Být ve správném čase na správném místě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být ve správném čase na správném místě"

Transkript

1 Kapitola první Být ve správném čase na správném místě Vím, že to vše se odehrává jen v naší mysli, ale mysl je něco velmi mocného. Colin Cotterill 1 (britský spisovatel)

2 11 Dva muži na procházce Vždy mě udiví, když se mi nějaký mladík svěří, že by chtěl pracovat v kosmologii; kosmologie je něco, čemu se prostě propadne, ne něco, co jsme si zvolili. William H. McCrea 2 Starý pán kráčející ulicí vypadal stejně jako vždy distingovaně, ale malinko neupraveně, tak trochu bohémsky. Nezdálo se však, že tento poněkud zasmušilý a zaujatě se tvářící Evropan kráčející po americké hlavní třídě příliš vnímá, kam vlastně jde. Budil pozornost kolemjdoucích i obchodníků, které míjel, a zdvořile si hledal cestu mezi nimi i v protiproudu studentů, kteří se snažili nezmeškat přednášky. Zdálo se, že všichni vědí, kdo to je, on se však vyhýbal jejich pohledům. Dnes měl nového společníka muže velmi urostlého, také nepříliš pečlivě ustrojeného, ale poněkud jinak než on. Oba byli hluboce ponořeni do konverzace, šli, rozprávěli a vůbec si nevšímali výkladních skříní kolem. Starší pozorně naslouchal, občas se lehce zamračil; mladší mluvil s velkým entuziasmem skoro neustále a svá slova podtrhoval živou gestikulací. Bylo znát, že angličtina není rodnou řečí ani jednoho z nich, co do výslovnosti se ovšem velmi lišili. Došli na křižovatku, zastavili se na okraji chodníku a čekali na zelenou. Když naskočila, začali přecházet ulici a na chvíli se soustředili na okolní světla, zvuky a relativní pohyb. Náhle vyšší z obou mužů začal zase něco vykládat, ruku stočenou do kornoutu jako megafon. Starší muž se zastavil a vůbec nevěnoval pozornost ostatním chodcům, snažícím se přejít, ještě než se auta znovu rozjedou. Slova jeho společníka ho zcela zaujala. Oba muži tak zůstali uvězněni mezi auty, jež je z obou stran objížděla jako živý ostrov. Starý pán se hluboce zamyslel nad tím, co právě slyšel, a mladší svou myšlenku stále rozváděl. Nakonec sice zase získali kontakt s vnějším světem, ale starý pán zapomněl, kam vlastně jdou, a začal se vracet na chodník, který před chvílí opustili, a tak pokračovali v cestě tam, odkud přišli, zcela zabráni do diskuse o vyslovené myšlence.

3 12 kapitola první být ve správném čase na správném místě 13 Muži hovořili o vesmírech. 3 Událo se to v Princetonu v americkém státě New Jersey za druhé světové války. Mladší z obou byl George Gamow, či G- G, ruský vědec, který krátce před válkou emigroval do Spojených států, ten starší byl Albert Einstein. Albert Einstein strávil předchozích třicet let snahou ukázat, že chování vesmíru jako celku lze porozumět pomocí jednoduché matematiky. Gamow pochopil, že vesmír musel mít minulost nepředstavitelně rozdílnou od přítomnosti. To, že na přechodu riskovali, způsobila Gamowova myšlenka, že zákony fyziky by mohly popisovat vznik něčeho z ničeho. Mohlo jít o jednotlivou hvězdu, ale třeba i o celý vesmír. I tím se zabývá moderní kosmologie. Nesnaží se jen popsat pozorovaný vesmír co nejpřesněji a nejúplněji, snaží se i zasadit tento popis do širšího kontextu možností, jak by snad vesmír vypadat mohl. Jistě, nakonec bychom mohli i zjistit, že žádný jiný vesmír než ten náš není možný (tedy vesmír, jehož obsah, strukturu a zákony, jimiž se řídí, si dovedeme představit). Dlouhou dobu kosmologové takový výsledek předpokládali a doufali v něj. Dnes nabývá na síle opačný názor zdá se, že existuje mnoho různých vesmírů, které přírodní zákony připouštějí. A co víc, tyto odlišné vesmíry nemusí být jen možné: snad existují v každém smyslu, který přikládáme existenci takových obyčejných věcí, jako jsme zde a teď vy a já. Vesmíry jsou podivná věc Historie je souhrn věcí, jimž se dalo vyhnout. Konrad Adenauer Co je to vesmír? Kde se vzal? Kam směřuje? Otázky znějí jednoduše, ale patří k těm nejhlubším, které kdy byly položeny. Na otázku, co rozumíme pod pojmem vesmír, 4 existuje mnoho odpovědí závisejí na stupni našich znalostí. Je to vše, co můžeme vidět kolem nás s přídavkem prostoru mezi tím? Nebo je to vše, co fyzicky existuje? Když začneme sestavovat seznam všech věcí, které chceme do tohoto vše, co existuje zahrnout, narazíme na něco, čemu fyzici říkají přírodní zákony, či na další těžko postižitelné věci, jako je prostor a čas. Třebaže se jich nemůžeme dotknout, cítíme jejich účinky, jsou velmi důležité a v nějakém smyslu existují podobně jako například pravidla fotbalu, a proto je raději také zařadíme do svého seznamu. A co například budoucnost a minulost? Zaměřit se jen na to, co existuje teď, se zdá trochu diskriminující. A pokud budeme pokládat za součást vesmíru vše, co kdy existovalo, proč nezahrnout stejně tak i budoucnost? Tím dospíváme k definici, že vesmír je vše, co kdy existovalo, existuje a bude existovat. Chceme-li být skutečně pedantičtí, můžeme přijmout ještě širší koncepci vesmíru a říct, že do něj patří i vše, co by existovat mohlo a nakonec snad i to, co existovat nemůže. Některé středověké filozofy 5 takové pojetí úplnosti přitahovalo a vše, co existovalo, existuje a bude existovat, zařadili jako to, co bylo, jest a bude. Takový přístup jen zvyšuje množství problémů v oblasti, kde už tak je jich ažaž. Znovu se ale vynořil v moderních studiích vesmíru, třebaže v trochu jiném převleku. Moderní kosmologové se nezajímají jen o strukturu a historii našeho vesmíru, zaměřují se i na vesmíry, které by mohly existovat. Náš vesmír má řadu speciálních a (alespoň pro nás) udivujících vlastností a my chceme zjistit, zda by nějaký vesmír mohl vypadat i jinak. To znamená, že jsme schopni nalézt příklady jiných vesmírů, abychom mohli učinit srovnání. Důležitost místa I viděl [Jákob] ve snách, aj, žebřík stál na zemi, jehožto vrch dosahal nebe; a aj, andělé Boží vstupovali a sstupovali po něm. Kniha Genese 6, překlad Bible kralická O vesmíru lidé hovořili už před tisíciletími. Byl to ovšem jejich vesmír, ne náš, to nesmíme zaměňovat. Pro mnohé z nich to byla prostě jen země, kam až mohli putovat. Možná k němu patřilo i nebe s hvězdami a planetami, viditelnými prostým okem. Většina starých kultur si vytvořila obraz nebo báji o tom, co vidí kolem sebe, ať už na nebi nebo na zemi či pod mořem. 7 Vytváření tohoto obrazu nepramenilo ze zájmu o kosmologii; bylo prostě důležité přesvědčit sebe i ostatní, že vše má nějaký smysl a účel a my do tohoto řádu patříme. Připustit, že existuje nějaká realita, o níž nemáme povědomost a kterou nemůžeme nějak ovlivňovat, by vnášelo do lidské mysli pocit nebezpečné nejistoty. Právě proto se staré mýty o přírodě vždy zdají tak úplné: vše v nich má své místo a je v nich místo pro vše. Nejsou v nich žádná možná, žádná varování, žádné nejistoty a žádný prostor pro budoucí zkoumání. Tyto teorie všeho nesmíme ale zaměňovat s vědou. Čas a místo, v nichž člověk na Zemi žil, měly vliv na jeho představu vesmíru kolem. Jestliže žil blízko rovníku, zdánlivý pohyb hvězd během noci byl pro něj jasný a jednoduchý. Každou noc byl stejný a člověk měl pocit, že je ve středu tohoto hvězdného pohybu. Pokud ovšem žil daleko za obratníkem, viděl zcela jiné nebe. Některé hvězdy vystupovaly nad obzor a později v noci zase zapadaly, jiné zase nevycházely ani nezapadaly. Opisovaly kruhy kolem středu na nebi, jako by byly připoutány ke společné ose. To vedlo k úvahám o zvláštnosti místa, kolem kterého hvězdy obíhají. Mezi obyvateli severnějších zeměpisných šířek vzniklo mnoho mýtů a legend o velikém mlýnském kameni na nebi, jež měly noční pohyb hvězd vysvětlit. Příčinou změn vzhledu nočního nebe je náklon rotační osy Země (obrázek na straně 14). Spojnice mezi severním a jižním pólem není kolmá k rovině, ve

4 14 kapitola první být ve správném čase na správném místě 15 Osa zemské rotace procházející severním a jižním pólem je skloněna o 23,5 stupně vzhledem ke kolmici k rovině oběžné dráhy Země. které se Země pohybuje na své dráze kolem Slunce. 8 Sklon zemské osy činí asi 23,5 stupně. Tato skutečnost má řadu důležitých důsledků, mimo jiné je příčinou střídání ročních období. Kdyby byla zemská osa k oběžné rovině kolmá, nenastávala by žádná sezonní změna klimatu. Kdyby byla naopak o hodně větší, rozdíly v jednotlivých ročních obdobích by byly mnohem dramatičtější. Třebaže o pohybu Země kolem Slunce a sklonu její osy nic nevíte, stačí jen pohled na noční nebe, abyste zjistili rozdíly v noční obloze na různých zeměpisných šířkách. Když zemskou osu prodloužíme na oblohu, vymezí na ní takzvaný severní a jižní nebeský pól. Jak se Země otáčí, vidíme stálice na obloze rotovat kolem této prodloužené osy v opačném směru. Zůstávají-li viditelné, opíšou na obloze obrovský kruh při každé denní otočce Země. Všechny kruhové dráhy nebudou však na nebi viditelné v celku, protože leží částečně pod obzorem. Obrázek na straně 15 ukazuje, co uvidí astronom- pozorovatel na L-tém stupni severní zeměpisné šířky za jasné noci. 9 Jeho obzor dělí nebe na dvě poloviny. Jenom ta polovina, jež je nad obzorem, je pozorovatelná. Pozorování z L-tého stupně zeměpisné šířky znamená, že severní nebeský pól se nachází L stupňů nad obzorem a jižní leží L stupňů pod ním. Otáčení Země způsobuje, že obloha jako by rotovala západním směrem kolem severního nebeského pólu. Hvězdy vidíme vycházet nad východním obzorem, pak se pohybují po obloze, dosáhnou nejvyššího bodu, zenitu, a nakonec zapadnou pod západní obzor. 10 Dvě skupiny hvězd se však tímto jízdním řádem neřídí. Hvězdy uvnitř kruhu, který se rozkládá k L-tému stupni kolem severního nebeského pólu, opisují na nebi kruhy, nikdy však pod obzor nezapadnou. 11 Pro dnešního evropského pozorovatele k nim patří například hvězdy kolem Velkého vozu a Kassiopeje. Podobně se kolem jižního nebeského pólu nacházejí hvězdy, které pozorovatel na našem obrázku nikdy neuvidí, protože se nikdy neobjeví nad jeho obzorem. 12 Obyvatelé severní Evropy nikdy neuvidí Jižní kříž. Podstatné je, že rozměr stále viditelných i nikdy neviditelných oblastí roste Jak vidí astronomové hvězdné nebe na severní zeměpisné šířce L stupňů. V kterémkoli okamžiku mohou pozorovat jen polovinu oblohy. Některé severní cirkumpolární hvězdy jsou k severnímu nebeskému pólu tak blízko, že nikdy nezapadají za obzor. Astronomové v těchto oblastech nikdy nevidí podobnou skupinu hvězd kolem jižního nebeského pólu, jižní cirkumpolární hvězdy, neboť ty se nikdy nad jejich obzor nevynoří. se zeměpisnou šířkou pozorovatele jsou tím větší, čím více se vzdalujeme od rovníku. Obrázek na straně 16 ukazuje, jak se nebe jeví pozorovatelům na třech značně rozdílných zeměpisných šířkách. Na rovníku, kde se zeměpisná šířka rovná nule, pro pozorovatele neexistují žádné oblasti stále viditelných či naopak nikdy neviditelných hvězd. Pozorovatel na rovníku může každou noc zahlédnout každou jasnější hvězdu, i když severní a jižní pól jsou pro něj prakticky neviditelné. Hvězda vyjde a stoupá k nejvyššímu bodu své dráhy. Směr, ve kterém vychází, zůstává poměrně konstantní, hvězda proto může při plavbě po moři i na pozemské pouti sloužit jako maják. Takové hvězdy nevykazují téměř žádný boční pohyb, takže nebe se zdá krásně symetrické a jednoduché. Náš pozorovatel oblohy získá dojem, že se ocitl ve středu veškerého dění, pod nebeským baldachýnem jednotného a předvídatelného pohybu, baldachýnem, jenž se nad ním klene pro jeho pohodlí. Cítí se středem vesmíru.

5 16 kapitola první být ve správném čase na správném místě 17 Na snímku s dlouhodobou expozicí ve směru severního nebeského pólu vidíme kruhové dráhy hvězd kolem pólu, který leží nad špičkou stromu ve středu obrázku. Vzhled nočního nebe v různých zeměpisných šířkách na Zemi. Liší se díky různé poloze severního nebeského pólu, kolem něhož hvězdy zdánlivě rotují: (a) na rovníku, (b) na zeměpisné šířce Stonehenge v Anglii, (c) na severním pólu. Pozorovatelé na severním pólu, tedy na zeměpisné šířce 90 stupňů, zažívají druhý extrém. Viditelné hvězdy pro ně nikdy nevycházejí ani nezapadají, opisují nad jejich hlavami kruhy kolem severního nebeského pólu. Severní nebeský pól se tak zdá být ústředním bodem vesmíru a oni stojí přímo pod ním. Ve středně velkých zeměpisných šířkách, například na 51. stupni, na němž leží Stonehenge v Británii, je situace tak uprostřed mezi dvěma extrémy. Některé hvězdy opisují plný kruh kolem severního nebeského pólu. Jiné vyjdou nad obzor, vystoupí do svého zenitu a pak opět zapadnou. Nebe se zdá pokřivené. Různé hvězdy sledují mezi svým východem a západem rozdílné dráhy. Nejpozoruhodnějším rysem je však vír hvězd kolem severního nebeského pólu, které jako by byly upevněny na kole s osou v tomto bodě (obrázek na této straně). Pozorovateli neznalému astronomie, který nic neslyšel o pohybech Země, se bude zdát, že pól je speciálním místem na nebi. Proto se také od sebe liší mýty o nebi vzniklé v různých zeměpisných šířkách. Daleko od rovníku, ve Skandinávii a na Sibiři, se v legendách vypráví o velkém kruhu na nebi, mlýnském kameni, v jehož středu sídlí bohové. A obzvláště důležitá je hvězda nejblíže nebeskému pólu: hostí trůn pána vesmíru, kolem něhož se seskupují všechny ostatní hvězdy. 13

6 18 kapitola první být ve správném čase na správném místě 19 (a) (b) Zdánlivý pohyb planety Mars, jak jej pozorujeme ze Země. (a) Oběžné dráhy Země a Marsu předpokládáme jako kruhové, poloměr dráhy Marsu je přibližně 1,5krát větší než poloměr dráhy Země (dráhy jsou ve skutečnosti elipsy, ale s velmi malou výstředností, takže kružnice je dobře aproximují). Marsu trvá oběh přibližně 2 roky (687 pozemských dní). (b) Dvouletá dráha Marsu pozorovaná ze Země má tvar křivky nazývané Pascalův limaçon ; je to srdcovitá smyčka. Mars se z našeho pohledu pohybuje nejprve dopředu a dosáhne své maximální vzdálenosti 2,5 poloměru zemské dráhy, když Mars a Země jsou na opačných stranách od Slunce. Pak se Mars vrací ke své nejmenší vzdálenosti od Země a začne se opět vzdalovat. Přitom se mění směr jeho zdánlivého pohybu po nebi. Na tomto příkladu názorně vidíme, jak obtížné je interpretovat pozorovaný pohyb, když nemáme celkový obraz či teorii pohybu planet. Když staří astronomové pozorovali pohyb Marsu po dobu dvou let, viděli, jak se k nám blíží a pak se najednou začne vzdalovat, jako by jej něco odpuzovalo. Jaké síly to mohly způsobit? Proč mění směr svého pohybu? Zodpovědět tyto otázky je velmi obtížné, zůstáváte-li na Zemi a nevíte, že všechny planety (a tedy i vaše pozorovací stanoviště) obíhají kolem Slunce s různou oběžnou dobou. Podrobněji se těmito mýty zabývat nebudeme. Chtěli jsme jen zdůraznit, jak těžké bylo najít správný obraz vesmíru z pozemských pozorování. Nevíme-li nic o hvězdách a otáčení ani o orientaci Země, jsme zatíženi silnými předsudky. I pokročilé staré civilizace, které začaly s přesnějšími astronomickými pozorováními, stále narážely na překážky, jež jim do cesty kladla naše speciální pozorovací pozice. Jsme připoutáni k malé planetě, která s řadou dalších objektů obíhá svou hvězdu. Dnes už naši sluneční soustavu známe dost podrobně a víme o řadě dalších hvězd (dnes už je jich více než 500), kolem nichž obíhají planety. Jako příklad obtíží, které při budování obrazu sluneční soustavy způsobovala skutečnost, že pozorování provádíme ze Země, uveďme, jak vypadají pozorování Marsu. Předpokládejme pro jednoduchost, že Země i Mars se kolem Slunce pohybují po kruhových drahách, přičemž poloměr dráhy Marsu je asi 1,5krát větší než poloměr dráhy Země. Zemi trvá oběh rok a předpokládejme, že doba oběhu Marsu je dvojnásobná (ve skutečnosti je o něco kratší). Vynesme teď do grafu rozdíly poloh obou planet v různých okamžicích. Získáme tak obraz zdánlivého pohybu Marsu, jak jej pozorujeme ze Země. Výsledek ukazuje graf na straně 18. Tato podivná srdčitá smyčka s překřížením (limaçon) je zajímavá. Postupujeme-li od jejího vrcholu doleva, vidíme, že se Mars od Země vzdaluje. Bod -5 na horizontální ose odpovídá situaci, kdy se obě planety ocitnou na opačných stranách od Slunce jsou tedy od sebe v největší možné vzdálenosti. Když se pak Mars začne k Zemi opět přibližovat, stane se něco zvláštního blíží se k Zemi, jako by se s ní chtěl srazit. Pak ale směr svého pohybu obrátí a začne se od ní opět vzdalovat následuje dlouhá perioda zpětného pohybu od Země. Tento retrográdní pohyb Marsu můžeme pozorovat i prostým okem po několik nocí v periodě největšího přiblížení. K tomu dochází vždy, když se dvě planety k sobě přiblíží na nejmenší vzdálenost. Když se podíváme naopak na některou ze vzdálených vnějších planet, například Saturn, jehož oběžná doba je 29,5 pozemského roku, dochází během oběhu Saturnu k největšímu přiblížení několikrát. Proto by v obdobném obrázku, jaký jsme nakreslili pro Mars, muselo být hned smyček několik. 14 Aristotelův sférický vesmír Expert je člověk, který se na cestě k velkému klamu vyhýbá drobným omylům. Benjamin Stolberg (americký novinář) Když se kolem roku 350 před naším letopočtem Aristoteles pokusil vše zjednodušit svým filozofickým pohledem, vznikl velmi komplikovaný obraz. Aristoteles věřil, že svět nevznikl v nějakém okamžiku, nýbrž že existoval vždy a vždy existovat bude. Kladl veliký důraz na symetrii a soudil, že nejdokonalejším

7 20 kapitola první být ve správném čase na správném místě 21 (a) Rotující sféry zaujímají vždy stejný objem v prostoru, ale mnohostěnné tvary vytvářejí svou rotací prázdnotu. Tento aristotelovský důkaz kulového tvar Země zachytil obrázek Roberta Recordea v knize Castle of Knowledge (Hrad vědomostí, 1556). Ovšem i vesmír tvaru vinné sklenky rotující kolem svislé osy (b) by vyhovoval Aristotelově požadavku, aby jeho rotace nerušila prázdný prostor a nevytvářela žádný nový. tvarem je koule. Tedy vesmír musí být sférický. Aby tuto představu sladil s tím, co vidíme na nebi, navrhl komplikovanou cibulovitou strukturu tvořenou ne méně než 55 sférickými slupkami z průhledného křišťálu se středem na Zemi, u níž též předpokládal kulový tvar (nebylo vůbec snadné sladit to s naší běžnou zkušeností!). Každé z pozorovaných nebeských těles bylo podle něj připoutáno k jedné z křišťálových sfér, které se otáčely různými úhlovými rychlostmi. Mezi sférami, jež nesly planety, existovaly i různé sféry další. Tak se Aristotelovi podařilo vysvětlit jevy, které byly tehdy pozorovány, i předpovědět některé nové jevy, které by bylo možné pozorovat. Jeho myšlenky nesou řadu rysů moderní vědecké teorie, i když většina z nich nedovoluje srovnání s pozorováním. Vnější sféra, na níž byly umístěny stálice, představovala říši, kde hmotné objekty nemohou existovat říši spirituální. Všechny pohyby hmotných objektů vděčily za svůj vznik prvotnímu hybateli, který sídlil na hranici této říše a vyvolával pohyb vnější sféry. Rotace se přenášela směrem dovnitř, sféru od sféry, až se celý vesmír ocitl v dokonalém rotačním pohybu. Upravováním rychlosti rotace jednotlivých sfér se Aristotelovi podařilo vysvětlit řadu vlastností pohybů na nočním nebi. Aristotelovu filozofii nakonec absorbovali a přetvořili středověcí křesťanští myslitelé: prvotního hybatele ztotožnili se starozákonním Bohem a vnější sféru s křesťanským nebem. Centrální poloha Země byla ve shodě s ústřední rolí lidstva ve středověkém obrazu světa. Důležitým důsledkem kulového tvaru Země a všech dalších vnějších sfér bylo, že se při své rotaci nezakusují do prázdného prostoru, ve kterém není žádná hmota, ani za sebou žádný prázdný prostor nezanechávají (viz obrázek na této straně: takto viděl situaci v 16. století význačný tudorovský matematik a lékař Robert Recorde, ). Vakuum nebylo možné, nemohlo existovat, právě tak jako nemohly podle tehdejšího názoru existovat ani žádné nekonečné fyzikální veličiny. 15 Stacionární sférická Země zaujímala při své rotaci vždy stejnou oblast prostoru. Kdyby měla tvar krychle, tak by to neplatilo. 16 Ovšem koule není jediné těleso, které by splňovalo požadavek zaujímat při rotaci stále stejnou oblast prostoru pro vinnou sklenku rotující kolem svislé osy by to platilo také. 17 Aristoteles neuvažoval o pohybu jako o něčem vyvolaném silami mezi tělesy, tak jak dnes (díky Newtonovi) na pohyby vyvolané gravitací pohlížíme. Příčina pohybu se místo sil spatřovala ve vnitřních vlastnostech těles, tělesa se měla pohybovat tak, jak je to pro ně přirozené. A za ten nejdokonalejší ze všech pohybů se považoval pohyb kruhový. Ptolemaiův překomplikovaný vesmír Býval jsem astronomem, jenže jsem uvízl na denních směnách. Brian Malow 18 (americký vědecký bavič ) Už jsme uvedli, že v naší sluneční soustavě, v níž planety obíhají okolo Slunce různými rychlostmi, pozorujeme ze Země podivné tvary drah ostatních planet zdá se nám, že některé planety se po nějakou krátkou dobu pohybují zpět. Taková iluze vzniká díky našemu pohybu vzhledem k pozorovaným planetám. Naše oběžná rychlost je jiná než jejich, a proto občas vidíme jejich podivný protipohyb. Tento efekt potřeboval vysvětlit i Aristoteles a jeho následovníci. První řešení nalezl kolem roku 130 našeho letopočtu Klaudios Ptolemaios. Jeho vysvětlení bylo blízké jakési teorii všeho starého světa a vládlo představám o vesmíru víc než tisíc let. Ptolemaios stál před problémem, jak sladit pozorování s aristotelovskými představami, že: Země je ve středu vesmíru, planety se pohybují po kruhových drahách různou úhlovou rychlostí kolem Země a žádné vesmírné těleso nemění svou svítivost či jiné vnitřní vlastnosti (viz obrázek na straně 22). Byla to pro něj opravdu veliká výzva. Problémem se Ptolemaios zabýval v knize Almagest (Největší). Předpokládal, že pohyb planet či Slunce je určen pohybem bodu po kružnici kolem Země. Této kružnici se říkalo deferent. Tento bod však byl jen středem jiné menší kružnice, zvané epicyklus; teprve po té se pohybovala planeta. 19 Celkový pohyb planety byl tedy kombinací těchto dvou kruhových pohybů; výsledek připomínal kruh se spojitými vývrtkovitými otáčkami, jak vidíme na obrázku na straně 23. Kdyby byly dráhy planet kruhové, Mars by se při pohledu ze Země pohyboval po kruhové dráze kolem Slunce a to by zase obíhalo po kružnici kolem Země. Ptolemaios pak svůj model vylepšoval tím, že přidával další epicykly; teprve po těchto epicyklech se planety pohybovaly a po původním epicyklu se pohybovaly středy těchto druhotných epicyklů.

8 22 kapitola první být ve správném čase na správném místě 23 Epicykly. Planeta se pohybuje po malé kružnici, jejíž střed C se pohybuje po větší kruhové dráze kolem Země (Z). obtížnými problémy. Proč není Země dokonale kulová? Proč je centrální postavení Země tak podstatné a proč naopak nevadí, že planety se pohybují po epicyklech, jež nemají střed v Zemi? Proč byla přijatelná myšlenka, že deferenty planet nemají střed přesně v Zemi? Posuv středu deferentů vzhledem k Zemi se předpokládal sice malý, ale Země buď středem vesmíru skutečně je, nebo jím není. Koperníkovská revoluce Kdyby se mě byl Všemohoucí před stvořením světa zeptal, byl bych mu poradil něco jednoduššího. Alfons X. Kastilský 21 Aristotelův a Ptolemaiův model vesmíru. Ptolemaiovi středověcí následovníci ve snaze dosáhnout co nejlepší shody s pozorováním přidávali stále další a další epicykly. 20 Lepší shody s pozorováním pohybu planet a Slunce model dosahoval i změnou dalších parametrů. Přidání epicyklů dobře vysvětluje retrográdní pohyby planet. Planeta se po polovinu doby, kdy po epicyklu krouží, pohybuje ve stejném směru jako její střed na deferentu, po druhou část svého oběhu nabírá směr opačný, a proto pozorujeme retrográdní pohyb. Při pozorování ze Země planeta svůj pohyb občas zpomalí, zastaví se a začne se pohybovat nazpátek. V Ptolemaiově modelu (kde se předpokládá, že Země je v klidu) jde o skutečný zpětný pohyb, ne o iluzi, vyvolanou různými oběžnými rychlostmi planet, jak je tomu v modelu současném. Toto dávné vysvětlení komplikovaného pohybu planet a Slunce z hlediska pozorovatelů na Zemi ukazuje, jak je těžké dospět ke správnému popisu vesmíru z pouhých pozorování, či naopak jen z velmi obecných filozofických principů. Kdyby byli aristoteliáni kritičtější, museli by zápolit s dalšími Ptolemaiův model vesmíru byl komplikovanou lidskou představou. Nebyl sice správný, připouštěl však takové množství úprav za účelem vysvětlení nových pozorování planetárních drah, že se mu podařilo přežít bez zásadních změn až do 15. století. Díky jeho elasticitě se epicykly staly pejorativním termínem pro neurčitou či překomplikovanou vědeckou teorii. Jestliže teorii stále poopravujete, jakmile je třeba vysvětlit nová experimentální fakta, která vyvstanou, pak má taková teorie jen malou vysvětlující sílu. Je to podobné, jako kdybyste vytvořili teorii o automobilech a na jejím základě předpověděli, že všechna auta jsou červená. V pondělí ráno pak vyjdete na ulici a zahlédnete auto černé. Pozměníte proto svou teorii: všechna auta jsou červená s výjimkou pondělí, kdy se vyskytnou i auta černá. Kolem vás projede řada červených a černých aut a vše se zdá v pořádku. Jenže pak vás mine zelené auto. A vy svou teorii znovu pozměníte v pondělí až do deseti hodin dopoledne jezdí auta červená a černá, pak vyjedou i zelená. Už víte, kam mířím? Vaše teorie barvy aut má řadu korekčních epicyklů. Objev každého nového faktu vás donutí základní představu korigovat. V jistém okamžiku ale pochopíte, že musíte začít úplně znova.

9 24 kapitola první být ve správném čase na správném místě 25 To je samozřejmě velmi přehnaný příklad, Ptolemaiova teorie byla mnohem důmyslnější. Přidaný epicyklus znamenal vždy jen malou korekci, jež zlepšila shodu s drobnými detaily pozorovaných pohybů. Tato teorie byla prvním příkladem konvergentního aproximačního procesu. Každý nový přídavek k teorii je menší než ty předchozí a vede k lepší shodě s pozorováním. 22 Pro mnoho účelů fungovala Ptolemaiova teorie velmi dobře, přestože pracovala s chybným celkovým obrazem sluneční soustavy a do jejího středu kladla nesprávné těleso! A jen velmi přesvědčivý argument by obrátil obecné mínění proti ní. Obecně je Mikuláš Koperník pokládán za revolucionáře vždyť lidstvo sesadil z trůnu ústřední polohy ve vesmíru. Skutečnost je značně složitější a méně dramatická; byl-li vůbec revolucionářem, tak určitě značně váhavým. Koperníkovo velké dílo O obězích nebeských sfér (De revolutionibus orbium coelestium) vyšlo v roce 1543, krátce před jeho smrtí, a setkalo se jen s malým ohlasem. Nebylo vytištěno mnoho kopií a z toho mála kopií jich jen pár někdo skutečně přečetl. 23 Časem se však Koperníkovo dílo stalo tím základním bodem zvratu v našem pohledu na vesmír. Nakonec zcela zvrátilo ptolemaiovskou představu sluneční soustavy se Zemí jako centrem a nastolilo model s centrálním Sluncem, jenž platí dodnes. 24 Pokrok knihtisku v raném 16. století dovolil, aby se do Koperníkovy knihy tiskly diagramy v textu u míst, kde se o nich hovořilo. Jeho nejznámější diagram (viz obrázek na straně 25) ukazuje jednoduchý model naší sluneční soustavy se Sluncem ve středu. Kruh na vnější hranici obrázku představuje nehybnou sféru stálic, nacházející se mimo sluneční soustavu. Při pohledu zvnějšku dovnitř jsou tam zachyceny planety Saturn, Jupiter, Mars, Země (s dorůstajícím Měsícem), Venuše a Merkur. (O Měsíci se předpokládalo, že obíhá Zemi.) Ptolemaiův a Koperníkův systém nebyly jedinými obrazy uspořádání Slunce a planet, které se v 16. a 17. století objevily. Obrázek na straně 26, převzatý z knihy Giovanniho Riccioliho Almagestum novum (Nový Almagest) 25 z roku 1651, názorně shrnuje obrazy světa, které nabízela postkoperníkovská éra. Ukazuje šest různých modelů naší sluneční soustavy (označených I VI). Model I je Ptolemaiův systém. Země je ve středu a Slunce ji obíhá vně drah Merkuru a Venuše. Model II je platonský systém s centrální Zemí, kolem níž krouží ostatní planety i Slunce, jenže dráha Slunce leží uvnitř drah Merkuru i Venuše. Model III byl nazván egyptským systémem. Merkur a Venuše v něm obíhají Slunce a to spolu s vnějšími planetami obíhá Zemi. Model IV představuje tychonovský systém, tedy systém vytvořený velkým dánským astronomem Tychonem Brahe ( ). Podle tohoto vědce je středem soustavy pevná Země a kolem ní obíhá Měsíc a Slunce, všechny ostatní planety však krouží kolem Slunce. Dráhy Merkuru a Venuše se tedy částečně nacházejí mezi Zemí a Sluncem, zatímco dráhy Marsu, Jupiteru a Saturnu v sobě uzavírají jak Zemi, tak Slunce. Koperníkův heliocentrický obraz sluneční soustavy publikovaný v roce Diagram je popsán latinsky a ukazuje koncentrické sféry kolem Slunce. Pevná vnější sféra stálic (I) obklopuje rotující sféry, s drahami Saturnu, Jupiteru, Marsu, Země (s Měsícem označeným jako dorůstající srpek), Venuše a Merkuru. Tvůrcem modelu V, semitychonovského systému, je Giovanni Riccioli sám. V jeho představě Mars, Venuše a Merkur obíhají Slunce a to zase spolu s Jupiterem a Saturnem obíhá Zemi. Riccioli chtěl tím Jupiteru a Saturnu přiřknout jiné postavení než Merkuru, Venuši a Marsu, protože Jupiter a Saturn mají měsíce jako Země (o dvou malých měsíčcích Marsových se tehdy ještě nevědělo), proto jejich dráhy musí být centrovány Zemí, ne Sluncem. Model VI je systém koperníkovský; ilustruje jej obrázek nahoře. Z tohoto výběru starých astronomických pohledů na vesmír vychází prosté poučení není lehké porozumět struktuře vesmíru jen na základě pozorování. Jsme připoutáni k povrchu planety určitého druhu, která spolu s dalšími planetami obíhá kolem hvězdy středního věku.

10 26 kapitola první být ve správném čase na správném místě 27 Jak se naše poznání světa rozšiřuje, vzrůstají i problémy s vybudováním správného modelu. Abychom na této cestě pokročili, musíme být schopni předpovídat nebeské pohyby, které v naší části vesmíru pozorujeme. Naším cílem je však poznat vesmír jako celek. První rozhodující kroky, jak uvidíme dále, udělali astronomové 18. století. Šest velkých systémů světa podle knihy Giovanniho Riccioliho Nový Almagest z roku Proto to, co vidíme na nočním nebi, podstatně závisí na tom, kde se nacházíme na zemském povrchu, kdy se díváme a jakou máme předem danou představu o našem místě v celkovém uspořádání světa. Náš světový názor předurčuje model světa.

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva F.Koukolík Šimpanz a vesmír Předmluva Setkáváte se s třetí částí volného vyprávění o největším, nejmenším a nejsložitějším světě, o vědě a vědcích. Říká se, že ve více hlavách může být víc rozumu. Tentokrát

Více

Vesmír je jiné slovo pro všechno patří do něj všechny

Vesmír je jiné slovo pro všechno patří do něj všechny O lidské snaze poznat, co je kolem nás Vesmír je jiné slovo pro všechno patří do něj všechny planety, všechny hvězdy i všechny vzdálené galaxie. Je příliš velký, než abychom si jej dovedli představit,

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

Technologie výroby skutečnosti

Technologie výroby skutečnosti Technologie výroby skutečnosti aneb úvod do fenomenologického strojírenství Člověk je běžně přesvědčen, že realita je jen jediná a nemůže být jiná, že je to přesná podoba okolního světa. Člověk je přesvědčen,

Více

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Jak používat dalekohled

Jak používat dalekohled Jak používat dalekohled Tento článek volně navazuje na článek Jak kupovat dalekohled ze Zorného pole č. 2/2000. Zatímco kvalita dalekohledu je, přes všechny subjektivní výhrady k tomu či jinému optickému

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese 1 Časopis Gliese přináší 4x ročně ucelené informace z oblasti výzkumu exoplanet, protoplanetárních disků, hnědých trpaslíků a astrobiologie. Gliese si můžete stáhnout ze stránek časopisu, nebo si ho nechat

Více

Středoškolská odborná činnost 2005/2006

Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 03 chemie Kvantově-chemické výpočty vlastností některých azoniahelicenů Autor: Lukáš Severa Votice 2006 Středočeský kraj Škola: Gymnázium Benešov Husova 470

Více

Rudolf Steiner. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka

Rudolf Steiner. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka Rudolf Steiner Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka Materialismus ve svém oboru, v určitých mezích, náleží mezi oprávněné světové názory.

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

PŘED STVOŘENÍM MĚL BŮH MAMINKU? KAPITOLA DEVÁTÁ

PŘED STVOŘENÍM MĚL BŮH MAMINKU? KAPITOLA DEVÁTÁ KAPITOLA DEVÁTÁ PŘED STVOŘENÍM Na začátku bylo velké kosmické vejce. Uvnitř vejce byl chaos, v chaosu se vznášel Pchan Ku, nebeský zárodek. MÝTUS O PCHAN KU, ČÍNA, 3. STOLETÍ Jestliže Bůh stvořil svět,

Více

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM CHARAKTERISTIKA PROJEKTU KONCEPCE A ZÁMĚR ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ EXPOZICE Úvod Myšlenka koncepce Expozice času se rodila téměř deset let. Na počátku byla úvaha

Více

1. ÚVOD DO SVĚTA SKŘÍTKŮ

1. ÚVOD DO SVĚTA SKŘÍTKŮ 1 1. ÚVOD DO SVĚTA SKŘÍTKŮ Mnozí lidé si přejí nebo dokonce touží po tom, aby mohli věřit v existenci skřítků. Tyto malé bytosti jsou spojovány se šťastnými chvílemi dětství, na které rádi vzpomínáme jako

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Skutečný svět skřítků

Skutečný svět skřítků Skutečný svět skřítků Dora van Gelder 1. Úvod do světa skřítků Mnozí lidé si přejí nebo dokonce touží po tom, aby mohli věřit v existenci skřítků. Tyto malé bytosti jsou spojovány se šťastnými chvílemi

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka Dr. Michael J. Behe Darwinova černá skřínka Úvod První vydání - Návrat domů, Praha 2001 Přeloženo z anglického originálu Darwin 's black box vydaného THE FREE PRESS A Division of Simon & Schuster Inc.

Více

LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ

LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ 8 LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ A ž se vaše oči dobře přizpůsobí tmě, zakloňte hlavu a pohlédněte nad sebe, do zenitu. Tam spatříte souhvězdí Vozky. Pokud jej porovnáte s mapkou, sami zjistíte, že není

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Pro Sarah Virginii Redfieldovou JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. a ty, Danieli,

Více

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez B Í LÝ T R PA S L Í K Číslo 110 2002 září Honba za spektrom V Bielom Trpaslíkovi č. 103 z februára 2001 nás zaujal článok Lukáša Krála s názvom Spektroskopia na kolene píšúci o výrobe jednoduchého spektroskopu

Více

Vánoce a komety. BARCO PLANETÁRIUM další efekty TEXT

Vánoce a komety. BARCO PLANETÁRIUM další efekty TEXT 1 Text (Proxima): Evangelium svatého Matouše Dolní projekce + Prox: Vánoce Betlémy Kometa Stromečky Dárky, cukroví Atd. stmívání svítí jen hvězdy, obzory Vánoce a komety Ježíš se narodil v judském Betlémě

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více