Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND"

Transkript

1 EVPKÝ CÁLÍ FD PH & EU VEUJEME D VŠÍ BUDUC Didaktický balíček č. 2 rojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 JKÝ ZÁMEK

2 B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda laboratorní práce prezentace úkol na výběr vyfoťte DB = didaktický balíček PL = pracovní list PM = pracovní materiály Členové realizačního týmu projektu: Manažer projektu Hlavní metodička Metodičky Metodik dborné garantky dborný garant Výtvarnice projektu Mgr. adim Jendřejas (rojské gymnázium) Mgr. Zuzana Venclíková (rojské gymnázium) Mgr. vana Motýlová (rojské gymnázium) Mgr. da Hrstková (rojské gymnázium) Mgr. ereza Chýlová (rojské gymnázium) ng. Ludmila Horká (rojské gymnázium) ng. Lukáš Marek (rojské gymnázium) Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy) PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy) Dr. Milena Peterová (Zoo Praha) Mgr. František ymr (Zoo Praha) Bc.. Eva Göndörová (Zoo Praha)

3 DB Č. 2 JKÝ ZÁMEK ŘEŠEÍ PL Č. 13 ntická mytologie Pracovní list pro práci ve škole DĚJEP, VÝVÁ VÝCHV Určeno pro skupinovou práci V BKU 1. apište, jak si myslíte, že si Řekové představovali vznik světa, a jakou roli podle vás ve válce bohů hráli Giganti, Herakles a Zeus. 2. Přečtete si ve skupině vylosovaný text, snažte se zapamatovat co nejvíce detailů a zvolte 1 člena skupiny, který podstatné převypráví ostatním. 1. text: a počátku všeho byl Chaos. Z něho povstal Erebos (bůh věčné tmy) a yx (bohyně noci) a z nich vzešel ithér (věčné světlo) a Hémerá (světlý den). eprve potom se zrodila Gaia (bohyně země a sama země), artaros (podsvětní propast) a Erós (vše oživující láska). Gaia sama ze sebe zrodila Úrana (bůh nebe a nebe samo) a Ponta (bůh moře). Když Úranos ovládl svět, stala se jeho manželkou a zplodili 12 potomků: 6 itánů (Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos a Kronos) a 6 itánek (heia, heia, Mnémosyné, Foibé, hemis a éthys). Pak ještě Gaia zrodila Kyklópy (obři s jediným okem uprostřed čela) a Hekatoncheiry. Gaia všechny své děti milovala, ale Úranos je nenáviděl. Když svrhl nenáviděné Hekatoncheiry do nitra země, odkud nesměli vycházet na zem, Gaia žádala itány, aby Úrana zbavili vlády. dhodlal se k tomu nejmladší Kronos, který pomocí ocelového srpu zbavil Úrana mužství a vzápětí vlády. Z Úranovy krve zrodila Gaia dlouhovlasé obry Giganty, kteří vynikali nesmírnou silou. i na pokyn matky Gaie zaútočili na lymp, když byl Kronos zbaven vlády svým synem Diem. Zeus toto jediné vážné povstání proti své vládě s pomocí ostatních bohů a svého pozemského syna Hérakla potlačil a udržel se na trůnu jako nejvyšší vládce bohů a starých Řeků. Řecké mytologické příběhy nebyly populární pouze v antice a renesanci, ale také v baroku, jak můžeme vidět např. ve výzdobě zámku roja. Pozn. Gaia je bohyní země někteří vědci operují s teorií, která chápe planetu Zemi a její biosféru jako Gaiu, tj. jediný ucelený superorganismus regulující podmínky své vlastní existence. 2. text: Gaia (bohyně země a sama země) zrodila Giganty z kapek Úranovy (bůh nebe a samo nebe) krve, když ho jeho syn Kronos zbavil nejprve mužství a poté vlády nad světem. Byli to dlouhovlasí obři, kteří vynikali nesmírnou silou. Vypadali nejčastěji jako vousatí válečníci s přilbou, štítem a zvířecí kůží, někdy byli zobrazováni jako bezvousí a zcela nazí. Podle nejstarších bájí bývali pohřbíváni pod ostrovy a lidé tak vysvětlovali činnost sopek. Boj Gigantů s bohy se stal velmi častým námětem výzdoby náboženských objektů ve starém Řecku a upomínal na neměnitelnost vesmírného řádu ochraňovaného bohy. Jeho námět byl populární i v renesanci a baroku, slozích, které se antikou inspirovaly. Můžeme ho vidět např. na schodišti zámku roja. 1

4 Jak boj s giganty probíhal? Historie se opakovala a Kronos, přestože požíral své děti z obavy před případnou vzpourou, byl svržen vlastním synem Diem. Gaia proti němu poštvala Giganty, které vybavila kouzelnou rostlinou nezranitelnosti. Zeus si zase přivedl na pomoc svého pozemského syna Hérakla, který Giganty přemohl a svrhl je do hlubokého artaru (podsvětní propast). Giganti se nevzdali zadarmo a čelili budoucí generaci bohů v čele s Diem velmi urputně. Jako první zahynul nejsilnější z nich lkyoneus, kterého Héraklés nejprve zranil otráveným šípem. Pak zápasili a Héraklés ho přehodil přes hranice rodné země, v níž byl obr nesmrtelný. ato Héfaistos (božský kovář a bůh sopek) mrštil na Giganta Klytia rozpálené železo. théna (bohyně moudrosti a spravedlivé války) na Giganta Enkelada vrhla celý ostrov icílii a Poseidon (bůh moře) srazil Giganta Polybóta kusem ostrova do moře. Většinu ostatních srazil Zeus bleskem. akonec je Héraklés do jednoho pobil. 3. text: Zeus nebyl nejvyšším bohem vždy. Vystřídal na trůnu svého otce Krona, kterého zbavil vlády, přičemž Kronos připravil o vládu svého otce Úrana. Zeus se narodil v jeskyni na ostrově Kréta, kde ho matka heia tajně porodila a místo něj dala Kronovi spolknout kámen zabalený do plen. Když Zeus vyrostl, rozhodl se s Kronem vypořádat. ejprve vysvobodil své starší nesmrtelné sourozence z Kronových útrob donutil Krona, aby je vyvrhl. vé sestry Hestii (bohyně rodinného krbu), Héru (bohyně manželství a manželka Dia) a Démétér (bohyně plodnosti a rolnictví) poslal na konec světa, bratry Háda (bůh podsvětí) a Poseidona (vládce moře) přiměl, aby mu pomáhali. Kronos si pozval na pomoc své sourozence itány a zatlačil Dia až na vrchol lympu. Mezi itány (12 synů a dcer Gaie a Úrana a jejich potomci, např. Prométheus) vznikly rozpory, navíc mu pomohli jednoocí Kyklopové, díky kterým získal Zeus hromy a blesky. Boj trval 10 let. akonec vypustil Zeus z nitra země storuké obry Hekatoncheiry, které uvěznil jejich otec Úranos, a s jejich pomocí zvítězil. e svými bratry Hádem a Poseidonem si losem rozdělili vládu nad nebem a zemí, mořem a podsvětím. Za celou vládu ho ohrozilo pouze jediné povstání, a to vzpoura Gigantů. pomocí svého pozemského syna Hérakla a ostatních olympských bohů Giganty porazil a uvrhl do artaru. Herakles nebyl jediné Diovo nemanželské dítě. Kromě 3 dětí s Hérou měl mnoho dalších s bohyněmi i pozemskými ženami. Když se mu nepodařilo získat jejich náklonnost, neváhal se proměnit v déšť, labuť či býka, jak popisuje podrobně vidius ve svých Proměnách a jak můžeme vidět ve výzdobě antických, ale i renesančních a barokních památek, např. na zámku roja. 3. Pokuste se poznat antické bohy podle jejich atributů. vé řešení si můžete zkontrolovat pomocí kartiček ntičtí bohové. Poseidon Héraklés Hefaistos?! avštivte rojský zámek a pokuste se na proslulém barokním schodišti od J. P. Heermanna z let 1685 až 1703 poznat bohy, kteří se Gigantomachie zúčastnili, a okolnosti, za kterých probíhala, přímo v terénu. Je to nesrovnatelně těžší. Pozn. Můžete se přitom inspirovat PL rojský zámek aneb Pod šťastnou hvězdou. Za domácí úkol zjistěte informace o hlavním hrdinovi Gigantomachie, kterým je Diův pozemský syn Hérakles, nebo napište 20řádkovou esej na téma Gigantomachie a důvody její obliby napříč časem. 2

5 DB Č. 2 JKÝ ZÁMEK ŘEŠEÍ PŘÍLHY 1 K PL Č. 13 Pokuste se doplnit křížovku. ejprve se spolehněte pouze na svou a skupinovou paměť, abychom alespoň na chvíli simulovali dobu před vynálezem písma, kdy řecké mýty vznikaly, po 3 minutách hledejte informaci v textu P K K P V 7. U D 3. Ě P 10. M G G M CH E Ě G Á H E Y U 1. Bohyně Země a sama země. 2. Hérakles, proti jehož zbraním nebyli Giganti chráněni, byl nemanželským synem 3. bludní dlouhovlasí obři, synové bohyně Gaie zrození z kapek krve boha nebe Úrana. 4. Bezedná propast, kde je 3x větší tma než v nejhlubší noci, nejtemnější místo řeckého podsvětí. 5. yn Úrana a Gaie, nejmladší z 12 itánů, který svého otce připravil nejprve ocelovým srpem o mužství, poté o vládu nad světem, lat. aturnus. 6. Dárek od Gaie, který zaručoval Gigantům nezranitelnost zbraněmi bohů. 7. Bůh moře před Poseidonem. 8. Častá taktika, kterou volil Zeus při svých milostných pletkách v případě žen věrných svým mužům. 9. Vládce nad světem po prvopočátečním chaosu, bůh nebe a samo nebe. 10. Podle řecké mytologie byl na počátku všeho 11. Giganti bývají často zaměňováni za, což byli potomci Úrana a Gaie. 12. Jeden z potomků itánů, kterého Héraklés osvobodil cestou za zlatými jablky Hesperidek.?! V tajence naleznete termín používaný ve výtvarném umění pro znázornění boje Gigantů s olympskými bohy. d starověku se jednalo o velmi oblíbený motiv, s kterým se setkáváme často na řeckých vázových malbách, od renesance na zámeckých schodištích, jako je tomu i v případě rojského zámku.

6 DB Č. 2 JKÝ ZÁMEK PŘÍLH 2 K PL Č. 13 Héraklés 1. Zapište ve čtveřicích vše, co se vám vybaví při vyslovení jména Héraklés. oto asi napsala většina: Héraklés (ř.) = Herkules (lat.) Byl obdařen nadlidskou silou, odvahou i důvtipem. Pro své statečné činy se stal nesmrtelným, ač nebyl bůh. Byl nemanželským synem Dia. Proslul 12 úkoly pro krále Eurysthea. 2. Víte, jak Héraklés získal nesmrtelnost? Jméno Héraklés znamená skrze Héru nabyl slávy. Jak? Lstí se dostal do náruče bohyně Héry a k jejímu prsu jakmile se od ní napil, získal nesmrtelnost. Héra se rozzlobila a poslala na něj dva hady: Héraklés je oba uškrtil. 3. Víte, proč Héraklés sloužil Eurystheovi? Zeus se zamiloval do lkmény a spojil se s ní v podobě jejího manžela mfytrióna. lkména brzy porodila dva syny: Diova syna Herakla a mfitryónova syna Ífikla. Zeus prohlásil: Právě dnes spatří světlo světa největší hrdina. Héra z něj vymámila přísahu, že kdo se toho dne narodí, bude vládnout všem mužům z Diova rodu, a zařídila, aby se předčasně narodil Eurystheus. ak se stal Héraklés služebníkem Eurystheovým. 4. Vzpomenete si na jeden Héraklův úkol? ady je všech 12. Zkuste si jich co nejvíce zapamatovat, využijete je k poznávání motivů ve výtvarném umění. 1. Přinést kůži nemejského lva 2. Zabít hydru 3. Přinést z hor divokého kance 4. Přinést rtemidinu laň se zlatými parohy 5. Zahnat lidožravé stymfalské ptáky 6. Vyčistit chlévy krále ugiáše 7. Přinést divokého býka z Kréty 8. Přihnat lidožravé koně krále Dioméda 9. Přinést pás královny mazonek 10. Přivést stáda obra Géryóna 11. Přinést zlatá jablka Hesperidek 12. Přivést Kerbera z podsvětí 5. Víte, jak dlouho služba trvala? Plnění prvních 10 úkolů krále Eurysthea trvalo 8 let a 1 měsíc. Úkolů mělo být původně 10, ale Eurystheus neuznal boj s Hydrou, kde pomáhal oláos, a ugiášův chlév, kde prý šlo o nájemní práci pro ugeia. Proto přidal ještě 2. ím se služba protáhla na 12 let. 6. Znáte nejznámější okolnosti? Kůži nemejského lva si Héraklés nechal jako brnění. Hydře utnul 9 hlav a ohněm sežehl rány, aby nevyrostly další, prostřední zahrabal. Do jedovaté krve namočil své šípy. Lidožraví stymfalští ptáci měli kovové drápy, zobáky a vystřelovací pera. ugiášovy chlévy vyčistil za 1 den (3 000 ks dobytka) tím, že přivedl vodu z řeky. Cestu k Hesperidkám mu poradil Prométheus, zlatá jablka přinesl obr tlas, za něhož podržel nebeskou klenbu. 7. Znáte další Héraklovy hrdinské činy? Zúčastnil se plavby s rgonauty do Kolchidy. Cestou k Hesperidkám se potkal s obrem ntaiem, který nutil cizince, aby s ním zápasili až do úplného vyčerpání, a potom je zabil. Héraklés v průběhu boje poznal, že obr čerpá svou sílu z matky Země. Ve vhodné chvíli ho zvedl do výše a zardousil. Héraklés došel na Kavkaz, kde byl přikován Prométheus. Každý den mu trhal játra orel. Héraklés ho sestřelil a Prométhea osvobodil. Prométheus musel navždy nosit kroužek s kouskem kamene ze skály na prstu, neboť Zeus přísahal, že bude ke skále navždy přikován. Dle legendy od té doby lidé nosí prsteny s kamínky. ám Zeus požádal Hérakla o pomoc, když se proti němu vzbouřili Giganti, synové svrženého boha Úrana a bohyně Gaie. Dostali od Gáie kouzelnou bylinu, která je chránila proti zbraním bohů, ale ne proti zbraním smrtelníků. Proto Zeus poslal pro Hérakla. pomocí bohů zabil všechny do jednoho. Získal tím díky bohů i lidí. Boj s giganty vstoupil do dějin jako Gigantomachie. nspirujte se Héraklovým životem kolnosti narození již známe Hledání manželky Héraklova žena byla Déianeira. Musel si ji vybojovat v souboji s říčním bohem chelóem. en se v souboji změnil v hada a Héraklés ho téměř zardousil. Proměnil se v býka a Héraklés mu v souboji ulomil roh, který pak bohyně éreovny naplnily různými plody, a jako roh hojnosti ho daroval Diovi. Po svatbě Héra vzala Héraklovi po svatbě všechnu rozvahu a on zabil své děti a syna svého přítele. Přítel mu odpustil, ale Héraklés s Déianeirou odešli z královského paláce. Cestou přes řeku pocestné přenášel kentaur éssos. Když přenášel Déianeiru, její krása ho uchvátila a chtěl ji unést. Héraklés ho zasáhl šípem. Kentaur našeptal Déianeiře, aby si nabrala jeho krev a potřela Héraklův oděv, kdyby už ji nemiloval, a láska se vrátí. Žili na írynthu a vychovávali děti, dokud nezasáhla Héra dalšími intrikami. Kruté intriky Za dávnou urážku zabil Héraklés krále Euryta. Když spatřil jeho rusovlasou dceru olu, zamiloval do ní. Když to zjistila jeho manželka, vzpomněla si na krev Kentaura, která jí měla vrátit lásku. Pomazala krví Héraklův plášť a poslala mu ho. trávená krev způsobila hrozné bolesti. Když se Héraklés dozvěděl, že Déianeira je nevinná a že podlehla krutým intrikám, vrátil se, ale našel ji mrtvou: Probodla se mečem. Hrdina umírá Umírající Herakles si nechal postavit pohřební hranici a ulehl, zahalen do lví kožešiny, s kyjem pod hlavou. Když hranice vzplanula, z lympu slétla théna s Hermem a ve zlatém voze ho odvezli na nebe. Vítali ho všichni, Héra překonala svou nenávist a dala mu za manželku dceru Hébé. Zeus ho prohlásil nesmrtelným. ídlí na nebi vedle souhvězdí Hydry.

7 CKÁ MYLGE V BKU DPUČEÍ P UČELE Pracovní list (PL) ntická mytologie v baroku je PL pro skupinovou práci ve škole. Volně navazuje na terénní PL určený k prohlídce exteriéru zámku v roji, resp. barokního schodiště s Gigantomachií (úkoly 6 8), kterým se vstupuje do hlavního tzv. Habsburského sálu. PL je možné využít nezávisle na PL rojský zámek a je naopak možné ho zkombinovat s jinými materiály ze stejnojmenného Didaktického balíčku (DB), a sice s kartičkami ntičtí bohové a PP prezentací o ústředním hrdinovi Gigantomachie Héraklovi. Kartičky ntičtí bohové obsahují převážně fotografie soch bohů, kteří se zúčastnili Gigantomachie a jsou přítomni na schodišti rojského zámku, ale i dalších bohů, kteří se boje s Giganty nezúčastnili, ale jsou všeobecně známí jejich fotografie jsou staženy z otevřené galerie fotografie trojských soch jsou z archivu projektového týmu. kartičkami bohů lze pracovat různým způsobem ve dvojici i samostatně: kartičky lze propojovat tak, aby byl vedle sebe řecký a latinský název nebo jméno boha (řecky či latinsky) a jeho pole působnosti anebo jméno boha a jeho podoba. ptimální čas pro vyplnění PL vyučovací hodina. K PL patří i křížovka, která má opakovací charakter, ale je možné ji použít samostatně např. jako domácí úkol. Pokud budou žáci křížovku luštit v hodině, doporučujeme dodržet instrukce v PL. PL je určen pro skupinovou práci do skupin (jejich počet se řídí počtem žáků ve třídě, přičemž ideální počet žáků ve skupině je 3 4) se rozdělí 3 texty a po jejich prostudování a vzájemné výměně informací mezi skupinami způsobem, na kterém se dohodne učitel s žáky, se poskládá celý příběh boje bohů v čele s Diem s Giganty. Cílem PL je připomenout nejznámější antické bohy včetně jejich atributů, pochopit vztah mezi božskými protagonisty generace a na příkladu rojského zámku ukázat silnou inspiraci antiky v evropském umění. PL podporuje prací s texty čtenářskou gramotnost žáků. V závěru PL si žáci mohou zvolit jeden ze dvou úkolů, který zpracují doma: buď zjistí informace o Héraklovi nebo napíšou esej na téma obliba Gigantomachie napříč časem esej pomůže žákům dospět k závěrům souvisejícím s názvem PL (ntická mytologie v baroku), tedy tím, co vede barokní tvůrce k využívání antických motivů a zejména motivů typu Gigantomachie. V jednotlivých textech jsou důvody naznačeny. PL je koncipován tak, aby podporoval čtenářskou gramotnost žáků, zejména jejich schopnost hledat v textu potřebné informace.

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Richard Kledus Gymnázium, Brno-Řečkovice SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Číslo

Více

LÚKIÁNOS O TANCI. otázkách. 2 Faidra druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta.

LÚKIÁNOS O TANCI. otázkách. 2 Faidra druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta. LÚKIÁNOS O TANCI 1. LYKÍNOS Poslyš teď, Kratóne, jak velice jsi pochybil a zmýlil ses, když jsi tímto hrozným obviněním připraveným asi už dávno odsoudil tanec a taneční umění, a navíc i mne, protože jsem

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Trojské trumfy. pražským školám BAROKO. Edukační program č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BAROKO. Edukační program č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Edukační program č. 2 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BAROKO A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda laboratorní

Více

v02.00 Souhvězdí Ing. Neliba Vlastimil & Šála Jiří AK Kladno 2009

v02.00 Souhvězdí Ing. Neliba Vlastimil & Šála Jiří AK Kladno 2009 v02.00 Souhvězdí Ing. Neliba Vlastimil & Šála Jiří AK Kladno 2009 Souhvězdí základní informace Nelze stanovit první okamţik, kdy se člověk podíval na oblohu. Ani okamţik, kdy lidská představivost vytvořila

Více

Trojské trumfy. pražským školám KAPESNÍ PRŮVODCE TROJOU. Pracovní list č. 13. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám KAPESNÍ PRŮVODCE TROJOU. Pracovní list č. 13. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 13 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 KAPESNÍ PRŮVODCE TROJOU A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Antické mýty jinak I. Savci

Antické mýty jinak I. Savci Tomáš Pavlík Antické mýty jinak I. Savci Vědecká jména savců (stejně jako ostatních organismů) jsou nejrůznějšího původu. Odrážejí vzezření, velikost, barvu, chování nebo další vlastnosti živočichů, či

Více

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001 Dramatická výchova v Nizozemsku Ať žije rozmanitost! Světový kongres IDEA v Belém Dramatické aktivity se seniory 11. světový festival dětského divadla Výstava PLAY Galerijní edukace Osobnosti současné

Více

Metodický list Modul: Literatura: Staré biblické příběhy

Metodický list Modul: Literatura: Staré biblické příběhy Metodický list Modul: Literatura: Staré biblické příběhy Projekt je připraven na základě rozšiřující látky českého jazyka a literatury s cílem podpořit všeobecný literárně-kulturní přehled. V rámci společenskovědního

Více

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např.

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Jupiter Po svržení Krona se stal vládcem bohů, ačkoliv si rozdělil

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE. Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech?

HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE. Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? Hádanka, kterou thébská Sfinga klade kolemjdoucím a nemilosrdně roztrhá každého,

Více

Staré biblické příběhy. Pracovní listy

Staré biblické příběhy. Pracovní listy Staré biblické příběhy Pracovní listy O stvoření světa a člověka Na počátku byl Bůh Stvořitel. Podle Bible vzniklo všechno během šesti dnů a sedmý den Bůh odpočíval. Proto křesťané mají neděli za den sváteční.

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001

TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001 TVOŘIVÁ 3 DR AMATIK A Č A SOPIS O DR A M ATICK É V ÝCHOVĚ, LITER ATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 70 ISSN 1211 8001 EVA MACHKOVÁ: LÁTKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY ZDROJE GABRIELA SITTOVÁ-VERONIKA

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ

LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ 8 LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ A ž se vaše oči dobře přizpůsobí tmě, zakloňte hlavu a pohlédněte nad sebe, do zenitu. Tam spatříte souhvězdí Vozky. Pokud jej porovnáte s mapkou, sami zjistíte, že není

Více

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 2 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 TROJSKÝ ZÁMEK A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com)

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Jan Padych Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Motto: Milý můj, když nesmíme být spolu, vejdu do tvých snů... Nakladatelství Daniel Padych www.padychbooks.com

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

Obsah tohoto čísla. Editorial 03. Smrt (báseň) 03. Síla země a její období:asans 04. Síla země a její období:hailagaiws 06. Jelen (Cervus elaphus) 07

Obsah tohoto čísla. Editorial 03. Smrt (báseň) 03. Síla země a její období:asans 04. Síla země a její období:hailagaiws 06. Jelen (Cervus elaphus) 07 Obsah tohoto čísla Editorial 03 Smrt (báseň) 03 Síla země a její období:asans 04 Síla země a její období:hailagaiws 06 Jelen (Cervus elaphus) 07 Příběh 09 Jazyk a předkové 10 Varg Vikernes: Co je Ásatrú?

Více

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Trojské trumfy. pražským školám INSPEKCE V ZOO. Pracovní list č.1 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám INSPEKCE V ZOO. Pracovní list č.1 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č.1 řešení Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 INSPEKCE V ZOO A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více