Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu"

Transkript

1 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička

2 OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje Nástroje s repository eclarus Popis Funkcionalita Podpora ze strany výrobce Licence a cena Uživatelské rozhraní IDS SCHEER ARIS Design Platform Popis Funkcionalita Spolupráce s jiným SW Licence a cena Podpora ze strany výrobce Service Management Hodnocení MagicDraw UML Popis Funkcionalita Licence a cena Podpora ze strany výrobce Hodnocení SELECT ARCHITECT Popis Funkcionalita Podporované modely a nástroje Tabulka funkcionality Podpora ze strany výrobce Uživatelské rozhraní Hodnocení SYBASE POWER DESIGNER Popis Funkcionalita Licence a cena... 50

3 Podpora ze strany výrobce Uživatelské rozhraní Hodnocení Visual Paradigm for UML Popis Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Hodnocení Nástroje bez repository Altova Umodel Popis Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Hodnocení Astah* Popis Funkcionalita Licence a cena Hodnocení Craft.CASE Popis Funkcionalita Licence a cena Hodnocení Enterprise Architect Popis Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Hodnocení IBM Rational software modeler Popis Funkcionalita Licence a cena... 88

4 Uživatelské rozhraní Podpora ze strany dodavatele Hodnocení Office Visio Popis Funkcionalita Cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce důvodů, proč využívat Visio Hodnocení ADONIS Popis Funkcionalita Licence a cena ORACLE DESIGNER Popis Funkcionalita Tabulka funkcionality Nástroje pro modelování Nástroje pro návrh a generování Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Licence a cena Hodnocení TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO Popis Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany dodavatele Hodnocení OpenSource nástroje ArgoUML Popis Tento nástroj je vytvořen na Javě a jak název napovídá, podporuje standardy UML. Funguje na všech platformách, které podporují Javu. Je založen na konvencích již starší verze UML, a to konkrétně na 1.4., a proto zde chybí některé diagramy Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní

5 Zajímavosti Hodnocení DB Designer Popis Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany dodavatele Hodnocení MySQL Workbench Popis Funkcionalita Licence a cena Uživatelské rozhraní Podpora ze strany dodavatele Hodnocení Open System Architect Popis Funkcionalita a uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Licence a cena Hodnocení Umbrello UML Modeller Popis Funkcionalita Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Licence a cena Hodnocení Seznam použité literatury Seznam ilustrací Srovnávací tabulky

6 Úvod Současné projekty vývoje software se stávají stále složitějšími. Mezi vývojáři je proto kladen stále větší důraz na kvalitní provedení analytických a návrhových prací. Právě fáze analýzy a návrhu jsou klíčové pro budoucí úspěch projektu. V raných fázích vývoje tvoří vývojáři modely systémů. Při tvorbě modelů abstrahují od irelevantních aspektů modelovaného výseku reality, a do modelu zachycují pouze skutečnosti, které mají při vývoji systému význam. Za použití abstrakce tak zjednodušují modelovanou realitu za účelem jejího snadného pochopení.pokud by vývojáři k tvorbě modelů využívali pouze přirozený jazyk, pochopení složitějších modelů by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Model vyjádřený za pomoci přirozeného jazyka je nepřehledný a každý příjemce ho může jinak chápat. Lidský mozek je obecně schopen lépe vstřebat grafickou informaci než slovní popis. Proto je v případě modelů, které popisují výsek reality s mnoha entitami a vztahy, přínosnější použít grafické znázornění pohledu na model. Pohledy na model z různých perspektiv a dimenzí můžeme graficky vyjádřit pomocí diagramů. Pokusy o sjednocení notace vyústily ve standardizaci formátu UML (Unified Modeling Language) pro tvorbu modelů informačních systémů a vytváření diagramů jako pohledů na tyto modely. Diagramy UML lze samozřejmě vytvářet ručně, ale komplexita systémů a časté požadavky na změny vedou vývojáře k nutnosti využívat nástroje pro počítačovou podporu modelování. Takové aplikace spadají, spolu s dalšími prostředky pro vývoj počítačových systémů, do kategorie nástrojů CASE (Computer Aided Software Engineering). Opomenout nelze ani současný vliv jednotlivých metodik na vývoj IS/ICT.Kombinace užití nástrojů CASE a zvolené metodiky pomáhá vytvoření integrovaného systému. CASE je souhrn nástrojů podporující vývoj IS v různých fázích vývoje, jako je analýza a návrh. Tyto nástroje vycházejí z metodologií a podporují je pomocí diagramů, s nimiž je možno propojit fáze vývoje, které by byly jinak pro člověka velmi komplikované (z hlediska pochopení všech souvislostí).umožňují tak spolupracovat v týmu, provádět změny jednotlivých komponent modelu IS a pomáhají udržet integritu IS. Nezaručují bezproblémový a bezchybný vývoj, protože jsou to jenom nástroje, dokáží ho tedy pouze zjednodušit, pokud používáme správnou metodiku na správném nástroji.rozhodující je kvalifikované použití nástroje CASE.Tři důležité součásti, bez kterých by byl vetšinou nástroj CASE jen značně drahou investicí s velmi malými přínosy. 6

7 Z hlediska srovnání jednotlivých nástrojů CASE je zajímavé jejich použití konkrétními společnostmi působícími na českém trhu.provedený průzkum (viz příloha Použití CASE nástrojů ve firmách) se zaměřil na seznam vybraných 18 nástrojů. Metodikami se nezabýval z důvodu způsobu komunikace se společnostmi (nejčastěji v podobě kontaktu se styčnou osobou v dané společnosti, kterou byla ve většině případů zástupce pro mediální styk). Z provedeného průzkumubyly vyvozeny hypotézy, které jsou součástí samostatného dokumentu. Cílem dokumentu je poskytnout konzistentní pohled na vybrané nástroje CASE. Každý z popisovaných nástrojů má stejnou strukturu, která je vymezena těmito body: Tabulka se základními informacemi o nástroji, popis nástroje, funkcionalita nástroje (doplněná o tabulku základní funkcionality, pro jednodušší porovnání), podpora ze strany výrobce, licence a cena, uživatelské rozhraní a hodnocení nástroje. rozebrány. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled nástrojů (produktů), které jsou v tomto dokumentu Přehled nástrojů Adonis ArgoUML Altova UModel ASTAH (Jude) Craft CASE eclarus Enterprise Architect IBM Rational Software Modeler IDS Scheer Aris Design Platform MagicDraw UML MySQL Workbench Oracle Designer Select Architect SYBASE Power Designer TOAD Data Modeler / CASE Studio Visual Paradigm for UML DB Designer 4 Open System Architect Umbrello UML Modeler Microsoft Visio 7

8 Komerční nástroje Nástroje s repository Jedním z velmi důležitých prvků CASE nástrojů je podpora týmové spolupráce a vývoje. Repository je centrem integrovaného CASE systému, pomocí něhož se dosahuje integrace nástrojů a dat. Jde o místo, kde jsou shromažďovány a ukládány informace související s vyvýjeným systémem. Repository je standardní databází (relační, objektovou) a mezi její základní funkce patří například správa dat, sdílení informací nebo integrace dat a nástrojů. V repository jsou uchovávány informace o organizaci, o vyvýjeném systému, informace pro řízení projektu, dokumentace, atd. Jednou ze základních předností repository je možnost opětovného použití prvků, které jsme do něj již jednou vložili. Těmito prvky mohou být různé modely, objekty, moduly Neméně podstatnou výhodou repository je, že přispívá ke kvalitnímu konfiguračnímu managementu. eclarus Verze 2.1 Výrobce Distributor eclarus Software ( Ne Lokalizace Ne Demoverze (30 dní) Platforma MS Windows (Xp - testováno), Linux, Mac Edice eclarus Business Process Modeler for Business Analysts eclarus Business Process Modeler for SOA Architects 8

9 požadavky Systémové Nejsou oficiálně specifikovány. Pro běh by mělo stačit: CPU: Pentium 3 (800MHz) a vyšší 512 MB RAM (doporučeno 1GB RAM) 1+GB volného místa na disku. MS Windows (Xp testováno - doporučeno), Linux, Mac Pro edici Clarus Business Process Modeler for SOA Architects Eclipse 3.3 or Eclipse 3.4 IDE s Java/BIRT [1] Popis eclarus přišel na trh s modelovacím nástrojem nové generace, který je zcela v souladu s BPMN a jinými SOA standardy, zahrnujíce i BPEL a webové služby. Tento modelovací nástroj zjednodušuje návrh business procesů díky využití otevřených standardů.pro dokumentaci stávajících obchodních procesů využívá jednotnou notaci pro procesní modelování (BPMN), která slouží především pro popis současného a budoucího stavu procesů.na základě popisu procesů pomocí BPMN je potom generován BPEL (Business Process Execution Language), který specifikuje jaké akce budou v průběhu procesů probíhat. Pro sledování a sjednoceníobchodních procesů se strategickými cíly využívá KPI (Key Performance Indicator).. [1] V současné době nabízí eclarus dvě verze svých produktů. Jedná se o eclarus Business Process Modeler for Business Analysts a eclarus Business Process Modeler for SOA Architects.[2],[3] Jednotlivé verze se navzájem liší svoji funkcionalitou, která je popsána níže. Hlavní předností těchto nástrojů (od výše zmíněných nástrojů), je převod BPMN modelů do jazyka BPEL a naopak. 9

10 eclarus Business Process Modeler for Business Analysts je produkt vytvořený pro analytiky, podporující modelování, dokumentaci a schematické znázornění procesů. Funkční komponenty, které produkt zahrnuje, jsou následující. cclarus BPMN Modeler komponenta umožňující modelování procesů pomocí BPMN. Specikuje business cíle a KPI (Key performance indicator). cclarus Shared Model umožňuje členům týmu sdílet stejné business procesy se všemi nastaveními. eclarus Process Reviewer umožňuje kontrolu procesů a porovnávání jejich stavu As-Is se stavem To-Be eclarus BPEL Visualizer umožňuje architektům a business analytikům prohlížet obtížné BPEL jako BPMN diagramy. eclarus Document Generator automaticky generuje dokumenty v programu Microsoft Word upravené dle potřeb zákazníka. eclarus Business Process Modeler for SOA Architects je nástroj primárně cílený pro business a SOA architekty určený pro vývoj webových služeb a aplikací. Kromě komponent, které sdílí s produktem eclarus Business Process Modeler zahrnuje následující eclarus Document Generator komponenta podporující import a export různých formátů jako UML, IBM Rational ROSE, XPDL a Microsoft Visio. eclarus BPMN Simulator umožňuje simulaci průběhu procesů, sleduje jejich výkonnost a využívání zdrojů v průběhu procesu, pro měření výkonnosti využívá KPI eclarus BIRT Report Designer- umožňuje generování reportů dle potřeb zákazníka. eclarus Model Exchanger umožňuje import a export do formátu Microsoft Visio, UML, IBM Rational ROSE a XPDL. eclarus Extensibility umožňuje přístup k datům o procesech přes API a definici uživatelského nastavení 10

11 Funkcionalita eclarus for Business Analysts eclarus for SOA Architects UML - částečně - částečně BPM Mind mapping DFD N/A N/A ERD Diagram požadavků N/A N/A Tabulka požadavků N/A N/A Code engeneering Reverse engeneering Database engeneering N/A N/A WSDL engeneering XML Schema engeneering Podporované DBS Oracle EclipseDatabase, Oracle Správa verzí - Týmová spolupráce - Repository - Inegrace s IDE - Exporty do grafických souborů (SVG, TIF, JPG, PNG, GIF, BMP) do grafických souborů (SVG, TIF, JPG, PNG, GIF, BMP) Generování reportů HTML, Generování reportů HTML, RTF, PDF, XML RTF, PDF, XML Podpora ze strany výrobce eclarus Software nabízí širokou škálu služeb technické i netechnické podpory pro své zákazníky. Forma podpory pokrývá klasické přístupy, jako je podpora na telefonním čísle, elektronická korespondence, online podpora na svých internetových stránkách. Součástí každého produktu je aktualizovaná uživatelská dokumentace.podpora typu - řešení problémů spojených s nástrojem, dodávka nových verzí, či oprava chyb nástroje je poskytnuta za 25% příplatek z katalogové ceny.z netechnické podpory nabízí eclarus školení v daných nástrojích. 11

12 Licence a cena Cena jednotlivých edic se liší podle počtu zakoupených licencí (po domluvě s výrobcem), nicméně katalogová cena v případě jednoho uživatele je $ pro Business Process Modeler for Business Analysts a $ pro Business Process Modeler for SOA Architects.Zároveň je možné si dokoupit za 25% příplatek z katalogové ceny technickou a softwarovou podporu. Edice Typ licence Množství Cena Business Process Modeler for Business Analysts Uživatelská 1 licence na uživatele 1 $ (po domluvě s výrobcem) Roční technická podpora $125 Business Process Modeler for SOA Architects Uživatelská 1 licence na uživatele 1 $ (po domluvě s výrobcem) Roční technická podpora $375 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní těchto nástrojů (edic) je intuitivní a snadno ovladatelné.výhodou je přizpůsobení pracovní plochy pro jednotlivé uživatelské role. Uživatel má k dispozici také dokumentaci, na kterou se v případě potíží může obrátit. Hodnocení Silné stránky 100% implementace BPMN standardu Generování HTML/Word dokumentace Import modelů z mnoha nástrojů Velká podpora mezi nástroji Transformace BPEL do BPMN Generování BPEL kódu Podpora UML 2.0 Slabé stránky Není dostupná česká lokalizace Import/Export mnoha formátů MS Visio, UML, UML 2, IBM Rational Rose, XPDL 12

13 IDS SCHEER ARIS Design Platform Verze Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze nespecifikovaná IDS Scheer AG ( IDS Scheer ČR, s.r.o. (Po odeslání žádosti je demo dostupné live na adrese Platforma Klient - Windows XP Professional + Service Packs, Windows Vista (Business, Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit), Linux Server - Windows XP Pro + Service Packs, Windows Server 2003 Standard Edition + Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server 2003 Standard Edition R2 + Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server 2008, Sun Solaris 9 (tested with SPARC + Intel processors), Sun Solaris 10 (tested with SPARC + Intel processors), HP UX 11, Linux, operační systémy specifikované pod VMWare ESX Serve Edice požadavky Systémové ARIS Design Platform Klient minimálně CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz RAM 256 MB (512 MB v případě využití lokálního serveru) Místo na disku 375 MB Rychlost připojení 56 Kb/s Server minimálně CPU Intel Pentium IV 2.4 GHz RAM 512 MB (ARIS Platform - System White Paper) 13

14 Popis Nástroje sady ARIS design platform umožňují prostřednictvím průběžné optimalizace podnikových procesů zvyšovat konkurenceschopnost organizace. Pomocí nástrojů ARIS Design Platform lze získat odpovědi na otázky, kdo se zabývá kterými činnostmi, v jakém pořadí, s pomocí kterých aplikací a co je výsledkem každé jednotlivé činnosti a procesu jako takového. To následně umožňuje identifikovat organizační, strukturální a technické problémy v procesních tocích a nalézt potenciál pro zdokonalení.[4] Architektura většiny nástrojů (např. ARIS Business Architect, ARIS Business Designer, and ARIS UML Designer) je web-based s využitím internetového klienta, nebo pomocí vlastního desktopového klienta s centralizovaným databázovým serverem. Tato architektura umožňuje designovat, analyzovat a optimalizovat procesy i v rámci velkých mezinárodních společností.[5] Funkcionalita ARIS Design platform je složen z osmi produktů: ARIS Business Architect, ARIS Business Designer, ARIS Business Publisher, ARIS IT Architect, ARIS IT Inventory, ARIS Archimate Modeler, ARIS Defense Solution, ARIS Business Simulator. Produkt ARIS UML Designer není součástí Design platform, ale Implementation platform. Vzhledem k jeho charakteru se hodí do této práce. ARIS Business Architect ARIS Business Architect je software pro profesionální celopodnikové řízení podnikových procesů (BPM) fungující ve webovém prostředí. Software poskytuje nejvyšší možnou flexibilitu při modelování, analýze a optimalizaci podnikových procesů. Neodmyslitelnou součástí je ergonomické uživatelské prostředí s intuitivním ovládáním.aris Business Architect disponuje rozsáhlými funkcemi pro správu databází, uživatelů, skriptů, atd.kromě osvědčených metod, jako je Event-driven 14

15 process chain (EPC), podporuje ARIS i BPMN, BPEL, UML nebo další koncepce architektury, jako je např.dodaf, IT City Planning nebo Zachman.[6] Hlavní přínosy: Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém prostředí Menší časová náročnost a náklady díky intuitivnímu, vysoce výkonnému řízení procesů Snadné přizpůsobení nástroje podnikovým standardům Výkonné modelovací funkcionality pro zobrazení specifik cílových skupin Databázové dotazy definované průvodci pro libovolné analytické možnosti (např. impal analýza) Jednoduchá tvorba reportů a analýz díky využití WYSIWYG editoru ARIS Business Designer Webový nástroj určený pro analytiky procesů, kteří podle ARISmetodiky vytvářejí a popisují požadované modely.prostřednictvím architektury klient-server a vysoce intuitivního uživatelského rozhraní se ARIS Business Designer stává velice přístupným nástrojem i pro netechnické uživatele.[7 Hlavní přínosy: Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém prostředí Víceuživatelský nástroj v každém okamžiku dostupný kterémukoli uživateli z jakéhokoli místa na světě Významná úspora času a nákladů díky vysoce intuitivnímu ovládání a stylu práce s nástrojem ARIS 15

16 Snadné přizpůsobení nástroje vůči specifickým standardům a metodikám používaným v organizacích Integrovaný repositury umožňuje jednorázovou údržbu a rychlé znovupoužití všech informací o procesech ARIS Business Publisher ARIS Business Publisher zajišťuje neustálou dostupnost informací o procesech organizace prostřednictvím webového portálu organizace.rozsah informací prezentovaných každému jednotlivému uživateli je ovlivňován přístupovými právy a rolí, kterou příslušný uživatel zastává.to zabraňuje tomu, aby byli lidé v organizaci zahlcováni informacemi, které pro ně osobně nejsou relevantní a zároveň ochraňuje citlivé informace, přístupné pouze vybraným osobám.veškerý obsah portálu je dynamicky generovaný v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí, což snižuje zatížení systému a garantuje aktuální informace pro správné rozhodování.[8] Hlavní přínosy: Dynamické publikování znalostí o procesech nebo IT architektuře na webovém portálu organizace Efektivní řízení změn se i při častých aktualizacích stará o trvalou kvalitu procesu Restriktivní zobrazování obsahu portálu v závislosti na zastávané roli a přístupových právech uživatele Integrace s podnikovými portály pomocí jednotného přihlášení a propojení na centrální správu uživatelů. Integrace s kancelářskými aplikacemi a se systémy řízení dokumentace (např. Lotus Notes, SAP, apod.) 16

17 ARIS IT Architect ARIS IT Architect nabízí všechny prvky, aby IT oblasti bylo možné celopodnikově budovat, řídit a uvádět do souladu s podnikovými procesy. Software podporuje všechny nutné plánovací procesy, počínaje dokumentací skutečné architektury, její analýzou až po zavedení cílové architektury, která je sladěná s podnikovými procesy. Navíc ARIS Value Engineering for Enterprise Architecture nabízí ověřený metodický postup umožňující sladění systémové architektury IT se strategickými požadavky. [9] Hlavní přínosy: Integrace IT architektury a procesního řízení prostřednictvím jednotné repository Vytvoření jednotného inventáře veškerých systémů a technologií v organizaci Specifikace a dokumentace podnikových IT standardů Vyhledávací funkce založené na průvodcích a propojení vyhledávacích dotazů umožňuje ad-hoc analýzy a reporty napříč celou podnikovou architekturou Snížení složitosti a nákladů IT oblastí Budování portálů architektury při využití aplikace ARIS Business Publisher Plánování rozvoje IT, plánování přechodů na nové verze, řízení životního cyklu 17

18 ARIS IT Inventory ARIS IT Inventory přináší požadované funkce nutné pro decentralizované řízení IT systémů. Intuitivní webové rozhraní umožňuje systémovým správcům velice rychle začít s profesionální správou aplikací, technologií a infrastruktury. Vysoká kvalita pořizovaných informací je zajištěna díky přímému přístupu do centrální ARIS databáze a díky jednoduše prováděným změnám, které dodržují předdefinované standardy. Tento přístup pomáhá udržovat aktuální informace o IT zdrojích v rámci organizace a tím umožňuje lépe plánovat budoucí rozvoj. Škálovatelná architektura, rolemi řízená autorizace a jednoduše použitelné rozhraní, to jsou přednosti, které dokáží rychle a bezpečně zapojit koncové uživatelé do procesu popisu a aktualizace informací o IT systémech. [10] Hlavní přínosy: Vytvoření inventáře aplikací, technologií a infrastruktury v centrální ARIS databázi Správa IT informací na lokální úrovni, kde je zaručena přesnost a aktuálnost Jednoduše použitelné uživatelské rozhraní a krátká doba potřebná na zaškolení Přesné a stále aktuální informace jako předpoklad kvalitního plánování Opětovné použití informací obsažených v centrální ARIS databázi přispívá k používání předefinovaných standardů, které jsou definovány prostřednictvím nástroje ARIS IT Architect Koncept uživatelských rolí dovoluje pohodlné nastavení přístupu uživatelů do systému Architektura systému umožňuje spolupráci uživatelů nezávisle na jejich geografické poloze 18

19 ARIS Archimate Modeler Komplexní softwarový produkt, který lze použít k definici a analýze procesů a IT prostředí. Díky integrovaným metodám rámce a intuitivnímu ovládání produktů ARIS mohou jak IT architekti tak běžní uživatelé pracovat ve společném prostředí. [11] Hlavní přínosy: Kompletní integrace rámce ArchiMate do nástroje ARIS Uživatelsky přátelské webové navrhování procesů a IT IT architektury kombinované s fázemi procesní strategie, návrhu a implementace Integrované úložiště pro řízení celopodnikové IT architektury Široké možnosti analýzy prostřednictvím dotazů, reportů a díky exportu výsledků do různých formátů např. XML a Excel ARIS Defense Solution ARIS Defense Solution podporuje vývoj organizačních architektur založených na standardu DoDAF a frameworku C4ISR. Prostřednictvím své centrální repository, objektově orientovaného přístupu a mnoha rozdílných rozhraní, představuje ARIS Defense Solution vysoce profesionální nástroj pro organizace působící v rámci resortu obrany. [12] Hlavní přínosy: Vytvoření a optimalizace organizačních architektur založených na DoDAF a C4ISR Administrace veškerých komponent v centrální ARIS repository Integrovaná architektura umožňuje opakované použití objektů ve více architektonických pohledech 19

20 Flexibilní výměna dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní CADM, XML, XMI, BPML, BPEL, atd. ARIS Business Simulator ARIS Business Simulator umožňuje analýzu a zlepšování pro stávající i nové procesy.na základě zdokumentovaných podnikových procesů doplněných o dynamické parametry poskytuje důležité informace o úzkých místech procesů z hlediska času, nákladů a kapacit.výsledek je zobrazen formou statistik i diagramů. ARIS Business Simulator používá L-Sim simulation engine od Lanner Group - předního dodavatelé simulačního software. [13] Hlavní přínosy: Realistická simulace a dynamická analýza podnikových procesů pro podporu strategických rozhodnutí Identifikace optimalizačních potenciálů pomocí úzkých míst v procesech a problémů s kapacitami zdrojů Vytvoření spustitelných procesů, které budoučasově, organizačně a nákladově nenáročné Efektivnější využití zdrojů Detailní srovnání různých alternativ procesů s možností následné identifikace nejlepšího postupu Řešení Klient/server 20

21 ARIS UML Designer ARIS UML Designer je nástroj, který propojuje podnikové procesy s vývojem aplikací. Nástroj podporuje kompletní proces vývoje aplikací a tak mohou pomocí jediného nástroje a nad jednou centrální repository pracovat společně jak návrháři procesů, tak návrháři UML. Tito přistupují k procesním a UML modelů pomocí webového prohlížeče a intuitivního rozhraní.[14] Hlavní přínosy: Integrace podnikových procesů a UML v projektech vývoje softwarových aplikací Jednotný a obsáhlý metodický postup Jednoduché zpracování a komunikace vývojové dokumentace Propojení objektově orientovaného návrhu a generování kódu Podpora všech standardních typů UML diagramů ARIS Process Governance Arise Defense Solution podporuje vývoj organizačních architektur založených na standardu DoDAF a frameworku C4ISR. Prostřednictvím své centrální repository, objektové orientovaného přístupu a mnoha rozdílných rozhraní, představuje ARIS Defense Solution vysoce profesionální nástroj pro organizace působící v rámci resortu obrany. (ARIS Process Governance) Hlavní přínosy: Vytvoření a optimalizace organizačních architektur založených na DoDAF a C4ISR Administrace veškerých komponent v centrální ARIS repository 21

22 Integrovaná architektura umožňuje opakované použití objektů ve více architektonických pohledech Flexibilní výměna dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní CADM, XML, SMI, BPML, BPEL, atd.[15] Spolupráce s jiným SW Platforma ARIS umožňuje propojení na SAP (nástroj ARIS Business Architect for SAP). ARIS Business Architect for SAP spolu s podrobným metodickým postupem ARIS Value Engineering for SAP (AVE for SAP) poskytují procedurální modely, metody, technologie a referenční obsah, který umožní efektivní způsob jak implementovat podnikové procesy v informačním systému SAP. Dlouholetá intenzivní spolupráce a strategické partnerství mezi IDS Scheer a SAP AG je zárukou těsné integrace obou řešení. Nástroj ARIS Business Architect for SAP umožňuje organizacím definovat požadavky na své podnikové informační systémy z procesní perspektivy. Obousměrné rozhraní mezi ARIS a SAP Solution Manager dovoluje využívat dostupné referenční modely SAP.Procesní modely tak firmě slouží jako významná rozhodovací základna.zajišťují, aby bylo možné požadované procesy v systému SAP realizovat.speciální rozhraní BPEL k SAP XI umožňuje End-to-Endintegraci stávajících IT systémů. ARIS Design platform UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse Ne Ne - - Ne N/A 22

23 engeneering Database engeneering WSDL engeneering XML engeneering Schema N/A DBS Podporované Správa verzí Oracle, MS SQL Server Týmová spolupráce Repository Inegrace s IDE Exporty Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena platform ARIS Design - - N/A Podpora ze strany výrobce Podpora ze strany IDS SCHEER je složena z celého portfolia služeb označeného jako ARIS MANAGED SERVICES. To je složeno z těchto hlavních částí: ARIS Product Services, ARIS Operation Services, ARIS Application Services, Service Management. 23

24 ARIS Product Services Svým zákazníkům a partnerům nabízí společnost IDS Scheer na míru šitou podporu spolu s dodávkou doplňkových služeb na časové a materiálové bázi. Produktové portfolio ARIS zahrnuje [16]: Standardní podporu všech produktů společnosti IDS Scheer Rozšířenou podporu pro specifické produkty společnosti IDS Scheer Podporu prostředí pro řešení, která pomůže zákazníkům optimalizovat využitíproduktůa služeb ARIS Provozní podporu včetně všech technických úkonů u uživatele, jako např. instalační služby, upgrade atd. Online služby včetně online systému zákaznické podpory, sekce downloadů atd. Service Management Každému zákazníkovi aplikačních nebo provozních služeb společnosti IDS Scheer bude přidělen vlastní manažer služeb, manažer kvality, nebo architekt řešení. Manažeři služeb zodpovídají za dodávku služeb, které musí vyhovovat stanoveným dohodám o úrovni služeb (Service Level Agreement - SLA), dále pak za report management, řízení eskalací a inovací a tvorbu výstupů odpovídajících dodávané službě nebo projektu. [17] 24

25 ARIS Application Services Společnost IDS Scheer poskytuje podporu, která má zajistit především nepřetržitou dostupnost dané aplikace a její definované funkčnosti.provádíme analýzu závad a klíčovým uživatelům poskytujeme všestrannou asistenci.[18] Podpora aplikací nabízí: Asistenční službu 3 - úrovňová podpora Řízení incidentů a problémů Otázky typu "Jak na to?" Řešení chyb při zpracování uživatelských údajů Hodnocení Silné stránky Propracované přívětivé uživatelské rozhraní Podpora mnoha standardních formátů (UML, BPMN, BPEL, XML, ) Díky společnému repository pro všechny produkty ARIS velká variabilita a možnost spolupráce bez geografických omezení Slabé stránky Integrovat lze pouze s informačním systémem od společnosti SAP Silná a kvalitní podpora produktu výrobcem 25

26 MagicDraw UML Verze Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze 16.9, říjen 2010 uvolněna verze MagicDraw 17.0 beta No Magic Inc. ( Ne (distribuováno přímo přes e-shop výrobce) Ne (verze s omezenou funkcionalitou je dostupná po registraci) Platforma Java Virtual Machine 5 a vyšší (OS Windows NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS X) Edice Personal Standard Professional Architekt Enterprise MagicDraw Reader Systémové požadavky Minimum Doporučeno PentiumTM 3, 800 MHz 768 MB RAM 400 MB HDD Java Virtual Machine 5 a vyšší (OS Windows NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS X) PentiumTM 4, 1.4 GHz a vyšší 1GB RAM a vyšší (u Windows Vista, W7) 400MB a více HDD Java Virtual Machine 5 a vyšší (OS Windows NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS X) [19] Popis MagicDraw UML je grafickým modelovacím nástrojem s podporou týmové spolupráce, který byl navržen pro analýzu a návrh objektově orientovaných systémů a databází a podporuje tak práci byznys a softwarových analytiků, programátorů, QA inženýrů i tvůrců dokumentace. Umožňuje přímé vkládání / generování kódu 26

27 s podporou jazyků JAVA, C#, C++, CL (MSIL) COBRA IDL a dalších, návrh databázových schémat, generování DDl či reverzní inženýrství.[20] MagicDraw je dostupný v 6 edicích, které se od sebe liší rozsahem své funkcionality [21] Verze 16.9 nabízí oproti své předchozí verzi umožňuje efektivnější práci v týmu, vylepšení v oblasti práce s diagramy (sekvenční, class diagram) a celkové usnadnění práce s programem Podporovanétechnologie: UML 2.2, UML 1.4, SysML 1.1, OCL 2.0, Java 5, CORBA IDL, EJB 2.0/3.0, C#, CIL (MSIL), C++, JDBC (Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4, MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL), XMI 2.1, EMF UML2 2.x XMI MAGICDRAW READER Tato volně dostupná edice slouží ke čtení a prohlížení UML modelů, které byly vytvořeny pomocí case nástroje MagicDraw. Extrémní užitečnost tohoto produktu spočívá ve sdílení a šíření nápadů vyjádřených v UML mezi partnery, kolegy nebo klienty, kteří nejsou vlastníky oficiální kopie MagicDraw. MagicDraw Personal Edition MagicDraw Personal edice disponuje veškerou funkcionalitou podporující modelování pomocí jazyka UML, podporuje též UML 2.3, tvorbu jednoduchých reportů a obrázkových exportů. Soubory jsou ukládány ve formátu XMI.Je dostupná pouze jednotlivě a není určena pro spolupráci s MagicDraw Teamwork serverem. MagicDraw Standard edition Standardní edice v sobě zahrnuje veškerou funkcionalitu předchozí verze a dále poskytuje možnost rozšíření modelů a další podporu modelování.přidává též WAE obsah a robustní diagramy.edice je dostupná v tzv.standalone, floating a mobile licencí a je plně kompatibilní s MagicDraw Teamwork serverem. 27

28 MagicDraw Professional edition Profesionální edice rozšiřuje funkcionalitu standardní edice o generování programového kódu a reverzní inženýrství.je dostupná ve třech specifických verzích - Java, C++ and C#. MagicDraw Architect edition Tato edice kombinuje vybranou funkcionalitu standardní a enterprise edice, jako například reverzní inženýrství. MagicDraw Enterprise edition Edice s označením Enterprise reprezentuje to nejlepší z rodiny produktů MagicDraw, kombinuje veškerou funkcionalitu z ostatních verzí. Funkcionalita Professioanl Enterprise Architect Standard Personal UML BPM - Mind mapping DFD ERD - Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering - - Reverse Java, Java, Corba IDL, - - engeneering C++, C# C++, C#, Corba WSDL, XML IDL, WSDL, XML Database engeneering

29 WSDL engeneering XML Schema engeneering Podporované DBS Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4, MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL Správa verzí - Týmová spolupráce - Repository - Inegrace s IDE IntelliJ IDEA 4.X a vyšší, etbeans 6.X a vyšší, Eclipse 3.1 a vyšší, Eclipse Workbench, CodeGear JBuilder, BM RAD 7.0 Exporty XMI, XML, MOF, XMI, JPEG, PNG, XMI, JPEG, JPEG, PNG, TIFF, TIFF, EMF, PNG, TIFF, EMF, WMF, EPS, WMF, EPS, EMF, WMF, SVG, BMP, CSV, SVG, BMP, CSV EPS, SVG, MOF, BPEL 1.1 BMP, CSV, BPEL 1.1 XMI, JPEG, JPEG, PNG, TIFF, PNG, TIFF, EMF, EMF, WMF, EPS, WMF, EPS, SVG, SVG, BMP, CSV BMP, CSV Podrobněji viz zdroj [22] Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena Professional Standalone Akademická 1 rok 4,000 Mobile Plovoucí 1 1,269 Standard Standalone Akademická 1 rok 2,000 Mobile Enterprise Standalone 1 1,355 Akademická 1 rok 8,000 Mobile 1 1,525 29

30 Plovoucí 1 2,159 Personal Standalone Akademická 1 rok 800 Plovoucí Architect Standalone Akademická 1 rok 6,000 Podrobněji viz: [23] Uživatelské rozhraní CASE nástroj MagicDraw UML má jednoduché a intuitivní ovládání. Jeho autoři tvrdí, že ke splnění vašich požadavků při tvorbě jakýchkoliv diagramů budete potřebovat o polovinu méně kroků než u jiných nástrojů. Podrobněji viz zdroj [20] Podpora ze strany výrobce V žádné z licencí MagicDraw není automaticky zahrnuta podpora od výrobce, ale je nutné si ji dokoupit. Tato podpora výrobce (Software Assurance) se vždy vztahuje pouze k jedné licenci až na čtyři roky a její cena závisí na tom, zda ji pořizujeme současně s licencí nebo samostatně. Podrobněji viz zdroj (UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML from No Magic) Hodnocení Silné stránky nízká cena intuitivní ovládání sdílení modelů a podpora týmové spolupráce bezplatná edice pro prohlížení modelů podpora několika programovacích jazyků Slabé stránky chybí česká lokalizace omezená funkcionalita zkušební verze pouze placená podpora online školení 30

31 31

32 SELECT ARCHITECT Verze 7.0 Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Platforma Business Solutions, Inc., Velká Británie ( LBMS s.r.o., ( Ne (30 denní trial verze) MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší Edice Select Architect 7.1 Systémové požadavky Jednouživatelská konfigurace MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší Pentium 300 Mhz nebo vyšší 64 MB RAM pro Windows 98/ME, 64 MB RAM pro Windows NT/2000/XP 300 MB volného místa na pevném disku SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší) Microsoft Word verze 8 (pro generování dokumentace) nebo vyšší myš a tiskárna Windows kompatibilní CD ROM mechanika (pro instalaci) Síťová konfigurace Klient MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP a vyšší Pentium 300 Mhz nebo vyšší 64 MB RAM 100 MB volného místa na pevném disku SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší) Microsoft Word verze 8 a vyšší (pro generování dokumentace) 32

33 myš a tiskárna Windows kompatibilní Server MS Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003 Pentium 300 Mhz nebo vyšší 128 MB RAM (doporučeno 256 MB) 500 MB volného místa na pevném disku VGA grafická karta CD ROM mechanika (pro instalaci) [25] Select Architect, dle oficiálního českého distributora, je základním nástrojem vývojového prostředí Select, které je určeno pro objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře. Nabízíširoký záběr podpory pro sběr požadavků, procesní modelování, objektově orientované modelování v notaci UML, datové modelování, generování kódu a relačních databázových schémat. Díky automatizaci vývojových činností a důslednému uplatnění principu znovupoužití umožňuje Select čelit rostoucím nárokům na funkčnost, spolehlivost a délku vývoje informačních systémů. Nasazení Select vede k zefektivnění procesu vývoje a údržby aplikací, ke snížení nákladů, ke zvýšení kvality a ke zkrácení reakce na požadavky uživatelů.[26] Funkcionalita Funkce uváděné distributorem: Rychlý vývoj aplikací prostřednictvím objektového modelování s využitím šablon kódu a návrhových vzorů; Podpora pro modelování a simulaci firemních procesů zajišťující implementaci funkcionality shodnou se skutečnými požadavky uživatelů; Synchronizace kódu a modelů pro nejrozšířenější vývojové platformy (Java, C#, C++, Visual Basic) a pro XML; Generování databázových schémat a zpětnéverzovánízajišťující lepší pochopení stávající struktury tabulek a pohledů; 33

34 Podpora celého životního cyklu vývoje a údržby aplikací; Škálovatelnost od jednouživatelského provozu na přenosném počítači po multiuživatelskou týmovou práci ve velkých týmech; podpora přímého mapování do momentálně používaných komponentově orientovaných (CBD) a na služby orientovaných (SOA) technologií; Zajištění kvalifikované analýzy dopadů změn prostřednictvím databáze požadavků obsahující vazby na objekty návrhu; Unikátní podpora opakovaného použití; Dosažení úspory nákladů prostřednictvím automatizace činností - generování kódu, databázových schémat a dokumentace; Možnost přizpůsobení uživatelského prostředí pro různé role vývojového týmu. Vývojové prostředí je postaveno modulárně, tedy základním nástrojem je Select Architect a umožňuje dokoupení dalších modulů, které rozšiřují funkčnost programu. Select Solution for MDA - transformace analytického modelu do modelu návrhu a vzájemná synchronizace těchto modelů Select Asset Manager - správa komponent Reviewer - kontrola správnosti a kompletnosti Synchronizery kódu - synchronizace kódu s modelem pro programovací jazyky C++, C#, Java, Visual Basic, PowerBuilder a Delphi S vývojovým prostředím Select je dodávána komplementární pragmatická metodika LBMS Development Method, která je v českém jazyce. Tato metodika poskytuje konkrétní návod na postup vývoje a následné údržby vícevrstevných aplikací. Důsledně využívá principů nejmodernějšího přístupu k vývoji aplikací v podobě Model Driven Architecture (MDA).Metodika LBMS Development Method v popisu jednotlivých činností specifikuje způsob využití prostředí Select pro danou 34

35 činnost, takže pořízení metodiky spolu s prostředím Select významně zjednodušuje jeho osvojení a využívání v praxi. Podporované modely a nástroje Počítačově nezávislý model (CIM) Platformově nezávislý model (PIM) Platformově specifický model (PSM) Relační datový model (Entity Relationship Diagram) Diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram) Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagrams nebo BPMN) Model typových úloh (Use Case) Diagram objektových sekvencí (Object Sequence Diagram) včetně možnosti animace Diagram tříd (Class Diagram) Stavový diagram (State Transition Diagram) Diagram spolupráce objektů (Object Collaboration Diagram) Diagram aktivit (Activity Diagram) Datový model Obecná grafika Tabulka funkcionality Select Architect 7.1 UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Ne N/A 35

36 Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering (kódu) Database engeneering WSDL engeneering XML Schema engeneering Corba N/A C++, C#, Java, Visual Basic, PowerBuilder, Delphi, Forte, C++, C#, Java, MS VBasic, Delphi, PowerBuilder, Forte Podporované DBS databázová prostředí - Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix, Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a Sybase SQL 92 generování databáze - Oracle, MS SQL Server, Interbase, ANSI Správa verzí Týmová spolupráce Repository Inegrace s IDE Exporty - Java, C#, C++, Visual Basic jpg, png, svg, emf, rtf a jiné. Generování reportů HTML, RTF, PDF, XML Podpora ze strany výrobce Distributor, společnost LBMS s. r. o., poskytuje služby technické podpory zakoupených nástrojů a dále realizují veškeré další požadavky ze strany zákazníků na služby. Forma podpory pokrývá klasické přístupy podpora na telefonním čísle, elektronická korespondence. Dále poskytuje technickou podporu zakoupeného nástroje diagnostika a řešení problémů spojených s nástrojem, dodávka nových verzí, oprava chyb nástroje a jiné. Co se týče požadavků na služby, jedná se například o instalaci a reinstalaci nástroje, konzultaci k funkcionalitě, realizace nastavení nástroje a další. Součástí podpory je i klasická aktualizovaná uživatelská dokumentace. 36

37 Technická podpora zahrnuje: 1. Diagnostiku a řešení problémů, spojených s instalací a technickou stránkou provozu nástroje. 2. Dodávku nových a opravných verzí nástroje, uvolněných výrobcem nástroje a naší společností do distribuce. 3. Zastupování zájmů uživatelů vůči výrobci nástroje ve formě předávání námětů na zdokonalení nástroje a na opravy chyb nástroje, jejich prosazování a sledování jejich plnění. Rozesílání nové či opravené verze příslušného nástroje v návaznosti na datum jeho uvolnění ze strany příslušného výrobce a po jeho otestování zodpovědným managerem nástroje LBMS.(LBMS Select Architect) Licence a cena Cena se liší dle množství uživatelů. Licence pro jednoho uživatele stojí Kč, v případě licence pro 2-4 uživatele cena činí Kč. Nicméně je možné uplatnit i různé slevy - množstevní slevy, slevy pro zákazníky, apod..v takovém případě je cena pouze spekulativní a přesnou cenu lze zjistit v rámci komunikace se společností LBMS. s. r. o. Edice Typ licence Množství Cena Select Architect Uživatelská Kč licence na uživatele Kč Uživatelské rozhraní Hlavními nástroji prostředí Select Architect je editor diagramů Diagram Editor a průzkumník repository Repository Browser. Select Architect dále využívá praktického mechanismu ukotvení a uvolnění pracovních oken. Diagram editor Umožňuje zvýraznění informací pomocí bubliny, zarovnání objektů, zobrazení různých částí diagramu v jednom okně a jiné.operace s diagramy se provádějí přes kontextové nabídky.detailní popis objektu je k dispozici ve formuláři ve speciálním 37

38 okně.jednotlivé části diagramů lze také kopírovat se zachováním všech vazeb mezi objekty. Změny provedené na diagramech jsou ihned ukládány do repositáře. Průzkumník repository Umožňuje vytvářet vztahy pomocí prostého přetažení, stejně tak lze i přidávat již existující objekty na diagram. Natavení vzhledu Výhodou tohoto vývojového prostředí Select Architect je i to, že poskytuje možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní pro různé uživatelské role. Každý uživatel má možnost nastavit svůj vlastní vzhled uživatelského rozhraní tak, aby ideálně odpovídal jeho roli ve vývojovém týmu s tím, že má kdispozici pouze takové funkcionality, které potřebuje ke své práci. Hodnocení Select Architect je mohutným nástrojem, který řídí celý vývoj aplikací. Podporuje mnoho programovacích jazyků.dalším plusem je jeho modulární systém, je tedy možno dokoupit další dodatečné funkce. Záporem je jeho cena, která se odvíjí od jeho mohutnosti. Není moc vhodný pro menší projekty. Silné stránky Modulární systém Široká podpora programovacích jazyků jako.net nebo Java Kvalitní uživatelské prostředí Podpora distributora Slabé stránky Není dostupná česká lokalizace Není vhodný pro menší projekty Generátor dokumentace 38

39 SYBASE POWER DESIGNER Verze 2/15/10 Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Platforma Sybase ( Sybase Software, s.r.o ( Ne (trial verze na dobu 15 dní, po registraci) Windows, Linux, MacOS Edice DataArchitect, Developer, Studio, Viewer, Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) požadavky Systémové Požadavky na hardware: 1.5 GHz procesor 1 GB RAM, SVGA (800x600), CD-ROM drive, 500MB HDD (Business Intelligence, Database Management Software Systems, Mobile Enterprise Solutions - Sybase Inc) Popis PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich 39

40 odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout efektivnější fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do IT oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému. Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného CASE nástroje s jednotným uživatelským prostředím se pak odráží v rychlém a bezproblémovém vývoji. Funkcionalita Funkční rozdíly edic: DataArchitect Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB administrátorů. DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro víceúrovňovou analýzu a design včetně dopředného i zpětného inženýrství pro téměř 60 poskytovatelů/verzí relačních databází. Developer Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení požadavků.plná podpora UML. Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při použití s těmito jazyky/nástroji: Java, C#, VB.NET, XML, PowerBuilder, aj. Variantu Developer je možné propojit s většinou rozšířených vývojových nástrojů pro zajištění automatické model-to-code synchronizace. Studio Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti sladění cílů obou těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect, Developer a ještě přidává možnost modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu a chování celé firmy. Viewer Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí manažeři a další uživatelé, kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj přistupovat do Repository, tisknout modely a vytvářet reporty. Viewer je k dispozici zdarma na adrese ( 40

41 Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) Varianty s přívlastkem Enterprise obsahují navíc připojení do Repository pro každého uživatele. Na Enterprise varianty je možné upgradovat i ze základních verzí PowerDesigneru v okamžiku potřeby.[27],[28] Funkce nástrojů: Řízení požadavků Sběr, provázání a reportování požadavků, jejich hierarchické zpracování a přiřazení jednotlivým uživatelům. Možnost synchronizovat požadavky s dokumenty ve formátu Microsoft Word. Generování dokumentace Účinný drag-and-drop nástroj pro automatizovanou tvorbu dokumentace. Export do všech běžných formátů, RTF, HTML, Excel, atd. Široké možnosti rozšíření Customizovatelné GUI, tvorba vlastních rozšíření, uživatelské skripty. Mapovací editor Drag-and-drop nástroj umožňující na sebe namapovat jednotlivé objekty mezi datovými modely. Import z MS Visio Knihovna ikon Plug-in pro VS2008 Import mapování tabulek z PDM do ILM Podporované platformy: Procesy - BPMN, ebxml, BPEL4WS, podpora SOA RDBMS - obousměrný engineering pro téměř 60 relačních databází včetně nejnovějších verzí Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase, MySQL a mnoha dalších. Objektové jazyky - obousměrný engineering pro jazyky Java, C#, C++, PowerBuilder, XML, VB.NET a další. Integrace při vývoji - plug-iny pro synchronizaci kódu s modelem v nástrojích Eclipse, PowerBuilder a Visual Studio. 41

42 Modelovací techniky Modelovacích technik je obsaženo mnoho.samozřejmostí je modelování business procesů (BPM) a datové modelování. Modelování je založené na principu tří architektur (konceptuální, logická, fyzická) a modelování datových skladů. Nechybí podpora Javy, XML a webových služeb v databázích.dále také XML modelování, podpora XML DTD a Schema elementů, objektové modelování a modely vycházející z UML 1.x a 2.0. Podniková repository Umožňuje práci v týmu, kde je možné sdílet modely v týmu, zamykat je a automaticky verzovat. K dispozici je mezimodelová analýza dopadu.která uchovává vazby a závislosti mezi jednotlivými modely, aby bylo možné sledovat případné dopady úprav napříč celým podnikem. Bezpečnostní politika je založená na rolích a s možností kontrolovat přístupy k jednotlivým modelům a sub-modelům. Web prohlížeč repository Přístup k modelům v Repository (úložišti) je nyní možný skrze webový prohlížeč pomocí webového serveru. K dispozici je zobrazení diagramů, prohledávání Repository a sdílení metadat. Metodika vývoje IS Ve spolupráci s prof. Václavem Řepou z Vysoké školy ekonomické byla vyvinuta metodika vývoje informačního systému s použitím PowerDesigneru. Teoretická publikace je k dispozici na: Z ní také vychází praktická implementace pro PowerDesigner, kterou je možné použít i samostatně. Je založena na zajištění konzistence v rámci objektového modelu (Class diagram, Use case diagram, Statechart diagram), modelu požadavků, data flow diagramu (DFD) a procesního modelu. Metodiku lze implementovat za použití všech dostupných variant PowerDesigneru kromě DataArchitect. [27] [28] SYBASE POWER DESIGNER 42

43 UML 2.0+ BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering Database engeneering WSDL engeneering - - XML engeneering Schema Podporované DBS Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase, MySQL a mnoha dalších Správa verzí Týmová spolupráce Repository Inegrace s IDE Exporty Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena DataArchitect, Developer, - - N/A 43

44 Studio,Viewer, Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách statisíců až milionů (záleží na edici a počtu licencí) Podpora ze strany výrobce Cena podpory není uvedena.je poskytována v rámci předplacení služeb, dokoupení podpory, či je součástí koupeného produktu. Podpora je poskytována na profesionální úrovni formou konzultací, telefonicky i elektronicky. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní tohoto nástroje vypadá následovně. Hodnocení Silné stránky Systém pokrývající nejširší spektrum funkcí Spolehlivost, všestrannost Automatické generování kódu do více programovacích jazyků Možnost spolupráce a kompatibilita s dalším software (databáze, XMI ) Slabé stránky Velice silný a složitý nástroj nevhodný pro některé menší společnosti Nezveřejněná cena výrobcem Progresivní vývoj zaručující budoucnost 44

45 Visual Paradigm for UML Verze VP-UML 8.0 Výrobce Visual Paradigm International ( Distributor Lokalizace Demoverze Platforma [30] Ne Ne (30 dní) Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux, Mac OS X, Solaris nebo všechny ostatní javovské platformy. Edice[31] Community Personal Modeler Standard Professional Enterprise Systémové požadavky [30] Intel Pentium III kompatibilní procesor, 1.0 GHz a vyšší Min. 512MB RAM, 1.0 GB doporučeno Min. 800MB místa na disku IDE: Eclipse 3.1, IntelliJ IDEA 4, NetBeans 4.0 (UML CASE tool for software development) Popis Visual Paradigm for UML je komplexní nástroj nabízející širokou funkcionalitu.samozřejmostí je podpora modelování v jazyce UML, a to ve verzi 2.2.Nástroj umožňuje práci se všemi třinácti diagramy definovanými v UML 2.2. V modelování případů užití lze navíc tvořit a spravovat scénáře případů užití, což specifikace UML neupravuje.integrovat je můžeme pomocí bodů rozšíření. Zároveň je možné přímo při modelování scénářů případů užití tvořit uživatelské akceptační testy vyplněním sloupců procedur a očekávaných výsledků v editoru scénářů. Případy užití a aktéři jsou zobrazeni v přehledné tabulce. Dostupné je rychlé vyhledávání a filtrace pro snadnou orientaci v namodelovaných případech užití.pomoc při hledání 45

46 případů užití i jiných prvků modelu nabízí textová analýza. Ta dokáže vyextrahovat kandidátní prvky modelu z textového dokumentu. Pomocí textové analýzy lze identifikovat například případy užití, aktéry, třídy, akce, subprocesy nebo události.dalším podporovaným způsobem identifikace prvků modelu jsou CRC katry (Class-Responsibility Collaborator), které slouží k identifikaci tříd, jejich odpovědností a vzájemných vazeb. Software dále nabízí modelování business procesů v notaci BPNM verze 2.0. Nástroj umožňuje na procesy pohlížet v několika úrovních, a to jak prostřednictvím jednotlivých diagramů business procesů, tak z hlediska procesních map spojujících tyto procesy vazbami. Visual Paradigm for UML je také velice vhodným a robustním nástrojem pro navrhování, vytváření a synchronizování databází.vytvářet lze třeba také vrstvu objektově-relačního mapování jazyka Java (Hibernate).Dostupná je také synchronizace mezi ERD (Entity Relationship Diagram) a diagramy tříd UML. Visual Paradigm nabízí rovněž širokou podporu pro správu požadavků. Umožňuje vytvářet SysML diagramy požadavků pro snadné specifikování a analyzování funkčních a nefunkčních požadavků kladených na modelovaný systém. Požadavky lze propojovat se souvisejícími případy užití a možné je též přepínání mezi diagramovým a tabulkovým pohledem na požadavky. Visual Paradigm umožňuje také vytvářet a spravovat projektové slovníky, ve kterých analytici a jiní zainteresovaní uživatelé mohou specifikovat termíny z problémové domény, které jsou v projektu užívány. Termíny mohou být zadávány ručně nebo s využitím textové analýzy a analýzy případů užití. Užitečným nástrojem je návrhář uživatelského rozhraní. Velkou výhodou tohoto návrháře je jeho nezávislost na jakémkoliv programovacím jazyce a možnost popisu jednotlivých prvků navrženého rozhraní. Novinkou v poslední verzi je návrhář uživatelského rozhraní pro webové aplikace. Jako každý kvalitní CASE nástroj, také Visual Paradigm for UML umožňuje generovat dokumentaci a reporty.zahrnuje v sobě editor pro tvorbu šablon reportů, takže uživatel může snadno přizpůsobit jak vzhled dokumentů, tak jejich obsah. 46

47 Dokumentaci lze generovat do formátů PDF, HTML, MS Word 2007 nebo publikovat celý projekt na webu. Dokumentaci je možné také vytvářet ručně. Správa verzí a týmová spolupráce na projektu je podporována prostřednictvím VP Teamwork Server, Perforce, Subversion nebo CVS. Další důležitou vlastností každého CASE nástroje je jeho integrovatelnost, a to jak s ostatními nástroji účastnícími se vývoje softwaru, tak možnost exportu vytvořených modelů do různých formátů. První formu integrovatelnosti splňuje Visual Paradigm for UML pro integrovaná vývojová prostředí Eclipse, NetBeans a IntelliJ IDEA. Export a import modelů je podporován pro formáty XMI, XML, Visual Paradigm Project (VPP) and MS Excel, a to bez ztráty informace. Možnosti importu formátů jsou ještě rozsáhlejší. Importovat lze nativní formáty různých jiných komerčních CASE nástrojů, například MS Visio, Rational Rose (MDL), Rational DNX, Rational Software Architect, ERWin Data Modeler, Telelogic Modeler (RPY) a System Architect business process diagramy. Export diagramů je umožněn do formátů grafických formátů JPG, PNG, SVG a EMF a rovněž do formátu PDF. Zajímavá je možnost nařezání velkých diagramů na menší části tak, aby byly vhodné pro tisk nebo začlenitelné do dokumentace. Pro zkušené uživatele vyžadující rozšíření funkcionality je připraven modul pro tvorbu vlastních pluginů v jazyce Java nebo možnost ovládání nástroje z vestavěné příkazové řádky. Co se týká reverzního inženýrství a generování kódu, kompletní round-trip engineering je dostupný pro jazyk Java. Generovat kód je možné do patnácti jazyků. Podporované jsou jazyky Java, C#, VB.NET, PHP, ODL, Action Script, IDL, C++, Delphi, Perl, XML Schema, Python, Objective-C, Ada 95 a Ruby. Reverzní inženýrství je dostupné pro dvanáct jazyků. Jsou jimi Java, C++,.NET DDL nebo exe, IDL, Ada 95, XML, XML schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a vyšší, Python a Objective-C. Zmíněné generování kódu i reverzní inženýrství je spjato s diagramy tříd.generování kódu ze stavových diagramů je dostupné pro jazyky Java, C#, VB.NET a C++. Samostatnou kapitolou je generování databázových schémat (DDL) z ERD diagramů a generování inicializačních skriptů nebo skriptů pro update a změny existujících databází. 47

48 Visual Paradigm for UML podporuje také generování Java ORM kódu pro přístup do relačních databází. Dostupné je i reverzní inženýrství, které z existující databáze vygeneruje ERD diagram a dokáže ho synchronizovat s diagramy tříd. Podpora databází je velmi rozsáhlá, za všechny můžeme zmínit například MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Derby, Informix, Firebird a SQLite. [29] 48

49 Funkcionalita Enterprise Professional Standard Modeler Personal Community UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků - - Code engeneering Java, C#, VB.NET, Java, C#, VB.NET, PHP, ODL, Action PHP, ODL, Action Script, IDL, C++, Script, IDL, C++, Delphi, Perl, XML Delphi, Perl, XML Schema, Python, Schema, Python, Objective-C, Ada Objective-C, Ada a Ruby a Ruby Reverse engeneering Java, C++,.NET Java, C++,.NET Java, C++,.NET DDL nebo exe, DDL nebo exe, IDL, DDL nebo exe, IDL, Ada 95, Ada 95, XML, XML IDL, Ada 95, XML, XML schema, JDBC, XML, XML schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 vyšší, Python, Hibernate, PHP a vyšší, Python, Objective-C 5.0 a vyšší, Objective-C Python, Objective-C Database engeneering WSDL engeneering XML engeneering Schema Podporované DBS MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Derby, Informix, Firebird, SQLite MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Derby, Informix, Firebird, SQLite 49

50 Správa verzí VP Teamwork VP Teamwork VP Teamwork Server, Perforce, Server, Perforce, Server, Perforce, Subversion, CVS Subversion, CVS Subversion, CVS Týmová spolupráce VP Teamwork VP Teamwork VP Teamwork VP Teamwork Server, Perforce, Server, Perforce, Server, Perforce, Server, Subversion, CVS Subversion, CVS Subversion, CVS Perforce, Subversion, CVS - - Repository Inegrace s IDE Eclipse, NetBeans, Eclipse, NetBeans, Intellij IDEA Intellij IDEA Exporty XML, XMI, VP XML, XMI, VP XML, XMI, VP XML, XMI, XML, XML, project file, xls, project file, xls, xlsx, project file, xls, VP project obrázky, pdf obrázky, pdf xlsx, UML 2, UML 2, obrázky, xlsx, UML 2, file, UML 2, obrázky, pdf pdf obrázky, pdf obrázky, pdf Podrobněji viz zdroj [30] Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena Enterprise Uživatelská 1 $ licence na uživ. Plovoucí* 1 $ Profesional Uživatelská 1 $ licence na uživ. Plovoucí* 1 $ Standard Uživatelská 1 $ licence na uživ. Plovoucí* 1 $ Akademická neomezené free Modeler Uživatelská 1 $ licence na uživ. 50

51 Plovoucí* 1 $ Personal Uživatelská 1 $59.00 Community 1 licence na uživ. Uživatelská 1 licence na uživ. 1 Zdarma pro nekomerční účely. * plovoucí licence mohou být v době jejich nepoužívání deaktivovány, aby je v té době mohl využívat jiný uživatel Podrobněji viz zdroj [31] Uživatelské rozhraní Okno je standardně členěno na čtyři panely, menu a nástrojové lišty. Všechny nástroje jsou zařazeny pod nabídku Tools, která se dále větví.nástrojové lišty jsou přizpůsobitelné. Uživatel si po kliknutí pravým tlačítkem může zvolit, jaké skupiny nástrojů si přeje na panelu zobrazovat. Levé horní pole se skládá z pěti záložek. Každá zprostředkovává určitý pohled na model/projekt. První záložka třídí elementy modelu na základě vytvářených diagramů, na druhé záložce si můžeme prohlédnout jednotlivé elementy modelu setříděné podle názvu nebo typu. Třetí záložka slouží k prohlížení repozitáře tříd. Ve čtvrté záložce můžeme vytvářet logické pohledy na model. Pátá záložka je věnována objektově-relačnímu mapování. Další vlevo umístěné pole je rovněž rozčleněno do záložek. První nabízí pohled na vlastnosti jednotlivých prvků modelu (samozřejmě i s možností editace). Ty se dají vybrat buď na diagramu, nebo z rozbalovacího seznamu přímo v poli. Druhá záložka obsahuje náhled aktuálního diagramu. Obdélníkem je vyznačena právě zobrazená část, pomocí něj je pak možné se po diagramu pohybovat a měnit aktuální náhled. Třetí záložka slouží k zápisu dokumentace k jednotlivým elementům.zápis je možné provádět v náhledu HTML, kódu HTML nebo v běžném textu. Dolní panel slouží k výpisu zpráv.uživatel může zvolit, zda chce zobrazovat informační zprávy, chybové zprávy i varování. 51

52 Pole umístěné v pravé části obrazovky slouží k zobrazení a vytváření samotných diagramů. Po jeho levé straně se nachází bohaté lišty s elementy a nástroji. Profesionalita nástroje se ukazuje také v kvalitě vytvářených diagramů. Ty jsou jednoduše upravitelné a obsahují všechny potřebné náležitosti bez zbytečného dodatečného nastavování. Uživatelské rozhraní je poměrně intuitivní. Co se týče nápovědy, její nainstalování si volíme přímo při instalaci samotného produktu.nápověda umožňuje vyhledávání, listování v rejstříku i v tematických okruzích.přímo z nápovědy lze také tisknout.kromě této formy máme nápovědu k dispozici i ve formátu PDF a HTML jako uživatelskou příručku.přes volbu Help Visual Paradigm on the Web Online Support máme možnost kontaktovat technickou podporu. Vyzdvihnout je třeba grafickou úroveň vytvářených diagramů. Lišty s dostupnými elementy a nástroji jsou velmi bohaté, stejně jako možnosti úprav. Důležití je také možnost přizpůsobení vzhledu okna (např. vypínání nevyužívaných záložek) a rozmístění jednotlivých polí s možností uložení jako tzv.perspektivy pomocí View Save Perspective as. Mezi perspektivami je pak možné přepínat volbou View Open perspective. Podpora ze strany výrobce Výrobce nabízí možnost dokoupení jednoroční podpory ke všem edicím kromě Community.K základní ceně produktu se v tom případě přičítá 20%.[31] Hodnocení Silné stránky podpora mnoha operačních systémů podpora UML 2.2 existence mnoha verzí, každý si vybere podle svých požadavků široká nabídka funkcí existence free verze Slabé stránky chybí česká lokalizace neexistence distributora pro český trh 52

53 online trénink návody na youtube Nástroje bez repository Altova Umodel Verze 2011 Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Altova ( JIMAZ s.r.o. Ne (30 dní) Platforma MS Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows 7) Edice Professional Enterprise požadavky Systémové Pentium III, 800 Mhz 64MB RAM 50MB místa na disku [32] Popis Altova UModel 2010 představuje řešení pro modelování pomocí UML. Zahrnuje v sobě mnoho užitečných vlastností umožňujících snadnou manipulaci s nástrojem a efektivní práci vývojářů. Uživatelské rozhraní nabízí uživatelům možnost rychle a intuitivně tvořit design aplikací. Kromě vizuální tvorby designu umí nástroj také analyzovat design stávajících aplikací. V raných fázích prací na projektu UModel vývojářům pomáhá s definicí požadavků a vzhledem k jejich přehlednému zpracování usnadňuje komunikaci se všemi zainteresovanými skupinami. K nezbytným funkcím aplikace patří podpora 53

54 týmové spolupráce, generování kódu, reverzní inženýrství, round-trip enginnering a podpora formátu XMI pro ukládání modelů. Díky podpoře XMI můžeme do UModel importovat modely vytvořené jinými CASE nástroji. Pomocí UModel můžeme vytvářet všechny diagramy definované v UML 2.3 a další, například XSD diagramy (pro modelování XML schémat) a BPMN diagramy (modelování business procesů).podpora poslední verze UML standardu je velkou výhodou, nástroj však zůstává zpětně kompatibilní i s verzemi 2.0 a 2.1. Nástroj se snaží plně vyhovět specifikaci UML 2.3 a eliminovat možnost tvorby modelů využívajících zastaralé prvky předchozích UML specifikací nebo prvky specifikací nedefinované. Přizpůsobuje tomu i obsah menu a nástrojových lišt. Jak už bylo výše zmíněno, UModel zahrnuje funkce generování kódu, reverse engineeringu a round-trip engineeringu. Generování kódu je dostupné pro jazyky Java (1.4, 5.0, 6.0), C# (1.2, 2.0, 3.0) a Visual Basic.NET (7.1, 8.0, 9.0). Kód je generován na základě vytvořených diagramů tříd. Reverzní inženýrství automaticky vytváří modely z kódu napsaného v jazycích Java, C# a Visual Basic.NET.K tomuto účelu využívá jak zdrojové kódy, tak binární soubory existujících aplikací. Tato funkce je výhodná a zjednodušuje práci zejména při požadavcích na rozšíření stávajících aplikací nebo znovupoužití již existujících komponent v nových projektech. [33] Funkcionalita Enterprise Professioanl UML BPM - Mind mapping - - DFD - - ERD - - Diagram požadavků Tabulka požadavků Code Java, C#, Visual Basic Java, C#, Visual Basic 54

55 engeneering Reverse engeneering Java, C#, Visual Basic Java, C#, Visual Basic Database engeneering WSDL engeneering XML Schema engeneering Podporované N/A N/A DBS Správa verzí Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team System a mnoho dalších Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team System a mnoho dalších spolupráce Týmová RationaClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team System a mnoho dalších Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team System a mnoho dalších Repository - - Integrace s IDE Visual Studio, Eclipse - Exporty png, emf, rtf, html, formáty Microsoft Word, XMI 2.1 Word, XMI 2.1 png, emf, rtf, html, formáty Microsoft Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena Professional Uživatelská EUR EUR EUR EUR EUR Enterprise Uživatelská EUR EUR EUR EUR 55

56 EUR Spolu s licencí je možné dokoupit jednoletou nebo dvouletou podporu a údržbu sw. Podrobněji viz zdroj(the ALTOVA Online Shop) Uživatelské rozhraní UModel diagramy jsou vytvářeny pomocí bohatých kolekcí elementů, které jsou do značné míry vizuálně a barevně odlišené pro lepší přehlednost. Barevnost a vizuální podobu elementů si může uživatel přizpůsobovat pomocí nastavení stylů. Panel nastavení stylů umožňuje přizpůsobování vzhledu jednoho elementu, jejich skupiny, nebo dokonce celé kategorie elementů. Zvolíme-li pro nějaký element (či skupinu nebo kategorii) vlastní nastavení, v panelu stylů se objeví zvláštní ikona a vyskakovací popisek indikující zvláštní nastavení. Kamkoliv v diagramu můžeme umístit poznámky.poznámky se chovají jako klasické elementy, můžeme měnit jejich vzhled i pozici automaticky nebo ručně. K identifikátorům v diagramech tříd lze přidávat texty, které se při generování kódu objeví jako komentáře ve zdrojovém kódu (dostupné pro jazyky Java a C#). Co se týká rozložení elementů na diagramu, UModel umožňuje uživateli rozložit elementy (nebo jejich skupiny) ručně, nebo dokáže elementy rozložit automaticky na základě několika voleb. Volbu autolayoutu nabízí kontextové menu dostupné po kliknutí pravým tlačítkem na element (skupinu elementů). Vytvoříme-li prvek, který obsahuje syntaktickou chybu, UModel nás na tuto skutečnost upozorní. Důležitou funkcí je neomezený počet Undo a Redo operací. To nám umožní experimentování s modelem bez obav ze ztráty informace. Model je zobrazen standardně ve stromové reprezentaci.prvky nacházející se v tomto stromu můžeme zobrazovat v libovolném počtu diagramů. UModel nabízí funkce drag and drop, díky níž můžeme vkládat elementy do diagramu pouhým přetažením myši. Jednotlivé prvky a jejich skupiny můžeme také kopírovat a vkládat do jiných diagramů. UModel si zakládá na kastomizovatelnosti veškerých vlastností diagramů velikosti, pozice, barvy, písem, stylů čar atd. Veškeré panely a nabídky určené pro 56

57 nastavování vlastností modelů i chování aplikace jsou velmi podobné těm známým z integrovaných vývojových prostředí.jejich ovládání je tedy pro uživatele vysoce intuitivní. UModel v levé části hlavního okna zobrazuje řadu pomocných oken, které nám pomohou vytvářet, prohlížet a procházet naše modely. Perspektivu pohledu na projekt si uživatel může navolit. Standardní pohled na model je pomocí stromového zobrazení modelu. Znázorňuje vazby mezi prvky z business hlediska i vztahy mezi diagramy.strom diagramů třídí model podle typů diagramů v něm vytvořených. Bez ohledu na zvolenou perspektivu, když vytvoříme nový prvek, jeho vlastnosti a funkce se zobrazí v podokně vlastností. Zde jsou snadno přístupné jak ke čtení, tak k editaci.podokno nastavení se podobá oknům vlastností dostupným v integrovaných vývojových prostředích. Mnoho vlastností prvků lze modifikovat přímo v panelu, ve kterém se diagram zobrazuje a tvoří. Designové okno diagramu nabízí funkci zoom pro přibližování a oddalování diagramu. Jakou část diagramu máme právě zobrazenou, se snadno dozvíme z podokna celkového pohledu.každý typ diagramu má navíc svůj vlastní panel nástrojů, takže obrazovka nebude přeplněna irelevantními ikonami. Zajímavou funkcí UModel je podpora vrstev diagramů.v UModel Enterprise Edition lze tvořit vrstvy pro všechny typy diagramů.každý prvek diagramu může být přiřazen ke konkrétní vrstvě.jednotlivé vrstvy lze zamykat, aby se předešlo změnám, nebo je možné je úplně zneviditelnit. Podpora ze strany výrobce K licenci je možné dokoupit tzv.support & Maintenance Package. Tento balíček stojí na jeden rok 25% ceny licence, na dva roky 40%. [37] 57

58 Hodnocení Silné stránky komfortní a intuitivní ovládání poměr cena/výkon podpora UML 2.3 systémové nároky Slabé stránky oficiální podpora pouze pro Windows neexistence repository lokalizace Astah* Verze 6.3 Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Change Vision, Inc. ( Ne Ne (20 dní) Platforma MS Windows 7, Vista, XP, Mac OS X, Linux 2 Edice Astah* professional Astah* UML Astah* share Astah* community požadavky Systémové Pentium III 512MB RAM (1GB doporučeno) 400MB HDD Java: Sun Microsystems JDK (Java SE Development Kit) JDK 6 Update 16 nebo vyšší (od verze 6.1, jinak JDK 5) [38],[39] 58

59 Popis Dříve nástroj existoval pod názvem JUDE, 31.března 2010 došlo k úplnému zastavení prodeje licencí na produkty JUDE/Professional 5.5.x, JUDE/Share 1.1. Podpora těchto produktů bude ukončena 30.srpna Astah* professional, UML, community Společnost Change Vision nabízí nástroj Astah* pro návrh systémů ve třech edicích, lišících se licencí.nejobsáhlejší edicí je verze professional.verze community je nejvíce omezená, ale zato je pro nekomerční použití nabízena zdarma.detailní informace o podpoře jednotlivých diagramů a funkcí jsou k vidění níže. Obecně je Astah* nástrojem k návrhu systémů, který velice dobře podporuje UML, Entity Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, modelování požadavků a tvorbu myšlenkových map. Co se vývoje systémů týče je k dispozici API pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování kódu a reverzní inženýrství. Samotné modelování se nijak neliší od modelování v JUDE. Ponechává si jednoduchost a lehkost a kombinuje s jednoduchým modelem konzistence. Každý symbol je reprezentován objektem, s tím, že ten samý objekt vystupuje v řadě diagramů. Rozšíření o podporu myšlenkových map přináší vyšší efektivitu práce. Z fyziologie člověka vychází, že myšlenky jsou původně neuspořádané a myšlenková mapa umožní je zachytit a jednoduše uspořádat do polo-strukturované podoby. Jednotlivé položky v mapě lze typově odlišit a vytvořit z nich tak objekty.následně je možné z těchto objektů položit základy jednotlivých modelů, kde se pak myšlenky vyskytují už v dobře strukturované podobě. Patrným omezením pro tvorbu komplexních systému je absence verzování a konzistence jednotlivých modelů. Tento fakt řadí nástroj spíše do kategorie kreslících nástrojů k MS Visiu, avšak oproti němu Astah* nabízí daleko sofistikovanější modelování zaměřené pouze na tvorbu IS. Potřebu verzování a konzistence řeší částečně doplňkový nástroj Astah* share. 59

60 Astah* share Astah* share je nástroj, který podporuje komunikaci v rámci týmu. Funguje na bázi webové aplikace a slouží k uploadu modelů a vkládání komentářů. Není však možné spravovat verze nahrávaných modelů. Jako podpůrné funkce nabízí share možnost přiřazovat k modelům uživatele a sdružovat je do projektů. Každý model má své permanentní URL.Podporuje všechny typy modelů kromě popisu UseCase. Pokud použitelnost nástroje shrneme: není možné jej použít jako kvalitní repository, (absence verzování) ani jako nástroj pro řízení projektu modelování (existují pouze náznaky), jen pro diskusi nad modely, popř. kontrolu Funkcionalita professioanl UML community UML 2.x 2.x 2.x BPM částečně - - Mind mapping - DFD čtení čtení ERD čtení čtení Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering Database engeneering čtení čtení ano čtení čtení Java, C#, C++ Java - Java Java

61 WSDL engeneering XML engeneering Schema DBS Podporované N/A N/A N/A Správa verzí spolupráce Týmová Komentáře přes share - - Repository Inegrace s IDE Exporty jpg, png, emf, svg, rtf, jpg, png, emf, Jpg, png html, csv, ppt svg, rtf, html, csv, ppt DB, entity definition report, SQL, CRUD do xls, XMI [40] Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena professional Uživatelská 1 licence na uživ. Časová 1 licence na PC Akademická časová 1 US $280 5 US $ US $ US $ rok US $120 6 měsíců US $70 3 měsíce US $40 1 rok US $40 1 licence na PC Akademická fakultní 1 rok US $500 1 licence na fakultu 61

62 Plovoucí* 10 US $ US $ US $10000 Prodloužení podpory 1 rok US $75 UML Časová 1 rok US $50 Plovoucí* 10 US $ US $ US $4500 share Časová 1 licence na PC Neomezeně** US $700 Prodloužení podpory 1 rok US $350 community Zdarma pro nekomerční účely, bez podpory (License and Price) * plovoucí licence mohou být v době jejich nepoužívání deaktivovány, aby je v té době mohl využívat jiný uživatel ** neomezené použití nástroje je omezeno podporou na 1 rok (lze přikoupit) Hodnocení Silné stránky nízká cena intuitivní ovládání výborná podpora UML 2.x myšlenkové mapy existence komunitní verze Slabé stránky oficiální podpora pouze pro Windows neexistence repository přehledné webové stránky nástroje 62

63 Craft.CASE Verze Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Platforma CRAFT.CASE Ltd. Velká Británie ( E-fractal, s.r.o. Ne (plně funkční s omezením ukládání pro projekt do 20 objektů) Windows, Linux, MacOS, Solaris Edice Craft.CASE Craft.CASEAcademic Craft.CASE Tester Craft.CASE Demo Craft.CASE Viewer požadavky Systémové 32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 Mhz 128 MB of RAM (256 MB or higher recommended) 80 MB volného místa na disku 800*600 (256 barev) [42] Popis Craft.CASE je původně český modelovací a analytický nástroj podporující metodu BORM (Business Object Relation Modelling) konkrétněji využívá vlastní C.C metodiku. Byl vyvíjen českou firmou e-fractal s.r.o.a od roku 2007 převzala vývoj londýnská společnost Craft.CASE Ltd. [63] Tento nástroj pokrývá vývoj systému od počátečních business procesů až po modely architektury IS. Jeho použití je vhodné pro vývoj podnikového IS, kdy je řešena převážně business část. Funkcionalita programu Craft.CASE těsně souvisí s použitím metodiky C.C resp. modifikace BORM (Business and Object Realtion modeling). Jednotlivé funkce můžeme rozdělit do následujících částí: Interview 63

64 Structure Relations Testing Processes Validation IT Structure IT Models Interview se zabývá tvorbou myšlenkových map při zaznamenávání informací získaných z interview zákazníka Structure, Relations, Testing, Processes, Validation lze obecně zařadit pod bussiness funkcionalitu, která se zabývá modelováním a analyzováním business procesů. Zachycuje role, stavy, funkce, procesy, datové toky a hierarchii. IT Structure, IT Models slouží k modelování informačního systému. Právě sem se řadí podpora UML. Craft.case academic Obsahuje stejné funkce jako plná licence, jen se k ní vztahují omezení týkající se využití.smí se využívat jen pro akademické využití, komerční užití je zakázáno. Licence může být platná na jeden semestr nebo školní rok a lze ji prodloužit. Craft.case tester Tato licence dovoluje využívání poslední verze programu Craft.CASE ve stádiu beta. Lze o ni zažádat a v případě získání se vydává 3 měsíční licence. S ní přichází povinnost odevzdání reportu chyb.stejně jako u akademické licence je zakázáno komerční užití. 64

65 Craft.case demo Jedná se o trial verzi poskytovanou zdarma.samotná funkčnost aplikace není omezena.v případě, že se v projektu vyskytne více jak 20 objektů, nebude možné projekt uložit.jiné omezení s touto licencí nepřichází. Craft.case viewer Jde o zdarma distribuovanou edici, která plní je jeden účel. Jedná se čistě o prohlížeč projektů. Nelze v něm editovat ani ukládat. Využití je vhodné pro zákazníky, kteří si analýzu objednali. Umožňuje jim veškeré simulace a modely prohlížet. Oficiální distributorem pro Českou republiku je firma E-fractal, s.r.o. Ta zajišťuje i podporu. Vzhledem k předchozímu vývoji aplikace touto firmou lze očekávat nadstandardní kvalitu řešení problému týkajících se aplikace. Kromě klasické technické podpory dále zajišťuje prezentace funkcí aplikace, konzultace, vedení a školení. Craft.CASE je jednodušší program pro simulaci podnikových business procesů s podporou analýzy a modelování. Jako negativum, které je spíše subjektivní, lze vnímat horší uživatelské rozhraní, které se podstatně liší od ostatních zástupců kategorie CASE nástrojů. Prochází ale neustálým vývojem a je vidět snaha program vylepšovat.český uživatel také ocení přímou podporu dřívějšího výrobce, který má s programem dlouholetou zkušenost.další nevýhodou je podpora pouze jedné metodiky a pro někoho i vyšší cena. Co se podpory UML týče, lze vytvářet diagramy tříd, komponent, objektů, přičemž objekty si mohou posílat zprávy (na způsob sekvenčního diagramu). Funkcionalita CrafT.CASE UML BPM částečně 65

66 Mind mapping DFD ERD - Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering - Reverse engeneering Database engeneering WSDL engeneering XML engeneering Schema DBS Podporované N/A Správa verzí - spolupráce Týmová Repository - Inegrace s IDE - Exporty Html, rtf, pdf, xml [42] Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena Craft.CASE Časová 1 rok Kč (3500 )3 Craft.CASEAcademic Craft.CASE Tester nezpoplatněno Craft.CASE Demo 66

67 Craft.CASE Viewer (Craft.CASE Licence overview) Hodnocení Silné stránky Kvalitní podpora v českém jazyce Simulace procesů Konzistence mezi jednotlivými modely Slabé stránky Není dostupná česká lokalizace Vyšší cena Podpora jediné metodiky (vlastní C.C) UML jen pro třídy a objekty Enterprise Architect Verze 8.0 build 864 ( ) Výrobce Distributor [44] Lokalizace Demoverze Platforma Edice Sparx Systems Pty Ltd ( HTK Pro s.r.o.cleverbee s.r.o. Ability soft Cleverbee s.r.o. JIMAZ s.r.o. NESS Logos a.s Daquas s.r.o Ne (30 dní) MS Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows 7), Linux Základní edice Enterprise Architect Corporate Edition Professional Edition Desktop Edition 67

68 Rozšířené edice Ultimate Edition Business and Software Engineering Edition Systems Engineering Edition Systémové požadavky [45] Pro Windows Intel Pentium processor (a výše) 128 MB RAM (256 MB a výše doporučeno) Pro Linux Intel Pentium II processor (or equivalent) 64 MB RAM (128 MB a výše doporučeno) 150 MB dostupného místa na disku 150 MB dostupného místa na disku Popis Enterprise Architect je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a návrh informačních systémů pomocí jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty softwarového vývoje od sběru požadavků, analýzy, modelování, návrh, testování, řízení změn, údržbu až po implementaci, přičemž v rámci celého tohoto procesu je vždy zajištěna zpětná dohledatelnost. EA, který byl oceněn pro vynikající podporu UML 2.3, je týmově založený modelovací nástroj, podporující celou životnost softwaru.zaujme především vysoce výkonými zobrazovacími nástroji pro plánování business procesů, podnikové architektury, managementu požadavků, testování apod. [46] Funkcionalita Rozsah dostupných funkcí EA je závislý na konkrétní edici. Enterprise Architect Desktop Edition Enterprise Architect Desktop Edition je efektivní řešení pro UML modelování a řízení testů i modelování podnikových procesů. Je cílena na individuální analytiky a 68

69 vývojáře, kteří vyžadují flexibilní modelovací prostředí podporující vše od mind mapping až po zavedení IS. [47] Enterprise Architect Professional Edition Professional Edition je výkonným modelovacím nástrojem zaměřeným na pracovní skupiny či jednotlivé vývojáře a analytiky. Její funkcionalita jako replikace, sdílené soubory, a kontrola verzí nabízí podporu sdílených projektů a kromě jiného podporuje i mind mapping či MDG technologie. [47] Enterprise Architect Corporate Edition Edice Corporate je řešením vhodným pro větší vývojové týmy, které v sobě zahrnuje veškerou funkcionalitu nižších edic a mimo jiné nabízí prostředky pro efektivní týmovou spolupráci jako sdílené úložiště, správu verzí, skupiny uživatelů, sdílení modelů, zamykání elementů pro skupiny uživatelů atd. [47] Ultimate Edition Edice Ultimate je komplexním řešením pro pokročilé uživatele pracující napříč vícenásobnými doménami. V jednom vývojovém prostředí integruje jak nástroje pro business modelování, softwarové inženýrství tak i vývoje informačních systému, a podporuje tak týmovou spolupráci i na nejnáročnějších projektech. [48] Systems Engineering Edition Tato nová edice EA zaměřená na profesionální vývoj informačních systémů je řešením používajícím UML, SysML, DDS a další související technologie. Mezi její hlavní přednosti patří generování zdrojového kódu (C, C++, C#, Java, VB.Net) z diagramů aktivit, interakcí a stavových diagramů, plná podpora Hardware Description Languages a možnost simulovat SysML 1.1 constraint modely. [49] Business and Software Engineering Edition 69

70 Business and Software Engineering Edice je pokročilým nástrojem, který podporuje softwarový vývoj, byznys modelování, záznam architektury a požadavků či projektový management.mezi její hlavní přednosti patří možnost použití rozšířených matematických funkcí při skriptování, generování BPEL z BPML 1.1 modelů a tzv.business Rules Composer, který umožňuje vytvářet modely a zdrojový kód implementující komplexní business rules ve standardních programovacích jazycích. [50] Enterprise Professioanl UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků - - Tabulka požadavků - - Code engeneering Java, C#, Visual Basic Java, C#, Visual Basic Reverse engeneering Java, C#, Visual Basic Java, C#, Visual Basic Database engeneering WSDL engeneering XML Schema engeneering Podporované DBS DB2, InterBase, Informix, Ingres, MS Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Sybase ASE, ASA, Správa verzí Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team Systema mnoho dalších Týmová spolupráce Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual DB2, InterBase, Informix, Ingres, MS Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Sybase ASE, ASA, Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team Systema mnoho dalších Rational ClearCase, CVS, Subversion, Perforce, Visual Studio Team Systema 70

71 Studio Team System a mnoho dalších mnoho dalších Repository - - Integrace s IDE Visual Studio, Eclipse - Exporty Podrobněji viz zdroj [EA9]. png, emf, rtf, html, formáty Microsoft Word, XMI 2.1 png, emf, rtf, html, formáty Microsoft Word, XMI 2.1 Licence a cena Edice case nástroje Enterprise Architect jsou dostupné ve třech základních licencích standard, floating a academic. Takzvaná floating licence zahrnuje nejen samotnou licenci na používání EA, ale i nástroj pro automatizovanou správu licencí a registračních klíčů Sparx Enterprise Key Store. [52]Příklad cen jednotlivých licencí je uveden v následující tabulce: Edice Typ licence Množství Cena (Sparx) Cena (Devshop.cz) Professional Edition Standard License 1-4 US $ Kč s DPH 5-19 US $ Kč s DPH US $ Kč s DPH US $165 - Corporate Edition Enterprise Floating License 1-4 US $ Kč s DPH 5-19 US $ Kč s DPH US $ Kč s DPH US $265 - Standard License 1 4 US $ Kč s DPH 5 19 US $ Kč s DPH US $ Kč s DPH US $185 - Academic Standard License 1 US $ Kč s DPH Kč s DPH neomezená Kč s DPH Academic Floating 1 US $168-71

72 License Podrobněji viz zdroje [53], [54]. 72

73 Uživatelské rozhraní Hlavní zbraní tohoto nástroje je velmi intuitivní rozhraní, které v kombinaci se silou specifikace UML 2.3 a s vysokým výkonem je schopno zajistit a poskytnout vysoce profesionální podporu celému vývojovému týmu. Podpora ze strany výrobce Jedním z charakteristických rysů case nástroje Enterprise Architect je i jeho podpora, která je součástí zakoupené licence produktu po dobu 12 měsíců. Po uplynutí tohoto období může být za poplatek na dalších 12 měsíců obnovena. Tato podpora zahrnuje možnost aktualizace na nové verze a buildy, ovou podporu a přístup do sekce registrovaných uživatelů na webových stránkách společnosti Sparx Systems, Ltd., kde je možné získat další informace (např. UML tutorials), ukázkové EA projekty, přednostní podporu registrovaných uživatelů, bug reporting atd. Přehled cen za obnovení podpory jednotlivých edic je uveden na stránkách výrobce.[47] [52] 73

74 Hodnocení Silné stránky Podpora všech modelů specifikace UML 2.3 Komplexnost a široké spektrum funkcí Automatické generování kódu do více programovacích jazyků Rozšiřitelnost prostřednictvím plug-inů Možnost spolupráce a kompatibilita s dalším software (databáze, XMI ) Slabé stránky Není dostupná česká lokalizace Komplexní help 74

75 IBM Rational software modeler Verze Výrobce IBM Corporation Distributor ATComputers, a.s. Avnet, s.r.o. DNS, a.s. SWS, a.s. ( Tech Data Distribution, s.r.o. Lokalizace Demoverze Platforma [55] (30-ti denní trial verze) MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista, W7), Linux (Red Hat, SUSE) Edice [56] Rational Software Modeler Rational Software Architect Standard Edition Rational Software Architect for WebSphere Software Systémové požadavky [55] Pentium III 800 MHz min. 768MB RAM (doporučeno 1GB RAM) 750MB místa na disku pro instalaci a dalších 500 MB HDD MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista), Linux (Red Hat, SUSE) Popis IBM Rational Software Modeler patří do rodiny produktů IBM Rational Software Architect. Jedná se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování požadavků, design a business modelování. IBM Rational Software Modeler nabízí výkonné modelovací funkce, které můžeme přizpůsobit našim potřebám. Vlastnosti jsou volitelně instalovatelné, a to až do velmi nízké úrovně. Mezi nejzajímavější funkce aktuální verze patří [57]: 75

76 efektivnější správa vývoje rizik a projektů využitím platformy sledovatelnosti, která nejen provádí správu, ale navíc pomáhá analyzovat vliv požadavků - od návrhu až po implementaci možnost vytváření a využívání vlastních specializovaných modelovacích jazyků (DSML - Domain Specific Modeling Language) k prezentaci jedinečných oblastí podnikových problémů a řešení flexibilní správa modelů podporuje paralelní vývoj a refaktoring architektury, který umožňuje rozdělování, kombinaci, porovnávání a slučování modelů a jejich fragmentů integrace s IBM Rational Software Delivery, IBM Rational Team Concert, IBM Rational Asset Manager, IBM Rational Requirements Management, WebSphere Business Modeler, Rational System Architect a dalšími produkty otevřenost a vysoká rozšiřitelnost nejnovější verze je rozšířená o podporu BPMN 2, SoaML a DoDAF 2 IBM Rational Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4 a je svázán s metodikou RUP. Kvůli své vysoké ceně není vhodný pro využití v menších firmách.software Modeler je také úzce svázán s ostatními produkty firmy IBM. Za zmínku stojí například nástroj IBM Rational ClearCase pro správu verzí a týmovou spolupráci, IBM Rational ClearQuest pro správu konfigurací nebo IBM Rational RequisitePro pro správu požadavků. Svázání nástroje s ostatními produkty IBM by se dalo označit za výhodu i nevýhodu zároveň.výhodou je jednoduchá integrace, zajištění komplexní funkcionality a kompatibilního uživatelského rozhraní. Nevýhodou v tomto případě je značné navýšení ceny řešení v případě zakoupení dalších aplikací a omezená funkčnost samotného Software Modeleru ve srovnání s možnostmi, které nabízí ve spolupráci s dalšími produkty. Nástroj IBM Rational Software Modeler nabízí veškerou funkcionalitu typickou pro komerční CASE nástroje.umožňuje přizpůsobení uživatelského rozhraní individuálním potřebám uživatele a jeho ovládání je intuitivní.v Software Modeler můžeme vytvářet diagramy definované v UML 2.1 a také modelovat procesy pomocí BPMN.Podporovány jsou UML profily i zadávání omezení modelu, například pomocí 76

77 jazyka OCL. Samozřejmostí je i export dat a tvorba reportů ve formátech HTML, PDF a XML. Architektura Rational Software Modeleru nám dovoluje ho snadno integrovat do naší vývojové platformy. Jak již bylo řečeno, Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4, do kterého je integrován v podobě zásuvného modulu. Uživatelské rozhraní i ovládání respektuje filosofii vývojového prostředí Eclipse a nástroj je tak snadno integrovatelný s ostatními Eclipse pluginy. Velmi dobrá podpora existuje pro znovupoužití elementů modelu.software Modeler se stará o zajištění závislostí a konzistence mezi elementy využívanými velkými vývojovými týmy.modely mohou být ukládány ve formátu XMI, což umožňuje jejich přenositelnost mezi různými CASE nástroji. Dokumentace k nástroji je poměrně rozsáhlá, místy stručná co se týká možností kastomizace a pokročilé funkcionality. Nevýhodou nástroje je především jeho vysoká cena.dále například nedostupnost datového modelování. Kastomizace nástroje je možná pouze na hrubé úrovni, například neumožňuje dynamicky nastavit vlastnosti a funkce aplikace podle role uživatele. Další nevýhodou je absence správy verzí. Ta je dostupná pouze na úrovni souboru modelu. Sofistikovanější správa verzí se však dá přidat integrací nástroje s dalšími produkty (například IBM Rational ClearCase).Za velkou nevýhodu se dá považovat fakt, že pro zajištění opravdu komplexní funkcionality je nutné nástroj integrovat s dalšími IBM nástroji. [58] Funkcionalita Modeler Architect Standard Architect for Edition WebSphere Software UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram 77

78 požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Java,.NET Java, C++,.NET Java, C#, WSDL, XML Schéma,.NET Reverse engeneering Database engeneering Java Java, C++ Java, C#, WSDL, XML Schéma WSDL engeneering - - XML engeneering Schema - - Podporované DBS N/A N/A N/A Správa verzí Týmová spolupráce IBM Rational ClearCase, Rational Team Concert, CVS IBM Rational ClearCase, Rational Team Concert, CVS Repository Inegrace s IDE Exporty Eclipse a další IBM produkty HTML, PDF a XML Podrobněji viz zdroj [56]. Licence a cena Edice Typ licence Cena Rational Software Architect for WebSphere Software [59] Floating User License US $11,000 Authorized User License US $6,310 Floating User Initial Fixed Term License Authorized User Initial Fixed Term License US $ 5,170 US $2,970 Rational Software Architect Standard Edition [60] Floating User License US $ 4,780 Authorized User License US $ 2,730 Floating User Initial Fixed US $ 2,250 Term License Authorized User Initial Fixed Term License US $ 1,280 78

79 Rational Software Modeler [61] Floating User License US $ 3,580 Authorized User License US $ 2,070 Floating User Initial Fixed Term License Authorized User Initial Fixed Term License US $1,680 US $ 973 Uživatelské rozhraní Tento nástroj nabízí mimo jiné možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní.uživatel může pro zobrazení zvolit ty nástroje, které bude při své práci opravdu potřebovat. Podpora ze strany dodavatele V základní ceně licencí je zahrnuta 12-ti měsíční podpora.[37] Hodnocení Silné stránky prostředí IDE Eclipse v ceně licencí 12-ti měsíční podpora dostupná česká lokalizace podpora více druhů platforem Slabé stránky pro plné využití funkcionality nutné pořídit další IBM produkty vysoká cena 79

80 Office Visio 2010 Verze Office Visio 2010 Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Platforma Microsoft Corporation Microsoft s.r.o. Sw.cz (60 dní) Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 nebo novější, případně Microsoft Windows Server 2003 (nebo vyšší verze) Edice Office Visio Standard 2010 Office Visio Professional 2010 Office Visio Premium 2010 Systémové požadavky Procesor 500 MHz nebo rychlejší 256 MB nebo více paměti RAM 2 GB nezbytné pro instalaci Popis Microsoft Office Visio 2010 je univerzální nástroj, který umožňuje pomocí řady diagramů vizuálně dokumentovat a navrhovat informační systémy. Kromě toho slouží jako nástroj tvorby obchodních a dokonce i technických modelů Jedná se zejména o nástroj pro široké kancelářské využití s akcentem na informační technologie. Visio 2010 podporuje modelování UML diagramů a celou řadu dalších modelů: DFD, ROOM, Jacksonův diagram, model architektury aplikací, paměťové diagramy, COM a OLE, Express-G, ORM, uživatelské rozhraní systému Windows a model databáze. 80

81 Co se znovupoužitelnosti a udržitelnosti týče, nastává problém v situacích, kdy je vyvíjen komplexnější systém. Absence verzování a konzistence mezi jednotlivými modely s sebou může přinášet vyšší náklady. Základní odlišení MS Visia 2010 tkví v tom, že většina CASE nástrojů usiluje o podporu procesu tvorby IS v co možná nejširší míře a nejvíce fázích životního cyklu. Visio se naproti tomu snaží o podporu co nejvíce technik formou šablon diagramů v různých technických a obchodních oblastech. Oblast, která by použití Visia posouvá o něco dále je deklarovaná možnost propojení s existujícími daty. Ta slouží k propojení jednoho a více symbolů s existujícím řádkem tabulky vybraného zdroje. Aktualizace dat funguje pouze směrem od úložiště. Není možné zachytit strukturu, ale pouze popis symbolů.použitelnost je nasnadě v případě grafické prezentace dat uložených v databázi za pomoci vytvořené šablony. Nástroj je dostupný ve třech vydání Visio Standard, Visio Professional a Visio Premium. V aplikaci je možné využít velkého množství předpřipravených šablon (např. vývojové diagramy obchodního procesu, síťové diagramy, diagramy pracovních postupů, databázové modely a softwarové diagramy atd.).[62] Funkcionalita Visio Standard 2010 Visio Proffesional 2010 Visio Premiun 2010 Logické mapy Diagram příčin a následků Diagramy řízení projektů Diagramy stavební architektury a služeb Ne Podrobné síťové diagramy Ne Strojírenské diagramy Ne Diagramy ITIL Ne UML Ne Modelování databáze Ne BPMN Ne Ne 81

82 Šablona pracovního postupu služby SharePoint Automatické propojení dat k datovým zdrojům Ne Ne Ne Statické sdílení diagramů Cena Edice Cena Standard Professional Premiun Kč Kč Kč 82

83 Uživatelské rozhraní Podpora ze strany výrobce Microsoft poskytuje všeobecnou podporu 5 let po vydání produktu, kterou je možné si o dalších 5 let za poplatek prodloužit. V rámci automatické či online dostupné aktualizace Service Pack jsou instalovány i opravy, které zvyšují stabilitu, výkon a bezpečnost softwaru.podpora pro předchozí aktualizaci Service Pack je 12 měsíců. Minimálně po 12 měsíců od ukončení životního cyklu produktu je dostupná i tzv. podpora online svépomocí, v rámci níž jsou online přístupné znalostní báze (centra pomoci) obsahující informace o nejčastěji řešených problémech. Dále je možné kontaktovat pracovníka technické podpory em, online či telefonicky.[63] V rámci pravidel Životního cyklu podpory produktů společnosti Microsoft lze podpora produktu rozdělit do 3 fází. Fáze všeobecné odborné pomoci zahrnuje: 83

84 Řešení incidentů technické podpory (podpora bezplatných incidentů, placená podpora za jeden incident, podpora účtovaná hodinovou sazbou, podpora v rámci záruky) Poskytování bezpečnostních aktualizací Možnost požádat o nebezpečnostní aktualizaci hotfix Fáze prodloužené odborné pomoci Placená podpora Bezpečnostní aktualizace poskytované zdarma Poskytování nebezpečnostních aktualizací vyžaduje uzavření smlouvy (tyto aktualizace je také možné zakoupit za poplatek) Fáze online svépomoci Společnost Microsoft nebude akceptovat požadavky na záruční podporu, změny v designu nebo vlastnostech produktu, během fáze prodloužené odborné pomoci. Fáze prodloužené odborné pomoci není dostupná pro spotřební produkty, hardware a multimediální produkty 10 důvodů, proč využívat Visio 2010 Rychlý start při vytváření diagramů pomocí šablon Rychlé vyhledání potřebných nástrjů a přístup k nim Zjednodušení rozsáhlých a složitých diagramů Rychlejší kreslení diagramů s vylepšednými automatickými funkcemi Profesionální vzhled a přitažlivost diagramů v několika sekundách Vytvoření diagraml s daty v reálném čase Sdílení diagraml s dalšími uživateli na webu Zajištění konzistenci a přesnosti pomocí ověření diagramu Modelování a sledování pracovních postupů ve službě SharePoint Vytváření vizuálních kombinací pomocí služeb Visio Services 84

85 Hodnocení Silné stránky Nízká cena Vysoce univerzální nástroj Plně lokalizovaný do českého jazyka K dispozici je velké množství již předinstalovaných šablon, další šablony lze stáhnout z webu výrobce Slabé stránky Absence jednotného úložiště dat, související sdílení a verzování modelů Chybí možnost automatického generování programového kódu Omezená podpora UML diagramů 85

86 ADONIS Verze Adonis 4.0 Výrobce Distributor BOC BOC - CZ. Lokalizace Demoverze Platforma Ne freeware edition (Adonis community edition) Windows, Linux, Solaris, Java Edice Business edition Professional edition Popis Adonis obsahuje funkcionality a modelovací metodu, které je možné využít pro zjištění modelování, analýzu, simulaci, hodnocenía dokumentaci podnikových procesů.řadou současných uživatelů je potvrzeno, že ADONIS je ve své obsluze velice intuitivní. Funkcionalita Ve variantě Business Edition obsahuje ADONIS komponenty modelování, analázy, importu/exportu a dokumentace.uživatelé této edice jsou většinou pracovníci, kteří provádějí analýzy skutečného stavu, resp. vytvářejí procesní dokumentaci. Ve variantě Professional edition obsahuje ADONIS komponenty zjišťování (HOMER zjišťovací komponenta založená na excelu), modelování, analýza, import/export, simulace, evaulace a dokumentace. Uživatelé této edicejsou především pracovníci, kteří na základě analýzy a popisu současného stavu provádějí vyhodnocovánía další optimalizaci procesu. 86

87 Business edition Professional edition Modelovací komponenta Analitická komponenta Export html Zjišťovací komponenta Ne Simulační komponenta Ne Evaluační komponenta Ne Modelovací komponenta umožňuje navrhovat a měnit modely pomocí grafického editoru. Navíce existuje také možnost tabulkového modelování. Zjišťovací komponenta HOMER slouží k podpoře zjišťování dat a procesních informací. Analytická komponenta nabízí statické dotazy ke všem obsahům modelu. Lze definovat dotazy upravené na míru a vypracovat vztahové tabulky a reporty. Pomocí simulační komponenty lze provádět změny podnikových procesů a organizační struktury a zkoumat jejich důsledky. K tomu se nabízejí čtyři různé simulační algoritmy. Evaluační komponenta nabízí funkcionality, které umožňují vyhodnocovat stav plánovaných i reálných procesů. [83] Licence a cena Edice Typ licence Cena Business edition Professional edition Na jméno Sdílená Na jméno Sdílená od EUR od EUR od EUR od EUR 87

88 ORACLE DESIGNER Verze 10g Release 2 (posledmí repase od května roku 2010) Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Platforma Edice Systémové požadavky Oracle Corporation ( Oracle Czech, s.r.o. ( Ne (trial verze na dobu 30 dní) Oracle Designer Windows SQL Developer Data Modeler - Windows, Linux, MacOS Oracle Designer Celý balík Oracle má nároky na systém dle využití. Všeobecně však pro základní využití stačí [70]: CPU 1GHZ 512MB RAM 3GB prostoru na disku Nainstalovaný OS. Nainstalovaná databáze Oracle [64] Popis Tento CASE nástroj spadá pod různé aplikační balíky. V předchozích pracích již byl několikrát dobře zpracován a od minulého semestru (jaro 2010) se vyvybula pouze jedna udržující verze , ve které byla přidána on-line dokumentace.. Oracle Designer 10g Release 2 je důležitou součástí vývojářských nástrojů společnosti Oracle označované jako Oracle Developer Suite. Oracle Designer obsahuje funkce pro modelování business procesů (BPM), systémovou analýzu, návrh software a generování systémů.oracle Designer je úzce propojen s úložištěm Oracle SCM a prostředím pro návrh databázových aplikací Oracle Forms. Produkt Oracle Designer se postupně vyvinul z produktu Oracle CASE Designer (modelování) a Oracle CASE dictionary (úložiště) v Oracle Designer/2000 a později v Oracle 88

89 Designer. Současný produkt Oracle Designer je již pouze udržován ve stavu, kdy je stále distribuován a podporován, ale již do něj nejsou doplňovány nové funkce. Funkcionalita Funkcionalita produktu Oracle Designer je tvořena komponentami, které Designer sdružuje do jednoho nástroje. Následující tabulka ukazuje výčet oblasti CASE a komponenty Oracle Designeru, které je realizují [69]: Business Process Modeling Process Modeler (BPR) Systems Analysis Modeling Entity Relationship (ERD) Function Hierarchy (FHD) Dataflow Diagrammer (DFD) Design Wizards (průvodci) DB Design Wizard (DDW) Application Design Wizard (ADW) Systemový Design Data Diagrammer (DD) Module Logic (MLD) Module Data (MDD) Preference Navigator (PN) Module Structure (MSD) Generátory kódů Server Generator Graphics Generator Web Server Generator Forms Generator (CGENF45) Reports Generator (CGENR25) Visual Basic Generator (VBGEN10) C++ Object layer Generator (CPPGEN10) MSHelp Generator Nástroje Matrix Diagrammer (MD) Repository Object Navigator (RON) Repository Administrator (RAU) Repository Reports (REP) Repository Utilities (UTL) 89

90 Tabulka funkcionality Oracle Designer UML BPM Mind mapping - DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering (kódu) Reverse engineering z databáze Database engeneering WSDL engeneering XML Schema engineering Podporované DBS Správa verzí Týmová spolupráce Repository Inegrace s IDE Exporty N/A N/A - Oracle Forms, PL/SQL, web PL/SQL - Oracle Forms, PL/SQL, web PL/SQL - Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase, ANSI SQL, ODBC N/A Oracle, Generování databáze - Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase, ANSI SQL, ODBC Oracle nástroje jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv a jiné. Generování reportů HTML, RTF, PDF, XML Nástroje pro modelování Process Modeler slouží k modelování business procesů (obr. níže). Pomocí tohoto grafického nástroje můžete mimo jiné definovat klíčové podnikové procesy, podrobně namodelovat tyto procesy, identifikovat procesy potřebující inovaci, a posléze tyto inovované procesy navrhnout. Tento nástroj podporuje, stejně jako většina komerčních CASE, point-and-click metodu ovládání; Uživatel nejprve 90

91 graficky nadefinuje celý model, a k následné editaci detailů pak použije speciální okna otevíraná po kliknutí na jednotlivé elementy modelu. Dále lze využít animace pro dynamické znázornění procesních toků (process flows) v rámci modelů, přičemž jsou možná i další nastavení modelů, jako zobrazení některých elementů jako ikon či obrázků, a také přidání zvuků či videoklipů k jednotlivým elementům. Function Hierarchy Diagrammer umožňuje vytvářet hierarchie podnikových funkcí. Lze pomocí něj dekomponovat podnikové funkce, což probíhá tak, že analytik vezme pohled na funkce svrchu (tj. s vidinou nejvyšší vrstvy), a tento pohled pak dekomponuje tak dlouho, dokud se nedostane k nejnižší vrstvě, tj. k elementárním podnikovým funkcím. Dále nám umožňuje vidět, jak tyto funkce využívají data. Po vytvoření hierarchie lze s modely libovolně manipulovat a upravovat jejich vzhled. Dále je možné vytvořit vnořené hierarchie a tak dosáhnout velmi rozsáhlých a komplexních modelů s dostatečnou přehledností. Entity Relationship Diagrammer je nástroj pro datové modelování (obr. níže).pomocí ER modelu definuje analytik jednotlivé entity v podniku, jejich atributy, a také vztahy mezi těmito entitami.velkou výhodou datového modelování v produktu Oracle Designer je použití takzvaných domén. Například vytvořením domény příjmení s určitým nastavením způsobíme, že nemusíme zadávat u příjmení různých entit v různých modelech přímo konkrétní údaj (například VARCHAR2, 60 znaků), ale místo toho lze zadat ve sloupci příjmení doménu příjmení, a tento sloupec se pak synchronizuje dle nastavení dané domény. Případnou změnu pak lze provést na jednom místě přímo v nastavení domény, a tato změna se pak automaticky promítne do všech modelů, kde je tato doména použita. Dataflow Diagrammer je nástroj pro vytváření takzvaných dataflow diagramů. Tento typ diagramů, ačkoli v posledních letech často zatracovaný se nyní opět vrací do obliby analytiků. Nástroj Dataflow Diagrammer obsahuje plnou podporu tohoto typu diagramů; Umožňuje vytvářet a spravovat podnikové funkce, datová úložiště a datové toky.pomocí dataflow diagramů lze mimo jiné vypozorovat, jak data proudí danou organizací. Mohou poskytovat pohled na závislosti dat, či na 91

92 systémové komponenty. Každý dataflow diagram pak pro aplikační vrstvu představuje samostatnou podnikovou funkci. Database Design Transformer jedná se o službu, pomocí níž lze transformovat datové modely uložené v repositáři do konkrétních návrhů databáze. Tyto transformace lze plně řídit, tedy konkrétně nastavovat jejich parametry, určovat typy elementů zahrnutých či nezahrnutých do transformací, apod. Application Design Transformer pomocí této služby lze vytvářet prvotní aplikační design, který vychází z podnikových funkcí a dalších adresovaných elementů definovaných v modelech hierarchií funkcí a dataflow diagramech. Ve výsledku generuje navrhované moduly (Oracle Forms, Oracle Reports, Web PL/SQL, případně Visual Basic aplikace) a také navrhovaná menu. Na uživateli pak je následná úprava vygenerovaných menu a modulů, případně jejich změna z navrhovaných na schválené. Nástroje pro návrh a generování Design Editor slouží k vytváření, editaci a spravování všech typů elementů uložených v repositáři. Dále slouží ke specifikaci aplikační logiky a logiky na straně serveru (u klient/server aplikací). V návaznosti na návrhy aplikací lze pomocí tohoto editoru navrhnout konkrétní komponenty řešení a jednou z jeho dalších funkcí je i generování zdrojových kódů z uložených návrhů. Bližší popis tohoto nástroje přenecháme specializovaným publikacím. Oracle Designer Repository Dependency Manager je nástroj pro zjišťování vzájemných vztahů mezi objekty v repositáři.uživatelé se speciálními přístupovými právy pak mohou tyto vztahy hlouběji analyzovat (formou tzv. dependency analysis), a mohou dále s těmito vztahy manipulovat (přidávat, odebírat, atd.). Matrix Diagrammer slouží k vytváření maticových diagramů vztahů mezi jednotlivými elementy v repositáři.lze tvořit 2D či 3D matice, přičemž s jejich prvky lze posléze různě manipulovat.nabízí také několik dalších voleb zobrazení, řazení, a filtrování prvků. 92

93 Repository Administration Utility je nástroj pro administrátory (vlastníky) celého repositáře, tj.osoby které mají roli repository owner. Umožňuje instalovat a spravovat prostředí repositáře jako takového. Mimo jiné umožňuje updatovat celý repositář na nové verze poskytované společností Oracle, a zálohovat a obnovovat repositář. Repository Object Navigator slouží k administraci, k údržbě, ke správě verzí, a ke správě přístupu v rámci repositáře.lze pomocí něho například stanovovat jednotná pravidla pro celý repositář, provádět konfiguraci repositáře, pracovat s objekty repositáře (vytvářet, mazat, upravovat, synchronizovat s jinými souborovými systémy, apod.), spravovat verze objektů v repositáři, či pracovat s uživatelskými právy ostatních uživatelů repositáře. Repository Reports je nástroj sloužící k tvorbě reportů, které nám posléze poskytnou námi zvolený obraz pohledu na obsah repositáře. Tento nástroj obsahuje desítky předdefinovaných reportů, přičemž je možné vytvářet a ukládat i reporty vlastní. Vzhledem k velkému počtu reportů je možnost seřadit je podle tří různých rozdělení, a to podle funkcí, objektových typů v repositáři, či abecedně podle jména reportu. [64] [65] Uživatelské rozhraní Přední výhodou tohoto nástroje je, že umožňuje uživateli přizpůsobit si svoji pracovní plochu, a tedy uživatel může pracovat pouze s těmi nástroji, které ke své práci opravdu potřebuje. Podpora ze strany výrobce Všeobecná podpora se vztahuje pro všechny aktuální aplikaci z dílny Oracle.Forma podpory pokrývá klasické přístupy.samozřejmostí jsou opravné balíky (patche), telefonická podpora, elektronická (fórum, ).speciální podpora je určitě možná, cena však není uvedena.cena roční podpory při koupi produktu Oracle Internet Developer Suite se pohybuje kolem $1300. Licence a cena 93

94 Cenu lze hůře odhadnout.ceník je dostupný v online Oracle Shopu.Jelikož se cena liší v rámci oblastí (US, UK, DE a další), nelze konkrétně stanovit přesnou částku. Nehledě na ostatní okolnosti, jako jsou množstevní slevy, slevy pro zákazníky a jiné. Navíc se tento nástroj neprodává samostatně, ale je součástí balíků, např. Internet Development Suite (obsahuje více produktů), jehož cena se pohybuje v rozmezí od $1, $5800, v závislosti na počtu licencí. Pro nekomerční využití (studium) je program zdarma. [65] Typ licence Množství Cena Oracle Internet Development Suite Uživatelská 1 licence na uživatele (časově neomezená) Časová 1 licence na PC Akademická pro nekomerční využití 1 $1, $ rok $1, roky $2, roky $2, roky $3, let $4, Zdarma Hodnocení Silné stránky Slabé stránky 94

95 Kompatibilita a integrita společných nástrojů v balíku Silný nástroj pokrývající funkce potřebné pro tvorbu nejen DB Funkce zastřešující životní cyklus IS Práce s úložišti Silná vazba na implementaci databáze Správa repository Průzkumník repository Kompletní cena pro menší uživatele Zaměření na databázové aplikace Potřebuje instalovanou databázi Oracle Poměrně vysoká cena za licenci oproti jiným nástrojům se stejnou funkcionalitou Nejnovější funkcionalita DB není zahrnuta v nejnovější verzi Oracle Designeru Akademická verze zdarma 95

96 TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO Verze Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Charonware, s.r.o. / Quest Software, Inc. PER4MANCE s.r.o. (15 dní bez omezení) Platforma Windows 2000 / XP / Vista/ 7 Edice TOAD DATA MODELER požadavky Systémové Minimální požadavky na hardware: 100 MB místa na disku 256 MB RAM Pentium IV [66] Popis Nástroj slouží k tvorbě ER diagramů.vyznačuje se podporou velkého množství databází. Nástroj byl původně vyvíjen ostravskou společností Charonware, s.r.o. pod názvem CASE Studio (poslední verze byla 2.25). V roce 2006 byla společnost Charonware, s.r.o.koupena společností Quest Software, Inc. což kromě změny názvu přineslo i značné zdražení ceny za licenci. Kromě značných možností pro modelování podporuje tento nástroj mimo jiné reverse engineering z podporovaných databází (připojených přes ODBC, ADO nebo přímým propojením), tvorbu HTML/RTF reportů a reportů postavených na XML/XLST, spojování a srovnávání modelů a generování dokumentace. Novinkou v aktuální verzi je podpora alter skriptů pro MS SQL Server. Samozřejmostí je možnost generovat SQL/DDL skriptů a zohlednění specifik dané databáze (referenční integrita, triggery, domény a další). 96

97 Na stránkách je možnost připojit se k vývoji BETA verze programu. Kdo se k takovému programu připojí, může svými vlastními zkušenostmi a postřehy software sám vylepšit tím, že je pošle autorskému týmu.[67] Funkcionalita Mezi základní funkcionalitu patří: Tvorba fyzických modelů Tvorba logických modelů Reverse Engineering Generování DDL/SQL skriptů Import z SQL skriptů DB2 v 9.7 (LUW), DB2 v 9.5 (LUW), MS SQL Server 2005 a 2008, MySQL 5.0 a 5.1, Oracle 9i, Oracle 10g a Oracle 11g Generování alter skriptů Oracle 9i, Oracle 10g, Oracle 11g, MySQL 5.0 a MySQL 5.1, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008, PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, DB2 UDB 8, DB2 v9, DB2 v9.5 a DB2 v9.7 HTML/RTF reporty Reporty postavené na XML/XSLT Generování XSD (pouze metadata) Manažer verzí Prohlížeč Modelů Spojování modelů Srovnávání modelů Verifikace modelů Editovatelné formuláře Nemodální Dialogy/Formuláře Krok vpřed/krok vzad 97

98 Podpora unicode Podpora DB 2 LUW 9.7 Podpora PostgreSQL 8.4 Templates Vylepšení Reverse Engineering Wizard SQL/DDL Script Generation nabízí novou funkcionalitu Citováno z [toad1], [toad2]. Jako další funkce tento nástroj nabízí například: Lupa Úkolník Prohlížeč zpráv Automatický layout Prohlížeč skriptů Prohlížeč balíčků Citováno z [68], [69]. Mezi novinky v aktuální verzi patří například: Podpora IBM DB2 z/os v9 Podpora SQL Azure Podora Sybase SQL Anywhere 11 Univerzální DB/ANSI SQL podpora obsahuje schoponst reverzního engeneeringu databázové struktury nepodporavané databázové platformy a její převedení do modelu kterékoliv podporované databáze Vylepšní SQL/DDL generování skriptu Více detailní a flexibilní reporting 98

99 Vylepšní uživatelského rozhraní Citováno z [69]. Aplikace umožňuje spolupracovat s velkým množstvím různých databází, ale napojení na SW stejné kategorie chybí. Mezi hlavní podporované databáze patří: DB2 LUW v 9.7, 9.5, 9 DB2 UDB v 8 (LUW), MS Access 2000/2002/2003 MS SQL Server 2000, 2005, 2008 MS SQL Server 2000 MySQL 5, 5.1 Oracle 9i, 10, 11g PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Sybase ASE 12.5, 15 Toad Data Modeler UML BPM Mind mapping DFD ERD Ne Ne Ne Diagram požadavků - Tabulka požadavků - Code engeneering Reverse engeneering Database engeneering WSDL engeneering Ne Ne XML Schema 99

100 engeneering Podporované DBS DB2 LUW 8, 9, 9.5, 9.7 MS Access 2000/2002/2003, MS SQL Server 2000, 2005, 2008 MS SQL Server 2000, MySQL 5, 5.1, Oracle 9i, 10, 11g, PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Sybase ASE 12.5, 15 Správa verzí Týmová spolupráce Ne Repository - Inegrace s IDE - Exporty Licence a cena Edice Typ licence Množství Cena Modeler Toad Data uživatelská 1 licence licence 1,

101 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní tohoto nástroje vypadá následovně: Tento program nabízí možnost customizace prostředí, což rozhodně není běžnou záležitostí.uživatel si může přizpůsobit formuláře (přidávat nové combo boxy, textová pole, checkboxy), přidávat nové vlastnosti k modelům, modifikovat výchozí hodnoty a například přidávat podporu k dosud nepodporovaným databázím. Podpora ze strany dodavatele Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace, na druhé straně z webu Další možností je kontaktovat podporu.toad Data Modeler je poskytován společně s dokumentací, sestávající z manuálu a referenční příručky. Manuál obsahuje vcelku podrobný a obrázky opatřený popis vlastností nástroje. 101

102 Hodnocení Silné stránky Malá velikost instalace Rozumná cena Podpora většiny moderních DB Správa verzí Slabé stránky Nepodporuje přístup k repository Využití jen pro ER diagram Obchodní model bez multilicencí Reverse engineering 102

103 OpenSource nástroje ArgoUML Verze (8.červenec 2010) Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze open source komunita ( volná pod licencí Eclipse Public License (EPL) Ne freeware Platforma Edice ArgoUML všechny platform podporující Javu 15 MB volného místa na HDD Java JRE nebo JDK verze 5 či vyšší požadavky Systémové Java platforma Popis Agro UML spadáod roku 1999 pod licenci GPL. Předtím byl již čtyři roky vyvíjen jako uzavřený kód v rámci University of California.V současnosti je nejnovejší verzí AgroUML Produkt prošel mnoha úpravami a zlepšeními.všechna usilovná práce je vidět ze současné verze, která jistě stála mnoho snahy.mělo by tomu být tak i nadále. Tento nástroj je vytvořen na Javě a, jak název napovídá, podporuje standardy UML. Funguje na všech platformách, které podporují Javu. Je založen na konvencích již starší verze UML, a to konkrétně na 1.4, a proto zde chybí některé diagramy. Funkcionalita Jelikož je tento nástroj zaměřen pouze na UML, nabízí jen diagramy z této notace, a to tyto: Use Case diagram, Class diagram, Sequence diagram, Collaboration diagram, Statechart diagram, Activity diagram a Deployment diagram. Při vytvoření diagramu se zobrazí v horní části okna prvky, které jsou v diagramu požadovány, plus je zde u každého navíc uvedena možnost textového pole a základních geometrických 103

104 tvarů. U těchto diagramů se v panelu dole zobrazují klasické vlastnosti, které bychom mohli očekávat a vyplňovat.příjemnou vlastností je také generování kódu, a to do programovacích jazyků JAVA, PHP4, PHP5, C++, C#. Převod do všech jazyků je převážně bezproblémový. Výsledný kód si lze prohlédnout i v jedné ze záložek dolního panelu. Modely se dají exportovat nejen do obrázkového formátu jako je GIF, PNG, SVG, ale dají se ukládat i jako formát XMI. [80] ArgoUML UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering Database engeneering WSDL engeneering Ne Ne Ne Ne N/A N/A Ne Ne Ne Ne XML engeneering Schema Ne Podporované DBS Správa verzí Týmová spolupráce Repository N/A Ne Ne Ne Inegrace s IDE - Exporty GIF, PNG, SVG, XMI Licence a cena Typ licence Množství Cena ArgoUML OpenSource - zdarma 104

105 Uživatelské rozhraní Rozhraní se dá označit celkově za přehledné a příjemné. Po prvotním šoku při prvním spuštení, kdy je obrazovka rozdělena do čtyř částí, které jsou ovšem opodstatněné, se člověk rychle zorientuje. Customizace je malá, ovšem z pohledu klávesových zkratek je zde mnoho možností, které se dají bezpochyby využít pro co největší pohodlí designéra. Změna barvy objektu je samozřejmostí, jako i mřížka, která usnadňuje vyrovnávání modelů do vizuálně přijatelné podoby. Chybí zde kontextová nápověda, která by usnadnila některé kroky. Řešení tohoto programu na platformě JAVA je trochu netradiční, ovšem kvalitně provedené. Ilustrace 13: Rozhraní ArgoUML [80] Zajímavosti V průběhu práce designéra se zde zobrazuje pomocník, který upozorňuje na problémy s konvencemi, které vznikly. V listu ToDo Item se zobrazují problémy, které je potřeba vyřešit.tyto problémy jsou řazeny například podle priority LOW, MEDIUM, HIGH nebo volitelně podle cílů, rozhodnutí či znalostního pokrytí.problémy, které se nám vždy zobrazí, se dají selektovat a znázorňují se nám 105

106 opravdu jen ty, které chceme vidět. Jako příklad upozornění mohu uvést poukázání na chybné jméno třídy, pokud je napsáno jen malými písmeny, protože by vždy mělo být s počátečním velkým písmenem nebo třeba poukázání na to, že se dvě role nebo atributy jmenují stejně. Hodnocení Silné stránky Zdarma Jednoduché použití Příjemné uživatelské rozhraní Podpora mnoha export Funguje na všech platformách, co mají nainstalovanou Javu Slabé stránky Pouze UML modelování Slabá podpora vývoje (není tolik známý) Chybí kontextová nápověda Celkově omezené možnosti při práci v programu DB Designer 4 Verze Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze fabforce.net ( Volná pod licencí GNU General Public License Ne freeware Platforma Windows 2000 / XP / Vista/ 7 Linux Edice DB Designer 4 požadavky Systémové N/A Popis Nástroj byl vyvíjen společností fabforce.net a slouží k tvorbě ER diagramů. Hlavní podporovanou databází je MySQL, celý program je pro ni navržen. Nástroj umožňuje propojení přímo z MySQL, Oracle, MS SQL a dále přes ODBC.Umí vytvářet HTML reporty a podporuje reverzní inženýrství. 106

107 Jedná se o jednoduchý program pro efektivní návrhy hlavně menších MySQL databází. Jeho další nespornou výhodou je cena je dostupný zadarmo.modely v něm vytvořené jsou uloženy ve formátu XML a mohou být tedy dále zpracovávány softwarem třetích stran (formou pluginů do aplikace DBDesigner nebo zcela samostatným softwarem). Verze 4 tohoto nástroje je poslední verzí, proces vývoje produktu byl ukončen jeho následníkem se stal MySQL Workbench.[71] Funkcionalita Mezi základní funkcionalitu tohoto nástroje patří: Designerský mód / Dotazový mód Reverse engineering z MySQL, Oracle, MSSQL a jakékoliv databáze přes ODBC Generování uživatelsky definovaných schémat Model-To-Database synchronizace Podpora Indexů Automatické vkládání cizích klíčů Uživatelsky definované datové typy Database storage, možnost uložení modelu v rámci databáze Síťový-/více uživatelský přístup skrze database storage Manažer verzí Tvorba SQL dotazů Historie SQL příkazů Rozhraní pro paginy Mezi další funkce patří: 107

108 Možnosti tvorby dokumentace Pokročilé možnosti tisku modelů Výstup jako obrázek Uložení SQL příkazů uvnitř modelu[72] Mezi novinky v aktuální verzi patří podpora Oracle 8 pro reverse engineering.aplikace umožňuje spolupracovat s databází MySQL.Napojení jiné SW je umožněno přes rozhraní pro pluginy. DB Designer 4 UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering Database engeneering WSDL engeneering Ne Ne Ne Ne N/A N/A Ne Ne XML engeneering Schema Ne Podporované DBS Správa verzí Týmová spolupráce Repository MySQL, Oracle, MS SQL + připojení přes ODBC Ne Ne Inegrace s IDE - Exporty - 108

109 Licence a cena Typ licence Množství Cena DB Designer 4 OpenSource, - zdarma GPL - možnost dobrovolných příspěvků Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní postaveno na standardním pojetí rozvržení: Canvas navigace podobná jako v Adobe Illustrator a Photoshop Palety (pevně umístěné / pohyblivé Objekty včetně tabulek, vztahů, popisků, oblastí, obrázků Rozšířená podpora Drag'n'drop Rozšířená podpora Popup-Menu Neomezeně kroků vpřed a vzad[72] 109

110 lustrace 14: DB Designer 4 Screenshot [73] I Podpora ze strany dodavatele Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace, na druhé straně z internetovéhofóra. Jelikož se jedná o freeware, neexistuje přímá zákaznická podpora. Hodnocení Práce s DB Designerem je dost pomalá. Člověk na ten program nesmí chvátat - hlavně při přesunech po obrazovce, kdy výpočet a zobrazení nové polohy objektů trvá delší dobu. Jinak je DB Designer celkem vyvedený, ovládání dosti připomíná Adobe Photoshop. Program obsahuje dost různých chyb (závažné i méně závažné) a Vy se musíte naučit s nimi pracovat.pro menší MySQL databázi je celkem přijatelnou volbou. 110

111 Silné stránky Zdarma Jednoduché použití Vhodné pro modely malých databází Správa verzí Reverse engineering Slabé stránky Nepodporuje přístup k repository Využití jen pro ER diagram Omezené množství podporovaných databází ač optimalizováno pro MySQL nepodporuje možnosti aktuální verze 5.1 Neumožňuje porovnávání modelů Neumožňuje slučování modelů Ukončený vývoj MySQL Workbench Verze Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze MySQL Developer Tools Team ( Není Není freeware Platforma Windows XP / Vista/ 7 Linux, Fedora Mac OS X Edice Community Edition Standard Edition Systémové požadavky CPU: Intel Core or Xeon 3GHz (or Dual Core 2GHz) nebo AMD CPU Cores: Single (doporučen Dual/Quad Core) RAM: 4 GB (6 GB) Grafická karta: nvidia nebo ATI s podporou pro OpenGL 1.5 a vyšší Rozlišení obrazovky: (minimum ) Popis 111

112 Tento nástroj je následovníkem DBDesigner4 od společnosti fabforce, taktéž slouží pro tvorbu ER diagramů. Hlavní podporovanou databází je MySQL.Je to velmi vhodný nástroj nabízející komplexní vizuální návrhové prostředí pro tvorbu databází, podporuje reverzní a forwardové inženýrství, synchronizaci a validaci schémat a také jejich dokumentaci. Tento nástroj je poskytován ve dvou edicích, kdy edice Community je poskytována zdarma v rámci GPL licence a edice Standard je poskytována především v komerční sféře pod roční licencí, jejíž cena se pohybuje od $ Od verze 5.2 podporuje tento nástroj Windows 7, v předchozích verzí kromě Linuxu a Mac OS X podporoval pouze Windows XP a Vista.[74] Funkcionalita Tento nástroj vyvýjený MySQL je zaměřen primárně na tři oblasti funkcionality: SQL Development umožňuje uživateli připojit se k existující databázi a editovat a provádět SQL dotazy Data Modeling poskytuje komplexní vizuální návrhové prostředí Database Administration umožňuje vytvářet účty, editovat nastavení souborů, poskytuje grafické rozhraní pro start/stop serveru Community Standard UML - - BPM - - Mind mapping - - DFD - - ERD Diagram požadavků - - Tabulka požadavků - - Code engeneering - - Reverse engeneering 112

113 Database engeneering WSDL engeneering - - XML engeneering Schema - - Podporované DBS MySQL MySQL Správa verzí Týmová spolupráce - - Repository - - Inegrace s IDE - - Exporty PNG, SVG, PDF, PS PNG, SVG, PDF, PS Licence a cena Typ licence Množství Cena Community GPL - zdarma Standard roční 1 od $99.00 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní, jak je možné vidět na obrázku, je velmi podobné předcházejícímu DBDesigner4. 113

114 Ilustrace 15: Rozhraní MySQL Workbench [75] Podpora ze strany dodavatele Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace a na druhé straně z internetového fóra a wiki. [76] 114

115 Hodnocení Silné stránky Zdarma v edici Community Slabé stránky Nepodporuje přístup k repository Reverse engineering Využití jen pro ER diagramy Forward engineering Omezené množství podporovaných databází Exporty diagramů 115

116 Open System Architect Verze Výrobce Distributor Lokalizace Licence Platforma Edice Peter Harvey - CodeByDesign, Ne Ne GPL Windows, Linux - dostupná 32x i 64x bitová verze, Apple OS X, Solaris Open system architect Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je zdarma požadavky Systémové Nejsou oficielně stanoveny (doporučeno) Verze pro WINDOWS Potřeba ODBC pro přístup k databázovým systémům 32 bitový procesor, minimálně 300 MHz Windows XP 256 MB RAM a více 80 MB a více volného místa na disku 800*600 (256 barev) Verze pro Linux Potřeba unixodbc 32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 MHz 256 MB RAM a více 80 MB a více volného místa na disku 800*600 (256 barev) Popis Open System Architect, zkráceně OSA, je multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General Public License), který je volně přístupný na stránkách svého výrobce (Peter Harvey, CodeByDesign). Tento nástroj podporuje jak fyzické, tak logické 116

117 modelování za podpory UML. Vzhledem k tomu, že OSA je volně dostupný nástroj pod licencí GPL, objevují se zde i určité nevýhody s tím spojené. Jakožto nefinancovaný projekt zůstal na verzi a komunita se ho dále neujala pro další vývoj. Neexistuje k němu dokumentace, ani jiný způsob podpory.umožňuje práci s datovými modely ERD. Podporuje UML, SQL a exporty do grafických formátů. Je podporován mnoha operačními systémy (Windows, Linux, Apple OS X, Solaris). [78] Funkcionalita a uživatelské rozhraní Logický model Možnost vygenerování logického modelu z existujícího fyzického modelu, nebo možnost návrhu nového logického modelu. Logické modely jsou nezávislé na databázi, tudíž můžeme vytvářet různorodé modely, které poté mohou být transformovány do fyzického modelu pro konkrétní databázi. Možnost vygenerování dokumentace. Fyzický model Možnost automatického vygenerování fyzického modelu z existující databáze, nebo vytvoření databáze z existujícího fyzického modelu.možnost vygenerování dokumentace. SQL Editor Možnost třídit, upravovat a spravovat modely a SQL přímo v projektech, které mohou navázat přímé spojení s databázemi.možnost spuštění SQL a vygenerování 117

118 výsledků v mnoha formátech, sdílení SQL, modelů a projektů, včetně celé pracovní plochy.formát XML umožňuje používat soubory i v jiných programech. Open system architect UML BPM Mind mapping DFD ERD Diagram požadavků Tabulka požadavků Code engeneering Reverse engeneering (kódu) Database engeneering WSDL engeneering XML Schema engeneering Podporované DBS Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne MySQL, PostgreSQL, DB2, MS SQL Správa verzí Týmová spolupráce Repository Inegrace s IDE Exporty Ne Ne N/A Ne Exporty UML a SQL do mnoha grafických formátů. Reporty - Ne 118

119 Podpora ze strany výrobce Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční nástroj a vývoj tohoto nástroje již skončil, podpora ze strany výrobce je poněkud problematická.neexistuje zde žádná oficiální podpora nabývající formy manuálů, dokumentace, HelpDesk a jiné. Nicméně existují na internetu různá diskusní fóra zabývající se touto problematikou. Uživatel dále také může vznést dotaz samotnému tvůrci nástroje, který by mu měl odpovědět. Licence a cena Open System Architect je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General Public License). Je tedy zdarma, dostupný na webových stránkách svého tvůrce ( Edice Typ licence Množství Cena Open System Architect GPL General public license Dostupné na Zdarma Hodnocení Silné stránky Slabé stránky Je zdarma Podpora UML a SQL Nezávislost na platformě SQL editor výkonný program konkurující konkurenčním produktům Žádná podpora Neexistence dokumentace Není dostupná česká lokalizace Neprobíhá další vývoj Podpora mnoha databází -Interbase, Oracle, Sysbase, Firebird aj. 119

120 Umbrello UML Modeller Verze 2.0 Výrobce Distributor Lokalizace Demoverze Platforma Edice open source komunita Umbrello ( Ne Ne nástroj pod licencí GPL Linux, Unix, MacOS, Windows (neoficiálně) Umbrello UML Modeller Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je zdarma požadavky Systémové pro běh: Nejsou oficiálně specifikovány, ale jelikož je Umbrello součástí KDE, postačí CPU: Pentium 3 a vyšší 128 MB RAM 1GB volného místa na disku. Popis Nástroj Umbrello UML Modeller umožňuje vytvářetosm různých UML diagramů i ER diagramů, využívaných při analýze a návrhu. Nejnovější verze 2.0 je distribuována jako součást prostředí KDE 4.0 pro platformy Unix a Linux. V současné době je nástroj dostupný již i pro platformy Windows a Mac OS X. Ve verzi 2.0 byl, mimo různých oprav stability a úprav uživatelských funkcí, implementován standard UML 2.0. Vzhledem k ceně může být nástroj zajímavý zejména pro menší firmy. Mezi výhody lze zařadit fakt, že díky dostupnosti zdrojových kódů si může uživatel upravit či doplnit program dle svých potřeb. Aplikace je funkční primárně pod operačním systémem Linux (Umbrello 2.0 je součástí kdesdk modulu v KDE od verze ).Neoficiálně lze však již nyní používat tento program pod systémy Windows, avšak se sníženou spolehlivostí.předností UML je jednoznačně poměr cena/výkon.zdarma totiž dostaneme nástroj schopný, v menším měřítku, konkurovat 120

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu TEAM 1 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Seminární práce 4/21/2011 Členové teamu Viktor Klouček, Bc. Roman Volf, Bc. Stanislav Vojíř, Bc. Petr Kanta, Bc. Martin Tomčík, Bc. Ondřej Sedláček, Bc. František

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Seminární práce k předmětu

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy Ing. Josef Stromský PhD Co je to TechIS? Představení systému TechIS je modulární software pro plánování údržby, řízení údržby a pro evidenci údržby podnikových

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Implementace MS SharePoint 2010

Implementace MS SharePoint 2010 7 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace MS SharePoint 2010 Růstová strategie Škoda Auto potřebuje v oblasti servisního businessu nová řešení a platformy pro globální komunikaci

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více