ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 12 Datum a hodina konání: od 9.00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 45, dle prezenční listiny Omluveni: JUDr. Pošpíšil do 10 hod. Hosté: Mgr. Hajšman, Mgr. Myslíková, MUDr. Pavel Hrdlička (bod č. 3), Mgr. Martina Němečková (bod č. 39) Příloha: usnesení ZPK č. 749/15 785/15 Program (po doplnění): Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 4. Žádost obce Nezdice na Šumavě o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs 5. Žádost obce Rybník o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs 6. Dotace z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs 7. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 8. Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury výzva - poskytnutí dotací - Jiří Struček 9. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Klatovy x ČR - Ředitelství silnic a dálnic - JUDr. Zdeňka Lišková 10. Bezúplatné nabytí pozemků - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Středisko Plzeň sever, Středisko Plzeň - jih, Středisko Domažlice x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková 11. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Přeštice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Středisko Plzeň - jih x město Přeštice - JUDr. Zdeňka Lišková

2 12. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Plzeň-sever) x obec Krsy - JUDr. Zdeňka Lišková 13. Výkup pozemku v k. ú. Skašov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Ilja Prachař - JUDr. Zdeňka Lišková 14. Výkup pozemků v k. ú. Blovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Jana Matoušková - JUDr. Zdeňka Lišková 15. Koupě pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan - PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Středisko Rokycany x Příkosická zemědělská a.s. - JUDr. Zdeňka Lišková 16. Prodej pozemku v k. ú. Stod PK (Centrum sociálních služeb Stod) x Monika Podlipská, Martin Kvítek - JUDr. Zdeňka Lišková 17. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Klatovy) x Hubert Krompaský - JUDr. Zdeňka Lišková 18. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Domažlice) x Marek Heindl - JUDr. Zdeňka Lišková 19. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Tachov) x město Tachov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Zdeňka Lišková 20. Pozemková úprava Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Semošice - JUDr. Zdeňka Lišková 21. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Plzeň - PK (Zdravotnická záchranná služba PK) x ČR Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková 22. Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 23. Změna politického zástupce v projektu Zdravý Plzeňský kraj - Ing. Milena Stárková 24. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 8 zpracovaná v roce Ing. Václav Štekl 25. Dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce Mgr. Zdeněk Honz 26. Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok Plzeňský kraj - rozdělení finančních prostředků - Mgr. Zdeněk Honz 2

3 27. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 28. Zpráva o dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce Mgr. Jan Šašek 29. Rezignace a volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 30. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 31. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Iva Hořanová 32. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 33. Rezignace člena Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 34. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Věstislav Křenek 35. Přehled finančního hospodaření Plzeňského kraje k Václav Šlajs 36. Spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v letech Václav Šlajs 37. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/ Jiří Struček 38. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK 39. Diskuse, různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil a vedl Václav Šlajs, hejtman, přivítal všechny přítomné a nechal zkontrolovat počet zastupitelů v sále. Konstatoval, že přítomných 41 členů zastupitelstva je usnášeníschopných. Hejtman: Na začátek připomenu povinnost hlásit případný střet zájmů podle 34 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zápis z minulého ZPK byl ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Máte před sebou program spolu s ostatními materiály, prosím, zda někdo má návrhy na doplnění nebo změnu programu. Upozorňuji na bod č. 29, který na je na stůl, jedná se o materiál kontrolního výboru. Dále upozorňuji na nové verze u bodů č. 8, 22 a 26, 3

4 které se týkají schvalování dotací. Nové verze jsou z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Tady bych poprosil vedoucího právního odboru Mgr. Hajšmana, aby k tomuto podal krátké vysvětlení. Hajšman: Novela zákona č. 250/2000 Sb. byla schválena Poslaneckou sněmovnou na základě vrácení Senátem ČR, ale ovšem byla schválena ve znění s účinností od Podle judikatury Nejvyššího správního soudu nabývá tento zákon účinnosti patnáctý den po jeho vyhlášení, což je , neboť byl vyhlášen Z toho důvodu musí dojít ke změnám ve smlouvách o poskytování dotací, které jsou dnes schvalovány, protože nelze stihnout uzavřít je do účinnosti dosavadní právní úpravy. Hejtman: Otvírám rozpravu k navrženému programu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o celém programu včetně navržených změn. Schválení doplněného programu: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Doplněný program je schválen Hejtman: Nyní bude následovat hlasování o ověřovatelích zápisu. Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeněk Honz, Mgr. Martin Baxa Hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Hejtman: Vzhledem k bodu č. 29 Rezignace a volba předsedy Kontrolního výboru ZPK navrhuji zvolit volební komisi, prosím jednotlivé předsedy klubů, aby navrhli své zástupce. Návrh na volbu volební komise: za ČSSD Mgr. Jaroslav Šobr za ODS Ing. Mgr. Pavel Karpíšek za KSČM Ing. Karel Šidlo Hlasování o volbě členů volební komise: Pro 41, proti 0, zdržel se 0, přítomno 41 zastupitelů Volební komise byla zvolena 1. bod programu Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 0:06:42 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Prosím jednotlivé kandidáty, aby se nám stručně představili. Jiří Šafek: Ve stručnosti se představuje a uvádí, že funkci přísedícího vykonává již několikáté volební období. Hejtman: Otvírám rozpravu pro případné dotazy na pana Šafka. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o zvolení pana Jiřího Šafka do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. 4

5 Hlasování o Jiřím Šafkovi: Pro 39, proti 0, zdržel se 3, přítomno 42 zastupitelů Jiří Šafek byl zvolen Hejtman: Dále prosím pana Miroslava Zezulu, aby se nám představil. Miroslav Zezula: Ve stručnosti se představuje. Hejtman: Otvírám rozpravu k navrženému kandidátovi, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o zvolení pana Miroslava Zezuly do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Miroslavu Zezulovi: Pro 36, proti 0, zdržel se 6, přítomno 42 zastupitelů Miroslav Zezula byl zvolen Hejtman: Nyní budeme hlasovat o celkovém usnesení. Pro 41, proti 0, zdržel se 1, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 749/15 je přijato 0:10:52 2. bod programu Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Vzhledem k diskusi na prosincovém zasedání ZPK předkládám změnu jednacího řádu. Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu. Vilímec: Návrh nemyslí na situaci, kdy předseda klubu není přítomen rozpravě nebo je potřeba vystoupit se stanoviskem klubu. Doporučoval bych doplnit do bodu I.1....doba vystoupení předsedy klubu členů zastupitelstva nebo pověřeného zástupce klubu se omezuje... Mach: Navrhuji, aby se zrušila veškerá omezení všech příspěvků, tzn. bez omezení. Votava: Rozumíme tím, v případě nepřítomnosti předsedy klubu, protože tak můžete pověřovat samozřejmě kohokoli a bude pověření více, takže v případě nepřítomnosti předsedy klubu je pověřený nějaký zástupce za klub a ten tedy má právo mluvit 10 minut. Vilímec: Pravidlo bylo obecné. Nebráním se ani verzi pana Macha ani pana Votavy. Verze, kterou jsem navrhl, by nevylučovala přímo čas předsedy klubu, ale k tomu danému bodu předseda klubu by se svého 10minutového vystoupení vzdal ve prospěch jiného člena klubu. Nerozporuji ani druhou možnost, pokud by se trvalo, aby 10 minut bylo pouze v případě neúčasti předsedy klubu, tak potom dávám druhý návrh a rozhodneme hlasováním, kdy v bodu I.1. za první větu by se doplnilo v případě nepřítomnosti předsedy klubu při rozpravě k projednávanému bodu se omezuje délka v prvním vystoupení maximálně na 10 minut tomu z členů 5

6 klubu, který je pověřen předsedou klubu k jeho zastupování. To je pak verze, o které mluvil pan Votava. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat nejprve o protinávrzích. Moje stanovisko ke všem návrhům je negativní. Myslím si, že jsme to mohli kolektivně předjednat a připravit komplexní pozměňovací návrh. Dávám nejdříve hlasovat o návrhu pana zastupitele Macha dobu pro vystoupení neomezovat. Hlasování o návrhu Ing. Macha: Pro 9, proti 25, zdržel se 2, přítomno 37 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Návrh nebyl přijat Hejtman: Prosím Ing. Vilímce o specifikaci jeho návrhu. Vilímec: Jednalo by se o variantní návrh. Za první větu v bodě I.1. by se vsunula tato věta v případě nepřítomnosti předsedy klubu při rozpravě k projednávanému bodu se omezuje délka v prvním vystoupení maximálně na 10 minut tomu z členů klubu, který je pověřen předsedou klubu k jeho zastupování. Hejtman: Mé stanovisko k tomuto návrhu je negativní. Dávám hlasovat o návrhu Ing. Vilímce. Hlasování o návrhu Ing. Vilímce: Pro 17, proti 21, zdržel se 4, přítomno 42 zastupitelů Návrh nebyl přijat Hejtman: Máte ještě jiný návrh, pane předsedo? Vilímec: Vložit do bodu I.1....doba vystoupení předsedy klubu členů zastupitelstva nebo pověřeného zástupce klubu se omezuje v prvním vystoupení maximálně na 10 minut... Hejtman: Moje stanovisko je negativní. Dávám hlasovat o návrhu Ing. Vilímce. Hlasování o návrhu Ing. Vilímce: Pro 15, proti 19, zdržel se 9, přítomno 43 zastupitelů Návrh nebyl přijat Hejtman: Domnívám se, že jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy a nyní dávám hlasovat o původním návrhu jako celku. Pro 32, proti 1, zdržel se 9, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 750/15 je přijato 0:20:26 6

7 3. bod programu Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Odkazuje na předložený materiál. Ve dnech navštíví PK prezident Miloš Zeman. Zve na úvodní setkání od 11 hod. v sále zastupitelstva. Pozvánku zastupitelé obdrží písemně. Informace ohledně parkování v den konání zastupitelstva zastupitelé mají právo parkovat na horním parkovišti. Parkování v den konání komise, výboru nebo jiného jednání parkování ve vnitrobloku. Otvírám rozpravu. Karpíšek: Odvolání ředitele ZZS PK jaké vážné důvody vedly k odvolání ředitele? Jak je to s pohotovostní službou na výjezdových místech ve Vlčicích a v Kralovicích? Jak je to s pokračováním projektu ministerstva zdravotnictví ohledně zřizování rezidenčních míst, do kterého byla zařazena pražská a plzeňská záchranka? Rubáková: ZZS PK souhlasím s tím, že rada udělala tento krok. Byli jsme v záchrance na kontrole a strávili jsme tam mnoho času. Pan ředitel selhával v komunikačních věcech, nerespektoval vyhlášky, zákony a směrnice. S odvoláním ředitele naprosto souhlasím. Vilímec: Co vedlo radu k novému posouzení a hodnocení nabídek na zakázku internetový magazín, jedná se o podlimitní veřejnou zakázku Mediální komunikace pro PK leden až prosinec 2015 (usnesení RPK č. 2873/14)? Dotaz na Ing. Stárkovou byla jmenována nová ředitelka organizace Nemocnice Planá s účinností od jakou činnost vykazuje aktuálně nemocnice v Plané? Trylčová: Usnesení č. 2874/14 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby Mediální komunikace pro PK leden až prosinec 2015 rozhlasové vysílání (2. vyhlášení). Minule jsme řešili také vyhlášení výběrového řízení rozhlas, televize, internet, časopis bylo by možné získat ucelený přehled, jaký je finanční rámec vítěze, průběh výběrových řízení a kdo je vyhrál? Je v těchto médiích také prostor pro vystoupení opozičních politiků? Pokud ano, dá se opozici na vědomí tahle možnost? Mach: Usnesení č. 2977/14 (RO č. 300) na minulém zastupitelstvu jsem požadoval právní rozbor ohledně dotování nemocnic z hlediska nedovolené veřejné podpory. Tento rozbor jsem nedostal. Toto je úplně stejný případ. Jako kraj dotujeme krajské poskytovatele sociálních služeb částkou vyšší, než dovoluje EU a ostatním poskytovatelům, soukromým, obecním a městským, dotace krátíme z různých důvodů. V bodě č. 26 toto budeme projednávat a vrátím se k tomu. Nyní prosím o zdůvodnění, proč rada peníze rozdělila pouze krajským organizacím a vlastně doplnila jenom rozpočty a nemyslela na ostatní, kterým byly kráceny finance během minulého roku. Rubáková: Byla jsem na kontrole na ZZS a vím, co se tam děje, a proto se k tomu vyjadřuji. Čížek: Dotace z oblasti zdravotnictví a z oblasti sociální péče je potřeba mít jasnou koncepci. V oblasti zdravotnictví dotujeme výrazně krajské nemocnice, jsou oblasti, které mají dostatek a dostatečně dostupné zdravotní péče, ale jsou oblasti, kde tahle 7

8 dostupnost je velice malá, a to je oblast části okresu Tachov, okolí Plané atd. Tam by kraj měl přistoupit k tomu, že i občané v této oblasti potřebují srovnatelnou dostupnost zdravotní péče a měl by to nějakým způsobem řešit. Velice podobné je to v oblasti sociálních služeb, tento rok je rokem přechodným, kraj poprvé dotuje místo MPSV. Měli bychom mít pravidla taková, že se bude dotovat podle výkonu. Do budoucna bychom měli hlavně myslet na to, že v této oblasti bude možnost evropských dotací. Bude se soutěžit mezi všemi kraji v republice. Tady bychom měli mít jasno v koncepci rozvoje sociálních služeb, jasno v tom, které investice bude chtít kraj a které investice budou dělat neziskové organizace nebo se na ně připravují a kraj by jim v tom měl pomoci. Šašek: Odvolaný ředitel ZZS PK rada rozhodla o odvolání ředitele ZZS a současně usnesením č. 3056/15 byla schválena změna platového výměru pana ředitele, můžete mi osvětlit tuto situaci? Hejtman: Odvolání pana ředitele Svitáka bylo mé nejtěžší politické rozhodnutí. Pana doktora Svitáka si vážíme, je to výborný odborník, dobrý člověk, ale nakládal si více, než byl schopen unést. Jeho veškeré pracovní úvazky činili 2.0, to znamená, že on měl podle nasmlouvaných pracovat 17,5 hodiny denně. Kromě investice do nového místa na Borech na provoz za 4 roky kraj investoval do záchranky mil. Kč. Vyžadujeme, aby tyto prostředky byly racionálně využívány. Rezervy jsou v hospodaření a především hlavní důvod je nesprávné zúřadování veřejných zakázek, kde došlo k některým zásadním pochybením, kde došlo ke škodě, šetří to policie a rada se rozhodla v duchu svého práva pana ředitele z funkce odvolat. Plat pana ředitele byl odvolaný od a od vstoupila v platnost norma a my jsme na ní, na těch devatenáct dní, museli reagovat. Potřebujeme člověka, který bude dál záchranku rozvíjet, kde bude rozhodovat management. Stárková: Rezidenční místa požádala bych pověřeného ředitele ZZS pana Hrdličku, aby osvětlil situaci s rezidenčními místy. Změna v řízení Nemocnice Planá u Mariánských Lázní tato nemocnice je dávno zrušena, protože jsou tam ale nějaké pohledávky z minulosti, musí být organizace dále zachována a původní paní ředitelka už nechtěla tuto funkci vykonávat, je tam malý úvazek 0.1, několik tisíc korun měsíčně. Koncepce zdravotnictví v současné době s holdingem dokončujeme koncepci zdravotnictví PK. Tuto koncepci dám na příští zdravotnický výbor a budu chtít, aby se našel politický konsensus napříč politickým spektrem. Zrušení pohotovosti ve Vlčicích a Radnicích ZZS v některých místech našeho regionu zároveň provozuje i tzv. lékařskou pohotovost. Souběh těchto činností je na hraně zákona. Cituje ze zprávy České lékařské komory. Na místech, která jsou takto společně provozována, máme dvě možnosti. Buď personálně posílíme tuto službu a budeme to provozovat, ale jeden pacient na takovém místě vyjde kraj např. na 5 tis. Kč. Nebo tuto službu, kde je v dosahu zdravotnické zařízení, zrušíme. Neznamená to, že občané tohoto kraje budou odmítnuti. Buď záchranka vyvolá výjezd ZZS nebo dotyčného pošle někam do zdravotnického zařízení. Záleží na momentálním vyhodnocení jeho zdravotního stavu. MUDr. Pavel Hrdlička (pověřený ředitel ZZS PK): Rezidenční místa projekt byl směřován k nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tzn. hlavně středním zdravotnickým pracovníkům (záchranáři a zdravotní sestry), v tom, že si měli zvýšit svoje vzdělání a že budou moci, oproti svým dosavadním kompetencím, dělat navíc 8

9 zdravotní úkony, než dojede na místo lékař. K celému projektu se přidaly pouze dvě záchranné služby, a to pražská a plzeňská. Pražská se přihlásila pouze čtyřmi rezidenty, plzeňská čtrnácti rezidenty. Metodika celého projektu byla špatně zadministrována a hrozilo vracení celé dotace. Projekt nebyl plně hrazen a na čtrnáct rezidentů bychom dopláceli přes 1 mil. Kč. Po dohodě s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, s ministerstvem zdravotnictví a zároveň s pražskou záchrankou jsme sdělili, že od tohoto projektu ustupujeme. Brabcová: Mediální komunikace, veřejná zakázka pro rozhlas došlo k tomu, že uchazeč nám doložil špatnou poslechovost. Byl vyzván, aby toto uvedl správně, došlo k dalšímu jednání hodnotící komise. Návrh bude předložen radě Internetový magazín na doporučení Centrálního nákupu, který administruje naše veřejné zakázky, jsme dospěli k názoru, že nabídková cena uchazeče byla podhodnocena, tudíž nás zákon opravňuje k tomu, abychom vyzvali k vysvětlení nabídkové ceny, byla ustanovena nová komise, kde bylo provedeno nové hodnocení. Ani toto ještě neprošlo schválením rady. Honz: V září na Zastupitelstvu Plzeňského kraje byla schválena metodika a střednědobý plán, kterým se řídíme od Nezvýhodňujeme naše organizace. Do dofinancování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb provádělo MPSV a částka byla ve výši Kč. My jsme to pouze dostali na vědomí a kromě toho přibylo, opět tedy rozdělením ministerstva, dofinancování v rámci navyšování platů a mezd od To, co vychází z metodiky, to by mělo být zákonem. Hejtman: Reaguje na podnět pana Čížka zdravotnictví je pro toto politické vedení priorita. Do zdravotnictví teče hodně peněz, Tachovsko je problém a budeme ho v nejbližší době řešit. Vyjadřuje se k článku Ing. Čížka v Parlamentních listech ohledně ztráty krajských nemocnic v roce Odvolání pana ředitele Svitáka rada se snaží o stabilitu, má personální pravomoc vůči celkem 138 funkcionářům. Za dva a čtvrt roku využila tuto personální pravomoc ve třech případech, a to v Domově Harmonie, v SÚS a na ZZS. Chceme, aby byla stabilita, aby lidé ve vedoucích funkcích měli jistotu a pracovali ve prospěch občanů PK. Karpíšek: Požádal bych paní radní, aby nás na výboru informovala dál o vývoji, jaký bude následovat, a zda by event. mohl být zástupce zdravotního výboru u výběrového řízení na nového ředitele. Trylčová: Rozhlas (mediální komunikace) co bylo za problém se zmiňovaným kandidátem? Do příště bych žádala celkové shrnutí veškerých těchto veřejných zakázek tak, aby veřejnost věděla, jaká veřejná zakázka v médiích byla provedena, za kolik, kdo vyhrál, kolik bylo uchazečů úkol ze zápisu. Hejtman: Paní Brabcová připraví odpověď. Mach: Cituje ze zápisu z komise žádá o vysvětlení. Hejtman: Bod, který toto řeší je na programu, a to bod č

10 Čížek: První pomoc Vlčice, Kralovice myslím si, že stojí zato zachovat LSPP, alespoň ve zkrácené formě, jenom na určitou dobu, i když by tam byl jiný lékař pouze na několik hodin souběžně s lékařem záchranky. Rozhlasové vysílání a internetový magazín účel, proč chceme rozhlasovou nebo internetovou komunikaci? V Parlamentních listech jsem neuvedl žádná konkrétní čísla. K panu radnímu Honzovi - střednědobý plán je velice rigidní, uvádí počty míst, klientů a neumožňuje další rozvoj. JUDr. Pospíšil a Poduška přítomni od 10 hod. Hejtman: Prosím, aby paní Stárková nebo pan Hrdlička sdělili, jak je LSPP navštěvovaná ve Vlčicích. Stárková: Na stanoviště ve Vlčicích přijde na pohotovost jeden člověk za tři dny. V Kralovicích nebudeme LSPP rušit, ani o tom zatím neuvažujeme, a proto mě velmi mrzí příspěvek pana starosty Podušky, který poslal do magazínu Plzeňský kraj článek, kde uvádí, že já v souvislosti s odvoláním ředitele současně ruším v Blovicích a Kralovicích LSPP. To je lživá informace a já požádám pana Podušku, aby tuto větu upravil, aby tam nebylo to, že rušíme LSPP v Kralovicích, protože to není pravda, já jsem ještě s nikým v Kralovicích nejednala. Vilímec: Myslím, že výčet odvolaných není úplně kompletní. Respektuji, že rada má právo odvolat a jmenovat ředitele příspěvkových organizací. Pouze si myslím, že by zastupitelé měli vědět, na základě jakých důvodů byl někdo odvolán. V případě ředitele ZZS o tom nebyl informován ani předseda výboru pro zdravotnictví, byť nemusí. K bodu č požádal bych, aby předkladatel nebo zástupci KÚ se ještě podívali na kompetence v rozhodování o poskytování dotací, protože novela zákona o sociálních službách, byť se mi to nelíbí, nastavila kompetenci do výlučné pravomoci Zastupitelstva Plzeňského kraje, a to dokonce i v těch případech, kdy se jedná o příspěvkové organizace nebo se jedná o prostředky nebo částky, které jsou do 200 tis. Kč. Poduška: Omlouvá svůj pozdní příchod. Zmiňovaný článek je vstřícný, pokud to tak v Kralovicích není, pak si osvojuji, aby ta věta byla vyškrtnuta. Bylo to nedorozumění. Čížek: Připomíná dotaz k čemu PK potřebuje mediální, rozhlasovou a internetovou komunikaci úkol ze zápisu. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 35, proti 0, zdržel se 9, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 751/15 je přijato 1:04:30 4. bod programu Žádost obce Nezdice na Šumavě o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. 10

11 Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 752/15 je přijato 5. bod programu Žádost obce Rybník o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs 1:05:46 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 753/15 je přijato 1:06:32 6. bod programu Dotace z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 754/15 je přijato 7. bod programu Dodatek č. 13 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 1:07:28 Bauer: Přednáší návrh usnesení. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 755/15 je přijato 1:08:42 8. bod programu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury výzva - poskytnutí dotací - Jiří Struček Hejtman: Upozorňuje na novou verzi. Struček: Přednáší návrh usnesení. Hejtman: Otvírám rozpravu. Vilímec: Stihnou se smlouvy uzavřít do nebo je v opačném případě návrh usnesení přesně podle novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, protože novela předpokládá schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy a v důvodové 11

12 zprávě se píše, že by zastupitelstva měla schvalovat znění veřejnoprávních smluv, ale v každém případě usnesení v bodě II. by na to mělo pamatovat a pokud se to nestihne, a to je i v dalších bodech, pak by tam měla být formulace, že se schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotací. Struček: Právě kvůli těmto změnám máme novou verzi, protože může dojít nebo dochází ke změnám v rámci rastrových smluv, ale nemůžeme předjímat, jaká situace nastane. Tento předložený návrh můžeme schválit v plném znění. Hejtman: Vyzývá vedoucího právní odboru k vyjádření. Hajšman: Návrh byl právě doplněn dodatkem doplnění rastrových smluv, aby vyhovoval novému znění zákona. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 42, proti 0, zdržel se 1, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 756/15 je přijato 1:12:10 9. bod programu Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Klatovy x ČR - Ředitelství silnic a dálnic - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 1, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 757/15 je přijato 1:13: bod programu Bezúplatné nabytí pozemků - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Středisko Plzeň sever, Středisko Plzeň - jih, Středisko Domažlice x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 1, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 758/15 je přijato 1:14:10 12

13 11. bod programu Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Přeštice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Středisko Plzeň - jih x město Přeštice - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 42, proti 0, zdržel se 0, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 759/15 je přijato 1:15: bod programu Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Plzeň-sever) x obec Krsy - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 760/15 je přijato 1:16: bod programu Výkup pozemku v k. ú. Skašov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Ilja Prachař - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 0, zdržel se 7, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 761/15 je přijato 1:18: bod programu Výkup pozemků v k. ú. Blovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Jana Matoušková - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 38, proti 0, zdržel se 5, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 762/15 je přijato 1:19:20 13

14 15. bod programu Koupě pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan - PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Středisko Rokycany x Příkosická zemědělská a.s. - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 36, proti 0, zdržel se 8, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 763/15 je přijato 1:20: bod programu Prodej pozemku v k. ú. Stod PK (Centrum sociálních služeb Stod) x Monika Podlipská, Martin Kvítek - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 1, zdržel se 8, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 764/15 je přijato 1:21: bod programu Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Klatovy) x Hubert Krompaský - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 0, zdržel se 8, přítomno 44 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 765/15 je přijato 1:23: bod programu Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Domažlice) x Marek Heindl - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 0, zdržel se 7, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 766/15 je přijato 1:24:09 14

15 19. bod programu Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Tachov) x město Tachov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 2, přítomno 42 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 767/15 je přijato 1:25: bod programu Pozemková úprava Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Semošice - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 39, proti 0, zdržel se 1, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 768/15 je přijato 1:26: bod programu Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Plzeň - PK (Zdravotnická záchranná služba PK) x ČR Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 42, proti 0, zdržel se 0, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 769/15 je přijato 1:27:33 Přestávka hod. 1:53: bod programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr Šobr: Upozorňuje na novou verzi. Přednáší návrh usnesení. K hodnocení bylo přijato 99 žádostí, požadavky byly téměř na 6 mil. Kč, rozděleno bylo 1,5 mil. Kč. 15

16 Pro 36, proti 0, zdržel se 0, přítomno 36 zastupitelů Usnesení č. 770/15 je přijato 1:55: bod programu Změna politického zástupce v projektu Zdravý Plzeňský kraj - Ing. Milena Stárková Stárková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Usnesení č. 771/15 je přijato 1:56: bod programu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 8 zpracovaná v roce Ing. Václav Štekl Štekl: Přednáší návrh usnesení. Hejtman: Otvírám rozpravu. V listopadu, jsme obdrželi titul Plzeňský kraj nejlepší místo pro život, bohužel otázka kanalizací a vodovodů je naše slabina. Této problematice bychom měli věnovat opravdu pozornost. Sýkora: Je třeba navýšit podporu zejména pro malé obce na výstavbu vodovodů a kanalizací. Ani v novém plánovacím období EU tak, jak se jeví zatím operační program životní prostředí, na ně pamatováno nebude, to znamená, že bychom měli jako kraj, už například v rámci letošního rozpočtu, pokud zbudou nějaké přebytky, naplánovat podporu těmto a samozřejmě mluvím tím i o rozpočtu na příští rok. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 772/15 je přijato 1:58: bod programu Dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce Mgr. Zdeněk Honz Honz: Tento dotační program byl vyhlášen podruhé, poprvé byla alokována částka tis. Kč, pro letošní rok tis. Kč. Odkazuje na předložený materiál. Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 773/15 je přijato 16

17 2:00: bod programu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok Plzeňský kraj - rozdělení finančních prostředků - Mgr. Zdeněk Honz Honz: Jedná se o novou verzi, a to z těch důvodů, o kterých hovořil Mgr. Hajšman v úvodu jednání. Postihuje to v podstatě jednu úpravu v bodě I., drobné úpravy v bodě II. a v příloze č. 8 a 9. V letošním roce dochází ke změnám, a to k postupnému přechodu a změnám, které toto doprovázejí ve financování sociálních služeb v rámci tvz. dotačního řízení z MPSV na kraje. V roce 2012 byla v rámci tohoto dotačního řízení alokována částka 275 mil. Kč, v roce 2013 částka 305 mil. Kč, v roce 2014 částka 353 mil. Kč a na letošní rok PK má částku 368 mil. Kč. Zahrneme-li do toho peníze PK, EU a státního rozpočtu, tak v rámci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2014 rozděleno celkem 455 mil. Kč, v letošním roce je to 501 mil. Kč, to znamená, že dochází tady k růstu o 11 %. Dotační řízení přihlásilo se 111 poskytovatelů, kteří poskytují v rámci PK 247 služeb. Hejtman: Otvírám rozpravu. Čížek: Počítáte s novelizací nebo aktualizací střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb? Jaké počítáte investice, jaké máte v této oblasti záměry právě ve vazbě na to, že z IROPu bude možné získávat dotace na rozvoj sociálních služeb, na investice. Jestli nějaká podpora kraje bude i z hlediska investic, protože ostatní organizace například nemají možnost odpisů a oprav zařízení a třeba by chtěly z evropských peněz provést modernizace, ale neměly by na vlastní podíl. Neuvažujete v metodice o tom, jako třeba Karlovarský kraj, který přechází spíše na ten výkonový systém, než ten systém výpočetní, jaký máme my v naší metodice. Vilímec: Jsem přesvědčen, že ani nová verze neodpovídá zákonu o financování sociálních služeb. Cituje z 101a. Protože se požaduje, aby o všech dotacích rozhodovalo zastupitelstvo, tak musí rozhodnout i o těch dotacích, o kterých obvykle rozhoduje rada, protože zákon o financování sociálních služeb v tomto případě je speciální zákon, proto jsem přesvědčen, že nestačí odkázat pouze na přílohu dotací nad 200 tis. Kč, ale i těch dotací, které jsou pod 200 tis. Kč a i těch dotací, které se týkají příspěvkových organizací kraje. Každý návrh usnesení je pokaždé jinak koncipován. Bez ohledu na aktuální názor právního odboru bych požadoval, aby návrhy usnesení byly koncipovány tak, aby skutečně dodržely to, co požaduje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Mám výhrady k té věci, kdy se přijala úprava, která se mi nelíbí, ale úprava, kterou bychom měli dodržet, a úprava říká, že zastupitelstvo by mělo rozhodovat podle 101a o všech dotacích bez ohledu na to, jestli jsou to dotace do 200 tis. Kč nebo se to týká příspěvkových organizací. Takže na to jsem povinen upozornit a myslím si, že by to tak mělo být a že by tam měl být odkaz i na ty ostatní přílohy, které jsou podle zákona o rozpočtových pravidlech vymezené do působnosti rady kraje. Mám obavu z toho, že částka se bude neustále měnit, ale procento rozdělení je dáno pevně v zákoně. Myslím si, že v tomto ohledu návrh zákona je dost rizikový pro každý kraj. Karpíšek: Zvolili jsme si poměrně složitý model výpočtu pro jednotlivé služby a trochu zvýhodňuje ty, které svoje žádosti nafukují oproti těm, kteří podávali žádosti více 17

18 nastavené realitě. Měli bychom ještě vést diskusi pro příští rok, jestli ten náš způsob výpočtu trochu nezměnit. Je to určitě ještě otevřené k diskusi, ale na druhé straně bych podpořil to, abychom toto schválili, protože to opravdu odpovídá metodice tak, jak jsme si ji chválili a potvrdilo to i MPSV. Trylčová: Poskytování finanční dotace dotace by měla být poskytována na základě kvality a na základě výkonu. Na kolik dnes jsou standardy kvality v našich zařízeních dodržovány? Na kolik při rozdělování finančních prostředků našim sociálním zařízením nebo žadatelům je toto bráno v potaz? Jakým způsobem se toto hodnotí? Honz: K dotazu Ing. Čížka střednědobý plán, investice a metodika v Karlovarském kraji hovořil jsem s panem náměstkem Čermákem, který o změně v této chvíli nemluvil, zvažují pro rok Střednědobý plán není záležitost rigidní počítáme, že na přelomu pololetí se touto záležitostí budeme zabývat. Šlo o to, aby došlo ke stabilizaci počtu sociálních služeb a poskytovatelů, kterým bude vypočítávána dotace z toho důvodu, aby nedošlo k enormnímu nárůstu v době, když se podávaly žádosti, pokud se týká jednotlivých služeb. K dotazu Ing. Vilímce jedná se o dva poskytovatele a dvě služby z celkového počtu 111 poskytovatelů a 247 služeb. V 101a zákona č. 108/2006 Sb. je uvedeno, že o poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výše rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje. My máme schválené podmínky a ty jsou rozdělené do 200 tis. Kč rozhoduje rada a v ostatních případech zastupitelstvo. Totéž se objevuje v metodice, která byla schvalována. Domníváme se, že je to právně čisté. K dotazu Ing. Mgr. Karpíška ohledně výpočtu v souladu s tím na půlroční období zakonzervovaným střednědobým plánem jsme se s tímto vypořádali a i výpočet je objektivní podle jednotlivých vzorců na jednotlivé typy služeb. K dotazu Mgr. Trylčové standardy kvality kontroluje inspekce sociálních služeb ve smyslu zákona. Dá se říci, že je to dnes nezávislý orgán. S výsledky inspekce se seznamuji, a jakým způsobem by se standardy kvality měly prolínat do dotačního řízení, s tím se neztotožňuji. Každý poskytovatel pobytových sociálních služeb i jiných služeb by měl dbát na dodržování lidských práv. Inspekce nedodržení v našich příspěvkových organizacích neodhalila. Pokud se týká investic, tak příspěvkové organizace PK mají dva investiční záměry Liblín a Žinkovy. Čížek: Investiční činnost v IROPu, který bude dotovat sociální služby, je kraj ochoten podpořit i ostatní poskytovatele? Vytvořil by kraj nějaký speciální fond k evropským projektům? Je to výhledová věc. Trylčová: Je základ, že standardy kvality máme brát v potaz co nejvíce. Kolik a jak řeší naše zařízení stížnosti? Jak jsou klienti spokojeni v našich zařízeních nebo v zařízeních, která dostávají finanční podporu? Závěry jsou důležité a je potřeba na ně brát zřetel. Mach: Připomíná dotazy, které vznesl v bodě č. 3 veřejná podpora a krácení event. rozšiřování dotace na zařízení krajské a obdobné. Požádal bych oficiálně o podklady s výpočtem všech dotací úkol ze zápisu. Vilímec: Metodiku jsme stanovili v září, tedy v době, kdy zákon ještě nebyl vůbec schválen. V zákoně je psáno, byť jsem s tím měl jako poslanec problémy, že o všech dotacích bude rozhodovat zastupitelstvo kraje a nejen o dotacích na sociální služby 18

19 do 200 tis. Kč, ale i dotacích, které poskytujeme příspěvkovým organizacím formou rozpočtového opatření. Týká se to dotací nejen podle přílohy č. 3, ale i u těch dvou dalších. Hejtman: Námět Ing. Čížka považuji za funkční a budeme o tom vážně přemýšlet, ale otázka evropských peněz je zatím nejasná. Honz: Reaguje na vystoupení Ing. Vilímce v bodě II.1. doplnit dle přílohy č. 2, 3 a 4. Reaguje na vystoupení Mgr. Trylčové standardy kvality a spokojnost klientů je velice subjektivní záležitost, nejsem si jistý, jestli by se tato záležitost měla objevovat v dotačním řízení. Není to měřitelné, je to subjektivní dojem, s tímto nesouhlasím a není to zařazeno v metodice. Mach: Již na minulém zastupitelstvu jsem se dotazoval a chtěl jsem zprávu od právního odboru na veřejnou podporu krajským zařízením, zda nejsme v kolizi s evropským právem. Myslím si, že překračujeme dovolené limity, neboť jsme v tržním prostředí. Dále jsem se ptal, jak bude nakládáno do budoucna s optimalizací čísel, která vyjdou každému podle skutečností, které jsou spočtené. Honz: Zvýhodňování služeb určitého zřizovatele k tomu v žádném případě nedocházelo a nedochází. Je možné porovnat celkovou výši dotace v roce 2014 např. již zmiňovaného Domova Harmonie v Mirošově s návrhem na rok Je to v souladu s evropským právem, protože Pardubický kraj si vyžádal v loňském roce stanovisko Evropské komise a ve stanovisku je jasně napsáno, že v případě dotačního řízení pro oblast sociálních služeb se nejedná o nedovolenou podporu. Toto máme a myslím si, že je to v metodice i uvedeno. Mach: Kraj poskytuje finance ze dvou zdrojů. Z rozpočtu kraje dává příspěvek na provoz a poté ještě rozděluje finance dotační, to je přetransfer z dotací z MPSV a ta dotace z kraje přesahuje povolenou mez. Příspěvek na provoz těchto organizací přesahuje mez, kterou povoluje EU. To, že kraj může rozdělovat a rozhodovat o dotacích MPSV, nezpochybňuji. Chtěl bych dostat výpočty s propočty a koeficienty z dotací a zároveň všechny finance, které dostaly krajské organizace, které poskytují tyto služby v roce To není to, že dotace, jako taková, podléhá právu EU, ale příspěvek, který kraj poskytuje mimo tuto dotaci, podléhá. Kraj dotuje své organizace a zároveň říká, že ostatní, kteří nedotují své organizace, jsou kráceni na dotacích. Čili ten, kdo se chová hospodárně je bit nejen rok, kdy je krácen, ale i další roky, neboť se optimalizuje pro další rok nový výpočet. Je to netransparentní, je to pro každého jinak počítáno a je to opravdu výběrové a tvrdím, že to, co rada rozdělila v loňském roce, bylo jen pro své organizace a argument, že to je přes MPSV, je nesmysl, protože vy jste o to požádali a požádali jste pouze o peníze na krajské zařízení. Všechno to rozděluje ministerstvo, ale na papíry, které vyplňuje kraj. Šlo mi o tuto podporu, mimo dotační tituly. Honz: Vaše informace jsou naprosto zavádějící a dezinformující, protože v té částce, kterou uvádíte, se jednalo o to, o čem MPSV rozhodlo v rámci dofinancování. Mohly tam být naše organizace, ale že by tam byly dominantně příspěvkové organizace PK, to v žádném případě nebyly. Dokonce bych řekl, že v druhém dofinancování, tam se naopak objevovala Diecézní charita, Diakonie. Výpočet ministerstva jsem považoval za solidní a slušný. 19

20 Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu, přerušuji jednání na 10 minut a poprosím, aby předsedové klubů s panem radním Honzem, s panem vedoucím právního a sociálního se sešli a doladili usnesení. Jednání přerušeno hod. Hejtman: Požádal bych předkladatele, aby nás provedl případnými změnami. Honz: Shodli jsme se s předsedy klubů a s oběma vedoucími odborů na tomto znění v bodě II.1....dle přílohy č. 2, 3 a 4 návrhu usnesení, v bodě II.2....v příloze č. 2 a 3 návrhu usnesení. Hejtman: Má někdo k tomuto připomínku nebo dotaz? Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení s provedenými změnami. Pro 39, proti 0, zdržel se 2, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 774/15 je přijato 2:50: bod programu Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek Šašek: Od posledního zastupitelstva měl kontrolní výbor dvě zasedání. Odkazuje na přílohy. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 775/15 je přijato 28. bod programu Zpráva o dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce Mgr. Jan Šašek Šašek: Přednáší ze Zprávy o dodržování Etického kodexu člena ZPK v roce Hejtman: Otvírám rozpravu. Mach: Oznamuji kolegům, že nemám žádné placené funkce navíc kromě uvolněného starosty, mé přiznání je odevzdáno v souladu se zákonem, jeho evidenční orgán je tajemnice městského úřadu. Ukazuje se, co jsem říkal před necelým rokem, že schvalovat další evidenční místo je nesmysl, také proto se ke kodexu nehlásím. Grüner: Předkládám oznámení na čtyři místa, pro mě je to duplicita, možná zbytečná administrativa, na druhou stranu si myslím, že je to moje povinnost. 20

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen Výbor ) se uskutečnilo od 15.00 hod.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více