OBOROVÉ ČLENĚNÍ BRNO mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBOROVÉ ČLENĚNÍ BRNO 6. 9. 10. 2008. 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií"

Transkript

1 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií BRNO OBOROVÉ ČLENĚNÍ Veletrhy Brno, a.s. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ PODNIKŮ, STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Základní software Operační systémy Nadstavby operačních systémů Obslužné programy a nástroje (Utilities, Tools) 1.2 Software pro tvorbu a vývoj aplikací 1.3 Databázové systémy a jejich nadstavby 1.4 Software počítačových sítí 1.5 Software pro komunikaci (elektronické bankovnictví, mobilní sběr dat) 1.6 Software pro zpracování textů a obrazu Obecný software pro řízení podniků Evidence hmotného a nehmotného majetku Evidence materiálu Hospodaření s nářadím Zásobování a řízení skladů Skladové systémy s přímou obsluhou pomocí SMS zpráv mobilních telefonů Systémy SCM (Supply Chain Management) pro řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců Spotřeba energií Investiční činnost Bilancování Rozpočty Finanční evidence Styk s bankou Pokladny Vnitropodniková banka Fakturace Odběratelé a fakturace Dodavatelé Objednávky a zakázky Účetnictví Jednoduché účetnictví Podvojné účetnictví Účetnictví pro zahraniční obchod Saldokonto Evidence pohledávek Ceny Daně Pojištění Smlouvy Mzdy a platy Personalistika a mzdy Plánování Obchodní kontakty Kontrakty Projekty a zakázky Cla Kalkulace Finanční analýza podniku Cash flow Controlling Finanční modelování a plánování Doprava Kniha jízd Software pro sledování systému vozidel Správa vozového parku Software pro podporu vývoje nových průmyslových výrobků Technická příprava výroby Technická příprava výroby s podporou práce konstruktéra Řízení výroby Operativní plánování a řízení dílenské výroby Systémy APS (Advanced Planning System) pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby Sledování kvality, systémy CAQ (Computer Aided Quality) Normování Technologie Servis a údržba Statistiky a analýzy pro vrcholové řízení Sledování a využívání informací pro řízení Systémy pro podporu rozhodování Manažerské rozhodovací systémy (EIS) Systémy OLAP (On Line Analytical Processing) Systémy pro multidimenzionální analýzu Business Intelligence (Data Warehausing/Data Mining) Systémy CRM (Customer Relationships Management) Personalistika Řízení lidských zdrojů

2 Marketing Marketingový sw pro sledování sítě dealerů Modelování a optimalizace podnikových procesů (Workflow, Reengineering) HelpDeskové nástroje pro podporu podnikových aplikací Obecný software pro řízení podniku jiný Software pro kanceláře a úřady Distribuce a rozesílání zpráv, dopisů a dokumentů Elektronická pošta Software pro podporu týmové práce Hlasová pošta Registrace dokumentů Zpracování dokumentů Software pro strukturované ukládání informací pro vytvoření báze znalostí Sw pro rozpoznávání v různých typech formulářů a jejich ukládání do databází Archivování dokumentů Zpracování dopisů Prezentace informací Software pro podporu automatizované kanceláře Systémy DMS (Document Management System) pro správu a řízení strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů Software pro kanceláře a úřady jiný 1.9 Vědecko-technický software CAD, CAE, CAM, CIM, GIS systémy, Signmaking CAD systémy a jejich nadstavby Grafické informační systémy (GIS) Software pro průmyslovou výrobu Facility management CIM, CAM Software pro signmaking Aplikační software pro jednotlivé uživatelské skupiny Aplikační software pro geodézii a geografii Aplikační software pro geologii Aplikační software v těžebním průmyslu Aplikační software v energetice Aplikační software pro hutě, válcovny a ocelárny Aplikační software pro slévárny Aplikační software v chemickém průmyslu Aplikační software pro průmysl gumárenský a plastikářský Aplikační software ve strojírenství Aplikační software v elektrotechnice Aplikační software v elektronice Aplikační software v architektuře Aplikační software ve stavebnictví Aplikační software v průmyslu stavebních hmot Aplikační software pro textilní, kožedělný a obuvnický průmyslu Aplikační software v zemědělství Aplikační software v lesnictví Aplikační software ve vodohospodářství Aplikační software pro dřevozpracující průmysl Aplikační software pro papírenský průmysl Aplikační software v potravinářství Aplikační software v životním prostředí a ekologii Aplikační software v obchodě Aplikační software ve velkoobchodě Aplikační software pro cash and carry Aplikační software v maloobchodě Aplikační software pro supermarkety, obchodní řetězce Aplikační software pro automatizaci práce obchodních zástupců Aplikační software v dopravě Aplikační software ve spojích a telekomunikacích Aplikační software pro banky a finančnictví Aplikační software pro zpracování daňových přiznání Aplikační software pro pojišťovny Aplikační software pro leasingové společnosti Aplikační software ve zdravotnictví Aplikační software pro státní správu Aplikační software pro krajské úřady Aplikační software pro správní řízení a rozhodování Aplikační software pro města a obce Aplikační software pro správu komunikací a inženýrských sítí Aplikační software pro bezpečnostní služby a policii Aplikační software pro armádu Aplikační software pro hasiče Aplikační software pro celnice Aplikační software v justici Aplikační software pro notářství Aplikační software pro soudní exekutory Aplikační software v administrativě Aplikační software pro opravárenské podniky Aplikační software pro autoservisy a pneuservisy Aplikační software pro autopůjčovny Aplikační software pro videopůjčovny Aplikační software pro kadeřnictví Aplikační software v knihovnictví Aplikační software pro knihkupectví Aplikační software pro klenotnictví Aplikační software pro herny a sázkové kanceláře Aplikační software pro pořádání aukcí Aplikační software obhospodařování předprodeje vstupenek Aplikační software pro zasilatelství na dobírku Aplikační software pro restaurace a pohostinství Aplikační software pro hromadné stravování Aplikační software v hotelích Aplikační software pro provoz ubytovacích zařízení Aplikační software v turistice a cestovních kancelářích Aplikační software pro lázeňství Aplikační software pro organizování kongresů Aplikační software v analýze organizací Aplikační software v personalistice Aplikační software v analýze výzkumu trhu Aplikační software v inzerci a reklamě Aplikační software v realitních kancelářích Aplikační software pro evidenci pozemků Aplikační software pro řízení bytového družstva Aplikační software pro správu domů a nemovitostí Aplikační software pro pohřební ústavy Aplikační software pro řízení svozu komunálního a živnostenského odpadu Aplikační software pro řízení a správu skládek odpadů Aplikační software ve školství a výuce Aplikační software pro laboratoře Aplikační software pro evidenci hw a sw Aplikační software pro usnadnění života handicapovaných osob Aplikační software v jiných oborech a agendách Systémová integrace, komplexní řešení Systémy WMS (Warehause Management Solution) pro komplexní řešení správy skladů Systémy pro komplexní správu, řízení toku a ukládání dokumentů (Workflow) Systémy PLM (Product Lifecycle Management) pro komplexní řízení životních cyklů produktů 2

3 Integrovaný ekonomický systém podniku Integrovaný ekonomický systém pro malé a střední podniky (SME) Komplexní systém řízení výrobního podniku Komplexní systém řízení nevýrobního podniku Komplexní systém řízení podniku poskytujícího služby Komplexní systém řízení pro rozpočtové a příspěvkové organizace Komplexní systém řízení výrobně-obchodního podniku Komplexní systém řízení holdingových společností Síťový systém řízení podniku Systém řízení podniku na bázi klient/server Modulární systém řízení podniků Komplexní informační systém pro krizové řízení Systémová integrace, komplexní řešení jiné 1.13 Výukový software 1.14 Open source 1.15 Všeobecně použitelný software 1.99 Informační systémy pro řízení podniků, státní správy a samosprávy jiné INTERNET A SLUŽBY NA INTERNETU Připojení počítače nebo sítě k Internetu Připojení k Internetu vytáčeným připojením (dial up connection) Připojení k Internetu prostřednictvím ISDN Připojení k Internetu pomocí pevné linky Připojení k Internetu bezdrátovým spojem - FWA (Fixed Wireless Access) Připojení k Internetu s rozšířením o přenos hlasu pomocí IP paketů (Voice over Internet Protocol) Oboustranné satelitní připojení k Internetu Vytváření VPN (Virtual Private Network) pro Internet/Intranet Internetové služby server hosting a web hosting Pronájmy samostatných web serverů se správou serveru klientem Registrace a správa domén Poskytovatelé certifikačních služeb Služby spojené s připojením počítače nebo sítě k Internetu jiné Sw nástroje a platformy pro vývoj aplikací v Internetu Sw nástroje pro vývoj aplikací klient/server v Internetu Tvorba databázových aplikací v prostředí WWW technologií Java Sw nástroje pro vývoj systémů B2B (Business to Business) a B2C (Business to Customer) Internetová řešení a aplikace Aplikace pro e-business Internet banking, Home banking Správa dokumentů v prostředí Internetu/Intranetu, e-dms GIS systémy v prostředí Internetu/Intranetu e-government e-learning Virtuální obchodní domy m-business Sw pro B2E (Business to Employees) Průmyslová řešení M2M (man to machine, machine to machine) s využitím technologie GSM/GPRS, EDGE a CDMA Internetová řešení a aplikace jiné Služby na Internetu Design a tvorba WWW prezentací Pronájem jednoduchých virtuálních prodejních míst v jednotném prostředí na Internetu Výstavba virtuálních obchodních domů Portálová řešení Vybudování Intranetu, Extranetu Tvorba internetových aplikací na klíč Zajišťování reklamy v prostředí Internetu Internetová telefonie s využitím VPN (Virtual Private Network) Poskytování pronájmu a správy sw aplikací prostřednictvím Internetu - ASP (Application Service Providing) Internetové vysílání Služby na Internetu jiné MULTIMÉDIA 3.1 Sw nástroje pro vývoj multimediálních aplikací 3.2 Software pro syntézu hlasového výstupu z počítače 3.3 Samoobslužné informační automaty (kiosky), infoboxy 3.4 Zařízení pro mnohakanálové digitální záznamy zvuku, videa, dat 3.5 Sw pro zpracování videa na PC 3.99 Multimédia jiná INFORMAČNÍ BEZPEČNOST, ANTIVIROVÁ OCHRANA Hardwarová ochrana programů a dat Inteligentní karty (Smart Cards) pro ochranu dat a programů Moduly s bezkontaktními kartami pro zabezpečení přístupu k PC Systémy pro autentizaci uživatelů, biometrické kontrolní přístupové systémy Hardwarová šifrovací zařízení, šifrovací koprocesory Programy pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat Antivirové programy Antispywareové programy Zajištění dat a programů před jejich nedovoleným užíváním Kryptografické softwarové systémy Software pro biometrickou identifikaci Firewally Security management 4.3 Sw nástroje pro ochranu dat přenášených po Internetu 4.4 Sw nástroje pro bezpečné připojení počítačové sítě na Internet 4.5 Sw pro ochranu před nevyžádanou poštou (spam), antispamové filtry 4.99 Informační bezpečnost, antivirová ochrana jiné PROFESIONÁLNÍ POČÍTAČE Počítače PC, notebooky Pracovní stanice Multimediální počítače Palmtop, hand-held, PDA počítače Systémy Compact PCI (CPCI) Počítače odolné proti poruchám, prachu, vodě, otřesům Počítače s nízkou spotřebou elektrické energie (Green PC) Počítače jiné Tiskárny Tiskárny jehličkové Tiskárny laserové Tiskárny s LED technologií 3

4 5.2.4 Tiskárny tryskové (ink jet) Tiskárny s tuhým inkoustem-voskové (solid ink) Tiskárny termotransferové Tiskárny přenosné (portable) Tiskárny pro tisk samolepek Tiskárny pro tisk čárového kódu na samolepicí štítky Tiskárny pro potisk plastových karet Tiskárny pro tisk čárového kódu na plastových kartách Tiskárny pro potisk CD/DVD Tiskárny vhodné pro průmyslové provozy Tiskárny velkoformátové pro signmaking Tiskárny multifunkční D tiskárny Tiskárny jiné Paměťová a záznamová zařízení Diskové paměti Magneto-optické mechaniky Flash disky Disková pole (RAID) Jukeboxy Magnetopáskové paměti a pásková pole Optické zálohové systémy Datová úložiště Paměťová a záznamová zařízení jiná Souřadnicové zapisovače - plotry Plotry tryskové (ink jet) Plotry řezací Plotry gravírovací, frézovací a vyřezávací Plotry modelovací, zařízení pro výrobu 3D modelů Doplňky k plotrům 5.5 Myši a klávesnice 5.6 Digitizéry a tablety Skenery Skenery barevné Velkoformátové skenery Pokladní a knižní skenery Systémy pro 2D a 3D skenování komplexních tvarů Skenery jiné Terminály Terminály pro technologické provozy Terminály pro mobilní sběr dat Monitory a zobrazovače LCD monitory OLED displeje Plazmové monitory Dotykové displeje (touch screen) Monitory odolné proti nepříznivým podmínkám Displeje pro 3D zobrazování Monitory a zobrazovače jiné Hardware sítí LAN sítě Sítě typu Ethernet Sítě typu Fast Ethernet Sítě typu Switch Ethernet Sítě typu Gigabit a desetigigabitový Ethernet MAN (Metropolitan Area Networks) sítě Průmyslové sítě pro přenos analogových a digitálních systémů Zařízení pro vysokorychlostní komunikaci s využitím elektrické sítě (Powerline Communication) Bezdrátové počítačové sítě Sítě typu WLAN (Wireless LAN) Wi-Fi sítě (Wireless Fidelity) Síťové kabely, konektory Strukturovaná kabeláž pro počítačové sítě, telefonní rozvod, ISDN, VCR Prvky strukturované kabeláže Rozvaděče pro datové sítě Směrovače (routery) Přepínače Zařízení pro propojení různých sítí (gateway) Optické komponenty a příslušenství pro optické sítě Síťové modemy Hardware sítí jiný Servery Jednoprocesorové servery Multiprocesorové servery Servery gridové Některé prvky výpočetní techniky Skříně se zdrojem Průmyslové počítačové skříně Patch panely Napájecí zdroje Baterie a akumulátory Zdroje nepřetržitého napájení (UPS) Kabely a konektory Systémové desky, mikroprocesory Chlazení pro mikroprocesory Paměťové moduly Automatické a mechanické přepínače Počítačové karty Reproduktory k PC Ochrana proti přepětí, odrušovací filtry Brašny pro výpočetní techniku Některé prvky výpočetní techniky jiné 5.13 Klimatizační a chladicí zařízení pro výpočetní techniku Identifikační a pokladní systémy Systémy s čárovým kódem Systémy s magnetickými kartami Systémy s čipovými kartami RFID systémy Registrační pokladny, pokladní terminály, pokladní tiskárny Pokladní systémy Identifikační systémy Přístupové a docházkové systémy Stravovací a věrnostní systémy Parkovací systémy Systémy pro monitoring provozu automobilů Systémy jízdenek v hromadné dopravě na bázi karet Kartové dveřní zámky Etiketovací zařízení Identifikační a pokladní systémy jiné Bezpečnostní systémy a systémy řízení budov Elektronická ochrana zboží před krádežemi Elektronické systémy zabezpečení objektů Protipožární zabezpečovací systémy Monitorovací systémy CCTV (Closed Circuit TeleVision) Monitorovací systémy pro policii a bezpečnost Inteligentní systémy řízení budov Bezpečnostní systémy a systémy řízení budov jiné 4

5 Elektronická zařízení Kalkulátory Organizéry, digitální diáře Elektronické klávesové nástroje Elektronické váhy Počítače bankovek a mincí, stroje pro směnu peněz Výdejní automaty Elektronická zařízení jiná 5.17 Prvky a systémy automatizace v průmyslu 5.18 Měřicí a testovací přístroje pro výpočetní techniku 5.19 Hardware s nízkou spotřebou elektrické energie (Green IT) 5.99 Profesionální hardware jiný VIZUÁLNÍ PREZENTAČNÍ SYSTÉMY 6.1 Data-video projektory 6.2 Zpětné projektory - epiprojektory 6.3 Vizualizéry 6.4 Videostěny, dispečerské obrazovkové stěny 6.5 Projekční plochy 6.6 Displeje informační 6.7 Kurzové tabule 6.8 Řídicí systémy pro prezentační techniku 6.9 Dodávky kompletních systémů projekční a prezentační techniky 6.10 Lampy pro projektory 6.99 Pomůcky a zařízení pro vizuální prezentační systémy jiné KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA 7.1 Pomůcky a zařízení pro kanceláře 7.2 Interiérové vybavení pracovních míst 7.3 Kancelářská reprodukční a rozmnožovací technika SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO VÝPOČETNÍ, KANCELÁŘSKOU A ROZMNOŽOVACÍ TECHNIKU Papíry, etikety, folie Papíry pro laserové tiskárny Papíry pro inkoustové tiskárny Samolepicí etikety Samolepicí papíry Samolepicí fólie Etikety na CD a jiná média 8.2 Psací a rýsovací pomůcky, kazety, náplně, barvicí pásky, tonery 8.3 Materiály pro signmaking 8.4 Magnetická a optická záznamová média Materiál a zařízení nutná pro provozování výpočetní techniky Tonery a kazety do tiskáren Renovace kazet a tonerů pro tiskárny a kopírky Barvicí pásky, válečky pro tiskárny a pokladny Systém průběžného doplňování inkoustu 8.99 Spotřební materiál pro výpočetní, kancelářskou a rozmnožovací techniku jiný TELEKOMUNIKACE 9.1 Občanské radiostanice Telefonní přístroje Analogové telefonní přístroje Digitální telefonní přístroje Bezešňůrové telefonní přístroje Mobilní telefonní přístroje a jejich příslušenství Automaty na prodej dobíjecích kuponů do GSM telefonů IP (Internet Protocol) telefony Videotelefony Multifunkční telefonní přístroje Domovní telefony, videotelefony Dveřní, výtahové a bezpečnostní komunikátory Telefonní přístroje jiné Telefonní zařízení a systémy Dispečerská telefonní zařízení Zařízení pro telefonické konference Zařízení pro Internetovou telefonii Telefonní systémy se syntézou řeči Náhlavní soupravy Rozváděče a rozváděčové skříně Voliče pro použití s Call Back a LCR (směrování s nejnižší cenou) Koncová zařízení pro tarifikaci odchozích hovorů Telefonní zařízení a systémy jiné Telefonní ústředny Ústředny s počtem účastníků do Ústředny pro 25 až 132 účastníků Ústředny pro více než 132 účastníků Telefonní ústředny na bázi VoIP (Voice over Internet Protocol) Pobočkové ústředny euroisdn Hybridní pobočkové ústředny Telefonní tarifikátory a registrátory Systémy pro záznam a archivaci telefonních hovorů Monitorovací zařízení a prostředky pro telefonní ústředny Doplňky k telefonním ústřednám GSM brány Sw pro ovládání GSM telefonu z PC 9.5 Zařízení pro šifrování a dešifrování telekomunikačních informací 9.6 Telefax, faxové servery 9.7 Tlumočnická zařízení 9.8 Prvky telekomunikačních zařízení 9.9 Rádiové a rádiotelefonní systémy 9.10 Telekomunikační sítě s integrací služeb (ISDN) Prvky sítě ISDN Koncová zařízení pro ISDN 9.11 Digitální telefonní linky s xdsl (Digital Subscriber Line) Adaptéry pro xdsl 9.12 Systémy CSTA (Computer Supported Telephony Applications) 9.13 Satelitní komunikační systémy 9.14 Call centra Call centra s technologií CTI (Computer Telephony Integration) 9.15 Družicové navigační systémy Lokalizace s pomocí GPS (Global Positioning System) 9.16 Telemetrické systémy 9.17 Monitorovací zařízení pro telekomunikační systémy 9.18 Kabelová televize Aktivní a pasivní komponenty pro CATV 9.19 Měřicí technika pro telekomunikace 9.99 Zařízení a systémy pro telekomunikace jiná 5

6 FINANČNÍ SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 10.1 Finanční služby (úvěry) 10.2 Leasing Operativní leasing 10.3 Factoring 10.4 Pojišťovací služby pro export, import 10.5 Společnosti rizikového kapitálu a jejich služby 10.6 Treasury služby (řízení vztahu k bankám, daňová optimalizace, řízení rizik, řízení pohledávek, řízení likvidity, atd.) 10.7 Poradenství v oblasti služeb pro rozvoj podnikání Poradenství v oblasti dotací Poradenství v oblasti fúzí a akvizic 10.8 Zprostředkovatelská činnost 10.9 Evropské fondy Finanční služby pro rozvoj podnikání jiné REKLAMA, MARKETING 11.1 Služby propagační a reklamní 11.2 Potisk dárkových a reklamních předmětů 11.3 Nabídka inzertních služeb 11.4 Marketingové služby 11.5 Direct mailové služby 11.6 Mobilní marketing Reklama, marketing jiné SLUŽBY V OBLASTI ICT Služby poradenské, konzultační a vývojové Konzultace pro řídící pracovníky Konzultace v oblasti informatiky Konzultace v oboru telekomunikací Konzultace v oboru bezpečnosti dat a systémů Projekty informační reorganizace podniku, reengineering podnikových procesů a návrhy informační strategie podniků Vývoj softwaru Certifikace systému jakosti dle norem řady ISO Udělování certifikátů o sw čistotě Služby poradenské, konzultační a vývojové jiné Služby spojené s využitím výpočetní a kancelářské techniky Housing IT, nabídka centrálních úložišť dat, serverové farmy Pronájmy výpočetní, kancelářské a komunikační techniky Osazování desek plošných spojů Ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky Služby při využití výpočetní a kancelářské techniky jiné Systémová integrace Projekce a dodávky rozsáhlých informačních technologií na klíč Vybudování call center na klíč 12.4 Školení v oblasti hardwaru, softwaru, informatiky, telekomunikací Zpracování zakázkových kurzů pomocí e-learningu 12.5 Odborná literatura z oblasti ICT Odborné časopisy a specializované noviny z oblasti ICT 12.6 Právní služby v oblasti ICT Finanční služby v oblasti ICT Leasing ICT techniky Financování ICT techniky Poradenství pro získání financí z národních a nadnárodních zdrojů Podpora podnikání a investic v oblasti ICT Pojištění ICT techniky 12.8 Doručovatelské a kurýrní služby se zaměřením na činnost e-shopů 12.9 Organizace, sdružení, instituce Nabídka volných pracovních míst v oblasti ICT Služby v oblasti ICT jiné FRANCHISINGOVÉ SYSTÉMY PODNIKÁNÍ A SLUŽBY PRO FRANCHISING 13.1 Franchisingové systémy podnikání 13.2 Služby pro franchising 14 DISTRIBUTOŘI ICT 15 FUTURE PARK Sběr údajů Pořizování údajů Zpracování dat Skenování Zpracování textů a obrazů, barevný digitální velkoplošný tisk Tiskové a obálkovací služby Vytváření zakázkových multimediálních CD/DVD Servis výpočetní a kancelářské techniky Lokalizace softwaru Provádění hw a sw auditů, audity informačních systémů z hlediska bezpečnosti Výroba CD/DVD disků Projektování počítačových sítí Instalace a konfigurace serverů na klíč Realizace počítačových sítí, optických kabelových tras, radiových sítí Zabezpečení satelitních služeb Provozování sítí WAN Telekomunikační stavby a montáže Šíření rozhlasových a televizních signálů Outsourcing informačních systémů 6

Mapa oborů portálu KatalogIT.cz

Mapa oborů portálu KatalogIT.cz Strana 1 z 10 Hardware Audio / Video Anténní technika Digitální fotoaparáty Digitální kamery DVB-C (Cable) DVB-H (Handheld) DVB-S (Satellite) DVB-T (Terrestrial) HDMI bezdrátový přenos Kabely LCD televize

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el.

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el. Zařazení Recyklační zrušených do Skupina Typ zařízení Popis Jednotka poplatek bez DPH nových položek 3.1. Osobní počítače 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nákup výpočetní techniky 2016 výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele dne: 07.09.2016 spisová značka zadavatele:

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

nejšťavnatější informační technologie

nejšťavnatější informační technologie nejšťavnatější informační technologie malá ochutnávka čerstvých technologií co mají šťávu informační technologie komplexní služby grafika a tisk internet web vychutnejte si to, co máte opravdu rádi www.gitech.cz

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha Digital Signage reklama a informace všude kolem nás František Honajzer Digital Signage co je to Digital Signage instalace systému InfoPanels letiště Leoše Janáčka Ostrava hotel InterContintental Praha

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI BACKER COMPUTER s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI BACKER COMPUTER s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI BACKER COMPUTER s.r.o. -internet provider -dodávky HW, SW -internetové aintranetové aplikace -internetové prezentace aobchody -komplexní služby voboru IT BACKER COMPUTER s.r.o. Mánesova

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené Název 1 Notebook včetně základního software a) technická specifikace procesoru - požadovaný procesor musí minimálně dosáhnout v bechmarkovém testeru Passmark Performance Test hodnoty 3300 v testu Passmark

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti

IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti IT Bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti Mgr. Pavel Hejl, CSc. Konference isss 8.dubna 2008 1 Obsah Základní IT bezpečnostní technologie Komplexní správa ID Závěr 2 Smart tokeny

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

TANKOMAT platební automat pro čerpací stanice s PHM

TANKOMAT platební automat pro čerpací stanice s PHM TANKOMAT platební automat pro čerpací stanice s PHM Verze NET 2.1 Platné ke dni 1.1.2012 Obchodní jméno Financial Systems Development, s.r.o. Sídlo Sečská 1847 / 7, Praha 10, 100 00 IČO 26181801 DIČ CZ26181801

Více

Dovybavení laboratoří ICT pro výuku studentů na FEKT VUT v Brně

Dovybavení laboratoří ICT pro výuku studentů na FEKT VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Dovybavení laboratoří ICT pro výuku studentů na FEKT VUT v Brně Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem zakázky je inovace vybraných laboratoří

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Platební a stravovací systém Cardpay

Platební a stravovací systém Cardpay CARDPAY Stravovací a platební systém Firma Cominfo,a.s. je předním výrobcem a dodavatelem HW a SW vybavení v oblasti bezkontaktní identifikace. Její jedinečnost spočívá nejen ve vlastním vývoji a výrobě

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Smlouva / objednávka číslo :

Smlouva / objednávka číslo : Smlouva / objednávka číslo : 2016/04138/OSV/DS B X o o 2 4 G I C * KUOLXOOZ4G1C 1 / 1 03.10.201610:47:53 Příloha č. 1 ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Výpis z rejstříku ochranných známek

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , fax ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , fax , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 57, fax 325 57 2, e-mail meu@mesto-milovice.cz Změna zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení jako osoba zastupující zadavatele

Více

Školení innovaphone 2011 innovaphone produktové portfolio Applikace CTI, Operátorská konzole Tarifikace Import... Tel. přístroje IP telefony Speciální telefony IP DECT WLAN PBX MGW/PBX Compact PBX VoIP

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU!

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! Obchodní nabídka telefonní ústředny 2N OMEGA Číslo zakázky NPT-12143 PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! 2N TELEKOMUNIKACE a.s. má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p.

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Výchozí stav Distribuovaný systém sběru dat s jedním centrálním em bez redundance či horké zálohy Komunikace mezi em a dalšími součástmi systému

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky

Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Žádost o zařazení uchazeče do DNS na dodávky IT pro UHK. čestně a pravdivě prohlašuje, že:

Žádost o zařazení uchazeče do DNS na dodávky IT pro UHK. čestně a pravdivě prohlašuje, že: Příloha č. 1 Žádost o zařazení uchazeče do DNS na dodávky IT pro UHK Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO]: Jednající [jméno, příjmení, funkce]: IČ: který samostatně/společně s jinou osobou/společně

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Plzeňská karta a bezobslužné odbavení čipovou kartou Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Strana

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více