDM abychom předešli vysokým hladinám teofylinu, potvrdili či vyloučili podíl teofylinu na výše uvedených potížích a objasnili pacientovu compliance.

19 PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D., FN Olomouc Narozen 1981 v Lanškrouně FaF vystudoval v Brně 2005, Doktorský studijní program, obor Lékařská farmakologie v Olomouci 2009, Rigorózní zkouška na VFU Brno 2012 a specializace Veřejné lékárenství Členství: Evropská asociace pro výzkum cytochromu P450; Česká farmaceutická společnost ČLS JEP. Antihistaminika v léčbě kašle u dětí Kašel je fyziologický obranný mechanismus určený k odstraňování sekretu a cizích těles z dýchacích cest. Centrum kašle je lokalizováno v prodloužené míše a je spojeno s mozkovou kůrou. Kašel vzniká dvěma mechanismy, jednak zvýšením citlivosti nervových zakončení a dále stimulací receptorů pro kašel (mediátory zánětu, edém sliznic aj.). Problematika terapie kašle je poměrně obsáhlá, jelikož kašel může mít mnoho příčin, od banálních až po život ohrožující. Nejčastější terapie kašle zahrnuje antitusika, expectorancia, mukolytika a antihistaminika. Léčba kašle antihistaminiky není léčbou kauzální, jejich použití je vesměs empirické. Podle výsledků některých studií jsou antihistaminika první generace účinná u kašle způsobeného tzv. zadní rýmou, tj. zánětem nosohltanu nebo vedlejších nosních dutin (post nasal drip syndrom (PNDS). Antihistaminika 2. generace nejsou u kašle účinná vůbec.

20 Mgr. Lukáš Láznička, FN KV Praha Ukončil studium na Faf UK v roce 2006, pracoval ve veřejné a nemocniční lékárně v Opavě. Od roku 2012 pracuje na oddělení přípravy léčiv v lékárně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Magistraliter příprava v ORL Magistraliter příprava v oblasti ORL může vyplnit mezery v chybějících vhodných lékových formách, ať už hlediska aplikace (např. nosní masti) nebo specifické populace děti, senioři. Dále je možné připravit léčivé přípravky z léčivých látek momentálně nedostupných ve formě HVLP (např. antimykotické ušní kapky) a v poslední době může nahradit i HVLP preparáty při jejich výpadku nebo po ukončení registrace. Prezentovány budou receptury nosních kapek a mastí, ušních kapek a přípravků pro léčbu kašle, jak s nově dostupnými surovinami, tak receptury starší či problematické s poukazem na možné inkompatibilty a jejich řešení či úplnou náhradu za novější recepturu.

21 Divadlo "Kapor na scéne" Divadlo "Kapor na scéne" je už od r srdcovou záležitosťou troch skvelých improvizátorov a zdravotných klaunov OZ Červený Nos Clowndoctors. Trojica sa pravidelne predstavuje na vlastných impro-večeroch Impro-kapro v Žiline, Čadci, Trnave a Bratislave (súbor improvizuje na divácke témy) a hráva aj komediálne úpravy tragédií W. Shakespeara: Rómeo a Júlia najtragickejšia komédia všetkých čias, Macbeth a najnovšie aj "Hamlet". V repertoári má už aj vlastné spracovanie jánošíkovskej tematiky s názvom Jánošík najhrdinskejšia komédia všetkých Slovákov. Traja divadelníci spolu okrem toho hrávajú autorské predstavenia (rozprávky) pre materské a základné školy (O psíčkovi a mačičke, O Snehulienke, Zlatovláska, Škaredé káčatko). Zoskupenie Kapor na scéne sa okrem toho aktívne zúčastňuje súťaží v divadelnej improvizácií Improliga za posledné roky si mnohokrát vybojovalo 1. miesto (Žilina, Bratislava, Trnava...) a od roku 2009 každú turistickú sezónu účinkuje so svojimi predstaveniami na hrade Strečno.

22 Mgr.art. Lukáš Tandara (1988) - vyštudoval bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave, teší sa zo svojho autorského predstavenia "Hanička bez rúk" s ktorým sporadicky brázdi Slovensko. Popri tom sa venuje scénografii a výrobe bábok. Účinkuje v niektorých predstaveniach divadla Ludus Bratislava, v divadelnom štúdiu Bibiana a v Divadle na Zastávke, hosťuje v Bábkovom divadle Žilina a samozrejme v divadle "Kapor na scéne". Od minulého roku je zdravotným klaunom pre OZ Červený nos. Tento rok sa stal členom súboru Bratislavského bábkového divadla. Mgr. Michaela Pastorková (1986) - absolvovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti sa venuje Divadlu "Kapor na scéne", príležitostne moderuje rôzne kultúrne akcie a podujatia. Siedmy rok pôsobí ako zdravotný klaun OZ Červený nos. Zvyšný čas sa vytešuje zo svojej životnej mamičkovskej úlohy (v júni 2013 sa jej narodil syn Matej). BcA. Jaroslava Hatiarová (1986) - ukončila bakalárske štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (JAMU), odbor operný spev. Tiež jej väčšinu času zaberá práca pre OZ Červený nos a Divadlo "Kapor na scéne". Spevácky sa realizuje v projektoch Garry Edwards ensemble (Praha) a kapele CVD Combo (ZA). Tento rok pripravuje aj súkromný megaprojekt - vlastnú svadbu :). Ing. MgA. Mirek Sýkora (1985) - sa stal pravidelným hosťom improvizačných večerov (od r. 2014) a tiež hercom v predstavení "Hamlet" Najprv vyštudoval odbor drevárstvo a drevostavby na Mendelovej univerzite v Brne a potom ešte herectvo na JAMU v Brne. Tento "prostý truhlař z Vysočiny" (ako sa sám nazýva) je tiež výborným improvizátorom a zdravotným klaunom (Zdravotní klaun v CZ, a Červený Nos v SR).

23 Benda Quartet je nové české smyčcové kvarteto, které v Ostravě založili mladí členové Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostravští interpreti kvartet pojmenovali po jednom ze zakladatelů, druhém houslistovi tělesa, Petru Bendovi. Koncertují spolu teprve druhým rokem a mají za sebou již celou řadu úspěchů. Za zmínku stojí například koncert z dubna 2014, který se uskutečnil v rámci komorní abonentní řady jubilejní 60. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava a sklidil u obecenstva velký ohlas. Tento koncert byl mimo jiné také zaznamenán Českým rozhlasem. Pro doplnění jeden názor po koncertě v Havířově: Byli skvělí, hráli v naší krásné ZUŠ Leoše Janáčka. Potlesk byl vestoje. Fakt senzační mladí chlapi a plní entuziasmu. Nic utahaného a samý úsměv, napsala Hana Kuchařová. Více se dočtete na jejich stránkách nebo na facebooku. Na krátkém poledním koncertě zazní Divertimento D-dur W. A. Mozarta a argentinské tango Carlose Gardela - Por una Cabezza.

24

25

26

P r o g r a m a a b s t r a k ta

P r o g r a m a a b s t r a k ta II. mezioborový lékařský kongres DÝCHÁNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci s SPL ČR, ČIPA a ČARO 27. 29. 11. 2008 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary P r o g r a m a a b s t r a

Více

Praktické lékárenství

Praktické lékárenství Praktické lékárenství Suppl. A 205 ISSN 803-5906 ISBN 978-80-747-05-3 ROČNÍK. Abstrakta IX. kongres Praktického lékárenství 29. 30. května 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Česká farmaceutická společnost

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-093-3 Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Výsledky multicentrické observační studie, 2013 2014: Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku v České republice

Výsledky multicentrické observační studie, 2013 2014: Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku v České republice Konference 23. 5. 2014 Program 14:00 14:10 Zahájení konference MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. MUDr. Eva Millerová 14:10 15:10 Nutriční programování: KONCEPTY A MECHANIZMY prof. Mary Fewtrell 15:10 15:50 Výsledky

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Fakultní nemocnice v roce 2013 a výhledy do budoucnosti. Lékařská fakulta v roce 2013. Transplantační centrum. Ústav farmakologie

Z OBSAHU ČÍSLA. Fakultní nemocnice v roce 2013 a výhledy do budoucnosti. Lékařská fakulta v roce 2013. Transplantační centrum. Ústav farmakologie 4 2013 Z OBSAHU ČÍSLA Fakultní nemocnice v roce 2013 a výhledy do budoucnosti Lékařská fakulta v roce 2013 Transplantační centrum Ústav farmakologie XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny Kapitoly z historie

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3. PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L - 1 5 n a

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2009 ročník LXXXI ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem severní Morava, č. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

KONGRES PEDIATRIE PRO PRAXI

KONGRES PEDIATRIE PRO PRAXI Pediatrie PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 14 Abstrakta KONGRES PEDIATRIE PRO PRAXI 4. 5. října 2013 Parkhotel Congress Center Plzeň VAŠE ŘEŠENÍ ODKAŠLÁNÍ VHODNÝ PRO DĚTI JIŽ

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

practicus Interní indikace antikoagulační léčby str. 20 Ischemická choroba dolních končetin Základy nefrologie č. 3/2011 ročník 10

practicus Interní indikace antikoagulační léčby str. 20 Ischemická choroba dolních končetin Základy nefrologie č. 3/2011 ročník 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2011 ročník 10 t i p t o h o t o č í s l a Interní indikace antikoagulační léčby str. 20 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

ZPRAVODAJ. Léto 2010. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s.

ZPRAVODAJ. Léto 2010. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků. Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Léto 2010 www.czadv.cz www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing.

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Kterak malí pacienti FN slavili MDD. Hematoonkologické centrum. Ústav fyziologie. Promoce na lékařské fakultě

Z OBSAHU ČÍSLA. Kterak malí pacienti FN slavili MDD. Hematoonkologické centrum. Ústav fyziologie. Promoce na lékařské fakultě 3 2013 Z OBSAHU ČÍSLA Kterak malí pacienti FN slavili MDD Hematoonkologické centrum Ústav fyziologie Promoce na lékařské fakultě Stáž v popáleninovém centru v Pittsburghu XIV. Bedrnův den XVII. Hradecké

Více

10 LET S VÁMI ODBORNÝ ČASOPIS 11-12/2010

10 LET S VÁMI ODBORNÝ ČASOPIS 11-12/2010 ODBORNÝ ČASOPIS 11-12/2010 10 LET S VÁMI KLIMAKTERICKÝ SYNDROM / ZÁNĚTY DÝCHACÍCH CEST / AUTISMUS OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY / NAŠE ZUBY POD DROBNOHLEDEM ROZHOVOR / KŘÍŽOVKA TERMÍNY ODBORNÝCH JEDNODENNÍCH

Více