Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu"

Transkript

1 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze

2 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus... 6 Licence... 7 Funkčnost... 8 Hodnocení... 9 ARIS Design Platform ARIS Business Architect & Designer ARIS Business Publisher ARIS Process Governance ARIS IT Architect & Designer ARIS IT Inventory ARIS Business Simulator Licence Funkčnost Hodnocení Magic Draw UML Licence Funkčnost Hodnocení Select Architect Licence Funkčnost Hodnocení SYBASE POWER DESIGNER Licence Funkčnost Hodnocení Visual Paradigm for UML Licence Funkčnost... 31

3 Hodnocení Altova UModel Licence Funkčnost Hodnocení Astah Licence Funkčnost Hodnocení Craft.CASE Licence Funkčnost Hodnocení Enterprise Architect Licence Funkčnost Hodnocení IBM Rational Software Architect Licence Funkčnost Hodnocení MS Visio Licence Funkčnost Hodnocení Oracle Designer Licence Funkčnost Hodnocení TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO Licence Funkčnost Hodnocení Adonis... 69

4 Licence Funkčnost Hodnocení Nekomerční nástroje ArgoUML Licence Funkčnost Hodnocení DB DESIGNER Licence Funkčnost Hodnocení MySQL Workbench Licence Funkčnost Hodnocení Open System Architect Funkčnost Hodnocení Umbrello UML Modeler Licence Funkčnost Hodnocení Shrnutí Závěr Zdroje

5 Úvod CASE nástroje jsou nástroje pro vývoj informačních systémů a mohou být využity na prakticky všechny fáze projektu včetně analýzy, modelování, testování a implementaci. Zkratka CASE označuje Computer Aided Software Engineering nebo také Computer Aided Systems Engineering, což znamená počítačem podporované softwarové (systémové) inženýrství nebo vývoj software s využitím počítačové podpory. CASE nástroje primárně umožňují modelování IT systému pomocí diagramů, generování zdrojového kódu z modelu, zpětné vytvoření modelu podle existujícího zdrojového kódu, synchronizaci modelu a zdrojového kódu a vytvoření dokumentace z modelu. Tato práce poskytuje přehled o CASE nástrojích na tuzemském trhu. V této práci jsou popsány tyto nástroje: eclarus IDS SCHEER ARIS Design Platform MagicDraw UML SELECT ARCHITECT SYBASE POWER DESIGNER Visual Paradigm for UML Altova Umodel Astah Craft.CASE Enterprise Architect IBM Rational Software Architect MS Visio 2010 ORACLE DESIGNER TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO ADONIS ArgoUML DB Designer 4 MySQL Workbench Open System Architect Umbrello UML Modeller V této práci čtenář získá aktuální informace o těchto nástrojích - jejich popis, historii, novinky, možnost získání licence a cenu. Mimo to je u každého nástroje i srovnávací tabulka s jeho kompletní funkčností a hodnocením. Pro ilustraci jsou k popisu každého nástroje přidány i obrázky uživatelského rozhraní, ovládání apod.

6 Komerční nástroje eclarus eclarus přišel na trh s modelovacím nástrojem nové generace, který je zcela v souladu s BPMN a jinými SOA standardy, zahrnujíce i BPEL a webové služby. Tento modelovací nástroj zjednodušuje návrh business procesů díky využití otevřených standardů. Pro dokumentaci stávajících obchodních procesů využívá jednotnou notaci pro procesní modelování (BPMN), která slouží především pro popis současného a budoucího stavu procesů. Na základě popisu procesů pomocí BPMN je potom generován BPEL (Business Process Execution Language), který specifikuje jaké akce budou v průběhu procesů probíhat. Pro sledování a sjednocení obchodních procesů se strategickými cíly využívá KPI (Key Performance Indicator). Nástroj je distribuován ve dvou verzích, které se od sebe liší účelem užití a funkcionalitou. Jedna verze je určena pro obchodní analytiky a druhá pro SOA architekty. Rozdíly a jednotlivé moduly jsou popsány v sekci licence a cena. Vývoj produktu byl patrně ukončen, není to sice nikde oficiálně deklarováno, ale poslední verze nástroje byla vydána v dubnu 2009 a ani stránky výrobce nezaznamenaly od té doby žádnou aktualizaci. S tím souvisí také možnosti podpory. Na webové prezentaci výrobce existuje odkaz na podporu, ovšem není funkční.

7 Licence Business Process Modeler for SOA Architects $ Business Process Modeler for Business Analysts $ Porovnání funkcionality jednotlivých verzí je dostupné na tomto odkazu: eclarus Business Process Modeler for Business Analysts splňuje všechny základní potřeby obchodních analytiků (modelování, dokumentaci a schematické znázornění procesů). Funkcionalita je zajištěna pomocí následujících komponent: cclarus BPMN Modeler komponenta umožňující modelování procesů pomocí BPMN. Specikuje business cíle a KPI (Key performance indicator). cclarus Shared Model umožňuje členům týmu sdílet stejné business procesy se všemi nastaveními. eclarus Process Reviewer umožňuje kontrolu procesů, v případě požadavku na změnu podporuje grafické znázornění v diagramu a přidání komentářů. Umožňuje také porovnávání aktuálního stavu diagramu s cílovým stavem. eclarus BPEL Visualizer umožňuje architektům a business analytikům prohlížet obtížné BPEL jako BPMN diagramy. eclarus Document Generator automaticky generuje dokumenty v programu Microsoft Word upravené dle potřeb zákazníka eclarus Business Process Modeler for SOA Architects je nástroj primárně cílený pro obchodní a SOA architekty. Tato verze sdílí komponenty s Process Modelerem a je rozšířena o tyto komponenty: eclarus BPMN Simulator umožňuje simulaci průběhu procesů, sleduje jejich výkonnost a využívání zdrojů v průběhu procesu, pro měření výkonnosti využívá KPI eclarus BIRT Report Designer- umožňuje generování reportů dle potřeb zákazníka. eclarus Model Exchanger umožňuje import a export do formátu Microsoft Visio, UML, IBM Rational ROSE a XPDL. eclarus Extensibility umožňuje přístup k datům o procesech přes API a definici uživatelského nastavení

8 Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram NE Diagram komponent NE Diagram nasazení NE Objektový diagram NE Package diagram NE Diagram aktivit ANO Use Case Diagram NE State Machine Diagram NE Sequence Diagram NE Communication Diagram NE Interaction Overview Diagram NE Timing Diagram NE Data Flow Diagram NE 1.2 Podporované metodiky metodika RUP NE metodika EUP NE metodika PDIT NE metodika BSP NE 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS ANO BPMN ANO DTD NE IDEF NE RDBMS NE 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? ANO 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu NE 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky ANO 1.9 Přidání vlastních prvků Velké množství pluginů 1.10 Verzování modelů ANO 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli ANO 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva NE 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi v návaznosti na workflow 2.2 Podpora databázového nástroje NE 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XPDL, MS Visio, UML

9 2.4 Vytváření reportu ANO 2.5 Generování dokumentace ANO (HTML,.doc) 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net NE (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz NE 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Zákaznický servis Ne 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní Ne komunikace 3.4 Pozáruční servis roční maintenance 3.4 Politika update a upgrade ANO - placena 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa NE 4.2 Zálohování repozitoře NE 4.3 Požadovaný operační systém Windows/Linux/Mac Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Slabé stránky Tvorba reportů a dokumentace v HTML a Wordu plná podpora BPMN a možnost exportů do mnoha výměnných formátů, možnost přecházet mezi BPMN a BPEL, snadné ovládání Сena Ukončený vývoj (poslední verze z roku 2009) Špatná podpora Není česká lokalizace

10 ARIS Design Platform ARIS Design Platform jedním z rodiny nástrojů ARIS Platform. Pochází od společnosti Software AG, která donedávna působila pod názvem IDS SCHEER. Jeho hlavním účelem je návrh a modelování business procesů. Jedná se o komerční produkt. V době psaní této práce je poslední vydaná verze 7.2, která byla vydána v únoru Kromě Windowsové verze je k dispozici i Unixová verze. Bohatá nadílka různých variant ke stažení. Stáhnout lze samostatně každý z nástrojů ARIS Design Platform. Je však vyžadován licenční klíč. Návrh business procesů je třístupňový proces, ve kterém mohou společnosti přizpůsobit své obchodní procesy jejich vlastním potřebám a požadavkům trhu. Umožňuje vytvořit podnikovou architekturu, která je sladěná s podnikovými procesy. Tím přispěje i k její lepší řiditelnosti. Přizpůsobí se i velikosti a počtu systémů. Umožňuje lépe využít potenciál obchodu. ARIS Design Platform se skládá z několika produktů: ARIS Business Architect & Designer Tyto dva nástroje, uváděné jako jeden celek, umožňují účinně modelovat procesy a následně optimalizovat činnosti. ARIS Business Designer je snadno použitelný nástroj pro tzv. kolaborativní navrhování procesů - doslova každý může navrhovat agilní procesy ke zlepšení výkonnosti činnosti organizace. Tyto nástroje jsou učené k vybudování, analyzování, řízení a správě ARIS Enterprise Process Architecture.

11 Umožňuje také vyhodnotit kvalitu procesů. Reporty ukážou případné nedostatky, kde je možné procesy vylepšit. Výkonný a uživatelsky příjemná podpora modelování. ARIS Business Publisher Zajišťuje informovanost zaměstnanců. Je to procesní nástroj, který s nízkými náklady garantuje flexibilní dostupnost informací o procesech nebo IT architekturách. Slouží k publikování procesních znalostí a informací o IT prostředí na portálech. Díky tomu jsou vždy a snadno dostupné a aktuální. Umožňuje také řídit přístupová práva a role, tedy kdy a ke komu se které informace dostanou. Výhody: Dynamické i statické publikování procesu Minimální časy exportu a výborný přístup k procesním informacím Bezproblémová integrace s firemními portály (Single Sign-On, propojení se stávající administrací uživatelů) Modifikace layoutu s pomocí webových šablon Jazyková flexibilita: přístup v mnoha jazycích Verzování exportů: zdokumentovaná historie procesů a možnost porovnávat modely Rychlé vyhledávání Integrace s nejrůznějšími systémy správy dokumentů a fulltextové vyhledávání v začleněných dokumentech ARIS Process Governance ARIS Process Governance zvýší kvalitu procesů, flexibilitu a přehlednost definicí politik, rolí a odpovědností. Umožní nastavit BPM politiky napříč celou organizací díky modelem řízenému přístupu také automatizovat proces governance. Je vhodný zejména pro řízení komplexnějších procesů, které zahrnují účastníky - například pro proces schvalovaní. ARIS IT Architect & Designer Dvojice nástrojů, které umožní lepší vhled do organizace. Pomocí ARIS IT Architect nebo ARIS IT Designer lze harmonizovat a standardizovat činnosti organizace s jejími IT systémy. Umožní rychle zdokumentovat a analyzovat stávající IT prostředí a poté efektivně navrhnout ideální sestavení IT a naplánovat migraci do něj.

12 ARIS IT Inventory ARIS IT Inventory umožňuje udržovat informace o aplikacích a technologiích ve firmě ve strukturované formě. Snadno pochopitelné šablony dovolují udržet systém aktuální. Informace se ukládají do centrálního úložiště ARIS Repository ARIS Business Simulator ARIS Business Simulator umožňuje realisticky simulovat a dynamicky analyzovat podnikové procesy. Při integraci s nástrojem ARIS Business Architect pomůže vyzkoušet, jak nejlépe procesy zlepšit ještě předtím, než dojde k reálnému provedení nákladných změn. Tím umožní vyhnout se riziku vzniku zbytečných nákladů. Licence Cena licencí není uvedena. Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ne Composite Structure Diagram Ne Diagram komponent Ne Diagram nasazení Ne Objektový diagram Ne Package diagram Ne Diagram aktivit Ne Use Case Diagram Ne State Machine Diagram Ne Sequence Diagram Ne Communication Diagram Ne Interaction Overview Diagram Ne Timing Diagram Ne Data Flow Diagram Ne 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ne metodika EUP Ne metodika PDIT Ne metodika BSP Ne 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ne BPEL4WS Ne BPMN Ano DTD Ne IDEF Ne RDBMS Ne 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu? 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ne 1.6 Podporuje meta-case? Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ano 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano 1.9 Přidání vlastních prvků Ano

13 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ano 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi SAP R/3, Lotus Notes 2.2 Podpora databázového nástroje Oracle, MS SQL Server 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. CADM, XML, XMI, BPML, BPEL 2.4 Vytváření reportu Ano 2.5 Generování dokumentace Ano 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net Ne (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ne 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní Ano komunikace 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrad Ano 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ano 4.2 Zálohování repozitoře Ano 4.3 Požadovaný operační systém Windows XP Professional + Service Pack, Windows Vista (Business, Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit), Windows 7, Linux Hodnocení Vhodnost pro firmu Malá střední Velká Nástroj, vzhledem k velkému počtu svých produktů, je vhodný jak pro malé, střední tak i velké podniky. Silné stránky Silná a kvalitní podpora produktu výrobcem. Díky společnému úložišti pro všechny produkty ARIS, velká variabilita a Slabé stránky Integrace možná pouze se SAP Platforma Design - použití zaměřené pouze na business procesy

14 možnost spolupráce bez geografických omezení Široké portfolio produktů, včetně jednoho zdarma Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní Magic Draw UML Jeden z nejvybavenějších a funkcionálně nejsilnějších nástrojů na trhu CASE nástrojů se jmenuje Magic Draw UML, v aktuálně nejnovější verzi Mnohokrát oceněný nástroj nabízí všestrannou podporu pro analýzu, návrh a objektově orientované modelování systémů. Vyniká především v oblastech reverzního engineeringu a round-trip engineeringu, je integrovatelné s mnoha nástroji a podporuje nejrozšířenější programovací jazyky. Díky obsaženému nástroji Teamwork Server umožňuje jako jeden z mála programů týmovou práci na daném projektu na bázi klient-server architektury. Komponenty a části systému, se kterými uživatel pracuje, jsou zamykány, a tato informace je pak rychle šířena k ostatním připojeným uživatelům. Teamwork Server je navíc možné integrovat s LDAP servery. Dalším poměrně unikátním a ceněným nástrojem je možnost dekompozice modelu na jednotlivé celky, na kterých je poté možno pracovat odděleně. Jednotlivé části se v maximální možné míře tváří nezávisle na celku, což je důležité zejména při práci s velkými projekty, pro které je Magic Draw UML rovněž určen. V nejnovějších verzích se vývojáři soustředí především na vývoj nových pluginů, které přidávají stávajícímu prostředí další funkcionalitu (Cameo Data Modeler, podpora SSL pro Teamwork Server, integrace Cameo Team Serveru).

15

16 Licence Při každé koupi licence je vyžadováno také zakoupení Software Assurance minimálně na 1 rok. V tabulce jsou uvedeny ceny SA na 1 rok. Nabízeny jsou také typy licencí Mobile (3 počítače) a Floating (spravovaná Floating Serverem), které jsou dražší než uvedené ceny za Standalone (1) licenci. Personal Standard Professional Architect Enterprise Demo (omezený počet spuštění i komponent v diagramu) SA SA SA SA SA Zdarma Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano

17 Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ano metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano, verze BPEL4WS Ano (Enterprise a Architect edice) BPMN Ano DTD Ano IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case?? 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Abi 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano (C#, C++, Java, IDL, DDL, EJB...) 1.9 Přidání vlastních prvků Ne 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ano 2. Komunikace, rozhraní

18 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi? 2.2 Podpora databázového nástroje Ano (JDBS kompatibilní) 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ano (UML XMI, Eclipse UML XMI, MOF, PNG, DOC, RTF a další) 2.4 Vytváření reportu Ano 2.5 Generování dokumentace Ano 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. Ano, podpora importu z dalších nástrojů IBM Rational, MS Visio 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz? 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano, zajišťováno externě 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace FAQ, Knowledge base, Dokumentace, Fóra, při zakoupení Software Assurance navíc garance odpovědi maximálně do 48 hodin 3.4 Pozáruční servis Ano, omezena na FAQ, KB, Dokumentaci a komunitní podporu 3.4 Politika update a upgrade Ano (pro majitele Software Assurance) 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ano

19 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém Všechny verze Windows, Solaris, Linux, MacOS... nutná podpora Java 5 či 6 Hodnocení Vhodnost pro firmu Malá střední velká Kvalita a jedinečnost obsáhlého nástroje s mnoha funkcemi, čemuž odpovídá i cena. Jedno z nejkvalitnějších řešení na trhu. Silné stránky intuitivní uživatelské prostředí a ovládání Teamwork Server dekompozice modelů vysoký stupeň kompatibility s ostatními nástroji Slabé stránky neexistující lokalizace do češtiny placená uživatelská podpora problematický update ze starších verzí Select Architect Jedná se o základní nástroj vývojového prostředí Select solution factory. Je vytvořen firmou Select business solutions. Jeho účelem je objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře. Nabízí širokou podporu sběru požadavků, procesního a datového modelování, objektově orientovaného modelování v notaci UML, generování kódu a generování relačních databázových schémat. Umožňuje automatizaci vývojových činností, klade velký důraz na princip znuvupoužitelnosti a přináší zefektivnění procesu vývoje i údržby systémů. Mezi jeho další výhody patří snížení nákladů, zvýšení kvality a kratší doba reakce na požadavky uživatelů. Select Architect umožňuje rychlý vývoj aplikací pomocí objektově orientovaného modelování. K rychlosti a jednoduchosti vývoje přispívá i široká škála šablon a návrhových vzorů. Nabízí také možnost simulace firemních procesů a tím zajistí funkcionalitu systému shodnou se skutečnými požadavky uživatelů. Mezi možnosti tohoto produktu patří i generování databázových schémat včetně užitečné funkce jejich reverzního inženýrování, což usnadní pochopení stávajících tabulek a pohledů. Nástroj je dobře škálovatelný od jednoho uživatele až po velký tým. Podporuje celý životní cyklus aplikací

20 Tento software je komerční. Zkušební verzi lze získat na Stažení jeponěkud záludné. Postup Popis produktu > stáhnout nefunguje, požaduje registraci, ale nikde není možnost se registrovat (pravděpodobně došlo k nekonzistenci webových stránek). Úspěšně se mi zkušební verzi podařilo stáhnout postupem: Downloads -> Download -> vyplnit údaje včetně existujícího mailu, kliknout Submit. Poté přijde mail s odkazem na stažení. Kliknout a stáhnout. Poslední verze produktu je v7.1 a velikost ke stažení je 455MB. Instalace zabrala cca 12 minut. Ilustrační obrázky okna prostředí Select Architect Diagram tříd a datový model. Licence Cena jedné vývojářské licence $ 6, (stejná za stažení i za krabici ).

21 Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ne Diagram komponent Ne Diagram nasazení Ne Objektový diagram Ne Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ne Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ne Timing Diagram Ne Data Flow Diagram Ne 1.2 Podporované metodiky metodika RUP? metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano BPEL4WS? BPMN Ano DTD? IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu? 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case?? 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu? 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky? 1.9 Přidání vlastních prvků? 1.10 Verzování modelů? 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva? 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi? 2.2 Podpora databázového nástroje Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix, Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a Sybase 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. PNG, SVG, PDF, PS 2.4 Vytváření reportu? 2.5 Generování dokumentace Ano

22 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net? (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz? 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ne 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní Ano komunikace 3.4 Pozáruční servis? 3.4 Politika update a upgrad? 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa? 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém 1 uživatel: MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší. Klient: MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP a vyšší. Server: MS Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003 Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Slabé stránky Integrovaný generátor dokumentace Modulární řešení Přílišná robustnost Nevhodnost pro menší projekty a jednouživatelské instalace Není česká lokalizace

23 SYBASE POWER DESIGNER PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout efektivnější fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do IT oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému. Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného CASE nástroje s jednotným uživatelským prostředím se pak odrazí v rychlém a bezproblémovém vývoji. DataArchitect Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB administrátorů. DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro víceúrovňovou analýzu a design včetně dopředného i zpětného inženýrství pro téměř60 poskytovatelů/verzí relačních databází. Developer Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení požadavků.plná podpora UML. Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při použití s těmito jazyky/nástroji: Java, C#, VB.NET, XML, PowerBuilder, aj. Variantu Developer je možné propojit s většinou rozšířených vývojových nástrojů pro zajištění automatické model-to-code synchronizace. Studio Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti sladění cílů obou těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect, Developer a ještě přidává možnost modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu a chování celé firmy. Viewer Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí manažeři a další uživatelé, kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj přistupovat do Repository, tisknout modely a vytvářet reporty.

24 Historie verzí 1989 první komerční release AMC*Designor (version 2.0) ve Francii 1992 první komerční release S-Designor v USA přidání ProcessAnalyst do balíčku S-Designor se mění na PowerDesigner, AMC*Designor se mění napoweramc PowerDesigner 6.0 release 1998 doplnění WarehouseArchitect PowerDesigner 7.0 byl přepsán tak, aby využil výhody nových technologií a nabídnul rozhraní více konzistentní s ostatními produkty Sybase Prosinec 2001 vydán původní PowerDesigner 9.5, další doplňující vydání v roce Prosinec 2004 uvolněna verze 10.0 (Minerva release) 2005 uvolněna verze 11.0 Leden 2006 vydán PowerDesigner 12.0, již obsahuje mapování metadata a generování reportů Srpen 2006 vydán PowerDesigner 12.1, byla rozšířena podpora pro Microsoft Visual Studio a SQL Server Červenec 2007 vydán PowerDesigner 12.5, nové ETL a EII modelování, plná podpora UML 2.0 Říjen 2008 vydán PowerDesigner 15.0, nový model Enterprise Architecture, nastavitelnou podporou frameworků (Zachman Framework, FEAF,...), a mnoha dalšími Listopad vydán PowerDesigner 16.0, obsahuje nový Shell, uživatelské rozhraní na základě rolí, Glosář, dopadovou analýzou na repository, podporu dalších databází, rozšíření možností Webového potrálu Novinky produktu PowerDesigner 16: Přepracovaný interface (automaticky skrývané lišty, sbalovací sekce, záložky, plně konfigurovatelné nabídky, ) Vylepšený repozitář (enterprise glossary, enterprise library, Role-Based Interface Customization...) Vylepšená editace a zobrazování symbolů Podpora moderních prostředí (Windows 64bit, Eclipse 3.6, MS Office 2010 & Visio 2010) Rozšířená podpora o nové RDBMS Portál rozšířený o rychlé vyhledávání, Impact Analysis přímo v menu portálu

25

26 Licence Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách statisíců až milionů korun (zaleží na edici a počtu licencí). Dostupné edice: DataArchitect Developer Studio Viewer Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram ANO Diagram komponent ANO Diagram nasazení ANO Objektový diagram ANO Package diagram ANO Diagram aktivit ANO

27 1.1.8 Use Case Diagram ANO State Machine Diagram ANO Sequence Diagram ANO Communication Diagram ANO Interaction Overview Diagram ANO Timing Diagram NE Data Flow Diagram ANO 1.2 Podporované metodiky metodika RUP NE metodika EUP NE metodika PDIT NE metodika BSP NE 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS ANO BPMN ANO DTD ANO IDEF ANO RDBMS ANO 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu ANO 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? ANO 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu ANO 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky 1.9 Přidání vlastních prvků add-in: ActiveX, XML file 1.10 Verzování modelů ANO (Automaticky) 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli ANO 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva ANO (repository) 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi N/A 2.2 Podpora databázového nástroje Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, MySQL, 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. RTF, HTML, Excel, atd 2.4 Vytváření reportu Model, List, Multi- Model 2.5 Generování dokumentace RTF, HTML, Excel, atd. 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkazu SQL 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů ANO 3.2 Zákaznický servis ANO

28 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní ANO komunikace 3.4 Pozáruční servis N/A 3.4 Politika update a upgrade ANO 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa ANO 4.2 Zálohování repozitoře N/A 4.3 Požadovaný operační systém Windows Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Slabé stránky Robustní aplikace Široká paleta funkcí Intuitivní ovládání Podpora téměř 60 databází Historie a zázemí stabilní společnosti Všestranost Vysoká cena Nízká škálovatelnost - menší podniky nevyužijí veškerou funkcionalitu Visual Paradigm for UML Visual Paradigm for UML je součástí balíků nástrojů Visual Paradigm suite. Vydává ho firma Visual Paradigm. Poslední verze je v době psaní této práce verze 8.3 vydaná 18. listopadu 2011, tedy jen nějaký týden stará. Vývoj produktu se tedy zdá být stále velice živý. K dispozici je i zkušební verze zdarma ke stažení, použitelná bez nutnosti nějaké registrace nebo zadávání klíče. Velikost stahovaného souboru je 205MB. Po instalaci zabírá 344MB. U ostré verze jsou dispozici varianty nejen pro Windows, ale i pro Linux, Mac OS X a Unix. U každé varianty je ještě na výběr možnost s instalací nebo bez instalace (přímo ke spuštění). Jedná se o UML CASE nástroj s podporou modelovacích jazyků UML 2, SysML BPMN (Business Process Modeling Notation) verze 2.0.

29 Kromě podpory modelování umožňuje také vytváření reportů, vývoj a generování kódu. Umožňuje také reverzní inženýrování diagramů z kódu. Podporuje také správu požadavků včetně případů užití. Uživatelské rozhraní je k dispozici i v češtině. Volba součástí k instalaci Volba edice Enterprise, Professional, Standard, Modeller, Community nebo Viewer. Instalace zabrala jen cca 4 minuty.

30 Volba umožňující vyzkoušení bez nutnosti zadávat klíč. Úvodní okno s nabídkou. Okno programu (právě je otevřen diagram tříd).

31 Licence Enterprise Edition US$ 1,399 Professional Edition US$ 699 Standard Edition US$ 299 Modeler Edition US$ 99 Community Edition Zdarma Funkčnost Funkčnost pěti zmiňovaných edicí. Edice Viewer není zahrnuta. 1. Vlastnosti nástroje Enterprise Professio Standard Modeler Commun nal ity 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ne Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP? metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano BPEL4WS? BPMN Ano Ne Ne Ne Ne DTD? IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano Ne Ne Ne Ne 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano Ne Ne Ne Ne 1.6 Podporuje meta-case?? 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ano Ano Ne Ne Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Java, C++,.NET DDL, Java, C++, Java, C++, Ne.NET DDL,.NET DDL, Ne

32 IDL, Ada 95, XML, JDBC, Hibernate, PHP, Python, Objective -C IDL, Ada 95, XML, JDBC, Hibernate, PHP, Python, Objective -C IDL, Ada 95, XML, JDBC, Hibernate, PHP, Python, Objective -C 1.9 Přidání vlastních prvků? 1.10 Verzování modelů? 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano Ne Ne Ne Ne 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva? 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými? aplikacemi 2.2 Podpora databázového nástroje DDL DDL Ne Ne Ne 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ne XMI, XML, VP, Excel, UML2 2.4 Vytváření reportu PDF, HTML, MS Word 2.5 Generování dokumentace? 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net(.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů? Java, C#, VB.NET, C++? XMI, XML, VP, Excel, UML2 PDF, HTML, MS Word Java, C#, VB.NET, C++ XMI, XML, VP, Excel, UML2 PDF, HTML, MS Word Java, C#, VB.NET, C++ XMI, XML, VP, UML2 PDF, HTML 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail telefon, mail, diskuze diskuze, osobní komunikace 3.4 Pozáruční servis Ano Ano Ne Ne Ne 3.4 Politika update a upgrade? 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa? 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux, Mac OS X, Solaris Ne Ne Ne

33 Hodnocení Vhodnost pro firmu Malá střední velká Silné stránky community verze zdarma existence mnoha edicí podpora mnoha operačních systemů podpora UML 2.3 Slabé stránky Není k dispozici v češtině Altova UModel Profesionální produkt za příznivou cenu. Tak by se dal popsat oblíbený komerční modelovací nástroj UModel od renomované společnosti Altova. UModel je k ve své aktuální verzi 2012 k dispozici ve třech edicích (Basic, Professional, Enterprise) a nabízí mnoho funkcí, včetně podpory všech 14 diagramů jazyka UML 2.3. UModel se objevil na trhu poprvé v roce 2005, krátce po ratifikaci standardu UML 2.0. Nové verze jsou vydávány zhruba každé dva roky a ve všech případech obsahovaly také podporu nejvyšší dostupné verze UML v dané době. Protože vývojářská firma Altova stojí také za nástrojem XMLSpy, specializujícím se na jazyk XML, obsahuje UModel rozhraní XMI, které umožňuje spolupráci s verzovacími systémy a integraci prostředí UModelu do vývojových prostředí Eclipse a Visual Studio. Nástroj je plně kompatibilní s programovacími jazyky Java, C# a Visual Basic, umožňuje generování kódu ve zmíněných jazycích z vytvořených diagramů, reverzní engineering i tzv. round-trip engineering, tedy úpravu zdrojových kódů stávajícího diagramu a jeho následné přegenerování. Jednou z hlavních předností UModelu je moderní a přehledné uživatelské rozhraní, které je navíc možné přizpůsobit. Od verze 2010 navíc do nástroje přibývá nová vlastnost známá spíše z grafických programů, tzv. vrstvy (layers) umožňující lepší a přehlednější správu diagramových komponent (není dostupné ve verzi Basic). Přívětivost prostředí dále zvyšuje dostupná auto-kompletace názvů, nebo real-time kontrola a zvýrazňování chyb ve vytvářeném diagramu. Samotnými uživateli je UModel od Altovy hodnocen velmi kladně, zejména proto, že podporuje mnoho modelovacích jazyků, zároveň ale ani jeden neupřednostňuje před ostatními. Z pohledu koncového uživatele se tak jedná o velmi dobře vybavený a uživatelsky příjemný nástroj za příznivou cenu.

34

35 Licence Basic 119 Professional 199 Enterprise 299 Demo (30 dní) Zdarma Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP? metodika EUP? metodika PDIT?

36 1.2.4 metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano, verze BPEL4WS Ne BPMN Ano DTD Ano IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano (C#, Visual Basic, Java) 1.9 Přidání vlastních prvků Ano 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ne 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi Ano (další produkty Altova) 2.2 Podpora databázového nástroje Ano (nástroj DatabaseSpy) 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ano (XMI, PNG, DOC, RTF) 2.4 Vytváření reportu Ano (historie) 2.5 Generování dokumentace Ano (HTML, DOC, RTF)

37 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. C#, Visual Basic (.Net), Java 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ano 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano, zdarma online 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Kontaktní formulář online, user support 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrade Ano (upgrade za 60% ceny nové verze) 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa? 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém Windows Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední Velká Množství funkcí i příznivá cena dělají z Altova UModel univerzální nástroj pro všechny firemní zákazníky. Silné stránky poměr cena / výkon kompletní podpora UML intuitivní uživatelské prostředí integrace do IDE nástrojů Slabé stránky neexistující lokalizace do češtiny závislé na platformě (MS Windows)

38 Astah Pod názvem Astah se můžeme setkat s množstvím produktů. Jak ukazuje následující obrázek. Astah community je základním nástrojem, který umožňuje pouze vytváření UML diagramů. Tento nástroj je pro nekomerční využití zdarma. Z hlediska funkčnosti jsou ovšem mnohem zajímavější placené distribuce. Astah UML a Astah professional. Dále se můžete setkat z produkty Astah share pro zlepšení týmové komunikace a Astah UMLPad, který výrobce udává za první UML modeler pro ipad.

39 Obecně je Astah nástrojem k návrhu systémů, který velice dobře podporuje UML, Entity Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, modelování požadavků a tvorbu myšlenkových map. Co se vývoje systémů týče je k dispozici API pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování kódu a reverzní inženýrství. Rozšíření o podporu myšlenkových map přináší vyšší efektivitu práce. Z fyziologie člověka vychází, že myšlenky jsou původně neuspořádané a myšlenková mapa umožní je zachytit a jednoduše uspořádat do polo-strukturované podoby. Jednotlivé položky v mapě lze typově odlišit a vytvořit z nich tak objekty.následně je možné z těchto objektů položit základy jednotlivých modelů, kde se pak myšlenky vyskytují už v dobře strukturované podobě. Licence Edice Typ licence Množství Cena Professional Uživatelská (1 licence 1 280$ na uživatele) $ $ Časová (1 licence na PC) Akademická časová (1 licence na PC) Akademická fakultní (1 licence na fakultu) $ 1 rok 120$ 6 měsíců 70$ 3 měsíce 40$ 1 rok 40$ 1 rok 500$

40 Plovoucí $ $ $ Prodloužení podpory 1 rok 75$ UML Časová 1 rok 50$$ Plovoucí $ $ $ Share Časová (1 licence na Neomezeně 700$ PC) Prodloužení podpory 1 rok 350$ Community Zdarma pro nekomerční účely, bez podpory Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje Professional UML Community 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Ano Ano Composite Structure Diagram Ano Ano Ano Diagram komponent Ano Ano Ano Diagram nasazení Ano Ano Ano Objektový diagram Ano Ano Ano Package diagram Ano Ano Ano Diagram aktivit Ano Ano Ano Use Case Diagram Ano Ano Ano State Machine Diagram Ano Ano Ano Sequence Diagram Ano Ano Ano Communication Diagram Interaction Overview Diagram Ano Ano Ano Ne Ne Ne Timing Diagram Ne Ne Ne Data Flow Diagram Ne Ne Ano

41 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ano Ano Ano metodika EUP Ne Ne Ne metodika PDIT Ne Ne Ne metodika BSP Ne Ne Ne 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano Ano Ano BPEL4WS Ne Ne Ne BPMN Ne Ne Ne DTD Ne Ne Ne IDEF Ne Ne Ne RDBMS Ne Ne Ne 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ne Ne Ne Ano Ano Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ne Ne Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ne Ne Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Java, C#, C++, SQL Java, C#, C++, SQL Java, C#, C++, SQL 1.9 Přidání vlastních prvků??? 1.10 Verzování modelů Ne Ne Ne 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Pouze s rozšířením Share Pouze s rozšířením Share Pouze s rozšířením Share 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ne Ne Ne 2. Komunikace,

42 rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi 2.2 Podpora databázového nástroje Ne Ne Ne??? 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv, ppt, DB entity definition jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv, ppt jpg, png 2.4 Vytváření reportu Ne Ne Ne 2.5 Generování dokumentace Ne Ne Ne 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Java, C++, C# Java, C++, C# Java, C++, C# Ano Ano Ano 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ne Ne Ne 3.2 Zákaznický servis Ano Ano Ne 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Ano Ano Ne 3.4 Pozáruční servis Ne Ne Ne 3.4 Politika update a upgrade Ano Ano Ne 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ne Ne Ne 4.2 Zálohování repozitoře Ne Ne Ne

43 4.3 Požadovaný operační systém Windows, Linux, MacOS Windows, Linux, MacOS Windows, Linux, MacOS Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Myšlenkové mapy Velká škála licencí Podpora Slabé stránky Chybí lokalizace Není úplná podpora UML 2.x vyšší cena hromadných distribucí Craft.CASE Jde o původně český modelovací a analytický CASE nástroj původně vyvíjený společností e-fractal s.r.o., od roku 2007 poté patří a je dále vyvíjen společností CRAFT.CASE Ltd. Tento nástroj pokrývá vývoj systému od počátečních business procesů až po modely architektury IS. Jeho použití je vhodné pro vývoj podnikového IS, kdy je řešena převážně business část. Funkčnost lze rozdělit do 4 typů modelů interview zaznamenávání informací od zákazníka, tvorba myšlenkových map business modelování a analýza business procesů včetně simulací a komentářů conceptual čerpá data z business modelu a slouží k tvorbě konceptuálních rozšířených UML modelů pro objektové programování hierarchy zachycení hierarchie prvků organizační diagramy, struktura produktů Aplikace je určena pro vývoj informačních systémů s důrazem na business modelování. Nástroj podporuje vlastní metodiku C.C, na základě čehož vytváří jen jeden kombinovaný business diagram. Podporuje však celý průběh vývoje IS od získávání map od uživatele až po vývoj. Historie Vývoj nástroj Crast.CASE začal v komerční oblasti v roce 2003 pod názvem Comet a navazoval na předchozí akademický projekt. Funkčnost se postupně rozšiřovala až do verze 1.47, která byla široce použitelná a využily ji například společnosti Deloitte či Česká pošta. V roce 2007 byl produkt odprodán Londýnské společnosti CRAFT.CASE Ltd., společnost Fractal se stala exkluzivním distributorem pro střední a východní Evropu.

44

45 Licence Customer Team licence Customer licence Trial licence No licence NView Edit & save Až 20 objektů Print & export Vodoznak DEMO Vodoznak DEMO Support Collaboration Expiration Min 1 rok Min 1 rok 3 měsíce -- Ceny licencí se pohybují v přepočtu okolo Kč. Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram NE Diagram komponent ANO Diagram nasazení NE

46 1.1.5 Objektový diagram ANO Package diagram NE Diagram aktivit ANO Use Case Diagram ANO State Machine Diagram ANO Sequence Diagram NE Communication Diagram ANO Interaction Overview Diagram NE Timing Diagram ANO Data Flow Diagram ANO 1.2 Podporované metodiky metodika RUP NE metodika EUP NE metodika PDIT NE metodika BSP NE 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS NE BPMN ANO DFD ANO IDEF NE RDBMS NE 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu ANO 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? NE 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu ANO 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky ANO 1.9 Přidání vlastních prvků Plugin 1.10 Verzování modelů ANO 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli NE 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva NE 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi NE 2.2 Podpora databázového nástroje NE 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XML, HTML, RTF, PDF 2.4 Vytváření reportu ANO 2.5 Generování dokumentace Ne 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net NE (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz NE 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů ANO 3.2 Zákaznický servis ANO

47 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní ANO komunikace 3.4 Pozáruční servis NE 3.4 Politika update a upgrad NE 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa NE 4.2 Zálohování repozitoře NE 4.3 Požadovaný operační systém Windows/Linux Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Česká lokalizace Podpora v Českém jazyce Podpora celého procesu vývoje Možnost simulace procesů Kontrola konzistence modelů Slabé stránky Cena, podpora výhradně metodiky C.C Uživatelsky nepříznivé rozhraní Neúplná podpora UML Enterprise Architect Enterprise Architect od firmy Sparx je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a návrh informačních systémů pomoci jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty softwarového vývoje od sběru požadavků, analýzy, modelovaní, návrh, testovaní, řízení změn, údržbu až po implementaci, přičemž v rámci celého tohoto procesu je vždy zajištěna zpětná dohledatelnost. EA je mnohouživatelským, vizuálním nástrojem s velkým rozsahem funkcí, jehož současná verze podporuje všechny diagramy UML EA, který je dlouhodobě oceňován za podporu nejnovějších verzí UML, je týmově založený modelovací nástroj, podporující celou životnost softwaru. Zaujme především vysoce výkonnými zobrazovacími nástroji pro plánování business procesů, podnikové architektury, managementu požadavků, testování apod.

48 Jednou z nejsilnějších stránek EA je přívětivost a přehlednost uživatelského rozhraní. Například záložky které umožňují pracovat efektivně s více modely jsou nedocenitelné. Licence Corporate Edition 335$ Professional Edition 199$ Desktop Edition 135$ Ultimate Edition 699$ Business and Software Engineering Edition 599$ Systems Engineering Edition 599$ Funkčnost Popisovanána je funkčnost verze desktop. 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano

49 1.1.6 Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ano metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano BPEL4WS? BPMN Ano DTD? IDEF? RDBMS Ne 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ano 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano

50 1.9 Přidání vlastních prvků Ano 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ano 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi? 2.2 Podpora databázového nástroje Ano 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XMI, XML 2.4 Vytváření reportu Ano 2.5 Generování dokumentace Ano 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. Java, C, C++, C#, VB.Net 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ano 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Ano 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrade Jen u dražších distribucí 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ano 4.2 Zálohování repozitoře Ano

51 4.3 Požadovaný operační systém Windows, Linux, MacOS Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Záleží na konkrétní distribuci. Silné stránky Široké spektrum funkcí Přehlednost Relativně nízká cena Podpora nejnovějších standardů Slabé stránky Chybí česká lokalizace IBM Rational Software Architect Produkty ze skupiny IBM Rational představují ucelené řešení se zaměřením na problematiku životního cyklu softwarového vývoje. Nejinak tomu je i v případě IBM Rational Software Architect, který představuje sadu nástrojů, které v sobě integrují vizuální návrh a vývoj, založený na průmyslových standardech (UML - Unified Modelling Language), Jedná se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování požadavků, design a business modelování. Mezi nejzajímavější funkcionality můžeme zařadit: Otevřený a vysoce rozšiřitelný produkt, je vybudován na platformě Eclipse 3.6, o instalaci a konfiguraci jeho funkcí lze velmi přesně rozhodovat. Podpora BPMN 2.0 Skicování neformálních návrhů a myšlenek s možností pozdějšího transformování do formální architektury. Efektivní správa rizik, kvality a změn. Podporuje řešení požadavků a nabízí přehled o požadavcích, což umožňuje přesnější plánování a odhadování. Správa a opakované využití architektur řešení a základních stavebních prvků architektur. Správa průběžného rozvoje a dodržování smluv o návrhu v rámci realizace vývojových prací geograficky a organizačně členěnými týmy.

52 Rational Software Architect je velmi dobře škálovatelný a je možné zkombinovat jeho komponenty podle individuálních potřeb pomocí sad různých doplňků, jež pokrývají široké spektrum problémových okruhů a odvětví: Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks Rational Software Architect Extension for Deployment Planning Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere Rational Software Architect Extension for C++ Rational Software Architect Extension for Communications Applications Rational Software Architect Simulation Toolkit Mimo tyto doplňky je možné velmi snadno itegrovat Rational Software Architect s dalšími produkty společnosti IBM, zvláště pak s těmi, které jsou založeny na softarové platformě IBM Rational. Jedná se především o IBM Rational Team Concert, IBM Rational Asset Manager, IBM Rational Requirements Management, WebSphere Business Modeler, Rational System Architect a další. Historie verzí od v7.0 v7.0: vydáno v prosinci Založeno na Eclipse v3.2, UML v2.1 a IBM Rational Application Developer v7.0 v : vydáno v lednu Zahrnuje opravy chyb. v : vydáno v lednu Zahrnuje podporu pro UML to SOA transformací, včetně Service Creation Description Language (SCDL), BPEL, WSDL and XSD. v : vydáno v červenci Zahrnuje podporu pro asynchronous web services (JAX-WS) a podporuje nové Java 5.0 UML stereotypy. v7.5.0: vydáno v září Založeno na Eclipse v3.4. v8.0: vydáno v srpnu Založeno na Eclipse v3.6., Došlo také k restrukturalizaci portfolia IBM Rational: Původně nabízené produkty IBM Rational Application Developer for WebSphere Software IBM Rational Software Modeler IBM Rational Software Architect Standard Edition IBM Rational Software Architect for WebSphere Software IBM Rational Software Modeling Extension for Microsoft.NET Nově nabízené produkty od verze 8.0 IBM Rational Application Developer for WebSphere Software IBM Rational Application Developer Standard Edition for WebSphere Software IBM Rational Software Architect IBM Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks IBM Rational Software Architect Extension for Deployment Planning IBM Rational Software Architect Extension for C++ IBM Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere IBM Rational Software Architect Extension for Communications Applications IBM Rational Software Architect Simulation Toolkit IBM Rational Software Architect for WebSphere Software

53

54 Licence Vybrané verze a rozšíření produktu: IBM Rational Software Architect V8.0 - Authorized User Licenses with support from ComponentSource (OEM License not Passport Advantage) $ 1, IBM Rational Software Architect V8.0 Extension for C++ - Authorized User Licenses (Requires IBM Rational Software Architect V8.0) with support from ComponentSource (OEM License not Passport Advantage) $ 2, IBM Rational Software Architect V8.0 Extension for SOA and WebSphere - Authorized User Licenses (Requires IBM Rational Software Architect V8.0)with support from ComponentSource (OEM License not Passport Advantage) $ 2, Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram ANO Diagram komponent ANO Diagram nasazení ANO Objektový diagram ANO Package diagram ANO Diagram aktivit ANO Use Case Diagram ANO State Machine Diagram ANO Sequence Diagram ANO Communication Diagram ANO Interaction Overview Diagram ANO Timing Diagram ANO Data Flow Diagram NE 1.2 Podporované metodiky metodika RUP ANO metodika EUP N/A metodika PDIT N/A metodika BSP N/A 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS NE BPMN ANO DTD ANO IDEF NE RDBMS ANO 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu NE 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? N/A 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu N/A 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky ANO 1.9 Přidání vlastních prvků rozšíření o další

55 rational produkty 1.10 Verzování modelů ANO 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli ANO 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva ANO 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi ANO 2.2 Podpora databázového nástroje db2, informix, MySQL, Oracle, SQL Server, Sybase, CloudSpace, derby, SAP 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XML, XSD, UML 2.4 Vytváření reportu ANO 2.5 Generování dokumentace ANO 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net.jar,.net, c# (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz SQL 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů ANO 3.2 Zákaznický servis ANO 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní ANO komunikace 3.4 Pozáruční servis NE - plati se maintenance 3.4 Politika update a upgrade ANO 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa ANO 4.2 Zálohování repozitoře NE 4.3 Požadovaný operační systém Windows/Linux Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Obrovská škálovatelnost Možnost integrace (zvláště pak s produkty IBM) Standardizované IBM rozhraní Zázemí silné společnosti Česká lokalizace Robustnost Slabé stránky Vysoká cena Roční maintenance

56 MS Visio 2010 Microsoft Office Visio 2010 je univerzální nástroj, který umožňuje pomocí řady diagramů vizuálně dokumentovat a navrhovat informační systémy. Kromě toho slouží jako nástroj tvorby obchodních a dokonce i technických modelů Jedná se zejména o nástroj pro široké kancelářské využití s akcentem na informační technologie. Visio 2010 podporuje modelování UML diagramů a celou řadu dalších modelů: DFD, ROOM, Jacksonův diagram, model architektury aplikací, paměťové diagramy, COM a OLE, Express-G, ORM, uživatelské rozhraní systému Windows a model databáze. Oblast, která by použití Visia posouvá o něco dále je deklarovaná možnost propojení s existujícími daty. Ta slouží k propojení jednoho a více symbolů s existujícím řádkem tabulky vybraného zdroje. Aktualizace dat funguje pouze směrem od úložiště. Není možné zachytit strukturu, ale pouze popis symbolů. Použitelnost je nasnadě v případě grafické prezentace dat uložených v databázi za pomoci vytvořené šablony. Produkt je dostupný ve 3 edicích: Standard, Professional a Premium.

57 Licence Standard Professional Premium 7900 Kč Kč Kč Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ne metodika EUP Ne metodika PDIT Ne metodika BSP Ne 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano po doplnění

58 1.3.2 BPEL4WS Ano BPMN Ano DTD Ano IDEF Ano RDBMS Ano 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ne 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ano 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ne 1.9 Přidání vlastních prvků Ano 1.10 Verzování modelů Ne pouze přes SharePoint 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ne - pouze přes SharePoint 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ne 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi Ne 2.2 Podpora databázového nástroje Ne 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ano (XML, VSD a další) 2.4 Vytváření reportu Ne 2.5 Generování dokumentace Ne pouze export s popisky 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. Ne 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ano

59 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Ano 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrade Ano 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ne 4.2 Zálohování repozitoře Ne 4.3 Požadovaný operační systém Windows Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Určit v případě tohoto produktu jeho vhodnost pro firmu je poněkud obtížné, jelikož je Oracle Designer distribuován jako součást většího balíku aplikací. Silné stránky Nízká cena Česká lokalizace Rozšiřitelnost modelů šablonami Poměrně velké množství funkcí Pouze pro Windows Slabé stránky Spolupráce více uživatelů pouze přes Sharepoint Nepodporuje žádný verzovací systém Nemá funkci Code Genereation

60 Oracle Designer Oracle Designer je CASE nástrojem renomované americké společnosti Oracle, která je nejvíce proslulá svými databázovými produkty a programy postavenými nad jejich správou. Kromě nich se ale Oracle zaměřuje také na systémy podporující obchodní procesy a vývoj systémů. Právě vývoj informačních systémů je hlavním cílem nástroje Oracle Designer, distribuovaného jako součást většího balíku programů pod názvem Oracle Developer Suite. Tento balík vývojových programů přitom původně obsahoval pouze dva nástroje Oracle Forms pro vytváření formulářových aplikací, které jsou ve spojení s Oracle databází, a Oracle Reports, jenž dokázaly z dat uložených v databázi generovat výstupy v různých formátech. Postupně se ale balík začleněných programů rozšířil a zahrnut byl také Oracle Designer. Ten podporuje různé typy modelování a vývoje (v závorce za typem je seznam komponent Oracle Designeru): Business Process Modelling (Process Modeller) Systems Analysis Modelling (ER Diagrammer, Dataflow, Function Hierarchy) Systems Design (Data Schema, Module Logic, Module Data, Module Structure atd.) Navíc obsahuje též komponenty pro interakci klient/server, jako již zmíněné Forms, Reports, Graphics či Web Server. Pro návrh designu systému slouží dva průvodci Database Wizard a Application Wizard.

61 Licence Pevnou cenu produktu Oracle Designer nelze určit, samostatně je totiž neprodejný a firmou Oracle je nabízen jako součást větších vývojářských balíků. Jejich cena se pohybuje od stovek až po desítky tisíc korun v závislosti na obsažených nástrojích. Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ne Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ne

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP

Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP Petr Hamerník Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze phamernik@volny.cz Abstrakt: Text se věnuje problematice vývojových

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více