pražské listy e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pražské listy e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD"

Transkript

1 pražské listy EXPRES 1 e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD 2012 Koalice nechce dobře pracující Kontrolní výbor str. 2 Interpelace našich zastupitelů str. 2 a 3 Možné korupční jednání spolupracovníků primátora Svobody str. 4 Magistrát ohrožuje budoucnost zeleného Trojmezí str. 5 Z magistrátu unikají do médií citlivé informace str. 6 Výborové hrátky ODS a TOP 09 str. 6 Koalice schválila méně výhodný směnečný program pro Dopravní podnik str. 7 Lhal radní Lohynský? str. 8 Kšefty na Praze 3 pod heslem Stavíš, stavím, stavíme a všichni společně vyděláváme str. 9 Rozpočtové peníze hl. m. Prahy půjdou na zbytečné a drahé projekty místo potřebným str. 10 Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení str. 11 Senátor ODS ředitelem Divadla na Vinohradech str. 11 Přehled kompetencí členů ZHMP za ČSSD str. 12 Pravicové čarování s pražským rozpočtem Příprava pražského rozpočtu na rok 2012 byla pro nezasvěceného pozorovatele pravděpodobně značně nepřehledná. Na tomto místě ale nemá cenu vracet se ke skutečnosti, že neshody o výši rozpočtových škrtů se staly záminkou k rozpadu koalice ODS a ČSSD. Zarážející je spíše netradiční postup, který zvolilo nové pravicové vedení Magistrátu. Noví radní odsouhlasili plošné škrty v běžných výdajích bez ohledu na realizovatelnost požadovaných úspor a jejich dopadů v jednotlivých oblastech. To bylo ostatně jádrem sporu již mezi námi a našimi bývalými koaličními partnery již od loňského léta. Škrty totiž pro mnoho organizací, od sportovních oddílů po poskytovatele sociálních služeb, mohou mít existenční důsledky, jelikož v mnoha případech mají omezené možnosti získat prostředky jinde. Mnohem překvapivější však bylo, jak koalice ODS a TOP 09 naložila s investičním rozpočtem Prahy. Zastupitelstvu byl totiž v prosinci předložen materiál, ve kterém byly zcela bezprecedentním způsobem zamlžovány výdaje hlavního města, jejich konkrétní určení a oprávněnost. Celý investiční rozpočet města byl totiž zahrnut do jediné položky ve výši přesahující deset miliard korun, aniž by bylo řečeno, co se z této rezervy bude hradit. Jak poznamenal Karel Březina, schválit takový rozpočet znamená koupit zajíce v pytli a vytvořit nebezpečný precedent pro přípravu budoucích rozpočtů města. Od primátora prosazujícího transparentnost bychom očekávali trochu jiný postup. Až v lednu jsme se pak dozvěděli, jak chce koalice s investičními prostředky reálně naložit. V mnoha případech však pro nás bylo rozdělení rozpočtu velkým překvapením. Zásadním problémem například je, že šetřící pravicová koalice chce utratit dalších tři sta miliónů korun za bazén Šutka, aniž by věděla, kolik výstavba doposud stála a kolik ještě stát bude. Naprostý nesouhlas jsme také vyjádřili k rozhodnutí odložit zahájení stavby metra D na neurčito. Zajímavé však je, že ačkoliv se v rozpočtovém výhledu s Déčkem nepočítá, koalice chce na přípravy utratit deset miliónů korun. Není jasné, za jakým účelem. ODS i TOP 09 se ohánějí tím, že jsou odpovědnými hospodáři. Návrh rozpočtu ukazuje něco jiného. Ukázkou nezodpovědnosti koalice je například vypuštění investice na dostavbu areálu střední školy COPTH ve Vysočanech, který je několik let nedostavěný a do kterého se již investovalo přibližně šedesát miliónů korun. Rozestavěné budovy, které jsme měli v plánu dokončit, tak budou dále chátrat. To určitě není ukázkou dobrého hospodaření. A podobných případů je celá řada. Například osmnáct miliónů na marketingové kampaně nebo nejasných dvacet miliónů na Štvanici, o jejímž využití není dosud rozhodnuto. Pravicové čarování s rozpočtem ukazuje, že primátor Svoboda a celá Rada hlavního města Prahy nemají zájem hospodařit transparentně a, což je ještě horší, ani zodpovědně.

2 2 pražské listy E X PRES 1/2012 Koalice nechce dobře pracující kontrolní výbor Nedílným předpokladem pro správné fungování všech demokratických institucí je existence účinných kontrolních mechanismů. V případě pražského Magistrátu tuto zásadní úlohu plní především Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. města Prahy. Vzhledem k tradiční roli opozice, jež spočívá především v dohledu nad činností Rady hlavního města, bývalo v minulosti vždy zvykem, že většinu členů tohoto důležitého výboru měly politické strany, které nebyly zastoupeny ve vedení pražské radnice. Tento princip však přestal platit s příchodem nové koalice TOP 09 a ODS. Karel Březina Pravicové vedení města totiž na prosincovém jednání zastupitelstva zvolilo z řad opozice pouze dva z osmi členů kontrolního výboru. Vedle tří členů za TOP 09 a tří členů ODS tak zatím zasedl ve výboru pouze Petr Dolínek a za klub KSČM Lubomír Ledl. Koalice tak vůbec nereflektovala naše výzvy, aby byl zachován princip většinového zastoupení opozice v tomto kontrolním orgánu, který má zajišťovat demokratický dohled nad činností Rady hlavního města. Interpelace našich zastupitelů Skutečnost, že se koalice obává silného a dobře fungujícího kontrolního výboru, potvrzuje i její postoj k volbě jeho předsedy. Od počátku jsme proto avizovali, že námi vybraným kandidátem je Karel Březina. Vzhledem k jeho bohatým zkušenostem s opoziční prací jsme přesvědčeni, že pod jeho vedením výbor nebude dohlížet na činnost Rady pouze formalisticky, jako tomu bylo za působení nynějšího 1. náměstka primátora Tomáše Hudečka (TOP 09). Koalici se však perspektiva důsledně kontrolujícího výboru očividně nezamlouvá. Proto také kandidaturu Karla Březiny obě strany již od prosince rezolutně odmítají. Zdá se, že kontrolní výbor tak bude muset ještě několik měsíců fungovat ve stávajícím provizoriu. Ovšem primátorovi a jeho lidem to pravděpodobně vyhovuje a o dosažení rychlé dohody s námi neusilují. Změnu koalice na Magistrátu hlavního města Prahy následovalo personální zemětřesení, které se zaměřilo na osoby spojované se sociální demokracií. To se nevyhnulo ani komisím Rady hlavního města Prahy, které byly ustaveny v roce Petr Dolínek Již 6. prosince minulého roku na svém zasedání Rada bez předchozích konzultací se členy těchto komisí rozhodla o jejich zrušení. A to i přesto, že se většinou jedná o skutečné odborníky na příslušná témata. Proto také náš bývalý radní pro sociální oblast Petr Dolínek na zasedání Zastupitelstva, které se konalo 15. prosince, interpeloval primátora v celé záležitosti. Vyjádřil zejména obavu, aby roční práce členů komisí, která v řadě případů přinesla velmi kvalitní výstupy, nepřišla nazmar. Například v oblasti rodinné politiky příslušná komise již zpracovala první návrh uceleného koncepčního materiálu pro celou oblast, který by mohl být základem pro nastavení této politiky v následujících letech. Narychlo přijaté rozhodnutí o rozpuštění komisí bylo proto podle Petra Dolínka nešťastné, protože tak není zaručeno, že se již zpracované materiály využijí. Ve své odpovědi pak primátor nepřímo přiznal, že nová logika při personálním obsazování těchto principielně expertních komisí bude spíše vycházet z politických motivů než z ohledu na odbornost jednotlivých členů. Primátor nakonec přiznal, že v Radě by přece jenom byli velmi rádi, kdyby tam [do komisí] byli delegováni i odborníci.

3 1/2012 pražské listy EXPRES 3 Interpelace našich zastupitelů II. Na lednovém zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy naši zastupitelé velmi aktivně využili prostor pro interpelace koaličních radních a náměstků, jejichž kontroverzní kroky a rozhodnutí vystavili ostré kritice. Na adresu náměstka Kabického (ODS) byla směrována kritika ze strany bývalého předsedy Výboru pro bydlení Romana Petruse. Vyjádřil především nesouhlas s rozhodnutím ODS a TOP 09, že výtěžek z prodeje bytového fondu nebude plně investován do sociálního bydlení, jak bylo plánováno v projektu transformace, jenž připravila a nechala schválit ČSSD. Následně pak Roman Petrus interpeloval ve věci výstavby bazénu Šutka radní Udženiji (ODS), která nebyla doposud schopna vysvětlit, kolik bude tato neustále se prodražující stavba stát. Ukázalo se totiž, že koalice uvolnila 300 miliónů Kč na tento megaprojekt, aniž by věděla, že celkově bude stát skoro trojnásobek této částky. Zastupitelka Lenka Teska Arnoštová potom upozornila na porušování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) v případech využívání externích právních služeb. V prvním pololetí roku 2011 bylo na různé právní posudky a další služby vyčerpáno téměř 73 miliónů korun, z čehož odbory ve věcné příslušnosti ČSSD takřka vůbec nic nečerpaly. Proto také vyzvala, aby koalice urychleně učinila v této záležitosti nápravu. Ve své druhé Lenka Teska Arnoštová interpelaci poté požadovala vysvětlení, jak chce hlavní město v současné finanční situaci naplňovat své povinnosti vyplývající z evropské legislativy o čištění městských odpadních vod. Jak se později totiž ukázalo, radní Lohynský nebyl schopný na jednáních se zástupci Evropské unie dosáhnout dohody na odstranění překážek pro přidělení dotace ze strukturálních fondů. Město tak přišlo o miliardy korun, které bude muset na čištění vody najít z jiných zdrojů. Velmi ostrou kritiku pak směřoval Karel Březina k náměstkovi primátora pro dopravu Noskovi. Především upozornil na naprosto nevypovídající charakter programového prohlášení Rady hlavního města Prahy. Podle jeho slov totiž koalice zamlžuje své plány, co se týče tarifní politiky v pražské veřejné dopravě, budoucnosti dopravy zdarma pro děti do 15 let a občany starší 65 let a priorit v oblasti dopravy v letech 2012 až Na jeho dotazy se mu však ze strany náměstka Noska dostalo odpovědi, že není kouzelník a že od něj nemůžeme čekat zázraky. V interpelacích rovněž vystoupili Antonín Weinert, který kritizoval rozhodnutí zakonzervovat rozestavěnou halu tělocvičny v areálu střední školy v Poděbradské ulici. Petr Dolínek pak požadoval přehodnocení negativního stanoviska ve věci přesunutí části autobusové dopravy z Vítězného náměstí ke konečné zastávce tramvajové linky na Podbabě. Lukáš Kaucký své dotazy směřoval především na radního Novotného. Zejména jej ohromilo spojení politiky vůči národnostním menšinám a migrantům s politikou prevence, což podle něj dokazuje, s jakou filozofií přistupuje nová koalice k těmto skupinám obyvatel Prahy. Zároveň kritizoval politicky motivované zrušení nezávislé kulturní grantové komise. Miroslav Poche se ve svých interpelacích zaměřil na kontroverzní postup v projednávání změn územního plánu (viz. článek Kšefty na Praze 3). Kritiku také směřoval na radního Lohynského, který nechal podepsat smlouvy na drahé konzultantské služby ve věci Ústřední čističky odpadních vod (viz. článek Lhal radní Lohynský?).

4 4 pražské listy E X PRES 1/2012 Pražská ČSSD je znepokojena možným korupčním jednáním spolupracovníků primátora Svobody a žádá vysvětlení Za politicky mistrovský kousek bylo na konci loňského roku označováno využití nenadálého převratu na pražském magistrátu primátorem Bohuslavem Svobodou, který si za toto intrikářství vysloužil od českých médií titul politik roku. Pan primátor se prý rychle naučil politickému řemeslu a přelstil jak své odpůrce v ODS, tak svého koaličního partnera. Uplynulo ale pouze několik týdnů a ukazuje se, že křišťálově čistá aura primátora Svobody je pravděpodobně jen chimérou a že i on má ve svém nejbližším okolí spolupracovníky, kteří si dost možná rychle osvojili pověstné korupční praktiky. Tomu všemu nasvědčuje aktuální kauza primátorova osobního asistenta Marka Hanče, který měl dle svědectví v listopadu zadrženého bývalého šéfa městské policie Vladimíra Kotrouše vědět o manipulacích se zakázkami na pražském magistrátu. Jsme silně znepokojeni informacemi o možných korupčních praktikách sahajících prakticky až do primátorovy kanceláře, sdělil místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD Miroslav Poche. Pražská ČSSD se proto ptá, kdo je vlastně onen Marek Hanč, který dle slov Vladimíra Kotrouše požadoval 10 procent ze zakázky městské policie u autoservisu Josefa Jíšy? Jakou roli hrál tento osobní asistent pražského primátora v manipulacích veřejných zakázek? Je evidentní, že by mělo být veřejným zájmem znát odpovědi na všechny tyto otázky. O to více je zarážející postoj právě Bohuslava Svobody, který je v prvé řadě pobouřen tím, že informace unikly do médií, místo aby urychleně konal ve věci podezření z korupčního jednání jeho vlastního asistenta, zdůraznil Miroslav Poche. Podezřelá je ostatně také snaha pražského magistrátu, který se dle slov primátora Svobody snaží získat přístup k policejnímu spisu v této kauze, jelikož se cítí být v celé věci postiženým. Je skutečně tato snaha motivována snahou zjistit, jestli a jak byl magistrát poškozen? Marek Hanč navíc není jediným primátorovým mužem, jehož jméno bývalý šéf městské policie v Praze zmínil. O manipulacích s veřejnými zakázkami měl dle jeho slov vědět také Martin Grmela, Svobodův poradce a bývalý mediální zástupce zbrojařské firmy Omnipol. Celou kauzou a možným korupčním jednáním se 18. ledna zabýval také Kontrolní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ihned po zveřejnění všech těchto podezření jsem vyzval pana primátora Svobodu, aby kontrolnímu výboru předložil podklady k této kauze a osobně se zúčastnil našeho jednání. V souvislosti s kauzou vyvstává celá řada otázek, na které budeme určitě chtít znát odpověď, vyjádřil se místopředseda Kontrolního výboru ZHMP a šéf klubu zastupitelů za ČSSD Petr Dolínek.

5 1/2012 pražské listy EXPRES 5 Magistrát ohrožuje budoucnost zeleného Trojmezí Trojmezí. Jedna z největších nezastavěných oblastí ve městě se rozkládá mezi Prahou 10, 11 a 15 na ploše až 250 hektarů. V současné době se jedná o neupravený prostor, který mnozí obyvatelé využívají pro procházky a odpočinek. Zároveň je však celá oblast velkým lákadlem pro investory a developery, kteří by zde rádi viděli nové byty a kanceláře. Antonín Weinert Před komunálními volbami v roce 2010 bylo Trojmezí velký tématem a všechny politické strany deklarovaly, že nechtějí tuto plochu zastavět. Ve svých programech a vyjádřeních všichni ujišťovali, že chtějí ponechat zeleň, vybudovat parky, případně použít tuto plochu k rekreační, sportovní a oddychové činnosti Pražanů. Vždyť tisíce občanů jasně ve své petici požadovaly zachování tohoto jedinečného prostoru. Z tohoto důvodu byl podán i podnět na změnu územního plánu, která by měla zabránit možné budoucí výstavbě v této lokalitě. Zatím však nebyla odsouhlasena. Cestou, jak splnit sliby, proto bylo a je dostat maximum pozemků pod kontrolu hlavního města jejich vykoupením a následně realizovat požadavky občanů. Vždyť město již dnes vlastní podstatnou část pozemků v této lokalitě. Co se však nyní děje pod taktovkou Magistrátu, je proces zcela opačný. Město chce nyní prodat své pozemky o výměře cca m 2 ve veřejné soutěži a umožnit tak zástavbu. Salámovou metodou by tak bylo možné ukrajovat stále více pozemků z Trojmezí a postupně celý prostor zastavět. Tím jde vedení Prahy jasně proti svým předvolebním slibům a proti zájmu občanů. Ukazuje se tak, že politici TOP 09 a ODS nedrží své slovo, které před volbami dali občanům. My naopak uděláme všechno proto, abychom své předvolební sliby dodrželi a udrželi Trojmezí zelené a otevřené pro všechny občany.

6 6 pražské listy E X PRES 1/2012 Z Magistrátu hlavního města Prahy unikají do médií citlivé informace Vyjadřujeme značné znepokojení nad praktikami, které se v posledních měsících objevují na Magistrátu hlavního města Prahy, a to přímo v nejbližším okolí primátora Bohuslava Svobody, a které souvisí s řízenými úniky informací do vybraných médií. Vzniká tak reálné podezření, že touto formou poskytování exkluzivních informací vybraným novinářům si vedení magistrátu kupuje nerovný přístup médií. Petr Dolínek Vypadá to, že pod zástěrkou očištění se od předchozího vedení magistrátu a vlastních stranických kolegů začíná ODS používat praktiky, které odporují dobrým mravům, říká místopředseda Klubu zastupitelů ČSSD Miroslav Poche. Prvním příkladem tohoto chování byl únik analýzy společnosti White and Case mapující dosavadní postup města při výstavbě tunelu Blanka. Závěry analýzy z podzimu loňského roku se objevily v médiích dokonce dříve, než měli možnost do materiálu nahlédnout členové Rady hl. města Prahy za ČSSD, tehdejší koaliční partneři. Nejnovějším příkladem účelového chování současného vedení magistrátu Výborové hrátky ODS a TOP 09 je zveřejnění analýzy společnosti Boston Venture Central Europe. Informace z materiálu hodnotícího fungování a hospodaření Dopravního podniku, jakožto největší firmy magistrátu, se v tomto týdnu objevily exkluzivně v Hospodářských novinách. A to vše v době, kdy výsledky analýzy nejsou oficiálně k dispozici. Požadujeme proto od vedení magistrátu jasné odpovědi, jak je možné, že novináři mají přístup k vybraným informacím ještě před tím, než jsou oficiálně zveřejněny či jsou o nich informováni zastupitelé a radní, jak jsme tomu byli svědky v případě analýzy tunelu Blanka, říká předseda Klubu zastupitelů za ČSSD a místopředseda Kontrolního výboru ZHMP Petr Dolínek. Se vší důrazností se tedy ptáme vedení magistrátu pod vedením primátora Svobody, kdo tyto informace médiím předává a za jakým účelem se takto děje? Pokud nedostaneme na naše otázky uspokojivé odpovědi, budeme považovat chování současného vedení magistrátu za ohrožení principů demokracie v Praze a porušování rovného přístupu k informacím, zdůraznil Miroslav Poche. S novou koalicí také nutně nastaly změny ve složení jednotlivých výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy. Asi bychom byli hodně naivní, kdybychom očekávali, že vedení pod taktovkou primátora Svobody bude ochotno ponechat některého z našich předsedů výborů. Ale v případě výboru pro dopravu jsme o tento post usilovali vzhledem k významu dopravy pro město. V následujících letech se bude rozhodovat o klíčových investicích do dopravní infrastruktury, včetně rozvoje pražského metra, a o dalším fungování Dopravního podniku. Proto jsme také zastávali názor, že by opozici měla být dána příležitost se výrazněji spolupodílet na utváření pražské dopravní politiky a to především prostřednictvím výboru pro dopravu. Z tohoto důvodu jsme také koalici navrhovali, aby se předsedou výboru stal Miloslav Ludvík. Co jsme však považovali za přirozené je, že složení ostatních výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy bude vyvážené. Proto jsme také usilovali v jednáních s koalicí, aby opozice měla v každém výboru s výjimkou kontrolního alespoň třetinu členů. ODS a TOP 09 nakonec souhlasila s tou nejnižší přijatelnou hranicí a to tří opozičních členů, zatímco koalice jich má dvojnásobek. Přestože naše zastoupení ve výborech není nejsilnější, určitě bude chtít aktivně plnit roli demokratické opozice na pražském Magistrátu. Jsou to totiž právě výbory zastupitelstva, kde můžeme konstruktivně vystupovat proti návrhům koalice, se kterými nemůžeme programově souhlasit. Přesto se jednání o složení výborů neobešlo bez obstrukcí ze strany koalice. Velkým překvapením pro nás byl zejména způsob, jakým se zástupci ODS a TOP 09 snažili zasahovat do našeho výběru konkrétních zástupců v jednotlivých výborech. Už samotné náznaky, že ten či onen legitimně navržený kandidát do výboru se lidem kolem primátora Svobody nezamlouvá, ukazuje na to, jaký politický styl bude nové vedení pražské radnice prosazovat. Není totiž zcela běžné, když naši odborníci na konkrétní problematiku jsou na základě pochybných důvodů označováni za nevhodné pro členství v příslušném výboru. Nebo se snad primátor Svoboda obává, že by mohli poukázat na špatné koaliční kroky a opatření?

7 1/2012 pražské listy EXPRES 7 Koalice schválila méně výhodný směnečný program pro Dopravní podnik Zastupitel za ČSSD Karel Březina odmítl změněné podmínky směnečného programu na obnovu vozového parku Dopravního podniku. Oproti původním parametrům koalice ODS a TOP 09 odsouhlasila méňe výhodnou nabídku. Karel Březina Vprůběhu loňského roku bylo dosaženo dohody o financování závazků Dopravního podniku souvisejících s obnovou vozového parku prostřednictvím směnečného programu. Na základě tohoto rozhodnutí předložilo v říjnu 2011 konsorcium bank složené z ČSOB a České spořitelny závaznou nabídku financování. Tyto podmínky primátor Svoboda opakovaně označil za nevýhodné. Podle jeho slov existovaly další, výhodnější možnosti financování Dopravního podniku. A to přesto, že i jím zadaná analýza potvrdila, že krátkodobě je správné finanční situaci v Dopravním podniku řešit směnkami, řekl zastupitel ČSSD Karel Březina. Přes předchozí kritiku nabídky se však koalice ODS a TOP 09 rozhodla pro směnečný program jako nejvhodnější variantu financování obnovy vozového parku Dopravního podniku. Nové podmínky však jsou v porovnání s původní nabídkou ČSOB a České spořitelny dražší. Novinkami v nabídce je vedle fixní úplaty za aranžmá také závazková provize v případě nečerpání celé částky. Primátorovi se tak svým předchozím postupem pouze podařilo, že Praha získala horší podmínky, než které byly původně dojednány, zdůraznil Karel Březina. Nová nabídka obsahuje vedle běžné úrokové sazby také marži 0,25 % v případě snížení ratingu hlavního města Prahy nebo sazbu souvisejících nákladů. Vrcholem arogance Rady je předložení celkové změny původního směnečného programu až na stůl bez předchozího projednání ve finančním výboru, doplnil Karel Březina. Zastupitelé klubu ČSSD

8 8 pražské listy E X PRES 1/2012 Lhal radní Lohynský? Na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 15. prosince 2011 vznesl zastupitel za ČSSD Miroslav Poche jednoduchý dotaz na radního Radka Lohynského. Ptal se, zda má společnost BXL Consulting bývalého eurokomisaře Pavla Teličky ve smlouvě vztahující se k vyjednávání evropských dotací na přestavbu a rozšíření čističky odpadních vod na Císařském ostrově zahrnuto také successfee (odměna). A pokud ano, tak v jaké výši. Odpověď zněla kladně, tedy že successfee je ve smlouvě obsaženo a je stanoveno tak, jak jej může hlavní město vypisovat, tzn. do částky 6 miliónů korun. Na první pohled tedy vše v pořádku, i když samozřejmě můžeme vést diskuze o tom, zda má Praha vydávat milióny za poradenské služby s velmi nejasným přínosem v době, kdy ze všech stran slyšíme o hrozbě krize. Ovšem při ověřování slov radního Lohynského a při detailnějším prozkoumání smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Praha a BXL Consulting, s. r. o., pražská ČSSD zjistila, že se jeho tvrzení nezakládají na reálném základě. Konkrétně se jedná o údaje uvedené v Dodatku č. 1, který upravuje znění odstavce 1.2. ve smlouvě mezi městem a poradenskou společností, a který se týká právě odměny za vyjednané dotace z EU. Tato odměna je v dodatku odstupňována dle výše vyjednaných dotací. V dodatku se hovoří o různých odměnách za získané dotace do výše 2 mld. Kč, v rozmezí 2 3 mld. Kč, 3 4 mld. Kč a od 4 mld. Kč výše. První dvě možné odměny pro poradenskou společnost jsou v souladu s tvrzením radního Lohynského. Ovšem při vyjednání dotací ve výši 3 4 mld. Kč již narážíme na zásadní nesrovnalosti, jelikož zde je stanovena odměna 0,17 % ze získané dotace. Pokud by tedy dotace činila již například 3 mld. a 530 miliónů Kč, dostáváme se k odměně překračující hranici 6 miliónů Kč. Tedy hranici, kterou uvedl radní Lohynský jako maximální možnou. V dodatku je navíc ještě explicitně uvedeno, že pokud výše vyjednaných dotací překročí částku 4 mld. Kč, náleží společnosti BXL Consulting, s. r. o. odměna Kč. Ze strany hl. m. Prahy byla přitom smlouva s poradenskou společností BXL Consulting, s. r. o. původně vypsána jako zakázka malého rozsahu, tedy zakázka do 2 mil Kč. Podle informací pražské ČSSD mohlo navíc dojít k uzavření obdobné smlouvy na poradenské služby i mezi společností BXL Consulting, s. r. o. a Ministerstvem životního prostředí. Není proto vyloučeno, že daňový poplatník zaplatí za naprosto stejné služby této společnosti, nadto za služby s velmi nejistým výsledkem, hned dvakrát, a to jak ze strany Prahy, tak i ze strany ministerstva. Měsíční pevná sazba odměny přitom není zanedbatelná. Jen hl. m. Praha společnosti BXL bez ohledu na to, zda budou mít jednání v Bruselu vůbec nějaký pozitivní výsledek, zaplatí do konce února 2012 celkem 2,16 mil. Kč vč. DPH. Pražská ČSSD je velmi znepokojena těmito skutečnostmi, ke kterým dospěla při ověřování slov radního Radka Lohynského. Jeho tvrzení o výši odměny pro společnost BXL Consulting se evidentně nezakládají na pravdě, říká místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD Miroslav Poche a dodává: Nejedná se navíc v uvozovkách pouze o tisíce či desetitisíce korun daňových poplatníků. Dle nastavení dodatku smlouvy je zde možné vyplatit více než 9 mil Kč navíc oproti ceně původně uvedené při zadání veřejné zakázky. Vyzýváme tedy radního Radka Lohynského i primátora Bohuslava Svobodu k řádnému vysvětlení a objasnění okolností uzavření této smlouvy a zejména pak jejího dodatku o odměnách. V souvislosti s přestavbou ÚČOV v Praze bylo za poslední rok uzavřeno více podobných smluv za milióny korun z kapes daňových poplatníků, o jejichž reálném významu lze pochybovat. Rada hl. m. Prahy v prosinci 2010 uložila radnímu Lohynskému provést analýzu smluvních vztahů se společností Veolia, resp. PVK. V této době již Praha disponovala rozsáhlými právními analýzami ohledně těchto smluvních vztahů, které jsou jednou z hlavních překážek pro vyjednání evropských dotací. Radní Lohynský však namísto posouzení již existujících právních stanovisek zadal zcela zbytečně další právní analýzu u advokátní kanceláře BBH. Finanční odměna za provedení této zbytečné analýzy není známa, smlouvu se společností BBH z počátku roku 2011 se nepodařilo dohledat v centrální evidenci smluv. Se společností BBH byla nicméně následně na konci prosince 2011 uzavřena další smlouva o poskytování právních služeb, která zavazuje Prahu k plnění ve výši až 7,2 mil Kč podle počtu odpracovaných hodin. Tato smlouva by měla zajistit zpracování dodatku ke smlouvě se společností PVK směřujícímu k naplnění podmínek pro získání evropských dotací. Na lednovém zasedání ZHMP jsme žádali vysvětlení, jakou částku Praha za tyto další právní služby vynaložila a zda náklady dosáhnou předpokládaných více než 7 mil. Kč, doplnil Poche. Pan radní Lohynský by měl zejména vysvětlit, jak je možné, že úprava smluvních vztahů s Veolií se tímto způsobem řeší až od konce prosince 2011, takový přístup v situaci, kdy zde hovoříme o evropské dotaci ve výši 6 mld. Kč, považuji za přinejmenším znepokojující. Ve smlouvě s BBH je totiž výslovně uvedeno, že BBH zajistí zpracování dodatku ke smlouvě s Veolií, přičemž smlouva byla uzavřena až na konci roku 2011, uzavřel Poche.

9 1/2012 pražské listy EXPRES 9 Kšefty na Praze 3 pod heslem Stavíš, stavím, stavíme a všichni společně vyděláváme Kolem pozemků na okraji parku Parukářka v Praze 3 se toho od roku 2007 odehrálo mnoho. A začíná být téměř jisté, že především mnoho nekalého. Většina kroků, které o budoucnosti tohoto místa rozhodovaly a rozhodují, se zdá být totiž součástí hry plné lobbingu, nevýhodných prodejů a sebeobohacování na úkor zájmů i peněz občanů Prahy 3. Původně to vypadalo, že záměry městské části s tímto územím jsou ušlechtilé, jelikož když v roce 2007 směnila zdejší pozemky s firmou Central Park, s. r. o., mělo zde podle plánů vyrůst sportovní centrum, tedy veřejně prospěšná stavba. Ovšem už to, že Praha 3 tyto pozemky směnila poměrně nevýhodně za více než 37 tisíc m 2 získala cca 4,5 tisíce m 2 mohlo mnohé o osudu této lokality naznačovat. Miroslav Poche Zásadní změna přišla v roce 2009, kdy bylo 28 tisíc m 2 prodáno za minimální částku cca 500 Kč/m 2 (tedy za 14,4 miliónu korun) akciové společnosti Ortenaria. V orgánech jak firmy Ortenaria, tak další firmy, která by na Parukářce měla stavět Artivia, a. s., sedí právníci, kteří by podle některých zdrojů mohli mít vazby na zastupitele Pavla Hurdu. Obě firmy byly založeny až v roce 2007 jako společnosti s neprůhlednou majetkovou strukturou, tedy s akciemi na majitele. V prosinci roku 2009, kdy již byly pozemky prodány těmto společnostem, bylo z jejich strany zažádáno o změnu územního plánu ze sportovní plochy na plochu určenou k bytové zástavbě (až patnáctipodlažní budovy). Žádost byla předložena výboru pro územní rozvoj Prahy 3, kterého je Pavel Hurda členem. Předložena byla dokonce bez jakékoli urbanistické studie a výbor ji hlasy ODS i přes odpor členů výboru za ČSSD schválil. Právě pozemky vlastněné akciovou společností ARTIVIA uvnitř území Central Parku představují poměrně významnou část území ohroženého další zástavbou na úkor zeleně. Magistrát hlavního města Prahy se ke změně územního plánu postavil nejprve odmítavě, tím ale celá záležitost pro některé zainteresované zastupitele Prahy 3 neskončila. V lednu 2011 vedení radnice Prahy 3 iniciuje výzvu, aby byla vypracována urbanistická studie potřebná ke schválení změny územního plánu magistrátem. Z toho jasně vyplývá, že ani část nového vedení radnice neustoupila od záměru na zastavění plochy určené pro zeleň a sport developerským projektem. Dne 8. září 2011 se pak uskutečnilo jednání na půdě magistrátu za účasti náměstka primátora Josefa Noska, zaměstnanců magistrátu a zástupců městské části Praha 3 Tomáše Kalouska a Ondřeje Pechy (ODS). Na tomto jednání byly probírány připomínky magistrátu ke změně územního plánu a zcela nevysvětlitelně došlo k náhlému obratu v postoji magistrátu. Změna územního plánu byla předběžně povolena. Je skutečně zarážející, jak rychle a bezdůvodně změnil Magistrát hlavního města Prahy svůj původně negativní postoj ke změně územního plánu navržené společnostmi s neprůhlednou majetkovou strukturou ARTIVIA, a. s., a ORTENARIA, a. s. Celá věc budí značné podezření, popisuje pozadí celé záležitosti Miroslav Poche, místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD. Pražská ČSSD proto apeluje na starostku městské části Praha 3 Vladislavu Hujovou z TOP 09, která projevila nevoli s postupem některých jejích spolustraníků, aby si zjednala pořádek ve vlastní straně a zabránila přeměně plochy určené k výstavbě sportovního centra v developerský projekt. Pražská ČSSD je připravena podniknout veškeré možné kroky, aby tomuto jednání zamezila, dodává Poche.

10 10 pražské listy E X PRES 1/2012 Rozpočtové peníze hl. m. Prahy půjdou na zbytečné a drahé projekty místo potřebným Pražská ČSSD odmítá skutečnost, že ODS a TOP 09 znemožnily občanům podílet se na přípravě změn rozpočtu. Zároveň nesouhlasí s investicemi do megalomanských projektů, zejména pak v době hrozící hospodářské krize. Sociální demokracie je přesvědčena, že městské prostředky by měly jít na projekty, které budou sloužit Pražanům a přispějí k dlouhodobému rozvoji hlavního města. Dlouhodobě deklarovanou prioritou hlavního města je zvyšování kvality vzdělávání, které je zásadní pro budoucnost Prahy. Do modernizace škol však koalice chce investovat pouze 290 miliónů Kč. Podobně likvidován je také pražský sport. Na investiční granty pro školy a sportovní oddíly totiž z rozpočtu půjde jen 40 miliónů Kč, což je o polovinu méně než v loňském roce. Mnoho sportovních spolků tak může v blízké době zaniknout. Vedle toho ODS a TOP 09 navrhuje investici v bezmála dvojnásobné výši na dva zbytečné projekty. Na neustále se prodražující stavbu hrošince v pražské ZOO se tak počítá s 225 milióny Kč a na bazén Šutka dokonce s 300 milióny Kč. Ve chvíli, kdy jsou finanční možnosti města omezené, bychom měli přednostně myslet na vzdělání našich dětí a sociálně slabší skupiny spoluobčanů, vyjádřil odlišnou představu rozpočtových priorit zastupitel ČSSD Karel Březina. K dalším sporným projektům patří také stomiliónová rekonstrukce objektů nemocnice Na Bulovce, která tak spolkne dvacet procent kapitálových výdajů na sociální a zdravotní oblast. Zastupitelé klubu ČSSD Koaliční ambice okolo Bulovky tak jdou na úkor investic do sociálních zařízení. Zbytečně utracených sto miliónů korun mohlo být vynaloženo na nová lůžka pro seniory či zdravotně postižené spoluobčany, jejichž provoz by zatížil pražský rozpočet méně než chod metropolitní nemocnice, řekl předseda Klubu zastupitelů ČSSD Petr Dolínek. Sociální demokraté rovněž nepovažují za hospodárné začínat nové investiční akce do technické vybavenosti a probíhající projekty nechat bez financování. Budou tak scházet prostředky na vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích, kde místo potřebných 40 miliónů Kč chce ODS a TOP 09 uvolnit pouhých 9 miliónů Kč, zdůraznil zastupitel a starosta městské části Praha 12 František Adámek. Nezodpovězená zůstává také otázka Ústřední čističky odpadních vod. Koalice pouze převedla 600 miliónů Kč z roku V předloženém rozpočtovém materiálu tak není řešeno, jak bude hlavní město tuto zásadní investici financovat. Namístě je také otázka, proč koalice počítá v rozpočtu s 10 milióny Kč na linku metra D, když jeho výstavbu chce zastavit. Podle pražské ČSSD se tak opět jedná o zbytečně utracené peníze za dokumentaci, kterou bude stejně potřeba aktualizovat, až se začne s reálnou přípravou výstavby Déčka. Koalice také drasticky snížila podporu cyklodopravy. Když se pominou převody z loňského roku, tak do této oblasti chce náměstek primátora Nosek investovat jenom 8 miliónů Kč. A to ještě ani není jasné, za co budou utraceny. Znepokojivý je také postup, kterým koalice ODS a TOP 09 tuto rozpočtovou změnu předložila. Materiál s investičními prioritami hlavního města byl zveřejněn na elektronické úřední desce až 23. ledna. Magistrát tím postupoval proti duchu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který ukládá samosprávným celkům zpřístupnit veřejnosti rozpočtové materiály nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jejich schvalování. Koalice tak rozdělila více než deset miliard korun na investiční akce, aniž by dala Pražanům dostatečný prostor se s návrhem seznámit nebo se k němu vyjádřit. Takový postup rozhodně nemá s transparentností nic společného, sdělil zastupitel Antonín Weinert.

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 (schváleno v Radě HMP dne 25. 9. 2012) Termín vyřízení: - dotazů, připomínek

Více

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Krajská setkání pokračují Jednání s vládou ČR Jednání s generálním ředitelem

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Kdo a jak využívá město. aneb co byste měli znát, než půjdete k volbám

Kdo a jak využívá město. aneb co byste měli znát, než půjdete k volbám Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ŘÍJEN 2010 Kdo a jak využívá město aneb co byste měli znát, než půjdete k volbám Krátce před volbami mají politici vždy plná ústa toho, jak

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

ČSSD OSLAVILA 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

ČSSD OSLAVILA 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ Svěřte to do správných rukou Květen 2008 http://prazsky.socdem.cz Proč vyjádřit nedůvěru vládě Máme nekompetentní a nedůvěryhodnou vládu! Je nebezpečná pro tento stát a jeho občany. Je nejvyšší čas zastavit

Více

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně?

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně? NEBERME LIDEM PRÁVO NA BYDLENÍ ČSSD: zastavíme deregulaci nájemného str. 5 Antonín WEINERT: Budoucnost Trojmezí: zeleň místo betonu rozhovor čtěte na str. 7 p r a ž s k é ČSSD CHCE NA TROJMEZÍ VYBUDOVAT

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ

I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ Editorial Magazín - Čas volby 2009 Vážení přátelé, při příležitosti konání krajské konference ČSSD v Praze byl vydán Magazín Času volby, který jste dnes obdrželi spolu s dokumenty

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

Termín vyřízení: 27.12.2008

Termín vyřízení: 27.12.2008 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 21. zasedání ZHMP dne 27.11.2008 (Schváleno v Radě HMP dne 2.12.2008) P Í S E M N É Termín vyřízení: 27.12.2008

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více