OBOROVÉ ČLENĚNÍ BRNO mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBOROVÉ ČLENĚNÍ BRNO 6. 9. 10. 2008. 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií"

Transkript

1 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií BRNO OBOROVÉ ČLENĚNÍ Veletrhy Brno, a.s. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ PODNIKŮ, STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Základní software Operační systémy Nadstavby operačních systémů Obslužné programy a nástroje (Utilities, Tools) 1.2 Software pro tvorbu a vývoj aplikací 1.3 Databázové systémy a jejich nadstavby 1.4 Software počítačových sítí 1.5 Software pro komunikaci (elektronické bankovnictví, mobilní sběr dat) 1.6 Software pro zpracování textů a obrazu Obecný software pro řízení podniků Evidence hmotného a nehmotného majetku Evidence materiálu Hospodaření s nářadím Zásobování a řízení skladů Skladové systémy s přímou obsluhou pomocí SMS zpráv mobilních telefonů Systémy SCM (Supply Chain Management) pro řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců Spotřeba energií Investiční činnost Bilancování Rozpočty Finanční evidence Styk s bankou Pokladny Vnitropodniková banka Fakturace Odběratelé a fakturace Dodavatelé Objednávky a zakázky Účetnictví Jednoduché účetnictví Podvojné účetnictví Účetnictví pro zahraniční obchod Saldokonto Evidence pohledávek Ceny Daně Pojištění Smlouvy Mzdy a platy Personalistika a mzdy Plánování Obchodní kontakty Kontrakty Projekty a zakázky Cla Kalkulace Finanční analýza podniku Cash flow Controlling Finanční modelování a plánování Doprava Kniha jízd Software pro sledování systému vozidel Správa vozového parku Software pro podporu vývoje nových průmyslových výrobků Technická příprava výroby Technická příprava výroby s podporou práce konstruktéra Řízení výroby Operativní plánování a řízení dílenské výroby Systémy APS (Advanced Planning System) pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby Sledování kvality, systémy CAQ (Computer Aided Quality) Normování Technologie Servis a údržba Statistiky a analýzy pro vrcholové řízení Sledování a využívání informací pro řízení Systémy pro podporu rozhodování Manažerské rozhodovací systémy (EIS) Systémy OLAP (On Line Analytical Processing) Systémy pro multidimenzionální analýzu Business Intelligence (Data Warehausing/Data Mining) Systémy CRM (Customer Relationships Management) Personalistika Řízení lidských zdrojů

2 Marketing Marketingový sw pro sledování sítě dealerů Modelování a optimalizace podnikových procesů (Workflow, Reengineering) HelpDeskové nástroje pro podporu podnikových aplikací Obecný software pro řízení podniku jiný Software pro kanceláře a úřady Distribuce a rozesílání zpráv, dopisů a dokumentů Elektronická pošta Software pro podporu týmové práce Hlasová pošta Registrace dokumentů Zpracování dokumentů Software pro strukturované ukládání informací pro vytvoření báze znalostí Sw pro rozpoznávání v různých typech formulářů a jejich ukládání do databází Archivování dokumentů Zpracování dopisů Prezentace informací Software pro podporu automatizované kanceláře Systémy DMS (Document Management System) pro správu a řízení strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů Software pro kanceláře a úřady jiný 1.9 Vědecko-technický software CAD, CAE, CAM, CIM, GIS systémy, Signmaking CAD systémy a jejich nadstavby Grafické informační systémy (GIS) Software pro průmyslovou výrobu Facility management CIM, CAM Software pro signmaking Aplikační software pro jednotlivé uživatelské skupiny Aplikační software pro geodézii a geografii Aplikační software pro geologii Aplikační software v těžebním průmyslu Aplikační software v energetice Aplikační software pro hutě, válcovny a ocelárny Aplikační software pro slévárny Aplikační software v chemickém průmyslu Aplikační software pro průmysl gumárenský a plastikářský Aplikační software ve strojírenství Aplikační software v elektrotechnice Aplikační software v elektronice Aplikační software v architektuře Aplikační software ve stavebnictví Aplikační software v průmyslu stavebních hmot Aplikační software pro textilní, kožedělný a obuvnický průmyslu Aplikační software v zemědělství Aplikační software v lesnictví Aplikační software ve vodohospodářství Aplikační software pro dřevozpracující průmysl Aplikační software pro papírenský průmysl Aplikační software v potravinářství Aplikační software v životním prostředí a ekologii Aplikační software v obchodě Aplikační software ve velkoobchodě Aplikační software pro cash and carry Aplikační software v maloobchodě Aplikační software pro supermarkety, obchodní řetězce Aplikační software pro automatizaci práce obchodních zástupců Aplikační software v dopravě Aplikační software ve spojích a telekomunikacích Aplikační software pro banky a finančnictví Aplikační software pro zpracování daňových přiznání Aplikační software pro pojišťovny Aplikační software pro leasingové společnosti Aplikační software ve zdravotnictví Aplikační software pro státní správu Aplikační software pro krajské úřady Aplikační software pro správní řízení a rozhodování Aplikační software pro města a obce Aplikační software pro správu komunikací a inženýrských sítí Aplikační software pro bezpečnostní služby a policii Aplikační software pro armádu Aplikační software pro hasiče Aplikační software pro celnice Aplikační software v justici Aplikační software pro notářství Aplikační software pro soudní exekutory Aplikační software v administrativě Aplikační software pro opravárenské podniky Aplikační software pro autoservisy a pneuservisy Aplikační software pro autopůjčovny Aplikační software pro videopůjčovny Aplikační software pro kadeřnictví Aplikační software v knihovnictví Aplikační software pro knihkupectví Aplikační software pro klenotnictví Aplikační software pro herny a sázkové kanceláře Aplikační software pro pořádání aukcí Aplikační software obhospodařování předprodeje vstupenek Aplikační software pro zasilatelství na dobírku Aplikační software pro restaurace a pohostinství Aplikační software pro hromadné stravování Aplikační software v hotelích Aplikační software pro provoz ubytovacích zařízení Aplikační software v turistice a cestovních kancelářích Aplikační software pro lázeňství Aplikační software pro organizování kongresů Aplikační software v analýze organizací Aplikační software v personalistice Aplikační software v analýze výzkumu trhu Aplikační software v inzerci a reklamě Aplikační software v realitních kancelářích Aplikační software pro evidenci pozemků Aplikační software pro řízení bytového družstva Aplikační software pro správu domů a nemovitostí Aplikační software pro pohřební ústavy Aplikační software pro řízení svozu komunálního a živnostenského odpadu Aplikační software pro řízení a správu skládek odpadů Aplikační software ve školství a výuce Aplikační software pro laboratoře Aplikační software pro evidenci hw a sw Aplikační software pro usnadnění života handicapovaných osob Aplikační software v jiných oborech a agendách Systémová integrace, komplexní řešení Systémy WMS (Warehause Management Solution) pro komplexní řešení správy skladů Systémy pro komplexní správu, řízení toku a ukládání dokumentů (Workflow) Systémy PLM (Product Lifecycle Management) pro komplexní řízení životních cyklů produktů 2

3 Integrovaný ekonomický systém podniku Integrovaný ekonomický systém pro malé a střední podniky (SME) Komplexní systém řízení výrobního podniku Komplexní systém řízení nevýrobního podniku Komplexní systém řízení podniku poskytujícího služby Komplexní systém řízení pro rozpočtové a příspěvkové organizace Komplexní systém řízení výrobně-obchodního podniku Komplexní systém řízení holdingových společností Síťový systém řízení podniku Systém řízení podniku na bázi klient/server Modulární systém řízení podniků Komplexní informační systém pro krizové řízení Systémová integrace, komplexní řešení jiné 1.13 Výukový software 1.14 Open source 1.15 Všeobecně použitelný software 1.99 Informační systémy pro řízení podniků, státní správy a samosprávy jiné INTERNET A SLUŽBY NA INTERNETU Připojení počítače nebo sítě k Internetu Připojení k Internetu vytáčeným připojením (dial up connection) Připojení k Internetu prostřednictvím ISDN Připojení k Internetu pomocí pevné linky Připojení k Internetu bezdrátovým spojem - FWA (Fixed Wireless Access) Připojení k Internetu s rozšířením o přenos hlasu pomocí IP paketů (Voice over Internet Protocol) Oboustranné satelitní připojení k Internetu Vytváření VPN (Virtual Private Network) pro Internet/Intranet Internetové služby server hosting a web hosting Pronájmy samostatných web serverů se správou serveru klientem Registrace a správa domén Poskytovatelé certifikačních služeb Služby spojené s připojením počítače nebo sítě k Internetu jiné Sw nástroje a platformy pro vývoj aplikací v Internetu Sw nástroje pro vývoj aplikací klient/server v Internetu Tvorba databázových aplikací v prostředí WWW technologií Java Sw nástroje pro vývoj systémů B2B (Business to Business) a B2C (Business to Customer) Internetová řešení a aplikace Aplikace pro e-business Internet banking, Home banking Správa dokumentů v prostředí Internetu/Intranetu, e-dms GIS systémy v prostředí Internetu/Intranetu e-government e-learning Virtuální obchodní domy m-business Sw pro B2E (Business to Employees) Průmyslová řešení M2M (man to machine, machine to machine) s využitím technologie GSM/GPRS, EDGE a CDMA Internetová řešení a aplikace jiné Služby na Internetu Design a tvorba WWW prezentací Pronájem jednoduchých virtuálních prodejních míst v jednotném prostředí na Internetu Výstavba virtuálních obchodních domů Portálová řešení Vybudování Intranetu, Extranetu Tvorba internetových aplikací na klíč Zajišťování reklamy v prostředí Internetu Internetová telefonie s využitím VPN (Virtual Private Network) Poskytování pronájmu a správy sw aplikací prostřednictvím Internetu - ASP (Application Service Providing) Internetové vysílání Služby na Internetu jiné MULTIMÉDIA 3.1 Sw nástroje pro vývoj multimediálních aplikací 3.2 Software pro syntézu hlasového výstupu z počítače 3.3 Samoobslužné informační automaty (kiosky), infoboxy 3.4 Zařízení pro mnohakanálové digitální záznamy zvuku, videa, dat 3.5 Sw pro zpracování videa na PC 3.99 Multimédia jiná INFORMAČNÍ BEZPEČNOST, ANTIVIROVÁ OCHRANA Hardwarová ochrana programů a dat Inteligentní karty (Smart Cards) pro ochranu dat a programů Moduly s bezkontaktními kartami pro zabezpečení přístupu k PC Systémy pro autentizaci uživatelů, biometrické kontrolní přístupové systémy Hardwarová šifrovací zařízení, šifrovací koprocesory Programy pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat Antivirové programy Antispywareové programy Zajištění dat a programů před jejich nedovoleným užíváním Kryptografické softwarové systémy Software pro biometrickou identifikaci Firewally Security management 4.3 Sw nástroje pro ochranu dat přenášených po Internetu 4.4 Sw nástroje pro bezpečné připojení počítačové sítě na Internet 4.5 Sw pro ochranu před nevyžádanou poštou (spam), antispamové filtry 4.99 Informační bezpečnost, antivirová ochrana jiné PROFESIONÁLNÍ POČÍTAČE Počítače PC, notebooky Pracovní stanice Multimediální počítače Palmtop, hand-held, PDA počítače Systémy Compact PCI (CPCI) Počítače odolné proti poruchám, prachu, vodě, otřesům Počítače s nízkou spotřebou elektrické energie (Green PC) Počítače jiné Tiskárny Tiskárny jehličkové Tiskárny laserové Tiskárny s LED technologií 3

4 5.2.4 Tiskárny tryskové (ink jet) Tiskárny s tuhým inkoustem-voskové (solid ink) Tiskárny termotransferové Tiskárny přenosné (portable) Tiskárny pro tisk samolepek Tiskárny pro tisk čárového kódu na samolepicí štítky Tiskárny pro potisk plastových karet Tiskárny pro tisk čárového kódu na plastových kartách Tiskárny pro potisk CD/DVD Tiskárny vhodné pro průmyslové provozy Tiskárny velkoformátové pro signmaking Tiskárny multifunkční D tiskárny Tiskárny jiné Paměťová a záznamová zařízení Diskové paměti Magneto-optické mechaniky Flash disky Disková pole (RAID) Jukeboxy Magnetopáskové paměti a pásková pole Optické zálohové systémy Datová úložiště Paměťová a záznamová zařízení jiná Souřadnicové zapisovače - plotry Plotry tryskové (ink jet) Plotry řezací Plotry gravírovací, frézovací a vyřezávací Plotry modelovací, zařízení pro výrobu 3D modelů Doplňky k plotrům 5.5 Myši a klávesnice 5.6 Digitizéry a tablety Skenery Skenery barevné Velkoformátové skenery Pokladní a knižní skenery Systémy pro 2D a 3D skenování komplexních tvarů Skenery jiné Terminály Terminály pro technologické provozy Terminály pro mobilní sběr dat Monitory a zobrazovače LCD monitory OLED displeje Plazmové monitory Dotykové displeje (touch screen) Monitory odolné proti nepříznivým podmínkám Displeje pro 3D zobrazování Monitory a zobrazovače jiné Hardware sítí LAN sítě Sítě typu Ethernet Sítě typu Fast Ethernet Sítě typu Switch Ethernet Sítě typu Gigabit a desetigigabitový Ethernet MAN (Metropolitan Area Networks) sítě Průmyslové sítě pro přenos analogových a digitálních systémů Zařízení pro vysokorychlostní komunikaci s využitím elektrické sítě (Powerline Communication) Bezdrátové počítačové sítě Sítě typu WLAN (Wireless LAN) Wi-Fi sítě (Wireless Fidelity) Síťové kabely, konektory Strukturovaná kabeláž pro počítačové sítě, telefonní rozvod, ISDN, VCR Prvky strukturované kabeláže Rozvaděče pro datové sítě Směrovače (routery) Přepínače Zařízení pro propojení různých sítí (gateway) Optické komponenty a příslušenství pro optické sítě Síťové modemy Hardware sítí jiný Servery Jednoprocesorové servery Multiprocesorové servery Servery gridové Některé prvky výpočetní techniky Skříně se zdrojem Průmyslové počítačové skříně Patch panely Napájecí zdroje Baterie a akumulátory Zdroje nepřetržitého napájení (UPS) Kabely a konektory Systémové desky, mikroprocesory Chlazení pro mikroprocesory Paměťové moduly Automatické a mechanické přepínače Počítačové karty Reproduktory k PC Ochrana proti přepětí, odrušovací filtry Brašny pro výpočetní techniku Některé prvky výpočetní techniky jiné 5.13 Klimatizační a chladicí zařízení pro výpočetní techniku Identifikační a pokladní systémy Systémy s čárovým kódem Systémy s magnetickými kartami Systémy s čipovými kartami RFID systémy Registrační pokladny, pokladní terminály, pokladní tiskárny Pokladní systémy Identifikační systémy Přístupové a docházkové systémy Stravovací a věrnostní systémy Parkovací systémy Systémy pro monitoring provozu automobilů Systémy jízdenek v hromadné dopravě na bázi karet Kartové dveřní zámky Etiketovací zařízení Identifikační a pokladní systémy jiné Bezpečnostní systémy a systémy řízení budov Elektronická ochrana zboží před krádežemi Elektronické systémy zabezpečení objektů Protipožární zabezpečovací systémy Monitorovací systémy CCTV (Closed Circuit TeleVision) Monitorovací systémy pro policii a bezpečnost Inteligentní systémy řízení budov Bezpečnostní systémy a systémy řízení budov jiné 4

5 Elektronická zařízení Kalkulátory Organizéry, digitální diáře Elektronické klávesové nástroje Elektronické váhy Počítače bankovek a mincí, stroje pro směnu peněz Výdejní automaty Elektronická zařízení jiná 5.17 Prvky a systémy automatizace v průmyslu 5.18 Měřicí a testovací přístroje pro výpočetní techniku 5.19 Hardware s nízkou spotřebou elektrické energie (Green IT) 5.99 Profesionální hardware jiný VIZUÁLNÍ PREZENTAČNÍ SYSTÉMY 6.1 Data-video projektory 6.2 Zpětné projektory - epiprojektory 6.3 Vizualizéry 6.4 Videostěny, dispečerské obrazovkové stěny 6.5 Projekční plochy 6.6 Displeje informační 6.7 Kurzové tabule 6.8 Řídicí systémy pro prezentační techniku 6.9 Dodávky kompletních systémů projekční a prezentační techniky 6.10 Lampy pro projektory 6.99 Pomůcky a zařízení pro vizuální prezentační systémy jiné KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA 7.1 Pomůcky a zařízení pro kanceláře 7.2 Interiérové vybavení pracovních míst 7.3 Kancelářská reprodukční a rozmnožovací technika SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO VÝPOČETNÍ, KANCELÁŘSKOU A ROZMNOŽOVACÍ TECHNIKU Papíry, etikety, folie Papíry pro laserové tiskárny Papíry pro inkoustové tiskárny Samolepicí etikety Samolepicí papíry Samolepicí fólie Etikety na CD a jiná média 8.2 Psací a rýsovací pomůcky, kazety, náplně, barvicí pásky, tonery 8.3 Materiály pro signmaking 8.4 Magnetická a optická záznamová média Materiál a zařízení nutná pro provozování výpočetní techniky Tonery a kazety do tiskáren Renovace kazet a tonerů pro tiskárny a kopírky Barvicí pásky, válečky pro tiskárny a pokladny Systém průběžného doplňování inkoustu 8.99 Spotřební materiál pro výpočetní, kancelářskou a rozmnožovací techniku jiný TELEKOMUNIKACE 9.1 Občanské radiostanice Telefonní přístroje Analogové telefonní přístroje Digitální telefonní přístroje Bezešňůrové telefonní přístroje Mobilní telefonní přístroje a jejich příslušenství Automaty na prodej dobíjecích kuponů do GSM telefonů IP (Internet Protocol) telefony Videotelefony Multifunkční telefonní přístroje Domovní telefony, videotelefony Dveřní, výtahové a bezpečnostní komunikátory Telefonní přístroje jiné Telefonní zařízení a systémy Dispečerská telefonní zařízení Zařízení pro telefonické konference Zařízení pro Internetovou telefonii Telefonní systémy se syntézou řeči Náhlavní soupravy Rozváděče a rozváděčové skříně Voliče pro použití s Call Back a LCR (směrování s nejnižší cenou) Koncová zařízení pro tarifikaci odchozích hovorů Telefonní zařízení a systémy jiné Telefonní ústředny Ústředny s počtem účastníků do Ústředny pro 25 až 132 účastníků Ústředny pro více než 132 účastníků Telefonní ústředny na bázi VoIP (Voice over Internet Protocol) Pobočkové ústředny euroisdn Hybridní pobočkové ústředny Telefonní tarifikátory a registrátory Systémy pro záznam a archivaci telefonních hovorů Monitorovací zařízení a prostředky pro telefonní ústředny Doplňky k telefonním ústřednám GSM brány Sw pro ovládání GSM telefonu z PC 9.5 Zařízení pro šifrování a dešifrování telekomunikačních informací 9.6 Telefax, faxové servery 9.7 Tlumočnická zařízení 9.8 Prvky telekomunikačních zařízení 9.9 Rádiové a rádiotelefonní systémy 9.10 Telekomunikační sítě s integrací služeb (ISDN) Prvky sítě ISDN Koncová zařízení pro ISDN 9.11 Digitální telefonní linky s xdsl (Digital Subscriber Line) Adaptéry pro xdsl 9.12 Systémy CSTA (Computer Supported Telephony Applications) 9.13 Satelitní komunikační systémy 9.14 Call centra Call centra s technologií CTI (Computer Telephony Integration) 9.15 Družicové navigační systémy Lokalizace s pomocí GPS (Global Positioning System) 9.16 Telemetrické systémy 9.17 Monitorovací zařízení pro telekomunikační systémy 9.18 Kabelová televize Aktivní a pasivní komponenty pro CATV 9.19 Měřicí technika pro telekomunikace 9.99 Zařízení a systémy pro telekomunikace jiná 5

6 FINANČNÍ SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 10.1 Finanční služby (úvěry) 10.2 Leasing Operativní leasing 10.3 Factoring 10.4 Pojišťovací služby pro export, import 10.5 Společnosti rizikového kapitálu a jejich služby 10.6 Treasury služby (řízení vztahu k bankám, daňová optimalizace, řízení rizik, řízení pohledávek, řízení likvidity, atd.) 10.7 Poradenství v oblasti služeb pro rozvoj podnikání Poradenství v oblasti dotací Poradenství v oblasti fúzí a akvizic 10.8 Zprostředkovatelská činnost 10.9 Evropské fondy Finanční služby pro rozvoj podnikání jiné REKLAMA, MARKETING 11.1 Služby propagační a reklamní 11.2 Potisk dárkových a reklamních předmětů 11.3 Nabídka inzertních služeb 11.4 Marketingové služby 11.5 Direct mailové služby 11.6 Mobilní marketing Reklama, marketing jiné SLUŽBY V OBLASTI ICT Služby poradenské, konzultační a vývojové Konzultace pro řídící pracovníky Konzultace v oblasti informatiky Konzultace v oboru telekomunikací Konzultace v oboru bezpečnosti dat a systémů Projekty informační reorganizace podniku, reengineering podnikových procesů a návrhy informační strategie podniků Vývoj softwaru Certifikace systému jakosti dle norem řady ISO Udělování certifikátů o sw čistotě Služby poradenské, konzultační a vývojové jiné Služby spojené s využitím výpočetní a kancelářské techniky Housing IT, nabídka centrálních úložišť dat, serverové farmy Pronájmy výpočetní, kancelářské a komunikační techniky Osazování desek plošných spojů Ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky Služby při využití výpočetní a kancelářské techniky jiné Systémová integrace Projekce a dodávky rozsáhlých informačních technologií na klíč Vybudování call center na klíč 12.4 Školení v oblasti hardwaru, softwaru, informatiky, telekomunikací Zpracování zakázkových kurzů pomocí e-learningu 12.5 Odborná literatura z oblasti ICT Odborné časopisy a specializované noviny z oblasti ICT 12.6 Právní služby v oblasti ICT Finanční služby v oblasti ICT Leasing ICT techniky Financování ICT techniky Poradenství pro získání financí z národních a nadnárodních zdrojů Podpora podnikání a investic v oblasti ICT Pojištění ICT techniky 12.8 Doručovatelské a kurýrní služby se zaměřením na činnost e-shopů 12.9 Organizace, sdružení, instituce Nabídka volných pracovních míst v oblasti ICT Služby v oblasti ICT jiné FRANCHISINGOVÉ SYSTÉMY PODNIKÁNÍ A SLUŽBY PRO FRANCHISING 13.1 Franchisingové systémy podnikání 13.2 Služby pro franchising 14 DISTRIBUTOŘI ICT 15 FUTURE PARK Sběr údajů Pořizování údajů Zpracování dat Skenování Zpracování textů a obrazů, barevný digitální velkoplošný tisk Tiskové a obálkovací služby Vytváření zakázkových multimediálních CD/DVD Servis výpočetní a kancelářské techniky Lokalizace softwaru Provádění hw a sw auditů, audity informačních systémů z hlediska bezpečnosti Výroba CD/DVD disků Projektování počítačových sítí Instalace a konfigurace serverů na klíč Realizace počítačových sítí, optických kabelových tras, radiových sítí Zabezpečení satelitních služeb Provozování sítí WAN Telekomunikační stavby a montáže Šíření rozhlasových a televizních signálů Outsourcing informačních systémů 6

Mapa oborů portálu KatalogIT.cz

Mapa oborů portálu KatalogIT.cz Strana 1 z 10 Hardware Audio / Video Anténní technika Digitální fotoaparáty Digitální kamery DVB-C (Cable) DVB-H (Handheld) DVB-S (Satellite) DVB-T (Terrestrial) HDMI bezdrátový přenos Kabely LCD televize

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

Představení tištěných médií

Představení tištěných médií Představení tištěných médií Exkluzivně světem golfu S přehledem ve světě podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Technologie pro inovaci Měsíčník Golf vychází od roku 1993 a zaměřuje se na informace

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335 CONTENTS Část A... 2 Část B... 282 Část C... 37 Část D... 333 Část M... 335 ČÁST A A.1. 3 9569831 2/12/21 TRUFFES PRESTIGE FADI PRESTIGE 66, avenue des Champs Elysées 758 Paris FR BUREAU CASALONGA & JOSSE

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více

představení společnosti

představení společnosti bezpečnost informací bezpečnost informací bezpečnost informací bezpečnost informací www.comimpex.cz COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17, 638 00 Brno tel: 541 213 159 fax: 541 245 533 GSM brána: 731 622 211

Více

Stejně jako v minulém roce i letos lze

Stejně jako v minulém roce i letos lze IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 2, 2009 19 Již třetí ročník populární soutěže IT produkt roku odstartovala na sklonku loňského roku tuzemská redakce časopisu Computerworld, a nyní vám proto můžeme nabídnout

Více

Pojmy pro Facility management

Pojmy pro Facility management 1) ASP (Application Service Providing) poskytování služeb softwarových aplikací - forma outsourcingu IT; zákazník nekupuje aplikaci, ale pouze platí licence za její používání. Aplikace jako taková je provozována

Více

INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci pořádají INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC 2009 Univerzita obrany Kounicova

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath IP telefonie Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath: Odpověď na požadavky zítřka Žijeme v době, kdy kvalitní a efektivní komunikace má zásadní vliv na ziskovost podniků a firem. A to bez rozdílu

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Příloha č. 1a smlouvy o dílo - Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1a smlouvy o dílo - Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 1a smlouvy o dílo - Technická specifikace předmětu plnění Obsah Obsah... 1 1 Popis cílového (požadovaného) stavu a specifikace předmětu plnění... 3 1.1 Minimální požadavky na vybavení sálu pro

Více

Návrh seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického trţiště

Návrh seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického trţiště Návrh seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického trţiště Obsah Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického trţiště Strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova7040 760 01

Více

KATALOG ICT SLUŽEB A REFERENČNÍCH PRODUKTŮ

KATALOG ICT SLUŽEB A REFERENČNÍCH PRODUKTŮ KATALOG ICT SLUŽEB A REFERENČNÍCH PRODUKTŮ STAROSTI S ICT NECHTE NA NÁS! Internetová konektivita Nabízíme připojení k internetu v rychlostech od 1 Mbit/s do desítek Mbit/s. Zákazník může být připojen neagregovaně,

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

Katalog produktů. www.aktion.cz

Katalog produktů. www.aktion.cz Katalog produktů www.aktion.cz B E Z K O N T A K T N Í I D E N T I F I K A Č N Í S Y S T É M Moderní identifikační systém (ID) využívající bezkontaktní identifikátory (karet) 125 khz nebo 13,56 MHz. Je

Více

Ochrana před útoky botnetů Anti-Bot Software Blade

Ochrana před útoky botnetů Anti-Bot Software Blade BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ IT PRODUKT 2012 Ochrana před útoky botnetů Anti-Bot Software Blade Kategorie: Bezpečnostní řešení Check Point Software Technologies www.checkpoint.com Přihlašovatel: Check Point Software

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 35 Část C... 46 Část D... 74 Část M... 96

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 35 Část C... 46 Část D... 74 Část M... 96 CONTENTS Část A... 2 Část B... 35 Část C... 46 Část D... 74 Část M... 96 ČÁST A A.1. 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více