Docházkové systémy. ANeT. time. pro menší, střední a rozsáhlé organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Docházkové systémy. ANeT. time. pro menší, střední a rozsáhlé organizace"

Transkript

1 Docházkové systémy ANeT time pro menší, střední a rozsáhlé organizace

2 Máte přehled o skutečně odpracované době svých zaměstnanců? Chtěli byste být informování o přítomnosti a absencích pracovníků, pozdních příchodech, dřívějších odchodech či neevidovaných delších přestávkách? Potřebujete mít rychle dohledatelnou dokumentaci všech zaměstnanců a jejich pracovních listů? Přejete si vlastnit nástroj k přehlednému plánování směn, absencí či pohotovostí? Rádi byste měli automatickou kontrolu dle Zákoníku práce? Docházkový systém ANeT-Time 10 slouží primárně k evidenci odpracované doby v malých, středních i velkých organizacích. Pomocí rychlého, přesného a automatického vyhodnocování odpracované doby a příplatků, v návaznosti na nastavení pracovní doby konkrétního pracovníka (např. směnný provoz), systém ANeT-Time 10 odbourává ruční záznamy, složité a zdlouhavé výpočty a tak šetří nejen cenný čas lidských zdrojů, ale i náklady firem, které se mohou využít efektivnějším způsobem. ANeT-Time 10 pomáhá při kontrole dodržování legislativy - Zákoníku práce, která je v aplikaci nepřetržitě aktualizována. Docházkový systém ANeT-Time 10 je uspořádán modulárně a konkrétní moduly je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. Z připravených modulových konfigurací - cenově zvýhodněných produktových balíčků - si snadno vyberete ten, který vám bude nejlépe vyhovovat. Nezaplatíte přitom ani korunu za něco, co ve skutečnosti nepotřebujete. A v případě, že se po čase rozšíří vaše požadavky, jednoduše si přikoupíte potřebný modul.

3 Proč docházkový systém ANeT Time Přizpůsobivost a flexibilita systému. Docházkový systém ANeT-Time 10 je vyvíjen vlastními kapacitami firmy ANeT, což zaručuje vysokou flexibilitu SW i HW systému, další vývoj a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka. Firma ANeT má vlastní vývojové, výrobní i realizační kapacity pro HW i SW systému. Servis a podpora. Pro zlepšení uživatelského komfortu zajišťujeme celoroční podporu našich softwarových i hardwarových produktů. Jste zbaveni veškerých starostí a obav před možnou havárií systému. Vlastní realizační a servisní kapacity umožňují garantovat vysokou kvalitu prováděných prací a poskytovat trvalý záruční i pozáruční servis na realizované projekty. V rámci servisu je možno také využívat efektivní a vysoce zabezpečenou technologii vzdálené správy zákaznické podpory GoTo Assist! Komunikační moduly s vyššími informačními systémy. Docházkový systém jako komplexní vstupní systém pro vyšší informační systémy. Komunikační moduly se systémy SAP R/3, Global Elanor, Navision, Nugget, KS Program, JKR Byznys, ASEI, Cerpass, K2, M-PRO, Granus, Movex, NJK Unicos, FLUX, Helios a další Integrace s ostatními systémy. Propojení docházkového systému s plánovacím systémem ANeT-Plan, se systémy kontroly vstupu, stravování, systémy sledování zakázek,... Implementační projekt. Návrh řešení systému dle potřeb a možnosti zákazníka, konzultace a poradenství. Konfigurace HW a parametrizace SW podle konkrétních potřeb zákazníka. Zvýšení efektivity práce. Získáte přehled o odpracované době jednotlivých pracovníků. Přesně určíte kdo a kdy je v práci. Výrazně eliminujete dobu, kterou zaměstnanci tráví v pracovní době mimo své pracoviště. Komplexní dodávka. Návrh řešení, implementační projekt, projektová dokumentace, instalace a montáž HW, implementace SW, oživení systému jako celku, nastavení a parametrizace SW, administrátorské a uživatelské školení, propojení s ostatními informačními systému, zákaznická podpora, hotline, servis a údržba, neustálý vývoj systému, update a upgrade, libovolné rozšiřování, zákaznické úpravy i řešení. Snížení nákladů na zpracování mezd. Odstranění ručního pořizování časových údajů. Pomocí čteček, terminálů a identifikačních médií pořizujete automaticky časové události. Výrazně zkrátíte dobu potřebnou ke zpracování mezd. Docházkový systém je komplexní vstupní systém pro mzdové systémy. Dodržení legislativy zákoníku práce. Plně zajistíte dodržení legislativy dle Zákoníku práce (v systému jsou implementovány funkce podporující kontrolu souvisejících paragrafů Zákoníku práce, např. přestávky v práci). Modularita docházkového systému. Z modulových konfigurací vyberete ten, který bude nejlépe vyhovovat. Nezaplatíte přitom ani korunu za to, co ve skutečnosti nepotřebujete. Při rozšíření potřeb jednoduše příslušný modul dokoupíte. Libovolné rozšiřování hardware. Pružné vytváření sestav. Systém je navržen jako stavebnice, proto je vhodný pro různé požadavky rozmístění čtecích zařízení. Zákaznický přístup. Přizpůsobení docházkového systému specifickým požadavkům. Řešení pro každého zákazníka je jedinečné a vychází ze specifických potřeb konkrétní firmy. Vždy je navrženo a nastaveno tak, aby vyhovovalo pracovním postupům a procesům ve společnosti či požadavkům na propojení se systémy dodavatelů. Návratnost a trvalá záruka investice. Rychlá návratnost investice. Vložené prostředky jsou trvale zachovány pro další rozvoj. Systém se plynule přizpůsobuje aktuálním potřebám souvisejícím s velikostí licence, rozmístění a počtu terminálů a čteček či provedením speciálních zákaznických úprav. Osvědčená řešení v praxi. V České a Slovenské republice je realizováno více než 800 implementací. Užívání systémů ANeT v rozmanitých oborech (např. automobilový a strojírenský průmysl, obchodní řetězce, energetika, plynárenství, finance a bankovnictví, zdravotnictví...) dokazuje variabilitu, flexibilitu a komplexnost našeho řešení.

4 Docházkový systém ANeT-Time 10 BASIC je základní modul docházkového systému, který obsahuje běžné funkce a je určen pro zpracování komplexní agendy vedení docházky zaměstnanců malých a středních firem. Implementace sytému je velmi snadná. Tento vybraný produkt nelze rozšiřovat o další moduly. Běžné funkce docházkového systému: administrace přístupových práv správa organizace: organizační střediska a zařazení osob, karta osoby. průchody za osobu a za středisko pracovní list měsíční (4-týdenní) převody salda měsíční (4-týdenní) blokování pracovního listu plánování absencí za osobu plánování směn za osobu sledování přítomností všech pracovníků modely pracovní doby kalendář výjimek terminály; vzkazy základní sada pokročilých vlastností modelů pracovní účty (bez možnosti změny typu) nastavení parametrů aplikace, uživatelů systému výpočtové kombinace průchodů letní a zimní čas ANeT-Time 10 STANDARD je modulární docházkový systém určený pro středně velké společnosti. Jedná se o komplexní vstupní systém pro přípravu dat pro mzdové systémy. Systém lze libovolně rozšiřovat o přídavné moduly, které je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. všechny funkce verze BASIC poslední/hromadné průchody hromadné změny středisek a pracovních modelů hromadné zpracování pracovních listů plánování absencí za středisko plánování směn za středisko pracovní účty dovolená: nárok roční/měsíční, převod sledování přítomnosti pracovníků za středisko pokročilé vlastnosti pracovních modelů absence pro terminál reporty a statistiky lze rozšiřovat o přídavné moduly Docházkový systém ANeT-Time 10 ENTERPRISE je nejvyšší verze docházkového systému určena pro střední a velké společnosti. Jedná se o komplexní vstupní systém pro přípravu dat pro mzdové systémy. Obsahuje veškeré aktuální moduly ANeT-Time 10. Implementace verze ENTERPRISE je řízena implementačním projektem. střední a rozsáhlé společnosti všechny funkce verze STANDARD + veškeré rozšiřovací moduly, jako například plánování přesčasů, žurnálování,... Rozšiřovací moduly pro verzi STANDARD: týdenní režimy: týdenní pracovní list týdenní převody salda služební cesty: nastavení služebních cest alokace nákladů do nákladových středisek parametrizace a plánování pohotovostí vyrovnávací období uživatelské statistiky pracovních účtů stravenky: prodej a převod stravenek importy a exporty

5 Základní vlastnosti aplikace ANeT Time Nové uživatelské rozhraní Aplikace ANeT-Time 10 obsahuje zcela nové, přepracované grafické rozhraní. Nová podoba je mnohem více uživatelsky příjemná, jednou z nových možností, je například vlastní pozadí aplikace. Další funkcí usnadňující práci je tzv. Rychlá nabídka, která umožňuje si vytvořit seznam ikon nejpoužívanější oken. Nebo dále Pomocník ANeT, což je vlastně rychlá interaktivní nápověda. Správa organizací, středisek a osob Organizace je rozdělena do středisek a podstředisek, do kterých jsou zařazeni pracovníci. Každý zaměstnanec má přidělenou osobní kartu, s možností vložení fotografie, v níž naleznete všechny potřebné informace přes osobní údaje včetně osobního čísla, středisko, model pracovní doby, číslo identifikačního čipu, aktuální stav přítomnosti a další informace. Seznam zaměstnanců obsahuje i kartu pracovníka, který již ukončil pracovní poměr, ale přejete si ho mít i nadále v evidenci. Administrace systému vám nabízí pro rychlou personální agendu provádět i hromadné úkony typu hromadná změna středisek nebo hromadná změna modelu pracovní doby. Ke každodennímu sledování docházky zaměstnanců můžete využít funkce přítomnosti a to buď jednoho zaměstnance za libovolné období nebo všech osob na základě zvoleného střediska, popřípadě všech zaměstnanců ze všech středisek. Modely pracovní doby Modely pracovní doby jsou základním kamenem konfigurace systému. Jejich nastavení se provádí vždy na základě konkrétních potřeb a požadavků dané firmy. V modelu pracovní doby si určíte délku úvazku, která nemusí být shodná s délkou směny a to například v případě 12-ti hodinových směn, délky přestávek a jejich maximální počet za den, časové zaokrouhlení příchodu/odchodu zaměstnance a další. Systém obsahuje Standardní modely pracovní doby pro zaměstnance, kteří nepracují ve směnném provozu a mají pevně definovanou pracovní dobu od pondělí do pátku. Pro pracovníky směnného provozu existuje různá škála typu směnného modelu - například Směnný automatický, který přidělí pracovníkovi nadefinovanou směnu z přiděleného modelu pracovní doby (ranní, odpolední, noční...) podle jeho časového příchodu na pracoviště či odchodu z něj, popřípadě dle obou kombinací. Mezi dalšími možnostmi je i typ modelu pracovní doby Směnný, v němž se přesně určí cyklus směn, který se zaměstnanci od zvoleného období odstartuje a pracovníkovi je z tohoto cyklu směna automaticky přidělena. Samozřejmě je vždy možnost změnit typ směny u všech směnných modelů pracovní doby. Modely pracovní doby: volný, standardní, standardní s přerušením, směnný, směnný s automatickým přidělováním směn, směnný se společnými směnami, směnný s přímým nastavení, směnný s přímým nastavením s přerušením a další... Ke každému modelu můžete nadefinovat množinu pokročilých vlastností, které mohou dále měnit a opravovat vlastnosti výpočtů konkrétního modelu pracovní doby. Verze ANeT-Time 10 nově obsahuje podrobného průvodce pro vytváření vlastních modelů pracovní doby.

6 Pracovní list měsíční, 4 - týdenní, týdenní Pracovní list je základním výstupem z docházkového systému. Výstup ve formě pracovního listu zaměstnance je obdoba měsíčního výkazu. Poskytuje přehledný výpis všech průchodů osoby detailně po dnech v pevném časovém intervalu (kalendářní měsíc, čtyři týdny, týden), vypočítává celkové odpracované doby, přesčas, nadpracování a další účty, které zároveň umožňuje editovat. Pokud má osoba směnný model, můžete zde korigovat přidělené směny. Je zde možnost také převádět či proplácet salda, eventuálně je ručně upravovat. Na každém pracovním listě zaměstnance je k nahlédnutí jeho model pracovní doby i informace o porušení Zákoníku práce, pokud se tak stalo. Na konci období je pracovní list zkontrolován a potvrzen. Potvrzením pracovního listu se dosáhne žádaného efektu, kdy již není možné dále provádět jakékoli úpravy v pracovním listě a v nichž se neprojeví pozdější změny v nastavení systému. Odblokovat pracovní list může pouze uživatel s patřičnými uživatelskými právy. Průchody za osobu a za středisko, poslední a hromadné průchody Průchody jsou zaznamenávány terminály, popřípadě vytvořeny z klientské stanice, v celé firmě a jsou základní informací pro vyhodnocování docházky vašich zaměstnanců. Systém nabízí rychlý přehled všech průchodů za zvolené období u osoby nebo za středisko. Ke každému průchodu je pro informaci zobrazen název terminálu, na kterém byl průchod označen, nebo zda průchod byl vytvořen ručně z počítače. V seznamu průchodů naleznete i průchody opravené či smazané společně s jménem uživatele, který provedl ruční zásah z klientské stanice. I zde je možné průchody editovat.

7 Výpočtové kombinace průchodů Pomocí této funkce lze nastavit různými kombinacemi příchodů a odchodů výpočet dat docházkového systému (odpracovaná doba, služební cesta, ošetření u lékaře, nemoc, dovolená...). Základní kombinace jsou již nastaveny při instalaci systému, které mohou být měněny a další kombinace přidávány dle vašich potřeb. Plánování absencí, směn a přesčasů za osobu a za střediska Dovolená je v systému chápána jako standardní absence a můžete ji pracovníkovi zadat do pracovního plánu tak jako kterýkoli vámi zvolený absenční účet, například služební cesta. Pomocí odpracované doby a absence v souvislosti s nastavením obdržíte okamžitě číselnou hodnotu v podobě počtu stravenek na které mají zaměstnanci nárok, pokud jim je tento benefit poskytován. Samozřejmě se to týká i cestovného. Systém vám také okamžitě poskytuje i přehled o počtu dní - nároků roční dovolené, jeho čerpání, zůstatku a převodu do dalšího období. Plánování směn je užitečný nástroj pomocí něhož je možné zaměstnancům odstartovat směnný cyklus nebo jim upravit směny dle aktuálních změn s ohledem na jiné směny a naplánované absence. ANeT-Time 10 Enterprise umožňuje nově také plánování přesčasů. Úkolem této funkce je zjednodušit a zpřehlednit agendu přesčasů do jednoho přehledného okna a umožnit lepší kontrolu nad schvalováním přesčasů. Díky tomu odpadá pracné a nepřehledné zadávání přesčasů v pracovních listech. Uživatelé systému Každý, kdo bude pracovat se softwarovým produktem ANeT-Time 10, musí být v systému zaveden jako uživatel systému. Každému zadanému uživateli se přidělí odpovídající úroveň práv. Zatímco Správce systému má práva na čtení i zápis ve všech oknech, například Personalista má omezeny možnosti editace systémového nastavení. Každému uživateli je také přiřazeno středisko (popřípadě pouze vybraní zaměstnanci), kterému má právo dle nastavení uživatelského práva editovat systém. Existuje i takzvaný přihlašovací účet Náhled, který umožní pracovníkovi pouze náhled do systému, opět jen na zvolené zaměstnance či střediska, bez jakéhokoli zásahu do něj. Od verze ANeT-Time 10 došlo ke změně definování uživatelských práv, nyní je možné využívat i tzv. negativních oprávnění. Dosud se práva pouze povolovala, nyní je možné přístup i zakázat. Je to výhodné například tehdy, pokud je povolen přístup na celé středisko a je třeba znepřístupnit některé osoby.

8 Letní a zimní čas V docházkovém systému můžete nastavit přesný datum a čas, kdy dochází ke změně zimního času a naopak. To je důležité pro správný výpočet odpracovaných hodin na noční směně, která je změnou času přímo zasažena. Terminály, vzkazy V aplikaci naleznete i seznam všech terminálů, jimž můžete nastavit typy průchodů, které se budou po vámi zvolenou dobu automaticky zobrazovat na terminálu, terminálech. Můžete zde také určit zaměstnance, skupiny zaměstnanců, a jejich přesně přidělená práva přístupu na vybrané terminály. Dle potřeby můžete zadávat prostřednictvím docházkového systému vzkazy na terminály zaměstnanci či zaměstnancům. Žurnálování provozu Aplikace ANeT-Time 10 obsahuje novou funkci, tzv. žurnálování provozu. Jedná se o sledování změn v obsahu některých důležitých tabulek. Účelem je zajištění záznamu o změnách v konfiguračních tabulkách, které ovlivňují výpočty aplikace ANeT-Time 10 a možnost pozdější analýzy těchto informací.tyto informace také slouží k vyššímu zabezpečení aplikace. Příklad některých přídavných modulů: Statistiky a reporty Statistika denních a měsíčních účtů slouží ke generování statistických sestav, přičemž je uživateli umožněn výběr těch dat (účtů), které si přeje, aby statistika obsahovala. Statistiky lze tvořit za osobu nebo za středisko, přičemž nadefinovanou statistiku lze uložit a zužitkovat pro pravidelné vyhodnocení zvolených dat. Reporty jsou předdefinované sestavy uložené v databázi a zobrazují se v přehledné stromové struktuře. Jednotlivé skupiny reportů: personální reporty, přehled potvrzení pracovních listů, přehled nákladového střediska, přehled docházky, účtů, statistika chyb, dovolené, salda, účtů, stravenek apod. Reporty jsou standardizovány, ale je možné vytvořit speciální statistiky na přání zákazníka.

9 Pohotovosti Pohotovost je odměňována dle zákoníku práce, a proto je důležitým údajem exportu pro mzdové systémy. Pomocí tohoto modulu můžete plánovat pohotovosti na pracovišti i pohotovosti mimo pracoviště. Údaje o době pohotovosti můžete libovolně upravovat či rušit. V souvislosti s tím se automaticky vyhodnotí nejen počet hodin/směn pohotovostí za zvolené období, ale také i příplatkový účet za tyto pohotovosti. Plánovat pohotovosti můžete nejen jednotlivým osobám, ale také celému středisku. Funkce Plánování pohotovosti za středisko umožňuje zobrazit je současně s přehledem směn a plánovaných absencí střediska, takže můžete upravit pohotovosti dle aktuálních změn s ohledem na změny v plánu směn a absencí. Pohotovosti lze parametrizovat dle vašich konkrétních požadavků, nastavíte si Minimální sazby za den apod. Vše závisí na nastavení systému dle vašich požadavků, které se mohou měnit a s tím i nastavení aplikace. Nákladová střediska Organizační střediska slouží primárně k řízení přístupových práv nadřízeného pracovníka k podřízenému. Nákladová střediska však umožňují alokaci nákladů na konkrétní skupiny, které mohou být odlišné od organizační struktury vaší firmy. Nákladová střediska umožňují přesouvat pracovníky dynamicky mezi nákladovými skupinami prakticky bez omezení. Můžete provést i několik změn denně a příslušné minuty se automaticky započítávají na příslušná nákladová střediska. Výsledky lze zobrazit pomocí statistik.

10 Webový klient docházkového systému WebTime Komunikace s docházkovým systémem z jakéhokoli místa na světě! Přístup k docházkovým datům z domu, dovolené či služební cesty Vám umožní aplikace WebTime docházkového systému. Plná funkcionalita běžného provozu docházky a zvýšení efektivity používání docházky jsou hlavními přednostmi této aplikace. Aplikace WebTime je lehkým klientem docházkového systému a je určen pro osoby zodpovědné za docházku zaměstnanců - ideální pro správu vedoucích pracovníků. Docházkový systém přináší úsporu času i prostředků při shromažďování docházkových dat, zrychluje jejich zpracování a umožňuje dříve nesplnitelný okamžitý přístup a kontrolu nad nimi. Pomocí správného plánování vede k zefektivnění práce celé společnosti. Webový klient přináší zjednodušení přístupu pracovníků k docházkovým datům. Základní vlastnosti aplikace WebTime Správa agendy osob, seznam osob, seznam středisek Správa osob - přidání, zrušení a editace osob Správa čipů osoby - přiřazení a zrušení čipu Správa modelů osoby - přiřazení a zrušení modelu Sledování přítomnosti a posledních průchodů za středisko a za osobu Aktuální přítomnost osob Přítomnost osob k určitému datu Editace průchodů jednotlivců a celého střediska

11 Plánování Plánování směn osoby - je možné plánovat směny standardních modelů (fondové a zástupné směny) i modelů s přímým přidělováním časů (s přerušením i bez přerušení), dále zarážky a jejich offset Plánování absencí za středisko Plánování pohotovostí Pracovní list Editace průchodů, příplatků, směn Převody sald a přesčasů Náhled modelu pracovní doby Dynamické přestávky Tisk pracovního listu Seznam nepotvrzených a odblokování potvrzených osob Statistiky a reporty uživatelsky definovatelné měsíční statistiky uživatelsky definovatelné denní statistiky nákladová střediska potvrzené pracovní listy přehled docházky přehled účtů statistika chyb statistika dovolené (jednoduché sledování dovolené) statistika salda statistika účtů stravenky (nárok na stravenky) Aplikační server generuje zobrazované stránky, provádí výpočty a jinou aplikační logiku, takže se veškeré změny okamžitě promítnou do ostatních položek (např. saldo za den/měsíc).

12 Informační kiosek docházkového systému ViewTime Pracovní list přístupný všem uživatelům! Aplikace ViewTime je určena pro nasazení v informačních kioscích (tedy je optimalizována pro ovládání pomocí dotykové obrazovky). Každý zaměstnanec se tedy může podívat a zkontrolovat svůj pracovní list a to na základě přihlášení svoji identifikační kartou pomocí externího snímače karet PC-Term-USB. Je možné zobrazit pracovní listy i pro minulá období. Je zakázána jakákoli možnost editace, aplikace má právě jen informativní účel. Základní vlastnosti aplikace ViewTime: náhled pracovního listu za daný měsíc možnost listování v pracovních listech měsíců předešlých zakázána jakákoli možnost editace v případě použití v informačním kiosku přihlášení k aplikaci identifikační kartou pomocí externího snímače k PC v případě použití jako internetové/intranetové aplikace přihlašovacím dialogem

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

IKOS D3. Systém evidence docházky

IKOS D3. Systém evidence docházky 3 IKOS D3 Systém evidence docházky Docházkový systém IKOS-D3 ve spojení s terminály pro sběr dat je určen pro automatizovanou evidenci docházky, řízení přístupů osob do vymezených prostor, sledování výrobních

Více

Změny a nové funkce v aktuálních revizích

Změny a nové funkce v aktuálních revizích Změny a nové funkce v aktuálních revizích Poslední revize dne 13.7.2010 Revize 3.00.0140 1. Kompatibilita: - MyODBC verze 5.1: Do dialogu nastavujícího připojení k MySQL databázovému serveru byla doplněna

Více

Váš informační systém

Váš informační systém modul stravování Váš informační systém Hledáte dostupné a spolehlivé řešení pro Vaši docházku nebo stravování? Informační systém Vám toho nabízí mnohem víc. Představuje novou generaci řešení provozních

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM

DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM OBSAH DOCHÁZKA... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Popis docházkového a přístupového systému... 3 Služby... 8 Výhody nabízeného řešení...

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY MZDY PROFI PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY OBSAH MZDY PROFI... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Význam programu... 3 Personalistika... 3 Mzdy... 3 Zaměstnanec...

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM SPA oborové řešení pro hotely a lázně. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM SPA oborové řešení pro hotely a lázně. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM SPA oborové řešení pro hotely a lázně MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více