Základní škola, Mládežnická Trutnov. Základní informace k novému školnímu roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536 54102 Trutnov. Základní informace k novému školnímu roku"

Transkript

1 Září 2010 Základní škola, Mládežnická Trutnov Zpravodaj Základní informace k novému školnímu roku Přehled pedagogických pracovníků: Ředitel školy: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Vedoucí školní jídelny: Školník: Mgr. Zdeněk Géc Ing. Lidmila Kuříková (výchovný poradce školy) Mgr. Michal Strnad (4. 9. třídy) paní Gabriela Hofmanová paní Lenka Dvořáková pan Radomil Váňa Třída Třídní Třída Třídní 1.A Mgr. Lammelová 6.A Mgr. Šubrová 1.B Mgr. Hurdálková 6.B Mgr. Klominský 1.C PaedDr. Nesvadbová 7.A Mgr. Škarytková 2.A Mgr. Krausová 7.B Mgr. Lustyk 2.B Mgr. Drapáková 8.A Mgr. Knapová 2.C Mgr. Pytelová 8.B Mgr. Menzelová 3.A Mgr. Eisová 8.C Mgr. Tichá 3.B Mgr. Medunová 9.A Bc. Erben 3.C Mgr. Kisá 9.B Ing. Kutová 4.A Mgr. Pavlová 4.B Mgr. Váňová 4.C Mgr. Mihatschová 5.A Mgr. Brolíková 5.B Mgr. Kuželová 5.C Mgr. Jaklová

2 Zpravodaj Funkce Jméno Mgr. Langerová Mgr. Kobrlová Mgr. Čermáková Mgr. Voborníková Mgr. Štosek p. Drygalská p. Heteš p. Šembera p. Puhlovská Důležité informace a termíny Funkce ved. vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatel vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatel správce sítě správce sítě správce tělocvičen Jméno p. Hofmanová p. Frýdlová p. Ryšanová p. Zikmundová p. Zákoucká p. Kuchařová Dis. p. Šembera p. Burešová p. Jehličková Mgr. Menzelová p. Kuchař Mgr. Štosek p. Heteš p. Matěják Prázdniny: podzimní 27. a vánoční pololetní jarní velikonoční hlavní Informativní schůzky pro rodiče: třídy od 8,30 h (po přivítání ve škole) třídy od 17,00 h třídy od 18,00 h třídy od 18,00 h třídy od 17,00 h třídy od 18,00 h Do plánu informativních schůzek mohou být dodatečně zařazeny mimořádné informativní schůzky (např. individuální), popřípadě může dojít ke změně termínu nebo formy podání informací. O těchto případných změnách budete včas informováni třídními i prostřednictvím školního Zpravodaje nebo zápisem v žákovských knížkách. Stránka 2

3 Září 2010 Plán pedagogických rad: Další důleţité termíny: zápis do 1. tříd od 14,00 do 19,00 h od 8,00 do 12,00 h Podrobnosti k zápisu Vám budou sděleny včas prostřednictvím školního Zpravodaje. Pokud se v tomto termínu nebudete moci k zápisu dostavit, můžete si dohodnout náhradní termín. - burza středních škol od 15,00 do 18,00 h - školní ples od 20,00 h ředitelské dny vydávání vysvědčení (9. třídy) (1. 8. třídy) - cyklo-turistické soustředění 8. tříd a vodácký kurz ţáků 9. tříd termín bude upřesněn (květen-červen 2010) - lyţařský výcvik ţáků 7. tříd termín bude upřesněn Vážení rodiče, každoročně se na Vás obracíme s prosbou o poskytnutí sponzorského příspěvku za každé dítě, které navštěvuje naši školu. Tento sponzorský příspěvek, který je základním zdrojem příjmů Nadačního fondu Pro děti, se využívá na částečné financování sportovních a kulturních aktivit dětí naší školy, na materiální zabezpečení doplňkové činnosti, a to jak v rámci výuky, tak činností organizovaných KZČ Eldorádo. Používá se i na financování nákladů souvisejících s účastí našich žáků na soutěžích, o nichž Vás průběžně informujeme, a na odměny pro žáky za jejich aktivitu, píli a studijní výsledky. Víme, že pro mnohé z Vás není jednoduché zajistit pro Vaše děti veškeré vybavení, které je pro zahájení školního roku nezbytné. Přesto věříme, že i letos nám pomůžete a poskytnete škole tento příspěvek. Výše příspěvku činí 100,- Kč za každé dítě na pololetí. Příspěvek budou vybírat třídní é a je možné jej zaplatit za obě pololetí najednou v prvním pololetí. Předem děkujeme za pochopení. Stránka 3

4 Zpravodaj Rovněž Vám nabízíme hromadné zabezpečení základních školních potřeb pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni. Není nutné, aby každé dítě mělo veškeré vybavení. Rovněž tímto způsobem Vás již několik let zbavujeme starostí se sháněním jednotlivých potřeb. Tento způsob Vám ušetří peníze a nám umožní seznámit děti i s takovými výtvarnými metodami a technikami, se kterými by jinak neměly možnost se seznámit. Za částku 100,- Kč jsou Vašim dětem poskytnuty tyto potřeby: kreslící karton A2, A3, A4, čtvrtka náčrtová A3, A4, papír barevný, zvláštní typy papírů vrstvený, holografický, tuš černá i barevná, redis-pera včetně násadek, rudka, suchý pastel, voskovky, progresa, křída barevná chodníková, podložka PVC A3, fixativ, fixírka, prstové barvy, barevné písky, ozdobné drátky, sláma, barevná peříčka, apod., částečně materiál na keramiku (obtisky, engoby, barvítka, ). Obdobná situace jako ve VV je i v předmětech Člověk a svět práce a Technická praktika. Na úhradě materiálu pro tento předmět se podílí i žáci, a to následovně: žáci 6. ročníku (chlapci i dívky) 50,- Kč, žáci 7. ročníku (chlapci) 50,- Kč, žáci 8. ročníku (chlapci) 50,- Kč a žáci 9. ročníku (chlapci) 180,- Kč. Zároveň žáci, kteří se přihlásili na volitelný předmět Technická praktika, se podílí na úhradě materiálu částkou 100,- Kč. Jednotlivé částky budou vybírat vyučující těchto předmětů. Rovněž Váţení rodiče, žáci, kteří milé Chobotničky, se přihlásili do třídy s rozšířenou výukou obor speciální výtvarná výchova se budou podílet na částečné úhradě materiálu, a to částkou od 1. 50, Kč. bude náš školní klub opět otevřen pro ţáky od třídy. Navštívit nás můţete jiţ před vyučováním od 6 7:40h a od 12 18h (v pátek do 16h). Pro příchod do Chobotnice je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můţete vyzvednout přímo ve školním klubu nebo u třídních ů. Naleznete ji rovněţ na webu školy. Současně s vyplněnou přihláškou nezapomeňte do uhradit poplatek za školní klub. Platby mohou být provedeny převodem z účtu - sloţenkou - v hotovosti (v Chobotnici nebo přímo v kanceláři školy) Měsíční poplatek činí 50,- Kč lze uhradit 2x 250,- Kč (září leden, únor Stránka 4

5 Září 2010 červen), na celý školní rok najednou (500,-Kč) nebo kaţdý měsíc zvlášť. V tomto případě je nutné provést platbu vţdy na začátku měsíce (do 5. kaţdého měsíce)!!! JAKO VAR. SYMBOL PROSÍM UVEĎTE ČÍSLO PŘIHLÁŠKY! A na co se můţete těšit? - TANEČNÍ PODLOŢKY - STOLNÍ HRY Královské rošády, Aktivity, Osadníci z Katanu, 6 bere, Carcassone.. - PC s připojením na internet - výtvarné dílničky - hlavolamy, kvízy, kříţovky - sportování v tělocvičně - hra na kytaru, případně další hudební nástroje - válecí koutek Kromě kaţdodenního programu vás čeká také HALLOWEENSKÁ NOC, DÁMSKÁ PÁRTY, VOJENSKÝ VÝCVIK nebo TÁBOROVÉ SPANÍ. NEZAPOMEŇTE NA PŘEZŮVKY! Těší se na vás Lenka a Jirka při ZŠ Mládeţnická (vchod vedle I. stupně 3. patro) Nový školní rok je před námi, a tak se po prázdninovém odpočinku Ţelvička od opět otevírá. I letos jsou pro vás připraveny novinky a drobné úpravy v prostorách Ţelvičky. Těšit se tak můţete na herničku uzpůsobenou pouze na cvičení a zpívání, aby nic neodvádělo pozornost dětí, výtvarná dílnička v nových prostorách nebo nově uspořádané klouzačky a kuchyňka. Stránka 5

6 Zpravodaj Kromě toho máte moţnost vyuţít novou sluţbu HLÍDÁNÍ DĚTÍ BUDULÍNEK více informací na Začátek je Tento týden také začíná cvičení Rarášci, Světlušky, Notička i Šikulka. Věřím, ţe se vám v Ţelvičce bude líbit a ţe zde kromě odpočinku s vaší ratolestí najdete vše, co vás baví a zajímá. Těším se na vás, Lenka Kuchařová Pravidelný provoz - PONDĚLÍ - PÁTEK 9:00 12:00 h Jednorázové vstupné 20,- Kč dospělý, 5,- Kč dítě. Členství (září leden, únor - červen) 250,- Kč/pololetí). Cena cvičení rodičů s dětmi - člen 20,- Kč, ostatní 30,- Kč, 10 lekcí - 180,-Kč. Cvičení i zpívání probíhá v samostatné herně uzpůsobené pro tyto činnosti. PONDĚLÍ BUDULÍNEK - 8:30-11:30 h (více se dočtete v samostatné rubrice "Hlídání dětí") MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI - 10:00-11:30 h ÚTERÝ VOLNÁ HERNA - 9:00 12:00 h KULIHRÁŠCI - od 9:30 h - cvičení rodičů s dětmi od 1,5 roku do 2 let RARÁŠCI - od 10:30 h PILATES - 19:00 20:00 h STŘEDA VOLNÁ HERNA - 9:00-12:00 h KLUBÍČKA - od 10:00 h - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců do 1 roku - od 11:00 h - cvičení rodičů s dětmi od 1 roku do 1,5 roku SVĚTLUŠKY - 16:30-17:30 h - taneční a pohybová průprava pro děti od 4 let, tančí se bez rodičů. BALL - 19:00-20:00 h (cvičení na velkých míčích) Stránka 6

7 Září 2010 ČTVRTEK VOLNÁ HERNA - 9:00-12:00 h NOTIČKA - od 10:00 h - hravé zpívání, jednoduché hudební nástroje, tanečky, rytmus... PILATES - 18:00-19:00 h PÁTEK VOLNÁ HERNA - 9:00-12:00 h ŠIKULKA - od 10:00 h - výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče. Cestou necestou se v prvních prázdninových dnech vydaly děti v rámci PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA, pořádaného Klubem ZČ Eldorádo při ZŠ Mládeţnická v Trutnově. Jejich kroky směřovaly nejprve do Voletin do Domu pod jasanem, kde si pod vedením p. M. Poliakové vlastnoručně vyrobily mýdlo a zpracovaly lněný provázek. Díky finanční podpoře na dopravu od p. Škopa Solum s.r.o. navštívily v Hradci Králové Hvězdárnu a planetárium a Obří akvárium. Ještě jednou panu Škopovi děkujeme! Cestou necestou se vydaly i v dalších dnech, kdy zbyl čas na hry a soutěţe v lese i na hřišti, na sběr borůvek i pečení borůvkových koláčů, cesta necesta je vedla i skalním městem v Adršpašských skalách. Ještě dlouho budeme vzpomínat na hvězdnou oblohu, projíţďku lodičkou po jezírku či vůni borůvkových koláčů A tak nezapomeňte - příští prázdniny budeme zase s vámi! Stránka 7

8 Zpravodaj Mílí táborníci, zdravíme vás v novém školním roce. Tábornické radovánky máme bohuţel jiţ za sebou, ale pokud byste si chtěli připomenout okamţiky III. běhu, přineste si prázdné DVD označené vaším jménem a třídou, na které vám vypálíme CD s exkluzivními záběry. Na fotečkách je zachycen například boj Elišky a Honzíka, turnaj v Brenballu, vyházená chatička našich nepořádných chlapců, vlnění těl ve víru diskotéky, koupání nebo olympijské klání. Stránka 8

9 Září 2010 Máme samozřejmě také zachycené i to nejdůleţitější, čím je: dobývání pevnosti našimi odváţnými týmy. Síly byly rozloţeny od 4. po 1. místo, ale v druhé polovině se dal oddíl Bradvojáků do úpornějšího dobývání, a tak na 1. místě letos skončily týmy dva Bradvojáci a 13 dobyvatelů. V těsném závěsu je následovaly Dobyvatelé Bradla a Sběrklíčáci. Uteklo nám to moc rychle a tak vám přejeme, aby vám čas do dalšího tábora utekl ještě rychleji :o) Budeme se těšit!!! Vaši vedoucí Stránka 9

10 Zpravodaj Dne 17. června 2010 vyrazili naši prvňáčci na nezapomenutelný školní výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Díky p. Hofmanové, zaměstnankyně ZOO, si děti mohly pohladit a nakrmit exotická zvířata na několika stanovištích. Touto cestou p. Hofmanové děkujeme za zprostředkování výjimečného záţitku. ky prvních tříd Stránka 10

11 Září 2010 Jak uţ sám název napovídá, proţili jsme krásný čtrnáctidenní tábor. Vše začalo na bájném Olympu, kde sám velký Zeus svolal poradu bohů. Projednávalo se, jestli zachovat lidi na Zemi nebo je jednou provţdy smést do Hádovy říše neţivých. Někteří bohové byli na straně lidí, jiní uţ jim nedávali ţádnou šanci. Po velké debatě o problému Zeus sestoupil z Olympu a dal lidem úkol, ať přinesou na Olymp Zlaté rouno a na cestě za ním ukáţou, ţe jsou hodni nadále ţít. Všichni víme, ţe bohové jsou nevyzpytatelní a ani teď tomu nebylo jinak, protoţe po celé cestě za rounem připravovali na lidi mnoho záludných nástrah, ale občas kupodivu jim i pomáhali. Děti podstoupily mnoho soubojů a bojů s bohy, kteří nechtěli, aby Zlaté Stránka 11

12 Zpravodaj rouno získali. Nejvíc se činil Bůh Slunce, neboť po celých čtrnáct dnů nepřestal na naše těla shazovat sluneční paprsky, aby děti oslabil. Byly chvilky, kdy se zdálo, ţe kýţeného cíle nedosáhnou. I tuto překáţku však zdolali. Pomohla nám k tomu boţská Chrudimka, která otevřela náruč a nabídla ţivotadárné ochlazení. Cesta byla opravdu náročná a dlouhá, ale kupředu nás všechny hnala myšlenka na vítězství. Po několika dnech jsme se blíţili k Olympu, kde se údajně nakonec mělo rouno nacházet. Nadšení nám překazil bůh Dionýsos, který nás zatáhl na jednu z jeho bujarých oslav. Uţ následující den jsme ale neponechali nic náhodě a vydali se na Olymp. Poslední překáţkou pro nás byly trosky Akropole, po kterých jsme doskákali k vytouţenému cíli, Zlatému rounu, a velkému vítězství :). Moc jsme si tábor uţili a dokázali jsme, ţe se dokáţeme vyrovnat bohům a za rok...???..za rok... no přeci... Ahooooj, sejdeme se na Bradle Z Olympu zdraví všichni bohové ;) a děti

13 Zpravodaj Kluci a holky nejen z naší školy se v posledním prázdninovém týdnu sešli v tělocvičně ZŠ Mládeţnická. Vůbec jim nevadilo, ţe jdou do školy o týden dříve, protoţe na ně čekalo pět dnů plných florbalu, her a zábavy. Nechybělo ani koupání v bazénu, sauna, soutěţe a v neposlední řadě i opravdový florbalový zápas na velkém hřišti, ke kterému odjeli do Malých Svatoňovic. V pátek je čekal další zápas a sice s florbalisty z Komendy, kde mohli i svým rodičům ukázat svoje týdenní snaţení. Zpestřením kempu byl půlnoční zápas proti trenérům. Nastoupit s florbalkou v pyţamu se hned tak kaţdému nepodaří. O plná bříška se staraly kuchařky školy, patří jim za to velký dík. Všechno ostatní bylo v rukou zkušených trenérů a trenérek z Florbalového klubu 001 Trutnov. Uţ teď se všichni těší na příští florbalovou zábavu. Fotky z akce jsou k vidění na stránkách školy v sekci galerie. Věrka, Léňa, Lucka a Jirka Stránka 13

14 Září 2010 VÝSLEDKY NAŠICH ŢÁKŮ DÍVKY 1. TŘÍDY běh na 50 m Berková Karolína 2. místo skok daleký Obstová Beata 2. místo hod medicinbalem Bauerová Aneta 1. místo TŘÍDA běh na 50 m Piskorová Dominika 1. místo hod medicinbalem Mihatschová Nela 3. místo TŘÍDA běh na 50 m Pejchalová Lada 3. místo běh na 500 m Pejchalová Lada 1. místo skok daleký Pejchalová Lada 1. místo kolečkové brusle Klímová Bára 2. místo, Svobodová Tereza 3. místo gymnastika - akrobacie Svobodová Tereza 3. místo TŘÍDA vrh koulí Lukášová Nikola 3. místo TŘÍDA basketbal 2. místo střelba Suková Aneta 1. místo, Krumpová Míša 2. místo Stránka 14

15 Zpravodaj TŘÍDA gymnastika - přeskok Svatošová Kateřina 3. místo gymnastika - akrobacie Ivakhnuik Táňa 3. místo florbal 3. místo CHLAPCI 1. TŘÍDA běh na 50 m Pavelka Kristián 2. místo běh na 250 m Pavelka Kristián 3. místo kolečkové brusle Březina Tomáš 2. místo florbal 3. místo plavání Praţák Tobiáš 3. místo TŘÍDA běh na 250 m Sturm Marek 2. místo hod medicinbalem Sturm Marek 3. místo kolečkové brusle Zástava Jan 2. místo TŘÍDA skok daleký Ryšavý Michal 3. místo hod medicinbalem Drahý Lukáš 1. místo, Baláţ Jan 2. místo kolečkové brusle Strachota Jan 3. místo TŘÍDA kolečkové brusle-štafeta 2. místo přehazovaná 3. místo TŘÍDA kolečkové brusle Vích Tomáš 3. místo běh- štafeta 2. místo kolečkové brusle-štafeta 1. místo gymnastika-přeskok Herák Stanislav 2. místo gymnastika-akrobacie Herák Standa 1. místo fotbal 3. místo střelba Pajer Lukáš 2. místo volejbal 1. místo softbal 2. místo BLAHOPŘEJEME!!!

16 Zpravodaj Kdy: 8. prosince 2010 Kde: sportovní hala ZŠ Komenského Pořadatel: DETO promotion Cena vstupenky: 330 Kč stání (počet míst je omezen), 390 Kč sezení (počet míst je omezen) Předprodej vstupenek: od 2. září v TIC na Krakonošově nám. Dále pak ve Dvoře Králové, Hostinném Stránka 16

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Přehled pedagogických pracovníků: Ředitel školy: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni

Více

První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 První den ve škole 1. září 2011 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zpravodaj Florbalový kemp 2011 V pondělí 22. srpna se na Základní škole Mládežnická konal již druhý ročník florbalového kempu

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Strana 1 (celkem 19) 1. Úvodní informace: Základní škola byla uvedena do provozu 1.9.1989. Od 1.1.1993 získala právní subjektivitu (rozpočtová forma) a od 1.1.1996

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ní lad Zák M la, ško ežnick á5 lád 36, Tru t no v4 PROJEKTOVÝ DEN PÁŤÁKŮ V rámci projektu Královéhradecká cestovní kancelář si žáci pátých tříd připravili prezentace

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Obsah Obsah... 2 Organizace školního roku... 3 Kontakty... 4 Pedagogický sbor... 5 Třídy... 6 Kalendář... 7 Plánované akce... 8 Volitelné předměty... 10 Nepovinné předměty... 10 Kroužky... 11 Školní poradenské

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

4 V O.cz ltu T U zsm

4 V O.cz ltu T U zsm 3 prosinec 2005 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Telefon: 499 859 951, fax: 499 859 991 www: www.zsmltu.cz, e-mail: mladeznicka@zsmltu.cz strana 2 (celkem

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Pedagogové ZŠ Mládežnická se díky evropským penězům vzdělávali v angličtině, psychohygieně a IC technologiích. Projekt Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 1 ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták (ZÁŘÍ 2011) 1 Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 3 1.1 Lokalizace

Více

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 50 ZÁŘÍ 2013 Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově zpravodaji opět najdete aktuální termíny, nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důležité

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536. d e ž ic k á. ní n

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536. d e ž ic k á. ní n Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Zák ní lad ško la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Milí rodiče, i pro školní rok 2015/2016 vám a vašim dětem nabízíme jako jediná škola v Trutnově rozšířenou

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Škola o prázdninovém ránu Slovo starosty Vážení spoluobčané, z hektického června jsme se přehoupli do léta a spousta z nás si nyní užívá zasloužených dovolených

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Informační bulletin č. 1. 2014/15

Informační bulletin č. 1. 2014/15 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm aktuální zprávy a zajímavosti z naší školy DALŠÍ ČÍSLA BULLETINU A OSTATNÍ INFORMACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4

Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Co uvnitř najdete Setkání v Itálii burza středních škol a učilišť informace KZČ Eldorádo informace ze školní družiny Důležité informace zajímavosti ze sportu setkání v Itálii Dne 14. 10. 2007 ve dvě hodiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více