COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení"

Transkript

1 COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

2 COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem sílící mezinárodní konkurence a zvyšování tlaku na náklady a čas se stává konzistentní řízení dat nevyhnutelností. Projektanti zařízení a jejich provozovatelé čelí dnes celé řadě výzev. Sílící mezinárodní konkurence vyžaduje zvyšování produktivity a kvality. V důsledku následného vyššího tlaku v oblasti nákladů a času se stávají neodmyslitelnou souběžností pracovních operací. Situace je o to složitější, že je nezbytné dodržet rozšířené a přísné legislativní předpisy týkající se bezpečnostních a ekologických norem. Zákazníci navíc čekají produkty na míru v nejvyšší kvalitě za atraktivní ceny, zatímco se doba ke vstupu na trh stále více zkracuje. Decentralizované výrobní podniky po celém světě vyžadují centrální řízení a kontrolu, aby bylo možné během několika minut rozhodnout a komunikovat. Požadavky trhu a podniku jsou řešením ke generování potenciálu racionalizace pro projektanty a provozovatele zařízení, která zahrnují požadavky překračující jednotlivé obory a cílové skupiny. Faktor úspěchu v této oblasti lze shrnout slovy: Kontinuální inovace a konzistentní řízení dat. 2

3 Naše heslo zní Integrace a inteligence Integrace, protože systém COMOS jako jediné řešení na trhu bezezbytku spojuje Integrated Engineering a Integrated Operations od plánování až po provoz. Inteligence, protože systém COMOS jako jediná softwarová koncepce poskytuje inteligentní a zároveň konzistentní data po celém světě. Parametry, které jednou přiřadíte objektu, jsou dostupné z jakéhokoliv místa každému uživateli. From Integrated Engineering to Integrated Operations Jako jediný světový dodavatel realizujeme pomocí našeho softwarového řešení COMOS komplexní projekty systémů během celého cyklu životnosti průmyslového zařízení. Jednotná datová platforma systému COMOS umožňuje projektantům systémů, provozovatelům a zřizovatelům plynulý tok projektových dat všemi úrovněmi podniku a fázemi projektu. Tím je umožněna rozsáhlá koncepce softwarového řešení, kterou lze globálně integrovat. Výhoda pro vás: Oblasti plánování a provozu jsou optimálně propojeny, což znamená efektivnější průběh prací a vyšší produktivitu a kvalitu. Kontinuální inovace Software COMOS je založen na dlouholetých zkušenostech s nejrůznějšími průmyslovými odvětvími. Jsou to léta úspěšného rozvoje, během kterých jsme shromáždili know-how a získali kompetence, které jsme kontinuálně vkládali do softwaru. Přitom se vždy zaměřujeme na požadavky našich klientů! Díky tomu je systém COMOS vždy zaručeně v nejaktuálnějším stavu. Dnes patří COMOS ke společnosti Siemens a je v rámci koncernu integrován jako samostatná obchodní oblast do systému Business Unit Industrial Automation. Doposud oddělené oblasti plánování a automatizace se postupně spojují. Průběžně integrované řešení procesního průmyslu vám pomůže optimalizovat průběh procesů a uvádět nové produkty rychleji na trh. Systém COMOS je jediným softwarem, který odráží všechny životní cykly průmyslového zařízení v rámci jediné datové platformy. Díky know-how a dlouholetým zkušenostem je systém COMOS nejinovativnějším softwarovým řešením managementu zařízení. 3

4 Perspektivy růstu díky inovaci a investiční jistotě Náš cíl: kontinuální inovace a spolehlivá investiční jistota pro optimální konkurenceschopnost. Inovace a investiční jistota jsou dva základní pilíře vedení a plánování podniku, které vedou ke snižování provozních nákladů a zvyšování efektivity provozu. Tento cíl jsme si stanovili, abyste mohli zvýšit svou konkurenceschopnost, růst a rentabilitu. COMOS je celosvětově jediné softwarové řešení na trhu, které odráží komplexní životní cyklus průmyslového zařízení v rámci jediné databáze. Získáte koncepci softwarového řešení s možností globální integrace a značně tak snížíte své konstrukční, provozní a modernizační náklady. 4

5 Energetické technologie a technologie elektráren Ropa a plyn Farmacie Chemie Procesní průmysl COMOS použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích na celém světě Bezpečnost ve všech odvětvích V podobě systému COMOS vám nabízíme inteligentní řešení a služby, které jsou optimálně upraveny v souladu s vašimi obchodními procesy a specifickými průmyslovými pracovními kroky. V každé fázi cyklu životnosti, od fáze plánování přes zřízení, uvedení do provozu a provoz až po údržbu a modernizaci, můžete využívat naše rozsáhlé a inovativní portfolio řešení od jediného dodavatele. Po celém světě máme své pobočky a kanceláře. Nezáleží na tom, kde stojí vaše zařízení jsme vám nablízku a podporujeme vás ve všech fázích životnosti vašeho projektu. Během osobního pohovoru zjistíme vaši výchozí situaci a připravíme pro vás koncepci řešení na míru. Inovace vyplývající ze zkušeností Budeme zkoumat a vyvíjet, abychom vám dokázali nabídnout zpracované a efektivní koncepce řešení. K dobru je nám přitom naše dlouholetá zkušenost v oblasti managementu zařízení pro nejrůznější průmyslová odvětví po celém světě. Do našeho vývoje zahrnujeme zkušenosti i požadavky trhů, které měníme na nová tržní řešení k vašemu užitku. Nejvyšší prioritu při vývoji nových komplexních a dílčích řešení má kompatibilita systému. Ta zaručuje bezproblémovou integraci softwarového řešení do stávajícího prostředí IT. Revoluce v managementu zařízení Jako jediný dodavatel realizujeme komplexní management zařízení pro celý cyklus životnosti průmyslového systému pomocí jednotné datové platformy. Zařízení nevnímáme odděleně podle jednotlivých řemesel a odborných disciplín, ale vnímáme ho jako funkční celek. Úplná integrace všech procesů ve fázi technického projektu, kterou konsekventně realizujeme již celou řadu let, byla doplněna o kompletně integrované pracovní postupy v provozu a údržbě. Komplexní management zařízení pro celý cyklus životnosti průmyslového systému pomocí jednotné datové platformy. 5

6 Využijte naší rozsáhlé a inovativní nabídky softwarových řešení a služeb Systém COMOS umožňuje práci ve virtuální kanceláři díky komplexní průchodnosti dat během celého cyklu životnosti zařízení Propojením reálného a virtuálního světa do digitálního zařízení. Společné standardy a volně konfigurovaná rozhraní vytvářejí otevřenou architekturu, která umožňuje hladkou spolupráci mezi nejrůznějšími systémy. Daří se tak vytvořit přemostění od čistě softwarové integrace k interoperabilitě. Systém COMOS tak umožňuje transparentnost celého cyklu životnosti průmyslového zařízení na bázi jednotné datové platformy a optimální součinnost všech odborných odvětví v každé fázi cyklu životnosti. Výsledkem je virtuální kancelář, ve které mají všichni účastníci projektu vždy k dispozici aktuální, komplexní a konzistentní data, takže mohou vzájemně globálně komunikovat, společně rozhodovat a rychle a cíleně reagovat na poruchy. Propojení virtuálního a reálného světa: Digitalizované zařízení Optimalizace výrobních procesů probíhá stále vyšší měrou v digitalizovaném zařízení. Díky tomu lze zvyšovat produktivitu a dosahovat konkurenčních výhod. Aby se toho dosáhlo, je aktuální stav hardwarového a softwarového řešení digitálně zachycen v technickém systému. V rámci toho je nyní možné plánovat např. údržbu a servis, které je potom možné provést v reálném zařízení. Na druhé straně mohou být změny skutečného zařízení snadno zaneseny do virtuálních dat zařízení. Toto propojení digitálního prostředí s reálným zařízením otevírá nové dimenze konstrukce zařízení. 6

7 Systém COMOS nabízí potenciál racionalizace orientací na projekt - integrované a konzistentní plánování zařízení - optimalizace technických procesů - zkrácení dob procesů - realizace efektivní strategie péče o zařízení - flexibilní možnosti využití ve všech řemeslech a během všech fází životnosti vašeho zařízení - zkrácení doby potřebné pro vývoj nových výrobků a procesů Integrovaná spolupráce všech odborných odvětví během celého životního cyklu Technologický náskok díky koncentraci na objekt Perspektivní management systému předpokládá, že je zařízení sledováno z hlediska funkčnosti a nikoliv odděleně podle jednotlivých řemesel a specializovaných odvětví. Prioritou našeho přístupu k řešení orientovanému na objekt je kompletní průchodnost datového toku. Orientace na objekt přitom znamená komplexní popis součásti/objektu. Řada jednotlivých aspektů z pohledu nejrůznějších technických odvětví na součást vytváří celkový obraz. Grafické a alfanumerické vyjádření tvoří v rámci databáze jednotku tedy jeden objekt. Díky tomu má klient na kterémkoliv místě vždy aktuálně k dispozici všechny potřebné údaje a vlastnosti určitého objektu V rámci celého cyklu životnosti zařízení od plánování přes provoz a rozšiřování až po odstávku probíhá neomezený datový tok, který zajišťuje značné zvýšení kvality a je cenným příspěvkem k optimalizaci pracovních procesů. Výhoda v oblasti orientace na objekt: Výsledkem řady jednotlivých aspektů je vždy aktuální komplexní obrázek. 7

8 Mezinárodní plánování systémů a zařízení nezávisle na umístění v rámci společné databáze bez ztrát dat Transparentnost díky konzistentní správě dat Systém COMOS umožňuje hladký informační tok a zajišťuje tak dosažení průběžné transparentnosti. Systém COMOS překonává hranice mezi všemi odbornými disciplínami zúčastněnými na zařízení a zajišťuje tak hladký tok informací bez ztrát dat při přechodu mezi jednotlivými fázemi životnosti projektu. Tím je realizována průběžná dokumentace projektu a zařízení, při které jsou dostupná všechna relevantní data a informace kdykoliv a na kterémkoliv místě. Výhodou je to, že lze bez potíží zpracovávat i projekty umístěné na různých místech. Systém COMOS tak vytváří předpoklady pro efektivní workflow a umožňuje práci různých oborů v rámci všech odborných oddělení podniku na jediné datové platformě. Tím se zvyšuje produktivita, bezpečnost a celková provozně ekonomická efektivita. 8

9 Výhodou pro vás je konzistentní databáze - mezioborová činnost v rámci všech podnikových úrovní - komfortní obsluha a snadná manipulace s velkým množstvím dat - bezproblémová integrace do stávajícího prostředí IT - průběžný management dat a vždy aktuální dokumentace zařízení - decentralizovaný workflow - interoperabilita díky otevřené architektuře systému - kratší Time-to-Market Modulární struktura pro individuální řešení Systém COMOS je modulárně instalován na společnou databázi a připouští individuální sloučení jednotlivých specifických odborných aplikací. Flexibilní přizpůsobení všem systémům Otevřená architektura systému je optimálně orientovaná na požadavky zákazníků a na trendy mezinárodních trhů a umožňuje práci ve spolupráci jednotlivých oborů. Systém COMOS lze snadno a rychle přizpůsobit individuálním požadavkům a lze jej na základě technologie inteligentního rozhraní snadno integrovat do stávajícího systémového prostředí. Prostřednictvím obousměrné výměny dat s externími aplikacemi jsou jednotlivá řešení spojena do sítě a integrována do systému. Systém COMOS slučuje doposud oddělené oblasti dat aplikační techniky, mechaniky, elektrických systémů a řídicí techniky do jednotné datové struktury zařízení. To umožňuje standardizovanou práci s nižší náročností schvalování a vyšší kvalitou výsledků. Systém COMOS navíc dovoluje práci v mnoha jazycích tohoto světa a zjednodušuje tak mezinárodní a meziregionální komunikaci v mezinárodních podnicích. Je možné také kontinuální přizpůsobování změnám a stále komplexnějším cyklům životnosti produktů, protože softwarové řešení COMOS umožňuje značné odstupňování. Software COMOS lze snadno integrovat do systémového prostředí od jiných dodavatelů. 9

10 Softwarové řešení pro integrovaný management systému COMOS: Komplexní softwarové řešení pro celý cyklus životnosti zařízení. Systém COMOS je světově jediné komplexní softwarové řešení orientované na objekt, které odráží celý cyklus životnosti zařízení. Softwarová řešení s možností vzájemného propojování, která pokrývají všechny oblasti od Process Design, Basic a Detail Engineering až po Operations a Modernization, mohou být používána jak jako komplexní řešení, tak i jako řešení typu Stand-alone. Centrální platforma dat v systému COMOS dodává vždy konzistentní a transparentní data propojená s jednotlivými objekty. Napojení externích dat a systémů umožňuje otevřená architektura systému COMOS. Tím je zaručen transparentní a časově úsporný přenos dat beze ztrát mezi oblastí plánování a provozu a pozvedá tak management systému na zcela novou úroveň. 10

11 Jedinečná koncepce řešení From Integrated Engineering to Integrated Operations K dispozici je celá řada softwarových řešení systému COMOS s možností integrace, která jsou upravena podle potřeby pracovních kroků k realizaci úspěšného plánování a provozu. Prostřednictvím produktů na bázi COMOS vám nabízíme základ pro efektivní management dat na celé úrovni. Data všech aplikací a oblastí jsou centrálně uložena v databázi COMOS v návaznosti na objekt a jsou tak vždy konzistentní. Změny, které byly provedeny v některé aplikaci, jsou tak okamžitě k dispozici ve všech jiných aplikacích. V rámci systému COMOS tak nejsou nutná žádná rozhraní. Otevřená architektura systému navíc dovoluje napojení na externí systémy pomocí automatizovaných rozhraní. Díky tomu získává každý uživatel, který se podílí na projektu, optimální transparentnost a interoperabilitu ve fázi plánování a provozu. Aplikace k nastavení procesních dat a všeho, co se týká aplikačně technologického inženýringu jsou shrnuty v produktu COMOS Process. Již v raném stádiu plánování zařízení mohou být projektová data používána k vytvoření postupových diagramů a ty jsou potom upřesněny v diagramech potrubí a nástrojů. COMOS Process umožňuje plánování potrubí a tříd potrubí se zajištěnou kvalitou na bázi mezinárodního průmyslového standardu. Z uvedených dat lze snadno odvodit použití procesních dat na geometrické úrovni formou isometrie a zobrazení 3D. Produkt COMOS Automation zahrnuje elektrické plánování zařízení až k úplné automatizaci, tzn., že jsou specializovanými řešeními pokryty všechny procesy relevantní z hlediska elektrotechniky, měřicí techniky, řídicí a regulační techniky. Mimo jiné jsou graficky v diagramech zobrazeny logické vazby mezi objekty a automatizované procesy a na základě stávajících dat jsou vytvářena hydraulická a pneumatická schémata průběhu. Řešení efektivní strategie údržby zařízení nabízí náš produkt COMOS Operations. Všechna data z fáze plánování mohou být použita v provozní fázi. K dispozici jsou řešení pro údržbu za provozu i během vypnutí. Zpětná hlášení o prováděných opatřeních můžete bez problému hlásit pomocí zvláštních rozhraní v místě instalace nebo v dílně. Nabízíme softwarová řešení COMOS pro všechny cykly životnosti managementu zařízení. Propojení oblasti plánování a provozu From Integrated Engineering to Integrated Operations 11

12 Našim nejcennějším kapitálem je důvěra našich zákazníků K dalšímu vývoji našich produktů jsou velmi potřebné impulzy od zákazníků. Při vývoji našich produktů úzce spolupracujeme s našimi klienty. Poskytují nám důležité impulzy pro naši práci zadáváním úkolů a dotazů, svou chválou i kritikou. Tím nám umožňujete nabídnout vám nejlepší řešení vašich individuálních požadavků. Klienti na celém světě důvěřují našim řešením profesionálního managementu zařízení. Přečtěte si na následujících stránkách, jak zákazníci nejrůznějších oborů využívají systém COMOS ve prospěch svého podniku. 12

13 Energetická technologie a technologie elektráren Ropa a plyn Farmacie Chemie Procesní průmysl Energetická technologie a technologie elektráren Servisní koncepce systému COMOS nám nabízí kompetentní a efektivní podporu při přizpůsobování našeho modelu dat. Jsme tak průběžně schopni v krátké době vlastními silami realizovat jednotlivé návrhy řešení nebo i komplexní řešení, nebo jejich realizaci objednat. Ralf Bergemann, koordinátor CAE/CAD, Vattenfall Europe PowerConsult GmbH Chemie Filozofie společnosti Wacker pro plánovací nástroje je určena centrálním úložištěm dat při decentralizovaném využití našimi dodavateli. Od zavedení integrovaného technického řešení COMOS je tato koncepce optimálně podporována. Při vyšší aktuálnosti dokumentace a vyšší bezpečnosti dat bylo také možné dosáhnout úspor při výměně dat a na rozhraních. Kromě toho jsme identifikovali další potenciál úspor do budoucna. Klaus Kraml, Senior Manager, CAx-Systems & Applications, Engineering Services, Wacker Chemie AG, závod Burghausen Ropa a plyn COMOS se prosadil proti čtrnácti konkurentům. Jejich systémy nabídly nejvyšší funkčnost pro požadavky společnosti Gaz de France Norge. Terje Overvik, ředitel, Gaz de France Norge Systémy přispěly značnou měrou k tomu, že dosahujeme svých cílů v oblasti Integrated Operations. Kjell Ola Jørgensen, vedoucí podniku, Gaz de France Norge Používáme systém COMOS od roku 2006 a doposud jsme dosáhli řady výhod. Od té doby je naše plánování nejen rychlejší, ale také konzistentnější. Používáním systému COMOS dosahujeme v našich projektech vynikajících výsledků. Leonardo Luiz Freitas Santos, Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 13

14 Glosář Průchodnost dat Data jsou zadávána pouze jednou a jsou k dispozici všem zúčastněným, a to kdykoliv a na jakémkoliv místě. Díky konsekventním mechanismům dědičnosti a propojování má každý účastník na projektu kdykoliv a všude přístup k aktuálním a konzistentním datům. Integrace dat Integrace dat je sloučení informací z různých zdrojů k vytvoření společného datového modelu se standardizovanou strukturou. Ve vývoji softwaru zahrnuje integrace dat od propojení nejrůznějších aplikací až po centrální poskytnutí dat a služeb pomocí jednotného uživatelského rozhraní. Modelování dat Prostřednictvím modelování dat je zabráněno vzniku inkonzistencí a redundancí v rámci spravovaných dat, přístup k těmto datům je zrychlen. Funkci lze podpořit pomocí uložených regulačních systémů. Global Engineering Pod pojmem Global Engineering chápeme současnou práci různých pracovních skupin zúčastněných na vývoji projektu v různých zemích (i v různých časových pásmech). Z každé dislokace kdekoliv na světě je možné prohlížet data a je možné je upravovat na základě selektivních přístupových oprávnění. Objektové orientace v systému COMOS Pod pojmem objektové orientace chápeme komplexní popis existujícího konstrukčního prvku a jeho reálné grafické zobrazení. Grafické a alfanumerické vyjádření tvoří v rámci databáze jednotku tedy jeden objekt. Paralelizace Místo sekvenčního zpracování jednotlivých kroků vývoje paralelizuje Simultaneous Engineering jednotlivé pracovní postupy v rámci zpracování projektu. Současným zpracováním nezávislých procesů a překrývání vzájemně souvisejících pracovních kroků s trvalou výměnou informací je urychlen proces vývoje produktu. Time-to-Market Pojem Time-to-Market (čas potřebný k uvedení výrobku na trh) se vztahuje na průběh nebo dobu zavedení produktu. Pojem zahrnuje časový úsek od nápadu na provedení produktu přes fázi vývoje produktu až po jeho umístění na trh. Tento časový úsek je charakterizován vznikem nákladů bez dosažení obratu. Transparentnost Komplexní a funkčně orientované zobrazení zařízení nabízí průběžnou možnost komunikace na všech úrovních. Na jednotné datové platformě má každý zúčastněný k dispozici konzistentní data beze ztrát. Kompletní dokumentaci tak lze kdykoliv zpětně vysledovat. Interoperabilita Interoperabilita je schopnost plynulé spolupráce nezávislých systémů a technik dodržením společných standardů. Informace je možné poskytovat efektivně, aniž by byla nutná zvláštní domluva mezi systémy. Mohou se tak kdykoliv a kdekoliv na světě rychle provést bezpečná rozhodnutí. Workflow a systém řízení workflow Workflow, nebo také průběh práce, je sled aktivit v organizačních procesech, který má definovaný začátek, organizovaný sled a definovaný konec. Systém řízení workflow je software, který řídí jednotlivé kroky workflow podle plánu uloženého v počítači a dodává nebo vyžaduje data, potřebná k tomuto účelu. 14

15 Rozhovory pro nové cesty a nové cíle Pojďme společně něčím pohnout a vyjasnit si motto From Integrated Engineering to Integrated Operations během osobního rozhovoru. Kontaktujte nás, jsme vám kdykoliv ochotně k dispozici! Pokud si již dnes přejete další informace, navštivte naši internetovou stránku:www.siemens.at/comos Využijte svojí šance přiblížit se o kousek budoucnosti! Robert Macháček COMOS Business Development & Customer Relationship Manager Siemens Industry Software, s.r.o. Industry Sector Automation & Drive Technologies Division I IA&DT Na Maninách Praha 7, Česká republika Phone: Mobile:

16 , Siemens AG Informace v této brožuře obsahují pouze obecný popis nebo znaky, které v konkrétním případě využití ne vždy odpovídají popsané formě nebo které se mohou měnit následkem dalšího vývoje produktů. Požadované výkonové znaky jsou závazné pouze v případě, že byly výslovně dohodnuty při uzavření smlouvy. Uvedené značky jsou registrované značky příslušných vlastníků. Všechna označení výrobků mohou být značky nebo názvy výrobků společnosti Siemens AG nebo jiných dodavatelských firem, jejichž používání třetími osobami k jejich účelům může porušovat práva vlastníků.

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více