JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM. Příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM. Příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav"

Transkript

1 JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM Příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav

2 Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autor publikace: Mgr. Marta Suchá Lektorovali: Mgr. Alexandra Varclová, PhDr. Alena Varhanová 1. vydání, 2009 Vydala Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav.

3 OBSAH 1 ÚVODEM CO JE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? VÝHODY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE? KDO JE KDO V DISTANČNÍM STUDIU? OBORY STUDIA PRO ÚSPĚŠNÉ STUDIUM VÁM NESMÍ CHYBĚT: CO BUDETE POTŘEBOVAT? JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI? A CO MŮŢETE ŢÁDAT OD NÁS? LEKTOŘI S čím se obracet na lektory? TUTOR S čím se obrátit na tutora? INFORMACE O STUDIU KURZY PŘEDMĚTŮ Učivo Testy Úkoly ZNÁMKOVÁNÍ V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ TUTORIÁL

4 16.1 Co se děje na tutoriálu? POLOLETNÍ ZKOUŠKY ZAČÍNÁME SE SYSTÉMEM MOODLE POUŢITÉ ZDROJE

5 5

6 1 ÚVODEM Vážený čtenáři, pokud držíte v ruce tuto příručku, tak jste se s největší pravděpodobností právě stal distančním studentem Střední školy ekonomicko- podnikatelské Spektrum. Jedná se o školu soukromou, která vznikla již v roce 1994 a disponuje tudíž dostatečným množstvím zkušeností a týmem kvalitních pedagogů, kteří Vám budou k dispozici během Vašeho studia. Kromě distanční formy provozujeme ještě denní a dálkovou formu studia. Tato příručka Vás provede základními úskalími distančního studia a vysvětlí jeho systém. Dozvíte se, kdy se na koho s čím obracet a jak řešit problémové situace ve studiu. 6

7 7

8 2 CO JE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? Distanční vzdělávání je řízené samostudium. K tomuto účelu využívá všechny dostupné didaktické prvky a technické prostředky, kterými lze prezentovat učivo, komunikovat se studujícími, prověřovat studijní pokroky a případně i hodnotit studijní výsledky 8

9 3 VÝHODY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přístup k materiálům odkudkoliv LMS podpora je na webu a žáci tudíž mohou studovat kdekoliv, kde je připojení k internetu. To je samozřejmě vhodné i pro žáky, žijící dlouhodobě v zahraničí či ve velké vzdálenosti od školní instituce, která vzdělání organizuje. 2. Přístup k materiálům kdykoliv Stejně tak je LMS podpora žákům přístupná kdykoliv. Toto zapojuje do studia i velmi zaměstnané lidi, či ty, kteří pracují nepravidelně a jiné formy studia jsou pro ně tudíž nevhodné. 3. Vyšší efektivnost výuky Žáci si sami v rámci daných mantinelů rozhodují, kdy budou co studovat, kdy budou vykonávat úkoly a testy apod. To vede k vysoké efektivnosti jejich studia. 4. Zapamatovatelnější forma informací Krom učebnic, které mají i žáci jiných forem studia, mají k dispozici ještě rozsáhlou internetovou podporu. A jak známo, člověk si zapamatuje více informací, pokud je čte, než pokud je slyší při výkladu. Žáci se samozřejmě mohou také k látce vracet. 5. Aktuálnost informací Oproti klasickým učebnicím mají materiály, zařazené do kurzů distančního vzdělávání tu výhodu, že jsou údaje v nich průběžně aktualizovány. 6. Interaktivita výuky Internetová podpora umožňuje vkládat krom klasických textových studijních materiálů, obrázků, grafů a map i např. náslechy v jazykové výuce, videosekvence, odkazy na web apod. 7. Překonání zdravotních bariér Distanční vzdělávání je založeno na samostudiu ze zvoleného místa. Proto je mimořádně vhodné pro osoby s fyzickým handicapem. Žák musí fyzicky do školy jen párkrát za školní rok, kdy mu lze organizaci tutoriálů, zkoušení apod. přizpůsobit. 8. Nižší náklady na vzdělávání Při distančním vzdělávání jsou oproti jiným formám studia výrazně nižší náklady na dopravu za vzděláváním (do školy jezdí jen několikrát do roka). V některých kurzech také není třeba učebnic, pracuje se pouze s připravenou internetovou podporou. Dalšími uspořenými položkami jsou dále kancelářské potřeby, sešity, papíry apod., které jinak žák potřebuje. 9

10 10

11 4 JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE? Za běžných okolností se studenti se svými lektory setkávají pouze třikrát během školního roku. Na začátku školního roku při zahajovacím soustředění tutoriálu, v pololetí a na konci školního roku při pololetních zkouškách. 11

12 Učivo je pro Vás připraveno ve speciálním výukovém programu Moodle a studovat budete přes internet. Máte zde vše, co potřebujete vědět: co se máte do kdy naučit a kde učivo naleznete. Kromě samotného výkladu zde naleznete i obrázky, fotografie, mapy, příklady, náslechy, animace a odkazy na web. Pro prověřování Vašich znalostí jsou zde připraveny úkoly a testy. O tomto všem se více dozvíte dále. 12

13 Pokud se budete potřebovat setkat se svými lektory (kvůli dovysvětlení učiva, konverzace v cizím jazyce apod.), je možno se s lektory spojit buď pomocí komunikátoru či se po dohodě můžete zúčastnit výuky dálkové formy studia a setkat se tak s lektorem osobně. V našem případě používáme výukový program Moodle. Ten je v současné době v české kotlině nejpoužívanějším programem pro e-learning a distanční vzdělávání. Vypadá nějak takto: Vy se tím ale netrapte, to je jen pro opravdové a pokročilé znalce internetu. Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. 13

14 5 KDO JE KDO V DISTANČNÍM STUDIU? Studenti to jste vy, kvůli kterým vše děláme a které se všemi silami snažíme dovést k maturitě Lektoři, tj. učitelé jednotlivých předmětů, které v Moodle nazýváme kurzy. Tutor, tj. prostředník a průvodce studiem, plnící rovněž funkci třídního učitele. Administrátor, tj. správce systému Ředitel školy řídí výchovně vzdělávací proces ve škole Manaţer distančního vzdělávání řídí chod distanční formy vzdělávání 14

15 15

16 6 OBORY STUDIA Váš obor je buď Podnikání (tříleté studium, určené těm, kdo již vlastní výuční list) nebo Obchodní akademie (čtyřleté studium, určené absolventům základní školy). Oba obory jsou zakončeny maturitou. Obor Podnikání v distančním studiu je u nás označován zkratkou D (budete tedy studenty třídy 1. D, 2. D a 3. D podle ročníku, v němž se právě nacházíte). Obor Obchodní akademie má označení Z (Vaše třídy tedy budou 1. Z, 2. Z, 3. Z a 4. Z) 16

17 7 PRO ÚSPĚŠNÉ STUDIUM VÁM NESMÍ CHYBĚT: - dobrá znalost práce s PC a internetem - cílevědomost, schopnost samostatného studia a překonávání dílčích neúspěchů a obtíží - komunikativnost ve smyslu schopnosti požádat v případě potřeby o pomoc učitele či tutora 17

18 8 CO BUDETE POTŘEBOVAT? - dostatečně výkonný PC či notebook - kvalitní připojení na internet - pro použití komunikátoru je dále třeba mít mikrofon a sluchátka či reproduktory, nebo jiné zařízení pro přenos zvuku (např. Skypekomunikátor Polycom) - event. webovou kameru nebo jiné zařízení pro přenos obrazu - učebnice, které lektoři doporučí ke studiu 18

19 9 JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI? 1. Po přihlášení ke studiu dodat organizátorovi distančního vzdělávání veškeré potřebné dokumenty (předchozí vysvědčení, výuční list, osobní doklady atd.), podepsat smlouvu o distančním vzdělávání a zaplatit školné. 2. Zúčastňovat se tutoriálu, který se odehrává na počátku každého školního roku a pololetních zkoušek na konci prvního a druhého pololetí, případně konzultací, viz výše. 3. Samostatně studovat. 4. Pravidelně sledovat výukový program. Podle našich zkušeností je optimální, abyste navštívili tento program nejméně 2 x týdně (abyste měli přehled o novinkách v jednotlivých kurzech i o nadcházejících úkolech a testech a včas se na ně stihli připravit/vypracovat je). 5. Dle pokynů učitelů vykonávat všechny úkoly a testy z předmětů, které máte v daném roce zapsané. 6. Komunikovat s učiteli a tutorem a včas odpovídat na jejich maily (např. při potvrzování účasti na zkouškách, tutoriálech apod.) 7. Nalogovat se do komunikátoru Skype a být na něm dostupný (on-line) tak často, jak to jde. 8. Udržovat aktuální svůj profil ve výukovém systému. Jakékoli změny v osobních datech (změna adresy, telefonu, mailové adresy, nicku v komunikátoru) nahlásit neprodleně tutorovi. 19

20 10 A CO MŮŢETE ŢÁDAT OD NÁS? 1. Kvalitně a přehledně připravené kurzy jednotlivých předmětů, které Vám budou oporou ve studiu. O kurzech více níže. 2. Dostatek informací o studiu a o událostech, jež ho provázejí (tutoriály, pololetní zkoušky, maturity ). 3. Přehled o dosažených výsledcích a známkách. Využíváme klasifikačního programu Bakaláři, do něhož máte pomocí svého jména a hesla on line přístup. Kdykoli se tak můžete dozvědět, jaké máte známky a jaká je důležitost neboli váha těchto známek. 4. Dostatečnou komunikaci s ostatními účastníky vzdělávacího procesu. Může probíhat pomocí mailu, chatu, komunikátoru, rychlých zpráv v Moodle, diskusního fóra či veřejné nástěnky v Moodle. Především jde o komunikaci s lektory a tutorem. Úkolem tutora je stahovat maily v pracovní dny denně a reagovat na ně, lektoři je stahují minimálně dvakrát týdně. 20

21 11 LEKTOŘI Jak již bylo výše zmíněno, všichni naši lektoři jsou zkušení pedagogové s dostatečnou odbornou erudicí S čím se obracet na lektory? 1. S dotazy týkajícími se konkrétního učiva. Pokud něčemu nerozumíte, nevíte kde to nalézt, nezvládáte, napište to lektorovi předmětu, rád Vám odpoví. 2. Pokud naleznete nesrovnalosti v zadání úkolů či testů. 3. Pokud nejste spokojeni s hodnocením úkolu či testu. 4. Pokud Vám není jasné, jakým způsobem bude úkol, test či celý předmět hodnocen. 5. Pokud se opozdí oprava úkolu či testu (známky by se Vám v klasifikačním programu měly objevit nejpozději do 14 dnů od ukončení dané aktivity). Klasifikační program jsou Bakaláři, do kterého lektoři vkládají známky. 6. Pokud byste si s ním potřebovali promluvit po Skypu a potřebujete si domluvit termín a čas. 21

22 12 TUTOR Tutor v našem pojetí je nejbližší spolupracovník studujícího, Váš nejbližší pomocník a rádce, pokud máte těžkosti se studiem. Plní zároveň funkci třídního učitele S čím se obrátit na tutora? 1. Když máte jakékoli těžkosti se studiem a potřebujete poradit. 2. Když potřebujete vydat nový studentský průkaz, potvrzení o studiu apod. 3. Když potřebujete hesla ke vstupu do předmětů či k testům. 4. Pokud potřebujete udělat/doplnit zápis po termínu ukončení zápisů. 5. Když potřebujete znovu otevřít již ukončený test či úkol. Tutor ho znovu otevře jedině ve výjimečných případech a po svolení lektora předmětu. 6. Pokud jsou potíže s výukovým programem Moodle či se vstupem do klasifikačního programu Bakaláři. 7. Pokud nastanou problémy v komunikaci s některým lektorem odpovídá vám málo či pozdě či vůbec. 8. Potřebujete-li informace o tutoriálu, pololetních zkouškách, maturitách či jakékoli jiné informace o studiu. 22

23 13 INFORMACE O STUDIU Veškeré informace o studiu podává či zprostředkovává tutor. Vše, co potřebujete vědět, Vám včas zašle em. Vše také naleznete v Moodle ve složce Informace o studiu. Mezi stálé položky v Informacích o studiu patří návod k používání Moodle, učební plány jednotlivých oborů, seznamy potřebných učebnic, který předmět kdo vyučuje, kontakty na tutora, návody k přihlašování do předmětu apod. Proměnlivé položky jsou různé pozvánky na tutoriály, pololetní zkoušky, rozvrhy pololetních zkoušek. Ukázka sekce informací o studiu. 23

24 24

25 14 KURZY PŘEDMĚTŮ Kurzy jsou vlastně jednotlivé předměty v elektronické podobě. Jejich obsah odpovídá vzdělávacímu programu školy a koresponduje s učebnicemi, které Vám lektoři doporučí. Kurzy jsou buď pro jeden předmět na celou dobu studia, kdy se v kurzu skrývá učivo pro všechny ročníky (např. němčina, matematika). Nebo jednoleté, tzn., že pro každý ročník studia je vytvořen jeden kurz (např. Účetnictví pro 1. ročník). Některé jsou dělené podle oborů. Pro dobrou orientaci je třeba si Moodle v klidu prohlédnout. Kurz vždy obsahuje veškeré informace o předmětu (pro které ročníky/skupiny je určen, co je jeho obsahem, kdo jej učí, jak je koncipován, které učebnice jsou případně potřeba při studiu tohoto předmětu, jaké jsou požadavky učitele k pololetním zkouškám apod. Ukázka úvodu kurzu anglického jazyka. 25

26 14.1 Učivo Ve většině kurzů je rozděleno tematicky. Najdete v něm texty, příklady, obrázky, animace, odkazy na web či na Vaši učebnici. Vždy si ho řádně prostudujte, učte se průběžně, aby se Vám učivo příliš nenahromadilo. O tom, jakým tempem máte přibližně postupovat, Vás budou informovat postupně uzavírané úkoly a testy, které se Vám vždy pár dní napřed objeví v pravé části obrazovky Moodle na složce Nadcházející události Testy Testy slouží v distančním vzdělávání k průběžnému prověřování znalosti učiva. Testy jsou tvořeny otázkami. Otázky bývají následujících typů: ano/ne, výběr jedné možnosti z mnoha, výběr více možnosti z mnoha, přiřazení, určení pořadí, volná odpověď. Otázky vybírá počítač náhodně z banky otázek k danému tématu. Testy mají většinou nastaven časový limit, během něhož je musíte stihnout vypracovat. Někteří lektoři umožňují více možností vykonání testu. Nedělejte je tedy na poslední chvíli, neboť se tím často připravujete o možnost vykonat další pokusy. Testy jsou zpravidla otevřeny vždy od začátku pololetí do doby, kdy máte zvládnout danou látku. Několik dní předem se Vám ukazují na hlavní obrazovce Moodle napravo v oddílu Nadcházející události. Je u nich zároveň uvedeno datum a čas uzavření testu. Vždy jsou označeny, pro kterou třídu jsou buď slovně Test z rodinného práva pro třetí ročník nebo zkratkou 3. D a Z Test Rodinné právo. Pokud jste test nemohli z obzvláště závažných důvodů vykonat, obraťte se na tutora. Po svolení lektora Vám test může znovu zpřístupnit. 26

27 Ukázka testu s jednoduchým výběrem jediné možnosti 27

28 Ukázka testu s rozmanitějšími typy otázek: s krátkou tvořenou odpovědí, s vybíráním pravdivé varianty a složitějšími přiřazovacími otázkami Úkoly Úkoly slouží v distančním vzdělávání především k procvičování a upevňování znalostí. Učitelé se mohou rozhodnout, zdali je budou či nebudou hodnotit známkou, případně jakou váhu budou mít při tvorbě pololetní a závěrečné klasifikace. Úkoly mohou mít mnoho podob, vždy si pečlivě přečtěte jejich zadání, v případě nejasností se ptejte lektora předmětu. Vypracované úkoly vždy vkládejte přímo do výukového systému. Posílání mailem je totiž nepřehledné a neprokazatelné. Termíny uzavření úkolů vidíte v Nadcházejících událostech, stejně jako jejich označování, pro kterou třídu jsou. 28

29 Ukázka úkolu z německého jazyka. 29

30 15 ZNÁMKOVÁNÍ V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Známky nasbíráte dvojím způsobem: 1. Z úkolů a testů v Moodle. 2. Z ústního zkoušení či testování při pololetních zkouškách. Své známky si můžete průběžně kontrolovat v klasifikačním programu Bakaláři, do kterého od tutora dostanete vstupní kód. Měly by tam být vždy v období pedagogické porady, tj. ve čtvrtletí, pololetí, třičtvrtěletí a na konci školního roku. Pokud nejsou, urgujte je u lektora předmětu. Každá známka má předem určenou důležitost, podle které je klasifikačním programem započítána na celkové pololetní známky. Jakou má důležitost se také dozvíte v klasifikačním programu Bakaláři (např. P=pololetní práce, 5=pětiminutovka, atd.) 30

31 16 TUTORIÁL Tutoriál je setkání všech účastníků vzdělávacího procesu na počátku školního roku. Jde o setkání jednak seznamovací (seznámíte se s lektory, tutorem i mezi sebou), jednak je potřeba na počátku studia vysvětlit mnoho záležitostí a předat některé dokumenty Co se děje na tutoriálu? 1. Vysvětlíme Vám systém distančního studia 2. Nalogujeme Vás do výukového systému a společně si vyzkoušíme práci v něm 3. Zapíšete se pomocí přidělených hesel do všech předmětů, které máte v daném roce absolvovat. 4. Předáme Vám vstupní hesla a ukážeme vstup do klasifikačního programu, ve kterém si budete sami zjišťovat svůj prospěch. 5. Představíme Vám lektory jednotlivých předmětů. Ti Vám sdělí své požadavky k úspěšnému absolvování každého předmětu. Na dataprojektoru ukážou své kurzy a seznámí Vás s jejich strukturou. 6. Předáme Vám studentské průkazy a po jejich vyplnění uděláme všechny náležitosti, aby byly průkazy v pořádku a platné. Pokud postupujete do vyššího ročníku, vyznačíme Vám do studentského průkazu zápis do tohoto ročníku. 7. Sdělíme Vám veškeré novinky ve studiu. 8. Vyřešíme s Vámi Vaše veškeré dotazy, týkající se studia či studijního programu. 31

32 17 POLOLETNÍ ZKOUŠKY Pololetní zkoušky se konají dvakrát do roka, tj. na konci prvního pololetí a na konci školního roku. Jejich účelem je prověřit znalosti žáků osobně, ne pouze přes internet. Termín a místo konání pololetních zkoušek Vám včas sdělí tutor, zpravidla 2 měsíce napřed. Bude po Vás chtít, abyste se přihlásili k účasti na nich. Později od tutora ještě obdržíte přesný rozpis zkoušek. Zároveň toto vše najdete sekci Informace o studiu. Vaše znalosti se prověří buď testem či ústním zkoušením. Ústní zkoušení Vás čeká z cizích jazyků a z některých dalších maturitních předmětů. Pokud máte nějaké obtíže se studiem či studijním programem, můžete během zkoušek vyhledat tutora a s ním je vyřešit. V případě, že Vám závažné okolnosti zabrání účasti na zkouškách, vypíše ředitel školy termín náhradní. Pokud se nedostavíte ani na něj, budete mít v klasifikaci zapsáno: NEKLASIFIKOVÁN. Pokud byste se nedostavili na náhradní termín zkoušek a ani zkoušky nevykonali do konce školního roku, budete mít na vysvědčení již nevratně za dané pololetí: NEHODNOCEN. Náhradní termín pololetních zkoušek je pro Vás zdarma, resp. ho máte zaplacen v rámci školného. Jakýkoli další termín, v kterém byste chtěli zkoušky vykonat, již bude zpoplatněn a to sumou Kč 400,- za každou zkoušku či test. 32

33 18 ZAČÍNÁME SE SYSTÉMEM MOODLE Pro Vás je nutné začít vytvořením svého účtu tj. trvalého přístupu do systému. Při načtení našich stránek: najdete na spodní liště odkaz Moodle. Klikněte a jste 33

34 na této stránce. Teď je nutné vytvořit si svůj účet, abyste se mohli příště rovnou přihlásit Tohle asi zvládnete vyplnit bez problémů. Jen jednu věc musíme zdůraznit: NEKLIKEJTE DVAKRÁT NA JEDNOTLIVÉ ODKAZY. Většina aktivních lišt odkazů a návěští reaguje již při jednom kliknutí. V případě, že kliknete tzv. dvojklikem např. na odkaz: OKAMŽITÝ NÁHLED TESTU nebo POKRAČOVAT, může se Vám stát, že se otevřou dva pokusy najednou (druhý běží na pozadí, aniž byste cokoliv postřehli) a po uzavření jednoho se Vám uzavře i druhý, čímž také druhá možnost test si zopakovat. To by Vás mohlo mrzet zejména v případech, kdy Vám lektor nastaví hodnocení: nejlepší pokus (a pokusy máte většinou jen dva). 34

35 Jakmile odešlete svou žádost o vytvoření účtu, budete muset navštívit SVOU poštovní internetovou adresu a zde potvrdit přihlášení. Odkaz ve Vaší schránce bude vypadat divně. Nevadí, pouze na něj klikněte a pak už se můžete přihlásit do MOODLU. Nezapomeňte, že LOGIN a HESLO jsou POUZE Vaším výmyslem a nikdo jiný je nezná a ani znát nemá. Nesdělujte je nikomu, ale sami je NESMÍTE ZAPOMENOUT. Zobrazí-li se Vám taková nebo podobná stránka, máte vyhráno. 35

36 Pokud se chcete podívat do jakéhokoliv kurzu = předmětu, musíte znát přístupový klíč. Ten Vám sdělí tutor (Váš průvodce studiem) na adrese: Jediné, co máte přístupné bez klíče je PRVNÍ v pořadí: *** Informace o studiu*** Začněte tam! Stránka vypadá takto (ale může se měnit podle toho, co změní tutor): 36

37 Pak pokračujte ve hledání kurzů, do nichž musíte vstoupit. Klikněte na tlačítko + v sekci Kurzy Pravděpodobně uvidíte toto: Sem musíte vložit KLÍČ k zápisu do kurzu = předmětu, který chcete studovat. Klíč k zápisu Vám sdělí tutor. 37

38 Pak klikněte na kterýkoliv další předmět, který je součástí Vašeho studijního plánu. Např. Dějepis? Vypadá takto nějak: A teď již můžete studovat! Projděte si vše, co Vám učitel připravil. Najdete zde nejen studijní materiály, ale též zadání domácích úkolů a cvičení a většinou na závěr též test. Jak poznáte, oč běží? Už podle ikonek vedle zadání. Např.: to jsou dokumenty ke studiu - to je dokument, diagram apod. v tzv. formátu.pdf (můžete si jej též okopírovat, ale bude se ve vašem počítači chovat jako obrázek - toto jsou odkazy na internet - tohle je důležité je tu úkol pro Vás tohle je ještě důležitější závěrečný test, který se klasifikuje A teď jste již zvládli základní orientaci v prostřední MOODLE. Klikejte dál, procházejte si další a další stránky, najdete svůj profil, možnost rychlé 38

39 komunikace se spolužáky, zhodnocení Vašeho úkolu nebo výsledky testů atd. Sledujte v pravé části Nadcházející události, neboť Vám systém připomene, co je pro Vás nového i v jakém termínu musíte úkol splnit. Přejeme hodně radosti z práce a hlavně hodně úspěchů při studiu. 39

40 19 POUŢITÉ ZDROJE 1.Střední škola ekonomicko-podnikatelská Spektrum. Webové stránky školy [online]. [cit ]. <http://www.skolaspektrum.cz/>. 2.Hrtoňová, N. Distanční vzdělávání [online]. c2006, poslední revize [cit ]. <http://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=distan%c4%8dn%c3%ad_vzd%c4%9bl%c3%a 1v%C3%A1n%C3%AD>. 3.Centrum distančního vzdělávání UPOL. Distanční vzdělávání [online]. [cit ]. <http://www.cdiv.upol.cz/www/div.htm>. 4.Moodle. Český portál věnovaný online vzdělávacímu prostředí Moodle [online]. [cit ]. <http://moodle.cz/>. 40

41 Tato příručka neprošla jazykovou ani redakční úpravou. 41

42 Autor Mgr. Marta Suchá Jak na distanční studium Vydala Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav v roce vydání 42

JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM. příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav

JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM. příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086) Tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. pro žáky kombinované formy vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. pro žáky kombinované formy vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD pro žáky kombinované formy vzdělávání Vydáno: 1. 9. 2015 I. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo: Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav a) na vzdělání a školské služby,

Více

PŘÍRUČKA PRO LEKTORY DISTANČNÍHO STUDIA. SŠEP Spektrum Mladá Boleslav

PŘÍRUČKA PRO LEKTORY DISTANČNÍHO STUDIA. SŠEP Spektrum Mladá Boleslav PŘÍRUČKA PRO LEKTORY DISTANČNÍHO STUDIA SŠEP Spektrum Mladá Boleslav Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086) Tento projekt

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Distanční vzdělávání na střední škole

Distanční vzdělávání na střední škole Marta Suchá Alena Varhanová Ivo Georgiev Distanční vzdělávání na střední škole Zkušenosti, rady a postřehy Střední školy ekonomicko-podnikatelské Spektrum v Mladé Boleslavi MOTTO: Skutečná síla e-learningu

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA II. stupeň WEBOVÁ APLIKACE Bakaláři Webová aplikace obsahuje: Úvod úvodní stránka

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Do aplikace se přihlásíte na webových stránkách bakalari.zshloubetin.cz a budete přesměrováni do systému Bakaláři a zadáte přidělená hesla.

Do aplikace se přihlásíte na webových stránkách bakalari.zshloubetin.cz a budete přesměrováni do systému Bakaláři a zadáte přidělená hesla. Návod Tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje

Více

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC http://aleph.lib.vutbr.cz CO VŠECHNO SE ZDE MŮŽETE DOZVĚDĚT? Co je to Online Public Access Catalogue (OPAC). Jak se přihlásíte. Jak vyhledáte knihu. Jak

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Co je to distanční vzdělávání? Distanční vzdělávání je progresivní vzdělávací technologie, v níž proces učení probíhá bez permanentního osobního kontaktu

Více

LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning

LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka pro práci se systémem LANGMaster Blended Learning Zdenka Ziková 13.9.2015 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Základní princip práce se systémem LANGMaster Blended Learning 4

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Přihlášení do systému elektronické žákovské knížky Po zadání adresy skola.zsmasarykovysady.net:8080 (nebo kliknutím na odkaz z webových stránek školy)

Více

Manuál úspěšného studenta

Manuál úspěšného studenta Manuál úspěšného studenta Jak správně studovat online jazykové kurzy ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o. Do kurzu se přihlásím, co teď? Do kurzu se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů,

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

egon centrum Systém vzdělávání egon centrum Uherské Hradiště

egon centrum Systém vzdělávání egon centrum Uherské Hradiště egon centrum Uherské Hradiště Systém vzdělávání Obsah 1) Formy vzdělávání 2) Nabídka kurzů 3) Přihlášení ke kurzu 4) Systém ELEV 5) Průběh kurzu 6) Kontakty Formy vzdělávání Prezenční školení v učebně

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Kombinované studium Aplikační software 2 stránka: 1 z 6 Základní informace potřebné k získání zápočtu z předmětu Aplikační software 2 Tyto pokyny pro studenty jsou umístěny: 2013) Výuka Studijní materiály

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz IČO: 61386898

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Jak používat e-learning? Metodická příručka pro práci v LMS Unifor

Jak používat e-learning? Metodická příručka pro práci v LMS Unifor Jak používat e-learning? Metodická příručka pro práci v LMS Unifor doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Ing. Hana Kunešová Plzeň, září 2015 Obsah 1. E-learning na FEK ZČU... 2 2. Vstup do LMS Unifor... 3 3.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Dotazníky v Teamiu. Nastavení dotazníků. Vytvoření dotazníku

Dotazníky v Teamiu. Nastavení dotazníků. Vytvoření dotazníku Dotazníky v Teamiu Pomocí dotazníků si můžete vytvářet své vlastní odpovědní formuláře, které následně můžete přiložit k vybraným pozicím. Pokud uchazeč bude na danou pozici chtít reagovat, musí dotazník

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU SCHŮZKA S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Volba povolání, přijímací řízení ČÍM ZAČÍT? Před výběrem školy zhodnoťte předpoklady dítěte: Životní cíle a představy Zájmy Schopnosti Vlastnosti Tělesné předpoklady Školní

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Průvodce e learningem pro uživatele

Průvodce e learningem pro uživatele Průvodce e learningem pro uživatele 1. Přihlašovací odkaz Přihlašovací odkaz k Vašim kurzům obdržíte na Vaši emailovou schránku. Nepotřebujete žádné přihlašovací jméno ani heslo. Ke všem kurzům se dostanete

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY INTERNETOVOU APLIKACÍ Obsah: 1. Úvodní informace... - 2-1.1. Vaše emailová adresa... - 2-1.2. Web adresa... - 3-1.3. Studenti studující v anglickém jazyce... - 3-1.4. Přihlášení...

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE Dobrý den, tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka -

Více

Základní přehled informací k přijímacímu řízení

Základní přehled informací k přijímacímu řízení Základní přehled informací k přijímacímu řízení Přihláška ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Průvodce studenta WebCT

Průvodce studenta WebCT Průvodce studenta WebCT Petra Poulová 2008 Obsah: WebCT na UHK... 3 Popis prostředí kurzu... 4 Popis jednotlivých nástrojů... 6 Práce s Poštou a Diskusí... 9 Odevzdávání Úkolů... 11 Vypracování Testů...

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více