Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace tel./ fax: IČ: IZO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Ve Vrbně pod Pradědem, dne Ing. Jitka Krätschmerová zástupkyně statutárního orgánu

2 1. Základní údaje o škole a) Název zařízení: Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Sídlo: nám. Sv. Michala 12, Vrbno pod Pradědem Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Web: b) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: c) Ředitel: Do PaedDr. Michaela Hradilová Družstevní Vrbno pod Pradědem Zástupkyně statutárního orgánu: Od Ing. Jitka Krätschmerová Jesenická Vrbno pod Pradědem d) Součásti školy: Sportovní gymnázium nám. Sv. Michala Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 288 žáků

3 Školní jídelna Žižkova Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 300 jídel Domov mládeže Sklárenská Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 25 žáků e) Datum posledního zařazení do sítě: f) Školská rada: devítičlenná 3 zástupci zřizovatel, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogických pracovníků Předsedkyně Ing. Ilona Krupová, zástupce rodičů Historie školy v datech 1992 Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. Výuka probíhala v učebnách na pavilonu základní školy na ulici Školní K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov. Hlavní budova se nachází na nám. Sv. Michala 12, vedlejší budova na ulici Žižkově 577. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní školní jídelnu s tím, že kuchyň byla umístěna v hlavní budově a výdejna s jídelnou ve vedlejší budova. Jídlo se komplikovaně převáželo Od bylo gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR zařazeno mezi sportovní gymnázia v ČR a změnilo název na Sportovní gymnázium. Svým sportovním zaměřením na lyžování, cyklistiku, biatlon a orientační běh bylo jediné na Moravě a druhé v rámci České republiky. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní domov mládeže v pronajatých prostorách Crystalex a.s. Nový Bor.

4 V hlavní budově byla vybudována a vybavena odborná učebna a kabinet fyziky, byly pořízeny nové počítače a do učebny IVT instalována počítačová síť. Pro výuku biologie byl, hlavně z příspěvků rodičů, pořízen videomikroskop. Ve vedlejší budově byla rekonstruována část přízemí, ve 2.podlaží byl vybudován sklad lyžařského materiálu, kabinet pro trenéry a regenerace pro sportovce 1998 V hlavní budově byla vybavena novým nábytkem odborná učebna biologie. Na vedlejší budově byla vybudována sedlová střecha, ve 2. podlaží školní knihovna a dvě učebny, v 1. podlaží přípravna lyžařského materiálu 2000 Od změnila škola z rozhodnutí MŠMT název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Náplň výuky zůstala beze změny. Ve vedlejší budově byla vybavena nová učebna výtvarné výchovy, vybudováno sociální zařízení a kuchyňka pro příležitostné ubytování sportovních oddílů. Největší akcí byla stavební rekonstrukce přízemí, kam byla z hlavní budovy přestěhována školní kuchyň. V obou budovách instalována automatická regulace vytápění. Pro zabezpečení dopravy sportovců jsme od města získali bezúplatným převodem služební vozidlo Felicie V hlavní budově byla u tělocvičny vybudována z části bývalé uhelny nová nářaďovna. Bývalá kuchyň byla rekonstruována na laboratoř, učebnu, sklad a kabinet chemie a ve druhé části přízemí byly zřízeny sklady a klubovna pro orientační běh. Pro výuku výtvarné výchovy a zájmovou činnost žáků jsme vybavili keramickou dílnu a pořídili keramickou pec V hlavní budově byla vybudována z části bývalé uhelny nová posilovna, z původní posilovny kabinet pro učitele, obnovena byla druhá žákovská šatna, která sloužila jako kabinet Tv. V rámci akce Internet do škol jsme získali nové vybavení počítačové učebny 11 pracovišť pro žáky, 1 pro učitele a tiskárnu. Prodali jsme služební Felicii a na leasing jsme pořídili devítimístné vozidlo Peugeot Boxer, samozřejmě ojeté. Nicméně významně zlepšilo podmínky pro sportovní trénink Od 1.ledna 2003 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj, což byla doposud největší pozitivní změna v historii školy. Díky investiční dotaci kraje jsme provedli kompletní rekonstrukci podlahy v tělocvičně. V tomto roce jsme realizovali zasíťování všech učeben, kabinetů a kanceláří v hlavní budově S pomocí příspěvku ze strany města Vrbna jsme zrušili šatny a pro každého žáka pořídili šatnovou skříňku. V tomto roce jsme pořídili pro potřeby výuky první dataprojektor Díky investiční dotaci kraje byla provedena rekonstrukce střechy nad sociálními zařízeními v hlavní

5 budově. Ve vedlejší budově jsme zahájili přípravy pro vybudování domova mládeže půdní vestavbou. Z poskytnutého grantu kraje jsme zlepšili vybavení školní knihovny, která je připojena na internet, vybavena třemi počítači, tiskárnou a kopírkou Od 1. ledna 2006 se opět změnil název školy. Vrátili jsme se k názvu Sportovní gymnázium. V hlavní budově jsme v rámci projektu ICT vybudovali novou počítačovou učebnu, kde je 16 žákovských, 1 učitelský počítač a dataprojektor. Učebna, v níž je 32 pracovních míst, je využívána pro výuku všech předmětů. Z projektu na rozvoj ICT jsme pořídili 3 dataprojektory a 2 interaktivní tabule. Z dotace projektu ESF jsme vybavili druhou jazykovou učebnu pro 16 žáků, včetně projekce a externího studia. Zahájili jsme práce na ŠVP, na jehož zpracování jsme získali finanční podporu z projektu ESF. Do keramické dílny ve vedlejší budově jsme z příspěvku Nadace ČEZ pořídili hrnčířský kruh. V závěru roku jsme realizovali regulaci otopných soustav v obou budovách a z investiční dotace kraje jsme na všechny radiátory osadili termostatické ventily. Prodali jsme dosud používaný vůz Peugeot a se souhlasem zřizovatele pořídili na leasing zánovní, opět devítimístný vůz téže značky V roce 2007 jsme dokončili regulace obou otopných soustav, pořídili jsme další dva dataprojektory do učeben fyziky a biologie. Organizovali jsme bezplatné jazykové, počítačové a trenérské vzdělávací kurzy pro dospělé, podpořené projektem ESF, zahájili jsme výuku v 1. ročníku večerního studia jsme v primě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti V tomto roce jsme zahájili výuku ve druhé multimediální učebně pro 32 žáků, další učebnu jsme vybavili počítačem, dataprojektorem a plátnem. Nový nábytek jsme pořídiloi do učebny hudební výchovy. Z dotace EVVO jsme v učebně biologie v rámci projektu Příroda ve škole vybudovali koutek živé přírody. Pokračujeme v úsilí vybudovat vlastní domov mládeže jsme v kvintě zahájili výuku podle vlastního ŠVP Brána ke vzdělanosti. Svaz lyžařů ČR zřídil v nižších ročnících gymnázia sportovní třídy se zaměřením na lyžování. Přemístil se solární kolektor na střechu školy a tím se zajistila dodávka teplé vody v chlapeckých a učitelských sociálních místnostech. Na dívčí sociální zařízení je dodávka teplé vody zajištěna z úklidových místností Od byl spuštěn projekt, který je spolufinancován ESF, Doba dřevěná, registrační číslo CZ.1.107/1.1.07/ Obecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání a specifickým cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Těchto cílů dosáhne zavedením e-learningové formy výuky, vytvořením nového vzdělávacího program Doba dřevěná, který bude zapracován do stávajícího ŠVP, vytvořením e-learningových výukových, testových a prezenčních materiálů, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti zlepšení dovedností v práci s IT a problematice klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb. Práce žáků v rámci v jednotlivých modulech

6 budou mít stálou expozici v atriu školy, které bude modernizováno pro tento účel také z prostředků projektu. Byla opravena střecha nad hlavním schodištěm, kde v zimních měsících pravidelně zatékalo. Dále se opravila fasáda školy a hlavní vstupní dveře. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Škola se profiluje svým sportovním zaměřením na výuku čtyřletého sportovního oboru v ročnících vyššího gamnázia. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti v roce 2009/2010: Gymnázium 7941K/81 délka stud. 8 r. 0 m. denní Gymnázium 7941K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium se sportovní přípravou 7942K/41 délka stud. 4 r. 0 m. denní Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. večerní Gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - všeobecné 7941K/401 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Gymnázium - sportovní příprava 7942K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandartem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny sporty zcela odlišné (volejbal, basketbal, plavání, judo, gymnastika a atletika). 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přestože se škola řadí k menším zařízením, je její organizační struktura poněkud složitější. Je to dáno jednak tím, že součástí školy je školní jídelna umístěná ve vedlejší budově a domov mládeže, umístěný v další budově, která navíc není majetkem kraje. Náročné je i začlenění sportovních oborů, jejichž výuka probíhá podle zvláštního režimu, v době mimo výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Každý žák sportovních oborů je ve škole jakoby dvakrát. Jednou absolvuje výuku tak jako studenti oboru všeobecného v rozsahu hodin týdně a poté absolvuje specializovanou sportovní přípravu v rozsahu až 16 hodin týdně. Výuka všeobecných předmětů probíhá 5 dní v týdnu, sportovní trénink probíhá až 7 dní v týdnu. Záleží na tréninkové fázi. Účelová dotace na sport ze strany MŠMT nestačí ani zdaleka na pokrytí všech nákladů souvisejících s výukou sportovních oborů. Zejména v oblasti provozních výdajů. S ohledem na normativní financování je nutno hlídat počet pracovníků i úvazků, takže u jednotlivých profesí

7 dochází ke kumulaci činností. Rovněž vedení organizace je z těchto důvodů velmi náročné. Vedoucími pracovníky v organizaci jsou kromě ředitelky školy / zástupkyně statutárního orgánu zástupce, ekonomka a vedoucí školní jídelny. Organizační schéma školy do : ŘEDITEL ŠKOLY Statut. zástupce ředitele ICT koor- Ekonomka školy Vedoucí ŠJ DM dinátor pedagog. trenéři knihovník psycholog mzd. úč. uklizečky školník masér kuchařky pom.síla Paní ředitelka odešla k do starobního důchodu. Po vypsaném konkurzu na ředitele školy se vybraný kandidát před schválením rady Moravskoslezského kraje této funkce vzdal. Vedením školy byla proto pověřena její bývalá statutární zástupkyně školy. Organizační schéma školy od : Zástupkyně statutárního orgánu zástupce ředitele školy ekonomka vedoucí ŠJ domov mládeže ICT koordinátor ostatní zam. vychovatelé knihovník učitelé školník kuchařky uklizečka masér trenéři uklizečky pomocná síla školní psycholog mzdová účetní

8 Po stránce metodické jsou učitelé a trenéři podřízeni přímo ředitelce školy / zástupkyni statutárního orgánu a zástupci školy. V oblasti evidence pracovní doby, v oblasti BOZP a PO pak statutární zástupkyni / zástupci školy. Stejným způsobem jsou podřízeni i sezónní pracovníci zajišťující údržbu vybraných sportovišť a údržbu a opravy sportovních potřeb. Meziroční srovnání počtu tříd, žáků, sportovců a ubytovaných Počet tříd /skupin Celkový počet žáků / sport /ubyt. Počet žáků na 1 třídu / skupinu počet žáků na 1 učitel/trenér/vych. 2008/ / / / / / / /10 Tř.denní ,13 21,50 14,34 11,62 Tř.večer sport.sk ,67 6,83 9,19 8,54 DM ,86 17,14 V tomto školním roce opět došlo k poklesu počtu žáků denního studia, který je totožný s celorepublikovým trendem. I nadále se pokračovalo ve výuce v jedné třídě večerního studia. Přestože se k této formě studia vztahovaly pesimistické prognózy, druhý ročník úspěšně dokončilo 21 studentů z původních 30. Díky tomu se nám dařilo o něco lépe se vyrovnávat s přidělenými mzdovými prostředky. Přesto nám hodnoty s krajských normativů činí problémy. Nízký průměrný počet žáků ve třídě je ovlivněn zejména poklesem počtu žáků v nižších ročnících gymnázia, což je dáno negativním vývojem populace ve spádové oblasti. Ve vyšších ročnících, kdy přijímáme žáky z celého Moravskoslezského regionu, je počet žáků ve třídách vyšší. Průměrný počet žáků ve sportovních skupinách studijního oboru Gymnázium sportovní příprava je na jednoho trenéra je trvale rovněž vyšší než stanovuje MŠMT svými směrnými čísly. Název sportu Doporučený počet sportovců MŠMT Počet sportovců na škole Cyklistika 8 13 Běžecké lyžování 8 8 Alpské discipliny 8 6 Biatlon 8 4 Orientační běh celkem 41

9 cyklistika BL AD biatlon OB doporučený počet MŠMT počet sportovců na škole V závislosti na počtu sportovců je také stanoven počet trenérů jednotlivých skupin a jejich úvazky. Pro sportovce musí být také na škole zajištěna regenerace. Pro celkový počet sportovců (41 sportovců) máme jednoho pracovníka regenerace na částečný úvazek 0,6. V tomto roce jsme zaznamenali nárůst počtu sportovců zejména ve skupině cyklistů, kde počet téměř dvojnásobně převýšil směrné číslo MŠMT. Proto jsme zde museli, s ohledem na zajištění bezpečnosti při pohybu na pozemních komunikacích, výrazně posílit trenérský úvazek. Stabilizovala se i situace v domově mládeže, kde už tři roky máme naplněnou kapacitu. Na jeden úvazek vychovatele připadá 17,14 ubytovaného. V průběhu roku jsme pořádali vzdělávací kurzy pro dospělé za úplatu. Byly to hlavně jazykové kurzy německého a anglického jazyka. Meziroční srovnání celkového počtu stálých pracovníků (osob/ úvazků) Školní rok 2007/ / /2010 Pedagogů 26/22,1 26/22,5 26/20,0 Ředitel a zást. ředitele 2/2 2/2 2/2 Učitelů 15/13 15/12,9 16/14,8 Vychovatelů 2/1,4 2/1,4 2/1,4 Trenérů 7/5,7 8/6,2 9/5,37 Psycholožka -/- -/- 1/0,4 Nepedagogů 9/7,7 9/7,7 9/7,5 Školní jídelna 4/4 4/3,9 4/3,8

10 Nadále jsme velmi opatrní při dělení výuky na skupiny. Meziroční srovnání v kategorii učitelů ukazuje i letos mírné snížení přepočtených pracovníků. U trenérů jsme zvýšili úvazku z důvodu nárůstu počtu cyklistů, u vychovatelů jsme k žádné významné změně úvazků nepřikročili. V kategorii nepedagogických pracovníků školy jsme dále snížili úvazek pomocné síly ve školní kuchyni. Údaje o pedagogických pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost v duchu vyhlášky 139/1997 Sb. Převážné většině předmětů vyučovali učitelé odborně a pedagogicky způsobilí pro výuku buď v nižších ročnících gymnázia nebo ve střední škole. V domově mládeže jsou oba vychovatelé odborně a pedagogicky způsobilé. Trenéři jsou všichni odborně a pedagogicky způsobilí. b) Přijatí absolventi 2007/ / / c) Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2008/ /2010 Nastoupili 0 0 Odešli na jinou školu mimo škol. na jinou školu mimo škol d) Počet pedagogických pracovníků na mateřské dovolené 2008/ /2010 MD a RD 2 2

11 e) Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 2008/ /2010 Důchodový věk 1 3 Nekvalifikovaní 1 1 Jedna důchodkyně byla zaměstnána na částečný úvazek a další dvě pracovnice během školního roku si o starobní důchod požádaly a začaly ho pobírat (nadále pokračovaly v zaměstnání). V případě nekvalifikovaného pracovníka se jedná o učitelku německého jazyka, která má pouze bakalářské vzdělání. K zahájila vysokoškolské magisterské studium, ve školním roce 2009/2010 úspěšně zakončila další ročník studia a v únoru 2011 ji čeká závěrečná státní zkouška. Domov mládeže spolu se školní jídelnou funguje jako součást školy na odloučených pracovištích. a) Domov mládeže Domov mládeže je umístěn v objektu na ulici Sklárenské. Technický stav a problémy byly popsány v jiné části zprávy. Pro ubytování studentů je k dispozici 10 ložnic a celková kapacita je 25 lůžek. Ubytováni jsou pouze žáci školy. Ubytování se poskytuje v pondělí pátek. Sportovcům je poskytováno ubytování i o víkendech a v době vedlejších prázdnin v případě, že mají organizovaný trénink, výcvikový tábor (soustředění) nebo odjezdy na závody. Celodenní stravování je zajištěno v pondělí pátek, o víkendech si studenti zajišťují stravování sami. V domově je vybavená kuchyňka. Pracovníci a ubytovaní osoby úvazky celkem z toho dívky vychovatelé 2 1,4 ubytovaní 24 9 prac. provozu 3 1 kapacita 25 - b) Školní jídelna Školní jídelna je umístěna ve vedlejší budově na Žižkově ulici. Jak již bylo zmíněno výše, byla sem přestěhována z hlavní budovy po rekonstrukci v roce Na jaře 2003 jsme provedli ještě některé úpravy, takže celý stravovací komplex vyhovuje současným hygienickým požadavkům. V jídelně je u stolů celkem 80 míst. Studentům ubytovaným v domově mládeže se poskytuje celodenní stravování v pondělí pátek. V roce 2009/2010 pokračujeme v rámci doplňkové činnosti ve stravování cizích strávníků. Je organizováno časově odděleně od stravování žáků a zaměstnanců školy.

12 Pracovníci školní jídelny osoby 2008/09 úvazky 2008/09 osoby 2009/10 Úvazky 2009/10 vedoucí jídelny kuchaři pracovníci v provozu 1 0,9 1 0,8 Strávníci školní jídelny počet strávníků z toho celodenně Celková kapacita pracovníci školy žáci primy kvarty žáci kvinty oktávy Jiní strávníci 20 0 Celkem Údaje o přijímacím řízení a) Přijímací řízení do primy pro školní rok 2010/2011 Přijímací řízení do primy osmiletého studia pro školní rok 2010/2011 probíhal ve čtyřech kolech a bylo přijato celkem 14 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 13 žáků a tím potvrdili nástup do prvního ročníku studia v naší škole. Všichni uchazeči se podrobili přijímacím zkouškám, které tvořil test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů připravené firmou Scio, jejíž přijímací testy každoročně používáme. Kriteria pro 1. kolo přijímacího řízení byla stanovena a přiměřeně byla použita i v dalších kolech.

13 1. kolo PŘ 2. kolo PŘ 3. Kolo PŘ 4. kolo PŘ termín Počet podaných přihlášek Počet odevzdaných zápisových lístků Počet odvolání Počet zpětvzetí zápisových lístků b) Přijímacím řízení do kvinty osmiletého studia pro školní rok 2010/2011 Přijímací řízení do kvinty čtyřletého studia pro školní rok 2010/2011 probíhal pro obor vzdělávání 7941K41 - Gymnázium také ve čtyřech kolech a do studijního oboru 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou v pěti kolech. Celkem bylo přijato do obou oborů vzdělávání 5 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 3 žáci a tím potvrdili nástup do prvního ročníku studia (do kvinty) v naší škole. Všichni uchazeči do obou studijních oborů byli přijímáni na základě výsledků studia ne základní škole a výsledků v soutěžích. Uchazeči o studium sportovního oboru se navíc podrobili talentové přijímací zkoušce a motivačnímu pohovoru s vedením školy a trenérem zvoleného kmenového sportu. Kriteria pro 1. kolo přijímacího řízení pro studijní obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou byla stanovena a pro studijní obor 7941K41 Gymnázium byla stanovena a přiměřeně byla použita i v dalších kolech. Studijní obor 7941K41 - Gymnázium 1. kolo PŘ 2. kolo PŘ 3. Kolo PŘ 4. kolo PŘ termín Počet podaných přihlášek Počet odevzdaných zápisových lístků Počet odvolání Počet zpětvzetí zápisových lístků

14 Studijní obor 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou 1. kolo PŘ 2. kolo PŘ 3. kolo PŘ 4. Kolo PŘ 5. kolo PŘ termín Počet podaných přihlášek Počet odevzdaných zápisových lístků Počet odvolání Počet zpětvzetí zápisových lístků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP včetně výsledků maturitních zkoušek Studenti všech oborů v primě, sekundě tercii a v kvintě se vyučovali dle schváleného ŠVP Brána ke vzdělanosti, který byl vypracován pro potřeby školy na základě RVP G a RVP GSP. Tento ŠVP byl zpracován v rámci projektu ESF Myslící lidé. ŠVP je zveřejněn na webu školy a v tištěné verzi, včetně učebních plánů jednotlivých předmětů, je k dispozici v ředitelně. V ostatních ročnících (kvarta, sexta, septima, oktáva) se vyučovalo podle Generalizovaného učebního plánu pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j / ze dne , který byl pro potřeby školy modifikován takto: kvarta sexta septima oktáva český jazyk cizí jazyk I cizí jazyk II Vo/OSZ Dějepis Zeměpis Matematika

15 Fyzika Chemie Biologie Hv/Vv IKT Tělesná výchova Semináře Celkem hodin Učební plán v ŠVP Brána ke vzdělanosti pro primu-kvartu VZDĚLÁVACÍ OBLAST PŘEDMĚT PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA CELKEM ZA 4 ROKY Jazyk a jazyková Český jazyk a lit komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a apl. Matematika Inf. a kom. tech. Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Dramatická výchova Dramatická výchova součet celkem

16 Učební plán v ŠVP Brána ke vzdělanosti pro kvintu až oktávu PŘEDMĚT KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA CELKEM ZA 4 ROKY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Občanský a společenskovědní základ Dějepis Tělesná výchova Umění a kultura Informační a komunikační technologie 2 2 _ 4 Volitelné aktivity Celkem předepsaných hodin Kurzy a projekty Pro primu kvartu: ROČNÍK PRIORITY VÝSTUPY NÁHRADNÍ VÝSTUPY PRIMA SEKUND A Sport a zdraví Kurz lyžování se zaměřením na sport a zdraví, první pomoc, řešení krizových situací Náš region Zaměření na historii a současnost, využití cizího jazyka, veřejně prospěšné práce Započtená účast na kurzu. Účast na třídní konferenci. Příspěvek do sborníku v cizím jazyce. Započtená účast na školních aktivitách zaměřených na první pomoc a řešení krizových situací. Práce s informacemi na Internetu. Účast na třídní konferenci. Osobní příspěvek na konferenci. Příspěvek do sborníku v cizím jazyce.

17 TERCIE KVARTA Zdraví a práce Letní sportovní kurz se zaměřením na výchovu ke zdraví a pracovní činnosti Náš region a Evropa Kulturní, historická a vlastivědná exkurze do Polska Započtená účast na kurzu. Vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné výstavy o regionu. Započtená účast na pracovních aktivitách ve škole. Vytvoření individuálního příspěvku do závěrečné výstavy o našem regionu Pro kvintu oktávu: ROČNÍK PRIORITY VÝSTUPY NÁHRADNÍ VÝSTUPY Sport a zdraví Zimní sportovní kurz se zaměřením na sport a zdraví, první pomoc, řešení krizových situací Ekologie v regionu Zaměření na ekologii, využití cizího jazyka, veřejně prospěšné práce Zdraví a práce Letní sportovní kurz se zaměřením na výchovu ke zdraví a pracovní činnosti Česká republika a Evropa Kulturní, historická a vlastivědná exkurze do Prahy či jiného místa v ČR Započtená účast na kurzu. Účast na třídní konferenci. Příspěvek do sborníku v cizím jazyce. Započtená účast na kurzu. Vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné výstavy. Započtená účast na školních aktivitách zaměřených na první pomoc a řešení krizových situací nebo kurz první pomoci organizovaný jinými institucemi. Práce s informacemi na Internetu. Účast na třídní konferenci. Osobní příspěvek na konferenci. Příspěvek do sborníku v cizím jazyce. Započtená účast na pracovních aktivitách ve škole. Vytvoření individuálního příspěvku do závěrečné výstavy. Jelikož máme ve škole vždy jednu třídu v ročníku, jsou v ní integrováni žáci všech zařazených studijních oborů. Obor 7941K/820 a podléhá zvláštnímu režimu. Podle dosud platného předpisu č.j /87-33 o "sportovních školách" studenti oboru sportovní příprava nenavštěvují výuku tělesné výchovy, místo toho mají zařazen předmět sportovní příprava v rozsahu hodin týdně. Obsah tohoto předmětu tvoří speciální sportovní trénink, který je realizován v ranních a odpoledních hodinách, dle stanoveného rozvrhu hodin. Viz. MŠMT č.j / Sportovní příprava je metodicky řízena a kontrolována v rámci oponentur učebních plánů příslušnými sportovními svazy ve spolupráci s MŠMT. Viz. pokyn MŠMT č.j / Učební plány tohoto předmětu jsou schvalovány na jeden rok vždy příslušným sportovním svazem a následně odborem tělovýchovy MŠMT ČR. Dále mají tito sportovci zařazen specifický volitelný předmět teorie sportovní přípravy, z něhož mohou maturovat a v tomto případě získávají trenérskou kvalifikaci 3. třídy ve svém sportu.

18 5.1.Výsledky vzdělávání žáků a výchovná opatření Výsledky vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2009/2010 Počet žáků Vyznamenání Neprospěli průměr třídy Komis. zk. Prům. absence o/neom Prima , ,18/0,00 Sekunda , ,47/0,00 Tercie , ,34/3,82 Kvarta , ,10/3,60 Kvinta , ,68/3,94 Sexta , ,53/7,27 Septima , ,58/0,42 Oktáva , ,72/0,52 Celkem , ,33/2,45 S vyznamenáním prospělo 22,16 % žáků školy, což je více než v loňském roce. Průměrná omluvená absence na žáka se již několik let pohybuje na přibližně stejné úrovni. V každé třídě se opět vyskytovalo několik dlouhodobě nemocných žáků, kteří měli více než 150 zameškaných hodin za pololetí. V tomto školním roce se ji podařilo částečně snížit. Komisionální zkoušky - přehled Ročník Nesouhlas s klasifikací Náhradní termín klasifikaci pro Opravná Předmět Výsledek: Kvarta 1 Bio Ano 1 M, CH Ne Kvinta 2 D, ČJ, CH, KV Ne 3 D, CH, ČJ Ano sexta 1 CH Ne 2 CH, AJ Ano Ano / ne septima 1 CH, DG Ano

19 2 CH, ČJ Ne 2 CH, ČJ Ano 1 ČJ Ne Oktáva 1 AJ, NJ, Bio, OSZ Ano 3 M, JAK Ano 3. V (večerní) 1 ČJ Ano Celkový výsledek je, že opakují ročník 3 žáci, jeden v kvartě, jeden v kvintě a jeden v septimě. Výchovná opatření a klasifikace chování ze školní rok 2009/ stupeň 3. stupeň Důtka TU Důtka ŘS Pochvala TU Pochvala ŘŠ Veškerá výchovná opatření k posílení kázně byla udělena za porušení školního řádu. Učitelé přistupují odlišně ke studentům nižších a vyšších ročníků gymnázia, i když po celou dobu studia jsou naši studenti vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní dosahované studijní výsledky. Individuální přístup uplatňují vůči studentům, kteří jsou dlouhodobě prokazatelně nemocní. Talentovaným studentům je věnována individuální péče, což dokazují jejich výsledky v naukových soutěžích. Všem studentům oboru sportovní příprava bylo povoleno studium podle individuálního studijního plánu. Tato možnost je zakotvena ve školním řádu. Talentovaným sportovcům, kteří jsou zařazeni do reprezentace, bylo povoleno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve všech předmětech bylo využíváno členění třídy do výukových skupin a zapojení studentů do kooperace, byla rozvíjena sebereflexe a sebehodnocení. Při zvládání učiva byl uplatňován individuální přístup a metody. Pro nadané žáky tak byl vytvořen prostor pro samostatnou tvůrčí práci a rozšíření okruhů základního učiva. Žáci ve většině předmětů zpracovávali vlastní prezentace, referáty a projekty, které pak samostatně prezentovali před třídou. Zvýšenou pozornost věnovali všichni vyučující žákům se specifickými poruchami učení. Všichni byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plány byly na začátku školního roku schváleny pedagogicko-psychologickou poradnou a všechny doporučené postupy byly splněny. Ve všech předmětech byly v souladu s učební osnovou rozvíjeny klíčové kompetence, úroveň a formy plnění jsou rozebrány v hodnocení jednotlivých vyučujících. Rozvíjeny byly zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální a pracovní. Ve všech předmětech vyučující uplatnili aktivizační formy výuky. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou maximálně využívány obě jazykové učebny, které umožňují prostřednictvím jazykové laboratoře individuální rozvoj každého vyučovaného žáka, a školní knihovna. Přínosná byla i účast žáků v olympiádě českého jazyka a v konverzačních soutěžích anglického jazyka.

20 Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se využívala prezentační technika a vybavení obou učeben IVT. Důraz byl kladen i na samostatnou práci s atlasem a odbornou literaturou. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura, předmětech hudební a výtvarná výchova, se kromě prezentační techniky uplatnila i vlastní tvůrčí činnost. Žáci se zapojili do výtvarné soutěže O vánoční zvoneček, byli účastníky několika vernisáží výstav fotografií a obrazů ve školní Galerii na schodech. Dramatická výchova byla realizována prostřednictvím činnosti dramatického kroužku, který nacvičil a předvedl v průběhu roku dvě představení pro žáky školy, školských zařízení i pro vrbenskou veřejnost. Byly nacvičeny i krátké pohádky v anglickém jazyce. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda byl využíván motivační, demonstrační a frontální experiment a laboratorní práce. Vyvrcholením v této oblasti bylo zpracování projektu Zjistíme, změříme, a pokračovalo se v projektu Příroda ve škole, na který byla získána dotace z MŠMT v rámci EVVO. Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace byl důraz kladen zejména na skupinovou práci a individuální přístup. Žáci se zapojili do řešení matematické olympiády. Velmi se osvědčilo pro rozvoj samostatné tvořivé práce zařazení Informatiky, vytváření vlastních prezentací v prostředí Power Pointu se stalo pro žáky běžnou záležitostí. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví byla realizována prostřednictvím tělesné výchovy. Osvojené kompetence žáci realizovali při vlastní sportovní činnosti mimo školu. Zúčastnili se i sportovních soutěží. Prohloubily se mezipředmětové vazby, zejména v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí, ale i mimo ně. I vyučující se spolu naučili lépe spolupracovat a společně řešit výuku průřezových témat. Všichni vyučující hodnotili jako velmi přínosnou řadu učebnic z nakladatelství FRAUS, které dávají prostor pro samostatnou práci žáků nejen ve škole, ale hlavně doma a rozvíjejí tím schopnost uvědomělého osvojování si znalostí. Kromě učebnic byly ve výuce využívány atlasy, odborná literatury, cvičebnice, sbírky úloh, ale i jiné informační zdroje, jako např. internet. Zde byl kladen důraz na kritickou interpretaci internetových informací. V průběhu roku se rozšířily formy komunikace s rodiči žáků. Kromě pravidelných čtvrtletních setkání s rodiči, na kterých jsou poskytovány hlavně informace o prospěchu a chování, byly zavedeny i nové formy. Osvědčila se nám práce školní psycholožky Mgr. H. Hřebíčkové, která do školy přijíždí jednou týdně. Věnuje se především sportovcům a jednotlivým tréninkovým skupinám jako celek. S tréninkovými skupinami také vyjíždí na plánovaná soustředění a výcvikové tábory. V případě potřeby se ji plánují také sezení s ostatními žáky školy a někdy i rodiči. V tomto školním roce organizovala celodenní činnost s tercií na prohloubení komunikace v kolektivu. Byla organizována také sezeni s vyučujícími školy. 5.2 Výkon státní správy Vydaná rozhodnutí ředitele Počet odvolání o přijetí (nepřijetí) ke studiu 20 0

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČO: 70 64 55 66 www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté.

Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté. 1992 Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k 1.9.1992 a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-635/09-02 Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600006751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy S t r á n k a 1 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz, www.zspetrin.cz

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více