NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3."

Transkript

1 NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej přednost v jízdě. 5. Nakresli značku Zákaz vjezdu všech motorových i bezmotorových vozidel. 6. Nakresli značku Pozor, zatáčka vpravo. 7. Nakresli značku Pozor, přechod pro chodce. 8. Nakresli značku Hlavní silnice. 9. Vysvětli jednotlivé barvy na semaforu. 10. Jaký rozdíl je mezi semaforem pro chodce a semaforem pro řidiče dopravních prostředků? 11. Co bychom neměli dělat v prostředcích hromadné dopravy? 12. Co bychom měli dělat v prostředcích hromadné dopravy? 13. Co musí mít cyklista a jeho jízdní kolo? (alespoň 4 možnosti) 14. Obce dělíme na malé a velké. Malým říkáme a velkým. 15. Co je typické pro vesnici? 16. Co je typické pro město? (alespoň 5 možností) 17. Jak se jmenuje naše hlavní město? 18. Proč je Praha naším hlavním městem? 19. Vyjmenuj 3 důležitá telefonní čísla. Kam se dovoláme? 20. Kolik krajů má naše republika? Jak se jmenuje ten náš? 21. Vyjmenuj alespoň 3 státní symboly. 22. Jak se jmenuje naše hymna? Jaké barvy má naše vlajka? Podle čeho poznáš náš státní znak? 23. Jak se jmenuje společenství zemí v Evropě, kterého je naše republika součástí? 24. Řekni název měny, kterou má Evropská unie. Jak vypadá vlajka Evropské unie?

2 25. Vyjmenuj sousední státy České republiky. 26. V čem se měří výška krajiny? 27. Jak se jmenuje krajina bez kopců a hor? 28. Jak se jmenuje hornatá krajina? 29. Ve které krajině je nejúrodnější půda? 30. Jak se jmenují naše nejvyšší hory? Jak se jmenuje naše nejvyšší hora? 31. Jakou podobu může mít voda na Zemi? (alespoň 4 možnosti) 32. Které vodní toky nebo nádrže jsou uměle vytvořené člověkem? 33. Které vodní toky nebo nádrže jsou přírodní? 34. K čemu člověk využívá zemědělskou krajinu? 35. K čemu člověk využívá lesnatou krajinu? 36. K čemu člověk využívá průmyslovou krajinu? 37. Podle čeho se orientujeme v krajině? 38. Jaké znáš hlavní světové strany? Které jsou vedlejší? 39. Co používáme k orientaci na naší Zemi? 40. K čemu nám slouží kompas a buzola? 41. Znáš tyto orientační značky? 42. Co je to stanoviště? Obzor? 43. K čemu nám slouží mapa? 44. Kompas i buzola mají magnetickou střelku. Ta ukazuje na: 45. Činnosti, které lidé dělají ve volném čase, se nazývají: Já nejraději dělám:

3 46. Lidé, kteří vykonávají práci duševní, mohou mít tato povolání (3 možnosti): 47. Lidé, kteří vykonávají práci fyzickou, mohou mít tato povolání (3 možnosti): 48. Co je to advent? Jak dlouho trvá? 49. Kdy je Štědrý den? Proč jej máme? 50. Vyjmenuj vánoční symboly (3 možnosti): 51. Jaké znáš vánoční zvyky (3 možnosti): 52. Vyjmenuj podmínky života na Zemi: 53. Jaké suroviny nám poskytují stromy v lese? 54. Jakou surovinu nám poskytuje obilí? 55. Jakou surovinu nám poskytuje kráva? 56. Povrch Země tvoří: 57. Voda na naší planetě je: a 58. Popiš koloběh vody: 59. Srovnej tyto vodní toky podle velikosti: potok, řeka, pramen, bystřina, veletok 60. Co je to atmosféra? Jaký má význam? 61. Z čeho je složený vzduch? 62. Co je to vítr? 63. Jaký význam má půda? 64. Jak se jmenuje nejúrodnější část půdy? 65. Jaký význam má pro naši planetu Slunce? 66. Co je to Slunce? 67. Co tvoří sluneční soustavu?

4 68. Které planety sousedí se Zemí? 69. Která planeta sluneční soustavy je nejmenší a nejrychlejší? 70. Která planeta se Zemi podobá nejvíc? 71. Která planeta sluneční soustavy je největší? 72. Které planety se nachází od Slunce nejdál? 73. Jaké znáš živé organizmy? 74. Uveď alespoň 2 jedlé houby a 2 nejedlé houby: 75. Jaké části má tělo houby? 76. V čem se odlišují houby od rostlin? 77. Vyjmenuj společné znaky rostlin: 78. Jak přicházíme na svět? Jak dlouho se vyvíjí v děloze ženy zárodek dítěte? 79. Jak se jmenují mužské pohlavní buňky? Jak se jmenují ženské pohlavní buňky? 80. Srovnej daná období podle časové posloupnosti: KOJENEC, STARÝ ČLOVĚK, NOVOROZENEC, BATOLE, DOSPĚLÝ, PŘEDŠKOLÁK, DOSPÍVAJÍCÍ, ŠKOLÁK 81. Jaké části má lidské tělo? Co všechno tvoří hlavu a trup? 82. Co všechno tvoří horní a dolní končetiny? 83. Co nepatří mezi zdravé jídlo? 84. Co obsahuje zdravá strava? 85. Jaké znáš lidské smysly? 86. Proč jsou pro člověka důležité svaly a kostra? 87. Jaký rozdíl je mezi úrazem a nemocí?

5 88. Vyjmenuj alespoň 3 nemoci a 3 úrazy: 89. Co může člověk dělat pro své zdraví? 90. V čem se člověk liší od zvířat? 91. Co má člověk společného s ostatními živočichy? 92. Jaké znáš nekvetoucí rostliny? 93. Jaký rozdíl je mezi užitkovými a okrasnými rostlinami? 94. Jaké znáš okrasné rostliny (pokojové, zahradní)? 95. Jaké znáš užitkové rostliny (ovoce, zelenina)? 96. Jaké znáš obilí? Co z něj člověk vyrábí? 97. Ze které rostliny se vyrábí textilní látka? Co patří mezi luskoviny? Co patří mezi olejniny? 98. Vyjmenuj hlavní části kvetoucí rostliny: 99. K čemu slouží rostlinám kořeny? 100. Jaký rozdíl je mezi bylinou a dřevinou? 101. Co je to fotosyntéza? 102. K čemu jsou důležité listy? K čemu slouží květ? 103. Jaké znáš společné znaky živočichů? 104. Kdo jsou obratlovci a kdo k nim patří? 105. Kdo patří k bezobratlým živočichům a proč? 106. Jak se jmenují živočichové, kteří se živí jen rostlinami? Jinými živočichy? Rostlinami i živočichy? 107. Jak může člověk chránit přírodu?

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

V/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. neživé přírodniny

V/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. neživé přírodniny č. 145 Přírodověda 1. Správně popiš a přiřaď: Živé a neživé přírodniny ------------------------ ------------------- -------------------- ----------------- ----------------- živé přírodniny neživé přírodniny

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 3. téma Stavba a funkce jednotlivých částí lidského

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Hraj si a procvičuj. pracovní listy k učebnici Prvouka pro 1. ročník

Hraj si a procvičuj. pracovní listy k učebnici Prvouka pro 1. ročník Hraj si a procvičuj 1 pracovní listy k učebnici Prvouka pro 1. ročník hraj si a procvičuj pracovní listy k Prvouce pro 1. ročník Autorka: Mgr. Vendula Chmelíková Ilustrace: Kateřina Matulová Autoři a zdroje

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT

Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Projekt: Vytvoření výukového a metodického materiálu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět za pomoci ICT Cílem projektu bylo, jak název napovídá, vytvoření pracovního a metodického materiálu pro práci

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Vážení pedagogové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou dopoledních výukových programů pro základní školy.

Vážení pedagogové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou dopoledních výukových programů pro základní školy. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2012/2013 Centrum Aktivního Vzdělávání ALFA Údolní 53 (areál VUT) 602 00 Brno (MHD 4, 25, 26, 38, 39, 81 zastávka Úvoz) tel.: 608 608 011 e-mail: CAV@alfadeck.cz www.alfadeck.cz/cav

Více