COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení"

Transkript

1 COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

2 COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení Platforma COMOS základ efektivního managementu technologických zařízení. Softwarová koncepce Platformy COMOS vytváří předpoklady pro efektivní správu dat a optimální uživatelské zasíťování po celý životní cyklus technologického zařízení. Softwarová řešení COMOS Basic, COMOS Enterprise Server a COMOS View/ WebView nabízejí inovativní a servisně orientované technologie pro optimalizaci celého managementu technologického zařízení od projektování až po provoz. Platforma COMOS je základem pro celosvětovou, rámec jednoho závodu přesahující spolupráci všech pracovníků, kteří se podílejí na projektování a provozu technologického zařízení. Projektování je tak efektivnější a firma konkurenceschopnější. 2

3 Optimální propojení uživatelů díky orientaci na objekt v COMOS Transparentnost až do detailu Základem komplexního softwarového konceptu COMOS je orientace na objekt. Komponenty jsou detailně popsány a věrně graficky znázorněny. Grafický a datový technický popis, tedy všechna data každé komponenty, tvoří v databázi jeden celek jeden objekt. Všechny informace o technologickém zařízení jsou uloženy v centrální databázi. Všechny nástroje tak během projektové a provozní fáze pracují stále se stejnými objektovými daty. Změny u objektů nebo v dokumentaci tak má každý uživatel okamžitě k dispozici v rámci své vlastní projektové dokumentace. Příslušné datové listy, seznamy a další dokumenty jsou přímo spojeny s odpovídajícími objekty. Uživatel přitom může snadno přepínat mezi různými typy dokumentů a jednotlivými objekty. Všechny komponenty technologického zařízení jsou vzájemně dokonale sladěny, což značně zrychluje a usnadňuje práci na projektu. COMOS poskytuje optimální přenos dat mezi všemi projektovými a provozními fázemi, s všeobecně konzistentními a transparentními daty. Na technologické zařízení, od celku až po jednotlivé komponenty, je možno všeprofesně nahlížet z hlediska jeho funkcí a dále je vyvíjet. To šetří čas i náklady. Orientace na objekt a koncept centrální databáze v COMOS zajišťují optimální propojení množství dílčích informací. Vzniká optimálně fungující ucelený systém. Otevřená architektura přizpůsobitelný software Otevřená systémová architektura COMOS umožňuje optimální integraci cizích systémů. COMOS se dá dokonale přizpůsobit specifickým požadavkům provozu a hladce integrovat do stávajících systémů elektronického zpracování dat. Tím COMOS přispívá značnou měrou ke sladění softwarových aplikací firmy. Správné informace má vždy a všude k dispozici správná osoba. Průběžně konzistentní a transparentní data po celý životní cyklus technologického zařízení. 3

4 COMOS Basic spolehlivý základ pro všechny fáze technických činností Aby byla správa technologických zařízení efektivní, musí být v různých projektových fázích neustále koordinována spolupráce jednotlivých profesí a středisek. V době globalizace pak požadavky stále rostou: Pracovní procesy jsou v důsledku mezinárodních projektů stále obtížnější. K udržení konkurenceschopnosti jsou nezbytné vysoce účinné plánovací procesy. Jedině průběžně konzistentní správa dat během celého životního cyklu technologického zařízení nezávisle na místě a státu vytváří optimální předpoklady pro procesy technických činností. Pomocí COMOS Basic Vám nabízíme základní objektově orientovaný databázový software pro všeprofesní management technologických zařízení. Pomocí důležitých základních funkcí Vám umožňujeme zkrátit čas na vývoj, stejně jako efektivní postup prací. 4

5 Arbitrary Object Princip technologie pracovních vrstev v COMOS Optimalizovaný postup prací díky technologii pracovních vrstev Simultánní technická činnost znamená souběžné provádění pracovních činností, které byly dosud realizovány v po sobě následujících etapách, a v efektivním projektování technologických zařízení hraje rozhodující roli. Využitím inovativní technologie pracovních vrstev umožňuje COMOS Basic optimální realizaci simultánních technických činností. Pracovní vrstvy představují různé náhledy na stejná data technologického zařízení. To umožňuje více uživatelům současně pracovat s projektovými daty a objekty technologického zařízení, aniž by docházelo ke změně původní databáze. Provedené pracovní kroky mohou být poté jednoduše sloučeny s původními daty a schváleny pro aktuální status skutečného provedení technologického zařízení. Kromě toho je technologie pracovních vrstev mimořádně výhodná pro simulaci různých scénářů v zabezpečeném prostředí. Je možno široce testovat nejrůznější stavy projektu a optimalizovat ho. Souběžně lze vytvořit a vzájemně porovnávat více pracovních vrstev. Simultánní technické činnosti tak zajišťují data a současně nabízejí flexibilitu při práci s nimi. Optimální využití času zkracuje dobu do zprovoznění a zajišťuje konkurenceschopnost. Intuitivní vedení uživatele COMOS Basic se opírá o běžnou technologii MS Windows, a je proto srozumitelný a intuitivně ovladatelný. Funkce běžné v MS Windows jako např. shortcuts, pop-up menu, drag&drop jsou podporované i v COMOS. S objekty lze v COMOS pracovat obousměrně jak na datových listech, tak i na technických výkresech. Toto, stejně jako i snadné přepínání mezi všemi dokumenty pomocí navigátoru, usnadňuje dokumentování technologického zařízení. Integrované systémy značení COMOS Basic umožňuje průběžné, jednoznačné značení všech spravovaných dat, čímž zaručuje jejich vysokou kvalitu. Pro strukturalizaci lze užívat libovolné systémy značení a normy podle mezinárodních standardů, jako např. RDS, KKS, DIN a ANSI. Interní systémová funkce ALIAS podporuje specifické nároky zákazníků na označení i souběžné užívání více systémů značení. Jednoduchá skladba mezioborových standardů V COMOS Basic jsou k dispozici obvyklé mezioborové standardy podporující management technologických zařízení. Vedle toho se dají bez velké námahy vytvářet provozní nebo odborně specifické standardy. Všechny definované standardy mohou uživatelé kdykoli používat a v případě potřeby přizpůsobovat. 5

6 Vaše výhody při užití COMOS Basic - Zobrazení celého životního cyklu technologického zařízení na jediné datové platformě - Konzistence a transparentnost ve správě dat díky orientaci na objekt - Integrovaná spolupráce mezi všemi zúčastněnými profesemi a středisky - Intuitivní a pro uživatele snadné ovládání - Plynulé začlenění do stávajících postředí elektronického zpracování dat díky otevřené softwarové struktuře Projektování technologického zařízení nezávisle na místě a státu na společné datové bázi bez ztráty dat Snadné vypracování datových listů Vypracování datových listů a seznamů je pohodlné a intuitivní, stejně jako celé uživatelské prostředí COMOS. Uživatel má k dispozici různé možnosti jak měnit jednotlivé objekty. Vlastnosti objektů lze přizpůsobovat jak v datových listech, tak v různých datových maskách. Navíc je možné provádět rychle a jednoduše dotazy týkající se seznamů a dále je možno provádět uživatelem definované hromadné dotazy a hromadné změny. Všechny dokumenty lze bez problémů exportovat do Microsoft Office a dalších aplikací nebo opačně. Dokumenty je tak možné poskytnout například subdodavatelům. Revize dokumentů jistě a rychle S COMOS Basic lze revidovat různé formáty, např. MS Word a Adobe PDF. Software nabízí možnost provádět kontrolovanou jednotlivou nebo hromadnou revizi centrálně nasbíraných a uložených dat. K tomu jsou k dispozici různé pracovní postupy, které lze podle typu dokumentu v systému předkonfigurovat. Tyto pracovní postupy zajišťují efektivně řízený průběh projektu. Časová náročnost revize tak klesá na minimum, zatímco její kvalita roste. Globální technické činnosti celosvětová týmová práce Pobočky a subdodavatelé se nacházejí často na různých místech po celém světě. COMOS Basic je proto koncipován pro mezinárodní použití, a to i mnohojazyčné, pro globální technické činnosti. Všechny zúčastněné pracovní úseky a uživatelé na různých místech mají přístup ke stejným datům. To usnadňuje časově náročný proces výměny dat a zrychluje pracovní procesy. Základní konfigurace přitom může centrálně spravovat kmenová data projektu. Verze dat technologického zařízení specifické pro konkrétní místa se dají kdykoli porovnat s centrální Master databází. Uživatelé tak mají k dispozici kdykoli, po celém světě a nezávisle na časových zónách, aktuální a konzistentní data. Bez dodatečné práce se tak optimalizují veškeré pracovní procesy mezi různými pracovními místy. 6

7 COMOS Enterprise Server správa dat budoucnosti V době globalizace pracuje na jednom projektu technologického zařízení mnoho osob různých odborností po celém světě. Často přitom používají nejrůznější softwarové aplikace různých výrobců. Denně se musí vyměňovat velké objemy dat a informací. To, aby měl každý účastník projektu kdykoli a kdekoli přístup ke všem důležitým informacím, je pro management technologického zařízení mimořádnou výzvou. COMOS Enterprise Server umožňuje centrální dostupnost všech dat potřebných pro management technologického zařízení. Účastníci projektu z různých oddělení mohou přes COMOS Enterprise Server automatizovaně získávat data jiných profesí a středisek. Tak jsou projektová data z COMOS přístupná uživatelům jiných softwarových aplikací, aniž by potřebovali znalosti nebo licenci COMOS na svých počítačích. Obráceně mohou být prostřednictvím COMOS Enterprise Server přejímána do projektového systému data z cizích aplikací, např. ze systému plánování zdrojů podniku. Automatizovatelná výměna dat s jinými profesemi a středisky 7

8 Vaše výhody při užití COMOS Enterprise Server - Zvýšení výkonu vyčleněním úloh náročných na zdroje - Automatizované předávání dat mezi různými softwarovými systémy - Optimalizovaný tok informací v technických činnostech - Kratší plánovací procesy díky stabilní, servisně orientované architektuře Optimální podpora všech firemních procesů prostřednictvím servisně orientované architektury Vyčlenění datově objemných úloh pro dosažení vyšší efektivity. Automatické slučování externích dat z různých systémů Při přejímání dat do managementu technologického zařízení prověří COMOS Enterprise Server automaticky importovaná data a integruje je po jejich schválení. Jsou-li data chybná nebo vyžadují-li opravu, systém odmítne jejich schválení a informuje příslušného pracovníka. Tento postup zaručuje vysokou kvalitu dat a jejich stálou aktuálnost. COMOS Enterprise Server zajišťuje vzájemnou součinnost všech profesí a středisek podílejích se na managementu technologického zařízení a zaručuje, že má každý pracovník kdykoli a kdekoli přístup k prověřeným datům důležitým pro jeho úsek. Využití procesů a služeb nezávisle na místě a užívaných aplikacích Servisně orientovaná architektura (SOA) tvoří základ COMOS Enterprise Server. Jejím prostřednictvím poskytuje COMOS Enterprise Server jednotlivým uživatelům vybrané problémově orientované pracovní postupy. Úlohy s velkým objemem dat, které by blokovaly pracoviště jednotlivých uživatelů, mohou být převedeny na server. COMOS Enterprise Server tak např. přebírá hromadné revize výkresů a datových listů. Toto vyčlenění ulehčuje práci personálu i jednotlivým pracovištím. Pracovní postup jednotlivých uživatelů tak není negativně ovlivňován a jejich práce je efektivnější, jistější a produktivnější. To přispívá velkou měrou k zvýšení konkurenceschopnosti. 8

9 Vaše výhody při užití COMOS View/WebView - Celosvětový, mobilní přístup k relevantním informacím o technologickém zařízení - Snadný náhled na projektová data - Zadání individuálních dotazů pomocí vyhledávací masky - Optimalizace plánovacích procesů díky efektivnímu zprostředkování informací COMOS View/WebView bezpečný informační portál pro všechny uživatele Technické plánování technologického zařízení je mimořádně složité, a ovládají ho tedy pouze odborníci. V managementu technologického zařízení však potřebují přístup k důležitým datům a dokumentaci průmyslového zařízení i osoby bez odborných technických znalostí. Kromě toho musí inženýři často přímo na místě, na staveništi, nahlížet do projektových dat, aniž by s nimi přímo pracovali. COMOS View/WebView poskytuje uživateli vizualizaci všech struktur, všech vlastností objektu i všech dokumentů a dat s možností přepínání mezi nimi. Do vyhledávací masky lze též zadávat vlastní dotazy a dostat se tak k potřebným informacím. COMOS View se užívá ve firemním intranetu. Software zaručuje rychlé vyhledávání správných informací. Uživatelé COMOS View se mohou snadno zapojit do pracovních postupů a např. schvalovat revize. Tak se dá vybudovat informační portál pro celou firmu, který rychlým zprostředkováním zkracuje a optimalizuje plánovací procesy. S COMOS WebView je možné prohlížet informace o technologickém zařízení také mimo intranet. Řešení na bázi webserveru umožňuje přístup k veškerým informacím po internetu. Opravdu jednoduchý náhled na data technologického zařízení v běžných internetových standardech usnadňuje přístup i účastníkům bez technických odborných znalostí. Stačí pouhý přístup na internet a Microsoft Internet Explo rer, aby bylo možno využívat data COMOS v rozsahu vymezeném přístupovými právy. 9

10 Glosář Orientace na objekt v COMOS Orientací na objekt se rozumí komplexní popis existující komponenty a její věrné grafické znázornění. Grafické a alfanumerické reference v rámci databáze tvoří jednotku jeden objekt. Konzistence dat Data jsou zadávána pouze jednou a jsou kdykoli a kdekoli k dispozici všem uživatelům. Díky důsledným odkazovým a vazbovým mechanizmům je každému uživateli vždy a všude umožněn přístup k aktuálním a konzistentním datům. Simultánní technické činnosti Místo postupného zpracovávání jednotlivých vývojových kroků umožňují simultánní technické činnosti souběžné zpracování jednotlivých pracovních postupů v procesu práce na projektu. Souběžným zpracováním vzájemně nezávislých postupů a překrytím vzájemně souvisejících pracovních kroků se stálou výměnou aktuálních informací se urychluje proces vývoje produktu. Pracovní vrstvy Pracovní vrstvy jsou překrývající se náhledy na plánovaný projekt, na němž lze pracovat souběžně, aniž by došlo ke znehodnocení společné datové základny. Pracovní vrstvy slouží k vytváření libovolného množství verzí daného stavu projektu, umožňují přistupovat k hluboko ležícím pracovním vrstvám stejně jako vytvářet vlastní objekty v jejich vlastní vrstvě. Tak lze nejprve otestovat jednotlivé změny popř. je je-li třeba odmítnout a vymazat. Globální technické činnosti Pod pojmem Globální technické činnosti se rozumí souběžná práce různých pracovních úseků podílejících se na projektu v různých zemích (i v různých časových zónách). Z kteréhokoli místa zeměkoule lze prohlížet data a v souladu s vymezenými přístupovými právy je též zpracovávat. Modelování dat Díky modelování dat lze předcházet nesrovnalostem a nadbytečnostem uvnitř spravovaných dat. Přístup k těmto datům se tak urychlí. To lze podpořit i zadáním příslušných pravidel. SOA (Architektura orientovaná na servis) Architektura orientovaná na servis (údržba) je informační struktura modelových pracovních postupů, která jako službu poskytuje jednotlivé problémově orientované pracovní postupy, k nimž mají přes standardní rozhraní přístup všichni členové projektového týmu. Architektura orientovaná na servis umožňuje společné využití dat bez ohledu na pracoviště daného uživatele. Pracovní postup a systém jeho řízení Pracovní postup (posloupnost činností) je sled aktivit v organizovaném procesu, které mají definovaný počátek, organizovanou posloupnost a definovaný konec. Workflow-Management-System je software, který řídí jednotlivé kroky pracovního postupu podle plánu uloženého v počítači, který si k tomu účelu vyžádá nebo dodá potřebná data. Integrace dat Integrace dat je slučování informací z různých datových zdrojů tak, aby vznikl společný datový model se standardizovanou strukturou. Ve vývoji softwaru zasahuje integrace dat od zasíťování nejrůznějších aplikací až po centrální poskytování dat a služeb přes unifikované uživatelské rozhraní. 10

11 Rozhovory o nových cestách a nových cílech Pojďme společně něco uvést do pohybu a rozvést From Integrated Engineering to Integrated Operations (Od integrovaných technických činností k integrovanému provozování) při osobním jednání. Obraťte se na nás, jsme Vám kdykoli rádi k dispozici! Pokud si přejete další informace již dnes, navštivte nás na internetových stránkách: Využijte svou šanci posunout se o krok dál do budoucnosti! Robert Macháček COMOS Business Development & Customer Relationship Manager Siemens Industry Software, s.r.o. Industry Sector Automation & Drive Technologies Division I IA&DT Na Maninách Praha 7, Česká republika Phone: Mobile:

12 , Siemens AG Informace v této brožuře obsahují pouze obecné popisy popř. výkonové atributy, které v konkrétním případě platí, ne vždy v popsané podobě, popř. se mohou při dalším vývoji produktů změnit. Požadované výkonové atributy jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly při uzavření smlouvy výslovně dohodnuty. Uvedené značky jsou zapsané značky příslušných vlastníků. Všechna označení výrobků mohou být značky nebo názvy výrobků společnosti Siemens AG nebo jiných subdodavatelů, jejichž použití třetími osobami pro své účely může vést k porušení práv majitelů.

COMOS Automation. Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku. www.siemens.com/comos

COMOS Automation. Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku. www.siemens.com/comos COMOS Automation Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku www.siemens.com/comos COMOS Komplexní projektování zařízení elektro, MaR a automatizace Integrované softwarové řešení

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare 30 let zkušeností na trhu COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX na vaší straně po celém světě Microsoft Software Asset Management

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Transit NXT. Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní

Transit NXT. Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní Transit NXT Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní STAR Group your single-source partner for information services & tools Transit NXT zaměřeno na ergonomii Ergonomický design

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka HiPath ProCenter Agile Zaručená spokojenost zákazníka Zvyšování míry zpracování prvního kontaktu díky jednotným nástrojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce. Lepší produktivita s intuitivními

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

VoltTerra základní informace

VoltTerra základní informace VoltTerra základní informace VoltTerra je operační systém pro elektromobilitu - Nabízí veškeré softwarové end-to-end funkcionality pro e- mobilitu - Realizuje v jednotlivých dobíjecích bodech různé obchodní

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style Martin Panák Product Marketing Manager Dnešní program Vzdělávání Tradiční Nové způsoby Jak to funguje Další možnosti spolupráce a komunikace Co si pořídit Metody vzdělávání Tradiční metody vzdělávání Pozitiva:

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Město Studénka Městský úřad Studénka

Město Studénka Městský úřad Studénka Město Studénka Městský úřad Studénka ANOTACE Záměrem města bylo vytvoření elektronického nástroje, který bude plnit funkci elektronického stavebního deníku a bude zabezpečovat okamžitou a přehlednou dostupnost

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Spisová služba a dokumentový systém pro veřejnou správu

Spisová služba a dokumentový systém pro veřejnou správu Spisová služba a dokumentový systém pro veřejnou správu Praha, 29. května 2008 Mgr. Pavel Gráf obsah prezentace O čem bude řeč kdo je ecommerce.cz, a. s. co přesně děláme dokumentový systém SystemIdea

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více