Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů"

Transkript

1 Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů Závěrečná zpráva Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oxygen Solutions, s.r.o.

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Řešitelský tým... 5 Cíle plánovaného projektu CISKOM... 6 Cíle zkušebního provozu CISKOM... 6 Co zkušební provoz nezahrnoval (bude součástí plánovaného projektu CISKOM)... 6 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM... 7 Počet rolí spadajících do vzdělávacího programu... 7 Přehled kurzů členěných předmětově... 8 Návrh implementace a ověření technologie LMS ve zkušebním provozu Východiska pro výběr technologie LMS Ověřovací technologie LMS Návrh a tvorba prototypů vzdělávacích objektů ve zkušebním provozu Návrh a ověření procesů pro tvorbu obsahu Tvorba jednotné grafické úpravy Šablony pro autory distančních textů Implementace DMS jako podpůrného IS Interpretační dokument pro programátora e-learningových modulů/kurzů (pracovní verze) Realizace modulárního konceptu pro strukturalizaci objektů obsahu Analýza použitelnosti LMS jako výukového konceptu Realizace zpětnovazebních dotazníků Ověření komunikačních nástrojů pro podporu synchronní a asynchronní výuky Naplnění cílů zkušebního provozu Harmonogram realizace zkušebního provozu Fáze 1 školení účastníků zkušebního provozu Fáze 2 zkušební provoz Fáze 3 sběr zpětnovazebních dotazníků a připomínek k šablonám k tvorbě distančních textů 18 Fáze 4 vyhodnocení zkušebního provozu Popis implementace LMS ze zkušebního provozu Jednotné grafické zpracování LMS Vzdělávací obsah Ukázky vytvořených on-line testů Výsledky hodnocení LMS Výsledky hodnocení kurzů Kurz A Kurz B Kurz C

3 Kurz C Kurz D Výsledky hodnocení modulů Co je e-learning Hodnocení OÚ matematika Metodika práce lektora Průvodce přihlašování žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce Tvorba distančních e-learningových textů Tvorba videí Závěr Přílohy

4 Úvod Reforma maturitní zkoušky je komplexní a rozsáhlý proces, který vyžaduje uplatnění všech inovativních přístupů k zajištění efektivnosti, hospodárnosti a udržitelnosti implementovaných řešení. Jedním z inovativních přístupů je projekt CISKOM, jemuž předcházelo zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů. Nezbytnost řešení dalšího vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků vyplývá na jedné straně ze zákonných ustanovení, týkajících se maturitní zkoušky, jednak z nutnosti cestou profesionalizace orgánů společné části maturitní zkoušky omezit rizikové působení lidského faktoru na spolehlivost logisticko-bezpečnostního systému maturitní zkoušky. Kvalitní příprava pedagogických pracovníků zajistí vysoký stupeň objektivizace průběhu a vyhodnocení dílčích zkoušek, konaných formou písemné práce a formou ústní, a to cestou distančního e-learningového vzdělávání. Světové zkušenosti ukazují, že e-learning je vysoce efektivní všude tam, kde: je cílem proškolit velké množství lidí v jednom kurzu; účastníci kurzů jsou rozprostraněni na velkém území; proškolení je potřeba realizovat s vysokou mírou standardizace, tzn. všichni účastníci musí obdržet stejný výklad i zdroje (dokumenty, diskusní témata, průběžné testy...); účastníci kurzů nemohou nebo mohou obtížně opustit pracovní proces. V době, kdy dostupnost rychlého připojení k internetu není pro většinu zaměstnanců ve školství problémem, je na čase uvést v život skutečnou podporu distančních forem výuky využitím e-learningu. Distanční e-learningové vzdělávání je chápáno jako forma řízeného samostudia, během kterého jsou účastník kurzu a vyučující od sebe fyzicky vzdáleni. Mezi jeho výhody nepochybně patří skutečnost, že účastník kurzu může pracovat svým vlastním tempem kdykoliv a kdekoliv, kde má přístup k internetu, a volit si témata v pořadí, která jsou mu blízká. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, kdy se eliminují náklady za pronájem učeben, tisk a distribuci studijních materiálů, cena za lektora, dopravu a další. Plánovaný projekt CISKOM bude založen na kombinaci velkého podílu neprezenčních forem vzdělávání formou e-learningu a nezbytně nutného podílu prezenčních (kontaktních) vzdělávacích aktivit a je cílen na vývoj a implementaci vzdělávacího portálu s kapacitou, který vyhoví provozním nárokům resortu školství. 4

5 Řešitelský tým CERMAT Martina Bezuchová vedoucí projektu CISKOM (Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů) Lída Zajíčková koordinátora, autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Eva Říhová koordinátora, autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Eva Řídká autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Monika Vítková autorka vzdělávacího obsahu Oxygen Solutions, s.r.o Petr Svoboda vedoucí projektu Pavlína Zábranská projektový manažer Milan Petr LMS specialista Jaromír Procházka grafik Marek Velas autor vzdělávacího obsahu 5

6 Cíle plánovaného projektu CISKOM Hlavními cíli plánovaného projektu CISKOM jsou: zajištění školení, seminářů, ověřování a certifikace tzv. orgánů společné části maturitní zkoušky a dalších pedagogických a organizačních pracovníků; informační podpora a semináře vedoucích pracovníků středních škol (ředitelé), pracovníků ČŠI a dalších cílových skupin odborné veřejnosti (např. učitelé maturitních předmětů, žáci, rodiče, OŠ KÚ, výchovní poradci...), přímo dotčených reformou maturitní zkoušky; vyškolení, ověření způsobilosti k výkonu funkce a certifikování cca rolí 1 z řad pedagogických a organizačních pracovníků; evidence vyškolených pedagogických a organizačních pracovníků, správa registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školního maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele; Cíle zkušebního provozu CISKOM vytvořit ukázkové distanční e-learningové objekty obsahu (kvalita, forma prezentace) sestavit testové otázky k vytvořeným modulům (kvalita) seznámit garanty a autory obsahu s tvorbou distančních e-learningových textů a dalších objektů obsahu ověřit LMS a zjistit, zda je toto studijní prostředí uživatelsky příjemné získat zpětnou vazbu k vytvořeným modulům a testům Co zkušební provoz nezahrnoval (bude součástí plánovaného projektu CISKOM) vzdělávací portál, jehož součástí je LMS proces registrace účastníků k on-line studiu zpětná vazba k vytvořeným modulům a kurzům v LMS úplný provoz LMS proces certifikace (Osvědčení o absolvování kurzu, Certifikát za prezenční zkoušku formou on-line testu) 1 Uvedené role pokrývají potřebu realizace maturitní zkoušky. Uživatel vzdělávacího portálu CISKOM (fyzická osoba) může být v rámci MZ pověřen více rolemi (například učitel maturitního předmětu může být hodnotitelem i zadavatelem). V takovém případě tento uživatel projde více specifickými kurzy. Z toho plyne, že se dá předpokládat, že skutečný počet osob participujících na vzdělávacím procesu CISKOM jako účastníci kurzů bude nižší. 6

7 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM Počet rolí spadajících do vzdělávacího programu Poř. číslo Název kurzu (=ROLE, CÍLOVÁ SKUPINA) Č. podoblasti (podskupiny) Specializace (podkurz) Počet účastníků kurzů (rolí) odhad 1a Autor TÚ didaktického testu Autoři testových úloh (TÚ) 1b Autor TÚ písemné práce 60 1c Autor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce 200 2a Revizor TÚ didaktického testu Revizoři testových úloh 2b Revizor TÚ písemné práce 70 2c Revizor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce 70 3a Hodnotitelé otevřených úloh didaktické testy 200 3b Hodnotitelé písemných prací (Učitelé maturitních předmětů jazyky) Hodnotitelé 3c Hodnotitelé ústních zkoušek (Učitelé maturitních předmětů jazyky) d Hodnotitelé certifikované MZ_písemná práce 500 3e Hodnotitelé/zkoušející certifikované MZ_ústní zkouška SVP experti Lektoři (tutoři) spolupracující subjekty, CERMAT 5a Lektor didaktický test 35 5b Lektor písemná práce 140 5c Lektor ústní zkouška 140 5d Lektor organizace (obecný) 60 6a Školní maturitní komisař b Zadavatel zkoušek společné části Organizační pracovníci Předseda mat. komise (ŠMK, ZAD, PŘEMEK, ČŠI...) 6c ústní zkouška d Certifikovaný učitel pilotážní školy 100 6e Česká školní inspekce 50 7a Ředitel střední školy s maturitním ročníkem (rozšířeno o zástupce ředitele od ) Ředitel střední školy 7b Ředitel pilotážní školy 75 7c Ředitel pilotážní školy pro akreditaci v cizích jazycích 500 8a SEN 30 Pracovníci CERMATu 8b SLOB 15 8c KRTEK 11 8d Další (např. sekce OVV) 4 9a Executives 5 Standardizační komise (cizí jazyk B1,B2) 9b Experts 15 9c Supervisors 5 9d Exam assessors 75 10a Česká školní inspekce 10b Učitelé maturitních předmětů 10c Odbor školství krajského úřadu Ostatní 10d Krajské vzdělávací zařízení (KVZ) (informační část vzdělávacího portálu, 10e Výchovní poradci NE e-learning) 10f PPP (+IPPP) 10g Žáci a rodiče 10h Veřejnost + MŠMT Celkem účastníků ve všech kurzech Celkem kurzů členěno předmětově (cca) 149 Celkem modulů členěno předmětově (cca) 184 Kurzy se dále člení předmětově: celkem je 7 typů jazykových kurzů (cizí jazyky 5x, čeština 1x, čeština jako jazyk cizí 1x-řadí se mezi cizí jazyky) celkem je 9 typů kurzů z ostatních předmětů (MA, OSZ, INF, F, CH, BI, ZE, DE, DU) DOHROMADY 16 typů kurzů dle předmětů Uvedené role pokrývají potřebu realizace maturitní zkoušky. Uživatel vzdělávacího portálu CISKOM (fyzická osoba) může být v rámci MZ pověřen více rolemi (například učitel maturitního předmětu může být hodnotitelem i zadavatelem). V takovém případě tento uživatel projde více specifickými kurzy. Z toho plyne, že se dá předpokládat, že skutečný počet osob participujících na vzdělávacím procesu CISKOM jako účastníci kurzů bude nižší. 7

8 Přehled kurzů členěných předmětově Poř. číslo 1 2 Název kurzu (=ROLE, CÍLOVÁ SKUPINA) Autoři testových úloh (TÚ) Revizoři testových úloh Č. podoblasti (podskupiny) 1a 1b 1c 2a 2b 2c Autor TÚ didaktického testu - 16 Autor TÚ písemné práce - 7 Specializace (podkurz) Předměty Poř. číslo kurzu Autor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce - 7 Revizor TÚ didaktického testu - 16 Revizor TÚ písemné práce - 7 Revizor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce - 7 ČJ 1 ČJ-L2 2 AJ 3 NJ 4 FJ 5 ŠJ 6 RJ 7 MA 8 OSZ 9 INF 10 FY 11 CH 12 BI 13 ZE 14 DE 15 DU 16 ČJ 17 ČJ-L2 18 AJ 19 NJ 20 FJ 21 ŠJ 22 RJ 23 ČJ 24 ČJ-L2 25 AJ 26 NJ 27 FJ 28 ŠJ 29 RJ 30 ČJ 31 ČJ-L2 32 AJ 33 NJ 34 FJ 35 ŠJ 36 RJ 37 MA 38 OSZ 39 INF 40 FY 41 CH 42 BI 43 ZE 44 DE 45 DU 46 ČJ 47 ČJ-L2 48 AJ 49 NJ 50 FJ 51 ŠJ 52 RJ 53 ČJ 54 ČJ-L2 55 AJ 56 NJ 57 FJ 58 ŠJ 59 RJ 60 8

9 Hodnotitelé otevřených úloh didaktické testy - 16 ČJ 61 ČJ-L2 62 AJ 63 NJ 64 FJ 65 ŠJ 66 3a RJ 67 MA 68 OSZ 69 INF 70 FY 71 CH 72 BI 73 ZE 74 DE 75 DU 76 Hodnotitelé písemných prací - 7 (Učitelé maturitních předmětů jazyky) ČJ 77 ČJ-L2 78 3b AJ 79 NJ 80 FJ 81 ŠJ 82 3 Hodnotitelé RJ 83 Hodnotitelé ústních zkoušek - 7 (Učitelé maturitních předmětů jazyky) ČJ 84 ČJ-L2 85 3c AJ 86 NJ 87 FJ 88 ŠJ 89 RJ 90 Hodnotitelé certifikované MZ_písemná práce - 6 ČJ-L2 91 AJ 92 3d NJ 93 FJ 94 ŠJ 95 RJ 96 Hodnotitelé/zkoušející certifikované MZ_ústní zkouška - 6 ČJ-L2 97 3e AJ 98 NJ 99 FJ 100 ŠJ 101 RJ SVP experti Lektoři (tutoři) z KVZ, CERMATu Lektor didaktický test - 16 ČJ 104 ČJ-L2 105 AJ 106 NJ 107 FJ 108 ŠJ 109 5a RJ 110 MA 111 OSZ 112 INF 113 FY 114 CH 115 BI 116 ZE 117 DE 118 DU 119 Lektor písemná práce - 7 ČJ 120 ČJ-L b AJ 122 NJ 123 FJ 124 ŠJ 125 RJ 126 Lektor ústní zkouška - 7 ČJ 127 ČJ-L c AJ 129 NJ 130 FJ 131 ŠJ 132 RJ 133 5d Lektor organizace (obecný) 134 9

10 Organizační pracovníci (ŠMK, ZAD, PŘEMEK, ČŠI...) Ředitel střední školy Pracovníci CERMATu Standardizační komise (cizí jazyk B1,B2) Ostatní (informační portál, NE e-learning) 6a Školní maturitní komisař 135 6b Zadavatel zkoušek společné části 136 6c Předseda mat. komise ústní zkouška 137 6d Certifikovaný učitel pilotážní školy 138 6e Česká školní inspekce 139 7a Ředitel střední školy s maturitním ročníkem 140 7b Ředitel pilotážní školy 141 7c Ředitel pilotážní školy pro akreditaci v cizích jazycích 142 8a SEN 143 8b SLOB 144 8c KRTEK 145 8d Další (např. sekce OVV) 146 9a Executives 147 9b Experts 148 9c Supervisors 149 Exam assessors ČJ-L2 150 AJ 151 9d NJ 152 FJ 153 ŠJ 154 RJ a Česká školní inspekce 10b Učitelé maturitních předmětů 10c Odbor školství krajského úřadu 10d Krajské vzdělávací zařízení (KVZ) 10e Výchovní poradci 10f PPP (+IPPP) 10g Žáci a rodiče 10h Veřejnost + MŠMT Celkem kurzů

11 Návrh implementace a ověření technologie LMS ve zkušebním provozu Východiska pro výběr technologie LMS Štolba, Milan: Prováděcí studie modelu CISKOM s využitím e-learningu, Praha, 2008 Vzhledem k velikosti projektu CISKOM, který dle kapitoly 11

12 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM dosahuje cca hodin učiva, které je nutné prostudovat v období od 2/2009 do 2/2010 a zároveň je jedním ze základních východisek dostupnost celého systému. Funkcionalita potřebná pro realizaci zkušebního provozu byla až na výjimky, které jsou specifikované v kapitole 12

13 Popis implementace LMS běžně dostupná v použitém produktu Oracle ilearning 4.3. Z pohledu systémového inženýrství leží tedy majorita kritérií v poli nefunkčních požadavků (a z pohledu produktu tedy ve funkcích zajištujících naplnění těchto nefunkčních požadavků). Jmenovitě se jedná o: 1. Dostupnost Systém musí umožnit horizontální škálování takové, aby byl zajištěn bezproblémový přístup řádově konkurenčních uživatelů (souběžně pracujících uživatelů). 2. Bezpečnost Vzhledem k citlivosti údajů obsažených v jednotlivých modulech, je žádoucí maximální bezpečnost před přístupem neoprávněných osob. Také se zvedá požadavek na úroveň zabezpečení přístupu k obsahu dle úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů systému. 3. Přístupnost Cílové řešení musí reflektovat požadavky na přístupnost, zejména z pohledu používaných technologií na straně klienta (Flash, Javascript, Shockwave) a z pohledu technologické zdatnosti účastníků. 4. Auditovatelnost Přesná vyhodnotitelnost zásahů (ať už administrativních nebo uživatelských) je nutným kritériem pro zajištění pozice CERMATu v řešení konfrontačních událostí jako je nespokojenost s evidovaným studijním výsledkem. 5. Rozšiřitelnost V rámci zkušebního provozu jasně vyvstaly podmínky definující potřebu portálové technologie, která bude nadřazená studijnímu prostředí. LMS tedy musí poskytovat takové funkce, které umožní integraci obsahu, studijního plánu a výsledků do vzdělávacího portálu. 6. Robustnost Je žádoucí, zejména z hlediska dodržení kvality poskytované služby vzdělávání směrem k pedagogické veřejnosti, aby systém byl dostatečně robustní a zvládnul dynamickou zátěž v řádech desítek tisíc účastníků. Součástí robustnosti chápeme i horizontální škálovatelnost kompletní HW a SW infrastruktury. 7. Udržitelnost Dodavatel technologie LMS by měl být dostatečně stabilní, aby bylo možné garantovat kontinuitu služby v horizontu desítek let. Je zřejmé, že e-learning jako takový prochází dynamickým vývojem a je tedy žádoucí, aby provozovaný systém byl vždy aktuální ve vztahu k momentálním trendům a nejnovějším vzdělávacím postupům. Ověřovací technologie LMS Pro účely zkušebního provozu byla použita standardní instalace Oracle ilearning 4.3 s databází Oracle Enterprise 10g. 13

14 Návrh a tvorba prototypů vzdělávacích objektů ve zkušebním provozu Již zmiňovaný objem vzdělávacího obsahu vedl k návrhu následující podoby procesu tvorby obsahu. Základním kritériem, při návrhu procesu byla realizovatelnost v omezeném čase, který pro přípravu obsahu bude k dispozici. Proto je zde patrné oddělení použití znalostí a dovedností, kdy jsme se chtěli vyhnout zahlcení autorů vzdělávacího obsahu problematikou tvorby HTML, CSS, Flash a nebo nástrojů pro tvorbu SCORM obálek. Všechny tyto technologické činnosti jsou uvažovány jako kompetence dodavatele technologie, nikoliv jako kompetence autora či garanta obsahu. Návrh a ověření procesů pro tvorbu obsahu Obecný proces tvorby objektů obsahu CERMAT Garant obsahu odpovídá za určitou tematickou oblast výuky (obsah, rozsah, struktura jednotlivých modulů). Objekty obsahu textové dokumenty, tabulky, grafy, schémata, prezentace, video atd. V DMS probíhá editace a aktualizace vždy na jednom originálu. NE Přiřazení garanta obsahu Garant/autor tvorba objektu obsahu dle Pravidel pro garanty a autory obsahu Formální korektura Obsahový korektor NE posuzuje obsahovou stránku objektů obsahu. NE Obsahová korektura Jazykový korektor posuzuje gramatickou, jazykovou a stylistickou stránku objektů obsahu. Jazyková korektura Supervizor odpovídá za celou oblast (obsah; organizace; bezpečnost) a za své garanty. Schválení objektu obsahu (dokumentu) supervisorem ke konverzi do HTML Interní koordinátor zaměstanec CERMATu; zajišťuje koordinaci prací mezi CERMAT/CISKOM a dodavatelem. Interní koordinátor Dodavatel Mediátor komunikuje s interním koordinátorem CISKOM při konverzi dokumentů do HTML, např. při zprostředkování schůzek mezi programátorem a autorem obsahu. NE NE Konverze do HTML (e-learningu) Grafická a stylová korektura HTML verze QA - Funkční testování NE CERMAT Interní koordinátor NE Schválení supervisorem k nasazení do ostrého provozu LMS Interní koordinátor Dodavatel Zavedení do produkčního prostředí LMS 14

15 Tvorba jednotné grafické úpravy Vzhledem k objemu vzdělávacích objektů (modulů), které je třeba vyvinout pro zajištění naplnění objemu přípravy pedagogických pracovníků je nezbytné, aby měli uživatelé se vzdělávacím prostředím pokud možno konstantní zkušenost a aby navigace a funkce byla pro uživatele maximálně zjednodušena. Pro majoritní část potenciálních účastníků bude projekt CISKOM jejich prvním setkáním s e-learningem (potažmo blended-learningem) a proto je tato jednotnost základním stavebním kamenem pro vybudování důvěry účastníka v systém samotný. Pokud budou funkce předvídatelné (což se dá zajistit pomocí přesných, ale stručných popisů funkcí) a přehledné (budou vždy realizovány na stejném grafickém konceptu), bude celková zkušenost účastníka pozitivnější, protože bude moci po velmi krátkém užívání zhodnocovat nabyté zkušenosti s prostředím. Šablony pro autory distančních textů Pro maximální zjednodušení procesu vývoje objektů obsahu jsme připravili šablony, které autorům zjednodušují práci při tvorbě textových, obrazových a video materiálů. Tato šablona definuje sadu značek, které následně programátoři interpretují při konverzi prostého textu do podoby HTML a tím umožňují autorům obsahu definovat formátování výsledného kurzu/modulu, aniž by byla nutná jakákoliv znalost technologií SCORM, HTML, FLASH atp. Zároveň je pak tento výstup používán jako tištěná verze ve formátu PDF, čímž se zvyšuje dostupnost obsahu z hlediska účastníka, protože tím má jednoduchou možnost studijní téma vytisknout a studovat off-line. Implementace DMS jako podpůrného IS Pro účely realizace zkušebního provozu, jsme ověřovali vhodnost technologie DMS (Document Management System - Systém pro správu dokumentů) pro údržbu veškerých podkladových materiálů od autorů obsahu. Pro tyto účely dodavatel zrealizoval DMS na technologii MS Sharepoint Services, který se pro tyto účely jevil jako dostačující. Nebylo však možné vyzkoušet veškerou možnou funkcionalitu (např. automatizované workflow, detailní nastavení oprávnění dle adresářové struktury či automatické verzování obsahu) zejména z důvodu limitovaných prostředků pro implementaci a zaškolení pracovníků CERMATu. Interpretační dokument pro programátora e-learningových modulů/kurzů (pracovní verze) Jako protistrana šablony pro autory obsahu, byl definován tzv. Interpretační dokument, který slouží jako příručka pro programátora e-learningového kurzu a specifikuje, jak v kódu HTML nebo FLASH interpretovat formátovací značky použité autorem (např. umístění ikon, obrázků, formátování textu, strukturování textu v rámci stránky, dělení na více stránek apod.) Realizace modulárního konceptu pro strukturalizaci objektů obsahu Pro potřeby zkušebního provozu byla definována potřeba ověření následujících vzdělávacích modulů, které byly součástí kurzů A až D (viz tabulka): 1. Co je e-learning 2. Metodika práce lektora 3. Tvorba distančních e-learningových textů 4. Tvorba videí 15

16 5. Hodnocení OÚ-matematika 6. Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce Součástí modulu Hodnocení OÚ matematika byla výuková videa a flashe. Obsah jednotlivých modulů byl vytvořen pracovníky CERMATu a dodavatelskou firmou Oxygen. Dokumenty v této fázi neprošly obsahovou a ani jazykovou korekturou. Uvedené moduly byly zvoleny zejména z důvodů: Realizace jednotlivých technologických typů obsahu o HTML o FLASH o VIDEO nahrávání o VIDEO distribuce Pro účely vzdělávání skupiny autorů, kteří dle výše uvedeného procesního modelu budou mít na starosti splnění prvních termínů s přípravou obsahu pro následné technologické zpracování. Jejich vzdělávání formou e-learningu je zároveň předmětem testu vhodnosti e-learningu jako výukové technologie. Pro účely získání zkušenosti s problematikou přípravy obsahu s odlišnými charakteristikami o Modul Co je e-learning je spíše charakteru úvodu do problematiky účastníkovi neznámé a s pedagogickou praxí nespojené o Modul Hodnocení OÚ matematika je naopak pro účastníka oblast známá, kde se pouze mění používaná metodika a e-learning je tedy pouze nová forma předání známého typu informace Pro účely ověření realizace testů o Auto-test 16

17 Na úrovni objektu FLASH Na úrovni LMS, Banky testových úloh o Průběžný on-line test 17

18 Analýza použitelnosti LMS jako výukového konceptu Realizace zpětnovazebních dotazníků Pro získání zpětné vazby z pilotního provozu jsme připravili 3 typy zpětnovazebních formulářů. Jeden se zaměřením na zkušenosti účastníků s LMS hodnocení systému jako takového. Druhý pak na hodnocení modulu jednotky vzdělávacího obsahu a poslední pak zaměřený na kurz jako na program sdružující několik modulů pro dosažení jmenovité kompetence. Ukázka části dotazníku Hodnocení modulu : Formuláře všech typů dotazníků jsou v příloze tohoto dokumentu. Ověření komunikačních nástrojů pro podporu synchronní a asynchronní výuky Diskusní skupiny Pro ověření funkcí LMS podporujících komunikace a spolupráci budeme v rámce testování pracovat s diskusními skupinami, včetně moderátora, který bude definovat témata. Pro účely ověření bude postačující realizace role moderátora lektorem kurzu. Chat Kromě diskusních skupin bude předmětem ověření také funkcionalita a zejména vhodnost komunikace prostřednictvím tzv. chatu, tzn. nástroje používaného zejména pro realizaci synchronního modelu výuky. V chatu dostává každý účastník zprávu okamžitě na monitor a může tak v reálném čase reagovat vhodné pro interakci Lektor Účastník. 18

19 Naplnění cílů zkušebního provozu Harmonogram realizace zkušebního provozu Fáze 1 školení účastníků zkušebního provozu Délka školení cca 1,5 až 2 hod Doba konání: od 9,00 hod a od 13,00 hod od 15,00 hod Počet účastníků kurzů: 42 (45 rolí) Prezentace ke školení účastníků je součástí přílohy tohoto dokumentu. Fáze 2 zkušební provoz Zkušební provoz: přístup do systému na základě uživatelského jména a hesla studijní prostředí k dispozici i po ukončení zkušebního provozu, všichni účastníci si budou moci projít zbývající moduly od role host univerzální přihlašovací jméno a heslo do všech kurzů vydává oddělení personální infrastruktury Fáze 3 sběr zpětnovazebních dotazníků a připomínek k šablonám k tvorbě distančních textů Sběr probíhal v období od do Celkem bylo odevzdáno o 19 dotazníků hodnocení LMS o 25 dotazníků hodnocení kurzů o 67 dotazníků hodnocení modulů Fáze 4 vyhodnocení zkušebního provozu Vyhodnocení zkušebního provozu probíhalo v období od do

20 Popis implementace LMS ze zkušebního provozu Instalace Oracle ilearning LMS byla graficky upravena pro potřeby CISKOM pomocí grafických šablon, které se realizovaly v koordinaci s grafickým vzhledem modulů následně provozovaných vně systému. Součástí implementace bylo zavedení struktury uživatelů dle následujícího schématu: Tato implementace naplnila základní potřeby, nicméně pro nasazení v celorepublikovém měřítku je třeba uvažovat nad následujícími funkcemi a úpravami, které se ukázaly jako nezbytné po vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků a po realizaci celého procesu tvorby a testování obsahu: 1. Funkce vzdělávacích cest 2. Funkce ověření průběžných výsledků studenta 3. Realizace komplexních zpětnovazebních dotazníků s různými úrovněmi napojení (modul, kurz, systém) 4. Vyhodnocení dichotomického typu testové otázky ve svazcích 5. Přiřazovací a uspořádací typ testové otázky 6. Typografické chyby 7. Čitelnost výstupního obsahu obslužných stránek 20

21 Jednotné grafické zpracování LMS Byly ověřeny způsoby realizace grafického přizpůsobení pomocí kaskádových stylů (CSS) a HTML šablon. V záhlaví byla použita hlavička CISKOM, ESF Kvalita 1. Úvodní stránka Domovská stránka účastníka po přihlášení 21

22 Vzdělávací obsah Zde je vidět ukázka realizovaného modulu v prostředí LMS, který je vytvořen v jednotné grafické šabloně CISKOM. Kurz D náhled studia modulu Co je e-learning prostý text Kurz D náhled studia modulu Tvorba videí ukázka spuštění vida a slovního komentáře k videu formou rozbalovacího textu 22

23 Ukázky vytvořených on-line testů Ukázka rozbalovacího textu Ukázka testu modul Metodika práce lektora Hvězdičkou označená odpověď je správná. 23

24 Ukázka testu modul Hodnocení OÚ matematika Pokyny k hodnocení 24

25 Správné hodnocení Chybné hodnocení 25

26 Výsledky hodnocení LMS Otázky: 1. Prostředí LMS bylo stabilní - fungovalo bez chybových hlášení 2. Vzhled uživatelského prostředí 3. Navigační prvky (tlačítka, odkazy) srozumitelně popisovali funkci (např. tisk, spuštění kurzu, přihlášení do chatu apod.) 4. Čitelnost - jednoduchost porozumění struktuře systému (Domovská stránka, detail kurzu, okno s přehrávačem kurzu) byla 5. Rozsah konaného interního školení pro studium v systému LMS byl 6. Rychlost práce se systémem LMS (studijní prostředí) byla 7. Chyby v zobrazení (špatné vykreslení ovládacích prvků, špatné vykreslení stránky - chybějící obsah apod.) se vyskytovaly 8. Zobrazení informací (osnova) o kurzech a modulech bylo 9. Počet funkčních komponent je (Kalendář, Fórum, Chat, Přehrávač kurzu) 2,5 Průměrné hodnocení dle otázky 2,0 1,5 k a á m Z n 1,0 0,5 0, Otázky 26

27 Výsledky hodnocení kurzů Otázky: 1. Má očekávání od kurzu byla splněna 2. Vzhled uživatelského prostředí 3. E-learningová forma kurzu 4. Co Vás na kurzu zaujalo, mile překvapilo? 5. Co Vám v kurzu chybělo? 6. Hodnocení kurzu po grafické stránce: barevné ladění vzhledu a textu okna (obrazovky modulu) 7. Souhrnné hodnocení kurzu 8. Jiné 9. Vaše náměty na otázky, které by mohly být ještě v této části dotazníku týkajícího se hodnocení celého kurzu pro použití ve "velkém CISKOMu" Kurz A Kurz B 27

28 Kurz C1 Kurz C2 Kurz D 28

29 Výsledky hodnocení modulů Otázky: 1. Informace poskytnuté v modulu byly: 2. Informace mohu využít ve své práci: 3. Jak hodnotíte teoretické partie prezentovaného učiva? 4. Jak hodnotíte srozumitelnost textu? 5. Jak hodnotíte odbornou úroveň obsahu? 6. Jak hodnotíte strukturu textu (výběr a sled kapitol)? 7. Považujete obsah některých kapitol, témat za méně významný, nepodstatný? Pokud Ano, vypište. 8. Postrádal/a jste nějaká témata? Jestliže Ano, uveďte pokud možno výstižný název či charakteristiku. 9. Obsahoval modul obrázky, které se vztahovaly ke studijnímu textu? 10. Zobrazily se vám všechny obrázky bez problémů? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém. 11. Byly obrázky dostatečně velké? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 12. Byly obrázky dostatečně čitelné (ostré)? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 13. Byl obsah zobrazený obrázkem srozumitelný? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytl problém. 14. Souvisel obrázek s výkladem v textu? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytl problém. 15. Obsahoval modul videa, které se vztahovaly ke studijnímu textu? 16. Zobrazila se Vám všechna videa bez problémů? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a stručně jej popište. 17. Byla videa dostatečně velká? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 18. Byla videa dostatečně čitelná (ostrá)? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 19. Vyhovovala Vám rychlost animací? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém. 20. Bylo využití videa v daném tématu vhodné? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a důvod, proč si myslíte, že jiná forma předání informace by byla vhodnější. 25. Fungovaly Vám všechny ovládací prvky/tlačítka? (konkrétně se jedná o: tisk stránky, předchozí/další stránka, začátek/konec modulu, rozbalení textu "+/-", hypertextové odkazy). 29

30 Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a stručně jej popište. 26. Jak hodnotíte interaktivitu vložených videí/flash 27. Jak hodnotíte Vaši potřebu lektora při práci s tímto modulem? 28. Jaký byl on-line test na konci modulu? 29. Byla uvedená časová dotace pro studium modulu dostatečná? Uveďte Váš přibližný čas strávený studiem tohoto modulu. 30

31 Co je e-learning 31

32 Hodnocení OÚ matematika 32

33 Metodika práce lektora 33

34 Průvodce přihlašování žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce 34

35 Tvorba distančních e-learningových textů 35

36 Tvorba videí 36

37 Závěr Na základě zkušebního ověření lze konstatovat, že účastníci hodnotili e-learningovou formu vzdělávání jako vhodnou pro daný účel. Při realizaci jsme narazili na celou řadu problémů, zejména při realizaci obsahu, kdy bylo nutné připravit takový proces, který nebude zatěžovat autory obsahu technickými parametry a zároveň udržení řízeného procesu produkce s programátory a grafiky. Navržený proces se osvědčil a veškeré moduly byly vytvořeny v požadované kvalitě. Prostředí LMS se jeví jako vhodné, i když je třeba pro ostrý provoz upravit zejména texty, které nebyly vždy účastníky jednoznačně pochopeny. Nástroje pro komunikaci jsou vnímány pozitivně a jeví se jako vhodný doplněk pro standardní řízení vzdělávacího procesu. U testových úloh se podařilo realizovat banku testových úloh, které je možné opakovaně využívat napříč všemi moduly se zachováním informací o absolvování. Pro finální přípravu obsahu je nutné připravit informační systém, který podobně jako implementované Document Management System (DMS) podpoří proces tvorby a validace obsahu ze strany autorů, garantů a realizátorů (projektových manažerů, grafiků a programátorů). Tento nástroj se osvědčil jako přehledná platforma pro zachování a výměnu podkladů ve strukturované podobě. 37

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013 TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘIHLÁŠKY K jarnímu termínu je přihlášeno celkem 99 933 žáků, z toho: - ke společné části

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

LMS systém edoceo. Shared Knowledge

LMS systém edoceo. Shared Knowledge LMS systém edoceo Shared Knowledge Systém edoceo představuje moderní platformu pro řízení vzdělávání ve vaší organizaci. Její intuitivní ovládání a široké možnosti přizpůsobení ocení uživatelé od menších

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

E-learning moderní elektronická podpora výuky

E-learning moderní elektronická podpora výuky E-learning moderní elektronická podpora výuky E-learning využíváme pro distanční formu výuky žáků Umožňuje dlouhodobě nemocným studentům vzdělávání z domova Umožňuje on-line testování a automatické vyhodnocování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

Portál úředníka. Lubomír Forejtek

Portál úředníka. Lubomír Forejtek Portál úředníka Lubomír Forejtek Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat 2 Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a možnosti spolupráce v jediném prostředí 2 Portál

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

MATURITA 2010 změna modelu a novelizace zákona základní model nové maturity skladba zkoušek nové maturity maturita bez hendikepů průběh maturity organizace maturity generálka maturity nová maturita v číslech

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s. Informace pro účastníky následného běhu interního vzdělávacího programu Legislativa a komunikace s veřejností v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027.

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja Unifor/ASJA Jedná se o funkční propojení subsystémů, nikoli o dodávku samotného software. Konferenční software musí umožňovat uspořádání online webové konference pro více účastníků (předpokládaný počet

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 Projekt EDUNET, průběžná zpráva 1.-6.2006 str. 1/6 Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 1. Popis výchozího stavu 2. Požadovaný cílový stav k 30. 6. 2006 3. Plnění projektu:

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Manažerská informatika projektové řízení

Manažerská informatika projektové řízení 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika projektové řízení Management Information Technology Project Management Managementinformatik

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Základní struktura distribučního / výukového prostředí EDEN

Základní struktura distribučního / výukového prostředí EDEN Popis LMS systému EDEN EDEN nabízí on-line prostředí pro jedinečnou podporu všech tří režimů distribuce vzdělávání : Samostatné vzdělávání, které dává lidem možnost řídit rychlost vlastního vzdělávání.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.001 Co je to e-learning E-learning je multimediální

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Institucionál- Implementace Čtenářská Matematická Přírodovědná Sociální ní hodnocení RVP do ŠVP gramotnost gramotnost gramotnost gramotnost Jazyková gramotnost ICT gramotnost - k Vytvoříme kapacity pro

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více