Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů"

Transkript

1 Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů Závěrečná zpráva Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oxygen Solutions, s.r.o.

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Řešitelský tým... 5 Cíle plánovaného projektu CISKOM... 6 Cíle zkušebního provozu CISKOM... 6 Co zkušební provoz nezahrnoval (bude součástí plánovaného projektu CISKOM)... 6 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM... 7 Počet rolí spadajících do vzdělávacího programu... 7 Přehled kurzů členěných předmětově... 8 Návrh implementace a ověření technologie LMS ve zkušebním provozu Východiska pro výběr technologie LMS Ověřovací technologie LMS Návrh a tvorba prototypů vzdělávacích objektů ve zkušebním provozu Návrh a ověření procesů pro tvorbu obsahu Tvorba jednotné grafické úpravy Šablony pro autory distančních textů Implementace DMS jako podpůrného IS Interpretační dokument pro programátora e-learningových modulů/kurzů (pracovní verze) Realizace modulárního konceptu pro strukturalizaci objektů obsahu Analýza použitelnosti LMS jako výukového konceptu Realizace zpětnovazebních dotazníků Ověření komunikačních nástrojů pro podporu synchronní a asynchronní výuky Naplnění cílů zkušebního provozu Harmonogram realizace zkušebního provozu Fáze 1 školení účastníků zkušebního provozu Fáze 2 zkušební provoz Fáze 3 sběr zpětnovazebních dotazníků a připomínek k šablonám k tvorbě distančních textů 18 Fáze 4 vyhodnocení zkušebního provozu Popis implementace LMS ze zkušebního provozu Jednotné grafické zpracování LMS Vzdělávací obsah Ukázky vytvořených on-line testů Výsledky hodnocení LMS Výsledky hodnocení kurzů Kurz A Kurz B Kurz C

3 Kurz C Kurz D Výsledky hodnocení modulů Co je e-learning Hodnocení OÚ matematika Metodika práce lektora Průvodce přihlašování žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce Tvorba distančních e-learningových textů Tvorba videí Závěr Přílohy

4 Úvod Reforma maturitní zkoušky je komplexní a rozsáhlý proces, který vyžaduje uplatnění všech inovativních přístupů k zajištění efektivnosti, hospodárnosti a udržitelnosti implementovaných řešení. Jedním z inovativních přístupů je projekt CISKOM, jemuž předcházelo zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů. Nezbytnost řešení dalšího vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků vyplývá na jedné straně ze zákonných ustanovení, týkajících se maturitní zkoušky, jednak z nutnosti cestou profesionalizace orgánů společné části maturitní zkoušky omezit rizikové působení lidského faktoru na spolehlivost logisticko-bezpečnostního systému maturitní zkoušky. Kvalitní příprava pedagogických pracovníků zajistí vysoký stupeň objektivizace průběhu a vyhodnocení dílčích zkoušek, konaných formou písemné práce a formou ústní, a to cestou distančního e-learningového vzdělávání. Světové zkušenosti ukazují, že e-learning je vysoce efektivní všude tam, kde: je cílem proškolit velké množství lidí v jednom kurzu; účastníci kurzů jsou rozprostraněni na velkém území; proškolení je potřeba realizovat s vysokou mírou standardizace, tzn. všichni účastníci musí obdržet stejný výklad i zdroje (dokumenty, diskusní témata, průběžné testy...); účastníci kurzů nemohou nebo mohou obtížně opustit pracovní proces. V době, kdy dostupnost rychlého připojení k internetu není pro většinu zaměstnanců ve školství problémem, je na čase uvést v život skutečnou podporu distančních forem výuky využitím e-learningu. Distanční e-learningové vzdělávání je chápáno jako forma řízeného samostudia, během kterého jsou účastník kurzu a vyučující od sebe fyzicky vzdáleni. Mezi jeho výhody nepochybně patří skutečnost, že účastník kurzu může pracovat svým vlastním tempem kdykoliv a kdekoliv, kde má přístup k internetu, a volit si témata v pořadí, která jsou mu blízká. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, kdy se eliminují náklady za pronájem učeben, tisk a distribuci studijních materiálů, cena za lektora, dopravu a další. Plánovaný projekt CISKOM bude založen na kombinaci velkého podílu neprezenčních forem vzdělávání formou e-learningu a nezbytně nutného podílu prezenčních (kontaktních) vzdělávacích aktivit a je cílen na vývoj a implementaci vzdělávacího portálu s kapacitou, který vyhoví provozním nárokům resortu školství. 4

5 Řešitelský tým CERMAT Martina Bezuchová vedoucí projektu CISKOM (Zkušební ověření vývojového prostředí CISKOM pomocí vzorku e-learningových modulů) Lída Zajíčková koordinátora, autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Eva Říhová koordinátora, autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Eva Řídká autorka vzdělávacího obsahu, lektorka Monika Vítková autorka vzdělávacího obsahu Oxygen Solutions, s.r.o Petr Svoboda vedoucí projektu Pavlína Zábranská projektový manažer Milan Petr LMS specialista Jaromír Procházka grafik Marek Velas autor vzdělávacího obsahu 5

6 Cíle plánovaného projektu CISKOM Hlavními cíli plánovaného projektu CISKOM jsou: zajištění školení, seminářů, ověřování a certifikace tzv. orgánů společné části maturitní zkoušky a dalších pedagogických a organizačních pracovníků; informační podpora a semináře vedoucích pracovníků středních škol (ředitelé), pracovníků ČŠI a dalších cílových skupin odborné veřejnosti (např. učitelé maturitních předmětů, žáci, rodiče, OŠ KÚ, výchovní poradci...), přímo dotčených reformou maturitní zkoušky; vyškolení, ověření způsobilosti k výkonu funkce a certifikování cca rolí 1 z řad pedagogických a organizačních pracovníků; evidence vyškolených pedagogických a organizačních pracovníků, správa registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školního maturitního komisaře, zadavatele a hodnotitele; Cíle zkušebního provozu CISKOM vytvořit ukázkové distanční e-learningové objekty obsahu (kvalita, forma prezentace) sestavit testové otázky k vytvořeným modulům (kvalita) seznámit garanty a autory obsahu s tvorbou distančních e-learningových textů a dalších objektů obsahu ověřit LMS a zjistit, zda je toto studijní prostředí uživatelsky příjemné získat zpětnou vazbu k vytvořeným modulům a testům Co zkušební provoz nezahrnoval (bude součástí plánovaného projektu CISKOM) vzdělávací portál, jehož součástí je LMS proces registrace účastníků k on-line studiu zpětná vazba k vytvořeným modulům a kurzům v LMS úplný provoz LMS proces certifikace (Osvědčení o absolvování kurzu, Certifikát za prezenční zkoušku formou on-line testu) 1 Uvedené role pokrývají potřebu realizace maturitní zkoušky. Uživatel vzdělávacího portálu CISKOM (fyzická osoba) může být v rámci MZ pověřen více rolemi (například učitel maturitního předmětu může být hodnotitelem i zadavatelem). V takovém případě tento uživatel projde více specifickými kurzy. Z toho plyne, že se dá předpokládat, že skutečný počet osob participujících na vzdělávacím procesu CISKOM jako účastníci kurzů bude nižší. 6

7 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM Počet rolí spadajících do vzdělávacího programu Poř. číslo Název kurzu (=ROLE, CÍLOVÁ SKUPINA) Č. podoblasti (podskupiny) Specializace (podkurz) Počet účastníků kurzů (rolí) odhad 1a Autor TÚ didaktického testu Autoři testových úloh (TÚ) 1b Autor TÚ písemné práce 60 1c Autor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce 200 2a Revizor TÚ didaktického testu Revizoři testových úloh 2b Revizor TÚ písemné práce 70 2c Revizor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce 70 3a Hodnotitelé otevřených úloh didaktické testy 200 3b Hodnotitelé písemných prací (Učitelé maturitních předmětů jazyky) Hodnotitelé 3c Hodnotitelé ústních zkoušek (Učitelé maturitních předmětů jazyky) d Hodnotitelé certifikované MZ_písemná práce 500 3e Hodnotitelé/zkoušející certifikované MZ_ústní zkouška SVP experti Lektoři (tutoři) spolupracující subjekty, CERMAT 5a Lektor didaktický test 35 5b Lektor písemná práce 140 5c Lektor ústní zkouška 140 5d Lektor organizace (obecný) 60 6a Školní maturitní komisař b Zadavatel zkoušek společné části Organizační pracovníci Předseda mat. komise (ŠMK, ZAD, PŘEMEK, ČŠI...) 6c ústní zkouška d Certifikovaný učitel pilotážní školy 100 6e Česká školní inspekce 50 7a Ředitel střední školy s maturitním ročníkem (rozšířeno o zástupce ředitele od ) Ředitel střední školy 7b Ředitel pilotážní školy 75 7c Ředitel pilotážní školy pro akreditaci v cizích jazycích 500 8a SEN 30 Pracovníci CERMATu 8b SLOB 15 8c KRTEK 11 8d Další (např. sekce OVV) 4 9a Executives 5 Standardizační komise (cizí jazyk B1,B2) 9b Experts 15 9c Supervisors 5 9d Exam assessors 75 10a Česká školní inspekce 10b Učitelé maturitních předmětů 10c Odbor školství krajského úřadu Ostatní 10d Krajské vzdělávací zařízení (KVZ) (informační část vzdělávacího portálu, 10e Výchovní poradci NE e-learning) 10f PPP (+IPPP) 10g Žáci a rodiče 10h Veřejnost + MŠMT Celkem účastníků ve všech kurzech Celkem kurzů členěno předmětově (cca) 149 Celkem modulů členěno předmětově (cca) 184 Kurzy se dále člení předmětově: celkem je 7 typů jazykových kurzů (cizí jazyky 5x, čeština 1x, čeština jako jazyk cizí 1x-řadí se mezi cizí jazyky) celkem je 9 typů kurzů z ostatních předmětů (MA, OSZ, INF, F, CH, BI, ZE, DE, DU) DOHROMADY 16 typů kurzů dle předmětů Uvedené role pokrývají potřebu realizace maturitní zkoušky. Uživatel vzdělávacího portálu CISKOM (fyzická osoba) může být v rámci MZ pověřen více rolemi (například učitel maturitního předmětu může být hodnotitelem i zadavatelem). V takovém případě tento uživatel projde více specifickými kurzy. Z toho plyne, že se dá předpokládat, že skutečný počet osob participujících na vzdělávacím procesu CISKOM jako účastníci kurzů bude nižší. 7

8 Přehled kurzů členěných předmětově Poř. číslo 1 2 Název kurzu (=ROLE, CÍLOVÁ SKUPINA) Autoři testových úloh (TÚ) Revizoři testových úloh Č. podoblasti (podskupiny) 1a 1b 1c 2a 2b 2c Autor TÚ didaktického testu - 16 Autor TÚ písemné práce - 7 Specializace (podkurz) Předměty Poř. číslo kurzu Autor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce - 7 Revizor TÚ didaktického testu - 16 Revizor TÚ písemné práce - 7 Revizor TÚ pracovních listů k ústní zkoušce - 7 ČJ 1 ČJ-L2 2 AJ 3 NJ 4 FJ 5 ŠJ 6 RJ 7 MA 8 OSZ 9 INF 10 FY 11 CH 12 BI 13 ZE 14 DE 15 DU 16 ČJ 17 ČJ-L2 18 AJ 19 NJ 20 FJ 21 ŠJ 22 RJ 23 ČJ 24 ČJ-L2 25 AJ 26 NJ 27 FJ 28 ŠJ 29 RJ 30 ČJ 31 ČJ-L2 32 AJ 33 NJ 34 FJ 35 ŠJ 36 RJ 37 MA 38 OSZ 39 INF 40 FY 41 CH 42 BI 43 ZE 44 DE 45 DU 46 ČJ 47 ČJ-L2 48 AJ 49 NJ 50 FJ 51 ŠJ 52 RJ 53 ČJ 54 ČJ-L2 55 AJ 56 NJ 57 FJ 58 ŠJ 59 RJ 60 8

9 Hodnotitelé otevřených úloh didaktické testy - 16 ČJ 61 ČJ-L2 62 AJ 63 NJ 64 FJ 65 ŠJ 66 3a RJ 67 MA 68 OSZ 69 INF 70 FY 71 CH 72 BI 73 ZE 74 DE 75 DU 76 Hodnotitelé písemných prací - 7 (Učitelé maturitních předmětů jazyky) ČJ 77 ČJ-L2 78 3b AJ 79 NJ 80 FJ 81 ŠJ 82 3 Hodnotitelé RJ 83 Hodnotitelé ústních zkoušek - 7 (Učitelé maturitních předmětů jazyky) ČJ 84 ČJ-L2 85 3c AJ 86 NJ 87 FJ 88 ŠJ 89 RJ 90 Hodnotitelé certifikované MZ_písemná práce - 6 ČJ-L2 91 AJ 92 3d NJ 93 FJ 94 ŠJ 95 RJ 96 Hodnotitelé/zkoušející certifikované MZ_ústní zkouška - 6 ČJ-L2 97 3e AJ 98 NJ 99 FJ 100 ŠJ 101 RJ SVP experti Lektoři (tutoři) z KVZ, CERMATu Lektor didaktický test - 16 ČJ 104 ČJ-L2 105 AJ 106 NJ 107 FJ 108 ŠJ 109 5a RJ 110 MA 111 OSZ 112 INF 113 FY 114 CH 115 BI 116 ZE 117 DE 118 DU 119 Lektor písemná práce - 7 ČJ 120 ČJ-L b AJ 122 NJ 123 FJ 124 ŠJ 125 RJ 126 Lektor ústní zkouška - 7 ČJ 127 ČJ-L c AJ 129 NJ 130 FJ 131 ŠJ 132 RJ 133 5d Lektor organizace (obecný) 134 9

10 Organizační pracovníci (ŠMK, ZAD, PŘEMEK, ČŠI...) Ředitel střední školy Pracovníci CERMATu Standardizační komise (cizí jazyk B1,B2) Ostatní (informační portál, NE e-learning) 6a Školní maturitní komisař 135 6b Zadavatel zkoušek společné části 136 6c Předseda mat. komise ústní zkouška 137 6d Certifikovaný učitel pilotážní školy 138 6e Česká školní inspekce 139 7a Ředitel střední školy s maturitním ročníkem 140 7b Ředitel pilotážní školy 141 7c Ředitel pilotážní školy pro akreditaci v cizích jazycích 142 8a SEN 143 8b SLOB 144 8c KRTEK 145 8d Další (např. sekce OVV) 146 9a Executives 147 9b Experts 148 9c Supervisors 149 Exam assessors ČJ-L2 150 AJ 151 9d NJ 152 FJ 153 ŠJ 154 RJ a Česká školní inspekce 10b Učitelé maturitních předmětů 10c Odbor školství krajského úřadu 10d Krajské vzdělávací zařízení (KVZ) 10e Výchovní poradci 10f PPP (+IPPP) 10g Žáci a rodiče 10h Veřejnost + MŠMT Celkem kurzů

11 Návrh implementace a ověření technologie LMS ve zkušebním provozu Východiska pro výběr technologie LMS Štolba, Milan: Prováděcí studie modelu CISKOM s využitím e-learningu, Praha, 2008 Vzhledem k velikosti projektu CISKOM, který dle kapitoly 11

12 Konkretizace velikosti plánovaného projektu CISKOM dosahuje cca hodin učiva, které je nutné prostudovat v období od 2/2009 do 2/2010 a zároveň je jedním ze základních východisek dostupnost celého systému. Funkcionalita potřebná pro realizaci zkušebního provozu byla až na výjimky, které jsou specifikované v kapitole 12

13 Popis implementace LMS běžně dostupná v použitém produktu Oracle ilearning 4.3. Z pohledu systémového inženýrství leží tedy majorita kritérií v poli nefunkčních požadavků (a z pohledu produktu tedy ve funkcích zajištujících naplnění těchto nefunkčních požadavků). Jmenovitě se jedná o: 1. Dostupnost Systém musí umožnit horizontální škálování takové, aby byl zajištěn bezproblémový přístup řádově konkurenčních uživatelů (souběžně pracujících uživatelů). 2. Bezpečnost Vzhledem k citlivosti údajů obsažených v jednotlivých modulech, je žádoucí maximální bezpečnost před přístupem neoprávněných osob. Také se zvedá požadavek na úroveň zabezpečení přístupu k obsahu dle úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů systému. 3. Přístupnost Cílové řešení musí reflektovat požadavky na přístupnost, zejména z pohledu používaných technologií na straně klienta (Flash, Javascript, Shockwave) a z pohledu technologické zdatnosti účastníků. 4. Auditovatelnost Přesná vyhodnotitelnost zásahů (ať už administrativních nebo uživatelských) je nutným kritériem pro zajištění pozice CERMATu v řešení konfrontačních událostí jako je nespokojenost s evidovaným studijním výsledkem. 5. Rozšiřitelnost V rámci zkušebního provozu jasně vyvstaly podmínky definující potřebu portálové technologie, která bude nadřazená studijnímu prostředí. LMS tedy musí poskytovat takové funkce, které umožní integraci obsahu, studijního plánu a výsledků do vzdělávacího portálu. 6. Robustnost Je žádoucí, zejména z hlediska dodržení kvality poskytované služby vzdělávání směrem k pedagogické veřejnosti, aby systém byl dostatečně robustní a zvládnul dynamickou zátěž v řádech desítek tisíc účastníků. Součástí robustnosti chápeme i horizontální škálovatelnost kompletní HW a SW infrastruktury. 7. Udržitelnost Dodavatel technologie LMS by měl být dostatečně stabilní, aby bylo možné garantovat kontinuitu služby v horizontu desítek let. Je zřejmé, že e-learning jako takový prochází dynamickým vývojem a je tedy žádoucí, aby provozovaný systém byl vždy aktuální ve vztahu k momentálním trendům a nejnovějším vzdělávacím postupům. Ověřovací technologie LMS Pro účely zkušebního provozu byla použita standardní instalace Oracle ilearning 4.3 s databází Oracle Enterprise 10g. 13

14 Návrh a tvorba prototypů vzdělávacích objektů ve zkušebním provozu Již zmiňovaný objem vzdělávacího obsahu vedl k návrhu následující podoby procesu tvorby obsahu. Základním kritériem, při návrhu procesu byla realizovatelnost v omezeném čase, který pro přípravu obsahu bude k dispozici. Proto je zde patrné oddělení použití znalostí a dovedností, kdy jsme se chtěli vyhnout zahlcení autorů vzdělávacího obsahu problematikou tvorby HTML, CSS, Flash a nebo nástrojů pro tvorbu SCORM obálek. Všechny tyto technologické činnosti jsou uvažovány jako kompetence dodavatele technologie, nikoliv jako kompetence autora či garanta obsahu. Návrh a ověření procesů pro tvorbu obsahu Obecný proces tvorby objektů obsahu CERMAT Garant obsahu odpovídá za určitou tematickou oblast výuky (obsah, rozsah, struktura jednotlivých modulů). Objekty obsahu textové dokumenty, tabulky, grafy, schémata, prezentace, video atd. V DMS probíhá editace a aktualizace vždy na jednom originálu. NE Přiřazení garanta obsahu Garant/autor tvorba objektu obsahu dle Pravidel pro garanty a autory obsahu Formální korektura Obsahový korektor NE posuzuje obsahovou stránku objektů obsahu. NE Obsahová korektura Jazykový korektor posuzuje gramatickou, jazykovou a stylistickou stránku objektů obsahu. Jazyková korektura Supervizor odpovídá za celou oblast (obsah; organizace; bezpečnost) a za své garanty. Schválení objektu obsahu (dokumentu) supervisorem ke konverzi do HTML Interní koordinátor zaměstanec CERMATu; zajišťuje koordinaci prací mezi CERMAT/CISKOM a dodavatelem. Interní koordinátor Dodavatel Mediátor komunikuje s interním koordinátorem CISKOM při konverzi dokumentů do HTML, např. při zprostředkování schůzek mezi programátorem a autorem obsahu. NE NE Konverze do HTML (e-learningu) Grafická a stylová korektura HTML verze QA - Funkční testování NE CERMAT Interní koordinátor NE Schválení supervisorem k nasazení do ostrého provozu LMS Interní koordinátor Dodavatel Zavedení do produkčního prostředí LMS 14

15 Tvorba jednotné grafické úpravy Vzhledem k objemu vzdělávacích objektů (modulů), které je třeba vyvinout pro zajištění naplnění objemu přípravy pedagogických pracovníků je nezbytné, aby měli uživatelé se vzdělávacím prostředím pokud možno konstantní zkušenost a aby navigace a funkce byla pro uživatele maximálně zjednodušena. Pro majoritní část potenciálních účastníků bude projekt CISKOM jejich prvním setkáním s e-learningem (potažmo blended-learningem) a proto je tato jednotnost základním stavebním kamenem pro vybudování důvěry účastníka v systém samotný. Pokud budou funkce předvídatelné (což se dá zajistit pomocí přesných, ale stručných popisů funkcí) a přehledné (budou vždy realizovány na stejném grafickém konceptu), bude celková zkušenost účastníka pozitivnější, protože bude moci po velmi krátkém užívání zhodnocovat nabyté zkušenosti s prostředím. Šablony pro autory distančních textů Pro maximální zjednodušení procesu vývoje objektů obsahu jsme připravili šablony, které autorům zjednodušují práci při tvorbě textových, obrazových a video materiálů. Tato šablona definuje sadu značek, které následně programátoři interpretují při konverzi prostého textu do podoby HTML a tím umožňují autorům obsahu definovat formátování výsledného kurzu/modulu, aniž by byla nutná jakákoliv znalost technologií SCORM, HTML, FLASH atp. Zároveň je pak tento výstup používán jako tištěná verze ve formátu PDF, čímž se zvyšuje dostupnost obsahu z hlediska účastníka, protože tím má jednoduchou možnost studijní téma vytisknout a studovat off-line. Implementace DMS jako podpůrného IS Pro účely realizace zkušebního provozu, jsme ověřovali vhodnost technologie DMS (Document Management System - Systém pro správu dokumentů) pro údržbu veškerých podkladových materiálů od autorů obsahu. Pro tyto účely dodavatel zrealizoval DMS na technologii MS Sharepoint Services, který se pro tyto účely jevil jako dostačující. Nebylo však možné vyzkoušet veškerou možnou funkcionalitu (např. automatizované workflow, detailní nastavení oprávnění dle adresářové struktury či automatické verzování obsahu) zejména z důvodu limitovaných prostředků pro implementaci a zaškolení pracovníků CERMATu. Interpretační dokument pro programátora e-learningových modulů/kurzů (pracovní verze) Jako protistrana šablony pro autory obsahu, byl definován tzv. Interpretační dokument, který slouží jako příručka pro programátora e-learningového kurzu a specifikuje, jak v kódu HTML nebo FLASH interpretovat formátovací značky použité autorem (např. umístění ikon, obrázků, formátování textu, strukturování textu v rámci stránky, dělení na více stránek apod.) Realizace modulárního konceptu pro strukturalizaci objektů obsahu Pro potřeby zkušebního provozu byla definována potřeba ověření následujících vzdělávacích modulů, které byly součástí kurzů A až D (viz tabulka): 1. Co je e-learning 2. Metodika práce lektora 3. Tvorba distančních e-learningových textů 4. Tvorba videí 15

16 5. Hodnocení OÚ-matematika 6. Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce Součástí modulu Hodnocení OÚ matematika byla výuková videa a flashe. Obsah jednotlivých modulů byl vytvořen pracovníky CERMATu a dodavatelskou firmou Oxygen. Dokumenty v této fázi neprošly obsahovou a ani jazykovou korekturou. Uvedené moduly byly zvoleny zejména z důvodů: Realizace jednotlivých technologických typů obsahu o HTML o FLASH o VIDEO nahrávání o VIDEO distribuce Pro účely vzdělávání skupiny autorů, kteří dle výše uvedeného procesního modelu budou mít na starosti splnění prvních termínů s přípravou obsahu pro následné technologické zpracování. Jejich vzdělávání formou e-learningu je zároveň předmětem testu vhodnosti e-learningu jako výukové technologie. Pro účely získání zkušenosti s problematikou přípravy obsahu s odlišnými charakteristikami o Modul Co je e-learning je spíše charakteru úvodu do problematiky účastníkovi neznámé a s pedagogickou praxí nespojené o Modul Hodnocení OÚ matematika je naopak pro účastníka oblast známá, kde se pouze mění používaná metodika a e-learning je tedy pouze nová forma předání známého typu informace Pro účely ověření realizace testů o Auto-test 16

17 Na úrovni objektu FLASH Na úrovni LMS, Banky testových úloh o Průběžný on-line test 17

18 Analýza použitelnosti LMS jako výukového konceptu Realizace zpětnovazebních dotazníků Pro získání zpětné vazby z pilotního provozu jsme připravili 3 typy zpětnovazebních formulářů. Jeden se zaměřením na zkušenosti účastníků s LMS hodnocení systému jako takového. Druhý pak na hodnocení modulu jednotky vzdělávacího obsahu a poslední pak zaměřený na kurz jako na program sdružující několik modulů pro dosažení jmenovité kompetence. Ukázka části dotazníku Hodnocení modulu : Formuláře všech typů dotazníků jsou v příloze tohoto dokumentu. Ověření komunikačních nástrojů pro podporu synchronní a asynchronní výuky Diskusní skupiny Pro ověření funkcí LMS podporujících komunikace a spolupráci budeme v rámce testování pracovat s diskusními skupinami, včetně moderátora, který bude definovat témata. Pro účely ověření bude postačující realizace role moderátora lektorem kurzu. Chat Kromě diskusních skupin bude předmětem ověření také funkcionalita a zejména vhodnost komunikace prostřednictvím tzv. chatu, tzn. nástroje používaného zejména pro realizaci synchronního modelu výuky. V chatu dostává každý účastník zprávu okamžitě na monitor a může tak v reálném čase reagovat vhodné pro interakci Lektor Účastník. 18

19 Naplnění cílů zkušebního provozu Harmonogram realizace zkušebního provozu Fáze 1 školení účastníků zkušebního provozu Délka školení cca 1,5 až 2 hod Doba konání: od 9,00 hod a od 13,00 hod od 15,00 hod Počet účastníků kurzů: 42 (45 rolí) Prezentace ke školení účastníků je součástí přílohy tohoto dokumentu. Fáze 2 zkušební provoz Zkušební provoz: přístup do systému na základě uživatelského jména a hesla studijní prostředí k dispozici i po ukončení zkušebního provozu, všichni účastníci si budou moci projít zbývající moduly od role host univerzální přihlašovací jméno a heslo do všech kurzů vydává oddělení personální infrastruktury Fáze 3 sběr zpětnovazebních dotazníků a připomínek k šablonám k tvorbě distančních textů Sběr probíhal v období od do Celkem bylo odevzdáno o 19 dotazníků hodnocení LMS o 25 dotazníků hodnocení kurzů o 67 dotazníků hodnocení modulů Fáze 4 vyhodnocení zkušebního provozu Vyhodnocení zkušebního provozu probíhalo v období od do

20 Popis implementace LMS ze zkušebního provozu Instalace Oracle ilearning LMS byla graficky upravena pro potřeby CISKOM pomocí grafických šablon, které se realizovaly v koordinaci s grafickým vzhledem modulů následně provozovaných vně systému. Součástí implementace bylo zavedení struktury uživatelů dle následujícího schématu: Tato implementace naplnila základní potřeby, nicméně pro nasazení v celorepublikovém měřítku je třeba uvažovat nad následujícími funkcemi a úpravami, které se ukázaly jako nezbytné po vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků a po realizaci celého procesu tvorby a testování obsahu: 1. Funkce vzdělávacích cest 2. Funkce ověření průběžných výsledků studenta 3. Realizace komplexních zpětnovazebních dotazníků s různými úrovněmi napojení (modul, kurz, systém) 4. Vyhodnocení dichotomického typu testové otázky ve svazcích 5. Přiřazovací a uspořádací typ testové otázky 6. Typografické chyby 7. Čitelnost výstupního obsahu obslužných stránek 20

21 Jednotné grafické zpracování LMS Byly ověřeny způsoby realizace grafického přizpůsobení pomocí kaskádových stylů (CSS) a HTML šablon. V záhlaví byla použita hlavička CISKOM, ESF Kvalita 1. Úvodní stránka Domovská stránka účastníka po přihlášení 21

22 Vzdělávací obsah Zde je vidět ukázka realizovaného modulu v prostředí LMS, který je vytvořen v jednotné grafické šabloně CISKOM. Kurz D náhled studia modulu Co je e-learning prostý text Kurz D náhled studia modulu Tvorba videí ukázka spuštění vida a slovního komentáře k videu formou rozbalovacího textu 22

23 Ukázky vytvořených on-line testů Ukázka rozbalovacího textu Ukázka testu modul Metodika práce lektora Hvězdičkou označená odpověď je správná. 23

24 Ukázka testu modul Hodnocení OÚ matematika Pokyny k hodnocení 24

25 Správné hodnocení Chybné hodnocení 25

26 Výsledky hodnocení LMS Otázky: 1. Prostředí LMS bylo stabilní - fungovalo bez chybových hlášení 2. Vzhled uživatelského prostředí 3. Navigační prvky (tlačítka, odkazy) srozumitelně popisovali funkci (např. tisk, spuštění kurzu, přihlášení do chatu apod.) 4. Čitelnost - jednoduchost porozumění struktuře systému (Domovská stránka, detail kurzu, okno s přehrávačem kurzu) byla 5. Rozsah konaného interního školení pro studium v systému LMS byl 6. Rychlost práce se systémem LMS (studijní prostředí) byla 7. Chyby v zobrazení (špatné vykreslení ovládacích prvků, špatné vykreslení stránky - chybějící obsah apod.) se vyskytovaly 8. Zobrazení informací (osnova) o kurzech a modulech bylo 9. Počet funkčních komponent je (Kalendář, Fórum, Chat, Přehrávač kurzu) 2,5 Průměrné hodnocení dle otázky 2,0 1,5 k a á m Z n 1,0 0,5 0, Otázky 26

27 Výsledky hodnocení kurzů Otázky: 1. Má očekávání od kurzu byla splněna 2. Vzhled uživatelského prostředí 3. E-learningová forma kurzu 4. Co Vás na kurzu zaujalo, mile překvapilo? 5. Co Vám v kurzu chybělo? 6. Hodnocení kurzu po grafické stránce: barevné ladění vzhledu a textu okna (obrazovky modulu) 7. Souhrnné hodnocení kurzu 8. Jiné 9. Vaše náměty na otázky, které by mohly být ještě v této části dotazníku týkajícího se hodnocení celého kurzu pro použití ve "velkém CISKOMu" Kurz A Kurz B 27

28 Kurz C1 Kurz C2 Kurz D 28

29 Výsledky hodnocení modulů Otázky: 1. Informace poskytnuté v modulu byly: 2. Informace mohu využít ve své práci: 3. Jak hodnotíte teoretické partie prezentovaného učiva? 4. Jak hodnotíte srozumitelnost textu? 5. Jak hodnotíte odbornou úroveň obsahu? 6. Jak hodnotíte strukturu textu (výběr a sled kapitol)? 7. Považujete obsah některých kapitol, témat za méně významný, nepodstatný? Pokud Ano, vypište. 8. Postrádal/a jste nějaká témata? Jestliže Ano, uveďte pokud možno výstižný název či charakteristiku. 9. Obsahoval modul obrázky, které se vztahovaly ke studijnímu textu? 10. Zobrazily se vám všechny obrázky bez problémů? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém. 11. Byly obrázky dostatečně velké? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 12. Byly obrázky dostatečně čitelné (ostré)? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 13. Byl obsah zobrazený obrázkem srozumitelný? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytl problém. 14. Souvisel obrázek s výkladem v textu? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytl problém. 15. Obsahoval modul videa, které se vztahovaly ke studijnímu textu? 16. Zobrazila se Vám všechna videa bez problémů? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a stručně jej popište. 17. Byla videa dostatečně velká? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 18. Byla videa dostatečně čitelná (ostrá)? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu. 19. Vyhovovala Vám rychlost animací? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém. 20. Bylo využití videa v daném tématu vhodné? Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a důvod, proč si myslíte, že jiná forma předání informace by byla vhodnější. 25. Fungovaly Vám všechny ovládací prvky/tlačítka? (konkrétně se jedná o: tisk stránky, předchozí/další stránka, začátek/konec modulu, rozbalení textu "+/-", hypertextové odkazy). 29

30 Pokud ne, uveďte číslo stránky modulu, kde se vyskytnul problém a stručně jej popište. 26. Jak hodnotíte interaktivitu vložených videí/flash 27. Jak hodnotíte Vaši potřebu lektora při práci s tímto modulem? 28. Jaký byl on-line test na konci modulu? 29. Byla uvedená časová dotace pro studium modulu dostatečná? Uveďte Váš přibližný čas strávený studiem tohoto modulu. 30

31 Co je e-learning 31

32 Hodnocení OÚ matematika 32

33 Metodika práce lektora 33

34 Průvodce přihlašování žáků k maturitní zkoušce a uchazečů k jednotlivé zkoušce 34

35 Tvorba distančních e-learningových textů 35

36 Tvorba videí 36

37 Závěr Na základě zkušebního ověření lze konstatovat, že účastníci hodnotili e-learningovou formu vzdělávání jako vhodnou pro daný účel. Při realizaci jsme narazili na celou řadu problémů, zejména při realizaci obsahu, kdy bylo nutné připravit takový proces, který nebude zatěžovat autory obsahu technickými parametry a zároveň udržení řízeného procesu produkce s programátory a grafiky. Navržený proces se osvědčil a veškeré moduly byly vytvořeny v požadované kvalitě. Prostředí LMS se jeví jako vhodné, i když je třeba pro ostrý provoz upravit zejména texty, které nebyly vždy účastníky jednoznačně pochopeny. Nástroje pro komunikaci jsou vnímány pozitivně a jeví se jako vhodný doplněk pro standardní řízení vzdělávacího procesu. U testových úloh se podařilo realizovat banku testových úloh, které je možné opakovaně využívat napříč všemi moduly se zachováním informací o absolvování. Pro finální přípravu obsahu je nutné připravit informační systém, který podobně jako implementované Document Management System (DMS) podpoří proces tvorby a validace obsahu ze strany autorů, garantů a realizátorů (projektových manažerů, grafiků a programátorů). Tento nástroj se osvědčil jako přehledná platforma pro zachování a výměnu podkladů ve strukturované podobě. 37

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Praha, září 2012. Česká školní inspekce Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr.

Praha, září 2012. Česká školní inspekce Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr. Závěrečná zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole

Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole ROZVOJ ICT VE ŠKOLE Od vize k systematickému plánování rozvoje služeb ICT ve škole Úvodní prezentace (c) Radek Maca Několik otázek úvodem 1. Co je cílem výuky ve školách? 2. Jaká je role učitele ve výuce?

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková 27 ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 5_09 fin.indd 16.3.2009 11:43:23-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE NA STARTOVNÍ ČÁŘE Vážené kolegyně a kolegové, všichni asi znáte ten pocit, když s tužkou v ruce

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Anton Antonov Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Bakalářská práce

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více