Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, tedy zpětná vazba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, tedy zpětná vazba"

Transkript

1 SLIDE 1 Přivítání, představení Program: Co je PR Cíle a nástroje PR PR vs. reklama Co a kdo je součástí PR Tisková zpráva - psaní, distribuce Na závěr úkol, který společně vyhodnotíme. SLIDE 2 Public relations označení pochází z angličtiny, volně přeloženo znamená vztahy s veřejností často uváděné pod zkratkou PR V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost. My se zaměříme zejména na vnější PR. Jedná se o techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, tedy zpětná vazba "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností." "PR v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti." "PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje a udržuje vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch, nebo neúspěch." "PR jsou funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala."

2 Bez ohledu na množství různých definic PR výběr z nich vidíte na slidu - lze vybrat některé jejich společné prvky: PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi v našem případě školkou a veřejností a jejími jednotlivými částmi. PR jsou součástí řízení řízení vztahů mezi školkou a její klíčovou veřejností a řízení reputace společnosti a jejího image. PR jsou proces vytvářející pozitivní postoje na základě znalostí nebo proces přeměňující negativní postoje a názory na pozitivní. PR podporují reklamní a marketingové aktivity. SLIDE 3 Marketing & PR Zatímco propagace je nedílnou součástí marketingu, PR jsou používány spíše k jeho podpoře - například k získání publicity v médiích, která podporuje reklamu při uvedení výrobku na trh, ale současně mají daleko širší aktivity. Marketing se v podstatě týká prodeje produktů a služeb, zatímco PR se týkají vytvoření správných podmínek, které tento prodej umožňují. Marketing a PR se tedy dobře doplňují a část PR může být dokonce součástí marketingu nicméně ani tuto část není možné zaměňovat za reklamu. Zatímco propagace je nedílnou a neoddiskutovatelnou součástí marketingu. PR jsou jednak součástí marketingu ale zároveň také managementu každé společnosti. Základní přehled rozdílů vidíte na slidu, PR a propagace využívají rozdílné nástroje. Získáte-li v rámci PR mediální prostor nebudete za něj sice platit, ale na druhou stranu také nebudete moci 100% ovlivnit, co novinář napíše. Reklama nevzbuzuje takovou důvěru jako novináři (bez ohledu na to, že na důvěryhodnost novinářů se také nemůžeme vždy spolehnout). Zatímco reklama se snaží hlavně o krátkodobý prodej určitého produktu nebo služby, PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami. Reklama i PR působí na širokou veřejnost, ale reklama pro svou komunikaci s veřejností využívá zásadně masových médií (televize, tisk, rozhlas, internet, venkovní reklama), zatímco PR komunikuje i jinými prostředky, o kterých se dnes také zmíníme. PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi školkou a veřejnosti. Měly by se snažit o sladění soukromých a veřejných zájmů, utváří reputaci společnosti a její image.

3 Reklama Mediální prostor je zaplacený. Co si vymyslíte, to publikujete. Nízká důvěryhodnost sdělení. Reklama se snaží upoutat pozornost, chválí, vybízí ke koupi, působí podprahově. Náklady na reklamu jsou až 70% rozpočtu na marketing. Public Relations Mediální prostor je získaný distribucí vzájemných informací. Musíte vymyslet to, co zajímá čtenáře a redaktora Vysoká důvěryhodnost (komunikujete prostřednictvím třetích stran). PR informují, vysvětlují, předkládají argumenty, snaží se ovlivnit intelekt. Náklady na PR jsou cca 30% marketingového rozpočtu firmy. SLIDE 4 Prostřednictvím PR můžeme dosáhnout několika cílů. Ve stručnosti je uvádí tento slide. Podívejme se společně na tyto cíle a rozveďme je vzhledem k činnosti vašich školek a zároveň cílů projektu Školka blízká přírodě: vzdělávat, KOHO, O ČEM? přesvědčit, KOHO, O ČEM? prodat, KOMU, CO? podpořit určité jednání, činnost, JAKÉ, U KOHO? stimulovat určitá přání, JAKÉ, U KOHO? vzbudit uvědomění a vyvolat zájem, O ČEM, U KOHO? získat schválení a podporu nezávislé třetí strany KDO JE TŘETÍ STRANA? SLIDE 5 Co, potažmo kdo je součástí Public Relations? vztahy s médii tiskové zprávy, tiskové konference, publicita. vztahy s vládními institucemi, státní správou, samosprávou vztahy s blízkým okolím, komunitou veřejné akce slavnosti, workshopy, přednášky, dny otevřených dveří Lobbing Corporate Social Responsibility (CSR) tzv. Aktivity sociální odpovědnosti Sponzoring Fundraising Krizová komunikace Firemní kultura a identita Online Reputation Management (ORM) a další např. interní komunikace vztahy s menšinami

4 vztahy s neziskovou sférou publikace pro zaměstnance, zákazníky, výroční zprávy, newslettery Na některé součásti ty které můžete efektivně využít - se podíváme z blízka. SLIDE 6 VZTAHY KOMUNIKACE S MÉDII do této skupiny patří: tiskové zprávy a informace tiskové konference publicita dalším nástrojem vztahů s médii je medialist. Podrobně se tiskovým zprávám bude věnovat v závěru našeho dopoledne. SLIDE 7 VZTAHY S MÍSTNÍ SAMOSPRÁVOU, VLÁDNÍMI INSTITUCEMI zahrnují vztahy s představiteli obce / části obce / kraje nebo také ministerstvy, konkrétně: starostou zastupitelstvem členy zastupitelstva, kteří jsou zodpovědní za oblasti, které náš zajímají tj. školství, životní prostředí nebo také kulturní vyžití (tedy v závislosti na naší činnosti) Jakým způsobem můžeme tyto vztahy udržovat? pozvánky na akce, dny otevřených dveří apod. zasílání další informací pozvání v běžném dni soukromé schůzky Jak? vysvětlit, proč mají podporu vaší školky vnímat jako jednu ze svých priorit (je dobré si o daném politikovi/úředníkovi zjistit informace jaké má názory apod.) prezentovat školku jako subjekt, který má pozitivní vliv na utváření a upevňování místní komunity (zapojování a tedy i spojování rodičů, veřejné akce aj.) - což je

5 klíčové pro vývoj obce a zkvalitňování života v ní databáze kontaktů (rodiče, úředníci, politici a kdokoliv jiný, s kým se při své činnosti setkáte) pozvánky lze rozesílat em nebo také smskou Proč je důležité tyto vztahy udržovat a co nám to může přinést? vyšší pravděpodobnost získání finanční podpory (podpoří něco co znají, budete mít v zastupitelstvu svého člověka) možnost jiné než finanční podpory (hmotná podpora při vytváření zázemí, kontakty) spojení s dalšími významnými osobnostmi (celebritami, + u médií, ale záleží na tom, jak se chcete prezentovat a zda má daná osobnost chuť pomoci, kvalitní PR může významně pomoci při fundraisingu) Tato část PR úzce souvisí s lobbingem - dnes je vnímán hodně negativně, ač k tomu není důvod, jedná se totiž o soustavné prosazování zájmů určité skupiny a to je přesně to, co je Vašim cílem. SLIDE 8 VZTAHY S MÍSTNÍ KOMUNITOU A VEŘEJNÉ AKCE Veřejné akce např. oslavy masopustu určené veřejnosti (nejen dětem ze školky a jejich rodičům), lampionové průvody a jiné akce, které pořádáte. V rámci veřejné akce můžete neotřelým způsobem seznámit místní komunitu s činností své školy a jejími pravidly a zásadami. Pořádání akcí má pozitivní vliv na utváření a upevňování místní komunity, které jsou klíčové pro rozvoj obce a zkvalitňování života v ní. Veřejné akce lze místní komunitě i místní samosprávě prezentovat jako příležitost pro rozvoj místního cestovního ruchu, prezentaci a posilování místního podnikání. Kromě propagace také pozvánky databáze kontaktů. SLIDE 9

6 KRIZOVÁ KOMUNIKACE Nejčastěji se využívá v situacích, kdy se v médiích objeví negativní informace o vaší činnosti či společnosti/školce. Stále častěji se však jedná i o opatření reagující na negativní informace na internetu, v různých fórech a na sociálních sítích. Příklad: Učí, co je kompost. Dostali miliony. tisková zpráva (fakta, citace) nebo otevřený dopis bezokladná reakce podpora partnerských organizací, osobností KRIZOVÁ KOMUNIKACE MF Dnes dne v článku s názvem Učí, co je kompost. Dostali miliony zmiňuje občanské sdružení Ekodomov a jeho tři různé projekty v souvislosti s evropskými dotacemi, které rozděluje Ministerstvo školství. Z článku mohou mít čtenáři mylný dojem, že se všechny tři projekty zabývají kompostováním a jsou hrazeny ze zmiňovaných dotací. Kompostováním se však zabývají pouze projekty Kompostování na školních zahradách, který je projektem Magistrátu hl. m. Prahy, a projekt Miss kompost, který patří mezi osvětové projekty dlouhodobě zaměřené na širokou veřejnost. Projekt podpořený Ministerstvem školství se nazývá Putování prostorem a časem a na rozdíl od výše zmíněných projektů se nezabývá kompostováním. Naplňuje průřezové téma enviromentální výchova, ale zároveň jej přesahuje. SLIDE 10 Další významnou součástí PR je FIREMNÍ KULTURA Jde zásobárnou norem, psaných i nepsaných pravidel, podle kterých určujeme, co je dobré a co je špatné. Je to soubor sdílených a vzájemně ze sebe vycházejících pravidel a norem, které jsou východiskem pro myšlení, uvažování a řešení problémů v organizaci. Firemní kultura je specifická pro každou firmu. Ovlivňuje firemní strategii a měla by také podporovat dosažení firemních cílů. Pojem firemní kultura tedy zahrnuje Jak firma a její pracovníci působí navenek. Jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci. Jaké panuje ve firmě klima. Co se považuje za klady a co za zápory. Jaké hodnoty sdílí většina pracovníků.

7 Nejhlubší úrovní firemní kultury jsou HODNOTY, ty by měly být sdíleny všemi pracovníky a v případě školek také rodiči, které jim svěřují své děti. Firemní kultura se odráží ve veškeré činnosti vč. prezentace navenek, vztahů mezi pracovníky, provozu školky, fundraisingu, pořádaných veřejných akcí. Napadají Vás konkrétní příklady z Vaší školky? - co děti jedí (bio a bez masa), jaké čistící prostředky se používají při úklidu, používání recyklovaného papíru, nepřijetí daru od firmy, které poškozuje životní prostředí vypouští chemikálie, kácí lesy aj.) - v běžném provozu i eventech. SLIDE 11 Firemní kultura je součástí firemní identity, její další částí je JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL významně ovlivňuje Vaši image. Co byste řekli, že do něj patří? název společnosti logo tiskoviny (hlavičkové papíry, vizitky) propagační tiskoviny webové stránky tzv. malá architektura (nástěnky, navigace, značení na akcích apod.) K čemu je JVS dobrý? pomáhá budovat profesionální image odlišuje Váš od ostatních a lidé si Vás lépe zapamatují na první pohled může reprezentovat Vaši filosofii pomáhá na první pohled identifikovat vaše materiály je vpodst. Vaším podpisem Může se zdát, že tohle všechno je záležitostí velkých firem a korporací. Tak tomu však není: Dnešní technologie umožňují použít jako logo libovolný rukou kreslený, následně naskenovaný obrázek... Existuje mnoho freewarových programů, které umožňují vytvořit zdarma webové stránky...

8 Vždy mohou pomoci rodiče (např. s vytvářením databází, s kontakty aj.) Novináře může vybírat kdokoliv, kdo čte místní tisk. SLIDE 12 Nyní se vrátíme k jedné ze základních částí PR vztahům s médii. Jak už víte, základním nástrojem komunikace s médii je TISKOVÁ ZPRÁVA. Psaní tiskových zpráv má svá pravidla Pokud vydáte špatně formulovanou tiskovou zprávu, tato tisková zpráva se ocitne v koši většiny novinářů. To se stává bohužel poměrně často, o to důležitější je dodržovat pravidla uvedená dále a zároveň vymyslet poutavý nebo zcela jasný předmět u, ve kterém zprávu odešlete). Pokud tato pravidla podceníte, je energie vložená do PR zcela zbytečná. Podíváme se proti na pravidla psaní tiskové zprávy a také tomu kdy a komu ji odeslat. SLIDE Stanovte si cíle tiskové zprávy Smysl cíl tiskové zprávy musí být v první řadě jasný především Vám. Najdete-li smysl, znáte i skupinu čtenářů. Znáte i periodika, která čtenáři Vašich tiskových zpráv čtou. 2. Sdělení musí být srozumitelné a jasně strukturované Jsou to jen a pouze novináři, kteří rozhodují, zda se tiskovou zprávou, zaslanou na jejich , budou vůbec zabývat. Proto musíte v prvé řadě zaujmout novináře. Máte zájem, aby Vaše zpráva byla přečtena, aby zaujala. Nejedná se o běžnou informaci, kterých je na každém webu přehršel. Sdělení musí být srozumitelné a jasně strukturované. Inspirujte se v novinách, zkuste se soustředit na to, jaké zprávy, v jakých médiích najdete a představte si, jak asi mohla vypadat tisková zpráva, na základě které novinář zprávu připravil. Pokud jim zašlete tiskovou zprávu, nad jejichž úpravou musí novinář strávit delší čas, můžete se spolehnout, že tisková zpráva publikována nebude i přes zajímavý obsah.

9 Snažte se vždy o správnou stylizaci, věcnou úpravu a gramatickou správnost. Finální editace může rozhodnout o osudu tiskové zprávy. 3. Zaujmout novináře znamená vyniknout mezi ostatními Téma musí být na první pohled zajímavé nebudou nad tím příliš přemýšlet. Prvním patrným místem každé zprávy je titulek pro novináře i pro čtenáře. Pokud novináře nezaujmou první tři věty v tiskové zprávě, můžete si být téměř jisti, že zbytek textu ani nedočte. Novináři mají rádi svou práci jednoduchou, pošlete jim i obrazový materiál, usnadněte jim práci. 4. Máte-li téma, znáte i skupinu čtenářů cílové skupiny místní určení 5. Stanovte vhodná média a novináře typy médií + agentury výběr novinářů databáze novinářů (tiskové agentury, regionální mutace deníků, místní noviny a časopisy, obecní noviny, internetová média, rádia, regionální redakce TV) nerozesílejte y na stovky adres, dostanete se na černé listiny a zapamatují si Vás jako spamera 6. Načasování vydání tiskové zprávy máte naplánovanou akci, jak dlouho před ní odešlete tiskovou zprávu? uzávěrka vhodný den, hodina, časový prostor na follow up těsně před akcí avízo zajištění účasti nenechte se odradit laxností novinářů telefonický kontakt, jiný novinář ze stejného média Tiskovou zprávu můžete využít i bezprostředně po akci. Stačí ji přespat a doplnit o detaily z akce a fotografie (pro vhodná média). SLIDE 14 Tisková zpráva je přesně definovaný slohový útvar, má dané schéma a jasná pravidla. Popisuje jev či událost. Žádoucím objektivní a nezkreslený pohled, na škodu jsou naopak emotivní nádech a dojem, že pisatel není nestranný. Tiskové zprávy pište vážným, nikoli však upjatým tónem.

10 Tiskové zprávy je důležité psát ve 3. osobě např. Školka připravuje... V úvodu uvádějte nejdůležitější sdělení, méně důležitá fakta ponechte na konci zprávy. Závěr využijte pro doplňující informace. Buďte aktuální slovem dnes přivedete pozitivní pozornost na Vaši společnost spíše než frází minulý týden. Tisková zpráva by měla být krátká a jasná (max. 1 strana, řádkování 1,5). Zaměřte se pouze na jedno sdělení, toho se držte a nesnažte se ho příliš komplikovat Doplňte zprávu o obrazový materiál (i některá rádia mají servery). Pěkná formální úprava textu usnadňuje čtení, používejte možnosti, které Vám poskytuje Váš textový editor zarovnání texty, odstavce, zarovnání, tučné zvýraznění, kurzívu apod. Zjednodušujte vyvarujete se technomluvě, která je naopak žádoucí např. při psaní grantů. Mějte vždy na paměti, že konečným čtenářem není novinář, ale čtenář. Tedy osoba často s intelektuální úrovní diváka telenovel. Zjednodušujte v mediální komunikaci Vás nikdy nikdo nenechá vysvětlit odborné nuance a složitost dané problematiky. Při zjednodušení se jistě dopustíte nepřesností, ale nepřesností řízených Vámi. STRUKTURA TISKOVÉ ZPRÁVY Záhlaví stránky V záhlaví stránky se označuje, že jde o tiskovou zprávu. Dáváte tak najevo, že je text Vaší zprávy použitelný k volnému šíření a novináři s ním mohou pracovat. Datum + místo vydání Titulek Titulek tiskové zprávy by měl být krátký, výstižný a především poutavý. Musí zaujmout novináře, aby ji vybral do svých novin nebo do jiných médií. Dostatečně popisný, aby reprezentoval obsah zprávy, ale současně krátký a úderný, aby rychle zaujal. Pro titulek použijte maximálně sedm slov. Perex Je to naprosto samostatný textový útvar, často odlišen od ostatního textu tučným písmem nebo kurzívou. Perex je první část textu předložená čtenáři a nachází se často na úvodní stránce tiskovin jako krátký náhled článku na webu před rozklikem celé zprávy nebo jako výraznější text před zbytkem zprávy. Jedná se o výtah zprávy v podobě anotace textového obsahu zprávy.

11 Perex obsahuje základní informace ze zprávy. Perex slouží ke shrnutí toho nejdůležitější, co obsahuje celá tisková zpráva. Pokud obsah perexu nezaujme novináře a čtenáře, nebudou pokračovat ve čtení a nedají Vám prostor sdělit jim podrobnosti. První odstavec Pokud nepoužijete perex, je po titulku nejdůležitějším prvkem zprávy první odstavec. Je to právě ten, kterým novinář i čtenář porovnávají své dojmy získané titulkem. Právě proto je první odstavec místem, kde uvádíme nejdůležitější obsah celé zprávy. První odstavec je místem pro sdělení typu kdo, co, kdy a kde. Na odpovědi typu jak, proč, s kým a kolik je prostor v dalších odstavcích. Další odstavce V dalších odstavcích máte prostor získané čtenáře zaujmout podrobnějšími informacemi, které první část zprávy rozvíjejí. Není na škodu do textu vložit citace představitelů firmy k dané problematice. U citací v zásadě platí, že by měly obsahovat komentáře a názory na daný příběh, zatímco zbylý text popisuje fakta. Zde je namístě připomenout, že tisková zpráva má za úkol posílit vztah s veřejností, nikoli podsouvat čtenářům obtížně vstřebatelné teze. Stavte text přehledně, rozdělte text zprávy pomocí dalších nadpisů na menší celky. Závěr Závěrem uveďte doplňující informace např. obecné informace o Vaší školce, o Asociaci lesních mateřských škol, projektu školka blízká přírodě apod. Nebojte se závěr zprávy doplnit o související informace o Vaší školce. Novinář tyto informace nemusí zveřejnit, mnohdy se mu však dostává přebytek místa. Zaujmete-li novináře, je pravděpodobné, že využije i související informace. Na závěr se vždy uvádí kontaktní osoba a její pracovní kontakt, na kterém může novinář získat další podrobnosti a informace. Pod čarou Další prostor, který můžete využít např. informace o sponzorech, vysvětlení méně známých pojmů, odkazy na různé weby apod. JAK TISKOVOU ZPRÁVU ROZESLAT O tom, jak sestavit medialist už jsme hovořili. Použijte důvěryhodnou odesílací adresu (ideálně školkovou nikoliv soukromou)

12 V kolonce předmět uveďte, že se jedná o tiskovou zprávu (TZ) a uveďte výstižný nadpis (+ termín) Do těla u napište základní informace, případně sem zkopírujte perex a následující odstavec, novinář se může dozvědět to nejdůležitější, aniž by musel otevřít přílohu Příloha ideálně ve formátu.doc (někteří novináři neumí pracovat s pdf), zkontrolujte velikost Na jaké téma byste psali tiskovou zprávu. Co byste udělali, kdybyste novináře chtěli seznámit s fungováním Vaší školky? V rámci projektu by se měli školky navštěvovat, jak byste tuto událost komunikovali s novináři? Co Vám kvalitní PR může přinést?

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.)

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Mgr. Radka Hlaváčová VY_32_INOVACE_Inf.Hl.20-1 - Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání:

Více

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu 1 Zevrubný pohled na webovou stránku Webová prezentace TakePlace na adrese www.takeplace.eu je velmi kvalitně provedena. Nebude potřeba provést žádné

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii Několik rad pro psaní článku na Wikipedii 1. Výstavba článku = jak napsat článek ve Wordu ještě předtím, než začnete přemýšlet o jeho nahrávání na Wikipedii. 2. Nahrávání na Wikipedii 3. Prameny informací

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 13 Základy marketingu a PR Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Media relations základní vymezení. Přednáška 01

Media relations základní vymezení. Přednáška 01 Media relations základní vymezení Přednáška 01 1. Martin Švehla 1. Mediální komunikace Obsah 1. Význam komunikace v současné době 2. Veřejné mínění 2. Média versus sociální sítě 1. Postavení, vztahy a

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností I Clarke L. CClywood Public relations fízená komunikace podniku svefeiností Computer Press Brno 2003 . Piedmluva Podékování ÚVOD Public relations ve 21. století Strategicky duleiité fáze integrované komunikace

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více