pražské listy e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pražské listy e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD"

Transkript

1 pražské listy EXPRES 1 e-bulletin pražského klubu zastupitelů ČSSD 2012 Koalice nechce dobře pracující Kontrolní výbor str. 2 Interpelace našich zastupitelů str. 2 a 3 Možné korupční jednání spolupracovníků primátora Svobody str. 4 Magistrát ohrožuje budoucnost zeleného Trojmezí str. 5 Z magistrátu unikají do médií citlivé informace str. 6 Výborové hrátky ODS a TOP 09 str. 6 Koalice schválila méně výhodný směnečný program pro Dopravní podnik str. 7 Lhal radní Lohynský? str. 8 Kšefty na Praze 3 pod heslem Stavíš, stavím, stavíme a všichni společně vyděláváme str. 9 Rozpočtové peníze hl. m. Prahy půjdou na zbytečné a drahé projekty místo potřebným str. 10 Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení str. 11 Senátor ODS ředitelem Divadla na Vinohradech str. 11 Přehled kompetencí členů ZHMP za ČSSD str. 12 Pravicové čarování s pražským rozpočtem Příprava pražského rozpočtu na rok 2012 byla pro nezasvěceného pozorovatele pravděpodobně značně nepřehledná. Na tomto místě ale nemá cenu vracet se ke skutečnosti, že neshody o výši rozpočtových škrtů se staly záminkou k rozpadu koalice ODS a ČSSD. Zarážející je spíše netradiční postup, který zvolilo nové pravicové vedení Magistrátu. Noví radní odsouhlasili plošné škrty v běžných výdajích bez ohledu na realizovatelnost požadovaných úspor a jejich dopadů v jednotlivých oblastech. To bylo ostatně jádrem sporu již mezi námi a našimi bývalými koaličními partnery již od loňského léta. Škrty totiž pro mnoho organizací, od sportovních oddílů po poskytovatele sociálních služeb, mohou mít existenční důsledky, jelikož v mnoha případech mají omezené možnosti získat prostředky jinde. Mnohem překvapivější však bylo, jak koalice ODS a TOP 09 naložila s investičním rozpočtem Prahy. Zastupitelstvu byl totiž v prosinci předložen materiál, ve kterém byly zcela bezprecedentním způsobem zamlžovány výdaje hlavního města, jejich konkrétní určení a oprávněnost. Celý investiční rozpočet města byl totiž zahrnut do jediné položky ve výši přesahující deset miliard korun, aniž by bylo řečeno, co se z této rezervy bude hradit. Jak poznamenal Karel Březina, schválit takový rozpočet znamená koupit zajíce v pytli a vytvořit nebezpečný precedent pro přípravu budoucích rozpočtů města. Od primátora prosazujícího transparentnost bychom očekávali trochu jiný postup. Až v lednu jsme se pak dozvěděli, jak chce koalice s investičními prostředky reálně naložit. V mnoha případech však pro nás bylo rozdělení rozpočtu velkým překvapením. Zásadním problémem například je, že šetřící pravicová koalice chce utratit dalších tři sta miliónů korun za bazén Šutka, aniž by věděla, kolik výstavba doposud stála a kolik ještě stát bude. Naprostý nesouhlas jsme také vyjádřili k rozhodnutí odložit zahájení stavby metra D na neurčito. Zajímavé však je, že ačkoliv se v rozpočtovém výhledu s Déčkem nepočítá, koalice chce na přípravy utratit deset miliónů korun. Není jasné, za jakým účelem. ODS i TOP 09 se ohánějí tím, že jsou odpovědnými hospodáři. Návrh rozpočtu ukazuje něco jiného. Ukázkou nezodpovědnosti koalice je například vypuštění investice na dostavbu areálu střední školy COPTH ve Vysočanech, který je několik let nedostavěný a do kterého se již investovalo přibližně šedesát miliónů korun. Rozestavěné budovy, které jsme měli v plánu dokončit, tak budou dále chátrat. To určitě není ukázkou dobrého hospodaření. A podobných případů je celá řada. Například osmnáct miliónů na marketingové kampaně nebo nejasných dvacet miliónů na Štvanici, o jejímž využití není dosud rozhodnuto. Pravicové čarování s rozpočtem ukazuje, že primátor Svoboda a celá Rada hlavního města Prahy nemají zájem hospodařit transparentně a, což je ještě horší, ani zodpovědně.

2 2 pražské listy E X PRES 1/2012 Koalice nechce dobře pracující kontrolní výbor Nedílným předpokladem pro správné fungování všech demokratických institucí je existence účinných kontrolních mechanismů. V případě pražského Magistrátu tuto zásadní úlohu plní především Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. města Prahy. Vzhledem k tradiční roli opozice, jež spočívá především v dohledu nad činností Rady hlavního města, bývalo v minulosti vždy zvykem, že většinu členů tohoto důležitého výboru měly politické strany, které nebyly zastoupeny ve vedení pražské radnice. Tento princip však přestal platit s příchodem nové koalice TOP 09 a ODS. Karel Březina Pravicové vedení města totiž na prosincovém jednání zastupitelstva zvolilo z řad opozice pouze dva z osmi členů kontrolního výboru. Vedle tří členů za TOP 09 a tří členů ODS tak zatím zasedl ve výboru pouze Petr Dolínek a za klub KSČM Lubomír Ledl. Koalice tak vůbec nereflektovala naše výzvy, aby byl zachován princip většinového zastoupení opozice v tomto kontrolním orgánu, který má zajišťovat demokratický dohled nad činností Rady hlavního města. Interpelace našich zastupitelů Skutečnost, že se koalice obává silného a dobře fungujícího kontrolního výboru, potvrzuje i její postoj k volbě jeho předsedy. Od počátku jsme proto avizovali, že námi vybraným kandidátem je Karel Březina. Vzhledem k jeho bohatým zkušenostem s opoziční prací jsme přesvědčeni, že pod jeho vedením výbor nebude dohlížet na činnost Rady pouze formalisticky, jako tomu bylo za působení nynějšího 1. náměstka primátora Tomáše Hudečka (TOP 09). Koalici se však perspektiva důsledně kontrolujícího výboru očividně nezamlouvá. Proto také kandidaturu Karla Březiny obě strany již od prosince rezolutně odmítají. Zdá se, že kontrolní výbor tak bude muset ještě několik měsíců fungovat ve stávajícím provizoriu. Ovšem primátorovi a jeho lidem to pravděpodobně vyhovuje a o dosažení rychlé dohody s námi neusilují. Změnu koalice na Magistrátu hlavního města Prahy následovalo personální zemětřesení, které se zaměřilo na osoby spojované se sociální demokracií. To se nevyhnulo ani komisím Rady hlavního města Prahy, které byly ustaveny v roce Petr Dolínek Již 6. prosince minulého roku na svém zasedání Rada bez předchozích konzultací se členy těchto komisí rozhodla o jejich zrušení. A to i přesto, že se většinou jedná o skutečné odborníky na příslušná témata. Proto také náš bývalý radní pro sociální oblast Petr Dolínek na zasedání Zastupitelstva, které se konalo 15. prosince, interpeloval primátora v celé záležitosti. Vyjádřil zejména obavu, aby roční práce členů komisí, která v řadě případů přinesla velmi kvalitní výstupy, nepřišla nazmar. Například v oblasti rodinné politiky příslušná komise již zpracovala první návrh uceleného koncepčního materiálu pro celou oblast, který by mohl být základem pro nastavení této politiky v následujících letech. Narychlo přijaté rozhodnutí o rozpuštění komisí bylo proto podle Petra Dolínka nešťastné, protože tak není zaručeno, že se již zpracované materiály využijí. Ve své odpovědi pak primátor nepřímo přiznal, že nová logika při personálním obsazování těchto principielně expertních komisí bude spíše vycházet z politických motivů než z ohledu na odbornost jednotlivých členů. Primátor nakonec přiznal, že v Radě by přece jenom byli velmi rádi, kdyby tam [do komisí] byli delegováni i odborníci.

3 1/2012 pražské listy EXPRES 3 Interpelace našich zastupitelů II. Na lednovém zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy naši zastupitelé velmi aktivně využili prostor pro interpelace koaličních radních a náměstků, jejichž kontroverzní kroky a rozhodnutí vystavili ostré kritice. Na adresu náměstka Kabického (ODS) byla směrována kritika ze strany bývalého předsedy Výboru pro bydlení Romana Petruse. Vyjádřil především nesouhlas s rozhodnutím ODS a TOP 09, že výtěžek z prodeje bytového fondu nebude plně investován do sociálního bydlení, jak bylo plánováno v projektu transformace, jenž připravila a nechala schválit ČSSD. Následně pak Roman Petrus interpeloval ve věci výstavby bazénu Šutka radní Udženiji (ODS), která nebyla doposud schopna vysvětlit, kolik bude tato neustále se prodražující stavba stát. Ukázalo se totiž, že koalice uvolnila 300 miliónů Kč na tento megaprojekt, aniž by věděla, že celkově bude stát skoro trojnásobek této částky. Zastupitelka Lenka Teska Arnoštová potom upozornila na porušování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) v případech využívání externích právních služeb. V prvním pololetí roku 2011 bylo na různé právní posudky a další služby vyčerpáno téměř 73 miliónů korun, z čehož odbory ve věcné příslušnosti ČSSD takřka vůbec nic nečerpaly. Proto také vyzvala, aby koalice urychleně učinila v této záležitosti nápravu. Ve své druhé Lenka Teska Arnoštová interpelaci poté požadovala vysvětlení, jak chce hlavní město v současné finanční situaci naplňovat své povinnosti vyplývající z evropské legislativy o čištění městských odpadních vod. Jak se později totiž ukázalo, radní Lohynský nebyl schopný na jednáních se zástupci Evropské unie dosáhnout dohody na odstranění překážek pro přidělení dotace ze strukturálních fondů. Město tak přišlo o miliardy korun, které bude muset na čištění vody najít z jiných zdrojů. Velmi ostrou kritiku pak směřoval Karel Březina k náměstkovi primátora pro dopravu Noskovi. Především upozornil na naprosto nevypovídající charakter programového prohlášení Rady hlavního města Prahy. Podle jeho slov totiž koalice zamlžuje své plány, co se týče tarifní politiky v pražské veřejné dopravě, budoucnosti dopravy zdarma pro děti do 15 let a občany starší 65 let a priorit v oblasti dopravy v letech 2012 až Na jeho dotazy se mu však ze strany náměstka Noska dostalo odpovědi, že není kouzelník a že od něj nemůžeme čekat zázraky. V interpelacích rovněž vystoupili Antonín Weinert, který kritizoval rozhodnutí zakonzervovat rozestavěnou halu tělocvičny v areálu střední školy v Poděbradské ulici. Petr Dolínek pak požadoval přehodnocení negativního stanoviska ve věci přesunutí části autobusové dopravy z Vítězného náměstí ke konečné zastávce tramvajové linky na Podbabě. Lukáš Kaucký své dotazy směřoval především na radního Novotného. Zejména jej ohromilo spojení politiky vůči národnostním menšinám a migrantům s politikou prevence, což podle něj dokazuje, s jakou filozofií přistupuje nová koalice k těmto skupinám obyvatel Prahy. Zároveň kritizoval politicky motivované zrušení nezávislé kulturní grantové komise. Miroslav Poche se ve svých interpelacích zaměřil na kontroverzní postup v projednávání změn územního plánu (viz. článek Kšefty na Praze 3). Kritiku také směřoval na radního Lohynského, který nechal podepsat smlouvy na drahé konzultantské služby ve věci Ústřední čističky odpadních vod (viz. článek Lhal radní Lohynský?).

4 4 pražské listy E X PRES 1/2012 Pražská ČSSD je znepokojena možným korupčním jednáním spolupracovníků primátora Svobody a žádá vysvětlení Za politicky mistrovský kousek bylo na konci loňského roku označováno využití nenadálého převratu na pražském magistrátu primátorem Bohuslavem Svobodou, který si za toto intrikářství vysloužil od českých médií titul politik roku. Pan primátor se prý rychle naučil politickému řemeslu a přelstil jak své odpůrce v ODS, tak svého koaličního partnera. Uplynulo ale pouze několik týdnů a ukazuje se, že křišťálově čistá aura primátora Svobody je pravděpodobně jen chimérou a že i on má ve svém nejbližším okolí spolupracovníky, kteří si dost možná rychle osvojili pověstné korupční praktiky. Tomu všemu nasvědčuje aktuální kauza primátorova osobního asistenta Marka Hanče, který měl dle svědectví v listopadu zadrženého bývalého šéfa městské policie Vladimíra Kotrouše vědět o manipulacích se zakázkami na pražském magistrátu. Jsme silně znepokojeni informacemi o možných korupčních praktikách sahajících prakticky až do primátorovy kanceláře, sdělil místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD Miroslav Poche. Pražská ČSSD se proto ptá, kdo je vlastně onen Marek Hanč, který dle slov Vladimíra Kotrouše požadoval 10 procent ze zakázky městské policie u autoservisu Josefa Jíšy? Jakou roli hrál tento osobní asistent pražského primátora v manipulacích veřejných zakázek? Je evidentní, že by mělo být veřejným zájmem znát odpovědi na všechny tyto otázky. O to více je zarážející postoj právě Bohuslava Svobody, který je v prvé řadě pobouřen tím, že informace unikly do médií, místo aby urychleně konal ve věci podezření z korupčního jednání jeho vlastního asistenta, zdůraznil Miroslav Poche. Podezřelá je ostatně také snaha pražského magistrátu, který se dle slov primátora Svobody snaží získat přístup k policejnímu spisu v této kauze, jelikož se cítí být v celé věci postiženým. Je skutečně tato snaha motivována snahou zjistit, jestli a jak byl magistrát poškozen? Marek Hanč navíc není jediným primátorovým mužem, jehož jméno bývalý šéf městské policie v Praze zmínil. O manipulacích s veřejnými zakázkami měl dle jeho slov vědět také Martin Grmela, Svobodův poradce a bývalý mediální zástupce zbrojařské firmy Omnipol. Celou kauzou a možným korupčním jednáním se 18. ledna zabýval také Kontrolní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ihned po zveřejnění všech těchto podezření jsem vyzval pana primátora Svobodu, aby kontrolnímu výboru předložil podklady k této kauze a osobně se zúčastnil našeho jednání. V souvislosti s kauzou vyvstává celá řada otázek, na které budeme určitě chtít znát odpověď, vyjádřil se místopředseda Kontrolního výboru ZHMP a šéf klubu zastupitelů za ČSSD Petr Dolínek.

5 1/2012 pražské listy EXPRES 5 Magistrát ohrožuje budoucnost zeleného Trojmezí Trojmezí. Jedna z největších nezastavěných oblastí ve městě se rozkládá mezi Prahou 10, 11 a 15 na ploše až 250 hektarů. V současné době se jedná o neupravený prostor, který mnozí obyvatelé využívají pro procházky a odpočinek. Zároveň je však celá oblast velkým lákadlem pro investory a developery, kteří by zde rádi viděli nové byty a kanceláře. Antonín Weinert Před komunálními volbami v roce 2010 bylo Trojmezí velký tématem a všechny politické strany deklarovaly, že nechtějí tuto plochu zastavět. Ve svých programech a vyjádřeních všichni ujišťovali, že chtějí ponechat zeleň, vybudovat parky, případně použít tuto plochu k rekreační, sportovní a oddychové činnosti Pražanů. Vždyť tisíce občanů jasně ve své petici požadovaly zachování tohoto jedinečného prostoru. Z tohoto důvodu byl podán i podnět na změnu územního plánu, která by měla zabránit možné budoucí výstavbě v této lokalitě. Zatím však nebyla odsouhlasena. Cestou, jak splnit sliby, proto bylo a je dostat maximum pozemků pod kontrolu hlavního města jejich vykoupením a následně realizovat požadavky občanů. Vždyť město již dnes vlastní podstatnou část pozemků v této lokalitě. Co se však nyní děje pod taktovkou Magistrátu, je proces zcela opačný. Město chce nyní prodat své pozemky o výměře cca m 2 ve veřejné soutěži a umožnit tak zástavbu. Salámovou metodou by tak bylo možné ukrajovat stále více pozemků z Trojmezí a postupně celý prostor zastavět. Tím jde vedení Prahy jasně proti svým předvolebním slibům a proti zájmu občanů. Ukazuje se tak, že politici TOP 09 a ODS nedrží své slovo, které před volbami dali občanům. My naopak uděláme všechno proto, abychom své předvolební sliby dodrželi a udrželi Trojmezí zelené a otevřené pro všechny občany.

6 6 pražské listy E X PRES 1/2012 Z Magistrátu hlavního města Prahy unikají do médií citlivé informace Vyjadřujeme značné znepokojení nad praktikami, které se v posledních měsících objevují na Magistrátu hlavního města Prahy, a to přímo v nejbližším okolí primátora Bohuslava Svobody, a které souvisí s řízenými úniky informací do vybraných médií. Vzniká tak reálné podezření, že touto formou poskytování exkluzivních informací vybraným novinářům si vedení magistrátu kupuje nerovný přístup médií. Petr Dolínek Vypadá to, že pod zástěrkou očištění se od předchozího vedení magistrátu a vlastních stranických kolegů začíná ODS používat praktiky, které odporují dobrým mravům, říká místopředseda Klubu zastupitelů ČSSD Miroslav Poche. Prvním příkladem tohoto chování byl únik analýzy společnosti White and Case mapující dosavadní postup města při výstavbě tunelu Blanka. Závěry analýzy z podzimu loňského roku se objevily v médiích dokonce dříve, než měli možnost do materiálu nahlédnout členové Rady hl. města Prahy za ČSSD, tehdejší koaliční partneři. Nejnovějším příkladem účelového chování současného vedení magistrátu Výborové hrátky ODS a TOP 09 je zveřejnění analýzy společnosti Boston Venture Central Europe. Informace z materiálu hodnotícího fungování a hospodaření Dopravního podniku, jakožto největší firmy magistrátu, se v tomto týdnu objevily exkluzivně v Hospodářských novinách. A to vše v době, kdy výsledky analýzy nejsou oficiálně k dispozici. Požadujeme proto od vedení magistrátu jasné odpovědi, jak je možné, že novináři mají přístup k vybraným informacím ještě před tím, než jsou oficiálně zveřejněny či jsou o nich informováni zastupitelé a radní, jak jsme tomu byli svědky v případě analýzy tunelu Blanka, říká předseda Klubu zastupitelů za ČSSD a místopředseda Kontrolního výboru ZHMP Petr Dolínek. Se vší důrazností se tedy ptáme vedení magistrátu pod vedením primátora Svobody, kdo tyto informace médiím předává a za jakým účelem se takto děje? Pokud nedostaneme na naše otázky uspokojivé odpovědi, budeme považovat chování současného vedení magistrátu za ohrožení principů demokracie v Praze a porušování rovného přístupu k informacím, zdůraznil Miroslav Poche. S novou koalicí také nutně nastaly změny ve složení jednotlivých výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy. Asi bychom byli hodně naivní, kdybychom očekávali, že vedení pod taktovkou primátora Svobody bude ochotno ponechat některého z našich předsedů výborů. Ale v případě výboru pro dopravu jsme o tento post usilovali vzhledem k významu dopravy pro město. V následujících letech se bude rozhodovat o klíčových investicích do dopravní infrastruktury, včetně rozvoje pražského metra, a o dalším fungování Dopravního podniku. Proto jsme také zastávali názor, že by opozici měla být dána příležitost se výrazněji spolupodílet na utváření pražské dopravní politiky a to především prostřednictvím výboru pro dopravu. Z tohoto důvodu jsme také koalici navrhovali, aby se předsedou výboru stal Miloslav Ludvík. Co jsme však považovali za přirozené je, že složení ostatních výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy bude vyvážené. Proto jsme také usilovali v jednáních s koalicí, aby opozice měla v každém výboru s výjimkou kontrolního alespoň třetinu členů. ODS a TOP 09 nakonec souhlasila s tou nejnižší přijatelnou hranicí a to tří opozičních členů, zatímco koalice jich má dvojnásobek. Přestože naše zastoupení ve výborech není nejsilnější, určitě bude chtít aktivně plnit roli demokratické opozice na pražském Magistrátu. Jsou to totiž právě výbory zastupitelstva, kde můžeme konstruktivně vystupovat proti návrhům koalice, se kterými nemůžeme programově souhlasit. Přesto se jednání o složení výborů neobešlo bez obstrukcí ze strany koalice. Velkým překvapením pro nás byl zejména způsob, jakým se zástupci ODS a TOP 09 snažili zasahovat do našeho výběru konkrétních zástupců v jednotlivých výborech. Už samotné náznaky, že ten či onen legitimně navržený kandidát do výboru se lidem kolem primátora Svobody nezamlouvá, ukazuje na to, jaký politický styl bude nové vedení pražské radnice prosazovat. Není totiž zcela běžné, když naši odborníci na konkrétní problematiku jsou na základě pochybných důvodů označováni za nevhodné pro členství v příslušném výboru. Nebo se snad primátor Svoboda obává, že by mohli poukázat na špatné koaliční kroky a opatření?

7 1/2012 pražské listy EXPRES 7 Koalice schválila méně výhodný směnečný program pro Dopravní podnik Zastupitel za ČSSD Karel Březina odmítl změněné podmínky směnečného programu na obnovu vozového parku Dopravního podniku. Oproti původním parametrům koalice ODS a TOP 09 odsouhlasila méňe výhodnou nabídku. Karel Březina Vprůběhu loňského roku bylo dosaženo dohody o financování závazků Dopravního podniku souvisejících s obnovou vozového parku prostřednictvím směnečného programu. Na základě tohoto rozhodnutí předložilo v říjnu 2011 konsorcium bank složené z ČSOB a České spořitelny závaznou nabídku financování. Tyto podmínky primátor Svoboda opakovaně označil za nevýhodné. Podle jeho slov existovaly další, výhodnější možnosti financování Dopravního podniku. A to přesto, že i jím zadaná analýza potvrdila, že krátkodobě je správné finanční situaci v Dopravním podniku řešit směnkami, řekl zastupitel ČSSD Karel Březina. Přes předchozí kritiku nabídky se však koalice ODS a TOP 09 rozhodla pro směnečný program jako nejvhodnější variantu financování obnovy vozového parku Dopravního podniku. Nové podmínky však jsou v porovnání s původní nabídkou ČSOB a České spořitelny dražší. Novinkami v nabídce je vedle fixní úplaty za aranžmá také závazková provize v případě nečerpání celé částky. Primátorovi se tak svým předchozím postupem pouze podařilo, že Praha získala horší podmínky, než které byly původně dojednány, zdůraznil Karel Březina. Nová nabídka obsahuje vedle běžné úrokové sazby také marži 0,25 % v případě snížení ratingu hlavního města Prahy nebo sazbu souvisejících nákladů. Vrcholem arogance Rady je předložení celkové změny původního směnečného programu až na stůl bez předchozího projednání ve finančním výboru, doplnil Karel Březina. Zastupitelé klubu ČSSD

8 8 pražské listy E X PRES 1/2012 Lhal radní Lohynský? Na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 15. prosince 2011 vznesl zastupitel za ČSSD Miroslav Poche jednoduchý dotaz na radního Radka Lohynského. Ptal se, zda má společnost BXL Consulting bývalého eurokomisaře Pavla Teličky ve smlouvě vztahující se k vyjednávání evropských dotací na přestavbu a rozšíření čističky odpadních vod na Císařském ostrově zahrnuto také successfee (odměna). A pokud ano, tak v jaké výši. Odpověď zněla kladně, tedy že successfee je ve smlouvě obsaženo a je stanoveno tak, jak jej může hlavní město vypisovat, tzn. do částky 6 miliónů korun. Na první pohled tedy vše v pořádku, i když samozřejmě můžeme vést diskuze o tom, zda má Praha vydávat milióny za poradenské služby s velmi nejasným přínosem v době, kdy ze všech stran slyšíme o hrozbě krize. Ovšem při ověřování slov radního Lohynského a při detailnějším prozkoumání smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Praha a BXL Consulting, s. r. o., pražská ČSSD zjistila, že se jeho tvrzení nezakládají na reálném základě. Konkrétně se jedná o údaje uvedené v Dodatku č. 1, který upravuje znění odstavce 1.2. ve smlouvě mezi městem a poradenskou společností, a který se týká právě odměny za vyjednané dotace z EU. Tato odměna je v dodatku odstupňována dle výše vyjednaných dotací. V dodatku se hovoří o různých odměnách za získané dotace do výše 2 mld. Kč, v rozmezí 2 3 mld. Kč, 3 4 mld. Kč a od 4 mld. Kč výše. První dvě možné odměny pro poradenskou společnost jsou v souladu s tvrzením radního Lohynského. Ovšem při vyjednání dotací ve výši 3 4 mld. Kč již narážíme na zásadní nesrovnalosti, jelikož zde je stanovena odměna 0,17 % ze získané dotace. Pokud by tedy dotace činila již například 3 mld. a 530 miliónů Kč, dostáváme se k odměně překračující hranici 6 miliónů Kč. Tedy hranici, kterou uvedl radní Lohynský jako maximální možnou. V dodatku je navíc ještě explicitně uvedeno, že pokud výše vyjednaných dotací překročí částku 4 mld. Kč, náleží společnosti BXL Consulting, s. r. o. odměna Kč. Ze strany hl. m. Prahy byla přitom smlouva s poradenskou společností BXL Consulting, s. r. o. původně vypsána jako zakázka malého rozsahu, tedy zakázka do 2 mil Kč. Podle informací pražské ČSSD mohlo navíc dojít k uzavření obdobné smlouvy na poradenské služby i mezi společností BXL Consulting, s. r. o. a Ministerstvem životního prostředí. Není proto vyloučeno, že daňový poplatník zaplatí za naprosto stejné služby této společnosti, nadto za služby s velmi nejistým výsledkem, hned dvakrát, a to jak ze strany Prahy, tak i ze strany ministerstva. Měsíční pevná sazba odměny přitom není zanedbatelná. Jen hl. m. Praha společnosti BXL bez ohledu na to, zda budou mít jednání v Bruselu vůbec nějaký pozitivní výsledek, zaplatí do konce února 2012 celkem 2,16 mil. Kč vč. DPH. Pražská ČSSD je velmi znepokojena těmito skutečnostmi, ke kterým dospěla při ověřování slov radního Radka Lohynského. Jeho tvrzení o výši odměny pro společnost BXL Consulting se evidentně nezakládají na pravdě, říká místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD Miroslav Poche a dodává: Nejedná se navíc v uvozovkách pouze o tisíce či desetitisíce korun daňových poplatníků. Dle nastavení dodatku smlouvy je zde možné vyplatit více než 9 mil Kč navíc oproti ceně původně uvedené při zadání veřejné zakázky. Vyzýváme tedy radního Radka Lohynského i primátora Bohuslava Svobodu k řádnému vysvětlení a objasnění okolností uzavření této smlouvy a zejména pak jejího dodatku o odměnách. V souvislosti s přestavbou ÚČOV v Praze bylo za poslední rok uzavřeno více podobných smluv za milióny korun z kapes daňových poplatníků, o jejichž reálném významu lze pochybovat. Rada hl. m. Prahy v prosinci 2010 uložila radnímu Lohynskému provést analýzu smluvních vztahů se společností Veolia, resp. PVK. V této době již Praha disponovala rozsáhlými právními analýzami ohledně těchto smluvních vztahů, které jsou jednou z hlavních překážek pro vyjednání evropských dotací. Radní Lohynský však namísto posouzení již existujících právních stanovisek zadal zcela zbytečně další právní analýzu u advokátní kanceláře BBH. Finanční odměna za provedení této zbytečné analýzy není známa, smlouvu se společností BBH z počátku roku 2011 se nepodařilo dohledat v centrální evidenci smluv. Se společností BBH byla nicméně následně na konci prosince 2011 uzavřena další smlouva o poskytování právních služeb, která zavazuje Prahu k plnění ve výši až 7,2 mil Kč podle počtu odpracovaných hodin. Tato smlouva by měla zajistit zpracování dodatku ke smlouvě se společností PVK směřujícímu k naplnění podmínek pro získání evropských dotací. Na lednovém zasedání ZHMP jsme žádali vysvětlení, jakou částku Praha za tyto další právní služby vynaložila a zda náklady dosáhnou předpokládaných více než 7 mil. Kč, doplnil Poche. Pan radní Lohynský by měl zejména vysvětlit, jak je možné, že úprava smluvních vztahů s Veolií se tímto způsobem řeší až od konce prosince 2011, takový přístup v situaci, kdy zde hovoříme o evropské dotaci ve výši 6 mld. Kč, považuji za přinejmenším znepokojující. Ve smlouvě s BBH je totiž výslovně uvedeno, že BBH zajistí zpracování dodatku ke smlouvě s Veolií, přičemž smlouva byla uzavřena až na konci roku 2011, uzavřel Poche.

9 1/2012 pražské listy EXPRES 9 Kšefty na Praze 3 pod heslem Stavíš, stavím, stavíme a všichni společně vyděláváme Kolem pozemků na okraji parku Parukářka v Praze 3 se toho od roku 2007 odehrálo mnoho. A začíná být téměř jisté, že především mnoho nekalého. Většina kroků, které o budoucnosti tohoto místa rozhodovaly a rozhodují, se zdá být totiž součástí hry plné lobbingu, nevýhodných prodejů a sebeobohacování na úkor zájmů i peněz občanů Prahy 3. Původně to vypadalo, že záměry městské části s tímto územím jsou ušlechtilé, jelikož když v roce 2007 směnila zdejší pozemky s firmou Central Park, s. r. o., mělo zde podle plánů vyrůst sportovní centrum, tedy veřejně prospěšná stavba. Ovšem už to, že Praha 3 tyto pozemky směnila poměrně nevýhodně za více než 37 tisíc m 2 získala cca 4,5 tisíce m 2 mohlo mnohé o osudu této lokality naznačovat. Miroslav Poche Zásadní změna přišla v roce 2009, kdy bylo 28 tisíc m 2 prodáno za minimální částku cca 500 Kč/m 2 (tedy za 14,4 miliónu korun) akciové společnosti Ortenaria. V orgánech jak firmy Ortenaria, tak další firmy, která by na Parukářce měla stavět Artivia, a. s., sedí právníci, kteří by podle některých zdrojů mohli mít vazby na zastupitele Pavla Hurdu. Obě firmy byly založeny až v roce 2007 jako společnosti s neprůhlednou majetkovou strukturou, tedy s akciemi na majitele. V prosinci roku 2009, kdy již byly pozemky prodány těmto společnostem, bylo z jejich strany zažádáno o změnu územního plánu ze sportovní plochy na plochu určenou k bytové zástavbě (až patnáctipodlažní budovy). Žádost byla předložena výboru pro územní rozvoj Prahy 3, kterého je Pavel Hurda členem. Předložena byla dokonce bez jakékoli urbanistické studie a výbor ji hlasy ODS i přes odpor členů výboru za ČSSD schválil. Právě pozemky vlastněné akciovou společností ARTIVIA uvnitř území Central Parku představují poměrně významnou část území ohroženého další zástavbou na úkor zeleně. Magistrát hlavního města Prahy se ke změně územního plánu postavil nejprve odmítavě, tím ale celá záležitost pro některé zainteresované zastupitele Prahy 3 neskončila. V lednu 2011 vedení radnice Prahy 3 iniciuje výzvu, aby byla vypracována urbanistická studie potřebná ke schválení změny územního plánu magistrátem. Z toho jasně vyplývá, že ani část nového vedení radnice neustoupila od záměru na zastavění plochy určené pro zeleň a sport developerským projektem. Dne 8. září 2011 se pak uskutečnilo jednání na půdě magistrátu za účasti náměstka primátora Josefa Noska, zaměstnanců magistrátu a zástupců městské části Praha 3 Tomáše Kalouska a Ondřeje Pechy (ODS). Na tomto jednání byly probírány připomínky magistrátu ke změně územního plánu a zcela nevysvětlitelně došlo k náhlému obratu v postoji magistrátu. Změna územního plánu byla předběžně povolena. Je skutečně zarážející, jak rychle a bezdůvodně změnil Magistrát hlavního města Prahy svůj původně negativní postoj ke změně územního plánu navržené společnostmi s neprůhlednou majetkovou strukturou ARTIVIA, a. s., a ORTENARIA, a. s. Celá věc budí značné podezření, popisuje pozadí celé záležitosti Miroslav Poche, místopředseda klubu zastupitelů za ČSSD. Pražská ČSSD proto apeluje na starostku městské části Praha 3 Vladislavu Hujovou z TOP 09, která projevila nevoli s postupem některých jejích spolustraníků, aby si zjednala pořádek ve vlastní straně a zabránila přeměně plochy určené k výstavbě sportovního centra v developerský projekt. Pražská ČSSD je připravena podniknout veškeré možné kroky, aby tomuto jednání zamezila, dodává Poche.

10 10 pražské listy E X PRES 1/2012 Rozpočtové peníze hl. m. Prahy půjdou na zbytečné a drahé projekty místo potřebným Pražská ČSSD odmítá skutečnost, že ODS a TOP 09 znemožnily občanům podílet se na přípravě změn rozpočtu. Zároveň nesouhlasí s investicemi do megalomanských projektů, zejména pak v době hrozící hospodářské krize. Sociální demokracie je přesvědčena, že městské prostředky by měly jít na projekty, které budou sloužit Pražanům a přispějí k dlouhodobému rozvoji hlavního města. Dlouhodobě deklarovanou prioritou hlavního města je zvyšování kvality vzdělávání, které je zásadní pro budoucnost Prahy. Do modernizace škol však koalice chce investovat pouze 290 miliónů Kč. Podobně likvidován je také pražský sport. Na investiční granty pro školy a sportovní oddíly totiž z rozpočtu půjde jen 40 miliónů Kč, což je o polovinu méně než v loňském roce. Mnoho sportovních spolků tak může v blízké době zaniknout. Vedle toho ODS a TOP 09 navrhuje investici v bezmála dvojnásobné výši na dva zbytečné projekty. Na neustále se prodražující stavbu hrošince v pražské ZOO se tak počítá s 225 milióny Kč a na bazén Šutka dokonce s 300 milióny Kč. Ve chvíli, kdy jsou finanční možnosti města omezené, bychom měli přednostně myslet na vzdělání našich dětí a sociálně slabší skupiny spoluobčanů, vyjádřil odlišnou představu rozpočtových priorit zastupitel ČSSD Karel Březina. K dalším sporným projektům patří také stomiliónová rekonstrukce objektů nemocnice Na Bulovce, která tak spolkne dvacet procent kapitálových výdajů na sociální a zdravotní oblast. Zastupitelé klubu ČSSD Koaliční ambice okolo Bulovky tak jdou na úkor investic do sociálních zařízení. Zbytečně utracených sto miliónů korun mohlo být vynaloženo na nová lůžka pro seniory či zdravotně postižené spoluobčany, jejichž provoz by zatížil pražský rozpočet méně než chod metropolitní nemocnice, řekl předseda Klubu zastupitelů ČSSD Petr Dolínek. Sociální demokraté rovněž nepovažují za hospodárné začínat nové investiční akce do technické vybavenosti a probíhající projekty nechat bez financování. Budou tak scházet prostředky na vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích, kde místo potřebných 40 miliónů Kč chce ODS a TOP 09 uvolnit pouhých 9 miliónů Kč, zdůraznil zastupitel a starosta městské části Praha 12 František Adámek. Nezodpovězená zůstává také otázka Ústřední čističky odpadních vod. Koalice pouze převedla 600 miliónů Kč z roku V předloženém rozpočtovém materiálu tak není řešeno, jak bude hlavní město tuto zásadní investici financovat. Namístě je také otázka, proč koalice počítá v rozpočtu s 10 milióny Kč na linku metra D, když jeho výstavbu chce zastavit. Podle pražské ČSSD se tak opět jedná o zbytečně utracené peníze za dokumentaci, kterou bude stejně potřeba aktualizovat, až se začne s reálnou přípravou výstavby Déčka. Koalice také drasticky snížila podporu cyklodopravy. Když se pominou převody z loňského roku, tak do této oblasti chce náměstek primátora Nosek investovat jenom 8 miliónů Kč. A to ještě ani není jasné, za co budou utraceny. Znepokojivý je také postup, kterým koalice ODS a TOP 09 tuto rozpočtovou změnu předložila. Materiál s investičními prioritami hlavního města byl zveřejněn na elektronické úřední desce až 23. ledna. Magistrát tím postupoval proti duchu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který ukládá samosprávným celkům zpřístupnit veřejnosti rozpočtové materiály nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jejich schvalování. Koalice tak rozdělila více než deset miliard korun na investiční akce, aniž by dala Pražanům dostatečný prostor se s návrhem seznámit nebo se k němu vyjádřit. Takový postup rozhodně nemá s transparentností nic společného, sdělil zastupitel Antonín Weinert.

11 1/2012 pražské listy EXPRES 11 Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení ČSSD je pobouřena zablokováním veřejné diskuse o Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pravicovou koalicí. Pan primátor tak opět ukázal, že otevřenost jeho politiky je jenom planým slibem. Roman Petrus Na úvod zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy sociální demokraté vznesli legitimní požadavek, aby byla na program dnešního jednání zařazena diskuse k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy. Tento dokument totiž nebyl dosud předložen zastupitelům k připomínkování. Koalice TOP 09 a ODS však jakoukoliv debatu o svých prioritách jednoznačně odmítla. S odůvodněním, že programové prohlášení již Senátor ODS ředitelem Divadla na Vinohradech Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad dnešním rozhodnutím Komise Rady hl. m. Prahy pro výběr ředitele Divadla na Vinohradech, která ve třetím kole výběrového řízení doporučila Radě jmenovat novým ředitelem senátora ODS Tomáše Töpfera. Tento krok považujeme za bezprecedentní snahu o zpolitizování této významné kulturní instituce, jež je divadelní chloubou hlavního města. bylo představeno na tiskových konferencích, primátor odepřel jak zastupitelům, tak přítomné veřejnosti možnost vyjádřit své připomínky k tomuto zásadnímu dokumentu, řekl předseda Klubu zastupitelů za ČSSD Petr Dolínek. Není divu, že si koalice nepřeje otevřenou debatu nad programovými prioritami Rady. Sami jsou si pravděpodobně vědomi, že takto povrchní dokument není možné předložit k otevřené veřejné diskusi, zdůraznil zastupitel za ČSSD Roman Petrus. Chtěli jsme především projednat záležitosti, které nejsou v programovém prohlášení obsažené, jako je tarifní politika v pražské veřejné doprav, rozsah veřejné dopravy a způsoby financování obnovy vozového parku, řekl zastupitel za ČSSD Karel Březina. Lukáš Kaucký Rozhodnutím výběrové komise se bohužel plně potvrdily obavy představitelů kulturní obce, že celé výběrové řízení je pod silným politickým tlakem a odborné kvality kandidátů budou zcela upozaděny, říká zastupitel za ČSSD Lukáš Kaucký. Jmenování Tomáše Töpfera je pak nejen typickým příkladem politické korupce, ale zároveň alarmujícího morálního střetu zájmů, neboť tento uchazeč zároveň provozuje Divadlo Na Fidlovačce, které každoročně čerpá od hlavního města grantovou podporu ve výši takřka 10 miliónů korun, dodává Kaucký. Divadlo na Vinohradech vždy bylo tradiční měšťanskou scénou s kvalitním repertoárem a mimořádným obsazením hereckého souboru. Domníváme se, že v jeho čele by měl stát odborník, jehož jediným cílem je zajištění vysoké umělecké úrovně prostřednictvím efektivního využití městem poskytovaných finančních prostředků, a to bez ohledu na momentální rozložení politických sil na pražském Magistrátu. Tomáš Töpfer však v posledních letech prokázal, že dokáže být nejen protřelým podnikatelem, ale hlavně loajálním politickým reprezentantem ODS na půdě horní parlamentní komory. Avšak po včerejším rozhodnutí primátora Svobody jmenovat ředitelem odboru městského investora nikoli nezávislého odborníka, ale svého poradce, se patrně stranická příslušnost stává v hlavním městě opět jedinou známkou odborných kvalit uchazečů, uzavírá Kaucký.

12 12 pražské listy EXPRES 1/2012 Přehled kompetencí členů ZHMP za ČSSD kompetence člen rady člen ČSSD kompetenčně příslušný výbor Finance Bohuslav Svoboda Petr Hulinský Finanční výbor Bezpečnost Bohuslav Svoboda Jan Slezák Vnější vztahy s MČ Bohuslav Svoboda František Adámek Finanční výbor Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Věda, výzkum Bohuslav Svoboda Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Územní plán Tomáš Hudeček Miroslav Poche Výbor pro územní rozvoj Infrastruktura Pavel Richter Lukáš Plachý Výbor pro infrastrukturu Investice Pavel Richter Karel Březina Výbor pro hospodářskou politiku Doprava Josef Nosek Karel Březina Výbor pro dopravu Zdravotnictví Ivan Kabický Miroslav Ludvík Výbor pro zdravotní, bytovou a sociální politiku Sociální politika Ivan Kabický Petr Dolínek Výbor pro zdravotní, bytovou a sociální politiku Bydlení Ivan Kabický Roman Petrus Výbor pro zdravotní, bytovou a sociální politiku Pohřebnictví Ivan Kabický Petr Dolínek Výbor pro hospodářskou politiku Školství Helena Chudomelová Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Sport Helena Chudomelová Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Volný čas Helena Chudomelová Antonín Weinert Výbor pro výchovu a vzdělávání Informatika Eva Vorlíčková Karel Březina Výbor pro informatiku a evropské fondy Evropské fondy Eva Vorlíčková Petr Dolínek Výbor pro informatiku a evropské fondy Cestovní ruch Václav Novotný Roman Petrus Protikorupční Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Veřejná správa Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Legislativa a právo Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Vnitřní vztahy Lukáš Manhart Lenka Teska Arnoštová Kultura Václav Novotný Lukáš Kaucký Památková péče Václav Novotný Antonín Weinert Církve a náboženství Václav Novotný Lukáš Kaucký Národnostní menšiny Václav Novotný Lukáš Kaucký Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Životní prostředí Radek Lohynský Jiří Dienstbier Výbor pro životní prostředí Správa majetku Aleksandra Udženija Miroslav Poche Výbor pro hospodářskou politiku Podpora podnikání Aleksandra Udženija Daniel Hodek Výbor pro hospodářskou politiku Klub členů Zastupitelstva hl. m. Prahy za ČSSD Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2, místnost č. 125, Praha 1 Pro případné dotazy prosím kontaktujte Petra Dolínka ( tel ) nebo Miroslava Poche ( tel ).

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 19.9.2013

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 19.9.2013 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 19.9.2013 Ú S T N Í Termín vyřízení: - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP přednesených

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil Kč na akci Objekt základní

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen Výbor ) se uskutečnilo od 15.00 hod.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. Miroslav Poche Zápis 1/2013 z 1. jednání Výboru pro hospodářskou politiku a majetek

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Kód 67000/6 2010 S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Hašení nebo přilévání oleje do ohně?

Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Politická odpovědnost za řešení kauzy Opencard v postbémovské éře Jakub Michálek, člen kontrolního výboru ZHMP Úvod Politická odpovědnost za počáteční nastavení projektu

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE POLITICKÝ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012 1. Pojetí kraje a daňová autonomie Kraje v nynější podobě byly vytvořeny na základě ústavního zákona 1 s právní účinností od 1. ledna

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Předkládá: Ing. Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Předkládá: Ing. Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Sp. zn.: 807/1-NKU180/543/1 Informace viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o řešení dislokace sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Určeno pro jednání Kontrolního výboru dne 19. 9. 01 Obsah: Vyhodnocení

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Přeshraniční ochrana spotřebitelů v Německu a Čechách 29. dubna 2015 / Marktredwitz Matthias Roder Úvod Co upravuje Směrnice EP a Rady 2013/11/EU?

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 256/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 239 ze dne 09.04.2014 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1. Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014. Věc: Podnět k zahájení řízení

Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1. Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014. Věc: Podnět k zahájení řízení Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014 Věc: Podnět k zahájení řízení Vážení, obracím se na Vás s podnětem k zahájení řízení s

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále ZSPI )

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále ZSPI ) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 K č. j. KGŘ/294/2012 CC: Magistrát hl. m. Prahy k rukám primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Mariánské nám. 2 110

Více

Zápis z 2. Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP dne 29. 02. 2012 od 14.00 hod.

Zápis z 2. Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP dne 29. 02. 2012 od 14.00 hod. Zápis z 2. Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP dne 29. 02. 2012 od 14.00 hod. Přítomni: Mgr. Jan Kalousek Mgr. Ludmila Štvánová Josef Nosek Ing. Jan Vašíček Roman Petrus Mgr. Lukáš Kaucký

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá Zpracoval: Ing. Libor Michálek Oživení, o. s., prosinec 2011 1 Obsah SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik nakládání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Výsledky veřejné zakázky - Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Ing. Eduard JANOT A ministr financí

Ing. Eduard JANOT A ministr financí KOPIE PRO SPIS Ing. Eduard JANOT A ministr financí V Praze dne db. května 2009 Č. j.: 45/34452/2009 Vážení, Ministerstvo financí obdrželo Váš dopis ze dne 5. dubna 2009, ve kterém jste sdělili Vaše požadavky

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více