pražské listy e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pražské listy e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD"

Transkript

1 pražské listy EXPRES 1 e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD 2012 Koalice nechce dobře pracující Kontrolní výbor str. 2 Interpelace našich zastupitelů str. 2 a 3 Možné korupční jednání spolupracovníků primátora Svobody str. 4 Magistrát ohrožuje budoucnost zeleného Trojmezí str. 5 Z magistrátu unikají do médií citlivé informace str. 6 Výborové hrátky ODS a TOP 09 str. 6 Koalice schválila méně výhodný směnečný program pro Dopravní podnik str. 7 Lhal radní Lohynský? str. 8 Kšefty na Praze 3 pod heslem Stavíš, stavím, stavíme a všichni společně vyděláváme str. 9 Rozpočtové peníze hl. m. Prahy půjdou na zbytečné a drahé projekty místo potřebným str. 10 Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení str. 11 Senátor ODS ředitelem Divadla na Vinohradech str. 11 Přehled kompetencí členů ZHMP za ČSSD str. 12 Pravicové čarování s pražským rozpočtem Příprava pražského rozpočtu na rok 2012 byla pro nezasvěceného pozorovatele pravděpodobně značně nepřehledná. Na tomto místě ale nemá cenu vracet se ke skutečnosti, že neshody o výši rozpočtových škrtů se staly záminkou k rozpadu koalice ODS a ČSSD. Zarážející je spíše netradiční postup, který zvolilo nové pravicové vedení Magistrátu. Noví radní odsouhlasili plošné škrty v běžných výdajích bez ohledu na realizovatelnost požadovaných úspor a jejich dopadů v jednotlivých oblastech. To bylo ostatně jádrem sporu již mezi námi a našimi bývalými koaličními partnery již od loňského léta. Škrty totiž pro mnoho organizací, od sportovních oddílů po poskytovatele sociálních služeb, mohou mít existenční důsledky, jelikož v mnoha případech mají omezené možnosti získat prostředky jinde. Mnohem překvapivější však bylo, jak koalice ODS a TOP 09 naložila s investičním rozpočtem Prahy. Zastupitelstvu byl totiž v prosinci předložen materiál, ve kterém byly zcela bezprecedentním způsobem zamlžovány výdaje hlavního města, jejich konkrétní určení a oprávněnost. Celý investiční rozpočet města byl totiž zahrnut do jediné položky ve výši přesahující deset miliard korun, aniž by bylo řečeno, co se z této rezervy bude hradit. Jak poznamenal Karel Březina, schválit takový rozpočet znamená koupit zajíce v pytli a vytvořit nebezpečný precedent pro přípravu budoucích rozpočtů města. Od primátora prosazujícího transparentnost bychom očekávali trochu jiný postup. Až v lednu jsme se pak dozvěděli, jak chce koalice s investičními prostředky reálně naložit. V mnoha případech však pro nás bylo rozdělení rozpočtu velkým překvapením. Zásadním problémem například je, že šetřící pravicová koalice chce utratit dalších tři sta miliónů korun za bazén Šutka, aniž by věděla, kolik výstavba doposud stála a kolik ještě stát bude. Naprostý nesouhlas jsme také vyjádřili k rozhodnutí odložit zahájení stavby metra D na neurčito. Zajímavé však je, že ačkoliv se v rozpočtovém výhledu s Déčkem nepočítá, koalice chce na přípravy utratit deset miliónů korun. Není jasné, za jakým účelem. ODS i TOP 09 se ohánějí tím, že jsou odpovědnými hospodáři. Návrh rozpočtu ukazuje něco jiného. Ukázkou nezodpovědnosti koalice je například vypuštění investice na dostavbu areálu střední školy COPTH ve Vysočanech, který je několik let nedostavěný a do kterého se již investovalo přibližně šedesát miliónů korun. Rozestavěné budovy, které jsme měli v plánu dokončit, tak budou dále chátrat. To určitě není ukázkou dobrého hospodaření. A podobných případů je celá řada. Například osmnáct miliónů na marketingové kampaně nebo nejasných dvacet miliónů na Štvanici, o jejímž využití není dosud rozhodnuto. Pravicové čarování s rozpočtem ukazuje, že primátor Svoboda a celá Rada hlavního města Prahy nemají zájem hospodařit transparentně a, což je ještě horší, ani zodpovědně.

2 2 pražské listy E X PRES 1/2012 Koalice nechce dobře pracující kontrolní výbor Nedílným předpokladem pro správné fungování všech demokratických institucí je existence účinných kontrolních mechanismů. V případě pražského Magistrátu tuto zásadní úlohu plní především Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. města Prahy. Vzhledem k tradiční roli opozice, jež spočívá především v dohledu nad činností Rady hlavního města, bývalo v minulosti vždy zvykem, že většinu členů tohoto důležitého výboru měly politické strany, které nebyly zastoupeny ve vedení pražské radnice. Tento princip však přestal platit s příchodem nové koalice TOP 09 a ODS. Karel Březina Pravicové vedení města totiž na prosincovém jednání zastupitelstva zvolilo z řad opozice pouze dva z osmi členů kontrolního výboru. Vedle tří členů za TOP 09 a tří členů ODS tak zatím zasedl ve výboru pouze Petr Dolínek a za klub KSČM Lubomír Ledl. Koalice tak vůbec nereflektovala naše výzvy, aby byl zachován princip většinového zastoupení opozice v tomto kontrolním orgánu, který má zajišťovat demokratický dohled nad činností Rady hlavního města. Interpelace našich zastupitelů Skutečnost, že se koalice obává silného a dobře fungujícího kontrolního výboru, potvrzuje i její postoj k volbě jeho předsedy. Od počátku jsme proto avizovali, že námi vybraným kandidátem je Karel Březina. Vzhledem k jeho bohatým zkušenostem s opoziční prací jsme přesvědčeni, že pod jeho vedením výbor nebude dohlížet na činnost Rady pouze formalisticky, jako tomu bylo za působení nynějšího 1. náměstka primátora Tomáše Hudečka (TOP 09). Koalici se však perspektiva důsledně kontrolujícího výboru očividně nezamlouvá. Proto také kandidaturu Karla Březiny obě strany již od prosince rezolutně odmítají. Zdá se, že kontrolní výbor tak bude muset ještě několik měsíců fungovat ve stávajícím provizoriu. Ovšem primátorovi a jeho lidem to pravděpodobně vyhovuje a o dosažení rychlé dohody s námi neusilují. Změnu koalice na Magistrátu hlavního města Prahy následovalo personální zemětřesení, které se zaměřilo na osoby spojované se sociální demokracií. To se nevyhnulo ani komisím Rady hlavního města Prahy, které byly ustaveny v roce Petr Dolínek Již 6. prosince minulého roku na svém zasedání Rada bez předchozích konzultací se členy těchto komisí rozhodla o jejich zrušení. A to i přesto, že se většinou jedná o skutečné odborníky na příslušná témata. Proto také náš bývalý radní pro sociální oblast Petr Dolínek na zasedání Zastupitelstva, které se konalo 15. prosince, interpeloval primátora v celé záležitosti. Vyjádřil zejména obavu, aby roční práce členů komisí, která v řadě případů přinesla velmi kvalitní výstupy, nepřišla nazmar. Například v oblasti rodinné politiky příslušná komise již zpracovala první návrh uceleného koncepčního materiálu pro celou oblast, který by mohl být základem pro nastavení této politiky v následujících letech. Narychlo přijaté rozhodnutí o rozpuštění komisí bylo proto podle Petra Dolínka nešťastné, protože tak není zaručeno, že se již zpracované materiály využijí. Ve své odpovědi pak primátor nepřímo přiznal, že nová logika při personálním obsazování těchto principielně expertních komisí bude spíše vycházet z politických motivů než z ohledu na odbornost jednotlivých členů. Primátor nakonec přiznal, že v Radě by přece jenom byli velmi rádi, kdyby tam [do komisí] byli delegováni i odborníci.

3 1/2012 pražské listy EXPRES 3 Interpelace našich zastupitelů II. Na lednovém zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy naši zastupitelé velmi aktivně využili prostor pro interpelace koaličních radních a náměstků, jejichž kontroverzní kroky a rozhodnutí vystavili ostré kritice. Na adresu náměstka Kabického (ODS) byla směrována kritika ze strany bývalého předsedy Výboru pro bydlení Romana Petruse. Vyjádřil především nesouhlas s rozhodnutím ODS a TOP 09, že výtěžek z prodeje bytového fondu nebude plně investován do sociálního bydlení, jak bylo plánováno v projektu transformace, jenž připravila a nechala schválit ČSSD. Následně pak Roman Petrus interpeloval ve věci výstavby bazénu Šutka radní Udženiji (ODS), která nebyla doposud schopna vysvětlit, kolik bude tato neustále se prodražující stavba stát. Ukázalo se totiž, že koalice uvolnila 300 miliónů Kč na tento megaprojekt, aniž by věděla, že celkově bude stát skoro trojnásobek této částky. Zastupitelka Lenka Teska Arnoštová potom upozornila na porušování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) v případech využívání externích právních služeb. V prvním pololetí roku 2011 bylo na různé právní posudky a další služby vyčerpáno téměř 73 miliónů korun, z čehož odbory ve věcné příslušnosti ČSSD takřka vůbec nic nečerpaly. Proto také vyzvala, aby koalice urychleně učinila v této záležitosti nápravu. Ve své druhé Lenka Teska Arnoštová interpelaci poté požadovala vysvětlení, jak chce hlavní město v současné finanční situaci naplňovat své povinnosti vyplývající z evropské legislativy o čištění městských odpadních vod. Jak se později totiž ukázalo, radní Lohynský nebyl schopný na jednáních se zástupci Evropské unie dosáhnout dohody na odstranění překážek pro přidělení dotace ze strukturálních fondů. Město tak přišlo o miliardy korun, které bude muset na čištění vody najít z jiných zdrojů. Velmi ostrou kritiku pak směřoval Karel Březina k náměstkovi primátora pro dopravu Noskovi. Především upozornil na naprosto nevypovídající charakter programového prohlášení Rady hlavního města Prahy. Podle jeho slov totiž koalice zamlžuje své plány, co se týče tarifní politiky v pražské veřejné dopravě, budoucnosti dopravy zdarma pro děti do 15 let a občany starší 65 let a priorit v oblasti dopravy v letech 2012 až Na jeho dotazy se mu však ze strany náměstka Noska dostalo odpovědi, že není kouzelník a že od něj nemůžeme čekat zázraky. V interpelacích rovněž vystoupili Antonín Weinert, který kritizoval rozhodnutí zakonzervovat rozestavěnou halu tělocvičny v areálu střední školy v Poděbradské ulici. Petr Dolínek pak požadoval přehodnocení negativního stanoviska ve věci přesunutí části autobusové dopravy z Vítězného náměstí ke konečné zastávce tramvajové linky na Podbabě. Lukáš Kaucký své dotazy směřoval především na radního Novotného. Zejména jej ohromilo spojení politiky vůči národnostním menšinám a migrantům s politikou prevence, což podle něj dokazuje, s jakou filozofií přistupuje nová koalice k těmto skupinám obyvatel Prahy. Zároveň kritizoval politicky motivované zrušení nezávislé kulturní grantové komise. Miroslav Poche se ve svých interpelacích zaměřil na kontroverzní postup v projednávání změn územního plánu (viz. článek Kšefty na Praze 3). Kritiku také směřoval na radního Lohynského, který nechal podepsat smlouvy na drahé konzultantské služby ve věci Ústřední čističky odpadních vod (viz. článek Lhal radní Lohynský?).

4 4 pražské listy E X PRES 1/2012 Pražská ČSSD je znepokojena možným korupčním jednáním spolupracovníků primátora Svobody a žádá vysvětlení Za politicky mistrovský kousek bylo na konci loňského roku označováno využití nenadálého převratu na pražském magistrátu primátorem Bohuslavem Svobodou, který si za toto intrikářství vysloužil od českých médií titul politik roku. Pan primátor se prý rychle naučil politickému řemeslu a přelstil jak své odpůrce v ODS, tak svého koaličního partnera. Uplynulo ale pouze několik týdnů a ukazuje se, že křišťálově čistá aura primátora Svobody je pravděpodobně jen chimérou a že i on má ve svém nejbližším okolí spolupracovníky, kteří si dost možná rychle osvojili pověstné korupční praktiky. Tomu všemu nasvědčuje aktuální kauza primátorova osobního asistenta Marka Hanče, který měl dle svědectví v listopadu zadrženého bývalého šéfa městské policie Vladimíra Kotrouše vědět o manipulacích se zakázkami na pražském magistrátu. Jsme silně znepokojeni informacemi o možných korupčních praktikách sahajících prakticky až do primátorovy kanceláře, sdělil místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD Miroslav Poche. Pražská ČSSD se proto ptá, kdo je vlastně onen Marek Hanč, který dle slov Vladimíra Kotrouše požadoval 10 procent ze zakázky městské policie u autoservisu Josefa Jíšy? Jakou roli hrál tento osobní asistent pražského primátora v manipulacích veřejných zakázek? Je evidentní, že by mělo být veřejným zájmem znát odpovědi na všechny tyto otázky. O to více je zarážející postoj právě Bohuslava Svobody, který je v prvé řadě pobouřen tím, že informace unikly do médií, místo aby urychleně konal ve věci podezření z korupčního jednání jeho vlastního asistenta, zdůraznil Miroslav Poche. Podezřelá je ostatně také snaha pražského magistrátu, který se dle slov primátora Svobody snaží získat přístup k policejnímu spisu v této kauze, jelikož se cítí být v celé věci postiženým. Je skutečně tato snaha motivována snahou zjistit, jestli a jak byl magistrát poškozen? Marek Hanč navíc není jediným primátorovým mužem, jehož jméno bývalý šéf městské policie v Praze zmínil. O manipulacích s veřejnými zakázkami měl dle jeho slov vědět také Martin Grmela, Svobodův poradce a bývalý mediální zástupce zbrojařské firmy Omnipol. Celou kauzou a možným korupčním jednáním se 18. ledna zabýval také Kontrolní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ihned po zveřejnění všech těchto podezření jsem vyzval pana primátora Svobodu, aby kontrolnímu výboru předložil podklady k této kauze a osobně se zúčastnil našeho jednání. V souvislosti s kauzou vyvstává celá řada otázek, na které budeme určitě chtít znát odpověď, vyjádřil se místopředseda Kontrolního výboru ZHMP a šéf klubu zastupitelů za ČSSD Petr Dolínek.

5 1/2012 pražské listy EXPRES 5 Magistrát ohrožuje budoucnost zeleného Trojmezí Trojmezí. Jedna z největších nezastavěných oblastí ve městě se rozkládá mezi Prahou 10, 11 a 15 na ploše až 250 hektarů. V současné době se jedná o neupravený prostor, který mnozí obyvatelé využívají pro procházky a odpočinek. Zároveň je však celá oblast velkým lákadlem pro investory a developery, kteří by zde rádi viděli nové byty a kanceláře. Antonín Weinert Před komunálními volbami v roce 2010 bylo Trojmezí velký tématem a všechny politické strany deklarovaly, že nechtějí tuto plochu zastavět. Ve svých programech a vyjádřeních všichni ujišťovali, že chtějí ponechat zeleň, vybudovat parky, případně použít tuto plochu k rekreační, sportovní a oddychové činnosti Pražanů. Vždyť tisíce občanů jasně ve své petici požadovaly zachování tohoto jedinečného prostoru. Z tohoto důvodu byl podán i podnět na změnu územního plánu, která by měla zabránit možné budoucí výstavbě v této lokalitě. Zatím však nebyla odsouhlasena. Cestou, jak splnit sliby, proto bylo a je dostat maximum pozemků pod kontrolu hlavního města jejich vykoupením a následně realizovat požadavky občanů. Vždyť město již dnes vlastní podstatnou část pozemků v této lokalitě. Co se však nyní děje pod taktovkou Magistrátu, je proces zcela opačný. Město chce nyní prodat své pozemky o výměře cca m 2 ve veřejné soutěži a umožnit tak zástavbu. Salámovou metodou by tak bylo možné ukrajovat stále více pozemků z Trojmezí a postupně celý prostor zastavět. Tím jde vedení Prahy jasně proti svým předvolebním slibům a proti zájmu občanů. Ukazuje se tak, že politici TOP 09 a ODS nedrží své slovo, které před volbami dali občanům. My naopak uděláme všechno proto, abychom své předvolební sliby dodrželi a udrželi Trojmezí zelené a otevřené pro všechny občany.

6 6 pražské listy E X PRES 1/2012 Z Magistrátu hlavního města Prahy unikají do médií citlivé informace Vyjadřujeme značné znepokojení nad praktikami, které se v posledních měsících objevují na Magistrátu hlavního města Prahy, a to přímo v nejbližším okolí primátora Bohuslava Svobody, a které souvisí s řízenými úniky informací do vybraných médií. Vzniká tak reálné podezření, že touto formou poskytování exkluzivních informací vybraným novinářům si vedení magistrátu kupuje nerovný přístup médií. Petr Dolínek Vypadá to, že pod zástěrkou očištění se od předchozího vedení magistrátu a vlastních stranických kolegů začíná ODS používat praktiky, které odporují dobrým mravům, říká místopředseda Klubu zastupitelů ČSSD Miroslav Poche. Prvním příkladem tohoto chování byl únik analýzy společnosti White and Case mapující dosavadní postup města při výstavbě tunelu Blanka. Závěry analýzy z podzimu loňského roku se objevily v médiích dokonce dříve, než měli možnost do materiálu nahlédnout členové Rady hl. města Prahy za ČSSD, tehdejší koaliční partneři. Nejnovějším příkladem účelového chování současného vedení magistrátu Výborové hrátky ODS a TOP 09 je zveřejnění analýzy společnosti Boston Venture Central Europe. Informace z materiálu hodnotícího fungování a hospodaření Dopravního podniku, jakožto největší firmy magistrátu, se v tomto týdnu objevily exkluzivně v Hospodářských novinách. A to vše v době, kdy výsledky analýzy nejsou oficiálně k dispozici. Požadujeme proto od vedení magistrátu jasné odpovědi, jak je možné, že novináři mají přístup k vybraným informacím ještě před tím, než jsou oficiálně zveřejněny či jsou o nich informováni zastupitelé a radní, jak jsme tomu byli svědky v případě analýzy tunelu Blanka, říká předseda Klubu zastupitelů za ČSSD a místopředseda Kontrolního výboru ZHMP Petr Dolínek. Se vší důrazností se tedy ptáme vedení magistrátu pod vedením primátora Svobody, kdo tyto informace médiím předává a za jakým účelem se takto děje? Pokud nedostaneme na naše otázky uspokojivé odpovědi, budeme považovat chování současného vedení magistrátu za ohrožení principů demokracie v Praze a porušování rovného přístupu k informacím, zdůraznil Miroslav Poche. S novou koalicí také nutně nastaly změny ve složení jednotlivých výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy. Asi bychom byli hodně naivní, kdybychom očekávali, že vedení pod taktovkou primátora Svobody bude ochotno ponechat některého z našich předsedů výborů. Ale v případě výboru pro dopravu jsme o tento post usilovali vzhledem k významu dopravy pro město. V následujících letech se bude rozhodovat o klíčových investicích do dopravní infrastruktury, včetně rozvoje pražského metra, a o dalším fungování Dopravního podniku. Proto jsme také zastávali názor, že by opozici měla být dána příležitost se výrazněji spolupodílet na utváření pražské dopravní politiky a to především prostřednictvím výboru pro dopravu. Z tohoto důvodu jsme také koalici navrhovali, aby se předsedou výboru stal Miloslav Ludvík. Co jsme však považovali za přirozené je, že složení ostatních výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy bude vyvážené. Proto jsme také usilovali v jednáních s koalicí, aby opozice měla v každém výboru s výjimkou kontrolního alespoň třetinu členů. ODS a TOP 09 nakonec souhlasila s tou nejnižší přijatelnou hranicí a to tří opozičních členů, zatímco koalice jich má dvojnásobek. Přestože naše zastoupení ve výborech není nejsilnější, určitě bude chtít aktivně plnit roli demokratické opozice na pražském Magistrátu. Jsou to totiž právě výbory zastupitelstva, kde můžeme konstruktivně vystupovat proti návrhům koalice, se kterými nemůžeme programově souhlasit. Přesto se jednání o složení výborů neobešlo bez obstrukcí ze strany koalice. Velkým překvapením pro nás byl zejména způsob, jakým se zástupci ODS a TOP 09 snažili zasahovat do našeho výběru konkrétních zástupců v jednotlivých výborech. Už samotné náznaky, že ten či onen legitimně navržený kandidát do výboru se lidem kolem primátora Svobody nezamlouvá, ukazuje na to, jaký politický styl bude nové vedení pražské radnice prosazovat. Není totiž zcela běžné, když naši odborníci na konkrétní problematiku jsou na základě pochybných důvodů označováni za nevhodné pro členství v příslušném výboru. Nebo se snad primátor Svoboda obává, že by mohli poukázat na špatné koaliční kroky a opatření?

7 1/2012 pražské listy EXPRES 7 Koalice schválila méně výhodný směnečný program pro Dopravní podnik Zastupitel za ČSSD Karel Březina odmítl změněné podmínky směnečného programu na obnovu vozového parku Dopravního podniku. Oproti původním parametrům koalice ODS a TOP 09 odsouhlasila méňe výhodnou nabídku. Karel Březina Vprůběhu loňského roku bylo dosaženo dohody o financování závazků Dopravního podniku souvisejících s obnovou vozového parku prostřednictvím směnečného programu. Na základě tohoto rozhodnutí předložilo v říjnu 2011 konsorcium bank složené z ČSOB a České spořitelny závaznou nabídku financování. Tyto podmínky primátor Svoboda opakovaně označil za nevýhodné. Podle jeho slov existovaly další, výhodnější možnosti financování Dopravního podniku. A to přesto, že i jím zadaná analýza potvrdila, že krátkodobě je správné finanční situaci v Dopravním podniku řešit směnkami, řekl zastupitel ČSSD Karel Březina. Přes předchozí kritiku nabídky se však koalice ODS a TOP 09 rozhodla pro směnečný program jako nejvhodnější variantu financování obnovy vozového parku Dopravního podniku. Nové podmínky však jsou v porovnání s původní nabídkou ČSOB a České spořitelny dražší. Novinkami v nabídce je vedle fixní úplaty za aranžmá také závazková provize v případě nečerpání celé částky. Primátorovi se tak svým předchozím postupem pouze podařilo, že Praha získala horší podmínky, než které byly původně dojednány, zdůraznil Karel Březina. Nová nabídka obsahuje vedle běžné úrokové sazby také marži 0,25 % v případě snížení ratingu hlavního města Prahy nebo sazbu souvisejících nákladů. Vrcholem arogance Rady je předložení celkové změny původního směnečného programu až na stůl bez předchozího projednání ve finančním výboru, doplnil Karel Březina. Zastupitelé klubu ČSSD

8 8 pražské listy E X PRES 1/2012 Lhal radní Lohynský? Na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 15. prosince 2011 vznesl zastupitel za ČSSD Miroslav Poche jednoduchý dotaz na radního Radka Lohynského. Ptal se, zda má společnost BXL Consulting bývalého eurokomisaře Pavla Teličky ve smlouvě vztahující se k vyjednávání evropských dotací na přestavbu a rozšíření čističky odpadních vod na Císařském ostrově zahrnuto také successfee (odměna). A pokud ano, tak v jaké výši. Odpověď zněla kladně, tedy že successfee je ve smlouvě obsaženo a je stanoveno tak, jak jej může hlavní město vypisovat, tzn. do částky 6 miliónů korun. Na první pohled tedy vše v pořádku, i když samozřejmě můžeme vést diskuze o tom, zda má Praha vydávat milióny za poradenské služby s velmi nejasným přínosem v době, kdy ze všech stran slyšíme o hrozbě krize. Ovšem při ověřování slov radního Lohynského a při detailnějším prozkoumání smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Praha a BXL Consulting, s. r. o., pražská ČSSD zjistila, že se jeho tvrzení nezakládají na reálném základě. Konkrétně se jedná o údaje uvedené v Dodatku č. 1, který upravuje znění odstavce 1.2. ve smlouvě mezi městem a poradenskou společností, a který se týká právě odměny za vyjednané dotace z EU. Tato odměna je v dodatku odstupňována dle výše vyjednaných dotací. V dodatku se hovoří o různých odměnách za získané dotace do výše 2 mld. Kč, v rozmezí 2 3 mld. Kč, 3 4 mld. Kč a od 4 mld. Kč výše. První dvě možné odměny pro poradenskou společnost jsou v souladu s tvrzením radního Lohynského. Ovšem při vyjednání dotací ve výši 3 4 mld. Kč již narážíme na zásadní nesrovnalosti, jelikož zde je stanovena odměna 0,17 % ze získané dotace. Pokud by tedy dotace činila již například 3 mld. a 530 miliónů Kč, dostáváme se k odměně překračující hranici 6 miliónů Kč. Tedy hranici, kterou uvedl radní Lohynský jako maximální možnou. V dodatku je navíc ještě explicitně uvedeno, že pokud výše vyjednaných dotací překročí částku 4 mld. Kč, náleží společnosti BXL Consulting, s. r. o. odměna Kč. Ze strany hl. m. Prahy byla přitom smlouva s poradenskou společností BXL Consulting, s. r. o. původně vypsána jako zakázka malého rozsahu, tedy zakázka do 2 mil Kč. Podle informací pražské ČSSD mohlo navíc dojít k uzavření obdobné smlouvy na poradenské služby i mezi společností BXL Consulting, s. r. o. a Ministerstvem životního prostředí. Není proto vyloučeno, že daňový poplatník zaplatí za naprosto stejné služby této společnosti, nadto za služby s velmi nejistým výsledkem, hned dvakrát, a to jak ze strany Prahy, tak i ze strany ministerstva. Měsíční pevná sazba odměny přitom není zanedbatelná. Jen hl. m. Praha společnosti BXL bez ohledu na to, zda budou mít jednání v Bruselu vůbec nějaký pozitivní výsledek, zaplatí do konce února 2012 celkem 2,16 mil. Kč vč. DPH. Pražská ČSSD je velmi znepokojena těmito skutečnostmi, ke kterým dospěla při ověřování slov radního Radka Lohynského. Jeho tvrzení o výši odměny pro společnost BXL Consulting se evidentně nezakládají na pravdě, říká místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD Miroslav Poche a dodává: Nejedná se navíc v uvozovkách pouze o tisíce či desetitisíce korun daňových poplatníků. Dle nastavení dodatku smlouvy je zde možné vyplatit více než 9 mil Kč navíc oproti ceně původně uvedené při zadání veřejné zakázky. Vyzýváme tedy radního Radka Lohynského i primátora Bohuslava Svobodu k řádnému vysvětlení a objasnění okolností uzavření této smlouvy a zejména pak jejího dodatku o odměnách. V souvislosti s přestavbou ÚČOV v Praze bylo za poslední rok uzavřeno více podobných smluv za milióny korun z kapes daňových poplatníků, o jejichž reálném významu lze pochybovat. Rada hl. m. Prahy v prosinci 2010 uložila radnímu Lohynskému provést analýzu smluvních vztahů se společností Veolia, resp. PVK. V této době již Praha disponovala rozsáhlými právními analýzami ohledně těchto smluvních vztahů, které jsou jednou z hlavních překážek pro vyjednání evropských dotací. Radní Lohynský však namísto posouzení již existujících právních stanovisek zadal zcela zbytečně další právní analýzu u advokátní kanceláře BBH. Finanční odměna za provedení této zbytečné analýzy není známa, smlouvu se společností BBH z počátku roku 2011 se nepodařilo dohledat v centrální evidenci smluv. Se společností BBH byla nicméně následně na konci prosince 2011 uzavřena další smlouva o poskytování právních služeb, která zavazuje Prahu k plnění ve výši až 7,2 mil Kč podle počtu odpracovaných hodin. Tato smlouva by měla zajistit zpracování dodatku ke smlouvě se společností PVK směřujícímu k naplnění podmínek pro získání evropských dotací. Na lednovém zasedání ZHMP jsme žádali vysvětlení, jakou částku Praha za tyto další právní služby vynaložila a zda náklady dosáhnou předpokládaných více než 7 mil. Kč, doplnil Poche. Pan radní Lohynský by měl zejména vysvětlit, jak je možné, že úprava smluvních vztahů s Veolií se tímto způsobem řeší až od konce prosince 2011, takový přístup v situaci, kdy zde hovoříme o evropské dotaci ve výši 6 mld. Kč, považuji za přinejmenším znepokojující. Ve smlouvě s BBH je totiž výslovně uvedeno, že BBH zajistí zpracování dodatku ke smlouvě s Veolií, přičemž smlouva byla uzavřena až na konci roku 2011, uzavřel Poche.

9 1/2012 pražské listy EXPRES 9 Kšefty na Praze 3 pod heslem Stavíš, stavím, stavíme a všichni společně vyděláváme Kolem pozemků na okraji parku Parukářka v Praze 3 se toho od roku 2007 odehrálo mnoho. A začíná být téměř jisté, že především mnoho nekalého. Většina kroků, které o budoucnosti tohoto místa rozhodovaly a rozhodují, se zdá být totiž součástí hry plné lobbingu, nevýhodných prodejů a sebeobohacování na úkor zájmů i peněz občanů Prahy 3. Původně to vypadalo, že záměry městské části s tímto územím jsou ušlechtilé, jelikož když v roce 2007 směnila zdejší pozemky s firmou Central Park, s. r. o., mělo zde podle plánů vyrůst sportovní centrum, tedy veřejně prospěšná stavba. Ovšem už to, že Praha 3 tyto pozemky směnila poměrně nevýhodně za více než 37 tisíc m 2 získala cca 4,5 tisíce m 2 mohlo mnohé o osudu této lokality naznačovat. Miroslav Poche Zásadní změna přišla v roce 2009, kdy bylo 28 tisíc m 2 prodáno za minimální částku cca 500 Kč/m 2 (tedy za 14,4 miliónu korun) akciové společnosti Ortenaria. V orgánech jak firmy Ortenaria, tak další firmy, která by na Parukářce měla stavět Artivia, a. s., sedí právníci, kteří by podle některých zdrojů mohli mít vazby na zastupitele Pavla Hurdu. Obě firmy byly založeny až v roce 2007 jako společnosti s neprůhlednou majetkovou strukturou, tedy s akciemi na majitele. V prosinci roku 2009, kdy již byly pozemky prodány těmto společnostem, bylo z jejich strany zažádáno o změnu územního plánu ze sportovní plochy na plochu určenou k bytové zástavbě (až patnáctipodlažní budovy). Žádost byla předložena výboru pro územní rozvoj Prahy 3, kterého je Pavel Hurda členem. Předložena byla dokonce bez jakékoli urbanistické studie a výbor ji hlasy ODS i přes odpor členů výboru za ČSSD schválil. Právě pozemky vlastněné akciovou společností ARTIVIA uvnitř území Central Parku představují poměrně významnou část území ohroženého další zástavbou na úkor zeleně. Magistrát hlavního města Prahy se ke změně územního plánu postavil nejprve odmítavě, tím ale celá záležitost pro některé zainteresované zastupitele Prahy 3 neskončila. V lednu 2011 vedení radnice Prahy 3 iniciuje výzvu, aby byla vypracována urbanistická studie potřebná ke schválení změny územního plánu magistrátem. Z toho jasně vyplývá, že ani část nového vedení radnice neustoupila od záměru na zastavění plochy určené pro zeleň a sport developerským projektem. Dne 8. září 2011 se pak uskutečnilo jednání na půdě magistrátu za účasti náměstka primátora Josefa Noska, zaměstnanců magistrátu a zástupců městské části Praha 3 Tomáše Kalouska a Ondřeje Pechy (ODS). Na tomto jednání byly probírány připomínky magistrátu ke změně územního plánu a zcela nevysvětlitelně došlo k náhlému obratu v postoji magistrátu. Změna územního plánu byla předběžně povolena. Je skutečně zarážející, jak rychle a bezdůvodně změnil Magistrát hlavního města Prahy svůj původně negativní postoj ke změně územního plánu navržené společnostmi s neprůhlednou majetkovou strukturou ARTIVIA, a. s., a ORTENARIA, a. s. Celá věc budí značné podezření, popisuje pozadí celé záležitosti Miroslav Poche, místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD. Pražská ČSSD proto apeluje na starostku městské části Praha 3 Vladislavu Hujovou z TOP 09, která projevila nevoli s postupem některých jejích spolustraníků, aby si zjednala pořádek ve vlastní straně a zabránila přeměně plochy určené k výstavbě sportovního centra v developerský projekt. Pražská ČSSD je připravena podniknout veškeré možné kroky, aby tomuto jednání zamezila, dodává Poche.

10 10 pražské listy E X PRES 1/2012 Rozpočtové peníze hl. m. Prahy půjdou na zbytečné a drahé projekty místo potřebným Pražská ČSSD odmítá skutečnost, že ODS a TOP 09 znemožnily občanům podílet se na přípravě změn rozpočtu. Zároveň nesouhlasí s investicemi do megalomanských projektů, zejména pak v době hrozící hospodářské krize. Sociální demokracie je přesvědčena, že městské prostředky by měly jít na projekty, které budou sloužit Pražanům a přispějí k dlouhodobému rozvoji hlavního města. Dlouhodobě deklarovanou prioritou hlavního města je zvyšování kvality vzdělávání, které je zásadní pro budoucnost Prahy. Do modernizace škol však koalice chce investovat pouze 290 miliónů Kč. Podobně likvidován je také pražský sport. Na investiční granty pro školy a sportovní oddíly totiž z rozpočtu půjde jen 40 miliónů Kč, což je o polovinu méně než v loňském roce. Mnoho sportovních spolků tak může v blízké době zaniknout. Vedle toho ODS a TOP 09 navrhuje investici v bezmála dvojnásobné výši na dva zbytečné projekty. Na neustále se prodražující stavbu hrošince v pražské ZOO se tak počítá s 225 milióny Kč a na bazén Šutka dokonce s 300 milióny Kč. Ve chvíli, kdy jsou finanční možnosti města omezené, bychom měli přednostně myslet na vzdělání našich dětí a sociálně slabší skupiny spoluobčanů, vyjádřil odlišnou představu rozpočtových priorit zastupitel ČSSD Karel Březina. K dalším sporným projektům patří také stomiliónová rekonstrukce objektů nemocnice Na Bulovce, která tak spolkne dvacet procent kapitálových výdajů na sociální a zdravotní oblast. Zastupitelé klubu ČSSD Koaliční ambice okolo Bulovky tak jdou na úkor investic do sociálních zařízení. Zbytečně utracených sto miliónů korun mohlo být vynaloženo na nová lůžka pro seniory či zdravotně postižené spoluobčany, jejichž provoz by zatížil pražský rozpočet méně než chod metropolitní nemocnice, řekl předseda Klubu zastupitelů ČSSD Petr Dolínek. Sociální demokraté rovněž nepovažují za hospodárné začínat nové investiční akce do technické vybavenosti a probíhající projekty nechat bez financování. Budou tak scházet prostředky na vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích, kde místo potřebných 40 miliónů Kč chce ODS a TOP 09 uvolnit pouhých 9 miliónů Kč, zdůraznil zastupitel a starosta městské části Praha 12 František Adámek. Nezodpovězená zůstává také otázka Ústřední čističky odpadních vod. Koalice pouze převedla 600 miliónů Kč z roku V předloženém rozpočtovém materiálu tak není řešeno, jak bude hlavní město tuto zásadní investici financovat. Namístě je také otázka, proč koalice počítá v rozpočtu s 10 milióny Kč na linku metra D, když jeho výstavbu chce zastavit. Podle pražské ČSSD se tak opět jedná o zbytečně utracené peníze za dokumentaci, kterou bude stejně potřeba aktualizovat, až se začne s reálnou přípravou výstavby Déčka. Koalice také drasticky snížila podporu cyklodopravy. Když se pominou převody z loňského roku, tak do této oblasti chce náměstek primátora Nosek investovat jenom 8 miliónů Kč. A to ještě ani není jasné, za co budou utraceny. Znepokojivý je také postup, kterým koalice ODS a TOP 09 tuto rozpočtovou změnu předložila. Materiál s investičními prioritami hlavního města byl zveřejněn na elektronické úřední desce až 23. ledna. Magistrát tím postupoval proti duchu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který ukládá samosprávným celkům zpřístupnit veřejnosti rozpočtové materiály nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jejich schvalování. Koalice tak rozdělila více než deset miliard korun na investiční akce, aniž by dala Pražanům dostatečný prostor se s návrhem seznámit nebo se k němu vyjádřit. Takový postup rozhodně nemá s transparentností nic společného, sdělil zastupitel Antonín Weinert.

11 1/2012 pražské listy EXPRES 11 Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení ČSSD je pobouřena zablokováním veřejné diskuse o Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pravicovou koalicí. Pan primátor tak opět ukázal, že otevřenost jeho politiky je jenom planým slibem. Roman Petrus Na úvod zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy sociální demokraté vznesli legitimní požadavek, aby byla na program dnešního jednání zařazena diskuse k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy. Tento dokument totiž nebyl dosud předložen zastupitelům k připomínkování. Koalice TOP 09 a ODS však jakoukoliv debatu o svých prioritách jednoznačně odmítla. S odůvodněním, že programové prohlášení již Senátor ODS ředitelem Divadla na Vinohradech Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad dnešním rozhodnutím Komise Rady hl. m. Prahy pro výběr ředitele Divadla na Vinohradech, která ve třetím kole výběrového řízení doporučila Radě jmenovat novým ředitelem senátora ODS Tomáše Töpfera. Tento krok považujeme za bezprecedentní snahu o zpolitizování této významné kulturní instituce, jež je divadelní chloubou hlavního města. bylo představeno na tiskových konferencích, primátor odepřel jak zastupitelům, tak přítomné veřejnosti možnost vyjádřit své připomínky k tomuto zásadnímu dokumentu, řekl předseda Klubu zastupitelů za ČSSD Petr Dolínek. Není divu, že si koalice nepřeje otevřenou debatu nad programovými prioritami Rady. Sami jsou si pravděpodobně vědomi, že takto povrchní dokument není možné předložit k otevřené veřejné diskusi, zdůraznil zastupitel za ČSSD Roman Petrus. Chtěli jsme především projednat záležitosti, které nejsou v programovém prohlášení obsažené, jako je tarifní politika v pražské veřejné doprav, rozsah veřejné dopravy a způsoby financování obnovy vozového parku, řekl zastupitel za ČSSD Karel Březina. Lukáš Kaucký Rozhodnutím výběrové komise se bohužel plně potvrdily obavy představitelů kulturní obce, že celé výběrové řízení je pod silným politickým tlakem a odborné kvality kandidátů budou zcela upozaděny, říká zastupitel za ČSSD Lukáš Kaucký. Jmenování Tomáše Töpfera je pak nejen typickým příkladem politické korupce, ale zároveň alarmujícího morálního střetu zájmů, neboť tento uchazeč zároveň provozuje Divadlo Na Fidlovačce, které každoročně čerpá od hlavního města grantovou podporu ve výši takřka 10 miliónů korun, dodává Kaucký. Divadlo na Vinohradech vždy bylo tradiční měšťanskou scénou s kvalitním repertoárem a mimořádným obsazením hereckého souboru. Domníváme se, že v jeho čele by měl stát odborník, jehož jediným cílem je zajištění vysoké umělecké úrovně prostřednictvím efektivního využití městem poskytovaných finančních prostředků, a to bez ohledu na momentální rozložení politických sil na pražském Magistrátu. Tomáš Töpfer však v posledních letech prokázal, že dokáže být nejen protřelým podnikatelem, ale hlavně loajálním politickým reprezentantem ODS na půdě horní parlamentní komory. Avšak po včerejším rozhodnutí primátora Svobody jmenovat ředitelem odboru městského investora nikoli nezávislého odborníka, ale svého poradce, se patrně stranická příslušnost stává v hlavním městě opět jedinou známkou odborných kvalit uchazečů, uzavírá Kaucký.

12 12 pražské listy EXPRES 1/2012 Přehled kompetencí členů ZHMP za ČSSD kompetence člen rady člen ČSSD kompetenčně příslušný výbor Finance Bohuslav Svoboda Petr Hulinský Finanční výbor Bezpečnost Bohuslav Svoboda Jan Slezák Vnější vztahy s MČ Bohuslav Svoboda František Adámek Finanční výbor Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Věda, výzkum Bohuslav Svoboda Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Územní plán Tomáš Hudeček Miroslav Poche Výbor pro územní rozvoj Infrastruktura Pavel Richter Lukáš Plachý Výbor pro infrastrukturu Investice Pavel Richter Karel Březina Výbor pro hospodářskou politiku Doprava Josef Nosek Karel Březina Výbor pro dopravu Zdravotnictví Ivan Kabický Miroslav Ludvík Výbor pro zdravotní, bytovou a sociální politiku Sociální politika Ivan Kabický Petr Dolínek Výbor pro zdravotní, bytovou a sociální politiku Bydlení Ivan Kabický Roman Petrus Výbor pro zdravotní, bytovou a sociální politiku Pohřebnictví Ivan Kabický Petr Dolínek Výbor pro hospodářskou politiku Školství Helena Chudomelová Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Sport Helena Chudomelová Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Volný čas Helena Chudomelová Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Informatika Eva Vorlíčková Karel Březina Výbor pro informatiku a evropské fondy Evropské fondy Eva Vorlíčková Petr Dolínek Výbor pro informatiku a evropské fondy Cestovní ruch Václav Novotný Roman Petrus Protikorupční Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Veřejná správa Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Legislativa a právo Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Vnitřní vztahy Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Kultura Václav Novotný Lukáš Kaucký Památková péče Václav Novotný Antonín Weinert Církve a náboženství Václav Novotný Lukáš Kaucký Národnostní menšiny Václav Novotný Lukáš Kaucký Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Životní prostředí Radek Lohynský Jiří Dienstbier Výbor pro životní prostředí Správa majetku Aleksandra Udženija Miroslav Poche Výbor pro hospodářskou politiku Podpora podnikání Aleksandra Udženija Daniel Hodek Výbor pro hospodářskou politiku Klub členů Zastupitelstva hl. m. Prahy za ČSSD Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2, místnost č. 125, Praha 1 Pro případné dotazy prosím kontaktujte Petra Dolínka ( tel ) nebo Miroslava Poche ( tel ).

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy I. část které se konalo dne 23. května 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 61 členů Zastupitelstva

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 21. 11. 2011

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 21. 11. 2011 Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 21. 11. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 11 ze 13 členů výboru a tajemník výboru Omluveni: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc, Pavel

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Změny územního plánu a volební období 2010-2014 na pražském magistrátu

Změny územního plánu a volební období 2010-2014 na pražském magistrátu Změny územního plánu a volební období 2010-2014 na pražském magistrátu Pavel Bém propojil pražský magistrát s kmotry a korupcí a Praha byla řadu let vydána na milost a nemilost developerům. Po volbách

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012

Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012 Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Pavel Hurda, Ing. Milan Effenberk Růžička, Ing.Mgr. Miroslav Poche Zasedání řídil předseda

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/30 ze dne 29.5.2014 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu a další související

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Městské lázně Liberec-zrušení záměru prodeje nemovitosti Zpracoval: odbor, oddělení: Ing.Dana

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 13. 10. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) JUDr. Helena

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Centrum aktivního odpočinku" Zpracoval:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil Kč na akci Objekt základní

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Premiér se odmítá revidovat koncept biopaliv

Premiér se odmítá revidovat koncept biopaliv Premiér se odmítá revidovat koncept biopaliv Praha, 11. 5. 2012 V posledních letech byla zpochybněna celá řada předpokladů, které stály u zrodu koncepce biopaliv. Množí se hlasy, že biopaliva mnohem více

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

K předmětu oznámení, stížnosti a žádosti uvádíme v příloze č. 1 následující skutečnosti :

K předmětu oznámení, stížnosti a žádosti uvádíme v příloze č. 1 následující skutečnosti : Příloha č. 1 K předmětu oznámení, stížnosti a žádosti uvádíme v příloze č. 1 následující skutečnosti : I. MČ Praha 11 (MČ) nevzala na vědomí a nerealizovala záměr na vykoupení části pozemku školního areálu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Žaloba o určení vlastnického práva k pozemkům p.č. 1195/7, 1195/8 a 1195/9 v k.ú. Tábor

Žaloba o určení vlastnického práva k pozemkům p.č. 1195/7, 1195/8 a 1195/9 v k.ú. Tábor Okresnímu soudu v Táboře náměstí Mikoláše z Husi č. 43 390 17 Tábor Žalobce: Ing. arch. Martin Jirovský, nar... architekt a pedagog trvale bytem..., Tábor 390 01 Žalovaný: Lidl Česká republika v.o.s. se

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015 č.j.: 205/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 177 ze dne 25.03.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing.

Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing. Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže seznámil s návrhem

Více