Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 03 - Přihlašování a interní schránka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 03 - Přihlašování a interní schránka"

Transkript

1 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 03 - Přihlašování a interní schránka

2 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace nástroje REACH-IT 2.7, která se týká obchodních podmínek, potvrzování ových zpráv, odblokovávání uživatelského účtu, nastavování nového hesla, přiřazování kategorií ovým zprávám a upozorňování na ové zprávy. 2.0 Nové grafické rozvržení dokumentu. Aktualizace obrázků a odkazů. 1.1 Nový formát. Do této části přesunut částečně obsah části První verze Část 03 - Přihlašování a interní schránka Referenční číslo: ECHA-12-G-18-CS Datum vydání: duben 2014 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky, 2014 Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk: Toto je pracovní překlad dokumentu, který byl původně zveřejněn v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena oddělení pro komunikaci agentury ECHA Tento dokument je k dispozici v těchto 22 jazycích: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese Evropská agentura pro chemické látky Poštovní adresa: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finsko Adresa pro osobní návštěvu: Annankatu 18, Helsinki, Finsko

3 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec Obsah 1. ÚVOD POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ KROK ZA KROKEM První přihlášení Neúspěšné přihlášení Chybné informace Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo Odhlášení POKYNY K INTERNÍ SCHRÁNCE KROK ZA KROKEM Čtení zprávy Třídění zpráv Jiné složky než složka vnitřní schránky Message box Přesun zprávy Mazání zprávy Nastavení interní schránky Seznam obrázků Obrázek 1: Vítejte na domovské stránce nástroje REACH-IT... 6 Obrázek 2: Přihlašovací stránka... 6 Obrázek 3: Stránka pro zadání nového hesla... 7 Obrázek 4: Obchodní podmínky... 8 Obrázek 5: Neověřená ová adresa... 8 Obrázek 6: Stav ověření ové adresy... 9 Obrázek 7: Neověřená ová adresa... 9 Obrázek 8: Domovská stránka Vaší společnosti Obrázek 9: Nastavení nového hesla odblokování účtu Obrázek 10: Bezpečnostní otázka Obrázek 11: Nové heslo Obrázek 12: Žádost o zapomenuté heslo uživatelské jméno Obrázek 13: Žádost o zapomenuté heslo bezpečnostní otázka Obrázek 14: Žádost o zapomenuté heslo potvrzení Obrázek 15: Horní panel nástroje REACH-IT - Odhlášení Obrázek 16: Stránka pro odhlášení Obrázek 17: Interní schránka Obrázek 18: Stránka s interní schránkou Obrázek 19: Stránka se čtením zprávy Obrázek 20: Stránka s tříděnými zprávami Obrázek 21: Používaná složka je vždy označena tučně Obrázek 22: Přesun zprávy do složky organizace výběr zpráv... 18

4 4 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Obrázek 23: Přesun zprávy do složky organisation (organizace) Obrázek 24: Stránka pro smazání zpráv Obrázek 25: Stránka se složkou smazaných zpráv Obrázek 26: REACH-IT - Horní panel Možnosti Obrázek 27: Stránka možností uživatele (User Preferences)... 20

5 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec ÚVOD Příručka pro průmyslového uživatele je referenční příručka, která průmyslovým uživatelům popisuje, jak mohou předkládat a prohlížet údaje v nástroji REACH-IT. S postupným vývojem nástroje REACH-IT budou vydávány další doplňující a aktualizované části této příručky pro průmyslového uživatele, které budou k dispozici na internetové stránce agentury ECHA. Předtím, než uživatel začne používat tuto část 3 (přihlašování a interní schránka), důrazně se doporučuje, aby si nejprve přečetl část 1 Seznámení s nástrojem REACH-IT, která se podrobněji zabývá následujícími tématy: Struktura této příručky pro průmyslového uživatele Zásady použité pro ikony, text, tlačítka, odkazy atd. Základní informace o nástroji REACH-IT a jeho souvislost s internetovou stránkou a aplikací IUCLID 5 Jak získat další podporu Následující části této příručky pro průmyslového uživatele obsahují pokyny, jak krok za krokem provést úkoly, které jsou požadovány pro předložení údajů podle nařízení REACH. 2. POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ KROK ZA KROKEM Kroky pro přihlášení popsané v části 3 se týkají všech uživatelů vytvořených po zapsání (Sign-up), tj. vytvořených vůbec prvním uživatelem, správcem účtu společnosti (který má funkci administrátora). Přihlášení prováděné prvním uživatelem je popsáno v části 2 (zápis a správa účtu). Přihlášení je prvním předpokladem přístupu k údajům/zprávám, které jsou vytvořeny a uchovávány v nástroji REACH-IT. 2.1 První přihlášení Otevřete úvodní ovou zprávu <Welcome to REACH-IT>, kterou jste obdrželi do své externí schránky a která obsahuje pokyny k zahájení práce s aplikací. Přejděte na internetovou stránku nástroje REACH-IT na https://reach-it.echa.europa.eu/. Otevře se stránka Vítejte na stránce nástroje REACH-IT (Obrázek 1). Klikněte na <login>.

6 6 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Obrázek 1: Vítejte na domovské stránce nástroje REACH-IT Otevře se přihlašovací stránka (Obrázek 2). Vložte <User ID>, <Password> uživatele a text, který se zobrazuje v rámečku CAPTCHA na obrazovce. Všechna pole jsou povinná a jsou označena *. Obrázek 2: Přihlašovací stránka Své číslo <User ID> a své jednorázové heslo <Password> obdržíte od správce společnosti (podrobné vysvětlení úloh a definice viz část 1) na ovou adresu mimo systém REACH-IT. Při prvním přihlášení Vás systém vyzve, abyste si změnili své heslo (Obrázek 3). Vyplňte následující povinná pole (*): <Password>: uveďte nové heslo a dodržte přitom bezpečnostní pokyny. <Re-type password>: potvrďte své nové heslo.

7 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec <Security question>: zvolte bezpečnostní otázku z otázek nabízených v seznamu. Bude použita v případě, že zapomenete své heslo a budete o něj muset požádat. <Your answer>: uveďte odpověď na otázku. Obrázek 3: Stránka pro zadání nového hesla Pro potvrzení své volby klikněte na <Save password>. V tuto chvíli přestane platit heslo, které jste použili předtím. Po klepnutí na ikonu <Save password> se otevře stránka <Terms and Conditions> s obchodními podmínkami (Obrázek 4). Obchodní podmínky, které vysvětlují způsob komunikace mezi agenturou ECHA a vámi, si prosím pečlivě přečtěte. Pokud s obchodními podmínkami souhlasíte, klepněte na tlačítko <Accept>. Klepnutím na tlačítko <Reject> proces vytváření účtu zrušíte a k nástroji REACH-IT nezískáte přístup. Pokud agentura ECHA obchodní podmínky změní, po nabytí účinnosti musí nové znění podmínek přijmout všichni uživatelé při prvním přihlášení do nástroje REACH-IT. Aktuálně platné znění obchodním podmínek je zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA na adrese Rozhodnutí a ostatní důležitá sdělení, například rozhodnutí o registraci nebo žádosti o uvedení informací, bude agentura ECHA zasílat pouze prostřednictvím nástroje REACH-IT. Tato sdělení se zasílají do interní schránky aplikace. Doručení nastává okamžikem otevření zprávy. U všech zpráv se předpokládá fikce doručení sedm kalendářních dnů ode dne odeslání. Datem doručení začínají běžet příslušné lhůty, a to i u neotevřených zpráv.

8 8 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Ve výjimečných případech začíná lhůta běžet již okamžikem odeslání zprávy. Jedná se o tyto případy: - rozhodnutí o neúplné registraci a o dokumentaci PPORD - námitky agentury vůči alternativnímu chemickému názvu na etiketě nebo v bezpečnostním datovém listu - žádosti o sdělení informací o sporech o sdílení údajů - žádosti o vyjádření vyplývající z návrhu na změnu návrhu rozhodnutí - sdělení na základě žádosti o přístup k dokumentům, které se mohou týkat vaší společnosti. Obrázek 4: Obchodní podmínky Po potvrzení souhlasu se zněním obchodních podmínek se otevře stránka pro neověřenou e- mailovou adresu. Obrázek 5: Neověřená ová adresa

9 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec Zůstaňte přihlášeni v nástroji REACH-IT, a než klepněte na tlačítko <ok>, otevřete si e- mailovou zprávu, která obsahuje odkaz a pokyny k potvrzení ové adresy. - ovou adresu potvrdíte klepnutím na odkaz v ové zprávě. Při potvrzování e- mailové adresy klepnutím na přiložený odkaz musíte být k nástroji REACH-IT přihlášeni pod uživatelským jménem, které je uvedeno v ové zprávě. - Odkaz se otevře v novém okně a zobrazí údaje o stavu ověřování ové adresy. Při úspěšném ověření můžete nové okno zavřít. Obrázek 6: Stav ověření ové adresy Následně se vraťte na stránku pro neověřenou ovou adresu a klepněte na tlačítko ok. Obrázek 7: Neověřená ová adresa Po úspěšném ověření ové adresy se otevře domovská stránka Vaší společnosti v nástroji REACH-IT (Obrázek 8).

10 10 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Obrázek 8: Domovská stránka Vaší společnosti Od této chvíle můžete začít pracovat v nástroji REACH-IT pomocí výběru příslušné funkce v menu nalevo. Dostupné funkce vyplývají z Vašeho uživatelského profilu a typu společnosti (podrobnosti jsou uvedeny v části 1 seznámení s nástrojem REACH-IT). 2.2 Neúspěšné přihlášení Chybné informace Pokud vložíte chybné přihlašovací informace, nástroj REACH-IT Vás vyzve, abyste učinili další pokus. Uživatel, který při přihlašování desetkrát zadá špatné heslo (a nebude postupovat podle pokynů k nastavení nového hesla), bude zablokován. Pokud jste heslo zapomněli, ale znáte svoje uživatelské jméno i odpověď na bezpečnostní otázku (tu jste zadali při prvním přihlášení do nástroje REACH-IT), o nové heslo, případně i o odblokování účtu můžete požádat podle níže uvedených pokynů. Pokud si uživatelské jméno nebo odpověď na bezpečnostní otázku nepamatujete, nebo jste na otázku třikrát odpověděli špatně, nebo byl Vaše účet zablokován z jiného důvodu než kvůli neúspěšným pokusům o přihlášení, spojte se prostřednictvím internetového formuláře REACH- IT se správcem Vašeho právního subjektu pro nástroj REACH-IT, nebo jste-li jediným správcem Vy, s pracovníky zákaznické podpory agentury. Pokyny k nastavení nového hesla a odblokování uživatelského účtu: - Jděte na stránku pro přihlášení do nástroje REACH-IT a klepněte na odkaz Forgot your user ID or password? (Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo). - Zadejte uživatelské jméno a text v rámečku a klepněte na tlačítko Submit (Odeslat).

11 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec Obrázek 9: Nastavení nového hesla odblokování účtu Odpovězte na bezpečnostní otázku a klepněte na tlačítko Submit. Obrázek 10: Bezpečnostní otázka Při správné odpovědi se zobrazí potvrzení o odeslání nového hesla na ovou adresu Vašeho uživatelského účtu nástroje REACH-IT. Obrázek 11: Nové heslo Zaslané heslo je jednorázové. Při dalším přihlášení do nástroje budete požádáni o změnu hesla. Pozn.: Z bezpečnostních důvodů nikdy své heslo k účtu nástroje REACH-IT nikomu neposílejte, a to ani Evropské agentuře pro chemické látky. Jako prevenci proti zablokování uživatelského účtu doporučujeme, abyste se nejdříve seznámili s pokyny na adrese

12 12 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 it/sign-up. Tato stránka obsahuje všechny potřebné informace o úkonech nutných k odblokování uživatelského účtu Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo Pokud jste své heslo zapomněli, můžete v nástroji REACH-IT požádat o nové heslo. Klikněte na odkaz <Forgot your user ID or password?> na přihlašovací stránce (Obrázek 2). Otevře se stránka <Request lost password> (Obrázek 12). Zadejte své uživatelské jméno (*) a klikněte na <Submit>. Obrázek 12: Žádost o zapomenuté heslo uživatelské jméno Odpovězte na bezpečnostní otázku <Security question> (Obrázek 13) a klikněte na <Submit>. Otevře se potvrzovací stránka (Obrázek 14). Obrázek 13: Žádost o zapomenuté heslo bezpečnostní otázka

13 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec Obrázek 14: Žádost o zapomenuté heslo potvrzení Pro opuštění této stránky klikněte na <OK>. Systém REACH-IT Vás přesměruje na přihlašovací <Login> stránku. Systém REACH-IT pro správce účtu společnosti automaticky vygeneruje požadavek na zrušení hesla. Jinou možností je bez použití nástroje REACH-IT kontaktovat přímo svého správce společnosti. Jakmile bude heslo zrušeno, nástroj REACH-IT zašle na Vaši běžnou ovou adresu nové jednorázové heslo. Po jeho obdržení se musíte přihlásit tak, jak je popsáno v odstavci o prvním přihlášení (oddíl 2.1). 2.3 Odhlášení Pro ukončení práce s nástrojem REACH-IT a pro jeho opuštění klikněte na <Logout> v horním panelu. Obrázek 15: Horní panel nástroje REACH-IT - Odhlášení Otevře se stránka <Logout> pro odhlášení (Obrázek 16). Potvrďte svou volbu kliknutím na <Logout>. Obrázek 16: Stránka pro odhlášení V horním panelu můžete též aktualizovat podrobnosti o sobě jako uživateli (klikněte na svůj vlastní odkaz a nastavte také své <Preferences> (viz oddíl 3.4 níže). 3. POKYNY K INTERNÍ SCHRÁNCE KROK ZA KROKEM Všichni uživatelé nástroje REACH-IT (uživatelé úrovně 1 až 3) mají svou vlastní složku interní schránky Message Box, ze které mají přístup k interním zprávám posílaným nástrojem REACH-IT. Zprávy mohou být adresovány jednotlivému uživateli, skupině uživatelů (uživatelům se stejnou úlohou) nebo všem uživatelům stejné organizace. Existují dvě varianty zaslání zprávy: hromadné (Party) a jednotlivé (User). - Při hromadném zaslání je zpráva odeslána do schránky všech uživatelů daného právního subjektu:

14 14 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: Při jednotlivém zaslání je zpráva odeslána pouze do interní schránky jednoho konkrétního uživatele. Obecně lze říci, že jednomu uživateli se zasílají zprávy, jež se týkají podání, s výjimkou zpráv, jež se týkají fakturace, které se zasílají hromadně. Všechny ostatní zprávy mají nastaveno hromadné zasílání. Interní schránka v nástroji REACH-IT je pro majitele uživatelského účtu velmi důležitá, protože se do ní zasílají rozhodnutí a zprávy agentury a další důležité informace. Všichni uživatelé nástroje REACH-IT musí mít vlastní interní schránku, do které dostávají zprávy, které jsou určeny pouze jim, nebo celé jejich organizaci. Pro svůj důvěrný charakter se neposílají standardním em. Nástroj REACH-IT představuje jediný komunikační kanál, kterým agentura ECHA doručuje uživatelům rozhodnutí a veškerá jiná sdělení. Veškerá tato korespondence se doručuje do interní schránky v nástroji REACH-IT. Z tohoto důvodu uživatelům doporučujeme, aby si nastavili upozorňování na doručené zprávy, aby se do nástroje pravidelně přihlašovali a kontrolovali si doručenou poštu. Datem doručení rozhodnutí či jiného sdělení je datum zpřístupnění korespondence na uživatelském účtu REACH-IT dané organizace. V nástroji REACH-IT existují dva druhy zpráv, a tedy i dva druhy interních schránek podle druhu zprávy: Obrázek 17: Interní schránka Interní schránka pro zprávy, na které musí adresát reagovat ( Action Required ): Do této interní schránky se doručují zprávy, které od adresáta-společnosti požadují provedení úkonu (např. faktura k zaplacení, žádost o opravu podání nebo jeho opakované zaslání), a zprávy s mimořádně důležitým obsahem (např. při vydání rozhodnutí o přidělení čísla jednacího danému podání). Interní schránka pro zasílání zpráv, jež po adresátovi požadují určitý úkon, obsahuje o dva

15 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec sloupce více než všeobecná interní schránka ( General ). Sloupec stavu podnikové zprávy může nabývat těchto tří hodnot: Nepřečteno (Unread): zprávu si žádný uživatel společnosti nepřečetl, přičemž od vytvoření zprávy dosud neuplynulo 7 celých kalendářních dnů. Přečteno (Read): zprávu si přečetl nejméně jeden uživatel společnosti nepřečetl, přičemž od vytvoření zprávy dosud neuplynulo 7 celých kalendářních dnů. Fikce doručení (Considered read, považováno za doručené): od vytvoření zprávy uplynulo 7 celých kalendářních dnů a zprávu si dosud nikdo nepřečetl. Zprávy se stavem fikce doručení budou tento stav mít i po přečtení. Sloupec Company read date (přečteno dne) označuje datum a čas, kdy byla daná zpráva poprvé otevřena. U zpráv se stavem fikce doručení se ve sloupci přečteno dne zobrazí datum a čas 7 celých kalendářních dnů po vytvoření zprávy. Pozor, sloupce Company message status (stav podnikové zprávy) a přečteno dne neoznačují, zda začala běžet zákonná lhůta. V některých případech začne lhůta běžet okamžikem doručení do nástroje REACH-IT bez ohledu na to, že stav fikce doručení nastává uplynutím sedmi celých kalendářních dnů. Tyto případy jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Všeobecná interní schránka: Do všeobecné interní schránky se doručují ostatní zprávy, které mají spíše informativní charakter (např. oznámení o tom, že podání vyhovuje stanoveným podmínkám, oznámení o změně role uživatele ze strany správce apod.). Složka Message Box obsahuje všechny příchozí zprávy, dokud nejsou přesunuty do jiné z následujících podsložek: osobní složka User folder, která může obsahovat zprávy určené přímo danému uživateli (ale také zprávy související s jeho/její úlohou), složka organizace Organisation folder, která může obsahovat kopii zpráv určených pro jeho/její stranu, složka úlohy Role folder, která může obsahovat kopii zpráv určené pro jeho/její úlohu. Tyto standardní složky mají uživateli pomoci třídit a archivovat zprávy. Jsou pro všechny uživatele shodné a nelze je přejmenovat. 3.1 Čtení zprávy Po přihlášení vyberte v levém menu Message Box (Obrázek 18) a klikněte na prohlížení zpráv <View my messages>.

16 16 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Obrázek 18: Stránka s interní schránkou Standardně se v interní schránce zobrazují nejnovější zprávy nahoře (sestupné řazení). Pro zobrazení obsahu zprávy klikněte na odkaz < Show> ve sloupci Details : text zprávy se ukáže pod příslušným řádkem (Obrázek 19). Obsah zprávy také uvádí, kdo zprávu přečetl. Když zprávu poprvé otevřete, její status o přečtení Read (třetí sloupec) se změní z No na Yes, což značí, že tato zpráva již byla alespoň jednou zhlédnuta. Údaje Company message status a Company read date se zobrazují i agentuře. Obrázek 19: Stránka se čtením zprávy Aby se skryl obsah zprávy, klikněte na odkaz <Hide> Třídění zpráv Pro třídění zpráv klikněte na nadpis sloupce, kde se zobrazí znak nebo podle vzestupného či sestupného řazení (Obrázek 20).

17 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec Obrázek 20: Stránka s tříděnými zprávami Standardně se zprávy třídí sestupně podle data vytvoření Jiné složky než složka vnitřní schránky Message box Interní schránka obsahuje také jiné složky než složku Message box, například uživatel User, organizace Organisation a úloha Role (Obrázek 21). Obrázek 21: Používaná složka je vždy označena tučně Pro zobrazení obsahu dalších složek klikněte na odkaz příslušné zvolené složky (v horní části okna). Standardně se používaná složka vždy zobrazí tučně. 3.2 Přesun zprávy Po přihlášení vyberte v levém menu Message Box (Obrázek 18) a klikněte na prohlížení zpráv <View my messages>. Vyberte zprávu/zprávy, kterou/které chcete přesunout, v políčku v prvním sloupci (Obrázek 22).

18 18 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Obrázek 22: Přesun zprávy do složky organizace výběr zpráv Vyberte cílovou složku ze seznamu umístěného vedle <Move to > (tlačítko okna) (Obrázek 22). Nově přidané zprávy se zobrazí v cílové složce (Obrázek 23). Obrázek 23: Přesun zprávy do složky organisation (organizace) Není povoleno přesunovat nepřečtené zprávy. Nejprve zkontrolujte, že zpráva, kterou chcete přesunout, má ve sloupci Read nastaveno Yes. 3.3 Mazání zprávy Smazání zprávy tuto zprávu nejprve přesune do složky smazaných zpráv Deleted messages,

19 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec odkud ji ještě lze obnovit. Abyste zprávu natrvalo smazali z Vaší interní schránky, musíte provést druhé vymazání ve složce smazaných zpráv Deleted messages. Není povoleno mazat nepřečtené zprávy. Nejprve zkontrolujte, že zpráva, kterou chcete smazat, má ve sloupci Read nastaveno Yes. Po přihlášení vyberte v levém menu Message Box (Obrázek 18) a klikněte na prohlížení zpráv <View my messages>. Vyberte zprávu/zprávy, kterou/které chcete smazat, v políčku v prvním sloupci a klikněte na <Delete> (Obrázek 22). Budete požádáni, abyste potvrdili svou volbu (Obrázek 24). Potvrďte svou volbu kliknutím na <Delete>. Obrázek 24: Stránka pro smazání zpráv Vaše zpráva se přesune do složky smazaných zpráv Deleted messages. Pro prohlédnutí Vaší zprávy klikněte na <Deleted messages> (Obrázek 25). Obrázek 25: Stránka se složkou smazaných zpráv Až do této chvíle je zprávu stále možné obnovit. Pro trvalé smazání zprávy ze své interní schránky <Message box> vyberte políčko dané smazané zprávy v prvním sloupci. Klikněte na <Delete>.

20 20 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Potvrďte svou volbu kliknutím na <Delete>. 3.4 Nastavení interní schránky Zprávy o úkonech uživatelů, které se týkají nástroje REACH-IT, se nedoručují do osobních interních schránek uživatelů. V tomto ohledu uživatelům doporučujeme, aby si nastavili upozorňování na doručené zprávy, aby se do nástroje REACH-IT pravidelně přihlašovali a kontrolovali si doručenou poštu. Uživatelé si mohou v nástroji REACH-IT nastavit upozorňování na nové zprávy. Upozornění jim bude doručeno na ovou adresu uvedenou u uživatelského účtu. Upozorňování je nutno nastavit v možnostech účtu. Obrázek 26: REACH-IT - Horní panel Možnosti Klikněte na odkaz možností <Preferences> vpravo nahoře (Obrázek 26). Otevře se stránka možností daného uživatele (Obrázek 27). Obrázek 27: Stránka možností uživatele (User Preferences) Stránka User Preferences obsahuje obecná nastavení (v současnosti je jediná standardní možností nastavení angličtina (en)) a nastavení interní schránky (Obrázek 27), kde je možné nastavit dva typy upozornění: 1- Upozornění na novou běžnou zprávu: kdykoli přijde do Vaší všeobecné interní schránky REACH-IT nová zpráva, obdržíte upozornění na Váš externí buď ihned po obdržení zprávy, nebo v pravidelných denních/týdenních intervalech. Zvolte si z následujících možností, jak často si přejete dostávat upozornění na Nikdy (No): systém neodesílá žádné y. Jde o standardní hodnotu nastavenou pro všechny vytvořené uživatele. Ano- ihned (Yes- immediately): je odeslán ihned po uveřejnění zprávy. Ano- denně (Yes- daily): y se posílají hromadně jednou denně (v 06:00 hod). Ano- týdně (Yes- weekly): y se posílají hromadně jednou týdně (v pondělí v 06:00 hod).

21 Část 03 - Přihlašování a interní schránka Datum vydání: červenec Upozornění na novou zprávu, která vyžaduje reakci: Uživatel v roli správce společnosti může vytvořit novou osobu (nebo změnit stávající) a přiřadit jí roli ECHA Regulaory Contact (kontaktní osoby pro ECHA). Na ovou adresu uvedenou u této osoby bude v noci doručeno upozornění v případě, že byla v průběhu dne pro danou organizaci vytvořena zpráva, která vyžaduje provedení úkonu (Action Message). Role kontaktní osoby pro ECHA může být přiřazena pouze jedné osobě. Zasílání upozornění na doručení zprávy, která vyžaduje provedení úkonu (New Action Message Alert), je jako výchozí nastavení zaškrtnuto u všech uživatelů. Toto nastavení lze zrušit pouze tehdy, pokud správce společnosti u právního subjektu v nástroji REACH-IT vytvořil osobu s rolí kontaktní osoby pro ECHA. Přesto doporučujeme nastavení upozorňování na tyto zprávy zachovat, protože kontaktní osobě bude doručeno pouze upozornění na zprávy, které jsou adresovány organizaci, nikoli Vám jako uživateli. Správu nastavení upozorňování na nové zprávy, které vyžadují provedení úkonu, provádíte na stránce Preferences (možnosti). V části New Message Alert (upozornění na novou zprávu) v nastavení interní schránky musí být u možnosti Send (upozornění na ) zvoleno Yes (ano) (výchozí nastavení). Při tomto nastavení Vám bude v noci doručeno na ovou adresu upozornění, pokud byla v průběhu dne do interní schránky pro zprávy vyžadující provedení úkonu doručena nová zpráva. Upozornění zasílaná na ovou adresu neobsahují žádné důvěrné obchodní údaje. Po obdržení upozornění se pro přečtení zprávy musíte přihlásit do své interní schránky v nástroji REACH-IT.

22

23 EUROPEAN CHEMICALS AGENCY ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

FedEx Ship Manager na fedex.com

FedEx Ship Manager na fedex.com FedEx Ship Manager na fedex.com Registrace Zasílání s FedEx Ship Manager vyžaduje: 1 Devítimístné číslo účtu FedEx. 2 uživatelské ID a heslo. Zaregistrujte se na příslušné domovské stránce fedex.com a

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

SELECT Services Online

SELECT Services Online SELECT Services Online Stručný průvodce online službami programu podpory Bentley SELECT Mošnova 4 150 00 Praha 5 Tento průvodce stručně představuje služby programu Bentley SELECT a napomáhá v navigaci

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Elektronická aukce dříví Lesy ČR, s.p.

Elektronická aukce dříví Lesy ČR, s.p. Objednatel Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Poskytovatel Sdružení Elza soft s.r.o. a VARS BRNO a.s. Projekt Poskytování služeb provozování elektronických

Více