Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace"

Transkript

1 Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

2 Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané primárně hepatotropními viry - podobný klinický obraz -různí původci - není zkřížená imunita Dělení: Hepatitida A, B, C, D, E, G

3 Klinické projevy: 1. Inkubační doba 2. Prodromální příznaky - rozmanité -chřipkovité příznaky, dyspeptické obtíže, kloubní obtíže, vzácně - kožní a neurologické projevy

4 3. Klinické projevy - asymptomatická forma - ikterická forma 4. Rekonvalescence ikterus, tmavší moč, event. světlá stolice a pruritus, citlivá játra event. i slezina - anikterická forma - cholestatická forma - fulminantní forma (nekrotizující) dochází až k selhání jater a smrti - únavový syndrom - týdny - měsíce

5 Virová hepatitida A Původce RNA virus, rod Hepadnaviry citlivost: sterilizace vlhkým teplem, 5-10 min var, chlórové preparáty, kys. octová

6 VHA Zdroj a přenos přímý -fekálně orální cesta (osoba - osobě) nepřímý - kontaminovaná voda, potraviny - vznik epidemií (vzácně krev v době viremie) Vnímavost všeobecná po prodělané infekci celoživotní imunita

7 VHA Nakažlivost nejvyšší - 2 týdny před a 1 týden po klinické manifestaci Inkubační doba dnů Klinické projevy onemocnění má různě těžký průběh závažnost stoupá s věkem u dětí často asymptomaticky nepřechází do chronicity!!!

8 VHA Diagnóza anamnéza, klinické projevy laboratoř - přímo - elektronmikroskopické vyš. stolice (v praxi ne) - nepřímo - jaterní testy, serologie - anti HAV IgM (asi po dobu 6 měsíců) - anti HAV IgG (známka proběhlého onemocnění či postvakcinačně) epidemiologická dg. - stav v regionu, pátrání po zdroji, přenosu,...

9 VHA Léčba symptomatická, dieta, klidový režim Protiepidemická opatření opatření v místě výskytu nákazy - fekálie, voda, potraviny, dezinfekce pátrání po zdroji, přenosu a kontaktech izolace nemocného, hlášení zdravotnický dozor na 50 dnů od izolace posledního nemocného pasivní či aktivní imunizace kontaktů

10 VHA Výskyt celosvětově promořenost - rozvojové země - vysoká - rozvinuté země - nízká v ČR - zvyšuje se % vnímavé populace ---) příznivé pro vznik epidemií -vzrůstá počet onemocnění u rizikových skupin lidí a importovaných nákaz

11 VHA rizikové skupiny osob: cestovatelé do endemických oblastí (Rusko, JV Asie, Střední východ, Jižní Amerika) vojáci sociálně slabé skupiny obyvatel zdravotničtí pracovníci homosexuálové i.v. narkomani

12 Výskyt VHA v ČR (zdroj - EPIDAT) Absolutní počty Rok Počet případů

13 Výskyt VHA v ČR (zdroj - EPIDAT) Absolutní počty počet

14 VHA Preventivní opatření zdravotní výchova vysoká úroveň osobní a kolektivní hygieny zásobování nezávadnou vodou a potravinami kontrola dárců krve imunizace

15 --) pasivní VHA imunizace normální lidský imunoglobulin - preexpozičně - 0,02 ml/kg nástup účinku den po aplikaci účinnost 2-4 měsíce - postexpozičně - 0,02 ml/kg do 7. dne, opakovaně - 3 měsíční odstup - 0,06-0,12 ml/kg při expozici krví

16 VHA imunizace --) aktivní - preexpoziční -event. i postexpozičně rizikové osoby (přeruší se řetězec epidemie) několik vakcín od různých výrobců

17 VHA imunizace HAVRIX 1440 inaktivovaná virová vakcína pro dospělé aplikace i.m., m. deltoideus očkovací schéma: 0-6 až 12 měsíců imunita po 1 dávce: po 15 dnech >88 % nad 1 měsíc > 99 % doba trvání ochranného účinku let (pravděpodobně celoživotně)

18 Virová hepatitida B Původce DNA virus, tzv. Daneovo tělísko, rod Hepadnaviry citlivost - var do 2 min, peroxidy, chlorové preparáty, kys. peroctová virus není primárně cytopatogenní ---) poškození jater v důsledku imunoalterace

19 VHB Zdroj nemocný člověk nebo nosič Přenos parenterálně - krev - i.v. narkomani, zdravotníci, dialyzační a transfúzní centra - pohlavní styk - přenos matka - novorozenec 95 % se nakazí při porodu, 5 % intrauterině - riziko - tetováž, piercing

20 VHB Vnímavost všeobecná Nakažlivost - krev je infekční několik týdnů před začátkem prvních příznaků a po celou dobu akutního průběhu - infekciozita stoupá s vysokými hodnotami HBeAg - všechny osoby HBsAg + jsou potencionálně infekční x více infekční než HIV Inkubační doba dnů, průměr dnů

21 Klinické projevy těžší průběh než VHA --- u dětí mírnější, často asymptomatický - častý přechod do chronicity novorozenci 90-95% děti 1-5 let 25-50% v akut. stádiu dg. jen malá část --- dospělí VHB - 1/3 - asymptomatický průběh - 1/3 - anikterický průběh - 1/3 - typické příznaky -přechod do chronicity 1-10 %

22 VHB Diagnóza anamnéza, klin. projevy, laboratoř, epidemiologická dg. Laboratorní dg. založena na detekci antigenů - HBsAg, HBeAg, HBcAg protilátek - anti HBs anti HBe, anti HBc stanovuje se v krvi (jen HBcAg v játrech)

23 VHB laboratorní diagnostika HBsAg -začíná několik týdnů před začátkem klinického onemocnění - trvá do 6 měsíců pozitivita po 6 měs = chronická VHB HBeAg -začíná několik týdnů před začátkem klinického onemocnění - trvá do 4 měsíců vysoké hodnoty = vysoká nakažlivost HBcAg - vnitřní Ag, běžně se nevyšetřuje

24 VHB laboratorní diagnostika anti HBs - známka prodělaného onemocnění, úspěšné aktivní imunizace, po aplikaci hyperimunního globulinu (mizí za 3 měsíce po aplikaci) anti HBe - stádium rekonvalescence či klidové stádium chronické VHB anti HBc - IgM - akutní VHB, trvá do 6 měsíců IgG - po prodělané infekci DNA - metodou PCR - monitorování viremie

25 časový průběh markerů u akutní VHB Hladiny Ag a Ab anti HBc IgG anti HBc IgM HBsAg anti HBs HBeAg anti HBe měsíce ************ klin. příznaky

26 VHB Chronická virová hepatitida B aktivní - pozitivita - HBsAg, HBeAg, anti HBc IgM klidová - pozitivita - HBsAg, anti HBe Problém - HBeAg minus mutanty!!

27 VHB Léčba klidový režim, dieta, symptomatická th alfa interferon (u chron.) Protiepidemická opatření izolace na infekčním oddělení hlášení dezinfekce pátrání po zdroji a kontaktech vyšetření kontaktů do 3 dnů, pak 90 a 150 dnů zdravotnický dozor na 180 dnů od posledního onemocnění pasivní imunizace

28 VHB Výskyt celosvětově 300 mil. chronických nosičů vysoký výskyt - rozvojové země (Afrika, Asie) nízký výskyt - vyspělé země v ČR - asi 400 nemocných za rok

29 Výskyt v ČR (zdroj - EPIDAT) Akutní virová hepatitida B Absolutní počty Rok Počet případů

30 Výskyt v ČR (zdroj - EPIDAT) Akutní virová hepatitida B Absolutní počty Počet

31 Preventivní opatření VHB zdravotní výchova dodržování protiepidemických opatření v zdravotnických i nezdravotnických zařízeních imunizace vyšetřování dárců krve Informace Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, č.12, ročník Metodické opatření - Prevence virových hepatitid

32 --) aktivní VHB imunizace - stanoveno vyhláškou Vyhláška č.439/2000 o očkování proti infekčním nemocem Vyhláška č.30/2004, kterou se mění Vyhláška č.439/ v rámci pravidelného nebo zvláštního očkování - od roku 2001 zařazeno do očkovacího kalendáře - základní očkování!!!

33 ENGERIX B VHB imunizace rekombinantní vakcína (obsahuje purifikovaný povrchový Ag viru hepatitidy B) aplikace - i.m., m. deltoideus očkovací schéma - 3 dávky základní 0, 1,6 měsíců zkrácené - 0, 1, 2 měsíc či 0, 7, 21 dnů (4. dávka za 12 měsíců po 1. dávce)

34 VHB imunizace ENGERIX - B přeočkování 1 dávkou při poklesu protektivní hladiny protilátek protektivní hladina Ab >10 miu/ml protektivní efekt - základní schéma - 7. měsíc po 1 dávce >96% - schéma 0, 7, 21-1 měsíc po 3 dávce 76 % doba trvání ochranného účinku 4-5 let (pravděpodobně celoživotní imunita)

35 VHB imunizace TWINRIX kombinovaná vakcína proti hepatitidě A a B aplikace i.m., m.deltoideus očkovací schéma - 3 dávky 0, 1, 6 měsíců přeočkování - hepatitida B za 4-5 let - hepatitida A za let doba trvání ochranného účinku - dle přeočkování (pravděpodobně celoživotní imunita)

36 VHB imunizace --) pasivní HB imunoglobulin (vyšší % protilátek anti HBs) - aplikuje se v dávce 5 ml i.m. ihned po expozici HBV - sexuální partneři, poranění jehlou,.. -nejúčinnější je 48 hodin až 1 týden po expozici - protektivní efekt trvá 3-6 měsíců - u novorozenců HBsAg + matek po porodu 0,5-1 ml i.m.

37 Virová hepatitida C Původce RNA virus, celá řada genotypů Zdroj člověk Přenos parenterální - krev - i.v. narkomani (70-90 %) zdravotníci dialyzační a transfúzní centra - rizika - tetováž, piercing přenos sexuální a vertikální méně častý

38 VHC Vnímavost všeobecná popsány i opakované infekce HCV i při pozit. Ab Nakažlivost dlouhodobě u virémie a chronických infekcí infekčnost u anti HCV pozit. roste se stoupající ALT Inkubační doba dnů

39 Klinické projevy VHC v 75 % probíhá asymptomaticky chronicita - jestliže déle než 6 měsíců Komplikace v % chronická aktivní hepatitida v 5-20 % cirhóza (latence 20 let) v 1-5 % hepatocelulární Ca (latence 30 let)

40 VHC Diagnóza anamnéza, klinické projevy, epidemiologická dg. laboratoř - jaterní testy - anti HCV Ab - lze prokázat za 3-6 týdnů po nákaze - histologie Pozitivita anti HCV Ab neznamená imunitu, popsány opakované infekce VHC, pouze známka nákazy!!! Oproti anti HAV Ab, anti HBs Ab, které jsou protektivní!!

41 VHC Léčba symptomatická, dieta, klidový režim alfa interferon + ribavirin Protiepidemická represivní opatření izolace nemocného na infekčním oddělení hlášení zdravotnický dozor na dobu 150 dnů vyšetření kontaktů do 3 dnů, pak 30 a 90 dnů od posledního styku s nemocným Protiepidemická preventivní opatření jako u hepatitidy B kromě imunizace vakcína není k dispozici

42 VHC Výskyt celosvětově 170 mil. chronicky nemocných Výskyt v ČR (zdroj - EPIDAT) Akutní virová hepatitida C Absolutní počty Rok Počet případů

43 Výskyt v ČR (zdroj - EPIDAT) Chronická virová hepatitida C Absolutní počty Rok Počet případů

44 Výskyt akutní a chronické VHC v ČR zdroj - EPIDAT akutní chronická

45 Virová hepatitida D Původce defektní RNA virus, Delta agens pomnožuje se v přítomnosti viru hepatitidy B Epidemiologické charakteristiky parenterální typ hepatitidy

46 VHD Inkubační doba dnů Klinické projevy: v případě koinfekce - dvoufázový průběh v případě superinfekce - zvýšené riziko fulminantní formy, chronicity a cirhózy Diagnóza průkaz anti HDV Ab

47 Výskyt endemicky - Jižní Amerika, Afrika, Itálie, Rumunsko v ČR - minimálně Problematika VHD omezená účinnost interferonové th nutné testovat pacienta s VHB před zahájením interferonové th na VHD Prevence očkování proti hepatitidě B (chrání před infekcí delta virem)

48 Virová hepatitida E Původce RNA virus v zevním prostředí, ve vodě - vysoká odolnost Zdroj nemocný člověk

49 Přenos fekálně - orální cestou - přímo i nepřímo Inkubační doba dnů, nejčastěji kolem dnů Klinické projevy VHE podobné VHA --) % asymptomaticky --) dosud neprokázán přechod do chronicity!!!

50 VHE Diagnóza anamnéza, klinika, epidemiologická dg. laboratoř - anti HEV Ab (mizí do roka) Léčba symptomatická Protiepidemická opatření Výskyt viz. hepatitida A (kromě imunizace) geograficky - J a JV Asie, Rusko, Afrika, Stř. Amerika epidemie často spojeny s povodněmi v ČR se nevyskytuje, riziko importu

51 Virová hepatitida G Původce Zdroj VHG, 26 % podobnost s VHC člověk, rezervoár opice

52 VHG Přenos parenterální - především transfúzemi Inkubační doba?? - asi blízká ostatním parenterálním hepatitidám Klinické projevy velmi mírný průběh - téměř vždy anikterický popsána perzistence infekce i chronické nosičství

53 VHG Diagnóza PCR Léčba symptomatická, testován alfa interferon Protiepidemická a preventivní opatření viz. ostatní parenterální hepatitidy (kromě imunizace)

54 VHG Výskyt celosvětově častý výskyt duální infekce VHG u chronické VHB či VHC u narkomanů homosexuálů opakovaných příjemců krevních transfúzí

55 Děkuji za pozornost

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 Elecsys Hepatální markery Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 cobas stavebnicový koncept Flexibilní konfigurace - řešení šitá na

Více

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Volf V. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, Praha Souhrn Chronické hepatitidy u dětí a jejich

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp.

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU H-B-VAX (R) II 40 mikrogramů H-B-VAX (R) II (5 mikrogramů,

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Akutní hepatopatie (virové hepatitidy,

Více

58. Virus varicelly a herpes zoster

58. Virus varicelly a herpes zoster vypracovali: použito výpisků z 2.LF (zdroj Votava), Martina Panešová, Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Tereza Koňasová, Markéta Lorenzová, Petr Grenar, Zuzana Marvanová, Alexandra Pitáková, 3.LF, 2012 Otázky

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Poranění ostrým předmětem Bodná / řezná poranění Poranění nástrojem

Více

Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé

Více

Onemocnění virem hepatitidy C

Onemocnění virem hepatitidy C Onemocnění virem hepatitidy C informace pro pacienty MUDr. Václav Hejda Tato kniha byla vydána ve spolupráci s firmou 800 333 365 Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1 2006 www.cecko.cz OBSAH Úvod...2 1. Lidská

Více

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat 8.4.2014 Jana Tichá Tetanus Klinika akutní onemocnění charakterizované ochrnutím kosterního svalstva. Křeče postihují nejprve obličejové svaly,

Více

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Studijní materiál důchodce č. 113 Leden 2002

Studijní materiál důchodce č. 113 Leden 2002 1 Studijní materiál důchodce č. 113 Leden 2002 Co by epidemiologům nemělo ujít (Epidemie nvcj. Odolnost vůči infekci HIV. Novinky o chřipce. Očkování proti VH-B a vznik RS. Očkování novorozenců proti VH-B.

Více

Surveillance programy vybraných nákaz

Surveillance programy vybraných nákaz Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 6/2006 Surveillance programy vybraných nákaz Praha, prosinec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr. V. Bencko,

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek KRITÉRIA PRO VÝBĚR DÁRCŮ KRVE A JEJÍCH SLOŢEK

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek KRITÉRIA PRO VÝBĚR DÁRCŮ KRVE A JEJÍCH SLOŢEK Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne 12. 4. 2007 verze 5 (2012_01) Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních sloţek Při rozhodování o zdravotní způsobilosti

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA klinika, diagnostika, následky a předcházení nemoci Václav Chmelík Nemocnice České Budějovice a.s.

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA klinika, diagnostika, následky a předcházení nemoci Václav Chmelík Nemocnice České Budějovice a.s. KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA klinika, diagnostika, následky a předcházení nemoci Václav Chmelík Nemocnice České Budějovice a.s. Hradecké vakcinologické dny, 2. 11. 2007 Čím je pro nás klíšťová encefalitida? Problém:

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH M. KOLÁŘOVÁ SOUHRN Akutní průjmová onemocnění jso u celosvětovým problémem. Ročně je evidováno přibližně 3 5 mili ard případů akutního průjmu, který je následkem

Více

Současný systém očkování v Armádě České republiky

Současný systém očkování v Armádě České republiky Současný systém očkování v Armádě České republiky Mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Pplk. MUDr. Radovan SMETANA Mjr. MUDr. Martina POKORNÁ Ústřední vojenský zdravotní ústav 1 Legislativní rámec Zákon č. 258/2000 Sb.,

Více

POHLAVNÍ NEMOCI. od A do Z. základní informace 4. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

POHLAVNÍ NEMOCI. od A do Z. základní informace 4. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP POHLAVNÍ NEMOCI od A do Z základní informace 4. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP ČSAP 2006 Česká společnost AIDS pomoc Autoři: Vladimír Ondris Miroslav Hlavatý Recenze: Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. MUDr.

Více