plastics and rubber RADA VYDAVATELE REDAKCE EDITOR EDITORIAL Vážení čtenáři, vážení obchodní přátelé, Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "plastics and rubber RADA VYDAVATELE REDAKCE EDITOR EDITORIAL Vážení čtenáři, vážení obchodní přátelé, Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL"

Transkript

1 EDITORIAL Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS VYDAVATEL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol. s r.o., Duslo a.s., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta priemyselných technológií TnUAD, FATRA a. s., GRANITOL a.s., CHEMOPETROL a.s., ITC a.s., KAUČUK a.s., KORD Holding Company, MATADOR a.s., Mitas a.s., Plastika a.s., Polymer Institute Brno spol. s r.o., Semperflex Optimit spol. s r.o., Slovnaft a.s., Spolana a.s., Svaz zpracovatelů plastů ČR, SYNPO a.s., UNIPLAST Pardubice spol. s r.o., Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav polymerů VŠCHT Praha, Ústav polymérov SAV, VIPOTEST spol. s r.o., VÚSAPL a.s. RADA VYDAVATELE Kave Bareš, Ivan Dobáš, Vratislav Ducháček, Petr Janypka, Jaroslav Hell, Eleonóra Hudecová, Zdeněk Chmela, Ivan Chodák, Miroslav Chromek, Dušan Jagoš, Ondřej Kebrle, Vladimír Klepal, Metoděj Kozák, Karel Kučera, Vendelín Macho, Miroslav Maňas, František Mátel, Antonín Náplava, Ladislav Pospíšil, Jindřiška Ondráčková, Jindřich Pytela, Miroslav Raab, Petr Sáha, Karel Špaňhel, Eugén Špirk, Jaroslav Štaufčík, Pavel Svoboda, Jaromír Šňupárek, Otakar Walter REDAKCE Fakulta technologická, UTB ve Zlíně Plasty a kaučuk, náměstí T. G. Masaryka 275, Zlín tel.: , fax: web: šéfredaktor: Roman Čermák redakce: Alena Kalendová, Alena Matyášová, Tomáš Peprníček, Jana Výchopňová ext. spolupracovníci: František Tomis, Jarmila Šimoníková, Václav Matys, Miroslav Řezáč, Josef Jakubíček, Milan Dráždil, Bohumil Tesařík, Dana Kreizlová DTP: Stanislav Hradil, tisk: Reprocentrum, a.s., Blansko Předplatné a objednávky inzerce přijímá redakce na výše uvedené adrese. Vychází jednou za 2 měsíce jako dvojčíslo Registrováno MK ČR E4888 plastics and rubber EDITOR Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Technology editorial office: Plastics and Rubber, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlín, TGM 275, Zlín, Czech Republic tel.: , editor in chief: Josef Šimoník Subcription and orders of advertising should be sent to editorial office address. Vážení čtenáři, vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, která je vydavatelem tohoto časopisu, a nabídli Vám případné možnosti spolupráce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, již lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Počtem studentů (více než ) se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Byla ustavena k na základech někdejší Fakulty technologické, která ve Zlíně existovala od roku 1969 jako součást VUT v Brně a vychovala stovky odborníků především pro gumárenský a plastikářský průmysl. Pojmenována je po geniálním podnikateli Tomáši Baťovi ( ), zakladateli obuvnické továrny ve Zlíně, který se proslavil po celém světě. V čele správní rady univerzity stojí jeho syn, kanadský podnikatel Tomáš Baťa Jr. (nar. 1914). Ve Zlínském kraji má UTB významné postavení jako instituce poskytující nejvyšší stupeň vzdělávání, ale i jako subjekt, který významně přispívá k rozvoji regionu a jeho zaměstnanosti. Nejbližší prioritou je stát se mezinárodně uznávanou institucí, v níž se rodí sebevědomé a tvůrčí osobnosti s kvalitním odborným vzděláním a se schopností komunikovat se světem. Angličtina by se měla stát na UTB v brzké době jazykem rovnocenným s češtinou. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na její výuku, a to jak u studentů a pedagogů, tak i u zaměstnanců. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Intenzivně se rozvíjejí všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Pro hodnocení průběhu studia se u všech studijních programů na UTB využívá jednotný kreditní systém kompatibilní s evropským standardem ECTS. To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali v zahraničí. Absolventi UTB získávají kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který jim usnadňuje jejich pozici na celoevropském trhu práce. Podnikům a institucím v regionu UTB nabízí spolupráci ve vybraných oblastech základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu, v rámci společných projektů, na nichž se podílejí vědecko-výzkumní pracovníci a studenti. Nabízíme Vám: spolupráci při řešení vybraných úkolů ve firmách realizaci kurzů profesního vzdělávání podle potřeb firem stáže studentů ve firmách řešení technických, technologických a dalších problémů praxe v rámci - bakalářských a diplomových prací - doktorandských prací - smluvního výzkumu poznatky vědy a výzkumu realizovaného na UTB pro aplikaci v průmyslu či institucích zapojení do programů vyhlašovaných resortními ministerstvy ČR a programů EU poradenství při psaní projektů ekonomické a organizační poradenství management duševního vlastnictví Kontakt pro spolupráci s praxí: Ing. Ivana Pospíšilová; tel.: ; prof. Ing. Petr Sáha, CSc. rektor

2 2 Obsah Plasty a kaučuk 43 Ročník číslo OBSAH Strana Strana ČLÁNKY PŮVODNÍ A PŘEHLEDNÉ Jana Výchopňová 1 *, Martin Obadal 1, Roman Čermák 1, Miroslav Raab 2 1 Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín 2 Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, Heyrovského nám. 2, Praha * 6 VÝVOJ STRUKTURY α- A β-polypropylenu BĚHEM FOTODEGRADACE Vliv UV záření na čistý a β-nukleovaný izotaktický polypropylen byl studovány na molekulární, nadmolekulární a mikroskopické úrovni. Komerčně dostupný izotaktický polypropylen (PP) byl modifikován specifickým β-nukleačním činidlem založeném na N,N -dicyklohexylnaftalen- 2,6-dikarboxamidu. Lisované destičky byly připraveny jednak z původního (α-pp), ale rovněž z nukleovaného (β-pp) polypropylenu a následně vystaveny UV záření. Jednotlivé doby expozice byly zvoleny v intervalu od 0 do 240 hodin. Ke sledování molekulární degradace a vývoje nadmolekulární struktury bylo použito infračervené spektroskopie, širokoúhlé rentgenografie a diferenciální snímací kalorimetrie (DSC). Tvorba povrchových trhlin byla pozorována pomocí světelného mikroskopu. Bylo zjištěno, že β-pp degraduje pomaleji než α-pp; vzrůst krystalinity během krátkodobého ozařování a její následný pokles při dlouhodobém vystavení UV záření byl pozorován u obou vzorků. Relativní obsah β-fáze v krystalickém podílu β-pp zůstal během vystavení UV záření neměnný. Výsledky z DSC ukázaly, že u obou α-pp i β-pp s rostoucím časem ozařování výrazně klesala schopnost krystalizovat. Nižší degradabilita β-pp ve srovnání s α-pp byla připsána jeho větší světelné absorbci, která plyne ze specifické morfologie této krystalické fáze. Dora Kroisová*, Taťana Vacková Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, Liberec 1 * 12 CELULÓZOVÉ MIKROFIBRILY CHARAKTERIZACE, VLASTNOSTI, ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ A POUŽITÍ Článek se zabývá problematikou celulózy a celulózových vláken jako možné náhrady syntetických vláken v polymerních matricích. Uvádí nejen základní charakteristiku, možnosti přípravy a využití, ale i výhody a nevýhody, které je nutné mít na zřeteli nejen při jejich zpracování, ale i využití. Ondrej Brejka*, Štefan Krivoš, Katarína Folvarčíková Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Štúrova 2, Svit, Slovenská republika * 16 ČIERNE POLYESTEROVÉ KONCENTRÁTY V práci sú prezentované výsledky overenia vplyvu zloženia čiernych polyesterových koncentrátov na výsledné aplikačné vlastnosti. Na základe matematického spracovania nameraných hodnôt viskozít a filtrovateľnosti koncentrátov za použitia polynomiálnej regresie bolo nájdené najvhodnejšie zloženie koncentrátov sadzí pri použití zmesi PBT a PET polymérov a vhodného typu dispergátora. ROČNÍK PLKCAS 43 (11-12) ISSN ZLÍN

3 Plasty a kaučuk 43 Obsah 3 RUBRIKY Osobní zprávy a výročí Plasty a kaučuk mají nového šéfredaktora výročí pneumatikárny v Cáchách Recenze Integrovaný registr znečišťování životního prostředí Padesát maličkostí, které mají vliv na prvotřídní služby zákazníkům Management inovačních aktivit Manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce Konference a výstavy Týden vědy a techniky Mezinárodní veletrh EMBAPRINT 2007 v Brně Mezinárodní veletrh PLÁSTICOS 07 v Buenos Aires Plastikářský veletrh K 2007 v Düsseldorfu Mezinárodní veletrh M-PLAS 2007 v Kuala Lumpuru Mezinárodní veletrh BRASILPLAST 2007 v São Paulu Světová konference GPECT v Orlandu Veletrh ISGATEC Patentová hlídka Technické a ekonomické aktuality Výroba v Myjavě se rozšiřuje Německý Continental pokračuje v akvizicích BorsodChem plánuje masivní investice do polyuretanů Sabic jedná s čínskými firmami o petrochemických projektech IPCL fúzovala se šesti výrobci PET vláken Irán zrušil miliardový kontrakt s konsorciem Linde-Hyundai 27 Ze staré chemičky bude nový areál BASF - Schwarzheide GmbH staví závod na výrobu polyeteru Německo představuje v Evropě největší trh polyuretanů.. 28 BASF hodlá v Číně docílit 10% nárůstu svého obratu Firma BASF poroste v budoucnu rychleji a mohutněji než trh Světová výroba a spotřeba plastů Výroba PE fólií v zemích NAFTA Nová výroba PP v Rusku Bayer zdražuje fólie z PC Du Pont zdražuje PA Výroba ocelových kordů v Rumunsku let výroby fólií v Gölzau Japonské elektrické vstřikovací stroje pronikají do Evropy 29 Výroba PVC v Polsku Vstřikování plastů v Evropě Trh trubek a rour v Německu Plastová okna v Evropě Italské plastikářské a gumárenské strojírenství Směrnice EUROMAP pro teplotní měření Reaktoplasty v Evropě Koncern COPERION inovuje Vstřikovna na mikrosoučástky Bayer investuje a modernizuje Nový gumárenský závod v Číně Obchodně-technické informace firmy LANXESS Nové závody na PA v Asii Borealis podporuje inovace v italském plastikářském sektoru Fúze plastikářských firem Spolchemie bilancovala ČGS podniká v Rusku Syntetické kaučuky dražší Lanxess na Dálném Východě Reorganizace obnovování pneumatik BASF otevřel 1. zařízení na světě vyrábějící cyklohexan Struktura použití plastů v Německu v roce 2005 v % Německý automobilový průmysl byl v roce 2005 úspěšný a očekává stabilitu SABIC zaznamenala v roce 2005 rekordní zisk ContiTec koupil Roulunds Rubber A/S Quinn Chemicals buduje výrobu metylmetakrylátu Amitech Germany dosáhla 10% růstu obratu Nové materiály a výrobky Ocenění nových směsí PP/PS Opětovně uzavíratelné balení Plastové mikrokartuše pro stomatology Úsporný změkčovač vody z polyacetalu Pneumatika ContiSportContact Velkorozměrné panoramatické střechy Pneumatika Goodyear Eagle F1 GS-D3 SUV Tenkostěnné krabičky a kelímky z PP Spolehlivá ochrana chodců Víceúčelový skladovací a přepravní kontejner Těsnící profily zabezpečují tunel Kolínský triangl Výpustný a dávkovací kužel Zásuvkové spoje z PA Nové středisko orientálních umění v Šanghaji Opěrka hlavy z PA Ze sortimentu technických plastů od firmy Du Pont Bezpečná cyklistická helma Rozšířený sortiment polyolefinů Problematika mechanických vlastností kompozitů Zasklívání automobilů PC Lehká řetězová pila... 44

4 4 Obsah Plasty a kaučuk 43 POM pro zdravotnictví Vulkanizace NBR kaučuku Želatinace suspenzního PVC Bezhalogenové retardéry hoření Nová generace plněného PTFE Bayer podniká v Jižní Americe Technické plasty a nové vybarvovací systémy Nové řešení střechy karoserie Zdokonalená automobilová převodovka Nové PP směsi pro automobily Nový lehčený PP Sluneční kolektor z termoplastického kompozitu Nové čiré kopolymery Nové činidlo proti zamlžování fólií Pracovní rohože z PUR Polštářkové fólie Průhledný obal na kosmetiku Výrobní kapacita PPA se zvětšuje Svítivé diody Nově vyvinutý koncentrát pro speciální fólie Novinky v oblasti pigmentů a přísad TRELEBORG informuje Nanovlákenné textilie se prosazují Biodegradovatelný lehčený materiál Tvářené magnetické kompozity Nový zdravotnický materiál Modernizovaná železnice Světelné diody v USA Reflektory z PA Jemná naslouchadla Stroje a zařízení RAMP - varianta RIM pro zapouzdřování inteligentních identifikačních karet Firma Boy na veletrhu v Moskvě Plně elektrické stroje pro vytlačovací vyfukování Simulační software pro analýzu interfaciální nestability koextrudovaných vrstev Moderní zkušební technika let výroby vstřikovacích strojů ARBURG Zapouzdřený elektrický vstřikovací stroj Velké rychloběžné vstřikovací stroje Linky na vyfukované vícevrstvé fólie Nová technika na výrobu bariérových fólií DEMAG na veletrhu v Šanghaji Automatizace vstřikování Odborná konference POLYOLEFIN TECHNOLOGY ve Stuttgartu Arburg vystavoval v Šanghaji Vytlačovací linky na velké roury Balící linka TOPAS Husky se prezentuje v Číně Tvarovací linky na kelímky Plně elektrické vstřikovací stroje ze Švýcarska Laboratorní spalovací pícka Linka na zvlněné trubky Sériové svařování laserem Pokroková výroba lehčených PUR Vytlačovací linka na vícevrstvé PP fólie Siemens informuje Vysokorychlostní frézování Linky na vytlačované desky z lehčeného PS Plně elektrický vstřikovací stroj Nová laboratorní technika Výkonné dvoušneky Vytlačovací linky na fólie a pásy z PET Stroje pro dvousložkové vstřikování Regulační doplňky Firma Arburg vystavovala v zemích Visegrádské čtyřky Linka na tenké PET fólie K volbě vstřikovacího stroje Vliv drážkování vstupního pásma u vytlačovacího stroje Hybridní plastikační šnek Nový granulační systém pro dvoustupňové drcení odpadních plastových trubek o velké tloušťce Mobilní tomograf Engel Symposium Zdokonalené třecí svařování Zprávy Světový trh PAN vláken Hurikány loni v USA snížily poptávku po plastech Světový trh akrylonitrilu Růst výroby PVC v Číně změní strukturu světového obchodu Poptávka po polykarbonátech v Číně neustále roste Čína světová jednička v chemických vláknech Polovina čínských chemiček představuje ekologickou hrozbu Odpady a jejich využití Nové materiály z obnovitelných zdrojů Stroje a zařízení na odpadní materiály Magnetická separace plastových komponent multimateriálových odpadních plastů Recyklovaný PP plněný dřevěnou moučkou Zužitkování sekundárních surovin Ekologické plasty Pohonné hmoty z plastových odpadů Třiďte odpad, má to smysl Stručně Krátké zajímavosti z dopravy Víte, jak vznikl název MITAS? Jistě Vás zaujme Něco zajímavého pro Vás... 64

5 Plasty a kaučuk 43 Table of Contents 5 Volume No TABLE OF CONTENTS Page Page ORIGINAL AND REVIEW ARTICLES Jana Výchopňová 1 *, Martin Obadal 1, Roman Čermák 1, Miroslav Raab 2 1 Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, Czech Republic 2 Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Science of the Czech Republic, Heyrovského nám. 2, Prague, Czech Republic * 6 STRUCTURE EVOLUTION OF α- AND β-polypropylenes UPON PHOTODEGRADATION Dora Kroisová*, Taťana Vacková Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, Hálkova 6, Liberec 1, Czech Republic * 12 CELLULOSE MICROFIBRILS CHARACTERIZATION, PROPERTIES, PREPARATION AND APPLICATION The article deals with cellulose and cellulose fibres, particularly as an alternative for synthetic fibres in polymer matrixes. Basic characteristics, preparation and main advantages/drawbacks in the processing and application of cellulose fibres are presented. The effects of UV irradiation on neat and β-nucleated isotactic polypropylenes have been studied at the molecular, morphological and microscopic levels. Commercially available isotactic polypropylene (PP) was modified by a specific β-nucleating agent based on N,N dicyclohexylnaphthalene-2,6-dicarboxamide. Compression-moulded plates were prepared from both starting (α-pp) and nucleated (β-pp) polypropylenes and exposed to UV-irradiation. The exposure time varied from 0 to 240 hours. Molecular degradation and the evolution of supermolecular structure were determined using infrared spectroscopy, wide-angle X-ray scattering and differential scanning calorimetry; surface cracking was observed by light microscopy. Lower molecular degradability was found in β-pp as compared to α-pp; an increase in crystallinity upon short-time exposure followed by crystallinity decrease with prolonged exposure was detected in both samples. The relative β-phase content within the crystalline portion of β-pp remained stable during UV irradiation under given irradiation conditions. Re-melting experiments have shown that the crystallization ability of both α-pp and β-pp markedly decreased with exposure time. Lower degradability of β-pp as compared to α-pp has been ascribed to higher light absorbance resulting from the specific morphology of β-pp. Ondrej Brejka*, Štefan Krivoš, Katarína Folvarčíková Research Institute for Man-Made Fibres, Join-Stock Company, Štúrova 2, Svit, Slovakia * 16 BLACK POLYESTER MASTERBATCHES The results of determination of the effect of polyester black masterbatch composition on final application properties are presented in this work. On the base of mathematic evaluation using polynomial regression of measured values of viscosity and filterability, the optimum masterbatch composition consisting of carbon black, PBT and PET polymers and suitable dispersant was found. SECTIONS Personal News Book Reviews Conferences and Exhibitions New Patents Technical and Economic News Novel Materials and Technologies Machinery and Equipment News Waste Recycling Briefly... 64

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 3 květen 2011. world of innovation. www.wittmann-group.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 3 květen 2011. world of innovation. www.wittmann-group. Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 3 květen 2011 world of innovation www.wittmann-group.cz Kolín, květen 2011 Vážení obchodní přátelé, na základě naší dlouholeté

Více

Nano 02. National Conference

Nano 02. National Conference Nano 02 National Conference organised by Czech Society for New Materials, Nanoscience and Nanotechnology Section and Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Scientific Committee

Více

Veletrh pracovních příležitostí 2013

Veletrh pracovních příležitostí 2013 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Veletrh pracovních příležitostí 2013 katalog firem http://projekty.upce.cz/parprochem/ OBSAH Úvod 3 Anyx, s.r.o. 7 ACE Trade, s.r.o. 8 Brenntag CR, s.r.o.

Více

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři XVII 2007 8 Nové šatny u sportovní haly Studentka VUT uspěla v soutěži krásy Solární elektromobil přijel na VUT Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři Obsah 3... NÁŠ ROZHOVOR: ING. ZBYNĚK KADLEC

Více

Tribotechnické informace maziva oleje technologické kapaliny str. 23 38. Nová řada nástrojů High Qline

Tribotechnické informace maziva oleje technologické kapaliny str. 23 38. Nová řada nástrojů High Qline TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LISTOPAD 2012 28 Kč 1 EUR Nová řada nástrojů High Qline Nízkouhlíková ekonomika vyžaduje revoluci v energetice Temná stránka elektromobility? Hi-tech ve

Více

Přichází projekt. kousek můj STRANA 22. Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence

Přichází projekt. kousek můj STRANA 22. Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze tak na tomhle je kousek můj ROZHOVOR s prorektorem Františkem Vejražkou STRANA 4 Přichází projekt Tripod - odpověď ČVUT na transfer technologií

Více

Praha a odpady. Nástěnný plánovací kalendář 2005. odpad měsíce BRKO

Praha a odpady. Nástěnný plánovací kalendář 2005. odpad měsíce BRKO CENA 66 KČ 2005 1 odpad měsíce BRKO Bioodpady a POH Bioodpady z měst a obcí Separace BRKO v Bílině Proviantní odpad Ekonomika sběru bioodpadů téma měsíce EMS Systémy environmentálního managementu EMS a

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ

PROCAST/QUIKCAST 11 12/2011 NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ Slévárenství č. 11 12 / 2011 11 12/2011 PROCAST/QUIKCAST Vady odlitků NUMERICKÁ SIMULACE SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ MECAS ESI s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, Česká republika tel.: +420 377 432 931, e-mail:

Více

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Technologie Medicínská výroba zpracování plastů květen 2013 Halogen-free bez omezení! Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Inovační inženýrské termoplasty od společnosti Ticona, jako

Více

3/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

3/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 3/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji Strojaři mají BUDOUCNOST. Kde je ale vzít? > 6: Pavel Novosad: Chci, aby strojírenství žilo a bylo zdravé > 10: Podpora podnikání:

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o. Výroční zpráva 2007 UNIPETROL RPA, s.r.o. Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 5 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 6 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 7 5. OČEKÁVANÝ

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Výroční zpráva o činnosti 2014 www.fs.tul.cz Obsah 1 Úvod 1 2 Struktura fakulty 3 2.1 Orgány fakulty 2.2 Struktura fakulty 2.3 Personální struktura fakulty

Více

ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE. Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014. Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ

ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE. Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014. Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014 Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav skla a keramiky

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 40 Číslo 3 H 2 C H 3 C N OH HO N CH 3 CH 2 H 3 C HOOC N NH CH 3 COOH Obsah Chemické listy 2009, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2009 ÚVODNÍK 371 ZAHRADA Fotoelektronová

Více

Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou

Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze II 2007 Kdo chce kopat první ligu, musí mít k tomu schopné hráče Rozhovor s profesorem karlem Matějkou STRANA 4 něco jiného je stavět parlament

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 5 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS 19. VEDOUCÍ SVĚTOVÝ VELETRH PRO KOMPONENTY, SYSTÉMY A NASAZENÍ OPTICKÝCH TECHNOLOGIÍ LIGHT AT WORK Využijte již nyní výhody online registrace zlevněných

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

Textilní zpravodaj. listopad 2008. VÚB a.s. 3. číslo II. ročník. Odbor poradenství a informačních služeb

Textilní zpravodaj. listopad 2008. VÚB a.s. 3. číslo II. ročník. Odbor poradenství a informačních služeb Textilní zpravodaj listopad 2008 3. číslo II. ročník Průřezový výstup odborných informací ze znalostní databáze a dalších informačních zdrojů VÚB a.s. VÚB a.s. Odbor poradenství a informačních služeb za

Více

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A LABORATORNÍ PRAXE WWW.CHEMAGAZIN.CZ 2 ROČNÍK XXV (2015) TÉMA VYDÁNÍ: KAPALINY Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv Určení optimální

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

fakulta DOPRAVNÍ SLAVÍ PATNÁCT LET!

fakulta DOPRAVNÍ SLAVÍ PATNÁCT LET! tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze I 2008 fakulta DOPRAVNÍ SLAVÍ PATNÁCT LET! Trans it! odhalil talenty aplikovaného výzkumu STRANA 7 Dnešní moderní dopravní prostředek musí

Více

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1. 2 obsah str. Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.5 Poradní orgány vedení fakulty 9 2. Studijní a pedagogická

Více