Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s."

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, Karlovy Vary IČ: Tel.: , Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č. ú.: /0100 Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností u KS v Plzni, oddíl O, vložka 241

2 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti 3 II. Založení společnosti 4 III. Zakladatel společnosti 4 IV. Orgány společnosti 4-5 V. Hlavní předměty činnosti společnosti 5-6 VI. Vzdělávací činnost 6-8 VII. Ostatní činnosti 8-10 VIII. Spolupráce s partnery a prezentace činností a marketingová propagace BIKV v roce IX. Účetní závěrka společnosti za období od do X. Výrok dozorčí a správní rady BIKV 27 XI. Zpráva auditora k účetní závěrce za rok XII. Zpráva auditora k výroční zprávě za rok XIII. Tiráž 33

3 3 I. Úvodní slovo ředitelky společnosti Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi představit Vám již druhou Výroční zprávu o činnosti obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. byl založen v lednu roku Zakladatelem společnosti je Statutární město Karlovy Vary, zakládajícími partnery, kteří stáli u zrodu BIKV a také BIKV v roce 2014, stejně jako Statutární město Karlovy Vary a Krajský úřad Karlovarského kraje, finančně podporovali, jsou AXXOS Hotel and Spa Management, Imperial Karlovy Vary a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s. a Savoy Westend Hotel. Během prvních dvou let existence BIKV se podařila spusta věcí. I jako relativně mladá společnost jsme si vybudovali své pevné místo v rámci odborných organizací v Karlových Varech. Stali jsme se lídry v poskytování kreditovaného vzdělávání pro lázeňské lékaře a nelékařský zdravotnický personál nejen v Karlových Varech, ale i regionu. Na odborné akce a semináře k nám dojíždějí účastníci z Jáchymova, Mariánských Lázní i Františkových Lázní. V roce 2014 také přibylo objednávek na vypracování různých odborných posudků z oblasti balneologie, hydrogeologie a balneomedicíny. Navázali jsme spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR Českým inspektorátem lázní a zřídel, pro který jsme organizovali odborné školení pro balneotechniky z celé republiky. Okruh činnostíi BIKV se stále rozrůstá, hlavní a prioritní ale zůstává naše působnost v oblasti lázeňství, zvyšování úrovně odbornosti v lázeňství, odborné znalectví a posudky, rozšiřování balneologické knihovny na našem webu a příprava projektů z oblasti vědy a výzkumu pro dotační období Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se v roce 2014 jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti BIKV především zakladateli BIKV Statutárnímu městu Karlovy Vary, zakládajícím partnerům a členům správní a dozorčí rady, odborným garantům, kterými jsou prim. Mudr. Ladislav Špišák, CSc. a RNDr. Tomáš Vylita, PhD., Krajskému úřadu Karlovarského kraje a všem poskytovatelům finančních podpor, bez nichž bychom nemohli uskutečňovat své aktivity a také všem partnerům, spolupracovníkům a příznivcům, kteří s námi v roce 2014 spolupracovali. Renata Bezdíčková Ředitelka Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

4 4 Výroční zpráva Balneologického institutu Karlovy Vary, o.p.s., je zpracována v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech a je k dispozici na webu BIKV II. Založení společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. byl založen zakladatelem Statutárním městem Karlovy Vary. Posláním společnosti je výchova a vzdělávání v oblasti balneomedicíny, zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi v Karlových Varech a regionu včetně marketingové podpory subjektům působícím v lázeňství v Karlových Varech a regionu a v budoucnu i základní a aplikovaný výzkum v oblasti balneologie, zejména v oborech medicinální hydroterapie, balneotechniky, geomedicíny, hydrogeologie zřídelních struktur, uskutečňovaný zejména v rámci lázeňského místa Karlovy Vary a regionu a ochranných pásmech zdejších přírodních léčivých zdrojů a ochrana, dokumentace a výzkum přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a volně se vyskytujících zdrojů minerálních vod, zřídelních plynů a peloidů zejména v ochranných pásmech karlovarských terem. Činnost společnosti je založena na prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi. III. Zakladatel společnosti Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21, Karlovy Vary Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města IČ: IV. Orgány společnosti Správní rada společnosti: Předseda: Ing. Petr Kulhánek, datum narození: , Terezínská 228/10, Karlovy Vary Členové: Ing. Alexandr Rebjonok, Ph.D., r. č /9906, Pražská silnice 589/8, K. Vary Jan Motlík, r. č /0621, Ke Golfu 111, Karlovy Vary RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., r. č /1879, Nábř. Jana Palacha 1211/34, K. Vary MUDr. Ladislav Špišák, CSc., r. č /234, Škroupova 19, K. Vary MUDr. Eduard Bláha, r. č /0003, U Vršovického nádraží 870/8, Praha 10

5 5 Dozorčí rada společnosti: Předseda: Ing. Milan Trnka, r. č /0740, Sadov 45, Sadov Členové: JUDr. Josef Pavel, r. č /107, Krále Jiřího 1224/23, a Karlovy Vary RNDr. Jaroslav Růžička, r. č /1766, Ondřejská 1162/44, Karlovy Vary Změny v řídících orgánech společnosti po Dne byli Radou města Karlovy Vary odvoláni z dozorčí rady pan RNDr. Jaroslav Růžička a pan JUDr. Josef Pavel. Zároveň byli jmenováni noví členové dozorčí rady a to: pan Čestmír Bruštík, datum narození , bytem Dvořákova 761/31, Karlovy Vary a paní Romana Mrvová, datum narození , bytem Pod Křížkem 1419, Ostrov. Ředitel společnosti: Renata Bezdíčková, r. č /3701, Okružní 750/35, Karlovy Vary V. Hlavní předměty činnosti společnosti Marketingové činnosti vedoucí k propagaci balneologie, fyziatrie a léčebné rehabilitace a činnosti vedoucí k propagaci subjektů působících v lázeňství v Karlových Varech a regionu. Poradenská a popularizační činnost. Služby spojené s rozvojem lázeňství, zejména zkvalitňování služeb a podmínek pro poskytování lázeňské péče, publikační, poradenská a osvětová činnost. Pořádání kreditovaných školících seminářů v oblasti balneomedicíny, edukačních programů pro jednotlivé indikace pro lázeňské a odborné lékaře působící v Karlových Varech a regionu. Pořádání kreditovaných školících programů pro jednotlivé lázeňské profese (maséry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty apod.). Pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů. Získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací.

6 6 Provoz vlastní databáze katalogizované i nekatalogizované odborné balneologické literatury. Spolupráce s podnikateli v oboru lázeňství, institucemi a odborníky na výzkumné a poradenské činnosti ústavu. Další činnosti v oborech balneologie a balneotechnika. Transfer informací mezi výzkumem a praxí. Rozvojová pomoc v uvedených oborech. Ve spolupráci s významnými lázeňskými hotely v KV a regionu studium působení léčebných přírodních zdrojů na organismus pacienta v rámci lázeňského léčení. Naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, vládními i nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni při zajišťování činností v rozsahu vymezeném posláním společnosti. Konzultační, expertní, poradenská, přednášková, informační a výzkumná činnost v oblasti balneologie, zejména v oborech medicinální hydroterapie, balneotechniky, geomedicíny, hydrogeologie zřídelních struktur, ekonomiky a informatiky a v oborech souvisejících. Poskytování odborných informací ve výše uvedených oborech. Odborné znalectví v oboru balneologie, balneogeologie a přírodních léčivých zdrojů. VI. Vzdělávací činnost V roce 2014 se Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s. opět věnoval zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství. BIKV organizoval pravidelné odborné kreditované semináře v oblasti balneomedicíny a edukační programy pro jednotlivé indikace. Vzdělávání bylo rozděleno na vzdělávání pro lázeňské lékaře a na vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v lázeňství. Ve spolupráci s Českou lékařskou komorou jsme organizovali odborné semináře pro lázeňské lékaře. V rámci celoživotního vzdělávání lékařů uděloval BIKV za účast na odborných seminářích lékařům kredity. Odborným garantem byl MUDr. Ladislav Špišák, CSc.. Ve spolupráci s Českou asociací sester region Karlovy Vary, UNIFY ČR a ČLnK jsme organizovali v roce 2014 i odborné semináře pro nelékaře. V rámci celoživotního vzdělávání sester, fyzioterapeutů a farmaceutů uděloval BIKV za účast na odborných seminářích i nelékařům kredity do systému celoživotního vzdělávání.

7 7 Vzdělávací akce BIKV v roce 2014 pro lázeňské lékaře Význam stanovení vitamínu D v diabetologii Časná diagnóza karcinomu prostaty Moderní léčba DPP4 inhibitory Roztroušená skleróza 2014 novinky a symptomatická léčba Inovace v terapii NSAID Účinná a bezpečná léčba diabetiků 2. typu Liraglutid, inzulín Léčba hypertyreózy a hypotyreózy Celotělová kryoterapie jako metoda nefarmakologické léčby i účinné prevence Celotělová kryoterapie a její přínos v léčbě chorob pohybového aparátu Intervenční léčba hypertenze a ICHS Současná echokardiografie a speciální intervenční metody v diagnostice ICHS Ambulantní monitorace v kardiologii a intervenční arytmologie Racionální léčba bakteriálních infekcí močových cest Praktická doporučení pro léčbu NOAC Rivaroxaban v léčbě HŽT a PE Viskosuplementace - princip + aplikace kyseliny hyaluronové do kloubů Novinky v balneologii a rehabilitaci v zahraničí; Přínos kryoterapie v balneologii a rehabilitaci, kazuistiky; moderní léčba DM II Boj proti civilizačním (volnoradikálovým) onemocněním - Biofotonický scanner; platforma ageloc; praktické ukázky technologií Jak dlouhé mohou být kroky k inzulinu? Hepatitida C - epidemiologie a léčba Specifika inzulinoterapie pacientů ve zralém věku Glifloziny (r)evoluce ve skupině antidiabetik Průměrná účast na seminářích je cca. 50 lázeňských lékařů z Karlových Varů, Jáchymova, Mariánských Lázní a Františkových Lázní.

8 8 Vzdělávací akce BIKV v roce 2014 pro nelékaře Novinky v balneologii a rehabilitaci v zahraničí; přínos kryoterapie v balneologii a rehabilitaci, kazuistiky Léčivé rostliny v balneologii a přísadové bylinné koupele Odborná konference pro nelékařský zdravotnický personál Lázeňství v Karlovarském kraji Odborná konference pro nelékařské zdravotnické profese Alžbětiny Lázně BIKV uspořádal ve spolupráci s Českou asociací sester region Karlovy Vary odbornou konferenci pro nelékařské profese, pracující v lázeňství Lázeňství v Karlovarském kraji, která se konala v Karlových Varech ve společenském sále Alžbětiných Lázní. Konference byla zaregistrována u ČAS a UNIFY, za účast na konferenci byly udělovány sestrám a fyzioterapeutům kredity do systému celoživotního vzdělávání. Konference se zúčastnilo 100 účastníků. VII. Ostatní činnosti Knihovna balneologické literatury na webu BIKV vytvořil na stránkách v sekci Knihovna Knihovnu balneologické literatury. Ve webové aplikaci je v tuto chvíli vloženo 600 položek, které nejsou uloženy nikde v knihovnách nebo nejsou doposud zkatalogizované. Dalšími vloženými materiály jsou archiválie Státního oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter, týkající se zaniklého VÚB, odborné práce a posudky, uložené v lázeňských místech a zařízeních v České republice. Další díla jsou průběžně vkládána. Databáze lázeňských lékařů BIKV pravidelně aktualizuje databázi lázeňských a odborných lékařů působících v lázeňských domech a sanatoriích v Karlových Varech a regionu. Databáze jsou využívány při organizaci odborných seminářů ve spolupráci s ČLK. Databáze vrchních sester, spa managerů vedoucích nelékařských pracovníků BIKV také pravidelně aktualizuje databázi vrchních sester, spa managerů a vedoucích nelékařských pracovníků pracujících v lázeňství. Databáze je využívána při organizaci odborných kreditovaných seminářů pro nelékařské pracovníky v lázeňství.

9 9 Odborné posudky a konzultace z oblasti balneogeologie a balneomedicíny BIKV se v roce 2014 zaměřil také více na expertní, konzultační a poradenskou činnost. Vypracovali jsme v roce 2014 několik odborných posudků a posouzení projektových záměrů z oblasti balneogeologie, balneomedicíny a balneotechniky. Tuto činnost budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat portfolio našich služeb i spolupráci s odbornými experty. - BIKV na objednávku vypracoval odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny pro potřeby využití přírodních léčivých zdrojů, lokalita - Františkovy Lázně - BIKV na objednávku vypracoval odborný posudek pro proces osvědčení zdroje - hydrogeologický a hydrogeochemický posudek a odborný posudek o využitelnosti zdroje k léčebným účelům, lokalita - Jihomoravský kraj. - BIKV na objednávku vypracoval Analýzu způsobů využití peloidů v lázeňské léčbě - BIKV na objednávku vypracoval Analýzu koloidního stříbra - využití pro lázeňskou léčbu - BIKV na objednávku vypracoval odborný posudek z oblasti balneogeologie, hydrogeologie a balneomedicíny o využitelnosti přírodní minerální vody, lokalita - východní Čechy, Královehradecký kraj - BIKV na objednávku vypracoval lékařský posudek k využití pramene pro využití jako stolní minerální vody lokalita Karlovarský kraj Odborným garantem v oblasti hydrogeologie a balneogeologie je RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. Odborným garantem pro oblast balneomedicíny je prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc. Odborná konference MinWat 2014 BIKV spolupracoval na organizaci mezinárodní multidisciplinární konference o minerálních vodách, která se konala v hotelu Thermal v Karlových Varech. Zajistili jsme organizaci dvou odborných setkání mezinárodní Komise pro minerální a termální vody (IAH) včetně občerstvení, po celou dobu konference byly vystaveny v rámci konference dva reklamní roll-up bannery BIKV s logem města a Infocentra města Karlovy Vary s logem města.

10 10 Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a ve spolupráci s Českým inspektorátem lázní a zřídel BIKV organizoval dvoudenní odborný seminář pro balneotechniky z celé ČR Kurz teoretické balneotechnické průpravy, který se konal ve Františkových Lázních ve dnech října 2014 Témata: - balneotechnické minimum pravomoci a povinnosti balneotechnika - stavební, těžební aj. antropogenní aktivity v ochranných pásmech zřídel aj. PLZ, - režim a stabilita parametrů přírodních léčivých zdrojů minerální vody a zdrojů přírodních minerálních vod, zásady hydrogeologických aj. měření a pozorování, sběru dat a jejich zpracování - základní technické, technologické a přírodovědné zásady standartních peloidních provozů - příprava novely lázeňského zákona a spjatých vyhlášek Přesný program akce včetně přednášejících lze dohledat v archivu akcí na webu Vyúčtování dotací za rok 2014 BIKV odevzdal k vyúčtování dotací na rok Statutární město Karlovy Vary dotace ,- Kč. Obdrželi jsme zálohu ,- Kč, po vyúčtování dotace jsme obdrželi doplatek ,- Kč. - Krajský úřad Karlovarského kraje obdrželi jsme dotaci ,- Kč, ta byla v listopadu 2014 vyúčtována. Obě odevzdaná vyúčtování dotací byla bez problémů a bez závad. VIII. Spolupráce s partnery a prezentace činností a marketingová propagace BIKV v roce 2014 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. se snažil i v roce 2014 naplňovat principy partnerství, spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, vládními i nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni. V rámci marketingových činností BIKV propagoval balneologii, fyziatrii a léčebnou rehabilitaci a prováděl činnosti vedoucí k propagaci subjektů působících v lázeňství v Karlových Varech a Karlovarském kraji. - v rámci projektu CLARA II. Lázeňství (KúKk, Infocentrum města KV), ředitelka - na semináři Novinky a zajímavosti z Varů (Infocentrum města KV), ředitelka - na Národním a regionálním setkání Klastrové strategie (KARP), ředitelka - na společném zasedání Karlovarské krajské sekce AHR ČR a členů Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary, ředitelka

11 11 - na 16. Konferenci SLM ČR 7. v Třeboni. RNDr. Tomáš Vylita prezentoval činnosti BIKV a vystoupil s odbornou přednáškou na téma: PREVENTIVNÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH A JEJÍ PERSPEKTIVY na tiskové konferenci Statutárního města Karlovy Vary, ředitelka - ve spolupráci s KúKk, oddělení cest. ruchu a lázeňství, společná prezentace v COT - ve spolupráci s Infocentrem města Karlovy Vary, o.p.s. společná prezentace v MF Dnes regionální příloha - Den s městem Rolava , ředitelka - XIV. HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES, II. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ KONGRES, Liberec, RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. - prezident české sekce Mezinárodní asociace hydrogeologů, předseda sekce Minerální vody a geotermální energie - Mezinárodní multidisciplinární konference o minerálních vodách MinWat 2014, , hotel Thermal, Karlovy Vary, RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., ředitelka - Komise Lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje , ředitelka KONFERENCE SLM ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism a městem Lázně Bělohrad , v sekci: RENESANCE BALNEOLOGICKÉHO VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ, ředitelka - Ředitelka BIKV byla členem odborné poroty osmého ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu 2014 (VCCR) - Nejlepší lázeňský a wellness balíček, ředitelka Spolupráce s KARP a Krajským úřadem Karlovarského kraje - BIKV se zapojil do pracovní skupiny Cestovní ruch pracoviště KARP - Karlovarské agentury rozvoje podnikání, spolupráce na aktualizaci PrKk a Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje pro roky Spolupracovali jsme také s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje např. na tvorbě přílohy k Národní inovační strategii při tvorbě regionální inovační strategie, v rámci klastrů a v rámci Nadnárodní spolupráce Central Europe CLUSTRAT Evropský fond pro regionální rozvoj OP Národní spolupráce. - BIKV byl přizván do pracovní skupiny KúKk - tvorba Koncepce cestovního ruchu pro Karlovarský region na období let BIKV byl členem expertní skupiny pro případné založení Klastru lázeňství v Karlovarském kraji. - Spolupracovali jsme na vytipování vhodných dotačních titulů pro rok 2015, buď jako samostatný žadatel, nebo společně s KúKk nebo KARP.

12 12 Členství v SLL Karlovy Vary Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s. je od roku 2013 právoplatným členem Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary. Také se pravidelně účastníme jednání Karlovarské krajské sekce AHR ČR. Další spolupráce BIKV v roce 2014 navázalo spolupráci s institucemi a sdruženími, mezi které patří Infocentrum města Karlovy Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Sdružení léčebných lázní, Euregio Egrensis, Česká lékařská komora, Česká asociace sester, UNIFY ČR, Česká lékárnická komora, MZČR, AV ČR, SPLZaK, Plzeňská lékařská fakulta, COT, Český inspektorát lázní a zřídel, Nemocnice České Budějovice, Umweltamt Oelsnitz atd. Spolupráce s Úřadem práce ČR Jediným stálým zaměstnancem BIKV je ředitelka společnosti. Z projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji č. CZ.1.04/2.1.00/ z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, realizovaném Úřadem práce ČR, jsme zaměstnali v období jednoho pracovníka na pozici administrativní pracovnice. Kompletní mzda včetně všech odvodů byla hrazena z uvedeného projektu. Spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary - V roce 2014 jsme opět spolupracovali se Statutárním městem Karlovy Vary na připomínkování a zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM). - BIKV byl členem přípravného výboru pro přípravu integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ) a členem pracovních skupin Lidské zdroje a Prostředí. - Také jsme se podíleli na propagaci města Karlovy Vary na všech akcích, které BIKV pořádal i na všech akcích, kterých se BIKV účastnil, např. formou společného reklamního banneru. Také jsme se zúčastnili Dne s městem, který se konal za velkého zájmu veřejnosti v červnu 2014 ve volnočasovém areálu Rolava.

13 13

14 14 IX. Účetní závěrka společnosti za období od do Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy. Účetní závěrku tvoří: I. Rozvaha II. Výkaz zisku a ztráty III. Příloha k účetní závěrce

15 15 I. Rozvaha

16 16

17 17

18 18

19 19 II. Výkaz zisku a ztráty

20 20

21 21 III. Příloha k účetní závěrce (za období od do ) ve znění 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 1. Popis účetní jednotky Název: Právní forma: Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 241 Den vzniku společnosti: Sídlo: I. P. Pavlova 891/7, Karlovy Vary IČ: DIČ: CZ Zakladatel společnosti Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ , Identifikační číslo Řídící orgány společnosti k Správní rada: Předseda: Ing. Petr Kulhánek, datum narození: , Terezínská 228/10, Karlovy Vary Členové: Ing. Alexandr Rebjonok, Ph.D., r.č /9906, trvale bytem: Pražská silnice 589/8, Karlovy Vary p. Jan Motlík, r.č /0621, trvale bytem: Ke Golfu 111, Karlovy Vary RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., r.č /1879, trvale bytem: Nábř. Jana Palacha 1211/34, Karlovy Vary MUDr. Ladislav Špišák, CSc., r.č /234, trvale bytem: Škroupova 19, Karlovy Vary MUDr. Eduard Bláha, r.č /0003, trvale bytem: U Vršovického nádraží 870/8, Praha 10 Dozorčí rada: Předseda: Ing. Milan Trnka, r.č /0740, trvale bytem: Sadov 45, Sadov Členové: RNDr. Jaroslav Růžička, r.č /1766, trvale bytem: Ondřejská 1162/44, Karlovy Vary JUDr. Josef Pavel, r.č /107, trvale bytem: Krále Jiřího 1224/23, a Karlovy Vary

22 22 Ředitel společnosti Ředitelem společnosti je paní Renata Bezdíčková, datum narození , Okružní 750/35, Karlovy Vary Změny v řídících orgánech společnosti po Dne byli Radou města Karlovy Vary odvoláni z dozorčí rady pan RNDr. Jaroslav Růžička a pan JUDr. Josef Pavel. Zároveň byli jmenováni noví členové dozorčí rady a to: pan Čestmír Bruštík, datum narození , bytem Dvořákova 761/31, Karlovy Vary a paní Romana Mrvová, datum narození , bytem Pod Křížkem 1419, Ostrov Stručný přehled hlavních a doplňkových činností Posláním společnosti je výchova a vzdělávání v oblasti balneo-medicíny, zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi v Karlových Varech a regionu včetně marketingové podpory subjektům působícím v lázeňství v Karlových Varech a regionu a základní i aplikovaný výzkum v oblasti balneologie, zejména v oborech medicinální hydroterapie, balneotechniky, geomedicíny, hydrogeologie zřídelních struktur, ekonomiky a informatiky a v oborech souvisejících, uskutečňovaný zejména v rámci lázeňského místa Karlovy Vary a regionu a ochranných pásmech zdejších přírodních léčivých zdrojů a ochrana, dokumentace a výzkum přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a volně se vyskytujících zdrojů minerálních vod, zřídelních plynů a peloidů zejména v ochranných pásmech karlovarských terem. Hlavní činnosti společnosti: služby spojené s rozvojem lázeňství, zejména zkvalitňování služeb a podmínek pro poskytování lázeňské péče, publikační, poradenská a osvětová činnost zajištění, podpora a organizace školících seminářů v oblasti balneo - medicíny, edukačních programů pro jednotlivé indikace pro lázeňské a odborné lékaře působící v Karlových Varech zajištění, podpora a organizace školících programů pro jednotlivé lázeňské profese ve spolupráci s významnými lázeňskými hotely v KV studium působení léčebných přírodních zdrojů na organismus pacienta v rámci lázeňského léčení naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, vládními i nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni při zajišťování činností v rozsahu vymezeném posláním společnosti marketingové činnosti vedoucí k propagaci balneologie, fyziatrie a léčebné rehabilitace a činnosti vedoucí k propagaci subjektů působících v lázeňství v Karlových Varech a regionu konzultační, expertní, poradenská, přednášková, informační a výzkumná činnost v oblasti balneologie, zejména v oborech medicinální hydroterapie, balneotechniky, geomedicíny, hydrogeologie zřídelních struktur, ekonomiky a informatiky a v oborech souvisejících. Poskytování odborných informací ve výše uvedených oborech. transfer informací mezi výzkumem a praxí rozvojová pomoc v uvedených oborech

23 23 koordinace výzkumných, vzdělávacích a ostatních projektů v uvedených oborech, i v zahraničí zahraniční spolupráce se subjekty podobného zaměření a činnosti vytvoření normativ jednotlivých procedur používaných při lázeňské léčbě rozvíjení znaleckých a hodnotících postupů ve všech zmíněných oborech vědy a techniky prezentace činnosti a aktivit společnosti v Karlových Varech a regionu další činnosti a služby podporující poslání společnosti Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace V roce 2014 společnost žádné doplňkové činnosti nevykonávala. 2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon 563/91 Sb.), Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě Českých účetních standardů č pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetní období: Rozvahový den: Zpracování účetnictví: Dodavatelským způsobem na základě uzavřené Mandátní smlouvy se společností KV KONTO s.r.o., Karlovy Vary, Blahoslavova 659/18, DIČ: CZ , s využitím účetního programu MRP Slušovice Způsob oceňování, odpisování, účtování Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek: Drobný hmotný majetek: Drobný nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů v příslušném účetním období se nevyskytuje oceněný pořizovací cenou účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 32a odst. 4 oceněný pořizovací cenou s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nepřevyšující Kč ,-- není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do spotřeby, způsob B evidován v knize drobného hmotného majetku oceněný pořizovací cenou

24 24 s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou menší než Kč ,-- není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do nákladů evidován v knize drobného nehmotného majetku Zásoby: Finanční majetek: oceněné pořizovací cenou účtování způsobem B peněžní prostředky na BÚ a v pokladně v CZK 2.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách Účtování v cizí měně se nevyskytuje. 3. Doplňující informace k danému účetnímu období 3.1. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Společnost k evidovala závazky vůči OSSZ ve výši ,-- Kč, vůči zdravotní pojišťovně ve výši 6.197,-- Kč. Jednalo se o závazky z vyúčtování mzdových nákladů za období 12/2014, které byly splatné v lednu 2015 a v tomto termínu byly uhrazeny. Závazek vůči finančnímu úřadu představuje daň ze závislé činnosti ve výši 5.100,-- Kč za období 12/ Výsledek hospodaření za rok 2014 Náklady obecně prospěšné společnosti: ,- Kč Výnosy obecně prospěšné společnosti: ,- Kč Výsledek hospodaření: zisk ,- Kč Daň z příjmu právnických osob: - Výsledek hospodaření po zdanění: zisk ,- Kč 3.3. Způsob zjištění základu daně Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ je uveden v přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok Základ daně může být snížen v souladu s 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o Kč za podmínky, že peněžní prostředky takto získané (Kč ,--) budou použity v následujícím zdaňovacím období ke krytí výdajů hlavní (nepodnikatelské) činnosti Údaje o zaměstnancích V průběhu roku 2014 zaměstnávala společnost 2 zaměstnance.

25 25 Výše osobních nákladů: Výše odměn členům správní a dozorčí rady: Výše úvěrů a záloh poskytnutým členům správní a dozorčí rady 689 tis. Kč nebyly vyplaceny nebyly poskytnuty 4. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 4.1. Výkaz zisku a ztráty Na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví sledovány odděleně náklady v druhovém členění na hlavní (obecně prospěšnou) činnost a doplňkovou (hospodářskou) činnost prostřednictvím analytických účtů a nákladových středisek. V roce 2014 společnost nevykonávala doplňkovou činnost. V roce 2014 společnost obdržela provozní dotaci v celkové výši Kč. Poskytovatel dotace Statutární město Karlovy Vary Karlovarský kraj Úřad práce Celkem Částka ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4.2. Rozvaha Společnost eviduje v rozvaze dlouhodobý nehmotný majetek zřizovací výdaje ve výši Kč. Tento majetek je odpisován v souladu se zákonem o daních z příjmů po dobu 60 měsíců. Majetek neuvedený v rozvaze drobný hmotný a nehmotný majetek ve výši Kč evidován v knize drobného hmotného a nehmotného majetku. K eviduje společnost pohledávky ve výši Kč. Z toho: - neuhrazené faktury Kč - poskytnuté zálohy na služby Kč - ostatní pohledávky 200 Kč Společnost eviduje k krátkodobé závazky ve výši Kč. Z toho: - neuhrazené přijaté faktury Kč - závazky vůči OSSZ Kč - závazky vůči zdravotní pojišťovně Kč - závazky vůči FÚ (daň ze závislé činnosti) Kč - závazky ze závislé činnosti vůči zaměstnancům Kč

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary IČ: 291 64 338 Tel.:

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz 2 www.karlovyvary.cz 3 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Řídící orgány... 6 Poslání... 7 Činnost v roce 2013... 9 Činnost poboček... 9 Webové portály... 10 Marketingové aktivity...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s Renata Bezdíčková Národní/regionální setkání Klastrová strategie 20. 6. 2013, Karlovy Vary 1. Výzkumný ústav balneologický 2. Balneologický institut Karlovy Vary,

Více

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014)

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014) Obsah Úvodní slovo ředitele str. Personální obsazení TC HK (k 4) str. Zpráva o činnosti správní rady v roce 4 str. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 4 str. 4 Změny zakládací listiny, změny ve složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2011 D e n n í c e n t r u m M a t e ř í d o u š k a, o. p. s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo jednatele společnosti 5 6 02. Významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více