Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit"

Transkript

1 Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Centrum transferu technologií,

2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC základní princip Zatímco např. podle legislativy USA lze patentovat "cokoliv pod sluncem vytvořené člověkem" xxxxx v evropských legislativách se již dlouhou dobu definují nepatentovatelná řešení (zejména netechnického charakteru)

3 LEGISLATIVNÍ RÁMEC výluky patentovatelnosti v Evropě V legislativách evropských zemí (i EPO) se definují nepatentovatelná řešení vědecké objevy a teorie netechnické matem. modely např. ekonomické obecný software (kromě tech. zaměřených aplikací) optimalizační postupy (algoritmy) duševní činnosti - výzkum, komunikace, obchodní činnost herní postupy, algoritmy a návody sběr, uchovávání a poskytování informací (informační databáze) diagnostické metody (medic.) chirurgické nebo terapeutické metody (medic.)

4 LEGISLATIVNÍ RÁMEC možnosti ochrany netech. řešení kromě průmyslově právní: někde (USA, popř. také Japonsko, Čína, Jižní Korea) - nejvíce účinná forma ochrany; v evrop. legislativách zakotvena jen pro úzkou oblast aplikačních software, přinášejících technický účinek (např. nad rámec normální interakce mezi programem a počítačem) v ostatních výše uvedených oblastech se uplatňují uvedené výluky patentovatelnosti nebo základní námitka, že se nejedná o vyřešení technického problému autorsko právní: možná prakticky u všech typů řešení; některé výslovně v zákoně zmíněny (software, databáze) - potíž: autorský zákon nechrání věcný obsah řešení, ale pouze jeho konkrétní ztvárnění ochrana utajením typ know-how jen ve speciálních případech, kdy lze princip řešení účinně utajit

5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC - evropská právní praxe Přístup evropské legislativy k patentovatelnosti softwaru je složitější. Definice předmětu patentovatelného vynálezu obsažená v ustanovení článku 52 odst. 2 EPC výslovně vylučuje zejména: (c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; (d) podávání informací. Následující odst. 3 ale omezuje působnost této výluky pouze na patentové přihlášky, jež se týkají těchto předmětů nebo činností jako takových. Důsledek: Za dobu fungování evropského patentového systému se vyvinula rozsáhlá rozhodovací praxe EPÚ založená na výkladu pojmu "jako takový která umožnila udělení řady z hlediska předmětu ochrany překvapivých patentů.

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC - doporučení k práv. ochr. software Pokusit se o získání patentové ochrany i přes existenci výluk patentovatelnosti v evropské legislativě. Rozumné důvody: V USA, Japonsku popř. i v Číně a Jižní Koreji je získání patentu na software snazší právní praxe v evropských zemích (především EU) není v pohledu na patentovatelnost software jednoznačná a ve vztazích se zámořím (USA, Japonsko) se stále polarizuje tedy potenciálně možné je leccos vytvořený dokument patentové přihlášky má význam (sekundární), i když patent nebude udělen

7 LEGISLATIVNÍ RÁMEC - Sekundární význam p. přihlášky I když nedojde k udělení patentu, patentová přihláška a korespondence s příslušným patentovým úřadem může sloužit jako důkazní materiál, který jednoznačně stvrzuje: datum přihlášení (vytvoření) řešení osoby původce (autora) a přihlašovatele (majitele) řešení přesné vymezení obsahu a rozsahu řešení (popis a nároky) i jeho kontext s dosavadním stavem techniky při tom nemusí ani dojít ke zveřejnění

8 LEGISLATIVNÍ RÁMEC na UTB se omezení týkají FAI (ale i FT) software, databáze, evidenční systémy, matematické modely, predikční modely a systémy FAME ekonomické modely, simulace trhu, atd.

9 PATENTOVÁ AKTIVITA - UNIVERZIT 2003 až 2005 PCT, EP Patent counts are based on the priority date, the appli-cant s country of residence and use fractional counts on PCT filings at international phase (EPO designations). COMPENDIUM OF PATENT STATISTICS EPO

10 PATENTENTOVÁ AKTIVITA - PRŮMYSL. SUBJEKTŮ PCT, EP Patent counts are based on the priority date, the applicant s country of residence and use fractional counts on PCT filings at international phase (EPO designations). COMPENDIUM OF PATENT STATISTICS EPO

11 PATENTOVÁ AKTIVITA - ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ v ČR - stav Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2009 udělil patentů, z toho jen 376, tedy 29 %, domácím přihlašovatelům. Navíc zahraniční přihlašovatelé získali převážnou část patentů platných na území České republiky formou validace patentů evropských. Šlo celkem o patentů. údaje z Ročenky ÚPV 2009

12 PATENTOVÁ AKTIVITA - ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ v ČR - stav Čeští přihlašovatelé zatím využívají pro ochranu svých technických řešení častěji institutu užitného vzoru než ochrany patentem. Počet podaných přihlášek užitných vzorů vzrostl oproti roku 2008 o téměř 17 % na takřka žádostí, přičemž 96 % z nich bylo podáno domácími přihlašovateli. Ze zahraničí bylo v roce 2009 podáno pouze 57 přihlášek, nejvíce přihlašovateli z Německa, Slovenska a Rakouska. údaje z Ročenky ÚPV 2009

13 PATENTOVÁ AKTIVITA - ZAHRANIČ. SUBJEKTŮ v ČR - důsledky Když sečteme počty udělených patentů a zapsaných užitných vzorů, vlastní 71 % průmyslových práv k technickým řešením, nově získaných v ČR v roce 2009 zahraniční subjekty u patentů udělených v roce 2009 vlastní zahraniční subjekty dokonce 92 % výše uvedené statist. údaje jsou alarmující především z hlediska nevýhodného postavení české výroby, výzkumu a vývoje, který bude zákonitě na vlastním teritoriu výrazně omezován platnými průmyslovými právy zahraničních subjektů Východisko: požadavek zvýšení aktivity vlastního výzkumu a vývoje nositelé: především české vysoké školy!

14 HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL publikace, velikost Žebříček VŠ: kde najdete dobré vědecké zázemí podle /studium.asp?c=a071114_113408_vysokeskoly_bar O kvalitě školy do jisté míry rozhoduje počet vědeckých prací, které vyšly v celosvětově nejkvalitnějších prestižních časopisech. Tyto publikace jsou evidovány v nové mezinárodní databázi vědeckých publikací Scopus. Ta byla založena před několika lety a velmi rychle si získala mezinárodní uznání. Z databáze Scopus jsme získali informace o počtu publikací jednotlivých českých škol za rok Výsledky porovnání jsou v tabulce na konci článku. Skutečný počet publikací může být o málo vyšší, než uvádíme, jestliže byla někde otištěna zkomolená adresa či byla přeložena do jazyka, který v mezinárodní vědecké komunitě není běžný. Údaje pro všechny vysoké školy byly vyhledány jednotným způsobem. Počet publikací jsme vydělili velikostí školy počtem studentů v tisících. Vyšel koeficient, který určil pořadí školy.

15 HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL publikace, velikost Žebříček kvality VŠ podle citovanosti ve vědeckých časopisech Název vysoké školy - Publikace/Velikost (Koeficient) I. nejlepší VŠCHT Praha - 391/4 (98) Univerzita Karlova /41 (67) Veterinární a farmaceut. univerzita Brno - 188/3 (63) II. nadprůměrné II. nadprůměrné České vysoké učení technické Praha - 656/21 (31) Jihočeská univerzita České Budějovice - 256/10 (26) Univerzita Palackého Olomouc - 444/18 (25) Univerzita Pardubice - 193/8 (24) Mendelova zemědělská a les. univerzita Brno - 175/9 (19) Masarykova Univerzita Brno - 627/33 (19) Vysoké učení technické Brno - 363/20 (18) Česká zemědělská univerzita Praha - 199/15 (13)

16 HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL publikace, velikost III. ostatní Univerzita Tomáše Bati Zlín - 88/10 (9) Slezská univerzita Opava - 31/4 (8) Západočeská univerzita - 138/16 (9) Ostravská univerzita - 64/8 (8) VŠB Technická univerzita Ostrava - 161/20 (8) Technická univerzita Liberec - 55/8 (7) Vysoká škola ekonomická Praha - 81/15 (5) Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem - 19/9 (2) Univerzita Hradec Králové - 14/7 (2) Vysoká škola polytechnická Jihlava - 0/1 (0) Poznámka: P = počet publikací, V = velikost školy vyjádřená počtem studentů v tisících, v závorce výsledný koeficient P/V Zdroj: databáze Scopus, údaje za rok 2006, autor profesor Berger

17 HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL České univerzity ve světových žebříčcích Španělský Webometric žebříček Jediný žebříček, který samostatné hodnotí i české vysoké školy. (Zaměřuje se hlavné na webovou prezentaci školy, na to, jak moc je univerzita»vidět«.) 1. Karlova univerzita 2. Masarykova univerzita v Brne 3. ČVUT Praha 4. Vysoké učeni technické Brno 5. Západočeská univerzita v Plzni 6. Vysoká škola ekonomická v Praze 7. Technická univerzita Ostrava 8. Policejní akadémie v Praze 9. Palackého univerzita Olomouc 10. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 11. Technická univerzita Liberec 12. Česká zemědělská univerzita Praha 13. VŠCHT Praha 14. Pardubická univerzita 15. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 16. Mendelova univerzita v Brne 17. Slezská univerzita Opava 18. Ostravská univerzita 19. Univerzita Hradec Králové 20. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

18 HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL publikace, velikost Žebříček VŠ: kde najdete dobré vědecké zázemí podle /studium.asp?c=a071114_113408_vysokeskoly_bar Důležité jsou i patenty a konference Tvůrčí schopnosti učitelů vysokých škol nelze poměřovat jen počtem citovaných publikací. Kritériem kvality je též pořádání mezinárodních konferencí a vydávání vědeckých časopisů, jestliže jejich kvalita je taková, že jsou obsaženy ve významných mezinárodních databázích. O kvalitě školy vypovídají i patenty, ale jejich počet je málo významný, zásadní je jejich ekonomický přínos měřený v penězích. Proto v některých zemích existují dva významné žebříčky: jeden pro technické univerzity, který zahrnuje finanční přínos jejich patentů, a druhý pro ostatní vysoké školy, jenž je založen především na vědeckých publikacích.

19 HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL 180 Patentová aktivita českých VŠ (počet přihlášených a zveřejněných PV a PUV v letech)

20 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Jan Görig Tel.: Mail: Sídlo: UNI, Nad Ovčírnou 3685, Zlín, dv. č. 421 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů: Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 2020 (Služby pro inovační podnikání)

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 aci Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 Expertizní studie Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha, únor 2012 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. METODOLOGIE ANEB CO ŘÍKAJÍ TABULKY... 4 2.1 FUNKCE A PROFILY...

Více

14.6.2007-20.6.2007. Vysoké školy bijí na poplach... 2 20.6.2007 Karvinský deník str. 1 Titulní strana (sty)

14.6.2007-20.6.2007. Vysoké školy bijí na poplach... 2 20.6.2007 Karvinský deník str. 1 Titulní strana (sty) 14.6.2007-20.6.2007 Vysoké školy bijí na poplach... 2 20.6.2007 Karvinský deník str. 1 Titulní strana (sty) Vysoké školy bijí na poplach... 2 20.6.2007 Karvinský deník str. 4 Z okolí regionu MARIE STYPKOVÁ

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. předseda redakční rady prof. Ing. Jan Váchal, CSc. předseda dílčí redakční rady ekonomické prof.

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany...

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... 5 1.2.3 Vznik, trvání a zánik ochrany... 6 1.2.4 Účinky patentu...

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 7 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

OCHRANA VYNÁLEZŮ V ZAHRANIČÍ

OCHRANA VYNÁLEZŮ V ZAHRANIČÍ VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 OCHRANA

Více

Využití licencí. Metodika IV

Využití licencí. Metodika IV Metodika IV Metodika IV Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který je jedním z Individuálních

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více