plastics and rubber RADA VYDAVATELE REDAKCE EDITOR EDITORIAL Vážení čtenáři, vážení obchodní přátelé, Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "plastics and rubber RADA VYDAVATELE REDAKCE EDITOR EDITORIAL Vážení čtenáři, vážení obchodní přátelé, Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL"

Transkript

1 EDITORIAL Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol. s r.o., Duslo a.s., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta priemyselných technológií TnUAD, FATRA a. s., GRANITOL a.s., CHEMOPETROL a.s., ITC a.s., KAUČUK a.s., KORD Holding Company, MATADOR a.s., Mitas a.s., Plastika a.s., Polymer Institute Brno spol. s r.o., Semperflex Optimit spol. s r.o., Slovnaft a.s., Spolana a.s., Svaz zpracovatelů plastů ČR, SYNPO a.s., UNIPLAST Pardubice spol. s r.o., Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav polymerů VŠCHT Praha, Ústav polymérov SAV, VIPOTEST spol. s r.o., VÚSAPL a.s. RADA VYDAVATELE Kave Bareš, Ivan Dobáš, Vratislav Ducháček, Petr Janypka, Jaroslav Hell, Eleonóra Hudecová, Zdeněk Chmela, Ivan Chodák, Miroslav Chromek, Dušan Jagoš, Ondřej Kebrle, Vladimír Klepal, Metoděj Kozák, Karel Kučera, Vendelín Macho, Miroslav Maňas, František Mátel, Antonín Náplava, Ladislav Pospíšil, Jindřiška Ondráčková, Jindřich Pytela, Miroslav Raab, Petr Sáha, Karel Špaňhel, Eugén Špirk, Jaroslav Štaufčík, Pavel Svoboda, Jaromír Šňupárek, Otakar Walter REDAKCE Fakulta technologická, UTB ve Zlíně Plasty a kaučuk, náměstí T. G. Masaryka 275, Zlín tel.: , fax: web: šéfredaktor: Roman Čermák redakce: Alena Kalendová, Alena Matyášová, Tomáš Peprníček, Jana Výchopňová ext. spolupracovníci: František Tomis, Jarmila Šimoníková, Václav Matys, Miroslav Řezáč, Josef Jakubíček, Milan Dráždil, Bohumil Tesařík, Dana Kreizlová DTP: Stanislav Hradil, tisk: Reprocentrum, a.s., Blansko Předplatné a objednávky inzerce přijímá redakce na výše uvedené adrese. Vychází jednou za 2 měsíce jako dvojčíslo Registrováno MK ČR E4888 plastics and rubber EDITOR Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Technology editorial office: Plastics and Rubber, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlín, TGM 275, Zlín, Czech Republic tel.: , editor in chief: Josef Šimoník Subcription and orders of advertising should be sent to editorial office address. Vážení čtenáři, vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, která je vydavatelem tohoto časopisu, a nabídli Vám případné možnosti spolupráce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, již lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Počtem studentů (více než ) se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Byla ustavena k na základech někdejší Fakulty technologické, která ve Zlíně existovala od roku 1969 jako součást VUT v Brně a vychovala stovky odborníků především pro gumárenský a plastikářský průmysl. Pojmenována je po geniálním podnikateli Tomáši Baťovi ( ), zakladateli obuvnické továrny ve Zlíně, který se proslavil po celém světě. V čele správní rady univerzity stojí jeho syn, kanadský podnikatel Tomáš Baťa Jr. (nar. 1914). Ve Zlínském kraji má UTB významné postavení jako instituce poskytující nejvyšší stupeň vzdělávání, ale i jako subjekt, který významně přispívá k rozvoji regionu a jeho zaměstnanosti. Nejbližší prioritou je stát se mezinárodně uznávanou institucí, v níž se rodí sebevědomé a tvůrčí osobnosti s kvalitním odborným vzděláním a se schopností komunikovat se světem. Angličtina by se měla stát na UTB v brzké době jazykem rovnocenným s češtinou. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na její výuku, a to jak u studentů a pedagogů, tak i u zaměstnanců. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Intenzivně se rozvíjejí všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Pro hodnocení průběhu studia se u všech studijních programů na UTB využívá jednotný kreditní systém kompatibilní s evropským standardem ECTS. To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali v zahraničí. Absolventi UTB získávají kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který jim usnadňuje jejich pozici na celoevropském trhu práce. Podnikům a institucím v regionu UTB nabízí spolupráci ve vybraných oblastech základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu, v rámci společných projektů, na nichž se podílejí vědecko-výzkumní pracovníci a studenti. Nabízíme Vám: spolupráci při řešení vybraných úkolů ve firmách realizaci kurzů profesního vzdělávání podle potřeb firem stáže studentů ve firmách řešení technických, technologických a dalších problémů praxe v rámci - bakalářských a diplomových prací - doktorandských prací - smluvního výzkumu poznatky vědy a výzkumu realizovaného na UTB pro aplikaci v průmyslu či institucích zapojení do programů vyhlašovaných resortními ministerstvy ČR a programů EU poradenství při psaní projektů ekonomické a organizační poradenství management duševního vlastnictví Kontakt pro spolupráci s praxí: Ing. Ivana Pospíšilová; tel.: ; prof. Ing. Petr Sáha, CSc. rektor

2 2 Obsah Plasty a kaučuk 43 Ročník číslo OBSAH Strana Strana ČLÁNKY PŮVODNÍ A PŘEHLEDNÉ Jana Výchopňová 1 *, Martin Obadal 1, Roman Čermák 1, Miroslav Raab 2 1 Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín 2 Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, Heyrovského nám. 2, Praha * 6 VÝVOJ STRUKTURY α- A β-polypropylenu BĚHEM FOTODEGRADACE Vliv UV záření na čistý a β-nukleovaný izotaktický polypropylen byl studovány na molekulární, nadmolekulární a mikroskopické úrovni. Komerčně dostupný izotaktický polypropylen (PP) byl modifikován specifickým β-nukleačním činidlem založeném na N,N -dicyklohexylnaftalen- 2,6-dikarboxamidu. Lisované destičky byly připraveny jednak z původního (α-pp), ale rovněž z nukleovaného (β-pp) polypropylenu a následně vystaveny UV záření. Jednotlivé doby expozice byly zvoleny v intervalu od 0 do 240 hodin. Ke sledování molekulární degradace a vývoje nadmolekulární struktury bylo použito infračervené spektroskopie, širokoúhlé rentgenografie a diferenciální snímací kalorimetrie (DSC). Tvorba povrchových trhlin byla pozorována pomocí světelného mikroskopu. Bylo zjištěno, že β-pp degraduje pomaleji než α-pp; vzrůst krystalinity během krátkodobého ozařování a její následný pokles při dlouhodobém vystavení UV záření byl pozorován u obou vzorků. Relativní obsah β-fáze v krystalickém podílu β-pp zůstal během vystavení UV záření neměnný. Výsledky z DSC ukázaly, že u obou α-pp i β-pp s rostoucím časem ozařování výrazně klesala schopnost krystalizovat. Nižší degradabilita β-pp ve srovnání s α-pp byla připsána jeho větší světelné absorbci, která plyne ze specifické morfologie této krystalické fáze. Dora Kroisová*, Taťana Vacková Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, Liberec 1 * 12 CELULÓZOVÉ MIKROFIBRILY CHARAKTERIZACE, VLASTNOSTI, ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ A POUŽITÍ Článek se zabývá problematikou celulózy a celulózových vláken jako možné náhrady syntetických vláken v polymerních matricích. Uvádí nejen základní charakteristiku, možnosti přípravy a využití, ale i výhody a nevýhody, které je nutné mít na zřeteli nejen při jejich zpracování, ale i využití. Ondrej Brejka*, Štefan Krivoš, Katarína Folvarčíková Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Štúrova 2, Svit, Slovenská republika * 16 ČIERNE POLYESTEROVÉ KONCENTRÁTY V práci sú prezentované výsledky overenia vplyvu zloženia čiernych polyesterových koncentrátov na výsledné aplikačné vlastnosti. Na základe matematického spracovania nameraných hodnôt viskozít a filtrovateľnosti koncentrátov za použitia polynomiálnej regresie bolo nájdené najvhodnejšie zloženie koncentrátov sadzí pri použití zmesi PBT a PET polymérov a vhodného typu dispergátora. ROČNÍK PLKCAS 43 (11-12) ISSN ZLÍN

3 Plasty a kaučuk 43 Obsah 3 RUBRIKY Osobní zprávy a výročí Plasty a kaučuk mají nového šéfredaktora výročí pneumatikárny v Cáchách Recenze Integrovaný registr znečišťování životního prostředí Padesát maličkostí, které mají vliv na prvotřídní služby zákazníkům Management inovačních aktivit Manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce Konference a výstavy Týden vědy a techniky Mezinárodní veletrh EMBAPRINT 2007 v Brně Mezinárodní veletrh PLÁSTICOS 07 v Buenos Aires Plastikářský veletrh K 2007 v Düsseldorfu Mezinárodní veletrh M-PLAS 2007 v Kuala Lumpuru Mezinárodní veletrh BRASILPLAST 2007 v São Paulu Světová konference GPECT v Orlandu Veletrh ISGATEC Patentová hlídka Technické a ekonomické aktuality Výroba v Myjavě se rozšiřuje Německý Continental pokračuje v akvizicích BorsodChem plánuje masivní investice do polyuretanů Sabic jedná s čínskými firmami o petrochemických projektech IPCL fúzovala se šesti výrobci PET vláken Irán zrušil miliardový kontrakt s konsorciem Linde-Hyundai 27 Ze staré chemičky bude nový areál BASF - Schwarzheide GmbH staví závod na výrobu polyeteru Německo představuje v Evropě největší trh polyuretanů.. 28 BASF hodlá v Číně docílit 10% nárůstu svého obratu Firma BASF poroste v budoucnu rychleji a mohutněji než trh Světová výroba a spotřeba plastů Výroba PE fólií v zemích NAFTA Nová výroba PP v Rusku Bayer zdražuje fólie z PC Du Pont zdražuje PA Výroba ocelových kordů v Rumunsku let výroby fólií v Gölzau Japonské elektrické vstřikovací stroje pronikají do Evropy 29 Výroba PVC v Polsku Vstřikování plastů v Evropě Trh trubek a rour v Německu Plastová okna v Evropě Italské plastikářské a gumárenské strojírenství Směrnice EUROMAP pro teplotní měření Reaktoplasty v Evropě Koncern COPERION inovuje Vstřikovna na mikrosoučástky Bayer investuje a modernizuje Nový gumárenský závod v Číně Obchodně-technické informace firmy LANXESS Nové závody na PA v Asii Borealis podporuje inovace v italském plastikářském sektoru Fúze plastikářských firem Spolchemie bilancovala ČGS podniká v Rusku Syntetické kaučuky dražší Lanxess na Dálném Východě Reorganizace obnovování pneumatik BASF otevřel 1. zařízení na světě vyrábějící cyklohexan Struktura použití plastů v Německu v roce 2005 v % Německý automobilový průmysl byl v roce 2005 úspěšný a očekává stabilitu SABIC zaznamenala v roce 2005 rekordní zisk ContiTec koupil Roulunds Rubber A/S Quinn Chemicals buduje výrobu metylmetakrylátu Amitech Germany dosáhla 10% růstu obratu Nové materiály a výrobky Ocenění nových směsí PP/PS Opětovně uzavíratelné balení Plastové mikrokartuše pro stomatology Úsporný změkčovač vody z polyacetalu Pneumatika ContiSportContact Velkorozměrné panoramatické střechy Pneumatika Goodyear Eagle F1 GS-D3 SUV Tenkostěnné krabičky a kelímky z PP Spolehlivá ochrana chodců Víceúčelový skladovací a přepravní kontejner Těsnící profily zabezpečují tunel Kolínský triangl Výpustný a dávkovací kužel Zásuvkové spoje z PA Nové středisko orientálních umění v Šanghaji Opěrka hlavy z PA Ze sortimentu technických plastů od firmy Du Pont Bezpečná cyklistická helma Rozšířený sortiment polyolefinů Problematika mechanických vlastností kompozitů Zasklívání automobilů PC Lehká řetězová pila... 44

4 4 Obsah Plasty a kaučuk 43 POM pro zdravotnictví Vulkanizace NBR kaučuku Želatinace suspenzního PVC Bezhalogenové retardéry hoření Nová generace plněného PTFE Bayer podniká v Jižní Americe Technické plasty a nové vybarvovací systémy Nové řešení střechy karoserie Zdokonalená automobilová převodovka Nové PP směsi pro automobily Nový lehčený PP Sluneční kolektor z termoplastického kompozitu Nové čiré kopolymery Nové činidlo proti zamlžování fólií Pracovní rohože z PUR Polštářkové fólie Průhledný obal na kosmetiku Výrobní kapacita PPA se zvětšuje Svítivé diody Nově vyvinutý koncentrát pro speciální fólie Novinky v oblasti pigmentů a přísad TRELEBORG informuje Nanovlákenné textilie se prosazují Biodegradovatelný lehčený materiál Tvářené magnetické kompozity Nový zdravotnický materiál Modernizovaná železnice Světelné diody v USA Reflektory z PA Jemná naslouchadla Stroje a zařízení RAMP - varianta RIM pro zapouzdřování inteligentních identifikačních karet Firma Boy na veletrhu v Moskvě Plně elektrické stroje pro vytlačovací vyfukování Simulační software pro analýzu interfaciální nestability koextrudovaných vrstev Moderní zkušební technika let výroby vstřikovacích strojů ARBURG Zapouzdřený elektrický vstřikovací stroj Velké rychloběžné vstřikovací stroje Linky na vyfukované vícevrstvé fólie Nová technika na výrobu bariérových fólií DEMAG na veletrhu v Šanghaji Automatizace vstřikování Odborná konference POLYOLEFIN TECHNOLOGY ve Stuttgartu Arburg vystavoval v Šanghaji Vytlačovací linky na velké roury Balící linka TOPAS Husky se prezentuje v Číně Tvarovací linky na kelímky Plně elektrické vstřikovací stroje ze Švýcarska Laboratorní spalovací pícka Linka na zvlněné trubky Sériové svařování laserem Pokroková výroba lehčených PUR Vytlačovací linka na vícevrstvé PP fólie Siemens informuje Vysokorychlostní frézování Linky na vytlačované desky z lehčeného PS Plně elektrický vstřikovací stroj Nová laboratorní technika Výkonné dvoušneky Vytlačovací linky na fólie a pásy z PET Stroje pro dvousložkové vstřikování Regulační doplňky Firma Arburg vystavovala v zemích Visegrádské čtyřky Linka na tenké PET fólie K volbě vstřikovacího stroje Vliv drážkování vstupního pásma u vytlačovacího stroje Hybridní plastikační šnek Nový granulační systém pro dvoustupňové drcení odpadních plastových trubek o velké tloušťce Mobilní tomograf Engel Symposium Zdokonalené třecí svařování Zprávy Světový trh PAN vláken Hurikány loni v USA snížily poptávku po plastech Světový trh akrylonitrilu Růst výroby PVC v Číně změní strukturu světového obchodu Poptávka po polykarbonátech v Číně neustále roste Čína světová jednička v chemických vláknech Polovina čínských chemiček představuje ekologickou hrozbu Odpady a jejich využití Nové materiály z obnovitelných zdrojů Stroje a zařízení na odpadní materiály Magnetická separace plastových komponent multimateriálových odpadních plastů Recyklovaný PP plněný dřevěnou moučkou Zužitkování sekundárních surovin Ekologické plasty Pohonné hmoty z plastových odpadů Třiďte odpad, má to smysl Stručně Krátké zajímavosti z dopravy Víte, jak vznikl název MITAS? Jistě Vás zaujme Něco zajímavého pro Vás... 64

5 Plasty a kaučuk 43 Table of Contents 5 Volume No TABLE OF CONTENTS Page Page ORIGINAL AND REVIEW ARTICLES Jana Výchopňová 1 *, Martin Obadal 1, Roman Čermák 1, Miroslav Raab 2 1 Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, Czech Republic 2 Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Science of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, Prague, Czech Republic * 6 STRUCTURE EVOLUTION OF α- AND β-polypropylenes UPON PHOTODEGRADATION Dora Kroisová*, Taťana Vacková Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, Hálkova 6, Liberec 1, Czech Republic * 12 CELLULOSE MICROFIBRILS CHARACTERIZATION, PROPERTIES, PREPARATION AND APPLICATION The article deals with cellulose and cellulose fibres, particularly as an alternative for synthetic fibres in polymer matrixes. Basic characteristics, preparation and main advantages/drawbacks in the processing and application of cellulose fibres are presented. The effects of UV irradiation on neat and β-nucleated isotactic polypropylenes have been studied at the molecular, morphological and microscopic levels. Commercially available isotactic polypropylene (PP) was modified by a specific β-nucleating agent based on N,N dicyclohexylnaphthalene-2,6-dicarboxamide. Compression-moulded plates were prepared from both starting (α-pp) and nucleated (β-pp) polypropylenes and exposed to UV-irradiation. The exposure time varied from 0 to 240 hours. Molecular degradation and the evolution of supermolecular structure were determined using infrared spectroscopy, wide-angle X-ray scattering and differential scanning calorimetry; surface cracking was observed by light microscopy. Lower molecular degradability was found in β-pp as compared to α-pp; an increase in crystallinity upon short-time exposure followed by crystallinity decrease with prolonged exposure was detected in both samples. The relative β-phase content within the crystalline portion of β-pp remained stable during UV irradiation under given irradiation conditions. Re-melting experiments have shown that the crystallization ability of both α-pp and β-pp markedly decreased with exposure time. Lower degradability of β-pp as compared to α-pp has been ascribed to higher light absorbance resulting from the specific morphology of β-pp. Ondrej Brejka*, Štefan Krivoš, Katarína Folvarčíková Research Institute for Man-Made Fibres, Join-Stock Company, Štúrova 2, Svit, Slovakia * 16 BLACK POLYESTER MASTERBATCHES The results of determination of the effect of polyester black masterbatch composition on final application properties are presented in this work. On the base of mathematic evaluation using polynomial regression of measured values of viscosity and filterability, the optimum masterbatch composition consisting of carbon black, PBT and PET polymers and suitable dispersant was found. SECTIONS Personal News Book Reviews Conferences and Exhibitions New Patents Technical and Economic News Novel Materials and Technologies Machinery and Equipment News Waste Recycling Briefly... 64

plastics and rubber RADA VYDAVATELE REDAKCE EDITOR

plastics and rubber RADA VYDAVATELE REDAKCE EDITOR EDITORIAL Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol. s r.o., Duslo a.s., Fakulta

Více

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita NÁPLŇ PB-D - integruje jednotlivé výzkumně vývojové aktivity formou organizace a podpory

Více

plastics and rubber RADA VYDAVATELE

plastics and rubber RADA VYDAVATELE EDITORIAL Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol. s r.o., Duslo a.s., Fakulta

Více

Plastové obaly v potravinářství

Plastové obaly v potravinářství Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Plastové obaly v potravinářství Diana Koytyuk SOŠ Stříbro Benešova 508, e-mail: skola@sosstribro.cz SOŠ Stříbro Předmět:

Více

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny

Více

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb

Více

raw material partnership know-how

raw material partnership know-how raw material partnership know-how VALPLAST CZ a VALPLAST SK považují za svůj nejdůležitější cíl uskutečňovat dodávky materiálů jednotlivým zpracovatelům plastů na trzích střední a východní Evropy. Různé

Více

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k životnímu prostředí Rychle

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE. 2. Administrativní členění sektoru chemického. Obsah

CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE. 2. Administrativní členění sektoru chemického. Obsah CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE Kolektiv sekretariátu Svazu chemického průmyslu České republiky * ladislav.novak@schp.cz Klíčová slova: chemický průmysl Obsah 1. Úvod

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály Materiály Maturitní témata pro obor Zpracování usní, plastů a pryže, tř. 4. A, šk. rok 2012/2013 1. Vznik makromolekulárních látek 2. Vlastnosti makromolekulárních látek 3. Přísady do plastů 4. Polyolefiny

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SE ZÁSTUPCI VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH REGIONÁLNÍCH CENTER A KLASTRŮ

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SE ZÁSTUPCI VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH REGIONÁLNÍCH CENTER A KLASTRŮ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SE ZÁSTUPCI VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH REGIONÁLNÍCH CENTER A KLASTRŮ pořádaný v rámci řešení projektu Datum, čas: 30.9.2009, 15:00 17:00 Místo konání: Baťova vila Zlín, Gahurova 292, 760

Více

Editorial. REDAKCE Fakulta technologická, UTB ve Zlíně Plasty a kaučuk, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín EDITOR

Editorial. REDAKCE Fakulta technologická, UTB ve Zlíně Plasty a kaučuk, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín EDITOR Editorial Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol. s r.o., Duslo a.s., Fakulta

Více

Celosvětová produkce plastů

Celosvětová produkce plastů PRODUKCE PLASTŮ Zpracování plastů cvičení 1 TU v Liberci, FS Celosvětová produkce plastů Mil. tun Asie (bez Japonska) 16 % Střední a západní Evropa 21 % Společenství nezávislých států 3 % 235 mil. tun

Více

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí Životní prostředí Plasty v životním prostředí 1868 John Wesley Hyatt inzerát 1856 Alexander Parkes nitrát celulosy 1870 John Wesley Hyatt celuloid 1872 The Celluloid Manufacturing Co. & J. W. Hyatt

Více

Metalografická. technika LAM PLAN. Seminář 2015 Zahájení

Metalografická. technika LAM PLAN. Seminář 2015 Zahájení Metalografická technika LAM PLAN Seminář 2015 Zahájení TSI System 24 let zkušeností TSI System působí 24 let jako obchodně technologická společnost zaměřená na široké spektrum moderních měřicích, zkušebních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery (Warsaw) 53, 138 (2008)

20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery (Warsaw) 53, 138 (2008) Complete publications list of Jan ŠIMEK Original scientific communications (articles): 20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery

Více

Runnerless Molding Solutions

Runnerless Molding Solutions Plně integrovaný jehlový uzavíratelný systém pro široké použití 02/09/2008 Polivalve Vyhřívaný systém Runnerless Molding Solutions Jehlové uzavíratelné systémy pro široké použití Pro vynikající vzhled

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi (kód: M)

Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi (kód: M) Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi (kód: 32-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód:

Více

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření 9. PŘÍLOHY 9.1 Grafy Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření Změna tlaku v průběhu měření 1016 1014 1012 tlak [hpa] 1010 1008 1006 1004 1002 1000 říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Více

FATRA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

FATRA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 FATRA, a.s. Vypracovala: Bc. Lenka Richterová Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace Fatra, a.s.

Více

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI Plastics Europe (www.plasticseurope.org) viz obrázek č.1 - je jedna z vůdčích evropských průmyslových asociací s centrálou v Bruselu s členskou základnou více

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AVNH ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2014 Strana 1 (Celkem 12) Vážení přátelé, rok 2013 byl pro členské firmy naší asociace náročný. V současnosti je trh nátěrových

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: Akademický pracovník odborný asistent (postdoktorand) pro projekt

Více

PLASTIKÁŘSKÉ NOVINY. Pravidelně v každém čísle našich novin budou zveřejněny aktuální poptávky i nabídky, které vždy naleznete na straně č. 4.

PLASTIKÁŘSKÉ NOVINY. Pravidelně v každém čísle našich novin budou zveřejněny aktuální poptávky i nabídky, které vždy naleznete na straně č. 4. PLASTIKÁŘSKÉ NOVINY Obsah: 1. Úvod, o společnosti 2. Showroom plastikářská divize KOMPAUNDAČNÍ LINKA.více str. 2 3. Slovo vedení, výrobního ředitele plastikářské divize 4. Obchodní příležitosti Vážení

Více

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Vítězslav Bártl. srpen 2012 VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně

1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně Knihovna UTB 1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně 15. 4. 1969 Fakulta technologická studijní obor Technologie

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS Ing. Eva Králová, ECT, s.r.o. Praha Ing. Josef Štěpánek,

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec (GreK)

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec (GreK) Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec (GreK) Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Více

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš spolehlivý partner BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Představení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí Technologické centrum AV ČR 2014 0 Dokument je shrnutím studie Key Enabling Technologies v ČR zpracované Technologickým centrem Akademie

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH -historie, i současnost a perspektivy při ČSCH Pavel Holba, Jaroslav Šesták a Petra Šulcová Odborná skupina termické analýzy při ČSCh HISTORIE Historie Termické Analýzy v Čechách Termická analýza v Čechách

Více

GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Jiří Maláč: Gumárenská technologie 1. Úvod 1 GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Jiří Maláč 2005 OBSAH Předmluva... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Užívané pojmy... 2 1.2 Elasticita vulkanizátů... 3 1.3 Cíle gumárenské technologie...

Více

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Obuvník pro plastikářskou výrobu (kód: 32-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace

Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Irena Lysoňková Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace Metodická příručka Ing. Irena Lysoňková Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace Metodická příručka Vydalo

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz 29716@mail.muni.cz 21. 3.2016 POLYMERY A PLASTY V PRAXI 1 POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉNU

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Struktura univerzity Vzdělávací jednotky Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta aplikované

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy UMĚLÉ HMOTY Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy Polosyntetické (polymerizovány z přírodních surovin) a syntetické (zcela uměle) Historie Vznik plastických hmot-polovina 19.století, rychlé rozšíření.

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PO DOPAVNÍKY magris PASTOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín Praktická cvičení Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Svoboda Březen 2014/ 4.A Obsah 1.0 ÚVOD...3 2.0 VSTŘIKOVÁNÍ...3 2.1 ÚVOD DO VSTŘIKOVÁNÍ...3

Více

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Fotodegradace dřevo-plast kompozitů: vliv nukleace polypropylenu a obsahu plniva. Bc. Kateřina Gabrhelíková

Fotodegradace dřevo-plast kompozitů: vliv nukleace polypropylenu a obsahu plniva. Bc. Kateřina Gabrhelíková Fotodegradace dřevo-plast kompozitů: vliv nukleace polypropylenu a obsahu plniva Bc. Kateřina Gabrhelíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce hodnotí vliv plniva a molekulové struktury

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery Nauka o materiálu Přednáška č.13 Polymery Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Flashspinning Flash = záblesknutí, vyšlehnutí; spinning = zvlákňování Výrobní proces vyvinutý a patentované společností DuPont výrobky pod obchodní značkou Tyvec

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 16 Dřevoplastové

Více

Are you auto-motivated? Welcome!

Are you auto-motivated? Welcome! Are you auto-motivated? Welcome! www.careers-continental.com http://careerbook.cz Spolupráce Barum Continental s regionálními školami Barum Continental spol. s r.o. Jsme jednou z největších továren koncernu.

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Technické plasty pro široké použití. Inovace díky novým materiálům a zkušenostem

Technické plasty pro široké použití. Inovace díky novým materiálům a zkušenostem Technické plasty pro široké použití Inovace díky novým materiálům a zkušenostem Inovace díky novým materiálům a bohatým zkušenostem 2 Historie společnosti: Základy dnešní společnosti položil p. Oto Slavík

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Otevřené Inovace - Inovace 2

Otevřené Inovace - Inovace 2 Otevřené Inovace - Inovace 2 Profil společnosti Technologické Inovační Centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více