LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Deník

2 MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě: Smíšená štafeta na 2 x 6 km a 2 x 7,5 km ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec (2. zprava) vybojovala 7. února bronzovou medaili. (Foto: CPA) MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě: Michal Krčmář se raduje v cíli poté, co štafetu na 4 x 7,5 km ve složení O. Moravec, M. Šlesingr a J. Soukup dovedl na 6. místě. V lednových závodech Českého poháru žactva, které se konaly v Novém Městě na Moravě a Nové Vsi u Bruntálu, získal biatlonista Tomáš Mikyska tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. (Foto: KB) Taneční klub manželů Jantačových si koncem ledna úspěšně vedl na soutěži v Rychnově nad Kněžnou. V kategorii Senioři II standardní tance a latinské tance získali manželé Soňa a Dušan Nádvorníkovi bronzové umístění. 61. světového šampionátu ptactva, který se uskutečnil koncem ledna v belgickém Hasseltu, se zúčastnil Zdeněk Tomka. Jeho barevní kanáři se ve své kategorii umístili na 5. místě.

3 zprávy z radnice SLOVO STAROSTY Blíží se jaro, přichází březen. Mnozí se právě na tento měsíc těšíme, že bude přibývat teplých dnů, že se příroda zase začne pomalu zelenat. Mnoho z nás hrdě sledovalo světový šampionát v biatlonu. Uskutečnil se v ne příliš vzdáleném Novém Městě na Moravě. Měl jsem radost, že jsem se tam potkal s mnoha spoluobčany diváky a fanoušky z Letohradu. V řadách českých reprezentantů startovali i naši kluci Ondra Moravec, Michal Šlesingr a letohradský odchovanec Michal Krčmář. Díky nim bylo o Letohradu často slyšet. Odvedli výbornou práci, za kterou jim patří velké poděkování a přání dalších, nejen sportovních úspěchů. Na únorovém jednání zastupitelstva byl, kromě mnoha jiných bodů, schválen rozpočet města pro letošní rok. Základní dokument pro práci v příslušném roce. Počítáme s příjmy ve výši cca 102,3 mil. Kč a výdaji cca 93,5 mil. Kč. Rozdíl necelých 9 mil. Kč je, laicky řečeno, určen k ponížení dluhů města na pravidelné splátky dříve přijatých úvěrů (téměř 6 mil. Kč) a na ponížení čerpání kontokorentního úvěru. Výsledek na konci roku bude záležet na mnoha skutečnostech. Tou zásadní je, jak bude na konci roku naplněn předpokládaný příjem ze sdílených daní podle novelizovaného zákona o rozpočtovém určení daní. Měli bychom dostat o Kč na každého obyvatele více, tedy polepšit si o cca 12,5 mil. Kč. V rozpočtu z opatrnosti počítáme s navýšením nižším cca 7,3 mil. Kč. Kdyby se náš ponížený odhad neměl naplnit, nemohli bychom ponížit kontokorentní úvěr v plánované výši. Využít bychom jej museli rovněž v případě úspěchu naší žádosti o dotaci na nový potřebný chodník podél krajské komunikace u traktorky na Kunčicích. Rozpočet zabezpečuje tak jako vždy všechny potřebné záležitosti v chodu města. Od provozu úřadu a jeho organizačních složek (dům s pečovatelskou službou, městská policie), příspěvkových organizací (školky, školy, kultura), přes úhradu dřívějších závazků (např. splátky úvěrů, příspěvek na splácení úvěrů po výstavbě cyklostezek), příspěvky hasičům a spolkům na volnočasové aktivity, zimní údržbu, údržbu a úklid komunikací, sečení, zeleň apod. až po investice. Od května bude pokračovat výstavba nové kanalizace na Kunčicích s následnou opravou místních komunikací. V Mateřské škole Taušlova je nutná oprava části střechy, bude dokončena projektová dokumentace pro budoucí zateplení a vnitřní úpravy Mateřské školy U Dvora. Prostředky jsou vyčleněny rovněž na výměnu 10 let starých automobilů městské policie a domu s pečovatelskou službou, dále pro spolufinancování výměny střešní krytiny jižního křídla zámku, ale i pro nutné spolufinancování oprav kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, a to prostřednictvím Římskokatolické farnosti v Letohradě. Té poskytneme dále státní prostředky na restaurování posledních neopravených dveří kostela sv. Václava na náměstí. Část finančních prostředků poputuje do zhotovení nových urnových míst na hřbitově v Letohradě. V rozpočtu počítáme i s částkou na odkup nízké budovy u nádraží, kde se po její demolici rozšíří možnost parkování na budoucí zpevněné štěrkové ploše. Vybudovat chceme kryté stání pro cestující čekající na autobus na zastávce u sídliště U Dvora. Nového veřejného osvětlení se dočká stezka podél Dietfurtu směrem na Kunčice, včetně posunutí plotu po výkupu pozemku od této společnosti. Nový chodník přes železniční přejezd u Bečvárny by měl propojit chodníky stávající, chodec tedy přes železniční přejezd již půjde mimo silnici. V řešení je také předpoložení kanalizace v části krajské komunikace v Červené tak, aby povrch této komunikace v součinnosti se Správou a údržbou silnic mohl být dán v roce 2014 do pořádku. Červená v příštím roce oslaví 500. výročí od první zmínky. A samozřejmě budou probíhat práce na novém územním plánu města, který by měl být zastupitelstvem města schvalován na podzim roku Občané by ve svém zájmu měli průběh jeho zpracování na stránkách města bedlivě sledovat a případné nejasnosti a dotazy řešit s vedoucí stavebního úřadu Ing. Pilnou na MěÚ. Zatím se nám se státem nepodařilo dořešit převod posledního pozemku v lokalitě Nad Bažantnicí, snad budeme v letošním roce již úspěšní. Zažádáno jako tradičně máme o dotace. U Státního fondu dopravní infrastruktury na již zmiňovaný nový chodník podél krajské komunikace na Kunčicích u traktorky. Ministerstvo pro místní rozvoj žádáme o dotaci na III. etapu revitalizace ploch sídliště U Dvora, tentokráte zaměřenou zejména na komunikace, parkovací stání, chodníky a zeleň. V případě úspěchů těchto žádostí nás čeká poradit si s dofinancováním akcí z vlastních prostředků, to při rozpočtových změnách. Zastupitelstvo schválilo I. aktualizaci Strategického plánu města, která stanovuje priority pro budoucí období, a to také se zaměřením na nové plánovací období fondů Evropské unie ( ). Jsou v ní shrnuty zcela splněné úkoly dané tímto plánem (z roku 2008), rozpracované aktivity, bylo přistoupeno i k určitým korekcím a doplněním dle potřeb, které ukazuje vývoj města v čase a přináší doba. Obsahuje rovněž výstupy z ankety mezi občany našeho města z loňského podzimu. Všechny dokumenty naleznete na stránkách města Rád bych se krátce zmínil o financování volnočasových aktivit městem v souvislosti s uzavřenou smlouvou o daru městu od OEZ. Prostřednictvím města se z daru OEZ (pouze za podmínky uděleného souhlasu OEZ s návrhem užití daru) může podpořit celá řada oblastí. Za správné považuji, že jsou podpořeny sportovní kluby, které byly z OEZ v minulosti dlouhodobě podporovány napřímo a které souhlasily s tímto postupem a podmínkami ve smlouvě obsaženými. S podmínkami nesouhlasil fotbalový klub. Proto může být nyní podpořeno jen zbylých 5 dříve podporovaných sportovních organizací a další záležitosti (např. zdravotnictví, školství ). Smlouva o daru z OEZ je na 5 let. Výše daru v příštích letech může reálně klesat a jestli bude cokoli po roce 2017 od OEZ, je takzvaně ve hvězdách. Za rozumné považuji připravovat se (kluby, ale i město) na variantu, že za 5 let již od OEZ nic být nemusí. I proto byla zastupitelstvem města již v roce 2011 přijata vyhláška o zřízení fondu na podporu sportovních, volnočasových a humanitárních aktivit. Tento fond je naplňován zejména prostředky, které město ze zákona dostává coby daň z hazardu a loterií. Jako jedno z mála měst jsme rozhodli, že do tohoto fondu budou putovat úplně všechny takto přijaté prostředky. Ve fondu je pro rok 2013 suma přesahující 1,8 mil. Kč. Pro srovnání např. v roce 2012 činila částka 1,2 mil. Kč a předpoklad pro rok 2014 je cca 2,3 mil. Kč (předpokládaný příjem z výnosu z loterií za rok 2013). Tedy částky se postupně zvyšují. Je zřejmé, že v bližší či vzdálenější budoucnosti se problém s financováním spolků, které byly dlouhodobě podporovány z OEZ, dostaví. Město jim bude umět pomoci právě z tohoto fondu, ale plně nahradit chybějící prostředky nedokáže. Domnívám se, že aniž by omezilo jiné rozpočtové oblasti, může na tyto aktivity v budoucnu vyčlenit ročně částku ve výši 3 4 mil. Kč. Povinností města musí být pomoci s finančními prostředky na zabezpečení zázemí sportovišť, tedy např. aby se vytápěly šatny, fungovala elektřina, tekla voda, udržovala se v chodu vlastní sportoviště, to vše samozřejmě pojato důsledně ekonomicky. Jaké soutěže budou kluby hrát, to by již mělo být pouze na nich, na schopnosti funkcionářů, kolik peněz od sponzorů na soutěže dokážou zabezpečit. Jsem přesvědčen, že žádnému ze sportovišť nehrozí kolaps ve smyslu jeho uzavření. To rozhodně nelze dopustit. Po recitálu Karla Gotta v roce 2010 vystoupí v našem kulturním domě ve středu za klavírního doprovodu Petra Maláska se svým recitálem Lucie Bílá, první dáma mezi zpěvačkami. Věřím, že nezbude jediné volné místečko a že se máme opravdu na co těšit. Věřím, že jako v uplynulých letech, i v roce 2013 se Letohrad posune opět alespoň o pár krůčků kupředu. A to bych nám všem velmi přál. Váš Petr Fiala, starosta města 3

4 4 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA jednání s majiteli BAD s.r.o. pozemky v průmyslové zóně; jednání se starostou Dolní Čermné P. Helekalem; jednání s pořadatelem MHF 2013 F. Vaníčkem; jednání s ředitelkou DS OHP P. Smrčkovou; jednání s generálním ředitelem OEZ a zástupci klubů biatlonu, hokejbalu, tenisu, volejbalu a TJ Spartak jednání s A. Brokešem o rozpočtu 2013; návštěva prvního občánka města schůzka s jednatelem spol. Golem Group P. Krátkým; jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko A. Fialou; účast na jednání o změně jízdních řádů za účasti náměstka hejtmana Pardubického kraje a spol. OREDO (Žamberk) jednání se starostou Žamberka J. Dytrtem jednání s hejtmanem Pardubického kraje destinační společnosti (Pardubice) jednání s P. Taclem; zasedání rady města účast na setkání starostů obcí okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy se členy Rady Pardubického kraje (Ústí n. O.) setkání s radním Pardubického kraje pro sociální věci P. Šotolou a členkou RM I. Janouškovou; účast na výroční členské schůzi ASPV a Rekreačních sportů při TJ Spartak; účast na maturitním plesu PSŠ (Ústí n. O.) účast na jednání finančního výboru účast na správní radě Sdružení obcí Orlicko jednání se zástupcem MAS Orlicko; setkání vedení města se členy osadních výborů účast na MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě pracovní setkání zastupitelů nad rozpočtem města jednání s majiteli BAD s.r.o jednání s ředitelem rádia Černá Hora D. Jarošem; setkání s reportérkou ČRo Pardubice; jednání se zástupci SDH Letohrad-Kunčice; zasedání zastupitelstva města účast na jednání Dozorčí rady LSG účast na výroční členské schůzi MO ČRS; účast na MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě účast na odborném semináři k soutěži Parádní web (Praha) pondělí pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI (1x za 14 dní), porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany úterý porada s velitelem MP Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY jednání členů zastupitelstva k připravovanému rozpočtu města jednání zastupitelstva města zasedání rady města, schůzka s vedoucím odboru majetku Ing. Mlynářem s občany Červené, majiteli nemovitostí dotčených první etapou prací při zřizování kanalizační sítě v této místní části obce zasedání představenstva společnosti VaK Jablonné nad Orlicí k hospodářským výsledkům roku 2012, nejdůležitějším zakázkám, čerpání investic, vyhodnocení kvality vody, možnosti čerpání dotací ze SFŽP a schválení finančního plánu na rok jednání se zástupci zpracovatele nového územního plánu města SURPMO Hradec Králové nad připraveným konceptem řešení zásadních problémových okruhů připravovaného dokumentu Martin Hatka, 1. místostarosta Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 2. MÍSTOSTAROSTY jednání u starosty nad rozpočtem města pro rok jednání s ředitelkou ZŠ U Dvora ve věci přípravy rozpočtu této příspěvkové organizace na rok zasedání rady města účast na výroční členské schůzi ČSCH Letohrad setkání se členy osadních výborů v zasedací síni Městského úřadu Letohrad jednání v komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku č. 2012/016 Mobilní pódium pracovní jednání městského zastupitelstva jednání městského zastupitelstva Bc. Jiří Chalupník Zasedání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu v hod. v zasedacím sále radnice. VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 110 v Letohradě-Orlici s Milanem Hejzlarem, bytem Letohrad, Václavské náměstí čp. 10, za nájemné dle přílohy. 17/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v Letohradě, Václavské náměstí čp. 56, s Jitkou Stránskou, bytem Letohrad, Václavské náměstí čp /2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v Sokolovské ulici čp. 121 v Letohradě s Jaroslavou Vodehnalovou, bytem Damníkov /2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 540 v Tyršově ulici v Letohradě s Romanem Borovičkou, bytem Letohrad, Václavské náměstí čp /2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v čp. 16 v DPS v Letohradě s Jarmilou Rysovou, bytem Letohrad, F. V. Heka /2013 RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 142/2005 ze dne v celém rozsahu. 22/2013 RM schvaluje ukončení stávajícího nájemního vztahu mezi Městem Letohrad, zastoupeným společností HARTMAN CZ, s.r.o., Polní 1342, Ústí nad Orlicí, provozovna Letohrad, a nájemci nebytových prostor dle evidenčního listu ordinací a čekáren v č.p. 815 v Letohradě: a) MUDr. Jiřím Haltmarem, IČ , U Bažantnice 852, Letohrad, dohodou ke dni , b) MUDr. Jaroslavem Pozděnou, IČ , Na Pláni 1282, Ústí nad Orlicí, dohodou ke dni , c) MUDr. Lenkou Stejskalovou, IČ , Orlice 77, Letohrad, dohodou ke dni , d) MUDr. Vlastou Karáskovou, IČ , U Dvora 740, Letohrad, dohodou ke dni , e) Martou Holancovou, IČ , Aloise Hanuše 150, Jablonné nad Orlicí, dohodou ke dni /2013 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor užívaných jako ordinace a čekárny v nemovitosti čp. 815 v Letohradě. 24/2013 RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu s paní Z.H., bytem L., na pronájem 214 m² ze zahrady p.č. 202/1 v k.ú. Letohrad. Smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok dle zákona o půdě, za roční nájemné 107 Kč. 25/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce chodby v arkádách zámku před restaurací v Letohradě se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Letohrad, IČ , za účelem výstavy dětských výtvarných prací ve dnech /2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s vlastníky p.p.č a 1201/2 v k.ú. Kunčice u Letohradu, manžely O., a to na plochu cca 18 m² z p.p.č pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, a dále na cca 8 m² z p.p.č. 1201/2 pod čekárnou autobusové zastávky na dobu určitou kalendářní rok 2013 za celkové smluvní roční nájemné odpovídající výši úhrady za odpady, kterou by rodina O. hradila městu v letošním roce. 27/2013 RM schvaluje zrušení usnesení RM 147/2012 ze dne v celém rozsahu z důvodu změny projektové dokumentace a neprovedení stavby komunikace. 28/2013 RM schvaluje změnu usnesení č. 324/2012 ze dne , kdy text Jiřímu Zvárovi, IČ: , 28. října 76, , Pardubice Nemošice se nahrazuje textem paní Zuzaně Zvárové, IČ: , 28. října 76, , Pardubice Nemošice, za smluvní cenu 100 tisíc Kč + DPH v platné sazbě. 29/2013 RM vypisuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok /2013 RM schvaluje změnu programu opravných prací Letohradskému soukromému gymnáziu, o.p.s.,václavské náměstí čp. 1, Letohrad, v celkové výši dlužných reinvestovaných Kč za roky 2011 a 2012 s čerpáním v roce 2013 na instalaci 120 kusů osvětlovacích těles firmy Zumtobel (typ MSC-ID 2/35 W T16 EVG ASH1000W) v účetní hodnotě dle LSG Kč za kus, do osmi učeben LSG a chodby. 33/2013 RM schvaluje podmínky prodeje rodinného domu čp. 162 na st.p.č. 32 včetně součástí a příslušenství, včetně pozemků st.p.č. 32 a p.p.č. 190 v k.ú. Letohrad: minimální nabídková cena je dle znaleckého posudku ve výši Kč, prodej bude uskutečněn obálkovou metodou zájemci budou vyzváni, aby do předložili (nebo zaslali) na podatelnu MěÚ své nabíd-

5 ky v zalepených obálkách, kde uvedou nejvyšší cenu, za kterou jsou ochotni nemovitosti koupit. Obálky budou označeny nápisem Prodej čp Prodej bude schválen v ZM dne Zájemci si mohou po dohodě se správou budov dům prohlédnout. 34/2013 RM schvaluje záměr pronájmu zemědělských pozemků č. 413/20, 413/22, 413/4, 413/23, 413/24 a 412/6 v k.ú. Letohrad. 35/2013 RM schvaluje v souladu se Směrnicí 1/2012 pracovní skupiny pro přípravu veřejných zakázek zadávaných Městem Letohrad, jeho příspěvkovými organizacemi a správou majetku v následujících složeních: stavební práce: Vlastimil Mlynář, Josef Hanák, Patrik Zamazal, František Kudláček, Stanislav Beneš, Karel Stejskal, Petr Hoffman životní prostředí: Hana Koblížková, Jiří Vanžura, Vladimír Zamazal, František Kudláček, Martin Hatka, Pavel Jantač, Pavel Vychytil finančnictví: Aleš Brokeš, Zdeněk Maixner, David Sýkora, Petr Fiala, Petr Krátký, Jiří Skalický kultura: Magdalena Navrátilová, Jaroslav Moravec, Daniel Kubelka, Jiří Chalupník, Vladimír Zamazal, Pavel Vychytil energie a služby: Miloň Žižka, Rudolf Pomikálek, Pavel Krátký, Martin Hatka, Zbyněk Filip, Jiří Fogl tajemník všech pracovních skupin: Josef Franc. 40/2013 RM schvaluje vyřazení a následnou fyzickou likvidaci osobního počítače PC P100/32/16, inventární číslo 3215 z majetku JSDH Letohrad dle předloženého návrhu. 44/2013 RM projednala zprávu o současném stavu letohradských hřbitovů a ukládá OMaI a OVŽP pokračovat postupně v nezbytných přípravách k rozšíření hřbitovů tak, jak vyplývá z důvodové zprávy. 49/2013 RM schvaluje výzvu, složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou zakázku č. 2013/002 na službu v rámci projektu Efektivní Letohrad spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK pro poskytování půjček z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2013 Na základě vyhlášky č. 5/2012 a usnesení Rady města Letohrad č. 29/2013 ze dne vypisuje Rada města Letohrad výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2013 za těchto podmínek: 1. Zájemci o poskytnutí půjčky musí podat písemnou žádost na tiskopisu, který je k dispozici na odboru majetku a investic MěÚ. Tato žádost se všemi přílohami, které jsou uvedeny na tiskopisu, bude odevzdávána na MěÚ během celého roku, a to v těchto termínech: - do (RM , ZM ), - do (RM , ZM ), - do (RM , ZM ). S tiskopisem žádosti obdrží zájemci o půjčku také tiskopis Potvrzení o výši pracovního příjmu žadatele o půjčku a ručitelů. Bez těchto potvrzení, ale i dalších předepsaných příloh, nebudou žádosti zařazeny do výběrového řízení. 2. Bytová a sociální komise provede vyhodnocení předložených žádostí o půjčky a samotné výběrové řízení se uskuteční na zasedáních zastupitelstva města dne , a O výsledku řízení budou uchazeči neprodleně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Uzavírání smluv se uskuteční na finančním odboru MěÚ. 3. Proti výsledku výběrového řízení se nelze odvolat. 4. Počet poskytnutých půjček je plně závislý na výši použitelných prostředků ve Fondu rozvoje bydlení při dodržení vyhlášky č. 5/ Půjčky poskytnuté v roce 2013 lze čerpat do Česká spořitelna a.s., pobočka Letohrad, převzala správu pohledávek Fondu rozvoje bydlení. Organizaci a průběh výběrového řízení zajistí bytová a sociální komise. 50/2013 RM souhlasí s uspořádáním veřejné sbírky na pořízení projektové dokumentace opravy kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, přípravné práce k projektové dokumentaci, další náklady, opravy. Sbírka se bude konat na území města Letohrad od do pokladničkami v počtu 6 ks. Ve věcech sbírky je pověřen jednat jménem Města Letohrad vedoucí finančního odboru Ing. Aleš Brokeš. Přítomností při otvírání pokladniček jsou pověřeni Jana Zamazalová, Bc. Jiří Chalupník a Ing. Aleš Brokeš. 53/2013 RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Město Letohrad Rozšíření městského kamerového dohledového systému v rámci Programu prevence kriminality na rok /2013 RM bere na vědomí Rozhodnutí poskytnutí dotace č. 127/89 na realizaci projektu Zvýšení kvality řízení úřadu a poskytovaných veřejných služeb městem Letohrad a pověřuje starostu města podpisem Prohlášení příjemce dotace. (úplné znění usnesení na Dne v 9.30 hod. pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Žamberk telefonicky požádala o prověření, zda se v Komenského ulici nepohybuje podnapilá žena s kočárkem. Strážníci provedli šetření, avšak podezření se nepotvrdilo. Dne v hod. oznámila vedoucí prodejny Konzum na Václavském náměstí na služebnu MP krádež v prodejně. Po příjezdu na místo hlídka zajistila pana M. K. ze Svitav. Vzhledem k podezření na spáchání trestného činu byla celá věc předána na OOP ČR Letohrad. Dne strážníci přijali stížnost na automobil, který dlouhodobě stál u lékárny v ulici MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Na Kopečku. Lustrací byl zjištěn majitel vozidla, který v následujících dnech zajistil nápravu stavu. Městská policie Letohrad Město Letohrad vydalo k oslavám výročí 150 let pošty a 300. Kopečkové pouti poštovní obálky (3 druhy) a korespondenční lístky (2 druhy). Uvedené zboží zakoupíte v informačním centru na Václavském náměstí. Obálka 5 Kč, korespondenční lístek 20 Kč. Nově v prodeji turistická známka k 300. Kopečkové pouti. 5

6 MĚSTSKá POLICIE LETOHRAD slaví Jaromír hrubý - POLICAJT S DUŠÍ PSYCHOLOGA A VLASTENEC S VELKÝM SRDCEM Po parku se pohybuje velké množství pejskařů. Dodržují pořádek? Situace se zlepšila tam, kde je nainstalovaný městský kamerový systém. Kamery pomáhají odhalit nejen přestupky a trestné činy, ale díky nim se nám podařilo odchytit pejskaře, kteří neuklízeli po svých mazlíčcích. Samozřejmě se zaměřujeme i na místa, kde kamery nejsou umístěny. Přál byste si rozšíření kamerového systému i v jiných lokalitách? Je to jedno z mých velkých přání, kamera je náš užitečný pomocník. Postrachem spořádaných občanů jsou mladiství. V parku s oblibou konzumují alkohol, znečišťují lavičky, z vyhlídky odhazují lahve a dělají neplechu u altánu. Hodláte tuto situaci nějak řešit? Podařilo se nám odchytnout mladé výtržníky, kteří házeli lahve z Muchovy vyhlídky. Situace se teď trochu zklidnila. 6 Dvě desetiletí stojí v čele Městské policie v Letohradě. Své město zná téměř nazpaměť, s láskou vypráví o historii měšťanských domů i o lidech v nich žijících. S rodiči prožil dětství právě na náměstí, v domě, kde dnes sídlí Komerční banka. Seznamte se s Jaromírem Hrubým, policajtem s duší psychologa a vlastencem s velkým srdcem Podle statistik se jedná o jedno z psychicky nejnáročnějších povolání. Cítíte to tak? Strážníci jsou nuceni řešit složité krizové situace, setkávají se s oběťmi i pachateli přestupků a trestných činů. Kromě pochůzek hlídají majetek města, občanů a jejich bezpečí. Tím, že sídlí přímo ve městě a většinou z města pocházejí, znají místní poměry a jsou tak blíž k lidem. Bohužel, ne všichni umí práci městských strážníků docenit. Myslíte, že zavděčit se všem, je umění? Nelze se zavděčit všem, protože povaha lidí je různorodá. Někteří jsou alergičtí na uniformu, což si nesou z minulých dob. Myslím si, že nás lidé berou. Nikoho dopředu neodsuzuji, ani když se ocitne v tíživé situaci. Všechno se dá řešit. Každý člověk je pro mě partner a také ho tak posuzuji. Důvěřují vám? Mnohdy bezvýhradně. Někdy mám pocit, že jsem vrba. Lidé přicházejí i s osobními věcmi a žádají o radu, jak se zachovat v té či oné situaci. Musím se umět vžít do jejich pocitů. Očekávají ode mne odbornou radu i pohlazení po duši. Získal jste potřebný respekt u občanů. Jak? Pomoci každému, kdo pomoc potřebuje, v tom vidím hlavní poslání své práce u městské policie. Snažím se každého trpělivě vyslechnout. Mohou za mnou kdykoliv přijít, nikdy nikoho neodmítnu. Zaměstnání se vám stalo koníčkem? Určitě. Není to práce na osm hodin, ale celoživotní láska. Od podzimu 2011 dohlížejí letohradští strážníci nad veřejným pořádkem také v Dolní Dobrouči. Osvědčila se spolupráce? Jsme jako jedna velká rodina. Dolní Dobrouč, která má uzavřenou s městem Letohrad veřejnoprávní smlouvu, uvažuje o rozšíření spolupráce. Ocenil byste větší kompetence pro strážníky? Někdy mi pravomoci nedovolují, abych pomohl slušnému člověku více, než chci. V takových okamžicích si říkám, že by měly být větší. Městská policie byla však zřízena na ochranu veřejného pořádku, nechtěl bych suplovat práci kolegů ze státní policie. Kdybychom sestavili seznam nejčastějších událostí, který skutek by získal pomyslné první místo? Nejvíce přestupků souvisí s veřejným pořádkem, s porušováním dopravních předpisů nebo se zákazem stání automobilů mimo parkovací plochy. Patří parkování jako v jiných městech k palčivým problémům? Dříve ano. Letohrad ale za poslední desetiletí změnil systém parkování, z náměstí zmizely autobusy. Řidiči se naučili, že za stání v centru města musí zaplatit. Na co putují vybrané peníze z parkovacích automatů? K penězům, co se vyberou za parkování v automatech, přidá stejnou částku město, a ta se použije na zkrášlení náměstí. Pokuty nikdo neplatí rád. Za jaký přečin udělujete peněžitý trest? Za neshody v občanském soužití, za nedodržování veřejného pořádku či delikty dopravní. Než uložíme pokutu, tak se snažíme věc řešit výchovným pokáráním. Když selže domluva, nastupují sankce. To však neplatí v dopravě, kde musíme respektovat zákon. Největší událostí roku bývá Kopečková pouť. Jak ji prožíváte vy, patriot a policajt v jedné osobě? Podílíme se na organizaci kulturních a sportovních podniků. Na pouť se osobně vždy moc těším, i když nás čeká jedna z nejnáročnějších služeb. Do města přijíždějí tisíce lidí z okolí i daleka. Při pochůzce městem se těším ze vzájemné pospolitosti a soudržnosti rodin. Na Kunčicích se o setkávání donedávna starala tetička Ruprechtová. Vzpomenete na některý ze společných zážitků? Na tetičku Ruprechtovou, za níž přijížděli novináři a významné osoby z celého světa, se nedá zapomenout. Trvalý dojem zanechala návštěva ministryně USA Madeleine Albrightové, jejíž kořeny směřují do Kyšperka. Všude se pohybovala ochranka, na tu nejsme v Letohradě zrovna zvyklí. Před příjezdem ministryně jsem často doprovázel reportéry po městě, pátrali po hřbitovech, chtěli vidět naši starou služebnu, kterou si vyfotografovali. Za nějaký čas vyšel v americkém časopise Newsweek snímek doprovázený textem, že nejen v Americe, ale i v Čechách se na policii šetří. To jsou neopakovatelné okamžiky. Krásné chvíle jste prožíval i s Čechoameričankou Emmou Jarošovou? Nezištně darovala muzeu soubor krojů a zůstala Letohradu věrná až do smrti. Cítil jsem z ní vlastenectví, vztah k našemu orlickému podhůří. Za to jsem si ji moc vážil. Městská policie v Letohradě byla zřízena v březnu 1992 vyhláškou města jako výkonný orgán k zajišťování veřejného pořádku ve městě. Momentálně slouží u městské policie pět strážníků. Velitelem je Jaromír Hrubý, další čtyři strážníci jsou Eduard Novotný, Jiří Leier, Tomáš Janda a David Plíva. Městská policie Letohrad Václavské náměstí 10 (v průchodu radnice). Tel ,

7 AČ MNOZÍ TŘEBA POCHYBUJÍ, ROZHODNĚ BY NEMĚLI Jsem naprosto přesvědčen, že městská policie je v Letohradě přínosem a potřebná. Od zajišťování každodenní operativy, přes mimořádné události atd. Sleduje on-line kamerový systém, díky němuž se podařila objasnit již celá řada protiprávních jednání, dohlíží nad dodržováním vyhlášek města, zákonů, hlídá přechody školákům, měří rychlost u škol a v obydleném území, o víkendu dohlíží na pořádek v noci. Naše městská policie má zejména preventivní charakter. Ovšem když už někdo něco poruší, je potřeba zasáhnout. Právě od toho ji město již 20 let zřizuje. Jsem si jist, že si své uplatnění ve městě získala. Častěji než státní policii voláme právě tu městskou. Druhým rokem rovněž funguje spolupráce s Dolní Dobroučí, ti mají přímo vlastního strážníka právě díky naší městské policii, jeho činnost plně ze svého rozpočtu hradí. A jak jsou spokojení! V době, kdy státní policii klesají počty příslušníků, kdy např. obvodní oddělení v Letohradě obsluhuje velké území (až např. po obec Orličky), musíme skutečnost, že městskou policii máme, náležitě ocenit. Když se na jednu misku vah dají vynaložené finanční prostředky na její fungování a na druhou jejich činnost a snad i vyšší pocit bezpečí občanů, druhá miska tu první nepochybně převáží. Strážníkům městské policie přeji, aby byli nadále platnou součástí pořádku našeho města a mezi občany měli nejen respekt, ale také úctu. A nám všem, aby se i díky městské policii v Letohradě dobře žilo. Petr Fiala, starosta města Pavel Šisler, starosta Dolní Dobrouče Představím si živě pana Hrubého a pana Plívu, vybaví se mi jejich slušné chování a korektnost. Zřízení pobočky městské policie v naší obci se osvědčilo. Strážník každé ráno dohlíží na děti přecházející silnici před školou, stará se o pořádek v rozlehlé obci, kde žije více než obyvatel. Tomu našemu strážníkovi se za dobu jeho působení podařilo mimo jiné úspěšně vyšetřit několik případů vandalismu. Od občanů neslýchávám na adresu obecní policie kritiku, co je dostatečnou vizitkou odváděné práce. Občas si stěžují jen hříšníci, kteří překročili povolenou rychlost. JAK JSME SE STĚHOVALI ze zámku až na novou radnici Městská policie Letohrad se za dobu své existence několikrát stěhovala. V úplných začátcích zaměstnanec městského úřadu zodpovědný za veřejný pořádek sídlil v předsálí matriky a stavebního úřadu v 1. patře zámku, kde se úřad nacházel. To ještě městská policie jako taková neexistovala. Po jejím vzniku, kdy její řady rozšířili další dva strážníci, došlo k přestěhování do malé kanceláře v mezipatře (mezi 1. a 2. patrem) zámku. Tehdy ještě činnost městské policie probíhala převážně venku, a proto stísněné a neútulné prostředí této nezařízené místnosti nikomu příliš nevadilo. V souvislosti s přestavbou zámku a přestěhováním městského úřadu do ulice Komenského čp. 41 došlo také k hledání nových prostor pro městskou policii, které se nakonec našly v sousedním domě čp. 163 (nad bývalou čistírnou). Zde strážníci sídlili dlouhých 12 let. Vzhledem k (neuskutečněnému) záměru vybudovat v Letohradě integrovaný záchranný systém došlo začátkem roku 2005 k přestěhování do přestavěné budovy hasičárny u letohradského koupaliště. Konečně v souvislosti s rekonstrukcí městského úřadu, která slibovala přeci jen umístění v centru města, a díky nově budovanému kamerovému systému, našla v srpnu roku 2010 městská policie zázemí v nové služebně na Václavském náměstí v čp. 10, v budově stávajícího městského úřadu. Eduard Novotný NEJVĚTŠÍ VÝZNAM MĚSTSKÉ POLICIE VIDÍM V PREVENCI Eduard Novotný je nejdéle sloužícím policistou, pamatuje stejně jako Jaromír Hrubý začátky, kdy byla založena městská policie. Oceňuji jeho věrnost této náročné práci, chválí kolegu velitel Hrubý. V souvislosti s 20. výročím fungování městské policie mu LZ položil několik otázek. Pane Novotný, jaké důvody vedly tehdejší samosprávu v Letohradě, aby ve městě zřídila městskou policii? To si myslím, je otázka spíše pro tehdejší vedení města, pana starostu Šilara a jednotlivé členy zastupitelstva. Nicméně můj osobní dojem při zpětném pohledu je ten, že si zastupitelstvo od právě získané svobody (psal se rok 1991) slibovalo větší prostor k tomu, aby mohlo v rámci své místní působnosti spravovat a řešit právě ty věci týkající se veřejného pořádku, které obyvatele města nejvíce tíží. Byla naděje, že se stávající centralizovaný systém rozpadne a města a obce získají skutečnou suverenitu, jak je uvedeno v ústavě. K mé lítosti musím říci, že počáteční euforie se změnila v dlouhodobý proces, kdy se jen střípek po střípku dopracováváme k možnosti samostatného rozhodování, které pomaloučku polehoučku stát na obce přenáší. Na druhou stranu poslední roky ukazují, že se toto tempo zrychluje a obec již může omezovat činnosti jednotlivců, kteří narušují poklidný život ANKETA: CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE OBECNÍ POLICIE? Jana Adamcová, učitelka v.v. Patřím ke skupině, kterou dnešní mladí označují slovem mimo sezónu. Vysloví-li přede mnou někdo slovo policie, pocítím určitý respekt i strach současně. Přívlastek obecní zlidští a přiblíží ten pojem. Obecní police jsou pro mne ti muži, kterým uniforma sluší, na které se v dnešní bezohledné době můžeme obrátit s čímkoli a předem víme (mluvím za sebe), že pomohou, jsou slušní a korektní. Znám dobře jejich velitele. Jsme-li v rukou takových lidí, nebojím se. většiny občanů; ať už se jedná o možnost omezení volně pobíhajících psů, konzumace alkoholu na veřejnosti, omezení provozu výherních hracích automatů, spalování bioodpadu apod. Pokud ještě někdy v budoucnu dojde k průlomovému kroku, kdy bude moci obec, respektive její volení zastupitelé, omezit hlučné činnosti o nedělích a svátcích, myslím, že se nám bude žít zase o kousek lépe. Co Vás přivedlo do řad strážníků městské policie? Víte, já jsem nastoupil v září 1991 na Městský úřad v Letohradě v roli zaměstnance, který má na starosti veřejný pořádek. Tedy ještě před schválením zákona o obecní policii, ke kterému došlo až následně, tedy v prosinci téhož roku. Poté jsem prošel výběrovým řízením a spolu s dalšími dvěma kolegy, kteří již v současné době u městské policie nepracují, jsme nastoupili do školicího zařízení v Dobříši. A co mne k této práci přivedlo? Asi tomu nebudete věřit, ale snaha pomáhat slušným lidem. Možná trochu naivní představa pro práci strážníka nebo policisty, ale zatím mě ještě neopustila. Pracoval jsem předtím jako mnoho jiných obyvatel města v OEZ Letohrad a nabídce, která přišla od tehdejších zastupitelů, se nedalo odopokračování na straně 8 Jiří Chalupník, velitel Policie ČR Letohrad Městská policie byla v Letohradě založena před 20 lety. A před 15 lety začalo v Letohradě pracovat po novu Obvodní oddělení PČR. Od té doby zde sloužím i já. Mohu s potěšením říci, že s městskými strážníky spolupracujeme velice pilně. Těžko vysvětlovat nezasvěceným, jak hodně nám MP pomáhá zejména při nápadu přestupků, zajišťování míst dopravních nehod, při zákrocích, kdy je potřeba většího počtu policistů Jsem rád, že jim mohu touto cestou poděkovat za dobrou spolupráci, a zejména pak jejich veliteli, Jaromíru Hrubému, kterého si velice vážím. Je to chlap na svém místě. 7

8 lat. Začínalo se od nuly, bez jakýchkoli zkušeností a sám musím přiznat, že to byly začátky někdy dost krušné. S euforií, s jakou jsem do svého zaměstnání nastupoval, jsem dost často narážel na lidi, kteří si dokázali vzít od minulého režimu to nejhorší. Hesla Všechno patří všem, jen to, co je na mém pozemku, na to mi nesahejte, nebo Já si mohu dělat co chci, jsou u některých našich spoluobčanů poplatná dosud. Velice pomalu se začíná dostávat do všeobecného povědomí lidí známá pravda, že Tam, kde byť jen začíná svoboda druhého, má svoboda pomaličku končí. Ale i v tomto směru vidím, k mé lítosti až s postupnou výměnou generací, jistý posun k demokracii. V čem spatřujete hlavní význam městské policie v našem městě? Tento dotaz by měl spíše než na mne směřovat na současného starostu Letohradu, pana Petra Fialu, který vidí problémy našeho města v širší souvislosti než já. Rozsah činnosti městské policie je podle našeho zákona poměrně široký, je tedy vždy na vedení města, jaké priority strážníkům určí. Pokud bych se měl této problematiky snad jen okrajově dotknout, a to pouze sám za sebe, tak největší význam vidím v prevenci. Ta se k mé lítosti z naší práce postupně vytrácí díky konkrétním úkolům zaměřeným na danou problematiku, a také díky neustále rostoucí administrativě. Ta je asi největším bolákem všech institucí, obecní policii nevyjímaje. A to je špatné. Mnohým problémovým situacím by se dalo předejít častějším výskytem uniformované hlídky na ulici a bližším kontaktem s občany. Když však přijdete do práce, zjistíte jeden nebo dva přestupky a jejich administrativou strávíte zbytek pracovní doby, nejsem si jistý, zda je to dobře. Někdy se snažím pochopit lidi, kteří mají problém s tím, jak preventivní činnost vyhodnotit. Velmi těžko se dá spočítat, kolik potencionálních zlodějů, pachatelů dopravních přestupků nebo přestupků na úseku občanského soužití či veřejného pořádku přítomnost uniformovaného strážníka nebo policisty v ulicích města od jeho páchání odradila. Jak tedy tuto důležitou a opomíjenou činnost zhmotnit, zařadit do statistik a příslušných formulářů? Osobně si myslím, že to nejde, a pokud má být prevence důležitou součástí obecní policie, musí vyrůstat na důvěře mezi občanem a strážníkem. Což je další bolák, kterým je naše společnost postižena. Co nelze spočítat na metry nebo kusy, to není bráno jako práce. S tímto názorem, i když v poslední době ustupujícím do pozadí, se setkávám po celou dobu své praxe. Naštěstí jsem založením optimista a byť se mne tyto názory dokážou dotknout, po těch letech už si je k tělu tolik nepouštím. Vzpomenete si na nějaký kuriózní případ? Kuriózních případů by se jistě našlo dost a dost, jen si na všechny vzpomenout. Snad jeden z prvních, který sice nebyl jako některé jiné dostatečně akční, přesto mi utkvěl v paměti. K povinnostem strážníka patří také činnost, která v očích veřejnosti velkou oblibu nenachází. Je spojená s řešením dopravních přestupků a dotýká se každého z nás. Od počátku zřízení městské policie řešíme v dopravě mimo jiné přestupky v různých zákazech stání. Ať už daných přímo obecnou částí zákona o silničním provozu nebo upravených dopravními značkami. V souvislosti s tímto přestupkem jsem před lety obdržel dopis, tuším to bylo od předvolaného více než 80letého řidiče z Králík, ve kterém bylo napsáno: Pan prezident Havel vzhledem k malé společenské nebezpečnosti za spáchaný trestný čin udělil panu XY milost. V souvislosti s tím žádám o posouzení společenské nebezpečnosti mého přestupku a prosím též o udělení milosti. No řekněte, pokud by zákon jako v tomto případě nechal způsob vyřešení na vás, jak byste se zachovali? Děkujeme za rozhovor. P. C. 8 Charita Česká republika INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY CHARITNÍ PLES 2013 SE VYDAŘIL 2. února proběhl v orlovně v Letohradě-Orlici XVII. Charitní ples. Společenskou akci, která je vyhlášená originální výzdobou, výbornou kuchyní a bohatou tombolou, navštívilo přes 260 lidí. Zisk z plesu bude věnován na domácí hospicovou péči. Přítomné hosty přivítala projektová manažerka oblastní charity Alena Kalousová spolu s letohradským knězem P. Václavem Vackem a pak už následoval tradiční plesový program. Charitní ples každoročně připravuje a podporuje řada lidí. Více než 150 sponzorů věnovalo dary do tomboly. Kolem 50 dobrovolníků zajišťuje kuchyň, připravuje občerstvení, cukroví nebo tombolu, chystá výzdobu sálu (letos např. na téma Malý princ) atd. Bez mravenčí práce všech těchto ochotných lidí by ples nemohl být uskutečněn. Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje každému, kdo se do organizace plesu jakkoliv zapojil. Zisk z plesu ve výši cca Kč bude použit na nákup lineárních dávkovačů, odsávačky hlenů a oxygenerátoru pro službu domácí hospicové péče. Za OCH: I. Marková JARNÍ SBÍRKA ŠATSTVA Oblastní charita pořádá v průjezdu fary v Letohradě na náměstí Jarní sbírku šatstva. Pátek 15. března od 14 do 17 hod. Sobota 16. března od 9 do 11 hod. Pro Pobytové středisko v Kostelci rádi přijmeme jarní oblečení a obuv pro děti a mladé lidi, kočárky na malé děti a kojenecké oblečení, látkové pleny, nepoškozené nádobí (hrnce, talíře, skleničky, příbory, hrníčky ), hry pro děti (stavebnice, puzzle ), látky a větší zbytky látek do šicí dílny, povlečení, pletací jehlice a vlnu, výukové knížky pro předškoláky, slabikáře. Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. PO, ÚT, ST, PÁ herna otevřena ČT herna otevřena , Pondělí od 9.00 do hod. Rodinné inspirace. Při této pravidelné aktivitě inspirujeme rodiče/prarodiče, jak trávit volný čas se svými dětmi/vnoučaty. Připravovány jsou takové aktivizační činnosti pro rodinu, které posilují rodinné vztahy a jsou vhodným prostředkem ke komunikaci a sdílení společného času. Vedou Pavla Zamazalová a Helena Poláčková. Úterý od 8.00 do hod. Mozaikové dopoledne. Je určeno pro rodiny, které cítí potřebu sdílet své výchovné zkušenosti, starosti, problémy a radosti s ostatními rodinami. Otevřen je prostor RC pro výměnu zkušeností a sdílení společného času. Středa od 8.00 do hod. Mozaikové dopoledne Čtvrtek RC zavřeno od 9.00 hod. Poradna pro Mámy pro mámy. Projekt Mámy pro mámy, který vznikl v občanském sdružení Nedoklubko, nám přijde představit koordinátorka projektu Petra Klohnová. Cílem je podpořit rodiče předčasně narozených dětí. V rámci naší eco dílny (zašívárny) jsme se rozhodli ušít či jinak vyrobit dárky pro maminky předčasně narozených miminek. V rámci přednášky bude probíhat šití hraček dobrovolné. Tímto mezi nás zveme také maminky nedonošených dětí pro psychickou podporu a výměnu zkušeností. Pokud máte někdo doma materiál na šití, pletení či jiné vyrábění a již ho nevyužijete, budeme rádi pokud nám ho věnujete. Vstupné 20 Kč. Pátek od do hod. Cvičení na míčích. Vede Hana Štěpánková, cvičení je vhodné pro všechny generace, začátečníky i pokročilé, také pro těhotné ženy a maminky po porodu. Omezí bolesti zad, působí příznivě na oblast pánve, posílí ochablé svalstvo, podpoří správné dýchání, šetří klouby, vylepší fyzickou kondici. Děti si mohou pohrát v herně. Vstupné 30 Kč. Od do bude v Centru pod střechou probíhat výměna oken. Dopolední program se budeme snažit zajistit. Pro aktuální stav sledujte na webu uo.charita.cz, nebo Facebooku: rodinnecentrummozaika, nebo volejte tel , děkujeme za pochopení.

9 BŘEZEN V CENTRU POD STŘECHOU tel , facebook: rodinnecentrummozaika Jarní burza dětského oblečení a potřeb Přijímáme dětské jarní a letní oblečení velikosti cca do 140 cm, dětskou jarní a letní obuv, dětské knížky, kola, brusle, autosedačky, kočárky (po tel. domluvě z důvodů kapacitních) a jiné dětské zboží od do hod. příjem věcí od do hod. prodej věcí od do hod. výdej peněz a neprodaných věcí Členky, které mají splněné podmínky členství, mohou využít přednostní nákup zboží, a to v pátek od Za každý vámi přinesený kus oblečení požadujeme 2 Kč, za kočárky, kola a větší zboží 20 Kč. Prosíme o připravení seznamu prodávaných věcí a o označení oblečení štítkem se zkratkou vašeho jména (první 2 písmena křestního jména a příjmení), číslem (kolikátý kus) a cenou. Štítky přišpendlete. Vzor formuláře i formulář k vyplnění najdete na webu uo.charita.cz, nebo v Centru pod střechou. Při naplnění kapacity mají pracovníci CPS právo předčasně ukončit výběr zboží. Ve dnech se v budově ZŠ Komenského uskuteční prodejní velikonoční výstava spojená s prezentací mimoškolních aktivit žáků. Akce se uskuteční po oba dva dny od 10 do 17 hod. Srdečně vás zveme. Děkujeme paní Haně Šenkýřové z Letohradu za textilní materiál a paní Petře Kopecké z České Rybné za spoustu dřevěných korálků věnovaných škole na projekt Mámy pro mámy. Každé Vaší pomoci si velmi vážíme. Mgr. Eva Čečetková ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO od hod. Péče o dítě v nemoci Přednášku povede Mgr. Lenka Čermáková. Téma přednášky: Prevence, rozpoznání prvních příznaků, diagnostika a správná léčba u dětských onemocnění horních a dolních cest dýchacích v domácím prostředí. Cílem přednášky je ukázat, jak si můžete snadno poradit s nejčastějšími dětskými onemocněními (rýma virová, bakteriální, zánět středního ucha, zánět dutin, nebezpečné večerní laryngitidy, zánět průdušek ) v domácím prostředí a kdy je třeba navštívit vašeho pediatra. V přednášce je také zařazena ukázka ultrazvukového a kompresorového inhalátoru, zvlhčovačky vzduchu a odsávaček, které vám mohou pomoci k rychlejší léčbě při těchto onemocněních. Přednášku můžete obohatit svými zkušenostmi s prevencí a léčbou těchto nemocí. Na tuto akci se z kapacitních důvodů objednejte na níže uvedených kontaktech, a to nejpozději týden předem. Hlídání dětí bude v případě zájmu zajištěno, nutno dohodnout s koordinátorkou RC Mozaika nejpozději do Vstupné 30 Kč včetně hlídání dětí. školy Vážení rodiče, zveme vás do školní dílny na Keramiku pro děti a rodiče. Uskuteční se (glazování) od 16 do 18 hod. Cena za jedno odpoledne: 80 Kč dospělá osoba, 50 Kč dítě. Zájemci z jiných škol se v případě zájmu mohou hlásit u Mgr. E. Čečetkové ( ). Jako arteterapii doporučujeme i pro mentálně postižené, kterým tuto službu poskytujeme zdarma. BŘEZEN VE STREETU Téma Šikana ještě nekončí, máme připravené letáčky, film i odpovědi na vaše případné dotazy. Celý měsíc budeme hrát hru Solitaire, zapojit se může každý, kdykoliv přijde. Cílem je získat co nejnižší skóre. Na konci měsíce vyhodnotíme a odměníme nejlepší hráče. Filmové pátky každý pátek budeme pouštět film dle vašeho výběru. O výběru filmů budeme hlasovat. Program je vyhrazen pouze pro děti a mládež z NZDM Letohrad. TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2013 I. tábor II. tábor III. tábor IV. tábor V příštím čísle vás budeme informovat o tématech táborů, cenách atd. Přihlášky naleznete od března ke stažení na na středisku Oblastní charity Ústí nad Orlicí (Na Kopečku 356), nebo přímo v Centru pod střechou (Taušlova 714). Přihlášení na tábor bude možné od Tábor bude probíhat v Centru pod střechou. Jsou dnešní děti jiné než dříve? Počet dětí ve třídách se snižuje. Byly roky, kdy jsme měli v jednom ročníku 39 žáků, a připadalo nám to zcela běžné. Naučili se vše jako dnešní žáci a ještě nám zbyl čas na hraní a zábavu. Je to snad tím, že dříve uměly děti více naslouchat, bavily je pohádky, rády chodily na vycházky a uměly si hrát? Návštěva divadla nebo pobyt venku jim přinášel radost. Dnes jsou děti roztržité, mnohdy neumějí vytvořit souvislou větu, někdy ani nevnímají a několikrát se zeptají na stejnou věc. Když jdeme ven, moc spolu nemluví, při hře se často hádají. Dříve byl pro děti trest být doma, dnes je to naopak. Vytáhnout je ven a sportovat není pro mnohé žádným lákadlem. Nejsou ale všechny děti stejné. Část dětí po víkendu žádný zážitek nemá seděly a hrály hry na počítači, někdy i několik hodin. Ostatní se pochlubí, jezdily na kole, cestovaly, měly rodinnou oslavu. Je to zásluha rodičů, věnují dětem svůj čas, a to se jim určitě jednou v dobrém vrátí. Ze školy se pomalu vytrácí i zdravení a zdánlivě obyčejná slova jako děkuji, prosím. Nejvíce nás mrzí ničení školního majetku a nepořádek. Chceme vytvořit dětem pěkné a čisté prostředí, avšak někdy se zdá, že o to ani nestojí. Je zřejmě správné, že dnešní doba přeje dětem odvážným a zdravě sebevědomým. Neměla by se však tolerovat drzost, hrubost a nevychovanost. Základní pravidla slušného chování by si dítě mělo přinášet především z rodiny. Přece slušnost a úcta k člověku by měla být na prvním místě v každé době a pro každou generaci. Za 1. stupeň ZŠ Komenského Ilona Pražáková 9

10 10 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Prevence na naší škole Cílem naší školy je poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání. Nezbytnou podmínkou k tomu je zajistit dětem ve škole pocit bezpečí a spokojenosti. Náplň naší preventivní činnosti je dána Školním preventivním programem, který vychází z místních poměrů, skladby žáků a vymezuje ty typy rizikového chování, se kterými se nejčastěji setkáváme a kterými jsou ohroženi naši žáci po dovršení základního vzdělání. Minimální preventivní program obsahuje soupis preventivních akcí školy. Ty jsou děleny na akce specifické a nespecifické prevence. Do specifické prevence jsou zahrnuty akce cílené na konkrétní rizikové jevy, jako jsou šikana, záškoláctví, krádeže, vandalismus, extremismus, tendence k podvodům, kouření, užívání alkoholu a marihuany. V nespecifické prevenci jde o nasměrování žáků k zdravému životnímu stylu a smysluplnému využití volného času. Postup při řešení projevů rizikového chování: Drobné prohřešky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé sami nebo ve spolupráci se školní preventistkou. Vážnější problémy řeší zpravidla společně třídní učitel, preventistka a vedení školy. Ty nejzávažnější přestupky (např. šikanu) pak projednává Výchovná komise složená z ředitelky školy, zástupce ředitelky, školní preventistky, výchovné poradkyně, třídního učitele, dětského psychologa a odborníka z OSPOD. Rodiče dětí jsou vždy informováni a daná situace je s nimi rozebírána. Všichni učitelé průběžně sledují vztahy mezi žáky, chování jednotlivců i celých kolektivů. Veškeré výkyvy v naladění našich žáků vyhodnocujeme a v případě sebemenšího podezření vyšetřujeme, abychom předešli nežádoucímu chování nebo ho aspoň minimalizovali. Postup při řešení šikany vychází z metodického pokynu ministerstva školství a jeho jednotlivé kroky jsou přesně stanoveny. Vyšetřovat ovšem můžeme pouze ty případy, které se stanou na půdě školy. Součástí prevence na naší škole je i individuální práce se žáky, kteří mají problémy v oblasti chování nebo vážné osobní problémy. Těmto žákům vedle informací nabízíme také arteterapii v keramické dílně. Snažíme se je dovést k pochopení příčin jejich problémů a ukázat jim možné způsoby řešení. Je ale vždy na žákovi a jeho rodině, jakou cestu si nakonec zvolí. Na podporu navozování dobrých vztahů mezi žáky pořádáme adaptační pobyty pro 6. ročník, celou řadu výchovně vzdělávacích pobytů pro všechny žáky (například lyžařské kurzy pro 8. a 9. ročník, protidrogové pobyty, tvůrčí zábavné akce pro žáky 1. stupně a další akce). Máme ale zájem i o rozvoj našich vztahů s rodiči. Proto pořádáme zájmová odpoledne pro rodiče s dětmi, besedy s odborníky pro rodiče (pedagogicko-psychologická poradna, OSPOD). Chceme dále nabízet i pro nás časově velmi náročné jarmarky a výstavy dětských prací, které jsou spojeny s volnou prohlídkou školy. Škola plní i poradenskou funkci, která je při předcházení nežádoucímu chování žáků velmi důležitá. S volbou povolání pomáhá žákům výchovná poradkyně, v jejíž kompetenci je také poradenství v oblasti poruch učení a chování. Poradenství v oblasti rizikového chování poskytuje rodičům a žákům školní preventistka. Výchovná poradkyně a preventistka úzce spolupracují, protože mezi poruchami učení a rizikovým chování je často přímá souvislost. Výsledky naší preventivní činnosti vyhodnocujeme formou formulářů, autorizovaných dotazníků i přímým sledováním změn v postojích a hodnotách našich žáků. Mgr. Eva Čečetková, školní preventistka Žákovský parlament Dne se žáci našeho Žákovského parlamentu zúčastnili slavnostního zahájení Regionálního konzultačního centra na Základní škole v Jablonném nad Orlicí. Žáci z parlamentu ZŠ Jablonné měli připravený přehled akcí za uplynulé období na jejich škole. Rozhodli jsme se, že i my na naší škole budeme vytvářet různé aktivity a činnosti a prostřednictvím našeho ŽP oslovíme jednotlivé žáky naší školy. Chceme se podílet nejen na oblasti estetické, ale i kulturních činnostech. Věříme, že se aktivně zapojí žáci z jednotlivých tříd. Mgr. Evžen Rybka V úterý nás několik ze Žákovského parlamentu a pan učitel Rybka, který ho vede, jelo do Jablonného nad Orlicí, kde jsme se měli o průběhu a významu těchto parlamentů více dozvědět. Vlak měl ráno trochu zpoždění, ale i tak jsme včas dorazili. Jako první nás zaujala třída, kterou děti mají pouze na schůzky parlamentu. Potom jsme v jejich učebně angličtiny, po slavnostním zahájení, byli seznámeni s CEDU, Centrem pro demokratické učení, které právě s těmito parlamenty začalo a rozvíjelo je dál do ČR. Po přestávce všichni učitelé dostali od CEDU různé metodiky a my zápisníky s dobrými radami a informacemi. Pak nám dvě deváťačky formou prezentace pověděly, jak u nich probíhají volby do parlamentu, jaké se pořádaly akce ve škole (např. Modrý den, sběr víček pro nemocnou holčičku, výuka francouzštiny ) a také, co by děti ve škole chtěly a jak se to řešilo. Na závěr bylo učitelům vysvětleno, jak mají parlamenty řídit apod. a nám žáci z Jablonného ukázali, jak u nich takové zasedání vypadá, a také jsme si s nimi a ještě žáky jiných škol zahráli pár her. Veronika Stejskalová, 7.A V úterý jsme my, zástupci Žákovského parlamentu, vyrazili společně s p. učitelem Rybkou do Jablonného nad Orlicí, kde nám v místní škole ukázali, jak takový školní parlament má vypadat a co má obsahovat. Nejdříve nás ale přivítala paní zástupkyně ředitele a poté taky senátor Petr Šilar. Následně začal samotný program, který nám uvedl jeden pán, který vytvořil speciální projekt pro toto odvětví školy a ukazoval nám, jak by to mělo správně v takovém parlamentu fungovat. Poté nám přímo žákyně a zástupci ŽK v Jablonném ukázali, jak to chodí u nich a co se jim už povedlo dokázat. Například nyní projednávají a střádají peníze na malinký lanový park. Z toho hodně vyplynulo, že mají od ředitele školy velikou podporu a podle toho, co jsme viděli, tak je to také baví. Mé pocity z té konference jsou velice dobré, protože už víme, na čem můžeme pracovat a jak. Petr Hlaváček, 8.A Biologická olympiáda V letošním roce se opět několik odvážlivců pokusilo poprat s náročným programem biologické olympiády. Téma tohoto roku: Život ve vodě a v jeho okolí. Školní kolo bylo rozděleno do tří částí: všeobecný test, poznávání rostlin a živočichů, mikroskopování. V kategorii tříd si nejlépe vedli Jakub Peřina (71 bodů), Lukáš Uchytil (61 b.), Romana Šafářová (55 b.) a Karolína Lázničková (48 b.), v kategorii tříd Monika Petrová (53 b.) a Tina Budišová (50 b.). Postupující do okresního kola musí zpracovat jeden ze čtyř vstupních úkolů: 1. Vegetativní množení šáchoru střídavolistého, 2. Vodní ekosystém za oknem, 3. Rybník v předjaří, 4. Historie našeho rybníku. Témata jsou to těžká, časově náročná, vyžadující dlouhodobé pozorování a dokumentování. Veškeré zpracování je porotou ohodnoceno a body jsou připočteny k výsledkům v okresním kole. Všichni, kteří nelitují času a námahy, zasluhují náš obdiv a uznání. Kéž by takových zájemců o přírodu bylo víc. Vím, počítače jsou velká konkurence. Rozbije-li se počítač, opraví se nebo nahradí jiným. Přírodu, která je pro nás životně důležitá, neopravíme, nenahradíme. Pouze jí můžeme pomoci napravovat škody, které jsme jí většinou sami způsobili. Marcela Peřinová Dějepisná olympiáda Dne se žáci naší školy (Dominika Hoffmannová, Jakub Peřina a Jana Kristková) zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády v Ústí nad Orlicí. V konkurenci 34 žáků se podařilo Janě Kristkové obsadit 24. místo, Jakubovi Peřinovi skvělé 9. místo a Dominice Hoffmannové dokonce místo 6. Dominika je tedy náhradnicí do krajského kola, které se koná v Pardubicích. Všem zúčastněným gratulujeme ke skvělým výsledkům. Petra Novotná A takto vidí průběh olympiády samotní žáci V 7 hod. ráno jsme vyrazili do Ústí nad Orlicí, kde jsme společně šli do Domova dětí a mládeže. Když jsme dorazili na místo, zapsali jsme se a dostali jsme občerstvení. Byli jsme trochu nervózní a cítili jsme se malinko nejistě, když jsme viděli ostatní žáky z jiných škol. O půl deváté nás přeřadili do velké místnosti, kde jsme psali testy. První pohled na ně nás trochu vyděsil, ale dalo se to zvládnout. Po dopsání jsme si šli zkrátit čekání na výsledky do cukrárny. Pořádně jsme se posílili a šli zpátky. Po chvíli čekání jsme se dozvěděli, jak jsme dopadli, a potom jsme spokojeni odjeli zpátky do Letohradu. Reprezentovali jsme školu 6., 9. a 24. místem. Dominika Hoffmannová, Jana Kristková (9.A) ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora jsme měli pololetní prázdniny. Ten samý den probíhal pro učitele seminář na téma Prevence rizikového chování jsme nechodili do školy, protože byly jarní prázdniny se Kamil Bednář a Dominik Stejskal z 9.B zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce v Ústí nad Orlicí se opět sešel náš školní parlament přijela PPP z Ústí nad Orlicí a připravila si program pro 7.B a 8.A se konalo v Pardubicích krajské kolo soutěže v řečnictví Mladý Demosthenes. Naši školu

11 reprezentovaly Veronika Mertová ze 7.B a Kateřina Augustová z 9.B se v ročnících řešila Pythagoriáda pátá třída připravila pro 1. stupeň karneval. redakční rada Den otevřených dveří a zápis do prvních tříd 10. ledna 2013 na ZŠ U Dvora Letohrad v obou budovách školy proběhl den otevřených dveří určený hlavně pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Návštěvníky společně s učiteli přivítali i zástupci osmých tříd, kteří tímto nad budoucími žáky přebrali patronát. Budou se teď s nimi vídat častěji, např. hned u zápisu. Návštěvnost byla veliká, kolem stovky lidí. Dětem se ve škole tak líbilo, že některé nechtěly ani odejít. O týden později, v pátek , následoval oficiální zápis do 1. tříd. Rodiče s dětmi byli zavedeni k pani učitelce. Zatímco rodiče vyplňovali dotazníky, pani učitelka si povídala s budoucím prvňáčkem, aby zjistila, co všechno už umí. Přejeme vám, prvňáčkové, aby se vám v naší škole líbilo a dařilo. Šárka Ordošová, 8.B Jazykáč V pondělí jsme se všichni přihlášení na sportovně jazykový kurz sešli u školy. Po chvilce čekání přijel autobus a my jsme mohli vyjet do Čenkovic. Po příjezdu na místo nás čekala 800 metrů dlouhá cesta k chatě. Lyže, boty a helmy nám však byly odvezeny. Na chatě nám učitelé přidělili pokoje a my jsme si vybalili věci. Asi za hodinu jsme se sešli ve společenské místnosti. Učitelé nás seznámili s režimem dne. Každý den jsme se 4 5 hodin učili angličtinu. Výuka probíhala formou her. Celý týden byl na téma Plavba. Během týdne jsme si stihli zahrát společenské hry, vytvářeli jsme projekty o ostrově, dozvěděli jsme se něco o Titaniku, zhlédli jsme o něm film a poprali se s přípravou scének, které jsme večer předváděli. Ve 13 hodin jsme se vždy vydali na sjezdovku a kolem 16. hodiny jsme se vraceli zpět na chatu. Na středu jsme měli slíbenou procházku do nedaleké restaurace na oběd, ale na chatě nám také nevařili špatně. Celý sportovně jazykový kurz jsme si všichni naplno užili. Týden se přehoupl a už byl pátek a s ním i čas návratu domů. Sbalili jsme si věci a vydali se k autobusu. Poděkování za krásně strávený týden patří paní učitelce Boháčové, panu učiteli Padalíkovi a paní ředitelce Kotlářové. Petra Moravcová, 8.B Lyžařský kurz 7.A Dne odjela 7.A na lyžařský kurz na chatu v Říčkách. Doprovázeli je paní ředitelka Kotlářová, paní učitelka Málková a pan učitel Pačínek. A my jsme si pro vás připravily krátký rozhovor se žákem 7.A Davidem Melicharem. Davide, kolik vás na kurz jelo? Jelo nás 19, skoro celá třída. Máš pocit, že ses na kurzu něco naučil? Sjezdovat jsem už uměl, ale naučil jsem se líp jezdit na snowboardu. Zranil se někdo během kurzu? Jo, měli jsme tam dva úrazy. Milan Brokeš si narazil ruku a Aneta Fišerová si udělala něco s krkem. Ale oba vydrželi do konce kurzu. Co jste dělali po večerech? Hráli jsme hry a chodili na pokoje k holkám. Máš nějakou vzpomínku nebo dobrodružství? Docela dobrodružný byl výlet na běžkách, když nás překvapila mlha a nebylo vidět. Jak se ti na kurzu líbilo? Jo, bylo to tam fajn. Davide, děkujeme za rozhovor. Sabina Nováková a Tereza Malečková, 8.B LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s., Václavské nám. 1, Letohrad, tel., fax: , Postřehy zpoza Velké louže aneb Amerika očima Ondry Hubálka Student sexty LSG Ondra Hubálek tráví tento školní rok na studijním pobytu na Holtville High School v Alabamě v USA. Na webu se můžete pravidelně začíst do jeho postřehů a myšlenek inspirovaných studiem v nevšedním prostředí. Dnes nabízíme Ondrův text o tom, jak v USA slavil Vánoce a Nový rok. Věřím, že i pro vás to bude zajímavé čtení. Ondrovi přejeme přes oceán zajímavé zážitky a těšíme se na další zprávy. Vratislav Šembera Vánoce a Nový rok Tentokrát vám popíšu, jak jsem slavil Vánoce a Nový rok ve Spojených státech. Z jistých osobních důvodu jsme byli na Štědrý den a Boží hod rozděleni. Já a můj bratr jsme byli u prarodičů z maminčiny strany v malém městečku Sweet Gum Head, Florida, a zbytek rodiny strávil Štědrý den u tatínkovy maminky, která bydlí jen kousek od nás. A jak to celé vypadalo? Začnu na začátku prosince, kdy jsme zdobili dům a vánoční stromek. Měli jsme tu betlém, svítící vesničku s nádražím, rodinné fotky ve vánočních rámečcích, malé stromky a nesmím zapomenout na svítícího Santu Clause se soby před domem. Stromek jsme měli umělý. Je celkem zajímavé, čím takový stromeček zdobí. Samozřejmě základem jsou světýlka, řetězy a koule. Ale kromě toho si na něj dávají i mnoho jiných ozdob. Například my jsme na stromku měli více než 15 amerických vlajek a mexickou a českou vlaječku. Našel jsem tam také několik fotbalistů, baseballistů, Harryho Pottera, hasičské auto a mnoho dalších věcí, které byste na českém stromku určitě nenašli. Taky tam mají mnoho rámečků s portréty dětí a jedna velká ozdoba byla svatební fotka. Možná to všechno zní zvláštně, ale třeba ty fotky dávají celkem smysl. V sobotu před Vánocemi jsme měli obrovskou rodinnou sešlost, na kterou se dostavilo přes 100 rodinných příslušníků z dědečkovy strany. Naštěstí prarodiče mají velkou stodolu, takže jsme mohli všichni zasednout k jednomu dlouhému stolu. Jak asi všichni víte, Santa Claus nosí dárky v noci z 24. na 25. prosince, takže dárky se rozbalují ráno na Boží hod vánoční. Tak tomu skutečně je, ale tím, že jsem nebyl doma, jsem to měl trochu jinak. Rodina sestávající z prarodičů a jejich dětí a vnoučat se sešla na Štědrý den večer a všichni jsme si rozbalili dárky. Poté každý z nás dostal tzv. stockings (ponožku), ve které jsou obvykle nějaké menší dárky, sladkosti, peníze atd. Překvapilo mě, že tu neznají pojem měkký dárek, ale pak mi došlo proč. Oni tu balí oblečení nejdříve do krabic s vánočním motivem a teprve až potom do balicího papíru. Takže to, co se jeví jako hračka, může být tričko. Ve středu jsme slavili Vánoce u praprarodičů, což bylo taky dost zajímavé, protože někteří členové rodiny žijí až v Texasu, takže se neschází tak často. Tradicí například je, že Auncle Richy vaří snídani vždy na Boží hod. Nebo že máme krocana jako vánoční oběd a že se každý rok hraje pokerový turnaj. Stejně jako Vánoce, i Silvestr jsme strávili na Floridě. V rodině máme 9 dětí, kterým je 12 let a méně, takže novoroční ohňostroj byl hned, jakmile se setmělo, což bylo asi v A byl to hodně velký ohňostroj. Odpalovali jsme rachejtle asi 30 minut. Po ohňostroji následoval přípitek. Nevím, jestli jsem to už zmínil, ale tady na jihu USA lidé jen velmi málo pijí alkohol. Pil se hroznový džus. Co mě taky dost překvapilo, bylo to, že téměř celá rodina šla spát už před půlnocí, takže žádné jásání a otvírání šampaňského s příchodem roku se tu nekonalo. Nakonec jsem si já a můj hostitelský bratr rozbalili dárky i u nás doma a 5. ledna jsme měli ještě poslední vánoční oslavu s tatínkovou maminkou a její rodinou (i se mnou 14 lidí). K tomu, co si tu navzájem dávají. Myslím si, že utratí za vánoční dárky více než my. Velké a drahé dary si dávají v rodině, ale třeba dají nějaký menší dárek i někomu, koho si váží, i když to není člen rodiny. Třeba soused, přátelé nebo někdo z kostela. To mi přišlo hodně hezké. Atmosféra v obchodech je tu podobná jako u nás. Koledy, sváteční výzdoba a vše, co k tomu patří. V jednom obchodním centru v Montgomery byla vánoční nálada podtržena umělým kluzištěm, které tam mají od prosince asi do března, aby si mohli užít alespoň nějaké zimní radovánky. Takže shrnuto, podtrženo: moje Vánoce trvaly 15 dní. Všichni si říkali, že tohle jsou moje jediné Vánoce v USA, takže mi dali hromadu dárků. Zvyky jsou tu úplně jiné než u nás, ale podstata zůstává. Slaví se narození Ježíše Krista, celá rodina se sejde dohromady a navzájem si všichni dělají radost. A co bude příště? Napíšu vám konečně něco o Washingtonu D.C., kde jsem strávil 6 dní. Je to nádherné město s mnoha památkami a hlavně s nespočetnými památníky; křižovatka amerických dějin. Ondřej Hubálek (zkráceno, upraveno; celé znění na LSG opět vítězné Po roce se opět konalo okresní kolo matematické olympiády. Při pohledu na výsledkovou listinu zjistíte, že jsme si medaile pěkně vybrali. Na 1. místě se umístil Lukáš Pavela a na 2. místě Lucie Marešová. Oba z třídy kvarta. Pozadu na dalších pěkných místech nezůstali ani další naši matematičtí géniové jako Jan Šrámek, Dominik Bednář a Anna Siatková. 11

12 12 LETOHRADSKÝ Zpravodaj V letošním roce se naši studenti opět účastnili soutěží z českého jazyka. V I. kategorii okresního kola olympiády v českém jazyce (11. 2.) nás reprezentovaly Lucie Marešová (kvarta), která skončila na 5. místě, a Klára Odehnalová (sekunda), která obsadila místo 11. V II. kategorii této soutěže jsme měli také dvě zástupkyně. Tereza Tarašková byla v celkovém hodnocení pátá a Jitka Sýkorová (obě ze sexty) šestá. Ani naši zástupci v oblastním kole Wolkrova Prostějova se neztratili. Reprezentovali nás Petr Opletal (kvinta) a Martin Krejčí (sexta), který si vybojoval postup do krajského kola soutěže, které se koná 6. března v Pardubicích. A další skvělou zprávu ze světa středoškolských vědomostních (a tentokrát vědeckých) soutěží máme z pátku V soutěži AMAVET okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy získal student sexty LSG Václav Kotyza hlavní cenu (cenu starostky města Lanškroun) a postupuje se svým projektem do krajského kola. Vaškova práce má poněkud složitější název, posuďte sami: Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázovou aktivitu patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae. Na projektu Vašek spolupracuje s firmou ContiproGroup Dolní Dobrouč. Dana Formánková, Vratislav Šembera Ondřej Moravec a Michalové Šlesingr s Krčmářem reprezentovali při IBU mistrovství světa v Novém Městě na Moravě února nejen Českou republiku, ale také náš letohradský Klub biatlonu. A všichni tři byli vidět, byť každý trochu jinak. Hvězda ze Spořilova Ondřej Moravec vyrostl ve Vysočina Areně v novou hvězdu českého sportu. Michal Šleisngr se stal největším smolařem domácího výběru, protože bezprostředně před šampionátem onemocněl. Jednadvacetiletý Michal Krčmář se pak překvapivě stal finišmanem úspěšné české štafety mužů. Před šampionátem bych takové výsledky bral všemi deseti, ale teď už mi brambory nechutnají, prohlásil Ondřej Moravec po závěrečném závodě s hromadným startem, ve kterém doběhl podruhé čtvrtý. Zisk bramborové medaile je pro sportovce tím nejhorším umístěním. Jste vlastně první, kdo nevyhrál, povzdychl si osmadvacetiletý závodník. Na druhou stranu jsou pro spořilováka novoměstské výsledky motivací, zvláště před olympijskou sezónou. Vím, že patřím do špičky a mohu se s nejlepšími měřit. Současně věřím, že ještě nejsem na vrcholu, protože mám stále rezervy v běhu i ve střelbě. Á propos střelba. Ve vytrvalostním závodě, kde byl Ondřej Moravec na trati nejrychlejší ze všech 136 účastníků (!), jej od titulu dělilo půl centimetru, o který v závěrečné položce minul jeden z terčů. Medaile se mu i přesto kolem krku houpá. Je bronzová a Ondřej Moravec ji vybojoval v závodě smíšených štafet společně s Vero- Parafráze názvu známé učebnice Jana Amose Komenského je v souvislosti s gymnáziem v Letohradě zcela namístě. Škola kromě nadstandardní nabídky 5 světových jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny) totiž v příštím školním roce 2013/14 nově nabídne výuku některých volitelných předmětů v angličtině a němčině. Studenti tak mohou rozšiřovat své jazykové znalosti v Elementární matematice, Kapitolách z historie či Cvičení z fyziky. Vedle toho na škole stabilně působí tři rodilí mluvčí. Osmileté gymnázium, které letos oslaví už dvacáté výročí svého vzniku, navíc prostřednictvím širokého spektra volitelných předmětů poskytuje svým studentům možnost výběru mezi humanitním a přírodovědným zaměřením výuky. V obou těchto oblastech pak škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků na úrovni okresních i krajských olympiád. K největším úspěchům Letohradského soukromého gymnázia však SPORT LETOHRAĎÁCI BYLI NA ŠAMPIONÁTU VIDĚT A VŠUDE! nikou Vítkovou, Gabrielou Soukalovou a Jaroslavem Soukupem. Získat medaili na domácím šampionátu, před svými fanoušky, to je nejvíc, co může sportovce zažít. Za to jsem šťastný. Top výsledky Ondřeje Moravce na MS 2013: 3. místo smíšená štafeta 2 x 6 km a 2 x 7,5 km (Vítková, Soukalová, Soukup) 4. místo vytrvalostní závod na 20 km 4. místo závod s hromadným startem na 15 km 6. místo štafeta mužů na 4 x 7,5 km (Šlesingr, Soukup, Krčmář) Letohradské soukromé gymnázium brána jazykům otevřená Start v Šedivském lomu Tři letohradští odchovanci na mistrovství světa, tři různé příběhy. Všechny se ale začaly odvíjet v místním klubu biatlonu. Tam, kam se tihle kluci dostali, je zásluhou jejich píle, odhodlání, talentu a nyní také společné tvrdé práce v reprezentačním týmu pod vedením výborného kouče, říká sportovzatím patří zlatá medaile a hlavní cena ve světové soutěži vědeckých projektů středoškoláků I-SWEEP. Obě trofeje, udělované v americkém Houstonu, získal v roce 2011 se svým projektem zaměřeným na usměrňování nanovláken student letošní septimy Aleš Stejskal. Škola, jejíž devizou je mimo jiné příjemné prostředí letohradského zámku, má svou pomyslnou bránu nejen jazykům, ale i veřejnosti otevřenou kdykoliv buďte tedy vítáni! Martina Kulhavá, LSG Opora s horečkou Michal Šlesingr je od roku 2007, kdy vybojoval na MS v Anterselvě stříbro a bronz, oporou české reprezentace. Měl jí být i ve Vysočina Areně. Ovšem dva dny před startem šampionátu přišla z týmu zdrcující zpráva: Michal má horečku! Od roku 2008 se připravuji a těším na mistrovství světa u nás doma, a pak mě potká tohle, povzdychl si třicetiletý reprezentant. Velikost zklamání nelze snad ani popsat. Během mistrovství se však Michal uzdravil a v závodě štafet mužů už to byl starý a dobrý Boušek, jak zní jeho přezdívka. Na první úseku byl druhý, a položil tak základ výtečnému šestému místu českého kvarteta. Aplaus pro benjamínka Nečekaným finišmanem a hrdinou se stal benjamínek týmu, jedenadvacetiletý Michal Krčmář. Už před startem tvrdil: Štafety mám rád a čtvrtý úsek mi vyhovuje asi ze všech nejvíce. Domácí prostředí někoho nabudí, někoho zase až příliš svazuje, já myslím, že patřím do té první skupiny a lidé mě vyburcují. Tak se i stalo. Vleže čistá rychlopalba, vstoje pouze jedno dobíjení a v cíli aplaus za šesté místo. Trenér mě na štafety připravoval, a tak jsem rád, že jsem jeho důvěru nezklamal.

13 ní ředitel Klubu biatlonu Vlastimil Vávra. Jsme pyšní na to, že dostali základy tady u nás v Letohradě. Za jejich výsledky a kariérou je také práce mnoha lidí v klubu. Za všechny bych jmenoval jednoho, Čendu Suchomela. Přestože jsou nyní všichni tři naši biatlonisté členy SKP Jablonec, pravidelně na domácím hřišti v Šedivském lomu trénují. Snažíme se jim stále vytvářet kvalitní podmínky a navíc vidíme, jaké vzory představují pro děti z klubu. To je pro všechny velká motivace. Vždyť do reprezentace už také nahlédly i odchovankyně Lea Johanidesová a juniorka Kristýna Černá. Letohrad na Vysočině Na Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě vedle reprezentantů působily v různých rolích na dvě desítky dalších členů klubu. Šéf klubu Libor Vlček zastával pozici viceprezidenta organizačního výboru a finančního ředitele šampionátu, Martin Holec působil ve Vysočina Areně jako velitel tratí, kde byl jeho pravou rukou Radek Maixner, Tomáš Hermann plnil roli šéfredaktora NMNM News a byl spojkou mezi médii a českým týmem, Martin Moravec koordinoval dopravu, Pavla Jantačová měla na starost akreditace, Lada Dušková překládala, v prostoru startu působily Jitka Kánská a Irena Skotálková, zásobování zajišťovala Jindra Kulhánková, nejpočetnější skupinu pak tvořili rozhodčí na střelnici, kde zásahy biatlonistů hlídali Vlastislav Ježák, Jiří Novotný st., Libor Mikula, Jiří Urban ml., Daniel Ramba, Antonín Poláček, Radek Maixner st. a Pavla Skácelíková. Zapomenout bychom neměli ani na bývalé členy klubu. Vlastimil Jakeš byl ředitelem soutěží, Michal Jakeš vedoucím úseku dopravy a Roman Jakeš velel na akreditaci. Stovky našich spoluobčanů, včetně pana starosty, pak sledovaly závody mistrovství světa přímo u tratí nebo na tribunách Vysočina Areny. Díky všem za podporu! KLUB BIATLONU ŽÁCI SBÍRALI MEDAILE Na Českém poháru sbírali žáci medaile V Novém Městě na Moravě se uskutečnilo I. kolo Českého poháru žactva v biatlonu. Na start se ve Vysočina Areně postavilo celkem 105 mladých sportovců z celé republiky, z toho 21 jich bylo z našeho klubu. Vedle těžké konkurence bylo všem dalším soupeřem i nepříznivé počasí charakterizované větrem a deštěm. V dějišti mistrovství světa 2013 se letohradské mládí rozhodně neztratilo. Na tratích, na kterých závodila světová esa, vybojovali naši kluci a holky celkem 11 medailí. Medailová umístění žáků KB OEZ v I. kole ČP v NMNM: Sobota, vytrvalostní závody: 1. místo Mikyska Tomáš (žáci B) 2. místo Smrčková Natálie (žákyně B) 2. místo Valenta Adam (žáci C) 3. místo Hermann Matěj (žáci B) 3. místo Faltusová Simona (žákyně C) 3. místo Karlík Mikuláš (žáci C) Neděle, závod za štafetovou střelbou: 1. místo Mikyska Tomáš (žáci B) 1. místo Karlík Mikuláš (žáci C) 2. místo Faltusová Simona (žákyně C) 2. místo Valenta Adam (žáci C) 3. místo Smrčková Natálie (žákyně B) Za nás trenéry všem blahopřeji, udělali jste nám radost. Dvě medaile Tomáše Mikysky O víkendu ledna se v Nové Vsi u Bruntálu konalo 2. kolo Českého poháru žactva v biatlonu. Nejen silný vítr, všudypřítomný mráz, ale také velká marodka nás hodně potrápily. V sobotu byl na programu sprint volnou technikou a v neděli hromadné starty volnou technikou. V obou závodech se na stupních vítězů objevil pouze Tomáš Mikyska, který v sobotním klání obsadil 2. místo a v neděli doběhl první. Dobře se prezentovala i Markéta Mikulová, jež v sobotu obsadila 5. místo a v neděli skončila čtvrtá. Více aktualit naleznete na JČF TENISOVÝ KLUB LETOHRAD Letohradský okruh v tenisu Letohradský tenisový oddíl pořádá turnaje pro malé tenisty. Jedná se o turnaje registrovaných tenistů v minitenisu (děti do 7 let) a babytenisu (děti 8 9 let). Letohradský okruh tvoří 4 turnaje v obou věkových kategoriích. Kategorie Minitenis Minitenis umožňuje dětem formou hry rozvíjet všechny herní dovednosti. Minitenis je při správném metodickém postupu a při postupném zdokonalování na malém dvorci pro mladé hráče nenáročný a zábavný. V minitenisu používáme speciální (měkké) míče, pomocí nichž si hráči osvojí celou škálu tenisových úderů. V sobotu bylo na tenisových kurtech v Letohradě opravdu živo. Konal se zde druhý turnaj letohradského okruhu pro nejmenší tenisty (do 7 let), kterých se celkem sjelo i ze širokého okolí 17. Do výsledků výrazně promluvili i letohradští hráči, kterých bylo přihlášeno do turnaje 5. Letohradského trenéra Romana Cindra nejvíce potěšil Timon Jurajda. V průběhu celého turnaje nenašel přemožitele a odnesl si pohár pro vítěze. Úspěšné vystoupení letohradských odchovanců podtrhl výborným 6. místem Adam Svatoš. Další pokračování minitenisových turnajů bylo v sobotu Opět se sjelo 17 hráčů a hráček, z toho bylo pět letohradských nadějí. Ze základních skupin postoupili opět Adam Svatoš a Timon Jurajda. Bohužel na nejvyšší příčky nedosáhli, skončili ve čtvrtfinále. Adam v konečném hodnocení dosáhl na 8. místo a Timon o tři příčky lépe (5. místo). Vítězný pohár si odnesl Jakub Vrtěna ze Svitav, který vede i v průběžném žebříčku právě před Timonem Jurajdou. Letohradská tour bude zakončena závěrečným turnajem Začátek turnaje je v 8.30 hodin. Kategorie Babytenis Malí tenisté hrají na standardním tenisovém kurtu, ale používají speciální míče s redukovaným odskokem. Tím je omezeno, že míč jednoho hráče přeskočí, popřípadě že jeden z hráčů zahraje nechytatelně rychlý úder, bez jakéhokoli taktického záměru, kamkoli do soupeřovy poloviny. To vede k atraktivním tenisovým výměnám už u takto malých tenistů. Na 2. kole letohradského okruhu se sešlo 6 hráčů, kteří se utkali vzájemně o poháry určené třem nejlepším. Pohár za 3. místo si odvezl Jan Šrajer, který nestačil na Jana Krejčího a Dominika Rouchala. Ten obhájil vítězství z 1. kola. I když tentokrát musel bojovat především s Honzíkem Šrajerem, kterého porazil nejtěsnějším rozdílem 4:3. Pokračování letohradské tour je a závěrečný turnaj Začátky turnajů jsou stanoveny na 8 hodin. Další turnaj této věkové kategorie hostil Letohrad , kdy se sem sjeli nejlepší tenisté východočeského kraje na zimní přebory. Z důvodu nemocí z původně přihlášených 23 dětí přijelo 14. To ale vůbec nesnižovalo předvedené výkony. V průběhu turnaje bylo vidět množství atraktivních zápasů. Mezi děvčaty vyhrála Veronika Jedličková a mezi chlapci se stal východočeským přeborníkem Jiří Fiedler. Nábor TK Letohrad připravuje na sobotu od 10 hod. nábor dětí. Pokud máte dítě ve věku 5 15 let, které by si chtělo vyzkoušet tenis, zveme vás v uvedeném termínu do tenisového areálu. Tenisové rakety bude možno zapůjčit přímo na místě. Bližší informace na tel pj- VOLEJBAL V LETOHRADĚ Muži A V únoru do uzávěrky LZ byla sehrána pouze dvě soutěžní kola. Družstvo mužů utržilo debakl od lídra soutěže v Kerharticích, ale pak zabojovalo proti týmu České Třebové B a podařilo se mu získat 4 cenné body, díky kterým se odrazilo ode dna tabulky a posunulo se na průběžné 7. místo s 22 body v tabulce (na 1. místě tabulky je TJ Sokol Kerhartice A se 75 body) TJ Sokol Kerhartice A Orel jednota Letohrad A 3:0 (15, 19, 15) TJ Sokol Kerhartice A Orel jednota Letohrad A 3:0 (15, 18, 18) Orel jednota Letohrad A TJ Česká Třebová II B 2:3 (-20, 21, 21, -20, -9) Orel jednota Letohrad A TJ Česká Třebová II B 3:1 (19, 23, -22, 15) V březnu srdečně zveme diváky do tělocvičny ZŠ U Dvora na tyto zápasy: Orel jednota Letohrad A TJ Svitavy A Orel jednota Letohrad A TJ Sokol Pardubice I. A Začátky utkání jsou v 11 a 15 hodin. Ženy A Soutěž žen má v únoru hrací přestávku. Po lednových velmi pěkných výsledcích se tým Letohradu ve vyrovnané tabulce nachází na 4. místě se 44 body. Na vedoucí tým Chvaletic ztrácí 8 bodů. Má však odehráno o 2 zápasy méně, takže je stále ve hře o pomyslné stupně vítězů. Krásné dívky hrající krásný sport můžete přijít podpořit rovněž do tělocvičny ZŠ U Dvora na tyto zápasy: Orel jednota Letohrad A TJ Svitavy A Orel jednota Letohrad A VO TJ Lanškroun B Začátky utkání jsou v 9 a ve 13 hodin. 13

14 14 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Průběžné výsledky a tabulky můžete sledovat na internetových stránkách Českého volejbalového svazu I DOSPĚLÍ TANEČNÍCI PŘIVEZLI MEDAILE! Zvykli jsme si, že z tanečních soutěží přivážejí medaile mládežnické taneční páry. Letos však tuto sbírku medailí obohatily i dospělé seniorské taneční páry. Do Rychnova nad Kněžnou, kam každoročně jezdíme s naší mládeží, se tentokrát vypravily i dospělé seniorské taneční páry (kategorie Senior I je věková kategorie nad 35 let, kategorie Senior II je věková kategorie nad 45 let, pozn. autora). Stalo se tak , kdy se poprvé v historii našeho tanečního klubu na taneční soutěž vypravili i dospěláci, kteří již několik let navštěvují naše kurzy a kteří mají společenský tanec natolik rádi, že chodí trénovat a nebojí se i sportovního výkonu. Na soutěž jsme tedy jeli ve velkém obsazení. V seniorské soutěži jsme měli z našeho klubu celkem 17 párů, v mládežnických kategoriích 4 páry, další tanečníci jeli podporovat své kolegy jako diváci. Celá grupa včetně trenérů čítala necelých 50 lidí. To už byla slušná skupina, která svým počtem a svými výkony drtila i domácí klub. Zlaté medaile: Petr a Eva Pecháčkovi kategorie Senioři I, Kombinace Radovan a Želmíra Bočkovi kategorie Senioři II, STT (standardní tance) Josef a Jana Suchodolovi kategorie Senioři II, LAT (latinské tance) Stříbrná medaile: Radovan a Želmíra Bočkovi kategorie Senioři II, LAT Bronzové medaile: Petr a Petra Venclovi kategorie Senioři I, STT Dušan a Soňa Nádvorníkovi kategorie Senioři II, STT Dušan a Soňa Nádvorníkovi kategorie Senioři II, LAT Petr a Eva Pecháčkovi kategorie Senioři I, LAT Další medaile jsme přivezli i v mládežnických kategoriích. Naši mladí tanečníci vybouchali všechna medailová umístění: Letohrad, nebo Sušice? Otázka, co bylo dřív, vejce nebo, platí i pro první výrobu sirek v Čechách. Že to bylo kolem roku 1840, na tom se odborníci shodnou, že se to týkalo tehdejších měst Sušice a Kyšperka (dnešního Letohradu), to připouštějí také, ale které město má pomyslné prvenství, o to se odborníci Kategorie Mládež standardní tance: 1. místo Miloš Kopecký a Nela Fialová 2. místo Antonín Štěpánek a Martina Faltejsková 3. místo Ondřej Kocourek a Tereza Stejskalová Kategorie Mládež latinskoamerické tance: 1. místo Antonín Štěpánek a Martina Faltejsková 2. místo Ondřej Kocourek a Tereza Stejskalová 3. místo Miloš Kopecký a Nela Fialová Ke všem úspěchům gratulujeme. Pavel a Pavlína Jantačovi taneční lektoři Z ČINNOSTI SOUTĚŽNÍCH DRUŽSTEV SDH LETOHRAD V ROCE 2012 Mladí hasiči Loňský rok byl pro mladé hasiče z Letohradu mimořádně úspěšný. U dětských kolektivů se vždy po několika letech opakuje tzv. generační zlom. Závodníci, kteří už něco umí a jsou sehraní, postoupí do vyšší věkové kategorie, nebo odejdou za studiem mimo město, a začíná se s budováním družstva znovu. Je to jako v životě, chvíli nahoře, chvíli dole. Dobré výsledky se neprojeví ihned, ale až po určité době, kdy se vztahy mezi dětmi vyladí a začnou bojovat jako tým. Zdá se, že jsme nyní opět na vzestupné křivce. Děti podávaly vynikající výkony po celou sezonu a často nás překvapily výsledkem, ve který jsme ani nedoufali. Na většinu závodů jsme postavili i tři družstva v kategorii mladších. Starší děti nezávodily, protože v jejich kategorii jich bylo tak málo, že by to nestačilo ani na požární útok. Sezona začala generálkou na PLAMEN, jako obvykle dvoudenní závody ve Svatém Jiří. Vyrazili jsme tam s jedním družstvem mladších. První den se vše dařilo a i druhý den, v příšerných povětrnostních podmínkách, bojovaly děti o bednu. A bylo z toho nakonec úžasné druhé místo. A následoval první závod do Ústeckoorlické ligy MH 2012, který proběhl v Přívratu. Bohužel, obhajoba umístění se nekonala a bylo z toho 6. místo pro družstvo A a krásné premiérové 11. místo pro družstvo B. Den poté následoval závod v Lukavici, zpestřený kromě požárního útoku i štafetou dvojic. Družstvo A předvedlo bezchybný výkon a vylepšilo si svůj osobáček v útoku. Nakonec s časem ze štafety dvojic to stačilo na 3. místo, družstvo B obsadilo 13. místo. Začátkem června jsme plni očekávání vyrazili do Mladkova na dvoudenní závody. Minulé podzimní kolo se nám moc nevyvedlo, takže jsme věděli, že chceme-li usilovat o přední umístění, musíme zabrat. Počasí soutěži opět nepřálo, ale asi nám to vyhovuje, protože jsme na štafetách CTIF a DALŠÍ ZPRÁVY NOVÁ EXPOZICE SIRKAŘSTVÍ V LETOHRADĚ přou. Spíše se ale přiklánějí k Letohradu. Původně domácká výroba dřevěného drátu i příprava nebezpečných chemikálií se prováděla v místních staveních na mnoha místech v městečku a okolí. Brzy sirkařství zaznamenalo výrazný rozmach zakončený vybudováním továrny na Kunčicích. A sirky, původně opatřené papírovým 4x60 podali čtvrtý nejlepší čas a na útoku nás překonala pouze Lukavice. Druhý den nás však čekala studená sprcha v podání štafety dvojic a medailový sen se rozplynul. I to však patří ke sportu a závodníci se s tím musí naučit vyrovnat. Celkové páté místo ve velké konkurenci bylo i tak opravdu skvělé. Další soutěží s útokem byl závod na Kunčicích, kde jsme se radovali z prvního místa, družstvo B bylo třinácté a družstvo C dvanácté. Velká gratulace všem závodníkům. Ke konci června jsme vyrazili do Bystrce. Moc se nedařilo a bylo z toho pro družstvo A 7. místo a pro B 14. místo. A série neúspěchů pokračovala konkrétně v Dolním Třešňovci, kde družstvu A dvakrát vylítla hadice B ze stroje a bylo z toho 13. místo. Družstvo B překvapilo novým osobáčkem a 8. místem. Na konci srpna v Dolní Dobrouči se opět ukázala naše forma. Nedali jsme moc šancí soupeřům a radovali se z 2. místa. Družstvo B se umístilo v opravdu našlapané konkurenci na 16. místě. Na domácí letohradské půdě jsme vybojovali 3. místo a družstvo B 13. místo. Drama vrcholilo posledním závodem na Orlici. A družstvo mohlo bojovat o konečné druhé místo s Přívratem. Bohužel, posledním útokem nás děti z Přívratu předčily, a bylo z toho i tak krásné třetí místo v lize Družstvo B se celkově umístilo na 16. místě a C kvůli účasti na menším počtu soutěží na 20. místě. Na branné závody do Černovíra a Kunčic už A družstvo jelo v kategorii starších, a bylo to znát. Celkově 21. místo, družstvo A v kategorii mladších 27. a družstvo B 31. Na Kunčice jsme se snažili vypilovat chybičky a povedlo se. Velkou radost nám udělaly mladší děti, které skončily 16. Za zmínku určitě stojí i ostatní akce během roku, které pro děti připravujeme. Například tradiční Mikulášská, jarní maškarní karneval, výlety na sjezdovku, na bruslení, pekáčování, bazén do České Třebové, bowling nebo speciální akce, kdy se děti učily ozdobné vyřezávání do ovoce a zeleniny. Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům, aktivním členům sboru a výboru za celoroční podporu při přípravě a pořádání závodů a ostatních akcí. Velký dík patří také rodičům našich mladých závodníků za jejich přízeň a ochotu pomoci. Informace ze správ jednotlivých vedoucích vybral Zdenek Štěpán, jednatel SDH Letohrad. Pokud se chcete podívat na další podrobnosti o činnosti SDH Letohrad, máte možnost navštívit naše internetové stránky: estranky.cz/. obalem, se postupem času dostaly do krabičky ze štípaného dřeva, byly opatřeny škrtátkem a ozdobnou nálepkou. Návštěvník ve zrekonstruované a nově vybavené místnosti uvidí technologické postupy výroby sirek a exponáty vázající se k sirkařství. Prohlédne si původní jednoduché stroje, které urychlovaly

15 ruční výrobu, a potká hauzírníka, podomního prodejce sirek. Zajímavostí je, že dědeček bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové, Antonín Korbel, byl významným dodavatelem dřeva, tolik potřebného k výrobě. O tom všem vypovídá nově i n s t a l o v a n á expozice sirkařství v městském muzeu, která mapuje výrobu sirek na Letohradsku. Expozici doplňuje krátký film. Na své si přijdou i malí návštěvníci, pro které je připraven dětský koutek s hlavolamy, jak jinak než ze sirek. Přijďte se podívat do moderní expozice v historickém domě městského muzea a informačního centra na Václavském náměstí v Letohradě. ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V neděli 30. března 2013 by měla vstoupit v platnost neplánovaná změna jízdních řádů autobusů v Pardubickém kraji. Jedná se o částečnou redukci autobusových spojů v souvislosti se sníženou dotací na provoz hromadné dopravy v tomto regionu, neboť rozsah autobusové přepravy byl nadhodnocen společností OREDO, která je pověřena tvorbou jízdních řádů. Nadhodnocení vzniklo jak v období platnosti minulého jízdního řádu, tak i jízdního řádu v současnosti platného. V návrhu redukcí byly navrženy ke zrušení především některé méně využívané víkendové spoje na lince Letohrad Žamberk, Letohrad České Petrovice a Letohrad Ústí n. O. přes Písečnou. Protože nové jízdní řády budou k dispozici pravděpodobně až těsně před datem změny, upozorňujeme cestující, aby si existenci používaných autobusových spojů ověřili buď na výlepech jízdních řádů na zastávkách, nebo na internetu (např. IDOS autobusové jízdní řády). Od neděle 7. dubna 2013 se očekává také neplánovaná změna vlakových jízdních řádů, a to opět pouze v Pardubickém kraji. Dopravní komise při RM Letohrad HASIČSKÝ BÁL SDH KUNČICE byl v sobotu 16. února. Vzhledem k jeho dlouhé tradici, letos byl již 109., a členské kontinuitě našeho sboru, šly přípravy jako na drátku. Výzdobu sálu pod vedením Evy Štěpánkové a Zdenky Tomkové si tentokrát vzali za své nejmladší členové našeho sboru a mladší děvčata, hrubé práce Bejbin a chlapi ze sboru. A dětem patří skutečně pochvala, dlouho před plesem vybarvovaly obrázky s hasičskou tématikou, kterými byl vyzdoben celý sál. Aranžování výstavy sponzorských darů bylo v režii Evy Vrbové. Osvědčené kuchařky pod vedením Helenky Šlezingrové připravily chutné jak jinak menu pro vyčerpané tanečníky a tanečnice, nákup nezbytného občerstvení zajistil Pavel Sýkora. Kolem šesté přijela kapela, skupina JK Band z Dobrušky, aby přesně ve zahájila bál znělkou a první polkou. Pro zpestření programu je v zákulisí připravena taneční skupina Country Energies z Kameničné. Tentokrát připravila jejich vedoucí Jitka Rolečková pravou taneční koridu s pravým toreadorem a nepravým býkem (podívejte se na fotogalerii na kunčických stránkách). O půlnoci tradiční předání darů výhercům. Tímto též děkujeme všem sponzorům našeho bálu. I když nebylo plně vyprodáno, všichni se dobře bavili, o čemž svědčí neobvyklý nával na parketu i v pozdních nočních, či spíše brzkých ranních hodinách. Fotografie ze 109. bálu SDH Kunčice si můžete prohlédnout na Zároveň vás srdečně zveme na náš v pořadí 110. hasičský bál v únoru příští rok. Pepa Karel PERSKÁ VĚŽ V LETOHRADĚ Umístit věž v Letohradě nebyl ani tak nápad jako reakce na vzniklou situaci. Perská neboli neviditelná věž byla v červnu 2012, v rámci Smetanovy Litomyšle, postavena na několik měsíců na litomyšlském náměstí naproti domu U Rytířů. Architekt Zdeněk Fránek chtěl na tomto moderním objektu se zrcadlovým povrchem ukázat, že může stát i u historických staveb, aniž by rušil. Věž se stala nejen nejfotografovanějším objektem Litomyšle, ale také ji navštívilo několik desítek tisíc lidí, kteří po žebřících vystoupali až do sedmimetrové výšky, aby si zblízka prohlédli detaily kamenické výzdoby na protější fasádě. A jak to tak bývá, věž vzbudila kladné i záporné ohlasy. Ty záporné bývají vždy slyšet více, a tak se pan architekt nechal slyšet, že věž umístí jinam.na tento názor jsem již reagoval s nabídkou, že věž umístíme v Letohradě. Pan Fránek nabídku přijal, a protože věž je velice mediálně sledované dílo, záhy ta informace byla i na internetu. Dříve než já si to přečetli někteří letohradští radní a začali pátrat, kdo v tom může mít prsty. Zde musím ocenit intuici našeho starosty, který se mě em dotázal, co o tom vím. Pravda, měl jsem původně úmysl tu věž postavit v Novém dvoře, ale brzy jsem si uvědomil, čemu bych musel čelit. Tvrz Orlice byla záložní. Dnes již vím, že velmi dobré řešení. I zde totiž bude tato stavba postavena do kontrastu s renesanční budovou, nebude však stát v její blízkosti, a to její místo dostane nový význam. Při stavbě věže bude její horní část nastavena a změněna ku prospěchu celkových proporcí stavby. Je předpoklad, že dovnitř věže bude umístěna výstava. Stavba by měla proběhnout v dubnu, pro všechny milovníky moderní architektury doplňuji, že bude stát na našem pozemku po dobu tří let. Na takovou dobu ji zatím máme pronajatou. Při jejím otevření v květnu proběhne pro veřejnost i menší slavnost za účasti architekta Zdeňka Fránka a dalších pozvaných osob. Informace o slavnosti budou včas zveřejněny. Pan Fránek je děkanem liberecké fakulty architektury, za jeho návrh moderního kostela realizovaný v Litomyšli je nominován na evropskou cenu. Nabídl se, že může pro nás a pro Letohrad připravit i nějaké návrhy a studie pro řešení plánovaných staveb a rekonstrukcí. Myslím, že taková nabídka se neodmítá. Pavel Tacl, jednatel EYWAN s.r.o. INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, tel , fax: Úřední dny, podatelna a pokladna v březnu 2013 Od do bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu: Od do bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu: Dále budou pracovníci finančního úřadu přebírat přiznání k dani z příjmů v zasedacích místnostech těchto měst v termínech: od do hod. v Letohradě od do hod. v Jablonném nad Orlicí (v pracovních dnech) od 8.30 do a od do hod. v Králíkách Z technických důvodů nebude na těchto místech možno platit daň v hotovosti. Ing. Miroslav Buryška, ředitel územního pracoviště 15

16 S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná. G. Laub 16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se * Hynek Ramba, Letohrad * Barbora Martincová, Letohrad- Orlice * Lukáš Nepokoj, Letohrad-Orlice * Tereza Krejsová, Letohrad Vážení rodiče, radujeme se společně s vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti 70 let Miloš Dostál, Letohrad-Kunčice Zdeněk Bednář, Letohrad-Orlice Jiří Vaško, Letohrad 75 let Hana Hrdinová, Letohrad 82 let Věra Hamříková, Letohrad Lukáš Michalčák, Letohrad Marie Černohouzová, Letohrad Marie Nováková, Letohrad 83 let Stanislav Moravec, Letohrad-Kunčice Eliška Janebová, Letohrad 85 let Vlasta Stejskalová, Letohrad Marie Vávrová, Letohrad 89let Josef Hrobař, Letohrad Ludmila Matyášová, Letohrad-Orlice Marie Brůnová, Letohrad 90 let Milena Valdová, Letohrad Marie Uhlířová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí. Přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Vzpomínáme Josefa Rychlá, Letohrad Ludvík Stejskal, Letohrad-Kunčice Hana Nováková, Letohrad Josef Štěpánek, Letohrad-Kunčice Vladimír Adamec, Letohrad-Orlice Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Jubilanty a narozené děti uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas. Děkujeme za pochopení. Dovolujeme si vás oslovit s výzvou k poskytnutí příspěvku na projekt Digitalizace RTG pracoviště Albertina, Odborného léčebného ústavu v Žamberku. Proč potřebujeme digitalizovaný rentgen? Výrazně zkvalitní diagnostiku, sníží náklady a stane se kompatibilní s ostatními pracovišti. Všechna pracoviště, především však plicní oddělení a ambulance, potřebují ke své práci (diagnostice onemocnění), rentgen. Proto mají plicní lékaři výjimku z vyhlášky a mají vedle lékařů-rentgenologů v náplni práce hodnocení a oficiální popisy rentgenových snímků plic. Naše zařízení provozuje ambulanci pro spádovou oblast Žamberka, Letohradu, Jablonného n. O, Mladkova, Králík a Červené Vody. Lůžková oddě- PANÍ LIDMILA JUNKOVÁ oslavila v pondělí 25. února 2013 úctyhodných sto let. Na Orlici, kde bydlí u dcery, ji přišel poblahopřát starosta Petr Fiala. Jubilantce daroval pamětní list, k tomu přidal dárkový balíček a květinu. Foto: Vojtěch Křečan ZEMŘEL NEJSTARŠÍ OBČAN MĚSTA, JOSEF ŠTĚPÁNEK Z KUNČIC S velkou lítostí a hlubokým dojetím jsem přijal zprávu, že ve čtvrtek 31. ledna 2013 odešel na věčnost pan Josef Štěpánek z Kunčic, nejstarší občan Letohradu. Naposledy jsme se spolu setkali počátkem ledna, kdy slavil významné životní jubileum. Povídali jsme si o jeho mládí, radostech i strastech, které ho v životě provázely. Jakoby tušil, že naše setkání bude poslední, nechtěl se s námi ani rozloučit. S rozzářenýma očima vzpomínal, jak si namluvil svou ženu a jak spolu vychovávali děti. Ty mu rodičovskou lásku vrátily, postaraly se o svého tatínka ve stáří. Uznání patří zejména synu Antonínovi s manželkou, u nichž bydlel. Dovoluji si jménem svým i všech radních vyjádřit rodině hlubokou soustrast. Petr Fiala, starosta Letohradu DIGITALIZACE RTG PRACOVIŠTĚ ALBERTINA VÝZVA VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI lení mají pacienty z poloviny Pardubického kraje a celého Královéhradeckého kraje. Bez rentgenu se proto neobejdeme. Albertinum Žamberk pečuje o nemocné z opravdu širokého okolí. Zdravotnické zařízení našeho typu je ojedinělé, v Pardubickém kraji je takové další 70 kilometrů daleko, v Královéhradeckém kraji není vůbec. Poněvadž rentgen je nedílnou součástí chodu ústavu na všech jeho ambulantních a lůžkových odděleních, především pak na plicním oddělení, musíme stále více zlepšovat kvalitu, dostupnost a flexibilitu tohoto pracoviště. Již v roce 2007 byl proto vypracován projekt jeho modernizace. Realizaci jsme však odkládali z finančních důvodů. Nyní však již toto pracoviště přestává být konkurenceschopné a hlavně kompatibilní s ostatními RTG pracovišti. Přitom spolupráce s jinými pracovišti je stále důležitější, ať už v případě jednoduchých rentgenových vyšetření, která jsme schopni provést na našem pracovišti, pak také v příjmu a hodnocení dalších zobrazovacích technik ultrazvuku, computerové tomografie a magnetické rezonance. Přitom například u plicních onemocnění jsou tyto zobrazovací metody nedílnou a podstatnou součástí diagnostiky. Maximální cena projektu v současnosti je stanovena na Kč vč. DPH po výběrové soutěži.

17 Děkujeme za každý příspěvek do společného fondu na pořízení nové techniky RTG pracoviště. Své příspěvky zasílejte na konto /0600 u GE MONEY BANK Žamberk, KS 308, VS Pro možnost odpisu daní podnikatelů a firem předkládáme vždy darovací smlouvu. Kontaktní osoba je Ing. Rudolf Bulíček, tel , Albertinum Žamberk, Za Kopečkem 353, PSČ Hlavní sponzor: BRAVO Izolit Jablonné n. O. MUDr. Jiří Jireš, ředitel BŘEZEN V ORLICKÝCH HORÁCH A PODORLICKU Vážení čtenáři, opět vás vítáme v pravidelné rubrice, kterou si pro vás připravila destinační společnost Orlické hory a Podorlicko. Na úvod bychom se s vámi podělili o jeden velký úspěch naší společnosti, tedy spíše našeho nového webového portálu Na veletrhu cestovního ruchu REGION- TOUR BRNO, který se konal ve dnech , jsme převzali cenu za 1. místo v kategorii Nejlepší turistický portál, který jsme vyhráli v 6. ročníku Velké ceny cestovního ruchu. Už jste ho navštívili? Mimo jiné zde najdete seznam slev a výhod, které můžete v letošním roce využívat díky speciální slevové kartě. A teď bychom vás rádi pozvali na některé akce, které se u nás konají v březnu. Ještě zůstáváme na horách. V Deštném v Orlických horách se můžete těšit na nejprestižnější východoevropský závod O Neill Soldiers, a to už a na událost s dlouholetou tradicí se zakončením zimní sezóny Rampušák, kdy můžete vidět vládce hor Rampušáka s Kačenkou a jeho družinou. V sobotu v Bartošovicích v Orlických horách pořádá Sdružení Neratov o.s. tradiční Velikonoční řemeslný jarmark, kde na vás čekají nejen ukázky řemesel. OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ V KNAPOVCI Zveme na Květnou neděli 24. března 2013 v hod. do knapoveckého kostela na komorní představení pro dva herce Oskar a růžová paní francouzského dramatika Erica Emmanuela Schmitta. Příběh pojednává o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho ošetřovatelky. Neúnavný rozumbrada, kterému zbývá posledních dvanáct dní života, dostane díky smyšlené hře s moudře potrhlou ošetřovatelkou možnost prožít si celý dlouhý lidský život od dětství, přes pubertu, první lásku, starosti dospělých a druhou mízu, až po stáří. A otázky, starosti i zážitky, se kterými se nechce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje ve svých dopisech Pánu Bohu. Hrají herci ve stálém angažmá Klicperova divadla Jan Sklenář a Martina Eliášová. Po představení zveme na občerstvení v duchu českých Velikonoc z dílny knapoveckých cukrářek. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122 P. Vladislav Brokeš, děkan ODSTARTOVAL PROJEKT, KTERÝ MÁ PODPOŘIT VODNÍ TURISTIKU NA ŘECE ORLICI Zmapovat řeku Orlici a služby i atraktivity v jejím okolí, a zároveň přilákat turisty díky její propagaci v mediální kampani. To jsou cíle projektu Vodácká řeka Orlice. Vzniknou například tištěné propagační materiály nebo informační tabule. Projekt, jehož zadavatelem je Regionální informační centrum v Kostelci nad Orlicí, se rozběhl v prosinci loňského roku a jeho realizace potrvá až do letošního září. V současnosti je hotový propagační leták, který poskytuje základní informace o Divoké, Tiché a spojené Orlici a jejich sjízdnosti. Leták je vytištěný v nákladu 30 tisíc kusů ve třech cizojazyčných mutacích angličtině, němčině a polštině. V lednu a únoru už proběhla jeho distribuce na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze, a také na vodáckém festivalu Paddlefest v Brně, uvedla ředitelka informačního centra v Kostelci nad Orlicí Michala Kiezlerová. Další možností, kde leták a informace o projektu získat, bude březnový veletrh INFOTOUR v Hradci Králové, Cyklo show v Bratislavě anebo tradiční vodácké akce na řece Orlici. K dostání už leták je také v informačních centrech v blízkosti řeky. K projektu vznikla i stránka na sociální síti Facebook. Informace, fotky a videa o Orlici najdou zájemci na adrese Kdokoliv z místních vodáků, kdo by chtěl na této stránce publikovat vodácky zajímavé informace, může kontaktovat informační centrum v Kostelci. Nyní probíhá mapování řeky a okolních služeb. Následovat bude tvorba podrobnější informační brožury, výroba a instalace 7 informačních tabulí v terénu a například také 50 tabulek výstražných a informačních s kilometrovníky. Orlice představuje pro turisty alternativu k tradičním a dnes přeplněným vodáckým řekám. Projekt cílí nejen na vodáky, ale i na širší turistickou veřejnost, které představí zajímavá místa a turistické atraktivity v okolí toku jako jsou cyklistické a in-line stezky, hrady a zámky nebo muzea, upřesnila Michala Kiezlerová. Projekt Vodácká řeka Orlice je spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod. Regionální turistické a informační centrum v Kostelci nad Orlicí získalo na celý projekt z Evropské unie zhruba 2,7 milionu korun. Dílčí části projektu realizují společnosti DRING Consulting a TIS-systems. Pro více informací kontaktujte: Michala Kiezlerová, Regionální turistické informační centrum Kostelec nad Orlicí, tel , ZÁMEK POTŠTEJN ZVE Znáte velikonoční boty? Pátý ročník velikonočních oslav v Potštejně bude letos o mnoho zajímavější. V sobotu bude zámek otevřen nejen běžným turistům, ale především rodinám s dětmi, které přijdou oslavit velikonoční svátky nevšedně. Připravujeme pestrý program pro děti všech věkových kategorií a podle reakcí z minulých let soudím, že si sváteční odpoledne velmi užijí, sdělila kastelánka zámku Kateřina Skalická. Letos k nám opět přijde několik velikonočních maskotů, kteří provedou děti soutěžním odpolednem. Malým i velkým návštěvníkům nabídneme nejen týmové soutěžní disciplíny, kůzlátka pobíhající na zámeckém nádvoří, ale také poutavé povídání o původu Velikonoc a velikonočních zvycích. Velikonoční kraslice, svíčky, jarní kytičky a jiné zboží si budou moci naši hosté nakoupit na řemeslných trzích. Rovněž uvidí, jak prodávané zboží vzniká. Budete moci též chutnat pravé velikonoční jidáše, které podtrhnou nevšední velikonoční náladu. Víte, jak bydlí velikonoční zajíček nebo medvídek? Kolik vajíček unese kuřátko, co je tajemství záhadné truhly a co jsou velikonoční boty? Pokud ne, tak přijeďte na potštejnský zámek od hod. Těšíme se na vás. ČERVENÍ KANÁŘI Z LETOHRADU PŘIVEZLI OCENĚNÍ ZE SVĚTOVÉHO ŠAMPIONÁTU Na 61. světovém šampionátu ptactva v belgickém Hasseltu soutěžili barevní kanáři Zdeňka Tomky ml. V silné konkurenci exotického ptactva z devatenácti zemí se neztratili, ve své kategorii obsadili páté místo. Letohradský chovatel a tajemník místního klubu exotického ptactva Tomka je na své chovance náležitě hrdý. Páté místo a devadesát bodů je určitě úspěch. Nepočítal jsem s tím. Věřím, že příští rok dopadnu na světovém šampionátu v Itálii stejně, nebo ještě lépe, a dovezu medaili, sdělil své pocity chovatel, který má na svém kontě nejeden úspěch. Například vloni se stal vítězem třídy na celostátní výstavě Exotika v Lysé nad Labem, na podzim ho čeká mezinárodní výstava Exota Olomouc. Aby kanáři mohli reprezentovat Českou republiku a naše město, museli urazit přes dva tisíce kilometrů ve speciálním boxu. Chtěl bych poděkovat vedení města, ale i všem, kteří mě finančně podpořili, a umožnili tak účast na prestižní světové výstavě, váží si podpory úspěšný chovatel. Zájem o chovatelství stoupá, což dokládají čísla ze statistiky. Zatímco na světovém šampionátu v roce 1980 bylo k vidění exotických ptáků, letos v Belgii předvedli vystavovatelé exponátů. (mag) Aeroklub Žamberk připravuje na rok 2013 výcvik pilotů. Přijďte se na letiště v Žamberku nezávazně informovat o podmínkách, a to v sobotu od hod. Kontakt: tel , 17

18 18 LETOHRADSKÝ Zpravodaj 300. KOPEČKOVÁ POUŤ KOPEČKOVÁ POUŤ TRADICE SETKÁVÁNÍ Podle vzoru pražských svatojanských poutí byly v předvečer sv. Jana také v Kyšperku vypouštěny na řece ohňostroje. Později se konání této tradice přesunulo na náměstí, kde svatojánské slavnosti byly zahajovány lampiónovým průvodem s hudbou za střelby hmoždířů z Kopečka do města. Hudba šla v čele a hrála zastaveníčka u všech obrazů a soch svatých. Kolovratovskou kapličku z roku 1714 dal rozbořit Jan Václav Breda a na jejím místě dal roku 1734 postavit nynější kapli. Pověst vypráví, že ke stavbě bylo použito kamene ze zřícenin na hradisku a že městští sousedé při stavbě takzvaně láskovali, tj. pomáhali zdarma. O dva roky později byly přistavěny ambity, aby poutníci byli chráněni před nepohodou. Tato křížová chodba ve tvaru pětiúhelníku sloužila údajně poutníkům k přenocování. Tehdy byla také vysázena lipová alej podél cesty od města po hřebenu vedoucímu k tomuto poutnímu místu. Kaple měla původně šest zvonů, z nichž byly čtyři zabaveny pro válečné účely za okupace během II. světové války. Původní smysl pouti jako cesty za účelem návštěvy poutního místa z náboženských důvodů ustoupil do pozadí. Zůstala zde alespoň malá symbolika původního svátku. Staletá tradice Kopečkové pouti slouží spíše pro setkávání lidí ze širokého okolí. Stále Kopečková pouť v roce 1931 se jedná o oslavu, i když ne zcela v původním významu. Tato kulturní akce tak prokázala svou životnost i v dnešní době. Příště pokračování od pana faráře Vacka. (dokončení z čísla 2/2013) z muzejního písemného fondu 150 LET POŠTY V KYŠPERKU / LETOHRADĚ Z HISTORIE POŠTY KYŠPERK ORLIČNÉ LETOHRAD, KTERÁ V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍ 150 LET SVÉHO TRVÁNÍ Od nepaměti se údajně chodilo z Kyšperka na poštu až do Brna. Teprve ze spisů Všeobecné dvorské komory se dozvídáme konkrétní údaje o poštovních poslech. Od roku 1753 je ve spisu č /15 uváděn jistý Mikuláš Vyhnálek jako privilegovaný posel, který předával a odebíral dopisy v poštovní stanici v Hradci Králové. V roce 1836 byla zřízena pošta v sousedním Žamberku a Kyšperk byl přidělen k ní. V roce 1845 byl zahájen provoz na železnici Olomouc Praha přes Ústí nad Orlicí. Od roku 1850 dochází na železničních tratích, v mocnářství dosud vybudovaných, k zavádění vlakových pošt, které se rychle osvědčily. Kyšperk začal využívat poštu v Ústí nad Orlicí prostřednictvím žamberské pojízdné pošty, která přes Kyšperk do Ústí nad Orlicí a zpět jezdila. V roce 1847 si Kyšperk podal první žádost o zřízení poštovní instituce v místě, v roce 1858 další. Až třetí žádost z roku 1862 byla vyřízena kladně. Výnosem č. 4 odst. 34 ze dne ministerstva obchodu, pod jehož pravomoc řízení poštovní organizace Rakouska Uherska v letech náleželo, bylo rozhodnuto o zřízení poštovní expedice v Kyšperku. Dne 15. května 1863 byl výnosem č. 20 odst. 289 jmenován poštovním expedientem v Kyšperku Alois Liebich, zdejší měšťan a majitel domu čp. 51 na náměstí, kam byla expedice umístěna. Byla to malá poštovní provozovna, která přijaté zásilky expedovala na nejbližší (nadřízený) poštovní úřad v Žamberku. Město bylo ale nespokojeno se zřízením pouze poštovní expedice a usilovalo o urychlenou přeměnu na vyšší stupeň, tedy poštovní úřad, hlavně z hlediska zvýšení důležitosti Kyšperka. A povedlo se to brzy, hlavně díky majitelce kyšperského velkostatku hraběnce Nimptschové a starostovi města Glietschovi. Ještě v roce 1863, dne 16. srpna, byl výnosem č zřízen v Kyšperku c.k. poštovní úřad a ustanovením č. 43 odst. 429 byl prvním kyšperským poštmistrem jmenován stávající expedient čtyřiačtyřicetiletý Alois Liebich. Poštovní úřad byl i nadále umístěn na náměstí, v Liebichově domě č. 51. Když 19. dubna 1871 první kyšperský poštmistr zemřel, nastoupil na poštmistrovské místo jeho pětadvacetiletý syn, také Alois Liebich. Poštmistrem byl jmenován výnosem ministerstva obchodu č. 16 odst. 80 ze dne 29. srpna 1871 a téhož dne složil služební přísahu. Po prohrané válce Rakouska s Pruskem v roce 1866 nastal rozvoj železniční dopravy. Ve východních Čechách byla nejdříve postavena trať Hradec Králové Žamberk Kyšperk Lichkov, kudy projel slavnostní zahajovací vlak 14. ledna Jako druhá v pořadí následovala trať Ústí nad Orlicí Kyšperk, otevřená 5. října 1874, a Před kyšperskou poštou v roce 1908 poslední byla dne 15. října 1875 otevřena spojka z Lichkova do Mezilesí. Železniční dopravu začala využívat i pošta a Kyšperk se postupně stal jedním ze středisek vlakových pošt. Nicméně osobní a poštovní doprava dostavníky byla stále důležitá, sloužila hlavně k přepravě osob a poštovních zásilek k železničním stanicím. Ze Žamberka se pošta vozila v poštovním dostavníku, v němž bylo místo i pro čtyři cestující, na kyšperské nádraží denně v hod. k vlaku do Ústí nad Orlicí se zásilkami na Brno a Vídeň. Zpět odjížděl dostavník ve 3.30 odpoledne do Žamberka a dále až do Rokytnice v Orlických horách. Tato pravidelná poštovní jízdní doprava se udržela v provozu až do začátku 1. světové války v roce (Poznámka: Kyšperk, Orličné a Letohrad jsou názvy, které byly postupně pro naše město poštou používány.) Ing. Vladimír Chládek

19 Z REDAKČNÍ POŠTY JOSEF HOCHMAN ( ) Grafik, ilustrátor, kyšperský rodák to je podtitul dubnové výstavy v letohradském městském muzeu. Vraťme se do doby před 100 lety, protože chceme-li porozumět životu, názorům a pochopit vlastnosti kterékoli osobnosti, je dobré vrátit se do jejího dětství. Oba rodiče, František a Františka Hochmanovi, byli v Kyšperku novými usedlíky. Františka, rozená Ročková, sem přišla z Prahy ke své tetě Verunce Studené, jíž patřil u nádraží hostinec Na Kopečku. V něm po celodenních turnusech odpočívali a odtud novou službu nastupovali zaměstnanci státních drah. Mezi ně patřil František Hochman z Chlumce nad Cidlinou. Brzy dosáhl titulu vrchní oficiál státních drah. Manželé se v Kyšperku usadili a v letech 1908 až 1913 se rodina rozrostla o tři děti. Nejstarší byl Jaroslav, prostřední Jarmila a v r nejmladší Josef. Byl začátek 20. století, idylická doba před první světovou válkou. Josefovi byl právě rok, když vypukla první světová válka a jeho otec narukoval. Sloužil v Haliči v železničním vojsku. Přežil a šťastně se vrátil. Rodina bydlela u Absolonů. Vilka Absolonových byla prvním orlickým výstavnějším domem směrem od nádraží po horní cestě ke škole a ke kostelu. Kolonie ještě neexistovala, v sousedství byla jen hospodářská stavení chalupy, stodoly, pole a na obzoru ke Špitálskému lesu remízek. Zahrada a volný prostor kolem, tady vyrůstaly tři děti Hochmanovy, dvě Absolonovy a ještě tři děti Lorencovy. Do obecné školy docházely všechny tyto děti na Orlici, do měšťanky pak do Kyšperka. V zahradě na svahu otočeném k výtopně stávalo skromné stavení, chaloupka, ve které žil pan Zuman, knihvazač. Měl dlouho dílnu v Pavlištově bráně, v jednom ze sklepů pod původně Palečkovým domem. Josef byl častým návštěvníkem té dílny v dětství i v dospělosti a hodiny trávil nad ročníky časopisů čekajících na vazbu. To, že si sourozenci vždycky vzájemně pomáhali, ať při studiích, ať na začátku profesionální dráhy, v čase, kdy zakládali rodiny, že si po celý život byli blízcí, způsobily nejen tvrdé poměry doby první světové války. Vliv mělo i úmrtí otce tehdy, když ještě nikdo z nich neukončil studia. Vystudovali všichni. Nejstarší Jaroslav průmyslovou školu strojní v Kutné Hoře, Jarmila obchodní školu v Chocni. Josef uvažoval o učitelské dráze, nastoupil však do textilní školy v Ústí nad Orlicí a zdálo se, že zde může rozvíjet své výtvarné sklony například k textilnímu návrhářství. Jaroslav se úspěšně uplatnil u firmy Kolben-Daněk v Pragovce, v Praze se ubytoval a postaral se tu o první Josefovy kroky, když ten zatoužil po důkladnějším výtvarném vzdělání. Josef nastoupil v nakladatelství Borový a snažil se studovat při práci. V Kyšperku zůstala natrvalo sestra Jarmila. Pracovala jako úřednice u obchodníka Lederera, starala se o ovdovělou maminku a poskytovala základní servis oběma bratrům, kteří se z Prahy pravidelně vraceli domů. Víkendy i dovolené patřily sportu, výletům, přátelům například Janu Zemanovi, Františku Holečkovi, rodině Vondrových z mlýna na Orlici Oba bratři s velkým zaujetím sledovali budování přehrady v Pastvinách. Často přímo od pražského rychlíku vyráželi na obhlídku stavby a potmě se vraceli domů. R se sestra Jarmila provdala za Vojtěcha Macha a celá rodina si pronajala dům č. 364 v nově postavené Kolonii. Přestěhováním pouze přes silnici se všichni stali občany Kyšperka. Časté návraty domů, i když se časem oba bratři oženili a zakotvili v Praze, se opakovaly pravidelně až do r. 1950, dokud žila jejich matka, Františka Hochmanová. Jaroslav i Josef byli nejen Kyšperku, ale hlavně své sestře věrni, a její letitou péči opláceli zájmem o sestřiny dcery, své neteře. Bratři měli podobné osudy. Oběma zemřela první manželka, oba byli otci synů, oba se znovu oženili. Pouto k původní rodině i k rodnému městu nezaniklo. Eva Novotná-Machová 13. února projednávalo zastupitelstvo města několik důležitých záležitostí včetně rozpočtu na rok 2013 a strategického plánu, ale také podklady pro zpracovatele nového územního plánu, které předložili občané jako své náměty. Současný územní plán má předimenzované plochy s určením pro bytovou výstavbu a zpracovatelé by měli tyto plochy naopak regulovat, aby odpovídaly reálným investičním možnostem v podmínkách šestitisícového města. K názvu článku jsem využil vyjádření kolegy radního, že by bylo vhodné do kyselého jablka tedy zamítnutí zařazení vybraných ploch pro tento budoucí účel využití kousnout co nejdříve. Jedná se o silně nepopulární krok, kterému se zastupitelé nemohou nijak vyhnout. Bylo by jednoduché zaujmout alibistický postoj a odkazovat se na to, že zpracovatelé to tak připravili. Ale je to zastupitelstvo, které zadává projektantovi, jak si představuje budoucí rozvoj města. Každý rozumně uvažující občan musí pochopit, že v situaci, kdy má již nyní město přebytek ploch použitelných pro bytovou výstavbu, je nesmysl zařadit ještě dalších m² pozemků ke stejnému účelu. Na takové ploše se totiž dá postavit 200 (!) rodinných domků. Nový územní plán nemusí respektovat v plném rozsahu předchozí využití ploch, neboť se jeho zpracování řídí jinými právními normami. Mají se tedy původní plochy redukovat, aby se tam mohly zařadit plochy dle požadav- KYSELÉ JABLKO PRO ZASTUPITELSTVO ku nových žadatelů, nebo se mají nové žádosti zamítnout? Jaké hledisko zvolit pro výběr ploch k bytové výstavbě v příštích letech? Pokud se mají zastupitelé zachovat jako dobří hospodáři s městským majetkem, tak musí vzít v úvahu řadu důležitých okolností. Každý rodinný domek dříve nebo později vyžaduje napojení na inženýrské sítě a jejich vlastník často jen o něco později vyžaduje bezprašnou komunikaci, chodník, veřejné osvětlení, odvoz domovních odpadů od domu, zimní údržbu vozovky i chodníku. Vybudování a údržba těchto sítí a ploch je značnou zátěží městského rozpočtu. Logicky je efektivnější budovat za peníze všech občanů města tato zařízení do míst soustředěné bytové výstavby a nikoliv k osamoceně umístěným jednotlivým rodinným domkům, nebo k jejich malé skupince. Tam, kde je dnes v mapě původní stará polní cesta a zastupitelé umožní bytovou výstavbu, vyvolá to v dalších letech požadavek na výše popsané investice. Tam, kde dříve jezdil v létě sedlák z koňským povozem, bude město investovat do komunikace dimenzované pro příjezd nákladního vozidla ke svozu domovního odpadu. Má to smysl? Právě územní plán je tím regulačním prvkem, který má v příštích letech zajistit efektivní investice města do infrastruktury. Ale důležitou skutečností je i reálnost zastavění vymezeného území. Majitelé pozemků, kteří požadovali v roce 1998 jejich vymezení pro bytovou výstavbu, je ve velké míře do dnešní doby, tedy za posledních 15 let ani nezastavěli, ale ani neprodali městu nebo jiným zájemcům. Je tedy důvod pro přiřazení parcel pro dalších 200 rodinných domků? Má-li město vytvářet podmínky ke svému proporcionálnímu rozvoji, tedy včetně individuální bytové výstavby, tak pro výstavbu bytových domů developerskými firmami, musí disponovat pozemky, které jim může nabídnout. Zájemcům, evidovaným na městském úřadu, nemá nyní obec možnost něco takového nabídnout. Proto z výše uvedených důvodů vznikl záměr získat do obecního majetku rozvojovou lokalitu, nyní označovanou jako Nad Bažantnicí. Již druhé volební období usilujeme o to, aby město získalo tyto pozemky bezplatně od Pozemkového fondu ČR (nyní již Státního pozemkového úřadu). Bezplatně bylo možné tyto pozemky získat pouze v případě, že jsou určeny pro bytovou výstavbu. K dnešnímu dni již vlastníme převážnou část těchto ploch a kdybychom přepočítali jejich hodnotu, mohli bychom říci, že jsme získali majetek v ceně výrazně přes Kč. Do takového majetku je třeba dále investovat, připravovat jeho zhodnocení přivedením sítí a zpřístupnění novým stavebníkům. O průběhu příprav nového územního plánu města vás budeme v průběhu letošního roku pravidelně informovat. Sledujte také úřední desku městského úřadu a internetové stránky města. Martin Hatka, 1. místostarosta města 19

20 20 LETOHRADSKÝ Zpravodaj KALENDÁŘ AKCÍ - březen v hod., Dům kultury KINO: Láska Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu. 125 minut, přístupný, drama, romantický, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury KINO: Sněhurka: Jiný příběh Příběh je rozehrán v roce 1910, kdy je slavný matador Antonio Villalta těžce paralyzován po srážce s býkem. Jeho těhotná manželka, která tragédii sledovala, vzápětí zemře při porodu malé Carmen. K bezmocnému, leč stále bohatému muži se jako pijavice přisaje pečovatelka Encarna a stane se jeho novou manželkou. Carmen je odsouzena k životu ve sklepení, i k smrti. Děvče však přežije 104 minut, přístupný od 12 let, drama, vstupné 80 Kč v hod., knihovna BESEDA: Fantastické záhady s Arnoštem Vašíčkem Zveme vás na besedu s nejvýznamnějším českým záhadologem a autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest, Strážce duší a Planeta záhad. Představí nejzajímavější objevy ze svých cest po více než osmdesáti zemích světa a besedu doplní promítáním unikátních videozáznamů. Vstupné 40 Kč. Beseda se záhadologem, spisovatelem a scénáristou Arnoštem Vašíčkem Arnošt Vašíček je nejvýznamnějším a nejakčnějším českým záhadologem. Je autorem mnoha knih, napsal scénáře k filmům a seriálům, natočil několik dokumentů. Vystudoval Fakultu žurnalistiky na Karlově univerzitě v Praze obor Filmová a televizní žurnalistika. Zaměřuje se na nevyluštěné záhady celého světa archeologické nálezy, nevysvětlitelné úkazy, tajemné jevy a utajované rituály a legendy. V Amazonii se vydal po stopách sachamamy gigantického hadovitého zvířete, v Peru zdokumentoval objev neznámé rasy bílých lidí a na Jávě pořídil fotografii tajemné trpasličí bytosti. Dále se Arnošt Vašíček zajímá o primitivní kmeny žijící v nejodlehlejších koutech naší planety, navštěvuje místa s templářskou minulostí a snaží se rozluštit tajemství Ďáblovy bible, hledá důkazy o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi. Své zážitky popsal ve svých knihách, např. Záhady Tichomoří, Ztracená brána, Planeta záhad, Neodbytná šifra, Italské záhady, Záhady strážce duší aj. Arnošt Vašíček v roce 1994 napsal scénář k 13dílnému seriálu Setkání s tajemnem, o dva roky později začal natáčet svůj vlastní seriál s názvem Planeta záhad, který skončil až v roce KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD v hod., Dům kultury KINO: Z presidentské kuchyně Příběh neobyčejné ženy Hortense, která naslouchá svému srdci, a co si umíní, toho i dosáhne. Všechna její dobrodružství jsou svázaná s vařením a jedno z nich je přímo neuvěřitelné dva roky vařila přímo pro francouzského prezidenta Françoise Mitteranda v Elysejském paláci a pronikla do zákulisního politického světa nejmocnějšího muže v zemi. Christian Vincent ve filmu paralelně rozvíjí dvě příběhové linie. 95 minut, přístupné od 12 let, životopisný, komedie, vstupné 60 Kč Vážení diváci, V novém roce došlo k ukončení promítání z 35mm kopií v našem kině, distributoři filmů formát již téměř nenabízejí. S nástupem nového roku přecházíme na projekci filmů z DVD přehrávače přes projektor. Ten je umístěn v sále, divákům nepřekáží. Jeho výhoda je, že kvalita obrazu a především zvuku je vyšší než u původního promítání. Nevýhodou zatím zůstává omezené množství filmových titulů, které distributoři v tomto formátu nabízejí. V rámci těchto okolností jsme se rozhodli změnit dosavadní limit návštěvníků, při kterých budeme promítat. Původních deset je sníženo na jednoho. Nemusíte se tedy obávat, že bychom promítání rušili. V takovém režimu budeme promítat do konce pololetí a následně rozhodneme, jaký model nastavíme pro to příští. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu POZVÁNKY Z KNIHOVNY 1999 padesátým druhým dílem. Napsal scénář k seriálu Strážce duší, k pohádce Zajatci ďáblova chřtánu i k třídílnému thrilleru Ďáblova lest. Pan Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí v pondělí 18. března v 18 hodin v hudebním sálu (levé křídlo zámku, 2. patro). Besedu doplní promítání unikátních videozáznamů. Srdečně zveme všechny příznivce tajemna a záhad. Březen měsíc čtenářů Svaz knihovníků a informačních pracovníků letos již počtvrté vyhlásil celostátní akci s názvem Březen měsíc čtenářů. Při této příležitosti bychom rádi ocenili nejlepší čtenáře naší knihovny do 15 let. V roce 2012 nejvíce knih přečetly Julie Kristlová a Adélka Maixnerová. Julie si v knihovně půjčila 287 knih a Adélka 246 knih. Nejlepším čtenářkám budou předány knižní dárky. Děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho příjemných čtenářských zážitků. V rámci Března měsíce čtenářů jsme pro širokou veřejnost připravili i další akce: - 5. března v 18 hod. cestopisnou přednášku o Íránu Jiřího Hynka a Zuzany Hynek Tvrzníkové, - 7. března v 17 hod. přednášku Největší tajemství Třetí říše Milana Zacha Kučery, autora stejnojmenné knihy, LETOHRÁTKY změna termínu! Milé děti, rodiče i prarodiče, kteří jste pravidelnými návštěvníky již tradičních letních Letohrátek. Po čtyři roky byla tato akce spolufinancována z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. V tom letošním roce je již plně v režii Města Letohrad. Rozhodli jsme se změnit termín a mírně i obsah této akce. Pokusíme se vyjít vstříc větší skupině dětí, a oslavit s nimi tak i zakončení školního roku nejenom vysvědčením, ale i dvěma dny plných her a zábavy. Akce se tedy tentokrát uskuteční 28. a 29. června, opět v areálu Mateřské školy Taušlova. Již nyní začínáme připravovat kompletní program a myslíme, že se budete mít všichni na co těšit. Sledujte prosím naše webové stránky a plakátnice, kde se veškeré podrobnosti včas dozvíte. PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2013: KINO: Renoir, Croodsovi, Místnost sebevrahů, Bez doteku DIVADLO: Charleyova teta v podání divadelního souboru Jirásek z Týniště nad Orlicí PROMÍTÁNÍ: Vzpomínkový večer Jára Cimrman v Letohradě VÝSTAVA: Výstava k výročí J. Hochmana Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , / / / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište na a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO března v 18 hod. besedu se spisovatelem, scénáristou a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Na všechny akce vás srdečně zveme. Noc s Andersenem 5. dubna 2013 se již pošesté připojíme k mezinárodní akci Noc s Andersenem. K nocování v knihovně se mohou přihlásit děti od 7 do 12 let, které jsou našimi čtenáři. Přihlášky budou v oddělení pro děti k vyzvednutí od 4. března. Vstupné 50 Kč. Za knihovnu P. Bárnetová (KCL) BŘEZNOVÉ MAŠINKY V TRADICI Březnové, a tudíž poslední setkání příznivců železnice před jarní a letní přestávkou, se uskuteční ve středu 20. března 2013 od hod. v rotundě ZUŠ (levé křídlo zámku, prvé poschodí, spojovací chodba vpravo). Na programu bude jako obvykle průřez událostmi minulého roku ve videodokumentu s názvem Ročenka DVD s tímto dokumentem bude též slavnostně pokřtěno za účasti zástupců dráhy a pana starosty. Na vaši přízeň a účast se těší pořadatelé z Letohradského železničního klubu a knihovny.

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Listopad PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Březen PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více