Projekt Technologické centrum ORP města Česká Lípa reg. č. CZ.1.06/ Strana 1 (celkem 13)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Technologické centrum ORP města Česká Lípa reg. č. CZ.1.06/2.1.00.06.06836. Strana 1 (celkem 13)"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY Obsah dodávky: Celý projekt realizován v rámci jedné dodávky, pouze v logicky a funkčně na sebe navazujících krocích odsouhlasených zadavatelem. Celá dodávka sestává z analýzy stávajícího prostředí IT MěÚ Česká Lípa se stanovením možnosti využití některých stávajících zařízení. Na základě analýzy bude stanoven přesný postup implementace zvoleného řešení TC, které je vymezeno touto technickou specifikací a je předmětem nabídek dodavatelů. Následuje dodávka kompletního HW a SW vybavení včetně veškerého příslušenství, vlastní instalace v místě plnění, migrace stávajících služeb a aplikací, zahájení zkušebního provozu TC. Po ověření úplné funkčnosti TC s vysokou dostupností ve zkušebním provozu bude TC předáno do plného ostrého provozu pro potřeby MěÚ Česká Lípa, včetně převodu aktuálních dat. Hlavním bodem dodávky je pořízení a instalace serverů seskupených do virtuálního clusteru pro zajištění vysoké dostupnosti provozovaných služeb, dodávka řídícího serveru, dále primárního a sekundárního pole, obě v SAN struktuře. Součástí jsou i podpůrné prostředky jako pásková knihovna pro archivní zálohy, SAN switche, montážní rozvaděč pro instalovanou technologii sekundární serverovny, záložní zdroj, kompletní kabeláž atd. Požadované servery virtuálního clusteru mohou být všechny ve stejné konfiguraci, ovšem je přípustná dodávka serverů s rozdílnými parametry, minimálně však dle následující technické specifikace. Stejně tak obě disková pole se zajištěním synchronního zrcadlení dat, jak primární (produkční) tak sekundární (záložní), mohou být ve stejné konfiguraci, ovšem lze u sekundárního pole použít méně výkonné zařízení, avšak pouze splňující následující technickou specifikaci. Požadavky: a) veškerý dodaný HW a ostatní materiál bude dodán nový, nepoužitý a schválený k užívání v České republice; b) součástí dodávky HW je montážní a elektroinstalační materiál včetně propojovacích optických a metalických patch kabelů; c) veškerý dodaný SW bude dodán v aktuálních verzích licencí uvolněných ke komerčnímu využití, včetně možnosti přechodu na novou verzi po dobu 3 let od zakoupení; d) všechny licence musí umožňovat užívání SW technologického centra zadavatelem a prostřednictvím dálkového přístupu jím zřizovanými organizacemi a také obcemi v jeho správním území a jimi zřizovanými organizacemi; e) u všech komponent nabízeného SW musí být zaručena plná kompatibilita se stávajícím informačním systémem zadavatele, zejména v oblasti služeb Active Directory a podpory centrálně řízených politik uživatelů a pracovních stanic. Strana 1 (celkem 13)

2 Dodávka - zadání Hardware rozvaděč 1ks pol Rozvaděč sekundární serverovny pro montáž UPS, serverů a diskového pole. Perforované přední i zadní dveře, rozměr 42U 600x1000mm, pro zatížení minimálně 900kg, server primární serverovny 2 ks pol minimálně 1x 6C CPU 2,5 GHz 1333MHz/12MB L3, - velikost 2U, - minimálně 60GB RAM (se schopností detekce a opravy několik chyb paměti na úrovni jednotlivých bitů), osazeno max. 6 slotů s další možností rozšíření, tedy volnými sloty; takt RAM 1333MHz, - HDD minimálně 2x 146 GB 10k 6Gbps SAS, s možností osazení dalších HDD Hot Plug, - DVD mechanika, - 2x single port 8Gb FC HBA, - karta pro vzdálenou správu s možností vzdáleného převzetí plné správy serveru, - kompletní příslušenství pro umístění do rozvaděče - tzv. cable management, - minimálně 3x PCIe x8 slot, - 4x 1Gb Ethernet port, - 2x redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za provozu, - prediktivní detekce chyb pro CPU,RAM, HDD, napájení a ventilátory, - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění server sekundární serverovny 2 ks pol minimálně 1x 6C CPU 2,5 GHz 1333MHz/12MB L3, - velikost 2U, - minimálně 48GB RAM (se schopností detekce a opravy několik chyb paměti na úrovni jednotlivých bitů),), osazeno max. 6 slotů s další možností rozšíření, tedy volnými sloty, takt RAM 1333MHz, - HDD minimálně 2 x 146 GB 10k 6Gbps SAS, s možností osazení dalších HDD Hot Plug, - DVD mechanika, - 2x single port 8Gb FC HBA, - karta pro vzdálenou správu s možností vzdáleného převzetí plné správy serveru, - kompletní příslušenství pro umístění do rozvaděče a tzv. cable management, - minimálně 3x PCIe x8 slot, - 4x 1Gb Ethernet port, - 2x redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za provozu, - prediktivní detekce chyb pro CPU,RAM, HDD, napájení a ventilátory, Strana 2 (celkem 13)

3 - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění server managementu 1 ks pol minimálně 1x 6C CPU 2,5 GHz 1333MHz/12MB L3, - velikost 2U, - minimálně 36GB RAM (se schopností detekce a opravy několik chyb paměti na úrovni jednotlivých bitů), osazeno max. 6 slotů s další možností rozšíření, tedy volnými sloty, takt RAM 1333MHz, - HDD minimálně 2 x 146 GB 10k 6Gbps SAS, s možností osazení dalších HDD Hot Plug, - DVD mechanika, - 2x single port 8Gb FC HBA, - karta pro vzdálenou správu s možností vzdáleného převzetí plné správy serveru, - kompletní příslušenství pro umístění do rozvaděče a tzv. cable management, - minimálně 3x PCIe x8 slot, - 4x 1Gb Ethernet port, - 2x redundantní napájecí zdroj vyměnitelný za provozu, - prediktivní detekce chyb pro CPU,RAM, HDD, napájení a ventilátory, - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění diskové pole primární - 1 ks pol minimální konfigurace pole: - 2x SSD 200GB, - 14x SAS 600GB, - 2x řadič pole s FC a iscsi konektivitou, - Cache řadiče minimálně 8GB / řadič, - základní police dodaného diskového pole musí umožňovat osazení 24 disků 2,5, - licence pro virtualizaci diskového pole - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 24x7x24 hod. odstranění diskové pole musí splňovat tyto požadavky: - modulární, dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS2 nebo FC min. 4Gbit - škálování výkonnosti přidáváním dalších řadičů - celková velikost cache/ram v 1 řadiči musí být minimálně 8GB - celková rozšiřitelnost na min. 200 disků - podpora 2,5 a 3,5 disků minim. SAS 10tis. ot. a SSD disků enterprise úrovně Strana 3 (celkem 13)

4 - diskové pole musí umožňovat připojení dis pomocí 8Gbit FC a min. 1Gbit iscsi s možností v budoucnu rozšířit pomocí rozšiřující karty do řadičů diskového pole o další přenosové protokoly (10Gbit iscsi, FCoE atd.) - vytváření virtuálních disků - transparentní migrace dat mezi diskovými prostory - neomezená licence na použití thin provisioning - vzdálený mirroring, snapshoty, klony virtuálních disků i mezi diskovými poli různých výrobců - upgrade software a hardware u řadičů musí být proveditelný za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům - jednotlivá disková pole musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje i zrcadlení mezi jednotlivými poli - inteligentní správa výkonnostních charakteristik virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD) - diskové pole musí podporovat externí vizualizaci, tzn. připojení externích diskových polí od různých výrobců - blokový přístup k datům, standard FCP a SCSI - neomezený počet připojení hostitelských serverů - obsahuje software pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) - licence na neomezené vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech: - snapshot se po určité době automaticky stává klonem (je-li to požadováno) - incrementální snapshoty tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního volume - transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajícího/jiného diskové pole na nové diskové úložiště) s možnosti rozšíření o Metro Mirror a Global Mirror (synchronní a asynchronní zrcadlení) virtuálních disků v případě více lokalit - inteligentní správa výkonnostních charakteristik virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD) - Microsoft VSS support - SW pro redundantní datové cesty diskové pole sekundární - 1ks pol minimálně těchto parametrů: - kapacita pro 12 disků 3,5, - 2 řadiče s rozhraním FC ( každý řadič 4x FC), - redundantní zdroje, - Cache 2GB/ řadič, - 12x2TB 7,2k otáček NL SAS 6Gbps nebo SATA, Strana 4 (celkem 13)

5 - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění Standardní vlastnosti pole: - 2 nezávislé modulární řadiče ( možnost osazení SAS, iscsi, FC rozhraním), - možnost rozšíření až na 96 disků ( kombinace 3,5 a 2,5 ) SATA/SAS, - možnost zvýšení IOPs řadičů diskového pole pomocí feature key options, - hardwarová podpora RAID 6 - XOR engine s minimálním snížením výkonu, - musí být založeno na SAS2 (6Gbit) protokolu nativně, - musí umožňovat spare (disk stačí alokovat v rámci celého diskového pole), - podpora heterogenního prostředí umožňující konsolidací multi-platformního prostředí, - podpora jednotek formátu 2,5 a 3,5 palce, - aktualizace firmwaru lze při použití duálních řadičů provádět bez přerušení přístupu k datům, - konfigurace svazků, provádění pravidelné údržby a přidávání nových oddílů a kapacity bez přerušení přístupu k datům, - certifikace diskového pole pro prostředí - VMware, SUSE, REDHAT, Microsoft, SAN switch 1ks pol 2.16 minimálně těchto parametrů: - 8 aktivních portů, - rozšiřitelný minimálně na 16 portů, - switch osazen minimálně 6x SFP SX pro připojení serverů a 2x SFP LX ( pro SM optický kabel) pro spojení se vzdálenou lokalitou, - podpora virtualizace SAN, - schopnost zapojení v redundantním režimu se SAN přepínači položky 2.17, - obsahuje licenci Extended Fabrics pro vylepšení přenou dat na nekvalitní lince, - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění SAN switch 2ks pol minimálně těchto parametrů: - minimálně 8 aktivních portů, - rozšiřitelný minimálně na 16 portů, - každý switch osazen minimálně 7x SFP Sx pro připojení serverů a 1x SFP Lx (pro SM optický kabel) pro spojení se vzdálenou lokalitou, - podpora virtualizace SAN, - schopnost zapojení v redundantním režimu se SAN přepínači, - obsahje licenci Extended Fabrics pro vylepšení přenou dat na nekvalitní lince, - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění Strana 5 (celkem 13)

6 pásková knihovna pro archivní zálohy 1 ks pol minimálně 1 mechanika LTO 5, - velikost zařízení 2U, - typ zařízení autoloader/library s minimálně 24 sloty na pásky, - rozhraní SAS, - 23 kusů RW pásek, plus minimálně 1 x čistící páska, - doplňky: mechanika bude obsahovat potřebné příslušenství pro umístění do rozvaděče a tzv. cable management, - řadič pro instalaci do serveru pro propojení se zálohovacím zařízením, - minimální požadovaná doba záruky 5 let v režimu minimálně 9x5x24 hod. odstranění UPS sekundární serverovny 1 ks - pol minimálně těchto parametrů: - min VA, typu ONLINE, pro zajištění napájení instalovaných technologií dle technické specifikace při výpadku napájení ze sítě po dobu minimálně 20 minut - provedení pro montáž do rozvaděče, - minimální počet přípojných míst - 8x C13 a 2x C19, - karta vzdálené správy s monitoringem teploty prostředí pro komunikaci s virtuálními servery, - celková délka poskytované záruky 5 let, Software podle položek x OS pro virtuální servery, licence umožňující neomezený počet virtuálních serverů pro řídící server, 64 bit, 2.22 Virtualizační software: - licencování na fyzické CPU, - licence vizualizačního SW pro minimálně 4x6C CPU a SW pro centrální správu. Virtualizační hypervisor musí splňovat následující parametry: - živá migrace, - přesuny virtuálních serverů mezi jednotlivými fyzickými servery v rámci clusteru bez výpadku komunikace aplikační logiky instalované uvnitř virtuálního serveru, - Memory deduplikace, - umožnit v případě pádu jednoho ze serverů v clusteru na něm původně běžící virtuální stroje automaticky nastartovat na ostatních serverech stejného clusteru, - Thin provisioning, - schopnost provozu minimálně s 6 jádry na procesor, - schopnost pracovat s až 256 GB RAM na fyzickém serveru, - podpora NAS/NFS, Fibre Channel a iscsi technologie pro ukládání dat, Strana 6 (celkem 13)

7 - umožnit přiřazení fyzické komponenty 1 virtuálnímu serveru, - instalovat hypervisor na bezdiskový server bez nutnosti bootu z diskového pole (interní úložiště ve formě USB klíče nebo SD karty), - jeho virtualizační platforma musí mít vlastní výkonný clusterový filesystém, - umožnit zálohování virtuálních serverů přímo z rozhraní centrální správy x OS pro virtuální servery, licence umožňující neomezený počet virtuálních serverů, 64-bit, podpora stávajících klientských přístupových licencí. Nabízené licence musí licenčně umožňovat i využití organizacemi zřizovaných městem pro hostování aplikací v TC, 2.24 Software pro zálohování a monitoring: - licencování na procesor fyzického serveru, - podpora verzování podle počtu verzí a stáří zálohovaných a archivovaných souborů s možností definice různých politik různým klientům zálohování a archivování, - podpora sub-file zálohování (zálohování pouze změněných částí souborů), - podpora "incremental forever backup" souborových dat v režimu "backup to disk to tape", - point-in Time obnova dat (obnovení stavu k danému datu a času). Zálohovací software musí umožňovat zálohování minimálně OS implementovaných na serverech města Česká Lípa a organizací městem zřízených. Součástí dodávky zálohovacího systému musí být: - centrální monitoring pro zálohovací joby, stav zálohovacího serveru, stav OS (disky, paměť, CPU, procesy, služby, síť) s historickou databází); - nástroj pro centrální reporting z údajů v historické databázi monitoringu (PDF/HTML reporty); - nástroj pro úpravu a vytvářeni vlastních reportů; - podpora pro VMWare Consolidated Backup. Zálohovací systém musí poskytnout následující archivační funkce: - manuální archivace vybraných dat; - plánovaný odsun/kopie vybraných dat do archivu; - zálohování Disk to Disk to Tape s možností definice trvanlivosti dat (expiračních pravidel), - separátně pro zálohy na discích a na páskách; - umožnit kontinuální zálohování při každé změně v bloku na file systémech; - deduplikace na zdroji na úrovni bloků v případě Disk to Disk fáze zálohování do zálohy se neposílají bloky zálohovaného systému, které již v záloze jsou; - deduplikace na úrovni souborů v případě Disk to Tape fáze zálohování do zálohy se neposílají soubory zálohovaného systému, které již v páskové záloze jsou; - možnost vytváření nededuplikované kopie dat na pásku pro účely dlouhodobé archivace. Strana 7 (celkem 13)

8 Trvanlivost dat v záloze (zálohovací politika) - musí umožnit definovat trvanlivost/exspiraci záloh a archivů pro jednotlivá data nikoliv pro jednotlivá media); - informace o zálohách (inventory) a archivech musí být kompletně k dispozici z databáze zálohovacího systému bez nutnosti ruční evidence obsahu pásek apod.; - systém pro archivaci musí sdílet páskové zařízení se systémem pro zálohování; - archivace musí umožnit vytváření ručních a plánovaných archivů. Software pro monitoring - musí umožňovat monitorování operačních systémů, aplikací, aktivních prvků a všech klíčových zařízení síťové infrastruktury, - musí poskytovat výkonné, detailní a integrované monitorování operačních systémů a aplikací na platformě Microsoft, UNIX, Linux a VMware, - musí být schopen automatizovat rutinní, opakující se úkoly, poskytovat inteligentní funkce pro generování sestav a monitorování a informovat administrátory o stavu IT infrastruktury prostřednictvím u, zpráv SMS, rychlých zpráv a jiných kanálů. 1x licence pro řídící server monitoringu včetně databázové licence, 4x licence na fyzické servery s možností monitoringu všech virtuálních serverů x licenci software pro zabezpečení sítě ( FireWall, Proxy,...) licencovanou na CPU kompatibilní se službou Active Directory pro jednotnou administraci uživatelů včetně antivirové ochrany minimálně na 3 roky, x licenci pro databázový systém licencovaný na CPU, kompatibilní se službou Active directory s možností upgrade ze stávajícího SQL serveru. Rozdělení databazí dle požadavků servisní organizace, x licenci pro poštovní server kompatibilní se službou Active Directory s možností migrace ze stávajícího poštovního serveru (MS Exchange 2003), včetně anitivirové a antispamové ochrany minimálně na 3 roky, x uživatelské licence pro přístup k poštovnímu serveru s podporou účtů v Active directory x přístupová licence k terminálovým službám provozovaným na OS podporující Active Directory. Navrhované softwarové licence musí podporovat postupný přechod (upgrade) ze stávajícího prostředí na aktuální verze se zachováním podpory Active Directory a obdobnému systému administrace. Strana 8 (celkem 13)

9 Služby podle položek 5.40 Analýza prostředí, návrh postupu na realizaci TC 5.40 Návrh postupu migrace 5.41 Doprava zařízení 5.41 Stěhování zařízení na místo určení 5.41 Fyzická montáž do racku 5.41 Připojení na připravené elektrické rozvody ve spolupráci s objednatelem (dodavatel dodá specifikaci na elektrické zapojení) 5.41 HW instalace a konfigurace serverů 5.42 Instalace a konfigurace SAN, včetně zónování 5.42 Instalace virtualizačního hypervisoru 5.43 Instalace a konfigurace diskového pole včetně management nástrojů 5.43 Konfigurace primárního diskového pole pro mirroring a zálohování se sekundárním polem 5.44 Instalace potřebných serverových OS 5.44 Konfigurace OS pro komunikaci s UPS 5.44 Instalace a konfigurace terminálového serveru 5.45 Migrace dat a SQL databáze 5.45 Migrace poštovního serveru 5.45 Migrace serverových aplikací a dat 5.46 Instalace konfigurace zálohovacího software 5.46 Instalace a konfigurace software pro monitoring infrastruktury a zálohování 5.47 Konfigurace virtuálních LAN 5.47 Instalace a konfigurace Firewallu 5.47 Testování funkčnosti instalovaného prostředí 5.48 Zaškolení pracovníků servisní organizace na dodávané technologie 5.48 Předání funkčního prostředí dle schématu 5.49 Aktivní trénink a zaškolení v rozsahu 60 hodin Strana 9 (celkem 13)

10 Tabulka - Přehled OS, agend a aplikací OS serverů města Česká Lípa: MS Windows server 2003, MS Windows server 2008 Poštovní server města Česká Lípa: MS Exchange 2003 OS serverů organizací městem zřízených: Novell NOES2, Windows, Linux Agendy úřadu ISVS Správcem IS je MÚ (ČLIS*) Provozovatelem IS je MÚ (ČLIS*) IS má vazbu na ISVS Do IK Integrace přes SSl. počet uživatelů ARC GIS () ne ano ano ne ne Ne 2 ASPI (ASPI Publishing s.r.o.) ne ano ano ne ne Ne 230 Docházkový systém (COMINFO a.s.) ne ano ano ne ne Ne 230 E testy (Autocont) ano ne ne 3 Ekonomické agendy - DDP (GORDIC spol. s r.o.) ano ano ne ne ano 22 Ekonomické agendy - EMA (GORDIC spol. s r.o.) ne ano ano ne ne 7 Ekonomické agendy - KDF (GORDIC spol. s r.o.) ne ano ano ne ne 7 Ekonomické agendy - KOF (GORDIC spol. s r.o.) ne ano ano ne ne 7 Ekonomické agendy - UCT (GORDIC spol. s r.o.) ne ano ano ano ano 4 Eliška Ne záměr ano ne ne () Ano 7 ESPI (INISOFT s.r.o.) ano ano ne ne ano 8 EVI8 (INISOFT s.r.o.) ano ano ne ne ano 8 Evidence dopravních agend (Yamaco) ano ano ne ne ano Ne 2 Evidence myslivosti (Yamaco) ano ano ne ne ano Ne 3 Evidence podnikatelů Ne záměr ano ne ne (PC HELP a.s.) Ano 15 Evidence tech. Služeb () ne ano ano ne ne Ne 3 GRAMIS (Geodézie-TOPOS a.s.) ne ano ano ne ne 150 Kompas 3 () ne ano ano ne ne 3 MATRIKA (ALIS spol. s r.o.) ano ano ne ne ano Ne 5 Myslivecké a rybářské lístky Ne záměr ano ano ne ne ano (Yamaco) Ano 2 Mzdy a personalistika (FLUX spol. s r.o.) ne ano ano ano ano Ne 5 OK Nouze (MPSV ČR) ano ne ne Ano 20 OVZDUŠÍ Ne záměr ano ano ne ne ano (Kvasar, spol. s r.o.) Ano 5 Přestupky (VITA softw are s.r.o.) ano ano ne ne ano Ano 12 Registr obyvatel (Gordic s.r.o.) ano ano ne ne ano Ne 17 RŽP Ne záměr ano ne ne () Ano 15 Sociální agenda Ne záměr ano ano ne ne ano (Geovap) Ano 35 Spisová služba (CNS a.s.) ano ano ne ne ano Ano 230 Stavební úřad (Vita SW) ano ano ne ne ano Ano 25 WAT docházka () ne ano ano ne ne Ne 4 SpiritGis UAP - územně analytické podklady 5 CD a OP MV WYSE - centrální registr ano ne ne ano Ne 25 Strana 10 (celkem 13)

11 Umístění technologií Primární serverovna (Moskevská č.p. 8) x server x server 2.14 primární diskové pole x SAN switch 2.18 pásková knihovna Sekundární serverovna (U Vodního hradu č.p. 2974) 2.10 rozvaděč x server 2.15 sekundární diskové pole x SAN switch 2.19 záložní zdroj Strana 11 (celkem 13)

12 Strana 12 (celkem 13)

13 Schéma zapojení: Strana 13 (celkem 13)

Požadavky: a) veškerý dodaný HW a ostatní materiál bude dodán nový, nepoužitý a schválený k užívání v České republice;

Požadavky: a) veškerý dodaný HW a ostatní materiál bude dodán nový, nepoužitý a schválený k užívání v České republice; PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY Obsah dodávky: Celá dodávka sestává z analýzy stávajícího prostředí IT Města Česká Lípa se stanovením postupu zapracování stávajících zařízení do budovaného celku TC.

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Diskové pole IBM Storwize V7000 Unified

Diskové pole IBM Storwize V7000 Unified Diskové pole IBM Storwize V7000 Unified 1. Rozpis komponent diskového pole A. Hardware: Produkt Popis Množství 2076-324 IBM Storwize V7000 Disk Control Enclosure 1 10 Storage Engine Preload 1 3514 400GB

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

HW Diskové pole - 1KS

HW Diskové pole - 1KS HW Diskové pole - 1KS Architektura Výkonnost modulární, dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS2.1, řešení musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce - škálování výkonnosti a kapacit

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru . Obecné parametry.. Obecné parametry Rack serveru Redundantní napájecí zdroje v počtu a výkonu odpovídajícímu specifikovanému řešení. Redundantní ventilátory v počtu odpovídajícímu specifikovanému řešení

Více

Technické a dodací podmínky

Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A) Společné podmínky

Více

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER Technická specifikace vymezené části 1 SERVER 1 Předmět vymezené části 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a moderního a spolehlivého serverového řešení pro potřeby Krajského ředitelství PČR Karlovarského

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Technické a dodací podmínky

Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A) Společné podmínky

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany Evid. číslo smlouvy: 129/2010 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP Servery typu Blade Požadavek na funkcionalitu Architektura serveru Server typu blade, dvousoketový

Více

Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Výzva k předložení cenové nabídky na rozšíření HW a SW pro virtualizaci datového centra Vědecké knihovny v Olomouci 1. Údaje o vyzyvateli

Více

S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E

S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E Část II. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky

Více

Zálohovací zařízení pro repozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum

Zálohovací zařízení pro repozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace část I. Zálohovací zařízení pro repozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum Jedná se o dodávku technického vybavení pro

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Vrchlického

Více

Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov

Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov Cílem konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov je zřízení dvou nezávislých serveroven, tak aby v případě výpadku

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1.1 Architektura řešení Zadavatel vychází se studie proveditelnosti a v ní navržené architektury, která je znázorněna na níže uvedeném obrázku. Všechny podstatné informace ze studie

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu.

ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu. 1 POPIS ŘEŠENÍ A NABÍZENÉ KOMPONTY Nabízené datové úložiště je řešením pro ukládání velkého množství dat přes protokoly CIFS a NFS. Celé řešení je definované softwarově pomocí produktu IBM Spectrum Scale

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Technická specifikace předmětu zakázky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) Technická specifikace Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je dodávka integrovaného ERP systému včetně dodávky licencí,

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR

Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR Technická specifikace pro projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a dobudování centrálního portálu PČR Policie České republiky provozuje roztříštěnou strukturu informačních technologií

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rozšíření HW infrastruktury Obsah dokumentu 1 Zkratky a pojmy 2 2 Popis současného stavu 3 3 Požadavky

Více

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Výpočetní klastr pro molekulové modelování

Výpočetní klastr pro molekulové modelování ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1 Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2. Název veřejné zakázky: Obnova diskového pole. Česká republika Ministerstvo zemědělství.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2. Název veřejné zakázky: Obnova diskového pole. Česká republika Ministerstvo zemědělství. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Obnova diskového pole Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 raha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 495089 Zastoupený: IČO: 00020478

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup HW a SW Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2016 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie, Střední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW Strana Obsah. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Popis předmětu zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky

Více

Softwarové balíky & bundles

Softwarové balíky & bundles Softwarové balíky & bundles Balíky & bundles V 6 softwarových balících je obsaženo více než 30 softwarových produktů Rozšíření základního NetApp FAS systému o softwarové nástroje ZDARMA Jednoduché sestavení

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Zodpovědná osoba: 28.11.2011, do 09.00 h

Zodpovědná osoba: 28.11.2011, do 09.00 h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server AC Privátní Cloud Popis funkcí 1. Základní stavební jednotka - x86 server Základní stavební jednotkou systému jsou 2U x86 servery, které slouží zároveň pro ukládání dat (storage cluster) i jako HW vrstva

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Realizace datového centra kraje Vysočina SAN kraje Vysočina

Realizace datového centra kraje Vysočina SAN kraje Vysočina Realizace datového centra kraje Vysočina SAN kraje Vysočina Pilotního projektu Krajského úřadu a Nemocnice Jihlava Petr Pavlinec, KrÚ David Zažímal, NemJi únor 2008 Cíle semináře 9:00-9:15 - úvod - Pavlinec

Více

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové infrastruktury

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové infrastruktury Datum: 1.10.2015 Evidenční číslo: VZ/29/ÚS/2015 Vyřizuje/linka: Valenta Jan DiS. E-mail: valenta@tsmost.cz Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové

Více

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře Životní cyklus Windows Server 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 - položkový rozpočet Příloha č. - položkový rozpočet Název projektu: Registrační číslo projektu Datové centrum pověřeného obecního úřadu Červený Kostelec CZ..06/2..00/22.09577 Uchazeč: Název/Obchodní firma uchazeče: Sídlo

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL:

Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL: Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL: Je požadováno v rámci digitalizace dokumentů skenovat dokumenty přes tzv. ploché lože (sešité dokumenty, smlouvy apod.)? Ano, digitalizovány budou také

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity. v Olomouci komplexní vybavení Datacentra

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity. v Olomouci komplexní vybavení Datacentra Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více