Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 Období vytvoření: 03/2013 Ročník: třetí Tematická oblast: Propagace Předmět: Marketing Popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: výklad fixace učiva samostatná práce

3 9. Propagace str. 55 II. díl učebnice

4 Cíle kapitoly 9. Propagace Charakteristika propagace Marketingová komunikace Podpora prodeje Osobní prodej Public relations Přímý marketing Reklama Exteriérová média

5 9.1 Charakteristika propagace str. 55

6 4 P marketingového mixu Marketing mix Výrobek Product Propagace Promotion Price Cena Distribuce Place Propagace je nákladovou položkou.

7 Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje výrobku nebo služeb.

8 Propagace zahrnuje aktivity určené ke komunikaci se zákazníky.

9 Propagace informuje, přesvědčuje, připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu.

10 Význam propagace Spotřebitelé o produktu: slyšeli, byli přesvědčeni o jeho výhodách, vznikla u nich potřeba koupě.

11 Propagační mix: 1. Reklama 2.Podpora prodeje 3.Public relations - vztah s veřejností 4.Přímý marketing 5.Osobní prodej

12 1. Reklama je placená neosobní jednostranná forma komunikace s cílem informovat spotřebitele a ovlivnit jeho nákupní chování.

13 2. Podpora prodeje je forma propagace, která prostřednictvím různých aktivit podporuje prodej výrobků a služeb.

14 3. Public relations vztah s veřejností je neosobní forma komunikace s veřejností zaměřená na publikování pozitivních informací s cílem vyvolat dobré veřejné mínění o firmě image firmy.

15 4. Přímý marketing adresná komunikace se zákazníkem a prodávajícím.

16 5. Osobní prodej je nejnáročnější formou propagace s cílem dosáhnout žádoucího prodeje prostřednictvím osobního kontaktu.

17 Propagační strategie B2B business to business zaměřená na prostředníka VO a MO B2C business to consumer zaměřená na spotřebitele

18 9.2 Marketingová komunikace str. 56

19 Marketingová komunikace přenos sdělení mezi zdrojem a příjemcem. Komunikační model AIDA spotřebitel prochází 4 fázemi před nákupem: 1. Awareness: upoutání pozornosti 2. Interest: vzbuzení zájmu 3. Desire: vyvolání přání 4. Action: dosažení akce

20 Komunikační model znázorňuje fáze jakými prochází sdělení určené příjemci od zdroje. cílem je předání sdělení tak, aby je příjemce pochopil.

21 Fáze komunikačního modelu 1. Zdroj je jednotlivec nebo organizace, u marketingové komunikace firma, 2. Sdělení je určitá informace určená příjemci, reklama v televizi, propagační leták, 3. Zakódování převod sdělení do srozumitelné řeči příjemce, logo, symbol, obrázek,

22 Fáze komunikačního modelu 4. Přenos přesun sdělení od zdroje k příjemci prostřednictvím komunikačních prostředků, televize, tisk, rozhlas, internet, 5. Dekódování převod zakódované informace do formy srozumitelné příjemci sdělení, 6. Příjemce ten, kdo sdělení přijímá.

23 Fáze komunikačního modelu Zpětná vazba je reakcí příjemce na sdělení: souhlas s osobním kontaktem, odeslání soutěžního kupónu příjemcem. Informační šumy narušují komunikační proces, mohou být: vnější hluk z ulice, vnitřní roztržitost, nepozornost příjemce.

24 Fáze komunikačního modelu informační šumy zdroj sdělení zakódování přenos dekódování příjemce zpětná vazba

25 9.3 Podpora prodeje str. 57

26 Podpora prodeje nepřímá forma komunikace, která podporuje prodej pomocí různých podnětů, zaměřuje se pouze na distribuční síť (VO a MO) a konečného zákazníka, motivuje ke koupi.

27 Podpora prodeje zahrnuje krátké stimuly, které mají povzbudit nákup či prodej výrobku. (Kotler, 2007)

28 Nástroje podpory prodeje reklamní dárky, vzorky, ochutnávky, kupóny slevy na dárek, výhra, cenové stimuly zvýhodněná balení, akční ceny, množstevní slevy, vystavování zboží, soutěže a loterie, prémie věrnostní programy, vkládání dárků k výrobkům

29 9.4 Osobní prodej str. 55

30 Osobní prodej efektivní nástroj komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, existuje zde zpětná reakce zákazníka, umožňuje pružné reakce.

31 Osobní prodej je osobní prezentace prováděná prodejci společnosti za účelem prodeje a budování vztahů se zákazníky. (Kotler, 2007)

32 Osobní prodej prostřednictvím: obchodních zástupců dealer, obchodních cestujících zaměstnanec firmy. Prodejce svým nadšením a důvěrou musí získat zákazníka pro koupi.

33 Prodejce ovlivňuje nákupní rozhodování, zprostředkovává informace o: výrobku a podmínkách prodeje, poskytuje servis spojený s prodejem výrobku nebo služby.

34 Vlastnosti prodejce odborné znalosti o výrobku, všeobecný přehled o světě, plné nasazení, sebevědomí, dobrá komunikace, smysl pro humor a nadšení.

35 9.5 Public relations str. 60

36 Public relations vztah s veřejností sdělení informací o výrobku prostřednictvím médií, bezplatná forma propagace s cílem: zvýšit pozitivní obraz o firmě image firmy, dobrého jména firmy goodwill, podnikové identity corporate identity.

37 Public relations - PR zahrnuje budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami získáváním příznivé publicity, budováním dobrého image firmy a odvrácením či vyvrácením fám, informací a událostí, které staví společnost do nepříznivého světla. (Kotler, 2007)

38 Prostředky a metody PR press relation, firemní akce, sponzorování, lobbování, firemní identita, firemní kultura, sociální odpovědnost.

39 Press relation vztahy s médii formou tiskových konferencí, interview, Firemní akce seznamování veřejnosti s určitými aktivitami firmy slavnostní večírek k výročí založení firmy, Sponzorování finanční podpora různých aktivit z oblastí jako je např. kultura, sport, charita, Lobbování zastupování zájmů firmy při jednání s veřejnými činiteli např. politiky, Firemní identita stanovení a zachování jednotné vizuální podoby firmy např. firemní barvy, loga, webových stránek, Firemní kultura chování zaměstnanců k zákazníkovi a obchodním partnerům, Sociální odpovědnost dobré vztahy ve společenství zaměstnanců, sociální odpovědnost k zaměstnancům firmy i okolí firmy.

40 Úkol Zjistěte, kdo byl zakladatelem moderní metody: Public Relations.

41 9.6 Přímý marketing str. 61

42 Přímý marketing adresná komunikace se zákazníkem prostřednictvím: pošty, telemarketingu, TV shopu, tisku, rozhlasu.

43 Přímý direct marketing přímá komunikace s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu. (Kotler, 2007)

44 Přímý marketing Prodej poštou historicky nejstarší, na základě zaslané nabídky umožňující nákupní rozhodování potenciálního zákazníka. Telemarketing nabídka výrobků prostřednictvím telefonní sítě, výhodou je oboustranná komunikace. TV shop reklama výrobků určených pro nediferenciální trh, praktické předvedení výrobku CD, čistící prostředky...

45 Zdroje: MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN VYSEKALOVÁ, J., J. VYDROVÁ, P. STRNAD a M. POSTLER. Marketing: pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 247 s. ISBN SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 340 s. ISBN fotografie a obrázky: kolekce sady Office MicrosoftPowerPoint Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Dagmar Novotná

Propagace. Po této přednášce budete schopni:

Propagace. Po této přednášce budete schopni: Propagace Po této přednášce budete schopni: Pochopit význam propagace pro úspěch vedení firmy Popsat model marketingové komunikace Znát jednotlivé složky propagačního mixu a umět je aplikovat na praktických

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a

Více

Charakteristika a členění výrobků

Charakteristika a členění výrobků VY_32_INOVACE_MAR_93 Charakteristika a členění výrobků Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX 2009 MARKETINGOVÝ MIX profesor Neil H. Borden - autor pojmu marketingový mix E. Jerome Mc Carthy autor "4P" (podle začátečních písmen anglických názvů): Product

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. středa, 28. září 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. středa, 28. září 11 1 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA Osnova přednášek Úvod Pojem elektronický obchod Rozdělení elektronického obchodu B2C Marketingový

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Lenka Doleželová, Rekreologie

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Marketingová komunikace Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více