Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů"

Transkript

1 Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů Závěrečná zpráva Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oxygen Solutions, s.r.o.

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Řešitelský tým... 5 Cíle plánovaného projektu CISKOM... 6 Cíle zkušebního provozu CISKOM... 6 Co zkušební provoz nezahrnoval (bude součástí plánovaného projektu CISKOM)... 6 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM... 7 Počet rolí spadajících do vzdělávacího programu... 7 Přehled kurzů členěných předmětově... 8 Návrh implementace a ověření technologie LMS ve zkušebním provozu Východiska pro výběr technologie LMS Ověřovací technologie LMS Návrh a tvorba prototypů vzdělávacích objektů ve zkušebním provozu Návrh a ověření procesů pro tvorbu obsahu Tvorba jednotné grafické úpravy Šablony pro autory distančních textů Implementace DMS jako podpůrného IS Interpretační dokument pro programátora e-learningových modulů/kurzů (pracovní verze) Realizace modulárního konceptu pro strukturalizaci objektů obsahu Analýza použitelnosti LMS jako výukového konceptu Realizace zpětnovazebních dotazníků Ověření komunikačních nástrojů pro podporu synchronní a asynchronní výuky Naplnění cílů zkušebního provozu Harmonogram realizace zkušebního provozu Fáze 1 školení účastníků zkušebního provozu Fáze 2 zkušební provoz Fáze 3 sběr zpětnovazebních dotazníků a připomínek k šablonám k tvorbě distančních textů 18 Fáze 4 vyhodnocení zkušebního provozu Popis implementace LMS ze zkušebního provozu Jednotné grafické zpracování LMS Vzdělávací obsah Ukázky vytvořených on-line testů Výsledky hodnocení LMS Výsledky hodnocení kurzů Kurz A Kurz B Kurz C

3 Kurz C Kurz D Výsledky hodnocení modulů Co je e-learning Hodnocení OÚ matematika Metodika práce lektora Průvodce přihlašování žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce Tvorba distančních e-learningových textů Tvorba videí Závěr Přílohy

4 Úvod Reforma maturitní zkoušky je komplexní a rozsáhlý proces, který vyžaduje uplatnění všech inovativních přístupů k zajištění efektivnosti, hospodárnosti a udržitelnosti implementovaných řešení. Jedním z inovativních přístupů je projekt CISKOM, jemuž předcházelo zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů. Nezbytnost řešení dalšího vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků vyplývá na jedné straně ze zákonných ustanovení, týkajících se maturitní zkoušky, jednak z nutnosti cestou profesionalizace orgánů společné části maturitní zkoušky omezit rizikové působení lidského faktoru na spolehlivost logisticko-bezpečnostního systému maturitní zkoušky. Kvalitní příprava pedagogických pracovníků zajistí vysoký stupeň objektivizace průběhu a vyhodnocení dílčích zkoušek, konaných formou písemné práce a formou ústní, a to cestou distančního e-learningového vzdělávání. Světové zkušenosti ukazují, že e-learning je vysoce efektivní všude tam, kde: je cílem proškolit velké množství lidí v jednom kurzu; účastníci kurzů jsou rozprostraněni na velkém území; proškolení je potřeba realizovat s vysokou mírou standardizace, tzn. všichni účastníci musí obdržet stejný výklad i zdroje (dokumenty, diskusní témata, průběžné testy...); účastníci kurzů nemohou nebo mohou obtížně opustit pracovní proces. V době, kdy dostupnost rychlého připojení k internetu není pro většinu zaměstnanců ve školství problémem, je na čase uvést v život skutečnou podporu distančních forem výuky využitím e-learningu. Distanční e-learningové vzdělávání je chápáno jako forma řízeného samostudia, během kterého jsou účastník kurzu a vyučující od sebe fyzicky vzdáleni. Mezi jeho výhody nepochybně patří skutečnost, že účastník kurzu může pracovat svým vlastním tempem kdykoliv a kdekoliv, kde má přístup k internetu, a volit si témata v pořadí, která jsou mu blízká. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, kdy se eliminují náklady za pronájem učeben, tisk a distribuci studijních materiálů, cena za lektora, dopravu a další. Plánovaný projekt CISKOM bude založen na kombinaci velkého podílu neprezenčních forem vzdělávání formou e-learningu a nezbytně nutného podílu prezenčních (kontaktních) vzdělávacích aktivit a je cílen na vývoj a implementaci vzdělávacího portálu s kapacitou, který vyhoví provozním nárokům resortu školství. 4

5 Řešitelský tým CERMAT Martina Bezuchová vedoucí projektu CISKOM (Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů) Lída Zajíčková koordinátora, autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Eva Říhová koordinátora, autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Eva Řídká autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Monika Vítková autorka vzdělávacího obsahu Oxygen Solutions, s.r.o Petr Svoboda vedoucí projektu Pavlína Zábranská projektový manažer Milan Petr LMS specialista Jaromír Procházka grafik Marek Velas autor vzdělávacího obsahu 5

6 Cíle plánovaného projektu CISKOM Hlavními cíli plánovaného projektu CISKOM jsou: zajištění školení, seminářů, ověřování a certifikace tzv. orgánů společné části maturitní zkoušky a dalších pedagogických a organizačních pracovníků; informační podpora a semináře vedoucích pracovníků středních škol (ředitelé), pracovníků ČŠI a dalších cílových skupin odborné veřejnosti (např. učitelé maturitních předmětů, žáci, rodiče, OŠ KÚ, výchovní poradci...), přímo dotčených reformou maturitní zkoušky; vyškolení, ověření způsobilosti k výkonu funkce a certifikování cca rolí 1 z řad pedagogických a organizačních pracovníků; evidence vyškolených pedagogických a organizačních pracovníků, správa registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školního maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele; Cíle zkušebního provozu CISKOM vytvořit ukázkové distanční e-learningové objekty obsahu (kvalita, forma prezentace) sestavit testové otázky k vytvořeným modulům (kvalita) seznámit garanty a autory obsahu s tvorbou distančních e-learningových textů a dalších objektů obsahu ověřit LMS a zjistit, zda je toto studijní prostředí uživatelsky příjemné získat zpětnou vazbu k vytvořeným modulům a testům Co zkušební provoz nezahrnoval (bude součástí plánovaného projektu CISKOM) vzdělávací portál, jehož součástí je LMS proces registrace účastníků k on-line studiu zpětná vazba k vytvořeným modulům a kurzům v LMS úplný provoz LMS proces certifikace (Osvědčení o absolvování kurzu, Certifikát za prezenční zkoušku formou on-line testu) 1 Uvedené role pokrývají potřebu realizace maturitní zkoušky. Uživatel vzdělávacího portálu CISKOM (fyzická osoba) může být v rámci MZ pověřen více rolemi (například učitel maturitního předmětu může být hodnotitelem i zadavatelem). V takovém případě tento uživatel projde více specifickými kurzy. Z toho plyne, že se dá předpokládat, že skutečný počet osob participujících na vzdělávacím procesu CISKOM jako účastníci kurzů bude nižší. 6

7 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM Počet rolí spadajících do vzdělávacího programu Poř. číslo Název kurzu (=ROLE, CÍLOVÁ SKUPINA) Č. podoblasti (podskupiny) Specializace (podkurz) Počet účastníků kurzů (rolí) odhad 1a Autor TÚ didaktického testu Autoři testových úloh (TÚ) 1b Autor TÚ písemné práce 60 1c Autor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce 200 2a Revizor TÚ didaktického testu Revizoři testových úloh 2b Revizor TÚ písemné práce 70 2c Revizor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce 70 3a Hodnotitelé otevřených úloh didaktické testy 200 3b Hodnotitelé písemných prací (Učitelé maturitních předmětů jazyky) Hodnotitelé 3c Hodnotitelé ústních zkoušek (Učitelé maturitních předmětů jazyky) d Hodnotitelé certifikované MZ_písemná práce 500 3e Hodnotitelé/zkoušející certifikované MZ_ústní zkouška SVP experti Lektoři (tutoři) spolupracující subjekty, CERMAT 5a Lektor didaktický test 35 5b Lektor písemná práce 140 5c Lektor ústní zkouška 140 5d Lektor organizace (obecný) 60 6a Školní maturitní komisař b Zadavatel zkoušek společné části Organizační pracovníci Předseda mat. komise (ŠMK, ZAD, PŘEMEK, ČŠI...) 6c ústní zkouška d Certifikovaný učitel pilotážní školy 100 6e Česká školní inspekce 50 7a Ředitel střední školy s maturitním ročníkem (rozšířeno o zástupce ředitele od ) Ředitel střední školy 7b Ředitel pilotážní školy 75 7c Ředitel pilotážní školy pro akreditaci v cizích jazycích 500 8a SEN 30 Pracovníci CERMATu 8b SLOB 15 8c KRTEK 11 8d Další (např. sekce OVV) 4 9a Executives 5 Standardizační komise (cizí jazyk B1,B2) 9b Experts 15 9c Supervisors 5 9d Exam assessors 75 10a Česká školní inspekce 10b Učitelé maturitních předmětů 10c Odbor školství krajského úřadu Ostatní 10d Krajské vzdělávací zařízení (KVZ) (informační část vzdělávacího portálu, 10e Výchovní poradci NE e-learning) 10f PPP (+IPPP) 10g Žáci a rodiče 10h Veřejnost + MŠMT Celkem účastníků ve všech kurzech Celkem kurzů členěno předmětově (cca) 149 Celkem modulů členěno předmětově (cca) 184 Kurzy se dále člení předmětově: celkem je 7 typů jazykových kurzů (cizí jazyky 5x, čeština 1x, čeština jako jazyk cizí 1x-řadí se mezi cizí jazyky) celkem je 9 typů kurzů z ostatních předmětů (MA, OSZ, INF, F, CH, BI, ZE, DE, DU) DOHROMADY 16 typů kurzů dle předmětů Uvedené role pokrývají potřebu realizace maturitní zkoušky. Uživatel vzdělávacího portálu CISKOM (fyzická osoba) může být v rámci MZ pověřen více rolemi (například učitel maturitního předmětu může být hodnotitelem i zadavatelem). V takovém případě tento uživatel projde více specifickými kurzy. Z toho plyne, že se dá předpokládat, že skutečný počet osob participujících na vzdělávacím procesu CISKOM jako účastníci kurzů bude nižší. 7

8 Přehled kurzů členěných předmětově Poř. číslo 1 2 Název kurzu (=ROLE, CÍLOVÁ SKUPINA) Autoři testových úloh (TÚ) Revizoři testových úloh Č. podoblasti (podskupiny) 1a 1b 1c 2a 2b 2c Autor TÚ didaktického testu - 16 Autor TÚ písemné práce - 7 Specializace (podkurz) Předměty Poř. číslo kurzu Autor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce - 7 Revizor TÚ didaktického testu - 16 Revizor TÚ písemné práce - 7 Revizor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce - 7 ČJ 1 ČJ-L2 2 AJ 3 NJ 4 FJ 5 ŠJ 6 RJ 7 MA 8 OSZ 9 INF 10 FY 11 CH 12 BI 13 ZE 14 DE 15 DU 16 ČJ 17 ČJ-L2 18 AJ 19 NJ 20 FJ 21 ŠJ 22 RJ 23 ČJ 24 ČJ-L2 25 AJ 26 NJ 27 FJ 28 ŠJ 29 RJ 30 ČJ 31 ČJ-L2 32 AJ 33 NJ 34 FJ 35 ŠJ 36 RJ 37 MA 38 OSZ 39 INF 40 FY 41 CH 42 BI 43 ZE 44 DE 45 DU 46 ČJ 47 ČJ-L2 48 AJ 49 NJ 50 FJ 51 ŠJ 52 RJ 53 ČJ 54 ČJ-L2 55 AJ 56 NJ 57 FJ 58 ŠJ 59 RJ 60 8

9 Hodnotitelé otevřených úloh didaktické testy - 16 ČJ 61 ČJ-L2 62 AJ 63 NJ 64 FJ 65 ŠJ 66 3a RJ 67 MA 68 OSZ 69 INF 70 FY 71 CH 72 BI 73 ZE 74 DE 75 DU 76 Hodnotitelé písemných prací - 7 (Učitelé maturitních předmětů jazyky) ČJ 77 ČJ-L2 78 3b AJ 79 NJ 80 FJ 81 ŠJ 82 3 Hodnotitelé RJ 83 Hodnotitelé ústních zkoušek - 7 (Učitelé maturitních předmětů jazyky) ČJ 84 ČJ-L2 85 3c AJ 86 NJ 87 FJ 88 ŠJ 89 RJ 90 Hodnotitelé certifikované MZ_písemná práce - 6 ČJ-L2 91 AJ 92 3d NJ 93 FJ 94 ŠJ 95 RJ 96 Hodnotitelé/zkoušející certifikované MZ_ústní zkouška - 6 ČJ-L2 97 3e AJ 98 NJ 99 FJ 100 ŠJ 101 RJ SVP experti Lektoři (tutoři) z KVZ, CERMATu Lektor didaktický test - 16 ČJ 104 ČJ-L2 105 AJ 106 NJ 107 FJ 108 ŠJ 109 5a RJ 110 MA 111 OSZ 112 INF 113 FY 114 CH 115 BI 116 ZE 117 DE 118 DU 119 Lektor písemná práce - 7 ČJ 120 ČJ-L b AJ 122 NJ 123 FJ 124 ŠJ 125 RJ 126 Lektor ústní zkouška - 7 ČJ 127 ČJ-L c AJ 129 NJ 130 FJ 131 ŠJ 132 RJ 133 5d Lektor organizace (obecný) 134 9

10 Organizační pracovníci (ŠMK, ZAD, PŘEMEK, ČŠI...) Ředitel střední školy Pracovníci CERMATu Standardizační komise (cizí jazyk B1,B2) Ostatní (informační portál, NE e-learning) 6a Školní maturitní komisař 135 6b Zadavatel zkoušek společné části 136 6c Předseda mat. komise ústní zkouška 137 6d Certifikovaný učitel pilotážní školy 138 6e Česká školní inspekce 139 7a Ředitel střední školy s maturitním ročníkem 140 7b Ředitel pilotážní školy 141 7c Ředitel pilotážní školy pro akreditaci v cizích jazycích 142 8a SEN 143 8b SLOB 144 8c KRTEK 145 8d Další (např. sekce OVV) 146 9a Executives 147 9b Experts 148 9c Supervisors 149 Exam assessors ČJ-L2 150 AJ 151 9d NJ 152 FJ 153 ŠJ 154 RJ a Česká školní inspekce 10b Učitelé maturitních předmětů 10c Odbor školství krajského úřadu 10d Krajské vzdělávací zařízení (KVZ) 10e Výchovní poradci 10f PPP (+IPPP) 10g Žáci a rodiče 10h Veřejnost + MŠMT Celkem kurzů

11 Návrh implementace a ověření technologie LMS ve zkušebním provozu Východiska pro výběr technologie LMS Štolba, Milan: Prováděcí studie modelu CISKOM s využitím e-learningu, Praha, 2008 Vzhledem k velikosti projektu CISKOM, který dle kapitoly 11

12 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM dosahuje cca hodin učiva, které je nutné prostudovat v období od 2/2009 do 2/2010 a zároveň je jedním ze základních východisek dostupnost celého systému. Funkcionalita potřebná pro realizaci zkušebního provozu byla až na výjimky, které jsou specifikované v kapitole 12

13 Popis implementace LMS běžně dostupná v použitém produktu Oracle ilearning 4.3. Z pohledu systémového inženýrství leží tedy majorita kritérií v poli nefunkčních požadavků (a z pohledu produktu tedy ve funkcích zajištujících naplnění těchto nefunkčních požadavků). Jmenovitě se jedná o: 1. Dostupnost Systém musí umožnit horizontální škálování takové, aby byl zajištěn bezproblémový přístup řádově konkurenčních uživatelů (souběžně pracujících uživatelů). 2. Bezpečnost Vzhledem k citlivosti údajů obsažených v jednotlivých modulech, je žádoucí maximální bezpečnost před přístupem neoprávněných osob. Také se zvedá požadavek na úroveň zabezpečení přístupu k obsahu dle úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů systému. 3. Přístupnost Cílové řešení musí reflektovat požadavky na přístupnost, zejména z pohledu používaných technologií na straně klienta (Flash, Javascript, Shockwave) a z pohledu technologické zdatnosti účastníků. 4. Auditovatelnost Přesná vyhodnotitelnost zásahů (ať už administrativních nebo uživatelských) je nutným kritériem pro zajištění pozice CERMATu v řešení konfrontačních událostí jako je nespokojenost s evidovaným studijním výsledkem. 5. Rozšiřitelnost V rámci zkušebního provozu jasně vyvstaly podmínky definující potřebu portálové technologie, která bude nadřazená studijnímu prostředí. LMS tedy musí poskytovat takové funkce, které umožní integraci obsahu, studijního plánu a výsledků do vzdělávacího portálu. 6. Robustnost Je žádoucí, zejména z hlediska dodržení kvality poskytované služby vzdělávání směrem k pedagogické veřejnosti, aby systém byl dostatečně robustní a zvládnul dynamickou zátěž v řádech desítek tisíc účastníků. Součástí robustnosti chápeme i horizontální škálovatelnost kompletní HW a SW infrastruktury. 7. Udržitelnost Dodavatel technologie LMS by měl být dostatečně stabilní, aby bylo možné garantovat kontinuitu služby v horizontu desítek let. Je zřejmé, že e-learning jako takový prochází dynamickým vývojem a je tedy žádoucí, aby provozovaný systém byl vždy aktuální ve vztahu k momentálním trendům a nejnovějším vzdělávacím postupům. Ověřovací technologie LMS Pro účely zkušebního provozu byla použita standardní instalace Oracle ilearning 4.3 s databází Oracle Enterprise 10g. 13

14 Návrh a tvorba prototypů vzdělávacích objektů ve zkušebním provozu Již zmiňovaný objem vzdělávacího obsahu vedl k návrhu následující podoby procesu tvorby obsahu. Základním kritériem, při návrhu procesu byla realizovatelnost v omezeném čase, který pro přípravu obsahu bude k dispozici. Proto je zde patrné oddělení použití znalostí a dovedností, kdy jsme se chtěli vyhnout zahlcení autorů vzdělávacího obsahu problematikou tvorby HTML, CSS, Flash a nebo nástrojů pro tvorbu SCORM obálek. Všechny tyto technologické činnosti jsou uvažovány jako kompetence dodavatele technologie, nikoliv jako kompetence autora či garanta obsahu. Návrh a ověření procesů pro tvorbu obsahu Obecný proces tvorby objektů obsahu CERMAT Garant obsahu odpovídá za určitou tematickou oblast výuky (obsah, rozsah, struktura jednotlivých modulů). Objekty obsahu textové dokumenty, tabulky, grafy, schémata, prezentace, video atd. V DMS probíhá editace a aktualizace vždy na jednom originálu. NE Přiřazení garanta obsahu Garant/autor tvorba objektu obsahu dle Pravidel pro garanty a autory obsahu Formální korektura Obsahový korektor NE posuzuje obsahovou stránku objektů obsahu. NE Obsahová korektura Jazykový korektor posuzuje gramatickou, jazykovou a stylistickou stránku objektů obsahu. Jazyková korektura Supervizor odpovídá za celou oblast (obsah; organizace; bezpečnost) a za své garanty. Schválení objektu obsahu (dokumentu) supervisorem ke konverzi do HTML Interní koordinátor zaměstanec CERMATu; zajišťuje koordinaci prací mezi CERMAT/CISKOM a dodavatelem. Interní koordinátor Dodavatel Mediátor komunikuje s interním koordinátorem CISKOM při konverzi dokumentů do HTML, např. při zprostředkování schůzek mezi programátorem a autorem obsahu. NE NE Konverze do HTML (e-learningu) Grafická a stylová korektura HTML verze QA - Funkční testování NE CERMAT Interní koordinátor NE Schválení supervisorem k nasazení do ostrého provozu LMS Interní koordinátor Dodavatel Zavedení do produkčního prostředí LMS 14

15 Tvorba jednotné grafické úpravy Vzhledem k objemu vzdělávacích objektů (modulů), které je třeba vyvinout pro zajištění naplnění objemu přípravy pedagogických pracovníků je nezbytné, aby měli uživatelé se vzdělávacím prostředím pokud možno konstantní zkušenost a aby navigace a funkce byla pro uživatele maximálně zjednodušena. Pro majoritní část potenciálních účastníků bude projekt CISKOM jejich prvním setkáním s e-learningem (potažmo blended-learningem) a proto je tato jednotnost základním stavebním kamenem pro vybudování důvěry účastníka v systém samotný. Pokud budou funkce předvídatelné (což se dá zajistit pomocí přesných, ale stručných popisů funkcí) a přehledné (budou vždy realizovány na stejném grafickém konceptu), bude celková zkušenost účastníka pozitivnější, protože bude moci po velmi krátkém užívání zhodnocovat nabyté zkušenosti s prostředím. Šablony pro autory distančních textů Pro maximální zjednodušení procesu vývoje objektů obsahu jsme připravili šablony, které autorům zjednodušují práci při tvorbě textových, obrazových a video materiálů. Tato šablona definuje sadu značek, které následně programátoři interpretují při konverzi prostého textu do podoby HTML a tím umožňují autorům obsahu definovat formátování výsledného kurzu/modulu, aniž by byla nutná jakákoliv znalost technologií SCORM, HTML, FLASH atp. Zároveň je pak tento výstup používán jako tištěná verze ve formátu PDF, čímž se zvyšuje dostupnost obsahu z hlediska účastníka, protože tím má jednoduchou možnost studijní téma vytisknout a studovat off-line. Implementace DMS jako podpůrného IS Pro účely realizace zkušebního provozu, jsme ověřovali vhodnost technologie DMS (Document Management System - Systém pro správu dokumentů) pro údržbu veškerých podkladových materiálů od autorů obsahu. Pro tyto účely dodavatel zrealizoval DMS na technologii MS Sharepoint Services, který se pro tyto účely jevil jako dostačující. Nebylo však možné vyzkoušet veškerou možnou funkcionalitu (např. automatizované workflow, detailní nastavení oprávnění dle adresářové struktury či automatické verzování obsahu) zejména z důvodu limitovaných prostředků pro implementaci a zaškolení pracovníků CERMATu. Interpretační dokument pro programátora e-learningových modulů/kurzů (pracovní verze) Jako protistrana šablony pro autory obsahu, byl definován tzv. Interpretační dokument, který slouží jako příručka pro programátora e-learningového kurzu a specifikuje, jak v kódu HTML nebo FLASH interpretovat formátovací značky použité autorem (např. umístění ikon, obrázků, formátování textu, strukturování textu v rámci stránky, dělení na více stránek apod.) Realizace modulárního konceptu pro strukturalizaci objektů obsahu Pro potřeby zkušebního provozu byla definována potřeba ověření následujících vzdělávacích modulů, které byly součástí kurzů A až D (viz tabulka): 1. Co je e-learning 2. Metodika práce lektora 3. Tvorba distančních e-learningových textů 4. Tvorba videí 15

16 5. Hodnocení OÚ-matematika 6. Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce Součástí modulu Hodnocení OÚ matematika byla výuková videa a flashe. Obsah jednotlivých modulů byl vytvořen pracovníky CERMATu a dodavatelskou firmou Oxygen. Dokumenty v této fázi neprošly obsahovou a ani jazykovou korekturou. Uvedené moduly byly zvoleny zejména z důvodů: Realizace jednotlivých technologických typů obsahu o HTML o FLASH o VIDEO nahrávání o VIDEO distribuce Pro účely vzdělávání skupiny autorů, kteří dle výše uvedeného procesního modelu budou mít na starosti splnění prvních termínů s přípravou obsahu pro následné technologické zpracování. Jejich vzdělávání formou e-learningu je zároveň předmětem testu vhodnosti e-learningu jako výukové technologie. Pro účely získání zkušenosti s problematikou přípravy obsahu s odlišnými charakteristikami o Modul Co je e-learning je spíše charakteru úvodu do problematiky účastníkovi neznámé a s pedagogickou praxí nespojené o Modul Hodnocení OÚ matematika je naopak pro účastníka oblast známá, kde se pouze mění používaná metodika a e-learning je tedy pouze nová forma předání známého typu informace Pro účely ověření realizace testů o Auto-test 16

17 Na úrovni objektu FLASH Na úrovni LMS, Banky testových úloh o Průběžný on-line test 17

18 Analýza použitelnosti LMS jako výukového konceptu Realizace zpětnovazebních dotazníků Pro získání zpětné vazby z pilotního provozu jsme připravili 3 typy zpětnovazebních formulářů. Jeden se zaměřením na zkušenosti účastníků s LMS hodnocení systému jako takového. Druhý pak na hodnocení modulu jednotky vzdělávacího obsahu a poslední pak zaměřený na kurz jako na program sdružující několik modulů pro dosažení jmenovité kompetence. Ukázka části dotazníku Hodnocení modulu : Formuláře všech typů dotazníků jsou v příloze tohoto dokumentu. Ověření komunikačních nástrojů pro podporu synchronní a asynchronní výuky Diskusní skupiny Pro ověření funkcí LMS podporujících komunikace a spolupráci budeme v rámce testování pracovat s diskusními skupinami, včetně moderátora, který bude definovat témata. Pro účely ověření bude postačující realizace role moderátora lektorem kurzu. Chat Kromě diskusních skupin bude předmětem ověření také funkcionalita a zejména vhodnost komunikace prostřednictvím tzv. chatu, tzn. nástroje používaného zejména pro realizaci synchronního modelu výuky. V chatu dostává každý účastník zprávu okamžitě na monitor a může tak v reálném čase reagovat vhodné pro interakci Lektor Účastník. 18

19 Naplnění cílů zkušebního provozu Harmonogram realizace zkušebního provozu Fáze 1 školení účastníků zkušebního provozu Délka školení cca 1,5 až 2 hod Doba konání: od 9,00 hod a od 13,00 hod od 15,00 hod Počet účastníků kurzů: 42 (45 rolí) Prezentace ke školení účastníků je součástí přílohy tohoto dokumentu. Fáze 2 zkušební provoz Zkušební provoz: přístup do systému na základě uživatelského jména a hesla studijní prostředí k dispozici i po ukončení zkušebního provozu, všichni účastníci si budou moci projít zbývající moduly od role host univerzální přihlašovací jméno a heslo do všech kurzů vydává oddělení personální infrastruktury Fáze 3 sběr zpětnovazebních dotazníků a připomínek k šablonám k tvorbě distančních textů Sběr probíhal v období od do Celkem bylo odevzdáno o 19 dotazníků hodnocení LMS o 25 dotazníků hodnocení kurzů o 67 dotazníků hodnocení modulů Fáze 4 vyhodnocení zkušebního provozu Vyhodnocení zkušebního provozu probíhalo v období od do

20 Popis implementace LMS ze zkušebního provozu Instalace Oracle ilearning LMS byla graficky upravena pro potřeby CISKOM pomocí grafických šablon, které se realizovaly v koordinaci s grafickým vzhledem modulů následně provozovaných vně systému. Součástí implementace bylo zavedení struktury uživatelů dle následujícího schématu: Tato implementace naplnila základní potřeby, nicméně pro nasazení v celorepublikovém měřítku je třeba uvažovat nad následujícími funkcemi a úpravami, které se ukázaly jako nezbytné po vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků a po realizaci celého procesu tvorby a testování obsahu: 1. Funkce vzdělávacích cest 2. Funkce ověření průběžných výsledků studenta 3. Realizace komplexních zpětnovazebních dotazníků s různými úrovněmi napojení (modul, kurz, systém) 4. Vyhodnocení dichotomického typu testové otázky ve svazcích 5. Přiřazovací a uspořádací typ testové otázky 6. Typografické chyby 7. Čitelnost výstupního obsahu obslužných stránek 20

21 Jednotné grafické zpracování LMS Byly ověřeny způsoby realizace grafického přizpůsobení pomocí kaskádových stylů (CSS) a HTML šablon. V záhlaví byla použita hlavička CISKOM, ESF Kvalita 1. Úvodní stránka Domovská stránka účastníka po přihlášení 21

22 Vzdělávací obsah Zde je vidět ukázka realizovaného modulu v prostředí LMS, který je vytvořen v jednotné grafické šabloně CISKOM. Kurz D náhled studia modulu Co je e-learning prostý text Kurz D náhled studia modulu Tvorba videí ukázka spuštění vida a slovního komentáře k videu formou rozbalovacího textu 22

23 Ukázky vytvořených on-line testů Ukázka rozbalovacího textu Ukázka testu modul Metodika práce lektora Hvězdičkou označená odpověď je správná. 23

24 Ukázka testu modul Hodnocení OÚ matematika Pokyny k hodnocení 24

25 Správné hodnocení Chybné hodnocení 25

26 Výsledky hodnocení LMS Otázky: 1. Prostředí LMS bylo stabilní - fungovalo bez chybových hlášení 2. Vzhled uživatelského prostředí 3. Navigační prvky (tlačítka, odkazy) srozumitelně popisovali funkci (např. tisk, spuštění kurzu, přihlášení do chatu apod.) 4. Čitelnost - jednoduchost porozumění struktuře systému (Domovská stránka, detail kurzu, okno s přehrávačem kurzu) byla 5. Rozsah konaného interního školení pro studium v systému LMS byl 6. Rychlost práce se systémem LMS (studijní prostředí) byla 7. Chyby v zobrazení (špatné vykreslení ovládacích prvků, špatné vykreslení stránky - chybějící obsah apod.) se vyskytovaly 8. Zobrazení informací (osnova) o kurzech a modulech bylo 9. Počet funkčních komponent je (Kalendář, Fórum, Chat, Přehrávač kurzu) 2,5 Průměrné hodnocení dle otázky 2,0 1,5 k a á m Z n 1,0 0,5 0, Otázky 26

27 Výsledky hodnocení kurzů Otázky: 1. Má očekávání od kurzu byla splněna 2. Vzhled uživatelského prostředí 3. E-learningová forma kurzu 4. Co Vás na kurzu zaujalo, mile překvapilo? 5. Co Vám v kurzu chybělo? 6. Hodnocení kurzu po grafické stránce: barevné ladění vzhledu a textu okna (obrazovky modulu) 7. Souhrnné hodnocení kurzu 8. Jiné 9. Vaše náměty na otázky, které by mohly být ještě v této části dotazníku týkajícího se hodnocení celého kurzu pro použití ve "velkém CISKOMu" Kurz A Kurz B 27

28 Kurz C1 Kurz C2 Kurz D 28

29 Výsledky hodnocení modulů Otázky: 1. Informace poskytnuté v modulu byly: 2. Informace mohu využít ve své práci: 3. Jak hodnotíte teoretické partie prezentovaného učiva? 4. Jak hodnotíte srozumitelnost textu? 5. Jak hodnotíte odbornou úroveň obsahu? 6. Jak hodnotíte strukturu textu (výběr a sled kapitol)? 7. Považujete obsah některých kapitol, témat za méně významný, nepodstatný? Pokud Ano, vypište. 8. Postrádal/a jste nějaká témata? Jestliže Ano, uveďte pokud možno výstižný název či charakteristiku. 9. Obsahoval modul obrázky, které se vztahovaly ke studijnímu textu? 10. Zobrazily se vám všechny obrázky bez problémů? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém. 11. Byly obrázky dostatečně velké? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 12. Byly obrázky dostatečně čitelné (ostré)? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 13. Byl obsah zobrazený obrázkem srozumitelný? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytl problém. 14. Souvisel obrázek s výkladem v textu? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytl problém. 15. Obsahoval modul videa, které se vztahovaly ke studijnímu textu? 16. Zobrazila se Vám všechna videa bez problémů? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a stručně jej popište. 17. Byla videa dostatečně velká? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 18. Byla videa dostatečně čitelná (ostrá)? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 19. Vyhovovala Vám rychlost animací? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém. 20. Bylo využití videa v daném tématu vhodné? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a důvod, proč si myslíte, že jiná forma předání informace by byla vhodnější. 25. Fungovaly Vám všechny ovládací prvky/tlačítka? (konkrétně se jedná o: tisk stránky, předchozí/další stránka, začátek/konec modulu, rozbalení textu "+/-", hypertextové odkazy). 29

30 Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a stručně jej popište. 26. Jak hodnotíte interaktivitu vložených videí/flash 27. Jak hodnotíte Vaši potřebu lektora při práci s tímto modulem? 28. Jaký byl on-line test na konci modulu? 29. Byla uvedená časová dotace pro studium modulu dostatečná? Uveďte Váš přibližný čas strávený studiem tohoto modulu. 30

31 Co je e-learning 31

32 Hodnocení OÚ matematika 32

33 Metodika práce lektora 33

34 Průvodce přihlašování žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce 34

35 Tvorba distančních e-learningových textů 35

36 Tvorba videí 36

37 Závěr Na základě zkušebního ověření lze konstatovat, že účastníci hodnotili e-learningovou formu vzdělávání jako vhodnou pro daný účel. Při realizaci jsme narazili na celou řadu problémů, zejména při realizaci obsahu, kdy bylo nutné připravit takový proces, který nebude zatěžovat autory obsahu technickými parametry a zároveň udržení řízeného procesu produkce s programátory a grafiky. Navržený proces se osvědčil a veškeré moduly byly vytvořeny v požadované kvalitě. Prostředí LMS se jeví jako vhodné, i když je třeba pro ostrý provoz upravit zejména texty, které nebyly vždy účastníky jednoznačně pochopeny. Nástroje pro komunikaci jsou vnímány pozitivně a jeví se jako vhodný doplněk pro standardní řízení vzdělávacího procesu. U testových úloh se podařilo realizovat banku testových úloh, které je možné opakovaně využívat napříč všemi moduly se zachováním informací o absolvování. Pro finální přípravu obsahu je nutné připravit informační systém, který podobně jako implementované Document Management System (DMS) podpoří proces tvorby a validace obsahu ze strany autorů, garantů a realizátorů (projektových manažerů, grafiků a programátorů). Tento nástroj se osvědčil jako přehledná platforma pro zachování a výměnu podkladů ve strukturované podobě. 37

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 Od 19. ledna do 30. ledna 2015 Přednášející: Obsah Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ Podání přihlášky

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P Semestrální práce KIV/PPR Michal Bryxí A08N0060P 30. května 2010 Obsah 1 Krycí list nabídky 2 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 3 3 Reference v oblasti e-learningových řešení 4 4 Návrh smlouvy

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU Portálové řešení cílem projektu je vytvoření portálu lidských zdroj sdružující data a informace o rozvoji lidských zdrojů ve veřejné

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích kurzů v oblasti eko-designu

Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích kurzů v oblasti eko-designu Zadávací podmínky Označení zakázky Zadavatel Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná: Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ROZVOJOVÉMU PROJEKTU SIPVZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ROZVOJOVÉMU PROJEKTU SIPVZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ROZVOJOVÉMU PROJEKTU SIPVZ Z A Š K O L O U S E Š K O L O U I N F O R M A T I K A A A N G L I C K Ý J A Z Y K Název rozvojového programu: Rozvojové projekty SIPVZ č.j. 28947/2003-56 Okruh:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více