V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Základní umělecká škola Křížkovského Břeclav,IČO tel: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní rok 2005/2006 Zprávu zpracoval: Leoš Chovanec,ředitel školy

2 - 2-1.Charakteristika školy Základní umělecká škola v Břeclavi je čtyřoborovou školou s obory hudebním,tanečním, výtvarným a literárně dramatickým a je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR IZO Je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Břeclav. Sídlo školy je v Břeclavi na Křížkovského ul.č.4/642. V místě působení má škola dvě budovy. Hlavní budova vznikla přestavbou v roce 1949 a její celkový stav je velmi špatný a potřeba celkové rekonstrukce je neodkladná. Druhá budova školy na Křížkovského ul.č.2 je po rekonstrukci z roku 1990 a je v dobrém stavu. Vyučování dále probíhalo na pobočkách školy v Moravské Nové Vsi,Podivíně a Tvrdonicích. Pobočky jsou umístěny v budovách základních škol, v Podivíně pak škola využívá samostatnou budovu, kterou poskytlo Město Podivín do bezplatného užívání. Počet žáků školy k 1.září 2005 byl 578 žáků. 2.Přehled učebních plánů a osnov Vyučování všech oborů Základní umělecké školy v Břeclavi bylo organizováno v souladu s Učebními plány pro Základní umělecké školy schválenými MŠMT ČR pod č.j /95 S účinností od Obsah učiva byl usměrňován Učebními osnovami MŠ ČSR č.j /81-35 s účinností od V tanečním oboru Vzdělávacím programem schváleným MŠMT ČR pod č.j / s platností od Ve výtvarném oboru Vzdělávacím programem schváleným MŠMT ČR pod č.j / s platností od Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Jméno: prac.zařazení: aprobace: úvazek: 1. Leoš Chovanec ředitel VO hoboj 1 2. Libor Mišurec, zást.ředitele VO housle 1 3. Eva Barátová učitelka VO zpěv 1 4. Bohůn Karel,MgA učitel JAMU flétna 0,52 5. Čapka Emil učitel VO pozoun 1 6. Čapka Emil ml. učitel VO pozoun 1 7. Dvořák Ondřej učitel stud.konzervatoř 0,43 8. Faitová Jana učitelka VO dram.obor 0,28 9. Karafiátová Mirka učitelka TO,od tan.obor 1 11.Konečná Svatava učitelka VO klavír 1 12.Kornfeil Josef uč.důch. VO housle 0,73 13.Kotrčová Milena učitelka FF UK Bratislava 0,71 14.Králová Lucie učitelka stud.pf MU Brno 0,52 15.Kudlíková Eva učitelka VO zpěv 1-3 -

3 16. N ovák Lubomír učitel VO vcello Ovčáčík Václav učitel,důchodce VO, varhany 0,52 18.Otčenášek Jiří, učitel,důch. VO cbass 0,73 19.Pařízková Alena učitelka stud.konzervatoř 0, Pařízková Jarmila učitelka VO klavír P avlík Richard,MgA učitel JAMU trubka 0, P ospíšilová Michaela učitelka stud.konzervatoře 0, P rokopová Zdeňka učitelka stud.pf MU Brno 0, Pudelka Radek učitel 25. Roučková Petra učitelka VO viola Slezák Milan učitel VO klavír 1 27.Smatanová Oldřiška,Mgr. učitelka PF MU Brno 0,21 28.Svačina Tomáš učitel VO housle 0, 29.Šranková Jitka, učitelka,důch. VO cimbál Úlehlová Anna učitelka VO akordeon Volejník Ladislav učitel VO vcello Volejníková Jarmila učitelka VO viola Žáková Lenka učitelka VO klavír 1 Správní zaměstnanci: 33.Iva Šragová sam.referentka ÚSO Božena Čapková školnice základní Marie Jančová uklízečka základní Sylvie Buršíková uklízečka základní 0,500 Pedagogičtí pracovníci celkem: 24,200 Správní pracovníci celkem: 3,500 Celkem: 27,700 4.Údaje o žácích školy Ve školním roce 2004/2005navštěvovalo školu 578 žáků. V souladu s Vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání proběhly ve dnech června talentové zkoušky. Přihlášku podalo 46 zájemců, z nichž 42 bylo přijato do 1.ročníku zvoleného oboru a předmětu. Pro nedostatek předpokladů nebyli přijati 4 uchazeči. Podle 4, výše zmíněné Vyhlášky proběhly ve všech oborech a předmětech postupové zkoušky. Ročník úspěšně ukončilo 578 žáků z toho 352 s vyznamenáním, pro neprospěch nebylo ukončeno studium žádnému žákovi.i.stupeň základního studia absolvovalo 35 žáků, II.stupeň pak 5 žáků. V průběhu celého školního roku nebylo třeba řešit žádný případ nevhodného chování žáků.

4 - 4 - Na vyšší,střední školy a odborná učiliště uměleckého zaměření byli přijati: Andrea Šindelářová obor keramika Martin Drkal obor keramika Martin Dvořák propag.grafika, vše Střední umělecká škola Hodonín Filip Cerk umělecký truhlář, SOU Rousínov Olga Neprašová výtv.výchova Univerzita Hradec Králové pí.uč.m.kotrčová VO Kristýna Osičková Konzervatoř Kroměříž,hra na cimbál,pí.uč.j.šranková 5. Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2005/2006 nebyla na ZUŠ Břeclav inspekce provedena. 6. Údaje o mimoškolních aktivitách V průběhu uváděného školního roku uspořádala ZUŠ 46 veřejných akcí. Soubory školy účinkovaly během Svatováclavských slavností, účastnily se vernisáží v břeclavské synagoze a mnoha dalších akcí města a různých občanských sdružení. Za zvláštní zmínku stojí pořádání Ústředního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje ve dnech května Soutěže se zúčastnilo 490 soutěžících z celé ČR. Na organizaci této akce se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy způsobem,který si získal uznání všech účastníků. Poděkování vyjádřila svým dopisem i PaeDr. Jiřina Tichá,vedoucí odboru základního a základního uměleckého školství MŠMT ČR, a tak ocenila obětavou práci spojenou s organizací této náročné akce. Významnou koncertní činnost na vynikající úrovni v oblasti vážné hudby zajišťoval Břeclavský komorní orchestr pod vedením Josefa Kornfeila. I nadále pokračuje spolupráce tohoto orchestru s rakouskými hudebníky v rámci orchestru CONCORDIA. Potvrzení skvělé úrovně BKO je navázání trvalé spolupráce s jedním nejlepších profesionálních pěveckých sborů v ČR s Českým filharmonickým sborem Brno. 7. Účast školy v soutěžích Ve školní roce 2005/2006 vyhlásilo MŠMT ČR národní soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ve hře na dechové nástroje a ve hře na cimbál, dudy, komorní a souborové hře lidových nástrojů. Okresní kola: Hra na dechové nástroje: Klarinet IV. kat. 1.místo Jaromír Šmída, uč.o.dvořák V.kat. 2.místo Jakub Valenda,uč.L.Chovanec Trubka - I.kat. 1.místo Štěpán Šubík, uč. MgA.R.Pavlík 2.místo Jan Král,uč.MgA. Richard Pavlík ČU Ondřej Darmovzal, uč.e.čapka ml. II.kat. 2.místo Vojtěch Osička, uč.mga.r.pavlík III.kat. 2.místo Petr Pospíšil uč.e.čapka st. VI.kat. ČU Dušan Bábíček,uč.E.Čapka st. VII.kat, 2.místo Martin Škápík uč.mga.r.pavlík Baskřídlovka: IV.kat. ČU Jan Krátký, uč.e.čapka st.

5 - 5 - V.kat. 2.místo Josef Stráník, uč. E.Čapka st, Sólový a komorní zpěv: I.kat. 1.místo Simona Vrbová -KK, uč. Mgr.E.Barátová 2.místo Dagmar Nováková,uč.Mgr.E.Barátová 3.místo Kristýna Cinádrová,uč. E,Kudlíková 3.místo Aneta Mendlová,uč.MgrE.Barátová III.kat. 1.místo Iveta Hrubá KK, uč.mgr.e.barátová IV.kat. 1.místo Zuzana Machová KK,uč.E.Kudlíková V.kat. 1.místo Šárka Drozdová KK,uč.Mgr.E.Barátová IX.kat. 1.místo Michal Majtan KK, uč.e.kudlíková Krajská kola: Dechové nástroje: klarinet IV.kat. 1.místo Jaromír Šmída, uč. Ondřej Dvořák Smyčcové soubory: II.a kat. 3.místo Smyčcový soubor ZUŠ Břeclav,uč.J.Kornfeil Soubory lidových nástrojů: 3.kat. 1.místo CM ZUŠ Břeclav ÚK, uč.l.mišurec,zř Hra na cimbál: 2.kat. 1.místo Tereza Tučková-ÚK.uč.J.Šranková 7.kat. 1.místo Kristýna Osičková-ÚK, uč.j.šranková 8.kat. 1.místo Aneta Blažejová ÚK,uč.J.Šranková Sólový zpěv: I.kat. 1.místo Simona Vrbová,uč. Mgr.E.Barátová III.kat.3.místo Iveta Hrubá,uč.Mgr.E.Barátová IV.kat.2.místo Zuzana Machová,uč.E.Kudlíková V.kat. 1.místo Šárka Drozdová.uč.Mgr.E.Barátová IX.kat. 3.místo Michal Majtan,uč.E.Kudlíková Ústřední kolo Soubory lidových nástrojů 3.kat. 3.místo CM ZUŠ Břeclav,uč.L.Mišurec Hra na cimbál: 2.kat.1.místo Tereza Tučková,uč.J.Šranková 7.kat.1.místo Kristýna Osičková,uč.J.Šranková 8.kat..1.místo Aneta Blažejová,uč,J.Šranková Vynikajícím úspěchem v ÚK bylo 3.místo CM naší školy vedené L.Mišurcem,ZŘ. Za zcela ojedinělý úspěch v dosavadní historii školy považuji 3 první místa v ÚK, která se svými žákyněmi získala pí.uč.jitka Šranková a stala se tak nejúspěšnějším pedagogem soutěže v rámci celé ČR Další účast v soutěži je zřejmá z uvedeného přehledu. Výsledky ovšem neodpovídají úspěchům z minulých cyklů soutěže,a proto je třeba vhodným způsobem motivovat žáky a použít takové metody, aby škola navázal na úroveň dosaženou v minulých letech.

6 - 6 - Školní rok 2005/06 proběhl bez rušivých momentů a mimořádných událostí a lze jej považovat za úspěšný i přes výhrady k účasti v soutěžích. Dokonce díky státní dotaci je naděje, že v příštím roce dojde i na celkovou rekonstrukci budovy školy a vytvoří se tak pro žáky a břeclavskou veřejnost znovu optimální prostředí pro vzdělávací a veřejnou činnost, aby škola mohla v plné míře plnit své záměry a poslání vůči žákům a břeclavské veřejnosti. Školní rok byl ukončen se souhlasem Města Břeclav o týden dříve,23.června. V dalším týdnu do 30.června pracovníci školy stěhovali a vyklízeli budovu školy pro rekonstrukci, která byla zahájena 23.srpna Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 30.srpna 2006 Leoš Chovanec ředitel ZUŠ Břeclav

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více