V E R Z E EGJE e Personalistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E R Z E EGJE e201009 Personalistika"

Transkript

1 V E R Z E EGJE e Personalistika Výdej

2 Důle ležit ité změny formou patch od verze Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze osoby se statusem 21-Uživatel-systémová evidence)

3 Adm53 Úlohy na AS nový správcovský formulář - umožňuje periodické provádění některých akcí

4 Tza01 Režim čerpání dovolené

5 Nový web klient rozšíření výběrového aparátu na formuláře, kde nebyl přístupný + přidána Správa výběrového aparátu, pro jejich uložení (analogie se standardním EGJE) Str01 zavedení nových struktur 32 - Stravovací lokalita a 33 - Referent - strava Pmi01, Pro01 nový checkbox Jen Platné

6 Rtf01 doplněny nové položky Datum ukončení PV, Důvod ukončení PV a Způsob ukončení PV Rtf01 v položce Odbor je opět Kód a Název

7 Per01 konfigurace režimů výpočtu na Adm21

8 Změny standardních součást stí EGJE ve verzi Navigační seznamy v EGJE přenačtení včetně přenačtení číselníků synchronizace mezi okny se stejnou navigací (opravy) sjednocení chování i na std.klienta, klienta s AS a web klienta zobrazení aktuálního řádku v hlavičce formuláře (opravy) a revize jejich minimálních šířek seznam PV má nové alternativní seznamy obsahující druh PV a strukturu 4 - Profese a strukturu 13 - Výplatní místo

9 Gen01 nově obsahuje i údaje o vzdělávacích akcích a jejich propojení na osoby

10 Gen01 Export/Import dotazu nově zahrnuje i export/import podmínek Kva06 oprava funkce Export položek Okno Mail drobná vylepšení oprava chybné opakované upozorňování na zprávu stav Přečteno lze nastavit i hromadně hromadné mazání zpráv Vypnutí automatického upozorňování na zprávu = nastavení periody na 0 v dialogu Nastavení

11 Výběry zprovozněn nad položkami obsahujícími čas (minuty a hodiny) optimalizace složitějších dotazů oprava výběrů nad texty obsahujícími \ (formuláře Adm ) Časově sledované položky vylepšení datumových editorů Jpc01 číselník rozsah_odpov (Rozsah odpovědnosti) byl uvolněn uživatelům Rtf sestavy na základě Rtf11 a Rtf12 změna formy předávání dat kvůli problémům s diakritikou

12 Nav01 pokud je ve středisku také jeho manažer, je jeho osoba zvýrazněna (červeně)

13 Str01 datumová platnost na záložkách Nadřízené, Podřízené (nejčastěji přesun org. střediska v předstihu)

14 Str10 organogram dle jiné struktury než 2-organizační str. - podmínkou použití je nastavení vazeb jiné struktury na struktury 3-PM a 4-Profese

15 Slm01 checkbox Jen platné alternativní navigační seznam

16 Slm02 podle položky legislativa se řídí přístupová práva k jednotlivým započitatelnostem (rovněž omezí nabízené SLM) Pmi01 před smazáním PM již není nutné mazat přiřazení kompetencí a činností nově se maže automaticky

17 Autentizace byly vytvořeny nové režimy autentizace (ověřování uživatelů) mswin_ntlm mswin_kerberos kerberos_sso Adm11 položku kmenový PV lze nově měnit pouze prostřednictvím tlačítka Nastavit jako kmenový PV Adm31 provoz přes AS - po změně uživ. položek již není nutné restartovat aplikační server

18 Adm04 nový checkbox Pouze zadané

19 Adm15 Zastupování vlastní osoby nový formulář uživatel zde může zadat zastupování vlastní osoby (nový záznam na záložce Zastupován) nebo je pověřen zastupováním někoho jiného (záznam na záložce Zastupuje)

20 Adm24 nový způsob údržby kurzovního lístku kurzovní lístek lze udržovat i pomocí nového tlačítka Import z webu, které naplní tabulku údaji z ročního kurzovního lístku ČNB/NBS na základě položky legislativa

21 Vyp01 úpravy struktury formuláře optimalizace nastavení přístupových práv pro editaci nebo čtení u všech položek a záložek oprava výběru na záložce Audit/Status Výpočet nově plní položku na Vyp01 / Měsíční položky / Základní referent kódem mzdové účetní platným k poslednímu dni zúčtovacího období v okamžiku výpočtu Vyp02 pro multiorganizace nový objekt práv fkopcismulti". - jeho přiřazení umožní spouštět akci Kopie číselníků i pro účetní s právy omezenými organizací. Ban01 doplněna přístupová právo s rozlišením dle SJ

22 Psc01 nový formulář číselník PSČ změnu z textového pole na číselník lze nastavit na Adm31 záložce Další konfigurace v případě změny nastavení na číselník, bude tento použit v osobních adresách, adresách SO, SJ, PM, akcích upozornění použití číselníku PSČ zpomaluje aplikaci

23 Osb02 záložka Základní personální údaje Nové hodnoty v položce Rodinný stav 7-registrované partnerství (vznik) a 8-registrované partnerství (zánik)

24 Osb02 záložka Rodinní příslušníci nové položky Platnost vztahu od a Platnost vztahu do

25 Osb02 oprava chybného generování data narození z RČ u osob jejichž RČ začíná na 1 Osb13 změna názvů záložky z původní Porušení pracovní kázně a položek

26 Opv01 nová položka Nástup do skupiny/oboru pro evidenci zahájení PV v nástupnické organizaci

27 Číselník KKOV aktualizace dle platné legislativy Opv04, Opv05 upraven výpočet zkušební doby dle platné legislativy ( + 1 měsíc) Rec01 Výběrovářízení na záložku Výběrovéřízení přidána nová položka Náklady na výběrové řízení

28 Per01, Opv10 platový automat spouštěný nad jednotlivcem (tlačítko Kalkulace na Opv10 záložce Kalkulace) je určen pro výpočet praxe s nástupem v dalším období, počítá se v období, kdy zaměstnanec zahájil PV

29 Per01, Opv10 platový automat nově vytvoří záznam (na Opv10) i v případě změny v položkách Platová třída (Tarifní stupeň), Roky praxe a Dny praxe (dříve tvořil záznam pouze při změně Platového stupně (Další rozčlenění)) Per01 výstupní protokol nově obsahuje údaje o hodnotách u struktur 1 (Nákladová struktura) a 14 (Mzdová účetní) platných v období výpočtu

30 Con01 generování hodnoty Ukončení zkušební doby u Avíza je-li vyplněna hodnota Zkušební doba do, pak promítat tuto hodnotu není-li vyplněna hodnota Zkušební doba do, ale je vyplněna hodnota Typ zkušební doby, tak hodnotu dopočítat z data nástupu je-li vyplněn pouze datum nástupu a žádné údaje o ZD, pak zobrazovat hodnotu: datum nástupu + 3 měsíce + 1 den

31 Kva01, Kva05 nový checkbox Jen platné Hod01 vypnutí automatického ukončování editace opravy funkcí uložení opravy chování formuláře ve web klientovi sjednocení výpočtu bodových hodnot s Hod03

32 Opv11 nový parametr, checkbox, Pouze aktuální hodnota Opv25 nový parametr Výběrová osa, opraveno omezení přístupovými právy Evs10 přejmenování položky "evidenční počet" při exportu do Excelu Evs15 Evidenční stavy za období nová sestava

33 Cep01 vzhledem k tomu, že referent schvaluje podklady pro uzávěrky, což jednoduše nelze pokud před tím není provedeno doúčtování K výplatě, je při uzavírání provedena kontrola a pokud není SLM k výplatě uzavření se neprovede zahraniční cest v trvání do jedné hodiny (bez nároku na zahraniční stravné) - doba cesty v zahraničí se pro účely stravného přičítá k dobám pro posouzení tuzemského stravného Cep06 upraveny podmínky pro tisk detailů průběhu cesty na cestovní příkaz

34 Nový web klient do lokálního menu byla doplněna funkce Návrat k výchozímu pro třídění v tabulkách objekty v menu (vlevo nahoře) se spouští pouze na jedno kliknutí, dříve na to bylo dvě nová ikona dalekohled (vpravo nahoře) slouží pro přímé hledání v navigačním seznamu (také lze vyvolat Ctrl + G) v patičce navigačního seznamu se se nově zobrazuje informace o celkovém počtu a také o aktuálním výběru Starý web klient oprava datumové vazby rodný stav

35 Děkuji za pozornost Jan Štětka

V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011

V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011 V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011 Číseln selníky Do Kal01 doplněny státní svátky pro rok 2012 Nové interní algoritmy IA3019 Zahraniční pojistné zaměstnance na Sociáln lní pojištění Pojistné

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

uživatelský manuál FIREMNÍ DOPRAVA Knihy jízd, Cestovní příkazy, Digitální automapy Uživatelská příručka pro práci se sofware FIREMNÍ DOPRAVA

uživatelský manuál FIREMNÍ DOPRAVA Knihy jízd, Cestovní příkazy, Digitální automapy Uživatelská příručka pro práci se sofware FIREMNÍ DOPRAVA uživatelský manuál FIREMNÍ DOPRAVA Knihy jízd, Cestovní příkazy, Digitální automapy Uživatelská příručka pro práci se sofware FIREMNÍ DOPRAVA Poděkování za spolupráci při tvorbě manuálu Ing. Jana Raschková,

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

EMAILOVÁ KOMUNIKACE...

EMAILOVÁ KOMUNIKACE... VŠB-TU Ostrava UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SAP/R3 Modul SAP: HR Oblast: Časový management Proces: Dovolenkový systém VŠB-TUO Vytvořil: Radomíra Vajsová Datum: 25.10.2013 Naposledy změnil: Zdeněk Urbánek Datum:

Více

*GORDIC SOFTWARE* WPAM

*GORDIC SOFTWARE* WPAM GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* WPAM PRÁCE A MZDY Verze pro Windows 9X *Uživatelská příručka* v. 3.86.1 říjen 2002 OBSAH 1 ÚVOD 5 2 INSTALACE PROGRAMU 7 2.1 Doporučené hardwarové vybavení 7 2.2 Průběh

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

MZDY a PERSONALISTIKA pro rozpočtové a příspěvkové organizace

MZDY a PERSONALISTIKA pro rozpočtové a příspěvkové organizace duben 2011 verze 7.81 MZDY a PERSONALISTIKA pro rozpočtové a příspěvkové organizace autor příručky: Drahoslava Mayová distributor 2011 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MZDY a PERSONALISTIKA - Uživatelská

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZI 1.21.3120 1 z 305 ÚVOD 7 KOMU JE PROFIBANKA URČENA... 7 MOŽNOSTI APLIKACE... 7 UŽIVATELÉ... 8 TECHNICKÉ VYBAVENÍ... 8 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 9 Horní rám... 9

Více

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka Standardizovaný záznam sociálního pracovníka Uživatelská příručka Verze 1.1 2. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA... 3 3 VAZBY MEZI FORMULÁŘI... 4 4 UŽIVATELSKÁ

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

1 Klient systému. Spuštění systému

1 Klient systému. Spuštění systému 1 Klient systému Klient informačního systému modularis poskytuje základní rozhraní pro přístup ke všem funkcím a modulům informačního systému. Klient systému realizuje zasílání a příjem vzkazů, zasílání

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Obsah 1 Finance... 1. 2 Mzdy... 3. 3 Odpis pohledávek (verze 24.020)... 5. 4 Doklady... 9. 5 Sklad... 13. 6 Ostatní... 19

Obsah 1 Finance... 1. 2 Mzdy... 3. 3 Odpis pohledávek (verze 24.020)... 5. 4 Doklady... 9. 5 Sklad... 13. 6 Ostatní... 19 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014 (verze 24.200)...1 1.1.1 Doplnění výkazů... 1 1.1.2 Import hodnot minulého období... 1 1.1.3 Odložení starých vzorů do archivu...1 1.1.4 Tisk

Více