Docházkové systémy. ANeT. time. pro menší, střední a rozsáhlé organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Docházkové systémy. ANeT. time. pro menší, střední a rozsáhlé organizace"

Transkript

1 Docházkové systémy ANeT time pro menší, střední a rozsáhlé organizace

2 Máte přehled o skutečně odpracované době svých zaměstnanců? Chtěli byste být informování o přítomnosti a absencích pracovníků, pozdních příchodech, dřívějších odchodech či neevidovaných delších přestávkách? Potřebujete mít rychle dohledatelnou dokumentaci všech zaměstnanců a jejich pracovních listů? Přejete si vlastnit nástroj k přehlednému plánování směn, absencí či pohotovostí? Rádi byste měli automatickou kontrolu dle Zákoníku práce? Docházkový systém ANeT-Time 10 slouží primárně k evidenci odpracované doby v malých, středních i velkých organizacích. Pomocí rychlého, přesného a automatického vyhodnocování odpracované doby a příplatků, v návaznosti na nastavení pracovní doby konkrétního pracovníka (např. směnný provoz), systém ANeT-Time 10 odbourává ruční záznamy, složité a zdlouhavé výpočty a tak šetří nejen cenný čas lidských zdrojů, ale i náklady firem, které se mohou využít efektivnějším způsobem. ANeT-Time 10 pomáhá při kontrole dodržování legislativy - Zákoníku práce, která je v aplikaci nepřetržitě aktualizována. Docházkový systém ANeT-Time 10 je uspořádán modulárně a konkrétní moduly je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. Z připravených modulových konfigurací - cenově zvýhodněných produktových balíčků - si snadno vyberete ten, který vám bude nejlépe vyhovovat. Nezaplatíte přitom ani korunu za něco, co ve skutečnosti nepotřebujete. A v případě, že se po čase rozšíří vaše požadavky, jednoduše si přikoupíte potřebný modul.

3 Proč docházkový systém ANeT Time Přizpůsobivost a flexibilita systému. Docházkový systém ANeT-Time 10 je vyvíjen vlastními kapacitami firmy ANeT, což zaručuje vysokou flexibilitu SW i HW systému, další vývoj a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka. Firma ANeT má vlastní vývojové, výrobní i realizační kapacity pro HW i SW systému. Servis a podpora. Pro zlepšení uživatelského komfortu zajišťujeme celoroční podporu našich softwarových i hardwarových produktů. Jste zbaveni veškerých starostí a obav před možnou havárií systému. Vlastní realizační a servisní kapacity umožňují garantovat vysokou kvalitu prováděných prací a poskytovat trvalý záruční i pozáruční servis na realizované projekty. V rámci servisu je možno také využívat efektivní a vysoce zabezpečenou technologii vzdálené správy zákaznické podpory GoTo Assist! Komunikační moduly s vyššími informačními systémy. Docházkový systém jako komplexní vstupní systém pro vyšší informační systémy. Komunikační moduly se systémy SAP R/3, Global Elanor, Navision, Nugget, KS Program, JKR Byznys, ASEI, Cerpass, K2, M-PRO, Granus, Movex, NJK Unicos, FLUX, Helios a další Integrace s ostatními systémy. Propojení docházkového systému s plánovacím systémem ANeT-Plan, se systémy kontroly vstupu, stravování, systémy sledování zakázek,... Implementační projekt. Návrh řešení systému dle potřeb a možnosti zákazníka, konzultace a poradenství. Konfigurace HW a parametrizace SW podle konkrétních potřeb zákazníka. Zvýšení efektivity práce. Získáte přehled o odpracované době jednotlivých pracovníků. Přesně určíte kdo a kdy je v práci. Výrazně eliminujete dobu, kterou zaměstnanci tráví v pracovní době mimo své pracoviště. Komplexní dodávka. Návrh řešení, implementační projekt, projektová dokumentace, instalace a montáž HW, implementace SW, oživení systému jako celku, nastavení a parametrizace SW, administrátorské a uživatelské školení, propojení s ostatními informačními systému, zákaznická podpora, hotline, servis a údržba, neustálý vývoj systému, update a upgrade, libovolné rozšiřování, zákaznické úpravy i řešení. Snížení nákladů na zpracování mezd. Odstranění ručního pořizování časových údajů. Pomocí čteček, terminálů a identifikačních médií pořizujete automaticky časové události. Výrazně zkrátíte dobu potřebnou ke zpracování mezd. Docházkový systém je komplexní vstupní systém pro mzdové systémy. Dodržení legislativy zákoníku práce. Plně zajistíte dodržení legislativy dle Zákoníku práce (v systému jsou implementovány funkce podporující kontrolu souvisejících paragrafů Zákoníku práce, např. přestávky v práci). Modularita docházkového systému. Z modulových konfigurací vyberete ten, který bude nejlépe vyhovovat. Nezaplatíte přitom ani korunu za to, co ve skutečnosti nepotřebujete. Při rozšíření potřeb jednoduše příslušný modul dokoupíte. Libovolné rozšiřování hardware. Pružné vytváření sestav. Systém je navržen jako stavebnice, proto je vhodný pro různé požadavky rozmístění čtecích zařízení. Zákaznický přístup. Přizpůsobení docházkového systému specifickým požadavkům. Řešení pro každého zákazníka je jedinečné a vychází ze specifických potřeb konkrétní firmy. Vždy je navrženo a nastaveno tak, aby vyhovovalo pracovním postupům a procesům ve společnosti či požadavkům na propojení se systémy dodavatelů. Návratnost a trvalá záruka investice. Rychlá návratnost investice. Vložené prostředky jsou trvale zachovány pro další rozvoj. Systém se plynule přizpůsobuje aktuálním potřebám souvisejícím s velikostí licence, rozmístění a počtu terminálů a čteček či provedením speciálních zákaznických úprav. Osvědčená řešení v praxi. V České a Slovenské republice je realizováno více než 800 implementací. Užívání systémů ANeT v rozmanitých oborech (např. automobilový a strojírenský průmysl, obchodní řetězce, energetika, plynárenství, finance a bankovnictví, zdravotnictví...) dokazuje variabilitu, flexibilitu a komplexnost našeho řešení.

4 Docházkový systém ANeT-Time 10 BASIC je základní modul docházkového systému, který obsahuje běžné funkce a je určen pro zpracování komplexní agendy vedení docházky zaměstnanců malých a středních firem. Implementace sytému je velmi snadná. Tento vybraný produkt nelze rozšiřovat o další moduly. Běžné funkce docházkového systému: administrace přístupových práv správa organizace: organizační střediska a zařazení osob, karta osoby. průchody za osobu a za středisko pracovní list měsíční (4-týdenní) převody salda měsíční (4-týdenní) blokování pracovního listu plánování absencí za osobu plánování směn za osobu sledování přítomností všech pracovníků modely pracovní doby kalendář výjimek terminály; vzkazy základní sada pokročilých vlastností modelů pracovní účty (bez možnosti změny typu) nastavení parametrů aplikace, uživatelů systému výpočtové kombinace průchodů letní a zimní čas ANeT-Time 10 STANDARD je modulární docházkový systém určený pro středně velké společnosti. Jedná se o komplexní vstupní systém pro přípravu dat pro mzdové systémy. Systém lze libovolně rozšiřovat o přídavné moduly, které je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. všechny funkce verze BASIC poslední/hromadné průchody hromadné změny středisek a pracovních modelů hromadné zpracování pracovních listů plánování absencí za středisko plánování směn za středisko pracovní účty dovolená: nárok roční/měsíční, převod sledování přítomnosti pracovníků za středisko pokročilé vlastnosti pracovních modelů absence pro terminál reporty a statistiky lze rozšiřovat o přídavné moduly Docházkový systém ANeT-Time 10 ENTERPRISE je nejvyšší verze docházkového systému určena pro střední a velké společnosti. Jedná se o komplexní vstupní systém pro přípravu dat pro mzdové systémy. Obsahuje veškeré aktuální moduly ANeT-Time 10. Implementace verze ENTERPRISE je řízena implementačním projektem. střední a rozsáhlé společnosti všechny funkce verze STANDARD + veškeré rozšiřovací moduly, jako například plánování přesčasů, žurnálování,... Rozšiřovací moduly pro verzi STANDARD: týdenní režimy: týdenní pracovní list týdenní převody salda služební cesty: nastavení služebních cest alokace nákladů do nákladových středisek parametrizace a plánování pohotovostí vyrovnávací období uživatelské statistiky pracovních účtů stravenky: prodej a převod stravenek importy a exporty

5 Základní vlastnosti aplikace ANeT Time Nové uživatelské rozhraní Aplikace ANeT-Time 10 obsahuje zcela nové, přepracované grafické rozhraní. Nová podoba je mnohem více uživatelsky příjemná, jednou z nových možností, je například vlastní pozadí aplikace. Další funkcí usnadňující práci je tzv. Rychlá nabídka, která umožňuje si vytvořit seznam ikon nejpoužívanější oken. Nebo dále Pomocník ANeT, což je vlastně rychlá interaktivní nápověda. Správa organizací, středisek a osob Organizace je rozdělena do středisek a podstředisek, do kterých jsou zařazeni pracovníci. Každý zaměstnanec má přidělenou osobní kartu, s možností vložení fotografie, v níž naleznete všechny potřebné informace přes osobní údaje včetně osobního čísla, středisko, model pracovní doby, číslo identifikačního čipu, aktuální stav přítomnosti a další informace. Seznam zaměstnanců obsahuje i kartu pracovníka, který již ukončil pracovní poměr, ale přejete si ho mít i nadále v evidenci. Administrace systému vám nabízí pro rychlou personální agendu provádět i hromadné úkony typu hromadná změna středisek nebo hromadná změna modelu pracovní doby. Ke každodennímu sledování docházky zaměstnanců můžete využít funkce přítomnosti a to buď jednoho zaměstnance za libovolné období nebo všech osob na základě zvoleného střediska, popřípadě všech zaměstnanců ze všech středisek. Modely pracovní doby Modely pracovní doby jsou základním kamenem konfigurace systému. Jejich nastavení se provádí vždy na základě konkrétních potřeb a požadavků dané firmy. V modelu pracovní doby si určíte délku úvazku, která nemusí být shodná s délkou směny a to například v případě 12-ti hodinových směn, délky přestávek a jejich maximální počet za den, časové zaokrouhlení příchodu/odchodu zaměstnance a další. Systém obsahuje Standardní modely pracovní doby pro zaměstnance, kteří nepracují ve směnném provozu a mají pevně definovanou pracovní dobu od pondělí do pátku. Pro pracovníky směnného provozu existuje různá škála typu směnného modelu - například Směnný automatický, který přidělí pracovníkovi nadefinovanou směnu z přiděleného modelu pracovní doby (ranní, odpolední, noční...) podle jeho časového příchodu na pracoviště či odchodu z něj, popřípadě dle obou kombinací. Mezi dalšími možnostmi je i typ modelu pracovní doby Směnný, v němž se přesně určí cyklus směn, který se zaměstnanci od zvoleného období odstartuje a pracovníkovi je z tohoto cyklu směna automaticky přidělena. Samozřejmě je vždy možnost změnit typ směny u všech směnných modelů pracovní doby. Modely pracovní doby: volný, standardní, standardní s přerušením, směnný, směnný s automatickým přidělováním směn, směnný se společnými směnami, směnný s přímým nastavení, směnný s přímým nastavením s přerušením a další... Ke každému modelu můžete nadefinovat množinu pokročilých vlastností, které mohou dále měnit a opravovat vlastnosti výpočtů konkrétního modelu pracovní doby. Verze ANeT-Time 10 nově obsahuje podrobného průvodce pro vytváření vlastních modelů pracovní doby.

6 Pracovní list měsíční, 4 - týdenní, týdenní Pracovní list je základním výstupem z docházkového systému. Výstup ve formě pracovního listu zaměstnance je obdoba měsíčního výkazu. Poskytuje přehledný výpis všech průchodů osoby detailně po dnech v pevném časovém intervalu (kalendářní měsíc, čtyři týdny, týden), vypočítává celkové odpracované doby, přesčas, nadpracování a další účty, které zároveň umožňuje editovat. Pokud má osoba směnný model, můžete zde korigovat přidělené směny. Je zde možnost také převádět či proplácet salda, eventuálně je ručně upravovat. Na každém pracovním listě zaměstnance je k nahlédnutí jeho model pracovní doby i informace o porušení Zákoníku práce, pokud se tak stalo. Na konci období je pracovní list zkontrolován a potvrzen. Potvrzením pracovního listu se dosáhne žádaného efektu, kdy již není možné dále provádět jakékoli úpravy v pracovním listě a v nichž se neprojeví pozdější změny v nastavení systému. Odblokovat pracovní list může pouze uživatel s patřičnými uživatelskými právy. Průchody za osobu a za středisko, poslední a hromadné průchody Průchody jsou zaznamenávány terminály, popřípadě vytvořeny z klientské stanice, v celé firmě a jsou základní informací pro vyhodnocování docházky vašich zaměstnanců. Systém nabízí rychlý přehled všech průchodů za zvolené období u osoby nebo za středisko. Ke každému průchodu je pro informaci zobrazen název terminálu, na kterém byl průchod označen, nebo zda průchod byl vytvořen ručně z počítače. V seznamu průchodů naleznete i průchody opravené či smazané společně s jménem uživatele, který provedl ruční zásah z klientské stanice. I zde je možné průchody editovat.

7 Výpočtové kombinace průchodů Pomocí této funkce lze nastavit různými kombinacemi příchodů a odchodů výpočet dat docházkového systému (odpracovaná doba, služební cesta, ošetření u lékaře, nemoc, dovolená...). Základní kombinace jsou již nastaveny při instalaci systému, které mohou být měněny a další kombinace přidávány dle vašich potřeb. Plánování absencí, směn a přesčasů za osobu a za střediska Dovolená je v systému chápána jako standardní absence a můžete ji pracovníkovi zadat do pracovního plánu tak jako kterýkoli vámi zvolený absenční účet, například služební cesta. Pomocí odpracované doby a absence v souvislosti s nastavením obdržíte okamžitě číselnou hodnotu v podobě počtu stravenek na které mají zaměstnanci nárok, pokud jim je tento benefit poskytován. Samozřejmě se to týká i cestovného. Systém vám také okamžitě poskytuje i přehled o počtu dní - nároků roční dovolené, jeho čerpání, zůstatku a převodu do dalšího období. Plánování směn je užitečný nástroj pomocí něhož je možné zaměstnancům odstartovat směnný cyklus nebo jim upravit směny dle aktuálních změn s ohledem na jiné směny a naplánované absence. ANeT-Time 10 Enterprise umožňuje nově také plánování přesčasů. Úkolem této funkce je zjednodušit a zpřehlednit agendu přesčasů do jednoho přehledného okna a umožnit lepší kontrolu nad schvalováním přesčasů. Díky tomu odpadá pracné a nepřehledné zadávání přesčasů v pracovních listech. Uživatelé systému Každý, kdo bude pracovat se softwarovým produktem ANeT-Time 10, musí být v systému zaveden jako uživatel systému. Každému zadanému uživateli se přidělí odpovídající úroveň práv. Zatímco Správce systému má práva na čtení i zápis ve všech oknech, například Personalista má omezeny možnosti editace systémového nastavení. Každému uživateli je také přiřazeno středisko (popřípadě pouze vybraní zaměstnanci), kterému má právo dle nastavení uživatelského práva editovat systém. Existuje i takzvaný přihlašovací účet Náhled, který umožní pracovníkovi pouze náhled do systému, opět jen na zvolené zaměstnance či střediska, bez jakéhokoli zásahu do něj. Od verze ANeT-Time 10 došlo ke změně definování uživatelských práv, nyní je možné využívat i tzv. negativních oprávnění. Dosud se práva pouze povolovala, nyní je možné přístup i zakázat. Je to výhodné například tehdy, pokud je povolen přístup na celé středisko a je třeba znepřístupnit některé osoby.

8 Letní a zimní čas V docházkovém systému můžete nastavit přesný datum a čas, kdy dochází ke změně zimního času a naopak. To je důležité pro správný výpočet odpracovaných hodin na noční směně, která je změnou času přímo zasažena. Terminály, vzkazy V aplikaci naleznete i seznam všech terminálů, jimž můžete nastavit typy průchodů, které se budou po vámi zvolenou dobu automaticky zobrazovat na terminálu, terminálech. Můžete zde také určit zaměstnance, skupiny zaměstnanců, a jejich přesně přidělená práva přístupu na vybrané terminály. Dle potřeby můžete zadávat prostřednictvím docházkového systému vzkazy na terminály zaměstnanci či zaměstnancům. Žurnálování provozu Aplikace ANeT-Time 10 obsahuje novou funkci, tzv. žurnálování provozu. Jedná se o sledování změn v obsahu některých důležitých tabulek. Účelem je zajištění záznamu o změnách v konfiguračních tabulkách, které ovlivňují výpočty aplikace ANeT-Time 10 a možnost pozdější analýzy těchto informací.tyto informace také slouží k vyššímu zabezpečení aplikace. Příklad některých přídavných modulů: Statistiky a reporty Statistika denních a měsíčních účtů slouží ke generování statistických sestav, přičemž je uživateli umožněn výběr těch dat (účtů), které si přeje, aby statistika obsahovala. Statistiky lze tvořit za osobu nebo za středisko, přičemž nadefinovanou statistiku lze uložit a zužitkovat pro pravidelné vyhodnocení zvolených dat. Reporty jsou předdefinované sestavy uložené v databázi a zobrazují se v přehledné stromové struktuře. Jednotlivé skupiny reportů: personální reporty, přehled potvrzení pracovních listů, přehled nákladového střediska, přehled docházky, účtů, statistika chyb, dovolené, salda, účtů, stravenek apod. Reporty jsou standardizovány, ale je možné vytvořit speciální statistiky na přání zákazníka.

9 Pohotovosti Pohotovost je odměňována dle zákoníku práce, a proto je důležitým údajem exportu pro mzdové systémy. Pomocí tohoto modulu můžete plánovat pohotovosti na pracovišti i pohotovosti mimo pracoviště. Údaje o době pohotovosti můžete libovolně upravovat či rušit. V souvislosti s tím se automaticky vyhodnotí nejen počet hodin/směn pohotovostí za zvolené období, ale také i příplatkový účet za tyto pohotovosti. Plánovat pohotovosti můžete nejen jednotlivým osobám, ale také celému středisku. Funkce Plánování pohotovosti za středisko umožňuje zobrazit je současně s přehledem směn a plánovaných absencí střediska, takže můžete upravit pohotovosti dle aktuálních změn s ohledem na změny v plánu směn a absencí. Pohotovosti lze parametrizovat dle vašich konkrétních požadavků, nastavíte si Minimální sazby za den apod. Vše závisí na nastavení systému dle vašich požadavků, které se mohou měnit a s tím i nastavení aplikace. Nákladová střediska Organizační střediska slouží primárně k řízení přístupových práv nadřízeného pracovníka k podřízenému. Nákladová střediska však umožňují alokaci nákladů na konkrétní skupiny, které mohou být odlišné od organizační struktury vaší firmy. Nákladová střediska umožňují přesouvat pracovníky dynamicky mezi nákladovými skupinami prakticky bez omezení. Můžete provést i několik změn denně a příslušné minuty se automaticky započítávají na příslušná nákladová střediska. Výsledky lze zobrazit pomocí statistik.

10 Webový klient docházkového systému WebTime Komunikace s docházkovým systémem z jakéhokoli místa na světě! Přístup k docházkovým datům z domu, dovolené či služební cesty Vám umožní aplikace WebTime docházkového systému. Plná funkcionalita běžného provozu docházky a zvýšení efektivity používání docházky jsou hlavními přednostmi této aplikace. Aplikace WebTime je lehkým klientem docházkového systému a je určen pro osoby zodpovědné za docházku zaměstnanců - ideální pro správu vedoucích pracovníků. Docházkový systém přináší úsporu času i prostředků při shromažďování docházkových dat, zrychluje jejich zpracování a umožňuje dříve nesplnitelný okamžitý přístup a kontrolu nad nimi. Pomocí správného plánování vede k zefektivnění práce celé společnosti. Webový klient přináší zjednodušení přístupu pracovníků k docházkovým datům. Základní vlastnosti aplikace WebTime Správa agendy osob, seznam osob, seznam středisek Správa osob - přidání, zrušení a editace osob Správa čipů osoby - přiřazení a zrušení čipu Správa modelů osoby - přiřazení a zrušení modelu Sledování přítomnosti a posledních průchodů za středisko a za osobu Aktuální přítomnost osob Přítomnost osob k určitému datu Editace průchodů jednotlivců a celého střediska

11 Plánování Plánování směn osoby - je možné plánovat směny standardních modelů (fondové a zástupné směny) i modelů s přímým přidělováním časů (s přerušením i bez přerušení), dále zarážky a jejich offset Plánování absencí za středisko Plánování pohotovostí Pracovní list Editace průchodů, příplatků, směn Převody sald a přesčasů Náhled modelu pracovní doby Dynamické přestávky Tisk pracovního listu Seznam nepotvrzených a odblokování potvrzených osob Statistiky a reporty uživatelsky definovatelné měsíční statistiky uživatelsky definovatelné denní statistiky nákladová střediska potvrzené pracovní listy přehled docházky přehled účtů statistika chyb statistika dovolené (jednoduché sledování dovolené) statistika salda statistika účtů stravenky (nárok na stravenky) Aplikační server generuje zobrazované stránky, provádí výpočty a jinou aplikační logiku, takže se veškeré změny okamžitě promítnou do ostatních položek (např. saldo za den/měsíc).

12 Informační kiosek docházkového systému ViewTime Pracovní list přístupný všem uživatelům! Aplikace ViewTime je určena pro nasazení v informačních kioscích (tedy je optimalizována pro ovládání pomocí dotykové obrazovky). Každý zaměstnanec se tedy může podívat a zkontrolovat svůj pracovní list a to na základě přihlášení svoji identifikační kartou pomocí externího snímače karet PC-Term-USB. Je možné zobrazit pracovní listy i pro minulá období. Je zakázána jakákoli možnost editace, aplikace má právě jen informativní účel. Základní vlastnosti aplikace ViewTime: náhled pracovního listu za daný měsíc možnost listování v pracovních listech měsíců předešlých zakázána jakákoli možnost editace v případě použití v informačním kiosku přihlášení k aplikaci identifikační kartou pomocí externího snímače k PC v případě použití jako internetové/intranetové aplikace přihlašovacím dialogem

Základní vlastnosti docházkového systému verze ENTERPRISE

Základní vlastnosti docházkového systému verze ENTERPRISE Docházkový systém ANeT-Time je určen k evidenci a automatickému zpracování odpracované doby s využitím identifikačních médií. Nahrazuje doposud používané ruční způsoby evidence docházky a poskytuje rychlé,

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů. podnikejte s přehledem

Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů. podnikejte s přehledem Docházka RON SOFTWARE Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND - Systém pro rozvrhování pracovní doby Webová aplikace pro zadávání přítomností a nepřítomností Webová aplikace s

Více

Pracovní dny. Pracovní doby

Pracovní dny. Pracovní doby Software Modul docházky - MDO Evidence a vyhodnocení docházky osob, verze 4 Rozšiřující modul Aktion Široké možnosti nastavení parametrů Tvorba pracovních kalendářů Definice různých typů pracovních dnů

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy Kompletním IT Počítačové sítě Servery Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Docházkové systémy 2. obsah 3. o nás 4. služby 5.-6. reference 7. technologie 8. benefity 9. systémy

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

DOCHÁZKA - Intraweb. Intrawebové rozhraní programu Docházka. Uživatelská příručka. 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz

DOCHÁZKA - Intraweb. Intrawebové rozhraní programu Docházka. Uživatelská příručka. 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz DOCHÁZKA - Intraweb Intrawebové rozhraní programu Docházka Uživatelská příručka 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz OBSAH 1 1 Docházkový systém - modul Intraweb 2 Osobní údaje 3 Docházka zaměstnance

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228 e-mail Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Hodonín/dne INV/2009 Horňákova/346 2009-03-13 Poptávka na software na plánování směn Vážení obchodní přátelé, dovolte mi oslovit Vás pro účast

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523 OBCHODNÍ MATERIÁL Identifikační systém wam4 docházka MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ v. 060523 Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS, a.s. 3 2. Nabízené řešení identifikačního

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Metodika obsluhy snímače bezkontaktních identifikačních karet REA::Touch

Metodika obsluhy snímače bezkontaktních identifikačních karet REA::Touch Metodika obsluhy snímače bezkontaktních identifikačních karet REA::Touch - 1 - REA_Passport_MetodikaPouziti_CZ_TUZVO.doc POPIS JEDNOTLIVÝCH KLÁVES Pracovná doba Služobná cesta Obed Lekár Dovolenka Choroba

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více