VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE ZÁŘÍ 2011

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 12 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY 17 DOTACE A GRANTY 19 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK FOTOGALERIE 24 2

3 Název a adresa školy Základní umělecká škola Polná Polná Název a adresa zřizovatele školy Městský úřad Polná Husovo náměstí Polná ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Vzdělávání je určeno pro děti od 5 let, žáky ZŠ, SŠ a VOŠ, v případě zájmu i pro studenty VŠ či dospělé. Vzdělávání je realizováno dle platných učebních plánů vydaných MŠMT. Základní umělecká škola Polná poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech (hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční), připravuje ke studiu učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého a pedagogického zaměření a v konzervatořích, připravuje pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Vzdělávání je poskytováno zájemcům, kteří prokazují předpoklady (talent a zájem). U žáků je rozvíjeno specifické cítění, tvořivost a vztah k umění. Vzdělávání je nabízeno dětem od 5 let, žákům ZŠ, SŠ, VOŠ, studentům a VŠ a dospělým. Prostřednictvím vzdělávání je rozvíjen talent a vytvářeny základy trvalého zájmu o umění. Získané vědomosti a dovednosti by měli žáci chtít a umět dále rozvíjet a aplikovat v budoucím životě. Vhodným přístupem k žákům jsou vytvářeny základy pro jejich celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti. Vedení školy Mgr. Vlastimil Matula ředitel školy statutární orgán Mgr. Petra Kotrbová zástupce ředitele školy Kontaktní údaje školy a. telefon škola, fax: ředitel: zástupce ředitele:

4 b. c. web Školská rada a. složení školské rady Mgr. Petra Kotrbová (zástupce pedagogických pracovníků) předseda Petr Koumar (zástupce pedagogických pracovníků) místopředseda Mgr. Soňa Dvořáková (zástupce nezletilých žáků) Mgr. Pavla Jarošová (zástupce nezletilých žáků) Mgr. Miloš Jelínek (zástupce zřizovatele) Mgr. Jarmila Kalábková (zástupce zřizovatele, zapisovatel) b. Činnost školské rady Ve školním roce se sešla školská rada dvakrát. Dne 14. října 2010 se konalo 5. zasedání školské rady. Členové rady byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy ZUŠ Polná za školní rok Zpráva byla jednohlasně schválena. Dále proběhla diskuse o úrovni školství, o chystaných změnách ve vzdělávacích programech, o tvorbě školního vzdělávacího programu. Členové školské rady si prohlédli budovu školy a jednotlivé učebny. Další, v pořadí 6. zasedání školské rady, proběhlo 30. března Členové rady byli seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření ZUŠ Polná za rok 2010 a zároveň byl projednán návrh provozního rozpočtu na rok Dále byli členové rady informováni o nejbližších plánech vedení školy. Hovořilo se budování venkovní třídy, která bude sloužit víceúčelově pro všechny vyučované obory (zejména pak pro obor výtvarný). Členové rady měli možnost seznámit se s činností jednotlivých oborů a s jejich prezentací na veřejnosti. Proběhla diskuse o plánované rekonstrukci Kuhnovy síně. 4

5 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE K nastoupilo ke studiu v ZUŠ Polná 300 žáků do čtyř uměleckých oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční). Hudební obor Hudební obor patří dlouhodobě v ZUŠ Polná k dominantním. Ve školním roce se v tomto oboru vzdělávalo celkem 234 žáků. Výuka probíhala převážně individuální formou výukou hry na jednotlivé nástroje, v některých případech je hra na nástroj vyučována ve skupině 2 4 žáků (hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru, sólový zpěv). Žáci zároveň navštěvují po dobu 5 let hudební nauku. Žáci vyšších ročníků získávají nové zkušenosti a dovednosti v komorních seskupeních a souborech. Od září 2005 žáci mají možnost zapojit se do Orchestru ZUŠ Polná. Děti předškolního věku a žáci 1. ročníků ZŠ mají možnost navštěvovat přípravnou hudební výchovu. Individuální výuka hudebního oboru probíhá v 9 učebnách. Jedna třída je určena pro výuku hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Kuhnova síň slouží k výuce kolektivních předmětů (komorní hry, souborová hra, hra na varhany, hra v orchestru). počet žáků dle formy studia forma studia počet žáků přípravné studium 14 základní studium - I. stupeň 185 základní studium - II. stupeň 33 rozšíření studium 0 studium pro dospělé - studující 2 název předmětu předměty individuální výuky počet žáků hra na klavír 67 hra na elektronické nástroje 13 hra na akordeon 7 hra na varhany 0 hra na housle 22 hra na violoncello 2 hra na kytaru 35 hra na basovou kytaru 4 hra na zobcovou flétnu 30 5

6 hra na hoboj 3 hra na příčnou flétnu 6 hra na klarinet 18 hra na saxofon 6 hra na trubku 4 hra na ostatní dechové nástroje 1 hra na bicí nástroje 7 pěvecká hlasová výchova 10 celkem 228 Výtvarný obor Ve školním roce se ve výtvarném oboru vzdělávalo celkem 32 žáků. Výuka výtvarného oboru probíhá ve dvou učebnách. Pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ byla otevřena 1 třída přípravné výtvarné výchovy. V rámci základního studia výuka probíhala ve 3 třídách dvě skupiny žáků dle varianty A (zaměřeno na plošnou, prostorovou, objektovou a akční tvorbu a výtvarnou kulturu), jedna skupina dle varianty B (zaměřeno převážně na textilní tvorbu). Literárně-dramatický obor Ve školním roce bylo v literárně-dramatickém oboru vzděláváno 12 žáků. Výuka probíhala ve dvou skupinách v tanečním sále a v Kuhnově síni. Taneční obor V tanečním oboru se vzdělávalo celkem 22 žáků ve dvou skupinách. Výuka probíhala v tanečním sále. Foto 1 - "To všechno vodnes čas" - vystoupení LDO 6

7 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY K bylo v ZUŠ Polná zaměstnáno celkem 25 zaměstnanců. Z tohoto počtu 20 zaměstnanců vykonávalo svoji činnost v rámci pracovního poměru, 4 zaměstnanců byli zaměstnáni na základě dohody o pracovní činnosti, s 1 zaměstnancem byla uzavřena dohoda o provedení práce. Celkový koeficient zaměstnanosti (součet všech pracovních úvazků) byl k ,37. Limit zaměstnanců stanovený dle platných normativů k byl stanoven na hodnotu 13,79. Na ZUŠ Polná bylo tedy oproti tomuto limitu zaměstnáváno k o 0,58 zaměstnance více. stav zaměstnanců k celkový počet zaměstnanců 25 pedagogičtí pracovníci 23 provozní zaměstnanci 2 počet zaměstnanců podle pracovního poměru pracovní poměr plný úvazek 9 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr částečný úvazek 11 dohoda o pracovní činnosti 4 dohoda o provedení práce 1 Zaměstnanci na mateřské dovolené 3 Foto 2 - Třídní předehrávka Moniky Hoškové 7

8 seznam zaměstnanců k příjmení a jméno předmět Běhalová Petra Coufal Petr Hejral Jan Honová Jaroslava Hošková Monika Kotrbová Petra Koumar Petr Kunc Jan, DiS. Kundera Josef Matula Otto Matula Vlastimil Melicharová Iveta Michková Helena Netolický Karel Ondráček Ivo Pavlík Luboš Richterová Lenka Satrapová Andrea Sedláková Eva Smejkalová Markéta Šnýdl Jakub Tůma Martin Vysloužil Bohuslav Kruntorádová Ladislava Málková Marta klavír literárně-dramatický obor klavír klavír kytara, sólový zpěv housle, kytara, zobcová flétna kytara klavír, klávesy, hudební nauka literárně-dramatický obor výtvarný obor klarinet, saxofon taneční obor housle, klavír klarinet, hoboj, zobcová flétna hudební nauky bicí nástroje výtvarný obor sólový zpěv, hudební nauky violoncello, klavír, zobcová flétna saxofon, příčná flétna saxofon, příčná flétna, zobcová flétna žesťové nástroje, zobcová flétna akordeon, klávesy, zobcová flétna ekonom uklízečka 8

9 změny ve stavu zaměstnanců v průběhu školního roku ukončení pracovních poměrů k ukončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce předmět datum poznámka Běhalová Petra klavír dohoda o pracovní činnosti Coufal Petr literárně-dramatický obor dohoda o pracovní činnosti Kundera Josef literárně-dramatický obor dohoda o pracovní činnosti Matula Otto výtvarný obor pracovní poměr Melicharová Iveta taneční obor pracovní poměr Smejkalová Markéta saxofon, příčná flétna dohoda o pracovní činnosti Šnýdl Jakub saxofon, příčná flétna, zobcová flétna dohoda o pracovní činnosti uzavření nových pracovních poměrů k uzavření pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce předmět datum poznámka Běhalová Petra klavír dohoda o pracovní činnosti Coufal Petr literárně-dramatický obor dohoda o pracovní činnosti Hošková Monika Sólový zpěv, kytara dohoda o pracovní činnosti Kundera Josef literárně-dramatický obor dohoda o pracovní činnosti Mgr. Matula Otto výtvarný obor pracovní poměr Melicharová Iveta taneční obor pracovní poměr Satrapová Andrea sólový zpěv pracovní poměr Smejkalová Markéta saxofon, příčná flétna pracovní poměr Šnýdl Jakub saxofon, příčná flétna, zobcová flétna pracovní poměr V průběhu školního roku došlo k následujícím personálním změnám. K odešla do starobního důchodu ekonomka Ladislava Kruntorádová. Na její místo nastoupila od Ilona Peřinová. 9

10 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základem odborného a osobnostního rozvoje zaměstnanců v ZUŠ Polná je plán DVPP. Plán DVPP je vypracován tak, aby zajišťoval odborný růst jednotlivých pedagogů v souvislosti s potřebami školy. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium konzervatoře Petra Běhalová Jan Hejral Monika Hošková Luboš Pavlík Andrea Satrapová Vysokoškolské odborné a pedagogické studium Petr Coufal Průběžné vzdělávání Vyučování hry na klavír na ZUŠ a SUŠ Honová Jaroslava Jan Kunc DiS Výuka hry na smyčcové nástroje na ZUŠ a SUŠ Mgr. Petra Kotrbová Eva Sedláková Helena Michková Platná legislativa ukládá k všem zaměstnancům školy, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady ke studiu zahájit studium k získání těchto předpokladů. Ze stávajících zaměstnanců tuto podmínku nesplňuje: Iveta Melicharová podmínkou je zahájit k studium k získání odborné kvalifikace zahájeno na Taneční konzervatoři Praha Pedagogičtí pracovníci čerpali volno v rozsahu 12 pracovních dnů na další vzdělávání (dle 7. odst. 24 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). Toto volno bylo určeno ke samostudiu a bylo čerpáno ve dnech vedlejších prázdnin. 10

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Žáci Základní umělecké školy Polná jsou vzděláváni dle platných legislativních dokumentů. Postupové zkoušky Postupové zkoušky vykonávali žáci ZUŠ v souladu s platnými legislativními dokumenty. a. hudební obor Žáci hudebního oboru vykonávali postupové zkoušky v termínu od do 3.6. formou komisionální zkoušky. b. výtvarný obor Žáci výtvarného oboru vykonali postupovou zkoušku formou výstavy svých děl v ZUŠ Polná. c. literárně-dramatický obor Žáci literárně-dramatického oboru vykonali postupovou zkoušku formou vystoupení dne v Městském kině Polná. d. taneční obor Žáci tanečního oboru vykonali postupovou zkoušku formou vystoupení dne v Městském kině Polná. Absolventi Ve školním roce ukončilo I. stupeň respektive II. stupeň vzdělání celkem 35 žáků školy. Tito žáci vykonali závěrečnou zkoušku formou absolventského koncertu a v Kuhnově síni respektive výstavou prací v ZUŠ Polná absolventi umělecký obor počet žáků hudební obor 21 výtvarný obor 4 literárně-dramatický obor 0 taneční obor 0 celkem 25 11

12 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce se žáci a pedagogové ZUŠ Polná účastnili 29 akcí pro veřejnost. Většina akcí byla organizována ZUŠ Polná, dále bylo spolupracováno s Městem Polná, Beat Fan Clubem, Farním úřadem Polná a Obcí Ždírec. Seznam akcí I. pololetí datum název akce popis místo konání organizátor To všechno vodnes čas Orchestr ZUŠ Polná Městské kino Beat Fan Club Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Zahájení vánočního času pěvecké oddělení náměstí Polná Město Polná Vánoční vystoupení LDO a TO LDO a TO Městské kino ZUŠ Polná I. vánoční hudební večer hudební obor ZUŠ Polná Město Polná Vánoční vernisáž VO výtvarný obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Setkání starší generace pěvecké oddělení Sál Zámek Město Polná Vánoční koncert ve Ždírci IV. adventní koncert smyčcový orchestr orchestr ZUŠ Polná Orchestr ZUŠ Polná, smyčcový soubor Kostel ve Ždírci Městské kino Obec Ždírec Beat Fan Club II. vánoční hudební večer hudební obor ZUŠ Polná Město Polná Vánoční besídka v DPS Polná hudební obor DPS Polná Město Polná 12

13 II. pololetí datum název akce Popis místo organizátor Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná 8.4. Populární hudební večer Velikonoční koncert pedagogů ZUŠ Polná Orchestr ZUŠ Polná, smyčcový soubor Městské kino ZUŠ Polná koncert pedagogů ZUŠ Polná ZUŠ Polná Představení pro MŠ prezentace všech oborů ZUŠ Polná ZUŠ Polná Den otevřených dveří prezentace všech oborů ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná 3.5. Den matek hudební obor DPS Polná Město Polná 3.5. Jarní koncert hudební obor Synagoga Polná Město Polná I. absolventský koncert hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná II. absolventský koncert hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Vernisáž VO výtvarný obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Vystoupení LDO a TO literárně-dramatický a taneční obor Městské kino ZUŠ Polná Letní koncert Orchestru ZUŠ Polná Orchestr ZUŠ Polná Sezimovo náměstí Město Polná V průběhu školního roku zorganizoval každý třídní učitel hudebního oboru minimálně jednu interní třídní předehrávku své třídy. 13

14 Soutěže ve školním roce Ve školním roce 2010/2011 probíhaly soutěže v komorní hře na akordeon, ve hře na klavír, v sólové a komorní hře na kytaru a ve hře na smyčcové nástroje. Dále probíhala soutěž výtvarného oboru. Soutěže vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže se konají na úrovni školního, okresního, krajského a ústředního kola. 1. Okresní kolo komorní hra akordeonů ZUŠ Telč, soutěžící umístění Třídní učitel Akordeonové trio 1. místo s postupem Bohuslav Vysloužil (F. Flesar, L. Flesarová, Š. Bruknar) do krajského kola 2. Okresní kolo hra na klavír ZUŠ Jihlava, soutěžící umístění Třídní učitel Kateřina Paříková 2. místo Jaroslava Honová Denisa Sobotková 3. místo Jaroslava Honová 3. Okresní kolo hra na smyčcové nástroje ZUŠ Jihlava, soutěžící umístění Třídní učitel Adam Melichar (housle) 2. místo Petra Kotrbová Martin Sobotka (housle) 2. místo Petra Kotrbová 4. Okresní kolo hra na kytaru ZUŠ Jihlava, soutěžící umístění Třídní učitel Tomáš Bárta 2. místo Petr Koumar Tomáš Chocholatý 1. místo s postupem Petr Koumar do krajského kola Kamil Kotrba 2. místo Petr Koumar T. Chocholatý a P. Kunc 1. místo s postupem do krajského kola Petr Koumar 14

15 5. Krajské kolo komorní hra akordeonů ZUŠ Humpolec, soutěžící umístění Třídní učitel Akordeonové trio 2. místo Bohuslav Vysloužil (F. Flesar, L. Flesarová, Š. Bruknar) 6. Krajské kolo hra na kytaru ZUŠ Havlíčkův Brod, soutěžící umístění Třídní učitel Tomáš Chocholatý 3. místo Petr Koumar T. Chocholatý a P. Kunc 2. místo Petr Koumar 7. Krajská přehlídka výtvarného oboru Dne se v ZUŠ Třebíč konala krajská přehlídka děl žáků výtvarného oboru. ZUŠ Polnou reprezentovaly díla žáků ze třídy L. Richterové a O. Matuly. Jednalo se o 13 prací na téma Krabička a dalších 6 prací na volné téma (plošné nebo prostorové). Práce na téma Plesová sezóna žáků Natálie Melicharové, Veroniky Melicharové, Daniely Oberreiterové, Šárky Landové, Sabiny Kanswohlové, Lucie Fuitové, Elišky Spilkové, Leony Svěrákové a Pavlíny Tesařové postoupily do národní přehlídky do Štemberka. Další ocenění a postup na národní přehlídku do Štemberka získal projekt Krabička jako přítel. Na tomto projektu se podíleli všichni žáci výtvarného oboru. 8. Účast žáků výtvarného oboru v projektu Největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů Žáci výtvarného oboru ZUŠ Polná se zúčastnili pokusu o světový rekord, který pořádala agentura Dobrý den Pelhřimov. Cílem bylo vytvořit co největší počet znaků měst a obcí z České republiky z odpadových materiálů. Žáci výtvarného oboru pod vedením Lenky Richterové vytvořili znak města Polná. Poděkování za úspěšnou a reprezentaci nejen ZUŠ ale i města Polná patří všem soutěžícím i třídním pedagogům. 15

16 Soustředění a zájezdy V tomto školním roce se žáci smyčcového oddělení zúčastnili dvou víkendových soustředění na Třech Studních. První soustředění se konalo v říjnu a hlavním úkolem bylo nastudovat repertoár na vánoční koncerty. Druhé soustředění proběhlo v květnu a zaměřili jsme se na skladby současných autorů. 2. května 2011 upořádala ZUŠ Polná pro své žáky zájezd do Brna na koncert filharmonie. Koncert měl lákavý název: Filharmonie Brno hraje rock a pop. Ze strany žáků i pedagogů byl o tento koncert velký zájem. Celá akce se vydařila. Foto 3 - Soustředění smyčcového souboru na Třech studních 16

17 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY V průběhu školního roku byla v ZUŠ Polná provedena následující kontrola. Okresní správa sociálního zabezpečení Termín kontroly na místě Kontrolu provedl: Skořepová Marie, Pešáková Marcela Zaměření kontroly Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného Výsledek kontroly Nápravné opatření se neukládá Česká školní inspekce Termín kontroly na místě 2. a 3. února 2011 Kontrolu provedl: Bc. Bohuslava Dvořáková Bc. Renáta Hánová Zaměření kontroly Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Výsledek kontroly V oblasti využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v kontrolovaném období ze státního rozpočtu a oprávněnosti jejich použití nebyla touto kontrolou zjištěna porušení. 17

18 Město Polná veřejnoprávní kontrola za rok 2009 Termín kontroly na místě Kontrolu provedl: Ing. Jaroslav Sobotka místostarosta města Polná Zaměření kontroly - hospodaření s majetkem ve smyslu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v plném znění, a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění - aplikace zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění - dodržování podmínek zákona č. 401/2000 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Výsledek kontroly Účetnictví Základní umělecké školy je vedeno dobře a přehledně. Kontrola proběhla bez závad. Kontrolní orgán obce nestanovil nápravná opatření. Úřad práce v Jihlavě Termín kontroly na místě 16. února 2011 Kontrolu provedl: Ing. Milada Štefková Marcela Patryová Zaměření kontroly Průběžná veřejnosprávní kontrola dodržování Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku. Výsledek kontroly Dohoda nebyla porušena v žádném z jejich bodů. 18

19 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Jihlavě Termín kontroly na místě 25. května 2011 Kontrolu provedl: Karel Hlávka Hana Svěráková Zaměření kontroly Kontrola dodržování Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku. Výsledek kontroly Dohoda nebyla porušena v žádném z jejich bodů. Foto 4 - Akordeonové trio v Synagoze 19

20 DOTACE A GRANTY Ve školním roce se nepodařilo získat mimořádné dotace a granty. ZUŠ Polná podala žádost na KÚ Vysočina na dotaci na pořízení následujících učebních pomůcek: 1. Interaktivní tabule 2. Marimba ZUŠ Polná byla úspěšná v případě získání dotace na marimbu. Z celkové pořizovací ceny ,- Kč byla dotace od KÚ Vysočina ,- Kč. Nástroj Yamaha YM 2400 R byl zakoupen v září Foto 5 - Marimba 20

21 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2010 Příjmy hlavní činnost Prostředky na platy OPPP Zákonné odvody FKSP Prostředky na náhrady Dotace z úřadu práce Provozní příspěvek od zřizovatele Úhrada nákladů školné Zúčtování fondu reprodukce, rezervního a fondu odměn Pronájem učeben a sálů Zápůjčky hudebních nástrojů Prodej výrobků žáků Příjmy od žáků (zájezdy, víkendové pobyty, atd.) Ostatní příjmy Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 071,00 Kč 4 160,00 Kč ,08 Kč ,08Kč Foto 6 - Vernisáž výtvarného oboru 21

22 Výdaje hlavní činnost Platy zaměstnanců ze státního rozpočtu OPPP Platy z rozpočtu města Platy z fondu odměn Platy z úřadu práce Zákonné odvody Zákonné odvody hrazené z provozních prostředků Čistící a toaletní prostředky Školní potřeby Kancelářské potřeby Drobný materiál na opravy Vodné Služby pošt a telefony Internet Reprefond ředitele Cestovné + školení Software, práce související s ICT Nákup DHIM Odpisy Služby pro podporu výuky Topení Elektřina Služby peněžních ústavů Ostatní služby Opravy hudebních nástrojů Ostatní opravy Stravování zaměstnanců Pojištění zákonné a majetku Celkem Hospodářský výsledek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 142,50 Kč ,76 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,56 Kč 8 242,50 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,53 Kč 22

23 Příjmy doplňkové činnosti Tržby z prodeje hudebních nástrojů Kurzovné výtvarného oboru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výdaje doplňkové činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Nákup zboží Mzdové náklady Celkem 6 584,00 Kč 1 200,00Kč ,12 Kč ,00 Kč ,12 Kč K zůstalo na skladě zboží v celkové nákupní ceně ,00 Kč. Hospodářský výsledek 2010 Příjmy v hlavní činnosti Výdaje v hlavní činnosti Hospodářský výsledek v hlavní činnosti Příjmy v doplňkové činnosti Výdaje v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem ,08 Kč ,55 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,12 Kč ,88 Kč ,41 Kč Rozdělení hospodářské výsledku 2010 Fond rezervní Fond odměn Celkem ,00 Kč ,41 Kč ,41 Kč 23

24 FOTOGALERIE Foto 7 - "To všechno vodnes čas 2010" Foto 8 - "To všechno vodnes čas 2010" 24

25 Foto 9 - Klarinetový kvartet v Synagoze Foto 10 - Soubor zobcových fléten v Synagoze 25

26 Foto 11 - Smyčcové duo v Synagoze 26

27 Foto 12 - Letní koncert Orchestru ZUŠ Polná Foto 13 - Letní koncert na Sezimově náměstí 27

28 Foto 14 - Znak Polné z odpadových materiálů Foto 15 - Vernisáž výtvarného oboru 28

29 Foto 16 - Módní návrhy výtvarného oboru 29

30 Foto 17 - Taneční obor v Městkém kině Foto 18 - Taneční obor v Městkém kině 30

31 Foto 19 - Taneční obor v Městkém kině Foto 20 - TO a LDO v Městkém kině 31

32 V Polné, dne 29. září 2011 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Matula, ředitel školy Schváleno Radou školy dne 5. října 2011 Mgr. Petra Kotrbová Petr Koumar Mgr. Jarmila Kalábková Mgr. Miloš Jelínek Mgr. Soňa Dvořáková Mgr. Pavla Jarošová 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2014 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZÁŘÍ 2008 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007 ZÁŘÍ 2007 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok 2015/2016 Třída Obor 4. VE 4. OA

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V níže uvedené tabulce naleznete výsledky přijímacího řízení do Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, konaného ve dnech 5. - 10. května 2016.

Více

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011 Základní umělecká škola JIHLAVA VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Za školní rok 2010/11 Zpracovala: Mgr. Dana Fučíková SEZNAM: 1. Charakteristika školy 2.Úplata 3.Hudební

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ----------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007 Číslo jednací: ZUŠ-65-2007 Ivana Lukášová ředitelka školy Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 Sídlo školy: Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více