Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu"

Transkript

1 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze

2 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus... 6 Licence... 7 Funkčnost... 8 Hodnocení... 9 ARIS Design Platform ARIS Business Architect & Designer ARIS Business Publisher ARIS Process Governance ARIS IT Architect & Designer ARIS IT Inventory ARIS Business Simulator Licence Funkčnost Hodnocení Magic Draw UML Licence Funkčnost Hodnocení Select Architect Licence Funkčnost Hodnocení SYBASE POWER DESIGNER Licence Funkčnost Hodnocení Visual Paradigm for UML Licence Funkčnost... 31

3 Hodnocení Altova UModel Licence Funkčnost Hodnocení Astah Licence Funkčnost Hodnocení Craft.CASE Licence Funkčnost Hodnocení Enterprise Architect Licence Funkčnost Hodnocení IBM Rational Software Architect Licence Funkčnost Hodnocení MS Visio Licence Funkčnost Hodnocení Oracle Designer Licence Funkčnost Hodnocení TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO Licence Funkčnost Hodnocení Adonis... 69

4 Licence Funkčnost Hodnocení Nekomerční nástroje ArgoUML Licence Funkčnost Hodnocení DB DESIGNER Licence Funkčnost Hodnocení MySQL Workbench Licence Funkčnost Hodnocení Open System Architect Funkčnost Hodnocení Umbrello UML Modeler Licence Funkčnost Hodnocení Shrnutí Závěr Zdroje

5 Úvod CASE nástroje jsou nástroje pro vývoj informačních systémů a mohou být využity na prakticky všechny fáze projektu včetně analýzy, modelování, testování a implementaci. Zkratka CASE označuje Computer Aided Software Engineering nebo také Computer Aided Systems Engineering, což znamená počítačem podporované softwarové (systémové) inženýrství nebo vývoj software s využitím počítačové podpory. CASE nástroje primárně umožňují modelování IT systému pomocí diagramů, generování zdrojového kódu z modelu, zpětné vytvoření modelu podle existujícího zdrojového kódu, synchronizaci modelu a zdrojového kódu a vytvoření dokumentace z modelu. Tato práce poskytuje přehled o CASE nástrojích na tuzemském trhu. V této práci jsou popsány tyto nástroje: eclarus IDS SCHEER ARIS Design Platform MagicDraw UML SELECT ARCHITECT SYBASE POWER DESIGNER Visual Paradigm for UML Altova Umodel Astah Craft.CASE Enterprise Architect IBM Rational Software Architect MS Visio 2010 ORACLE DESIGNER TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO ADONIS ArgoUML DB Designer 4 MySQL Workbench Open System Architect Umbrello UML Modeller V této práci čtenář získá aktuální informace o těchto nástrojích - jejich popis, historii, novinky, možnost získání licence a cenu. Mimo to je u každého nástroje i srovnávací tabulka s jeho kompletní funkčností a hodnocením. Pro ilustraci jsou k popisu každého nástroje přidány i obrázky uživatelského rozhraní, ovládání apod.

6 Komerční nástroje eclarus eclarus přišel na trh s modelovacím nástrojem nové generace, který je zcela v souladu s BPMN a jinými SOA standardy, zahrnujíce i BPEL a webové služby. Tento modelovací nástroj zjednodušuje návrh business procesů díky využití otevřených standardů. Pro dokumentaci stávajících obchodních procesů využívá jednotnou notaci pro procesní modelování (BPMN), která slouží především pro popis současného a budoucího stavu procesů. Na základě popisu procesů pomocí BPMN je potom generován BPEL (Business Process Execution Language), který specifikuje jaké akce budou v průběhu procesů probíhat. Pro sledování a sjednocení obchodních procesů se strategickými cíly využívá KPI (Key Performance Indicator). Nástroj je distribuován ve dvou verzích, které se od sebe liší účelem užití a funkcionalitou. Jedna verze je určena pro obchodní analytiky a druhá pro SOA architekty. Rozdíly a jednotlivé moduly jsou popsány v sekci licence a cena. Vývoj produktu byl patrně ukončen, není to sice nikde oficiálně deklarováno, ale poslední verze nástroje byla vydána v dubnu 2009 a ani stránky výrobce nezaznamenaly od té doby žádnou aktualizaci. S tím souvisí také možnosti podpory. Na webové prezentaci výrobce existuje odkaz na podporu, ovšem není funkční.

7 Licence Business Process Modeler for SOA Architects $ Business Process Modeler for Business Analysts $ Porovnání funkcionality jednotlivých verzí je dostupné na tomto odkazu: eclarus Business Process Modeler for Business Analysts splňuje všechny základní potřeby obchodních analytiků (modelování, dokumentaci a schematické znázornění procesů). Funkcionalita je zajištěna pomocí následujících komponent: cclarus BPMN Modeler komponenta umožňující modelování procesů pomocí BPMN. Specikuje business cíle a KPI (Key performance indicator). cclarus Shared Model umožňuje členům týmu sdílet stejné business procesy se všemi nastaveními. eclarus Process Reviewer umožňuje kontrolu procesů, v případě požadavku na změnu podporuje grafické znázornění v diagramu a přidání komentářů. Umožňuje také porovnávání aktuálního stavu diagramu s cílovým stavem. eclarus BPEL Visualizer umožňuje architektům a business analytikům prohlížet obtížné BPEL jako BPMN diagramy. eclarus Document Generator automaticky generuje dokumenty v programu Microsoft Word upravené dle potřeb zákazníka eclarus Business Process Modeler for SOA Architects je nástroj primárně cílený pro obchodní a SOA architekty. Tato verze sdílí komponenty s Process Modelerem a je rozšířena o tyto komponenty: eclarus BPMN Simulator umožňuje simulaci průběhu procesů, sleduje jejich výkonnost a využívání zdrojů v průběhu procesu, pro měření výkonnosti využívá KPI eclarus BIRT Report Designer- umožňuje generování reportů dle potřeb zákazníka. eclarus Model Exchanger umožňuje import a export do formátu Microsoft Visio, UML, IBM Rational ROSE a XPDL. eclarus Extensibility umožňuje přístup k datům o procesech přes API a definici uživatelského nastavení

8 Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram NE Diagram komponent NE Diagram nasazení NE Objektový diagram NE Package diagram NE Diagram aktivit ANO Use Case Diagram NE State Machine Diagram NE Sequence Diagram NE Communication Diagram NE Interaction Overview Diagram NE Timing Diagram NE Data Flow Diagram NE 1.2 Podporované metodiky metodika RUP NE metodika EUP NE metodika PDIT NE metodika BSP NE 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS ANO BPMN ANO DTD NE IDEF NE RDBMS NE 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? ANO 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu NE 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky ANO 1.9 Přidání vlastních prvků Velké množství pluginů 1.10 Verzování modelů ANO 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli ANO 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva NE 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi v návaznosti na workflow 2.2 Podpora databázového nástroje NE 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XPDL, MS Visio, UML

9 2.4 Vytváření reportu ANO 2.5 Generování dokumentace ANO (HTML,.doc) 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net NE (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz NE 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Zákaznický servis Ne 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní Ne komunikace 3.4 Pozáruční servis roční maintenance 3.4 Politika update a upgrade ANO - placena 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa NE 4.2 Zálohování repozitoře NE 4.3 Požadovaný operační systém Windows/Linux/Mac Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Slabé stránky Tvorba reportů a dokumentace v HTML a Wordu plná podpora BPMN a možnost exportů do mnoha výměnných formátů, možnost přecházet mezi BPMN a BPEL, snadné ovládání Сena Ukončený vývoj (poslední verze z roku 2009) Špatná podpora Není česká lokalizace

10 ARIS Design Platform ARIS Design Platform jedním z rodiny nástrojů ARIS Platform. Pochází od společnosti Software AG, která donedávna působila pod názvem IDS SCHEER. Jeho hlavním účelem je návrh a modelování business procesů. Jedná se o komerční produkt. V době psaní této práce je poslední vydaná verze 7.2, která byla vydána v únoru Kromě Windowsové verze je k dispozici i Unixová verze. Bohatá nadílka různých variant ke stažení. Stáhnout lze samostatně každý z nástrojů ARIS Design Platform. Je však vyžadován licenční klíč. Návrh business procesů je třístupňový proces, ve kterém mohou společnosti přizpůsobit své obchodní procesy jejich vlastním potřebám a požadavkům trhu. Umožňuje vytvořit podnikovou architekturu, která je sladěná s podnikovými procesy. Tím přispěje i k její lepší řiditelnosti. Přizpůsobí se i velikosti a počtu systémů. Umožňuje lépe využít potenciál obchodu. ARIS Design Platform se skládá z několika produktů: ARIS Business Architect & Designer Tyto dva nástroje, uváděné jako jeden celek, umožňují účinně modelovat procesy a následně optimalizovat činnosti. ARIS Business Designer je snadno použitelný nástroj pro tzv. kolaborativní navrhování procesů - doslova každý může navrhovat agilní procesy ke zlepšení výkonnosti činnosti organizace. Tyto nástroje jsou učené k vybudování, analyzování, řízení a správě ARIS Enterprise Process Architecture.

11 Umožňuje také vyhodnotit kvalitu procesů. Reporty ukážou případné nedostatky, kde je možné procesy vylepšit. Výkonný a uživatelsky příjemná podpora modelování. ARIS Business Publisher Zajišťuje informovanost zaměstnanců. Je to procesní nástroj, který s nízkými náklady garantuje flexibilní dostupnost informací o procesech nebo IT architekturách. Slouží k publikování procesních znalostí a informací o IT prostředí na portálech. Díky tomu jsou vždy a snadno dostupné a aktuální. Umožňuje také řídit přístupová práva a role, tedy kdy a ke komu se které informace dostanou. Výhody: Dynamické i statické publikování procesu Minimální časy exportu a výborný přístup k procesním informacím Bezproblémová integrace s firemními portály (Single Sign-On, propojení se stávající administrací uživatelů) Modifikace layoutu s pomocí webových šablon Jazyková flexibilita: přístup v mnoha jazycích Verzování exportů: zdokumentovaná historie procesů a možnost porovnávat modely Rychlé vyhledávání Integrace s nejrůznějšími systémy správy dokumentů a fulltextové vyhledávání v začleněných dokumentech ARIS Process Governance ARIS Process Governance zvýší kvalitu procesů, flexibilitu a přehlednost definicí politik, rolí a odpovědností. Umožní nastavit BPM politiky napříč celou organizací díky modelem řízenému přístupu také automatizovat proces governance. Je vhodný zejména pro řízení komplexnějších procesů, které zahrnují účastníky - například pro proces schvalovaní. ARIS IT Architect & Designer Dvojice nástrojů, které umožní lepší vhled do organizace. Pomocí ARIS IT Architect nebo ARIS IT Designer lze harmonizovat a standardizovat činnosti organizace s jejími IT systémy. Umožní rychle zdokumentovat a analyzovat stávající IT prostředí a poté efektivně navrhnout ideální sestavení IT a naplánovat migraci do něj.

12 ARIS IT Inventory ARIS IT Inventory umožňuje udržovat informace o aplikacích a technologiích ve firmě ve strukturované formě. Snadno pochopitelné šablony dovolují udržet systém aktuální. Informace se ukládají do centrálního úložiště ARIS Repository ARIS Business Simulator ARIS Business Simulator umožňuje realisticky simulovat a dynamicky analyzovat podnikové procesy. Při integraci s nástrojem ARIS Business Architect pomůže vyzkoušet, jak nejlépe procesy zlepšit ještě předtím, než dojde k reálnému provedení nákladných změn. Tím umožní vyhnout se riziku vzniku zbytečných nákladů. Licence Cena licencí není uvedena. Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ne Composite Structure Diagram Ne Diagram komponent Ne Diagram nasazení Ne Objektový diagram Ne Package diagram Ne Diagram aktivit Ne Use Case Diagram Ne State Machine Diagram Ne Sequence Diagram Ne Communication Diagram Ne Interaction Overview Diagram Ne Timing Diagram Ne Data Flow Diagram Ne 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ne metodika EUP Ne metodika PDIT Ne metodika BSP Ne 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ne BPEL4WS Ne BPMN Ano DTD Ne IDEF Ne RDBMS Ne 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu? 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ne 1.6 Podporuje meta-case? Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ano 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano 1.9 Přidání vlastních prvků Ano

13 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ano 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi SAP R/3, Lotus Notes 2.2 Podpora databázového nástroje Oracle, MS SQL Server 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. CADM, XML, XMI, BPML, BPEL 2.4 Vytváření reportu Ano 2.5 Generování dokumentace Ano 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net Ne (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ne 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní Ano komunikace 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrad Ano 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ano 4.2 Zálohování repozitoře Ano 4.3 Požadovaný operační systém Windows XP Professional + Service Pack, Windows Vista (Business, Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit), Windows 7, Linux Hodnocení Vhodnost pro firmu Malá střední Velká Nástroj, vzhledem k velkému počtu svých produktů, je vhodný jak pro malé, střední tak i velké podniky. Silné stránky Silná a kvalitní podpora produktu výrobcem. Díky společnému úložišti pro všechny produkty ARIS, velká variabilita a Slabé stránky Integrace možná pouze se SAP Platforma Design - použití zaměřené pouze na business procesy

14 možnost spolupráce bez geografických omezení Široké portfolio produktů, včetně jednoho zdarma Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní Magic Draw UML Jeden z nejvybavenějších a funkcionálně nejsilnějších nástrojů na trhu CASE nástrojů se jmenuje Magic Draw UML, v aktuálně nejnovější verzi Mnohokrát oceněný nástroj nabízí všestrannou podporu pro analýzu, návrh a objektově orientované modelování systémů. Vyniká především v oblastech reverzního engineeringu a round-trip engineeringu, je integrovatelné s mnoha nástroji a podporuje nejrozšířenější programovací jazyky. Díky obsaženému nástroji Teamwork Server umožňuje jako jeden z mála programů týmovou práci na daném projektu na bázi klient-server architektury. Komponenty a části systému, se kterými uživatel pracuje, jsou zamykány, a tato informace je pak rychle šířena k ostatním připojeným uživatelům. Teamwork Server je navíc možné integrovat s LDAP servery. Dalším poměrně unikátním a ceněným nástrojem je možnost dekompozice modelu na jednotlivé celky, na kterých je poté možno pracovat odděleně. Jednotlivé části se v maximální možné míře tváří nezávisle na celku, což je důležité zejména při práci s velkými projekty, pro které je Magic Draw UML rovněž určen. V nejnovějších verzích se vývojáři soustředí především na vývoj nových pluginů, které přidávají stávajícímu prostředí další funkcionalitu (Cameo Data Modeler, podpora SSL pro Teamwork Server, integrace Cameo Team Serveru).

15

16 Licence Při každé koupi licence je vyžadováno také zakoupení Software Assurance minimálně na 1 rok. V tabulce jsou uvedeny ceny SA na 1 rok. Nabízeny jsou také typy licencí Mobile (3 počítače) a Floating (spravovaná Floating Serverem), které jsou dražší než uvedené ceny za Standalone (1) licenci. Personal Standard Professional Architect Enterprise Demo (omezený počet spuštění i komponent v diagramu) SA SA SA SA SA Zdarma Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano

17 Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ano metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano, verze BPEL4WS Ano (Enterprise a Architect edice) BPMN Ano DTD Ano IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case?? 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Abi 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano (C#, C++, Java, IDL, DDL, EJB...) 1.9 Přidání vlastních prvků Ne 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ano 2. Komunikace, rozhraní

18 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi? 2.2 Podpora databázového nástroje Ano (JDBS kompatibilní) 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ano (UML XMI, Eclipse UML XMI, MOF, PNG, DOC, RTF a další) 2.4 Vytváření reportu Ano 2.5 Generování dokumentace Ano 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. Ano, podpora importu z dalších nástrojů IBM Rational, MS Visio 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz? 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano, zajišťováno externě 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace FAQ, Knowledge base, Dokumentace, Fóra, při zakoupení Software Assurance navíc garance odpovědi maximálně do 48 hodin 3.4 Pozáruční servis Ano, omezena na FAQ, KB, Dokumentaci a komunitní podporu 3.4 Politika update a upgrade Ano (pro majitele Software Assurance) 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ano

19 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém Všechny verze Windows, Solaris, Linux, MacOS... nutná podpora Java 5 či 6 Hodnocení Vhodnost pro firmu Malá střední velká Kvalita a jedinečnost obsáhlého nástroje s mnoha funkcemi, čemuž odpovídá i cena. Jedno z nejkvalitnějších řešení na trhu. Silné stránky intuitivní uživatelské prostředí a ovládání Teamwork Server dekompozice modelů vysoký stupeň kompatibility s ostatními nástroji Slabé stránky neexistující lokalizace do češtiny placená uživatelská podpora problematický update ze starších verzí Select Architect Jedná se o základní nástroj vývojového prostředí Select solution factory. Je vytvořen firmou Select business solutions. Jeho účelem je objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře. Nabízí širokou podporu sběru požadavků, procesního a datového modelování, objektově orientovaného modelování v notaci UML, generování kódu a generování relačních databázových schémat. Umožňuje automatizaci vývojových činností, klade velký důraz na princip znuvupoužitelnosti a přináší zefektivnění procesu vývoje i údržby systémů. Mezi jeho další výhody patří snížení nákladů, zvýšení kvality a kratší doba reakce na požadavky uživatelů. Select Architect umožňuje rychlý vývoj aplikací pomocí objektově orientovaného modelování. K rychlosti a jednoduchosti vývoje přispívá i široká škála šablon a návrhových vzorů. Nabízí také možnost simulace firemních procesů a tím zajistí funkcionalitu systému shodnou se skutečnými požadavky uživatelů. Mezi možnosti tohoto produktu patří i generování databázových schémat včetně užitečné funkce jejich reverzního inženýrování, což usnadní pochopení stávajících tabulek a pohledů. Nástroj je dobře škálovatelný od jednoho uživatele až po velký tým. Podporuje celý životní cyklus aplikací

20 Tento software je komerční. Zkušební verzi lze získat na Stažení jeponěkud záludné. Postup Popis produktu > stáhnout nefunguje, požaduje registraci, ale nikde není možnost se registrovat (pravděpodobně došlo k nekonzistenci webových stránek). Úspěšně se mi zkušební verzi podařilo stáhnout postupem: Downloads -> Download -> vyplnit údaje včetně existujícího mailu, kliknout Submit. Poté přijde mail s odkazem na stažení. Kliknout a stáhnout. Poslední verze produktu je v7.1 a velikost ke stažení je 455MB. Instalace zabrala cca 12 minut. Ilustrační obrázky okna prostředí Select Architect Diagram tříd a datový model. Licence Cena jedné vývojářské licence $ 6, (stejná za stažení i za krabici ).

21 Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ne Diagram komponent Ne Diagram nasazení Ne Objektový diagram Ne Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ne Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ne Timing Diagram Ne Data Flow Diagram Ne 1.2 Podporované metodiky metodika RUP? metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano BPEL4WS? BPMN Ano DTD? IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu? 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case?? 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu? 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky? 1.9 Přidání vlastních prvků? 1.10 Verzování modelů? 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva? 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi? 2.2 Podpora databázového nástroje Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix, Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a Sybase 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. PNG, SVG, PDF, PS 2.4 Vytváření reportu? 2.5 Generování dokumentace Ano

22 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net? (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz? 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ne 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní Ano komunikace 3.4 Pozáruční servis? 3.4 Politika update a upgrad? 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa? 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém 1 uživatel: MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší. Klient: MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP a vyšší. Server: MS Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003 Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Slabé stránky Integrovaný generátor dokumentace Modulární řešení Přílišná robustnost Nevhodnost pro menší projekty a jednouživatelské instalace Není česká lokalizace

23 SYBASE POWER DESIGNER PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout efektivnější fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do IT oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému. Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného CASE nástroje s jednotným uživatelským prostředím se pak odrazí v rychlém a bezproblémovém vývoji. DataArchitect Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB administrátorů. DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro víceúrovňovou analýzu a design včetně dopředného i zpětného inženýrství pro téměř60 poskytovatelů/verzí relačních databází. Developer Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení požadavků.plná podpora UML. Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při použití s těmito jazyky/nástroji: Java, C#, VB.NET, XML, PowerBuilder, aj. Variantu Developer je možné propojit s většinou rozšířených vývojových nástrojů pro zajištění automatické model-to-code synchronizace. Studio Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti sladění cílů obou těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect, Developer a ještě přidává možnost modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu a chování celé firmy. Viewer Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí manažeři a další uživatelé, kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj přistupovat do Repository, tisknout modely a vytvářet reporty.

24 Historie verzí 1989 první komerční release AMC*Designor (version 2.0) ve Francii 1992 první komerční release S-Designor v USA přidání ProcessAnalyst do balíčku S-Designor se mění na PowerDesigner, AMC*Designor se mění napoweramc PowerDesigner 6.0 release 1998 doplnění WarehouseArchitect PowerDesigner 7.0 byl přepsán tak, aby využil výhody nových technologií a nabídnul rozhraní více konzistentní s ostatními produkty Sybase Prosinec 2001 vydán původní PowerDesigner 9.5, další doplňující vydání v roce Prosinec 2004 uvolněna verze 10.0 (Minerva release) 2005 uvolněna verze 11.0 Leden 2006 vydán PowerDesigner 12.0, již obsahuje mapování metadata a generování reportů Srpen 2006 vydán PowerDesigner 12.1, byla rozšířena podpora pro Microsoft Visual Studio a SQL Server Červenec 2007 vydán PowerDesigner 12.5, nové ETL a EII modelování, plná podpora UML 2.0 Říjen 2008 vydán PowerDesigner 15.0, nový model Enterprise Architecture, nastavitelnou podporou frameworků (Zachman Framework, FEAF,...), a mnoha dalšími Listopad vydán PowerDesigner 16.0, obsahuje nový Shell, uživatelské rozhraní na základě rolí, Glosář, dopadovou analýzou na repository, podporu dalších databází, rozšíření možností Webového potrálu Novinky produktu PowerDesigner 16: Přepracovaný interface (automaticky skrývané lišty, sbalovací sekce, záložky, plně konfigurovatelné nabídky, ) Vylepšený repozitář (enterprise glossary, enterprise library, Role-Based Interface Customization...) Vylepšená editace a zobrazování symbolů Podpora moderních prostředí (Windows 64bit, Eclipse 3.6, MS Office 2010 & Visio 2010) Rozšířená podpora o nové RDBMS Portál rozšířený o rychlé vyhledávání, Impact Analysis přímo v menu portálu

25

26 Licence Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách statisíců až milionů korun (zaleží na edici a počtu licencí). Dostupné edice: DataArchitect Developer Studio Viewer Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram ANO Diagram komponent ANO Diagram nasazení ANO Objektový diagram ANO Package diagram ANO Diagram aktivit ANO

27 1.1.8 Use Case Diagram ANO State Machine Diagram ANO Sequence Diagram ANO Communication Diagram ANO Interaction Overview Diagram ANO Timing Diagram NE Data Flow Diagram ANO 1.2 Podporované metodiky metodika RUP NE metodika EUP NE metodika PDIT NE metodika BSP NE 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS ANO BPMN ANO DTD ANO IDEF ANO RDBMS ANO 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu ANO 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? ANO 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu ANO 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky 1.9 Přidání vlastních prvků add-in: ActiveX, XML file 1.10 Verzování modelů ANO (Automaticky) 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli ANO 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva ANO (repository) 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi N/A 2.2 Podpora databázového nástroje Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, MySQL, 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. RTF, HTML, Excel, atd 2.4 Vytváření reportu Model, List, Multi- Model 2.5 Generování dokumentace RTF, HTML, Excel, atd. 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkazu SQL 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů ANO 3.2 Zákaznický servis ANO

28 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní ANO komunikace 3.4 Pozáruční servis N/A 3.4 Politika update a upgrade ANO 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa ANO 4.2 Zálohování repozitoře N/A 4.3 Požadovaný operační systém Windows Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Slabé stránky Robustní aplikace Široká paleta funkcí Intuitivní ovládání Podpora téměř 60 databází Historie a zázemí stabilní společnosti Všestranost Vysoká cena Nízká škálovatelnost - menší podniky nevyužijí veškerou funkcionalitu Visual Paradigm for UML Visual Paradigm for UML je součástí balíků nástrojů Visual Paradigm suite. Vydává ho firma Visual Paradigm. Poslední verze je v době psaní této práce verze 8.3 vydaná 18. listopadu 2011, tedy jen nějaký týden stará. Vývoj produktu se tedy zdá být stále velice živý. K dispozici je i zkušební verze zdarma ke stažení, použitelná bez nutnosti nějaké registrace nebo zadávání klíče. Velikost stahovaného souboru je 205MB. Po instalaci zabírá 344MB. U ostré verze jsou dispozici varianty nejen pro Windows, ale i pro Linux, Mac OS X a Unix. U každé varianty je ještě na výběr možnost s instalací nebo bez instalace (přímo ke spuštění). Jedná se o UML CASE nástroj s podporou modelovacích jazyků UML 2, SysML BPMN (Business Process Modeling Notation) verze 2.0.

29 Kromě podpory modelování umožňuje také vytváření reportů, vývoj a generování kódu. Umožňuje také reverzní inženýrování diagramů z kódu. Podporuje také správu požadavků včetně případů užití. Uživatelské rozhraní je k dispozici i v češtině. Volba součástí k instalaci Volba edice Enterprise, Professional, Standard, Modeller, Community nebo Viewer. Instalace zabrala jen cca 4 minuty.

30 Volba umožňující vyzkoušení bez nutnosti zadávat klíč. Úvodní okno s nabídkou. Okno programu (právě je otevřen diagram tříd).

31 Licence Enterprise Edition US$ 1,399 Professional Edition US$ 699 Standard Edition US$ 299 Modeler Edition US$ 99 Community Edition Zdarma Funkčnost Funkčnost pěti zmiňovaných edicí. Edice Viewer není zahrnuta. 1. Vlastnosti nástroje Enterprise Professio Standard Modeler Commun nal ity 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ne Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP? metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano BPEL4WS? BPMN Ano Ne Ne Ne Ne DTD? IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano Ne Ne Ne Ne 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano Ne Ne Ne Ne 1.6 Podporuje meta-case?? 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ano Ano Ne Ne Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Java, C++,.NET DDL, Java, C++, Java, C++, Ne.NET DDL,.NET DDL, Ne

32 IDL, Ada 95, XML, JDBC, Hibernate, PHP, Python, Objective -C IDL, Ada 95, XML, JDBC, Hibernate, PHP, Python, Objective -C IDL, Ada 95, XML, JDBC, Hibernate, PHP, Python, Objective -C 1.9 Přidání vlastních prvků? 1.10 Verzování modelů? 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano Ne Ne Ne Ne 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva? 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými? aplikacemi 2.2 Podpora databázového nástroje DDL DDL Ne Ne Ne 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ne XMI, XML, VP, Excel, UML2 2.4 Vytváření reportu PDF, HTML, MS Word 2.5 Generování dokumentace? 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net(.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů? Java, C#, VB.NET, C++? XMI, XML, VP, Excel, UML2 PDF, HTML, MS Word Java, C#, VB.NET, C++ XMI, XML, VP, Excel, UML2 PDF, HTML, MS Word Java, C#, VB.NET, C++ XMI, XML, VP, UML2 PDF, HTML 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail telefon, mail, diskuze diskuze, osobní komunikace 3.4 Pozáruční servis Ano Ano Ne Ne Ne 3.4 Politika update a upgrade? 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa? 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux, Mac OS X, Solaris Ne Ne Ne

33 Hodnocení Vhodnost pro firmu Malá střední velká Silné stránky community verze zdarma existence mnoha edicí podpora mnoha operačních systemů podpora UML 2.3 Slabé stránky Není k dispozici v češtině Altova UModel Profesionální produkt za příznivou cenu. Tak by se dal popsat oblíbený komerční modelovací nástroj UModel od renomované společnosti Altova. UModel je k ve své aktuální verzi 2012 k dispozici ve třech edicích (Basic, Professional, Enterprise) a nabízí mnoho funkcí, včetně podpory všech 14 diagramů jazyka UML 2.3. UModel se objevil na trhu poprvé v roce 2005, krátce po ratifikaci standardu UML 2.0. Nové verze jsou vydávány zhruba každé dva roky a ve všech případech obsahovaly také podporu nejvyšší dostupné verze UML v dané době. Protože vývojářská firma Altova stojí také za nástrojem XMLSpy, specializujícím se na jazyk XML, obsahuje UModel rozhraní XMI, které umožňuje spolupráci s verzovacími systémy a integraci prostředí UModelu do vývojových prostředí Eclipse a Visual Studio. Nástroj je plně kompatibilní s programovacími jazyky Java, C# a Visual Basic, umožňuje generování kódu ve zmíněných jazycích z vytvořených diagramů, reverzní engineering i tzv. round-trip engineering, tedy úpravu zdrojových kódů stávajícího diagramu a jeho následné přegenerování. Jednou z hlavních předností UModelu je moderní a přehledné uživatelské rozhraní, které je navíc možné přizpůsobit. Od verze 2010 navíc do nástroje přibývá nová vlastnost známá spíše z grafických programů, tzv. vrstvy (layers) umožňující lepší a přehlednější správu diagramových komponent (není dostupné ve verzi Basic). Přívětivost prostředí dále zvyšuje dostupná auto-kompletace názvů, nebo real-time kontrola a zvýrazňování chyb ve vytvářeném diagramu. Samotnými uživateli je UModel od Altovy hodnocen velmi kladně, zejména proto, že podporuje mnoho modelovacích jazyků, zároveň ale ani jeden neupřednostňuje před ostatními. Z pohledu koncového uživatele se tak jedná o velmi dobře vybavený a uživatelsky příjemný nástroj za příznivou cenu.

34

35 Licence Basic 119 Professional 199 Enterprise 299 Demo (30 dní) Zdarma Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP? metodika EUP? metodika PDIT?

36 1.2.4 metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano, verze BPEL4WS Ne BPMN Ano DTD Ano IDEF? RDBMS? 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano (C#, Visual Basic, Java) 1.9 Přidání vlastních prvků Ano 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ne 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi Ano (další produkty Altova) 2.2 Podpora databázového nástroje Ano (nástroj DatabaseSpy) 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ano (XMI, PNG, DOC, RTF) 2.4 Vytváření reportu Ano (historie) 2.5 Generování dokumentace Ano (HTML, DOC, RTF)

37 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. C#, Visual Basic (.Net), Java 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ano 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano, zdarma online 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Kontaktní formulář online, user support 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrade Ano (upgrade za 60% ceny nové verze) 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa? 4.2 Zálohování repozitoře? 4.3 Požadovaný operační systém Windows Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední Velká Množství funkcí i příznivá cena dělají z Altova UModel univerzální nástroj pro všechny firemní zákazníky. Silné stránky poměr cena / výkon kompletní podpora UML intuitivní uživatelské prostředí integrace do IDE nástrojů Slabé stránky neexistující lokalizace do češtiny závislé na platformě (MS Windows)

38 Astah Pod názvem Astah se můžeme setkat s množstvím produktů. Jak ukazuje následující obrázek. Astah community je základním nástrojem, který umožňuje pouze vytváření UML diagramů. Tento nástroj je pro nekomerční využití zdarma. Z hlediska funkčnosti jsou ovšem mnohem zajímavější placené distribuce. Astah UML a Astah professional. Dále se můžete setkat z produkty Astah share pro zlepšení týmové komunikace a Astah UMLPad, který výrobce udává za první UML modeler pro ipad.

39 Obecně je Astah nástrojem k návrhu systémů, který velice dobře podporuje UML, Entity Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, modelování požadavků a tvorbu myšlenkových map. Co se vývoje systémů týče je k dispozici API pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování kódu a reverzní inženýrství. Rozšíření o podporu myšlenkových map přináší vyšší efektivitu práce. Z fyziologie člověka vychází, že myšlenky jsou původně neuspořádané a myšlenková mapa umožní je zachytit a jednoduše uspořádat do polo-strukturované podoby. Jednotlivé položky v mapě lze typově odlišit a vytvořit z nich tak objekty.následně je možné z těchto objektů položit základy jednotlivých modelů, kde se pak myšlenky vyskytují už v dobře strukturované podobě. Licence Edice Typ licence Množství Cena Professional Uživatelská (1 licence 1 280$ na uživatele) $ $ Časová (1 licence na PC) Akademická časová (1 licence na PC) Akademická fakultní (1 licence na fakultu) $ 1 rok 120$ 6 měsíců 70$ 3 měsíce 40$ 1 rok 40$ 1 rok 500$

40 Plovoucí $ $ $ Prodloužení podpory 1 rok 75$ UML Časová 1 rok 50$$ Plovoucí $ $ $ Share Časová (1 licence na Neomezeně 700$ PC) Prodloužení podpory 1 rok 350$ Community Zdarma pro nekomerční účely, bez podpory Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje Professional UML Community 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Ano Ano Composite Structure Diagram Ano Ano Ano Diagram komponent Ano Ano Ano Diagram nasazení Ano Ano Ano Objektový diagram Ano Ano Ano Package diagram Ano Ano Ano Diagram aktivit Ano Ano Ano Use Case Diagram Ano Ano Ano State Machine Diagram Ano Ano Ano Sequence Diagram Ano Ano Ano Communication Diagram Interaction Overview Diagram Ano Ano Ano Ne Ne Ne Timing Diagram Ne Ne Ne Data Flow Diagram Ne Ne Ano

41 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ano Ano Ano metodika EUP Ne Ne Ne metodika PDIT Ne Ne Ne metodika BSP Ne Ne Ne 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano Ano Ano BPEL4WS Ne Ne Ne BPMN Ne Ne Ne DTD Ne Ne Ne IDEF Ne Ne Ne RDBMS Ne Ne Ne 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ne Ne Ne Ano Ano Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ne Ne Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ne Ne Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Java, C#, C++, SQL Java, C#, C++, SQL Java, C#, C++, SQL 1.9 Přidání vlastních prvků??? 1.10 Verzování modelů Ne Ne Ne 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Pouze s rozšířením Share Pouze s rozšířením Share Pouze s rozšířením Share 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ne Ne Ne 2. Komunikace,

42 rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi 2.2 Podpora databázového nástroje Ne Ne Ne??? 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv, ppt, DB entity definition jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv, ppt jpg, png 2.4 Vytváření reportu Ne Ne Ne 2.5 Generování dokumentace Ne Ne Ne 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Java, C++, C# Java, C++, C# Java, C++, C# Ano Ano Ano 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ne Ne Ne 3.2 Zákaznický servis Ano Ano Ne 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Ano Ano Ne 3.4 Pozáruční servis Ne Ne Ne 3.4 Politika update a upgrade Ano Ano Ne 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ne Ne Ne 4.2 Zálohování repozitoře Ne Ne Ne

43 4.3 Požadovaný operační systém Windows, Linux, MacOS Windows, Linux, MacOS Windows, Linux, MacOS Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Myšlenkové mapy Velká škála licencí Podpora Slabé stránky Chybí lokalizace Není úplná podpora UML 2.x vyšší cena hromadných distribucí Craft.CASE Jde o původně český modelovací a analytický CASE nástroj původně vyvíjený společností e-fractal s.r.o., od roku 2007 poté patří a je dále vyvíjen společností CRAFT.CASE Ltd. Tento nástroj pokrývá vývoj systému od počátečních business procesů až po modely architektury IS. Jeho použití je vhodné pro vývoj podnikového IS, kdy je řešena převážně business část. Funkčnost lze rozdělit do 4 typů modelů interview zaznamenávání informací od zákazníka, tvorba myšlenkových map business modelování a analýza business procesů včetně simulací a komentářů conceptual čerpá data z business modelu a slouží k tvorbě konceptuálních rozšířených UML modelů pro objektové programování hierarchy zachycení hierarchie prvků organizační diagramy, struktura produktů Aplikace je určena pro vývoj informačních systémů s důrazem na business modelování. Nástroj podporuje vlastní metodiku C.C, na základě čehož vytváří jen jeden kombinovaný business diagram. Podporuje však celý průběh vývoje IS od získávání map od uživatele až po vývoj. Historie Vývoj nástroj Crast.CASE začal v komerční oblasti v roce 2003 pod názvem Comet a navazoval na předchozí akademický projekt. Funkčnost se postupně rozšiřovala až do verze 1.47, která byla široce použitelná a využily ji například společnosti Deloitte či Česká pošta. V roce 2007 byl produkt odprodán Londýnské společnosti CRAFT.CASE Ltd., společnost Fractal se stala exkluzivním distributorem pro střední a východní Evropu.

44

45 Licence Customer Team licence Customer licence Trial licence No licence NView Edit & save Až 20 objektů Print & export Vodoznak DEMO Vodoznak DEMO Support Collaboration Expiration Min 1 rok Min 1 rok 3 měsíce -- Ceny licencí se pohybují v přepočtu okolo Kč. Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram NE Diagram komponent ANO Diagram nasazení NE

46 1.1.5 Objektový diagram ANO Package diagram NE Diagram aktivit ANO Use Case Diagram ANO State Machine Diagram ANO Sequence Diagram NE Communication Diagram ANO Interaction Overview Diagram NE Timing Diagram ANO Data Flow Diagram ANO 1.2 Podporované metodiky metodika RUP NE metodika EUP NE metodika PDIT NE metodika BSP NE 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS NE BPMN ANO DFD ANO IDEF NE RDBMS NE 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu ANO 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? NE 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu ANO 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky ANO 1.9 Přidání vlastních prvků Plugin 1.10 Verzování modelů ANO 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli NE 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva NE 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi NE 2.2 Podpora databázového nástroje NE 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XML, HTML, RTF, PDF 2.4 Vytváření reportu ANO 2.5 Generování dokumentace Ne 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net NE (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz NE 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů ANO 3.2 Zákaznický servis ANO

47 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní ANO komunikace 3.4 Pozáruční servis NE 3.4 Politika update a upgrad NE 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa NE 4.2 Zálohování repozitoře NE 4.3 Požadovaný operační systém Windows/Linux Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Česká lokalizace Podpora v Českém jazyce Podpora celého procesu vývoje Možnost simulace procesů Kontrola konzistence modelů Slabé stránky Cena, podpora výhradně metodiky C.C Uživatelsky nepříznivé rozhraní Neúplná podpora UML Enterprise Architect Enterprise Architect od firmy Sparx je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a návrh informačních systémů pomoci jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty softwarového vývoje od sběru požadavků, analýzy, modelovaní, návrh, testovaní, řízení změn, údržbu až po implementaci, přičemž v rámci celého tohoto procesu je vždy zajištěna zpětná dohledatelnost. EA je mnohouživatelským, vizuálním nástrojem s velkým rozsahem funkcí, jehož současná verze podporuje všechny diagramy UML EA, který je dlouhodobě oceňován za podporu nejnovějších verzí UML, je týmově založený modelovací nástroj, podporující celou životnost softwaru. Zaujme především vysoce výkonnými zobrazovacími nástroji pro plánování business procesů, podnikové architektury, managementu požadavků, testování apod.

48 Jednou z nejsilnějších stránek EA je přívětivost a přehlednost uživatelského rozhraní. Například záložky které umožňují pracovat efektivně s více modely jsou nedocenitelné. Licence Corporate Edition 335$ Professional Edition 199$ Desktop Edition 135$ Ultimate Edition 699$ Business and Software Engineering Edition 599$ Systems Engineering Edition 599$ Funkčnost Popisovanána je funkčnost verze desktop. 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano

49 1.1.6 Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ano metodika EUP? metodika PDIT? metodika BSP? 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano BPEL4WS? BPMN Ano DTD? IDEF? RDBMS Ne 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ano 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ano 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ne 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ano

50 1.9 Přidání vlastních prvků Ano 1.10 Verzování modelů Ano 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ano 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ano 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi? 2.2 Podpora databázového nástroje Ano 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XMI, XML 2.4 Vytváření reportu Ano 2.5 Generování dokumentace Ano 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. Java, C, C++, C#, VB.Net 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ano 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Ano 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrade Jen u dražších distribucí 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ano 4.2 Zálohování repozitoře Ano

51 4.3 Požadovaný operační systém Windows, Linux, MacOS Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Záleží na konkrétní distribuci. Silné stránky Široké spektrum funkcí Přehlednost Relativně nízká cena Podpora nejnovějších standardů Slabé stránky Chybí česká lokalizace IBM Rational Software Architect Produkty ze skupiny IBM Rational představují ucelené řešení se zaměřením na problematiku životního cyklu softwarového vývoje. Nejinak tomu je i v případě IBM Rational Software Architect, který představuje sadu nástrojů, které v sobě integrují vizuální návrh a vývoj, založený na průmyslových standardech (UML - Unified Modelling Language), Jedná se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování požadavků, design a business modelování. Mezi nejzajímavější funkcionality můžeme zařadit: Otevřený a vysoce rozšiřitelný produkt, je vybudován na platformě Eclipse 3.6, o instalaci a konfiguraci jeho funkcí lze velmi přesně rozhodovat. Podpora BPMN 2.0 Skicování neformálních návrhů a myšlenek s možností pozdějšího transformování do formální architektury. Efektivní správa rizik, kvality a změn. Podporuje řešení požadavků a nabízí přehled o požadavcích, což umožňuje přesnější plánování a odhadování. Správa a opakované využití architektur řešení a základních stavebních prvků architektur. Správa průběžného rozvoje a dodržování smluv o návrhu v rámci realizace vývojových prací geograficky a organizačně členěnými týmy.

52 Rational Software Architect je velmi dobře škálovatelný a je možné zkombinovat jeho komponenty podle individuálních potřeb pomocí sad různých doplňků, jež pokrývají široké spektrum problémových okruhů a odvětví: Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks Rational Software Architect Extension for Deployment Planning Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere Rational Software Architect Extension for C++ Rational Software Architect Extension for Communications Applications Rational Software Architect Simulation Toolkit Mimo tyto doplňky je možné velmi snadno itegrovat Rational Software Architect s dalšími produkty společnosti IBM, zvláště pak s těmi, které jsou založeny na softarové platformě IBM Rational. Jedná se především o IBM Rational Team Concert, IBM Rational Asset Manager, IBM Rational Requirements Management, WebSphere Business Modeler, Rational System Architect a další. Historie verzí od v7.0 v7.0: vydáno v prosinci Založeno na Eclipse v3.2, UML v2.1 a IBM Rational Application Developer v7.0 v : vydáno v lednu Zahrnuje opravy chyb. v : vydáno v lednu Zahrnuje podporu pro UML to SOA transformací, včetně Service Creation Description Language (SCDL), BPEL, WSDL and XSD. v : vydáno v červenci Zahrnuje podporu pro asynchronous web services (JAX-WS) a podporuje nové Java 5.0 UML stereotypy. v7.5.0: vydáno v září Založeno na Eclipse v3.4. v8.0: vydáno v srpnu Založeno na Eclipse v3.6., Došlo také k restrukturalizaci portfolia IBM Rational: Původně nabízené produkty IBM Rational Application Developer for WebSphere Software IBM Rational Software Modeler IBM Rational Software Architect Standard Edition IBM Rational Software Architect for WebSphere Software IBM Rational Software Modeling Extension for Microsoft.NET Nově nabízené produkty od verze 8.0 IBM Rational Application Developer for WebSphere Software IBM Rational Application Developer Standard Edition for WebSphere Software IBM Rational Software Architect IBM Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks IBM Rational Software Architect Extension for Deployment Planning IBM Rational Software Architect Extension for C++ IBM Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere IBM Rational Software Architect Extension for Communications Applications IBM Rational Software Architect Simulation Toolkit IBM Rational Software Architect for WebSphere Software

53

54 Licence Vybrané verze a rozšíření produktu: IBM Rational Software Architect V8.0 - Authorized User Licenses with support from ComponentSource (OEM License not Passport Advantage) $ 1, IBM Rational Software Architect V8.0 Extension for C++ - Authorized User Licenses (Requires IBM Rational Software Architect V8.0) with support from ComponentSource (OEM License not Passport Advantage) $ 2, IBM Rational Software Architect V8.0 Extension for SOA and WebSphere - Authorized User Licenses (Requires IBM Rational Software Architect V8.0)with support from ComponentSource (OEM License not Passport Advantage) $ 2, Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd ANO Composite Structure Diagram ANO Diagram komponent ANO Diagram nasazení ANO Objektový diagram ANO Package diagram ANO Diagram aktivit ANO Use Case Diagram ANO State Machine Diagram ANO Sequence Diagram ANO Communication Diagram ANO Interaction Overview Diagram ANO Timing Diagram ANO Data Flow Diagram NE 1.2 Podporované metodiky metodika RUP ANO metodika EUP N/A metodika PDIT N/A metodika BSP N/A 1.3 Podporované standardy UML 2.0 ANO BPEL4WS NE BPMN ANO DTD ANO IDEF NE RDBMS ANO 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu NE 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní ANO 1.6 Podporuje meta-case? N/A 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu N/A 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky ANO 1.9 Přidání vlastních prvků rozšíření o další

55 rational produkty 1.10 Verzování modelů ANO 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli ANO 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva ANO 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi ANO 2.2 Podpora databázového nástroje db2, informix, MySQL, Oracle, SQL Server, Sybase, CloudSpace, derby, SAP 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. XML, XSD, UML 2.4 Vytváření reportu ANO 2.5 Generování dokumentace ANO 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net.jar,.net, c# (.exe,.dll), apod. 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz SQL 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů ANO 3.2 Zákaznický servis ANO 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní ANO komunikace 3.4 Pozáruční servis NE - plati se maintenance 3.4 Politika update a upgrade ANO 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa ANO 4.2 Zálohování repozitoře NE 4.3 Požadovaný operační systém Windows/Linux Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Silné stránky Obrovská škálovatelnost Možnost integrace (zvláště pak s produkty IBM) Standardizované IBM rozhraní Zázemí silné společnosti Česká lokalizace Robustnost Slabé stránky Vysoká cena Roční maintenance

56 MS Visio 2010 Microsoft Office Visio 2010 je univerzální nástroj, který umožňuje pomocí řady diagramů vizuálně dokumentovat a navrhovat informační systémy. Kromě toho slouží jako nástroj tvorby obchodních a dokonce i technických modelů Jedná se zejména o nástroj pro široké kancelářské využití s akcentem na informační technologie. Visio 2010 podporuje modelování UML diagramů a celou řadu dalších modelů: DFD, ROOM, Jacksonův diagram, model architektury aplikací, paměťové diagramy, COM a OLE, Express-G, ORM, uživatelské rozhraní systému Windows a model databáze. Oblast, která by použití Visia posouvá o něco dále je deklarovaná možnost propojení s existujícími daty. Ta slouží k propojení jednoho a více symbolů s existujícím řádkem tabulky vybraného zdroje. Aktualizace dat funguje pouze směrem od úložiště. Není možné zachytit strukturu, ale pouze popis symbolů. Použitelnost je nasnadě v případě grafické prezentace dat uložených v databázi za pomoci vytvořené šablony. Produkt je dostupný ve 3 edicích: Standard, Professional a Premium.

57 Licence Standard Professional Premium 7900 Kč Kč Kč Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ano Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ano Timing Diagram Ano Data Flow Diagram Ano 1.2 Podporované metodiky metodika RUP Ne metodika EUP Ne metodika PDIT Ne metodika BSP Ne 1.3 Podporované standardy UML 2.0 Ano po doplnění

58 1.3.2 BPEL4WS Ano BPMN Ano DTD Ano IDEF Ano RDBMS Ano 1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu Ne 1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní Ano 1.6 Podporuje meta-case? Ne 1.7 Je schopný definice vlastního diagramu Ano 1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky Ne 1.9 Přidání vlastních prvků Ano 1.10 Verzování modelů Ne pouze přes SharePoint 1.11 Sdílení modelů mezi uživateli Ne - pouze přes SharePoint 1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva Ne 2. Komunikace, rozhraní 2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi Ne 2.2 Podpora databázového nástroje Ne 2.3 Exporty do proprietálních datových formátu XML, apod. Ano (XML, VSD a další) 2.4 Vytváření reportu Ne 2.5 Generování dokumentace Ne pouze export s popisky 2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku Java archiv (.jar),.net (.exe,.dll), apod. Ne 2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz Ano

59 3. Podpora 3.1 Školení uživatelů Ano 3.2 Zákaznický servis Ano 3.3 Podpora při problému telefon, mail diskuze, osobní komunikace Ano 3.4 Pozáruční servis Ano 3.4 Politika update a upgrade Ano 4. Technické požadavky 4.1 Síťová správa Ne 4.2 Zálohování repozitoře Ne 4.3 Požadovaný operační systém Windows Hodnocení Vhodnost pro firmu malá střední velká Určit v případě tohoto produktu jeho vhodnost pro firmu je poněkud obtížné, jelikož je Oracle Designer distribuován jako součást většího balíku aplikací. Silné stránky Nízká cena Česká lokalizace Rozšiřitelnost modelů šablonami Poměrně velké množství funkcí Pouze pro Windows Slabé stránky Spolupráce více uživatelů pouze přes Sharepoint Nepodporuje žádný verzovací systém Nemá funkci Code Genereation

60 Oracle Designer Oracle Designer je CASE nástrojem renomované americké společnosti Oracle, která je nejvíce proslulá svými databázovými produkty a programy postavenými nad jejich správou. Kromě nich se ale Oracle zaměřuje také na systémy podporující obchodní procesy a vývoj systémů. Právě vývoj informačních systémů je hlavním cílem nástroje Oracle Designer, distribuovaného jako součást většího balíku programů pod názvem Oracle Developer Suite. Tento balík vývojových programů přitom původně obsahoval pouze dva nástroje Oracle Forms pro vytváření formulářových aplikací, které jsou ve spojení s Oracle databází, a Oracle Reports, jenž dokázaly z dat uložených v databázi generovat výstupy v různých formátech. Postupně se ale balík začleněných programů rozšířil a zahrnut byl také Oracle Designer. Ten podporuje různé typy modelování a vývoje (v závorce za typem je seznam komponent Oracle Designeru): Business Process Modelling (Process Modeller) Systems Analysis Modelling (ER Diagrammer, Dataflow, Function Hierarchy) Systems Design (Data Schema, Module Logic, Module Data, Module Structure atd.) Navíc obsahuje též komponenty pro interakci klient/server, jako již zmíněné Forms, Reports, Graphics či Web Server. Pro návrh designu systému slouží dva průvodci Database Wizard a Application Wizard.

61 Licence Pevnou cenu produktu Oracle Designer nelze určit, samostatně je totiž neprodejný a firmou Oracle je nabízen jako součást větších vývojářských balíků. Jejich cena se pohybuje od stovek až po desítky tisíc korun v závislosti na obsažených nástrojích. Funkčnost 1. Vlastnosti nástroje 1.1 Diagramy a modely Diagram tříd Ano Composite Structure Diagram Ano Diagram komponent Ano Diagram nasazení Ano Objektový diagram Ano Package diagram Ano Diagram aktivit Ano Use Case Diagram Ano State Machine Diagram Ano Sequence Diagram Ne Communication Diagram Ano Interaction Overview Diagram Ne

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu TEAM 1 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Seminární práce 4/21/2011 Členové teamu Viktor Klouček, Bc. Roman Volf, Bc. Stanislav Vojíř, Bc. Petr Kanta, Bc. Martin Tomčík, Bc. Ondřej Sedláček, Bc. František

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Seminární práce k předmětu

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Datum: 31. 5. 2009 Předmět: 4IT450 - CASE (Computer Aided Systems Engineering) Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Autoři: Michal Bláha, Marek Demčák,

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Autoři: Jindřich

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Využití CASE nástrojů ve společnostech Memos Software a v Bance

Využití CASE nástrojů ve společnostech Memos Software a v Bance 4IT450 Využití CASE nástrojů ve společnostech Memos Software a v Bance Jan Pilous, Pavel Barák, František Kučera, Ondřej Kmoníček, Andrej Bykadorov, Jan Lalinský 8.12.2008 Obsah 1 Úvod... 4 2 Popis společností...

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform Tomáš Kutěj Technical Solution Specialist Office platform Úvodem Word Excel InfoPath Outlook OpenXML Programs Servers Services Applications Servers Office Live Server Programs Servers Services Services

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy Ing. Josef Stromský PhD Co je to TechIS? Představení systému TechIS je modulární software pro plánování údržby, řízení údržby a pro evidenci údržby podnikových

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Autodesk MapGuide Enterprise 2009. Nejrychlejší cesta na web.

Autodesk MapGuide Enterprise 2009. Nejrychlejší cesta na web. Autodesk MapGuide Enterprise 2009 Nejrychlejší cesta na web. Jednoduchost, rychlost, svoboda Profesionálové z oboru webových map vyžadují rychlejší inovace, flexibilnější vývojové nástroje a nižší náklady.

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více