Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

2

3 Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé neštovice) Jiné se objevily jako nákazy nové HIV/AIDS, SARS-Co, MERS-Co, Ptačí chřipka H5N1 Obrovské potenciální riziko spočívá v rezistenci

4 Epidemický proces Šíření infekčních nemocí v lidské populaci Má své zákonitosti Zdroj původce nákazy Cesta přenosu Vnímavý jedinec, populace

5 Zdroj původce nákazy Člověk, zvíře 1. Klinicky nemocný příznaky onemocnění Typické příznaky Atypické příznaky 2. Nosič Asymptomatická (bezpříznaková) forma, nosič v inkubační době, nosič v rekonvalescenci, chronický nosič

6 Cesta přenosu 1. Přímá cesta přenosu Přímý kontakt (dotek, líbání, pohlavní styk) Kapénková nákaza Transplacentární přenos Pokousání, poškrabání zvířetem

7 Cesta přenosu 2. Nepřímá cesta přenosu Přenos vehikuly voda, potraviny, mléko.. Přenos předměty Přenos vektory Přenos vzduchem Biologický materiál

8 Vnímavý jedinec Vnímavý=nechráněný=nesetkal se s nákazou přirozeně, nebyl očkován Při obraně organismu se uplatňují obrané mechanismy: 1. neporušená kůže, HCL v žaludku, řasinkový epitel v dýchacích cestách, tvorba hlenu 2. Nespecifická imunita 3. Specifická imunita

9 Vnímavý jedinec Nespecifická imunita, vrozená nezáleží na předchozím styku s antigenem fagocytóza, interferon, komplement Specifická imunita, získaná v průběhu života záleží na předchozím styku s antigenem Dělí se : 1. Humorální zajišťovaná protilátkami ( B lymfocyty), 5 tříd portilátek IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, průkaz vyšetření krve na specifické protilátky 2. Celulární T lymfocyty ( TBC), průkaz přecitlivělost pozdního typu, tuberkulínový test

10 Specifika dle zaměření 1. Zdroj přenosu Opatření k zamezení šíření Diagnostika léčba izolace, ( utracení chovů), likvidace bezcenných předmětů

11 Opatření k zamezení 2.Cesta přenosu obrovské spektrum možností Kapénková nákaza Pokousání, poškrabání zvířetem Transplacentární přenos Pohlavní styk Dotyk Líbání, sliny šíření

12 Opatření k zamezení šíření Potraviny Voda Mléko Předměty Vektor Vzduchem Biologický materiál krev, moč, stolice, mozkomíšní mok, hnis...

13 Vnímavost populace Rozdělení očkování Pravidelné očkování dětí podle očk. kalendáře (difterie, tetanus, pertuse, VHB, polio, hemofilové infekce, zarděnky, spalničky, příušnice) Zvláštní zdravotníci exponovaní riziku infekce (VHB, VHA, vzteklina) Mimořádné v mimořádných situacích Očkování při úrazech a nehojících se ranách tetanus Očkování na žádost fyzické osoby očkování do zahraničí VHA, žlutá zimnice očkování jiná KE, chřipka, pneumokokové infekce

14 Aktuality v očkování Změny v legislativě Změny v distribuci vakcín Změny v úhradách vakcín Registrace nových očkovacích látek

15 Legislativa Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem - 1. novelizace vyhláškou č. 65/2009 Sb., ze dne novelizace vyhláškou č. 443/2009 Sb., ze dne novelizace vyhláškou č. 299/2010 Sb., ze dne

16

17 Vyhláška o očkování 1. novelizace Změna přeočkování proti tetanu přesun do věku 10 let a zároveň očkování proti tetanu+záškrtu+černému kašli+dětské obrně Změna očkování proti tetanu přeočkování v 25 letech Zrušeno přeočkování proti TBC ve věku 11 let 2. novelizace Změna terminologie sezónní chřipka

18 Vyhláška o očkování 3. novelizace Zrušeno plošné očkování proti TBC u novorozenců, nahrazeno selektivním očkováním u indikovaných dětí (dětí v riziku) Posun očkování hexavakcínou z 13. týdne na 9. týden věku Zrušeno pravidelné očkování proti chřipce u klientů LDN a v domovech pro seniory zůstalo pouze očkování proti pneumokokům U očkování proti VHB přidána indikace: u osob zařazených do rekvalifikačních kurzů nebo manipulujících s nebezpečným odpadem

19

20 Emerging, reemerging diseases Úspěchy v kontrole infekčních chorob 1. Objevy v mikrobiologii, diagnostice a léčbě 2. Eradikační programy 3. Vývoj a použití vakcín 4. Pokroky v genetice 5. Zlepšování hygienické standardu Mohou vést k mylným závěrům!!!

21 Nové hrozby 80. léta 20 stol. HIV/AIDS 1992 Cholera O139 v Bengálském zálivu 1994 mor v Indii, na Madagaskaru 90. léta 20.století Ebola v Západní Africe Rozpad SSSR epidemie záškrtu a dalších chorob Od konce 90.let 20. stol obava z pandemie chřipky Mírné pásmo Evropy a Ameriky enceph. V. West Nile ( do té doby pouze v Africe)

22 Nové hrozby V posledních 30 letech v tropech a subtropech rozšiřuje horečka dengue ( vzplanutí ve velkých epidemiích a nárůst počtu případů s hemoragickou formou. V jihoamerických oblastech žlutá zimnice ( nebyla zde od 60. let minulého století) 2003 epidemie SARS

23 Nové hrozby Aktivita MERS-CoV pokračuje sporadickými výskyty. Od dubna 2012 je celkem evidováno 955 laboratorně potvrzených případů nákazy, z toho 386 osob onemocnění podlehlo. V roce 2014 by l Egypt společně s Kambodžou nejzasaženější zemí. Epizootická ohniska stejně jako lidské případy se vyskytují mimo navštěvované turistické lokality.

24 Aviární chřipka A (H7N9) Podle poslední zprávy z ECDC je od března 2013 evidováno celkem 458 laboratorně potvrzených případů nákazy včetně 177 úmrtí.

25 Současná epidemie Eboly Podle posledních dostupných údajů Světové zdravotnické organizace (SZO) ze dne 7. ledna 2015 je v státech západní Afriky s přetrvávajícím intenzivním plošným šířením nákazy (Guinea, Libérie, Sierra Leone) evidováno celkem případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) onemocnění hemoragickou horečkou Ebola, včetně úmrtí. Geografická distribuce pravděpodobných a potvrzených nových a celkových případů onemocnění Ebolou v Guineji, Libérii, Mali a Sieře Leone

26 Současná epidemie Eboly

27 SARS -Co Koronaviry jsou obalené jednořetězcové (+) RNA viry, dlouhodobě známé jako původci infekcí u člověka i zvířat. Ve veterinární sféře jsou koronaviry vážnými patogeny, které způsobují např. průjmová onemocnění prasat, u drůbeže mohou způsobit infekční bronchitidu, jsou původci onemocnění skotu, psů, koček i myší. Po dlouhou dobu představovaly koronaviry především veterinární problém, avšak v 60. letech byly popsány první koronaviry způsobující především onemocnění lidí (OC43 a 229E), především onemocnění horních cest dýchacích, obecně kvalifikované jako nemoc z nachlazení- common cold. V roce 2003 se objevil nový závažný patogen ze skupiny koronavirů SARS coronavirus. Důslednými protiepidemickými opatřeními se podařilo šíření tohoto agens zastavit a v tuto chvíli není nikde na světě aktivní. Pandemie SARS coronaviru si vyžádala 8096 nemocných a celkem 774 úmrtí (case fatality rate 9,6%). Dále byly popsány další dva noví zástupci koronavirů NL63 v roce 2004 a HKU1 v roce 2005 původce pneumonií u několika pacientů v Hong Kongu.

28 Nový SARS-Co večer hlásil web PROMED fatální případ pneumonie spojené se selháním ledvin u 60 letého muže v Jeddahu (Saudská Arábie). Post mortem vyšetřená plicní tkáň byla pozitivní na přítomnost koronaviru (pancoronavirus), ostatní testovaná agens byla negativní (chřipka, parachřipka, enteroviry, adenoviry). Výsledek vyšetření potvrzen HPA (Health Protection Agency) v Londýně kontaktovala WHO Euro a hlásila identifikaci podobného viru u obyvatele Kataru, u kterého se objevily respirační příznaky 3.9. Byl v Kataru hospitalizován a 7.9. u něj rozvinuly příznaky renálního selhávání. Následně byl pacient transportován do Velké Británie. Vzorky odebrané z horních cest dýchacích byly vyšetřeny na chřipku A a B, lidský metapneumovirus, koronaviry OC43, 229E, SARS coronavirus a NL63 coronavirus, vše s negativním výsledkem. Dne byly dva vzorky z dolních cest dýchacích pozitivní pan-koronavirální metodou a ve spolupráci s prof. Fouchierem (Erasmus univerzity, Holandsko) byla potvrzena 99,5% shoda s virem od pacienta z Jeddahu. Dále je zpětně šetřen případ úmrtí ženy (v anamnéze měla chronické kardiální obtíže), která zemřela v UK. Úmrtí předcházela respirační nákaza, známky renálního selhávání (srpen 2012) a pozitivní cestovní anamnéza do Saudské Arábie. Od této pacientky nebylo možné zpětně vyšetřit žádné vzorky. Mezi zdravotnickým personálem, který nemocné ošetřoval, nejsou zatím zaznamenány žádné známky infekce.

29 Další nebezpečné nákazy Pozvolna přibývá chlamydiových infekcí, mykoplazmatických, hepatotropní viry ( C)

30 Další nebezpečné nákazy Všechna agens zneužitelná jako BBP Antrax, Variola, HH Lassa, Ebola, Dengue, HH s renálním syndromem, Brucelóza, Mor, Cholera, Tularémie, Botulotoxin, Q horečka, TA, Ruská jaro-letní encefalitida, Stafylokoková enterotoxikóza, Úplavice, otrava toxinem Cl. Perfringens.

31 Antrax Vysoce nebezpečné onemocnění zvířat přenosné na člověka Forma kožní plicní, střevní Kožní f. v místě poranění papula, vesikula pustula, nebolestivý hemoragický vřed. Může vést k sepsi a purulentní meningitidě Smrtnost bez léčby 5-20%

32 Antrax Střevní f. kontaminovaná potrava, jako náhlá příhoda břišní Smrtnost % Plicní f.- inhalace spór, perakutní respirační selhání, horečka, šok, smrt do 24 hodin Smrtnost 80%

33 Antrax

34 Děkuji za pozornost

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat 8.4.2014 Jana Tichá Tetanus Klinika akutní onemocnění charakterizované ochrnutím kosterního svalstva. Křeče postihují nejprve obličejové svaly,

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE

MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE 1. Obecná bakteriologie Stavba bakteriální buňky, základní tvary bakterií, shlukování bakterií: Základní tvary bakterií: Shlukování bakterií: 1 Průkaz bakterií: mikroskopické

Více

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění diplomová práce Autor práce:

Více

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 262 České vydání Právní předpisy Svazek 55 27. září 2012 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ 2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012,

Více

Surveillance programy vybraných nákaz

Surveillance programy vybraných nákaz Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 6/2006 Surveillance programy vybraných nákaz Praha, prosinec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr. V. Bencko,

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní obor (kombinace) Geografie ZE -TV ŽIVOTNÍ ÚROVEN, EPIDEMIE A HYGIENICKÉ PROBLÉMY VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU STANDARD

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

ZDRAVOTNÍ TIPY PRO CESTOVATELE. Tyto rady Vám přináší Vaše centra

ZDRAVOTNÍ TIPY PRO CESTOVATELE. Tyto rady Vám přináší Vaše centra ZDRAVOTNÍ TIPY PRO CESTOVATELE Tyto rady Vám přináší Vaše centra Očkování a cestovní medicíny Avenier. Uvnitř brožury naleznete KONZULTAČNÍ KARTU pro bezplatnou konzultaci zdravotních rizik pro cestovatele.

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY - 1 Vypracovali: MUDr. V. Polanecký RNDr. B. Tůmová, DrSc. Předloženo: MZ ČR v listopadu 2000 (první znění plánu) MZ ČR v dubnu 2004 (aktualizace původního textu) Recenzovali: Epidemiologický odbor MZ

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS N.: E DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: EPID/OV- 1955/ 1.10.10 /12 VYŘIUJE: MUDr. Martinková, MUDr. Matlerová

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Aktuality a zajímavosti Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník

Aktuality a zajímavosti Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník 1 Studijní materiál speciál č. 8 Prosinec 2005 Aktuality a zajímavosti Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník Maďaři tvrdí, že vyrobí vakcínu proti chřipkové pandemii za 50 dnů V říjnu 2005 se objevila zpráva

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

Současný systém očkování v Armádě České republiky

Současný systém očkování v Armádě České republiky Současný systém očkování v Armádě České republiky Mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Pplk. MUDr. Radovan SMETANA Mjr. MUDr. Martina POKORNÁ Ústřední vojenský zdravotní ústav 1 Legislativní rámec Zákon č. 258/2000 Sb.,

Více

Mýty a omyly v očkování. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Mýty a omyly v očkování. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Mýty a omyly v očkování prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Mýty a omyly v očkování Úvod Očkování prožívá v posledních desetiletích nebývalý rozvoj. Přibývá nových vakcín, nových indikací k očkování a znalosti

Více

Cestování těhotných žen. Eliška Kolíbalová

Cestování těhotných žen. Eliška Kolíbalová Cestování těhotných žen Eliška Kolíbalová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Stále častěji se můţeme setkat s ţenami, které v těhotenství cestují. Teoretická část bakalářské práce se zabývá moţnými způsoby

Více