Tutoriál grafiky pomocí Xlib

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tutoriál grafiky pomocí Xlib"

Transkript

1 Tutoriál grafiky pomocí Xlib Projekt do GZN Radek Brich Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně 2006 Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

2 X Window System (1) Historie 1984 počátek vývoje verze 9 licence MIT vychází verze 11. Architektura klient server Server kreslí na obrazovku a čte vstup od uživatele. Klient určuje, co kreslit a zpracovává vstup od uživatele. Sít ová transparence. Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

3 X Window System (2) Hierarchie oken Kořenové okno (root) celá obrazovka. Okna nižších úrovní patří aplikacím. O správu oken první úrovně se stará speciální program Window Manager. S okny dalších úrovní může aplikace nakládat libovolně. Každá událost je propagována hierarchií oken nahoru dokud není zpracována. Klient se serverem komunikuje standardním X protokolem. Ten je implementován v knihovně Xlib. Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

4 Knihovna Xlib Vrstva mezi X protokolem a aplikací. Obsahuje funkce pro komunikaci s X serverem práce s okny, zpracování událostí, jednoduché kreslení. Xlib má být maximálně univerzální nepodporuje žádné prvky uživatelského rozhraní. Další vrstva nad Xlib knihovny nástrojů. Motif, GTK, Qt,... Obsahují sadu objektů pro tvorbu uživatelského rozhraní a další pomocné funkce. Pomáhají tvořit jednotný vzhled aplikací. Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

5 Příklad Minimální X klient Následuje ukázka jednoduchého programu s Xlib, který se připojí k X serveru, vytvoří a zobrazí okno, nakreslí do něj čáru. Program naleznete v souboru xlib-minimal.c, přiložen je také Makefile. Při překladu v gcc je nutno přilinkovat knihovnu X11: gcc xlib-minimal.c -o xlib-minimal -lx11 Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

6 Připojení k X serveru Display *XOpenDisplay(char *display_name) Parametr display_name identifikuje libovolný display v síti, např. "jmeno.pocitace.dom:0". Lze předat také NULL, pak se použije obsah proměnné prostředí DISPLAY. #include <stdio.h> #include <X11/Xlib.h> int main() { Display *display = XOpenDisplay(NULL); if (display == NULL) { fprintf(stderr, "Cannot connect to X server."); return(-1); } } XCloseDisplay(display); return 0; Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

7 Vytvoření okna Objekt okna se vytváří funkcí XCreateWindow (mnoho parametrů) nebo XCreateSimpleWindow (méně parametrů). XMapWindow okno zobrazí. int screen = DefaultScreen(display); int black = BlackPixel(display, screen); int white = WhitePixel(display, screen); Window window = XCreateSimpleWindow( display, /* display */ DefaultRootWindow(display), /* parent window */ 0, 0, /* x, y */ 160, 100, /* width, height */ 0, /* border_width */ black, black /* border color, background */ ); XMapWindow(display, window); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

8 Grafický kontext (1) Grafický kontext (GC) obsahuje různé parametry kreslení. Vytvoříme grafický kontext s bílou barvou popředí: GC gc = XCreateGC(display, window, /* drawable */ 0, /* valuemask */ NULL); /* values[] */ XSetForeground(display, gc, white_pixel); Nebo s použitím posledních dvou parametrů: XGCValues values = {.foreground=white_pixel }; GC gc = XCreateGC(display, window, GCForeground, &values); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

9 Grafický kontext (2) Pro všechny atributy GC existují příslušné funkce: XSetForeground, XSetBackground, XSetLineAttributes, XSetDashes, XSetFont,... Atributy čáry (XSetLineAttributes): line_width tloušt ka line_style styl LineSolid (plná čára) LineOnOffDash (střídání barva/nic) LineDoubleDash (barva popředí/pozadí) cap_style zakončení čáry CapButt (kolmé) CapNotLast (při tloušt ce 1 pixel se poslední bod nekreslí) CapRound (zakulacený konec) CapProjecting (prodloužení o polovinu tloušt ky čáry) join_style způsob navázání čáry JoinMiter (ostré) JoinRound (kulaté) JoinBevel (setnuté) Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

10 Smyčka událostí Události si musíme od X Serveru vyžádat funkcí XSelectInput. Expose je zaslán vždy při ztrátě části obsahu okna požadavek na překreslení. XSelectInput(display, window, ExposureMask); XEvent event; while (1) { XNextEvent(display, &event); switch (event.type) { case Expose: if (event.xexpose.count > 0) xlib-minimal.c break; XDrawLine(display, window, gc, 10, 20, 150, 80); XFlush(display); break; } } Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

11 Kreslící funkce Bod XDrawPoint(display, drawable, gc, x, y) Čára XDrawLine(display, drawable, gc, x1, y1, x2, y2) Oblouk jednotkou pro zadávání úhlu je 1/64 stupně. XDrawArc(display, drawable, gc, x, y, width, height, angle1, angle2) Obdélník XDrawRectangle(display, drawable, gc, x, y, width, height) Text XDrawString(display, drawable, gc, x, y, char *string, length) Dále varianty: XDrawPoints, XDrawLines, XDrawArcs,... XDrawString16, XDrawImageString (kreslí navíc pozadí),... Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

12 Složitější program - malování Nyní program rozšíříme: podokna a další události, více barev, výpis textu. Výsledný program je k dispozici v souboru xlib-scrawl.c. Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

13 Další události Klávesnice: KeyPress, KeyRelease (maska pro XSelectInput: KeyPressMask, KeyReleaseMask). Myš: ButtonPress, ButtonRelease (ButtonPressMask, ButtonReleaseMask), MotionNotify (PointerMotionMask, ButtonMotionMask pohyb myší se stisknutým tlačítkem, Button1MotionMask výběr konkrétního tlačítka, PointerMotionHintMask poslat událost jen když se změní stav tlačítek). Zaměření okna myší či klávesnicí: EnterNotify, LeaveNotify (EnterWindowMask, LeaveWindowMask), FocusIn, FocusOut (FocusChangeMask). Změna stavu okna pozice, velikost, rámeček, vrstva: ConfigureNotify (StructureNotifyMask). Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

14 Okno pro kreslení (1) Vytvoříme si podokno, do kterého se bude kreslit. Window canvas = XCreateSimpleWindow(display, window,..., 1 /*border_width*/, white_pixel /*border*/, black_pixel /*bground*/); Vyžádáme si pro něj události od myši při stisknutém tlačítku budeme kreslit čáry mezi dvěma posledními pozicemi myši. XSelectInput(display, canvas, ButtonPressMask ButtonReleaseMask ButtonMotionMask ExposureMask); XMapWindow(display, canvas); Také vytvoříme další GC pro kreslení do tohoto okénka. GC canvas_gc = XCreateGC(display, canvas, 0, NULL); XSetForeground(display, canvas_gc, white_pixel); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

15 Okno pro kreslení (2) int prev_x = -1, prev_y; switch (event.type)... case ButtonPress: case ButtonRelease: case MotionNotify: if (event.xbutton.window == canvas) { int x = event.xbutton.x; int y = event.xbutton.y; }... if (prev_x > 0) XDrawLine(display, canvas, canvas_gc, prev_x, prev_y, x, y); if (event.type == ButtonRelease) prev_x = -1; else { prev_x = x; prev_y = y; } XFlush(display); break; Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

16 Pixmapy (1) Nyní po zakrytí a následném odkrytí okna nakreslené čáry mizí. Řešení problému kreslit paralelně také do pixmapy. Do pixmapy lze kreslit stejným způsobem jako do okna, její obsah je ale X Serverem vždy udržován. Při události Expose budeme kopírovat příslušnou část pixmapy do okna canvas. Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

17 Pixmapy (2) Pixmap canvas_pixmap = XCreatePixmap(display, canvas, 800 /*width*/, 600 /*height*/, DefaultDepth(display, screen));... case Expose: if (event.xexpose.window == canvas) { int x = event.xexpose.x; int y = event.xexpose.y; XCopyArea(display, canvas_pixmap /*src*/, canvas /*dest*/, gc, x, y, /* src x, y */ event.xexpose.width, event.xexpose.height, /* src w, h */ x, y /* dest x, y */); }... case ButtonPress: case ButtonRelease: case MotionNotify:... XDrawLine(display, canvas, canvas_gc, prev_x, prev_y, x, y); XDrawLine(display, canvas_pixmap, canvas_gc, prev_x, prev_y, x, y);... Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

18 Alokace barev Barva se vybírá z 48-bitového rozsahu. Funkce XAllocColor přiřadí pixelu nejbližší barvu, která je k dispozici. XFreeColors uvolní nepoužívané barvy z palety. Colormap colormap = DefaultColormap(display, screen); XColor green = {.red=0x0000,.green=0xffff,.blue=0x0000}; XAllocColor(display, colormap, &green); XFreeColors(display, colormap, &green.pixel /* pixels[] */, 1 /* npixels */, 0 /* planes */); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

19 Fonty a text Font je identifikován řetězcem s parametry fontu. Takový řetězec lze vytvořit programem xselfont. Například Helvetica s českým kódováním o velikosti 12 bodů: "-*-helvetica-medium-r-*-12-*-iso8859-2" Font font = XLoadFont(display, "-*-helvetica-medium-r-*-12-*"); XSetFont(display, gc, font);... case Expose: /* main window */ if (event.xexpose.window == window) { char *s = "Line width:"; XSetForeground(display, gc, white_pixel); XDrawString(display, window, gc, 10, 20, s, strlen(s)); } Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

20 Atributy okna (1) Každému oknu lze nastavit různé atributy (pozadí, rámeček, gravitace, maska událostí, kurzor a další). Atributy se oknu nastaví bud přímo při vytvoření funkcí XCreateWindow nebo později pomocí XChangeWindowAttributes. Události lze také vybrat funkcí XSelectInput. Struktura XSetWindowAttributes obsahuje všechny atributy okna ty, které chceme skutečně změnit, určíme maskou. Příklad: XSetWindowAttributes attributes = {.win_gravity = SouthWestGravity }; XChangeWindowAttributes(display, window, CWWinGravity, &attributes); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

21 Atributy okna (2) Vybrané atributy (v závorce příslušná maska): background_pixmap (CWBackPixmap), background_pixel (CWBackPixel), border_pixmap (CWBorderPixmap), border_pixel (CWBorderPixel) bit_gravity (CWBitGravity) kde zůstane obsah okna při změně jeho velikosti (implicitně ForgetGravity zapomene se), win_gravity (CWWinGravity) kam se přesune okno při změně velikosti rodiče backing_store (CWBackingStore) udržování obsahu okna na straně X Serveru, save_under (CWSaveUnder) pro pop-up okna, pamatují se pixely zakryté tímto oknem event_mask (CWEventMask) množina událostí, které okno přijímá, do_not_propagate_mask (CWDontPropagate) množina událostí, které se nemají předávat rodiči colormap (CWColormap), cursor (CWCursor) Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

22 Další parametry okna (1) Každému oknu lze přiřadit jméno: XStoreName(display, window, "Scrawl"); U prvního programu nebylo ukončení čisté pokud uživatel zavřel okno, program byl jednoduše zabit window managerem. Řešení vyžádat si od WM událost WM_DELETE_WINDOW. WM pak jen pošle tuto událost a předpokládá, že se program o likvidaci daného okna postará sám. Atom delete_window = XInternAtom(display, "WM_DELETE_WINDOW", 1); XSetWMProtocols(display, window, &delete_window, 1); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

23 Další parametry okna (2) WM nemá rezervovány speciální události používá událost ClientMessage (komunikace mezi klienty). int alive = 1; while (alive) { XNextEvent(display, &event); switch (event.type) {... case ClientMessage: if (event.xclient.data.l[0] == delete_window) alive = 0; /* exit program */ break;... } } XDestroyWindow(display, window); XCloseDisplay(display); Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

24 Výsledný program Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

25 Závěr Hotový program má po přeložení 15 kb :-) Xlib je nutné použít pro psaní Window Manageru a nových toolkitů. Psát běžné programy přímo v Xlibu se většinou nevyplatí... Budoucnost: XCB (X C Binding) nový projekt (2001), jeho cílem je nahradit Xlib. menší komplexita a velikost knihovny nižší úroveň, blíže k protokolu X11 vhodnější pro PDA apod. Implementace X-Serveru: X.org (původně XFree86) pro unixové systémy. Xming, Cygwin/X X Server pro Microsoft Windows X11.app implementace X Serveru obsažená v MacOS X (založena na XFree86) Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

26 Literatura The Xlib Manual Dodáván v distribuci X Window System, HTML verze zde: Xlib Programming Manual (O Reilly & Associates, Inc.) Wikipedia Radek Brich (FIT VUT Brno) Tutoriál grafiky pomocí Xlib / 26

APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČ NÍCH SYSTÉMŮ

APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČ NÍCH SYSTÉMŮ PŘ ÍRODOVĚ DNÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČ NÍCH SYSTÉMŮ ING. DAVID BRAŽINA OSTRAVA 2003 1 Cíle předmětu Po prostudování textu budete znát: Principy práce grafických knihoven.

Více

Úvod do programování pro PalmOS

Úvod do programování pro PalmOS Úvod do programování pro PalmOS MUDr. Petr Lesný Praha 2003 První vydání Tato kniha představuje první pokus o napsání uceleného českého úvodu do PalmOS. Je zcela zdarma; nikdo vám nebude bránit si ji přečíst

Více

Grafická uživatelská rozhraní

Grafická uživatelská rozhraní Grafická uživatelská rozhraní Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 28. listopadu 2014 Obsah 1 Historie GUI Xerox Alto PERQ Xerox Star Apple Lisa VisiOn GEM OS/2 NeXTstep InView Windows Mac OS X-Window 2 Koncepce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Nagyová Kateřina Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudec UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Framework pro vývoj matematických webových her

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Framework pro vývoj matematických webových her Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Framework pro vývoj matematických webových her Plzeň 2012 Luboš Hanzík Prohlášení Prohlašuji,

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Zhodnocení open source a freeware produktů v oblasti bitmapové a vektorové grafiky.

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Zhodnocení open source a freeware produktů v oblasti bitmapové a vektorové grafiky. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Zhodnocení open source a freeware produktů v oblasti bitmapové a vektorové grafiky Jindřich Vacek Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Katedra informatiky a výpočetní techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni. Katedra informatiky a výpočetní techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Fakulta aplikovaných aplikovaných věd věd Katedra informatiky a výpočetní techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň, 2007 Jan Tichava Západočeská

Více

Bakalářská práce Vektorový editor v jazyce Java

Bakalářská práce Vektorový editor v jazyce Java Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Vektorový editor v jazyce Java Plzeň 2013 Jan Kotalík Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Editor PDF souborů 2012 Lukáš Gaál Anotace Práce se zabývá vytvořením počítačového programu pro manipulaci s PDF soubory.

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

RcWare SoftPLC HMI Editor. Návod k obsluze

RcWare SoftPLC HMI Editor. Návod k obsluze RcWare SoftPLC HMI Editor Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...2 1 Úvod...3 1.1 Touch screen...3 1.2 Web panel...3 1.3 LCD display menu regulátoru MiniPLC...3 2 Projekt Touch screen...3 2.1 Nový projekt...3

Více

Neˇkolik pozna mek k tvorbeˇ pocˇı tacˇovy ch her Bernard Lidicky 17. kveˇtna 2004

Neˇkolik pozna mek k tvorbeˇ pocˇı tacˇovy ch her Bernard Lidicky 17. kveˇtna 2004 Několik poznámek k tvorbě počítačových her Bernard Lidický 17. května 2004 1 Předmluva Tento článek by měl být shrnutím mých zkušeností s tvorbou počítačových her a mohl by usnadnit život začínajícím amatérským

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelské rozhraní sériového portu v Excelu Jan Veselý Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Počítače a programování 2

Počítače a programování 2 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Počítače a programování 2 Garant předmětu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Autoři textu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ing. Pavel

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

MicroStation Stručný úvod

MicroStation Stručný úvod MicroStation Stručný úvod DAA038970-C/0002 MicroStation V8i (SELECTseries 2) Ochranné známky AccuDraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation a SmartLine jsou registrované obchodní známky; PopSet a

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE INFORMAČNÍ SYSTÉM OVOCNÁŘSKÉ ŠKOLKY Ondřej Letocha Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program: Elektrotechnika a informatika

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ SOFTWARE. pro počítače PC - IBM COMPATIBLE

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ SOFTWARE. pro počítače PC - IBM COMPATIBLE ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ SOFTWARE pro počítače PC - IBM COMPATIBLE Dokumentace pro uživatele Verze 1999 listopad 1999 Copyright 1999 Ing. Ivan Sitař, CSc., David Havlín 1 Ing. Ivan Sitař, CSc PRAGOPLOT ' 99 pro

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US

Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US Jak nejrychleji zvládnout program DesignCAD Express v23 CZ / US Zdravím Vás. Tento dokument je určen především začínajícím uživatelům. Seznámím Vás zde postupně s instalací, nastavením, principem ovládání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tvorba aplikací na platformě.net pro OS Android Jaroslav Malán 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM

WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více