COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení"

Transkript

1 COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

2 COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem sílící mezinárodní konkurence a zvyšování tlaku na náklady a čas se stává konzistentní řízení dat nevyhnutelností. Projektanti zařízení a jejich provozovatelé čelí dnes celé řadě výzev. Sílící mezinárodní konkurence vyžaduje zvyšování produktivity a kvality. V důsledku následného vyššího tlaku v oblasti nákladů a času se stávají neodmyslitelnou souběžností pracovních operací. Situace je o to složitější, že je nezbytné dodržet rozšířené a přísné legislativní předpisy týkající se bezpečnostních a ekologických norem. Zákazníci navíc čekají produkty na míru v nejvyšší kvalitě za atraktivní ceny, zatímco se doba ke vstupu na trh stále více zkracuje. Decentralizované výrobní podniky po celém světě vyžadují centrální řízení a kontrolu, aby bylo možné během několika minut rozhodnout a komunikovat. Požadavky trhu a podniku jsou řešením ke generování potenciálu racionalizace pro projektanty a provozovatele zařízení, která zahrnují požadavky překračující jednotlivé obory a cílové skupiny. Faktor úspěchu v této oblasti lze shrnout slovy: Kontinuální inovace a konzistentní řízení dat. 2

3 Naše heslo zní Integrace a inteligence Integrace, protože systém COMOS jako jediné řešení na trhu bezezbytku spojuje Integrated Engineering a Integrated Operations od plánování až po provoz. Inteligence, protože systém COMOS jako jediná softwarová koncepce poskytuje inteligentní a zároveň konzistentní data po celém světě. Parametry, které jednou přiřadíte objektu, jsou dostupné z jakéhokoliv místa každému uživateli. From Integrated Engineering to Integrated Operations Jako jediný světový dodavatel realizujeme pomocí našeho softwarového řešení COMOS komplexní projekty systémů během celého cyklu životnosti průmyslového zařízení. Jednotná datová platforma systému COMOS umožňuje projektantům systémů, provozovatelům a zřizovatelům plynulý tok projektových dat všemi úrovněmi podniku a fázemi projektu. Tím je umožněna rozsáhlá koncepce softwarového řešení, kterou lze globálně integrovat. Výhoda pro vás: Oblasti plánování a provozu jsou optimálně propojeny, což znamená efektivnější průběh prací a vyšší produktivitu a kvalitu. Kontinuální inovace Software COMOS je založen na dlouholetých zkušenostech s nejrůznějšími průmyslovými odvětvími. Jsou to léta úspěšného rozvoje, během kterých jsme shromáždili know-how a získali kompetence, které jsme kontinuálně vkládali do softwaru. Přitom se vždy zaměřujeme na požadavky našich klientů! Díky tomu je systém COMOS vždy zaručeně v nejaktuálnějším stavu. Dnes patří COMOS ke společnosti Siemens a je v rámci koncernu integrován jako samostatná obchodní oblast do systému Business Unit Industrial Automation. Doposud oddělené oblasti plánování a automatizace se postupně spojují. Průběžně integrované řešení procesního průmyslu vám pomůže optimalizovat průběh procesů a uvádět nové produkty rychleji na trh. Systém COMOS je jediným softwarem, který odráží všechny životní cykly průmyslového zařízení v rámci jediné datové platformy. Díky know-how a dlouholetým zkušenostem je systém COMOS nejinovativnějším softwarovým řešením managementu zařízení. 3

4 Perspektivy růstu díky inovaci a investiční jistotě Náš cíl: kontinuální inovace a spolehlivá investiční jistota pro optimální konkurenceschopnost. Inovace a investiční jistota jsou dva základní pilíře vedení a plánování podniku, které vedou ke snižování provozních nákladů a zvyšování efektivity provozu. Tento cíl jsme si stanovili, abyste mohli zvýšit svou konkurenceschopnost, růst a rentabilitu. COMOS je celosvětově jediné softwarové řešení na trhu, které odráží komplexní životní cyklus průmyslového zařízení v rámci jediné databáze. Získáte koncepci softwarového řešení s možností globální integrace a značně tak snížíte své konstrukční, provozní a modernizační náklady. 4

5 Energetické technologie a technologie elektráren Ropa a plyn Farmacie Chemie Procesní průmysl COMOS použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích na celém světě Bezpečnost ve všech odvětvích V podobě systému COMOS vám nabízíme inteligentní řešení a služby, které jsou optimálně upraveny v souladu s vašimi obchodními procesy a specifickými průmyslovými pracovními kroky. V každé fázi cyklu životnosti, od fáze plánování přes zřízení, uvedení do provozu a provoz až po údržbu a modernizaci, můžete využívat naše rozsáhlé a inovativní portfolio řešení od jediného dodavatele. Po celém světě máme své pobočky a kanceláře. Nezáleží na tom, kde stojí vaše zařízení jsme vám nablízku a podporujeme vás ve všech fázích životnosti vašeho projektu. Během osobního pohovoru zjistíme vaši výchozí situaci a připravíme pro vás koncepci řešení na míru. Inovace vyplývající ze zkušeností Budeme zkoumat a vyvíjet, abychom vám dokázali nabídnout zpracované a efektivní koncepce řešení. K dobru je nám přitom naše dlouholetá zkušenost v oblasti managementu zařízení pro nejrůznější průmyslová odvětví po celém světě. Do našeho vývoje zahrnujeme zkušenosti i požadavky trhů, které měníme na nová tržní řešení k vašemu užitku. Nejvyšší prioritu při vývoji nových komplexních a dílčích řešení má kompatibilita systému. Ta zaručuje bezproblémovou integraci softwarového řešení do stávajícího prostředí IT. Revoluce v managementu zařízení Jako jediný dodavatel realizujeme komplexní management zařízení pro celý cyklus životnosti průmyslového systému pomocí jednotné datové platformy. Zařízení nevnímáme odděleně podle jednotlivých řemesel a odborných disciplín, ale vnímáme ho jako funkční celek. Úplná integrace všech procesů ve fázi technického projektu, kterou konsekventně realizujeme již celou řadu let, byla doplněna o kompletně integrované pracovní postupy v provozu a údržbě. Komplexní management zařízení pro celý cyklus životnosti průmyslového systému pomocí jednotné datové platformy. 5

6 Využijte naší rozsáhlé a inovativní nabídky softwarových řešení a služeb Systém COMOS umožňuje práci ve virtuální kanceláři díky komplexní průchodnosti dat během celého cyklu životnosti zařízení Propojením reálného a virtuálního světa do digitálního zařízení. Společné standardy a volně konfigurovaná rozhraní vytvářejí otevřenou architekturu, která umožňuje hladkou spolupráci mezi nejrůznějšími systémy. Daří se tak vytvořit přemostění od čistě softwarové integrace k interoperabilitě. Systém COMOS tak umožňuje transparentnost celého cyklu životnosti průmyslového zařízení na bázi jednotné datové platformy a optimální součinnost všech odborných odvětví v každé fázi cyklu životnosti. Výsledkem je virtuální kancelář, ve které mají všichni účastníci projektu vždy k dispozici aktuální, komplexní a konzistentní data, takže mohou vzájemně globálně komunikovat, společně rozhodovat a rychle a cíleně reagovat na poruchy. Propojení virtuálního a reálného světa: Digitalizované zařízení Optimalizace výrobních procesů probíhá stále vyšší měrou v digitalizovaném zařízení. Díky tomu lze zvyšovat produktivitu a dosahovat konkurenčních výhod. Aby se toho dosáhlo, je aktuální stav hardwarového a softwarového řešení digitálně zachycen v technickém systému. V rámci toho je nyní možné plánovat např. údržbu a servis, které je potom možné provést v reálném zařízení. Na druhé straně mohou být změny skutečného zařízení snadno zaneseny do virtuálních dat zařízení. Toto propojení digitálního prostředí s reálným zařízením otevírá nové dimenze konstrukce zařízení. 6

7 Systém COMOS nabízí potenciál racionalizace orientací na projekt - integrované a konzistentní plánování zařízení - optimalizace technických procesů - zkrácení dob procesů - realizace efektivní strategie péče o zařízení - flexibilní možnosti využití ve všech řemeslech a během všech fází životnosti vašeho zařízení - zkrácení doby potřebné pro vývoj nových výrobků a procesů Integrovaná spolupráce všech odborných odvětví během celého životního cyklu Technologický náskok díky koncentraci na objekt Perspektivní management systému předpokládá, že je zařízení sledováno z hlediska funkčnosti a nikoliv odděleně podle jednotlivých řemesel a specializovaných odvětví. Prioritou našeho přístupu k řešení orientovanému na objekt je kompletní průchodnost datového toku. Orientace na objekt přitom znamená komplexní popis součásti/objektu. Řada jednotlivých aspektů z pohledu nejrůznějších technických odvětví na součást vytváří celkový obraz. Grafické a alfanumerické vyjádření tvoří v rámci databáze jednotku tedy jeden objekt. Díky tomu má klient na kterémkoliv místě vždy aktuálně k dispozici všechny potřebné údaje a vlastnosti určitého objektu V rámci celého cyklu životnosti zařízení od plánování přes provoz a rozšiřování až po odstávku probíhá neomezený datový tok, který zajišťuje značné zvýšení kvality a je cenným příspěvkem k optimalizaci pracovních procesů. Výhoda v oblasti orientace na objekt: Výsledkem řady jednotlivých aspektů je vždy aktuální komplexní obrázek. 7

8 Mezinárodní plánování systémů a zařízení nezávisle na umístění v rámci společné databáze bez ztrát dat Transparentnost díky konzistentní správě dat Systém COMOS umožňuje hladký informační tok a zajišťuje tak dosažení průběžné transparentnosti. Systém COMOS překonává hranice mezi všemi odbornými disciplínami zúčastněnými na zařízení a zajišťuje tak hladký tok informací bez ztrát dat při přechodu mezi jednotlivými fázemi životnosti projektu. Tím je realizována průběžná dokumentace projektu a zařízení, při které jsou dostupná všechna relevantní data a informace kdykoliv a na kterémkoliv místě. Výhodou je to, že lze bez potíží zpracovávat i projekty umístěné na různých místech. Systém COMOS tak vytváří předpoklady pro efektivní workflow a umožňuje práci různých oborů v rámci všech odborných oddělení podniku na jediné datové platformě. Tím se zvyšuje produktivita, bezpečnost a celková provozně ekonomická efektivita. 8

9 Výhodou pro vás je konzistentní databáze - mezioborová činnost v rámci všech podnikových úrovní - komfortní obsluha a snadná manipulace s velkým množstvím dat - bezproblémová integrace do stávajícího prostředí IT - průběžný management dat a vždy aktuální dokumentace zařízení - decentralizovaný workflow - interoperabilita díky otevřené architektuře systému - kratší Time-to-Market Modulární struktura pro individuální řešení Systém COMOS je modulárně instalován na společnou databázi a připouští individuální sloučení jednotlivých specifických odborných aplikací. Flexibilní přizpůsobení všem systémům Otevřená architektura systému je optimálně orientovaná na požadavky zákazníků a na trendy mezinárodních trhů a umožňuje práci ve spolupráci jednotlivých oborů. Systém COMOS lze snadno a rychle přizpůsobit individuálním požadavkům a lze jej na základě technologie inteligentního rozhraní snadno integrovat do stávajícího systémového prostředí. Prostřednictvím obousměrné výměny dat s externími aplikacemi jsou jednotlivá řešení spojena do sítě a integrována do systému. Systém COMOS slučuje doposud oddělené oblasti dat aplikační techniky, mechaniky, elektrických systémů a řídicí techniky do jednotné datové struktury zařízení. To umožňuje standardizovanou práci s nižší náročností schvalování a vyšší kvalitou výsledků. Systém COMOS navíc dovoluje práci v mnoha jazycích tohoto světa a zjednodušuje tak mezinárodní a meziregionální komunikaci v mezinárodních podnicích. Je možné také kontinuální přizpůsobování změnám a stále komplexnějším cyklům životnosti produktů, protože softwarové řešení COMOS umožňuje značné odstupňování. Software COMOS lze snadno integrovat do systémového prostředí od jiných dodavatelů. 9

10 Softwarové řešení pro integrovaný management systému COMOS: Komplexní softwarové řešení pro celý cyklus životnosti zařízení. Systém COMOS je světově jediné komplexní softwarové řešení orientované na objekt, které odráží celý cyklus životnosti zařízení. Softwarová řešení s možností vzájemného propojování, která pokrývají všechny oblasti od Process Design, Basic a Detail Engineering až po Operations a Modernization, mohou být používána jak jako komplexní řešení, tak i jako řešení typu Stand-alone. Centrální platforma dat v systému COMOS dodává vždy konzistentní a transparentní data propojená s jednotlivými objekty. Napojení externích dat a systémů umožňuje otevřená architektura systému COMOS. Tím je zaručen transparentní a časově úsporný přenos dat beze ztrát mezi oblastí plánování a provozu a pozvedá tak management systému na zcela novou úroveň. 10

11 Jedinečná koncepce řešení From Integrated Engineering to Integrated Operations K dispozici je celá řada softwarových řešení systému COMOS s možností integrace, která jsou upravena podle potřeby pracovních kroků k realizaci úspěšného plánování a provozu. Prostřednictvím produktů na bázi COMOS vám nabízíme základ pro efektivní management dat na celé úrovni. Data všech aplikací a oblastí jsou centrálně uložena v databázi COMOS v návaznosti na objekt a jsou tak vždy konzistentní. Změny, které byly provedeny v některé aplikaci, jsou tak okamžitě k dispozici ve všech jiných aplikacích. V rámci systému COMOS tak nejsou nutná žádná rozhraní. Otevřená architektura systému navíc dovoluje napojení na externí systémy pomocí automatizovaných rozhraní. Díky tomu získává každý uživatel, který se podílí na projektu, optimální transparentnost a interoperabilitu ve fázi plánování a provozu. Aplikace k nastavení procesních dat a všeho, co se týká aplikačně technologického inženýringu jsou shrnuty v produktu COMOS Process. Již v raném stádiu plánování zařízení mohou být projektová data používána k vytvoření postupových diagramů a ty jsou potom upřesněny v diagramech potrubí a nástrojů. COMOS Process umožňuje plánování potrubí a tříd potrubí se zajištěnou kvalitou na bázi mezinárodního průmyslového standardu. Z uvedených dat lze snadno odvodit použití procesních dat na geometrické úrovni formou isometrie a zobrazení 3D. Produkt COMOS Automation zahrnuje elektrické plánování zařízení až k úplné automatizaci, tzn., že jsou specializovanými řešeními pokryty všechny procesy relevantní z hlediska elektrotechniky, měřicí techniky, řídicí a regulační techniky. Mimo jiné jsou graficky v diagramech zobrazeny logické vazby mezi objekty a automatizované procesy a na základě stávajících dat jsou vytvářena hydraulická a pneumatická schémata průběhu. Řešení efektivní strategie údržby zařízení nabízí náš produkt COMOS Operations. Všechna data z fáze plánování mohou být použita v provozní fázi. K dispozici jsou řešení pro údržbu za provozu i během vypnutí. Zpětná hlášení o prováděných opatřeních můžete bez problému hlásit pomocí zvláštních rozhraní v místě instalace nebo v dílně. Nabízíme softwarová řešení COMOS pro všechny cykly životnosti managementu zařízení. Propojení oblasti plánování a provozu From Integrated Engineering to Integrated Operations 11

12 Našim nejcennějším kapitálem je důvěra našich zákazníků K dalšímu vývoji našich produktů jsou velmi potřebné impulzy od zákazníků. Při vývoji našich produktů úzce spolupracujeme s našimi klienty. Poskytují nám důležité impulzy pro naši práci zadáváním úkolů a dotazů, svou chválou i kritikou. Tím nám umožňujete nabídnout vám nejlepší řešení vašich individuálních požadavků. Klienti na celém světě důvěřují našim řešením profesionálního managementu zařízení. Přečtěte si na následujících stránkách, jak zákazníci nejrůznějších oborů využívají systém COMOS ve prospěch svého podniku. 12

13 Energetická technologie a technologie elektráren Ropa a plyn Farmacie Chemie Procesní průmysl Energetická technologie a technologie elektráren Servisní koncepce systému COMOS nám nabízí kompetentní a efektivní podporu při přizpůsobování našeho modelu dat. Jsme tak průběžně schopni v krátké době vlastními silami realizovat jednotlivé návrhy řešení nebo i komplexní řešení, nebo jejich realizaci objednat. Ralf Bergemann, koordinátor CAE/CAD, Vattenfall Europe PowerConsult GmbH Chemie Filozofie společnosti Wacker pro plánovací nástroje je určena centrálním úložištěm dat při decentralizovaném využití našimi dodavateli. Od zavedení integrovaného technického řešení COMOS je tato koncepce optimálně podporována. Při vyšší aktuálnosti dokumentace a vyšší bezpečnosti dat bylo také možné dosáhnout úspor při výměně dat a na rozhraních. Kromě toho jsme identifikovali další potenciál úspor do budoucna. Klaus Kraml, Senior Manager, CAx-Systems & Applications, Engineering Services, Wacker Chemie AG, závod Burghausen Ropa a plyn COMOS se prosadil proti čtrnácti konkurentům. Jejich systémy nabídly nejvyšší funkčnost pro požadavky společnosti Gaz de France Norge. Terje Overvik, ředitel, Gaz de France Norge Systémy přispěly značnou měrou k tomu, že dosahujeme svých cílů v oblasti Integrated Operations. Kjell Ola Jørgensen, vedoucí podniku, Gaz de France Norge Používáme systém COMOS od roku 2006 a doposud jsme dosáhli řady výhod. Od té doby je naše plánování nejen rychlejší, ale také konzistentnější. Používáním systému COMOS dosahujeme v našich projektech vynikajících výsledků. Leonardo Luiz Freitas Santos, Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 13

14 Glosář Průchodnost dat Data jsou zadávána pouze jednou a jsou k dispozici všem zúčastněným, a to kdykoliv a na jakémkoliv místě. Díky konsekventním mechanismům dědičnosti a propojování má každý účastník na projektu kdykoliv a všude přístup k aktuálním a konzistentním datům. Integrace dat Integrace dat je sloučení informací z různých zdrojů k vytvoření společného datového modelu se standardizovanou strukturou. Ve vývoji softwaru zahrnuje integrace dat od propojení nejrůznějších aplikací až po centrální poskytnutí dat a služeb pomocí jednotného uživatelského rozhraní. Modelování dat Prostřednictvím modelování dat je zabráněno vzniku inkonzistencí a redundancí v rámci spravovaných dat, přístup k těmto datům je zrychlen. Funkci lze podpořit pomocí uložených regulačních systémů. Global Engineering Pod pojmem Global Engineering chápeme současnou práci různých pracovních skupin zúčastněných na vývoji projektu v různých zemích (i v různých časových pásmech). Z každé dislokace kdekoliv na světě je možné prohlížet data a je možné je upravovat na základě selektivních přístupových oprávnění. Objektové orientace v systému COMOS Pod pojmem objektové orientace chápeme komplexní popis existujícího konstrukčního prvku a jeho reálné grafické zobrazení. Grafické a alfanumerické vyjádření tvoří v rámci databáze jednotku tedy jeden objekt. Paralelizace Místo sekvenčního zpracování jednotlivých kroků vývoje paralelizuje Simultaneous Engineering jednotlivé pracovní postupy v rámci zpracování projektu. Současným zpracováním nezávislých procesů a překrývání vzájemně souvisejících pracovních kroků s trvalou výměnou informací je urychlen proces vývoje produktu. Time-to-Market Pojem Time-to-Market (čas potřebný k uvedení výrobku na trh) se vztahuje na průběh nebo dobu zavedení produktu. Pojem zahrnuje časový úsek od nápadu na provedení produktu přes fázi vývoje produktu až po jeho umístění na trh. Tento časový úsek je charakterizován vznikem nákladů bez dosažení obratu. Transparentnost Komplexní a funkčně orientované zobrazení zařízení nabízí průběžnou možnost komunikace na všech úrovních. Na jednotné datové platformě má každý zúčastněný k dispozici konzistentní data beze ztrát. Kompletní dokumentaci tak lze kdykoliv zpětně vysledovat. Interoperabilita Interoperabilita je schopnost plynulé spolupráce nezávislých systémů a technik dodržením společných standardů. Informace je možné poskytovat efektivně, aniž by byla nutná zvláštní domluva mezi systémy. Mohou se tak kdykoliv a kdekoliv na světě rychle provést bezpečná rozhodnutí. Workflow a systém řízení workflow Workflow, nebo také průběh práce, je sled aktivit v organizačních procesech, který má definovaný začátek, organizovaný sled a definovaný konec. Systém řízení workflow je software, který řídí jednotlivé kroky workflow podle plánu uloženého v počítači a dodává nebo vyžaduje data, potřebná k tomuto účelu. 14

15 Rozhovory pro nové cesty a nové cíle Pojďme společně něčím pohnout a vyjasnit si motto From Integrated Engineering to Integrated Operations během osobního rozhovoru. Kontaktujte nás, jsme vám kdykoliv ochotně k dispozici! Pokud si již dnes přejete další informace, navštivte naši internetovou stránku:www.siemens.at/comos Využijte svojí šance přiblížit se o kousek budoucnosti! Robert Macháček COMOS Business Development & Customer Relationship Manager Siemens Industry Software, s.r.o. Industry Sector Automation & Drive Technologies Division I IA&DT Na Maninách Praha 7, Česká republika Phone: Mobile:

16 , Siemens AG Informace v této brožuře obsahují pouze obecný popis nebo znaky, které v konkrétním případě využití ne vždy odpovídají popsané formě nebo které se mohou měnit následkem dalšího vývoje produktů. Požadované výkonové znaky jsou závazné pouze v případě, že byly výslovně dohodnuty při uzavření smlouvy. Uvedené značky jsou registrované značky příslušných vlastníků. Všechna označení výrobků mohou být značky nebo názvy výrobků společnosti Siemens AG nebo jiných dodavatelských firem, jejichž používání třetími osobami k jejich účelům může porušovat práva vlastníků.

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

COMOS Making data work.

COMOS Making data work. siemens.com/comos COMOS Making data work. Nejvyšší jistota v rozhodování po celý životní cyklus technologických provozů. Answers for industry. Inovace ve službách průmyslu. COMOS je výsledkem našeho rozsáhlého

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 TIA na dosah 2013 Advanced Engineering System SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 SIMATIC PCS 7 Advanced Engineering System Motivace pro použití AdvancedES Pro realizaci řídicího systému se používají různé plánovací

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

COMOS Process. Nejvyšší konzistence technických činností při navrhovaní technologických zařízení

COMOS Process. Nejvyšší konzistence technických činností při navrhovaní technologických zařízení COMOS Process Nejvyšší konzistence technických činností při navrhovaní technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní koncepční řešení a realizační projekt díky konzistentním

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Základ úspěšných procesů. Správa ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management

Základ úspěšných procesů. Správa  ů. s ELOxc for Microsoft EWS. Enterprise Content Management Základ úspěšných procesů Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Enterprise Content Management www.elo.com Správa e-mailů s ELOxc for Microsoft EWS Využití informací. Optimalizace procesů. Úspora nákladů

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná)

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Rut Bízková předsedkyně TA ČR Konference KE VŠB, Rožnov pod Radhoštěm 9. 9. 2015 Nové společenské výzvy Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

(R)evoluce v softwaru Budoucnost je fl exibilní: modulární technické vybavení požární signalizace ESSER

(R)evoluce v softwaru Budoucnost je fl exibilní: modulární technické vybavení požární signalizace ESSER NEWTON21 Váš specializovaný podnik: Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2 41469 Neuss Tel.: +49 2137 17-0 (správa) Tel.: +49 2137 17-600 (středisko péče o zákazníky) Fax: +49 2137 17-286 Internet:

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb

GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb 4.4.2011 GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC + CA, Ing. Jakub Fiala, www.gordic.cz Platinový partner CA Technologies P L A T I N

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

COMOS Automation. Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku. www.siemens.com/comos

COMOS Automation. Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku. www.siemens.com/comos COMOS Automation Efektivní projektování od návrhu EI&C až po automatizační techniku www.siemens.com/comos COMOS Komplexní projektování zařízení elektro, MaR a automatizace Integrované softwarové řešení

Více

Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014

Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014 Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014 Vítejte u nás! Navštivte náš domácí veletrh Lenze & Trends a seznamte se v uvolněné atmosféře s aktuálními novinkami. Využijte příležitost pro zajímavé rozhovory!

Více

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 O nás 1980 založena MATERNA. 1.400 zaměstnanců v 11 národních a 11 mezinárodních pobočkách v Evropě. 158 milionů Euro obrat v roce 2013. MATERNA působí úspěšně v oboru

Více

Automatizace firemních procesů, jde to?

Automatizace firemních procesů, jde to? Automatizace firemních procesů, jde to? Něco o firmě Česká firma Po vzniku jsme se zaměřili na luxusní svítidla Dobře se nám daří a tak jsme koupili společnost Naše Světla s.r.o. Vyrábíme svítidla ve velkých

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Strategický pohled na 3D tisk: příležitost pro další rozvoj firmy. Ivana Hrbková 30. listopadu 2016

Strategický pohled na 3D tisk: příležitost pro další rozvoj firmy. Ivana Hrbková 30. listopadu 2016 Strategický pohled na 3D tisk: příležitost pro další rozvoj firmy Ivana Hrbková 30. listopadu 2016 Klíčové body Výhody aditivní výroby Zkušenosti a očekávání 2 1 3 Trendy a výzvy Strana 2 1 Zkušenosti

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 www.hella.cz 2 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Draft Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Unrestricted Siemens AG 2016 Okolo roku 2000 se začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Chytrá alternativa MDC: SmartMONITOR

Chytrá alternativa MDC: SmartMONITOR Chytrá alternativa MDC: SmartMONITOR EVROPSKÝ LEADER V SIGNALIZACI OBSAH Představení Strana 4-5 Výhody / Aplikace Strana 6-7 Systém Strana 8-13 Vyzkoušejte SmartMONITOR Strana 14-15 SmartMONITOR je chytrou

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

COMOS Software Solutions

COMOS Software Solutions COMOS Software Solutions From Integrated Engineering to Integrated Operations Od integrovaného inženýrství k integrovanému provozu Moderace Robert Macháček Business Development & Customer Relationship

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

On-line datový list. Combiprobe CP100 SYSTÉMY CEMS

On-line datový list. Combiprobe CP100 SYSTÉMY CEMS On-line datový list Combiprobe CP100 B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Combiprobe CP100 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Řezací plotr G3. Seznámení. Your first choice in digtal cutting.

Řezací plotr G3. Seznámení. Your first choice in digtal cutting. Seznámení Your first choice in digtal cutting. Dokonalý v každém detailu Zpracování materiálu až do tloušťky 110mm, Katry G3 jsou k dispozici s výškou mostu 30, 60 nebo 120 mm v závislosti na konfiguraci.

Více