Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trvalý pobyt pro cizince na území Čr"

Transkript

1 CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr

2 CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí mimo EU 1. Bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu 2. Za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu po ukončení azylového řízení 3. Za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu Pobyt občana EU a jeho rodinných příslušníků Pobyt cizince narozeného

3 Povolení k pobytu Narození pro občany dítěte cizinci ze zemí mimo EU 1. Bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu Z humanitárních důvodů (např. manželství s azylantem, byl-li v minulosti státním občanem ČR, nezletilé dítě azylanta...) Z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele V zájmu ČR 2. Za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu po ukončení azylového řízení Po čtyřech letech nepřetržitého pobytu, pokud azylové řízení probíhalo nejméně poslední dva roky. 3. Za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu Po 5-ti letech nepřetržitého přechodného pobytu Náležitosti žádosti pro občany mimo EU Vyplněná žádost o TP (ke stažení na www. mvcr.cz), nebo k vyzvednutí na OAMP Cestovní doklad 2x fotografie Doklad o zajištění ubytování Doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem (u osob starších 15 let) Doklad k zajištění prostředků k trvalému pobytu -pracovní smlouva a potvrzení o výši příjmu ze závislé činnosti (formulář k dispozici na pracovištích OAMP) nebo kopie daňového přiznání za předchozí zdaňovací období, kde je potvrzena finančním úřadem jeho správnost a doklad z OSSZ o výši zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení (pokud již některá ze společně posuzovaných osob má TP, je třeba navíc doložit doklad o výši zaplaceného pojistného na všeobecném zdravotním pojištění.) Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka (u žádostí po 5-ti letech nepřetržitého přechodného pobytu) Písemné odůvodnění žádosti (u žádostí z důvodů hodných zvláštního zřetele či důvodu státního zájmu) Souhlas druhého rodiče (u nezletilých žadatelů, pokud nejde o společné soužití rodičů a dítěte, nevyžaduje se u dětí narozených ČR)

4 z humanitárních důvodů, nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele v zájmu ČR Narození Občan ze dítěte země cizinci EU 1. Bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, který zde má trvalý pobyt 2. za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu po 5-ti letech nepřetržitého pobytu Kdo je rodinný příslušník občana EU? Manžel Rodič, jde li o občana EU mladšího 21 let Dítě mladší 21 let Rodinný příslušník občana EU Nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii, nebo takový příbuzný manžela občana EU Má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti 1. Bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu z humanitárních důvodů 1. péče o občana EU, který se o sebe z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nedokáže o sebe postarat 2. Nezaopatřené dítě státního občana České republiky, je li důvodem žádosti jejich společné soužití CZ

5 2. za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu Po 5-ti letech nepřetržitého přechodného pobytu Po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu pokud je nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České republiky (platí pro rodinné příslušníky občana EU) nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu EU, který má trvalý pobyt v ČR. Náležitosti žádosti pro občany EU a jejich rodinné příslušníky Vyplněná žádost Cestovní doklad Fotografie Doklad o zajištění ubytování Doklad potvrzující délku a účel pobytu oddací list a pod. Cizinec Narození narozený dítěte na cizinci území Dítě narozené, kterého aspoň jeden z rodičů má TP - rodiče mají povinnost do doby 60 dnů ode dne narození zažádat pro dítě o TP. Náležitosti žádosti pro cizince narozené Vyplněná žádost Cestovní doklad dítěte, nebo vlastní cestovní doklad zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno Rodný list dítěte Fotografie Místo podání žádosti ZÚ ČR v zahraničí Pro občany mimo EU bez podmínky předchozího přechodného pobytu Ministerstvo vnitra, oddělení trvalých pobytů, OAMP (seznam pracovišť na zadní stránce) Pro občany EU, i mimo EU za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu (výjimky - bez splnění podmínky nepřetřžitého pobytu např. nezletilé a zletilé nezaopatřené děti, rodinní příslušníci občana EU)

6 Vaše práva a povinnosti po získání TP Vlastní dům, či byt si můžete koupit za stejných podmínek jako český občan Jste povinen hlásit MV změnu místa pobytu do 30 pracovních dnů ode dne změny V ČR můžete být výdělečně činný, buď jako zaměstnanec nebo jako podnikatel. (Jako podnikatel máte povinnost se registrovat u finančního úřadu, SSZ a ZP) Pokud jste evidován jako uchazeč o zaměstnání, je za Vás hrazeno zdravotní pojištění Pokud nemáte zaměstnání a nejste uchazeč o zaměstnání na ÚP, mate povinnost si sám platit ZP V případě stáří, invalidity, ovdovění nebo osiření mate, při splnění zákonem stanovených podmínek, právo na příznání příslušného důchodu Máte povinnost hradit pojistné na sociální pojištění vždy, pokud jste zaměstnán (hradí zaměstnavatel) nebo podnikáte. Máte právo zažádat o sociální dávky-dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi Máte povinnost být vždy zdravotně pojištěn v rámci veřejného zdravotního pojištění, bez ohledu na to, zda mate dosud platné smluvní ZP. Máte právo na rovný, bezplatný přístup ke vzdělání. Máte povinnost své dítě ve věku od 6 15 let pravidelně posílat do ZŠ Můžete po splnění zákonných podmínek zažádat o české občanství Užitečné odkazy

7 nejčastější dotazy Jsem v ČR již pátým rokem a chci si zažádat o TP, ale před rokem jsem strávil 4 měsíce mimo Českou republiku. Můžu si i tak požádat o TP? Do doby pobytu se započítávají i období nepřítomnosti cizince, pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud ve svém souhrnu nepřesáhla 10 měsíců. Co znamená postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta? Základní podmínkou pro příznání tohoto statusu je 5 let nepřetržitého dlouhodobého pobytu. Opravňuje Vás např. požádat o pobytová povolení vydáváná jinými členskými státy EU za výhodnějších podmínek. Tento rok budu v ČR 5 let a chtěla bych požádat o TP, budu muset složit zkoušku z ČJ, a jak mám postupovat? Zkoušku z ČJ musí složit všichni cizinci ze zemí mimo EU, kteří žádají o TP po 5-ti letech. Za první pokus o zkoušku neplatíte, pokud si na pracovišti OAMP vyzvednete poukaz. Na tomto úřade Vám poradí i místo a čas složení zkoušky. Poukaz odevzdáte ve škole, ve které budete skládat zkoušku. Po úspěšném složení zkoušky Vám škola vydá Osvědčení o složení zkoušky, které pak doložíte ke své žádosti o TP. Mám v ČR TP ale můj manžel zůstal na Ukrajině. Moc se nám stýská, je nějaký způsob jak by mohl přijít za mnou sem a zůstat tady? V tomto případě můžete zažádat dlouhodobý pobyt za účelem sloučení Vaší rodiny. Žádost může podat Váš manžel-ka, nezaopatřené děti, osamělý rodič starší 65let nebo pokud se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat. Žádost se musí podávat na zastupitelském úřadu ČR, popřípadě výjimečně i ČR. Mám trvalý pobyt v ČR, můj manžel má dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Před měsícem se nám tady narodilo dítě. Na jaký typ pobytu má nárok? Dítě narozené ČR rodičům, ze kterých alespoň jeden má ČR trvalý pobyt má nárok na získání trvalého pobytu. Žádost musí být podaná do 60 dnů od narození. K vyplněné žádosti doložíte fotografi e dítěte, cestovní doklad dítěte nebo rodiče, pokud je v něm dítě zapsáno a rodný list. Více informací naleznete v zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců České republiky, nebo u organizací pracujících s cizinci uvedených výše. CZ CZ CZ

8 kontakty krajské pracoviště oamp mvčr, kde je možné zažádat o TP, případně získat další informace Plzeňský kraj Americká 3, Plzeň Tel.: , organizace zabývající se cizinci a integrací Centra na podporu integrace cizinců Evropská kontaktní skupina Diecézní charita Plzeň Organizace pro pomoc uprchlíkům Sdružení občanů zabývající se emigranty adresa Centrum na podporu integrace cizinců Plzeňský kraj Resslova Plzeň otevírací hodiny pondělí a středa 12:00 19:00 čtvrtek a pátek 8:00 12:00 kontakty tel. / fax: mobil: Výroba tohoto informačního materiálu je součástí projektu Provoz Center na podporu integrace cizinců III. spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

sociální práce s imigranty

sociální práce s imigranty sociální práce s imigranty Mgr. Eva Dohnalová InBáze BERKAT o.s. dohnalova@inbaze.cz 1 Typy pobytu cizinců na území ČR a) občané EU a jejich rodinní příslušníci (+ EHP a Švýcarsko): přechodný x trvalý

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání. (včetně režimu pro členské země EU)

VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání. (včetně režimu pro členské země EU) VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání (včetně režimu pro členské země EU) Obsah 1 Země mimo EU 1.1 Resumé 1.2 Krátkodobá víza 1.2.1 Letištní a průjezdní vízum 1.2.2 Vízum k pobytu do 90 dnů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 191 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ V ČR, stejně jako v celé EU, se v současné době cizinecký režim rozděluje podle toho, zda osoba je občanem EU nebo občanem státu mimo EU (občané tzv. třetích zemí). Základní

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

428/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2005,

428/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2005, 428/2005 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2005, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU

1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU 1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU Cizinecké právo České republiky rozlišuje od 1.května 2005 (vstup ČR do Evropské unie) dvě základní kategorie cizinců: - občané EU a rodinní

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

Další informace o povolení k pobytu v ČR. aneb. Odpovědi na nejčastější otázky

Další informace o povolení k pobytu v ČR. aneb. Odpovědi na nejčastější otázky Obraťte se na nás poradíme Vám rádi, odborně a zdarma! Další informace o povolení k pobytu v ČR aneb Odpovědi na nejčastější otázky ZÁKLADÍ IFORMACE+ InBáze 2013 Projekt Asistenční služby pro migranty

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více