XVII. Konference mladých lékárníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVII. Konference mladých lékárníků"

Transkript

1 XVII. Konference mladých lékárníků května 2015 v Opavě Farmakoterapie respiračního traktu a ORL

2 Lékárnická akademie ČLnK XVII. Konference mladých lékárníků května 2015 v Opavě Farmakoterapie jako most mezi lékaři a lékárníky Farmakoterapie respiračního traktu a ORL Za Lékárnickou akademii a ČLnK Prezident konference PharmDr. Marie Zajícová Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba Akce je garantována ČLnK v rámci CV 15999, počet bodů 15

3 Záštitu poskytli: Ředitel Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Ladislav Václavec, MBA Předseda akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě PhDr. Petr Vojtal Podporovatelé konference: AstraZeneca, Baxter, Boehringer Ingelheim, Fagron, Novartis, sanofi-aventis, Servier Organizační tým kongresu: Marie Zajícová, Martina Settelmayerová, Lukáš Láznička, Jana Martinásková Asistentky u registrace: Vendula Zajícová a Barbora Klímová Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku 43, Opava, Registrace: pátek sobota Předsálí KD Na Rybníčku hodin Předsálí KD Na Rybníčku 8-9 hodin Registrační kartu noste s sebou opravňuje vás ke vstupu na odborný program, společenské akce a občerstvení.

4 Společenský program KD Na Rybníčku, Opava V pátek od 19 hod divadelní improvizační skupina Kapor na scéne ze Žiliny zahraje Shakespearovsko-kaprovskou komedii Hamlet. Sponzorem představení je firma Phoenix, lékárenský velkoobchod, a.s. účinkují: Mgr.art. Lukáš Tandara BcA. Jaroslava Hatiarová Mgr. Michaela Pastorková Ing. MgA. Mirek Sýkora

5 Odborný program Pátek odpoledne, moderuje Mgr. Lukáš Láznička 16,00 16,10 Marie Zajícová, PharmDr., Slezská nemocnice Opava, lékárna: Zahájení kongresu 16,10 16,30 Lucie Šupíková, MUDr., ORL SN Opava: Racionální přístup k léčbě chorob v oblasti středouší 16,30 17,00 Jaroslava Hadámková, MUDr., Ambulance alergologie a imunologie Opava: Novinky v léčbě dětského astmatu 17,00 17,30 Lenka Burgetová, Mgr.; TN Praha: Provázanost kožní atopie s bronchiálním astmatem v dětském věku 17,30 18,00 Petra Thomson, PharmDr., FN Hradec Králové: Souvislosti mezi refluxní chorobou jícnu a astmatem 19,00 20,00 Hamlet v podání souboru Kapor na scéne (ve stejném sále) 20,00 22,00 Společenské setkání s občerstvením (ve stejném sále) Sobota dopoledne, moderuje Mgr. Jana Martinásková 9,00 9,30 Marcela Heislerová, PharmDr., Ph.D.; IPVZ Praha, vedoucí katedry lékárenství: Specializační vzdělávání ve farmacii současný stav 9,30 10,00 Milan Juhás, PharmDr., FN U Sv.Anny Brno: Léčba pneumonie v ambulantní a nemocniční péči 10,00 10,30 Michaela Kudelová, Mgr, FN Brno: Návrat černého kašle 10,30 10,50 - malé občerstvení

6 10,50 11,20 Martina Novosadová, PharmDr., Ph.D., FN Hradec Králové: Off label aplikace mukolytik do tracheostomické kanyly 11,20 11,40 Miroslav Gros, Mgr., Nemocnice Prachatice: Klinický průběh a léčba laryngitidy v dětském věku 11,40 12,00 Polední koncert - Benda Quartet (W. A. Mozart Divertimento D- Dur; C. Gardel Argentinské tango) 12,00 13,00 - přestávka na oběd Sobota odpoledne, moderuje Mgr. Hana Balharová 13,00 13,30 Jana Ďuricová, PharmDr., PhD., FN Ostrava: Theofylin indikace k TDM, zkušenosti a interpretace 13,30 14,00 Jaroslav Matal, PharmDr., Ph.D., Lékárna FN Olomouc: Antihistaminika v léčbě kašle u dětí 14,30 15,00 Lukáš Láznička, Mgr., FNKV Praha: Magistraliter příprava v ORL 15,10 Diskuze a závěr konference

7 MUDr. Lucie Šupíková, ORL SN Opava Ukončení studia na 2 LF UK v Praze Od té doby pracuje na ORL odd. SN Opava. V roce 2004 složila I. atestaci z otorinolaryngologie, v roce 2013 díky další atestaci získala specializovanou způsobilost v ORL. Je členem české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Ve volném čase se věnuje rodině, ráda čte, cestuje a rekreačně sportuje. Racionální přístup v léčbě chorob středouší Tématem přednášky bude přehled patologií středouší se zaměřením na mediotitidu a její posun v léčbě po vzoru západních zemí s otázkou je to krok správným směrem? Dále rozvoj sekretorické otitidy a možnosti jejího řešení. Zmíněny budou také možnosti prevence rozvoje chronických středoušních zánětů.

8 MUDr. Jaroslava Hadámková Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně 1997 atestace pediatrie 2000 atestace alergologie a klinická imunologie dětské odd. Slezské nemocnice v Opavě Od privátní praxe v Opavě, obor alergie a imunologie a klinická imunologie, praktický lékař pro děti a dorost Novinky v léčbě dětského astmatu Astma bronchiale je nejčastější chronické onemocnění dýchacích cest v dětském věku. Díky moderním terapeutickým možnostem se jedná o dobře léčitelné onemocnění. Za předpokladu správně stanovené diagnózy, adekvátně zvolené léčby a řádného užívání léků, lze nemoc až v 95 % případů úspěšně kontrolovat. Důležitá je identifikace spouštěčů a vyvarování se kontaktu s nimi. Zvláště obtížné je diagnostikovat astma bronchiale u dětí do 5 let, poněvadž jsou omezeny vyšetřovací metody pro nespolupráci pacienta a také následný výběr farmak je pro daný věk omezen. Moderní farmakoterapie je základem léčby, optimální použití léků v dětském období může kontrolovat příznaky a redukovat rizika v budoucím vývoji onemocnění.

9 Mgr. Lenka Burgetová, TN Praha Pochází ze Zábřehu na Moravě. Studium na FaF UK v Hradci Králové ukončila v roce Svoji diplomovou práci vypracovala v rámci programu Erasmus v Tenovus Centre for Cancer Research, Welsh School of Pharmacy, Cardiff University. V letech provozovala Starou lékárnu v Zábřehu. Po škole nastoupila do soukromé lékárny ve Vysokém Mýtě a od roku 2014 pracuje v lékárně Thomayerovy nemocnice v Praze. V současnosti zpracovává rigorózní práci o možnostech využití nanotechnologie ve farmacii. Provázanost kožní atopie v dětském věku s astma bronchiale Atopický ekzém (AE) patří, zejména v dětském věku, k nejčastějším kožním onemocněním. Prevalence se v ČR odhaduje kolem 10 %, ve Skandinávii více než 20 % dětské populace. V etiopatogenezi AE se uplatňuje genetická dispozice, abnormální imunitní reakce a porušená kožní bariéra. Jedním z faktorů vzniku AE je alergie, u kojenců potravinová, s věkem stoupá význam inhalačních alergenů. Klinická manifestace AE začíná často v nejútlejším věku a následně se může rozvinout astma bronchiale (AB). Proces od prvních projevů AE k rozvoji problémů s dýcháním až AB bývá označován jako tzv. "atopický pochod", který se stal předmětem klinického výzkumu. Podle nových teorií je za rozvojem AB nutno hledat epitelovými buňkami tvořený cytokin - thymový stromální lymfopoetin (TSLP), který sehrává důležitou roli ve spouštění alergické reakce. Ukazuje se, že u dětí s genetickou dispozicí má pro rozvoj atopického pochodu významný vliv prvotní kolonizace dítěte vaginální laktoflorou při fyziologickém porodu.

10 Přerušení atopického pochodu je jedním z cílů preventivních opatření. K nefarmakologickým patří v prevenci potravinové alergie podpora kojení případně použití přípravků s hydrolyzovanou mléčnou bílkovinou, doporučována naopak nejsou dietní omezení pro kojící matku ani oddalování příkrmů a eliminace potenciálních potravinových alergenů z jídelníčku dítěte po čtvrtém měsíci života. Pro vzdušné alergeny je doporučováno vyloučit z prostředí dětí kočku, tabákový kouř a chemické znečištění. Z farmakologické prevence byly prověřovány účinky antihistaminik, ketotifenu nebo antileukotrienů. Předmětem zkoumání se stalo také preventivní podávání probiotik. I přes relativně široké téma celé kaskády od AE k AB je pro lékárenskou praxi, kromě standardní znalosti farmakologie podávaných léků, důležitá také orientace lékárníka v doporučovaných režimových opatřeních, včetně povědomí o určování senzibilizující potraviny pomocí tzv. "Diagnostické eliminační diety".

11 PharmDr. Petra Thomson, FN Hradec Králové Po ukončení studia na FaF UK v Hradci Králové roku 2004 pracovala ve veřejné lékarně a krátce také jako nemocniční lékárník v IKEM. Lékárnickou profesi si poté vyzkoušela v terénu s Lékaři bez hranic (MSF) v různých projektech v Mozambiku, v Demokratické Republice Kongo, na Srí Lance a Afghanistánu. Ve Velké Británii působila jako nemocniční lékárník a klinický farmaceut především pro pediatrii v Epsom and St. Helier NHS Foundation Trust, Great Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust a King s College Hospital NHS Foundation Trust. Od r pracuje jako nemocniční lékárník a klinický farmaceut v nemocniční lékárně FN Hradec Králové. Souvislosti mezi refluxní chorobou jícnu a astmatem Gastroesofageální reflux je onemocnění, které se často vyskytuje u pacientů s astma bronchiale. Současně je v publikované literatuře u pacientů, kteří trpí refluxní chorobou jícnu, popisovaná velká variabilita prevalence respiračních symptomů (30-90%), které jsou typické pro astma (kašel, dušnost, sípání). Z hlediska patogeneze jsou identifikovány 3 různé mechanismy, kterými GE reflux může způsobovat bronchokonstrikci a tím exacerbovat astma. Předmětem sdělení je pohled na dostupné důkazy a nejnovější poznatky, které zkoumají souvislost a dopad léčby refluxní choroby jícnu na projevy astmatu.

12 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D Farmaceutická fakulta UK Hr.Králové Interní postgraduální doktorandské studium na FaF UK, obor klinická farmacie Lékárna Thomayerova nemocnice Člen vědeckého výboru EAHP Odborný hodnotitel: MZd a SÚKL 2014 Nemocniční lékárna Motol, Praha 2014 vedoucí katedry Lékárenství IPVZ Praha Atestace: Veřejné lékárenství, Nemocniční lékárenství Specializační vzdělávání ve farmacii současný stav Vzdělávání farmaceutů pracujících v lékárnách v ČR má dlouholetou tradici. K celostátně organizovanému dalšímu vzdělávání však bylo možno přistoupit až po sjednocení zdravotní péče začátkem padesátých let. Povinnost lékárníků vzdělávat se vyplynula z vládního nařízení o lékárnících č. 44/1952 Sb. V současné době probíhá tzv. specializační vzdělávání farmaceutů dle Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Cílem sdělení je seznámení s hlavními oblastmi specializačního vzdělávání farmaceutů v ČR a upozornění na předpokládané změny v chystané novele Zákona č. 95/200S Sb.

13 Léčba pneumonie v ambulantní a nemocniční péči PharmDr. Milan Juhás, Fakultní nemocnice U Sv. Anny Brno Farmaceutická fakulta VFU Brno 2013 atestace nemocniční lékárenství 2009 FN u sv. Anny v Brně, nemocniční lékárna a klinický farmaceut na I. Interní kardioangiologické klinice Od r farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (klinická farmakologie, toxikologie) Pneumónia a respiračné infekcie dolných ciest dýchacích patria medzi časté nozokomiálne infekcie v nemocničnom prostredí. Riziko infekcie ovplyvňuje celé spektrum faktorov, mimo iné dĺžka hospitalizácie a použitie endotracheálnej intubácie. Výskyt chronických intersticiálnych pľúcnych procesov podmieňuje vyššie riziko infekcie komunitnými kmeňami. Postup liečby, voľbu antibiotika staviame na základe laboratórneho nálezu,saturačnej kapacity krvi kyslíkom, nálezu v hemokulturách a pridružených ochoreniach.

14 Mgr. Michaela Kudelová, FN Brno 2009 ukončení studia na FaF UK v Hradci Králové 2013 atestace v oboru Nemocniční lékárenství lékárna Esencia Brno Nemocniční lékárna FN Olomouc (oddělení HVLP, odd. IPLP a odd. přípravy cytostatik), od r Nemocniční lékárna FN Brno (oddělení přípravy cytostatik, klinický farmaceut na plicním oddělení, kontrola léčiv). Návrat černého kašle Černý kašel je infekční bakteriální onemocnění způsobené původcem Bordetella pertussis. Od devadesátých let stoupá v ČR incidence tohoto onemocnění a od roku 2005 jsou u nás hlášeny dokonce tři případy úmrtí. Onemocnění se šíří kapénkovou nákazou. U dospělých jedinců má atypický průběh, proto o svém onemocnění často neví a stávají se tak přenašeči, což je nebezpečné zejména v případech, kdy se v rodině vyskytuje neočkovaný novorozenec nebo kojenec. Postinfekční ani postvakcinační imunita není celoživotní. Po očkování nepřetrvává déle než 12 let. Onemocnění probíhá ve třech stádiích: katarální (pacient je nejvíce infekční), paroxysmální (konvulzivní) a rekonvalescentní. V paroxysmálním stádiu se mohou u novorozenců vyskytovat život ohrožující záchvaty apnoe. Lékem volby jsou makrolidy (u nás azitromycin a klaritromycin), alternativou pak kotrimoxazol. Účinný je i doxycyklin a chloramfenikol. Léčba antibiotiky trvá 14 dní (jinak riziko relapsu), u kojenců mladších 6 měsíců se doporučuje hospitalizace s monitorací vitálních funkcí. Současně s nemocným se doporučuje přeléčit i těsné kontakty v rodině a úzkém kolektivu. K očkování se dříve používala celobuněčná vakcína. Od jejího používání se ale upustilo kvůli častým nežádoucím reakcím. V současné době se očkuje

15 acelulární vakcínou, u dospělých s jejím redukovaným množstvím. Přeočkování je vhodné zejména u žen v době plánování gravidity (příp. ihned po porodu), u osob a zdravotnických pracovníků přicházejících do kontaktu s novorozenci a kojenci a u pacientů s chronickým plicním onemocněním (astma bronchiale a CHOPN).

16 PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D., FN Hr. Králové Studium na FaF UK v HK ukončila v roce 1993, do roku 2003 pracovala v Ústavu klinické imunologie a alergologie FN HK, pracovní zařazení na úseku vyšetřování parametrů buňkami zprostředkované imunity a práce v rámci proteomového centra VLA JEP v Hradci Králové - Studium intracelulárního parazitismu bakterií Francisella tularensis. Od roku 2003 je zaměstancem Nemocniční lékárny FN HK, od roku 2010 také v oddělení přípravy cytostatik, od roku 2013 rovněž jako klinický farmaceut pro oddělení onkologie a radioterapie FN HK. V roce 2002 ukončeno postgraduální vědecké studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, obor lékařská imunologie, atestace z farmaceutické analytiky, z farmakologie a toxikologie léčiv, od roku 2006 specializovaná způsobilost farmaceuta v oboru klinická farmacie. Je matkou jedné dcery a dvou synů, autorkou či spoluautorkou 14 původních prací, 39 přednášek či abstrakt. Off label aplikace mukolytik do tracheostomické kanyly - prezentace bude seznámením s prací klinického farmaceuta na lůžkovém oddělení Kliniky onkologie a radioterapie FN HK. Konkrétně půjde o kazuistiky pacientů s nádory v ORL oblasti, kteří podstoupili totální laryngektomii se zavedením tracheostomie. V současné době není v ČR k dispozici léčivý přípravek zaregistrovaný i k aplikaci přímo do tracheotomické kanyly, kazuistiky budou dokumentovat off-label aplikaci mukolytik přímo do tracheostomické kanyly.

17 Mgr. Miroslav Gros, Nemocnice Prachatice V letech studoval na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, po ukončení studia nastoupil do lékárny v Nemocnici s Poliklinikou v Prachaticích (hledáte-li na mapě, musíte mít velké rozlišení). Po atestaci v oboru lékárenství v roce 1999 začal ve jmenované lékárně vykonávat funkci vedoucího lékárníka a tu vykonává dodnes (pouze si rozšířil vzdělání o atestaci v oboru lékárenství II. stupně a z NsP se stala Nemocnice Prachatice, a.s.). Klinický průběh a léčba laryngitidy v dětském věku Symptomy laryngitidy a její klinický průběh dokáží rodiče dítěte pořádně zaskočit a vystresovat. A to i v případě že jsou ostřílenými zdravotníky. Přednáška podaná z pohledu otce dítěte trpícího opakovanými ataky laryngitidy má za cíl sumarizovat symptomy a způsoby zvládnutí počátků tohoto onemocnění v polních podmínkách, než se malý pacient dostane do rukou lékaře. Zaměří se i na další zvládnutí laryngitického stavu v ambulanci lékaře i na dispenzační minimum léčivých přípravků vydávaných následně v lékárně (protože většina rodičů odcházejících z pohotovosti si díky stresu rady lékaře nepamatuje).

18 PharmDr. Jana Ďuricová Ph.D., Ostrava Studium ukončila na Faf UK v Hradci Králové v roce Poté nastoupila na Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava, kde pracuje dosud. V roce 2012 ukončila doktorský studijní program v oboru lékařská farmakologie na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Od roku 2011 vyučuje na Ústavu klinické farmakologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Theofylin indikace k TDM, zkušenosti a interpretace - Jana Ďuricová, Ivana Kacířová; Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava; Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Teofylin je poměrně široce užívané léčivo k prevenci a léčbě stavů dušnosti vyvolaných bronchokonstrikcí při průduškovém astmatu a chronickém obstrukčním onemocnění dýchacích cest. U teofylinu byla pozorována korelace nejen mezi jeho sérovou koncentrací a účinkem ale i nežádoucími účinky. Nevýhodou teofylinu je jeho úzké terapeutické okno, to znamená. Mezi typické nežádoucí účinky závislé na sérové koncentraci patří: nauzea a zvracení, tachykardie, palpitace, případně až křeče. Ke zvýšení sérové hladiny teofylinu a jeho toxicitě mohou přispívat nejen podání vysoké dávky či lékové interakce ale i mnohé komorbidity. Vliv jednotlivých faktorů na vylučování teofylinu je interindividuální, to znamená, že se nemusí u všech pacientů projevit, nebo se projeví v různé míře. Doporučeno je proto provádět TDM abychom předešli vysokým hladinám teofylinu, potvrdili či vyloučili podíl teofylinu na výše uvedených potížích a objasnili pacientovu compliance.

19 PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D., FN Olomouc Narozen 1981 v Lanškrouně FaF vystudoval v Brně 2005, Doktorský studijní program, obor Lékařská farmakologie v Olomouci 2009, Rigorózní zkouška na VFU Brno 2012 a specializace Veřejné lékárenství Členství: Evropská asociace pro výzkum cytochromu P450; Česká farmaceutická společnost ČLS JEP. Antihistaminika v léčbě kašle u dětí Kašel je fyziologický obranný mechanismus určený k odstraňování sekretu a cizích těles z dýchacích cest. Centrum kašle je lokalizováno v prodloužené míše a je spojeno s mozkovou kůrou. Kašel vzniká dvěma mechanismy, jednak zvýšením citlivosti nervových zakončení a dále stimulací receptorů pro kašel (mediátory zánětu, edém sliznic aj.). Problematika terapie kašle je poměrně obsáhlá, jelikož kašel může mít mnoho příčin, od banálních až po život ohrožující. Nejčastější terapie kašle zahrnuje antitusika, expectorancia, mukolytika a antihistaminika. Léčba kašle antihistaminiky není léčbou kauzální, jejich použití je vesměs empirické. Podle výsledků některých studií jsou antihistaminika první generace účinná u kašle způsobeného tzv. zadní rýmou, tj. zánětem nosohltanu nebo vedlejších nosních dutin (post nasal drip syndrom (PNDS). Antihistaminika 2. generace nejsou u kašle účinná vůbec.

20 Mgr. Lukáš Láznička, FN KV Praha Ukončil studium na Faf UK v roce 2006, pracoval ve veřejné a nemocniční lékárně v Opavě. Od roku 2012 pracuje na oddělení přípravy léčiv v lékárně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Magistraliter příprava v ORL Magistraliter příprava v oblasti ORL může vyplnit mezery v chybějících vhodných lékových formách, ať už hlediska aplikace (např. nosní masti) nebo specifické populace děti, senioři. Dále je možné připravit léčivé přípravky z léčivých látek momentálně nedostupných ve formě HVLP (např. antimykotické ušní kapky) a v poslední době může nahradit i HVLP preparáty při jejich výpadku nebo po ukončení registrace. Prezentovány budou receptury nosních kapek a mastí, ušních kapek a přípravků pro léčbu kašle, jak s nově dostupnými surovinami, tak receptury starší či problematické s poukazem na možné inkompatibilty a jejich řešení či úplnou náhradu za novější recepturu.

21 Divadlo "Kapor na scéne" Divadlo "Kapor na scéne" je už od r srdcovou záležitosťou troch skvelých improvizátorov a zdravotných klaunov OZ Červený Nos Clowndoctors. Trojica sa pravidelne predstavuje na vlastných impro-večeroch Impro-kapro v Žiline, Čadci, Trnave a Bratislave (súbor improvizuje na divácke témy) a hráva aj komediálne úpravy tragédií W. Shakespeara: Rómeo a Júlia najtragickejšia komédia všetkých čias, Macbeth a najnovšie aj "Hamlet". V repertoári má už aj vlastné spracovanie jánošíkovskej tematiky s názvom Jánošík najhrdinskejšia komédia všetkých Slovákov. Traja divadelníci spolu okrem toho hrávajú autorské predstavenia (rozprávky) pre materské a základné školy (O psíčkovi a mačičke, O Snehulienke, Zlatovláska, Škaredé káčatko). Zoskupenie Kapor na scéne sa okrem toho aktívne zúčastňuje súťaží v divadelnej improvizácií Improliga za posledné roky si mnohokrát vybojovalo 1. miesto (Žilina, Bratislava, Trnava...) a od roku 2009 každú turistickú sezónu účinkuje so svojimi predstaveniami na hrade Strečno.

22 Mgr.art. Lukáš Tandara (1988) - vyštudoval bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave, teší sa zo svojho autorského predstavenia "Hanička bez rúk" s ktorým sporadicky brázdi Slovensko. Popri tom sa venuje scénografii a výrobe bábok. Účinkuje v niektorých predstaveniach divadla Ludus Bratislava, v divadelnom štúdiu Bibiana a v Divadle na Zastávke, hosťuje v Bábkovom divadle Žilina a samozrejme v divadle "Kapor na scéne". Od minulého roku je zdravotným klaunom pre OZ Červený nos. Tento rok sa stal členom súboru Bratislavského bábkového divadla. Mgr. Michaela Pastorková (1986) - absolvovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti sa venuje Divadlu "Kapor na scéne", príležitostne moderuje rôzne kultúrne akcie a podujatia. Siedmy rok pôsobí ako zdravotný klaun OZ Červený nos. Zvyšný čas sa vytešuje zo svojej životnej mamičkovskej úlohy (v júni 2013 sa jej narodil syn Matej). BcA. Jaroslava Hatiarová (1986) - ukončila bakalárske štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (JAMU), odbor operný spev. Tiež jej väčšinu času zaberá práca pre OZ Červený nos a Divadlo "Kapor na scéne". Spevácky sa realizuje v projektoch Garry Edwards ensemble (Praha) a kapele CVD Combo (ZA). Tento rok pripravuje aj súkromný megaprojekt - vlastnú svadbu :). Ing. MgA. Mirek Sýkora (1985) - sa stal pravidelným hosťom improvizačných večerov (od r. 2014) a tiež hercom v predstavení "Hamlet" Najprv vyštudoval odbor drevárstvo a drevostavby na Mendelovej univerzite v Brne a potom ešte herectvo na JAMU v Brne. Tento "prostý truhlař z Vysočiny" (ako sa sám nazýva) je tiež výborným improvizátorom a zdravotným klaunom (Zdravotní klaun v CZ, a Červený Nos v SR).

23 Benda Quartet je nové české smyčcové kvarteto, které v Ostravě založili mladí členové Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostravští interpreti kvartet pojmenovali po jednom ze zakladatelů, druhém houslistovi tělesa, Petru Bendovi. Koncertují spolu teprve druhým rokem a mají za sebou již celou řadu úspěchů. Za zmínku stojí například koncert z dubna 2014, který se uskutečnil v rámci komorní abonentní řady jubilejní 60. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava a sklidil u obecenstva velký ohlas. Tento koncert byl mimo jiné také zaznamenán Českým rozhlasem. Pro doplnění jeden názor po koncertě v Havířově: Byli skvělí, hráli v naší krásné ZUŠ Leoše Janáčka. Potlesk byl vestoje. Fakt senzační mladí chlapi a plní entuziasmu. Nic utahaného a samý úsměv, napsala Hana Kuchařová. Více se dočtete na jejich stránkách nebo na facebooku. Na krátkém poledním koncertě zazní Divertimento D-dur W. A. Mozarta a argentinské tango Carlose Gardela - Por una Cabezza.

24

25

26

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Dny farmaceutické péče V individualizovaná péče o pacienta

Dny farmaceutické péče V individualizovaná péče o pacienta Dny farmaceutické péče V individualizovaná péče o pacienta Termín: pátek 25. 9. 2015 + sobota 26. 9. 2015 Místo: Posluchárna pavilonu FaF I. (budova č. 44), areál VFU Brno Farmaceutická fakulta Veterinární

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr.

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Beneš Čestmír 23. Pečenkovy epidemiologické dny, 22. 24.9.29, Jihlava 1 B. pertussis

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá IV. LIBERECKÝ pediatrický den 11. února 2012 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů Sympozium sester

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více