Vesmír Paleontologie Jazykověda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vesmír Paleontologie Jazykověda"

Transkript

1 Vesmír Paleontologie Jazykověda

2

3 VESMÍR PALEONTOLOGIE JAZYKOVĚDA Martin Dokoupil Vrbátky u Olomouce 2009

4 Zdroje obrázků na obálce: wikipedia.com, archiv autora Vlastním nákladem v roce 2009 vydal Ing. Martin Dokoupil Kontakt: Ing. Martin Dokoupil, Vrbátky 173, Vrbátky Martin Dokoupil, 2009

5 OBSAH Vesmír My všichni jsme Vesmířané Přežít a šířit život dál do vesmíru, tj. poslání lidstva Slunce dárce i vrah života na Zemi Mikrokosmos hledání nepoznaného Využití výzkumů i v běžném životě Využití výzkumů ve vědě Nové projekty Prastaré lidské objevy Keplerovy zákony Gravitační teorie Issaca Newtona Dnešní teorie Obecná teorie relativity Alberta Einsteina Modely vesmíru Velký třesk Teorie stacionárního vesmíru Teorém Rogera Penrose předpoklad černé díry Vznik černé díry Entropie míra neuspořádanosti vesmíru Zákon zachování energie Výbuch černých děr Teorie všeho Teorie relativity Obecná teorie relativity Speciální teorie relativity Teorie strun Vesmír (kosmos) Velký třesk a stáří vesmíru Kvantová teorie gravitace Složení reliktního záření a velikost vesmíru Teorie superstrun (M-teorie) Co vysvětluje Teorie superstrun (TS)? Teorie chaosu Vznik galaxií, hvězd a slunečních soustav Vznik naší Sluneční soustavy a planet Vznik a zánik superkontinentů na Zemi Geologický čas. Relativní a absolutní čas Časová škála Člověk Člověk začíná měřit čas a určuje si i dnes používaný kalendář Literatura

6 paleontologie Vývoj života na Zemi evoluce Prekambrium první život Vendská fauna Ediakarská biota Seznam rodů fosilií ediakarské oblasti Burgesská fauna další experiment? Lokalita Cheng-ťiang v Číně Vendozoa versus prvnička jediná ( Primusima uniata ) Vendozoa a produkce kyslíku Útvary geologické časové škály Kambrium Kambrická exploze Ordovik Silur Devon Karbon Perm Trias Jura Křída Terciér Kvartér Rozdělení živých organismů do říší Evoluce Lidé začínají domestikovat organismy Domestikace zvířat a jiných živočichů Domestikace rostlin Houby a jiné domestikované organismy Naši prapředci a existence slavné Evy a Adama Úvod do paleontologie Česká republika úvod Paleontologie úvod Historie paleontologie Česká paleontologie Paleontologie a bludy Fosilie (zkameněliny) Bakterie, sinice, řasy Říše Fungi (houby) Říše Plantae (rostliny) Podříše Cormobionta (embryonta) Rostliny vyšší Říše Animalia živočichové (zvířata)

7 Podříše Protozoa prvoci Podříše Metazoa (vícebuněční, mnohobuněční) Arthropoda (členovci) Kmen Chordata (strunatci) Paryby a ryby Skupina Primates (primáti) Rod Homo (člověk) Literatura JAZYKOVĚDA Úvod do jazykovědy (lingvistiky) Teorie vzniku jazyka Nostracký prajazyk Je člověk dílem náhody? Historická lingvistika Prehistorické období (Sumer, Mezopotámie, Egypt, Čína ) Indie, starověké Řecko a Řím Středověk (Scholastika) Renesance Začátek 19. století Jazykovědné školy Zajímavosti vývoj jazykovědy ve zkratce (ad Historická lingvistika) Co je to jazyk Členění jazyků Imena abeceda logického řazení písmen Imena pro jednotlivé jazyky V čem budou tyto systémy abeced lepší než stávající? Pořadí indoevropských pádů V čem bude toto pořadí pádů lepší než stávající? Dá se tento princip aplikovat i jinde? Umělé jazyky Jiné systémy zápisů Zápis čísel Prvotní jazyk (Ursprache) Zápis not notový zápis Hudební paleografie Literatura PřílohY Indoevropština Biologické názvosloví v praindoevropském jazyce Slovníček praindoevropštiny

8

9 VESMÍR Je-li v tomto vesmíru jediná forma života na naší Zemi, či jak jest v něm častý život, je nedořešená otázka. Jestli jsme nebo nejsme sami, obě odpovědi jsou jaksi děsivé. Podle některých teorií je život přirozeným projevem hmoty neživé. Ing. Martin Dokoupil (1999)

10 My všichni jsme Vesmířané Položíme-li si otázku: Co když pocházíme z vesmíru? Odpověď, i když to většinu z nás překvapí, bude: Ano! My všichni jsme z kosmu, každá molekula, každý atom je z vesmíru. Lidé žijí v malém koutku vesmíru, ve středu naší Sluneční soustavy je naše Slunce, Země je od něj vzdálena 150 mil. km, dýcháme vzduch. Moře, pevniny a vzduch jsou plné organismů. Život na Zemi by však neměl existovat. Po Velkém třesku (byl-li nějaký) se atomy vodíku pohybovaly v mračnu obrovskou rychlostí, vznikaly víry a další a další atomy vodíku, tím pádem stoupla teplota a vše vzplanulo vznikly první hvězdy. Tuto situaci si dovedeme trochu představit, srovnáme-li ji s výbuchem atomové bomby uvolnivší zničující energii z trošky plynu (vešel by se do dětského balónku). Tímto výbuchem vznikly všechny prvky, které ve vesmíru dál existovaly a existují, zrod prvků postupoval směrem od vodíku (H), přes helium (He) dále dle periodické soustavy prvků. Hvězdy vytvořily tedy všechny prvky, které máme k dispozici. Smrt hvězdy (to jest slunce) nastane, dochází-li ji palivo vodík (H), vyhasíná, chladne a hroutí se do sebe, až nakonec vybuchne a stane se z ní supernova, vydá více světla než celá galaxie. Toto se dá udělat a vyzkoušet laboratorně, na prostoru menším, než je hrot špendlíku. Umírající slunce má několik vrstev: horní s vodíkem (H), střední s vápníkem, sírou a uhlíkem (Ca, S, C) a uvnitř je železo (Fe). Když je laboratorní výbuch milionkrát zpomalen, výsledkem jsou úchvatné obrazy, stavební kameny života. Hvězda vyvrhne prvky, ty se spojí a vytvoří opět solární systém (sluneční soustavu). Smrt hvězdy nastává v několika vteřinách a to, co vznikne, trvá několik mil. let. Supernovu je možno spatřit jednou za 100 let. Explodující supernova byla vidět a byla zaznamenána v roce Tehdy se směs vyvrženého materiálu smíchá s plynem okolo, vše se spojuje, víří. Zrodí se slunce a zárodky planet. Okolo vzniklé hvězd (to jest slunce) obíhají planety, kolem nich měsíce atd. Před 5 7 mld. let zde byl výbuch hvězdy a při něm vznikly dnešní horniny. Někteří vědci se domnívají, že život se na zeměkouli objevil příliš rychle, proto byla znovu oživena možnost donesení života na Zemi z vesmíru, a to v ledu komety. Vlasatice (tj. kometa) se pohybuje rychlostí 1 mil. km/hod., dnešní sondy jsou schopny zachytit prach možná v něm najdou důkaz, že naši předkové byli mimozemšťané. Nebo jsme sami už 13 mld. let? Zeměkouli obýváme s 10 mil. jiných druhů, od jednoduchých forem až po obrovské či bizarní. A co ostatní planety? Kolem naší hvězdy (Slunce) kolotají planety. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter plný hustých plynů, Saturn, Uran, Neptun. Otázkou, jsme-li ve vesmíru sami, se zabývá projekt SETI (tj. pátrání po mimozemšťanech). Jsou-li někde mimozemské civilizace určitě používají ke komunikaci též rádiové vlny. V roce 1977 byl zaznamenán silný radiový signál: 6EQUJ5 6 možná to jsou hvězdné souřadnice a směr? Signál však poté zmizel. Dnes používáme observatoře, kde je čistý vzduch a velká nadmořská výška, např. na Havajských ostrovech. Dnes jsme se vydali jiným směrem hledání planet podobných Zemi. Sledujeme hvězdu, jestli neosciluje v prostoru díky planetě, která kolem ní krouží. Tento projekt byl zahájen 10

11 v roce 1986, devět let jsme nemohli nic najít, v roce 1995 jsme objevili jednu planetu, poté co jsme věděli, co hledat, nacházíme 2 3 planety měsíčně. Mléčná dráha (tj. naše Galaxie), má miliardy planet. Jsou na něm živé organismy? V roce 2025 je naplánováno vyslání hvězdné flotily, bude sledovat hvězdy, planety a jejich složení. Co když je ale mimozemský život na jiném principu nepotřebuje světlo ani kyslík? Na Zemi byla objeveny zřídla, teplota se zde pohybuje přes bod varu, existuji zde však i vyšší formy života. To by se dalo teoreticky použít i k osídlení měsíce Europy těmito formami života. Život na Zemi je totiž i tam, kde by neměl existovat. Co však najdeme na Marsu? K tomu, abychom to zjistili, se tam musíme podívat. Pravděpodobně tam není žádná voda (v tekutém stavu), ani vzduch, jen skály a kamení. Otázka zní: Je zde život? Kdyby se na 2 3 vesmírných tělesech (Země, Mars, Europa) nacházel život, znamenalo by to, že život ve vesmíru je běžnou věcí. Europa je také zhruba stejně veliká jako Země a Mars, je měsícem Jupiteru. Na dně je oceán s podmořskými vřídly, nebude-li tam život, bude zde možno i vysadit formy ze vřídel ze Země? Jsme jediní ve vesmíru? Proč nás ještě nikdo z kosmu nekontaktoval? Vždyť televizní a radiové vlny se šíří všemi směry do okolí a jsou již dost daleko. Jednou snad někdo tyto signály pochopí a odpoví nám! Přežít a šířit život dál do vesmíru, tj. poslání lidstva Život na Zemi může zmizet, a to navždy. Nebezpečí může přijít z vesmíru. Naším hlavním úkolem je zůstat naživu. Naší planetě může hrozit smrtelné nebezpečí nasnadě je přežití lidstva. Země má průměr km a žije na ní 6 miliard lidí. Před několika miliardami let byla Země bombardována asteroidy. Došlo i k srážce s obrovským asteroidem, kterým vyvrhla množství hmoty. Lidé zamířili do naší Sluneční soustavy. V roce 1969 jsme stanuli na Měsíci. Měsíc je bez atmosféry, poset krátery vzniknuvšími po dopadech asteroidů z minula. Tenkráte to byla úplná kosmická kanonáda. Na Zemi vznikly též krátery. Např. kráter vzniknuvší před lety, o průměru 200 m, který vyhloubil asteroid velikosti 40 m, pohybující se rychlostí 25 km/s. Vše se v několika kilometrech odtud vypařilo či bylo smeteno tlakovou vlnou. Některé krátery jsou viditelné z vesmíru, mají km v průměru. V roce 1908 dopadl velký asteroid na Sibiř, roku 1933 na Saúdskou Arábii, v roce 1972 nás naštěstí minul nad Kanadou. Nezasáhne-li nás asteroid přímo na pevninu Země, může se stát něco horšího dopad do moře, to vyvolá mohutné přílivové vlny tsunami ničící města. V příštích stoletích bychom mohli mít problémy, mohla by být zničena celá města. To však není jediné nebezpečí z vesmíru. Dalším nebezpečím jsou hvězdy vyvrhující žhavý plyn. Černé díry mající výtrysky rychlosti světla, u nás lidí by toto bylo bez šance. Budeme mít štěstí? Budeme-li mít smůlu, zanikne veškerý vyšší život. Zatím žádný takový objekt v naší blízkosti není. Celá naše Sluneční soustava se pohybuje rychlostí 230 km/s. Je zde možné nebezpečí? Zatím naštěstí nebylo zjištěno. Let vesmírem bude také riskantní, jsou totiž určitě rizikové 11

12 oblasti naší Galaxie. Slunce, planety, objekty vše se pohybuje rychle nahoru a dolů a dokola kolotá, vše oběhne za 250 milionů let, za každých cca 30 milionů let se přiblížíme do oblastí s velkou hustotou hvězd. Na naši Sluneční soustavu působí též gravitace objektů a opačně na ně naše Sluneční soustava. Nachází se tu miliardy tun kusů ledu a materiálu, ty mohou být katapultovány na Zem. Hovoříme o tzv. kometách vlasaticích. Ohon komety směřuje vždy ke Slunci. Dopadla-li by, byla by to katastrofa, jako např. před 65 miliony let spolu-způsobila tato dopadnuvší vlasatice zánik dinosaurů a byl nastartován vývoj savců. Před pár miliony let se objevili lidé, respektive hominidi. V roce 1994 přitáhl Jupiter kometu, byla obrovská, kometa vyvolala výbuch jako 200 vodíkových pum, o rozloze větší než naše Země. Jupiter odchytává vlastně vlasatice a jiná tělesa. Jupiter je největší planeta naší Sluneční soustavy a de facto nás chrání, stahuje a zachytává totiž asteroidy. Měl-li by dopadnout asteroid? Co s tím uděláme? Řítil by se 40 km/s k Zemi. V USA a jiných zemích mají obranné síly ve střehu. Provádí, jako v jiných zemích, monitoring možných nebezpečí. Bereme to vážně. Malé asteroidy k nám dopadají, proniknou atmosférou četností 4 ks za měsíc. Co by se však stalo, kdyby měl dopadnout asteroid větší? Máme 3 možnosti: 1) Vyslat raketu s jadernou náloží, která předmět rozdrtí. Nebo na něj umístíme rakety a předmět odkloníme od Země. 2) Uděláme velké bunkry, kde přežije alespoň část lidstva a pozemských organismů. Takové archy, které se po určité době od katastrofy otevřou a znovuosídlí Zemi. 3) Život a lidi ze Země přestěhovat na více planet a těles (život by byl nejen na Zemi, ale i na Marsu, měsíci Jupiteru Europa atd.), tak by nevyhynulo celé lidstvo. Musíme být a jsme stále připraveni. Můžou však přijít i jiní nepřátelé monstra. Černé díry jsou naštěstí daleko nad dodekalionů světelných let. Ničitelem u nich je gravitace. Je-li něco hmotné ( těžké ), má gravitaci přitažlivost. Lidé jsou poutáni k Zemi, Země k Slunci atd. Některá slunce (planety) mají nepředstavitelnou velikost. Černé díry jsou velmi malé a hmotné. V Austrálie Brian Boyl při pozorování černých děr objevil dokonce paprsky gama. Ty mají obrovskou energii, každou noc způsobují ohňostroj energie, dříve jsme desetiletí spekulovali, odkud jsou. Dnes víme, že pocházejí z černých děr. Detekce provádíme z čidel na družicích, ty zaznamenávají obrovské výboje energie, místo jednoho tohoto výboje našel dalekohled na Zemi, bylo to světlo ze supernovy. Na snímcích je patrný největší výbuch, jaký jsme kdy zaznamenali hvězda zaniká, rodí se monstrum černá díra. Místo, aby se rozletěla do okolí, zkolabovala dovnitř. Explodovala a jádro se smrštilo, dále a dále, dokud z ní nebyl pouhý mikroskopický bod zrodila se černá díra. Černé díry jsou velmi malé, zanechávají ale stopy v podobě točícího se víru okolního materiálu, jako u tornáda na Zemi. Dnes jsou povolání jako lovci černých děr atd. Pátrají po točícím se materiálu okolo černých děr. Černé díry lapají vše, co je velmi blízko. Dříve měřily kilometrů a umíraly miliony let, zrodily se v několika vteřinách. Co v dnešní podobě nespolknou, vychrlí ven v podobě giga-gejzírů. Černá díra je vlastně malý bod uprostřed disku. Jakmile jsme věděli, co hledat, byly objeveny další a další černé díry. Jsou naštěstí miliardy a miliardy světelných let daleko od nás. 12

13 Mají takovou hmotnost, že dokonce deformují světlo procházející kolem nich, díky tomu se dají též objevit. Hovoříme o tzv. mikročočkovém efektu, to jest prochází-li velký objekt okolo černé díry, dochází k zakřivení světla. Tim Axcelrot objevil teprve po 8 letech hledání jako první černou díru. V naší Galaxii Mléčné dráze jsou také stovky černých děr, jsou ale velice daleko. Mléčná dráha (naše Galaxie) má jednu černou díru, jejíž váha je 2 miliony sluncí, je ve středu naší Galaxie, ale hodně daleko, říká Andrea Ghezová. Kdyby byla bývala blíž, zhltnula by nejdříve asteroidy, pak hmotný Jupiter, naše Země by se třásla, poté by zamířila ke Slunci a roztrhala ho na kusy, nakonec by se točila k naší Zemi, ale veškerý život by už byl dávno zaniklý, následoval by rozpad Země a její pohlcení. Máme neuvěřitelné štěstí. Jinak bychom museli odletět z rodné Země. Slunce dárce i vrah života na Zemi Je nádherné a mocné, Slunce, které nám darovalo život. Jednou se však stane naším nepřítelem, planetu Zemi budeme muset opustit. Začneme žít v kosmu, který se stane naším novým domovem. Jednoho dne se ze Slunce stane netvor, spalující vše i na Zemi, a zničí celou sluneční soustavu. Slunce je 5 miliard let životodárnou silou. Rostlinám dodává energii k růstu. Ovlivňuje počasí a naši obživu. Bez Slunce život není možný. Teplota Slunce však neodvratně roste, to co bylo životodárné, způsobí jednou smrt na zeměkouli. Budoucnost najdou lidé a organismy ze Země ve vesmíru, na jiných tělesech, jen tak mohou uniknout. Dnes je Slunce pro naši Sluneční soustavu ideálně naštelováno, za několik miliard let však Sluneční soustavu zničí. Slunci začne docházet palivo a poroste. Zvýší-li se teplota o 5 %, začnou vymírat rostliny a houby. Zvýší-li se o 10 %, vymřou i zvířata. Jestliže se zvýší o 15 %, voda začne vřít a unikající páry budou v ovzduší skleníkovým efektem zvětšovat už tak velkou teplotu na Zemi. Síle Slunce neodoláme. Na plánech k přežití lidstva se pracuje už nyní. Buď budeme expandovat, nebo zanikneme. Proto bude náš první nový domov na Marsu, který je dále od Slunce. Rozdíl teplot je zde přes 20 C, bez skafandru bychom na Marsu žili jen pár vteřin, jednou to však bude náš domov. Je tu v atmosféře kysličník uhličitý (CO2) i dusík (N). Nemůžeme počítat s tím, že přežijeme, budeme-li na jednom místě. Nevznikli jsme v Severní Americe, Evropě, ale v Africe Keni. Naši předkové z tropů se přizpůsobili odlišnému životu, přežili jsme dobu ledovou. V Kanadě je lokalita, kde panují podmínky jako na Marsu, zde se právě tato kolonizace pozemštění Marsu testuje. Dnes v roce 2010 budeme připravenější na let na Mars než kdysi na Měsíc. Zanedlouho budeme schopni na Marsu přežít. Před 15 lety proběhl na Zemi projekt Biosphere II, kde se měla ověřit v hermeticky uzavřeném systému obrovitých skleníků soběstačnost uzavřené biosféry, kde bylo vybudováno umělé pozemské prostředí. Tento model jsme poté chtěli přesunout na jinou planetu, třeba na Mars. Zvenčí však musel být následně vháněn vzduch, potrava pro lidi došla. Něco budeme muset pozměnit. Na samotném Marsu bude nutná tzv. terraformace, tj. pozemštění rudé planety tak, aby zde panovaly podobné podmínky jako na Zemi a abychom zde mohli žít jako na Zemi. 13

14 Prvními Marťany se stanou organismy, poutající kysličník uhličitý (CO2) a produkující kyslík (O2). To by mohly být řasy. V současnosti jsou podmínky Marsu nedostačující i pro řasy. Mars bude nutné oteplit. Bude nutné znečistit ovzduší Marsu, zaneřáděná atmosféra vyvolá větší a větší skleníkový efekt a Mars se oteplí. Kosmické lodě budou muset tedy na rudou planetu dopravit přístroje znečišťující atmosféru. Ty nasají marťanský prach a atmosféru a zpět do atmosféry vypustí černé saze. Dojde k zahřívání, bude možné vysazení pozemských řas. První organismy možné přežít toto prostředí jsou již nyní vyhledávány v Údolí smrti, jejich úkolem bude produkce kyslíku (O2). Poté budou vysazeny stromy a květiny (rostliny), ty udělají obyvatelnější prostor na Marsu, zvýší obsah kyslíku (O2) v atmosféře tak, že bude moct přežít hmyz a dále větší a větší živočichové, až nakonec i člověk. Za 50 let by mohly odlétat od Země flotily k Marsu, za dalších 10 let vysadit řasy, za 30 let rostliny a jiné organismy, pak, v pozměněném prostředí, bude moct přežít i člověk. V tuto dobu budeme žít na dvou planetách, my i ostatní organismy. Kdyby se to podařilo, budeme mít druhý domov. Při zvýšení teploty přežijeme na Marsu, teplota Slunce poté bude stoupat a my se budeme muset stěhovat pryč z naší Sluneční soustavy najdeme si nové domovy. Změnami budeme však muset projít i my, budeme-li chtít expandovat po galaxiích, jsme zvyklí měnit prostředí kolem nás, toto však nebude ve vesmíru zcela možné. Jednou budeme schopni žít i na Jupiterově měsíci Europě, který má také cca velikost Země i Marsu, jsou zde oceány pod ledem, to bude třetí domov lidí. Naši potomci si zbudují města v hloubce oceánů. Stěhování na jiné planety s sebou přinese i nutnost přizpůsobit se tamním podmínkám pro život. Na Zemi mají např. ptáci propojeny plíce a mohou dýchat řidší atmosféru, byli-li bychom schopni spát zimním spánkem jako medvědi, mohli bychom lépe létat ke hvězdám. Dolní končetiny jsou 1/3 naší váhy. Ve vesmíru bychom ocenili místo nohou spíše další dvě ruce, tj. celkem dva páry rukou. To by mohlo zajistit v budoucnu genové inženýrství. Budoucnost bude v různorodosti. Naše planeta přestane jednou existovat a my budeme kolonizovat galaxie a vesmír. Slunce zničí jednou celou naši Sluneční soustavu. Bude to v pořadí Merkur, Venuše, až bude 160 větší a 2000 teplejší, zničí Zemi, dále Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uran. V té době však žár již sežehl vše na Zemi a zbytek se vypaří. Za 7 miliard let naše Země zmizí. Před 100 lety jsme si nepředstavovali dnešní mrakodrapy, za 100 let budeme na Marsu. Nejsme na konci historie lidstva, teď teprve budeme expandovat, vznikne nový druh/druhy člověka. Neměli bychom totiž uhasnout, a to o to více, jsme-li jedinou formou života ve vesmíru. Slunce je dárcem, ale stane se i ničitelem života zhroutí se do sebe. Zanikne-li jednou celý vesmír, nebo co se stane, to se můžeme dnes pouze domnívat. Musíme dobýt vesmír, obrovské vzdálenosti. Za krátko poletíme k jiným sluncím a planetám. Kosmos bude skýtat hrůzy i krásy. Od prvního vzletu družice do vesmíru, od prvního vzletu člověka kosmonauta Jurije Gagarina do vesmíru, od prvních krůčků po Měsíci již 50 let dobýváme vesmír, vzlétají tisíce raket a stovky astronautů Pomalu ale jistě jsou z nás vesmírní poutníci. Příkladem může být i orbitální stanice Alfa, spolupráce lidí. Krouží 460 km nad námi. 14

15 Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo, to je známá věta při dobytí Měsíce. Naše automatické sondy už letí ke hvězdám. Sonda Voyager v roce 1966 opustila Sluneční soustavu, k první hvězdě doletí až za let. K pohonu ve vesmíru může být však použito DeepSpace 1, je to nápad Marca Raymana jedná se vlastně o iontový motor. V roce 1998 byl jím testován iontový pohon. Raketové palivo je totiž intenzivně spalováno a díky tomu reaktivní silou letí nahoru. Motor Marca Raymana potřebuje jen pár gramů plynu, plyn nabije elektrickým nábojem a vystřelí ven, tento pohon vydrží velice dlouho. Raketový motor má obrovskou akceleraci, ale za pár minut se vyprázdní. Iontový pohon má slabou akceleraci z 0 na 100 km/hod., bude zrychlovat 4 dny. Výsledný pohyb však bude tak rychlý, že dostihne i kometu-vlasatici či obletí velmi rychle Sluneční soustavu. Ani jeden tento pohon však nevydrží stále, proto vědci přišli s nový pohonem: sluneční plachetnicí. Kdykoli na nás dopadnou fotony ze Slunce, posunou nás, ale velice nepatrně, není to vůbec cítit, ve vzduchoprázdnu bychom však letěli. Proto byl vyvinut model slunce a vše vyzkoušeno fungovalo to, těleso sebou třepalo, z tohoto materiálu budou jednou sluneční plachty na solárních plachetnicích. Musí být nastartovány co největší silou proto se přiblíží co nejvíce Slunci a dosáhnou rychlosti 3,25 milionů km/hod. Procestovat Mléčnou dráhu (naši Galaxii) i to s takovou plachetnicí dlouho trvá. Proto by bylo dobré ovládnout základní struktury vesmíru. Dříve jsme museli hory přelézat či obejít, dnes máme ale tunely. Proto můžeme překážkou projít, je to jen teoretická možnost. A to sice skulinkou ve vesmíru tzv. červí dírou. Je to tunel, zkratka časoprostorem, který sami vytvoříme. Obrovská síla hmoty otevře prostor. Budeme potřebovat však i nějakou energii, která zajistí, aby se neuzavřela. Vesmír je ohromný. I proto vzniká Mapa vesmíru. Dříve byly ploché mapy Země, ze kterých není patrné, jde-li o hory, či rokle. Tato Mapa vesmíru je proto také trojrozměrná jako dnešní mapy Země. Stroj, který ji vytváří, byl konstruován Brianem Boylem 10 let a má 600 kamer. Každou noc mapuje novou část oblohy, má již zaznamenáno hvězd. Okolo nás je věcí i dějů, kterým nerozumíme a které bychom měli prozkoumat. Naši potomci poletí ke hvězdám. Tam je naše budoucnost. Člověk se bude dále evolučně vyvíjet, a to třeba i více směry. Mikrokosmos hledání nepoznaného Zamyslíme-li se nad tím, čím je tvořena kapka rosy, uvědomíme si, že je z mnoha molekul vody kysličníku vodného (je jich přibližně 1027 neboli miliarda triliónu). Každá z těchto molekul je tvořena atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku (chemický vzorec vody je H2O). Na začátku 20. století byly atomy ještě považovány za nejmenší částice tvořící hmotu, tzv. dále nedělitelné. Ukázalo se však, že každý atom je tvořen jádrem z protonů a neutronů a jádro je obklopeno elektrony. Elektrony jsou leptony a k jádru jsou vázány fotony bosony. Vodík (Hydrogenium H) má ze všech chemických prvku nejjednodušší stavbu a jeho jádro je tvořeno pouze jedním protonem. Proton má také svou strukturu a je tvořen třemi kvarky. 15

16 Tyto kvarky jsou uvnitř protonu vázány gluony, stejně tak jako jsou elektrony vázány k jádru fotony. V současnosti se má zato, že hmotu tvoří tři základní typy částic: kvarky, leptony a bosony. Kvarky a leptony tvoří hmotu kolem nás, bosony váží kvarky a leptony dohromady. Každý boson je nositelem jednoho druhu interakce. Např. foton, nositel elektromagnetické síly, váže elektrony k jádru. Různé možnosti, jak mohou být nakombinovány kvarky a leptony, určují různou strukturu a vlastnosti hmoty. První částicoví fyzikové zkoumali kosmické záření, přirozeně vznikající proud vysokoenergetických částic, které na Zemi dopadá z okolního vesmíru. Kosmické záření bylo prvním zdrojem nestabilních částic s krátkou dobou života, který měli lidé možnost pozorovat a zkoumat. Později bylo zjištěno, že většina elementárních částic má krátkou dobu života, proto je není možno pozorovat ve hmotě, která nás obklopuje (ta je tvořena pouze několika stabilními částicemi). Jednou z nestabilních částic, které se již záhy podařilo objevit, byl mion (m), který patří mezi leptony. Jednou z dalších částic objevených v kosmickém záření dopadajícím na zeměkouli byla částice lambda. V mlžné komoře se ji podařilo identifikovat pomocí charakteristické stopy ve tvaru řeckého písmene lambda L λ. Samotná lambda nenese elektrický náboj, proto za sebou nezanechává v mlžné komoře žádnou stopu, dokud se nerozpadne na dvě částice nesoucí kladný a záporný náboj. A právě tyto opačně nabité částice za sebou zanechávají stopu ve tvaru λ řecké písmeno L lambda. Částice lambda (λ) byly prvními objevenými zástupci ze skupiny podivných částic, které se rozpadají pomaleji, než bylo podle tehdejších poznatku očekáváno. Lidé sestrojili tzv. detektor kosmického záření. V tomto detektoru můžeme pozorovat kosmické záření, které prochází svazkem scintilačních vláken. Pro člověka je záření, které ve vláknech vzniká právě při průchodu částic kosmického záření, viditelné. Nové technologie umožnily fyzikům postavit v 60. letech 20. století urychlovače, na nichž bylo objeveno mnoho nových částic. Nové částice vznikaly ostřelováním terčů jinými částicemi s velkou energií. Tyto nově vzniklé částice měly krátkou dobu života a rozpadaly se rychle na další dceřiné částice. Se stále se zvyšujícími energiemi objevili fyzikové zástup (array) zcela nových částic. Byly také vypracovány teorie vysvětlující, jak mohou být všechny částice v nově objevené početné ZOO částic sestaveny pouze z několika základních stavebních kamenů. Fyzikové objevili mnoho nových částic na urychlovačích. V roce 1964 vznikla teorie kvarku kvarky byly navrženy jako stavební kameny mnoha dalších částic, které už byly do té doby objeveny. Dle této teorie jsou všechny předměty kolem nás (lidské tělo, domy, zvířata, houby, rostliny atd.) tvořeny třemi základními částicemi: Kvarky up (horní) a kvarky down (dolní) a elektrony. V této době byl kvarkový model pouze jedním z mnoha možných vysvětlení stavby hmoty a po více než deset let od svého vzniku tato teorie nebyla všeobecně přijímána. Nové urychlovače posílaly svazky částic se stále vyšší energií na pevné terče, aby vznikaly částice s vyššími hmotnostmi, které se opět po krátké době rozpadaly. Jedna z těchto částic upsilon měla vlastnosti, které naznačovaly, že nemůže být tvořena žádnými ze čtveřice tehdy známých kvarků (up, down, strange a charm). Fyzikové z toho vyvodili, že upsilon je tvořen novým kvarkem a jeho antikvarkem a tento nový kvark nazvali bottom (česky bot- 16

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to CERN Otázky a odpovědi Co je to LHC Tento soubor informací a údajů o urychlovači LHC (Large Hadron Collider, česky doslova Velký srážeč hadronů) je uspřádán ve formě otázek a odpovědí. Otázky jsou rozděleny

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva F.Koukolík Šimpanz a vesmír Předmluva Setkáváte se s třetí částí volného vyprávění o největším, nejmenším a nejsložitějším světě, o vědě a vědcích. Říká se, že ve více hlavách může být víc rozumu. Tentokrát

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

POZNÁMKY O VESMÍRU VZNIK VESMÍRU

POZNÁMKY O VESMÍRU VZNIK VESMÍRU POZNÁMKY O VESMÍRU VZNIK VESMÍRU Podle výsledků vědeckých výzkumů vznikl vesmír tzv. "velkým třeskem". Původně byla všechna hmota stěsnána v jednom bodu s hustotou a teplotou, kterou kdybychom chtěli vyjádřit

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 Ročník 43 5/2005 Internetový server České astronomické společnosti 1 5/2005 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografii pořídila 2. 2. 2005 kamera HRSC, která se

Více

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka Dr. Michael J. Behe Darwinova černá skřínka Úvod První vydání - Návrat domů, Praha 2001 Přeloženo z anglického originálu Darwin 's black box vydaného THE FREE PRESS A Division of Simon & Schuster Inc.

Více

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014 registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 (Supravodivé) PRAMENY Do světa VĚDY a TECHNIKY Čína JEDE! Expedice MARS poznej VESMÍR ZAČÍNÁME Seznamte se s projektem

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM CHARAKTERISTIKA PROJEKTU KONCEPCE A ZÁMĚR ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ EXPOZICE Úvod Myšlenka koncepce Expozice času se rodila téměř deset let. Na počátku byla úvaha

Více

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese 1 Časopis Gliese přináší 4x ročně ucelené informace z oblasti výzkumu exoplanet, protoplanetárních disků, hnědých trpaslíků a astrobiologie. Gliese si můžete stáhnout ze stránek časopisu, nebo si ho nechat

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Neživý svět se začíná probouzet

Neživý svět se začíná probouzet podzim 2013 Neživý svět se začíná probouzet 26 obsah 10 15 Až internet obemkne celý svět 34 35 Armáda barevných figurek podává hlášení 16 19 Filip Pertold se s námi nechtěl bavit o budoucnosti. Podle ekonoma

Více

Smrt přichází z vesmíru a nitra Země

Smrt přichází z vesmíru a nitra Země Úvod Žijeme na prahu třetího tisíciletí; lidstvo přežilo obtížné dvacáté století i s dvěma světovými a jednou studenou válkou s hrozbou nukleárního zničení, vysvobodilo se ze spárů dvou totalitních režimů,

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse 4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí. Jean Cocteau Ty tam jsou doby, kdy si lidé mysleli, že vesmír je neměnný a hvězdy jsou stálice při pevněné navěky na křišťálových

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM

STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM Vzdělávací a metodický materiál vydaný v rámci projektu VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM Petr Kulhánek EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, naše hvězda Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Sluneční soustava Vznik sluneční soustavy Text 1 Text 1 Sluneční soustava

Více

PŘED STVOŘENÍM MĚL BŮH MAMINKU? KAPITOLA DEVÁTÁ

PŘED STVOŘENÍM MĚL BŮH MAMINKU? KAPITOLA DEVÁTÁ KAPITOLA DEVÁTÁ PŘED STVOŘENÍM Na začátku bylo velké kosmické vejce. Uvnitř vejce byl chaos, v chaosu se vznášel Pchan Ku, nebeský zárodek. MÝTUS O PCHAN KU, ČÍNA, 3. STOLETÍ Jestliže Bůh stvořil svět,

Více

~ Od roku 1964-49. ročník ~ Stonehenge? Pravěcí stavitelé vezli kameny stovky kilometrů. Jak to dokázali? Teleskopický obr Největší dalekohled světa

~ Od roku 1964-49. ročník ~ Stonehenge? Pravěcí stavitelé vezli kameny stovky kilometrů. Jak to dokázali? Teleskopický obr Největší dalekohled světa Jen 29, 90 Kč 19/2011 2/2012 ~ Od roku 1964-49. ročník ~ 100+1 zahraniční zajímavost Věčný poutník Havlasa + Archeolog: Účel stavby se asi nikdy nedozvíme Jak postavili Stonehenge? Pravěcí stavitelé vezli

Více

ASTROGLOSSARY PETR KULHÁNEK,

ASTROGLOSSARY PETR KULHÁNEK, ASTOGLOSSAY PET KULHÁNEK, 003 1 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X Y Z Mass: Two Micron All Sky Survey přehlídka oblohy na vlnové délce mikrony. 3 3C73: První objevený kvasar

Více

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez B Í LÝ T R PA S L Í K Číslo 110 2002 září Honba za spektrom V Bielom Trpaslíkovi č. 103 z februára 2001 nás zaujal článok Lukáša Krála s názvom Spektroskopia na kolene píšúci o výrobe jednoduchého spektroskopu

Více

Poslední apel lidstvu

Poslední apel lidstvu Nikolaj Levašov Poslední apel lidstvu Kniha doplněna 182 autorskými ilustracemi Svazek 2 San-Francisco, 2000 1 Překlad českého vydání: Martina Konečná Alena Klára Hermanová Scholastik Jazyková úprava:

Více

Technologie výroby skutečnosti

Technologie výroby skutečnosti Technologie výroby skutečnosti aneb úvod do fenomenologického strojírenství Člověk je běžně přesvědčen, že realita je jen jediná a nemůže být jiná, že je to přesná podoba okolního světa. Člověk je přesvědčen,

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více