1.1 ZATEPLOVÁNÍ MUSÍ POKRAČOVAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 ZATEPLOVÁNÍ MUSÍ POKRAČOVAT"

Transkript

1 PRAGOTHERM BULLETIN ČTVRTLETNÍK / ČÍSLO 8 / 2009 / NÁKLAD KS CENY BYTŮ V PRAZE NEČEKEJTE S REKONSTRUKCÍ 1.1 ZATEPLOVÁNÍ MUSÍ POKRAČOVAT ROZHOVOR S JEDNATELEM stavební společnosti, tak nařízení vlády byla na nátlak SPOLEČNOSTI PRAGOTHERM i pro investory z řad bytových ministerstva životního PANEM RADKEM KUBÁLKEM družstev a SVJ. Nařízení vlády prostředí stanovena podmínka č. 118/2009 Sb., kterým byly dosažení doporučené Jak se ze svého pohledu novelizovány podmínky hodnoty průměrného PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM díváte na současnou situaci na trhu se zateplováním? programu podpory oprav, rekonstrukcí a modernizací panelových bytových domů součinitele prostupu tepla Uem namísto původně navrhované požadované PRAGOTHERM, s. r. o. Na hlavní Praha 8-Březiněves Tel.: Současná situace je velmi komplikovaná a pro nejbližší měsíce zcela nejistá jak pro (programu PANEL ), bylo vládou přijato se zdánlivě drobnou změnou oproti návrhu MMR. V ust. 3 odst. 5 hodnoty tohoto součinitele. POKRAČOVÁNÍ NA 5.1

2 2.1 MODERNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU návrhy společnosti Pragotherm V minulém vydání Zpravodaje jsme vám představili návrhy studentů architektury v rámci projektové soutěže Panelový dům v 21. století. Jednalo se o velmi zajímavé studie, přičemž v některých případech šlo o zásadní změny podoby fasád rekonstruovaných panelových domů. S tím ovšem souvisí také poměrně vysoká finanční náročnost takových projektů. i finanční možnosti investorů rekonstrukcí, jsme se rozhodli představit naše vlastní návrhy zajímavých ztvárnění fasád. Naše představy jsou střízlivější, nepracují s tak razantní změnou fasád, ale spíše klasické postupy doplňují o netradiční materiály typu dřevěných fošen či imitace pálené cihly. Důraz také klademe na vhodné barevné kombinace jednotlivých prvků fasády. Jedná se tedy o finančně dostupnější a přitom esteticky zdařilé pojetí fasády panelového Jako realizační firma, která dokonale zná proces rekonstrukce bytových domů z praxe, zná potřeby obyvatel panelových sídlišť domu. I takovéto drobné architektonické prvky mohou dle našeho názoru přispět k narušení uniformity sídlišť a k příjemnému bydlení. LEGENDA Dřevěné fošny Probarvená omítka POZNÁMKA Stávající objekt se kompletně zateplí (kromě soklu) tepelnou izolací. Tepelná izolace se provede z minerální vlny a polystyrenu. Spodní část panelového domu se zateplí minerální vlnou mezi ocelový rot, na který se namontují naimpregnované dřevěné fošny. Horní část panelového domu je tvořena zateplením (polystyren), stěrkou a probarvenou omítkou. Sokl je uvažován jako nezateplený. Provede se jen úprava stěrkou a probarvenou omítkou nebo marmolitem. LEGENDA Pohledový beton (imitace pálené cihly) Probarvená omítka POZNÁMKA Stávající objekt se kompletně zateplí (kromě soklu) tepelnou izolací. Tepelná izolace se provede z polystyrenu. Atika a prostor mezi okny je tvořen tepelnou izolací (polystyren), stěrkou a místo probarvené omítky se nalepí pohledový beton (imitace pálené cihly). Regenerace panelového domu Sokl je uvažován jako nezateplený. Provede se jen úprava stěrkou a nalepí se pohledový beton (imitace pálené cihly). Regenerace panelového domu Autor návrhů: Ondřej Křišťan, projektant společnosti Pragotherm, Tel.: ,

3 3.1 NEBOJTE SE ZATEPLOVÁNÍ, PRAVÝ ČAS JE PRÁVĚ TEĎ Praha Nechcete už další zimu klepat kosu a vyhazovat tisíce za teplo, které zbytečně uniká oknem a fasádou ven? Nebojte se a vrhněte se na zateplování co nejdříve. Vždyť s každým dalším chladným obdobím přicházejí další a další náklady na topení a provoz domu, které se s jeho revitalizací podstatně sníží. Program Panel uvízl na mrtvém bodě. Vzhledem k tomu, že se zpřísnily podmínky pro získání dotace ze státní pokladny, řada bytových družstev a sdružení vlastníků jednotek vyčkává, zda se otěže znovu nepovolí. Není ale důvod čekat. Začněte s revitalizací hned! Čím déle budete na zateplení panelového domu a výměnu oken čekat, tím více peněz zbytečně protopíte. Nevyplatí se ani vyčkávat na případné zmírnění podmínek Programu Panel, které je v nedohlednu. Stejně tak se nechystá zmírnit ani program Zelená úsporám, který rozhodně nechystá zmírňovat podmínky pro panelové domy, které jsou z tohoto dotačního programu prakticky vynechány. Svolejte bytovou schůzi a začněte na zateplování vašeho panelového domu pracovat už v současné době! S přípravou je potřeba začít s dostatečným předstihem. Společnost Pragotherm vám již nyní vypracuje cenovou kalkulaci, dohodne s vámi podmínky provedení, způsoby financování a další podrobnosti, které vás neminou. Navíc vás čekají akční ceny! Zkušení pracovníci z Pragothermu vám pomohou s celým projektem revitalizace vašeho panelového domu. Energetickým společnostem se daň sice nelíbí, některé ji považují za zbytečnou, ale uhradit ji nakonec budou muset. Průměrný panelový dům o 60 bytech: Roční spotřeba tepla: 1500 GJ = Kč (450 Kč za 1 GJ) Roční úspora po zateplení a výměně oken = 40%, tj 600 GJ, tj Kč 3.2 MLUVTE SE SVÝMI SOUSEDY V dubnu letošního roku byl spuštěn zajímavý projekt Obyvatelé.cz. Jedná se o internetové stránky, které usnadňují komunikaci mezi nájemníky bytových domů. Za projektem stojí společnost Obyvatelé.cz s.r.o., která tak reagovala na potřebu obyvatel bytových domů efektivně komunikovat mezi sebou. Veškerá komunikace mezi nájemníky, správci domu i celá papírová agenda domu je přenesena na internet. Stránky obsahují čtyři základní sekce: kontakty na všechny obyvatele domu, kalendář plánovaných akcí, diskuze o aktuálních problémech a možnost uložení všech dokumentů týkajících se chodu domu. Můžete tak ihned získat kontakt na souseda kvůli havárii v domě, dozvíte se termín příští členské schůze nebo můžete předjednat důležitá témata ještě před schůzí. Nic důležitého z chodu domu vám neunikne, vše naleznete na internetu. Používání stránek je velmi jednoduché, stačí se zaregistrovat a hned můžete stránky používat. Více informací naleznete na: www VYROBÍME NA ZAKÁZKU VŠE, NA CO SI VZPOMENETE. Klempířské, pokrývačské, tesařské a zednické práce Prodej a výroba veškerého klempířského sortimentu, žlabového střešního systému, prodej plechů a vybavení pro klempíře Zkušený tým, moderní strojně-technologické zařízení Rekonstrukce památek, atypické konstrukce, oblé a zborcené tvary střech, střechy činžovních a rodinných domů Poradenství, zaměření stavby na místě, vypracování cenové nabídky zdarma Krolan, s. r. o. - Šestajovice: Poděbradská Šestajovice (Praha-východ) Tel : , Fax : , Krolan, s. r. o. Praha 5: Jeremiášova 947, P5-Stodůlky Tel/Fax: Mobil: V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE: Vývoj situace kolem programu Panel Výtahy technické parametry, ceny, evropské normy Zodpovědnost za úklid chodníků Uvítáme vaše dotazy, připomínky a náměty k obsahu Zpravodaje, které prosím zasílejte em na

4 4.1 ZATEPLOVÁNÍ MUSÍ POKRAČOVAT (POKRAČOVÁNÍ Z 1.1) Jak se tato změna projeví v praxi? Znamená to vyšší nároky na použití jednotlivých druhů materiálů v rámci rekonstrukce domu. Jedná se například o navýšení tloušťky použitých izolantů, v některých případech dokonce nad technické možnosti daného materiálu. Rekonstrukce se tím samozřejmě prodraží. V řadě případů by dosažení doporučených hodnot součinitele Uem znamenalo takové navýšení nákladů, programy a prohlášení politiků způsobují u vlastníků bytových domů nerozhodnost v tom, jestli rekonstrukci provést hned a nebo ji odložit na později. Pokud se tímto způsobem bude chovat většina vlastníků bytových domů celé ČR, tak následky mohou být katastrofické Kterým směrem se bude podle vašeho názoru situace dál vyvíjet? Co můžete z pohledu firmy zabývající se zateplováním nabídnout klientům navíc? Pragotherm poskytuje stále svým klientům široký servis služeb. Jedná se především o komplexní revitalizaci obvodových plášťů, poradenství při získávání státní dotace v programu PANEL, vypracování projektové dokumentace, stavebních povolení, energetického auditu a v neposlední řadě také krátkodobé financování BD a SVJ. které je zcela neúměrné dosaženému tepelnému zisku, a zateplení za každou cenu je pak ekonomicky naprosto nepřijatelné. Jak změna dopadne na konkrétního zákazníka? Změna v zákoně přinesla vážné potíže v další realizaci programu Panel, neboť podstatná část žádoucích projektů tuto podmínku nesplní: nezíská státní dotaci a potenciální investoři od záměru z tohoto důvodu ustupují. To znamená nesplnění jednoho z důležitých cílů programu, totiž umožnit ekonomickou stimulaci všech vlastníků bytových domů. Velmi bychom uvítali, kdyby v současné době před volbami politici přestali slibovat vlastníkům bytových domů dotační programy, které nejsou koncepčně a metodicky zcela připraveny. Můžete uvést nějaký případ? Kromě již zmíněné změny podmínek programu PANEL je dalším příkladem dotační program Zelená úsporám ministerstva životního prostředí, který v současné době vyvolává velké rozčarování. Jakékoliv takové Odhaduji, že se situace může rozvinout dvěma směry. Tím prvním a pozitivním směrem je, že vláda na svém nejbližším zasedání změní nařízení vlády č. 118/2009 Sb.. Chceme věřit, že zvítězí zdravý rozum. A druhý případ, ten je negativní? Ano, další variantou je, že pokud vláda nezmění výše uvedené nařízení, tak dojde na trhu v oblasti revitalizace panelových domů k několika velmi nežádoucím reakcím. Máme informace, že v průběhu posledních tří měsíců došlo na území celé ČR k velmi prudkému zpomalení rekonstrukcí panelových domů a většina těchto plánovaných investic je buď odložena, nebo zcela pozastavena. To bohužel způsobuje a ještě může způsobit velké komplikace, protože stavební i výrobní firmy začínají propouštět své zaměstnance nebo případně dojde k ukončení jejich činnosti. V sociálně slabších pohraničních regionech, kde nejsou v oblasti investiční výstavby velké projekty, zaměstnává stavební činnost spojená s revitalizací velké množství drobných živnostníků a malých firem. Současnou situaci považujeme za absurdní a nikomu neprospívající. Zákazníci se také zajímají i o doplňky a drobnosti... Pragotherm se snaží rozšiřovat sortiment doplňků, který je vhodný pro obyvatele bytů, jako jsou například víceúčelové věšáky do lodžií, balkonů a oken. Dále držáky na květinové truhlíky, poštovní schránky, čisticí rohože, vstupní markýzy atd. Kdy je nejlepší doba na zateplování? Rekonstrukci bytových domů musí předcházet rozhodnutí vlastníků bytových domů, kteří si ujasní rozsah a smysl rekonstrukce. Doporučujeme každému klientovi, aby s přípravou začal minimálně 3 až 4 měsíce před plánovaným začátkem stavebních prací. Nejvhodnějším termín pro zahájení stavebních prací je období března až září. Samozřejmě to ovlivňuje rozsah a velikost rekonstrukce, který se dá také naplánovat a rozdělit na podzim a jaro. Pokud chcete revitalizovat dům hned na jaře, je ideální začít s plánováním už v podzimních měsících, aby byl na projekt dostatek času.

5 5.1 PRAGOTHERM MEZI VÍTĚZI Více realizací společnosti Pragotherm naleznete na Zastupitelstvo městské části Praha 11 vyhlásilo vítěze soutěže Regenerace Jižního Města Jsme velmi potěšeni, že z 39 přihlášených subjektů získaly ocenění také realizace Pragothermu, a to dokonce hned dvě rekonstrukce panelového domu pro Pětačtyřicítku družstvo vlastníků a nájemců domu a rekonstrukce pro SVJ Plickova Ocenění investoři získají cenu Kč a my jsme velmi rádi, že k tomu přispěla i naše kvalitní práce. PĚTAČTYŘICÍTKA PLICKOVA POZVÁNKA NA SEMINÁŘ od 17:00 v KD Vltavská 1/ ZELENÁ ÚSPORÁM základní informace o programu 2/ Rekonstrukce panelových i cihlových bytových domů 3/ Nový program Panel 4/ Výtahy technické parametry, evropské normy 5/ Prezentace praktických sušáků a dalších doplňků pro bytové domy VYLOSOVANÉ BD ČI SVJ OBDRŽÍ FINANČNÍ CENU ,- KČ Adresa: KD Vltavská, Bubenská 1477/1, Praha 7 (stanice metra C Vltavská) Účast potvrďte na tel. čísle nebo na ové adrese

6 6.1 ZA ZASTAVĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY HROZÍ TUČNÉ POKUTY Praha Po několika požárech v panelových domech na území Česka se začali hasiči a policisté zaměřovat na únikové cesty. Kvůli odloženým věcem se požárníci špatně dostávají i k hydrantům a přenosným hasicím přístrojům. Mnohdy bývají zabarikádována i rozvodná zařízení elektrické energie či uzávěry plynu a vody. Každý, kdo ale odloží na únikovou cestu jakýkoliv materiál či odpad, porušuje tím předpisy o požární ochraně a další nařízení, mimo jiné často i domovní řád. Všichni jsou totiž povinni vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Všechny únikové cesty tudíž musí být volné, má být zachován také volný přístup k nouzovým východům (ty nesmí být zamčené), k rozvodným zařízením a k prostředkům požární ochrany. Únikové cesty navíc musí být označeny tabulkami, na chodbách domů navíc mají být vyvěšeny evakuační plány a plánky s umístěním hydrantů a dalších prvků požární ochrany. Vyrazili společně do chodeb paneláků, kde si posvítili na překážející botníky, krabice plné odpadků a květináče zavěšené na hydrantech. Za překážející věci v únikových cestách totiž mohou padat tučné pokuty! Už při projektování jsou zohledněny požadavky norem požární ochrany, které nepočítají s tím, že se věci budou na únikových cestách povalovat. Únikové cesty mají totiž sloužit pro bezpečnou evakuaci osob ze stavby ohrožené požárem a přístupu požárních jednotek, což ovšem právě odložené věci znemožňují. Na chodbě, kde se valí hustý dým, totiž hasiči velmi snadno přehlédnout odložené skříňky. Hasiči právě do botníků a květináčů nejčastěji vrážejí, navíc se právě díky nim požár daleko rychleji šíří. Když je panelák plný kouře, je pro nás jediným vodítkem zeď, o kterou se všechny přebytečnosti opírají, připomenul majitelům bytů požárník Jan Kadleček. Zástupci hasičů a policie proto začali kontrolovat, zda jsou požární předpisy dodrženy. Majitelům odložených věcí začali rozdávat pokuty, které je mají přinutit věci odstranit. Vůbec se mi to nelíbí. Dostala jsem pokutu jen za to, že mám na chodbě botník, ani ten tady nesmí být, rozčilovala se paní Milada z Prahy. Člověk si chce udělat chodbu příjemnější, máme tu květiny a obrazy, ale teď je musíme sundat, přisadil si pan Karel Czerny z Velké Dobré. V některých případech musí zakročit sami hasiči. Například ve Zlíně bylo přebytečným harampádím zabarikádováno celé šesté patro. Pokud by hořelo, vůbec by se tudy nedalo proběhnout, sdělil technik požární ochrany Pavel Kačenka. Jestliže by někdo nechtěl únikovou cestu uvolnit, hrozí mu kromě blokové pokuty i sankce až do výše 25 tisíc korun. Provádíme výměny výtahů v panelových domech a jiných bytových domech. Výměna stávajících, fyzicky i morálně zastaralých výtahů, novými, kvalitními, z vlastní tuzemské výroby, probíhá ve více variantách. Součástí všech variant je doplnění všemi bezpečnostními prvky v souladu s novými normami pro výtahy. 1 TOV 250 Prostá náhrada novým výtahem, nezíská se žádná další výhoda TOV 320 Náhrada novým výtahem spolu se zvětšením hloubky kabiny, zvýšením nosnosti na 320 kg a šířkou dveří až 800 mm. BOV 320 Náhrada novým výtahem spolu se zvětšením hloubky kabiny, zvýšením nosnosti na 320 kg a šířkou dveří až 800 mm. Dále je tu možnost instalace průchozí kabinky pro nástup a výstup z druhé strany. TONV 950 Náhrada výtahů TONV 500 za výtahy se zvýšenou nosností na 950 kg. Výtahy Pardubice a.s. Černá za Bory 389 Pardubice Tel.:

7 7.1 CENY BYTŮ V PANELOVÝCH DOMECH REKORDNĚ KLESLY Praha Malý byt v zrekonstruovaném panelovém domě, to je trend, který nastolila současná doba. Lidé nemají dostatek finančních prostředků na drahé novostavby, a tak se stěhují na panelová sídliště, kde ceny rekordně poklesly. Panel se tak stává stále více dostupným mnoha lidem prahnoucím po vlastním bydlení. Podle znalců padají ceny bytů tak rychle, jako před několika lety vystoupaly. Hostýnská, realizace Pragotherm Prodat, či ještě nechat v osobním vlastnictví? Otázka, před kterou v době krize stojí majitelé bytů i odborníci. Odborníci v posledních dvou letech předpovídali, že ceny bytů v panelových domech se výrazně sníží. A nemýlili se. Ceny opravdu klesly o statisíce a spadly tak na úroveň roku Rekonstrukce cenu nezvýší Pokud se rozhodnete prodat panelový byt 3+kk v Praze, počítejte, že za něj dostanete okolo dvou a půl milionu. Ceny se samozřejmě liší podle kvality panelového sídliště i samotného bytu. Neplatí však, že zrekonstruovaný byt se prodá výrazně dráž. Byt, který má nová plastová okna, plovoucí podlahy a zděné jádro, stojí většinou jen o 150 tisíc korun více než byt v původním stavu. Rekonstrukce nejde totiž plnohodnotně zahrnout do ceny při prodeji, a tak se většina majitelů rozhodne byt spíš zanechat v původním stavu a dát novým obyvatelům raději přiměřenou slevu. Za ni si pak noví majitelé byt upraví podle svého vkusu. Pokud se přesto rozhodnou majitelé byt prodat až po rekonstrukci, zbytečně i tak odsouvají stav prodeje. I rekonstrukce nějaký čas trvá a dražší byt se i déle prodává. Podle zkušenosti realitních makléřů navíc stejně více letí byty před rekonstrukcí. To můžu jen potvrdit, levné byty před rekonstrukcí se prodávají nejrychleji, říká realitní makléř Jan Kovář. Opačně přistupují kupci ke stavu panelového domu. Téměř vždy vyžadují, aby měl dům vyřešenou izolaci a fasádu. Nechce se jim zbytečně platit vysoké poplatky do fondu oprav. Družstvo odmítají Kupující preferují především byty v osobním vlastnictví a nikoliv v domě, který má v majetku družstvo. Lidé s nimi mají špatné zkušenosti, vadí jim i to, že získat na ně hypoteční úvěr je daleko těžší. V některých bankách je to dokonce prakticky nemožné. Byty v panelácích se oproti roku 2007 prodávají až s třicetiprocentní slevou. Přesto spousta lidí raději preferuje novostavby. Neuvědomují si však, že v nových developerských projektech nebývá řešena občanská vybavenost, chybějí obchody i školky, obyvatelé se dostávají obtížně do práce. Řada lidí se do panelových domů vrátila. Za vyšší cenu prodali v předchozích letech bytového boomu svůj byt v novostavbě a za utržené finance si pořídili na sídlišti buď větší byt, nebo hned dva menší byty. Stejně jako paní Jaroslava Kunešová: Za pět a půl milionu se nám podařilo prodat byt ve sterilní novostavbě na okraji Prahy, odkud jsem dojížděla do práce přes hodinu. Raději jsem oželela barevné zdi a neoprýskané chodby a nastěhovala se zpátky do panelového domu na Černém Mostě. Odsud to mám metrem dvacet minut do centra. Navíc mi zbyly ještě téměř tři miliony, které hodlám investovat do dalšího panelového bytu, který plánuji přenechat dospívajícímu synovi. Zatím v bytě budou žít nájemníci. Odborníci nepředpokládají, že by po prudkém snížení cen panelových domů ještě výrazněji poklesly. Záležet bude spíše kus od kusu. V současné době nejvíce letí garsonky a malé byty, jako je čtyřicetimetrové 2+kk, a proto se majitelé budou obtížně zbavovat velkých čtyřpokojových bytů. Musím přiznat, že za cenu 4+1 si raději pořídím o pár metrů menší cihlový byt, svěřila se Zpravodaji paní Jana Zindulková z Chodova, která uvažuje v současné době o koupi nemovitosti. Na okraji se slevou Podle specialistů na nemovitosti nejvíce poklesly ceny ve čtvrtích, jako je Černý Most nebo Zahradní Město, tedy periferiích Prahy. Pokles cen byl až dvacetiprocentní. Garsonku v těchto lokalitách není problém sehnat za milion a půl. Ceny se ale na okrajích Prahy rozhodně zvedat nebudou, udrží se jen v žádanějších lokalitách. Ve Středočeském kraji spadly ceny bytů v panelácích přibližně o 250 tisíc korun. O byty v současné době přesto není příliš velký zájem. Na vině je především krize, která nutí banky přemýšlet, komu vůbec hypotéku dají. Lidé se také bojí zadlužení, nemají jistý zdroj příjmu, a tak se bojí velkého úvazku, kterým hypotéka bezesporu je. Proto jsou velkým hitem nájmy. Majitelé i přes malou aktivitu poptávajících zlevňují jen velice neochotně, přesto je doba a realitní kanceláře ke slevám donutí. Pokud se chtějí přestěhovat do nového a byt v nabídce visí už půl roku, nezbývá jim nic jiného, než dát slevu, prozradil realitní makléř Petr Růžička. Nedávno klienti zlevnili byt o 200 tisíc a hned druhý den byl prodaný. Nový majitel se přiznal, že byt měl už dávno vyhlédnutý, ale původní cena se mu zdála neúnosná, a proto čekal na slevu. Jeho přání, aby mu do té doby byt někdo nevykoupil, se mu splnilo, a tak má díky slevě prostředky na novou kuchyňskou linku i vybavení byt. Kolik stojí byt 2+kk v panelovém domě po (alespoň částečné) rekonstrukci Praha 1 * Praha 2 * Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 *nejsou panelové domy Cena je pouze orientační, odvíjí se od stavu bytu, patra, polohy, dostupnosti MHD Zdroj: servery realitních kanceláří Co si myslí odborníci? FINANČNÍ PORADCE Pokud nemáte dostatek vhodných finančních prostředků a zajištěné příjmy, raději ještě s hypotékou a následnou koupí bytu počkejte. Pokud ale potřebujete nutně řešit bydlení, neváhejte a kupujte. Ceny v panelových bytech jsou opravdu nízko, přesto možná ještě lehce klesnou. REALITNÍ MAKLÉŘ Trh s byty zažívá pád, ceny jsou na minimu, není tedy důvod váhat a nenakupovat. Panelové byty jsou navíc opět v módě a jejich nízká cena, která spadla na samé dno, vyzývá kupující k nastěhování do panelu.

8 MIMOŘÁDNÁ AKCE VÝRAZNÉ SLEVY NA REKONSTRUKCE OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BYTOVÝCH DOMŮ V ROZSAHU 10 % 20 % Z CENY AKCE PLATÍ PRO REKONSTRUKCE REALIZOVANÉ V OBDOBÍ PODZIM 2009/JARO DÁLE VÁM NABÍZÍME: Zhotovení projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení Zhotovení energetického auditu Financování rekonstrukce z vlastních zdrojů společnosti se splatností až 5 let Poradenství a výpomoc při přípravě podkladů pro státní dotaci Panel Poradenství a výpomoc při přípravě podkladů pro státní dotaci Zelená úsporám Působíme v regionu Prahy a středních Čech Společnost Pragotherm s.r.o. je jednou z největších firem v regionu Prahy a Středočeského kraje zabývající se revitalizací bytových domů od roku Za dobu svého působení úspěšně zrealizovala stovky rekonstrukcí. PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní 14, Praha 8 Infolinka: Tel.:

PANELOVÝ DŮM 21. STOLETÍ

PANELOVÝ DŮM 21. STOLETÍ PRAGOTHERM BULLETIN ČTVRTLETNÍK / ČÍSLO 7 / 2009 / NÁKLAD 9 000 KS PANELOVÝ DŮM 21. STOLETÍ NEBOJTE SE REKONSTRUKCE 1.1 STÁT ROZDÁ MILIARDY NA ZATEPLENÍ A VÝMĚNU OKEN Praha V Česku se rozhořel výrazně

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 4 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS BUDOUCNOST SÍDLIŠTĚ ENERGETICKÝ PRŮKAZ 1.1 PARKOVÁNÍ: KRITICKOU SITUACI POMOHOU VYŘEŠIT PARKOVACÍ DOMY Praha Když chce pan jejichž majitelé

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 1.1 EDITORIAL PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní 169 182 00 Praha 8, Březiněves

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití 23/2007 ročník 10 Kohoutovice příjemné místo k žití Chcete omezit prašnost vašeho bytu, uspořit na vytápění, zlepšit zabezpečení, získat cenné metry navíc k obytné ploše a vytvořit příjemný prostor k nejrůznějšímu

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

TOP firmy pro rekonstrukce

TOP firmy pro rekonstrukce 38/2012 ročník 15 Panelstory Jižního Města TOP firmy pro rekonstrukce Unikátní výstava: PRAŽSKÁ PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ Realizace Tip pro malou koupelnu Výrobce: JIKA LAUFEN Panelstory Jižního Města str. 4 5

Více

Letos dojde na změny termínů

Letos dojde na změny termínů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 01 I 2014 Obsah SBD POKROK pomáhá SVJ a družstvům 2 Jak je to s pozemky pod bytovými domy podle nového občanského zákoníku 3 4 Aktuální situace v

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

Sblížícím se jarem se na

Sblížícím se jarem se na Stavba roku slaví jubileum Sblížícím se jarem se na teplé dny těší samozřejmě všechno živé, avšak neméně i stavebníci. A už ti velcí sdružení ve firmách, či malí, čítající jenom několik osob. Konečně se

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR 1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní 169

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI

JAK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 3 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS JAK POSTUPOVAT PŘI REKONSTRUKCI AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR 1.1 HLÁSIČ POŽÁRU MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o.

Více

Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok

Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok pro členy družstva Vyšlo v srpnu 006 číslo 0/006 Obsah: Optimalizace procesu zadávání zakázek v SBD Pokrok Snižování vlastních nákladů se v rámci rozvinutého ekonomického systému stalo téměř samostatnou

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Nejvyšší orgán družstva

Nejvyšší orgán družstva KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne 19.6.2001 zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán

Více

ELEKTŘINA OPĚT ZDRAŽUJE

ELEKTŘINA OPĚT ZDRAŽUJE PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 6 / 2009 / NÁKLAD 7 000 KS ELEKTŘINA OPĚT ZDRAŽUJE ÚVĚRY JSOU DOSTUPNÉ I NADÁLE 1.1 VYSYCHÁ PRAMEN, KTERÝM PŘITÉKAJÍ PENÍZE Z BRUSELU? PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM,

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2009 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dlouhodobá a správná funkce každé nemovitosti, vyžaduje

Více