COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení"

Transkript

1 COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

2 COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení Platforma COMOS základ efektivního managementu technologických zařízení. Softwarová koncepce Platformy COMOS vytváří předpoklady pro efektivní správu dat a optimální uživatelské zasíťování po celý životní cyklus technologického zařízení. Softwarová řešení COMOS Basic, COMOS Enterprise Server a COMOS View/ WebView nabízejí inovativní a servisně orientované technologie pro optimalizaci celého managementu technologického zařízení od projektování až po provoz. Platforma COMOS je základem pro celosvětovou, rámec jednoho závodu přesahující spolupráci všech pracovníků, kteří se podílejí na projektování a provozu technologického zařízení. Projektování je tak efektivnější a firma konkurenceschopnější. 2

3 Optimální propojení uživatelů díky orientaci na objekt v COMOS Transparentnost až do detailu Základem komplexního softwarového konceptu COMOS je orientace na objekt. Komponenty jsou detailně popsány a věrně graficky znázorněny. Grafický a datový technický popis, tedy všechna data každé komponenty, tvoří v databázi jeden celek jeden objekt. Všechny informace o technologickém zařízení jsou uloženy v centrální databázi. Všechny nástroje tak během projektové a provozní fáze pracují stále se stejnými objektovými daty. Změny u objektů nebo v dokumentaci tak má každý uživatel okamžitě k dispozici v rámci své vlastní projektové dokumentace. Příslušné datové listy, seznamy a další dokumenty jsou přímo spojeny s odpovídajícími objekty. Uživatel přitom může snadno přepínat mezi různými typy dokumentů a jednotlivými objekty. Všechny komponenty technologického zařízení jsou vzájemně dokonale sladěny, což značně zrychluje a usnadňuje práci na projektu. COMOS poskytuje optimální přenos dat mezi všemi projektovými a provozními fázemi, s všeobecně konzistentními a transparentními daty. Na technologické zařízení, od celku až po jednotlivé komponenty, je možno všeprofesně nahlížet z hlediska jeho funkcí a dále je vyvíjet. To šetří čas i náklady. Orientace na objekt a koncept centrální databáze v COMOS zajišťují optimální propojení množství dílčích informací. Vzniká optimálně fungující ucelený systém. Otevřená architektura přizpůsobitelný software Otevřená systémová architektura COMOS umožňuje optimální integraci cizích systémů. COMOS se dá dokonale přizpůsobit specifickým požadavkům provozu a hladce integrovat do stávajících systémů elektronického zpracování dat. Tím COMOS přispívá značnou měrou ke sladění softwarových aplikací firmy. Správné informace má vždy a všude k dispozici správná osoba. Průběžně konzistentní a transparentní data po celý životní cyklus technologického zařízení. 3

4 COMOS Basic spolehlivý základ pro všechny fáze technických činností Aby byla správa technologických zařízení efektivní, musí být v různých projektových fázích neustále koordinována spolupráce jednotlivých profesí a středisek. V době globalizace pak požadavky stále rostou: Pracovní procesy jsou v důsledku mezinárodních projektů stále obtížnější. K udržení konkurenceschopnosti jsou nezbytné vysoce účinné plánovací procesy. Jedině průběžně konzistentní správa dat během celého životního cyklu technologického zařízení nezávisle na místě a státu vytváří optimální předpoklady pro procesy technických činností. Pomocí COMOS Basic Vám nabízíme základní objektově orientovaný databázový software pro všeprofesní management technologických zařízení. Pomocí důležitých základních funkcí Vám umožňujeme zkrátit čas na vývoj, stejně jako efektivní postup prací. 4

5 Arbitrary Object Princip technologie pracovních vrstev v COMOS Optimalizovaný postup prací díky technologii pracovních vrstev Simultánní technická činnost znamená souběžné provádění pracovních činností, které byly dosud realizovány v po sobě následujících etapách, a v efektivním projektování technologických zařízení hraje rozhodující roli. Využitím inovativní technologie pracovních vrstev umožňuje COMOS Basic optimální realizaci simultánních technických činností. Pracovní vrstvy představují různé náhledy na stejná data technologického zařízení. To umožňuje více uživatelům současně pracovat s projektovými daty a objekty technologického zařízení, aniž by docházelo ke změně původní databáze. Provedené pracovní kroky mohou být poté jednoduše sloučeny s původními daty a schváleny pro aktuální status skutečného provedení technologického zařízení. Kromě toho je technologie pracovních vrstev mimořádně výhodná pro simulaci různých scénářů v zabezpečeném prostředí. Je možno široce testovat nejrůznější stavy projektu a optimalizovat ho. Souběžně lze vytvořit a vzájemně porovnávat více pracovních vrstev. Simultánní technické činnosti tak zajišťují data a současně nabízejí flexibilitu při práci s nimi. Optimální využití času zkracuje dobu do zprovoznění a zajišťuje konkurenceschopnost. Intuitivní vedení uživatele COMOS Basic se opírá o běžnou technologii MS Windows, a je proto srozumitelný a intuitivně ovladatelný. Funkce běžné v MS Windows jako např. shortcuts, pop-up menu, drag&drop jsou podporované i v COMOS. S objekty lze v COMOS pracovat obousměrně jak na datových listech, tak i na technických výkresech. Toto, stejně jako i snadné přepínání mezi všemi dokumenty pomocí navigátoru, usnadňuje dokumentování technologického zařízení. Integrované systémy značení COMOS Basic umožňuje průběžné, jednoznačné značení všech spravovaných dat, čímž zaručuje jejich vysokou kvalitu. Pro strukturalizaci lze užívat libovolné systémy značení a normy podle mezinárodních standardů, jako např. RDS, KKS, DIN a ANSI. Interní systémová funkce ALIAS podporuje specifické nároky zákazníků na označení i souběžné užívání více systémů značení. Jednoduchá skladba mezioborových standardů V COMOS Basic jsou k dispozici obvyklé mezioborové standardy podporující management technologických zařízení. Vedle toho se dají bez velké námahy vytvářet provozní nebo odborně specifické standardy. Všechny definované standardy mohou uživatelé kdykoli používat a v případě potřeby přizpůsobovat. 5

6 Vaše výhody při užití COMOS Basic - Zobrazení celého životního cyklu technologického zařízení na jediné datové platformě - Konzistence a transparentnost ve správě dat díky orientaci na objekt - Integrovaná spolupráce mezi všemi zúčastněnými profesemi a středisky - Intuitivní a pro uživatele snadné ovládání - Plynulé začlenění do stávajících postředí elektronického zpracování dat díky otevřené softwarové struktuře Projektování technologického zařízení nezávisle na místě a státu na společné datové bázi bez ztráty dat Snadné vypracování datových listů Vypracování datových listů a seznamů je pohodlné a intuitivní, stejně jako celé uživatelské prostředí COMOS. Uživatel má k dispozici různé možnosti jak měnit jednotlivé objekty. Vlastnosti objektů lze přizpůsobovat jak v datových listech, tak v různých datových maskách. Navíc je možné provádět rychle a jednoduše dotazy týkající se seznamů a dále je možno provádět uživatelem definované hromadné dotazy a hromadné změny. Všechny dokumenty lze bez problémů exportovat do Microsoft Office a dalších aplikací nebo opačně. Dokumenty je tak možné poskytnout například subdodavatelům. Revize dokumentů jistě a rychle S COMOS Basic lze revidovat různé formáty, např. MS Word a Adobe PDF. Software nabízí možnost provádět kontrolovanou jednotlivou nebo hromadnou revizi centrálně nasbíraných a uložených dat. K tomu jsou k dispozici různé pracovní postupy, které lze podle typu dokumentu v systému předkonfigurovat. Tyto pracovní postupy zajišťují efektivně řízený průběh projektu. Časová náročnost revize tak klesá na minimum, zatímco její kvalita roste. Globální technické činnosti celosvětová týmová práce Pobočky a subdodavatelé se nacházejí často na různých místech po celém světě. COMOS Basic je proto koncipován pro mezinárodní použití, a to i mnohojazyčné, pro globální technické činnosti. Všechny zúčastněné pracovní úseky a uživatelé na různých místech mají přístup ke stejným datům. To usnadňuje časově náročný proces výměny dat a zrychluje pracovní procesy. Základní konfigurace přitom může centrálně spravovat kmenová data projektu. Verze dat technologického zařízení specifické pro konkrétní místa se dají kdykoli porovnat s centrální Master databází. Uživatelé tak mají k dispozici kdykoli, po celém světě a nezávisle na časových zónách, aktuální a konzistentní data. Bez dodatečné práce se tak optimalizují veškeré pracovní procesy mezi různými pracovními místy. 6

7 COMOS Enterprise Server správa dat budoucnosti V době globalizace pracuje na jednom projektu technologického zařízení mnoho osob různých odborností po celém světě. Často přitom používají nejrůznější softwarové aplikace různých výrobců. Denně se musí vyměňovat velké objemy dat a informací. To, aby měl každý účastník projektu kdykoli a kdekoli přístup ke všem důležitým informacím, je pro management technologického zařízení mimořádnou výzvou. COMOS Enterprise Server umožňuje centrální dostupnost všech dat potřebných pro management technologického zařízení. Účastníci projektu z různých oddělení mohou přes COMOS Enterprise Server automatizovaně získávat data jiných profesí a středisek. Tak jsou projektová data z COMOS přístupná uživatelům jiných softwarových aplikací, aniž by potřebovali znalosti nebo licenci COMOS na svých počítačích. Obráceně mohou být prostřednictvím COMOS Enterprise Server přejímána do projektového systému data z cizích aplikací, např. ze systému plánování zdrojů podniku. Automatizovatelná výměna dat s jinými profesemi a středisky 7

8 Vaše výhody při užití COMOS Enterprise Server - Zvýšení výkonu vyčleněním úloh náročných na zdroje - Automatizované předávání dat mezi různými softwarovými systémy - Optimalizovaný tok informací v technických činnostech - Kratší plánovací procesy díky stabilní, servisně orientované architektuře Optimální podpora všech firemních procesů prostřednictvím servisně orientované architektury Vyčlenění datově objemných úloh pro dosažení vyšší efektivity. Automatické slučování externích dat z různých systémů Při přejímání dat do managementu technologického zařízení prověří COMOS Enterprise Server automaticky importovaná data a integruje je po jejich schválení. Jsou-li data chybná nebo vyžadují-li opravu, systém odmítne jejich schválení a informuje příslušného pracovníka. Tento postup zaručuje vysokou kvalitu dat a jejich stálou aktuálnost. COMOS Enterprise Server zajišťuje vzájemnou součinnost všech profesí a středisek podílejích se na managementu technologického zařízení a zaručuje, že má každý pracovník kdykoli a kdekoli přístup k prověřeným datům důležitým pro jeho úsek. Využití procesů a služeb nezávisle na místě a užívaných aplikacích Servisně orientovaná architektura (SOA) tvoří základ COMOS Enterprise Server. Jejím prostřednictvím poskytuje COMOS Enterprise Server jednotlivým uživatelům vybrané problémově orientované pracovní postupy. Úlohy s velkým objemem dat, které by blokovaly pracoviště jednotlivých uživatelů, mohou být převedeny na server. COMOS Enterprise Server tak např. přebírá hromadné revize výkresů a datových listů. Toto vyčlenění ulehčuje práci personálu i jednotlivým pracovištím. Pracovní postup jednotlivých uživatelů tak není negativně ovlivňován a jejich práce je efektivnější, jistější a produktivnější. To přispívá velkou měrou k zvýšení konkurenceschopnosti. 8

9 Vaše výhody při užití COMOS View/WebView - Celosvětový, mobilní přístup k relevantním informacím o technologickém zařízení - Snadný náhled na projektová data - Zadání individuálních dotazů pomocí vyhledávací masky - Optimalizace plánovacích procesů díky efektivnímu zprostředkování informací COMOS View/WebView bezpečný informační portál pro všechny uživatele Technické plánování technologického zařízení je mimořádně složité, a ovládají ho tedy pouze odborníci. V managementu technologického zařízení však potřebují přístup k důležitým datům a dokumentaci průmyslového zařízení i osoby bez odborných technických znalostí. Kromě toho musí inženýři často přímo na místě, na staveništi, nahlížet do projektových dat, aniž by s nimi přímo pracovali. COMOS View/WebView poskytuje uživateli vizualizaci všech struktur, všech vlastností objektu i všech dokumentů a dat s možností přepínání mezi nimi. Do vyhledávací masky lze též zadávat vlastní dotazy a dostat se tak k potřebným informacím. COMOS View se užívá ve firemním intranetu. Software zaručuje rychlé vyhledávání správných informací. Uživatelé COMOS View se mohou snadno zapojit do pracovních postupů a např. schvalovat revize. Tak se dá vybudovat informační portál pro celou firmu, který rychlým zprostředkováním zkracuje a optimalizuje plánovací procesy. S COMOS WebView je možné prohlížet informace o technologickém zařízení také mimo intranet. Řešení na bázi webserveru umožňuje přístup k veškerým informacím po internetu. Opravdu jednoduchý náhled na data technologického zařízení v běžných internetových standardech usnadňuje přístup i účastníkům bez technických odborných znalostí. Stačí pouhý přístup na internet a Microsoft Internet Explo rer, aby bylo možno využívat data COMOS v rozsahu vymezeném přístupovými právy. 9

10 Glosář Orientace na objekt v COMOS Orientací na objekt se rozumí komplexní popis existující komponenty a její věrné grafické znázornění. Grafické a alfanumerické reference v rámci databáze tvoří jednotku jeden objekt. Konzistence dat Data jsou zadávána pouze jednou a jsou kdykoli a kdekoli k dispozici všem uživatelům. Díky důsledným odkazovým a vazbovým mechanizmům je každému uživateli vždy a všude umožněn přístup k aktuálním a konzistentním datům. Simultánní technické činnosti Místo postupného zpracovávání jednotlivých vývojových kroků umožňují simultánní technické činnosti souběžné zpracování jednotlivých pracovních postupů v procesu práce na projektu. Souběžným zpracováním vzájemně nezávislých postupů a překrytím vzájemně souvisejících pracovních kroků se stálou výměnou aktuálních informací se urychluje proces vývoje produktu. Pracovní vrstvy Pracovní vrstvy jsou překrývající se náhledy na plánovaný projekt, na němž lze pracovat souběžně, aniž by došlo ke znehodnocení společné datové základny. Pracovní vrstvy slouží k vytváření libovolného množství verzí daného stavu projektu, umožňují přistupovat k hluboko ležícím pracovním vrstvám stejně jako vytvářet vlastní objekty v jejich vlastní vrstvě. Tak lze nejprve otestovat jednotlivé změny popř. je je-li třeba odmítnout a vymazat. Globální technické činnosti Pod pojmem Globální technické činnosti se rozumí souběžná práce různých pracovních úseků podílejících se na projektu v různých zemích (i v různých časových zónách). Z kteréhokoli místa zeměkoule lze prohlížet data a v souladu s vymezenými přístupovými právy je též zpracovávat. Modelování dat Díky modelování dat lze předcházet nesrovnalostem a nadbytečnostem uvnitř spravovaných dat. Přístup k těmto datům se tak urychlí. To lze podpořit i zadáním příslušných pravidel. SOA (Architektura orientovaná na servis) Architektura orientovaná na servis (údržba) je informační struktura modelových pracovních postupů, která jako službu poskytuje jednotlivé problémově orientované pracovní postupy, k nimž mají přes standardní rozhraní přístup všichni členové projektového týmu. Architektura orientovaná na servis umožňuje společné využití dat bez ohledu na pracoviště daného uživatele. Pracovní postup a systém jeho řízení Pracovní postup (posloupnost činností) je sled aktivit v organizovaném procesu, které mají definovaný počátek, organizovanou posloupnost a definovaný konec. Workflow-Management-System je software, který řídí jednotlivé kroky pracovního postupu podle plánu uloženého v počítači, který si k tomu účelu vyžádá nebo dodá potřebná data. Integrace dat Integrace dat je slučování informací z různých datových zdrojů tak, aby vznikl společný datový model se standardizovanou strukturou. Ve vývoji softwaru zasahuje integrace dat od zasíťování nejrůznějších aplikací až po centrální poskytování dat a služeb přes unifikované uživatelské rozhraní. 10

11 Rozhovory o nových cestách a nových cílech Pojďme společně něco uvést do pohybu a rozvést From Integrated Engineering to Integrated Operations (Od integrovaných technických činností k integrovanému provozování) při osobním jednání. Obraťte se na nás, jsme Vám kdykoli rádi k dispozici! Pokud si přejete další informace již dnes, navštivte nás na internetových stránkách: Využijte svou šanci posunout se o krok dál do budoucnosti! Robert Macháček COMOS Business Development & Customer Relationship Manager Siemens Industry Software, s.r.o. Industry Sector Automation & Drive Technologies Division I IA&DT Na Maninách Praha 7, Česká republika Phone: Mobile:

12 , Siemens AG Informace v této brožuře obsahují pouze obecné popisy popř. výkonové atributy, které v konkrétním případě platí, ne vždy v popsané podobě, popř. se mohou při dalším vývoji produktů změnit. Požadované výkonové atributy jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly při uzavření smlouvy výslovně dohodnuty. Uvedené značky jsou zapsané značky příslušných vlastníků. Všechna označení výrobků mohou být značky nebo názvy výrobků společnosti Siemens AG nebo jiných subdodavatelů, jejichž použití třetími osobami pro své účely může vést k porušení práv majitelů.

COMOS Process. Nejvyšší konzistence technických činností při navrhovaní technologických zařízení

COMOS Process. Nejvyšší konzistence technických činností při navrhovaní technologických zařízení COMOS Process Nejvyšší konzistence technických činností při navrhovaní technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní koncepční řešení a realizační projekt díky konzistentním

Více

COMOS Operations. Profesionální management technologických zařízení pro efektivní provoz

COMOS Operations. Profesionální management technologických zařízení pro efektivní provoz COMOS Operations Profesionální management technologických zařízení pro efektivní provoz www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Od integrovaných technických činností k integrovanému provozování

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

COMOS Automation. Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku. www.siemens.com/comos

COMOS Automation. Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku. www.siemens.com/comos COMOS Automation Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku www.siemens.com/comos COMOS Komplexní projektování zařízení elektro, MaR a automatizace Integrované softwarové řešení

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 TIA na dosah 2013 Advanced Engineering System SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 SIMATIC PCS 7 Advanced Engineering System Motivace pro použití AdvancedES Pro realizaci řídicího systému se používají různé plánovací

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare 30 let zkušeností na trhu COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX na vaší straně po celém světě Microsoft Software Asset Management

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Draft Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Unrestricted Siemens AG 2016 Okolo roku 2000 se začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz Profesionální management pro každý provoz ŘÍZENÍ JAKOSTI Naše řešení pro dokumentaci, monitorování, vyhodnocení a analýzu Q-Data od strany 92, Q-Sys od strany 96 90 www.lorch.eu www.lorch.eu 91 DOKUMENTACE

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

PROCE55 Maintenance. Přehled

PROCE55 Maintenance. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Maintenance... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Warehouse... 4 Klíčové vlastnosti PROCE55 Maintenance... 5 Karty strojů a zařízení...

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Základ úspěšných procesů. Správa ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management

Základ úspěšných procesů. Správa  ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management Základ úspěšných procesů Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Enterprise Content Management www.elo.com Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Využití informací. Optimalizace procesů. Úspora nákladů

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

DEFINICE PRODUKTU, MODULŮ A KOMPONENT TS-ELDAx Smart Trust Electronic Archive

DEFINICE PRODUKTU, MODULŮ A KOMPONENT TS-ELDAx Smart Trust Electronic Archive DEFINICE PRODUKTU, MODULŮ A KOMPONENT TS-ELDAx Smart Trust Electronic Archive 1. Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje definici produktu vč. jednotlivých modulů a komponent softwarového řešení TS-ELDAx SMART

Více

Řezací plotr G3. Seznámení. Your first choice in digtal cutting.

Řezací plotr G3. Seznámení. Your first choice in digtal cutting. Seznámení Your first choice in digtal cutting. Dokonalý v každém detailu Zpracování materiálu až do tloušťky 110mm, Katry G3 jsou k dispozici s výškou mostu 30, 60 nebo 120 mm v závislosti na konfiguraci.

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Správa Dat / Informací / Kusovníků podle CAD Studia. Roman Kovařík, Vedoucí týmu PDM/PLM, CAD Studio a.s.

Správa Dat / Informací / Kusovníků podle CAD Studia. Roman Kovařík, Vedoucí týmu PDM/PLM, CAD Studio a.s. Správa Dat / Informací / Kusovníků podle CAD Studia Roman Kovařík, Vedoucí týmu PDM/PLM, CAD Studio a.s. Naši zákazníci Svět se mění VÝROBA VÝVOJ SPOLUPRÁCE PROPOJENÁ SPRÁVA DOKUMENTACE Obchod a Marketing

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny Nabídka a know-how společnosti SEFIRA Iva Celbová konzultant knihovní systémy celbova@sefira.cz Nabídka SEFIRA na řešení projektu

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Comfort panely Siemens s.r.o All Rights Reserved. Comfort panely

Comfort panely Siemens s.r.o All Rights Reserved. Comfort panely Příklady aplikací Kontakt Ing. Ladislav Plachý Produktový manager HMI Siemens s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13 ladislav.plachy@siemens.com +420602750691 Strana2 Obsah Vzdálený přístup panelu na data,

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Administrační software. Stand EWM AG 1

Administrační software.  Stand EWM AG 1 Administrační software www.ewm-group.com Stand 2014-03 EWM AG 1 Investice budoucnosti MULTIMATRIX vzorec řešení pro Vaše dnešní a budoucí svařovací úkoly. Svařovací procesy, Materiálové-charakteristik,

Více

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Etapa 1 Analýza statistické domény produkčních statistik 1 Obsah ETAPA 1 ANALÝZA STATISTICKÉ DOMÉNY PRODUKČNÍCH STATISTIK... 3 1.1. Koncepční shrnutí...

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování Migatronic Automation A/S Migatronic Automation A/S, dceřiná pobočka firmy Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, je dánská společnost založená v roce 1986 se

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 18.11.2008 Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět byznysu Požadavek

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz KERNUN CLEAR WEB Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012 Trusted Network Solutions, a.s. Producent Kernun Společnost TNS patří mezi přední české IT

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více