Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce dne : 27.září 2012

2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole... 3 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Adresa školy: Ochranova 6, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: ; Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Výchovný poradce: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Mgr. Romana Foltýnová Mgr. Petr Friedrich Edita Ulrichová Ing. Věra Petulová, Mgr. Lenka Mikulová, Pavel Bárta, Ing. Vladan Šetka, Mgr. Svatava, Banašová, Roman Kubala, Charakteristika školy: 1. Základní škola, IZO Školní družina, IZO Školní klub, IZO Školní jídelna výdejna, IZO

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Vzdělávací program ZŠ Ilji Hurníka č.j. 356/07 Obor vzdělání C/01 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 30 29,146 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy (škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke ) 11 8, ,674 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/12 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k

5 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 7 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 16 Střední vzdělání 0 Střední vzdělání s výučním listem 5 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 28 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,6 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,28 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Vypsat další: Koncertní vystoupení pěveckých sborů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Počítačová gramotnost 1 Jazyk a jazyková komunikace (JA) 5 Metodika vedení školy 3 Datum Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou (vypsat) Název akce Předvánoční výstava žákovských prací Kateřinská laťka soutěž ve skoku vysokém 7., výchovné vánoční koncerty Minorit 2 večerní předvánoční koncerty Koncert pro miminka (spoluorganizace) 2 výchovné koncerty Jeden večerní koncert pro veřejnost Velikonoční výstavka žákovských prací Den otevřených dveří prezentace projektu Modernizace vzdělávání na základní škole S písničkou jde všechno líp v Minoritu dva výchovné koncerty a jeden večerní Zahraniční zájezd Chorvatsko, Itálie 6

7 b) Účast na dalších akcích (vypsat) Datum Název akce září Stonožka (mezinárodní projekt) zhotovování vánočních blahopřání Den sociálních služeb - koncert na Horním nám., přijetí u primátora města Opavy Den mobility - Akce na náměstí a exkurze v dopravním podniku Koncert Bezručova Opava Koncert pro důchodce Hradec nad Moravicí listopad Zdravý týden projekt Zdraví - výživa, ozdravení jídelníčku, pro zájemce testování moči, příprava zdravých pokrmů v hodinách ČSP Koncert Karlova Studánka Koncert Domov seniorů Slavkov Koncerty Vánoční trhy Opava Koncert kostel Radkov Koncert Slezská nemocnice Opava Koncert ZŠ Dostojevského Opava Koncert- Tříkrálová sbírka Opava Tříkrálová sbírka březen Pokračování třídního projektu Zdravý týden zapojením do fotosoutěže Albatrosu - foto originálních receptů pro dětskou oslavu Koncert na konferenci sester- Ostrava Koncert na Krajské konferenci sester Ostrava 22., 24., Koncerty Velikonoční trhy Vítání jara vystoupení v knihovně Kateřinky duben Spolupráce s organizací S.T.O. P Návštěva předškoláků z MŠ Pekařská Koncert Děti dětem Opava Nástrojový koncert pro rodiče a děti 1. A ZUŠ Zahraniční koncertní zájezd Povážská Bystrica Odhalení pamětní desky Opava květen Adopce 2 zvířat z ostravské ZOO ( ochrana přírody, pomoc, propagace školy ) Návštěva divadla Perníková chaloupka Vystoupení na konferenci sester 7

8 Datum Název akce 7. 1., x Představení Slezské divadlo Opava , , Představení Slezské divadlo Opava Představení v divadle Chaloupka premiéra Představení v divadle Chaloupka Představení v divadle Jesličky Divadlo Perníková chaloupka Divadlo Bohéma Divadlo Perníková chaloupka Divadlo Perníková chaloupka Divadlo Perníková chaloupka Divadlo Perníková chaloupka Divadlo Bohéma Divadlo Perníková chaloupka Divadlo Perníková chaloupka březen 3x představení Slezské divadlo Opava Divadlo Bohéma Hradec Králové Divadlo Perníková chaloupka Bohéma Představení ve Slezském divadle Opava c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou (vypsat) PROJEKT SOUSEDI JSOU BRATŘI Polský partner společného projektu: Akce v České republice: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka, ul. Szewczyka 6, Rybnik Lyžařský kurz - Ski areál Příčná - Bohemaland, Zlaté Hory 20 dětí ČR, 20 dětí PL, 4 učitelé ČR, 3 učitelé PL Staré zvyky a tradice 25 dětí ČR, 24 dětí PL, 6 učitelů ČR, 3 učitelé PL Výlet do ZOO Ostrava 24 dětí ČR, 25 dětí PL, 2 učitelé ČR, 4 učitelé PL 8

9 Hry bez hranic - netradiční sportovní soutěže v tělocvičně 37 dětí ČR, 40 dětí PL, 6 učitelů ČR, 4 učitelé PL Hry bez hranic - výlet zámek Hradec nad Moravicí 37 dětí ČR, 40 dětí PL, 6 učitelů ČR, 4 učitelé PL Výlet do Landeku - hornické muzeum 23 dětí ČR, 25 dětí PL, 2 učitelé ČR, 3 učitelé PL Výlet do Ostravy - Svět miniatur 25 dětí ČR, 25 dětí PL, 2 učitelé ČR, 3 učitelé PL Vánoce - vánoční dílna 29 dětí ČR, 40 dětí PL, 4 učitelé ČR, 3 učitelé PL Výstava fotografií vernisáž 85 lidí Akce v Polské republice: 22. října 2010 Scénky bajek či legend, výlet do Aeroklubu a muzea 40 dětí ČR, 40 dětí PL, 4 učitelé ČR, 4 učitelé PL Seznámení s okolím města Rybnik 40 dětí ČR, 40 dětí PL, 4 učitelé ČR, 4 učitelé PL Soutěž talentů 38 dětí ČR, 40 dětí PL, 4 učitelé ČR, 4 učitelé PL Jak se vyrábí hrnek - výlet do hrnčířské dílny 40 dětí ČR, 40 dětí PL, 4 učitelé ČR, 4 učitelé PL Škola v přírodě Wisla 20 dětí ČR, 20 dětí PL, 3 učitelé ČR, 3 učitelé PL Návštěva polské Pszcyny - zámku, parku, skanzenu, zahrady zubrů. 38 dětí ČR, 40 dětí PL, 4 učitelé ČR, 4 učitelé PL Tarnowskie góry - prohlídka dolu a štoly, návštěva muzea parních strojů 24 dětí ČR, dětí PL, 4 učitelé ČR, 4 učitelé PL Maškarní bál pro děti 23 dětí ČR, 40 dětí PL, 2 učitelé ČR, 4 učitelé PL 9

10 d) Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ) Název soutěže Soutěže typu A A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 12.,19.,22.,28. A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 10. A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 18.,20.,21.,33. A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 5.,9.,7.,10. A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 17. v okresním kole (nebo oblastním) umístění v krajském kole A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 6., 11., 2 krát , 20.,22.,30 27 A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 16.,16.,18. A13) PYTHAGORIÁDA 8.,12.,14.,31.,33. A18) EVROPA VE ŠKOLE (literární) 1.,1.,2.,2.,3 3. A18) EVROPA VE ŠKOLE (výtvarná) 2. A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 3. A11) ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ účast Soutěže typu B v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole TGM - ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST Soutěže typu C Další soutěže vyhlašované AŠSK B40) PLAVÁNÍ 5.,6. B46) FLORBAL 5. B47) PŘESPOLNÍ BĚH 6.,16 B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 5.,7.,11.,11.,17 B49) MINIFOTBAL - MCDONALD S CUP 2., B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 5., Jiné soutěže Matematický maratón 6.,18. Požární ochrana očima dětí - účast 1., 2., 4 2., 3. místo, 2 čestná uznání 10

11 Komiks nás baví - účast Malovaná písnička - účast O cenu primátora - účast Stáří očima dětí - účast účast účast účast účast Opavský skřivánek 1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,2.,2.,2.,2.,2.,3. účast (3 žákyně) Šplh 1.,2.,2.,2. Matematický klokan 1. Mezinárodní festival evropské písně (Polsko) 1.,2. a 3 čestná uznání e) Kroužky na škole Název kroužku Počet žáků 1. Kroužek čtenářský 2.B Kroužek sborového zpěvu 9.A Kroužek sborového zpěvu 7.A Kroužek sborového zpěvu 6.A Kroužek sborového zpěvu 8.A;B Komorní sbor Kroužek taneční Náprava jazyka českého 5 9. Kroužek sborového zpěvu 1.B Náprava jazyka českého 5.B Kroužek dějepisný Kroužek čtenářský Kroužek hry na flétnu Kroužek matematiky Kroužek sborového zpěvu 4.B Náprava jazyka českého 4.A,4.B,5.A Kroužek sborového zpěvu 2.B Kroužek basketbalu Náprava jazyka českého Kroužek sborového zpěvu 3.B Kroužek čtenářský 3.A Kroužek jazyka ruského Kroužek florbalu Náprava jazyka českého 3.B 7 11

12 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. a) inspekční činnost provedena ČŠI Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena inspekční, ani kontrolní činnost Českou školní inspekcí. 12

13 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok

14 14

15 15

16 16

17 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace Hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti (Pozn.: ZU - plánovaný hospodářský výsledek z hlav. činnosti = 0 Kč) - z doplňkové činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 0,00 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2011 Ukazatel Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 - z hlavní činnosti 0 - z doplňkové činnosti ,00 Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku, ztrátě) z hlavní činnosti: Kč Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2011 za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV, hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Náklady skutečnost na rok 2011 bez FP z jiných zdrojů a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce ,33 376,33 Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV 2011 Návrh na převod v roce 2011 Současný aktuální stav k datu zpracování Rezervní fond , ,00 x ,48 Fond odměn , ,00 x ,00 Investiční fond ,33 x x ,33 Převod z rezervního do investičního fondu x x x 17

18 c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Oprava a údržba Částka celkem Oprava rozvodu vody - Och 5 198,00 Oprava klavírů ,00 Oprava žaluzií 5 388,00 Oprava el. ohř. - Och 1 615,00 Paměť, zdroj Forton 1 779,60 Oprava el. - Pek ,00 Oprava el. - Ochr ,00 Servisní oprava kot. - Pek 3 060,00 Oprava zdroje ve fyz. uč, 1 507,00 Malování ,00 Oprava osvět. - Ochr ,00 Oprava nouz. svítidel 7 846,00 Oprava osvětlení - I. posch. Vaňk ,00 Oprava zdroje v kotelně - Ochr ,00 Oprava pisoárů - Pek ,00 Zasklení oken - Pek ,40 Oprava PHP 4 992,00 Ostatní 13450,00 Celkem ,00 Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem Interaktivní tabule ,00 18

19 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Počet zúčastněných Název programu Způsob zapojení žáků ostatních pedagogů (dětí) zam. Sousedi jsou bratři Přeshraniční spolupráce CZ.3.22/3.3.04/ ) Modernizace vzdělávání na Zpracovávání základní škole CZ.1.07/1.4.00/ e-learningových výukových materiálů Stonožka Výroba vánočních pohlednic Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Počet zúčastněných na Mimoškolní akce pořádané Obsahová náplň a cíle vzdělávání školou (přednášky, kurzy, vzdělávacího procesu žáků semináře,...) pedagogů ostatních (dětí) Exkurze - Praha, hrady Žebrák, Historie a návštěva hradu 10 1 Točník (víkendová akce) Exkurze Brano v Brance Pracovní činnosti 38 2 Přednáška o Islandu Vzdělávání - zeměpis 18 1 Přednáška Dentál alarm Zdravotní osvěta 41 2 Planetárium Ostrava Exkurze - Vesmír 61 3 Čas proměn - přednáška pro Zdravotní osvěta (sexuální 27 2 dívky výchova) ZOO Ostrava Exkurze 87 4 Beseda - hasiči Bezpečnost a prevence 87 4 Zdravý týden projekt Zdravotní osvěta 24 1 Zdraví Exkurze Slezská tvorba Koloběh vody v přírodě 10 1 (víkendová akce) Výlet do Klášterce na d Ohří Dějepisná víkendová akce 15 1 Vánoční Praha Exkurze - zeměpis

20 Ostrava (miniatury) Exkurze (krajské město) 24 2 Přednáška Indie Vzdělávání zeměpis, 82 3 multikulturní výchova Přednáška Minerály Vzdělávání - přírodopis 30 1 Holocaust - beseda Poznávání historie 88 2 Přednáška reklama Vzdělávání 91 4 Láska ano, děti ještě ne Sexuální výchova 38 2 (přednáška, beseda) Beseda o Africe Vzdělávání zeměpis, 28 1 multikulturní výchova Beseda Lidský život Úcta k člověku 25 1 Beseda o Tibetu Vzdělávání zeměpis, 26 1 multikulturní výchova Beseda s policistou Vzdělávání prevence 22 1 Úrazy, první pomoc Zdravotní osvěta 42 2 přednáška, beseda Zdravé zuby Zdravotní osvěta 87 4 Sobotní turistické vycházky Poznávání okolí Opavy 75 6 Hrabyňe ženy ve válce Poznávání historie 43 2 Adopce 2 zvířat z ostravské Ochrana přírody 18 1 ZOO (ochrana přírody, pomoc, propagace školy ) Besedy v knihovně Čteme rádi

21 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů programy EU programy EU Název projektu Sousedi jsou bratři CZ.3.22/3.3.04/ ) Modernizace vzdělávání na základní škole CZ.1.07/1.4.00/ Finanční prostředky v Kč celkem využité Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace, s kterou PO spolupracuje (HZS, městská policie, střední školy...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných žáků (dětí) HZS Přednášky, instruktáž, dovednosti, exkurze 85 Policie ČR Přednášky, instruktáže 87 Slezské divadlo Petra Bezruče Středisko volného času Nácvik a realizace divadelních představení 49 Společná mimoškolní organizace činností pěveckých sborů 120 Zpracoval dne: Ředitel školy 21

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 1.10.2013 gr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah : I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 4 III. Přehled pracovníků školy 4 IV. Údaje o zápisu k povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Školní 228, 747 75 Velké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 OPAVA 2014 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009-200 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 V Jindřichově 26. srpna 2014 Zpracovala: Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy V Ý R O Č

Více