Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty"

Transkript

1 Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky Záložka "Seznam studentů" Seznam studentů Zahraniční cesty studenta Zahraniční stipendia studenta Záložka "Seznam zahraničních cest" Seznam zahraničních cest Zahraniční stipendia k cestě Detail cesty Záložka "Seznam stipendií" Záložka "Administrace" Aktualizace SPP prvku 3. Založení nové zahraniční cesty realizované přes Rozvojový program MŠMT 4. Změna délky pobytu 5. Změna naplánovaného stipendia 6. Změna účtu 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty Modul Zahraniční cesty se spouští z Hlavního menu Fakulta Zahraniční cesty. Následně se vám zobrazí modul se záložkami "Seznam studentů" (4), "Seznam zahraničních cest" (5), "Seznam stipendií" (6), "Čerpání - statistika" (7) a "Administrace" (8) - viz. obr Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 1

2 Obr. 1 - Zahraniční cesty - Seznam studentů 2.1. Rozbalovací seznamy (1, 2) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou součást VUT (1) a akademický rok (2) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění) Rychlé filtry (3) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlé filtry" (3). Umožňují jednoduše zobrazovat v seznamech potřebné záznamy podle zvolených kritérií. Kritéria vybíráte označením / odznačením výběrových polí a zatrhávacích polí /. Pro rychlejší označení / odznačení požadovaných filtrů můžete využít "Místní nabídku", která se vám zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na rychlé filtry. Více o místních nabídkách naleznete zde Hlavní záložky V modulu Zahraniční cesty se nachází pět hlavních záložek: Seznam studentů (4) Seznam zahraničních cest (5) Seznam stipendií (6) 2

3 Čerpání - statistika (7) Administrace (8) Záložka "Seznam studentů" (4) Záložka obsahuje přehled studentů, jejich zahraničních cest a zahraničních stipendií. Současně slouží ke vkládání údajů o zahraničních cestách studenta. Tuto záložku je možné rozdělit do následujících částí: Seznam studentů (10) Zahraniční cesty studenta (11) Zahraniční stipendia studenta (12) Seznam studentů (10) V horní části záložky se nachází "Seznamu studentů"(10), ve kterém se zobrazuje přehled všech studentů dle vybrané součásti VUT (1) a akademického roku (2). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující sloupce: jméno příjmení pohlaví - pohlaví studenta (M - muž, F - žena) RČ - rodné číslo zápis - školní rok, na který je student zapsán ročník - ročník studia stupeň - stupeň studia zkratka - zkratka studijního oboru program - název studijního programu obor - název studijního oboru v.průměr - vážený průměr Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Na pravé straně se vedle seznamu nachází tlačítko. Po stisknutí tohoto tlačítka se nastaví část "Zahraniční cesty studenta" do režimu pro vkládání údajů (16) Zahraniční cesty studenta (11) Uprostřed záložky se zobrazují "Zahraniční cesty studenta" (11). Tuto část záložky lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka na pravé straně. Jsou zde evidovány zahraniční cesty studenta vybraného v "Seznamu studentů" (10) a současně zde můžete zadávat jeho nové zahraniční cesty. Na levé straně se zobrazuje fotografie studenta (14), vedle se nachází seznam "Zahraniční cesty" (15), který obsahuje přehled všech zahraničních cest studenta za zvolený akademický rok (2). Vedle něj se zobrazují informace (16) k zvolenému záznamu v seznamu a současně tato část slouží k editaci údajů. Na pravé straně je panel s tlačítky (17). Stisknutím tlačítka uložíte vytvořenou zahraniční cestu. 3

4 Po stisknutí tlačítka bude odstraněna zahraniční cesta označená v seznamu "Zahraniční cesty" (15). Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávané zahraniční cestě. Tlačítko slouží k zobrazení "Detailu cesty" v záložce "Seznam zahraničních cest" (5) Zahraniční stipendia studenta (12) Ve spodní části se nachází "Zahraniční stipendia studenta"(12). Zde je zobrazen v seznamu "Zahraniční stipendia" (18) přehled všech zahraničních stipendií studenta za určité období. Dole pod tabulkou se seznamem je lišta obsahující záložky pro výběr požadovaných období (19), která umožňuje rychle vyfiltrovat studentovy stipendia v průběhu akademického roku. Kliknutím na měsíc se zobrazí pouze ty stipendia, která k tomuto měsíci náleží. Zatrhávací pole "jen k vybrané zahr. cestě" (20) slouží k volbě toho, zda se mají zobrazovat v seznamu "Zahraniční stipendia" (18) pouze stipendia vztahující se k zahraniční cestě vybrané v seznamu "Zahraniční cesty" (15). Textové pole "bank. spojení pro zahraniční stipendia" je určeno k nastavení bankovního spojení, na které má být zahraniční stipendium zasíláno. Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky: Tímto tlačítkem stornujete stipendium označené v seznamu "Zahraniční stipendia" (18). Stornovat lze pouze stipendia ve stavu "Plán". Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávaném stipendiu Záložka "Seznam zahraničních cest" (5) Záložka obsahuje přehled zahraničních cest, detailní údaje o těchto cestách a přehled zahraničních stipendií k cestám. Současně slouží k editaci zahraničních cest a stipendií. Tuto záložku lze rozdělit do následujících částí: Seznam zahraničních cest (20) Zahraniční stipendia k cestě (21) Detail cesty (22) 4

5 Obr. 2 - Seznam zahraničních cest Seznam zahraničních cest (20) V horní části záložky se nachází "Seznam zahraničních cest", ve kterém se zobrazuje přehled všech zahraničních cest dané součásti VUT (1) ve zvoleném akademickém roce (2). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující sloupce: student o jméno o příjmení o RČ - rodné číslo zahraniční cesta o c. od - datum zahájení zahraniční cesty o c. do - datum ukončení zahraniční cesty o c. délka - celková délka pobytu (v měsících) o ak. rok - akademický rok, ve kterém se zahraniční cesta konala o místo - místo pobytu studenta o kód univerzity o název univerzity o číslo finanční dohody o typ zahraniční cesty - zkratka typu zahraniční cesty o - , který uvedl student jako kontaktní pro jeho zahraniční cestu o poznámka 5

6 zahraniční cesta - rozvojový program o grant MŠ - měsíční grant z MŠMT o grant VUT - měsíční příspěvek z mobilitního fondu VUT o univerzita - přijímací univerzita Vedle seznamu se na pravé straně nachází panel s následujícími tlačítky: Po stisknutí tlačítka bude přepočítána celková délka pobytu u zahraniční cesty označené v "Seznamu zahraničních cest" (20). Tlačítko slouží k odstranění zahraniční cesty označené v "Seznamu zahraničních cest"(20) Zahraniční stipendia k cestě (22) Uprostřed záložky se zobrazují "Zahraniční stipendia k cestě" (22). Pokud si v "Seznamu zahraničních cest" (20) označíte záznam o zahr. cestě, zobrazí se vám zde k dané cestě přehled všech zahraničních stipendií za určité období. Dole pod tabulkou se seznamem je lišta obsahující záložky pro výběr požadovaných období (31), která umožňuje rychle vyfiltrovat stipendia podle jednotlivých měsíců v akademickém roce. Kliknutím na měsíc se zobrazí pouze ty stipendia, která k tomuto měsíci náleží. Textové pole "bank. spojení pro zahraniční stipendia" (33) je určeno k nastavení bankovního spojení, na které má být zahraniční stipendium zasíláno. Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky (34): Tímto tlačítkem stornujete stipendium označené v seznamu "Zahraniční stipendia" (30). Stornovat lze pouze stipendia ve stavu "Plán". Tlačítko slouží k nastavení zaslání stipendií označených v seznamu "Zahraničí stipendia" (30) na aktuální účet tj. účet uvedený v textovém poli "bank. Spojení pro zahraniční stipendia" (33). Nastavení lze provést pouze u stipendií ve stavu "Plán". Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávaném stipendiu Detail cesty (21) Ve spodní části záložky se nachází "Detail cesty" (21), který zobrazuje podrobné údaje k zahraniční cestě a současně slouží k jejich editaci. "Detail cesty" (21) obsahuje následující záložky: základní údaje (23) prodloužení, zkrácení pobytu (24) historie cesty (25) všechny cesty studenta (26) Záložka "Základní údaje" (23) Tato záložka slouží k zadávání základních údajů o zahraniční cestě studenta vybrané v "Seznamu zahraničních cest"(20). Na levé straně se zobrazuje fotografie studenta (27), vedle se nachází textová pole pro zadávání údajů (28). Položky, které je nutné vyplnit pro uložení záznamu, jsou vyznačeny tučně. Popis položek viz. sloupce "Seznamu zahraničních cest". Na pravé straně je panel s tlačítky (29): 6

7 Pomocí tohoto tlačítka uložíte zahraniční cestu a provedené změny. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Plánování zahraničního stipendia", ve kterém plánujete zahraniční stipendium k cestě označené v "Seznamu zahraničních cest"(20). Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávané zahraniční cestě. Záložka "Prodloužení, zkrácení pobytu" (24) Záložka slouží k zadávání údajů o změně délky pobytu. Nachází se zde seznam "Změny délky pobytu"(35), který obsahuje přehled všech změn délky pobytu u zahraniční cesty vybrané v "Seznamu zahraničních cest"(20). Pod seznamem se nachází textová pole obsahující informace o změně a současně slouží k její editaci. Šedivá pole nelze editovat. Na pravé straně je panel s následujícím tlačítky (36): Tlačítko slouží k vytvoření nové změny. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí místní nabídka, ve které je nutné vybrat "typ změny". Prodloužení na konci pobytu - tato změna slouží k posunutí termínu návratu k pozdějšímu datu Zkrácení konce pobytu - změna slouží k posunutí termínu návratu k dřívějšímu datu Prodloužení začátku pobytu - jedná se o posunutí termínu odjezdu k dřívějšímu datu Zkrácení začátku pobytu - jde o posunutí termínu odjezdu k pozdějšímu datu Po stisknutí tlačítka bude ze seznamu "Změny délky pobytu" odstraněn vybraný záznam o změně. Pomocí tohoto tlačítka uložíte zadanou změnu délky pobytu. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Plánování zahraničního stipendia", ve kterém plánujete zahraniční stipendium k cestě označené v "Seznamu zahraničních cest". Stisknutím tohoto tlačítka budou načtena posledně uložená data o zadávané změně délky pobytu. Obr. 3 - Změna délky pobytu 7

8 Záložka "Historie cesty" (25) V této záložce se zobrazuje historie všech změn provedených u zahraniční cesty označené v "Seznamu zahraničních cest" (20). Standardně se v seznamu zobrazují následující informace: ak. rok - akademický rok, ve kterém se zahraniční cesta konala zahraniční cesta o od - datum zahájení zahraniční cesty o do - datum ukončení zahraniční cesty o místo - místo pobytu studenta o název univerzity o číslo finanční dohody o typ zahraniční cesty - zkratka typu zahraniční cesty o - , který uvedl student jako kontaktní pro jeho zahraniční cestu o poznámka o změnil - jméno osoby, která provedla změnu o čas změny zahraniční cesta - rozvojový program o grant MŠ - měsíční grant z MŠMT o grant VUT - měsíční příspěvek z mobilitního fondu VUT o univerzita - přijímací univerzita Obr. 4 - Historie cesty Záložka "Všechny cesty studenta" (26) Záložka obsahuje přehled všech zahraničních cest studenta, jehož cestu máte označenou v "Seznamu zahraničních cest"(20). Obr. 5 - Všechny cesty studenta Záložka "Seznam stipendií" (6) V této záložce je zobrazen "Seznam stipendií"(37), který obsahuje přehled všech stipendií dle zvolené fakulty (1) a akademického roku (2) - viz obr. 6. 8

9 Obr. 6 - Seznam stipendií Seznam (37) je standardně seřazen podle stavu stipendia (není řazeno abecedně, ale odpovídá pořadí seznamu stavů - 38), dále pak podle příjmení a jména, typu stipendia, měsíce stipendia a data zpracování stipendia. V levé části obrazovky se nacházejí tzv. rychlé filtry (38, 39), jimiž si můžete nechat vypsat stipendia dle požadovaných kritérií. Stačí jen zatrhnout/odtrhnout vámi vybrané stavy (38) a typy stipendií (39). Dalším rychlým filtrem, který vám může usnadnit práci, je lišta s výběrem měsíce (či roku) stipendií (40). Tato lišta se nachází ihned pod "Seznamem stipendií" (37) a při vybrání měsíce se zobrazí pouze ty stipendia, která k tomuto měsíci náleží. Samozřejmě, že se berou v potaz i vybrané stavy a typy stipendií. Počty u stavů a typů se také přepočítávají a zobrazují počty ve vybraném měsíci (roku). Pokud se nachází stipendium ve stavu plán, pak je možné s tímto naplánovaným stipendiem provádět další akce. K tomu slouží panel s tlačítky (41), který se nachází vpravo od seznamu. Panel obsahuje následující tlačítka: 9

10 Tímto tlačítkem stornujete naplánovaná stipendia označená v "Seznamu stipendií" (37). Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno, ve kterém zadáte novou částku, která bude nastavena do plánu místo částky původní. Pokud vyberete více plánů, tak se nová částka uloží do všech vybraných plánů. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno, ve kterém nastavíte nové datum zpracování plánu. Datum nesmí být menší než aktuální datum. Tlačítko lze použít, pokud potřebujete změnit zdroj financování. Po stisknutí se vám otevře dialogové okno, ve kterém nastavíte buď jiný zdroj financování, nebo jiný SPP prvek. Tlačítko slouží ke změně poznámky u naplánovaných stipendií. Pod "Seznamem stipendií"(37) se nachází "Detail stipendia"(42), který obsahuje historii změn stipendia vybraného v seznamu. Pokud se například změní částka nebo datum plánu, zobrazí se tato změna v tabulce "Historie" (43) Záložka "Administrace" (8) Záložka "Administrace" slouží ke správě SPP prvků a číselníků. Lze ji rozdělit do následujících částí: Aktualizace SPP prvku (44) - v případě, že při zadávání stipendia nemůžete najít potřebný SPP prvek, je možné v této části modulu SPP prvek dohledat a aktualizovat. Správa číselníků (45) - obsahuje přehled teritorií zahraniční cest. Detail teritoria (46) - v této části se zobrazují podrobné informace k teritoriu, které je označené v seznamu "Teritoria zahraničních cest" (50) Aktualizace SPP prvku 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Administrace"(8). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), pro který má být SPP prvek aktualizován. 2. Do textového pole "SPP prvek"(47) napíšete označení SPP prvku, který nebyl nalezen při zadávání stipendia. 3. Stisknete tlačítko (48). 4. Hledaný SPP prvek bude doplněn do nabízených SPP prvků dané fakulty. 10

11 Obr. 7 Administrace 3. Založení nové zahraniční cesty realizované přes Rozvojový program MŠMT 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam studentů"(4). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), pro který má být zahraniční cesta založena. 2. V "Seznamu studentů" (10) vyhledáte pomocí filtrů studenta, kterému zakládáte zahraniční cestu. 3. Stisknete tlačítko "Vložit novou cestu"(13). Po stisknutí tohoto tlačítka se nastaví část "Zahraniční cesty studenta"(11) do režimu pro vkládání údajů. 4. V části "Zahraniční cesty studenta"(11) vyplníte potřebné údaje. Nutné je vyplnit povinné položky (tučně zvýrazněné): od - do - začátek a konec zahraniční cesty typ - zde vyberete "Rozvoj. program MŠMT" Dále zde můžete doplnit další potřebné údaje např. místo zahraniční cesty, akademický rok (rok 2006 odpovídá akademickému roku 06/07). 5. Založení zahraniční cesty potvrdíte tlačítkem. 6. Stisknete tlačítko (17). Otevře se vám záložka "Seznam zahraničních cest"(5) s kurzorem nastaveným na aktuálně zadávané zahraniční cestě. 7. V části "Detail cesty"(21) záložce "Základní údaje" (23) doplníte další potřebné údaje. Položka "fin. dohoda" odpovídá "číslu finanční dohody" (toto číslování bude jednotné, postup číslování bude teprve stanoven). Pokud doplníte položky "grant MŠMT" - měsíční příspěvek MŠMT a "grant VUT" - měsíční příspěvek z mobilitního fondu VUT, bude vám v dialogovém okně "Plánování zahraničního stipendia" (obr. 11) dopočítána celková částka příspěvku (tj. za celé období zahraniční cesty). 11

12 8. V horní části záložky stisknete tlačítko. Do "Seznamu zahraničních cest" (20) budou doplněny údaje o celkové délce pobytu. 9. V části "Zahraniční stipendia k cestě" (22) zadáte bankovní spojení určené pro zahraniční stipendium. Stisknete tlačítko u text. pole "bank. spojeni pro zahr. stipendia" (33). Otevře se vám dialogové okno "Bankovní spojení pro výplatu stipendia" (obr. 8). Obr. 8 - Bankovní spojení pro výplatu stipendia V horní části dialogového okna se nachází "Seznam účtů studenta"(53), ze kterého vybíráte účet, na který má být stipendium zasíláno. Sloupec "student je majitelem účtu"(53b) určuje, zda je student skutečně majitelem účtu (u zahraničních účtů může být majitelem např. matka či jiná osoba). Účet, na který mohou být peníze zasílány, musí být potvrzen tzn. student musí dodat podepsané potvrzení účtu a musí se prokázat platným průkazem. Na základě těchto náležitostí označíte účet v "Seznamu účtu studenta" (53) a potvrdíte pomocí tlačítka. U takto potvrzených účtu se zobrazuje ve sloupci "Potvrzený účet" (53a) ikona Požadovaný účet si v seznamu označíte a potvrdíte výběrové pole "platba na účet" (52). (U výběrového pole se vám zobrazí číslo vybraného účtu). Poté stisknete tlačítko. V případě, že potřebujete vytvořit nový účet, stiskněte tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Založení nového účtu studenta" (obr. 9), ve kterém vytváříte nový účet. Pokud se jedná o tuzemský korunový účet, zadáte povinné údaje (tučně zvýrazněné) "bankovní účet, kód banky a měnu účtu a stisknete tlačítko. 12

13 Obr. 9 - Založení nového účtu Jde-li o zahraniční účet nebo tuzemský EURový účet, označíte zatrhávací pole "zahraniční nebo tuzemský..."(56). Poté se vám zobrazí položky, které je nutné vyplnit u tohoto typu účtu (obr. 10). Položka "student je majitelem účtu" (57) určuje, zda je student skutečně majitelem účtu (u zahraničních účtů může být majitelem např. matka či jiná osoba). Obr Založení nového účtu - zahraniční / tuzemský EURový účet 13

14 Po potvrzení zadaných údajů tlačítkem (obr. 8-53). se vám nový účet přidá do "Seznamu účtů studenta" Zadané účty je možné upravovat. Účet si označíte v "Seznamu účtů studenta" (53) a stisknete tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Úprava účtu studenta", ve kterém lze provést požadované změny. Ve spodní části dialogového okna "Bankovní spojení pro výplatu stipendia" (obr. 8) můžete sledovat "Historii nastavení účtu pro studium" (obr. 8-54). 5. Dalším krokem je naplánování zahraničního stipendia. V "Detailu cesty" záložka "Základní údaje" (obr. 2-21)stisknete tlačítko zahraničního stipendia" (obr. 11).. Zobrazí se vám dialogové okno "Plánování V horní části "Zahraniční cesta" (58) se nachází základní informace o zahraniční cestě. V části "Stipendium - seznam zdrojů financování" (59) se zobrazuje přehled všech zdrojů, ze kterých je stipendium financováno. Stipendium se častokrát vyplácí z více zdrojů, ke kterým mohou být přiřazeny různé SPP prvky. Každý z těchto zdrojů a na nich navázaných SPP prvků musí být uveden zvlášť pod přiřazeným pořadovým číslem. Nové stipendium zadáváte v části "Detail pro zadání nového stipendia"(60). Zde nastavíte pořadové číslo stipendia - položka "poř."(61), v položce "typ" (62) zadáte "zahraniční stipendium pro studenty rozvojových programů MŠMT" a dále zadáte povinné položky, případně další potřebné položky. Poté přidáte stipendium do seznamu "Zdroje financování" (59) stisknutím tlačítka. Pokud je stipendium vypláceno z více zdrojů, zadáte stejným způsobem všechny zdroje financování. V případě, že je stipendium naplánováno z více zdrojů, bude se v systému ke každému zdroji zobrazovat plán zvlášť. Nakonec naplánujete ve spodní části "Stipendium - plánování" (63) vyplácení zadaného stipendia. o Do textového pole "zpracovat dne" (64) zadáte datum, kdy má být stipendium zpracováno ekonomickým systémem do pole "od měsíce" (65) zadáte měsíc, na který je stipendium přiznáno (automaticky se vám zde nastavuje stejný měsíc, který jste uvedli pro zpracování ekonom. systémem). o Podle zadaného počtu opakování (66) a periody (67) se potom automaticky vypočítávají a zobrazují další data pro zpracování stipendií - položky "v termínech" (68) a měsíce přiznání stipendia - "za měsíce" (69). o Jako výchozí datum pro zpracování nesmíte zvolit datum, které je menší než aktuální datum. Měsíc, pro který je stipendium přiznáno, můžete libovolně nastavit. o Jestliže se navržený plán stipendia shoduje s představami o stipendiu, je možné plán vytvořit stisknutím tlačítka. Pokud si to rozmyslíte a nechcete stipendium o naplánovat, tak stiskněte tlačítko. Po naplánování stipendií se studentovi vytvoří tolik plánů, kolik bylo zadáno opakování! Podle toho, jaké bylo nastaveno bankovní spojení, budou plány vyplaceny. 14

15 Obr Plánování zahraničního stipendia 6. V záložce "Seznam zahraničních stipendií" (5) v části "Zahraniční stipendia k cestě" (22) se vám zobrazí všechna naplánovaná zahraniční stipendia. 4. Změna délky pobytu U zadané zahraniční cesty je možné měnit délku pobytu následujícím způsobem: 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam zahraničních cest" (5). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), pro který má být zahraniční cesta založena. 2. Pomocí filtrování v seznamu si vyhledáte zahraniční cestu, u které chcete provést změnu. Pro rychlejší hledání můžete také využít " rychlých filtrů" na levé straně seznamu. 3. V "Detailu cesty" (21) si zobrazíte záložku "Prodloužení, zkrácení pobytu" (24). 15

16 4. Stisknete tlačítko. Rozbalí se vám nabídka, ve které vyberete příkaz, dle toho o jakou změnu se jedná. Například studentovi končí doba pobytu k Tato doba pobytu má být prodloužena do Vyberete proto příkaz "Prodloužení na konci pobytu", poté se vám záložka "Prodloužení, zkrácení pobytu" nastaví do režimu pro editaci údajů. Do textového pole "do" zadáte termín, do kterého má být zahraniční cesta prodloužena ( ). Poté stisknete tlačítko. 5. V horní části záložky stisknete tlačítko. Do "Seznamu zahraničních cest" (20) budou doplněny údaje o celkové délce pobytu. 6. V případě, že bude na tuto dobu přiznáno studentovi další stipendium, naplánujete stipendium stejným způsobem jako při zakládání nové zahraniční cesty v kroku 5. Stipendium - plánování, s tím rozdílem, že jako typ stipendia uvedete "dodatečné zahraniční stipendium rozvoj. programů - MŠMT". 7. Pokud bude studentovi zkrácena doba pobytu a student bude vracet určitou část vyplaceného stipendia, naplánujete mu nové stipendium a jako "typ" (62) stipendia vyberete "vratka zahraniční stipendium rozvoj. programů - MŠMT". 5. Změna naplánovaného stipendia U naplánovaných stipendií je možné provádět změny pouze v případě, že se nachází ve stavu. Změny stipendií provádíte následujícím způsobem: 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam stipendií"(obr. 6). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), v nichž se nachází stipendium, která má být změněno. 2. V "rychlých filtrech" (38) si označíte filtry "stav stipendia" - plán, "typ stipendia" - RP - základní (pokud se jednalo o dodatečné stipendium - RP - dod., u vratky - RP - vrat.). 3. V "Seznamu stipendií" (37) se vám zobrazí pouze stipendia ve stavu "plán" vztahující se k zahraničním cestám organizovaným přes "Rozvojový program". V tomto seznamu si označíte stipendium, u kterého chcete provést změnu a stisknete tlačítko, pomocí kterého lze změnu provést. V případě, že bylo stipendium naplánováno z více zdrojů, budou se v systému zobrazovat plány ke každému zdroji zvlášť. Systém vám umožňuje následující změny: Stornovat naplánované stipendium. Změnit vyplácenou částku. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změnit částky plánu", ve kterém zadáte novou částku, která bude nastavena do plánu místo částky původní. Změnit datum zpracování plánu. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změna data plánu", ve kterém nastavíte nové datum zpracování plánu. Datum nesmí být menší než aktuální datum. Změnit zdroj financování. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změna zdroje financování", ve kterém lze nastavit buď jiný zdroj financování, nebo jiný SPP prvek. Změnit poznámku. Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno "Změna poznámky", do textového pole můžete zapsat novou poznámku. 16

17 6. Změna účtu U stipendia, které je ve stavu, můžete změnit číslo účtu, na které má být stipendium zasláno. Při změně účtu postupujete následujícím způsobem: 1. V modulu "Zahraniční cesty" si zobrazíte záložku "Seznam zahraničních cest" (obr. 2-5). V rozbalovacích seznamech vyberete fakultu (1) (standardně se zobrazuje fakulta, na kterou máte oprávnění) a akademický rok (2), v nichž se nachází zahraniční cesta, u které má být změněno číslo účtu pro vyplácení stipendia. 2. Pomocí filtrování v seznamu si vyhledáte požadovanou zahraniční cestu. Pro rychlejší hledání můžete také využít "rychlých filtrů" na levé straně seznamu. 3. V části "Zahraniční stipendia k cestě" se vám zobrazí všechna stipendia naplánovaná k označené zahraniční cestě. U text. pole "bank. spojeni pro zahr. stipendia" (33) stisknete tlačítko. Otevře se vám dialogové okno "Bankovní spojení pro výplatu stipendia" (obr.8), ve kterém vyberete nové bankovní spojení viz. Založení nové zahraniční cesty - krok U text. pole "bank. spojeni pro zahr. stipendia" (33) se vám zobrazí aktuální číslo účtu. 5. V seznamu "Zahraniční stipendia" (obr. 2-30) vyberete stipendia, která mají být vyplacena na jiný účet a stisknete tlačítko nové číslo účtu.. U těchto stipendií se vám zobrazí ve sloupci "účet" K zahraniční cestám je nutné zavést veškeré změny. Tyto změny jsou vykazovány do matriky. 17

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více